1) Najczęstsze problemy dziecka w szkole z ADHD (podtypem mieszanym): nie przestrzega reguł - skłonność do rozkazywania i kierowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1) Najczęstsze problemy dziecka w szkole z ADHD (podtypem mieszanym): nie przestrzega reguł - skłonność do rozkazywania i kierowania"

Transkrypt

1 ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) jest to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (zaburzenia hiperkinetyczne). Jest to choroba przejawiająca problemy związane z brakiem koncentracji, impulsywnością i nad aktywnością. ADHD występuje częściej u chłopców niż u dziewcząt. U chłopców częściej przejawia się nad aktywnością psychoruchową, u dziewcząt natomiast występują częściej zaburzenia uwagi. Jest to choroba zawiązana z zaburzeniami pracy mózgu. Istnieją 3 podtypy ADHD: ADHD- podtyp mieszany (występuje brak koncentracji uwagi i nadpobudliwość psychoruchowa) ADHD- podtyp z dominującym brakiem koncentracji uwagi ADHD- podtyp z dominującą nadpobudliwością psychoruchową. 1) Najczęstsze problemy dziecka w szkole z ADHD (podtypem mieszanym): nie potrafi zachować ciszy - stosowanie siły fizycznej gadatliwość wobec rówieśników nie może rozpocząć pracy - skłonność do dotykania nie przestrzega reguł - skłonność do rozkazywania i kierowania łatwo się zniechęca - brak empatii przeszkadza - odrzucany przez rówieśników nadmierna aktywność Najczęstsze problemy w domu: nie słucha zadania domowe wykonuje pośpiesznie wtrąca się do rozmów jest lekkomyślny nie odkłada przedmiotów na miejsce 2) Najczęstsze problemy dziecka w szkole z ADHD (podtyp z dominującym brakiem koncentracji uwagi (ADD)): marzyciel głowa w chmurach robi wrażenie zmęczonego zagubienie, łatwo się rozprasza, niezorganizowane

2 nie zwraca uwagi na szczegóły ciche, ignorowane prze rówieśników Najczęstsze problemy w domu: bałaganiarz wciąż coś gubi, roztrzepanie robi wrażenie nieobecnego niedokończenie zadań 3) Najczęstsze problemy dziecka w szkole z ADHD (podtyp z dominującą nadpobudliwością psychoruchową): nowy typ podtyp ADHD, mało poznany dzieci są nadmiernie aktywne i impulsywne około połowa dzieci z tym podtypem jest w wieku przedszkolnym lub w pierwszej klasie podtyp ten w miarę dorastania może zmienić się w podtyp mieszany Należy jednak rozróżnić dzieci z zespołem ADHD od dzieci trudnych wychowawczo. Nie każde dziecko z ponadprzeciętną aktywnością psychoruchową jest dzieckiem nadpobudliwym. Aby móc dokładnie postawić diagnozę, konieczne jest zaznajomienie się z objawami oraz dokładna obserwacja dziecka. Dzieci z zespołem nadpobudliwości ruchowej zdradzają różne objawy choroby, które z odmiennym nasileniem pojawiają się różnych okresach życia. Nadpobudliwość (ADHD) ujawnia się wcześnie, między trzecim a piątym rokiem życia dziecka, ale pierwsze objawy zaburzenia mogą dać o sobie znać w różnym wieku: zdarza się, że stają się widoczne dopiero w późnym dzieciństwie lub wręcz w okresie dorastania. Dla nadpobudliwości charakterystyczne są trzy grupy objawów: niemożność skoncentrowania uwagi, nadmierna impulsywność i nadmierna ruchliwość. Bardzo ważne w procesie wychowawczym takiego dziecka są czynniki społeczno - wychowawcze, które powinny być ujednolicone. Wychowanie powinno być procesem kształtującym osobowość dziecka, nie zaś przekazywaniem norm społecznych w formie nakazów i zakazów. Podstawą pracy z takim dzieckiem jest wiedza na ten temat oraz cierpliwa, pełna zrozumienia i życzliwości postawa rodziców. Dzieci nadpobudliwe są bardziej aktywni niż jego rówieśnicy i nie potrafią tej aktywności kontrolować w sposób oczekiwany przez otoczenie. Rodzice mogą ukierunkować aktywność wychowanka, oraz stymulować jego rozwój poprzez:

3 1. Unikanie sytuacji powodujących dodatkowe napięcie u dziecka. Dziecko bardzo przeżywa takie sytuacje, gdyż ich poziom odporności na stres jest niższy niż u rówieśników. 2. Przestrzegać regularnego trybu życia od najwcześniejszych lat: stałe godziny posiłków, odrabiania lekcji, snu i zabawy. 3. Wprowadzenie konsekwentnych i jednolitych dla obojga rodziców form postępowania z dzieckiem, co wolno, a co nie. 4. Niewskazane jest zwracanie uwagi na dziecko jedynie wtedy, gdy zachowuje się ono niepoprawnie, gdyż odnosi to skutek przeciwny od oczekiwanego, powoduje wzmacnianie negatywnych zachowań. 5. Wydawanie poleceń w krótkiej formie (bez zbędnych "kazań"). Instrukcje powinny być zwięzłe i dokładne. Stąd też: -najpierw trzeba sprawdzić czy dziecko nas słucha (zatrzymać w biegu, spojrzeć w oczy,), -wyznaczyć najwyżej trzy czynności do wykonania (dziecko może zapomnieć, pomylić kolejność), -jeżeli zależy nam na dokładności wykonania poleceń, należy wydawać je pojedynczo, a po ich zrealizowaniu- pochwalić, 6. Organizowanie zabaw i czasu wolnego wedle ściśle ustalonych reguł: - umożliwiać z jednej strony zaspokojenie potrzeb ruchu, a z drugiej wdrażać do zajęć wymagających spokoju i skupienia, - przeplatać zajęcia ruchowe zabawami cichymi (lepienie z plasteliny, rysowanie, wydzieranie z papieru), - ograniczać zabawy czasem i regułami gry: bawiąc się z dzieckiem, dając mu czasem wygrać, pokazać jak prawidłowo reagować na przegraną, - kontrolować zabawy na podwórku, gdyż dzieci nadpobudliwe łatwo dają się sprowokować i popadają w konflikty z rówieśnikami, należy skłaniać dziecko do ustępstw i doprowadzać do zgody, - dziecko powinno samo ponosić konsekwencję swoich zachowań czyli przeprosić pokrzywdzonego, posprzątać pokój, jeżeli zrobiło bałagan, - ograniczyć liczbę bodźców, - dziecko powinno bawić się i pracować w małych grupach, zbyt długie zabawy męczą go, - zbyt częste oglądanie telewizji i długie zabawy przy komputerze powodują nadmierne obciążenie i wyczerpanie układu nerwowego, - w porze wieczornej należy proponować zajęcia relaksacyjne i wyciszające, - skłaniać do sprzątania swojego pokoju przy pomocy dorosłych, dokładnie wyjaśnić dziecku jak ma to robić,

4 7. Organizowanie pracy i nauki według następujących reguł: a) zadania dziecka powinny być nastawione na cel, tzn.: - nie hamowanie nadmiernej aktywności dziecka, lecz stałe, dyskretne ukierunkowywanie jego działań, - czuwanie nad stawianiem celów na miarę możliwości dziecka (dzielenie materiału do uczenia się na części, sprawdzanie, chwalenie po wykonaniu poszczególnych części a nie po ich ogólnym zakończeniu), - dyskretna pomoc w organizowaniu działania dziecka, tak aby zawsze osiągnęło zamierzony cel, - zakres obowiązków i system kontroli rodziców musi być dostosowany do wieku dziecka, b) każde zadanie, czynność domowa, powinny być dokończone, sprawdzone- uczy to samokontroli, c) kontrola nad dzieckiem nie powinna polegać na krytykowaniu, ale na zachęcaniu czy pomocy w rozwiązywaniu zadania, d) ze względu na problemy z koncentracją uwagi dziecko powinno uczyć się w krótkich odcinkach czasu (15-30 min.), zaś przerwy przeznaczać na relaks, e) lekcje powinny odrabiać, kiedy w domu jest najmniejszy ruch, na stole leży tylko to, co służy do pracy, radio czy magnetofon powinny być wyłączone, a drzwi do pokoju dziecka powinny być zamknięte, f) sprawdzać pracę domową w obecności dziecka, g) czynność, którą dziecko ma wykonać lub którą musi przyswoić należy powtarzać wielokrotnie, warunkiem uczenia się jest powtarzanie,

5 8. Podkreślanie u dziecka jego dobrych stron tzw. pozytywne a nie agresywne wzmacnianie. Agresja budzi agresję. JAK WSPIERAĆ DZIECKO W KŁOPOTACH: Nie mówić dziecku tego, czego sami nie znosimy. Wspierać mimo niepowodzeń. Dostrzegać sukcesy, a nie porażki. JAK ŻYĆ Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM? Często chwalić, Nie porównywać z rodzeństwem lub kolegami, Zapewnić poczucie akceptacji i zrozumienia, Ustalić porządek dnia, Wyznaczyć dziecku stałą przestrzeganą godzinę snu. PRACA Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM: 1. zajęcia sportowe, ruch na świeżym powietrzu 2. techniki relaksacyjne według Jakobsona i wg Schultza 3. metoda symboli dźwiękowych 4. techniki parateatralne 5. malowanie dziesięcioma palcami 6. metoda ruchu Rozwijającego W. Sherborne Dzieci z ADHD są często agresywne. Główną przyczyną agresywnych zachowań jest potrzeba bycia wartościowym człowiekiem, akceptowanym społecznie, przynależnym do grupy, chęć osiągnięcia przewagi nad innymi, przynajmniej raz w życiu bycia lepszym, ładniejszym, szybszym. Należy uświadomić dzieciom, że zachowując się agresywnie ryzykują tym iż: - popadną w konflikty, - stracą szacunek dla siebie lub innych, - będą nie lubiani, - dojdzie do przemocy.

6 My - dorośli, jesteśmy ich najlepszymi i najbardziej godnymi zaufania przyjaciółmi. Pomóżmy im dojść do celu. Bliższe spojrzenie na codzienne zachowanie dziecka może początkowo pokazać nam- dorosłym co możemy zrobić oraz jak pomóc. Krótki test pozwoli na zastanowienie się nad tym, czy w Twojej rodzinie takowe zachowania mają miejsce i czy w sposób specjalistyczny mamy się do nich zabierać: Dziecko: stale wierci się na krześle, macha rękami i nogami, - raczej biega niż chodzi, - nie chce kłaść się spać, - łatwo i często się denerwuje, bywa agresywne, - bezmyślnie zachowuje się, psoci w szkole lub w domu, - jest bardzo gadatliwe, - dokucza i zaczepia innych kolegów, - często przerywa lub przeszkadza innym, - nieumyślnie psuje różne rzecz(zabawki, przybory), - ulega częstym wypadkom i urazom, - nie umie się skoncentrować na jednej czynności często przerzuca się z jednej niezakończonej aktywności do drugiej, - źle zapamiętuje szczegóły, - często gubi lub zapomina rzeczy, - nie znosi zmian, - nie czeka na swoją kolej w grach lub innych sytuacjach w grupie, - wszystko je rozprasza, - ma kłopoty z planowaniem, - często wyrywa się z odpowiedzią zanim pytanie zostanie sformułowane, Jeśli wyszczególnisz co najmniej dwie trzecie punktów, możesz podejrzewać, że Twoje dziecko cierpi na ADHD. PAMIĘTAJMY, ŚWIAT DLA DZIECKA JEST WCIĄŻ ZA MAŁY!

Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa

Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa Agnieszka Piekutowska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa Rozrabiaka, wiercipięta, rozbrykany urwis, świrus- takie określenia

Bardziej szczegółowo

Jak organizować pracę z dziećmi przejawiającymi objawy nadpobudliwości psychoruchowej.

Jak organizować pracę z dziećmi przejawiającymi objawy nadpobudliwości psychoruchowej. Jak organizować pracę z dziećmi przejawiającymi objawy nadpobudliwości psychoruchowej. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej to grupa zaburzeń charakteryzujących się brakiem wytrwałości w realizacji wymagających

Bardziej szczegółowo

Numer 7 Marzec/kwiecień/maj 2004. W numerze: Pedagog radzi... Abc dobrego rodzica. Jak pracować z dzieckiem? Czy można umknąć dysleksji?

Numer 7 Marzec/kwiecień/maj 2004. W numerze: Pedagog radzi... Abc dobrego rodzica. Jak pracować z dzieckiem? Czy można umknąć dysleksji? Numer 7 Marzec/kwiecień/maj 2004 W numerze: Pedagog radzi... Abc dobrego rodzica Jak pracować z dzieckiem? Czy można umknąć dysleksji? 1 Rola wychowania w społecznym podziale ról według płci. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny

Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny 2 SPIS TREŚCI a.podstawowe informacje dotyczące dziecka z ADHD i jego rodziny...50

Bardziej szczegółowo

- występują one w kilku formach aktywności dziecka (np. nie tylko w szkole, ale i w domu);

- występują one w kilku formach aktywności dziecka (np. nie tylko w szkole, ale i w domu); Urszula Oszwa Rok: Wydawnictwo: Miejsce wydania: Są dzieci, które wyglądają jakby myślały o niebieskich migdałach. Patrzą, ale nie widzą, słyszą ale nie słuchają tego, co się do nich mówi, nie reagują

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU

AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU ISSN 2300-0546 AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU Czynniki wpływające na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym Biuletyn dla rodziców nr 4 KIELCE 2014 1 Redaktor naczelny: mgr Grzegorz Ślęzak Redaktor naukowy:

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej Aneta Jegier, Beata Szurowska Moje ćwiczenia Program edukacji wczesnoszkolnej Recenzja dr Anna Mikler-Chwastek Redakcja Aneta Jegier Marek Kornacki Korekta Małgorzata Taczanowska Copyright by Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla rodziców. Jak mogę pomóc swojemu dziecku w klasie IV? 1. Przygotuj z dzieckiem plan lekcji z wyraźnie zaznaczonymi numerami sal.

Wskazówki dla rodziców. Jak mogę pomóc swojemu dziecku w klasie IV? 1. Przygotuj z dzieckiem plan lekcji z wyraźnie zaznaczonymi numerami sal. Wskazówki dla rodziców Jak mogę pomóc swojemu dziecku w klasie IV? 1. Przygotuj z dzieckiem plan lekcji z wyraźnie zaznaczonymi numerami sal. 2. Wewrześniu poproś dziecko o sporządzenielistyuczących je

Bardziej szczegółowo

PDF Compressor Pro UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC. Kompendium wiedzy dla Rodziców

PDF Compressor Pro UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC. Kompendium wiedzy dla Rodziców UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC 1 Kompendium wiedzy dla Rodziców Opracowanie: Janina Węgrzecka-Giluń Konsultacja naukowa: dr Krzysztof Ostaszewski Korekta: Aneta

Bardziej szczegółowo

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC 1 Kompendium wiedzy dla Rodziców Opracowanie: Janina Węgrzecka-Giluń Konsultacja naukowa: dr Krzysztof Ostaszewski Korekta: Aneta

Bardziej szczegółowo

OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego

OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego Iwona Broda ZAWIERCIE 2009 Spis treści Charakterystyka programu i procedura osiągania celów 3 Jak pomóc przedszkolakowi zostać pierwszakiem.

Bardziej szczegółowo

RODZICE I NAUCZYCIELE Z GMINY WIEJSKIEJ LUBIN RADZĄ CO ROBIĆ W KONKRETNYCH PROBLEMACH WYCHOWAWCZYCH

RODZICE I NAUCZYCIELE Z GMINY WIEJSKIEJ LUBIN RADZĄ CO ROBIĆ W KONKRETNYCH PROBLEMACH WYCHOWAWCZYCH RODZICE I NAUCZYCIELE Z GMINY WIEJSKIEJ LUBIN RADZĄ CO ROBIĆ W KONKRETNYCH PROBLEMACH WYCHOWAWCZYCH Twoje dziecko nie reaguje na polecenia? Moczy się? Nie wykonuje obowiązków domowych? Ucieka na spacerze?

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi

PORADNIK. dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi PORADNIK dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?

Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Redakcja stylistyczna: Urszula Roman Wydawca: Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

Dobry start przedszkolaka

Dobry start przedszkolaka Monika Rościszewska-Woźniak Dobry start przedszkolaka Program wychowania przedszkolnego Wstęp Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku

Bardziej szczegółowo

JAK KOCHAĆ I WYMAGAĆ

JAK KOCHAĆ I WYMAGAĆ JAK KOCHAĆ I WYMAGAĆ PORADNIK DLA RODZICÓW Pracownia Wychowania i Profilaktyki Joanna Sakowska Anna Zajic Maria Talar Marta Witkowska Warszawa 2011 Spis treści: Wprowadzenie. 3 I. Jak określać dziecku

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA I PSYCHOLOGIA ZWIĄZEK Z ROZSĄDKU

SZKOŁA I PSYCHOLOGIA ZWIĄZEK Z ROZSĄDKU NR 5 (46)/2014 CENA 18 ZŁ (W TYM 5% VAT) INDEKS 382469 ISSN 1731-836X WIEDZA BROŃ PRZECIW PRZEMOCY GDY UCZEŃ NIE UMIE UWAŻAĆ INTEGRACJA, CZYLI RÓWNANIE W GÓRĘ SAMORZĄDY SZKOŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI UWAŻNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

AUTYZM DZIECIĘCY: JEGO SYMPTOMY, DIAGNOZA, TERAPIA ORAZ JEJ ORGANIZACJA

AUTYZM DZIECIĘCY: JEGO SYMPTOMY, DIAGNOZA, TERAPIA ORAZ JEJ ORGANIZACJA Andrzej Wolski AUTYZM DZIECIĘCY: JEGO SYMPTOMY, DIAGNOZA, TERAPIA ORAZ JEJ ORGANIZACJA Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju. Zaburzenie to zaczyna pojawiać się przed trzecim rokiem życia. Autyzm objawia

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz, że... ADHD Zespół nadpobudliwości ruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi

Czy wiesz, że... ADHD Zespół nadpobudliwości ruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi Czy wiesz, że... ADHD dotyka około 3-7% dzieci, przy czym częściej występuje u chłopców? U 60% pacjentów objawy utrzymują się też w okresie dorosłości (z reguły występuje u nich tylko część objawów). Zespół

Bardziej szczegółowo

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 3 Anna Kamza Rozwój dziecka Wczesny wiek szkolny wiek: 5/6 8/9 lat Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i wynikające z nich zasady terapii 1. Wioletta Błaż

Potrzeby osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i wynikające z nich zasady terapii 1. Wioletta Błaż Potrzeby osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i wynikające z nich zasady terapii 1 Wioletta Błaż Potrzeby to zespół oczekiwań i warunków potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania osoby w najbliższym

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami lękowymi W szkole i przedszkolu Informacje dla pedagogów i opiekunów ida Derezińska Monika Gajdzik One są ws, ród nas DzIecKO z zaburzeniami LĘKOWYMI W SzKOLe

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 2 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ MOTYWOWANIE PODOPIECZNEGO SPIS TREŚCI MOTYWACJA W TEORII 3 Barometr motywacji 4 DNA motywacyjne 6 Strefa

Bardziej szczegółowo

Jak zapobiec problemom z koncentracją uwagi wśród dzieci

Jak zapobiec problemom z koncentracją uwagi wśród dzieci Jak zapobiec problemom z koncentracją uwagi wśród dzieci Uwaga jest mechanizmem, który pozwala nam koncentrować się tylko na tych aspektach rzeczywistości którymi jesteśmy zainteresowani, przypomnieć tylko

Bardziej szczegółowo

PEDAGOG SZKOLNY ZSP nr 4 w WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. mgr Luiza Rybicka

PEDAGOG SZKOLNY ZSP nr 4 w WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. mgr Luiza Rybicka PEDAGOG SZKOLNY ZSP nr 4 w WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Drogi Uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy: mgr Luiza Rybicka Masz problemy z nauką szkolną, relacjami w klasie lub nie potrafisz porozumieć się z

Bardziej szczegółowo

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ Ewa Czemierowska-Koruba Hubert Czemierowski POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ PROGRAM SPOŁECZNY SZKOŁA BEZ PRZEMOCY V EDYCJA WARSZTATY MAKROREGIONALNE AGRESJA I PRZEMOC Agresję definiuje się najczęściej

Bardziej szczegółowo

MUZYKODRAMA W TERAPII DZIECI Z EMOCJONALNYMI ZABURZENIAMI MOWY

MUZYKODRAMA W TERAPII DZIECI Z EMOCJONALNYMI ZABURZENIAMI MOWY Władysław Pitak MUZYKODRAMA W TERAPII DZIECI Z EMOCJONALNYMI ZABURZENIAMI MOWY Podyplomowe Studium Logopedyczne (Zakład Logopedii Wydział Humanistyczny) Uniwersytet Gdański Gdańsk 1987 1 Spis treści :

Bardziej szczegółowo