Związek Alpejski międzynarodowe ubezpieczenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Związek Alpejski międzynarodowe ubezpieczenie"

Transkrypt

1 Związek Alpejski międzynarodowe ubezpieczenie Zakres ubezpieczenia Alpenverein Weltweit Service zapewnia ochronę ubezpieczeniową wszystkim członkom OeAV [Austriackiego Związku Alpejskiego] od wypadków w czasie wolnym w zakresie ratownictwa. Wysokość zapewnionego pokrycia dla świadczenia z zakresu przewozu z miejsca wypadku, przenosin i leczenia obowiązuje w odniesieniu do wypadków w czasie wolnym i wypadków przy pracy oraz choroby. Alpenverein Weltweit Service jest uznawany na całym świecie z wyjątkiem ubezpieczenia od obowiązku ponoszenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia od kosztów związanych z ochroną interesów prawnych, które to ubezpieczenia ograniczają się do Europy. Ubezpieczycielem Alpenverein Weltweit Service jest [towarzystwo ubezpieczeniowe] UNIQA Personenversicherung AG, a w wypadku ubezpieczeń od obowiązku ponoszenia odpowiedzialności cywilnej oraz od kosztów związanych z ochroną interesów prawnych [towarzystwo ubezpieczeniowe] Generali Versicherung AG. Kwoty ubezpieczenia 1. Koszty ratownicze do ,- od osoby i przypadku ubezpieczeniowego. Pod pojęciem kosztów ratowniczych rozumiemy te koszty lokalnych organizacji ratowniczych (w razie zdarzeń w pobliżu granicy również koszty organizacji ratowniczych kraju sąsiedzkiego), które są konieczne, gdy ubezpieczony doznał wypadku albo uległ katastrofie górskiej lub wodnej i należy go ratować, rannego bądź nie (to samo odpowiednio obowiązuje również na wypadek śmierci). Koszty ratownicze są udowodnionymi kosztami poszukiwania ubezpieczonego i jego transportu do najbliższej przejezdnej drogi lub do położonego najbliżej miejsca wypadku szpitala. 2. Koszty przewozu z miejsca wypadku, przenosin i leczenia medycznego Przewóz z miejsca wypadku z zagranicy bez ograniczenia limitu kwoty. Koszty przenosin rannych/ chorych i koszty przewozu zmarłych w obrębie kraju bez ograniczenia limitu kwoty, jeśli uprzednio nastąpiła akcja ratownicza. Za leczenie konieczne z medycznego punktu widzenia (wraz z koniecznym z medycznego punktu widzenia transportem do szpitala) za granicą do ,-. Pokrycie kosztów odnośnie do punktu 2 obejmuje w szczególności 2.1 Całkowite koszty uzasadnionego medycznie transportu chorego z zagranicy do szpitala w kraju stałego zamieszkania lub do miejsca stałego zamieszkania, do tego koszty transportu osoby bliskiej osobie transportowanej. Warunkiem przewozu z miejsca wypadku jest oprócz takiego stanu chorego, który umożliwia transport: a) istnienie zagrażającego życiu zaburzenia stanu zdrowia, b) brak zapewnienia leczenia odpowiadającego standardowi w miejscu zamieszkania, o czym wnioskuje się ze świadczonej na miejscu opieki medycznej. c) przewidywany pobyt w szpitalu dłuższy niż pięć dni.

2 2.2 Powstałe za granicą (nie w kraju stałego zamieszkania) koszty niecierpiącego zwłoki leczenia, które jest konieczne z medycznego punktu widzenia, włącznie z ordynowanymi przez lekarza lekami, koniecznym z medycznego punktu widzenia transportem do najbliższego odpowiedniego szpitala do kwoty ubezpieczenia ,-, przy czym z tej kwoty do dyspozycji jest 2.000,- na leczenie ambulatoryjne włącznie z ordynowanymi przez lekarza lekami. W wypadku leczenia ambulatoryjnego włącznie z ordynowanymi przez lekarza lekami obowiązuje udział własny w wysokości 70,- od osoby i pobytu za granicą. Te koszty są stale odliczane od świadczenia ubezpieczeniowego [wypłacanego] przez UNIQA Personenversicherung AG, czyli również w przypadku obowiązku świadczenia z tytułu innego ubezpieczenia obowiązkowego lub prywatnego. W wypadku kosztów stacjonarnego pobytu [w szpitalu] ubezpieczyciel udziela świadczenia wcześniejszego. Świadczenie wcześniejsze przekazywane jest wyłącznie na rzecz szpitala. 2.3 Całkowite koszty przewozu zmarłego do jego ostatniego miejsca zamieszkania. 2.4 Koszty przenosin i przewozu zwłok w obrębie kraju. Koszty przenosin to koszty transportu ze szpitala do szpitala położonego w pobliżu stałego miejsca zamieszkania lub wprost do stałego miejsca zamieszkania. Koszty przewozu zwłok to koszty transportu zmarłego do jego ostatniego miejsca zamieszkania. 2.5 Transporty zgodnie z pkt. 2.1, 2.3 i 2.4 muszą być zorganizowane przez jedną z wymienionych na karcie członkowskiej OeAV organizacji związanych ze Związkiem umową, w przeciwnym razie zwrot kosztów następuje do maksymalnej wysokości 750,-. Świadczenia za granicą zgodnie z pkt. 2 świadczone są podczas pierwszych ośmiu tygodni każdej podróży zagranicznej. Kwoty ubezpieczenia obowiązują od osoby i podróży zagranicznej. 3. Ubezpieczenie od obowiązku ponoszenia odpowiedzialności cywilnej do ,- Ubezpieczenie od kosztów związanych z ochroną interesów prawnych do ,- [Ubezpieczenie] pokrywa zobowiązania odszkodowawcze z tytułu uszczerbku na zdrowiu i życiu oraz szkód rzeczowych (obowiązek ponoszenia odpowiedzialności cywilnej), koszty adwokackie i sądowe związane z przeprowadzeniem roszczeń odszkodowawczych przeciwko sprawcy wypadku i jego ubezpieczycielowi od obowiązku ponoszenia odpowiedzialności cywilnej lub koszty obrony przed sądem lub urzędem administracyjnym przed zarzutem nieumyślnego naruszenia przepisów karnych (ochrona interesów prawnych), o ile takowe powstają dla krajowych i zagranicznych członków [Związku] w związku z ich działalnością związkową. Pod pojęciem działalności związkowej rozumiemy: udział we wszelkich imprezach organizowanych przez sekcje OeAV, uprawianie (również prywatnie, poza imprezami organizowanymi w ramach sekcji) następujących dyscyplin sportowych: wędrówki/rajdy piesze, wyprawy górskie (alpinizm), wspinaczka, narciarstwo zjazdowe, narciarstwo ski-turowe, jazda na snowboardzie, spływy kajakowe, canyoning oraz wycieczki/wyprawy na rowerach górskich/trekkingowych. (pod pojęciem wycieczek/wypraw na rowerach górskich/trekkingowych rozumie się wycieczki/wyprawy podejmowane na trasach leśnych, drogach leśnych i innych nieutwardzonych drogach oraz na wytyczonych tudzież oznakowanych ścieżkach rowerowych, w stroju sportowym. Wypadki na drogach/ulicach dopuszczonych do ruchu publicznego, na ścieżkach (drogach) rowerowych znajdujących się w obszarze miasta lub miejscowości nie są objęte ubezpieczeniem, chyba że taki wypadek ma miejsce w czasie wycieczki na rowerach górskich/trekkingowych zgodnie z opisem powyżej.)ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Europę wraz z wyspami na Morzu Śródziemnym (wyłącza się wyspy na Oceanie Atlantyckim, Islandię, Grenlandię, Spitzbergen oraz azjatycką część Turcji i Wspólnoty Państw Niepodległych).

3 Wyłączenia z zakresu kosztów ratowniczych Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: wypadków/ choroby w wyniku działalności profesjonalnej lub innej wykonywanej odpłatnie oraz wypadków/ choroby członków organizacji ratowniczych podczas zorganizowanych akcji ratowniczych lub innych działań na zlecenie organizacji ratowniczej (wyjątek: działalność odpłatna w charakterze kwalifikowanego przewodnika górskiego i narciarskiego oraz kwalifikowanego przewodnika turystycznego jest ubezpieczona). wypadków powstałych podczas używania pojazdów mechanicznych. Ubezpieczeniem objęte są jednak wypadki z udziałem pojazdów mechanicznych, które wydarzyły się w czasie drogi (również drogi bezpośredniej) do i z miejsca zbiórek oraz imprez organizowanych przez Austriacki Związek Alpejski (Österreichischer Alpenverband, OeAV), jak również w czasie drogi na imprezę i z imprezy organizowanej przez Związek zgodnie z jego statutem (dotyczy również imprez prywatnych), takich jak wędrówki/rajdy piesze, wyprawy górskie, wspinaczka, narciarstwo zjazdowe, narciarstwo ski-turowe, jazda na snowboardzie, spływy kajakowe, canyoning oraz wycieczki/wyprawy na rowerach górskich/trekkingowych, jak również wypadki podczas korzystania z kolei linowych i wyciągów. wypadków w wyniku użytkowania sprzętu latającego (latawce, paralotnie), samolotów (prywatne samoloty i szybowce) i wypadków w wyniku skoków spadochronowych. Ubezpieczeniem jest jednak objęte użytkowanie samolotów, które dopuszczono do transportu osobowego (np. samoloty pasażerskie). wypadków wskutek udziału w zawodach landów, zawodach federalnych lub międzynarodowych w zakresie narciarstwa klasycznego i alpejskiego, snowboardu oraz freestylingu, jazdy na bobslejach, skibobach, skeletonie lub saneczkarstwa wraz z treningiem. wypadków/ choroby podczas udziału w ekspedycjach w góry o wysokości powyżej 6.000m oraz podczas ekspedycji na Arktykę, Antarktydę i Grenlandię (patrz uwagi na ostatniej stronie). Wyłączenia z zakresu przewozu z miejsca wypadku, przenosin i leczenia medycznego Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: leczenia chorób, które pojawiły się już przed podjęciem podróży zagranicznej. leczenia chorób przewlekłych, z wyjątkiem ich skutków w postaci ostrych ataków lub napadów. leczenia, które stanowi cel pobytu za granicą. leczenia stomatologicznego, które nie służy pierwszej pomocy medycznej w celu bezpośredniego uśmierzenia bólu. aborcji oraz jej prób i porodów, z wyjątkiem porodów przedwczesnych, które nastąpiły co najmniej na dwa miesiące przed naturalnym terminem porodu. leczenia wynikającego z nadmiernego spożycia alkoholu oraz nadużycia narkotyków i leków. leczenia kosmetycznego, kuracji sanatoryjnych i terapii rehabilitacyjnych. szczepień profilaktycznych. leczenia chorób i następstw wypadków, które powstały wskutek wydarzeń wojennych wszelkiego rodzaju i wskutek aktywnego uczestnictwa w zamieszkach lub umyślnie popełnionych czynach karalnych. leczenia chorób i następstw wypadków powstałych wskutek aktywnego odpłatnego uczestnictwa w organizowanych publicznie zawodach sportowych i związanego z nimi treningu oraz leczenia chorób i następstw wypadków powstałych wskutek uczestnictwa w zawodach sportowych i związanego z nimi treningu, które są wymienione w punkcie Wyłączenia z zakresu kosztów ratowniczych. leczenia chorób i następstw wypadków, które powstały wskutek szkodliwego oddziaływania energii jądrowej. leczenia chorób i następstw wypadków powstałych przy uprawianiu sportów lotniczych (zob. na ten temat również Wyłączenia z zakresu kosztów ratowniczych ).

4 leczenia chorób i następstw wypadków członków organizacji ratowniczych, które powstały podczas zorganizowanych akcji ratowniczych lub innych działań na zlecenie organizacji ratowniczej. leczenia chorób i następstw wypadków powstałych wskutek uczestnictwa w ekspedycjach wymienionych w punkcie Wyłączenia z zakresu kosztów ratowniczych. Uwaga! Wypadki w wyniku użytkowania pojazdów mechanicznych za granicą są generalnie objęte ubezpieczeniem w ramach świadczeń wymienionych w punkcie 2, o ile nie doszło do nich podczas udziału w zawodach motorowych (a także imprez pojazdów zabytkowych i rajdów) oraz należących do nich jazd treningowych. Czas trwania ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa jest zapewniona, o ile opłacono bieżącą składkę członkowską przed zdarzeniem szkodowym. Wyjątek stanowi styczeń każdego roku. Jeżeli zdarzenie szkodowe wystąpi w tym okresie, a składka za ów rok kalendarzowy nie została jeszcze opłacona, wówczas świadczenie nastąpi dopiero wtedy, gdy składka zostanie opłacona i wpłacono składkę członkowską za rok ubiegły. Przy opłacie składki po 31.1 ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu następującym po wpłacie o godzinie zero. Nowych członków, którzy wstępują do Związku od 1.9 każdego roku, uważa się do następującego po nim 1.1 również za ubezpieczonych, mimo że za ten okres nie jest naliczana składka członkowska. Co należy robić w razie wypadku przewidzianego w ubezpieczeniu? Uwaga! W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem lub w razie pytań prosimy o kontakt pod: Formularze zgłoszenia szkody można pobrać ze strony Uwagi dotyczące ekspedycji/ trekkingu Wyprawy trekkingowe nie są uważane za ekspedycje i dlatego są objęte ubezpieczeniem, jednakże tylko podczas pierwszych ośmiu tygodni. Jeżeli w ramach takich podróży oferuje się również jednodniowe wejście na szczyt powyżej 6.000m, wówczas również i takie wejścia na szczyt nie są uważane za ekspedycje. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje. W wypadku podróży zagranicznych, które trwają dłużej niż osiem tygodni, oferuje odrębne ubezpieczenie podróżne. O informacje i materiały mogą się Państwo zwrócić do firmy KNOX Versicherungsmanagement GmbH (dane kontaktowe patrz wyżej). Kto jest ubezpieczony? Każdy członek OeAV, który opłacił składkę członkowską za bieżący okres ubezpieczeniowy. Również członkowie zwolnieni z opłacania składki jak dzieci i młodzież bez własnych dochodów do maksymalnie 27 lat, których oboje rodzice (w wypadku osób samotnie wychowujących dzieci jeden rodzic) są członkami Związku, są w pełni ubezpieczeni, o ile zostali zgłoszeni do Związku i tym samym posiadają ważną kartę członkowską. Członkowie OeAV, których stałe miejsce zamieszkania znajduje się za granicą lub którzy posiadają obce obywatelstwo, są również w pełni ubezpieczeni. Przywołane w warunkach ubezpieczenia pojęcie zagranica odnosi się w tym wypadku do każdorazowego stałego miejsca zamieszkania.

5 Podstawę umowy stanowią zawarte pomiędzy OeAV a towarzystwami ubezpieczeniowymi umowy ramowe oraz warunki ogólne leżące u podłoża każdorazowej umowy. Ochrona ubezpieczeniowa ma charakter subsydiarny. Oznacza to, że świadczenia są udzielane tylko wtedy i w takim wymiarze, gdy w tej mierze inne ubezpieczenie (ubezpieczyciel społeczny, ubezpieczyciel prywatny) nie musi udzielić świadczeń lub faktycznie ich nie udziela. Roszczenie nie istnieje, jeśli świadczenia na rzecz ubezpieczonej osoby zostały udzielone nieodpłatnie wzgl. należało ich udzielić. Składki członkowskie Dorośli lat: 270 PLN* Dzieci do lat 6: 110 PLN* Młodzież od 7 do 18 lat: 130 PLN* Juniorzy od 19 do 25 lat: 210 PLN* Seniorzy od 61 lat: 210 PLN* Małżonkowie wzgl. partnerzy życiowi członków: 210 PLN* Opłata wpisowa: 15 PLN * Dniem decydującym o przyporządkowaniu do danej kategorii składek jest 1 stycznia bieżącego roku składkowego. Zniżka rodzinna W rodzinach, w których oboje rodzice należą do tej samej sekcji Związku Alpejskiego, dzieci nieposiadające własnego przychodu uzyskują bezpłatnie członkostwo Związku wraz z ochroną ubezpieczeniową (maksymalnie do 27 roku). Dotyczy to również osób samotnie wychowujących dzieci. Wymagane jest zgłoszenie dzieci. Dalsze informacje znajdą Państwo w swojej sekcj przez internet na zainteresowany? Sprawdź jak łatwo zostać członkiem Związku: wystarczy kontakt mailowy z: lub rejestracja przez internet: Stan: r.

Pokrycie kosztów w punkcie 2 obejmuje w szczególności:

Pokrycie kosztów w punkcie 2 obejmuje w szczególności: Zakres ubezpieczenia ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE zapewnia ochronę ubezpieczeniową wszystkim członkom OeAV (Austriackiego Związku Alpejskiego) w przypadku wypadków w czasie wolnym w zakresie udzielania

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie Warunków Ubezpieczenia Klientów Biura Podróży RAINBOW TOURS S.A. w tym pod marką Bee&Free

Potwierdzenie Warunków Ubezpieczenia Klientów Biura Podróży RAINBOW TOURS S.A. w tym pod marką Bee&Free Potwierdzenie Warunków Ubezpieczenia Klientów Biura Podróży RAINBOW TOURS S.A. w tym pod marką Bee&Free Nr Umowy Ubezpieczenia 2/Z/2008 Nr polisy RBT2/Z/08 1 Spis Treści Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SKI I SPORT TU EUROPA SA SPIS TREŚCI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SKI I SPORT TU EUROPA SA SPIS TREŚCI 1 2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SKI I SPORT TU EUROPA SA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ...5 01. POSTANOWIENIA OGÓLNE...5 02. DEFINICJE... 5 03. UMOWA UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

25. Szkoda rzeczowa szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia.

25. Szkoda rzeczowa szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL plus ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Kogo i co można ubezpieczyć? 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej OWU) oraz w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Business Travel World TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia podróży indywidualnych Kontynenty Multitravel

Ogólne warunki ubezpieczenia podróży indywidualnych Kontynenty Multitravel ubezpieczenia indeks MLT/15/05/21 Ogólne warunki ubezpieczenia podróży indywidualnych Kontynenty Multitravel ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia podróży indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu TOURIST Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Definicje 3 III. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla GRECOS HOLIDAY Sp. z o.o. obowiązujące od 1 października 2014 r. Spis treści

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla GRECOS HOLIDAY Sp. z o.o. obowiązujące od 1 października 2014 r. Spis treści Warunki ubezpieczenia podróżnego dla GRECOS HOLIDAY Sp. z o.o. obowiązujące od 1 października 2014 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń... 2 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla GRECOS HOLIDAY Sp. z o.o.

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla GRECOS HOLIDAY Sp. z o.o. Warunki ubezpieczenia podróżnego dla GRECOS HOLIDAY Sp. z o.o. Spis treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 4 3. Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa SA. 1. Postanowienia ogólne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa SA. 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa SA Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 4 3. Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określają Ogólne

Bardziej szczegółowo

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum Informacja o ubezpieczeniu Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Wydawanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną

Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Wydawanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Wydawanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną kod: KK-P 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele24.pl

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele24.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele2pl Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów TRAVELPLANET.PL, AERO.PL, HOTELE2PL, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia podróżnego Użytkowników kart kredytowych SK bank

Warunki ubezpieczenia podróżnego Użytkowników kart kredytowych SK bank Warunki ubezpieczenia podróżnego Użytkowników kart kredytowych SK bank Warunki ubezpieczenia podróżnego Użytkowników kart kredytowych SK bank Rozdział I. Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa S.A. Spis treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Stowarzyszenia Planeta Młodych TU Europa S.A.

Warunki Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Stowarzyszenia Planeta Młodych TU Europa S.A. Warunki Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Stowarzyszenia Planeta Młodych TU Europa S.A. Warunki Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Stowarzyszenia Planeta Młodych TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy turystyczne. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży. Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) 10.10.

Wyjazdy turystyczne. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży. Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) 10.10. Wyjazdy turystyczne Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) 10.10.005 (0413) A Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży/ przerwania podróży... 13

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium państw Grupy Schengen Elitar Partner TU Europa S.A.

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium państw Grupy Schengen Elitar Partner TU Europa S.A. Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium państw Grupy Schengen Elitar Partner TU Europa S.A. Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium

Bardziej szczegółowo

A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu...

A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu... A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu... 15 D - ubezpieczenie bagażu... 16 E - ubezpieczenie następstw

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner TU Europa

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner TU Europa Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner TU Europa S.A. Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.10.005

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.10.005 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.10.005 A member of the ERGO Insurance Group 10.10.005 (0310) Paragrafy 1-20 dotyczą wszystkich ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA KOD: I-NPZ-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia 3 Słowniczek terminów 3

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY TU EUROPA SA

WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY TU EUROPA SA WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY TU EUROPA SA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Warunki ubezpieczenia pomocy w podróży, zwane dalej Warunkami ubezpieczenia lub WU, regulują zasady, na jakich Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA wyjazdów turystycznych W podróży

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA wyjazdów turystycznych W podróży Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA wyjazdów turystycznych W podróży I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 15.04.2014 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk 2 Paragrafy 1-18 dotyczą wszystkich ubezpieczeń podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (zwanego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego ESKY, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo