Wykorzystanie różnych źródeł informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. Systemem Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie różnych źródeł informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. Systemem Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS)"

Transkrypt

1 Wykorzystanie różnych źródeł informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego Systemem Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa, 14 kwietnia 2014 r.

2 System LPIS w ZSZiK

3 Informacje statystyczne Obszar Polski km 2 Działki referencyjne Działki referencyjne Powierzchnia referencyjna km 2 (45%) Liczba rolników Średnia wielkość gospodarstwa 10,80 ha (wzrasta) Ilość wniosków Liczba działek rolnych Średnia ilość aktualizacji LPIS na rok 1,5 mln

4 Struktura gospodarstw w Polsce Struktura gospodarstw w poszczególnych województwach w roku 2010 (liczba rolników) Struktura gospodarstw w poszczególnych województwach w roku 2010 w ujęciu powierzchniowym 24,29% 5,91% 7,21% 24,58% 0,68% 31,73% 1-3 3,1-5 5, ,1-100 >100,1 19,79% 17,25% 1-3 3,1-5 5, ,1-100 >100,1 18,73% 49,84%

5 Struktura agrarna w Polsce

6 Liczba działek referencyjnych - deklarowanych 6

7 Powierzchnia kwalifikowalna PEG = GO - PZ PZ GO

8 Powierzchnia kwalifikowalna

9 Powierzchnia kwalifikowalna

10 Przykład deklaracji grup upraw Szkic gospodarstwa

11 Deklaracja działek rolnych A - JPO A1 - UPO Ogródek przydomowy poniżej 0,09 ha oraz rów melioracyjny

12 System GIS w ARiMR

13 Aktualizacja LPIS

14 Aktualizacja LPIS

15 Aktualizacja LPIS

16 Aktualizacja LPIS

17 System LPIS powinien zapewnić Aktualną powierzchnię kwalifikowalną do płatności dla wszystkich rodzajów płatności związanych z powierzchnią (SAPS, ONW, rolno-środowiskowe, zalesienia ) - aktualizacja co najmniej w cyklu 5 letnim na podstawie ortofotomap; Materiały kartograficzne na potrzeby deklaracji rolników - załączniki graficzne, internet; Materiały kartograficzne na potrzeby kontroli na miejscu metodą IT oraz FOTO; Dane GIS na potrzeby kontroli wzajemnej zgodności (crosscompliance); Pełną identyfikację działek rolnych kontrolowanych w procesie kontroli administracyjnej (kontrole proste i krzyżowe); Umożliwić lokalizację siedzib stad; Umożliwić nieskomplikowaną deklarację działek rolnych we wnioskach o przyznanie płatności

18 System LPIS - wymagania związane z aktualizacją baz LPIS Wdrażanie procesów aktualizacji jest głównym zadaniem każdego administratora systemu LPIS. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1122/2009 zawiera elementy, które odnoszą się do roli trzech odrębnych podmiotów odpowiedzialnych za aktualizowanie systemu LPIS: rolnik musi wskazać zmiany w obrysie działki referencyjnej oraz aktualną powierzchnię (art. 12 ust. 4); inspektor w trakcie kontroli na miejscu musi podać informacje o wszelkich środkach kontroli zastosowanych w wyniku jego ustaleń (art. 32 ust. 1 lit. g); agencja płatnicza musi monitorować i rozwiązywać ogólne problemy związane z jakością systemu LPIS (art. 6 ust. 2).

19 System LPIS - wymagania związane z aktualizacją baz LPIS 1. Szereg aspektów wiąże się z procesem aktualizacji, ale najważniejsza jest dynamika zmian w terenie wyniki KnM, kontrola administracyjna, rolnicy. 2. Państwo członkowskie powinno wdrażać właściwe procesy utrzymania w celu monitorowania zmian zachodzących w gruntach oraz zagwarantowania aktualności rejestrów. Działania w tym zakresie opierają się zarówno na codziennym aktualizowaniu, jak i monitorowaniu potrzeby przeprowadzenia aktualizacji systemowej. 3. Codzienne procesy aktualizacji umożliwiają państwu członkowskiemu nadążanie za zmianami zachodzącymi w gruntach w odniesieniu do tych działek, dla których uzyskano informacje aktualizujące, np. działek poddanych kontroli. 4. Codzienne działania powinny obejmować przetwarzanie wszelkich dostępnych, zaktualizowanych informacji, aby były one gotowe przed złożeniem kolejnego wniosku o przyznanie pomocy.

20 System LPIS - wymagania związane z aktualizacją baz LPIS 1. Kontrola na miejscu stanowi zewnętrzną i niezależną weryfikację ostatecznego wyniku procesu wnioskowania o przyznawanie pomocy oraz roli systemu LPIS w tym procesie. 2. Ocena zależności między systemem LPIS i nieprawidłowościami we wnioskach nie opiera się zatem na obserwacji działek, ale na badaniu wydajności systemu jako skutecznego narzędzia wspierającego prawidłowe sporządzanie wniosków o przyznanie pomocy. Ten wpływ ujmuje się ilościowo jako poziom błędu wyrażany w kategoriach finansowych i ustalany na podstawie losowo wybranej próby do kontroli na miejscu za dany rok.

21 LPIS w systemie ZSZiK Rolnik KNM LPIS Kontrola administracyjna pełna integracja procesów związanych z obsługą wniosków w zintegrowanym systemie informatycznym na każdym etapie obsługi pojedynczego wniosku dostęp do aktualnych baz danych GIS pełny dostęp do dokumentacji w postaci elektronicznej pełna ścieżka rewizyjna w systemie IACS pełny dostęp do danych archiwalnych w postaci elektronicznej

22 System GIS w ARiMR stan aktualny W roku 2009 rozpoczęto prace nad budową systemu informatycznego umożliwiającego edycję i modyfikację danych GIS on-line (PZSIP) produkcyjne wdrożenie systemu od r. 1. Od roku 2009 aktualizacja systemu LPIS wykonywana przez Zbudowano pracowników zespół ARMA, specjalistów GIS zapewniający administrowanie danymi LPIS: 15 osób na poziomie Centrali 32 osoby na poziomie Oddziałów Regionalnych 370 osób na poziomie Biur Powiatowych ARiMR 150 osób dodatkowych na poziomie BP ARiMR Wszyscy pracownicy zaangażowani w aktualizację baz referencyjnych LPIS byli pracownikami ARMA (reorganizacja struktury organizacyjnej / zapewnienie profesjonalnej kadry posiadającej doświadczenie w obsłudze wniosków). Zespół GIS gwarantuje możliwość wdrażania w trybie natychmiastowych działań zaradczych/naprawczych wynikających z przeprowadzanego corocznie testu QA_LPIS art. 6 RK(WE) nr 1122/2009.

23 System GIS w ARiMR stan aktualny 1. Od roku 2009 aktualizacja systemu LPIS wykonywana przez Działanie pracowników powyższe ARMA, ma na celu dostarczanie na potrzeby kontroli administracyjnej oraz 2. Od kontroli roku 2009 na miejscu aktualizacja aktualnej ortofotomap informacji w w cyklu zakresie 3 letnim, zmian w użytkowaniu terenu. Możliwość w przyszłości zastosowania art. 31 a RK(WE) nr 1122/2009 w celu ograniczenia ilości kontroli na miejscu zmniejszenie kosztów. Dostarczenie aktualnej informacji o powierzchniach kwalifikowalnych dla rolników zmniejszenie kosztów administracyjnych obsługi wniosków pomocowych.

24 System GIS w ARiMR stan aktualny 1. Od roku 2009 aktualizacja systemu LPIS wykonywana przez pracowników ARMA, 2. Od roku 2009 aktualizacja ortofotomap w cyklu 3 letnim, 3. Od roku 2009 nastąpiło zwiększenie rozdzielczości ortofotomapy dla 55% powierzchni kraju (piksel 0,25 m pozostały obszar 0,5 m),

25 System GIS w ARiMR stan aktualny Strona polska z zadowoleniem przyjęła propozycję KE w zakresie standaryzacji oceny systemu jakości baz referencyjnych LPIS. 1. Od roku 2009 aktualizacja systemu LPIS wykonywana przez Doświadczenia, pracownikówobserwacje ARMA, i wyniki testu przeprowadzonego na podstawie metodologii 2. Od roku 2009 KE (DG aktualizacja AGRI) w ocenie ortofotomap strony wpolskiej cyklu 3pokrywają letnim, się z własną oceną baz 3. Od danych rokulpis 2009 świadczy nastąpiło to zwiększenie o trafności zaproponowanych rozdzielczości ortofotomapy wskaźników dla oceny 55% powierzchni kraju (piksel 0,25 m pozostały obszar 0,5 m), przez KE oraz działań podejmowanych przez kraj członkowski. Wyniki 4. Wykorzystanie testu mają swoje wyników odzwierciedlenie testów QA_LPIS w działaniach do poprawy zaradczych jakości wdrożonych baz w referencyjnych LPIS Polsce od roku Wyniki testu pozwalają na kierunkowanie niezbędnych modyfikacji w systemie LPIS celowość podejmowanych działań wpływa na optymalne gospodarowanie zasobami ludzkimi oraz kosztami aktualizacji danych referencyjnych.

26 Porównanie modeli aktualizacji baz LPIS Podsumowanie bieżącej sytuacji Użyj skrótowych punktów i omów słownie szczegóły 26

27 System GIS dla Kontroli na Miejscu Modyfikacja systemu informatycznego opracowanie kompleksowego oprogramowania wspierającego proces kontroli FOTO aplikacja FotoSIP wsparcie procesu typowania rolników do kontroli przygotowanie danych do wizytacji terenowej (szkice, formularze z wizytacji itp.) wektoryzacja granic działek rolnych/zmianowania import danych z wizytacji oraz dołączanie do działek rolnych załączników graficznych, szkiców, zdjęć wydruk ostatecznych raportów z KnM wykorzystanie danych wynikowych do aktualizacji LPIS

28 System GIS dla Kontroli na Miejscu Elektroniczny, mobilny raport z KnM import danych z systemu dziedzinowego w postaci pliku *.xml plik raportu zawiera te same dane co wydruk możliwość przesłania raportu przez , USB, czytnik kart pamięci automatyczne wyszukanie wszystkich działek do kontroli automatyczne wypełnianie raportu w odbiorniku GPS możliwość wydruku u rolnika lub przesłania do BKM

29 System GIS dla Kontroli na Miejscu Zakup odbiorników GNSS z kontrolerami typu tablet odporność na warunki środowiskowe i uszkodzenia mechaniczne możliwości porównywalne z laptopem system operacyjny Windows połączenie internetowe przez modem GSM poczta elektroniczna aplikacje biurowe wydruki raportów przestrzeń dyskowa na mapy, skany załączników, zdjęcia z terenu zewnętrzny odbiornik GPS ergonomia stanowiska pracy inspektora

30 System GIS dla Kontroli na Miejscu Aplikacyjne wspomaganie zarządzania procesem kontroli Usprawnienie organizacji procesu kontroli moduł mobilny moduł zarządczy Przyspieszenie procesów wydawania danych do kontroli przeprowadzenia kontroli logistyki planowania kontroli w terenie weryfikacji wyników kontroli

31 DANE

32 Bazy referencyjne (GIS) integrowane z LPIS EGiB ORTO NMT PUWG PRG i RM TERYT Urzędowy rejestr ewidencji gruntów i budynków Zobrazowania lotnicze i satelitarne - ortofotomapy Numeryczny model terenu Państwowe układy współrzędnych geodezyjnych Państwowy Rejestr Granic oraz Rejestr Miejscowości Podstawowy. podział administarcyjny kraju Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji GUS Warstwy GIS NATURA 2000, Parki Krajobrazowe, Parki Narodowe, Strefy OSN, Pomniki przyrody Ministerstwo Środowiska Warstwy GIS PEG, zalesienia, zagajniki krótkiej rotacji, obszary braku dobrej kultury rolnej na dzień r., pola zagospodarowania, rowy, oczka wodne, spadki i inne ARiMR 32

33 Model bieżący aktualizacji LPIS 33

34 Model bieżący aktualizacji LPIS 34

35 Model bieżący aktualizacji LPIS 35

36 Model bieżący aktualizacji LPIS 36

37 Model bieżący aktualizacji LPIS 37

38 Aktualizacja ortofotomapy Parametry ortofotomapy Powierzchnia opracowania km 2 Obszar opracowania Piksel ortofotomapy Zdjęcia cyfrowe cała Polska 190 tys. km 2 / 22 tys. km 2 25 cm/50 cm GSD 0.5 m / GSD 0.25 Min wysokość słońca nad horyzontem 25 tereny miejskie i górskie 20 tereny pozostałe Pokrycie podłużne zdjęć 60% Pokrycie poprzeczne zdjęć 30% Rejestracja zakresów spektralnych Cel opracowania barwy rzeczywiste (RGB) bliska podczerwień (IR) modernizacja i aktualizacja LPIS

39 Podstawowe informacje ORTO Ustawa z r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (pgik) przepisy wykonawcze do ustawy pgik, w tym dotyczące państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzny zdjęcia i ortofotomapy zgodnie z ustawą pzgik stanowią państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (pzgik) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

40 Podstawowe informacje ORTO źródło finansowania - budżet państwa dostępność ortofotomapy: dla wszystkich - jednostki administracji publicznej, przedsiębiorcy, obywatele odpłatne/nieodpłatne Porozumienie z 15 marca 2002 r. zawarte pomiędzy służbą geodezyjną (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) i ARiMR dotyczące wzajemnej współpracy

41 Pozyskanie ortofotomapy okresowa aktualizacja co 3 lata obszar całego kraju międzynarodowe procedury przetargowe wykonawca zewnętrzny (podmioty polskie i zagraniczne) ortofotomapa cyfrowa w dwóch standardach rejestracja zdjęć cyfrowych we wszystkich zakresach spektralnych (łącznie z podczerwienią IR) barwy wynikowe cyfrowej ortofotomapy (RGB, CIR)

42 Aktualizacja ortofotomapy stan wyjściowy

43 Ortofotomapa: naloty

44 Aktualizacja ortofotomapy kolejne lata

45 Ortofotomapa ze scen satelitarnych Parametry ortofotomapy Obszar opracowania Powierzchnia opracowania cały kraj km 2 26 OB km 2 30 OB km 2 41 OB km 2 48 OB km 2 90 OB km 2 41 OB km OB Piksel ortofotomapy Rejestracja zakresów spektralnych Satelity/rozdzielcz ość odpowiada rozdzielczości scen satelitarnych promieniowanie widzialne (niebieski, zielony, czerwony) i bliska podczerwień QuickBird 0,6m IKONOS 1,0m GeoEye 0,5m WorldView1 0,5m WorldView1 0,5m EROS B (opcjonalnie kanał panchromatyczny) 0,7m

46

47 JAKOŚĆ

48 Weryfikacja jakości ortofotomapy Wykonawca zewnętrzny / procedury przetargowe Umowa wieloletnia Niezależna, profesjonalna i merytoryczna kontrola Nadzór nad olbrzymią ilością danych Standaryzacja opracowań wykonywanych przez różnych wykonawców Różna technologia, różne oprogramowanie, ten sam produkt końcowy Standaryzacja procedur kontroli i zastosowanie narzędzi do kontroli zapewnia jednolite wyniki kontroli niezależnie od Wykonawcy Wsparcie ARiMR w wyjaśnianiu zagadnień zgłaszanych przez Wykonawców ORTO

49 Weryfikacja jakości ortofotomapy Kontrola ilościowa ilość przekazanych jednostek zgodnie z harmonogramem ilości przekazanych plików formaty i wersje plików lokalizacja przestrzenna danych dokumentacja Kontrola jakości kontrola automatyczna kontrola formatów kontrola syntaktyczna i semantyczna kontrola geometrii kontrola topologii kontrola wizualna i merytoryczna Wynik kontroli = Raporty z kontroli

50 Weryfikacja jakości ortofotomapy Rejestracja danych Kontrole ilościowe Przydzielanie prac Kontrole automaty -czne Nadzór nad pracami Centralna Baza Danych - 2 matrix 4TB, 8TB Kontrole wizualne Kontrola wewnętrzna Kontrole jakości Raporty z kontroli Przeglądanie wyników kontroli Raporty biznesowe

51 QA_LPIS monitorowanie jakości LPIS System LPIS jest bardzo ważnym elementem w zabezpieczaniu przepływów pomocy unijnej do rolników zatem musi spełniać szereg wymogów jakościowych, które są istotne, aby był w stanie spełniać swoją funkcję. Należą do nich : Możliwość wykonania testu poprawne zapisanie ilościowe obszaru rzeczywiście kwalifikowalnego w ramach LPIS jako systemu (E1); samodzielnie przez każdego ocena gruntów niekwalifikowalnych w ramach działek referencyjnych (E2); administratora LPIS możliowość kategoryzacja działek referencyjnych w odniesieniu do gruntów niekwalifikowalnych (E3); samoceny występowanie defektów krytycznych w ramach działki referencyjnej (E4); proporcje obszaru zadeklarowanego w obrębie działki referencyjnej (E5); skuteczność procesów aktualizacji dotyczących systemu LPIS (E6); zależność między kwestiami jakości LPIS a poziomami błędu zaobserwowanymi podczas kontroli na miejscu (E7).

52 LPIS_QA Etapy Etap I ATS Test logiki struktur baz LPIS Etap II ETS Test polegający na pomiarze wskazanych przez KE działek referencyjnych - wektoryzacja marca 2014 r. LPIS quality assessement

53 QA_LPIS monitorowanie jakości LPIS Każdy podstawowy element jakościowy określa się za pomocą: definicji lub pojęcia uzasadnienia wyboru jako element podstawowy omówienia progu zgodności metody dokonywania oceny oraz proponowanego poziomu akceptacji Metodyka kontroli działek referencyjnych W celu uzyskania ilościowej oceny podstawowych elementów jakościowych proponowana metodyka kontroli składa się z pięciu elementów: zapewnienie niezależnego źródła danych w celu przeprowadzenia kontroli zewnętrznej utworzenie reprezentatywnej próby standardowa procedura kontroli w celu zgromadzenia danych badawczych przetwarzanie i analiza zaobserwowanych danych procedury i wytyczne dotyczące sprawozdawczości

54 QA_LPIS monitorowanie jakości LPIS - analiza 1. Zasady podejmowania decyzji w sprawie akceptacji oraz progi akceptacji dla każdego pomiaru jakości stosuje się w odniesieniu do kompletnej próby na podstawie obserwacji poczynionych w procesie kontroli. 2. Do celów analizy zaleca się wykorzystywanie standardowych formatów wymiany danych (XML) i interfejsów baz danych (SQL). Taka standaryzacja jest wymagana, aby umożliwić wymianę danych i oprogramowania - INSPIRE. 3. Przetwarzanie danych przy użyciu standardowych narzędzi zakłada, że zebrane obserwacje wykorzystuje się do oceny wyników istniejącego systemu LPIS w odniesieniu do wspólnych wymogów przydatność dla danego celu, a nie do sprawdzenia zgodności systemu LPIS ze specyfikacją techniczną zastosowaną podczas jego tworzenia ( zgodność ze specyfikacją"). 4. Charakter testu QA-LPIS wpisuje się w bardziej proaktywny kontekst doskonalenia jakości przyszłego LPIS, a nie w naprawczy proces monitorowania zgodności.

55 W związku z podejmowaniem tych prac przez państwa członkowskie wszelka dokumentacja dotycząca wyżej opisanej procedury powinna zostać udostępniona w celach informacyjnych oraz na potrzeby późniejszej weryfikacji (audyt). QA_LPIS monitorowanie jakości LPIS raportowanie KE Standaryzacja opracowywanych wyników pozwala na łatwą wymianę i przegląd danych zgromadzonych w trakcie procesu oceny jakości QA-LPIS w poszczególnych krajach członkowskich.

56 Zakres testu QA_LPIS Obszary i obiekty testu SATELITE Count GEOEYE1 12 IKONOS 13 QuickBird 1 WorldView2 22 Liczba stref 48

57 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa DBR marca 2014 r. LPIS quality assessement

58 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa DBR marca 2014 r. LPIS quality assessement

59 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa DBR marca 2014 r. LPIS quality assessement

60 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa DBR marca 2014 r. LPIS quality assessement

61 Opis i oznaczenie wskaźników conformance level Tolerancja QA_ELEMENT kontroli jakości QA_LPIS LPIS E1 Maximum quality eligible LPIS assessment maximum eligible wyniki area area 100, , /-2 E2 Proportion of RPs with incorrectly recorded area LPIS area based nonconforming RP 4,81 3,94 2,54 1,26 < 5 E3 E4 Distribution of RPs, according to the correctness of the eligible area recorded Categorization of the nonconforming RP LPIS eligibility rates % 85,19 82,13 92,8 98,73-2-4% 7,79 12,76 4,09 0,32-4-8% 3,12 2,43 1,41 0, % 0,91 0,82 0,7 0, % 2,21 1,28 0, % 0,52 0,46 0, >50% 0,13 0, LPIS number of causes for non-conformity 4, ,54 1,26 < 5 (per category) E5 E6 Ratio of declared area in relation to the maximum eligible area inside the reference parcels Percentage of reference parcels which have been subject to change, accumulated over the years LPIS declared area LPIS cumulative land changes. 87, ,41 97,21-4,1 6,44 9,22 13,79 < 25 E7 Rate of IACS rate of < 3, 84 irregularities irregularities. determined during 1,18 0,94 0,15 1,37 on-the-spot checks marca 2014 r. LPIS quality assessement (p > 0,05)

62 LPIS_QA dokumentacja 1. Uzasadnienie, wprowadzenie, opis, przebieg całego procesu, przykłady, pytania i odpowiedzi, itp., itd.: Technical documentation for the 2013 implementation of the LPIS quality assessment called for by article 6 of Commission Regulation No 1122/2009 (PDF, 156 str., j.ang.) 2. Aneks I wskaźniki pomiarów jakości danych LPIS ANNEX I - Executable Test Suite (ETS) - LPIS data quality measures (PDF, 56 str., j.ang.) 3. Aneks II test przebieg procesu inspeckji działki referencyjnej ANNEX II - Executable Test Suite (ETS) - Flow of events, related to the inspection of the Reference Parcel (PDF, 17 str., j.ang.) 4. Aneks III test pojęcia pokrycia terenu oraz kwalifikowalności ANNEX III - Executable Test Suite (ETS) - The Concept of land cover and eligible hectares (PDF, 24 str., j.ang.) 5. Raportowanie schematy (xsd), przyłady (xml), narzędzia (...): ftp://mars.jrc.ec.europa.eu/lpis/ marca 2014 r. LPIS quality assessement

63 Dziękuję za uwagę Robert Pośnik Departament Baz Referencyjnych LPIS w ARiMR

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem (wykład z przedmiotu: Źródła informacji o nieruchomościach na potrzeby ich wyceny

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Anna Lipiec System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i jego powiązanie z EGIB. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36,

Anna Lipiec System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i jego powiązanie z EGIB. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36, Anna Lipiec System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i jego powiązanie z EGIB Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36, 167-172 2011 A c t a S c i e n t i f i c a A c a D e m i a e O s t r o

Bardziej szczegółowo

Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce

Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce Realizacja art. 13a ustawy o lasach Andrzej Talarczyk Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Jacek Przypaśniak Dyrekcja Generalna Lasów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ 1. Skąd wzięła się koncepcja stworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (dalej ZSIN)? Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego

Bardziej szczegółowo

Bazy referencyjne w ARIMR

Bazy referencyjne w ARIMR Bazy referencyjne w ARIMR LPIS Ewidencja producentów Departament Baz Referencyjnych LPIS w Polsce Jedna z największa baz danych LPIS w Europie LPIS w Polsce jest oparty na katastrze Powierzchnia kraju

Bardziej szczegółowo

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów "Zawód kartografa" d kartografa" - III Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Wielkie Oczy Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW obręb Łukawiec Wykonano: styczeń 2013 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac

Bardziej szczegółowo

DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007. ROLNICTWO zastosowania rozwiązań GIS

DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007. ROLNICTWO zastosowania rozwiązań GIS DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007 ROLNICTWO zastosowania rozwiązań GIS Rolnictwo Współczesne rolnictwo w równym stopniu jak rozwiązań technicznych potrzebuje fachowej wiedzy i nowości technologicznych.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI 1 ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI Ewa Janczar Z-ca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 Konferencja Projektu BW Warszawa, 12 października 2012 r. Ustawa prawo geodezyjne i

Bardziej szczegółowo

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz konwersja mapy zasadniczej do postaci cyfrowej

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz konwersja mapy zasadniczej do postaci cyfrowej XVIII Forum Teleinformatyki Polska w cyfrowej chmurze? SESJA VIII FORUM POSZUKUJĄCYCH SAMORZĄDOWCÓW USŁUGI I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz konwersja mapy zasadniczej

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

AGENDA. 1. Wprowadzenie 2. Nowoczesne technologie w procesie weryfikacji 3. Weryfikacja bazy EGiB metodami teledetekcyjnymi 4.

AGENDA. 1. Wprowadzenie 2. Nowoczesne technologie w procesie weryfikacji 3. Weryfikacja bazy EGiB metodami teledetekcyjnymi 4. ESA/C. Carreau. Weryfikacja bazy EGiB w oparciu o aktualną ortofotomapę satelitarną Bartosz Kulawik NOWOCZESNE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA I AKTUALIZACJI DANYCH Z PZGIK Wisła, 5-7 września 2012 AGENDA 1.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do walidacji plików XML i GML

Aplikacja do walidacji plików XML i GML Aplikacja do walidacji plików XML i GML autor: Ewa Barczyk, inspektor wojewódzki, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna we Wrocławiu Przy piśmie z dnia 21 grudnia 2015r. nr KN-EGB.0742.4.2015

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN - Faza I Jaki jest cel projektu ZSIN Faza I? Administracja publiczna zmienia swoje oblicze z roku na rok.

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - ważne terminy

Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - ważne terminy Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - ważne terminy autor: Joanna Romańska, starszy specjalista Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania materiału graficznego

Zasady wypełniania materiału graficznego Zasady wypełniania materiału graficznego Brwinów, 23.02-01.03.2016 Agenda Instrukcje i wytyczne Nowy format materiału graficznego Legenda Wypełnianie materiału graficznego EFA - materiał graficzny Karty

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na 2011 rok za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR w zakresie

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Narol Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Płazów Wykonano: Luty 2012 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z punktu widzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pytania i odpowiedzi. Przygotował Michał Wiatr

Dopłaty z punktu widzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pytania i odpowiedzi. Przygotował Michał Wiatr Dopłaty z punktu widzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pytania i odpowiedzi Przygotował Michał Wiatr Zadania Biur Powiatowych ARiMR Do zadań Biur Powiatowych ARiMR należą obsługa wniosków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel i zakres prac modernizacyjnych II. Charakterystyka obiektu III. Uzasadnienie potrzeby modernizacji IV. Źródła danych ewidencyjnych i metody

Bardziej szczegółowo

Ocena zmian powierzchni lasów w Polsce na podstawie danych GUS. Artur Łączyński Dyrektor Departamentu Rolnictwa GUS

Ocena zmian powierzchni lasów w Polsce na podstawie danych GUS. Artur Łączyński Dyrektor Departamentu Rolnictwa GUS Ocena zmian powierzchni lasów w Polsce na podstawie danych GUS Artur Łączyński Dyrektor Departamentu Rolnictwa GUS Plan prezentacji Organizacja i realizacja badań statystycznych Sprawozdawczość dotycząca

Bardziej szczegółowo

Firma. SmallGIS to gwarancja profesjonalizmu, rzetelności oraz indywidualnego podejścia do każdego klienta.

Firma. SmallGIS to gwarancja profesjonalizmu, rzetelności oraz indywidualnego podejścia do każdego klienta. www.smallgis.pl Firma Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą ekspercką z branży GeoInformatycznej. Nasz Zespół tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... Nr sprawy: SP.GN.272.127.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania.

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Witold Radzio zastępca dyrektora Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Doradca Głównego Geodety Kraju Pogorzelica, 23-25

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r.

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r. Jarosław Zembrzuski Z-ca Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Kierownik Projektu ZSIN Warszawa, 27 września 2013 r. Ramy organizacyjno - prawne Ustawa z dnia 17 maja

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05 Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

JEDEN FORMAT WYMIANY DANYCH *.gml

JEDEN FORMAT WYMIANY DANYCH *.gml Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2010 r. związana z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej. akty wykonawcze do Ustawy, w tym: rozporządzenie MAiC z dnia 12 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka STUDIUM PODYPLOMOWE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ WYKONANIE OPERATU PRZESTRZENNEGO DLA GMINY LESZNOWOLA Katarzyna Teresa Wysocka Opiekun pracy: Janusz

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Zał. nr 9 do SIWZ Gminy : Oleszyce, Lubaczów Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Szczutków gm. Lubaczów Obr. Zalesie, gm. Oleszyce Wykonano:

Bardziej szczegółowo

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB Szymon Rymsza Główny specjalista w projekcie ZSIN - Faza I Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 10-11.09.2015 r. Agenda spotkania 1. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik GPS w ramach realizowanych przez ARiMR kontroli na miejscu

Wykorzystanie technik GPS w ramach realizowanych przez ARiMR kontroli na miejscu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Kontroli na miejscu Wykorzystanie technik GPS w ramach realizowanych przez ARiMR kontroli na miejscu Kontrola na miejscu w strukturach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina: Dzwola Powiat: Janów Lubelski Województwo: lubelskie. Zał. Nr 3 PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wykonano: październik 2008 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I II Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Obsługa schematów pomocowych przy wykorzystaniu technologii GIS

Obsługa schematów pomocowych przy wykorzystaniu technologii GIS Obsługa schematów pomocowych przy wykorzystaniu technologii GIS Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego w rolnictwie z funduszy unii europejskiej jest zapewnienie przez kraj członkowski określonych przepisami

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Terminy wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Terminy wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Terminy wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków Ewa Szafran kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

Dominik Kopczewski GUGIK dziś i jutro Dominik Kopczewski, Karlova Studánka, maja 2012

Dominik Kopczewski GUGIK dziś i jutro Dominik Kopczewski, Karlova Studánka, maja 2012 Dominik Kopczewski Premier RP Min. Administracji Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji i Cyfryzacji Min. Obrony Narodowej Główny Geodeta Kraju Instytut Geodezji i Kartografii P2 Zarząd Analiz Wywiadowczych

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mączewski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Grodzisk Mazowiecki, 6.05.

Krzysztof Mączewski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Grodzisk Mazowiecki, 6.05. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK Szkolenia z wykorzystania Produktów LiDAR Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK mgr Mateusz Maślanka Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu ProGea Consulting mateusz.maslanka@progea.pl

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej.

Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej. Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej Jerzy Chotkowski Gospodarka Przestrzenna Gospodarka Przestrzenna Wniosek

Bardziej szczegółowo

e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego http://sip.e-swietokrzyskie.pl

e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego http://sip.e-swietokrzyskie.pl e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego realizowany przy partnerskiej współpracy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu

GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu Urząd Miasta Bytomia Wydział Geodezji GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu Wojciech Jeszka Agata Szeliga Arkadiusz Dzadz Plan prezentacji: Kamienie milowe na drodze do powstania BIIP;

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Wniosek o dofinansowanie projektu Priorytet: Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

ISOK. Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Zdzisław Kurczyński, Piotr Woźniak Kraków

ISOK. Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Zdzisław Kurczyński, Piotr Woźniak Kraków ISOK Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Zdzisław Kurczyński, Piotr Woźniak Kraków 12-14.05.2011 Agenda ISOK System zarządzania NMT ISOK Umowa o dofinansowanie POIG.07.01.00-00-025/09-00

Bardziej szczegółowo

Budowa Systemu ZSIN. Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK. Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK. Warszawa, 30.11-1.12.2015 r.

Budowa Systemu ZSIN. Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK. Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK. Warszawa, 30.11-1.12.2015 r. Budowa Systemu ZSIN Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK Warszawa, 30.11-1.12.2015 r. Agenda spotkania 1. Rejestry włączone do ZSIN 2. Architektura ZSIN

Bardziej szczegółowo

Metadane w zakresie geoinformacji

Metadane w zakresie geoinformacji Metadane w zakresie geoinformacji Informacja o zasobie danych przestrzennych Plan prezentacji 1. Co to są metadane i o czym nas informują? 2. Rola metadanych 3. Dla jakich zbiorów tworzone są metadane?

Bardziej szczegółowo

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA Aplikacja EMUIA Architektura Architektura TERYT GUS EMUiA EMUiA SZYNA USŁUG ZSIN EGiB Pozostałe systemy SZPRG ISOK Widok ogólny Wyszukiwanie obiektów - szybkie Wyszukiwanie obiektów - atrybutowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Określenie zasobu podstawowego Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie I i II grup tematycznych

Określenie zasobu podstawowego Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie I i II grup tematycznych VI Ogólnopolskie Krakowskie Spotkania z INSPIRE nt Polska Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako Komponent INSPIRE Określenie zasobu podstawowego Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Realizacje Spisów Powszechnych ilustruje poniższy schemat zadaniowy

Realizacje Spisów Powszechnych ilustruje poniższy schemat zadaniowy JAK SIĘ ROBI SPISY? METODY POZYSKIWANIA DANYCH W SPISACH Przystępując do prac nad PSR 2010 i NSP 2011 podjęto decyzję o wprowadzeniu nowoczesnych i relatywnie tańszych rozwiązań niż stosowane dotychczas.

Bardziej szczegółowo

Monitoringu krajobrazu prace realizowane w roku 2013

Monitoringu krajobrazu prace realizowane w roku 2013 Monitoringu krajobrazu prace realizowane w roku 2013 Marek Rycharski, Zuzanna Oświecimska-Piasko Instytut Technologiczno-Przyrodniczy www.itep.edu.pl PLAN 1. Krajobraz obszarów wiejskich 2. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ - załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie Zakup bazy danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji.

Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji. 1 Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji. 2 Gromadzenie i analiza informacji Dane od lat gromadzone w systemach informatycznych SyriuszSTD dane dziedzinowe: pośrednictwo pracy, ewidencja

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

Analiza procesu rozpatrywania i weryfikacji wniosków o odszkodowania z tytułu zjawisk ekstremalnych w kontekście jego usprawnienia i uszczelnienia

Analiza procesu rozpatrywania i weryfikacji wniosków o odszkodowania z tytułu zjawisk ekstremalnych w kontekście jego usprawnienia i uszczelnienia Analiza procesu rozpatrywania i weryfikacji wniosków o odszkodowania z tytułu zjawisk ekstremalnych w kontekście jego usprawnienia i uszczelnienia Geomar SA Jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się

Bardziej szczegółowo

Badanie pełne: JAK SIĘ ROBI SPISY? METODOLOGIA NSP 2011

Badanie pełne: JAK SIĘ ROBI SPISY? METODOLOGIA NSP 2011 JAK SIĘ ROBI SPISY? METODOLOGIA NSP 2011 NSP 2011 przeprowadza się jako badanie pełne oraz jako badanie reprezentacyjne. Badanie pełne Badanie pełne dotyczy populacji ludności oraz mieszkań i realizowane

Bardziej szczegółowo

Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac

Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania organów wiodących w zakresie wynikającym z regulacji ustawowych 15 Maj 2010 21 1 21 2 Wdrożenie postanowień

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Lidia Piotrowska Naczelnik Wydziału Planowania Regionalnego i Współpracy Transgranicznej Minister

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Nowe technologie w gospodarce przestrzennej Bytom, 13 stycznia 2012 Antoni Łabaj, SmallGIS INTERDYSCYPLINARNOŚĆ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Planowanie przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa na zalesianie gruntów rolnych udzielana jest w trzech transzach.

Pomoc finansowa na zalesianie gruntów rolnych udzielana jest w trzech transzach. Od 1 czerwca ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc na zalesianie Kategoria: Pozycja IV Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić las na swoich gruntach, mogą otrzymać na realizację tego zadania pomoc z Agencji

Bardziej szczegółowo

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim INSPIRE - 2015 Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN Karol Kaim Zakres prac 1) Modernizacja EGiB 2) Import danych do systemu funkcjonującego w PODGiK 3) Konwersja do nowego modelu pojęciowego

Bardziej szczegółowo

Geoportal Uniwersalny Moduł Mapowy. interoperacyjność danych i usług danych przestrzennych

Geoportal Uniwersalny Moduł Mapowy. interoperacyjność danych i usług danych przestrzennych Geoportal Uniwersalny Moduł Mapowy interoperacyjność danych i usług danych przestrzennych Interoperacyjność to zdolność produktu lub systemu, posiadającego rozumiane (zdefiniowane/opisane) interfejsy (punkty

Bardziej szczegółowo

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP)

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Mirosław Puzia Katowice, 13.02.2014 r. 1 Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej /Konstytucja RP - Art. 87/ 1. Źródłami powszechnie

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim aktualizacja użytków gruntowych powiatu janowskiego

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim aktualizacja użytków gruntowych powiatu janowskiego Powiat janowski Województwo lubelskie WARUNKI TECHNICZNE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE AKTUALIZACJI UŻYTKÓW GRUNTOWYCH powiatu janowskiego GMINA DZWOLA Wykonano: marzec 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo

Nowe dane w zasobie nowe produkty kartograficzne

Nowe dane w zasobie nowe produkty kartograficzne Nowe dane w zasobie nowe produkty kartograficzne Wrocław Pawłowice, 6-7 maja 2013 r. Ewa Pachniewicz Mariusz Maciak Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Państwowy

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE BAZY DANYCH

RELACYJNE BAZY DANYCH RELACYJNE BAZY DANYCH Aleksander Łuczyk Bielsko-Biała, 15 kwiecień 2015 r. Ludzie używają baz danych każdego dnia. Książka telefoniczna, zbiór wizytówek przypiętych nad biurkiem, encyklopedia czy chociażby

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ZAKRESIE ŚRODOWISKA. Agnieszka Kozicka COMARCH

REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ZAKRESIE ŚRODOWISKA. Agnieszka Kozicka COMARCH REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ZAKRESIE ŚRODOWISKA Agnieszka Kozicka COMARCH INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Zespół środków prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL03

Program Operacyjny PL03 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Program Operacyjny PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działao kontrolnych Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Małgorzata Tołwioska

Bardziej szczegółowo

Spisy ludności, statystyka. Nawigacja, aplikacje mobilne. Poczta. Dostawcy. rejestry ochrony zdrowia, edukacja. Służby ratownicze.

Spisy ludności, statystyka. Nawigacja, aplikacje mobilne. Poczta. Dostawcy. rejestry ochrony zdrowia, edukacja. Służby ratownicze. Wprowadzenie Nawigacja, aplikacje mobilne Spisy ludności, statystyka Poczta Dostawcy rejestry ochrony zdrowia, edukacja. Usługi komunalne Służby ratownicze 2478 baz danych EMUiA (lokalna baza adresowa)

Bardziej szczegółowo

IZ /11 L.dz. 1916/10 Pani Alicja Meusz Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

IZ /11 L.dz. 1916/10 Pani Alicja Meusz Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Warszawa, grudnia 2011 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEODETA KRAJU Jolanta Orlińska IZ-802-71/11 L.dz. 1916/10 Pani Alicja Meusz Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.) Źródło: http://dwingik.duw.pl/gik/dzialalnosc/baza-wiedzy/11718,akty-prawne.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 22:08 Akty prawne Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

E R G O N O M I A W G O S P O D A R C E P R Z E S T R Z E N N E J

E R G O N O M I A W G O S P O D A R C E P R Z E S T R Z E N N E J ERGO dostarcza specjalistyczne systemy dziedzinowe do prowadzenia zintegrowanej gospodarki przestrzennej Demografia Gospodarka Komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka Nieruchomościami Infrastruktura wod.-kan.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka danych teledetekcyjnych jako źródeł danych przestrzennych. Sławomir Królewicz

Charakterystyka danych teledetekcyjnych jako źródeł danych przestrzennych. Sławomir Królewicz Charakterystyka danych teledetekcyjnych jako źródeł danych przestrzennych Sławomir Królewicz Teledetekcja jako nauka Teledetekcja to dziedzina wiedzy, nauki zajmująca się badaniem właściwości fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Analizy środowiskowe i energetyka odnawialna

Analizy środowiskowe i energetyka odnawialna Analizy środowiskowe i energetyka odnawialna Firma FotoRaporty Sp. z o.o. będąca na polskim rynku liderem w zakresie pozyskiwania danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych z niskiego pułapu z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Głównym celem dyrektywy INSPIRE jest profesjonalna ochrona środowiska Piotr Dobrzyński

Głównym celem dyrektywy INSPIRE jest profesjonalna ochrona środowiska Piotr Dobrzyński Bank Inwentaryzacji Przyrodniczych węzłem infrastruktury INSPIRE Głównym celem dyrektywy INSPIRE jest profesjonalna ochrona środowiska Piotr Dobrzyński Partnerzy Porozumienie z dnia 1 marca 2010 roku pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Biuro Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej w aspekcie porządkowania struktury agrarnej

Biuro Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej w aspekcie porządkowania struktury agrarnej Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej w aspekcie porządkowania struktury agrarnej Struktura Agrarna? = stan przestrzeni rolniczej? Może być opisywana w zależności rozpatrywanego kontekstu

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

CE KARTOGRAFII DO USTAWY IIP

CE KARTOGRAFII DO USTAWY IIP ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE CE KARTOGRAFII DO USTAWY IIP Jerzy Zieliński GUGiK ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH ZANYCH Z DOSTOSOWANIEM PRZEPISÓW W PRAWA POLSKIEGO DO DYREKTYWY INSPIRE W dniu 15 maja 2007 r. weszła

Bardziej szczegółowo

q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze:

q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac geodezyjnych ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZG 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)wraz z krajowym systemem zarządzania

Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)wraz z krajowym systemem zarządzania Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)wraz z krajowym systemem zarządzania Z przyjemnością informujemy, że z dniem 30 listopada 2015 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ETAPIE OBEJMUJĄCYM LATA 2014-2015

PROGRAM BUDOWY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ETAPIE OBEJMUJĄCYM LATA 2014-2015 Akceptuję Akceptuję PROGRAM BUDOWY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ETAPIE OBEJMUJĄCYM LATA 2014-2015 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w zakresie tematu danych przestrzennych obiekty rolnicze

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) Adam Łoniewski starszy specjalista Departament Informacji o Nieruchomościach

Bardziej szczegółowo