UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY. WARTA TRAVEL plus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY. WARTA TRAVEL plus"

Transkrypt

1 UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY WARTA TRAVEL plus

2 ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest podczas podróży na obszarze jednej z wybranych przez Klienta stref geograficznych: Strefa 1 (S1) Europa, w tym: europejska część Rosji, azjatycka część Turcji, Cypr Strefa 2 (S2) terytorium całego świata 2

3 Kogo możemy ubezpieczyć? Umowa ubezpieczenia może być zawarta na rachunek osób fizycznych (bez względu na obywatelstwo) których krajem stałego lub czasowego zamieszkania jest Polska. 3

4 Co możemy KLIENTOWI zaproponować OBLIGATORYJNIE KOSZTY LECZENIA: nagłych zachorowań PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA nieszczęśliwych wypadków NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW: śmierć Ubezpieczonego stały uszczerbek na zdrowiu ASSISTANCE STANDARD doraźna pomoc medyczna transport Ubezpieczonego przekazanie wiadomości wcześniejszy powrót Ubezpieczonego pomoc prawna odzyskanie i ponowne skierowanie bagażu pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów ratownictwo ZAKRES UBEZPIECZENIA P P P DOSTĘPNOŚĆ ŚWIACZEŃ S1*/S2* S1*/S2* S1*/S2* * z wyłączeniem RP 4

5 Co możemy KLIENTOWI zaproponować FAKULTATYWNIE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA DOSTĘPNOŚĆ ŚWIACZEŃ ASSISTANCE SUPER powrót osób bliskich Ubezpieczonego kontynuacja podróży opieka nad nieletnimi dziećmi zastępczy kierowca D odwiedziny osoby bliskiej dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych pomoc finansowa S1*/S2* zakwaterowanie na czas rekonwalescencji tłumacz S1*/S2* ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA D BAGAŻ PODRÓŻNY (w tym sprzęt sportowy) oraz opóźnienie dostarczenia bagażu D KOSZTY ODWOŁANIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ P/D KOSZTY ANULOWANIA NOCLEGU P/D KOSZTY ANULOWANIA BILETU PODRÓŻNEGO P/D KOSZTY ODWOŁANIA / OPÓŹNIENIA LOTU D KONTYNUACJA LECZENIA POWYPADKOWEGO W RP D SKI PLUS D * z wyłączeniem RP 5

6 RYZYKA DODATKOWE AMATORSKIE UPRAWIANIE NARCIARSTWA rekreacyjnie uprawiane narciarstwo zjazdowe, biegowe, wodne, snowboarding, windsurfing, jazda na skuterach śnieżnych i wodnych. UPRAWIANIE SPORTÓW EKSTREMALNYCH wszelkiego rodzaju sporty charakteryzujące się wysokim stopniem ryzyka lub uprawiane w ekstremalnych warunkach klimatycznych albo przyrodniczych. 6

7 RYZYKA DODATKOWE WYKONYWANIE PRACY ZA GRANICĄ Wszelkie prace wykonywane w formie zatrudnienia, zarobkowania, praktyk, wolontariatu, zwiększające ryzyko powstania szkody np. z użyciem niebezpiecznych narzędzi, substancji chemicznych, prace na wysokości, budowlano-remontowe, pod ziemią, pod wodą hutnictwie, przy odwiertach, w rolnictwie, gastronomii czy transporcie. DZIAŁANIA WOJENNE działania zbrojne prowadzone na terytorium kraju lub jego części, wynikając z konfliktu zbrojnego danego kraju z innymi państwami lub wojny domowej. STAN WYJĄTKOWY podwyższona gotowość militarna w związku z zagrożeniem konfliktem zbrojnym, niepokojami społecznymi, rozruchami, kataklizmem czy epidemią. 7

8 RYZYKA DODATKOWE NASTĘPSTWA CHORÓB PRZEWLEKŁYCH - powstałe w sposób nagły, po przekroczeniu granicy Polski nasilenie objawów choroby przewlekłej o ostrym przebiegu, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży. NNW POWSTAŁE W WYNIKU CHORÓB TROPIKALNYCH - rozumiane jako stały uszczerbek na zdrowiu (stopień zaburzenia funkcji wątroby, śledziony; uszkodzenie tkanki płucnej itp.) lub śmierć Ubezpieczonego będące skutkiem przebytej choroby. np. żółtej gorączki, trądu, cholery, dżumy, malarii. 8

9 RYZYKA DODATKOWE RYZYKA PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA AMATORSKIE UPRAWIANIE NARCIARSTWA UPRAWIANIE SPORTÓW EKSTREMALNYCH WYKONYWANIE PRACY ZA GRANICĄ DZIAŁANIA WOJENNE, STAN WYJĄTKOWY NASTĘPPSTWA CHORÓB PRZEWLEKŁYCH NNW POWSTAŁYCH W WYNIKU CHORÓB TROPIKALNYCH KOSZTY LECZENIA S1*/S2* S1*/S2* S1*/S2* NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW S1*/S2* S1*/S2* S1*/S2* ASSISTANCE STANDARD S1*/S2* S1*S2* ASSISTANCE SUPER S1*/S2* S1*/S2* DPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA BAGAŻ PODRÓŻNY (w tym sprzęt sportowy) oraz opóźnienie dostarczenia bagażu KOSZTY ODWOŁANIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ KOSZTY ANULOWANIA NOCLEGU KOSZTY ANULOWANIA BILETU PODRÓŻNEGO KOSZTY ODWOŁANIA / OPÓŹNIENIA LOTU S1*/S2* KONTYNUACJA LECZENIA POWYPADKOWEGO W RP S1*/S2* S1*/S2* SKI PLUS S1*/S2* * z wyłączeniem RP 9

10 KOSZTY LECZENIA za granicą koszty leczenia nagłych zachorowań i nieszczęśliwych wypadków w Polsce koszty leczenia w następstwie nieszczęśliwego wypadku 10

11 KOSZTY LECZENIA pobyt w szpitalu porady i konsultacje lekarskie badania, zabiegi, operacje transport między szpitalami/placówkami medycznymi gdzie udzielano kolejno pomocy lekarskiej transport do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej leki, środki opatrunkowe naprawa lub zakup okularów/szkieł kontaktowych oraz naprawa protez koszty leczenia związanego z ciążą koszty leczenia stomatologicznego 11

12 NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU zaburzenie czynności uszkodzonego organu, narządu lub układu powodujące ich trwałą dysfunkcję, Wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu (max 100%) w odniesieniu do sumy ubezpieczenia ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO w następstwie działania czynnika zewnętrznego wysokość świadczenia stanowi 100% sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie 12

13 USŁUGI ASSISTANCE Realizowane są przez Centrum Obsługi Klienta pod warunkiem, że zgłoszenie wniosku o organizację usługi nastąpiło jeszcze w okresie trwania podróży 13

14 Nowe USŁUGI ASSISTANCE STANDARD doraźna pomoc medyczna odzyskanie i ponowne skierowanie bagażu transport Ubezpieczonego ratownictwo SUPER zastępczy kierowca dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych pomoc finansowa zakwaterowanie na czas rekonwalescencji tłumacz 14

15 Czego NIE zapewni Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ nie gwarantuje pokrycia kosztów leczenia prowadzonego w prywatnych placówkach medycznych (klient płaci sam) w placówkach publicznej służby zdrowia pacjent wnosi własny wkład - współuczestniczy w kosztach leczenia nie uwzględniają leczenia skutków wypadków związanych z uprawianiem sportów w wielu miejscowościach wypoczynkowych lekarze przyjmują tylko prywatnie i nie honorują EKUZ transport chorego i przewóz zwłok do Polski nie jest objęty systemem świadczeń zdrowotnych ratownictwo w tym np. zwiezienie narciarza ze stoku jest w pełni odpłatne 15

16 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ODPOWIADAMY ZA : szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego, koszty: wynagrodzenia rzeczoznawców, obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych, obrony w postępowaniu karnym 16

17 BAGAŻ PODRÓŻNY UBEZPIECZENIEM OBJĘTE SĄ: przedmioty osobistego użytku wraz z walizkami, torbami, plecakami w których przedmioty te są przewożona w trakcie podróży przenośny sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, sprzęt fotograficzny, kamery przenośne, odtwarzacze muzyki i filmów wraz ze słuchawkami, a także ładowarki do tych przedmiotów pojedyncze rzeczy przewożone w formie upominku wózki dziecięce i inwalidzkie 17

18 BAGAŻ PODRÓŻNY PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA jest również sprzęt sportowy (wraz z osprzętem): narty biegowe, zjazdowe i wodne kijki narciarskie, trekingowe i nordic walking rowery deski snowboardowe, surfingowe i windsurfingowe sprzęt do nurkowania sprzęt do gry w tenisa ziemnego i golfa sprzęt do wspinaczki górskiej lub skałkowej 18

19 BAGAŻ PODRÓŻNY ubezpieczony jest w zakresie: kradzieży z włamaniem rabunku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu: 19 przez zawodowego przewoźnika w wyniku: zdarzeń losowych akcji ratowniczej wypadku w komunikacji wypadku lub nagłego zachorowania opóźnienia dostarczenia bagażu (przez zawodowego przewoźnika lotniczego)

20 ODWOŁANIE UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ KOSZTY: pobytu w ośrodku wypoczynkowym przejazdu na/z imprezy turystycznej zaliczki na poczet dokonanych rezerwacji wynajęcia samochodu imprez fakultatywnych wcześniejszego powrotu z imprezy ewakuacji w wyniku zdarzeń losowych ANULOWANIA NOCLEGU/BILETU PODRÓŻNEGO KOSZTY: obejmujące cenę biletu obejmujące cenę noclegu 20

21 ODWOŁANIE UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ PRZYCZYNY ANULOWANIE NOCLEGU LUB BILETU PODRÓŻNEGO nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek lub śmierć Ubezpieczonego nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek lub śmierć osoby bliskiej podróżującej wspólnie z Ubezpieczonym śmierć lub zachorowanie zagrażające życiu osoby bliskiej Ubezpieczonego w RP szkoda w mieniu Ubezpieczonego powstałe w RP w wyniku zdarzenia losowego lub będące następstwem przestępstwa zdarzenia losowe uniemożliwiające Ubezpieczonemu pobyt w miejscu planowanego zakwaterowania w okresie podróży kradzież dokumentów Ubezpieczonego niezbędnych w podróży 21

22 KOSZTY ODWOŁANIA/OPÓŹNIENIA LOTU KOSZTY: niezbędne wydatki poniesione do czasu wylotu na: posiłki odzież przybory toaletowe PRZYCZYNY: trudne warunki atmosferyczne strajk pracowników przewoźnika lub obsługi portu lotniczego, usterki samolotu 22

23 KONTYNUACJA LECZENIA POWYPADKOWEGO Leczenie w następstw nieszczęśliwych wypadków po powrocie z podróży, obejmujące: badania, zabiegi i operacje pobyt w szpitalu zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych 23

24 SKI PLUS koszty wypożyczenia sprzętu narciarskiego zwrot kosztów karnetu uprawniającego do korzystania z wyciągów narciarskich oraz uczestnictwa w zajęciach szkółki narciarskiej lub snowboardingu, rekompensata za zamknięcie tras zjazdowych 24

25 FORMY ZAWARCIA UMOWY INDYWIDUALNA zawierane są w formie imiennej na rzecz jednej lub kilku (max pięciu) osób ZBIOROWA zawierane są w formie imiennej na rzecz grupy minimum 6 osób 25 RODZINNA umowa może być zawarta wyłącznie w formie imiennej na rzecz wspólnie podróżujących, spokrewnionych ze sobą osób, tj.: minimum jedna osoba dorosła (rodzice, dziadkowie, prawni opiekunowie) w wieku powyżej 21 lat dzieci do 18 roku życia

26 Co należy wiedzieć o początku i końcu ochrony Okres ubezpieczenia: KL, NNW, BŹ, OC., SKI PLUS, odwołania/opóźnienie lotu, jest równy jest okresowi planowanej podróży i jego początek może być określony na dzień następny (lub później) po dniu zawarcia umowy. Wyjątek stanowi zawarcie umowy: na przejściu granicznym (od dnia i godziny zawarcia umowy) na rzecz osoby przebywającej za granicą (3 dni karencji) Kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia a kończy się z datą określoną dla końca podróży Kosztów anulowania biletu/noclegu rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia a kończy się odpowiednio w dniu wskazanym w bilecie podróżnym jako data wyjazdu lub z datą wskazaną w dokumencie rezerwacji noclegu jako planowany dzień przyjazdu. 26

27 Co należy wiedzieć o sumach ubezpieczenia Suma ubezpieczenia ma zastosowanie do: każdego zdarzenia w odniesieniu do ubezpieczenia: kosztów leczenia (za wyjątkiem leczenia stomatologicznego, ciąży i kosztów naprawy/zakupu okularów/szkieł kontaktowych oraz naprawy protez następstw nieszczęśliwych wypadków usług assistance jednego i wszystkich zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczenia: kosztów leczenia stomatologicznego, ciąży i kosztów naprawy/zakupu okularów/szkieł kontaktowych oraz naprawy protez odpowiedzialności cywilnej bagażu podróżnego kosztów anulowania biletu/noclegu, a także rezygnacji z imprezy turystycznej Kosztów odwołania/opóźnienia lotu Kontynuacji leczenia powypadkowego SKI PLUS 27

28 Co należy wiedzieć o sumach ubezpieczenia cd. Minimalna suma ubezpieczenia dla osób wyjeżdżających do państw Strefy 2 wynosi zł. Suma ubezpieczenia określona w umowie odnosi się do każdego Ubezpieczonego odrębnie Przeliczenie sum ubezpieczenia na walutę, w której realizowane będą zobowiązania następuje wg ustalonego przez Prezesa NPB średniego kursu walut obcych będących walutami wymienialnymi, obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia 28

29 PRAWDA CZY FAŁSZ umowa ubezpieczenia KL następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje również obszar RP umowa może być zawarta na rachunek cudzoziemca zamieszkałego na stałe w RP azjatycka część Turcji i Cypr zalicza się do Strefy 1 osoby, które ukończyły 70 rok życia nie mogą zrezygnować z rozszerzenia ubezpieczenia KL o ryzyko następstw chorób przewlekłych Umowa zawarta z rozszerzeniem o uprawianie spotów ekstremalnych jest automatycznie rozszerzona o ryzyko amatorskiego uprawiania narciarstwa żeglarstwo morskie zaliczamy do kategorii sportów ekstremalnych azjatycka część Rosji zalicza się do Strefy 1 Suma ubezpieczenia dla KL nagłych zachorowań i nieszczęśliwych wypadków odnosi się do jednego i wszystkich zdarzeń Umowa w zakresie kosztów anulowania biletu podróżnego nie może być zawarta samodzielnie minimalna suma ubezpieczenia KL dla Strefy 2 to PLN umowa ubezpieczenia KL nagłych zachorowań obejmuje również obszar RP 29

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI PODRóż plus

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI PODRóż plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI PODRóż plus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 4. W zależności od strefy geograficznej (S1 lub S2) i przedmiotu ubezpieczenia, umowa może być rozszerzona o wskazane poniżej

Bardziej szczegółowo

25. Szkoda rzeczowa szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia.

25. Szkoda rzeczowa szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL plus ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Kogo i co można ubezpieczyć? 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej OWU) oraz w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem Nr 1/2009

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem Nr 1/2009 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem Nr 1/2009 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Kogo i co można ubezpieczyć? 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2012

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2012 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2012 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Kogo i co można ubezpieczyć? 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Podróż

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Podróż Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Podróż SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne...5 Definicje...6 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Koszty leczenia...9 Assistance...11 Następstwa nieszczęśliwych wypadków...13

Bardziej szczegółowo

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura.

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura. OFERTA UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ TRAMP, UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW TRAPER, UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele24.pl

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele24.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele2pl Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów TRAVELPLANET.PL, AERO.PL, HOTELE2PL, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia HDI PODRÓŻ Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 Bezpieczeństwo w podróży jest zawsze ważne warto więc pamiętać o kilku zasadach ZANIM WYJEDZIESZ Pamiętaj! Wykup

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia HDI PODRÓŻ Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk niezbędnik turysty Bezpieczeństwo w podróży jest zawsze ważne warto więc pamiętać o kilku zasadach ZANIM WYJEDZIESZ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia podróży indywidualnych Kontynenty Multitravel

Ogólne warunki ubezpieczenia podróży indywidualnych Kontynenty Multitravel ubezpieczenia indeks MLT/15/05/21 Ogólne warunki ubezpieczenia podróży indywidualnych Kontynenty Multitravel ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia podróży indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania z ubezpieczeń podróżnych dla Klientów TRAVELPLANET.PL

Najczęściej zadawane pytania z ubezpieczeń podróżnych dla Klientów TRAVELPLANET.PL Najczęściej zadawane pytania z ubezpieczeń podróżnych dla Klientów TRAVELPLANET.PL 1 Spis wszystkich pytań 3. W JAKICH SYTUACJACH KLIENTOWI PRZYSŁUGUJE ZWROT KOSZTÓW PONIESIONYCH NA IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ?

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW esky.pl

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW esky.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW esky.pl Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia podróżnego Travel Guard dla klientów esky.pl, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL PLUS (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej Elvia Travel Insurance Company Główny Oddział w Polsce Nr U010/2007 z dnia 16 lipca 2007 roku) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego ESKY, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie Warunków Ubezpieczenia Klientów Biura Podróży RAINBOW TOURS S.A. w tym pod marką Bee&Free

Potwierdzenie Warunków Ubezpieczenia Klientów Biura Podróży RAINBOW TOURS S.A. w tym pod marką Bee&Free Potwierdzenie Warunków Ubezpieczenia Klientów Biura Podróży RAINBOW TOURS S.A. w tym pod marką Bee&Free Nr Umowy Ubezpieczenia 2/Z/2008 Nr polisy RBT2/Z/08 1 Spis Treści Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW ENOVATIS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW ENOVATIS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW ENOVATIS PAKIET UBEZPIECZEŃ PODRÓŻNYCH Witamy i dziękujemy za wybranie naszego ubezpieczenia. Jesteśmy do Twojej dyspozycji przez 24 godziny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa tel. (22) 543 05 43 fax (22) 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub (22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Klauzula nr 1 do OWU Wojażer PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony

Klauzula nr 1 do OWU Wojażer PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony Klauzula nr 1 do OWU Wojażer PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony Załącznik Nr 1 do OWU Wojażer PZU Pomoc w Podróży ustalonych uchwałą Zarządu Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct SPIS TREŚCI 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA... 2 2 DEFINICJE... 2 3 ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Grupa 1. Grupa 2. Grupa 3

Grupa 1. Grupa 2. Grupa 3 a) osoby: wykonujące pracę umysłową, pracę w rzemiośle ręcznym, niepracujące; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA NNW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kogo i co możemy ubezpieczyć? 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY

Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International S.A. Oddział w Polsce U/044/2010 z dnia 26.11.2010 r.) Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013 Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave Warszawa, Listopad 2013 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej WU) określają zasady

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA wyjazdów turystycznych W podróży

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA wyjazdów turystycznych W podróży Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA wyjazdów turystycznych W podróży I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

How can we help? Postanowienia ogólne

How can we help? Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL PLUS (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce, nr U/004/2014 z dnia 03-03-2014 r. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwane dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pomoc w podróży, zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże dla klientów LogosTour

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże dla klientów LogosTour Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże dla klientów LogosTour Szanowni Państwo, Firma SIGNA IDUNA przygotowała dla Państwa ubezpieczenie Bezpieczne Podróże.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MONDIAL ASSISTANCE NARTY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MONDIAL ASSISTANCE NARTY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MONDIAL ASSISTANCE NARTY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mondial Assistance International AG S.A. Główny Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo