Oracle 10g nowe cechy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oracle 10g nowe cechy"

Transkrypt

1 X Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2004 Oracle 10g nowe cechy Mariusz Masewicz Politechnika Poznańska e mail: Abstrakt. Podstawowe cele przyświecające twórcą bazy danych Oracle 10g to zmniejszenie kosztów administrowania ich produktem przy jednoczesnym zwiększeniu jego wydajności i bezawaryjności. Celem niniejszego referatu jest zaprezentowanie tych mechanizmów, które zostały dodane lub udoskonalone w bazie Oracle 10g. Z ciekawszych nowości dostępnych w Oracle 10g należy wymienić: automatyczne zarządzanie składowaniem danych automatyczne zarządzanie istotnymi parametrami pracy bazy danych automatyczne monitorowanie i diagnostyka pracy serwera bazy danych uproszczenie sposobu korzystania z parametrów inicjalizacyjnych serwera zarządzanie komunikatami administracyjnymi wysyłanymi przez serwera nowe mechanizmy ładowania danych: Data Pump nowe mechanizmy optymalizacji zapytań SQL automatyczne zbieranie statystyk dla optymalizatora rozszerzony mechanizm zbierania statystyk czasowych rozszerzenia mechanizmów Flashback język SQL - nowe typy danych, rozszerzenia kolekcji, rozszerzenia kluzuli CONNECT BY, wyrażenia regularne w języku SQL, język PL/SQL nowy kompilator, operacje na kolekcjach, możliwość składowania w bazie danych kodu wynikowego natywnej kompilacji, wyrażenia regularne, definiowane przez użytkownika znaki ograniczające łańcuchy tekstów, szereg nowych pakietów: UTL_COMPRESS, UTL_MAIL i inne... Nowości te zostaną tu krótko scharakteryzowane, a dokładniejsze zapoznanie się z tymi mechanizmami pozwoli administratorom, programistom, a także użytkownikom bazy danych na coraz to lepsze wykorzystywanie posiadanych zasobów.

2 32 Mariusz Masewicz

3 Oracle 10g nowe cechy 33 Wstęp Oracle 10g jest najnowszym systemem zarządzania bazą danych z rodziny produktów Oracle Corporation. W artykule tym zostaną omówione najważniejsze zmiany tego systemu w stosunku do jego poprzednich wersji. Analizując nowości, które pojawiły się w tej wersji serwera bazy danych można odnieść wrażenie, że jego autorom przyświecały hasła: łatwiejsza administracja łatwiejsze użytkowanie jeszcze większe bezpieczeństwo danych Ze względu na to, iż znaczenie literki g w nazwie tego produktu, oraz związana z nią idea przetwarzania rozproszonego w architekturze gridu zostały omówione w innych artykułach nie będą one wspominane w tym opracowaniu. 1. Łatwiejsza administracja Podobnie, jak to miało miejsce w wersji 9 serwera bazy danych Oracle, tak i w najnowszej wersji tego produktu położono szczególny nacisk na rozwój narzędzi wspomagających zarządzanie bazą danych. Zdecydowana większość zaproponowanych rozwiązań ma za zadanie obniżyć koszty administracji przy jednoczesnym zapewnianiu maksymalnej dostępności danych. Bardzo wiele czynności, które do tej pory były wykonywane ręcznie przez administratora, zostało zautomatyzowanych. Przykładem takich rozwiązań jest zupełnie nowy mechanizm automatycznego zarządzania składowaniem danych, który pozwala administratorowi zapomnieć o takich szczegółach jak: system plików, dyski, rozmiar plików, właściwe rozmieszczanie plików na dyskach,... Innym mechanizmem przejmującym na siebie część zadań administratora jest system automatycznego monitorowania i diagnostyki pracy serwera bazy danych. System ten w połączeniu z systemem automatycznego zarządzania istotnymi parametrami pracy bazy danych potrafi obserwować i analizować pracę użytkowników i obciążenie generowane przez uruchamiane przez nich aplikacje. Na podstawie wyników tych obserwacji, składowanych w specjalnym repozytorium, serwer jest w stanie podpowiadać rozwiązania mogące podnieść wydajność, a także samodzielnie dostosowywać wartości parametrów konfiguracyjnych do aktualnych wymagań Automatyczne zarządzanie składowaniem danych Automatyczne zarządzanie składowaniem danych (Automated Storage Management; ASM) to mechanizm, który jest kolejnym sposobem na zarządzanie przechowywaniem danych na dyskach (po składowaniu ich w formie plików w systemie plików zarządzanym przez system operacyjny serwera i bezpośrednim zarządzaniu urządzeniami dyskowymi raw devices). ASM jest mechanizmem łączącym w sobie wydajność bezpośredniego zarządzania partycjami z dużymi możliwościami zarządzania konfiguracją bazy danych przy wykorzystaniu przestrzeni tabel składających się z plików systemu operacyjnego oraz bezpieczeństwem oferowanym przez wyrafinowane oprogramowanie zapewniające mirroring i striping danych na różnych urządzeniach dyskowych. Włączenie mechanizmu ASM sprawia, że od tego momentu administrator przestaje myśleć o zarządzani pojedynczymi plikami danych czy urządzeniami dyskowymi. Zamiast tego definiuje się tak zwane grupy dysków. System ten w połączeniu z wprowadzoną w wersji 9 serwera bazy danych Oracle architekturą OMF sprawia, że administrator nie musi już specyfikować ani nazw plików, ani ich lokalizacji wszystkim tym zajmuje się ASM. Stosowanie mechanizmu ASM nie wymaga od administratora żadnych działań przygotowawczych na poziomie systemu operacyjnego. Wystarczy, że wskaże on które dyski mają tworzyć grupę dysków, czyli strukturę, która w zależności od ustawień zapewnia striping a czasami też mirroring składowanych danych. Podstawową zaletą tego rozwiązania jest to, że tutaj system Oracle sam zarządza dostępem do urządzeń dyskowych, w związku z czym nie ma miejsca na niekorzystnie

4 34 Mariusz Masewicz z punktu widzenia bazy danych buforowanie plików dodatkowo przez system operacyjny. Dodatkowo wbudowanie w bazę danych funkcjonalności oferowanej przez systemy zarządzające urządzeniami dyskowymi sprawia, że ona sama staje się wydajnym oprogramowaniem tego typu. Z jednej system zarządzania bazą danych, skutecznie wspiera mechanizm stripingu, stosując na przykład mechanizmy adresowania bloków danych powodujące rozproszenie tych danych na wszystkich dyskach tworzących grupę dyskową, z drugiej strony ten sam mechanizm adresowania eliminuje konieczność przebudowy takiej grupy po dołożeniu do niej kolejnego urządzenia dyskowego. ASM jest więc mechanizmem łączącym w sobie wydajność bezpośredniego zarządzania partycjami przez bazę danych z dużymi możliwościami zarządzania konfiguracją bazy danych przy wykorzystaniu przestrzeni tabel składających się z plików systemu operacyjnego oraz bezpieczeństwem oferowanym przez wyrafinowane oprogramowanie zapewniające mirroring i striping danych na różnych urządzeniach dyskowych. Podstawowe cechy ASM to: uproszczenie operacji dodawania nowego dysku do systemu wystarczy podłączyć dysk, dołączyć go do grupy dyskowej, a przebudowa takiej grupy i rozproszenie danych także na ten nowy dysk zostanie wykonana w tle podczas pracy bazy danych rozproszenie operacji wejścia/wyjścia jest to naturalna konsekwencja rozłożenia danych na wszystkich urządzeniach tworzących grupę dyskową, dzięki czemu wzrasta przepustowość systemu a spada prawdopodobieństwo występowania wąskich gardeł automatyczne sterowanie rozpraszaniem system sam dobiera wielkość jednostki danych składowanych na każdym z urządzeń dyskowych, dzięki czemu wydajne staje się rozpraszanie danych zarówno z małych plików dziennika powtórzeń, jak i z największych plików danych brak buforowania ASM zapobiega buforowaniu danych przez system operacyjny serwera bazy danych, dzięki czemu wzrasta wydajność operacji wejścia/wyjścia zarówno podczas odczytu, jak i zapisu danych asynchroniczne systemy wejścia/wyjścia ASM sam zarządza operacjami wejścia/wyjścia, więc system operacyjny, który nie zapewnia tej asynchroniczności, nie jest już ograniczeniem mirroring ASM pozwala stosować mirroring urządzeń dyskowych nawet wtedy, kiedy w systemie nie zainstalowano specjalistycznych urządzeń wspierających taką funkcjonalność Automatyczne monitorowanie i diagnostyka pracy serwera bazy danych Automatyczne monitorowanie i diagnostyka pracy serwera bazy danych (Automatic Database Diagnostic Monitor; ADDM) to mechanizm, którego zadaniem jest analiza danych dotyczących pracy serwera bazy danych przechowywanych w Automatic Workload Repository w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla wydajności serwera. Wynikiem działania tego mechanizmu jest identyfikacja głównej przyczyny zagrożenia oraz szereg wskazówek, jak nie dopuścić do wystąpienia awarii, bądź zminimalizować jej skutki. Wyniki te SA przechowywane w bazie danych i administrator może w każdej chwili skorzystać z tych podpowiedzi. Analizy wykonywane przez mechanizm ADDM dotyczą: obciążenia procesora wykorzystania pamięci operacji wejścia/wyjścia zapytań SQL, programów PL/SQL i Java wymagających szczególnie dużej ilości zasobów parametrów pracy klastra aplikacji (RAC), aplikacji użytkowych, serwera bazy danych, współbieżności

5 Oracle 10g nowe cechy 35 powiązań miedzy obiektami Dostep do tego mechanizmu jest realizowany przy pomocy Enterprise Managera oraz API w języku PL/SQL 1.3. Uproszczenie sposobu korzystania z parametrów inicjalizacyjnych serwera Wszystkie parametry inicjalizacyjne zostały podzielone na 2 grupy: obowiązkowe, niezbędne do pracy serwera, oraz dodatkowe. W pierwszej grupie znalazło się w zależności od planowanej konfiguracji około parametrów, odpowiedzialnych w większości za włączenie mechanizmów automatycznego śledzenia i strojenia instancji bazy danych Zarządzanie komunikatami administracyjnymi wysyłanymi przez serwera Cecha ta pozwala na konfiguracje sposobu rozsyłania komunikatów o stanie serwera. Oracle 10g pozwala zdefiniować, jakie komunikaty maja trafiać do poszczególnych osób, oraz jaka ma być postać tych komunikatów. Po zakończeniu konfiguracji tego mechanizmu o każdym zdarzeniu informowane są właściwe osoby i mogą one podjąć odpowiednie działania Mechanizm automatycznego zarządzania pamięcią współdzieloną Mechanizm automatycznego zarządzania pamięcią współdzieloną (Automatic Shared Memory Management; ASMM) pozwala monitorować wykorzystanie i jeżeli zajdzie taka konieczność przydzielać odpowiednie obszary pamięci współdzielonej. Głównym celem tego mechanizmu jest zwolnienie administratora bazy danych z obowiązku ciągłego monitorowania i regulowania wielkości poszczególnych obszarów SGA. Zapotrzebowanie na wielkości poszczególnych fragmentów nie jest stałe i jest ściśle zależne od aktualnego obciążenia bazy danych i rodzaju wykonywanych na niej operacji. Z tego tez względu określenie prawidłowego rozmiaru wszystkich elementów jest prawie niewykonalne zapotrzebowanie zmienia się w zależności od pory dnia, dnia tygodnia, czy też miesiąca. Po włączeniu tego mechanizmu administrator określa docelową wielkość SGA i system automatycznie dostosowuje rozmiary poszczególnych jego elementów do aktualnego zapotrzebowania. Dzięki temu administrator nie musi zmieniać wartości wielu parametrów inicjalizacyjnych (shared_pool_size, large_pool_size, java_pool_size, db_cache_size) w zależności od charakterystyki pracy bazy danych (np. inne dla dziennej pracy użytkowników, inne podczas nocnego przetwarzania wsadowego). Aby włączyć ten mechanizm należy wydąć polecenie: alter system set sga_target = 500M scope=both; oraz ustawić wartości nastepujacych parametrów inicjalizacyjnych na 0: shared_pool_size = 0 large_pool_size = 0 java_pool_size = 0 db_cache_size = 0 Administrator ma możliwość wskazania sugerowanych i minimalnych rozmiarów poszczególnych obszarów pamięci i wówczas mechanizm ASMM będzie uwzględniał te wskazówki podczas swojej pracy Automatyczne śledzenie parametrów pracy serwera Automatyczne śledzenie parametrów pracy serwera (Automatic Workload Repository; AWR) to mechanizm pozwalający na ciągłe monitorowanie i składowanie parametrów pracy wszystkich składowych serwera bazy danych Oracle. Dzięki temu administrator może w każdej chwili zapoznać się z tymi parametrami i dowiedzieć się, czy diagnozowany problem jest jednorazowym incydentem,

6 36 Mariusz Masewicz czy też być może występuje już od dłuższego czasu, a jeżeli występuje, to czy w sposób ciągły, czy też w jakiś specyficznych warunkach. Podobnie jak pozostałe mechanizmy, tak i AWR jest dostępne przy pomocy Enterprise Managera oraz przy pomocy API w języku PL/SQL. Należy tu zauważyć, że pomimo tego, że funkcjonalność AWR jest zbliżona do pakietu StatPack ale narzędzia te nie są w żaden sposób kompatybilne ze sobą. Mechanizm ten monitoruje następujące elementy: oczekiwania na zwolnienie blokad informacje na temak wykorzystania bazy danych przez użytkowników (sesje użytkowników) dynamiczne statystyki systemowe i sesyjne wykorzystanie poszczególnych obiektów bazy danych zapytania SQL intensywnie wykorzystujące zasoby serwera Wyniki pracy AWR są wykorzystywane przez następujące mechanizmy: Automatic Database Diagnostic Monitor SQL Tuning Advisor Undo Advisor Segment Advisor Wyniki pracy AWR tworzą szereg migawek (snapshot) pobieranych przez system w odstępach jednogodzinnych. Domyślnie taka migawka jest przechowywana w systemie przez 7 dni. Źródłem danych są tu przeważnie perspektywy systemowe udostępniające dynamiczne statystyki. Za zbieranie danych odpowiada proces o nazwie MMON. Wyniki są przechowywane w tabelach należących do użytkownika sys, składowanych w przestrzeni tabel SYSAUX. Nazwy tych tabel zaczynają się od przedrostka WRM$_* i WRH$_*, gdzie litera M w nazwie oznacza metadane, a H dane historyczne Zarządzanie zadaniami użytkowników Znany ze starszych wersji serwera bazy danych pakiet DBMS_JOB został w Oracle10g zastąpiony przez pakiet DBMS_SCHEDULER. Zadaniem obu pakietów jest uruchamianie programów użytkownika w określonym momencie i z zadana częstotliwością. Wadą pakietu DBMS_JOB był brak możliwości uruchamiania czegokolwiek, co nie byłoby programem w języku PL/SQL (np. zewnętrznych programów systemu operacyjnego). Z tego względu dość często administratorzy systemów musieli posługiwać się zewnętrznymi narzędziami typu CRON czy znana z systemu WINDOWS komenda AT. Dopiero pakiet DBMS_SCHEDULER pozwala zarządzać wszystkimi zadaniami uruchamianymi automatycznie z poziomu bazy danych niezależnie od tego, czy sa to procedury w języku PL/SQL, czy tez dowolne programy w systemie operacyjnym. Dodatkową cechą pakietu DBMS_SCHEDULER jest możliwość definiowania cykli w jakich maja być uruchamiane programy w języku zbliżonym do naturalnego (np. repeat_interval => 'F- REQ=MINUTELY; INTERVAL=30',): Podobnie jak pozostałe mechanizmy, tak i funkcjonalność pakietu DBMS_SCHEDULER dostępna jest przy pomocy Enterprise Managera oraz przy pomocy API w języku PL/SQL. 2. Łatwiejsze użytkowanie 2.1. Nowe cechy języka Zmiany z języku SQL maja na celu zwiększenie zgodności implementacji języka SQL z obowiązującymi standardami oraz ułatwiać zarządzanie coraz większymi strukturami danych. Do najważniejszych należy zaliczyć:

7 Oracle 10g nowe cechy 37 możliwość pełnotekstowego wyszukiwania danych, które jest nie wrażliwe na wielkość wprowadzanych liter i zastosowane akcenty nowe typy danych: BINARY_DOUBLE i BINARY_INTEGER, które mają za zadanie przyśpieszyć wykonywanie operacji arytmetycznych oraz zmniejszyć ilość miejsca przeznaczonego na przechowywanie danych numerycznych. Dzięki zastosowaniu zgodności tych typów danych ze standardami IEEE wszelkie operacje arytmetyczne wykonywane przy ich użyciu są wielokrotnie szybsze od analogicznych operacji na danych typu NUMBER (kosztem ewentualnej utraty precyzji). Jednocześnie zastosowanie tych typów ułatwia wymianę danych z programami zapisanymi w języku Java oraz zapisywanie ich w dokumentach XML. rozszerzone możliwości kolekcji zwiększają ich funkcjonalność i wydajność. Kolekcje typu Varray mogą w miarę potrzeb mieć zwiększany limit elementów (wówczas wszystkie elementy takiego typu są inwalidowane) oraz mogą być kolumną w tabelach tymczasowych. Kolekcje typu Nested Table wspierają operatory porównania oraz operatory typu MULTI- SET (MULTISET INSERT, MULTISET UNION). rozszerzone możliwości zapytań hierarchicznych sprawiają, że przy pomocy klauzuli CONNECT BY możliwe jest wykrywanie cykli w hierarchii, czy też stosowanie hierarchii w podzapytaniach wyrażenia regularne pozwalają zwiększyć możliwości wyszukiwania i dopasowywania do wzorca danych składowanych w bazie danych. Zastosowano to standard wyrażeń regularnych stosowanych w systemie POSIX Nowe cechy języka PL/SQL Podobnie jak to miało miejsce dla języka PL/SQL do języka PL/SQL wprowadzono wiele cech mających poprawić wydajność oraz zgodność tego języka z obowiązującymi standardami. Najważniejszą nowością jest jednak nowy kompilator języka PL/SQL, który generuje kod wykonalny pozwalający na znacznie skrócenie czasu wykonywania. Inne ciekawe cechy języka Pl/SQL to: natywna kompilacja języka PL/SQL pozwala na wygenerowanie przez kompilator wydajnego kodu binarnego wykonywanego przez serwer. Generacja ta odbywa się poprzez wygenerowanie na podstawie kompilowanego kodu języka PL/SQL źródła procedury zapisanej w języku C, a następnie kompilacji tak wygenerowanego kodu. Natywny kod może być składowany albo w sposób tradycyjny jako plik systemu operacyjnego albo wewnątrz bazy danych i wówczas taki kod może być na przykład archiwizowany w taki sam sposób jak pozostałe obiekty. nowe typy danych: BINARY_DOUBLE i BINARY_INTEGER podobnie jak w języku SQL tak i tutaj mają za zadanie przyspieszyć wykonywanie operacji zmiennoprzecinkowych. rozszerzenie możliwości tabele zagnieżdżonych wprowadzono możliwość wykonywania operacji zbiorowych na tego typu kolekcjach (suma, część wspólna), możliwość bezpośredniego przypisywania kolekcji do innych kolekcji, porównywania kolekcji, sprawdzania, czy dany element należy do kolekcji, sprawdzania, czy kolekcja jest podkolekcją innej kolekcji możliwość wykorzystania klauzuli FORALL dla fragmentów różnego rodzaju kolekcji ostrzeżenia generowane w trakcie kompilacji, które podobnie jak to ma miejsce w innych językach, informują o tym, że choć składnia kodu jest poprawna, to może powodować niezamierzone działanie programu niejawna konwersja pomiędzy typami CLOB i NCLOB. wyrażenia regularne w standardzie POSIX możliwość definiowania własnych znaków ograniczających łańcuchy znaków. Funkcjonalność ta przydaje się wszędzie tam, gdzie bardo często wewnątrz łańcuchów znaków używa

8 38 Mariusz Masewicz się znaków stanowiących normalne ograniczenie łańcucha:. Pozwala to na uniknięcia kłopotliwego rozróżniania, który znak ograniczający jest końcem łańcucha, a który jest tylko fragmentem treści przechowywanej w tym łańcuchu definicje tabel mogą być zmieniane bez konieczności inwalidowania składowanych procedur, funkcji I wyzwalaczy operujących na tych tabelach UTL_COMPRESS pakiet pozwalający na kompresowanie i dekompresję danych. Najczęściej wykorzystywane funkcje to: LZ_COMPRESS, LZ_UNCOMPRESS, które operuja na danych typu: RAW, BLOB i BFILE. UTL_MAIL pozwala na wysyłanie wiadomości przy pomocy jednej instrukcji, bez konieczności korzystania z funkcjonalności oferowanej przez pakiet UTL_SMTP. Dodatkowo procedury i funkcje z tego pakietu wspomagają wysyłanie wiadomości zawierających załączniki, żądania potwierdzenia otrzymania wiadomości, dodawania nagłówków protokołu SMTP DBMS_METADATA pakiet pozwalający na wydobywanie z bazy danych informacji opisujących obiekty, manipulowanie tymi operacjami (np. dodanie kolumny, zmiana typu danych) a na koniec zapisanie wyniku tych działań w formie zapytań DDl Nowe mechanizmy wspomagające optymalizację zapytań SQL Mechanizm wspomagający prace optymalizator zapytań SQL (SQL Tuning Advisor) to mechanizm, który pozwala analizować obciążenie serwera bazy danych i generuje informacje niezbędne do poprawnego wykonywania najczęściej wykonywanych zapytań. Źródłem informacji dla tego mechanizmu jest repozytorium przechowujące informacje o aktualnie zadawanych zapytaniach (Automatic Workload Repository; AWR) lub ewentualnie zapytania wprowadzane do tego mechanizmu ręcznie przez programistę. Dostęp do tego mechanizmu jest realizowany przy pomocy Enterprise Managera lub udostępnionego API w języku PL/SQL. Wynikiem działania tego mechanizmu jest szereg rekomendacji dotyczących np. konieczności zebrania statystyk, założenia indeksów, czy przebudowania zapytania Automatyczne zbieranie statystyk dla optymalizatora W tej wersji serwera bazy danych zrezygnowano ze stosowania optymalizatora regułowego podczas optymalizacji zapytań dla których brakuje statystyk opisujących charakterystykę przetwarzanych przez nie obiektów. Alternatywą dla optymalizatora regułowego jest optymalizator kosztowy, wymagający do swojej pracy dostępności do aktualnych statystyk. Oznacza to, że zbieranie i aktualizowanie statystyk powinno być procesem dokładnie zaplanowanym i przeprowadzanym w regularnych odstępach czasu. Razem z serwerem Oracle10g administrator dostaje specjalne skonfigurowany proces Schedulera o nazwie GATHER_STATS_JOB, który odpowiada za regularne zbieranie statystyk. 3. Jeszcze większe bezpieczeństwo danych 3.1. Nowe mechanizmy ładowania danych: Data Pump Mechanizm ten ma zastąpić narzędzia EXP i IMP. Oferuje on dużo większą wydajność przesyłania danych, możliwość zrównoleglenia operacji, stosowania mechanizmów masowego wykonywania operacji. Dodatkową zaletą stosowania tych mechanizmów jest możliwość wznowienia ich wykonywania po ewentualnym niepowodzeniu podczas ich wcześniejszego uruchomienia. Dodatkową zaletą jest API dla języka PL/SQL pozwalające sterować pracą tych mechanizmów przy pomocy programów działających w bazie danych. Mechanizm ten posiada wsparcie dla tabel zewnętrznych, których nie można było obsługiwać przy pomocy standardowych narzędzi EXP i IMP.

9 Oracle 10g nowe cechy Przenośne przestrzenie tabel Od wersji Oracle10g można przenosić pliki danych stanowiące przestrzenie tabel pomiędzy dowolnymi systemami operacyjnymi. Do tej pory taka operacja była obarczona wieloma ograniczeniami wynikającymi miedzy innymi z różnej reprezentacji liczb na poszczególnych platformach. Mechanizm ten pozwala na znaczne przyspieszenie procesu archiwizowania danych, ale także przenoszenia danych między serwerami. Kopiowanie plików jest mechanizmem dużo szybszym niż jakikolwiek proces, który dokonywałby logicznego przeniesienia struktur danych między serwerami Rozszerzenie mechanizmu flashback Wprowadzony w Oracle9i mechanizm flashback, pozwalający zadawać zapytania o stan tabeli w określonym momencie w przeszłości, został rozszerzony o możliwość sprawdzania stanu transakcji lub też całej bazy danych w dowolnym momencie w przeszłości. Aby wspierać ten mechanizm system rezerwuje na dysku pewna ilość miejsca (obszar o nazwie: Flash Recovery Area), w którym przechowuje informacje o zmianach w bazie danych, jakie miały miejsce od czasu ostatniego jej backupu. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest skrócenie czasu odtwarzania bazy danych po awarii. Mechanizm ten pozwala także na odtworzenie danych, które znajdowały się w przypadkowo lub tez celowo usuniętych tabelach. Ciekawym zastosowaniem tego mechanizmu może być też wykorzystanie go do przywracania stanu całej bazy danych z określonego momentu w przeszłości do tej pory administrator mógł jedynie skorzystać z kopii bezpieczeństwa i zarchiwizowanych plików dziennika powtórzeń aplikowanych dla takiej kopii. Możliwości mechanizmu flashback można podzielić na następujące grupy: Flashback Query Pozwala zadawać zapytania o stan tabeli w określonym momencie w przeszłości. Ta cecha jest odpowiednikiem mechanizmu Flashback znanego z Oracle9i Flashback Version Query Pozwala śledzić zmiany wartości poszczególnych wierszy w czasie. Mechanizm ten pozwala na zapoznanie się z aktywnością użytkowników modyfikujących interesujące nas dane. Wynikiem działania jest dokładna informacja na temat tego jak zmieniała się wartość danego atrybutu w interesującym nas przedziale czasu Flashback Transaction Query Ten mechanizm można wykorzystać do otrzymania dodatkowych informacji dotyczących transakcji, których dane są przechowywane przez mechanizm flashback. Informacje te zawierają między innymi treści poleceń potrzebnych do wycofania poleceń wydawanych w ramach obserwowanej transakcji Flashback Table Mechanizm pozwalający na przywrócenie stanu poszczególnych tabel do stanu w określonym momencie czasu. Aby go stosować należy spełnić następujące warunki: Należy posiadać przywilej systemowy FLASHBACK ANY TABLE lub też obiektowy FLASHBACK dla danej tabeli Należy posiadać przywileje SELECT, INSERT, DELETE, i ALTER dla tabeli System musi posiadać wystarczająca ilość informacji, aby mógł wykonać odtwarzanie Należy uaktywnić mechanizm ROW MOVEMENT (ALTER TABLE nazwa_tabeli ENA- BLE ROW MOVEMENT;)

10 40 Mariusz Masewicz Flashback Drop (Recycle Bin) W Oracle10g po wykonaniu polecenia DROP TABLE dane z tabeli nie są fizycznie usuwane, a tylko przesuwane do specjalnego kosza, który jest kolekcją usuniętych tabel. Dopiero operacja PURGE na koszu pozwala wyczyścić ten obszar. Tabele z kosza mogą być odpytywane w taki sam sposób jak zwykłe tabele. Mechanizm ten jest włączony tylko dla niesystemowych, lokalnie zarządzanych przestrzeni tabel Flashback Database Mechanizm ten może być alternatywą dla wykonywania niekompletnego odtwarzania bazy danych. Wymaga on jednak posiadania przywileju SYSDBA oraz odpowiedniego przygotowania obszaru recovery. Podsumowanie Powyższe zestawienie najważniejszych nowości w serwerze bazy danych Oracle10g pokazuje wyraźna tendencję w rozwoju tego produktu. W miarę pojawiania się kolejnych wersji doskonalone są istniejące już funkcje systemu oraz dodawany szereg funkcji, które mają ułatwić życie wszystkim użytkownikom tego produktu. Wśród nowości każdy z użytkowników znajdzie coś dla siebie. Administratorzy bazy danych znajdą tu szereg funkcjonalności ułatwiających ich prace, programiści ucieszą się z nowych cech języków SQL i PL/SQL a użytkownicy końcowi powinni być zadowoleni z coraz wydajniejszych i bardziej niezawodnych aplikacji. Przyjęta strategia rozwoju, dająca klientowi końcowemu produkt o bardzo dużych możliwościach a jednocześnie produkt, którego administracja jest coraz prostsza sprawia, że coraz częściej te zalety są dostrzegane nie tylko przez olbrzymie korporacje, ale także małych i średnich klientów. Bibliografia 1. Dokumentacja bazy danych Oracle10g: Oracle Database Online Documentation 10g Release 1 (10.1) 2. Oracle Database 2 Day DBA 10g Release 1 (10.1) Part Number B Oracle Database Administrator's Guide 10g Release 1 (10.1) Part Number B Oracle Database Application Developer's Guide - Expression Filter 10g Release 1 (10.1) Part Number B Oracle Database Application Developer's Guide - Fundamentals 10g Release 1 (10.1) Part Number B Oracle Database Backup and Recovery Advanced User's Guide 10g Release 1 (10.1) Part Number B Oracle Database Backup and Recovery Basics 10g Release 1 (10.1) Part Number B Oracle Database Concepts 10g Release 1 (10.1) Part Number B Oracle High Availability Architecture and Best Practices 10g Release 1 (10.1) Part Number B Oracle Database New Features Guide 10g Release 1 (10.1) Part Number B Oracle Database Performance Tuning Guide 10g Release 1 (10.1) Part Number B PL/SQL Packages and Types Reference 10g Release 1 (10.1) Part Number B PL/SQL User's Guide and Reference 10g Release 1 (10.1) Part Number B Oracle Database Recovery Manager Reference 10g Release 1 (10.1) Part Number B Oracle Database SQL Quick Reference 10g Release 1 (10.1) Part Number B Oracle Database SQL Reference 10g Release 1 (10.1) Part Number B SQL*Plus Quick Reference Release 10.1 Part Number B SQL*Plus User's Guide and Reference Release 10.1 Part Number B Oracle Database Upgrade Guide 10g Release 1 (10.1) Part Number B Oracle Database Utilities 10g Release 1 (10.1) Part Number B

11 Oracle 10g nowe cechy Dalszych informacji na temat poruszanych zagadnień należy szukać miedzy innymi na poniższych stronach www:

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem i zarządzaniem bazą danych Oracle, jej zasobami i dostępem do danych.

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem i zarządzaniem bazą danych Oracle, jej zasobami i dostępem do danych. Program szkolenia: Administracja Oracle Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Administracja Oracle ora-admin Oracle admini 4 dni 50% wykłady / 50% warsztaty Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe)

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Kod kursu: ORA-KOMPL Dokument jest częścią oferty szkoleń firmy Javatech. Pełna oferta znajduje się pod adresem: http://www.javatech.com.pl/szkolenia.html

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Wstęp Monitorowanie wydajności bazy danych, a także aplikowanie aktualizacji to jedne z ważniejszych zadań administratora bazy danych. Wpływ na wydajność może

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

1.5.3 Do czego słuŝą tymczasowe przestrzenie 1.5.4 Zarządzanie plikami danych

1.5.3 Do czego słuŝą tymczasowe przestrzenie 1.5.4 Zarządzanie plikami danych Załącznik nr 2 do umowy nr 18/DI/PN/2013 Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr I zamówienia Lp. Nazwa 1 Administracja bazą danych w wersji 11g prze 6 dni 6 1.1 Struktura danych i typy obiektów 1.2

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia Kurs Administrator baz danych skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie administrowania bazami danych.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Wstęp Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie po awarii jest jednym z kluczowych zadań administratora bazy danych. W momencie wystąpienia awarii

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Spis treści Przedmowa... ix Podziękowania... x Wstęp... xiii Historia serii Inside Microsoft SQL Server... xiii 1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Wymagania SQL Server 2005...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa V 1 SQL - podstawowe konstrukcje 1 Streszczenie 1 1.1 Bazy danych 1 1.2 Relacyjny model danych 2 1.3 Historia języka SQL 5 1.4 Definiowanie danych 7 1.5 Wprowadzanie zmian w tabelach

Bardziej szczegółowo

Wydajność hurtowni danych opartej o Oracle10g Database

Wydajność hurtowni danych opartej o Oracle10g Database Wydajność hurtowni danych opartej o Oracle10g Database 123 Plan rozdziału 124 Transformacja gwiaździsta Rozpraszanie przestrzeni tabel Buforowanie tabel Różnicowanie wielkości bloków bazy danych Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Skąd pomysł na koło naukowe? Dlaczego akurat ORACLE? Co ja z tego będę miał? Czego będę mógł się nauczyć? Kiedy i gdzie będziemy się spotykać?

Skąd pomysł na koło naukowe? Dlaczego akurat ORACLE? Co ja z tego będę miał? Czego będę mógł się nauczyć? Kiedy i gdzie będziemy się spotykać? Plan wykładu: Skąd pomysł na koło naukowe? Dlaczego akurat ORACLE? Co ja z tego będę miał? Czego będę mógł się nauczyć? Kiedy i gdzie będziemy się spotykać? * * * Jak uzyskać certyfikat OCA, OCP, OCM?

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące oprogramowania bazodanowego

Wymagania dotyczące oprogramowania bazodanowego Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami 106 Plan prezentacji 107 Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami Schematy a użytkownicy Tworzenie użytkowników, uwierzytelnianie Przywileje systemowe i obiektowe, role Profile kontrola wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Od czego zacząć przy budowaniu środowisk wysokiej dostępności?

Od czego zacząć przy budowaniu środowisk wysokiej dostępności? Budowanie środowisk wysokiej dostępności w oparciu o nową wersję IDS 11 Artur Wroński IBM Information Management Technical Team Leader artur.wronski@pl.ibm.com Od czego zacząć przy budowaniu środowisk

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express -

Oracle Application Express - Oracle Application Express - Wprowadzenie Wprowadzenie Oracle Application Express (dawniej: HTML DB) to narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji Web owych korzystających z bazy danych Oracle. Od użytkownika

Bardziej szczegółowo

2 Konfiguracja i utrzymanie bazy danych Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Konfigurowanie plików i grup plików Pliki i grupy plików...

2 Konfiguracja i utrzymanie bazy danych Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Konfigurowanie plików i grup plików Pliki i grupy plików... Spis treści Podziękowania... xix Wstęp... xxi Korzystanie z dysku CD... xxi Jak zainstalować testy ćwiczeniowe... xxii Jak korzystać z testów ćwiczeniowych... xxii Jak odinstalować testy ćwiczeniowe...

Bardziej szczegółowo

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Architektura systemu Oracle10g (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki 2 Zadania administratora bazy danych Instalowanie oprogramowania serwera bazy danych Tworzenie bazy danych Bieżące zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Wrocław 2006 INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl INTERNETOWE BAZY DANYCH PLAN NA DZIŚ zajęcia 1: 2. Procedury składowane

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek William R. Stanek Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2012 Przekład: Krzysztof Szkudlarek APN Promise 2012 Spis treści Wprowadzenie................................... xiii Część I Podstawy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 5 Zmiana przestrzeni tabel użytkownika Za pomocą SQL*Plus alter user USER_NAME temporary tablespace TEMPOR_NAME; gdzie: USER_NAME

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych

Administracja bazami danych Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Na podstawie wykładów dra inż. Juliusza Mikody Klient tekstowy mysql Program mysql jest prostym programem uruchamianym w konsoli shell do obsługi

Bardziej szczegółowo

Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i

Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i struktury pamięciowe - aby użytkownik mógł uzyskać dostęp

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1. Plan wykładu. SZBD Oracle 2010-10-21

Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1. Plan wykładu. SZBD Oracle 2010-10-21 Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1 Wykładowca dr inż. Agnieszka Bołtuć, pokój 304, e-mail: aboltuc@ii.uwb.edu.pl Liczba godzin i forma zajęć: 15 godzin wykładu oraz 30 godzin laboratorium Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Programowanie w PL/SQL

Oracle11g: Programowanie w PL/SQL Oracle11g: Programowanie w PL/SQL OPIS: Kurs pozwala zrozumieć zalety programowania w języku PL/SQL. Studenci uczą się tworzyć bloki kodu wykonywanego po stronie serwera, który może być współużytkowany

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi 1 Rozdział 1 Wprowadzenie do PHP i MySQL Opis: W tym rozdziale kursanci poznają szczegółową charakterystykę

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką Autor: Paweł Konieczny Promotor: dr Jadwigi Bakonyi Kategorie: aplikacja www Słowa kluczowe: Serwis

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia, role, synonimy

Uprawnienia, role, synonimy Uprawnienia, role, synonimy Schemat, użytkownicy, autoryzacja użytkowników, uprawnienia systemowe i obiektowe, nadawanie i odbieranie uprawnień, tworzenie ról, przywileje, synonimy Schematy i użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych Plan wykładu Bazy danych Cechy rozproszonej bazy danych Implementacja rozproszonej bazy Wykład 15: Rozproszone bazy danych Małgorzata Krętowska, Agnieszka Oniśko Wydział Informatyki PB Bazy danych (studia

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

PHP: bazy danych, SQL, AJAX i JSON

PHP: bazy danych, SQL, AJAX i JSON 1 PHP: bazy danych, SQL, AJAX i JSON SYSTEMY SIECIOWE Michał Simiński 2 Bazy danych Co to jest MySQL? Jak się połączyć z bazą danych MySQL? Podstawowe operacje na bazie danych Kilka dodatkowych operacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wolną przestrzenią w bloku. Rozszerzenia

Zarządzanie wolną przestrzenią w bloku. Rozszerzenia 73 Plan prezentacji 74 Struktury fizyczne i logiczne bazy danych Pliki bazy danych i kontrolne, i dziennika powtórzeń, i konfiguracyjne, i tymczasowe, i danych Bloki dyskowe format, struktura, zawartość,

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych II. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Bazy danych II. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Bazy danych II Andrzej Grzybowski Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Wykład 2 Instalacja Oracle 10g Developer Suite na komputerach z procesorami 32-bitowymi obsługiwanych przez system operacyjny Windows

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Systemy baz danych

Systemy GIS Systemy baz danych Systemy GIS Systemy baz danych Wykład nr 5 System baz danych Skomputeryzowany system przechowywania danych/informacji zorganizowanych w pliki Użytkownik ma do dyspozycji narzędzia do wykonywania różnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie jest zakup, dostawa oprogramowania (

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie jest zakup, dostawa oprogramowania ( Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie jest zakup, dostawa oprogramowania ( 2 licencji) do tworzenia kopii zapasowych oraz ich przywracania

Bardziej szczegółowo

Replikacje. dr inż. Dziwiński Piotr Katedra Inżynierii Komputerowej. Kontakt:

Replikacje. dr inż. Dziwiński Piotr Katedra Inżynierii Komputerowej. Kontakt: dr inż. Dziwiński Piotr Katedra Inżynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl Replikacje 2 1 Podstawowe pojęcia Strategie replikacji Agenci replikacji Typy replikacji Modele replikacji Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Archiwizacja i odtwarzanie bazy Architektura bazy Oracle %DUWáRPLHM%XáNV]DV bbulk@ii.pb.bialystok.pl Cele archiwizacji i odtwarzania z 2FKURQDED]\GDQ\FKSU]HGUy*Q\PLW\SDPL awarii z =ZLNV]HQLHUHGQLHJRF]DVXSRPLG]\DZDULDPL

Bardziej szczegółowo

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret Ogólny plan przedmiotu BAZY DANYCH Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych Małgorzata Krętowska Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Wykład : Wprowadzenie do baz danych Normalizacja Diagramy związków

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 1 Cele kursu Kurs daje wskazówki jak za pomocą Oracle Enterprise Manager można wykonać większość podstawowych czynności administracyjnych.

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba.

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 5 Wprowadzenie Tworzenie i wykonywanie procedur i funkcji Instrukcja RETURN Parametry procedur i funkcji oraz ich przesyłanie Metadane

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawień parametru wieloblokowego sekwencyjnego czytania danych na czas wykonywania zapytania SQL w bazie danych Oracle 11g

Wpływ ustawień parametru wieloblokowego sekwencyjnego czytania danych na czas wykonywania zapytania SQL w bazie danych Oracle 11g Radosław Boroński Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki E-mail: radoslaw.boronski@tu.koszalin.pl Wpływ ustawień parametru wieloblokowego sekwencyjnego czytania danych na czas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Oracle10g: Programowanie w PL/SQL

Oracle10g: Programowanie w PL/SQL Oracle10g: Programowanie w PL/SQL OPIS: Szkolenie dotyczy użytkowników Oracle8i, Oracle9i i Oracle10g. Ten kurs pozwala zrozumieć zalety tego potężnego narzędzia programowania do PL/SQL. Studenci uczą

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wstęp W bazie Oracle 11g można wykonywać kopie bezpieczeństwa ręcznie i automatycznie z wykorzystaniem narzędzie RMAN. Zalecanym i rekomendowanym narzędziem

Bardziej szczegółowo

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora';

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; Administrowanie systemami baz danych Ćwiczenia laboratoryjne (1) Podstawy uruchamiania serwera bazy danych 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach... 12

Spis treści. O autorach... 12 Księgarnia PWN: Rick Greenwald, Robert Stackowiak, Jonathan Stern - Oracle Database 11g. To co najważniejsze Spis treści O autorach... 12 Wstęp... 13 Cele książki... 14 Czytelnicy książki... 15 O czwartym

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści

Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, 2012 Spis treści Wprowadzenie xiii Część 1 Podstawy Microsoft SQL Server 2012 1 Zarządzanie serwerami SQL Server З Korzystanie

Bardziej szczegółowo

SQL w języku PL/SQL. 2) Instrukcje języka definicji danych DDL DROP, CREATE, ALTER, GRANT, REVOKE

SQL w języku PL/SQL. 2) Instrukcje języka definicji danych DDL DROP, CREATE, ALTER, GRANT, REVOKE Instrukcje SQL dzielimy na następujące kategorie: 1) Instrukcje języka manipulowania danymi (DML) SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, SET TRANSACTION, EXPLAIN PLAN 2) Instrukcje języka definicji danych DDL

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 11 dr inż. CORBA CORBA (Common Object Request Broker Architecture) standard programowania rozproszonego zaproponowany przez OMG (Object Management Group)

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH

Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH Sprawdzanie spójności bazy danych Jednym z podstawowych działań administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przez tworzenie ich kopii. Przed wykonaniem

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Block Change Tracking

Block Change Tracking Czym jest i czy warto stosować? OPITZ CONSULTING Kraków Przybliżenie technologii i analiza testów Jakub Szepietowski (Młodszy konsultant SE) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 1 Agenda 1. Plik BCT 2.

Bardziej szczegółowo

Audyt serwera bazy danych Oracle Database 12c

Audyt serwera bazy danych Oracle Database 12c Audyt serwera bazy danych Oracle Database 12c Raport z przeprowadzonego audytu [XXXXXXXX] Redakcja dokumentu: XXXX XXXXXXXX Poznań XX-XX-XXXX Spis treści 1 Przedmiot i cel audytu... 2 2 Wykorzystane materiały

Bardziej szczegółowo

System archiwizacji i konserwacji baz danych MS SQL

System archiwizacji i konserwacji baz danych MS SQL System archiwizacji i konserwacji baz danych MS SQL Autor : Krzysztof Jarecki Spis treści 1. Przeznaczenie systemu... 3 2. Instalacja systemu... 4 3. Konfiguracja archiwizatora... 5 3.1 Przykład archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 4 Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków Plan Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 2 Formularz i jego typy Tworzenie formularza

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH wprowadzenie. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

BAZY DANYCH wprowadzenie. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski BAZY DANYCH wprowadzenie Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Prowadzący Katedra Systemów Multimedialnych dr inż. Piotr Suchomski (e-mail: pietka@sound.eti.pg.gda.pl) (pok. 730) dr inż. Andrzej Leśnicki

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Struktura bazy danych Oracle (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki 28 Organizacja przestrzeni danych struktury logiczne - przestrzenie tabel (ang. tablespaces), schematy, obiekty (relacje, indeksy,

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000

Bazy Danych. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000 Bazy Danych LITERATURA C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000 J. D. Ullman, Systemy baz danych, WNT - W-wa, 1998 J. D. Ullman, J. Widom, Podstawowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu. Do czego służy Przywracanie systemu?

Przywracanie systemu. Do czego służy Przywracanie systemu? Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) to komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP, Windows Vista czy Windows 7. Do czego służy Przywracanie systemu? Narzędzie Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, wdrożenie oraz konfigurację

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu (wersja 1.1 dla 2.5.x) Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. 2013 Spis treści ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Sp. z o.o. 1.

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie wysokiej dostępności baz danych. Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT

Zapewnienie wysokiej dostępności baz danych. Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT Zapewnienie wysokiej dostępności baz Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT Agenda Techniki zapewniania wysokiej dostępności baz Zasada działania mirroringu baz Wdrożenie mirroringu Planowanie Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Problematyka zasilania hurtowni danych - Oracle Data Integrator Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel

Bardziej szczegółowo

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL Podstawy baz danych: Rysunek 1. Tradycyjne systemy danych 1- Obsługa wejścia 2- Przechowywanie danych 3- Funkcje użytkowe 4- Obsługa wyjścia Ewolucja baz danych: Fragment świata rzeczywistego System przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Wymagania systemowe dla aplikacji ImageManager przynajmniej 1 GB pamięci RAM (4 GB rekomendowane) przynajmniej 75 MB wolnego miejsca na dysku

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10. Strojenie instancji bazy danych

Ćwiczenie 10. Strojenie instancji bazy danych Ćwiczenie 10. Strojenie instancji bazy danych 1. Uruchomienie i skonfigurowanie środowiska do ćwiczeń Zadaniem niniejszych ćwiczeń jest przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących strojenia instancji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Czym jest baza danych? Co rozumiemy przez dane? Czym jest system zarządzania bazą danych? 2 / 25 Baza danych Baza danych

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH - 2005/2006-1- A Nazwisko i imię: Kierunek: Rok studiów: Pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkty 5 5 5

Bardziej szczegółowo