X Międzynarodowy Plener Malarski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X Międzynarodowy Plener Malarski"

Transkrypt

1 Blizanów 2013 Piękno Ziemi Blizanowskiej X Międzynarodowy Plener Malarski The 10 th International Plein Air Painting Festival Beauty of Blizanow Land Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2 Agata Agaciak, Sztuka Wyrzeźbiona na samym dnie serca, W wyobraźni jasny obraz drzemie, Oddam zawsze najmniejszy jej szczegół Mam jak żywą przed oczami Blizanowską ziemię W akwareli ujmującej prostoty Skryte zbóż złotawe prześwity Obok w korony świerku zaplątane Dumnie płyną nieskalane błękity. W półmroku zabytkowych dworów Przysiadła zasłuchana perspektywa, Starych legend posłucha i na obraz wróci, Nie lubi wszak, gdy się jej przerywa... Tu znów łamie się całkiem kreska, Przed przydrożnym krzyżem klęka, Pięknem rzeki szczerze urzeczona Topi się we łzach i pęka. Mienią się w oczach kościółków Barwne i dumne witraże, Same mogłyby stworzyć wystawę Z ludzkich myśli, trosk i marzeń. Aż nagle łączą się farby Na wspomnień wielobarwnej palecie, By całą Gminę przedstawić Na jednym wspólnym portrecie Ile na nim kolorów - nie zliczę W półcieni i blasków ogrodzie Tak autentycznym w swym uroku Jak można to dostrzec na co dzień. W pięknie odnaleźć głębię, Najjaśniejszą z iskier odszukać To znaczy odkryć tę Gminę, To właśnie prawdziwa Sztuka.

3 W ciągu 10 edycji Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Piękno Ziemi Blizanowskiej mogliśmy gościć na terenie gminy Blizanów łącznie 65 artystów z różnych części Polski, a także z zagranicy: Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Rosji, Mołdawii, Czech. W pierwszych plenerach gościnnie uczestniczyli znani kaliscy artyści Wiktor Jerzy Jędrzejak i Władysław Kościelniak. Komisarzem pleneru (z roczną przerwą w 2009 r.) była Ewa Kowalczyk-Wiśniewska - nauczyciel Zespołu Szkół w Piotrowie, która od 2006 r. pełni również funkcję doradcy metodycznego ODN w Kaliszu w zakresie plastyki. Przez lata utworzyła się stała grupa uczestników pleneru, do której przyłączali się kolejni absolwenci szkół artystycznych i osoby tworzące z pasją. Cieszy fakt, iż w przedsięwzięciu uczestniczyli również utalentowani malarsko mieszkańcy gminy Blizanów: Julita Kąkol z Żernik, Aleksandra Węgrzyn z Zagorzyna i Dariusz Kaczor z Brudzewa. Integracja środowisk artystycznych i twórczych owocowała co roku nieco ponad setką prac o wysokiej jakości artystycznej, które odkrywały piękno otaczającego nas krajobrazu, zmuszały do refleksji nad upływającym czasem i zachwycały oryginalnością ujęcia. Jednodniowa wystawa poplenerowa gromadziła setki osób, a warsztaty plastyczne dla uczniów z terenu gminy dziesiątki chętnych. Bezpośredni kontakt z artystami, możliwość obserwowania ich pracy i zakupu obrazów z pewnością przyczyniły się do popularyzacji sztuki wśród mieszkańców gminy. Dzięki tej imprezie galeria Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie wzbogaciła się o 282 prace. Połowę z nich przekazano do zaprzyjaźnionych z gminą instytucji i osób, gdzie promują walory turystyczne gminy Blizanów, przyczyniając się do powiększenia grona miłośników ziemi blizanowskiej. Dziękuję wszystkim uczestnikom, organizatorom i sponsorom tego wartościowego przedsięwzięcia. Wójt Gminy Blizanów mgr inż. Sławomir Musioł Over the last ten editions of the International Plein Air Painting Festival Beauty of Blizanow Land we could host, here in the municipality of Blizanów, 65 artists from different parts of Poland as well as from abroad: Belarus, Ukraine, Latvia, Russia, Moldova, the Czech Republic. The first editions were attended by well-known landscape artists from Kalisz Wiktor Jerzy Jędrzejak and Władyslaw Kościelniak. The curator of the exhibition, with one year break in 2009, was Ewa Kowalczyk-Wisniewska - a secondary school teacher in Piotrów who since 2006 has also served as an advisor in arts and craft in the Teacher Training Center in Kalisz. Over the years, a permanent group of participants of the open air painting has been joined by the graduates of art schools and those who create with passion. It is encouraging that the project was also attended by local inhabitants who are artistically talented: Julita Kąkol from Żerniki, Aleksandra Węgrzyn from Zagorzyn and Dariusz Kaczor from Brudzew. The integration of artistic and creative groups has resulted in the production of more than hundred works of high artistic quality that revealed the beauty of the surrounding landscape, forced to reflect on the passage of time and delighted with originality. One-day exhibition of landscape paintings attracted hundreds of people, and workshops organized for students from Blizanów municipality - dozens of volunteers. Direct contact with the artists, the opportunity to observe their work and the possibility to purchase their paintings certainly helped to popularize the art among the inhabitants of the municipality. With this event the Gallery of Municipal Center of Culture in Blizanów has been enriched with 282 paintings. Half of them was handed on to the institutions that cooperate with our municipality and to the individuals who promote our region, its tourist advantages and who contribute to extension of the circle of people in love with Blizanow land. I would like to take this opportunity to thank all the participants, organizers and contributors to this valuable project. The Administrator of Blizanow Commune mgr inż. Sławomir Musioł 3Piękno Ziemi Blizanowskiej X Międzynarodowy Plener Malarski 10th International Plein Air Painting Festival Beauty of Blizanow Land

4 Radosław Barek Urodzony w 1961r. w Koźminie Wielkopolskim. Studia architektoniczne ukończył w Politechnice Poznańskiej. Od 1989r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Działalność w dziedzinie kształtowania przestrzeni: architektura, urbanistyka, malarstwo, rysunek. Jest członkiem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich i stowarzyszenia Wędrowni Architekci. He was born in Koźmin Wielkopolski. He graduated from Technical Univesity of Poznań with architecture speciality. Since 1989 he has been working there as an academic teacher. He specializes in the field of space formation especially in architecture, town planning, painting, painting and drawing. He is a member of Polish Association of Pastel Painters and Wandering Architects. Chatka, pastel suchy, 50 x40 Konie, pastel suchy, 45 x 30 ul. Klasztorna 5/6 m Poznań tel Stary dąb, rysunek piórkiem, 10x15 4

5 Mirosław Bąkowski Urodzony w 1958 roku w Krotoszynie. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Pracuje jako nauczyciel plastyki. Tworzy prace olejne, pastele i akwarele. Brał udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych. He was born in 1958 in Krotoszyn. He graduated from Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych in Poznań. Now he works as an art teacher at school. His works can be found in many collections in Poland and abroad. ul. Krotoszyńska Kobylin tel Chałupa, pastel, 50x40 Chata, pastel, 50x40 5Piękno Ziemi Blizanowskiej X Międzynarodowy Plener Malarski 10th International Plein Air Painting Festival Beauty of Blizanow Land

6 Stefan Bielecki Mieszka w Sieradzu. Ukończył wychowanie plastyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie oraz studium podyplomowe z malarstwa na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się malarstwem olejnym o tematyce pejzażu. Prezentuje prace w wystawach indywidualnych i zbiorowych. W 2010 r. uzyskał wyróżnienie w XI Ogólnopolskim Biennale Sztuki Nieprofesjonalnej Pejzaż Ojczysty w Skierniewicach. He lives in Sieradz. He completed studies in fine arts in College of Pedagogy in Częstochowa. He got a diploma in his postgraduate studies in painting from Maria Skłodowska-Curie University in Lublin. He deals with oil landscape painting. He displays his works on individual and group exhibitions. In 2010 he got a honorable mention in the 11th National Biennial Exhibition of Amateur Art called Native Landscape in Skierniewice. Łąka, olej, 40x50 Dmuchawce tryptyk, olej, 20x66 ul. Armii Krajowej 26/ Sieradz tel Żniwa, olej, 40x50 6

7 Constantin Cheles Urodził się w 1960 r. W 1975 r. ukończył Dziecięcą Szkołę Artystyczną, a w 1979 r. ukończył technikum rolnicze o specjalności - zootechnik. Po zakończeniu służby w wojsku rozpoczął zaocznie Akademię Rolniczą w Odessie. Ponad 30 lat pracuje przy hodowli zwierząt głównie koni hodowlanych. Stąd bohaterami jego prac najczęściej są konie. Jego prace były wystawiane w rodzinnym mieście i w stolicy Gagauzji Komracie i Kiszyniowie. Znalazły się też na wystawie w Naukowo-artystycznym Muzeum Hodowli Koni w Moskwie i we Francji. We Włoszech w Weronie wydrukowany był kalendarz z jego rysunkami. Muzeum Permskie Dziedzictwo Butovicza w Rosji nabyło ponad 100 jego prac. Prace w kolekcjach prywatnych w Europie Ameryce i Azji. He was born in 1960, in 1975 he graduated from Children Art School. In 1979 he graduated from agricultural technical college specializing in animal rearing. After serving in the army he began to study at the Agricultural University in Odessa. For more than 30 years he has been working with farm animals - mainly horses. Hence, the characters of his works are mostly horses. His works have been exhibited in his hometown and Komrat - the capital of Gagauzia and Kiszyniów. He also displayed his works at the Science Museum of Horse Breeding in Moscow and France. A calendar with Constantin s drawings was printed in Verona (Italy). Perm Museum The Legacy of Butovicza in Russia has acquired more than 100 of his works. His works are also kept in private collections in Europe, America and Asia. UTA Gagauziya, Ceadir-Lunga, Str. Gorki 71 Republika Mołdawii tel Bez tytułu I, rysunek, 10x15 Bez tytułu II, rysunek, 10x15 Bez tytułu, rysunek, 20x30 7Piękno Ziemi Blizanowskiej X Międzynarodowy Plener Malarski 10th International Plein Air Painting Festival Beauty of Blizanow Land

8 Oxana Dvornik Studiuje na Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym Ion Creanga w Kiszyniowie. Skończyła Kolegium Pedagogiczne w Orhei i tamtejszą szkołę artystyczną. Laureatka wielu rejonowych i krajowych konkursów plastycznych. Prace w wystawach zbiorowych i indywidualnych w Orhei. Wykonała ilustracje do książki dla dzieci. She is a student at the National Pedagogical University Ion Creanga in Kiszyniów. A graduate of the College of Pedagogy in Orhei and the local art school. A winner of many regional and national art competitions. Her works are presented at individual and group exhibitions in Orhei. She made illustrations for children s books. Bez tytułu, akwarela, 29x42 Kiperchen, Orhei, MD 3500 Republika Mołdawii tel Bez tytułu, akwarela, 60x48 8

9 Aleksandra Flis Absolwentka edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Dyplomy artystyczne z grafiki warsztatowej i malarstwa. Uczestniczka wielu warsztatów, plenerów oraz przeglądów artystycznych zarówno w kraju jak i za granicą. A graduate of artistic education at the Arts Faculty at Adam Mickiewicz University. Graduation works in printmaking and painting. She participated in many workshops, plein air paintings and art festivals in Poland as well as abroad. ul. Malinowa Bełchatów tel Krwawnik, olej na tekturze, 30x18 Wieczór w Rychnowie, olej na płótnie, 40x23 Zmierzch, olej na płótnie, 23x40 9Piękno Ziemi Blizanowskiej X Międzynarodowy Plener Malarski 10th International Plein Air Painting Festival Beauty of Blizanow Land

10 Tomasz Janko Urodzony w 1983 r. w Warszawie. Studiował na wydziale architektury Politechniki Warszawskiej. Architekt na co dzień, a czasem uczestnik plenerów krajowych i zagranicznych. Prace wykonuje w rożnych technikach takich jak: akwarela, ołówek czy cienkopis. W swojej twórczości szuka spokoju oraz próbuje uchwycić ponadczasowy charakter danego miejsca. Born in 1983 in Warsaw. He studied at the Faculty of Architecture at Warsaw Technical University. He is an architect on a daily basis, and sometimes a participant of national and foreign plein air painting festivals. He performs his works using various techniques such as watercolor, pencil and fine felt-tip pen. In his works he is looking for peace and attempts to capture the timeless nature of a given place. Fara w Kazimierzu Dolnym, akwarela, 50x70 Tomasz Janko ul. Szczęśliwicka 27a/9, Warszawa tel Świątynia Wang, akwarela i długopis, 30x40 10

11 Patrycja Kaniewska Urodzona w 1993 w Szczecinie. Obecnie uczęszcza do Państwowego Liceum Plastycznego w Bydgoszczy. Od najmłodszych lat interesowała się plastyką, biorąc udział z sukcesami w różnego rodzaju konkursach. Zajmuje się malarstwem olejnym, akrylowym, rysunkiem i szkicem węglem. W swoich pracach lubi przedstawiać pejzaże, martwą naturę oraz portrety. Realizuje się także w kopiach i komiksach. Swoją przyszłość wiąże z malarstwem lub architekturą wnętrz. Born in 1993 in Szczecin. She is currently attending the National School of Art in Bydgoszcz. From an early childhood she has been interested in the fine arts, and has successfully been participating in various competitions. She paints in oil, acryl. She also draws and performs charcoal sketches. In her works she likes to portray landscapes, still life and portraits. She also has a lot of achievements doing copies and comics. She wants her future to be associated with painting or interior design. ul. Wczasowa Bydgoszcz tel Jej portret, olej, 40x50 Chatka, olej, 40x50 Żniwa, olej, 40x50 11

12 Ewa Kowalczyk - Wiśniewska Urodzona w 1978r. w Kaliszu. Studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Zakładzie Edukacji Artystycznej w Kaliszu. Dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Andrzeja Niekrasza. Pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół w Piotrowie. Zajmuje się malarstwem. Brała udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych. Prace w zbiorach krajowych i zagranicznych. Przez 9 lat pełni funkcję komisarza Międzynarodowego Pleneru Piękno Ziemi Blizanowskiej. Od 2006 r. doradca metodyczny w zakresie plastyki przy ODN w Kaliszu. Pola, płatki metalu, olej na płycie, 16x19 Born in 1978 in Kalisz. She is a graduate of Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz. She awarded her diploma in Prof. A. Niekrasza s Painting Studio. She works as a teacher in School Complex in Piotrów. She is absorbed with painting. She was a participant in solo and group exhibitions. Her works are in domestic and foreign collections. For nine years she has been an exhibition organizer of International Plein Air Workshop called The beauty of Blizanów district. Since 2006 a methodology adviser in Art at the Teacher Training Center in Kalisz. Wierzba w Pamięcinie, akwarela, 13,5x11,5 ul. Młynarska 18/ Kalisz tel Za kościołem w Brudzewie, akwarela, 13,5x11,5 12

13 Honorata Łukasik W zależności od rezultatu, jaki chce osiągnąć tworzy prace w różnych technikach. Ma na swym koncie: obrazy olejne, pastele, rysunki, prace wykonane aerografem. Miała wystawy w Kaliszu, dwa razy w Łodzi, w Japonii i w Anglii. W wolnych chwilach wykonuje też rysuneczki satyryczne, które były publikowane w czasopismach: Nie, Gazeta Wyborcza, Dziennik. Współpracuje z domem produkcyjnym Opus Film w Łodzi, gdzie wykonuje prace na potrzeby reklam. Do teatrów wykonuje też kostiumy, plakaty i małe scenografie. Ma pracownię malarską w Łagiewnikach i tam tworzy dla Ducha... She creates works in different techniques depending on the result she wants to achieve. She has performed oil and pastel paintings, drawings, air brush paintings. She exhibited her works in Kalisz, in Łódź for two times, in Japan and England. In her free time she also makes satirical illustrations that were published in magazines such us: Nie, Gazeta Wyborcza, Dziennik. She cooperates with a production house Opus Film in Łódź where she performs works used in advertising industry. She also makes costumes, posters and small sceneries for the theaters. She owns her art work-room in Łagiewniki where she creates her artistic works for the spirit. Al. Wyszyńskiego 104/ Łódź tel Coś mi weszło do głowy, olej, 30x40 Tak sobie myślę, akwarela, A5 Wykwit nadziei!, akryl, A5 13

14 Vera Misiura Urodzona w 1985 roku na Białorusi. Absolwentka Kolegium Przemysłu Lekkiego, zawodu projektant mody, projektant ubioru. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Grodnie Wydziału Sztuk Pięknych i Projektowania. Pracuje jako konstruktor odzieży w firmie Nord Style. Zajmuje się dekoratorstwem i projektowaniem kostiumów teatralnych. Brała udział w wystawach zbiorowych na terenie Polski i Białorusi. Born in 1985 in Belarus. A graduate of the College of Light Industry, her occupation is a fashion and clothes designer. Vera is also a graduate of Grodno Pedagogical University with the Faculty of Fine Arts and Design. She works as a clothes designer at the company Nord Style. She decorates and designs theatrical costumes and also deals with an applicable art. A participant of group exhibitions in Poland and Belarus. Loty, olej, 30 x 30 WIECZÓR, akwarela, 28 x 17 Grodno Ul. Klieckowa Białoruś tel Marzenia, marzenia..., olej, 47 x 35 14

15 Janina Piechowicz Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydziału Malarstwa i Grafiki. Pracuje jako grafik w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Projektuje plakaty, programy, scenografię, kostiumy. Maluje akwarele i obrazy olejne. Uczestniczyła w wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jej osiągnięcia wyszczególnione są na stronie internetowej: Janina Piechowicz is a graduate of the Painting and Graphics Faculty at Art Academy in Lodz. She works as a graphic artist for Teatr Powszechny in Lodz designing posters, programmes, costumes and stage decorations. She creates paintings in watercolor and oil. She took part in solo and group exhibitions. Her achievements are listed at: ul. Okoniowa 5/ Łódź tel Pejzaż z wiatrakiem, akwarela, 54x40 Wspomnienie, akwarela, 40x30 Bociany, akwarela, 40x30 15

16 Eudochia Robu Wschód słońca, olej, 48x38 Jesień, olej, 45x20 Absolwentka Państwowego Kolegium Sztuk Plastycznych w Kiszyniowie i Akademii Sztuk Pięknych w Sankt-Petersburgu. Pracowała jako nauczyciel plastyki w Szkole Sztuk Plastycznych dla dzieci. Jest członkiem Stowarzyszenia Artystów Plastyków Republiki Mołdawii. Prace w zbiorach krajowych i prywatnych kolekcjach zagranicznych w: Austrii, Francji, Polsce, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Rosji. Prace zamieszcza również na blogu: A graduate of the College of Fine Arts in Kiszyniów and the Academy of Fine Arts in St. Petersburg. She worked as an art teacher at the School of Visual Arts for children. She is a member of the Association of Artists of the Republic of Moldova. Her works have been gathered in domestic and foreign private collections in Austria, France, Poland, Germany, Italy, Spain, Russia. Her works are also published on a blog: Mitoc, Orhei, Republika Mołdawii tel Zapomniane bramy, olej, 60x48 16

17 Maria Rowdo - Bykowska Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie ASP). Od 1981 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Specjalizuje się w portretach dzieci. Od 1974 r. artystka bierze udział w licznych wystawach środowiska, a w ostatnich latach współpracuje z galeriami we Francji i Włoszech, biorąc tam udział w wystawach zbiorowych. Jej prace znajdują się w zbiorach BWA Wrocław, w licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą m.in. w Hiszpanii, Meksyku, Izraelu, Niemczech, Australii, Szwecji. Od 2002 r. bierze udział w aukcjach charytatywnych na rzecz Polaków zamieszkałych na dawnych Kresach Wschodnich organizowanych przez,,semper FIDELIS Wrocław. A graduate of the Academy of Fine Arts in Wroclaw (now known as ASP). Since 1981 she has been a member of the Association of Polish Artists and Designers. She is painting and drawing. She specializes in portraits of children. Since 1974 she has been involved in numerous exhibitions, and recently she has been involved in the cooperation with galleries in France and Italy where she takes part in exhibitions. Her works are presented in the collections of BWA Wrocław and also in numerous private collections in Poland and abroad in Spain, Mexico, Israel, Germany, Australia, Sweden. Since 2002 she has taken part in charity auctions for Polish people living in the former eastern territories organized by,, SEMPER FIDELIS Wroclaw. ul. Gwarecka 5/ Wrocław tel Pejzaż I, olej, 40x50 Pejzaż, olej, 40x50 Pejzaż II, olej, 30x40 17

18 Violetta Tarka Kościół w Grodzisku, akryl na płótnie, 45x55 Urodzona 1971r. w Pleszewie. Absolwentka UKSW w Warszawie filia w Kaliszu oraz UAM w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Pracę magisterską broniła w pracowni dr Anny Rospenk-Spychały. Ukończyła również studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania. Pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie. Uprawia głównie malarstwo (olej, akryl, pastel, akwarele, techniki mieszane) oraz rysunek. Autorka wystaw indywidualnych. Brała udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą oraz międzynarodowych plenerach artystycznych. Prace w zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech i we Francji. Born in 1971, Pleszew. She is a graduate of Kalisz branch of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, and received her degree from Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz. She awarded her thesis in PhD Anna Rospenk - Spychała s atelier. She also took an academic degree in her postgraduate studies from Poznań University of Technology, Faculty of Information Technology and Management. She works as a teacher in No. 1 Public School Complex in Pleszew. She mainly goes in for drawing and painting (oils, acrylics, pastels, mixed techniques). She is an author of individual exhibitions. She took part in domestic and foreign group exhibitions and international plein air workshops. Her works are in private collections in Poland, Germany and France. Zatoka, olej na płótnie, 60x80 Grodzisko 76c Pleszew tel Morze, olej na płótnie, 80x

19 Teresa Tomys Urodzona na ziemi koszalińskiej ponad 60 lat temu, wciąż młoda duchem (a może dopiero teraz?!). Obecnie mieszka we Wrześni. W 2004 r. odnalazła swoje miejsce na ziemi - pisze, maluje i kocha to robić. Maluje: akwarelą, olejami, kawą, wykonuje także rysunki ołówkiem i tuszem. W 2012 r. Krakowskie Wydawnictwo MINIATURA wydało jej tomik: Popołudnie kobiety, a rok później kolejny Jesień nie tylko moja. Prace publikuje na blogu: oraz na: Born in the land of Koszalin more than 60 years ago, still young at heart (and perhaps only now?). She currently lives in Września. In 2004 she found her place in the world - she writes, and paints and loves to do it. She performs in watercolor, oils, coffee, pencil and ink. In 2012, the Krakow Publishing House MINIATURE released her book Popołudnie kobiety ( The afternoon of a woman ), and a year later, another one Jesień nie tylko moja ( Autumn is not just mine ). She publishes her works on the blog: - not - be - a - pozno.blog.onet.pl and: ul. Kościuszki 38/ Września tel Pastereczka, malowane kawą,30x40 Chata, olej, 40x50 Wspomnienie lata, olej, 40x60 19

20 Grzegorz Wróbel Urodzony w Warszawie w 1983 r. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie poznał technikę i piękno akwareli. Brał udział w licznych wystawach w Kazimierzu Dolnym oraz Warszawie. Czynnie bierze udział w plenerach w Polsce (Dolny Śląsk, Wrocław, Toruń, Kazimierz Dolny, Kalisz) oraz za granicą (Berlin, Barcelona, Sycylia, Paryż, Wiedeń). Od 9 lat uczy również rysunku i malarstwa akwarelowego. Maluje z pasji dla siebie, ale wykonuje również prace zlecone w tym zakresie. Największa taka realizacja - seria 16 akwarel, prezentowanych w Teatrze Kamienica w Warszawie - została wykonana w 2011 r. na zamówienie MSZ w celu promocji Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. W swoich akwarelach stara się uchwycić światło, przestrzeń i emocje, czasem swoje własne, a czasem emocje innych uczestników swych obrazów. Od paru lat pracuje w biurze architektonicznym w Warszawie. Jego trzecią pasją jest muzyka, którą nieprzerwanie tworzy od 12 lat. Własnymi nakładami zrealizował już 4 albumy muzyki instrumentalnej. Born in Warsaw in 1983, studied at the Faculty of Architecture at Warsaw University of Technology where he learned the beauty of watercolor technique. He has participated in numerous exhibitions in Kazimierz Dolny and Warsaw. He also actively participates in the open air paintings in Poland (Lower Silesia, Wroclaw, Torun, Kazimierz Dolny, Kalisz) and abroad (Berlin, Barcelona, Sicily, Paris, Vienna). For 9 years he has also been teaching drawing and watercolor painting. He performs the paintings for himself and as the assigned work. The largest such undertaking - a series of 16 watercolors was presented at the Theatre Building in Warsaw and made in 2011 for the Ministry of Foreign Affairs in order to promote Polish Presidency of the European Union. In his watercolor paintings he is trying to capture the light, space and emotions, sometimes his own, sometimes the feelings of people presented on his paintings. For several years he has worked in an architect s office in Warsaw. His third passion is music continuously played for over 12 years. He has already completed four albums of instrumental music. Kalisz Rynek, akwarela, 50x70 Ul. Rozłogi 12 m 123, Warszawa tel Podróż po Wenecji, akwarela, 50x70 20

21 Ewa Zachatova Urodzona w 1976 r. w czeskim Cieszynie. Z wykształcenia ekonomistka. Aktualnie studiuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wydziale artystycznym w Cieszynie. Uczestniczyła w międzynarodowych plenerach na Słowacji i w Czechach. Brała udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych. Prace obejrzeć można na stronie: Born in 1976 in Cieszyn (the Czech Republic). Trained as an economist. Currently studying at the University of Silesia in Katowice, Faculty of Arts in Cieszyn. Took part in the international plein air paintings in Slovakia and the Czech Republic. A participant of group and individual exhibitions. Her works can be viewed at: Stonava 1115, Stonava 73534, Czeska Republika tel Akt, suchy pastel, 100x70 Kościół, akwarela, 60x48 Portret, suchy pastel, 60x48 21

22 Od 2005 r. jeden dzień pleneru malarskiego jest poświęcony na warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. W tym roku odbyły się one 19 lipca w Zespole Szkół w Piotrowie, a w ich organizację włączyło się Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Fantazja w Piotrowie. Organizatorzy pleneru: Wójt Gminy Blizanów, Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Blizanów, Hotel Kristoff Termin i miejsce pleneru: , gmina Blizanów Zdjęcia: Archiwum artystów i GOK Blizanów Tłumaczenie tekstu: Urszula Janczar Projekt, skład katalogu i druk: Agencja Artystyczno-Reklamowa NOVIM 22

23 Tegoroczni uczestnicy pleneru byli zakwaterowani w hotelu Kristoff 23

24

Wójt Gminy Blizanów mgr. inż. Sławomir Musioł

Wójt Gminy Blizanów mgr. inż. Sławomir Musioł 1 Tegoroczny, ósmy plener malarski był wyjątkowy chociażby ze względu na zmianę miejsca zakwaterowania uczestników i wystawy plenerowej. Dotychczasowe lokum ośrodek wypoczynkowy w Piskorach zastąpiło Szkolne

Bardziej szczegółowo

Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur

Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur Tytuł Title Warszawa Warsaw Varšuva Վարշավա Варшава Varsovie Varsovia Varşova Vácsava Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur 2012 Continent Warsaw Warsaw of

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Patronat honorowy/ Honorary patrons Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Prezydent Miasta Krosna/ President of the Krosno Piotr Przytocki Nagroda/

Bardziej szczegółowo

Sztuka z Kaszubskiej Drogi

Sztuka z Kaszubskiej Drogi LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KASZUBSKA DROGA KASZUBSKA DROGA (KASHUBIAN ROAD) LOCAL ACTION GROUP Sztuka z Kaszubskiej Drogi ART FROM THE KASHUBIAN ROAD Sztuka z Kaszubskiej Drogi ART FROM THE KASHUBIAN ROAD

Bardziej szczegółowo

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting TARNÓW W MALARSTWIE Tarnów w malarstwie Tarnów in painting Tarnów w malarstwie Słowo wstępne Początkowo album ten miał być dodatkiem do całkiem innego przedsięwzięcia, ale w trakcie gromadzenia materiałów,

Bardziej szczegółowo

JURORZY TRIENNALE / JURORS OF THE TRIENNIAL 2015

JURORZY TRIENNALE / JURORS OF THE TRIENNIAL 2015 JURORZY TRIENNALE / JURORS OF THE TRIENNIAL 2015 ANDRZEJ PIOTR CIESZYŃSKI JANUSZ J. CYWICKI RYSZARD DUDEK JAN FRANCISZEK FERENC MARTIN RAĆKO JADWIGA SAWICKA TADEUSZ GUSTAW WIKTOR ROMAN YATSIV Galeria Sztuki

Bardziej szczegółowo

W W oczekiwaniu nr nr 3, 3, akryl akryl na na płótnie, 120, 120 x 210 x 210 cm cm, 2010, 2010 r r Awaiting no. no. 3, 3, acrylic acrylic painting on on canvas, 120 120 x 210 x 210 cm cm, 2010, 2010 r r

Bardziej szczegółowo

MIMIKRA. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP

MIMIKRA. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP MIMICRYMIMIKRA MIMIKRA Niniejsze wydawnictwo jest katalogiem do wystawy pod tytułem; Mimikra. Stanowi ona prezentację prac studentów związanych z prowadzoną przeze mnie Pracownią Narracji Fotograficznej

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA 1-16.09.2007 PŁAWNO

I MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA 1-16.09.2007 PŁAWNO I MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA 1-16.09.2007 PŁAWNO Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce Katalog, będący podsumowaniem I Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego Puszcza Zielonka.

Bardziej szczegółowo

VI MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA 2-12.09.2012 PŁAWNO

VI MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA 2-12.09.2012 PŁAWNO VI MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA 2-12.09.2012 PŁAWNO POŁĄCZENIE FUSION POŁĄCZENIE zespolenie materii, energii... wspólnota myśli. Właśnie to słowo zainspirowało grupę artystów rzeźbiarzy

Bardziej szczegółowo

PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW

PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW Autorami projektu Play with Glass - European Glass Festival in Wrocław są: Anita Bialic, Galeria BB

Bardziej szczegółowo

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak organizator wystawy: okręg lubelski związku polskich artystów plastyków organizer

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WOKÓŁ OGNIA Conference "Around the Fire"

KONFERENCJA WOKÓŁ OGNIA Conference Around the Fire KONFERENCJA WOKÓŁ OGNIA Conference "Around the Fire" SZKŁO / 5 prelegentów GLASS/ 5 speakers 1. Sebastian Pietkiewicz (PL) PL / Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. W 2001 obronił

Bardziej szczegółowo

RAMUS ARTIS Festival VIII MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA 2-12.09.2014 PŁAWNO

RAMUS ARTIS Festival VIII MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA 2-12.09.2014 PŁAWNO RAMUS ARTIS Festival VIII MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA 2-12.09.2014 PŁAWNO 4 NIESKOŃCZONOŚĆ INFINITY Nieskończoność Chodząc po lesie patrzymy na drzewa, szczególnie te stare, poskręcane

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich

GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW 1 Szczecin, 1.10.2010 centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich 19. Targi Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz WSZYSTKO DLA DOMU to prezentacje artykułów

Bardziej szczegółowo

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA ROLA RZEŹBY W OTWARTEJ PRZESTRZENI I SZTUKI KRAJOBRAZU W KSZTAŁTOWANIU TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 14 15 maja 2014 r. LOCAL IDENTITY CONTINUITY AND

Bardziej szczegółowo

Mi dzynarodowe Sympozjum Artystyczno-Naukowe SPOTKANIA W KRZEMIE CU International Symposium of Art & Research MEETING IN KREMENETS

Mi dzynarodowe Sympozjum Artystyczno-Naukowe SPOTKANIA W KRZEMIE CU International Symposium of Art & Research MEETING IN KREMENETS Mi dzynarodowe Sympozjum Artystyczno-Naukowe SPOTKANIA W KRZEMIE CU International Symposium of Art & Research MEETING IN KREMENETS Instytut Humanistyczno-Pedagogiczny Krzemieniec Regional Humanities-Pedagogical

Bardziej szczegółowo

A NON EXISTENT OBJECT

A NON EXISTENT OBJECT A NON EXISTENT OBJECT A NON EXISTENT OBJECT June 2015 Gallery 42 Šantićeva bb Cetinje Montenegro A NON EXISTENT OBJECT Works from the Narrative Photography Studio Faculty of Media Arts at the Academy

Bardziej szczegółowo

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń ORGANIZATORZY: Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń Honorowy patronat J E Yusuf Ziya Özcan Ambasador Turcji w Warszawie Spośród wielu europejskich wydarzeń, liczne odsłaniają bogactwo oświatowej

Bardziej szczegółowo

Profile Recenzentów / Rewievers Profiles

Profile Recenzentów / Rewievers Profiles Profile Recenzentów / Rewievers Profiles BCXSY BCXSY to wspólna inicjatywa projektantów Boaza Cohena i Sayaki Yamamoto. W istniejącej od 2007r. pracowni, zajmują się oni wieloma aspektami pracy twórczej,

Bardziej szczegółowo

YOUNG CLASSIC. VII Festiwal Młodych Orkiestr VII Young Orchestra Festival VII. Festival der Jugendorchester

YOUNG CLASSIC. VII Festiwal Młodych Orkiestr VII Young Orchestra Festival VII. Festival der Jugendorchester YOUNG CLASSIC WRATISLAVIA VII Festiwal Młodych Orkiestr VII Young Orchestra Festival VII. Festival der Jugendorchester Agnieszka Ostapowicz dyrektor festiwalu/festival director PROGRAM www.youngclassic.pl

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 1 Ryszard Wysokiński Dyrektor Galerii Krakowskiej Manager, Galeria Krakowska shopping centre Sztuka uliczna jest bardzo dynamiczna i zmienna.

Bardziej szczegółowo

LAUREACI PRIZEWINNERS

LAUREACI PRIZEWINNERS Grafikens Hus Grafikens Hus Grafikens Hus jest jedynym muzeum w Szwecji, którego zbiory to w całoêci współczesna grafika artystyczna. Jego WysokoÊç król Karol XVI Gustaw otworzył je w 1966 roku. Grafikens

Bardziej szczegółowo

PER MUSICAM AD ASTRA

PER MUSICAM AD ASTRA I Międzynarodowy Konkurs i Festiwal Chóralny im M. Kopernika 1st International Copernicus Choir Festival & Competition PER MUSICAM AD ASTRA Toruń, 11-15.09.2013 Organizatorzy Organisers Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Od idei do obiektu, od obiektu do produktu Idea to Object, Object to Product

Od idei do obiektu, od obiektu do produktu Idea to Object, Object to Product 5 6 034 51164 Od idei do obiektu, od obiektu do produktu Idea to Object, Object to Product OD IDEI DO OBIEKTU, OD OBIEKTU DO PRODUKTU Organizatorzy Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Wzornictwa,

Bardziej szczegółowo

Polskie Rzemiosło Artystyczne. Polish Handicraft

Polskie Rzemiosło Artystyczne. Polish Handicraft Polskie Rzemiosło Artystyczne Polish Handicraft Każdy stara się otaczać rzeczami pięknymi, wartościowymi i funkcjonalnymi.dlatego dzieła mistrzów rzemiosła są traktowane nie tylko jako wyroby codziennego

Bardziej szczegółowo

Galeria Sztuki ArtBrut Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku

Galeria Sztuki ArtBrut Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku Galeria Sztuki Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku Galeria Sztuki i Pracownia Aktywizacji Społecznej we Wrocławiu Zadaniem Galerii i Pracowni

Bardziej szczegółowo

United States Embassy Warsaw. ART in Embassies Exhibition

United States Embassy Warsaw. ART in Embassies Exhibition United States Embassy Warsaw ART in Embassies Exhibition Elizabeth DaCosta Ahern Sol Africa, undated Acrylic on canvas, 44 x 44 in. Courtesy of the artist, Waltham, Massachusetts Sol Africa, niedatowany

Bardziej szczegółowo

PaderArt. Artyści z Paderborn Artists from Paderborn

PaderArt. Artyści z Paderborn Artists from Paderborn PaderArt Artyści z Paderborn Artists from Paderborn Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu National Museum of the Przemysl District In Przemyśl 19.05-4.06.2012 Wolfgang Brenner / Manfred Claes-Schaefers

Bardziej szczegółowo

MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES

MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES Peggy Sue Amison The Sirius Arts Centre (Cork, Irlandia), dyrektor artystyczna www.siriusartscentre.ie The Sirius

Bardziej szczegółowo