Polska muzyka chóralna XXI wieku Konfrontacja zamierzeń kompozytorskich z praktyką pracy zespołu wokalnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska muzyka chóralna XXI wieku Konfrontacja zamierzeń kompozytorskich z praktyką pracy zespołu wokalnego"

Transkrypt

1 Międzynarodowa konferencja naukowo-artystyczna Polska muzyka chóralna XXI wieku Konfrontacja zamierzeń kompozytorskich z praktyką pracy zespołu wokalnego poniedziałek, 27 października 2014 Sala Senatu UMFC, godzina 13:00 International conference Polish Choral Music of the 21st Century Composer's intentions in confrontation with a vocal ensemble's working process Monday, 27th of October 2014 FCUM Senate Hall, 1 p.m. KATEDRA KOMPOZYCJI UMFC FCUM CHAIR OF COMPOSITION

2 Organizatorem wydarzenia jest Katedra Kompozycji UMFC Kierownik Katedry: prof. Marcin Błażewicz Organizacja i koordynacja: dr Miłosz Bembinow Impreza towarzysząca: Additional event: Warsztaty kompozytorskie dla młodych kompozytorów z Philipem Lawsonem. Sala 313, godz. 10:00-12:00 Philip Lawson's young composers' workshop. Room no. 313, Współpraca: Instytut Musica Sacra Prezes Instytutu: prof. Paweł Łukaszewski

3 CONFERENCE PROGRAM / PROGRAM KONFERENCJI 13:00 JM Rektor UMFC, prof. zw. Ryszard Zimak Oficjalne otwarcie konferencji i powitanie gości Official opening of the conference, words of welcome 13:10 Miłosz Bembinow, dr Choral music as a flagship of Poland? / Muzyka chóralna wizytówką Polski? 13:20 Philip Lawson The King's Singers: Half a century of choral commissions. King's Singers: Pół wieku zamówień chóralnych 13:45 Agnieszka Franków-Żelazny, dr hab. A variety of performing problems across the 21 st century Polish choral music. Różnorodność problemów wykonawczych w polskiej muzyce chóralnej XXI wieku 14:30-15:30 intermission / przerwa 15:30 Timo Kreuser Contemporary voice. Collaboration between a vocal chamber ensemble, Solistenensemble PHØNIX16, and its composers. Dariusz Przybylski s PASSIO case study. Współczesny głos. Współpraca kameralnego zespołu wokalnego Solistenensemble PHØNIX16 z kompozytorami, na przykładzie Pasji Dariusza Przybylskiego 16:20 Irina Bogdanovich Means of expression vs. performing problems in choral literature, based on Polish 21st century composers' pieces. Środki wyrazu a problemy wykonawcze w literaturze chóralnej, na przykładzie utworów polskich kompozytorów XXI wieku 16:50-17:00 intermission / przerwa 17:00 David Wordsworth Polish choral music in the UK. / Polska muzyka chóralna w Wielkiej Brytanii Udział gościnny we współpracy z Instytutem Musica Sacra. 17:30 Choral music as a flagship of Polish music. Panel discussion. Muzyka chóralna wizytówką polskiej muzyki. Dyskusja panelowa. dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny, Irina Bogdanovich, Philip Lawson, Timo Kreuser, David Wordsworth, dr Miłosz Bembinow moderator approximate end of discussion 6:10 p.m. / zakończenie dyskusji około godziny 18:10

4 19:00 Artystyczna prezentacja wybranych utworów omawianych podczas prelekcji. Artistic presentation of selected Polish 21st century choral compositions. Sala Koncertowa UMFC / FCUM Concert Hall Sekstet Wokalny promodern / Vocal Sextet promodern Łucja Szablewska sopran soprano Ewa Puchalska mezzosopran mezzosoprano Elżbieta Wróblewska-Rydzewska mezzosopran mezzosoprano Andrzej Marusiak tenor Artur Janda bas-baryton bass-baritone Piotr Pieron bas, kierownictwo artystyczne bass, artistic director PROGRAM: EDWARD SIELICKI (*1956)...et nos cedamus amori (2014) [world premiere] ALICJA GRONAU (*1957) The Struggle Between Winter and Summer (2014) ALDONA NAWROCKA (*1977) Ritualudium Mozambique (1999/2013) ANNA IGNATOWICZ-GLIŃSKA (*1968) To nie jest coś, co można opowiedzieć (2014) ALEKSANDER KOŚCIÓW (*1974) Mygaranne (2014) MARIAN BORKOWSKI (*1934) Kołysanka (1970/2013) intermission / przerwa MARIAN BORKOWSKI Ave. Alleluja. Amen III (2013) DARIUSZ PRZYBYLSKI (*1984) Ave maris stella (2003/2014) BARTOSZ KOWALSKI (*1977) Where are you (2012) PAWEŁ ŁUKASZEWSKI (*1968) Nunc dimittis (2007) O vos omnes (2014) MIŁOSZ BEMBINOW (*1978) Beatus vir... (2001) Beatus servus (2008)

5 Miłosz Bembinow (dr) Choral music as a flagship of Poland? Muzyka chóralna wizytówką Polski? Is Polish choral contemporary music performed abroad more often than other genres? What are main factors of the schisophrenic to certain extent situation of institutionally promoted contemporary works by Polish composers becoming only a one-performance-piece and on the other hand, various choral works being performed during huge festivals and later being shared by choirmasters and choirists all over the world? Czy polska współczesna muzyka chóralna jest wykonywana za granicą częściej niż inne gatunki? Jakie są główne czynniki w pewnym stopniu schizofrenicznej sytuacji, gdzie z jednej strony insytucjonalnie promuje się współczesne dzieła polskich twórców, które to dzieła stają się utworem na jeden raz, a z drugiej strony utwory chóralne wykonywane podczas dużych festiwali cieszą się zainteresowaniem chórmistrzów i chórzystów z całego świata? Philip Lawson The King's Singers: Half a century of choral commissions. King's Singers: Pół wieku zamówień chóralnych The presentation will show how commissioning new vocal music has been at the forefront of The King's Singers' artistic life for nearly 50 years, and how it can have its pitfalls as well as its joys. W prezentacji zostaną omówione zagadnienia dotyczące zamawiania nowej muzyki wokalnej i ich znaczenia dla działalności zespołu The King's Singers przez nieomal 50 lat. Jakiego rodzaju pułapki można napotkać i jakiego rodzaju korzyści mogą płynąć z takich zamówień. Agnieszka Franków-Żelazny (dr hab.) A variety of performing problems across the 21 st century Polish choral music. Różnorodność problemów wykonawczych w polskiej muzyce chóralnej XXI wieku The presentation will concern variety of performing problems of the 21 st century Polish choral music in contrary to other European countries. Various functions of the voice as well as often non-vocal usage of it will be discussed, as well as problems concerning efficiency of a score notation. Prezentacja będzie dotyczyła różnorodności problemów wykonawczych w polskiej muzyce chóralnej XXIw. w kontekście innych kraju Europy. Omawiane będą między innymi kwestie różnorodnej funkcji głosu we współczesnych kompozycjach, w tym często niewokalnego jego wykorzystywania oraz skuteczności w realizacji zapisów partytury.

6 Timo Kreuser Contemporary voice. Collaboration between a vocal chamber ensemble, Solistenensemble PHØNIX16, and its composers. Dariusz Przybylski s PASSIO case study. Współczesny głos. Współpraca kameralnego zespołu wokalnego Solistenensemble PHØNIX16 z kompozytorami, na przykładzie Pasji Dariusza Przybylskiego Presentation will focus on analysis of the collaboration between Dariusz Przybylski and the Solistenensemble PHØNIX16. It will be followed by a case study for the specific practice of a vocal chamber ensemble, and a possible future of the development and performance of contemporary music, based on the example of PASSIO for 12 voices. Wykład będzie dotyczył współpracy Dariusza Przybylskiego i zespołu wokalnego PHØNIX16. Omówione zostaną problemy specyficznego zastosowania głosu oraz możliwego rozwoju wykonawstwa muzyki współczesnej na przykładzie Pasji na 12 głosów. Irina Bogdanovich Means of expression vs. performing problems in choral literature, based on Polish 21st century composers' pieces. Środki wyrazu a problemy wykonawcze w literaturze chóralnej, na przykładzie utworów polskich kompozytorów XXI wieku The presentation will analyse perfoming problems having appeared during the University of Warsaw Academic Choir's rehearsals while practicing pieces by P. Łukaszewski, M. Bembinow, J. Świder and A. Koszewski. How to overcome above mentioned problems will be shown. Colour and interval perception problems as well as articulation, melodics, rhythm and pulse feeling aspects are going to be discussed as most important components of emotional flow in particular pieces. On the other hand, necessity of explaining to an academic choir all difficult factors in score will be pointed out. Wystąpienie będzie analizą trudności wykonawczych, które wystąpiły podczas pracy Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego nad utworami takich kompozytorów jak P. Łukaszewski, M. Bembinow, J. Świder, czy A. Koszewski. Zaprezentowane będą metody pokonywania tych trudności. Omówione będą problemy związane z poczuciem barwy i współbrzmień interwałów, a także problemy artykulacji, melodyki, rytmu oraz wyczucia czasu jako najważniejsze elementy przekazu emocjonalnego w utworze. Poruszone zostaną także kwestie związane z koniecznością uzasadniania chórowi akademickiemu każdej trudności w partyturze.

7 David Wordsworth Polish choral music in the UK. Polska muzyka chóralna w Wielkiej Brytanii Guest appearance in cooperation with the Musica Sacra Institute. Udział gościnny we współpracy z Instytutem Musica Sacra. A short talk concerning the reception of Polish choral music in the UK from the resurgence of interest in the music of Szymanowski and the events celebrating Panufnik's 100th anniversary this year to the reputation of more recent Polish composers within the English choral world. Kilka refleksji dotyczących odbioru polskiej muzyki chóralnej w Wielkiej Brytanii od ponownego zainteresowania muzyką Szymanowskiego i wydarzeń upamiętniających 100. rocznicę urodzin Panufnika po aktualną pozycję polskich kompozytorów w świecie angielskiej chóralistyki. Choral music as a flagship of Polish music. Panel discussion. Muzyka chóralna wizytówką polskiej muzyki. Dyskusja panelowa. dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny, Irina Bogdanovich, Philip Lawson, Timo Kreuser, David Wordsworth Moderation / moderacja: Miłosz Bembinow BIOGRAMY / BIOGRAPHIES Philip Lawson has worked in London as a freelance baritone, performing regularly with The BBC Singers, The Taverner Choir, The Sixteen and the choirs of St. Paul s Cathedral and Westminster Abbey, Philip Lawson sang in the choir of Salisbury Cathedral for 11 years, while Director of Music at a local school. He joined The King s Singers in January 1994, replacing founder-member Simon Carrington. In 18 years singing with the group he performed more than 2,000 concerts, co-presented over 300 workshops and appeared on 25 CDs, several DVDs and numerous radio and television programmes. After the departure of Bob Chilcott in 1987 he was also the group s principal arranger, contributing over 50 arrangements to the repertoire, including 10 for the 2008 album Simple Gifts, which went on to win the 2009 GRAMMY award for Best Classical Crossover Album. Philip now has a writing and consultancy deal with Hal Leonard Corporation, and teaches singing at Wells Cathedral School, Salisbury Cathedral School and Bristol University. Jako baryton Philip Lawson współpracował w Londynie regularnie z takimi zespołami jak: The BBC Singers, The Taverner Choir, The Sixteen, chórami Katedry Św. Pawła, Opactwa Westminster oraz Katedry w Salisbury jednocześnie będąc tam

8 dyrektorem szkoły. Do zespołu King's Singers dołączył w styczniu 1994 roku, zastępując jednego ze współzałożycieli Simona Carringtona. W ciągu 18-letniej działalności w tej grupie, Lawson brał udział w ponad 2000 koncertów, 300 warsztatach oraz nagrał 25 płyt CD, kilka płyt DVD, a także wystąpił w szeregu audycji radiowych i telewizyjnych. Po odejściu Boba Chilcotta w 1987 roku stał się także głównym aranżerem zespołu, zasilając repertuar zespołu o ponad 50 pozycji, z czego 10 w 2008 roku znalazło się na albumie Simple Gifts, który to w roku 2009 dostał nagrodę Grammy. Obecnie, Philip Lawson współpracuje z takimi instytucjami jak Hal Leonard Co., Wells Cathedral School, Salisbury Cathedral School oraz Uniwersytet w Bristolu. Agnieszka Franków-Żelazny graduated from Wrocław University (diploma in biology in 2000) and the Wrocław Academy of Music (diploma in music education in 2004, diploma in voice 2005). In 2006 she completed postgraduate choir master studies at the Academy of Music in Bydgoszcz, and earlier in 2014 got the diploma of the Academy of Culture Leaders (Kraków University of Economy). Since 2000 Agnieszka Franków-Żelazny has led the Medici Cantantes Choir of Wrocław University of Medicine, and since 2006 she has been artistic director of the National Forum of Music Choir (previously known as the Wrocław Philharmonic Choir). From January till July 2013 she was artistic supervisor of the Polish Radio Choir. She is the mastermind and artistic director of the Polish National Youth Choir, established in 2013, financed by the Ministry of Culture and National Heritage and operated by the National Forum of Music. Currently she is a senior lecturer (PhD) at the Academy of Music in Wrocław. Her conducting and vocal skills make her a sought-after vocal consultant. She has run workshops for choir masters and choirs. Agnieszka can boast over 80 prizes and awards, over 600 concerts in 18 European countries and in the USA, 10 CDs as well as c600 vocal and c100 vocal-instrumental works in her repertoire. Agnieszka Franków-Żelazny is full of enthusiasm and energy. Endowed with great musical sensitivity, she is passionate about working with choirs, which she finds a challenging and rewarding job. Agnieszka Franków-Żelazny jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego (studia biologiczne ukończone w 2000 r.) oraz Akademii Muzycznej we Wrocławiu: Wydział Edukacji Muzycznej (dyplom w 2004 r.) oraz Wydział Wokalny (dyplom w 2005 r.). W 2006 roku ukończyła Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, a w 2014 Akademię Liderów Kultury na Uniwersytecie Ekonomicznym w Kra-kowie. Od 2000 roku prowadzi Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a od czerwca 2006 roku jest dyrektorem artystycznym Chóru Narodowego Forum Muzyki (do maja 2014 Filharmonii Wrocławskiej). W okresie od stycznia do lipca 2013 roku była opiekunem artystycznym Chóru Polskiego Radia. Jest również pomysłodawczynią i dyrektorem artystycznym Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego, powstałego w 2013 roku, finansowanego przez MKiDN, a prowadzonego przez Narodowe Forum Muzyki. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta ze

9 stopniem doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Łącząc w so-bie umiejętności dyrygenckie i wokalne, często zapraszana jest jako konsultant wokalny prowadząc warsztaty dla chórmistrzów oraz zespołów chóralnych. W swoim dorobku posiada ponad 80 nagród, ponad 600 koncertów w 18 krajach Europy i Stanach Zjednoczonych, 10 nagranych płyt oraz około 600 zrealizowanych dzieł wokalnych i prawie 100 wokalno-instrumentalnych. Agnieszka Franków-Żelazny jest pełną entuzjazmu i energii osobą, o wielkiej wrażliwości muzycznej, dla której praca z chórem jest ogromną pasją i życiowym wyzwaniem. Timo Kreuser is a German composer, conductor and solo artist, educated at the music universities in Munich, Dresden and Hanns Eisler Berlin. He frequently performs internationally at festivals and venues like ULTIMA (Oslo), NORDLICHTER Biennale (Berlin), WUNDERGRUND Festival / KLANG Festival / FIGURA Festspiele (Copenhagen), NYMUSIKK (Bergen & Stavanger), LYD (Haugesund), METTRE EN SCENE (Rennes), Grand Théâtre Luxembourg, Théâtre de la Ville Paris, International Winter Festival St.Petersburg, World Theatre Festival Zagreb, Hellenic Festival Athens, Musikfest Bremen, Biennale Bern, Maerzmusik, Salzburger Festspiele, Nordwind Festival, Music Festival Gdansk, Filharmonia Gorzow, and the Venice Biennale. Currently Timo Kreuser is Composer In Residence with the Figura Ensemble Copenhagen and musical director of the soloists ensemble PHØNIX16. Timo Kreuser niemiecki kompozytor, dyrygent i solista, wykształcony na uczelniach w takich ośrodkach jak Monachiu, Drezno, czy Berlin. Regularnie występuje na takich festiwalach i w takich salach koncertowych jak: ULTIMA (Oslo), NORDLICHTER Biennale (Berlin), WUNDERGRUND Festival / KLANG Festival / FIGURA Festspiele (Copenhagen), NYMUSIKK (Bergen & Stavanger), LYD (Haugesund), METTRE EN SCENE (Rennes), Grand Théâtre Luxembourg, Théâtre de la Ville Paris, International Winter Festival St.Petersburg, World Theatre Festival Zagreb, Hellenic Festival Athens, Musikfest Bremen, Biennale Bern, Maerzmusik, Salzburger Festspiele, Nordwind Festival, Music Festival Gdansk, Filharmonia Gorzów, czy Biennale w Wenecji. Aktualnie, Timo Kreuser jest kompozytorem-rezydentem na lata przy Figura Ensemble w Kopenhadze. Pełni także funkcję kierownika muzycznego kameralnego zespołu wokalnego Solistenensemble PHØNIX16. Irina Bogdanovich is a Warsaw-based conductor, pianist and composer. She graduated with honours from Choral Conductory Department and Pianistics Department at Moscow University and also with honours from Pianistics Department at M. Mussorgsky State Conservatoire in Yekaterinburg. In 2002 she became the Choirmaster of University of Warsaw Choir. Her careful involvement in creating choir's repertoire has brought many accolades for the group as well as for herself. She was awarded with best conductor awards at Hajnówka's Festival of Orthodox Music 2005, Rybnik Choral Autumn 2006 and

10 Legnica Cantat Choir Tournament 2011 as well as a Polish Phonographic Academy Award FRYDERYK in the Best Polish Music Recording category for the album Baird, Łukaszewski, Błażewicz, Borkowski (2006). She has conducted such orchestras as Sinfonia Varsovia, Polish Radio Orchestra, Chopin Academia Orchestra, Wrocław Philharmonic Orchestra, Beethoven Academia Orchestra, Polish Royal Symphonic Orchestra, Warsaw's New Chamber Orchestra, Baltic Philharmonic Orchestra, Polish Orchestra Sinfonia Iuventus. She is involved in variety of musical activities such as chamber music performances, music education and composing film music. Animated film Świteź directed by K. Polak has won her the Award for Best Music at the British Animation Film Festival Since 2008 she has been a Member of the Polish Phonographic Academy. Irina Bogdanovich pochodzi z Moskwy, gdzie ukończyła z wyróżnieniem wydziały dyrygentury chóralnej i pianistyczny na Uniwersytecie Muzycznym. Ukończyła również z wyróżnieniem wydział pianistyki konserwatorium im. M. Musorgskiego w Jekaterynburgu. W dotychczasowej działalności artystycznej otrzymała m.in.: nagrodę dla Wyróżniającego się Dyrygenta podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Prawosławnej w Hajnówce (2005), statuetkę najlepszego dyrygenta na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. H.M. Góreckiego w Rybniku (2006), Fryderyka za przygotowanie chóru w kategorii Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej za album pt. Baird, Łukaszewski, Błażewicz, Borkowski (2006) oraz Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta Turnieju Legnica Cantat 42 (2011). Z po-wodzeniem pracuje z orkiestrami, dyrygowała takimi zespołami jak Sinfonia Varsovia, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Królewska Orkiestra Symfoniczna, Chopin Academia Orchestra, Nova Orkiestra Kameralna. W 2008 roku wygrała konkurs na stanowisko dyrygenta współpracującego Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. Występuje również w ka-meralnych koncertach jako solistka oraz akompaniując solistom Teatru Wielkiego. Prowadzi różnorodną działalność artystyczną: zajmuje się edukacją muzyczną dzieci prowadząc Dziecięce Ogrody Muzyczne; komponuje muzykę filmową (m.in. do wielokrotnie nagradzanego filmu animowanego Świteź w reż. K. Polaka); ponadto od 2008 roku jest członkiem Polskiej Akademii Fonograficznej. After studying at the University of Leeds and the Guildhall School of Music & Drama David Wordsworth spent 15 years working as a music publisher, holding senior positions with Schott & Oxford University Press and working with many composers including Tippett, Ligeti, Dutilleux, Penderecki and Henze and more recent in the choral field with John Rutter, Bob Chilcott and Gabriel Jackson. Alongside his work in publishing he has followed a busy career as a choral conductor and been Music Director of the Addison Singers since Since leaving OUP in 2008 David has devoted himself to choral conducting - adjudicating, conducting and giving lectures throughout Europe, Asia and North America. He has held residencies at the universities in Aberdeen, Michigan, Michigan State, Iowa, North Carolina, Queen's (New York),

11 Rhode Island and is Music Director of 'Singing Shakespeare', a two year world-wide celebration of choral settings of Shakespeare that culminates in 2016, the 400 th anniversary of Shakespeare's death. David's Shakespeare choral anthology will be published by Chester-Novello in the summer of Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Leeds oraz Guildhall School of Music & Drama David Wordsworth przez 15 lat pracował jako wydawca w takich firmach jak Schott, czy Oxford University Press, współpracując m.in. z kompozytorami takimi jak Tippett, Ligeti, Dutilleux, Penderecki, czy Henze, a poźniej Rutter, Chilcott, czy Gabriel Jackson. Oprócz pracy wydawniczej, Wordsworth aktywnie działał na polu chóralistyki, pełniąc m.in. funkcję kierownika artystycznego Addison Singers od 1997 roku. Po zakończeniu współpracy z Oxford Univ. Press w 2008 roku poświęcił się całkowicie dyrygenturze chóralnej oraz działalności edukacyjnej w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Odbył rezydencje w uniwersytetach m.in. w Aberdeen, Michigan, Iowa, Karolinie Północnej, Nowym Jorku (Queen's), czy Rhode Island. Ponadto, Wordsworth jest kierownikiem muzycznym projektu Singing Shakespeare dwuletnich obchodów jubileuszu Szekspira, aż do 2016 roku, kiedy przypadnie 400-lecie śmierci brytyjskiego wieszcza. Latem 2015 roku, nakładem wydawnictwa Chester-Novello, ma się ukazać antologia wybranych przez Wordswortha kompozycji chóralnych napisanych do słów Szekspira. Milosz Bembinow, composer, conductor, assistant professor at the Chair of Composition of the F. Chopin University of Music in Warsaw. Hundreds of performances of his works have taken place in most of European countries, both Americas as well as in Asia. His music has been issued on over 30 CDs some of them awarded the Frederic prize. The CD-DVD album Łukaszewski & Bembinow carols has gained the Platinum Disc DVD plus Golden Disc CD statuses in Since almost 20 years he is connected with organizational work upon various cultural and musical events recently, among others, Bembinow is related to the Polish Composers Union and the Society of Authors ZAiKS. Miłosz Bembinow kompozytor, dyrygent, adiunkt w Katedrze Kompozycji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Liczone w setkach wykonania jego muzyki miały miejsce w większości krajów europejskich, krajach Ameryki Północnej i Południowej oraz w Azji. Muzyka ta została wydana na ponad 30 płytach kompaktowych. Kilka spośród tych płyt zostało wyróżnionych Fryderykiem. Album CD&DVD Łukaszewski i Bembinow kolędy i pastorałki osiągnął w 2013 roku status Platynowej Płyty DVD i Złotej Płyty CD. Od blisko 20 lat Bembinow jest animatorem życia muzycznego, działaczem szeregu stowarzyszeń i fundacji ostatnio m.in. Związku Kompozytorów Polskich i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Uwagi i komentarze można nadsyłać na adres

12 To be released this November! Premiera w listopadzie! sarton MORE INFORMATION:

Podczas każdego ze swoich występów spotyka się z niezwykłym uznaniem wśród publiczności i krytyków muzycznych.

Podczas każdego ze swoich występów spotyka się z niezwykłym uznaniem wśród publiczności i krytyków muzycznych. 2 OCTAVA ensemble szybko uzyskał wiodącą pozycję wśród polskich zespołów kameralnych, zostając uznanym przez krytyków muzycznych za jeden z najciekawszych polskich zespołów wokalnych młodego pokolenia.

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU

ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU Idea i cele programu Program Artysta rezydent powstał, aby wspierać młodych polskich artystówwykonawców oraz zachęcić polskie zespoły oraz instytucje

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option PLAN STUDIÓW STUDY STRUCTURE DIAGRAM TYP STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE II STOPNIA MODE OF STUDY: FULL-TIME, MASTER STUDIES Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Programme: INSTRUMENTAL PERFORMANCE Specjalność: Gra

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

11th July ceremonial opening followed by organisational matters. The Academy s concert hall-room (2a Żubardzka)

11th July ceremonial opening followed by organisational matters. The Academy s concert hall-room (2a Żubardzka) 11th July 2015 19.00 ceremonial opening followed by organisational matters. The Academy s concert hall-room (2a Żubardzka) 12th July 2015 Prof. Janusz Kopczyński room no. 2.12 10.45 11.30 (Marta Chlebicka,

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA. Zakładu Wokalistyki Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA. Zakładu Wokalistyki Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Zakładu Wokalistyki Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Białystok: 26-30 listopada 2015 roku KOMUNIKAT OGÓLNOPOLSKA

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU Związek Kompozytorów Polskich - Polskie Centrum Informacji Muzycznej ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU Realizacja projektu Fot. Kuba Kossak Włodzimierz Kossak Październik 2009 - Grudzień 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Tatiana Shebanova należy do grona najwybitniejszych współczesnych pianistów. Ukończyła ze złotym medalem Konserwatorium Moskiewskie w mistrzowskiej

Tatiana Shebanova należy do grona najwybitniejszych współczesnych pianistów. Ukończyła ze złotym medalem Konserwatorium Moskiewskie w mistrzowskiej Tatiana SHEBANOVA 1 Tatiana Shebanova należy do grona najwybitniejszych współczesnych pianistów. Ukończyła ze złotym medalem Konserwatorium Moskiewskie w mistrzowskiej klasie prof. Wiktora Mierżanowa.

Bardziej szczegółowo

PHILIP LAWSON MASTERCLASS

PHILIP LAWSON MASTERCLASS ORGANIZATOR Fundacja Bednarska WSPÓŁORGANIZATORZY Centrum Edukacji Artystycznej Bemowskie Centrum Kultury art.bem Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie PARTNERZY Wydział Kultury

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

Klaudiusz Baran Urodził się w Przemyślu. W 1995 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Prof. Jerzego Jurka. Jako stypendysta rządu francuskiego kontynuował studia w

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KATOWICACH

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KATOWICACH KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KATOWICACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Część 1 1 września 2014 r. INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W poniedziałek, 1 września

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Głos kontratenorowy - barokowy czy uniwersalny. Streszczenie Tytuł pracy: Słowa kluczowe:

Głos kontratenorowy - barokowy czy uniwersalny. Streszczenie Tytuł pracy: Słowa kluczowe: Akademia Muzyczna w Krakowie Wydział Wokalno-Aktorski Łukasz Dulewicz Głos kontratenorowy - barokowy czy uniwersalny. Charakterystyka głosu w kontekście jego przydatności i roli w wokalistyce na przykładzie

Bardziej szczegółowo

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA I SESJA WARSZTATOWA

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA I SESJA WARSZTATOWA CZWARTEK/ THURSDAY 18.05.2017 8.00-9.00 Rejestracja uczestników/ Registration of participants punkt organizacyjny Konferencji przy stoliku w Patio Akademii Muzycznej/ Conference point at the Patio at Academy

Bardziej szczegółowo

Cracow Singers. Karol Kusz

Cracow Singers. Karol Kusz Cracow Singers zespół wokalny (16 osób) Karol Kusz dyrygent PROGRAM KONCERTU Sieben Magnificat-Antiphonen Magnificat Missa syllabica (a cappella) Which was the Son of Nunc dimittis Most Holy Mother of

Bardziej szczegółowo

Instytucja kultury z misją edukacji. www.amuz.edu.pl

Instytucja kultury z misją edukacji. www.amuz.edu.pl Instytucja kultury z misją edukacji www.amuz.edu.pl AKADEMIA MUZYCZNA W POZNANIU MA 95 LAT Jesteśmy jedną z dziewięciu uczelni muzycznych w Polsce, a jedyną w kraju, która prowadzi studia z zakresu lutnictwa.

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Friends and Collaborators - About us - Chór Akademii Techniczno - Humanistycznej

Friends and Collaborators - About us - Chór Akademii Techniczno - Humanistycznej Various people collaborate with the choir, though some of them are especially close. Beata Borowska A conductor of the Bielsko Chamber Choir; co-founder of the Choir of University of Bielsko-Biała. The

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

Działalność dydaktyczna lipca 1995 IV Międzynarodowa Akademia Muzyki Dawnej Warszawa Wilanów W kręgu muzyki H.

Działalność dydaktyczna lipca 1995 IV Międzynarodowa Akademia Muzyki Dawnej Warszawa Wilanów W kręgu muzyki H. Działalność dydaktyczna 1993-2015 26-31 lipca 1993 II Kurs Interpretacji Muzyki Dawnej Basso Contiunuo 4-10 lipca 1994 III Kurs Interpretacji Muzyki Dawnej Retoryka 3-9 lipca 1995 IV Międzynarodowa Akademia

Bardziej szczegółowo

11th July ceremonial opening followed by organisational matters. The Academy s concert hall-room (2a Żubardzka)

11th July ceremonial opening followed by organisational matters. The Academy s concert hall-room (2a Żubardzka) 11th July 2015 19.00 ceremonial opening followed by organisational matters. The Academy s concert hall-room (2a Żubardzka) 11th July 2015 Prof. Jarosław Augustyniak room no. 1.03 16. 00 16.45 Maria Frankowska

Bardziej szczegółowo

Course Venue - Miejsce : Szpital Ortopedicum - Krakow, Poland

Course Venue - Miejsce : Szpital Ortopedicum - Krakow, Poland LIVE SURGERY: "FIRST STEPS IN FOOT PERCUTANEOUS SURGERY" PIERWSZE KROKI W CHIRURGII PRZEZSKÓRNEJ STOPY - KURS TECHNIK MINI-INWAZYJNYCH Z TRANSMISJĄ OPERACJI NA ŻYWO Course Venue - Miejsce : Szpital Ortopedicum

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + PROGRAM MOBILNOŚCI KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

ERASMUS + PROGRAM MOBILNOŚCI KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ ERASMUS + PROGRAM MOBILNOŚCI KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ KURS DRAMY SOUTHAMPTON 01-12 LIPIEC 2015 COURSE FOR EUROPEAN TEACHERS OF DRAMA ORGANIZATOR: INTERNATIONAL STUDY PROGRAMME THE MANOR HAZELTON CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

http://wyborcza.pl/1,75475,15238384,rafal_blechacz_otrzymal_prestizowa_gilmore_artist.html#ixz z2pskwpm7j Rafał Blechacz otrzymał prestiżową Gilmore Artist Award - 300 tys. dol. Red kult, 08.01.2014, aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

11th July ceremonial opening followed by organisational matters The Academy s concert hall-room (2a Żubardzka)

11th July ceremonial opening followed by organisational matters The Academy s concert hall-room (2a Żubardzka) 11th July 2015 19.00 ceremonial opening followed by organisational matters The Academy s concert hall-room (2a Żubardzka) 12th July 2015 Prof. Antoni Wierzbiński room no 1.14 10.00 10.45 Katarzyna Pudełko

Bardziej szczegółowo

Program Dyrygent-rezydent

Program Dyrygent-rezydent PROGRAM NR 6 (9)/M/2014 Program Dyrygent-rezydent 2. edycja Departament Muzyki IMIT 25 listopada 2013 1. Cel programu Prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów. Umożliwienie młodym dyrygentom

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

RECITAL FORTEPIANOWY

RECITAL FORTEPIANOWY UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA JM Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran ff MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu Środa na Okólniku RECITAL FORTEPIANOWY w roku 260. rocznicy urodzin i 225. rocznicy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Pieśni Ballady 24 Etiudy

Pieśni Ballady 24 Etiudy Pieśni Aleksandra Kurzak młoda, polska utalentowana sopranistka oraz Mariusz Kwiecień baryton, słynący z ogromnej muzykalności, absolwent Metropolitan Opera s Lindeman Young Artist Development po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

Oxford PWN Polish English Dictionary (Wielki Slownik Polsko-angielski)

Oxford PWN Polish English Dictionary (Wielki Slownik Polsko-angielski) Oxford PWN Polish English Dictionary (Wielki Slownik Polsko-angielski) PWN- Oxford Wielki s ownik polsko> angielski - PWN-Oxford Wielki s ownik polsko>angielski (Great Polish>English) The most comprehensive

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013

Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013 ORGANIZATORZY: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KUTNIE oraz EUROPEJSKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY MŁODZI ARTYŚCI Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013 Festiwal

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. 75/Neo/adiunkt/1/2017. Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Wydział Neofilologii

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. 75/Neo/adiunkt/1/2017. Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Wydział Neofilologii FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 75/Neo/adiunkt/1/2017 INSTYTUCJA: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Wydział Neofilologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza MIASTO: STANOWISKO: DYSCYPLINA NAUKOWA:

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014 ORGANIZATORZY: KUTNOWSKI DOM KULTURY REGIONALNE TOWARZYSTWO MUZYCZNE oraz EUROPEJSKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY MŁODZI ARTYŚCI Zapraszamy do udziału w IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: wie, że czas present perfect

Bardziej szczegółowo

list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów

list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów Jak napisać list formalny po angielsku? list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów towarzyskich; takie listy muszą być napisane

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Kątny. Composer Producer Performer. (0048)

Arkadiusz Kątny. Composer Producer Performer.  (0048) Arkadiusz Kątny Composer Producer Performer www.arkadiuszkatny.com info@arkadiuszkatny.com (0048) 692 801 642 Arkadiusz Katny (b. 1990) is a composer, music producer and performer currently living and

Bardziej szczegółowo

Tekst polski English text

Tekst polski English text Tekst polski English text INFORMACJA NAUKOWA JAKO MODEL I WYOBRAŻENIE WIEDZY SCIENTIFIC INFORMATION AS A MODEL AND REPRESENTATION OF SCIENCE Henryk Hollender Lazarski University Informacja naukowa: wokół

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

KURS MISTRZOWSKI Salony u Mistrza w stronę Artura Rubinsteina

KURS MISTRZOWSKI Salony u Mistrza w stronę Artura Rubinsteina MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO PAŃSTWOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy FUNDACJA na rzecz młodzieży muzykującej VIVA-MUSICA EUROPEJSKIE CENTRUM MŁODZIEŻY ARTYSTYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

IX Festiwal Muzyki Oratoryjnej. MUSICA SACROMONTANA Gostyń - Święta Góra 27.09. - 5.10.2014

IX Festiwal Muzyki Oratoryjnej. MUSICA SACROMONTANA Gostyń - Święta Góra 27.09. - 5.10.2014 2 0 1 5 IX Festiwal Muzyki Oratoryjnej IX Festiwal Muzyki Oratoryjnej Koncert dedykowany Wielkopolskiej SKOK z okazji 20-lecia MACIEJ PABICH FORTEPIAN, ANNA JADACH PIANOFORTE /HAMMERKLAVIER/ 1780 Polonezy

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku w piątek, 18 września o godz zaprasza na Muzyczną podróż do dawnej Italii.

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku w piątek, 18 września o godz zaprasza na Muzyczną podróż do dawnej Italii. Muzyczna podróż do Italii Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku w piątek, 18 września o godz. 17.00 zaprasza na Muzyczną podróż do dawnej Italii. V Koncert z cyklu Aria w Galerii odbędzie się w salonie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

KONCERT GALOWY Z OKAZJI JUBILEUSZU 10-LECIA. Oferta Sponsorska

KONCERT GALOWY Z OKAZJI JUBILEUSZU 10-LECIA. Oferta Sponsorska KONCERT GALOWY Z OKAZJI JUBILEUSZU 10-LECIA Oferta Sponsorska Nasz Chór konczy 10 lat! Z tej okazji planujemy niezwykły koncert galowy dla szerokiej publiczności. Potrzebujemy wsparcia w jego organizacji

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

K A T O W I C E 2 0 1 2, P O L A N D

K A T O W I C E 2 0 1 2, P O L A N D Karol Szymanowski 1st International Composers Competition I Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Karola Szymanowskiego ] The Karol Szymanowski Music Society Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

2014 Academy of Music in Kraków, PhD programme, composition (Magdalena Długosz s class)

2014 Academy of Music in Kraków, PhD programme, composition (Magdalena Długosz s class) piotr peszat born 29.06.1990, Cracow contact: tel. +48 502 115 962 tel. +45 50 22 57 85 piotrpeszat@gmail.com http://piotrpeszatdotcom.wordpress.com/ education: 2014 Academy of Music in Kraków, PhD programme,

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KONCERTÓW

HARMONOGRAM KONCERTÓW Temat edycji 2017: Opowieści chóralne HARMONOGRAM KONCERTÓW STYCZEŃ 15.01 godz. 19:15 Koncert kolęd w wykonaniu Chórów Regionu Lubelskiego Projektu Akademia Chóralna Bliżej żłóbka dyrygent: dr hab. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Program Kompozytor - rezydent 3. edycja

Program Kompozytor - rezydent 3. edycja PROGRAM NR 5(2)/M/2013 Program Kompozytor - rezydent 3. edycja Departament Muzyki IMIT 23 listopada 2012 Cel programu: Prezentacja twórczości polskich kompozytorów i animacja twórczości 1. Skrótowy opis:

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 5 (9)/M/2015. Program Dyrygent - rezydent. III edycja. Departament Muzyki IMIT 13 listopada 2014

PROGRAM NR 5 (9)/M/2015. Program Dyrygent - rezydent. III edycja. Departament Muzyki IMIT 13 listopada 2014 PROGRAM NR 5 (9)/M/2015 Program Dyrygent - rezydent III edycja Departament Muzyki IMIT 13 listopada 2014 1. Cel programu Prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów. Umożliwienie młodym dyrygentom

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING Future Simple-czas przyszły prosty Be going to- zamierzenia, plany

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 1. Kim są? Hello, my name is Constanze and I'm 18 years old. I'm from Magdeburg, which is located in the middle of Germany. As I grew up in a family full of musicians,

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo