Polska muzyka chóralna XXI wieku Konfrontacja zamierzeń kompozytorskich z praktyką pracy zespołu wokalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska muzyka chóralna XXI wieku Konfrontacja zamierzeń kompozytorskich z praktyką pracy zespołu wokalnego"

Transkrypt

1 Międzynarodowa konferencja naukowo-artystyczna Polska muzyka chóralna XXI wieku Konfrontacja zamierzeń kompozytorskich z praktyką pracy zespołu wokalnego poniedziałek, 27 października 2014 Sala Senatu UMFC, godzina 13:00 International conference Polish Choral Music of the 21st Century Composer's intentions in confrontation with a vocal ensemble's working process Monday, 27th of October 2014 FCUM Senate Hall, 1 p.m. KATEDRA KOMPOZYCJI UMFC FCUM CHAIR OF COMPOSITION

2 Organizatorem wydarzenia jest Katedra Kompozycji UMFC Kierownik Katedry: prof. Marcin Błażewicz Organizacja i koordynacja: dr Miłosz Bembinow Impreza towarzysząca: Additional event: Warsztaty kompozytorskie dla młodych kompozytorów z Philipem Lawsonem. Sala 313, godz. 10:00-12:00 Philip Lawson's young composers' workshop. Room no. 313, Współpraca: Instytut Musica Sacra Prezes Instytutu: prof. Paweł Łukaszewski

3 CONFERENCE PROGRAM / PROGRAM KONFERENCJI 13:00 JM Rektor UMFC, prof. zw. Ryszard Zimak Oficjalne otwarcie konferencji i powitanie gości Official opening of the conference, words of welcome 13:10 Miłosz Bembinow, dr Choral music as a flagship of Poland? / Muzyka chóralna wizytówką Polski? 13:20 Philip Lawson The King's Singers: Half a century of choral commissions. King's Singers: Pół wieku zamówień chóralnych 13:45 Agnieszka Franków-Żelazny, dr hab. A variety of performing problems across the 21 st century Polish choral music. Różnorodność problemów wykonawczych w polskiej muzyce chóralnej XXI wieku 14:30-15:30 intermission / przerwa 15:30 Timo Kreuser Contemporary voice. Collaboration between a vocal chamber ensemble, Solistenensemble PHØNIX16, and its composers. Dariusz Przybylski s PASSIO case study. Współczesny głos. Współpraca kameralnego zespołu wokalnego Solistenensemble PHØNIX16 z kompozytorami, na przykładzie Pasji Dariusza Przybylskiego 16:20 Irina Bogdanovich Means of expression vs. performing problems in choral literature, based on Polish 21st century composers' pieces. Środki wyrazu a problemy wykonawcze w literaturze chóralnej, na przykładzie utworów polskich kompozytorów XXI wieku 16:50-17:00 intermission / przerwa 17:00 David Wordsworth Polish choral music in the UK. / Polska muzyka chóralna w Wielkiej Brytanii Udział gościnny we współpracy z Instytutem Musica Sacra. 17:30 Choral music as a flagship of Polish music. Panel discussion. Muzyka chóralna wizytówką polskiej muzyki. Dyskusja panelowa. dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny, Irina Bogdanovich, Philip Lawson, Timo Kreuser, David Wordsworth, dr Miłosz Bembinow moderator approximate end of discussion 6:10 p.m. / zakończenie dyskusji około godziny 18:10

4 19:00 Artystyczna prezentacja wybranych utworów omawianych podczas prelekcji. Artistic presentation of selected Polish 21st century choral compositions. Sala Koncertowa UMFC / FCUM Concert Hall Sekstet Wokalny promodern / Vocal Sextet promodern Łucja Szablewska sopran soprano Ewa Puchalska mezzosopran mezzosoprano Elżbieta Wróblewska-Rydzewska mezzosopran mezzosoprano Andrzej Marusiak tenor Artur Janda bas-baryton bass-baritone Piotr Pieron bas, kierownictwo artystyczne bass, artistic director PROGRAM: EDWARD SIELICKI (*1956)...et nos cedamus amori (2014) [world premiere] ALICJA GRONAU (*1957) The Struggle Between Winter and Summer (2014) ALDONA NAWROCKA (*1977) Ritualudium Mozambique (1999/2013) ANNA IGNATOWICZ-GLIŃSKA (*1968) To nie jest coś, co można opowiedzieć (2014) ALEKSANDER KOŚCIÓW (*1974) Mygaranne (2014) MARIAN BORKOWSKI (*1934) Kołysanka (1970/2013) intermission / przerwa MARIAN BORKOWSKI Ave. Alleluja. Amen III (2013) DARIUSZ PRZYBYLSKI (*1984) Ave maris stella (2003/2014) BARTOSZ KOWALSKI (*1977) Where are you (2012) PAWEŁ ŁUKASZEWSKI (*1968) Nunc dimittis (2007) O vos omnes (2014) MIŁOSZ BEMBINOW (*1978) Beatus vir... (2001) Beatus servus (2008)

5 Miłosz Bembinow (dr) Choral music as a flagship of Poland? Muzyka chóralna wizytówką Polski? Is Polish choral contemporary music performed abroad more often than other genres? What are main factors of the schisophrenic to certain extent situation of institutionally promoted contemporary works by Polish composers becoming only a one-performance-piece and on the other hand, various choral works being performed during huge festivals and later being shared by choirmasters and choirists all over the world? Czy polska współczesna muzyka chóralna jest wykonywana za granicą częściej niż inne gatunki? Jakie są główne czynniki w pewnym stopniu schizofrenicznej sytuacji, gdzie z jednej strony insytucjonalnie promuje się współczesne dzieła polskich twórców, które to dzieła stają się utworem na jeden raz, a z drugiej strony utwory chóralne wykonywane podczas dużych festiwali cieszą się zainteresowaniem chórmistrzów i chórzystów z całego świata? Philip Lawson The King's Singers: Half a century of choral commissions. King's Singers: Pół wieku zamówień chóralnych The presentation will show how commissioning new vocal music has been at the forefront of The King's Singers' artistic life for nearly 50 years, and how it can have its pitfalls as well as its joys. W prezentacji zostaną omówione zagadnienia dotyczące zamawiania nowej muzyki wokalnej i ich znaczenia dla działalności zespołu The King's Singers przez nieomal 50 lat. Jakiego rodzaju pułapki można napotkać i jakiego rodzaju korzyści mogą płynąć z takich zamówień. Agnieszka Franków-Żelazny (dr hab.) A variety of performing problems across the 21 st century Polish choral music. Różnorodność problemów wykonawczych w polskiej muzyce chóralnej XXI wieku The presentation will concern variety of performing problems of the 21 st century Polish choral music in contrary to other European countries. Various functions of the voice as well as often non-vocal usage of it will be discussed, as well as problems concerning efficiency of a score notation. Prezentacja będzie dotyczyła różnorodności problemów wykonawczych w polskiej muzyce chóralnej XXIw. w kontekście innych kraju Europy. Omawiane będą między innymi kwestie różnorodnej funkcji głosu we współczesnych kompozycjach, w tym często niewokalnego jego wykorzystywania oraz skuteczności w realizacji zapisów partytury.

6 Timo Kreuser Contemporary voice. Collaboration between a vocal chamber ensemble, Solistenensemble PHØNIX16, and its composers. Dariusz Przybylski s PASSIO case study. Współczesny głos. Współpraca kameralnego zespołu wokalnego Solistenensemble PHØNIX16 z kompozytorami, na przykładzie Pasji Dariusza Przybylskiego Presentation will focus on analysis of the collaboration between Dariusz Przybylski and the Solistenensemble PHØNIX16. It will be followed by a case study for the specific practice of a vocal chamber ensemble, and a possible future of the development and performance of contemporary music, based on the example of PASSIO for 12 voices. Wykład będzie dotyczył współpracy Dariusza Przybylskiego i zespołu wokalnego PHØNIX16. Omówione zostaną problemy specyficznego zastosowania głosu oraz możliwego rozwoju wykonawstwa muzyki współczesnej na przykładzie Pasji na 12 głosów. Irina Bogdanovich Means of expression vs. performing problems in choral literature, based on Polish 21st century composers' pieces. Środki wyrazu a problemy wykonawcze w literaturze chóralnej, na przykładzie utworów polskich kompozytorów XXI wieku The presentation will analyse perfoming problems having appeared during the University of Warsaw Academic Choir's rehearsals while practicing pieces by P. Łukaszewski, M. Bembinow, J. Świder and A. Koszewski. How to overcome above mentioned problems will be shown. Colour and interval perception problems as well as articulation, melodics, rhythm and pulse feeling aspects are going to be discussed as most important components of emotional flow in particular pieces. On the other hand, necessity of explaining to an academic choir all difficult factors in score will be pointed out. Wystąpienie będzie analizą trudności wykonawczych, które wystąpiły podczas pracy Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego nad utworami takich kompozytorów jak P. Łukaszewski, M. Bembinow, J. Świder, czy A. Koszewski. Zaprezentowane będą metody pokonywania tych trudności. Omówione będą problemy związane z poczuciem barwy i współbrzmień interwałów, a także problemy artykulacji, melodyki, rytmu oraz wyczucia czasu jako najważniejsze elementy przekazu emocjonalnego w utworze. Poruszone zostaną także kwestie związane z koniecznością uzasadniania chórowi akademickiemu każdej trudności w partyturze.

7 David Wordsworth Polish choral music in the UK. Polska muzyka chóralna w Wielkiej Brytanii Guest appearance in cooperation with the Musica Sacra Institute. Udział gościnny we współpracy z Instytutem Musica Sacra. A short talk concerning the reception of Polish choral music in the UK from the resurgence of interest in the music of Szymanowski and the events celebrating Panufnik's 100th anniversary this year to the reputation of more recent Polish composers within the English choral world. Kilka refleksji dotyczących odbioru polskiej muzyki chóralnej w Wielkiej Brytanii od ponownego zainteresowania muzyką Szymanowskiego i wydarzeń upamiętniających 100. rocznicę urodzin Panufnika po aktualną pozycję polskich kompozytorów w świecie angielskiej chóralistyki. Choral music as a flagship of Polish music. Panel discussion. Muzyka chóralna wizytówką polskiej muzyki. Dyskusja panelowa. dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny, Irina Bogdanovich, Philip Lawson, Timo Kreuser, David Wordsworth Moderation / moderacja: Miłosz Bembinow BIOGRAMY / BIOGRAPHIES Philip Lawson has worked in London as a freelance baritone, performing regularly with The BBC Singers, The Taverner Choir, The Sixteen and the choirs of St. Paul s Cathedral and Westminster Abbey, Philip Lawson sang in the choir of Salisbury Cathedral for 11 years, while Director of Music at a local school. He joined The King s Singers in January 1994, replacing founder-member Simon Carrington. In 18 years singing with the group he performed more than 2,000 concerts, co-presented over 300 workshops and appeared on 25 CDs, several DVDs and numerous radio and television programmes. After the departure of Bob Chilcott in 1987 he was also the group s principal arranger, contributing over 50 arrangements to the repertoire, including 10 for the 2008 album Simple Gifts, which went on to win the 2009 GRAMMY award for Best Classical Crossover Album. Philip now has a writing and consultancy deal with Hal Leonard Corporation, and teaches singing at Wells Cathedral School, Salisbury Cathedral School and Bristol University. Jako baryton Philip Lawson współpracował w Londynie regularnie z takimi zespołami jak: The BBC Singers, The Taverner Choir, The Sixteen, chórami Katedry Św. Pawła, Opactwa Westminster oraz Katedry w Salisbury jednocześnie będąc tam

8 dyrektorem szkoły. Do zespołu King's Singers dołączył w styczniu 1994 roku, zastępując jednego ze współzałożycieli Simona Carringtona. W ciągu 18-letniej działalności w tej grupie, Lawson brał udział w ponad 2000 koncertów, 300 warsztatach oraz nagrał 25 płyt CD, kilka płyt DVD, a także wystąpił w szeregu audycji radiowych i telewizyjnych. Po odejściu Boba Chilcotta w 1987 roku stał się także głównym aranżerem zespołu, zasilając repertuar zespołu o ponad 50 pozycji, z czego 10 w 2008 roku znalazło się na albumie Simple Gifts, który to w roku 2009 dostał nagrodę Grammy. Obecnie, Philip Lawson współpracuje z takimi instytucjami jak Hal Leonard Co., Wells Cathedral School, Salisbury Cathedral School oraz Uniwersytet w Bristolu. Agnieszka Franków-Żelazny graduated from Wrocław University (diploma in biology in 2000) and the Wrocław Academy of Music (diploma in music education in 2004, diploma in voice 2005). In 2006 she completed postgraduate choir master studies at the Academy of Music in Bydgoszcz, and earlier in 2014 got the diploma of the Academy of Culture Leaders (Kraków University of Economy). Since 2000 Agnieszka Franków-Żelazny has led the Medici Cantantes Choir of Wrocław University of Medicine, and since 2006 she has been artistic director of the National Forum of Music Choir (previously known as the Wrocław Philharmonic Choir). From January till July 2013 she was artistic supervisor of the Polish Radio Choir. She is the mastermind and artistic director of the Polish National Youth Choir, established in 2013, financed by the Ministry of Culture and National Heritage and operated by the National Forum of Music. Currently she is a senior lecturer (PhD) at the Academy of Music in Wrocław. Her conducting and vocal skills make her a sought-after vocal consultant. She has run workshops for choir masters and choirs. Agnieszka can boast over 80 prizes and awards, over 600 concerts in 18 European countries and in the USA, 10 CDs as well as c600 vocal and c100 vocal-instrumental works in her repertoire. Agnieszka Franków-Żelazny is full of enthusiasm and energy. Endowed with great musical sensitivity, she is passionate about working with choirs, which she finds a challenging and rewarding job. Agnieszka Franków-Żelazny jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego (studia biologiczne ukończone w 2000 r.) oraz Akademii Muzycznej we Wrocławiu: Wydział Edukacji Muzycznej (dyplom w 2004 r.) oraz Wydział Wokalny (dyplom w 2005 r.). W 2006 roku ukończyła Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, a w 2014 Akademię Liderów Kultury na Uniwersytecie Ekonomicznym w Kra-kowie. Od 2000 roku prowadzi Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a od czerwca 2006 roku jest dyrektorem artystycznym Chóru Narodowego Forum Muzyki (do maja 2014 Filharmonii Wrocławskiej). W okresie od stycznia do lipca 2013 roku była opiekunem artystycznym Chóru Polskiego Radia. Jest również pomysłodawczynią i dyrektorem artystycznym Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego, powstałego w 2013 roku, finansowanego przez MKiDN, a prowadzonego przez Narodowe Forum Muzyki. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta ze

9 stopniem doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Łącząc w so-bie umiejętności dyrygenckie i wokalne, często zapraszana jest jako konsultant wokalny prowadząc warsztaty dla chórmistrzów oraz zespołów chóralnych. W swoim dorobku posiada ponad 80 nagród, ponad 600 koncertów w 18 krajach Europy i Stanach Zjednoczonych, 10 nagranych płyt oraz około 600 zrealizowanych dzieł wokalnych i prawie 100 wokalno-instrumentalnych. Agnieszka Franków-Żelazny jest pełną entuzjazmu i energii osobą, o wielkiej wrażliwości muzycznej, dla której praca z chórem jest ogromną pasją i życiowym wyzwaniem. Timo Kreuser is a German composer, conductor and solo artist, educated at the music universities in Munich, Dresden and Hanns Eisler Berlin. He frequently performs internationally at festivals and venues like ULTIMA (Oslo), NORDLICHTER Biennale (Berlin), WUNDERGRUND Festival / KLANG Festival / FIGURA Festspiele (Copenhagen), NYMUSIKK (Bergen & Stavanger), LYD (Haugesund), METTRE EN SCENE (Rennes), Grand Théâtre Luxembourg, Théâtre de la Ville Paris, International Winter Festival St.Petersburg, World Theatre Festival Zagreb, Hellenic Festival Athens, Musikfest Bremen, Biennale Bern, Maerzmusik, Salzburger Festspiele, Nordwind Festival, Music Festival Gdansk, Filharmonia Gorzow, and the Venice Biennale. Currently Timo Kreuser is Composer In Residence with the Figura Ensemble Copenhagen and musical director of the soloists ensemble PHØNIX16. Timo Kreuser niemiecki kompozytor, dyrygent i solista, wykształcony na uczelniach w takich ośrodkach jak Monachiu, Drezno, czy Berlin. Regularnie występuje na takich festiwalach i w takich salach koncertowych jak: ULTIMA (Oslo), NORDLICHTER Biennale (Berlin), WUNDERGRUND Festival / KLANG Festival / FIGURA Festspiele (Copenhagen), NYMUSIKK (Bergen & Stavanger), LYD (Haugesund), METTRE EN SCENE (Rennes), Grand Théâtre Luxembourg, Théâtre de la Ville Paris, International Winter Festival St.Petersburg, World Theatre Festival Zagreb, Hellenic Festival Athens, Musikfest Bremen, Biennale Bern, Maerzmusik, Salzburger Festspiele, Nordwind Festival, Music Festival Gdansk, Filharmonia Gorzów, czy Biennale w Wenecji. Aktualnie, Timo Kreuser jest kompozytorem-rezydentem na lata przy Figura Ensemble w Kopenhadze. Pełni także funkcję kierownika muzycznego kameralnego zespołu wokalnego Solistenensemble PHØNIX16. Irina Bogdanovich is a Warsaw-based conductor, pianist and composer. She graduated with honours from Choral Conductory Department and Pianistics Department at Moscow University and also with honours from Pianistics Department at M. Mussorgsky State Conservatoire in Yekaterinburg. In 2002 she became the Choirmaster of University of Warsaw Choir. Her careful involvement in creating choir's repertoire has brought many accolades for the group as well as for herself. She was awarded with best conductor awards at Hajnówka's Festival of Orthodox Music 2005, Rybnik Choral Autumn 2006 and

10 Legnica Cantat Choir Tournament 2011 as well as a Polish Phonographic Academy Award FRYDERYK in the Best Polish Music Recording category for the album Baird, Łukaszewski, Błażewicz, Borkowski (2006). She has conducted such orchestras as Sinfonia Varsovia, Polish Radio Orchestra, Chopin Academia Orchestra, Wrocław Philharmonic Orchestra, Beethoven Academia Orchestra, Polish Royal Symphonic Orchestra, Warsaw's New Chamber Orchestra, Baltic Philharmonic Orchestra, Polish Orchestra Sinfonia Iuventus. She is involved in variety of musical activities such as chamber music performances, music education and composing film music. Animated film Świteź directed by K. Polak has won her the Award for Best Music at the British Animation Film Festival Since 2008 she has been a Member of the Polish Phonographic Academy. Irina Bogdanovich pochodzi z Moskwy, gdzie ukończyła z wyróżnieniem wydziały dyrygentury chóralnej i pianistyczny na Uniwersytecie Muzycznym. Ukończyła również z wyróżnieniem wydział pianistyki konserwatorium im. M. Musorgskiego w Jekaterynburgu. W dotychczasowej działalności artystycznej otrzymała m.in.: nagrodę dla Wyróżniającego się Dyrygenta podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Prawosławnej w Hajnówce (2005), statuetkę najlepszego dyrygenta na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. H.M. Góreckiego w Rybniku (2006), Fryderyka za przygotowanie chóru w kategorii Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej za album pt. Baird, Łukaszewski, Błażewicz, Borkowski (2006) oraz Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta Turnieju Legnica Cantat 42 (2011). Z po-wodzeniem pracuje z orkiestrami, dyrygowała takimi zespołami jak Sinfonia Varsovia, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Królewska Orkiestra Symfoniczna, Chopin Academia Orchestra, Nova Orkiestra Kameralna. W 2008 roku wygrała konkurs na stanowisko dyrygenta współpracującego Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. Występuje również w ka-meralnych koncertach jako solistka oraz akompaniując solistom Teatru Wielkiego. Prowadzi różnorodną działalność artystyczną: zajmuje się edukacją muzyczną dzieci prowadząc Dziecięce Ogrody Muzyczne; komponuje muzykę filmową (m.in. do wielokrotnie nagradzanego filmu animowanego Świteź w reż. K. Polaka); ponadto od 2008 roku jest członkiem Polskiej Akademii Fonograficznej. After studying at the University of Leeds and the Guildhall School of Music & Drama David Wordsworth spent 15 years working as a music publisher, holding senior positions with Schott & Oxford University Press and working with many composers including Tippett, Ligeti, Dutilleux, Penderecki and Henze and more recent in the choral field with John Rutter, Bob Chilcott and Gabriel Jackson. Alongside his work in publishing he has followed a busy career as a choral conductor and been Music Director of the Addison Singers since Since leaving OUP in 2008 David has devoted himself to choral conducting - adjudicating, conducting and giving lectures throughout Europe, Asia and North America. He has held residencies at the universities in Aberdeen, Michigan, Michigan State, Iowa, North Carolina, Queen's (New York),

11 Rhode Island and is Music Director of 'Singing Shakespeare', a two year world-wide celebration of choral settings of Shakespeare that culminates in 2016, the 400 th anniversary of Shakespeare's death. David's Shakespeare choral anthology will be published by Chester-Novello in the summer of Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Leeds oraz Guildhall School of Music & Drama David Wordsworth przez 15 lat pracował jako wydawca w takich firmach jak Schott, czy Oxford University Press, współpracując m.in. z kompozytorami takimi jak Tippett, Ligeti, Dutilleux, Penderecki, czy Henze, a poźniej Rutter, Chilcott, czy Gabriel Jackson. Oprócz pracy wydawniczej, Wordsworth aktywnie działał na polu chóralistyki, pełniąc m.in. funkcję kierownika artystycznego Addison Singers od 1997 roku. Po zakończeniu współpracy z Oxford Univ. Press w 2008 roku poświęcił się całkowicie dyrygenturze chóralnej oraz działalności edukacyjnej w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Odbył rezydencje w uniwersytetach m.in. w Aberdeen, Michigan, Iowa, Karolinie Północnej, Nowym Jorku (Queen's), czy Rhode Island. Ponadto, Wordsworth jest kierownikiem muzycznym projektu Singing Shakespeare dwuletnich obchodów jubileuszu Szekspira, aż do 2016 roku, kiedy przypadnie 400-lecie śmierci brytyjskiego wieszcza. Latem 2015 roku, nakładem wydawnictwa Chester-Novello, ma się ukazać antologia wybranych przez Wordswortha kompozycji chóralnych napisanych do słów Szekspira. Milosz Bembinow, composer, conductor, assistant professor at the Chair of Composition of the F. Chopin University of Music in Warsaw. Hundreds of performances of his works have taken place in most of European countries, both Americas as well as in Asia. His music has been issued on over 30 CDs some of them awarded the Frederic prize. The CD-DVD album Łukaszewski & Bembinow carols has gained the Platinum Disc DVD plus Golden Disc CD statuses in Since almost 20 years he is connected with organizational work upon various cultural and musical events recently, among others, Bembinow is related to the Polish Composers Union and the Society of Authors ZAiKS. Miłosz Bembinow kompozytor, dyrygent, adiunkt w Katedrze Kompozycji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Liczone w setkach wykonania jego muzyki miały miejsce w większości krajów europejskich, krajach Ameryki Północnej i Południowej oraz w Azji. Muzyka ta została wydana na ponad 30 płytach kompaktowych. Kilka spośród tych płyt zostało wyróżnionych Fryderykiem. Album CD&DVD Łukaszewski i Bembinow kolędy i pastorałki osiągnął w 2013 roku status Platynowej Płyty DVD i Złotej Płyty CD. Od blisko 20 lat Bembinow jest animatorem życia muzycznego, działaczem szeregu stowarzyszeń i fundacji ostatnio m.in. Związku Kompozytorów Polskich i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Uwagi i komentarze można nadsyłać na adres

12 To be released this November! Premiera w listopadzie! sarton MORE INFORMATION:

Astrolabium Sings Bembinow

Astrolabium Sings Bembinow Astrolabium Sings Bembinow Astrolabium Sings Bembinow Miłosz Bembinow Stabat Mater 1. Stała Matka bolejąca 2. I któż widząc tak cierpiącą 3. O Matko, źródło wszechmiłości 4. Spraw, niech płaczę 5. Panno

Bardziej szczegółowo

PER MUSICAM AD ASTRA

PER MUSICAM AD ASTRA I Międzynarodowy Konkurs i Festiwal Chóralny im M. Kopernika 1st International Copernicus Choir Festival & Competition PER MUSICAM AD ASTRA Toruń, 11-15.09.2013 Organizatorzy Organisers Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

YOUNG CLASSIC. VII Festiwal Młodych Orkiestr VII Young Orchestra Festival VII. Festival der Jugendorchester

YOUNG CLASSIC. VII Festiwal Młodych Orkiestr VII Young Orchestra Festival VII. Festival der Jugendorchester YOUNG CLASSIC WRATISLAVIA VII Festiwal Młodych Orkiestr VII Young Orchestra Festival VII. Festival der Jugendorchester Agnieszka Ostapowicz dyrektor festiwalu/festival director PROGRAM www.youngclassic.pl

Bardziej szczegółowo

Festiwal Muzyki Polskiej

Festiwal Muzyki Polskiej 3. Festiwal Muzyki Polskiej 3 rd Festival of Polish Music Kraków, 4-11 XI 2007 Dyrektor Programowy Program Director Andrzej Kosowski Dyrektor Organizacyjny Organizational Director Paweł Orski Goście Honorowi

Bardziej szczegółowo

Hartmut Jenner Alfred Kärcher GmbH & Co. Irene Schwalb Deutscher Musikrat. Prof. Joachim Rogall Fundacja Roberta Boscha

Hartmut Jenner Alfred Kärcher GmbH & Co. Irene Schwalb Deutscher Musikrat. Prof. Joachim Rogall Fundacja Roberta Boscha Do realizacji X Dni Muzyki Mendelssohna przyczynili się: Jego Ekscelencja Pan Pablo Schreiner Ambasador Urugwaju w Polsce Hartmut Jenner Alfred Kärcher GmbH & Co Irene Schwalb Deutscher Musikrat Prof.

Bardziej szczegółowo

Festiwal Muzyki Polskiej 6 th Festival of Polish Music. Kraków, 5-11 XI 2010

Festiwal Muzyki Polskiej 6 th Festival of Polish Music. Kraków, 5-11 XI 2010 6. Festiwal Muzyki Polskiej 6 th Festival of Polish Music Kraków, 5-11 XI 2010 Organizatorzy / Organizers Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa / Mayor of the City of Kraków Dyrektor Programowy Program

Bardziej szczegółowo

4. Festiwal Muzyki Polskiej

4. Festiwal Muzyki Polskiej 4. Festiwal Muzyki Polskiej 4 th Festival of Polish Music Kraków, 9-16 XI 2008 Dyrektor Programowy / Program Director Andrzej Kosowski Dyrektor Organizacyjny / Organizational Director Paweł Orski Goście

Bardziej szczegółowo

XXI MIĘDZYNARODOWY MISTRZOWSKI KURS PIANISTYCZNY TIONAL MASTER COURSE FOR PIANISTS

XXI MIĘDZYNARODOWY MISTRZOWSKI KURS PIANISTYCZNY TIONAL MASTER COURSE FOR PIANISTS TOWARZYSTWO IM. FERENCA LISZTA FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND 50-028 Wrocław, pl. T. Kościuszki 10, tel./fax (+48) 71 351 9735 http://www.liszt.art.pl e-mail: tifl@poczta.fm TiFL XXI MIĘDZYNARODOWY MISTRZOWSKI

Bardziej szczegółowo

XVI Międzynarodowy. The 16 th International. Marek BRACHA. Narodowy Instytut Fryderyka POLSKA / POLAND

XVI Międzynarodowy. The 16 th International. Marek BRACHA. Narodowy Instytut Fryderyka POLSKA / POLAND program programme Marek BRACHA POLSKA / POLAND XVI Międzynarodowy Urodził się 3 lutego 1986 r. w Warszawie. Student Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Alicji Palety-Bugaj. Równolegle

Bardziej szczegółowo

11.30 KATEGORIA A2 / CATEGORY A2, Chóry mieszane kameralne / Chamber Mixed choirs Chór Kameralny A Capriccio (Sobótka, Poland)

11.30 KATEGORIA A2 / CATEGORY A2, Chóry mieszane kameralne / Chamber Mixed choirs Chór Kameralny A Capriccio (Sobótka, Poland) PROGRAM 25.04.2014 (PIĄTEK / FRIDAY) koncert inauguracyjny / opening concert 18.45 (po Mszy Św. o 18.00) Kościół pw. NMP Królowej Pokoju, Wrocław-Popowice, ul. Ojców Oblatów 1 Zespół Wokalny Rondo (Wrocław,

Bardziej szczegółowo

ROMANA AGNEL ROMANA AGNEL BANDURA TELLS

ROMANA AGNEL ROMANA AGNEL BANDURA TELLS ROMANA AGNEL ukoñczy³a studia historii sztuki na Uniwersytecie Sorbony w Pary u. Kszta³ci³a siê w Pary u jako tancerka, choreograf, specjalista tañców dworskich. Jest za³o ycielk¹ zespo³u tañców dworskich

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA DLA AMATORÓW

I MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA DLA AMATORÓW PROGRAM PROGRAMME I MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA DLA AMATORÓW Organizowany przez Towarzystwo im Fryderyka Chopina Pod honorowym patronatem PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY HANNY

Bardziej szczegółowo

VIII Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Kazimierza Fobera The 8 th International Festival of Choirs. Gaude Cantem

VIII Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Kazimierza Fobera The 8 th International Festival of Choirs. Gaude Cantem VIII Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Kazimierza Fobera The 8 th International Festival of Choirs Gaude Cantem Bielsko-Biała, 18 21.10.2012 Gaude Cantem Patronat/Patronage Małgorzata Handzlik Poseł do

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Przyjaciół Akademii Muzycznej w Białymstoku IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS DUETÓW FORTEPIANOWYCH PROGRAM

Towarzystwo Przyjaciół Akademii Muzycznej w Białymstoku IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS DUETÓW FORTEPIANOWYCH PROGRAM Towarzystwo Przyjaciół Akademii Muzycznej w Białymstoku IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS DUETÓW FORTEPIANOWYCH PROGRAM The Society of Friends of Music Academy in Białystok PROGRAMME OF THE FOURTH INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SAKSOFONOWY W SZCZECINIE 25 kwietnia 2010-20 czerwca 2010

VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SAKSOFONOWY W SZCZECINIE 25 kwietnia 2010-20 czerwca 2010 VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SAKSOFONOWY W SZCZECINIE 25 kwietnia 2010-20 czerwca 2010 7TH INTERNATIONAL SAXOPHONE FESTIVAL IN SZCZECIN 25 April 2010-20 June 2010 PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

Festiwal pod patronatem:

Festiwal pod patronatem: Festiwal pod patronatem: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego PROBALTICA

Bardziej szczegółowo

Festiwal pod patronatem:

Festiwal pod patronatem: Toruń GruDZIĄDZ Toruń GruDZIĄDZ Festiwal pod patronatem: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

II GDAŃSKI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRALNY

II GDAŃSKI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRALNY II GDAŃSKI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRALNY 8 10.02.2013 2 nd INTERNATIONAL GDANSK CHOIR FESTIVAL 8 10.02.2013 in Gdansk, Poland 08.02.2013 (Piątek / Friday) koncerty / concerts program 19.00 AULA akademii

Bardziej szczegółowo

Zwięzłość siostrą talentu

Zwięzłość siostrą talentu PWM Edition Magazine Kwartalnik Polskiego Wydawnictwa Muzycznego Zwięzłość siostrą talentu O krótkich formach muzycznych Conciseness sister of talent About short musical forms NR 2, MAJ 2014 / NO. 2, MA

Bardziej szczegółowo

Chopin. concertos n o 2 & N o 1. live

Chopin. concertos n o 2 & N o 1. live Chopin concertos n o 2 & N o 1 live Płyta wydana przez Fundację Piotra Klera z okazji 40-lecia firmy Kler. This album was released by the Piotr Kler Foundation to commemorate the 40 th anniversary of the

Bardziej szczegółowo

Orkiestra w wersji intymnej. Orchestra in its intimate form. O orkiestrach smyczkowych. About string orchestras

Orkiestra w wersji intymnej. Orchestra in its intimate form. O orkiestrach smyczkowych. About string orchestras Kwartalnik Polskiego Wydawnictwa Muzycznego PWM Edition Magazine Orkiestra w wersji intymnej O orkiestrach smyczkowych Orchestra in its intimate form About string orchestras NR 3, SIERPIEŃ 2014 / NO. 3,

Bardziej szczegółowo

4 th INTERNATIONAL GDANSK CHOIR FESTIVAL

4 th INTERNATIONAL GDANSK CHOIR FESTIVAL 4 th INTERNATIONAL GDANSK CHOIR FESTIVAL 13 15 Ferbruary 2015 in Gdansk, Poland IV GDAŃSKI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRALNY 13 15 lutego 2015 Program 13.02.2015 Piątek / Friday Koncerty/Concerts 19.45

Bardziej szczegółowo

VII Warszawski Międzynarodowy Festiwal Chóralny Varsovia Cantat

VII Warszawski Międzynarodowy Festiwal Chóralny Varsovia Cantat Towarzystwo Śpiewacze Lira im. Stefana Wasiaka w Warszawie VII Warszawski Międzynarodowy Festiwal Chóralny Varsovia Cantat Warszawa, 4 6 listopada 2011 7 th International Warsaw Choir Festival Varsovia

Bardziej szczegółowo

Wyznacznikiem mojego sukcesu są sukcesy moich współpracowników

Wyznacznikiem mojego sukcesu są sukcesy moich współpracowników Zacznijmy od korzeni. Urodził się Pan w Katowicach. Jestem katowiczaninem w jakiś sposób z przypadku. Mój ojciec urodził się w Czechosłowacji, na Zaolziu. Studiował w czeskiej Pradze. W 1938 roku miał

Bardziej szczegółowo

KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW CHURCH OF THE GUARDIAN ANGELS Wałbrzych, ul. Garbarska 4

KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW CHURCH OF THE GUARDIAN ANGELS Wałbrzych, ul. Garbarska 4 19:00 7:00 pm czwa rtek / Thursday 11.09 KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MARII MAGDALENY, KATEDRA KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO CHURCH OF ST MARY MAGDALENE, POLISH NATIONAL CATHOLIC CATHEDRAL Wrocław, ul. Szewska 10 in

Bardziej szczegółowo

( 1951) Dedication for soprano & string quartet (tekst/text: Guillaume Apollinaire)

( 1951) Dedication for soprano & string quartet (tekst/text: Guillaume Apollinaire) RAFAŁ AUGUSTYN ( 1951) I Kwartet smyczkowy / String Quartet No. 1 [ 1 ] Allegro 5:09 [ 2 ] Canone 5:47 [ 3 ] Quasi Rondo 6:19 [ 4 ] II Kwartet smyczkowy z fletem 17:27 String Quartet No. 2 with flute [

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. koncerty / concerts. 13.04.2012 (Piątek/Friday) koncert / concert

PROGRAM. koncerty / concerts. 13.04.2012 (Piątek/Friday) koncert / concert PROGRAM 13.04.2012 (Piątek/Friday) koncert / concert 18.00 (po mszy Św.) Kościół pw. NMP Królowej Pokoju, Wrocław-Popowice, ul. Ojców Oblatów 1 AURIN FEMALE CHOIR (KECSKEMET, WĘGRY/HUNGARY), str./p. 16

Bardziej szczegółowo

8, 9 CZERWCA 2007. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki ul. Elektoralna 12 Warszawa 22, 23 CZERWCA 2007

8, 9 CZERWCA 2007. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki ul. Elektoralna 12 Warszawa 22, 23 CZERWCA 2007 8, 9 CZERWCA 2007 Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki ul. Elektoralna 12 Warszawa 22, 23 CZERWCA 2007 Scena Plenerowa - Cypel Czerniakowski ul. Zaruskiego 13 Warszawa 29, 30 CZERWCA 2007 Klub M25 ul.

Bardziej szczegółowo

RZ_MFWC_VIP_slowa wstepne S1-21:01 18.08.2008 16:12 Uhr Seite 1. 43. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans

RZ_MFWC_VIP_slowa wstepne S1-21:01 18.08.2008 16:12 Uhr Seite 1. 43. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans RZ_MFWC_VIP_slowa wstepne S1-21:01 18.08.2008 16:12 Uhr Seite 1 43. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans 43rd International Festival Wratislavia Cantans 4 14.09.2008 RZ_MFWC_VIP_slowa wstepne S1-21:01

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo