Wykorzystanie różnych źródeł informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. Systemem Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie różnych źródeł informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. Systemem Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS)"

Transkrypt

1 Wykorzystanie różnych źródeł informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego Systemem Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa, 14 kwietnia 2014 r.

2 System LPIS w ZSZiK

3 Informacje statystyczne Obszar Polski km 2 Działki referencyjne Działki referencyjne Powierzchnia referencyjna km 2 (45%) Liczba rolników Średnia wielkość gospodarstwa 10,80 ha (wzrasta) Ilość wniosków Liczba działek rolnych Średnia ilość aktualizacji LPIS na rok 1,5 mln

4 Struktura gospodarstw w Polsce Struktura gospodarstw w poszczególnych województwach w roku 2010 (liczba rolników) Struktura gospodarstw w poszczególnych województwach w roku 2010 w ujęciu powierzchniowym 24,29% 5,91% 7,21% 24,58% 0,68% 31,73% 1-3 3,1-5 5, ,1-100 >100,1 19,79% 17,25% 1-3 3,1-5 5, ,1-100 >100,1 18,73% 49,84%

5 Struktura agrarna w Polsce

6 Liczba działek referencyjnych - deklarowanych 6

7 Powierzchnia kwalifikowalna PEG = GO - PZ PZ GO

8 Powierzchnia kwalifikowalna

9 Powierzchnia kwalifikowalna

10 Przykład deklaracji grup upraw Szkic gospodarstwa

11 Deklaracja działek rolnych A - JPO A1 - UPO Ogródek przydomowy poniżej 0,09 ha oraz rów melioracyjny

12 System GIS w ARiMR

13 Aktualizacja LPIS

14 Aktualizacja LPIS

15 Aktualizacja LPIS

16 Aktualizacja LPIS

17 System LPIS powinien zapewnić Aktualną powierzchnię kwalifikowalną do płatności dla wszystkich rodzajów płatności związanych z powierzchnią (SAPS, ONW, rolno-środowiskowe, zalesienia ) - aktualizacja co najmniej w cyklu 5 letnim na podstawie ortofotomap; Materiały kartograficzne na potrzeby deklaracji rolników - załączniki graficzne, internet; Materiały kartograficzne na potrzeby kontroli na miejscu metodą IT oraz FOTO; Dane GIS na potrzeby kontroli wzajemnej zgodności (crosscompliance); Pełną identyfikację działek rolnych kontrolowanych w procesie kontroli administracyjnej (kontrole proste i krzyżowe); Umożliwić lokalizację siedzib stad; Umożliwić nieskomplikowaną deklarację działek rolnych we wnioskach o przyznanie płatności

18 System LPIS - wymagania związane z aktualizacją baz LPIS Wdrażanie procesów aktualizacji jest głównym zadaniem każdego administratora systemu LPIS. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1122/2009 zawiera elementy, które odnoszą się do roli trzech odrębnych podmiotów odpowiedzialnych za aktualizowanie systemu LPIS: rolnik musi wskazać zmiany w obrysie działki referencyjnej oraz aktualną powierzchnię (art. 12 ust. 4); inspektor w trakcie kontroli na miejscu musi podać informacje o wszelkich środkach kontroli zastosowanych w wyniku jego ustaleń (art. 32 ust. 1 lit. g); agencja płatnicza musi monitorować i rozwiązywać ogólne problemy związane z jakością systemu LPIS (art. 6 ust. 2).

19 System LPIS - wymagania związane z aktualizacją baz LPIS 1. Szereg aspektów wiąże się z procesem aktualizacji, ale najważniejsza jest dynamika zmian w terenie wyniki KnM, kontrola administracyjna, rolnicy. 2. Państwo członkowskie powinno wdrażać właściwe procesy utrzymania w celu monitorowania zmian zachodzących w gruntach oraz zagwarantowania aktualności rejestrów. Działania w tym zakresie opierają się zarówno na codziennym aktualizowaniu, jak i monitorowaniu potrzeby przeprowadzenia aktualizacji systemowej. 3. Codzienne procesy aktualizacji umożliwiają państwu członkowskiemu nadążanie za zmianami zachodzącymi w gruntach w odniesieniu do tych działek, dla których uzyskano informacje aktualizujące, np. działek poddanych kontroli. 4. Codzienne działania powinny obejmować przetwarzanie wszelkich dostępnych, zaktualizowanych informacji, aby były one gotowe przed złożeniem kolejnego wniosku o przyznanie pomocy.

20 System LPIS - wymagania związane z aktualizacją baz LPIS 1. Kontrola na miejscu stanowi zewnętrzną i niezależną weryfikację ostatecznego wyniku procesu wnioskowania o przyznawanie pomocy oraz roli systemu LPIS w tym procesie. 2. Ocena zależności między systemem LPIS i nieprawidłowościami we wnioskach nie opiera się zatem na obserwacji działek, ale na badaniu wydajności systemu jako skutecznego narzędzia wspierającego prawidłowe sporządzanie wniosków o przyznanie pomocy. Ten wpływ ujmuje się ilościowo jako poziom błędu wyrażany w kategoriach finansowych i ustalany na podstawie losowo wybranej próby do kontroli na miejscu za dany rok.

21 LPIS w systemie ZSZiK Rolnik KNM LPIS Kontrola administracyjna pełna integracja procesów związanych z obsługą wniosków w zintegrowanym systemie informatycznym na każdym etapie obsługi pojedynczego wniosku dostęp do aktualnych baz danych GIS pełny dostęp do dokumentacji w postaci elektronicznej pełna ścieżka rewizyjna w systemie IACS pełny dostęp do danych archiwalnych w postaci elektronicznej

22 System GIS w ARiMR stan aktualny W roku 2009 rozpoczęto prace nad budową systemu informatycznego umożliwiającego edycję i modyfikację danych GIS on-line (PZSIP) produkcyjne wdrożenie systemu od r. 1. Od roku 2009 aktualizacja systemu LPIS wykonywana przez Zbudowano pracowników zespół ARMA, specjalistów GIS zapewniający administrowanie danymi LPIS: 15 osób na poziomie Centrali 32 osoby na poziomie Oddziałów Regionalnych 370 osób na poziomie Biur Powiatowych ARiMR 150 osób dodatkowych na poziomie BP ARiMR Wszyscy pracownicy zaangażowani w aktualizację baz referencyjnych LPIS byli pracownikami ARMA (reorganizacja struktury organizacyjnej / zapewnienie profesjonalnej kadry posiadającej doświadczenie w obsłudze wniosków). Zespół GIS gwarantuje możliwość wdrażania w trybie natychmiastowych działań zaradczych/naprawczych wynikających z przeprowadzanego corocznie testu QA_LPIS art. 6 RK(WE) nr 1122/2009.

23 System GIS w ARiMR stan aktualny 1. Od roku 2009 aktualizacja systemu LPIS wykonywana przez Działanie pracowników powyższe ARMA, ma na celu dostarczanie na potrzeby kontroli administracyjnej oraz 2. Od kontroli roku 2009 na miejscu aktualizacja aktualnej ortofotomap informacji w w cyklu zakresie 3 letnim, zmian w użytkowaniu terenu. Możliwość w przyszłości zastosowania art. 31 a RK(WE) nr 1122/2009 w celu ograniczenia ilości kontroli na miejscu zmniejszenie kosztów. Dostarczenie aktualnej informacji o powierzchniach kwalifikowalnych dla rolników zmniejszenie kosztów administracyjnych obsługi wniosków pomocowych.

24 System GIS w ARiMR stan aktualny 1. Od roku 2009 aktualizacja systemu LPIS wykonywana przez pracowników ARMA, 2. Od roku 2009 aktualizacja ortofotomap w cyklu 3 letnim, 3. Od roku 2009 nastąpiło zwiększenie rozdzielczości ortofotomapy dla 55% powierzchni kraju (piksel 0,25 m pozostały obszar 0,5 m),

25 System GIS w ARiMR stan aktualny Strona polska z zadowoleniem przyjęła propozycję KE w zakresie standaryzacji oceny systemu jakości baz referencyjnych LPIS. 1. Od roku 2009 aktualizacja systemu LPIS wykonywana przez Doświadczenia, pracownikówobserwacje ARMA, i wyniki testu przeprowadzonego na podstawie metodologii 2. Od roku 2009 KE (DG aktualizacja AGRI) w ocenie ortofotomap strony wpolskiej cyklu 3pokrywają letnim, się z własną oceną baz 3. Od danych rokulpis 2009 świadczy nastąpiło to zwiększenie o trafności zaproponowanych rozdzielczości ortofotomapy wskaźników dla oceny 55% powierzchni kraju (piksel 0,25 m pozostały obszar 0,5 m), przez KE oraz działań podejmowanych przez kraj członkowski. Wyniki 4. Wykorzystanie testu mają swoje wyników odzwierciedlenie testów QA_LPIS w działaniach do poprawy zaradczych jakości wdrożonych baz w referencyjnych LPIS Polsce od roku Wyniki testu pozwalają na kierunkowanie niezbędnych modyfikacji w systemie LPIS celowość podejmowanych działań wpływa na optymalne gospodarowanie zasobami ludzkimi oraz kosztami aktualizacji danych referencyjnych.

26 Porównanie modeli aktualizacji baz LPIS Podsumowanie bieżącej sytuacji Użyj skrótowych punktów i omów słownie szczegóły 26

27 System GIS dla Kontroli na Miejscu Modyfikacja systemu informatycznego opracowanie kompleksowego oprogramowania wspierającego proces kontroli FOTO aplikacja FotoSIP wsparcie procesu typowania rolników do kontroli przygotowanie danych do wizytacji terenowej (szkice, formularze z wizytacji itp.) wektoryzacja granic działek rolnych/zmianowania import danych z wizytacji oraz dołączanie do działek rolnych załączników graficznych, szkiców, zdjęć wydruk ostatecznych raportów z KnM wykorzystanie danych wynikowych do aktualizacji LPIS

28 System GIS dla Kontroli na Miejscu Elektroniczny, mobilny raport z KnM import danych z systemu dziedzinowego w postaci pliku *.xml plik raportu zawiera te same dane co wydruk możliwość przesłania raportu przez , USB, czytnik kart pamięci automatyczne wyszukanie wszystkich działek do kontroli automatyczne wypełnianie raportu w odbiorniku GPS możliwość wydruku u rolnika lub przesłania do BKM

29 System GIS dla Kontroli na Miejscu Zakup odbiorników GNSS z kontrolerami typu tablet odporność na warunki środowiskowe i uszkodzenia mechaniczne możliwości porównywalne z laptopem system operacyjny Windows połączenie internetowe przez modem GSM poczta elektroniczna aplikacje biurowe wydruki raportów przestrzeń dyskowa na mapy, skany załączników, zdjęcia z terenu zewnętrzny odbiornik GPS ergonomia stanowiska pracy inspektora

30 System GIS dla Kontroli na Miejscu Aplikacyjne wspomaganie zarządzania procesem kontroli Usprawnienie organizacji procesu kontroli moduł mobilny moduł zarządczy Przyspieszenie procesów wydawania danych do kontroli przeprowadzenia kontroli logistyki planowania kontroli w terenie weryfikacji wyników kontroli

31 DANE

32 Bazy referencyjne (GIS) integrowane z LPIS EGiB ORTO NMT PUWG PRG i RM TERYT Urzędowy rejestr ewidencji gruntów i budynków Zobrazowania lotnicze i satelitarne - ortofotomapy Numeryczny model terenu Państwowe układy współrzędnych geodezyjnych Państwowy Rejestr Granic oraz Rejestr Miejscowości Podstawowy. podział administarcyjny kraju Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji GUS Warstwy GIS NATURA 2000, Parki Krajobrazowe, Parki Narodowe, Strefy OSN, Pomniki przyrody Ministerstwo Środowiska Warstwy GIS PEG, zalesienia, zagajniki krótkiej rotacji, obszary braku dobrej kultury rolnej na dzień r., pola zagospodarowania, rowy, oczka wodne, spadki i inne ARiMR 32

33 Model bieżący aktualizacji LPIS 33

34 Model bieżący aktualizacji LPIS 34

35 Model bieżący aktualizacji LPIS 35

36 Model bieżący aktualizacji LPIS 36

37 Model bieżący aktualizacji LPIS 37

38 Aktualizacja ortofotomapy Parametry ortofotomapy Powierzchnia opracowania km 2 Obszar opracowania Piksel ortofotomapy Zdjęcia cyfrowe cała Polska 190 tys. km 2 / 22 tys. km 2 25 cm/50 cm GSD 0.5 m / GSD 0.25 Min wysokość słońca nad horyzontem 25 tereny miejskie i górskie 20 tereny pozostałe Pokrycie podłużne zdjęć 60% Pokrycie poprzeczne zdjęć 30% Rejestracja zakresów spektralnych Cel opracowania barwy rzeczywiste (RGB) bliska podczerwień (IR) modernizacja i aktualizacja LPIS

39 Podstawowe informacje ORTO Ustawa z r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (pgik) przepisy wykonawcze do ustawy pgik, w tym dotyczące państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzny zdjęcia i ortofotomapy zgodnie z ustawą pzgik stanowią państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (pzgik) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

40 Podstawowe informacje ORTO źródło finansowania - budżet państwa dostępność ortofotomapy: dla wszystkich - jednostki administracji publicznej, przedsiębiorcy, obywatele odpłatne/nieodpłatne Porozumienie z 15 marca 2002 r. zawarte pomiędzy służbą geodezyjną (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) i ARiMR dotyczące wzajemnej współpracy

41 Pozyskanie ortofotomapy okresowa aktualizacja co 3 lata obszar całego kraju międzynarodowe procedury przetargowe wykonawca zewnętrzny (podmioty polskie i zagraniczne) ortofotomapa cyfrowa w dwóch standardach rejestracja zdjęć cyfrowych we wszystkich zakresach spektralnych (łącznie z podczerwienią IR) barwy wynikowe cyfrowej ortofotomapy (RGB, CIR)

42 Aktualizacja ortofotomapy stan wyjściowy

43 Ortofotomapa: naloty

44 Aktualizacja ortofotomapy kolejne lata

45 Ortofotomapa ze scen satelitarnych Parametry ortofotomapy Obszar opracowania Powierzchnia opracowania cały kraj km 2 26 OB km 2 30 OB km 2 41 OB km 2 48 OB km 2 90 OB km 2 41 OB km OB Piksel ortofotomapy Rejestracja zakresów spektralnych Satelity/rozdzielcz ość odpowiada rozdzielczości scen satelitarnych promieniowanie widzialne (niebieski, zielony, czerwony) i bliska podczerwień QuickBird 0,6m IKONOS 1,0m GeoEye 0,5m WorldView1 0,5m WorldView1 0,5m EROS B (opcjonalnie kanał panchromatyczny) 0,7m

46

47 JAKOŚĆ

48 Weryfikacja jakości ortofotomapy Wykonawca zewnętrzny / procedury przetargowe Umowa wieloletnia Niezależna, profesjonalna i merytoryczna kontrola Nadzór nad olbrzymią ilością danych Standaryzacja opracowań wykonywanych przez różnych wykonawców Różna technologia, różne oprogramowanie, ten sam produkt końcowy Standaryzacja procedur kontroli i zastosowanie narzędzi do kontroli zapewnia jednolite wyniki kontroli niezależnie od Wykonawcy Wsparcie ARiMR w wyjaśnianiu zagadnień zgłaszanych przez Wykonawców ORTO

49 Weryfikacja jakości ortofotomapy Kontrola ilościowa ilość przekazanych jednostek zgodnie z harmonogramem ilości przekazanych plików formaty i wersje plików lokalizacja przestrzenna danych dokumentacja Kontrola jakości kontrola automatyczna kontrola formatów kontrola syntaktyczna i semantyczna kontrola geometrii kontrola topologii kontrola wizualna i merytoryczna Wynik kontroli = Raporty z kontroli

50 Weryfikacja jakości ortofotomapy Rejestracja danych Kontrole ilościowe Przydzielanie prac Kontrole automaty -czne Nadzór nad pracami Centralna Baza Danych - 2 matrix 4TB, 8TB Kontrole wizualne Kontrola wewnętrzna Kontrole jakości Raporty z kontroli Przeglądanie wyników kontroli Raporty biznesowe

51 QA_LPIS monitorowanie jakości LPIS System LPIS jest bardzo ważnym elementem w zabezpieczaniu przepływów pomocy unijnej do rolników zatem musi spełniać szereg wymogów jakościowych, które są istotne, aby był w stanie spełniać swoją funkcję. Należą do nich : Możliwość wykonania testu poprawne zapisanie ilościowe obszaru rzeczywiście kwalifikowalnego w ramach LPIS jako systemu (E1); samodzielnie przez każdego ocena gruntów niekwalifikowalnych w ramach działek referencyjnych (E2); administratora LPIS możliowość kategoryzacja działek referencyjnych w odniesieniu do gruntów niekwalifikowalnych (E3); samoceny występowanie defektów krytycznych w ramach działki referencyjnej (E4); proporcje obszaru zadeklarowanego w obrębie działki referencyjnej (E5); skuteczność procesów aktualizacji dotyczących systemu LPIS (E6); zależność między kwestiami jakości LPIS a poziomami błędu zaobserwowanymi podczas kontroli na miejscu (E7).

52 LPIS_QA Etapy Etap I ATS Test logiki struktur baz LPIS Etap II ETS Test polegający na pomiarze wskazanych przez KE działek referencyjnych - wektoryzacja marca 2014 r. LPIS quality assessement

53 QA_LPIS monitorowanie jakości LPIS Każdy podstawowy element jakościowy określa się za pomocą: definicji lub pojęcia uzasadnienia wyboru jako element podstawowy omówienia progu zgodności metody dokonywania oceny oraz proponowanego poziomu akceptacji Metodyka kontroli działek referencyjnych W celu uzyskania ilościowej oceny podstawowych elementów jakościowych proponowana metodyka kontroli składa się z pięciu elementów: zapewnienie niezależnego źródła danych w celu przeprowadzenia kontroli zewnętrznej utworzenie reprezentatywnej próby standardowa procedura kontroli w celu zgromadzenia danych badawczych przetwarzanie i analiza zaobserwowanych danych procedury i wytyczne dotyczące sprawozdawczości

54 QA_LPIS monitorowanie jakości LPIS - analiza 1. Zasady podejmowania decyzji w sprawie akceptacji oraz progi akceptacji dla każdego pomiaru jakości stosuje się w odniesieniu do kompletnej próby na podstawie obserwacji poczynionych w procesie kontroli. 2. Do celów analizy zaleca się wykorzystywanie standardowych formatów wymiany danych (XML) i interfejsów baz danych (SQL). Taka standaryzacja jest wymagana, aby umożliwić wymianę danych i oprogramowania - INSPIRE. 3. Przetwarzanie danych przy użyciu standardowych narzędzi zakłada, że zebrane obserwacje wykorzystuje się do oceny wyników istniejącego systemu LPIS w odniesieniu do wspólnych wymogów przydatność dla danego celu, a nie do sprawdzenia zgodności systemu LPIS ze specyfikacją techniczną zastosowaną podczas jego tworzenia ( zgodność ze specyfikacją"). 4. Charakter testu QA-LPIS wpisuje się w bardziej proaktywny kontekst doskonalenia jakości przyszłego LPIS, a nie w naprawczy proces monitorowania zgodności.

55 W związku z podejmowaniem tych prac przez państwa członkowskie wszelka dokumentacja dotycząca wyżej opisanej procedury powinna zostać udostępniona w celach informacyjnych oraz na potrzeby późniejszej weryfikacji (audyt). QA_LPIS monitorowanie jakości LPIS raportowanie KE Standaryzacja opracowywanych wyników pozwala na łatwą wymianę i przegląd danych zgromadzonych w trakcie procesu oceny jakości QA-LPIS w poszczególnych krajach członkowskich.

56 Zakres testu QA_LPIS Obszary i obiekty testu SATELITE Count GEOEYE1 12 IKONOS 13 QuickBird 1 WorldView2 22 Liczba stref 48

57 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa DBR marca 2014 r. LPIS quality assessement

58 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa DBR marca 2014 r. LPIS quality assessement

59 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa DBR marca 2014 r. LPIS quality assessement

60 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa DBR marca 2014 r. LPIS quality assessement

61 Opis i oznaczenie wskaźników conformance level Tolerancja QA_ELEMENT kontroli jakości QA_LPIS LPIS E1 Maximum quality eligible LPIS assessment maximum eligible wyniki area area 100, , /-2 E2 Proportion of RPs with incorrectly recorded area LPIS area based nonconforming RP 4,81 3,94 2,54 1,26 < 5 E3 E4 Distribution of RPs, according to the correctness of the eligible area recorded Categorization of the nonconforming RP LPIS eligibility rates % 85,19 82,13 92,8 98,73-2-4% 7,79 12,76 4,09 0,32-4-8% 3,12 2,43 1,41 0, % 0,91 0,82 0,7 0, % 2,21 1,28 0, % 0,52 0,46 0, >50% 0,13 0, LPIS number of causes for non-conformity 4, ,54 1,26 < 5 (per category) E5 E6 Ratio of declared area in relation to the maximum eligible area inside the reference parcels Percentage of reference parcels which have been subject to change, accumulated over the years LPIS declared area LPIS cumulative land changes. 87, ,41 97,21-4,1 6,44 9,22 13,79 < 25 E7 Rate of IACS rate of < 3, 84 irregularities irregularities. determined during 1,18 0,94 0,15 1,37 on-the-spot checks marca 2014 r. LPIS quality assessement (p > 0,05)

62 LPIS_QA dokumentacja 1. Uzasadnienie, wprowadzenie, opis, przebieg całego procesu, przykłady, pytania i odpowiedzi, itp., itd.: Technical documentation for the 2013 implementation of the LPIS quality assessment called for by article 6 of Commission Regulation No 1122/2009 (PDF, 156 str., j.ang.) 2. Aneks I wskaźniki pomiarów jakości danych LPIS ANNEX I - Executable Test Suite (ETS) - LPIS data quality measures (PDF, 56 str., j.ang.) 3. Aneks II test przebieg procesu inspeckji działki referencyjnej ANNEX II - Executable Test Suite (ETS) - Flow of events, related to the inspection of the Reference Parcel (PDF, 17 str., j.ang.) 4. Aneks III test pojęcia pokrycia terenu oraz kwalifikowalności ANNEX III - Executable Test Suite (ETS) - The Concept of land cover and eligible hectares (PDF, 24 str., j.ang.) 5. Raportowanie schematy (xsd), przyłady (xml), narzędzia (...): ftp://mars.jrc.ec.europa.eu/lpis/ marca 2014 r. LPIS quality assessement

63 Dziękuję za uwagę Robert Pośnik Departament Baz Referencyjnych LPIS w ARiMR

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej GIS

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr 06300025 Gdańsk, grudzień 2005 E-government w jednostkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Z problematyki kontroli związanej z płatnościami bezpośrednimi do gruntów rolnych w Polsce

Z problematyki kontroli związanej z płatnościami bezpośrednimi do gruntów rolnych w Polsce PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 1-2007 A n n a St a n ie w s k a Z problematyki kontroli związanej z płatnościami bezpośrednimi do gruntów rolnych w Polsce 1. Wspólna Polityka Rolna (WPR), umocowana w Traktacie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2013 S t r o n a 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4.6. Zasilanie wewnętrznych systemów informacyjnych instytucji publicznych na przykładzie geoportalu OWI

Rozdział 4.6. Zasilanie wewnętrznych systemów informacyjnych instytucji publicznych na przykładzie geoportalu OWI Rozdział 4.6. Zasilanie wewnętrznych systemów informacyjnych instytucji publicznych na przykładzie geoportalu OWI 228 Bartłomiej Bielawski 4.6.1. Wprowadzenie Baza danych obiektów topograficznych może

Bardziej szczegółowo

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Zawartość I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE......

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys.

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys. Ocena bieżącej realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach VII osi priorytetowej POIG 07.01.00-00-001/08, w kontekście identyfikacji obszarów krytycznych mających znaczenie dla skutecznego i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy BZP.27... Projekt: Przeprowadzenie analizy, wykonanie koncepcji systemu ERP dla Miasta Katowice Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie dedykowanych nalotów, pozyskanie lotniczych, cyfrowych zdjęć fotogrametrycznych:pionowych (RGB i CIR) oraz ukośnych (RGB), jak również danych wysokościowych

Bardziej szczegółowo

Część I. Przepisy ogólne... 6. 1. Podstawa prawna i postanowienia wstępne do NSP 2011... 6

Część I. Przepisy ogólne... 6. 1. Podstawa prawna i postanowienia wstępne do NSP 2011... 6 2 SPIS TREŚCI Część I. Przepisy ogólne... 6 1. Podstawa prawna i postanowienia wstępne do NSP... 6 2. Cel, termin, zakres, forma i metody realizacji NSP... 12 3. Tajemnica statystyczna i ochrona danych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Analiza podmiotów oraz powiązań kooperacyjnych w sektorze rolno-spożywczym w kontekście zarządzania regionalnym łańcuchem dostaw żywności w ramach projektu pn. Regionalny

Bardziej szczegółowo

ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk tel.: (58) 3261888 fax: (58) 3261889 e-mail: office@gdansk.rzgw.gov.pl

ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk tel.: (58) 3261888 fax: (58) 3261889 e-mail: office@gdansk.rzgw.gov.pl S IIWZ cc zz. II II II Znak ssp rrawy :: NZ //BKOP --370 --10 //2010 //m jj SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO (LIDAR) ORAZ OPRACOWANIE PRODUKTÓW POCHODNYCH

Bardziej szczegółowo

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Warsztat: Inwestycje szerokopasmowe: doświadczenia praktyczne Warszawa, 22 październik 2013 r. Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Grażyna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo