Hibernate. Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz. Technologie Biznesu Elektronicznego. 12 maja 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hibernate. Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz. Technologie Biznesu Elektronicznego. 12 maja 2009"

Transkrypt

1 Agenda Hibernate Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Technologie Biznesu Elektronicznego 12 maja 2009 Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 1 / 42

2 Agenda Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 2 / 42

3 Agenda Idea powstania Składniki projektu Własności projektu Problem: Oprogramowanie wymaga składowania danych Dostęp do danych musi być szybki i łatwy Większość istniejących baz jest relacyjna zaś oprogramowanie jest zorientowane obiektowo Rozwiązanie: Warstwa pośrednia odwzorowująca dane obiektowe występujące w oprogramowaniu na dane relacyjne Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 3 / 42

4 [1] Agenda Idea powstania Składniki projektu Własności projektu Data powstania: 2001 rok Autor i lider: Gavin King Najnowsza wersja: Licencja: Open Source Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 4 / 42

5 Składniki projektu [1] Agenda Idea powstania Składniki projektu Własności projektu Hibernate Annotations Hibernate EntityManager Hibernate Shards Hibernate Validator Hibernate Search Hibernate Tools NHibernate Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 5 / 42

6 Własności projektu [1] Agenda Idea powstania Składniki projektu Własności projektu Naturalny sposób programowania Wiele strategii mapowania i zależności pomiędzy obiektami Wysoka skalowalność Wsparcie konwersacji Wiele sposobów dostępu do danych Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 6 / 42

7 Agenda Własności projektu (2) [1] Idea powstania Składniki projektu Własności projektu Sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych Wydajne wyszukiwanie obiektów EJB3.0 Zarówno dla Javy jak i.net Duża integracja ze środowiskami programistycznymi Rozprowadzany na Open Source Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 7 / 42

8 Agenda Hibernate w prostej aplikacji [3] Hibernate w prostej aplikacji Hibernate w zaawansowanej aplikacji Stany obiektów Rysunek przedstawia podstawowy sposób zastosowania Hibernate a. Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 8 / 42

9 Agenda Hibernate w zaawansowanej aplikacji [3] Hibernate w prostej aplikacji Hibernate w zaawansowanej aplikacji Stany obiektów Rysunek przedstawia zaawansowany sposób zastosowania Hibernate a. Oprogramowanie budowane jest w 4 warstwach. Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 9 / 42

10 Stany obiektów [3] Agenda Hibernate w prostej aplikacji Hibernate w zaawansowanej aplikacji Stany obiektów transient - instancja nie jest jeszcze utrwalona w żadnym kontekscie (nie posiada identyfikatora primary key) persistent - instancja została przyporządkowana do kontekstu utrwalającego. Posiada identyfikator (primary key), prawdopodbnie odpowiada wierszowi w bazie. Hibernate gwarantuje, że jeżeli w bazie znajduje się ten obiekt to posiada on wartości takie same jak w środowisku. detached - instancja została już utrwalona, kontekst został zamknięty. Posiada identyfikator i prawdopodbnie odpowiada wierszowi w tabeli. Hibernate nie gwarantuje, że dane w obiekcie Javowym są identyczne z tymi w bazie danych. Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 10 / 42

11 [3] Agenda ORM Transakcje i mechanizmy blokowania Zwalnia programistę z 95% zadań związanych z utrwalaniem obiektów w relacyjnej bazie danych - mapowania zawarte w dokumentach XML Generuje kod SQL zwalniając z ręcznego operowania obiektami JDBC Umożliwia przenoszenie aplikacji pomiędzy wszystkimi bazami SQL Możliwość zaadoptowania w każdej fazie życia oprogramowania Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 11 / 42

12 ORM [3] Agenda ORM Transakcje i mechanizmy blokowania Przykładowa implementacja klasy w Javie public class Event { private Long id; private String title; private Date date; public Event() {} // implementacja setterów i getterów } Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 12 / 42

13 ORM [3] Agenda ORM Transakcje i mechanizmy blokowania Przykładowy deskryptor mapowania XML <?xml v e r s i o n ="1.0"?> <!DOCTYPE h i b e r n a t e mapping PUBLIC " // H i b e r n a t e / H i b e r n a t e Mapping DTD 3. 0 / /EN" " h t t p : / / h i b e r n a t e. s o u r c e f o r g e. n e t / h i b e r n a t e mapping 3.0. dtd"> <h i b e r n a t e mapping> < c l a s s name="e v e n t s. Event " t a b l e ="EVENTS"> <i d name=" i d " column="eventid"> <g e n e r a t o r c l a s s =" n a t i v e "/> </id > <p r o p e r t y name="d a t e " t y p e="timestamp " column="eventdate"/> <p r o p e r t y name=" t i t l e "/> </ c l a s s > </ h i b e r n a t e mapping> Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 13 / 42

14 Agenda Transakcje i mechanizmy blokowania [3] Mechanizm blokowania pesymistycznego ORM Transakcje i mechanizmy blokowania Nakładnie blokady na wiersz na cały czas manipulowania obiektem Gwarantuje, że zmiany w bazie będą przeprowadzane bezpiecznie Rozwiązanie wysoce nieskalowalne Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 14 / 42

15 Agenda Transakcje i mechanizmy blokowania [3] Mechanizm blokowania optymistycznego ORM Transakcje i mechanizmy blokowania Zakłada rzadkie występowanie kolicji w manipulowanych danych Zamiast pilnowania by kolizje nie wystąpiły pozwala je rozwiązywać, gdy się zdarzą Blokady zakładane jedynie na moment aktualizacji Powinnien być użyty dla wszystkich encji, które będą używane współbieżnie Brak użycia mechanizmu optymistycznego blokowania przenosi odpowiedzialność zarządzania spójnością danych na warstwę aplikacji Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 15 / 42

16 Agenda Transakcje i mechanizmy blokowania [3] Mechanizm blokowania optymistycznego w Hibernate ORM Transakcje i mechanizmy blokowania Dla pobieranego dokumentu tworzona jest wersja Przy aktualizacji Hibernate sprawdza wartość wersji w systemie oraz dostępnej wersji w bazie. Niezgodność wersji skutkuje rzuceniem wyjątku OptimisticLockExeption Możliwość jawnego podania dla liczby stałoprzecinkowej bądź znacznika czasu Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 16 / 42

17 Agenda HQL EJB QL / JPQL QBC SQL Hibernate udostępnia kilka języków dostępu do danych: Hibernate Query Language (HQL) EJB Query Language (EJB QL / JPQL) Query By Criteria (QBC) Native SQL Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 17 / 42

18 Agenda Hibernate Query Language [3] HQL EJB QL / JPQL QBC SQL Własności Obiektowy Składnia zbliżona do SQL Złączenia, podzapytania i grupowanie Funkcje agregujące Opcjonalność klauzuli select Największe możliwości z języków udostępnianych przez Hibernate Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 18 / 42

19 Agenda Hibernate Query Language [3] HQL EJB QL / JPQL QBC SQL Przykładowe zapytanie HQL select cat.weight + sum(kitten.weight) from Cat cat join cat.kittens kitten group by cat.id, cat.weight Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 19 / 42

20 Agenda HQL EJB QL / JPQL QBC SQL Enterprise JavaBeans Query Language [4] Własności Składnik standardu EJB W EJB 3.0 nazwa została zmieniona na JPQL (Java Persistence Query Language) inspirowany językiem HQL (posiada to samo API) Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 20 / 42

21 Agenda EJB Query Language [4] HQL EJB QL / JPQL QBC SQL Przykładowe zapytanie select cust from Product prod, Store store inner join store.customers cust where prod.name = widget and store.location.name in ( Melbourne, Sydney ) and prod = all elements(cust.currentorder.lineitems) Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 21 / 42

22 Query By Criteria [3] Agenda HQL EJB QL / JPQL QBC SQL Własności mniej popularny niż HQL mocno ograniczone możliwości zapytanie dotyczy tylko jednej klasy trwałej umożliwia sortowanie pozwala na natywne kryteria SQL Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 22 / 42

23 Query By Criteria [3] Agenda HQL EJB QL / JPQL QBC SQL QBC polega na zawężaniu kolekcji obiektów poprzez określanie kryteriów wyboru. Przykładowe kryteria Restrictions.isNull Restrictions.eq Restrictions.like Restrictions.between Restrictions.sqlRestriction Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 23 / 42

24 Query By Criteria [3] Agenda HQL EJB QL / JPQL QBC SQL Przykładowe zapytanie L i s t c a t s = s e s s. c r e a t e C r i t e r i a ( Cat. c l a s s ). add ( R e s t r i c t i o n s. l i k e (" name ", "F%"). addorder ( Order. asc (" name ") ). addorder ( Order. desc (" age ") ). l i s t ( ) ; Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 24 / 42

25 Native SQL [3] Agenda HQL EJB QL / JPQL QBC SQL Własności Pozwala wykorzystać mechanizmy specyficzne dla danego systemu zarządzania bazą danych Ułatwia przenoszenie aplikacji z JDBC do Hibernate Uzależnia implementację od konkretnego SZBD Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 25 / 42

26 Native SQL Agenda HQL EJB QL / JPQL QBC SQL Przykładowe zapytanie s e s s i o n. createsqlquery ( "SELECT ID, NAME, BIRTHDATE FROM CATS " ). l i s t ( ) ; s e s s. createsqlquery ( "SELECT ID, NAME, BIRTHDATE FROM CATS " ). a d d E n t i t y ( Cat. c l a s s ) ; Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 26 / 42

27 Agenda Implementacja JPA w Hibernate Hibernate Annotations Hibernate EntityManager Framework pozwalający na ustandaryzowany sposób zarządzania danymi w aplikacjach Java SE i EE. Własności JPA Oficjalny standard ORM Składnik standardu Enterprise JavaBeans 3.0 W jego tworzenie zaangażowany był m.in. twórca Hibernate - Gavin King Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 27 / 42

28 Agenda Implementacja JPA w Hibernate Implementacja JPA w Hibernate Hibernate Annotations Hibernate EntityManager Hibernate implementuje JPA w postaci warstwy opakowującej Implementacja podzielona jest na dwa niezależne pakiety: Hibernate Annotations Hibernate EntityManager Pakiety są od siebie niezależne Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 28 / 42

29 Agenda Hibernate Annotations [2] Własności Implementacja JPA w Hibernate Hibernate Annotations Hibernate EntityManager Implementuje wszystkie adnotacje EJB 3.0 / JPA, włącznie z opcjonalnymi adnotacjami można zastąpić większość składowych mapowania XML Configuration by exception Adnotowanie atrybutów lub ich akcesorów Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 29 / 42

30 Agenda Hibernate Annotations [2] Możliwości Implementacja JPA w Hibernate Hibernate Annotations Hibernate EntityManager Mapowanie prostych i złożonych atrybutów Definiowanie związków między encjami Określanie strategii dziedziczenia Mapowanie identyfikatorów encji Tuning wydajności Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 30 / 42

31 Agenda Hibernate Annotations [2] Przykładowe adnotacje Implementacja JPA w Hibernate Hibernate Annotations @OneToMany, Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 31 / 42

32 Agenda Hibernate EntityManager [4] Własności Implementacja JPA w Hibernate Hibernate Annotations Hibernate EntityManager Implementuje interfejsy programistyczne oferowane przez JPA Opakowuje metody z pakietu HibernateCore Razem z HibernateAnnotations tworzy kompletną implementację standardu JPA Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 32 / 42

33 Agenda Hibernate EntityManager [4] Klasa EntityManagerFactory Implementacja JPA w Hibernate Hibernate Annotations Hibernate EntityManager EntityManagerFactory Opakowuje SessionFactory Zawiera dane połączenia z konkretnym źródłem danych Zapewnia tworzenie instancji EntityManager a Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 33 / 42

34 Agenda Hibernate EntityManager [4] Klasa EntityManager Implementacja JPA w Hibernate Hibernate Annotations Hibernate EntityManager EntityManager Opakowuje Session Zawiera konkretne połączenie ze źródłem danych Umożliwia wykonywanie zapytań EJB-QL Pozwala na utrwalanie obiektów Zarządza transakcjami Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 34 / 42

35 Cache w Hibernate [3] Agenda Cache Hibernate Validator Hibernate Tools NHibernate Hibernate posiada 2-poziomowy cache: I poziom - Session (zakres transakcji) II poziom - SessionFactory (zakres całej aplikacji) Wybrani dostawcy cache u II poziomu EHCache SwarmCache JBoss Cache Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 35 / 42

36 Agenda Hibernate Validator [1] Cache Hibernate Validator Hibernate Tools NHibernate Pakiet umożliwiający walidację atrybutów klas trwałych. HibernateValidator działa na dwóch poziomach: sprawdza obiekty znajdujące się w pamieci dodaje ograniczenia do schematu bazy danych @Past Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 36 / 42

37 Agenda Hibernate Validator [1] Dokonywanie walidacji Cache Hibernate Validator Hibernate Tools NHibernate W warstwie aplikacji JSF + JBoss Seam <s:validate> W warstwie biznesowej C l a s s V a l i d a t o r p e r s o n V a l i d a t o r = new C l a s s V a l i d a t o r ( Person. c l a s s ) ; I n v a l i d V a l u e [ ] v a l i d a t i o n M e s s a g e s = p e r s o n V a l i d a t o r. g e t I n v a l i d V a l u e s ( p e r s o n ) ; Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 37 / 42

38 Hibernate Tools [1] Agenda Cache Hibernate Validator Hibernate Tools NHibernate Opis Zbiór narzędzi dla Hibernate a i powiązanych z nim projektów, które ułatwiają pracę ze środowiskiem. Mapping Editor - Ułatwia pracę z plikami XML dotyczącymi mapowania obiektów. Console - Pozwala zadawać interaktywnie zapytania w języku HQL. Dostarcza wizualizacje powiązań klas. Reverse Engineering - Najbardziej zaawansowane narzędzie z projektu. Pozwala wygenerować model klas, pliki mapowania, adnotacje, dokumentacje HTML z istniejącej bazy. Wizards - Ułatwiają tworzenie konfiguracji Hibernate a Ant task - Zajmuje się tworzeniem zadań dla Anta. Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 38 / 42

39 NHibernate [1] Agenda Cache Hibernate Validator Hibernate Tools NHibernate Opis Wersja Hibernate a dla środowiska Microsoft.NET Przeportowany Hibernate 2.1 for Java Wymagany Framework.NET w wersji 1.1 lub 2.0 Rozprowadzany na licencji Open Source Silna integracja z MS Visual Studio Wartość podstawowej części projektu to około 182 osobolata praca, czyli ok 10 mln dolarów Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 39 / 42

40 Podsumowanie Agenda Podsumowanie Bibliografia Przykłady Hibernate jest bardzo dojrzałym rozwiązaniem ORM Projekt zawiera wiele modułów ułatwiających pracę oraz wspomagających proces tworzenia oprogramowania Implementuje standard JPA Licencja LGPL sprawia, że możemy go użyć w dowolnym projekcie, ZA DARMO Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 40 / 42

41 Bibliografia Agenda Podsumowanie Bibliografia Przykłady Hibernate - relational persistence for idiomatic java, Maj Hibernate annotations reference documentation, Maj Hibernate core reference documentation, Maj Hibernate entitymanager reference documentation, Maj Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 41 / 42

42 Przykłady Agenda Podsumowanie Bibliografia Przykłady Adrian Gawor, Adam Klekotka, Piotr Kubisz Hibernate 42 / 42

Programowanie w języku Java WYKŁAD

Programowanie w języku Java WYKŁAD Programowanie w języku Java WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa Certyfikowany Konsultant IBM/Rational e-mail: pzabawa@pk.edu.pl www: http://www.pk.edu.pl/~pzabawa 28.04.2014 WYKŁAD 9 Trwałość w Java cz. 2 wykład

Bardziej szczegółowo

Mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem Hibernate

Mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem Hibernate Wirtualne przedsiębiorstwo II Mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem Hibernate Łukasz Macierzyński 157588 Daniel Nikończuk 157621 Kacper Oko 157626 Agenda 1. Co to jest mapowanie obiektowo-relacyjne

Bardziej szczegółowo

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood Hibernate Od Nowicjusza do Profesjonalisty Dave Minter Jeff Linwood Beginning Hibernate: From Novice to Professional ISBN-13 (pbk): 978-1-59059-693-7 ISBN-10 (pbk): 1-59059-693-5 Original edition Copyright

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood Hibernate Od Nowicjusza do Profesjonalisty Dave Minter Jeff Linwood Beginning Hibernate: From Novice to Professional ISBN-13 (pbk): 978-1-59059-693-7 ISBN-10 (pbk): 1-59059-693-5 Original edition Copyright

Bardziej szczegółowo

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Współpraca aplikacji WWW z bazami danych 1 Plan wykładu Dostęp do baz danych w aplikacjach Java EE JDBC źródła danych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

JPA i Hibernate. Dlaczego u mnie działa tak wolno? Sławomir Sobótka

JPA i Hibernate. Dlaczego u mnie działa tak wolno? Sławomir Sobótka JPA i Hibernate Dlaczego u mnie działa tak wolno? Sławomir Sobótka Krótko o sobie... Twórca oprogramowania całościowe podejście Technologie Architektury Metodyki, podejścia, najlepsze praktyki Usability

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

ibatis jest propozycją fundacji Apache na

ibatis jest propozycją fundacji Apache na Biblioteka miesiąca David de Rosier ibatis bazodanowy robotnik ibatis jest propozycją fundacji Apache na współpracę aplikacji Java,.Net i Ruby z bazami danych. Podstawową ideą przy tworzeniu biblioteki

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Konrad Szelągowski Interfejs WWW dla biblioteki Infosel++ Praca licencjacka/inżynierska

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Framework do deklaratywnego tworzenia GUI

Framework do deklaratywnego tworzenia GUI 1 Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Piotr Nitecki Nr albumu 7502 Framework do deklaratywnego tworzenia GUI Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS. Greenwich (74 w. long.)

GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS. Greenwich (74 w. long.) GWT w Praktyce GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS M A N N I N G Greenwich (74 w. long.) GWT in Practice ISBN-13: 978-1933988290 ISBN-10: 1-933988-29-0 Original edition Copyright 2008 by Manning

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański TODO Ocena: Opiekun pracy: dr inż. Michał

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI DOSTĘPU DO BAZ DANYCH W WYBRANYCH MECHANIZMACH OPARTYCH NA MASZYNIE WIRTUALNEJ JAVY

PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI DOSTĘPU DO BAZ DANYCH W WYBRANYCH MECHANIZMACH OPARTYCH NA MASZYNIE WIRTUALNEJ JAVY STUDIA INFORMATICA 2009 Volume 30 Number 3A (85) Krzysztof DOBOSZ, Roman SIERADZKI Politechnika Śląska, Instytut Informatyki PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI DOSTĘPU DO BAZ DANYCH W WYBRANYCH MECHANIZMACH OPARTYCH

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Architektura Trwałość przezroczysta Konfiguracja, konfiguracja mapowania Dziedziczenie klas Kolekcje Asocjacje Cykl życia obiektów Trwałość przechodnia

Bardziej szczegółowo