Poznajemy SQLite w aspekcie języka PHP zorientowanego strukturalnie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznajemy SQLite w aspekcie języka PHP zorientowanego strukturalnie."

Transkrypt

1 Poznajemy SQLite w aspekcie języka PHP zorientowanego strukturalnie. 1. Wstęp Celem tego artykułu jest przedstawienie coraz większego konkurenta MySQL a mianowicie SQLite. Postaram się w nim przybliżyć zarówno plusy jak i minusy tego rozwiązania, a także sposób implementacji w języku PHP. No to zaczynamy [;. 2. Co to jest i jak to działa? SQLite to biblioteka napisana w języku C#, implementująca silnik SQL. Została stworzona przez Richard a Hipp a i jest dostępna na licencji public domain*. Biblioteka ta daje możliwość używania bazy danych bez konieczności uruchamiana oddzielnego procesu jak to jest np. w przypadku MySQL. Zawartość bazy danych przetrzymywana jest w jednym pliku binarnym(do 2 TB wielkości). SQLite jest utrzymywany na dysku przy użyciu drzew binarnych**.osobne drzewo jest używane dla każdej z tabel i każdego z indeksów. SQLite rozwiązuje odwieczny problem programistów przechowujących dane w plikach płaskich, a mianowicie blokowanie i dostęp współbieżny. 3. Plusy i minusy Głównym plusem tej bazy danych jest wydajność(szczególnie przy wykonywaniu zapytań typu INSERT i SELECT), a także wieloplatformowość(baza działa na zasadzie rozszerzenia języka PHP). Niestety nie jest to rozwiązanie wolne od wad. Podczas procesu dopisywania nowych danych SQLite musi zablokować cały plik, aż do czasu zakończenia operacji. Zatem rozwiązanie to nie jest wydajne w sytuacjach gdy dane podlegają ciągłym zmianom. Drugim poważnym minusem jest brak pojęcia praw dostępu do bazy danych(znanym chociażby z MySQL a), przez co nie możemy stworzyć bezpiecznej tabeli do której dostęp mieliby tylko uprawnieni użytkownicy. W skrócie oznacza to, że musimy sami stworzyć system kontroli dostępu, poprzez nadawanie praw do zapisu i odczytu odpowiednim plikom. Rozwiązanie takie nie jest wygodne. Podsumowując SQLite nie nadaje się do zastosowań na witrynach gdzie dane podlegają ciągłym zmianom, a także tam gdzie jest wymagany system kontroli dostępu. Jednak na małych i średnich stronach rozwiązanie to może okazać się naprawdę wydajne. W końcu do stworzenia tabeli z kilkunastoma rekordami nie potrzeba całego kombajna jakim jest niewątpliwie MySQL. 4. Skąd to wziąć i jak zainstalować? Windows : Rozszerzenie SQLite jest standardowo dostarczane z pakietem PHP5. W pliku php.ini*** wystarczy usunąć średnik sprzed extension=php_sqlite.dll( w systemach Windows), aby uaktywnić SQLite. W przypadku PHP4 obsługa SQLite jest zaimplementowana w wersjach od 4.3.x wzwyż. Samą bibliotekę jednak trzeba ściągnąć i zainstalować oddzielnie. Pobieramy ją z a następnie kopiujemy do folderu z

2 rozszerzeniami języka PHP. Pozostało nam już tylko w sekcji Extensions pliku php.ini dodać extension=php_sqlite.dll. Linuks : W PHP5 sytuacja jest podobna do systemów Windows. Rozszerzenie powinno być dostarczone razem z pakietem PHP oznaczone numerkiem 5. Zatem w pliku php.ini szukamy slowa kluczowego php_sqlite.so, dalej postepujemy tak jak w przypadku Windows a. Jeżeli posiadamy PHP w wersji 4 mamy do wyboru dwie opcje instalacji Instalacja z pakietu : Instalacja SQLite z pakietu ogranicza się tylko do wywołania systemu zarządzania pakietami z odpowiednimi argumentami. W tym punkcie opisze sposób instalacji pakietu SQLite za pomocą najbardziej znanych systemów zarządzania pakietami, a mianowicie APT i Yum. Odpowiednio dla zainstalowanego w naszym distrze systemu zarządzania pakietami inicjujemy powłoke systemową i wpisujemy : APT: apt-get install php4-sqlite Yum: yum install php4-sqlite Nastepnie do php.ini dodajemy : [sqlite] extension="sqlite.so" Instalacja ze źródeł: Ściągamy źródła z Po udanym procesie pobierania źródeł rozpakowujemy je i kompilujemy w folderze gdzie przechowujemy resztę rozszerzeń. Na koniec dodajemy do pliku php.ini : [sqlite] extension="sqlite.so" Oto przykład : wget tar xzf SQLite-1.0.tgz cd sqlite export PHP_PREFIX="/usr" $PHP_PREFIX/bin/phpize./configure make make install 5. Typy danych SQLite pod tym względem jest bardzo ubogi. Wszystko w nim jest łańcuchem znaków. Dla przykładu możemy zdefiniować kolumne typu INT, jednak po wprowadzeniu do tej kolumny ciągu znaków SQLite nie zwróci żadnego błędu. Typ kolumny(nakładany podczas jej tworzenia) ma znaczenie tylko przy sortowaniu np. SQLite musi wiedzieć co będzie pierwsze 3 czy 6? Drugim ważnym powodem nakładania typów danych na kolumny jest przejrzystość tabeli( zawsze lepiej wiedzieć gdzie co jest [; ).

3 6. Implementacja W poprzednich punktach poznaliśmy sposób instalacji, zasade działania, a także plusy i minusy SQLite. Czas poznać w praktyce moc SQLite. 6.1 Podstawy Całość połączenia z bazą danych ogranicza się do podania scieżki dostępu do owej bazy. Odbywa się to za pomocą funkcji sqlite_open() sqlite_open( /sciezka_do_bazy_danych/books.db ); Powyższy kod otworzy plik bazy danych znajdujący się w /sciezka_do_bazy_danych/books.db, lub w razie próby otwarcia pliku bazy danych który nie istnieje stworzy nowy plik books.db.po więcej informacji nt. funkcji sqlite_open(); odsyłam do manual a : Po połączeniu z bazą danych nie musimy wybierać tabeli(jak to ma miejsce np. w MySQL), spowodowane jest to wcześniej wspomnianym brakiem systemu kontroli dostępu. Możemy więc od razu wysłać zapytanie do silnika SQL. sqlite_query($uchwyt_ db, Zapytanie ); Połączenie z bazą danych zamykamy funkcją sqlite_close(); Całość może wyglądać np. tak : $db = sqlite_open( /sciezka_do_bazy_danych/books.db ); sqlite_query($db, CREATE TABLE books(autor VARCHAR(100), tytul VARCHAR(100)) ); sqlite_close($db); Wstawianie danych Wstawianie danych odbywa się za pomocą SQL owego INSERT a sqlite_query($uchwyt_db, INSERT INTO books VALUES( Sienkiewicz, Krzyzacy ) ); Aby uniknąć problemu z cudzysłowami i innymi znakami specjalnymi filtrujemy dane funkcją sqlite_escape_string(); Całość dotychczasowego skryptu mogłaby wyglądać tak : $db = sqlite_open( /sciezka_do_bazy_danych/books.db ); $autor = sqlite_escape_string ($autor); $tytul = sqlite_escape_string($tytul) sqlite_query($uchwyt_db, INSERT INTO books VALUES( $autor, $tytul ) ); sqlite_close($db); Odczytywanie danych

4 Aby odczytać dane z SQLite należy wywołać funkcje sqlite_query() z instrukcją SELECT, a następnie przejść kolejno przez zwrócone przez nią wyniki. Obrazuje to poniższy przykład : $query = sqlite_query($uchwyt_db, SELECT * FROM books ); while($row = sqlite_fetch_array($query) // Operacje na $row Osoby mające styczność z MySQL zauważyły na pewno podobny sposób implementacji w obu przypadkach. W sytuacjach gdy dużą role będzie odgrywać szybkość działania lepiej będzie użyć funkcji sqlite_array_query(), która w tym samym kroku odczyta dane i umieści je w tablicy. $table = sqlite_array_query($uchwyt_db, SELECT * FROM books ); foreach($table as $value) // Operacje na $value Na szczególną uwagę przy odczycie danych zasługuje drugi parametr funkcji sqlite_fetch_array(). Standardowo funkcja sqlite_fetch_array() zwraca tablice zawierającą zarówno klucze liczbowe jak i asocjacyjne. Standardowo takie zachowanie tej funkcji jest na rękę programiście który zarówno może odwoływać się do danych w tablicy za pomocą kluczy liczbowych jak i asocjacyjnych. Problem jednak może powstać w przypadku zagnieżdżenia w pętli while(), pętli foreach() podczas odczytu danych jak to widać na przykładzie : $query = sqlite_query($uchwyt_db,"select * FROM books"); while($row = sqlite_fetch_array($query) foreach($row as $value) echo $value.'<br>'; Dane z każdej kolumny zostaną wyświetlone dwukrotnie. Aby temu zapobiec do funkcji sqlite_fetch_array() trzeba przekazywać dodatkowy argument : SQLITE_NUM przechowywane będą tylko klucze liczbowe SQLITE_ASSOC przechowywane będą tylko klucze asocjacyjne SQLITE_BOTH przechowywane będą obydwa typy kluczy 6.2 Indeksy Jak wiadomo stosowanie indeksów jest chyba najprostszą drogą do zwiększenia wydajności skryptu, pod kątem wyszukiwania i sortowania danych pochądzących z bazy danych.

5 Większość osób mająca styczność z inną relacyjną bazą danych np. MySQL em zapewne wie co to są indeksy.więc następne pare linijek może spokojnie ominąć. Podczas przeszukiwania tabeli nie zawierającej żadnych indeksów SQLite musi przeszukiwać tabele wiersz po wierszu porównując wartości. W sytuacji gdy polom wyszukiwania nadamy indeksy, SQLite odwoła się do właśnie takiego specjalnie stworzonego pola, dzięki któremu odnalezienie lokalizacji interesujących nas danych będzie znacznie szybsze. W przypadkach gdy z góry wiadomo, że szuakanie będzie odbywało się pod kątem danych zawartych w konkretnych polach. Możemy je oznaczyć jako unikatowe. Spowoduje to automatyczne indeksowanie tych pól. sqlite_query($uchwyt_db, CREATE TABLE books(autor VARCHAR(100) UNIQUE, tytul VARCHAR(100)) ); Nadawanie indeksów na już istniejące pola odbywa się poprzez instrukcje CREATE INDEX. Pokazuje to poniższy przykład : sqlite_query($uchwyt_db, CREATE INDEX books_autor_index ON books(autor) ); 6.3 Klucze główne Kolejnym szybkim sposobem na zwiększenie wydajności skryptu jest zastosowanie kluczy głównych. Ponownie osoby mające styczność z tym zagadnieniem mogą opuścić kilka poniższych linii. Klucz główny jest unikatowym identyfiaktorem wiersza. Pole pełniące role klucza głównego musi zawierać wartości całkowito-liczbowe. Nie musimy jednak sami nadawać wartości tym polom, ponieważ zrobi to za nas silnik SQL, np. pierwszemu wierszowi SQLite przyporządkuje wartość 1, drugiemu 2 itd.. Przejdźmy zatem do praktyki. Aby stworzyć owe identyfikatory pól musimy utworzyć kolumne typu INTEGER PRIMARY KEY. sqlite_query($uchwyt_db, CREATE TABLE books(bookid INTEGER PRIMARY KEY, autor VARCHAR(100), tytul VARCHAR(100) ) ); Powyższy przykład utworzy tabele z takimi kolumnami : bookid autor tytul W której to wszystkie pola kolumny bookid będą spełniać role kluczy głównych. Aby SQLite wypełnił automatycznie pole oznaczone jako klucz główny podczas wstawiania danych trzeba jako wartość podać NULL. Na przykład : sqlite_query( $uchwyt_db, INSERT INTO books VALUES(NULL, Sienkiewicz, Krzyzacy ) ); Jeżeli jednak sami chcemy nadać mu wartość po prostu wprowadzamy liczbe całkowitą na to miejsce.

6 Przydatna przy okazji kluczy głównych może okazać się funkcja sqlite_insert_rowid() zwracająca wartość klucza głównego ostatnio wstawianego wiersza. 6.4 Transakcje Na szczególną uwagę w SQLite zasługują transakcje, które pozwalają zwiększyć wydajność skryptu. Za każdym razem gdy wywołamy funkcje sqlite_query(), sqlite_connect() etc.. SQLite musi wykonać pare zadań(blokowanie dostępu do pliku, odczyt pliku, etc... ). Zamiast więc za każdym razem wywoływać funkcje, można zgrupować zapytania w jedną transakcje. Funkcja zostanie wywołana tylko raz, a co za tym idzie ograniczymy robote SQLite owi Użycie transakcji : $sql = BEGIN; ; for((int)$i = 0; $i <= 100; $i++) $sql.= "INSERT INTO books VALUES('Sienkiewicz','Krzyzacy')"; $sql.= COMMIT; ; sqlite_query($uchwyt_db, $sql); Przykład bardziej z życia : sql_query($uchwyt_db, BEGIN; CREATE TABLE books(bookid INTEGER PRIMARY KEY, autor VARCHAR(100), tytul VARCHAR(100); INSERT INTO books VALUES(NULL,'Sienkiewicz','Krzyzacy'); INSERT INTO books VALUES(NULL,'Kaminski','Kamienie na szaniec'); INSERT INTO books VALUES(NULL,'Prus,'Lalka') ; COMMIT; ); 6.5 Przechowywanie tabeli w pamięci operacyjnej SQLite posiada także przydatny mechanizm przechowywania tabeli w pamięci RAM.Z pierwszych lekcji informatyki w szkole zapewne wiecie, że pamięć RAM nie jest pamięcią stałą. Dlatego też nie można odwołać się do zapytania wykonanego np. przy poprzednim odświerzeniu strony. Takie działanie jest nieocenione w aplikacjach, które na początku ładują znaczne ilosći danych, a potem wykonują wiele zapytań. Włączenie tego mechanizmu ogranicza się jedynie do przekazania argumentu :memory: funkcji sqlite_open() czyli np. sqlite_open( :memory: ); Od tej chwili wszystkie wyniki zapytań będą zapisywane w pamięci operacyjnej.

7 Przykład : sqlite_open( :memory: ); sqlite_query( CREATE TABLE books(autor VARCHAR(100), tytul VARCHAR(100)) ); 6.6 Tworzenie własnych funkcji SQLite Kolejnym przydatnym mechanizmem w SQLite jest możliwość tworzenia własnych funkcji rozszerzających możliwości bazy danych. Oto przykład : function add_a ( $string ) $string.= 'a'; return $string ; $db = sqlite_open('/sciezka_do_bazy_danych/books.db'); sqlite_create_function($db, 'add', 'add_a'); $sql = sqlite_query($db,"select add(autor) AS wynik FROM books "); $rows = sqlite_fetch_array($sql,sqlite_assoc); echo $rows["wynik"]; sqlite_close($db); Jak widać na powżyszym przykładzie stworzenie SQLite owej funkcji ogranicza się tak naprawde do użycia funkcji sqlite_query_function(), w której to jako drugi argument podajemy nazwe wcześniej stworzonej PeHaPowej funkcji, natomiast jako pierwszy nazwe pod jaką owa PeHaPowa funkcja będzie rozpoznywana przez SQL. 6.7 Obsługa błędów Tak jak w przypadku innych baz danych, także SQLite posiada swój własny system obsługi błędów. W omawianym przeze mnie programowaniu strukturalnym, musimy sprawdzać wartości zwracane przez funkcje, a następnie w zależności od tych wartości logicznych generować błąd. Nie musimy się jednak głowić definiowaniem informacjami o tych błędów, zrobi to za nas SQLite. W przypadku niepowodzenia podczas wykonania jakiejś czynności SQLite przypisze numer błędu funkcji sqlite_last_error(), która to zwraca numer ostatnio wygenerowanego przez SQLite błędu.oczywiście sam numer błędu nam, zwykłym śmiertelnikom nic nie będzie mówił.zatem musimy go przekształcić na coś bardziej zrozumiałego. Do tego celu służy funkcja sqlite_error_string(), przekształcająca ową niezrozumiałą liczbe na w miare wyczerpującą informacje o błędzie. Przykład : if( sqlite_query($_uchwyt_db, $sql) ) // dalsze operacje

8 else die( sqlite_error_string( sqlite_last_error($uchwyt_db) ) ); albo : sqlite_create_function($uchwyt_db, 'add', 'add_a') or die( sqlite_error_string( sqlite_last_error($uchwyt_db) ) ); Pewną odmienność stanowi tutaj funkcja sqlite_open(), która to w przypadku niepowodzenia informacje o błędzie przypisze zmiennej, którą podaliśmy jako trzeci argument funkcji. Np. sqlite_open('/sciezka_do_bazy_danych/books.db',0666,$sqlite_error) or die($sqlite_error); Warto zapoznać się też z drugim argumentem funkcji sqlite_open(), który to poprzez wartość ósemkową określa tryb w jakim otworzymy plik bazy danych. 7. Tytułem zakończenia Podsumowując SQLite pomimo swojej nazwy, która może sugerować pewną jej ułomność, obsługuje prawie wszystkie aspekty języka SQL, a także rozszerza go o możliwość definiowania własnych funkcji. Jest to baza danych, która świetnie będzie się spisywać na naszym np. domowym blogu bądź niedużym forum. Jeżeli jednak po przeczytaniu tego artykułu macie wątpliwości co do wydajności SQLite, a także jak wypada na tle innych baz danych w kwesti wydajności, radze zapoznać się z : Skorowidz nazw : * Licencja public domain - ogół tekstów, zdjęć, muzyki, dzieł sztuki, oprogramowania itp., które na skutek decyzji twórcy, braku spadkobierców lub upływu odpowiedniego czasu stały się dostępne do dowolnych zastosowań bez ograniczeń wynikających z przepisów prawa autorskiego. ** Drzewa Binarne - jeden z rodzajów drzewa (struktury danych), w którym liczba synów każdego wierzchołka wynosi nie więcej niż dwa. Wyróżnia się wtedy lewego syna i prawego syna danego wierzchołka. *** Php.ini Plik konfiguracyjny języka PHP. Artykuł napisany na podstawie : QL_Stds3.html Artykuł opublikowany na licencji : by y00da.

1. Internetowe bazy danych

1. Internetowe bazy danych Współpraca PHP z serwerem baz danych 1. Internetowe bazy danych 1.1. Podstawowe pojęcia baz danych 2. Instalacja MySQL 3.23.52 pod Windows 2.1. Konfiguracja systemu Windows 2.2. Instalacja MySQL 3.23.52

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści

Spis treści 5. Spis treści PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV Autor: Kevin Yank T³umaczenie: Daniel Kaczmarek ISBN: 978-83-246-2580-2 Tytu³ orygina³u: Build Your Own Database Driven Web Site Using PHP &

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Spis treści 1 Czym jest PHP? 2 2 Co potrafi PHP? Niektóre z zalet języka. 3 3 Instalacja PHP i serwera WWW Apache 5 3.1 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.90.0 Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Adama Branickiego 13 02-972 Warszawa www.wapro.pl

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie arty kułu bez zgody Software Wy dawnictwo Sp. z o.o. zabronione.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie arty kułu bez zgody Software Wy dawnictwo Sp. z o.o. zabronione. 2 / 2 0 0 5 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie arty kułu bez zgody Software Wy dawnictwo Sp. z o.o. zabronione. Softw a r e W y da w n ict w o Sp. z o.o., u l. Lew a r tow skieg o 6, 0 0-1 9

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL

Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL Jak przyspieszyć skrypty PHP i zapytania do baz danych? Jak skonfigurować narzędzie Xdebug? Jak zmierzyć wydajność skryptu za

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Tomasz Rozmus Portal internetowy obsługi konferencji Praca inżynierska napisana

Bardziej szczegółowo

Linux-EduCD 0.2 Minipodręcznik

Linux-EduCD 0.2 Minipodręcznik Linux-EduCD 0.2 Minipodręcznik Rajmund Radziewicz SIMP Studium Techniki http://www.simp-st.pl/ Linux-EduCD wprowadzenie... 2 Uruchamianie płyty... 3 Instalacja na twardym dysku... 5 Baza danych... 8 NFS-

Bardziej szczegółowo

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

Linux-EduCD 0.3.2 Minipodręcznik

Linux-EduCD 0.3.2 Minipodręcznik 0.3.2 Minipodręcznik Rajmund Radziewicz SIMP Studium Techniki http://www.simp-st.pl/ wprowadzenie 2 Uruchamianie płyty 5 Instalacja na twardym dysku 7 Baza danych 14 NFS- udostępnianie zasobów w sieci

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL

Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL Model relacyjny bazy danych : Strukturalny język zapytao (SQL) : System MySQL Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL wydanie drugie rozszerzone i poprawione Paweł Szołtysek pawel.szoltysek@student.pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I 29 listopada 2005 Kurs C# cz. I Daniel Celeda Wersja off-line Junkers 29 listopada 2005 Spis treści 01. "Programowanie" - z czym to się je?... 3 Programowanie czyli tworzenie aplikacji... 3 Algorytm...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju.

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju. PERL Internetowe Bazy Danych wykład 12 HISTORIA Perl (Pracitcal Extraction and Report Language) jest jednym z języków programowania. Z założenia zaprojektowany został jako uzupełnienie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP

Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Semeniuk Nr albumu: 214707 Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

NawigatorBazDanych KS-NBD

NawigatorBazDanych KS-NBD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NawigatorBazDanych KS-NBD Podręcznik użytkownika Katowice 2005 2231PI01.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo