X Międzynarodowy Plener Malarski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X Międzynarodowy Plener Malarski"

Transkrypt

1 Blizanów 2013 Piękno Ziemi Blizanowskiej X Międzynarodowy Plener Malarski The 10 th International Plein Air Painting Festival Beauty of Blizanow Land Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2 Agata Agaciak, Sztuka Wyrzeźbiona na samym dnie serca, W wyobraźni jasny obraz drzemie, Oddam zawsze najmniejszy jej szczegół Mam jak żywą przed oczami Blizanowską ziemię W akwareli ujmującej prostoty Skryte zbóż złotawe prześwity Obok w korony świerku zaplątane Dumnie płyną nieskalane błękity. W półmroku zabytkowych dworów Przysiadła zasłuchana perspektywa, Starych legend posłucha i na obraz wróci, Nie lubi wszak, gdy się jej przerywa... Tu znów łamie się całkiem kreska, Przed przydrożnym krzyżem klęka, Pięknem rzeki szczerze urzeczona Topi się we łzach i pęka. Mienią się w oczach kościółków Barwne i dumne witraże, Same mogłyby stworzyć wystawę Z ludzkich myśli, trosk i marzeń. Aż nagle łączą się farby Na wspomnień wielobarwnej palecie, By całą Gminę przedstawić Na jednym wspólnym portrecie Ile na nim kolorów - nie zliczę W półcieni i blasków ogrodzie Tak autentycznym w swym uroku Jak można to dostrzec na co dzień. W pięknie odnaleźć głębię, Najjaśniejszą z iskier odszukać To znaczy odkryć tę Gminę, To właśnie prawdziwa Sztuka.

3 W ciągu 10 edycji Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Piękno Ziemi Blizanowskiej mogliśmy gościć na terenie gminy Blizanów łącznie 65 artystów z różnych części Polski, a także z zagranicy: Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Rosji, Mołdawii, Czech. W pierwszych plenerach gościnnie uczestniczyli znani kaliscy artyści Wiktor Jerzy Jędrzejak i Władysław Kościelniak. Komisarzem pleneru (z roczną przerwą w 2009 r.) była Ewa Kowalczyk-Wiśniewska - nauczyciel Zespołu Szkół w Piotrowie, która od 2006 r. pełni również funkcję doradcy metodycznego ODN w Kaliszu w zakresie plastyki. Przez lata utworzyła się stała grupa uczestników pleneru, do której przyłączali się kolejni absolwenci szkół artystycznych i osoby tworzące z pasją. Cieszy fakt, iż w przedsięwzięciu uczestniczyli również utalentowani malarsko mieszkańcy gminy Blizanów: Julita Kąkol z Żernik, Aleksandra Węgrzyn z Zagorzyna i Dariusz Kaczor z Brudzewa. Integracja środowisk artystycznych i twórczych owocowała co roku nieco ponad setką prac o wysokiej jakości artystycznej, które odkrywały piękno otaczającego nas krajobrazu, zmuszały do refleksji nad upływającym czasem i zachwycały oryginalnością ujęcia. Jednodniowa wystawa poplenerowa gromadziła setki osób, a warsztaty plastyczne dla uczniów z terenu gminy dziesiątki chętnych. Bezpośredni kontakt z artystami, możliwość obserwowania ich pracy i zakupu obrazów z pewnością przyczyniły się do popularyzacji sztuki wśród mieszkańców gminy. Dzięki tej imprezie galeria Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie wzbogaciła się o 282 prace. Połowę z nich przekazano do zaprzyjaźnionych z gminą instytucji i osób, gdzie promują walory turystyczne gminy Blizanów, przyczyniając się do powiększenia grona miłośników ziemi blizanowskiej. Dziękuję wszystkim uczestnikom, organizatorom i sponsorom tego wartościowego przedsięwzięcia. Wójt Gminy Blizanów mgr inż. Sławomir Musioł Over the last ten editions of the International Plein Air Painting Festival Beauty of Blizanow Land we could host, here in the municipality of Blizanów, 65 artists from different parts of Poland as well as from abroad: Belarus, Ukraine, Latvia, Russia, Moldova, the Czech Republic. The first editions were attended by well-known landscape artists from Kalisz Wiktor Jerzy Jędrzejak and Władyslaw Kościelniak. The curator of the exhibition, with one year break in 2009, was Ewa Kowalczyk-Wisniewska - a secondary school teacher in Piotrów who since 2006 has also served as an advisor in arts and craft in the Teacher Training Center in Kalisz. Over the years, a permanent group of participants of the open air painting has been joined by the graduates of art schools and those who create with passion. It is encouraging that the project was also attended by local inhabitants who are artistically talented: Julita Kąkol from Żerniki, Aleksandra Węgrzyn from Zagorzyn and Dariusz Kaczor from Brudzew. The integration of artistic and creative groups has resulted in the production of more than hundred works of high artistic quality that revealed the beauty of the surrounding landscape, forced to reflect on the passage of time and delighted with originality. One-day exhibition of landscape paintings attracted hundreds of people, and workshops organized for students from Blizanów municipality - dozens of volunteers. Direct contact with the artists, the opportunity to observe their work and the possibility to purchase their paintings certainly helped to popularize the art among the inhabitants of the municipality. With this event the Gallery of Municipal Center of Culture in Blizanów has been enriched with 282 paintings. Half of them was handed on to the institutions that cooperate with our municipality and to the individuals who promote our region, its tourist advantages and who contribute to extension of the circle of people in love with Blizanow land. I would like to take this opportunity to thank all the participants, organizers and contributors to this valuable project. The Administrator of Blizanow Commune mgr inż. Sławomir Musioł 3Piękno Ziemi Blizanowskiej X Międzynarodowy Plener Malarski 10th International Plein Air Painting Festival Beauty of Blizanow Land

4 Radosław Barek Urodzony w 1961r. w Koźminie Wielkopolskim. Studia architektoniczne ukończył w Politechnice Poznańskiej. Od 1989r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Działalność w dziedzinie kształtowania przestrzeni: architektura, urbanistyka, malarstwo, rysunek. Jest członkiem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich i stowarzyszenia Wędrowni Architekci. He was born in Koźmin Wielkopolski. He graduated from Technical Univesity of Poznań with architecture speciality. Since 1989 he has been working there as an academic teacher. He specializes in the field of space formation especially in architecture, town planning, painting, painting and drawing. He is a member of Polish Association of Pastel Painters and Wandering Architects. Chatka, pastel suchy, 50 x40 Konie, pastel suchy, 45 x 30 ul. Klasztorna 5/6 m Poznań tel Stary dąb, rysunek piórkiem, 10x15 4

5 Mirosław Bąkowski Urodzony w 1958 roku w Krotoszynie. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Pracuje jako nauczyciel plastyki. Tworzy prace olejne, pastele i akwarele. Brał udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych. He was born in 1958 in Krotoszyn. He graduated from Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych in Poznań. Now he works as an art teacher at school. His works can be found in many collections in Poland and abroad. ul. Krotoszyńska Kobylin tel Chałupa, pastel, 50x40 Chata, pastel, 50x40 5Piękno Ziemi Blizanowskiej X Międzynarodowy Plener Malarski 10th International Plein Air Painting Festival Beauty of Blizanow Land

6 Stefan Bielecki Mieszka w Sieradzu. Ukończył wychowanie plastyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie oraz studium podyplomowe z malarstwa na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się malarstwem olejnym o tematyce pejzażu. Prezentuje prace w wystawach indywidualnych i zbiorowych. W 2010 r. uzyskał wyróżnienie w XI Ogólnopolskim Biennale Sztuki Nieprofesjonalnej Pejzaż Ojczysty w Skierniewicach. He lives in Sieradz. He completed studies in fine arts in College of Pedagogy in Częstochowa. He got a diploma in his postgraduate studies in painting from Maria Skłodowska-Curie University in Lublin. He deals with oil landscape painting. He displays his works on individual and group exhibitions. In 2010 he got a honorable mention in the 11th National Biennial Exhibition of Amateur Art called Native Landscape in Skierniewice. Łąka, olej, 40x50 Dmuchawce tryptyk, olej, 20x66 ul. Armii Krajowej 26/ Sieradz tel Żniwa, olej, 40x50 6

7 Constantin Cheles Urodził się w 1960 r. W 1975 r. ukończył Dziecięcą Szkołę Artystyczną, a w 1979 r. ukończył technikum rolnicze o specjalności - zootechnik. Po zakończeniu służby w wojsku rozpoczął zaocznie Akademię Rolniczą w Odessie. Ponad 30 lat pracuje przy hodowli zwierząt głównie koni hodowlanych. Stąd bohaterami jego prac najczęściej są konie. Jego prace były wystawiane w rodzinnym mieście i w stolicy Gagauzji Komracie i Kiszyniowie. Znalazły się też na wystawie w Naukowo-artystycznym Muzeum Hodowli Koni w Moskwie i we Francji. We Włoszech w Weronie wydrukowany był kalendarz z jego rysunkami. Muzeum Permskie Dziedzictwo Butovicza w Rosji nabyło ponad 100 jego prac. Prace w kolekcjach prywatnych w Europie Ameryce i Azji. He was born in 1960, in 1975 he graduated from Children Art School. In 1979 he graduated from agricultural technical college specializing in animal rearing. After serving in the army he began to study at the Agricultural University in Odessa. For more than 30 years he has been working with farm animals - mainly horses. Hence, the characters of his works are mostly horses. His works have been exhibited in his hometown and Komrat - the capital of Gagauzia and Kiszyniów. He also displayed his works at the Science Museum of Horse Breeding in Moscow and France. A calendar with Constantin s drawings was printed in Verona (Italy). Perm Museum The Legacy of Butovicza in Russia has acquired more than 100 of his works. His works are also kept in private collections in Europe, America and Asia. UTA Gagauziya, Ceadir-Lunga, Str. Gorki 71 Republika Mołdawii tel Bez tytułu I, rysunek, 10x15 Bez tytułu II, rysunek, 10x15 Bez tytułu, rysunek, 20x30 7Piękno Ziemi Blizanowskiej X Międzynarodowy Plener Malarski 10th International Plein Air Painting Festival Beauty of Blizanow Land

8 Oxana Dvornik Studiuje na Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym Ion Creanga w Kiszyniowie. Skończyła Kolegium Pedagogiczne w Orhei i tamtejszą szkołę artystyczną. Laureatka wielu rejonowych i krajowych konkursów plastycznych. Prace w wystawach zbiorowych i indywidualnych w Orhei. Wykonała ilustracje do książki dla dzieci. She is a student at the National Pedagogical University Ion Creanga in Kiszyniów. A graduate of the College of Pedagogy in Orhei and the local art school. A winner of many regional and national art competitions. Her works are presented at individual and group exhibitions in Orhei. She made illustrations for children s books. Bez tytułu, akwarela, 29x42 Kiperchen, Orhei, MD 3500 Republika Mołdawii tel Bez tytułu, akwarela, 60x48 8

9 Aleksandra Flis Absolwentka edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Dyplomy artystyczne z grafiki warsztatowej i malarstwa. Uczestniczka wielu warsztatów, plenerów oraz przeglądów artystycznych zarówno w kraju jak i za granicą. A graduate of artistic education at the Arts Faculty at Adam Mickiewicz University. Graduation works in printmaking and painting. She participated in many workshops, plein air paintings and art festivals in Poland as well as abroad. ul. Malinowa Bełchatów tel Krwawnik, olej na tekturze, 30x18 Wieczór w Rychnowie, olej na płótnie, 40x23 Zmierzch, olej na płótnie, 23x40 9Piękno Ziemi Blizanowskiej X Międzynarodowy Plener Malarski 10th International Plein Air Painting Festival Beauty of Blizanow Land

10 Tomasz Janko Urodzony w 1983 r. w Warszawie. Studiował na wydziale architektury Politechniki Warszawskiej. Architekt na co dzień, a czasem uczestnik plenerów krajowych i zagranicznych. Prace wykonuje w rożnych technikach takich jak: akwarela, ołówek czy cienkopis. W swojej twórczości szuka spokoju oraz próbuje uchwycić ponadczasowy charakter danego miejsca. Born in 1983 in Warsaw. He studied at the Faculty of Architecture at Warsaw Technical University. He is an architect on a daily basis, and sometimes a participant of national and foreign plein air painting festivals. He performs his works using various techniques such as watercolor, pencil and fine felt-tip pen. In his works he is looking for peace and attempts to capture the timeless nature of a given place. Fara w Kazimierzu Dolnym, akwarela, 50x70 Tomasz Janko ul. Szczęśliwicka 27a/9, Warszawa tel Świątynia Wang, akwarela i długopis, 30x40 10

11 Patrycja Kaniewska Urodzona w 1993 w Szczecinie. Obecnie uczęszcza do Państwowego Liceum Plastycznego w Bydgoszczy. Od najmłodszych lat interesowała się plastyką, biorąc udział z sukcesami w różnego rodzaju konkursach. Zajmuje się malarstwem olejnym, akrylowym, rysunkiem i szkicem węglem. W swoich pracach lubi przedstawiać pejzaże, martwą naturę oraz portrety. Realizuje się także w kopiach i komiksach. Swoją przyszłość wiąże z malarstwem lub architekturą wnętrz. Born in 1993 in Szczecin. She is currently attending the National School of Art in Bydgoszcz. From an early childhood she has been interested in the fine arts, and has successfully been participating in various competitions. She paints in oil, acryl. She also draws and performs charcoal sketches. In her works she likes to portray landscapes, still life and portraits. She also has a lot of achievements doing copies and comics. She wants her future to be associated with painting or interior design. ul. Wczasowa Bydgoszcz tel Jej portret, olej, 40x50 Chatka, olej, 40x50 Żniwa, olej, 40x50 11

12 Ewa Kowalczyk - Wiśniewska Urodzona w 1978r. w Kaliszu. Studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Zakładzie Edukacji Artystycznej w Kaliszu. Dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Andrzeja Niekrasza. Pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół w Piotrowie. Zajmuje się malarstwem. Brała udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych. Prace w zbiorach krajowych i zagranicznych. Przez 9 lat pełni funkcję komisarza Międzynarodowego Pleneru Piękno Ziemi Blizanowskiej. Od 2006 r. doradca metodyczny w zakresie plastyki przy ODN w Kaliszu. Pola, płatki metalu, olej na płycie, 16x19 Born in 1978 in Kalisz. She is a graduate of Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz. She awarded her diploma in Prof. A. Niekrasza s Painting Studio. She works as a teacher in School Complex in Piotrów. She is absorbed with painting. She was a participant in solo and group exhibitions. Her works are in domestic and foreign collections. For nine years she has been an exhibition organizer of International Plein Air Workshop called The beauty of Blizanów district. Since 2006 a methodology adviser in Art at the Teacher Training Center in Kalisz. Wierzba w Pamięcinie, akwarela, 13,5x11,5 ul. Młynarska 18/ Kalisz tel Za kościołem w Brudzewie, akwarela, 13,5x11,5 12

13 Honorata Łukasik W zależności od rezultatu, jaki chce osiągnąć tworzy prace w różnych technikach. Ma na swym koncie: obrazy olejne, pastele, rysunki, prace wykonane aerografem. Miała wystawy w Kaliszu, dwa razy w Łodzi, w Japonii i w Anglii. W wolnych chwilach wykonuje też rysuneczki satyryczne, które były publikowane w czasopismach: Nie, Gazeta Wyborcza, Dziennik. Współpracuje z domem produkcyjnym Opus Film w Łodzi, gdzie wykonuje prace na potrzeby reklam. Do teatrów wykonuje też kostiumy, plakaty i małe scenografie. Ma pracownię malarską w Łagiewnikach i tam tworzy dla Ducha... She creates works in different techniques depending on the result she wants to achieve. She has performed oil and pastel paintings, drawings, air brush paintings. She exhibited her works in Kalisz, in Łódź for two times, in Japan and England. In her free time she also makes satirical illustrations that were published in magazines such us: Nie, Gazeta Wyborcza, Dziennik. She cooperates with a production house Opus Film in Łódź where she performs works used in advertising industry. She also makes costumes, posters and small sceneries for the theaters. She owns her art work-room in Łagiewniki where she creates her artistic works for the spirit. Al. Wyszyńskiego 104/ Łódź tel Coś mi weszło do głowy, olej, 30x40 Tak sobie myślę, akwarela, A5 Wykwit nadziei!, akryl, A5 13

14 Vera Misiura Urodzona w 1985 roku na Białorusi. Absolwentka Kolegium Przemysłu Lekkiego, zawodu projektant mody, projektant ubioru. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Grodnie Wydziału Sztuk Pięknych i Projektowania. Pracuje jako konstruktor odzieży w firmie Nord Style. Zajmuje się dekoratorstwem i projektowaniem kostiumów teatralnych. Brała udział w wystawach zbiorowych na terenie Polski i Białorusi. Born in 1985 in Belarus. A graduate of the College of Light Industry, her occupation is a fashion and clothes designer. Vera is also a graduate of Grodno Pedagogical University with the Faculty of Fine Arts and Design. She works as a clothes designer at the company Nord Style. She decorates and designs theatrical costumes and also deals with an applicable art. A participant of group exhibitions in Poland and Belarus. Loty, olej, 30 x 30 WIECZÓR, akwarela, 28 x 17 Grodno Ul. Klieckowa Białoruś tel Marzenia, marzenia..., olej, 47 x 35 14

15 Janina Piechowicz Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydziału Malarstwa i Grafiki. Pracuje jako grafik w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Projektuje plakaty, programy, scenografię, kostiumy. Maluje akwarele i obrazy olejne. Uczestniczyła w wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jej osiągnięcia wyszczególnione są na stronie internetowej: Janina Piechowicz is a graduate of the Painting and Graphics Faculty at Art Academy in Lodz. She works as a graphic artist for Teatr Powszechny in Lodz designing posters, programmes, costumes and stage decorations. She creates paintings in watercolor and oil. She took part in solo and group exhibitions. Her achievements are listed at: ul. Okoniowa 5/ Łódź tel Pejzaż z wiatrakiem, akwarela, 54x40 Wspomnienie, akwarela, 40x30 Bociany, akwarela, 40x30 15

16 Eudochia Robu Wschód słońca, olej, 48x38 Jesień, olej, 45x20 Absolwentka Państwowego Kolegium Sztuk Plastycznych w Kiszyniowie i Akademii Sztuk Pięknych w Sankt-Petersburgu. Pracowała jako nauczyciel plastyki w Szkole Sztuk Plastycznych dla dzieci. Jest członkiem Stowarzyszenia Artystów Plastyków Republiki Mołdawii. Prace w zbiorach krajowych i prywatnych kolekcjach zagranicznych w: Austrii, Francji, Polsce, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Rosji. Prace zamieszcza również na blogu: A graduate of the College of Fine Arts in Kiszyniów and the Academy of Fine Arts in St. Petersburg. She worked as an art teacher at the School of Visual Arts for children. She is a member of the Association of Artists of the Republic of Moldova. Her works have been gathered in domestic and foreign private collections in Austria, France, Poland, Germany, Italy, Spain, Russia. Her works are also published on a blog: Mitoc, Orhei, Republika Mołdawii tel Zapomniane bramy, olej, 60x48 16

17 Maria Rowdo - Bykowska Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie ASP). Od 1981 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Specjalizuje się w portretach dzieci. Od 1974 r. artystka bierze udział w licznych wystawach środowiska, a w ostatnich latach współpracuje z galeriami we Francji i Włoszech, biorąc tam udział w wystawach zbiorowych. Jej prace znajdują się w zbiorach BWA Wrocław, w licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą m.in. w Hiszpanii, Meksyku, Izraelu, Niemczech, Australii, Szwecji. Od 2002 r. bierze udział w aukcjach charytatywnych na rzecz Polaków zamieszkałych na dawnych Kresach Wschodnich organizowanych przez,,semper FIDELIS Wrocław. A graduate of the Academy of Fine Arts in Wroclaw (now known as ASP). Since 1981 she has been a member of the Association of Polish Artists and Designers. She is painting and drawing. She specializes in portraits of children. Since 1974 she has been involved in numerous exhibitions, and recently she has been involved in the cooperation with galleries in France and Italy where she takes part in exhibitions. Her works are presented in the collections of BWA Wrocław and also in numerous private collections in Poland and abroad in Spain, Mexico, Israel, Germany, Australia, Sweden. Since 2002 she has taken part in charity auctions for Polish people living in the former eastern territories organized by,, SEMPER FIDELIS Wroclaw. ul. Gwarecka 5/ Wrocław tel Pejzaż I, olej, 40x50 Pejzaż, olej, 40x50 Pejzaż II, olej, 30x40 17

18 Violetta Tarka Kościół w Grodzisku, akryl na płótnie, 45x55 Urodzona 1971r. w Pleszewie. Absolwentka UKSW w Warszawie filia w Kaliszu oraz UAM w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Pracę magisterską broniła w pracowni dr Anny Rospenk-Spychały. Ukończyła również studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania. Pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie. Uprawia głównie malarstwo (olej, akryl, pastel, akwarele, techniki mieszane) oraz rysunek. Autorka wystaw indywidualnych. Brała udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą oraz międzynarodowych plenerach artystycznych. Prace w zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech i we Francji. Born in 1971, Pleszew. She is a graduate of Kalisz branch of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, and received her degree from Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz. She awarded her thesis in PhD Anna Rospenk - Spychała s atelier. She also took an academic degree in her postgraduate studies from Poznań University of Technology, Faculty of Information Technology and Management. She works as a teacher in No. 1 Public School Complex in Pleszew. She mainly goes in for drawing and painting (oils, acrylics, pastels, mixed techniques). She is an author of individual exhibitions. She took part in domestic and foreign group exhibitions and international plein air workshops. Her works are in private collections in Poland, Germany and France. Zatoka, olej na płótnie, 60x80 Grodzisko 76c Pleszew tel Morze, olej na płótnie, 80x

19 Teresa Tomys Urodzona na ziemi koszalińskiej ponad 60 lat temu, wciąż młoda duchem (a może dopiero teraz?!). Obecnie mieszka we Wrześni. W 2004 r. odnalazła swoje miejsce na ziemi - pisze, maluje i kocha to robić. Maluje: akwarelą, olejami, kawą, wykonuje także rysunki ołówkiem i tuszem. W 2012 r. Krakowskie Wydawnictwo MINIATURA wydało jej tomik: Popołudnie kobiety, a rok później kolejny Jesień nie tylko moja. Prace publikuje na blogu: oraz na: Born in the land of Koszalin more than 60 years ago, still young at heart (and perhaps only now?). She currently lives in Września. In 2004 she found her place in the world - she writes, and paints and loves to do it. She performs in watercolor, oils, coffee, pencil and ink. In 2012, the Krakow Publishing House MINIATURE released her book Popołudnie kobiety ( The afternoon of a woman ), and a year later, another one Jesień nie tylko moja ( Autumn is not just mine ). She publishes her works on the blog: - not - be - a - pozno.blog.onet.pl and: ul. Kościuszki 38/ Września tel Pastereczka, malowane kawą,30x40 Chata, olej, 40x50 Wspomnienie lata, olej, 40x60 19

20 Grzegorz Wróbel Urodzony w Warszawie w 1983 r. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie poznał technikę i piękno akwareli. Brał udział w licznych wystawach w Kazimierzu Dolnym oraz Warszawie. Czynnie bierze udział w plenerach w Polsce (Dolny Śląsk, Wrocław, Toruń, Kazimierz Dolny, Kalisz) oraz za granicą (Berlin, Barcelona, Sycylia, Paryż, Wiedeń). Od 9 lat uczy również rysunku i malarstwa akwarelowego. Maluje z pasji dla siebie, ale wykonuje również prace zlecone w tym zakresie. Największa taka realizacja - seria 16 akwarel, prezentowanych w Teatrze Kamienica w Warszawie - została wykonana w 2011 r. na zamówienie MSZ w celu promocji Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. W swoich akwarelach stara się uchwycić światło, przestrzeń i emocje, czasem swoje własne, a czasem emocje innych uczestników swych obrazów. Od paru lat pracuje w biurze architektonicznym w Warszawie. Jego trzecią pasją jest muzyka, którą nieprzerwanie tworzy od 12 lat. Własnymi nakładami zrealizował już 4 albumy muzyki instrumentalnej. Born in Warsaw in 1983, studied at the Faculty of Architecture at Warsaw University of Technology where he learned the beauty of watercolor technique. He has participated in numerous exhibitions in Kazimierz Dolny and Warsaw. He also actively participates in the open air paintings in Poland (Lower Silesia, Wroclaw, Torun, Kazimierz Dolny, Kalisz) and abroad (Berlin, Barcelona, Sicily, Paris, Vienna). For 9 years he has also been teaching drawing and watercolor painting. He performs the paintings for himself and as the assigned work. The largest such undertaking - a series of 16 watercolors was presented at the Theatre Building in Warsaw and made in 2011 for the Ministry of Foreign Affairs in order to promote Polish Presidency of the European Union. In his watercolor paintings he is trying to capture the light, space and emotions, sometimes his own, sometimes the feelings of people presented on his paintings. For several years he has worked in an architect s office in Warsaw. His third passion is music continuously played for over 12 years. He has already completed four albums of instrumental music. Kalisz Rynek, akwarela, 50x70 Ul. Rozłogi 12 m 123, Warszawa tel Podróż po Wenecji, akwarela, 50x70 20

21 Ewa Zachatova Urodzona w 1976 r. w czeskim Cieszynie. Z wykształcenia ekonomistka. Aktualnie studiuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wydziale artystycznym w Cieszynie. Uczestniczyła w międzynarodowych plenerach na Słowacji i w Czechach. Brała udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych. Prace obejrzeć można na stronie: Born in 1976 in Cieszyn (the Czech Republic). Trained as an economist. Currently studying at the University of Silesia in Katowice, Faculty of Arts in Cieszyn. Took part in the international plein air paintings in Slovakia and the Czech Republic. A participant of group and individual exhibitions. Her works can be viewed at: Stonava 1115, Stonava 73534, Czeska Republika tel Akt, suchy pastel, 100x70 Kościół, akwarela, 60x48 Portret, suchy pastel, 60x48 21

22 Od 2005 r. jeden dzień pleneru malarskiego jest poświęcony na warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. W tym roku odbyły się one 19 lipca w Zespole Szkół w Piotrowie, a w ich organizację włączyło się Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Fantazja w Piotrowie. Organizatorzy pleneru: Wójt Gminy Blizanów, Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Blizanów, Hotel Kristoff Termin i miejsce pleneru: , gmina Blizanów Zdjęcia: Archiwum artystów i GOK Blizanów Tłumaczenie tekstu: Urszula Janczar Projekt, skład katalogu i druk: Agencja Artystyczno-Reklamowa NOVIM 22

23 Tegoroczni uczestnicy pleneru byli zakwaterowani w hotelu Kristoff 23

24

Wójt Gminy Blizanów mgr. inż. Sławomir Musioł

Wójt Gminy Blizanów mgr. inż. Sławomir Musioł 1 Tegoroczny, ósmy plener malarski był wyjątkowy chociażby ze względu na zmianę miejsca zakwaterowania uczestników i wystawy plenerowej. Dotychczasowe lokum ośrodek wypoczynkowy w Piskorach zastąpiło Szkolne

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowy Plener Malarski

VII Międzynarodowy Plener Malarski Blizanów 2010 Piękno Ziemi Blizanowskiej VII Międzynarodowy Plener Malarski 7 th International Plein Air Painting Festival Beauty of Blizanow Land Sielanka Blizanowa Oto nasza gmina Blizanów Piękne tu

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Sebastian Krzywak Data, miejsce urodzenia: 1979, Zielona Góra. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Edukacja: Akademia

Sebastian Krzywak  Data, miejsce urodzenia: 1979, Zielona Góra. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Edukacja: Akademia Sebastian Krzywak www.sebastiankrzywak.com Data, miejsce urodzenia: 1979, Zielona Góra. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Edukacja: 2000-2005 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Dyplom z malarstwa w pracowni

Bardziej szczegółowo

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 POPLENEROWA WYSTAWA MALARSTWA XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 GMINNE CENTRUM KULTURY W SZYDŁOWIE URZĄD GMINY W SZYDŁOWIE Historia Pleneru malarskiego w Szydłowie sięga

Bardziej szczegółowo

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH PORTRETY i SYTUACJE PAPIEROSY. ZMĘCZONE TWARZE akryl na płótnie, 150 x 120 cm WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 2012 Figuracja malarstwo. Galeria Ether, Warszawa. 2010

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Le Sacre du Printemps

Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps hundred years anniversary setna rocznica Roza Puzynowska s oil paintings in celebration of the original choreography by Vaslav Nijinsky. Olejne obrazy Róży

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

Wernisaż. Wystawa prac studentów Kierunku Plastycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku

Wernisaż. Wystawa prac studentów Kierunku Plastycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku Wernisaż Wystawa prac studentów Kierunku Plastycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku Od czterech lat mam przyjemność prowadzić zajęcia z malarstwa i rysunku na Sanockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr Małgorzata DrozdWitek Urodziła się w 1978 roku w Łańcucie. Jest absolwentką Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom z wyróżnieniem na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ

NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ Wiesław Sierota Streszczenie. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami w 2009 r. przeprowadziło warsztaty terapii zajęciowej

Bardziej szczegółowo

Patrycja Longawa urodziła się roku w Sanoku, obecnie mieszka w Jedliczu. Już od najmłodszych lat interesowała się sztuką. W 2010 r.

Patrycja Longawa urodziła się roku w Sanoku, obecnie mieszka w Jedliczu. Już od najmłodszych lat interesowała się sztuką. W 2010 r. Patrycja Longawa urodziła się 9.02.1988 roku w Sanoku, obecnie mieszka w Jedliczu. Już od najmłodszych lat interesowała się sztuką. W 2010 r. ukończyła studia licencjackie na kierunku Edukacja Artystyczna

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Adam Mickiewicz University in Poznań, Artistic education, M.A Degree

Adam Mickiewicz University in Poznań, Artistic education, M.A Degree Marcelina Wojtasik Born 30.08.1993 in Ostrów. Student of Artistic education at Adam Mickiewicz University in Poznań and Branding at University of Wrocław. Bachelor degree carried out in the Multimedia

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

Franciszek Wójcik (1903-1984)

Franciszek Wójcik (1903-1984) Franciszek Wójcik (1903-1984) wystawa: Pejzaże z Rzymu i Zakopanego 04.03.2011 18.03.2011 Connaisseur Salon Dzieł Sztuki Kraków, Rynek Główny 11 Franciszek Wójcik (1903-1984) Urodzony 2 stycznia 1903 r.

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

PLENER MALARSKI "PEJZAZE WARMII" I PUZZLE MALARSKIE

PLENER MALARSKI PEJZAZE WARMII I PUZZLE MALARSKIE PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW NA OBSZARZE REALIZACJI LSR POPRZEZ ORGANIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNEGO OPARTEGO O LOKALNE ZASOBY. PLENER MALARSKI "PEJZAZE WARMII" I PUZZLE MALARSKIE ORNETA,

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Sylwestrowicz

Arkadiusz Sylwestrowicz Arkadiusz Sylwestrowicz Ur. 27.07.1971 w Łodzi. Studiował na ASP w Gdańsku. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w ASP w Gdańsku. Wystawy indywidualne: Dźwiękobrazy 2004-, Art Vilnius16, Wilno, Litwa

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ TWARDOWSKI KAZIMIERZ TWARDOWSKI

KAZIMIERZ TWARDOWSKI KAZIMIERZ TWARDOWSKI Wtorek, 29 grudnia 2015 KAZIMIERZ TWARDOWSKI KAZIMIERZ TWARDOWSKI Artysta urodził się w Olszance, Gmina Podegrodzie. Ukończył liceum plastyczne w Tarnowie i studia na wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Language Schools and Other Institutions. where you can learn Polish as a foreign language in Poland

Language Schools and Other Institutions. where you can learn Polish as a foreign language in Poland Language Schools and Other Institutions where you can learn Polish as a foreign language in Poland City Name of Institution Contact Biała Podlaska PRIME Centrum Języków Obcych biuro@prime-bp.pl Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

Fotografia Wrzesień Grudzień 2015

Fotografia Wrzesień Grudzień 2015 Fotografia Wrzesień Grudzień 2015 Photography September December 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie

Bardziej szczegółowo

Album prac projektu. Akademia Plastyczna

Album prac projektu. Akademia Plastyczna Album prac projektu Akademia Plastyczna Szanowni Panstwo www.fpmiinr.org.pl www.fpmiinr.org.pl/akademia Fundacja Wspólna Droga www.wspolnadroga.pl W okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

MARZENA JAGIEŁŁO. hermeneutyka chleba powszedniego

MARZENA JAGIEŁŁO. hermeneutyka chleba powszedniego MARZENA JAGIEŁŁO hermeneutyka chleba powszedniego 1 MARZENA JAGIEŁŁO kom. 728 881 188 mjawa@o2.pl www.behance.net/mjawa Urodzona w Starachowicach. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

WERNISAŻ. Motywy śródziemnomorskie w akwareli wystawa zbiorowa

WERNISAŻ. Motywy śródziemnomorskie w akwareli wystawa zbiorowa WERNISAŻ Motywy śródziemnomorskie w akwareli wystawa zbiorowa Współorganizator wystawy: Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich Kurator wystawy: Janina Tuora MINH DAM urodził się w Wietnamie. Od 7 roku życia

Bardziej szczegółowo

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO WYBRANE WYSTAWY I NAGRODY 2012 Internationales Literaturfestival Berlin. Wykłady, seminaria, warsztaty ilustracja książki dziecięcej 7. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów.

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Piątek, 13 maja Plakaty z Krakowa w limanowskiej bibliotece

Wiadomości. Piątek, 13 maja Plakaty z Krakowa w limanowskiej bibliotece Wiadomości Piątek, 13 maja 2016 Plakaty z Krakowa w limanowskiej bibliotece Jędrzej Bobowski. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie w 1991 roku. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

WALDEMAR MARIAN KUCZMA

WALDEMAR MARIAN KUCZMA WALDEMAR MARIAN KUCZMA malarstwo / painting Grand Prix Srebrny Czworokąt 2009 Grand Prix Silver Quadrangle 2009 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu National Museum of the Przemysl District In

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

z działalności Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu w 2010 roku

z działalności Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu w 2010 roku S P R A W O Z D A N I E z działalności Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu w 2010 roku I. WYSTAWIENNICTWO 18.12.09 18.01.10 - Deski. Obrazy. Słowa - Muzeum Zamek Górków w Szamotułach (unikalna kolekcja

Bardziej szczegółowo

20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata"

20/12/2005 Kursk wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu Łzy świata 2005 20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata" Współorganizator: Muzeum Sportu i Turystyki oraz Galeria Ostrołęka. Wystawa czynna do 17 stycznia 2006.

Bardziej szczegółowo

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2016/2017 Terminarz postępowania

Bardziej szczegółowo

Baptist Church Records

Baptist Church Records Baptist Church Records The Baptist religion was a religious minority in Poland, making it more difficult to know when and where records of this religion might be available. In an article from Rodziny,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr hab. Renata Szyszlak, prof. UR Urodzona w 1974 roku w Przemyślu. Studia w Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunkach: Pedagogika, dyplom w 1998 roku oraz Edukacja Artystyczna w Zakresie sztuk Plastycznych.

Bardziej szczegółowo

Już po raz siódmy Zespół Szkół nr 12

Już po raz siódmy Zespół Szkół nr 12 Już po raz siódmy Zespół Szkół nr 12 w Gdyni pod kierunkiem Dyrektora Andrzeja Bodnara, we współpracy z Urzędem Miasta Gdyni zorganizował Wojewódzki Przegląd Twórczości Plastycznej Nauczycieli Chromy i

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Stairway to heaven. Przemysław Nizio. 12-26.III.2011 r. Galeria ATTIS Ryszard Lachman ul. Starowiślna 14 Kraków www.attis.oprawa.

Stairway to heaven. Przemysław Nizio. 12-26.III.2011 r. Galeria ATTIS Ryszard Lachman ul. Starowiślna 14 Kraków www.attis.oprawa. Stairway to heaven Przemysław Nizio 12-26.III.2011 r. Galeria ATTIS Ryszard Lachman ul. Starowiślna 14 Kraków www.attis.oprawa.com biografia Przemysław Nizio urodził się 03.01.1980 r. w Szczebrzeszynie.

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG PODGRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a GRADUATES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY FIELDS OF EDUCATION a

ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG PODGRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a GRADUATES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY FIELDS OF EDUCATION a STUDIÓW a OF EDUCATION a Master s O G Ó Ł E M. 2000/01 23095 14426 10847 821 6548 4212 T O T A L 2001/02 23193 14181 10845 746 6227 4700 2002/03 25514 15907 11416 736 6794 5816 2003/04 25458 15905 11175

Bardziej szczegółowo

Pejzaż wewnętrzny Wystawa retrospektywna. Wanda Porazińska-Janik marca

Pejzaż wewnętrzny Wystawa retrospektywna. Wanda Porazińska-Janik marca Wystawa retrospektywna Wanda Porazińska-Janik 8-29 marca 2011 Wanda Porazińska - Janik Malarka. Urodzona 5 września 1936 roku w Siedlcach, zmarła 6 kwietnia 2010 roku w Krakowie. Studia artystyczne na

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia w dniu

Wydarzenia w dniu Urząd Miasta Racibórz http://www.raciborz.pl/kultura_i_sport/kalendarium_imprez/2013-07-3/printpdf Wydarzenia w dniu 2013-07-03 Wydarzenia w dniu: 03 lipiec 2013 Wybierz eń: 2013-07-03 Przejdź Bieżące

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń ORGANIZATORZY: Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń Honorowy patronat J E Yusuf Ziya Özcan Ambasador Turcji w Warszawie Spośród wielu europejskich wydarzeń, liczne odsłaniają bogactwo oświatowej

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L TABL 109 STUDIÓW O G Ó E M T O T A L on the first 2000/01 81565 45100 24189 11888 8032 2004/05 103637 58698 27031 19654 12951 105015 60194 26636 R A Z E M 2000/01 Administracja Administration Archeologia

Bardziej szczegółowo

KATALOG. IV Siedlecka Aukcja Sztuki Wiosna 2011

KATALOG. IV Siedlecka Aukcja Sztuki Wiosna 2011 KATALOG IV Siedlecka Aukcja Sztuki Wiosna 2011 Jesienne Bieszczady rozmiar: 40 x 60 cm olej cena wywoławcza: 200 zł autorka: Nina Jankowska Malarstwo jest dla mnie spełnieniem marzeń, których wcześniej,

Bardziej szczegółowo

Jesienna dawka pozytywnej kultury z Themersonami w roli głównej

Jesienna dawka pozytywnej kultury z Themersonami w roli głównej Jesienna dawka pozytywnej kultury z Themersonami w roli głównej W ciągu trzech październikowych dni, płockie instytucje kultury zaoferują szeroki wachlarz działań, których przedmiotem będzie artystyczna

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

MACIEJ KURAK EDUCATION SOLO EXHIBITIONS GROUP EXHIBITIONS

MACIEJ KURAK EDUCATION SOLO EXHIBITIONS GROUP EXHIBITIONS MACIEJ KURAK Born in 1972 in Poznań. Lives and works in Poznań Maciej Kurak is an author of site specific installations, winner of Deutsche Bank Prize for the Best Polish Young Artist in 2006. He is the

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

ALFRED WYSOCKI Maćkowa Ruda 67 16-503 Krasnopol tel. 605 651 648

ALFRED WYSOCKI Maćkowa Ruda 67 16-503 Krasnopol tel. 605 651 648 ALFRED WYSOCKI czterdzieści Urodziłem się 20 grudnia 1950 roku w Warszawie. W latach 1969-1974 studiowałem na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, m.in. u profesorów: Ludwika Maciąga,

Bardziej szczegółowo

1. Andrzej Lachowicz, z cyklu Cienie, 1970, fotografia barwna, 50 x 50 [55 x 55], nr kat. 679;

1. Andrzej Lachowicz, z cyklu Cienie, 1970, fotografia barwna, 50 x 50 [55 x 55], nr kat. 679; Spis prac aktualizowany L-Ł LACHOWICZ Andrzej 1. z cyklu: Cienie, 1970 1976, cykl 10 fotografii, 50 x 50 cm [55 x 55], diapozytyw barwny, nr kat. 679; Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Majerczyk-Sieczka. Portfolio

Małgorzata Majerczyk-Sieczka. Portfolio Małgorzata Majerczyk-Sieczka Portfolio DANE KONTAKTOWE ur. 1972 34-520 Poronin, ul. Kasprowicza 41a tel. 602831877 e-mail: sieczka@podhale.com UMIEJĘTNOŚCI Znajomość pakietu Corel, Adobe, znajomość środowiska

Bardziej szczegółowo

ŚLUSARCZYK/KOŁODZIEJCZYK

ŚLUSARCZYK/KOŁODZIEJCZYK PEJZAŻ HORYZONTALNY ŚLUSARCZYK/KOŁODZIEJCZYK 1. Marzena Ślusarczyk Bez tytułu, 2014 akryl, płótno, 130 97 cm PEJZAŻ HORYZONTALNY ŚLUSARCZYK/KOŁODZIEJCZYK WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ 9 30 LIPCA 2015

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię Chciałabym/Chciałabym zapisać się na. studia licencjackie studia magisterskie studia doktoranckie studia

Bardziej szczegółowo

CHROMY i ACHROMY VIII Wojewódzki Przegląd Twórczości Plastycznej Nauczycieli CHROMY I ACHROMY 2016

CHROMY i ACHROMY VIII Wojewódzki Przegląd Twórczości Plastycznej Nauczycieli CHROMY I ACHROMY 2016 CHROMY i ACHROMY VIII Wojewódzki Przegląd Twórczości Plastycznej Nauczycieli CHROMY I ACHROMY 2016 CHROMY i ACHROMY Już po raz ósmy Zespół Szkół nr 12 w Gdyni pod kierunkiem Dyrektora Andrzeja Bodnara,

Bardziej szczegółowo

She lives at Ruda Kozielska, a small village located between the Polish cities of Gliwice, Rybnik and Racibórz.

She lives at Ruda Kozielska, a small village located between the Polish cities of Gliwice, Rybnik and Racibórz. MAGDALENA GOGÓŁ She lives at Ruda Kozielska, a small village located between the Polish cities of Gliwice, Rybnik and Racibórz. She graduated from the Fine Arts High School in Katowice, and the University

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Teresa Wallis - Joniak i Koloryści

Teresa Wallis - Joniak i Koloryści Wystawa malarstwa Teresa Wallis - Joniak i Koloryści 6 IV - 2 V 2017 Śląski Dom Aukcyjny - O/Kraków, ul. Karmelicka 48 4 V - 2 VI 2017 Warszawski Dom Aukcyjny - Warszawa, ul. Wilcza 69 www.slaski.org -

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008

Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008 Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008 Dziewięćdziesiąta trzecia publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor Naczelny Prof. dr hab. Dariusz Milczarek Recenzowany

Bardziej szczegółowo

Twórczość Barbara Sobczyk-Ruchniewicz

Twórczość Barbara Sobczyk-Ruchniewicz Twórczość Barbara Sobczyk-Ruchniewicz Zawsze słuchaj sercem pieśni życia Katarzyna Hebbun że użyteczne nigdy nie jest samo, że piękno wchodzi nieproszone, bramą Cyprian Kamil Norwid Te słowa, głoszące

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PLASTYCZNEJ W KIELCACH

POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PLASTYCZNEJ W KIELCACH POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PLASTYCZNEJ W KIELCACH MIROSŁAW BENEDYKTOWICZ MAŁGORZATA BIELECKA BEATA BOREK URSZULA JĘDRZEJCZYK WIESŁAWA KISIAŁA WALDEMAR KOZUB HENRYK KRÓLIKOWSKI TAMARA MAJ JÓZEF GRZEGORZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury z dnia 2 lutego 2004 r.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury z dnia 2 lutego 2004 r. Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury z dnia 2 lutego 2004 r. Wykaz osób, które uzyskały kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych w 2003 roku (do 30 kwietnia): DZIEDZINA

Bardziej szczegółowo