ADHD 1. ADHD definicja i przyczyny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADHD 1. ADHD definicja i przyczyny"

Transkrypt

1 ADHD 1. ADHD definicja i przyczyny Syndrom ADHD jest od lat obiektem zainteresowania nauczycieli, pracowników służby zdrowia i rodziców. Po raz pierwszy ADHD rozpoznał profesor Still w 1902 roku podczas badania dzieci, które charakteryzowały się nienormalnym brakiem zdolności utrzymywania koncentracji oraz niespokojnym zachowaniem. Odkrył, że stan ten nie jest skutkiem błędów wychowawczych, ale jest dziedziczny i ma swe podłoże biologiczne. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest obecny we wszystkich kulturach na całym świecie. Obejmuje on 3-5% dzieci w wieku 7-13 lat, częściej występuje u chłopców. Chłopców z ADHD charakteryzuje nadruchliwość, natomiast dziewczynki-zaburzenia uwagi, dlatego często u dziewczynek nie rozpoznaje się zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Obecnie angielski skrót ADHD, czyli attention deficit hyperactivity disorder oznacza zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi.zaburzenie to charakteryzuje się: brakiem koncentracji (zapominalstwo, nieuwaga, przeoczenia, zła organizacja), pobudliwością, niepokojem. Opisując dzieci niespokojne, które z trudem skupiają się na określonym zadaniu i są impulsywne stosuje się różne terminy: zespół nadruchliwości, wczesnodziecięcy zespół psychoorganiczny, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zespół hiperkinetyczny, zespół deficytu uwagi i nadruchliwości (ZDUN). ADHD nie jest opóźnieniem rozwojowym czy upośledzeniem umysłowym. Dzieci z zespołem przejawiają często wysokie możliwości intelektualne, niestety nie wykorzystują ich w pełni. Z medycznego punktu widzenia jest to zaburzenie rozwojowe, które charakteryzuje się określonymi objawami i wymaga odpowiedniego traktowania. ADHD jest związane z odmienną pracą mózgu. Przyczyny występowania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej są złożone. Wśród koncepcji tłumaczących podłoże tego zjawiska wyróżnia się: koncepcję organicznych uszkodzeń powstanie ADHD wynikiem mikrouszkodzeń w obrębie centralnego układu nerwowego, koncepcję niewłaściwej diety ADHD stanowi skutek zetknięcia się z toksyną, na przykład ołowiem, koncepcję błędów wychowawczych i zaniedbań środowiskowych za przyczynę uważa się błędy wychowawcze popełniane przez rodziców, koncepcję genetyczną ADHD jako zaburzenie uwarunkowane genetycznie. Cennych informacji na temat przyczyn ADHD dostarczyły badania rodzinne. Potwierdzają one dziedziczenie zespołu. Jeżeli w rodzinie stwierdzono kiedyś zespół nadpobudliwości psychoruchowej, to ryzyko wystąpienia ADHD u kolejnego członka rodziny jest 2-8 razy większe niż u dzieci z rodzin, w których ten problem nie występuje. W sytuacji kiedy u jednego z rodziców zdiagnozowano zespół nadpobudliwości, ryzyko wystąpienia tego zjawiska u dzieci wzrasta nawet do 50%. Dziedziczenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi tłumaczy fakt, że zarówno rodzice jak i dzieci często prezentują

2 objawy tego zespołu. Ma to swoje dobre i złe strony. Impulsywność rodziców może nasilać impulsywność dziecka, za to np. wspólne zaburzenia koncentracji uwagi mogą ułatwić rodzicom zrozumienie sposobu funkcjonowania ich dziecka. Zjawisko współwystępowania zespołu u członków rodzin osiąga znaczne rozmiary. Badania wskazują, że ok. 40% dzieci z ADHD ma rodziców z przetrwałym (trwającym w dorosłym życiu) zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Natomiast u ok. 35% dzieci z ADHD to samo zaburzenie występuje u rodzeństwa. 2. Podtypy ADHD Nadpobudliwość psychoruchowa przejawia się w trzech sferach: nadpobudliwość w sferze ruchowej, tzw. Żywe Srebro wzmożona ekspansja ruchowa charakteryzująca się trudnością z usiedzeniem na jednym miejscu, ruchliwością, głośnym zachowaniem, machaniem rękami w najmniej oczekiwanym momencie, niepokojem ruchowym itp., nadpobudliwość w sferze poznawczej, tzw. Roztargniony Profesorek dziecko wykazuje wzmożony odruch orientacyjny na działające bodźce wynikiem czego jest brak możliwości skupienia się na jednej rzeczy, ciągłe rozpraszanie uwagi. Bogata wyobraźnia sprawia, że fantazja zwycięża rzeczywistość, nadpobudliwość w sferze emocjonalnej, tzw. Wrażliwa Mimoza bardziej intensywne reakcje uczuciowe na sytuacje i zdarzenia, dzieci charakteryzują się konfliktowością, drażliwością, agresywnością, przechodzeniem od śmiechu do płaczu. Kryteria diagnostyczne zawarte w amerykańskiej klasyfikacji DSM-IV pozwoliły na wyróżnienie trzech podtypów ADHD: ADHD podtyp z dominującym brakiem koncentracji uwagi, tzw. Dyzio Marzyciel Podtyp ten określany jest jako ADD (attention deficit disorder zaburzenia koncentracji uwagi), bez nadpobudliwości. Dzieci zaliczające się do tego podtypu nie przejawiają nadmiernej aktywności, wręcz potrafią być mało aktywne a nawet letargiczne. Główną cechą jest brak koncentracji uwagi, marzenie na jawie, trudność z kontrolowaniem ciągu myśli. Główne problemy dziecka dotyczące szkoły: zapomina, nie kończy zdań, robi wrażenie zmęczonego, zgubione, marzyciel, nie zwraca uwagi na szczegóły, wciąż coś gubi, niezorganizowane, kiepskie wyniki w nauce, bałagan na biurku, może mieć trudności z nauką, wymaga ścisłego nadzoru w trakcie pracy, ogromne problemy ze skupieniem uwagi, łatwo się rozprasza pod wpływem bodźców zewnętrznych i wewnętrznych. Główne problemy z rówieśnikami: ciche, społecznie niedojrzałe, ignorowane przez rówieśników, nieobecne. Główne problemy w domu: wciąż coś gubi, roztrzepane, bałaganiarz, niekończenie zdań, niewywiązywanie się z obowiązków domowych, wymaga nieustannego przypominania, robi wrażenie nieobecnego. ADHD podtyp z dominującą nadpobudliwością psychoruchową, tzw. Brykający Tygrysek Dzieci zaliczające się do tego podtypu są nadmiernie aktywne i impulsywne, biegają, skaczą, mają trudności z usiedzeniem na miejscu i zasypianiem. Popadają w konflikty z otoczeniem ponieważ nie potrafią kontrolować swojego impulsywnego zachowania. Chcą mieć wszystko teraz, tu, natychmiast! Stwierdzono, że połowa dzieci z tym podtypem ADHD, to dzieci w wieku przedszkolnym bądź wczesnoszkolnym. Naukowcy twierdzą, że znaczna ich część po zetknięciu się z zajęciami szkolnymi zacznie przejawiać brak koncentracji uwagi. Wobec tego przypuszcza się, że będą oni spełniać kryteria kolejnego podtypu ADHD, a mianowicie mieszanego. ADHD podtyp mieszany, gdy obecne są zarówno brak koncentracji uwagi, jak i nadpobudliwość psychoruchowa, tzw. Roztargniony Tygrysek

3 Dzieci zaliczane to tego podtypu odznaczają się trudnościami w kontaktach, nie są w stanie wykonać skomplikowanych poleceń, gubią się w hałasie, nie potrafią zorganizować sobie pracy, cały czas biegają, wszystko przyciąga ich uwagę, zaczynają wiele rzeczy, ale ich nie kończą, często popadają w konflikty. Główne problemy dziecka dotyczące szkoły: łatwo się zniechęca, przeszkadza, hałasuje, nie potrafi zachować ciszy, jest gadatliwy i niecierpliwy, nadmiernie aktywny, domaga się uwagi rówieśników, nie akceptuje konsekwencji swoich działań, domaga się natychmiastowej gratyfikacji. Główne problemy z rówieśnikami: rozkazuje, kieruje, brak wrażliwości, często odrzucane przez rówieśników, stosuje siłę fizyczną, łatwo się zniechęca, nie dostrzega sygnałów społecznych, nie potrafi zignorować prowokacji. Główne problemy w domu: Lekkomyślne, szybko wpada w złość, zapomina o obowiązkach, nie słucha, nie odkłada rzeczy na właściwe miejsce, nie znosi oczekiwania, marudzi, wtrąca się do rozmów. 3. Diagnoza ADHD Nikt nie odważy się dokładnie określić w który miejscu kończy się normalność a zaczyna ADHD. Ocenia się, że u około 3-5% dzieci w młodszym wieku szkolnym występuje nadpobudliwość psychoruchowa. Dane światowe wskazują, że tylko 1/5 z ogółu dzieci z ADHD trafiła do lekarzy specjalistów. Wiadomo jednak, że nie rozpoznane i nie leczone ADHD może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje: ograniczenie perspektyw życiowych, przedwczesne i niesatysfakcjonujące zakończenie edukacji, zaburzenie relacji rodzinnych, zaburzenie relacji rówieśniczych, problemy z prawem, uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Podjęcie decyzji o zdiagnozowaniu ADHD lub też stwierdzenie, że nie można postawić takiego rozpoznania jest rzeczą trudną. W ciągu wielu lat pracy lekarze i psycholodzy starają się przestrzegać kilku procedur, dzięki którym mieliby ułatwione postawienie obiektywnej diagnozy. Typowy schemat postępowania przy diagnozowaniu nadpobudliwości obejmuje: 1) wywiad na temat problemu, z którym zgłaszają się rodzice bądź opiekunowie dziecka; a także problemu, który dziecko przejawiało w przeszłości obecność i nasilenie poszczególnych objawów, występowanie u dziecka innych problemów często mylonych z ADHD, uzyskanie podstawowych informacji jest niezbędne do postawienia diagnozy; 2) wywiad rozwojowy obecność lub brak problemów rozwojowych; badającego przede wszystkim interesuje ciąża, poród, pierwsze miesiące życia, rozwój ruchowy, rozwój mowy, rozwój kontaktów społecznych i relacji z innymi, nawyki czystości, zachowanie dziecka w różnych grupach społecznych; 3) wywiad rodzinny podstawowe źródło informacji; sytuacja rodzinna ma znaczny wpływ na funkcjonowanie dziecka (ilość osób wychowujących dziecko, sposób spędzania wolnego czasu, sposób radzenia sobie na co dzień z trudnym zachowaniem dziecka, itp.); 4) rozmowę z dzieckiem stały element stawiania diagnozy, w którym należy stwierdzić, że dziecko ma ADHD oraz sprawdzić czy nie przejawia innych zaburzeń; określa się poziom samooceny dziecka, radzenie sobie z trudnościami, postrzeganie własnego życia i rodziny;

4 5) zdobycie wiadomości dotyczących funkcjonowania dziecka w szkole najlepszym źródłem takich informacji jest bezpośrednia obserwacja dziecka lub przynajmniej uzyskanie dokładnej opisowej opinii od pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy; informacje o funkcjonowaniu dziecka z ADHD w innym środowisku niż dom rodzinny jest warunkiem koniecznym do postawienia rozpoznania; 6) kwestionariusz na temat objawów ADHD (wypełnia diagnozujący) oraz skale i kwestionariusz zawierający pytania dotyczące ADHD (wypełniają rodzice i nauczyciele) Kwestionariusze Connersa dla nauczycieli i rodziców, kwestionariusze ADHD-RS, kwestionariusze z grupy Child Behavior Checklist (badają szerzej trudne zachowania dziecka) wyodrębnianie grupy dzieci, u których można podejrzewać nadpobudliwość psychoruchową oraz ocena przebiegu i skuteczności leczenia przy wielokrotnym badaniu tego samego dziecka; kwestionariusze oparte na kryteriach diagnostycznych ICD-10 i DSM-IV TR; 7) konsultacje lekarskie lub psychologiczne postawienie diagnozy tylko przez lekarza lub psychologa jest trudnym elementem, wyżej ukazane zalecenia mogą być wykonane przez przedstawiciela tylko jednej z tych specjalności, ale niektóre badania są zastrzeżone wyłącznie dla określonej grupy; wobec tego konsultacje są niezbędne. Obecnie oficjalnie uznaje się dwie różne koncepcje dotyczące kryteriów diagnozowania ADHD. Pierwsza z nich odnosi się do klasyfikacji zaproponowanej przez Światową Organizację Zdrowia opisanej w ICD-10 (International Classification of Disease), druga bardziej faworyzowana przez badaczy, dotyczy kryteriów zawartych w DSM-IV (Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). 4. Zaburzenia zachowania Współwystępowanie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń zachowania szacuje się na około 50-80%. Zależność ta pogarsza rozwój dziecka i jego szkolne, rodzinne oraz społeczne funkcjonowanie. Dzieci nadpobudliwe są spostrzegane przez otoczenie jako gorsze, bardziej nieposłuszne i niegrzeczne. Często nie dostrzega się istnienia ADHD, a winą za jego objawy obarcza się dziecko. W efekcie dziecko nadpobudliwe już na starcie zajmuje pozycję gorszą niż inne dzieci nie tylko w szkole, ale i w domu. Dzieci nadpobudliwe gdy nie radzą sobie z sytuacją społeczna, stosują agresję impulsywną, która może się wiązać z niedojrzałością społeczną, nieumiejętnością powstrzymywania się od zachowań impulsywnych czy problemami w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami. Osoby z ADHD z niechęcią myślą o sobie. Trudno jest im żyć i poznawać świat, gdy inni uważają, że zawsze zachowują się źle i nic im nie wychodzi. Duża ilość negatywnych bodźców skutkuje zachowywaniem się zgodnie z przypisaną rolą. Takie zaburzenia zachowania mają charakter opozycyjno-buntowniczy. Mogą one stanowić podstawę do rozwoju poważnych zaburzeń zachowania. Dziecko może być odrzucane przez rówieśników i staje się samotnikiem. Mówimy wówczas o zaburzeniach zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji, dla których charakterystyczne są: samotne wagary, kłamstwo, niszczenie cudzej własności, wszczynanie bójek. Gorsze konsekwencje może mieć sytuacja, gdy takie osamotnione i odrzucone dziecko zaczyna szukać kontaktów z innymi dziećmi, które mają etykietkę chuliganów. Mówimy wówczas o zaburzeniach zachowania z prawidłowym procesem socjalizacji, dla których charakterystyczne są: dobre kontakty z grupą rówieśniczą, konflikty z prawem. 5. Zasady pracy z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej wskazówki dla nauczycieli

5 Wspieranie dzieci z ADHD jest kosztownym zajęciem zarówno pod względem finansowym jak i czasowym. Problemy związane z przyswajaniem wiedzy i zachowaniem pochłaniają dużo czasu i wymagają: 1) zatrudnienia nauczycieli, którzy prowadzili by zajęcia dodatkowe 2) stosowania specjalistycznych metod nauczania 3) organizacji dodatkowych zebrań 4) stałego kontaktu z zewnętrznymi organizacjami. Stosunek nauczyciela do ucznia powinien być jak najbardziej konsekwentny, rzeczowy i życzliwy. Wówczas dziecko z ADHD czuje się pewniej i darzy nauczyciela zaufaniem. Akceptacja nauczyciela przez dziecko owocuje akceptacją poleceń wydawanych przez nauczyciela. Staja się one dla dziecka ważnymi podnietami, które silnie motywują dziecko do działania. Praktyczne wskazówki dla nauczyciela dotyczące: dostosowania otoczenia: posadź ucznia daleko od miejsc, które mogą powodować rozproszenie uwagi, a blisko nauczyciela posadź dzieci w taki sposób, aby stworzyć wyraźne granice między obszarami, w których pracują staraj się, aby twoja klasa była dobrze zorganizowana umieść w klasie dobrze widoczne i interesujące pomoce wizualne umieszczaj reguły, zasady zachowania oraz postępy w ich przestrzeganiu na tablicy pomocniczej stwórz uporządkowany świat podczas pracy na stole dziecka nie powinno leżeć nic, co mogłoby je rozpraszać strategii nauczania: trzymaj się z góry ustalonego panu lekcji prowadź lekcje w taki sposób, aby utrzymać uwagę i zainteresowanie uczniów utrzymuj rytm mów tak, aby dziecko z ADHD cię usłyszało zaznacz początek nowej czynności ustal sygnał rozpoczęcia pracy dziel pracę dziecka na krótkie etapy przypominaj ucz dziecko organizowania sobie pracy stosuj nauczanie totalne należy sprawdzać czy dziecko wykonuje zadaną pracę zaangażowania uczniów w proces dydaktyczny: pomoc rówieśnicza monitorowanie rówieśników zajęcia w grupach poparcie i akceptacja rówieśników współpracy nauczyciela i ucznia: nie wzmacniaj niewłaściwych zachowań, ale tylko te, które chcesz utrwalić zachęcaj dziecko do sprawdzania swoich prac uważaj na nowe i niespodziewane sytuacje zaakceptuj lub zagospodaruj nadruchliwość lekkie dotknięcie albo krótkie zachęcające spojrzenie ułatwia dziecku skupienie się na nauczycielu, kiedy ten się do niego zwraca nauczyciel powinien jasno określić swoje wymagania i zapowiedzieć, czego będzie żądał

6 dziecko powinno, o ile to możliwe, powtarzać ważne polecenia własnymi słowami nauczyciel powinien często za pomocą sygnałów niewerbalnych kierować uwagę dziecka z powrotem na wykonywane zadanie 6. Zasady pracy z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej wskazówki dla rodziców Rodzice powinni pamiętać, że objawy ADHD nie są winą dziecka, nauczycieli czy ich samych. Dzieci z zespołem nadpobudliwości wymagają pomocy w tych sferach życia, które są zaburzone przez kłopoty z koncentracją, nadruchliwością i nadmierną impulsywnością. ADHD nie jest wymówką na życie. Dziecko aby osiągnąć określone cele musi poświęcić większy nakład własnej pracy oraz pracy dorosłych. Rodzice powinni starać się, aby stworzyć dziecku świat jak najbardziej uporządkowany. Porządek i rutyna w środowisku rodzinnym dają dziecku poczucie bezpieczeństwa i stałości. Praktyczne wskazówki dla rodziców: dotyczące życia codziennego: ogranicz ilość dopływających do dziecka bodźców staraj się skupić uwagę dziecka na jednej czynności staraj się przygotować dziecko do nadchodzących zmian mów jasno i wyraźnie, posługuj się konkretami stwórz obowiązujące w domu normy i zasady bądź konsekwentny chwal dziecko opisowo bez odraczania tej czynności powtarzaj dziecku czego się od niego oczekuje podsuwaj dziecku rozwiązania, pokazuj możliwości naprawienia wyrządzonego zła dotyczące nauki ich dziecka: zapewnij cichy i spokojny kąt z dobrym oświetleniem na biurku powinny być przedmioty potrzebne w danej chwili ogranicz ilość dopływających bodźców ustal stałą porę na odrabianie lekcji dziel pracę na etapy pozwól dziecku odrabiać pracę samodzielnie, ale kontroluj jego działania staraj się, aby dziecko miało kontakt z bogato ilustrowanymi książkami naucz dziecko korzystania z leksykonów, encyklopedii umożliwiaj dziecku poznawanie rzeczy poprzez spacery, wycieczki łącz naukę z zabawą 7. Rodzaje oddziaływań terapeutycznych Metody skierowane na dziecko: 1. Terapia zachowania określone zabawy mające na celu nawiązanie kontaktu z dzieckiem, korekcję zachowań nadpobudliwych 2. Farmakoterapia dziecka jako metoda umożliwiająca wkroczenie z innymi rodzajami pomocy środki farmakologiczne są potrzebne niewielkiej grupie dzieci; są one niezbędne dzieciom, u których objawy utrudniają jakąkolwiek interwencję pedagogiczno-psychologiczną 3. Behawioralna i poznawczo-behawioralna terapia zachowania uczenie i nagradzanie zachowań właściwych; uświadomienie sobie, że większość zachowań i emocji z nimi związanych nabywamy w procesie społecznego uczenia się 4. Trening samoinstruowania wydawanie sobie samemu poleceń i instrukcji, dotyczących tego jak mamy postąpić w sytuacjach społecznych lub przy rozwiązywaniu

7 różnego rodzaju zadań 5. Trening koncentracji uwagi dziecko uczy się dokładnie patrzeć, opisywać, słuchać, odtwarzać, zapamiętywać, stopniowo wydłużać czas koncentracji 6. Skillstreaming kształtowanie umiejętności prospołecznych, metoda prowadzona zazwyczaj w grupach, wykorzystywane są scenki i konkretne sytuacje Metody wspomagające: 1. Terapia dzieci agresywnych M. Grochulskiej terapia zachowań agresywnych i przewidywania konsekwencji swoich poczynań; mają na celu poznawanie wyjść z sytuacji,rozwiązań akceptowanych społecznie 2. Terapia pedagogiczna zwana reedukacją, terapia specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania oraz matematyki 3. Metoda Dobrego Startu praca z dziećmi z grup ryzyka dysleksji i dziećmi dyslektycznymi 4. Kinezjologia edukacyjna poprzez specjalny układ ruchów stymuluje się układy mózgowe odpowiedzialne za koncentrację uwagi, koordynację ruchową, słyszenie i widzenie 5. Metoda W. Sherborn poprzez ruch dzieci uczą się koncentrować uwagę, poznają siebie i świat, uczą się, że mogą wpływać na to, co się wokół ich dzieje 6. Terapia mowy i języka terapia logopedyczna 7. Bajkoterapia pozwala uporać się z problemami wewnętrznymi, niekiedy znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, budzą nadzieję na poprawę losu i sprawiedliwość 8. Trening twórczego myślenia patrzenie na określoną sytuację z różnych perspektyw, generowanie pomysłów dotyczących rozwiązania problemu 9. Biofeedback nauka wpływania na reakcje zachodzące w organizmie pacjenta w sposób świadomy 10. Integracja sensoryczna organizacja dostarczanych do organizmu bodźców, tak by mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu 11. Dieta zmiana diety czasami niesie za sobą zmniejszenie objawów nadpobudliwości 12. Hipoterapia terapeutyczna jazda na koniu Metody skierowane do i na rodziców: 1. Metoda pracy z trudnymi zachowaniami dzieci C. Sutton obserwacja zachowań dziecka i zmiana niepożądanych zachowań na pożądane 2. Metoda E. Mazlisch i A. Faber wypracowanie nowego sposobu porozumienia się z dzieckiem 3. Poradnictwo dla rodziców działania rodziców dotyczące postępowania z dzieckiem, kontaktów ze szkołą 4. Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci z ADHD przekazanie wiedzy o tym, co to jest ADHD, nauczenie sposobów komunikowania się z dzieckiem, nauczenie obserwacji zachowań dziecka, nauczenie takiego postępowania, aby rodzic nagradzał dziecko za dobre zachowanie 5. Psychoterapia rodzinna i indywidualna dorosłych terapia dla rodziny mająca na celu poradzenie sobie z konfliktami, nieprzyjemnymi emocjami i napięciami 6. Grupy wsparcia dla rodziców wymiana informacji, zapoznanie z najnowszymi odkryciami dotyczącymi ADHD, bycie wśród ludzi mających podobny problem Marzena Stępień Kamila Goździk Bibliografia:

8 1. Chrzanowska B., Święcicka J. (2006), Oswoić ADHD. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, Difin 2. Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A., Skotnicka M., Bryńska A. (2007), ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców, GWP 3. Nartowska H. (1986), Wychowanie dziecka nadpobudliwego, NK 4. Neuhaus C. (2003), Dziecko nadaktywne. Niedobór uwagi i nadpobudliwość ruchowa u dzieci. Jak pomóc?, KDC 5. O Regan F.J. (2005), ADHD, Liber 6. Pfiffner L.J. (1996), Wszystko o ADHD, Zysk i S-ka 7. Portmann R. (2003), ADHDnadpobudliwość psychoruchowa. Istota zagadnienia, Jedność 8. Spohrer K.E. (2006), Pomóż dziecku z ADHD, Liber

Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa

Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa Agnieszka Piekutowska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa Rozrabiaka, wiercipięta, rozbrykany urwis, świrus- takie określenia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny

Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny 2 SPIS TREŚCI a.podstawowe informacje dotyczące dziecka z ADHD i jego rodziny...50

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI (ADHD) W UJĘCIU

ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI (ADHD) W UJĘCIU N e u r o k o g n i t y w i s t y k a w p a t o l o g i i i z d r o w i u, 2 0 0 9 2 0 1 1 P o m o r s k i U n i w e r s y t e t M e d y c z n y w S z c z e c i n i e 72 80 IZABELA KREMPIŃSKA ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Numer 7 Marzec/kwiecień/maj 2004. W numerze: Pedagog radzi... Abc dobrego rodzica. Jak pracować z dzieckiem? Czy można umknąć dysleksji?

Numer 7 Marzec/kwiecień/maj 2004. W numerze: Pedagog radzi... Abc dobrego rodzica. Jak pracować z dzieckiem? Czy można umknąć dysleksji? Numer 7 Marzec/kwiecień/maj 2004 W numerze: Pedagog radzi... Abc dobrego rodzica Jak pracować z dzieckiem? Czy można umknąć dysleksji? 1 Rola wychowania w społecznym podziale ról według płci. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami lękowymi W szkole i przedszkolu Informacje dla pedagogów i opiekunów ida Derezińska Monika Gajdzik One są ws, ród nas DzIecKO z zaburzeniami LĘKOWYMI W SzKOLe

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole Informacje dla pedagogów i opiekunów irena Namysłowska One są ws, ród nas DZIECKO Z ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI W SZKOLE Informacje dla

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23

Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23 Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zabrzu Spis treści Słowo wstępne Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu mgr Urszula Koszutska... 3 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

- występują one w kilku formach aktywności dziecka (np. nie tylko w szkole, ale i w domu);

- występują one w kilku formach aktywności dziecka (np. nie tylko w szkole, ale i w domu); Urszula Oszwa Rok: Wydawnictwo: Miejsce wydania: Są dzieci, które wyglądają jakby myślały o niebieskich migdałach. Patrzą, ale nie widzą, słyszą ale nie słuchają tego, co się do nich mówi, nie reagują

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

socjoterapia w szkole

socjoterapia w szkole socjoterapia w szkole Jarosław Jagieła socjoterapia w szkole Krótki poradnik psychologiczny Copyright by Wydawnictwo Rubikon Redakcja i korekta: Anna Grochowska-Piróg Projekt okładki Katarzyna Raputa

Bardziej szczegółowo

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej Aneta Jegier, Beata Szurowska Moje ćwiczenia Program edukacji wczesnoszkolnej Recenzja dr Anna Mikler-Chwastek Redakcja Aneta Jegier Marek Kornacki Korekta Małgorzata Taczanowska Copyright by Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej 1 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej Organizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Partnerzy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU

AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU ISSN 2300-0546 AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU Czynniki wpływające na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym Biuletyn dla rodziców nr 4 KIELCE 2014 1 Redaktor naczelny: mgr Grzegorz Ślęzak Redaktor naukowy:

Bardziej szczegółowo

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Tarnów, Filia Żabno

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Tarnów, Filia Żabno Szkoleniowa Rada Pedagogiczna Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Tarnów, Filia Żabno AUTYZM Całościowe zaburzenie rozwoju dotyczące procesów warunkujących rozwój dziecka w wielu sferach. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

MAŁGORZATA ROŻYŃSKA Warszawa 2010r.

MAŁGORZATA ROŻYŃSKA Warszawa 2010r. Akademi a Pedagogiki Specj alnej im. Marii Grzegorzewskiej Metody rozpoznawania ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wspomaganie rozwoju dziecka dla zapobiegania specyficznym

Bardziej szczegółowo

Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Pedagog szkolny w opiniach uczniów U N I W E R S Y T E T Z I E L O N O G Ó R S K I WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYKA Renata Kapica Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Marii Montessori

Pedagogika Marii Montessori Pedagogika Marii Montessori Istota Pedagogiki Montessori sprowadza się do stwierdzenia, że ponieważ każde dziecko jest inne, powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie, czyli przez swoje możliwości,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA I PSYCHOLOGIA ZWIĄZEK Z ROZSĄDKU

SZKOŁA I PSYCHOLOGIA ZWIĄZEK Z ROZSĄDKU NR 5 (46)/2014 CENA 18 ZŁ (W TYM 5% VAT) INDEKS 382469 ISSN 1731-836X WIEDZA BROŃ PRZECIW PRZEMOCY GDY UCZEŃ NIE UMIE UWAŻAĆ INTEGRACJA, CZYLI RÓWNANIE W GÓRĘ SAMORZĄDY SZKOŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI UWAŻNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w pracujących z rodzinamiz małymi dziećmi www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl Copyright 2010 Fundacja Dzieci Niczyje

Bardziej szczegółowo

AUTYZM DZIECIĘCY: JEGO SYMPTOMY, DIAGNOZA, TERAPIA ORAZ JEJ ORGANIZACJA

AUTYZM DZIECIĘCY: JEGO SYMPTOMY, DIAGNOZA, TERAPIA ORAZ JEJ ORGANIZACJA Andrzej Wolski AUTYZM DZIECIĘCY: JEGO SYMPTOMY, DIAGNOZA, TERAPIA ORAZ JEJ ORGANIZACJA Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju. Zaburzenie to zaczyna pojawiać się przed trzecim rokiem życia. Autyzm objawia

Bardziej szczegółowo

Jak organizować pracę z dziećmi przejawiającymi objawy nadpobudliwości psychoruchowej.

Jak organizować pracę z dziećmi przejawiającymi objawy nadpobudliwości psychoruchowej. Jak organizować pracę z dziećmi przejawiającymi objawy nadpobudliwości psychoruchowej. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej to grupa zaburzeń charakteryzujących się brakiem wytrwałości w realizacji wymagających

Bardziej szczegółowo

www.drogadosiebie.pl

www.drogadosiebie.pl Ty i choroba PORADNIK DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ DROGA DO SIEBIE Schizofrenia, podobnie jak inne choroby, może towarzyszyć komuś przez jakiś czas albo przez całe życie. Można jednak mieć wpływ

Bardziej szczegółowo

Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?

Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Redakcja stylistyczna: Urszula Roman Wydawca: Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

"4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III"

4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III 1 "4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III" program edukacji wczesnoszkolnej Małgorzata Szukała Większość nauczycieli marnuje czas na zadawanie pytań, które zmierzają do pokazania

Bardziej szczegółowo

Edukacja wczesnoszkolna. Dzieci za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczycieli. Teresa Czupajło, Maria Dudek

Edukacja wczesnoszkolna. Dzieci za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczycieli. Teresa Czupajło, Maria Dudek SPIS TREŚCI: 1. Wstęp.......5 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w kontekście aktualnych przepisów prawnych 7 3. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. Zasady stosowane w terapii pedagogicznej,

Bardziej szczegółowo

Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi

Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji

Bardziej szczegółowo

11. MODEL PRACY Z UCZNIEM NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE LUB ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

11. MODEL PRACY Z UCZNIEM NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE LUB ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM 11. MODEL PRACY Z UCZNIEM NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE LUB ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM POZIOM DIAGNOSTYCZNY mgr Joanna Moleda, mgr Katarzyna Mirosław Identyfikacja trudności edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla rodziców. Jak mogę pomóc swojemu dziecku w klasie IV? 1. Przygotuj z dzieckiem plan lekcji z wyraźnie zaznaczonymi numerami sal.

Wskazówki dla rodziców. Jak mogę pomóc swojemu dziecku w klasie IV? 1. Przygotuj z dzieckiem plan lekcji z wyraźnie zaznaczonymi numerami sal. Wskazówki dla rodziców Jak mogę pomóc swojemu dziecku w klasie IV? 1. Przygotuj z dzieckiem plan lekcji z wyraźnie zaznaczonymi numerami sal. 2. Wewrześniu poproś dziecko o sporządzenielistyuczących je

Bardziej szczegółowo