INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI FLAT DIGITAL TV 65HZT663D. PŁASKI TELEWIZOR CYFROWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI FLAT DIGITAL TV 65HZT663D. www.sklep.maxton.pl PŁASKI TELEWIZOR CYFROWY"

Transkrypt

1 INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI 65HZT663D FLAT DIGITAL TV PŁASKI TELEWIZOR CYFROWY

2 Skrócona instrukcja obsługi 1 Włóż baterie do słuchawki Włóż do środka dwie baterie AAA/R3 lub równorzędnego typu. Wkładając baterie, proszę przestrzegać odpowiednich biegunów (+/-) oraz zamknąć pokrywę baterii. POLSKİ Podłącz kabel zasilania do gniazdka, w którym płynie prąd zmienny o napięciu V, 50 Hz. Zapali się następnie dioda oczekiwania (będzie ona mrugać podczas włączania/wyłączania trybu oczekiwania). Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania: Proszę wcisnąć na pilocie przycisk, P+, P- lub przycisk numeryczny. Proszę nacisnąć przycisk kontrolny znajdujący się z boku TV, po prawej stronie. TV włączy się. 2 Podłącz antenę/tv kablową do swojego TV P/CH MENU RC4862 Proszę podłączyć kabel zasilania do gniazdka, w którym płynie prąd zmienny o napięciu V, 50 Hz. Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania: Wciśnij na pilocie przycisk " " P+ / P- lub przycisk numeryczny. Naciśnij przycisk kontrolny umieszczony po lewej stronie TV. TV włączy się. TV/AV -lub- Antena lub TV kablowa 5 Rozpoczynanie procedury automatycznej konfiguracji Można wtedy wybrać zakres częstotliwości. Można również wprowadzić zakres manualnie, za pomocą przycisków numerycznych na pilocie. Ustaw startową i końcową częstotliwość jako żądane, używając przycisków numerycznych na pilocie. Następnie można ustawić krok wyszukiwania na 8000 KHz lub 1000 khz. Jeśli wybierzesz 1000 KHz, telewizor dokona wyszukiwania w bardzo dokładny sposób. Dlatego też, czas wyszukiwania odpowiednio wzrośnie. Po zakończeniu naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie. TV wyszuka i zapisze dostępne stacje. 6 Aby podłączyć urządzenie HDMI WAŻNE: Proszę upewnić się, że przy pierwszej instalacji sygnał jest podłączony,a moduł interfejsu wspólnego nie jest włożony przed włączeniem telewizora. Nie wkładaj modułu interfejsu wspólnego podczas procesu wyszukiwania. Opcje tylnych połączeń mogą się różnić w zależności od modelu 3 Podłącz telewizor do prądu 1. Gdy telewizor zostanie włączony po raz pierwszy, pojawi się ekran językowy. Wybierz żądany język używając przycisków w górę lub w dół, oraz naciśnij OK, aby zapisać i kontynuować. 2. Po ustawieniu języka pojawi się ekran pierwszej instalacji. Użyj przycisków do góry/na dół i w prawo/w lewo, aby ustawić żądane opcje. Połączenie kablem HDMI do HDMI 7 Wejście HDMI Aby wybrać wejście HDMI, naciśnij przycisk SOURCE na pilocie. Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk, na ekranie pojawi się potwierdzenie wyboru. RC4862 włóż wtyczkę... 4 Aby włączyć TV (zależnie od modelu) Podłącz kabel zasilania do gniazdka, w którym płynie prąd zmienny o napięciu V, 50 Hz. Proszę wcisnąć przycisk STANDBY. Zapali się wtedy dioda oczekiwania. Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania: Proszę wcisnąć na pilocie przycisk, P+ / P- lub przycisk numeryczny. Proszę wcisnąć na telewizorze przycisk -P/CH lub P/CH+. TV włączy się. Każdą z tych metod można włączyć telewizor. -lub- Umiejscowienie przycisków dotykowych może się zmienić w zależności od modelu 3. Aby kontynuować, naciśnij przycisk OK na pilocie, a na ekranie wyświetli się informacja dotycząca typu wyszukiwania. Musisz wybrać tryb wyszukiwania, aby wyszukać i zapisać audycje z żądanego źródła. Instalacja anteny: jeśli wybrano opcję ANTENA na ekranie typu wyszukiwania, telewizor wyszuka cyfrowe audycje telewizji naziemnej. Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, ich lista zostanie wyświetlona na ekranie. Jeśli chcesz posortować kanały wg LCN(*), wybierz tak, a następnie naciśnij OK. (*) LCN to system logicznego numerowania kanał? organizujący dostępne programy zgodnie z rozpoznawalną sekwencja kanał?. Instalacja TV kablowej: Jeśli wybierzesz opcję TV KABLOWA i naciśniesz OK na pilocie w celu kontynuacji, na ekranie wyświetli się informacja potwierdzająca. Wybierz TAK, aby kontynuować.

3 Nagrywanie i odtwarzanie programów. 8 Proszę podłączyć pamięć USB do telewizora. WAŻNE: Aby nagrać program, należy najpierw podłączyć dysk USB do wyłączonego telewizora. Następnie należy odbiornik włączyć i uaktywnić funkcję nagrywania. W innym przypadku, funkcja będzie niedostępna. 9 Natychmiastowe nagrywanie Proszę nacisnąć przycisk (RECORD), aby rozpocząć natychmiastowe nagrywanie oglądanego właśnie programu. Na ekranie pojawi się następujący komunikat. POLSKİ 10 Odtwarzanie programu W głównym menu, proszę użyć przycisków w lewo lub w prawo, aby wybrać przeglądarkę mediów. Proszę podświetlić pozycję w bibliotece nagrań przyciskiem w lewo lub w prawo, a następnie nacisnąć OK. Pojawi się biblioteka nagrań. Przed podłączeniem jakichkolwiek urządzeń do telewizora zaleca się wykonanie kopii zapasowej plików, aby uniknąć ewentualnej utraty danych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub utratę danych. Informacja o nagrywaniu pojawi się na chwilę i program zostanie nagrany. Można nacisnąć przycisk (RECORD) na pilocie ponownie, aby nagrać następną audycję w programie. W takim przypadku, pojawi się na ekranie krótki komunikat na ten temat. UWAGA! Szybkie podłączanie i odłączanie urządzeń USB jest bardzo niebezpieczne. Szczególnie zaś należy unikać powtarzanego szybkiego podłączania i odłączania urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB, a zwłaszcza samego urządzenia USB. Nie wyjmować pamięci USB podczas odtwarzania lub nagrywania pliku. Więcej informacji na temat połączeń pamięci USB, typów nagrywania i odtwarzania programów znajduje się w instrukcji użytkowania. WAŻNE: TV może nagrywać wyłącznie na dyskach sformatowanych w systemie plików FAT32. Nie można nagrywać na dysku sformatowanym w systemie plików NTFS. Po podłączeniu dysku USB w formacie NTFS, telewizor zapyta, czy sformatować zawartość. Proszę przejść do rozdziału formatowanie dysku w instrukcji użytkowania, aby znaleźć więcej informacji na ten temat. Proszę pamiętać, że w takim przypadku, wszystkie dane przechowywane na dysku USB zostaną utracone podczas jego formatowania i konwersji na FAT32. Proszę wybrać nagrany program z listy (jeśli uprzednio nagrany), używając przycisku w górę lub w dół. Aby sprawdzić opcje odtwarzania, proszę wcisnąć OK. Proszę wybrać opcję używając przycisków w górę lub w dół oraz OK. Proszę nacisnąć (STOP), aby anulować natychmiastowe nagrywanie. Na ekranie pojawi się następujący komunikat. Proszę wybrać Tak poprzez wciśnięcie przycisku w lewo lub w prawo i OK, aby anulować natychmiastowe nagrywanie. Dostępne opcje odtwarzania: Odtwarzaj od początku: Nagranie odtwarzane jest od początku. Ponów: Ponawia odtwarzanie nagrania. Odtwarzaj od momentu: Określa punkt początkowy. Uwaga: Dostęp do menu głównego i elementów menu będzie niedostępny podczas odtwarzania. Proszę nacisnąć (STOP), aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do biblioteki nagrań.

4 Zawartość Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 Specyfikacje (w zależności od modelu)... 4 Typowe tryby wyświetlania PC (w zależności od modelu)...4 Pilot Przegląd połączeń (w zależności od modelu)... 6 TV i przyciski kontrolne (w zależności od modelu).. 8 Informacje ekologiczne... 8 Krok 1 Sprawdzenie TV i akcesoriów... 9 Krok 2 Instalacja baterii w pilocie... 9 Krok 3 Podłączenie zasilania i anteny/kabla... 9 Krok 4 Włączanie/Wyłączanie... 9 Krok 5 Pierwsza instalacja Złącze USB Widok z boku pamięć usb Odtwarzanie mediów poprzez wejście USB Menu przeglądarki mediów...11 Nagrywanie z przesunięciem czasu...11 Natychmiastowe nagrywanie...11 Szybkie menu...11 Opcje i funkcje menu TV (Te opcje i funkcje mogą się różnić w zależności od modelu) Ogólne korzystanie z TV (w zależności od modelu) Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) (w zależności od modelu) EKRAN BEZPRZEWODOWY (WIRELESS DISPLAY) Łączność Bluetooth Używanie usług sieci DLNA Przeglądarka internetowa Rozwiązywanie problemów i wskazówki System HBBTV Obsługiwane formaty plików dla trybu USB (w zależności od modelu) Kompatybilność sygnałów AV i HDMI (w zależności od modelu) Informacje o funkcjonalności DVB-T Informacje dotyczące funkcjonalności portalu internetowego Polski

5 Informacje dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMUJ OBUDOWY (LUB TYŁU).W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK. POWIERZAJ NAPRAWĘ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI. Użytkowanie Państwa telewizora w ekstremalnych warunkach środowiskowych może spowodować jego uszkodzenie. Na czas burz lub wyładowań atmosferycznych lub gdy TV nie będzie używany przez dłuższy czas (np.: podczas wyjazdu na wakacje), wyłącz go z prądu. Wtyczka zasilająca urządzenia służy do odcięcia TV od zasilania, powinna więc być łatwo dostępna. Wykrzyknik w polu trójkąta równobocznego wskazuje użytkownikom ważne instrukcje dotyczące obsługi lub konserwacji urządzenia. Uwaga: Aby korzystać z odnośnych funkcji, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. WAŻNE - Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokół urządzenia należy pozostawić przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni. Aby zapobiec awariom i potencjalnie niebezpiecznym sytuacjom, proszę nie umieszczać u góry urządzenia żadnych przedmiotów. To urządzenie przeznaczone jest do eksploatacji w umiarkowanym klimacie. Dla własnego bezpieczeństwa przeczytaj uważnie zalecenia dotyczące środków ostrożności. Źródło zasilania: Urządzenie pracuje jedynie zasilane prądem o napięciu zmiennym V AC, 50 Hz. Upewnij się, że zostało wybrane prawidłowe ustawienie napięcia. Przewód zasilający: Na przewodzie zasilającym nie należy kłaść urządzenia ani innych elementów wyposażenia mieszkania, nie należy go również zgniatać. Przewód zasilający należy obsługiwać przy pomocy wtyczki. Nie należy wyciągać wtyczki ciągnąć za przewód ani dotykać przewodu mokrymi rękami, gdyż grozi to zwarciem lub porażeniem prądem. Nigdy nie należy na przewodzie zawiązywać supłów ani wiązać go z innymi przewodami. Przewody zasilające należy poprowadzić w taki sposób, aby nie groziło im nadepnięcie. Uszkodzony przewód zasilania może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Gdy przewód zasilający jest uszkodzony i wymaga wymiany, należy powierzyć to zadanie wykwalifikowanemu personelowi. Ten telewizor posiada wtyczkę pozwalającą na podłączenie go do zasilania. Wtyczka ta nie może zostać odcięta, ponieważ może ona posiadać specjalny filtr zapobiegający zakłóceniom radiowym i jej usunięcie mogłoby doprowadzić do pogorszenia funkcjonowania. Jeżeli chcą Państwo przedłużyć kabel, proszę użyć odpowiedniego, bezpiecznego przedłużacza lub skonsultować się ze sprzedawcą. Przy podłączaniu przedłużacza do odbiornika telewizyjnego proszę przestrzegać zaleceń producenta. Wilgoć i woda: Nie używaj tego urządzenia w wilgotnym i parnym miejscu (unikać łazienki, miejsc w pobliżu zlewozmywaka kuchennego oraz pralki). Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie narażaj urządzenia na kontakt z deszczem lub wodą i nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych wodą, takich jak wazony itp. Proszę unikać zalania lub zachlapania urządzenia wodą. W przypadku dostania się jakiegoś przedmiotu lub płynu do obudowy telewizora, należy go natychmiast odłączyć od zasilania i przekazać do sprawdzenia wykwalifikowanemu personelowi punktu naprawy przed ponownym użyciem. Czyszczenie: Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjmij wtyczkę z gniazdka. Nie używaj płynów lub aerozoli do czyszczenia. Proszę używać tylko miękkiej i suchej ściereczki. Wentylacja: Szczeliny i otwory umieszczone zostały na odbiorniku dla zapewnienia wentylacji niezbędnej do sprawnego funkcjonowania urządzenia. Aby zapobiec przegrzaniu, te otwory nie mogą być w żaden sposób zablokowane lub zakryte. Źródła ciepła i otwarty ogień: Urządzenia nie należy instalować w pobliżu otwartego ognia, ani źródeł ciepła takich jak np. grzejnik elektryczny. Upewnij się, że na urządzeniu nie umieszczono żadnych nieosłoniętych źródeł ognia, np. palących się świec. Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ogień itp. Błyskawice: Przed burzą i błyskawicami lub przed wyjazdem na wakacje, proszę wyjąć wtyczkę kabla zasilania z gniazdka. Części zamienne: Jeżeli w trakcie naprawy konieczne jest zastosowanie części zamiennych, upewnij się, że serwisant używa części zamiennych zgodnych z zaleceniami producenta lub posiadających tę samą specyfikację, co części oryginalne. Stosowanie niedozwolonych części zamiennych może Polski - 2 -

6 spowodować pożar, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa. Naprawa i konserwacja: Wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Proszę nie usuwać samodzielnie żadnych osłon, ponieważ grozi to porażeniem prądem. OSTRZEŻENIE Nie wkładaj palców pomiędzy TV, a szafkę, szczególnie podczas jego przenoszenia, jako że możesz się zranić. Czasem na ekranie może się pojawić kilka nieaktywnych pikseli, które mają wygląd nieruchomych punktów koloru niebieskiego, zielonego lub czerwonego. Proszę zauważyć, że nie wpływa to na sprawność i wydajność Twojego urządzenia. Uważaj, aby nie porysować ekranu paznokciami lub innymi twardymi przedmiotami. Nie wkładaj palca w otwór głośnika w tylnej obudowie telewizora, ponieważ możesz się zranić. Utylizacja zużytego sprzętu: Opakowanie i materiały użyte do zapakowania produktu nadają się do ponownego przetworzenia i powinny być poddane recyklingowi. Materiały do pakowania takie jak worki foliowe muszą być trzymane poza zasięgiem dzieci. Baterie, włącznie z tymi, które nie posiadają w swym składzie metali ciężkich, nie powinny być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Proszę utylizować zużyte baterie w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Proszę uzyskać informacje na temat obowiązujących lokalnych przepisów. Proszę nie próbować ładować baterii. Niebezpieczeństwo wybuchu. Baterie wymieniać należy na inne tego samego lub równoważnego typu. Rozłączanie urządzenia: Wtyczka zasilająca urządzenia służy do odcięcia TV od zasilania, powinna więc być łatwo dostępna. Poziom głośności w słuchawkach: Nadmierny poziom dźwięku ustawiony na słuchawkach może spowodować utratę słuchu. Podłączenie do telewizora systemu dystrybucji (telewizja kablowa itp.) poprzez tuner: Urządzenie podłączone do przewodu uziemienia budynku poprzez przewód zasilania lub inne urządzenie wyposażone w podłączenie uziemienia oraz do systemu dystrybucji poprzez kabel koncentryczny w pewnych warunkach może stwarzać zagrożenie pożarem. Podłączenie do systemu dystrybucji kabli musi więc być zapewnione poprzez urządzenie zapewniające izolację elektryczną poniżej pewnego zakresu częstotliwości (izolator galwaniczny, patrz: EN ). Urządzenie elektryczne nie w rękach dzieci. Proszę nigdy nie pozwalać dzieciom korzystać z urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Dzieci nie zawsze są świadome możliwych niebezpieczeństw. Baterie / akumulatory mogą zagrażać życiu w przypadku ich połknięcia. Przechowuj baterie poza zasięgiem małych dzieci. W razie połknięcia baterii, należy natychmiast poszukać pomocy medycznej. Folie z opakowania również powinny być trzymane z dala od dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się nimi. Wirtualne 3D Efektywność wirtualnego 3D zależy w dużej mierze od treści wideo transmitowanego programu i w pewnych warunkach może wydawać się, iż funkcja ta nie działa. Chociaż Twój telewizor wyposażony jest w funkcję wirtualnego 3D, zalecamy oszczędne korzystanie z tej funkcji, aby uniknąć nadwyrężania wzroku. Powyższy znak stwierdza zgodność z dyrektywą UE o Odpadach Elektrycznych i Elektronicznych 2002/96/EC (WEEE). Znak ten wskazuje, że NIE należy wyrzucać tego sprzętu oraz zużytych baterii wraz z nieposegregowanymi odpadami komunalnymi, lecz należy go zwrócić lub zutylizować we właściwy sposób. Jeśli baterie lub akumulatory dołączone do sprzętu posiadają chemiczny symbol Hg, Cd lub PB, oznacz to, że bateria zawiera metale ciężkie ponad % rtęci, ponad 0,002% kadmu lub ponad 0,004% ołowiu. Specyfikacje i działanie mogą się różnić w zależności od zakupionego telewizora. Polski - 3 -

7 Przygotowanie Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokół urządzenia należy pozostawić przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni. Aby zapobiec awariom i potencjalnie niebezpiecznym sytuacjom, proszę nie umieszczać u góry urządzenia żadnych przedmiotów. To urządzenie przeznaczone jest do eksploatacji w umiarkowanym klimacie. Specyfikacje (w zależności od modelu). TRANSMISJE TELEWIZYJNE PAL/SECAM B/G D/K ODBIERANE KANAŁY VHF (ZAKRES I/III), UHF (ZAKRES U), HYPERBAND Odbiór cyfrowy (w zależności od modelu) W pełni zintegrowana telewizja cyfrowa - kablowa - Zgodny z (DVB-TC- MPEG2) (DVB-T-C MPEG4), DVB-T2. LICZBA USTAWIONYCH FABRYCZNIE KANAŁÓW 1000 WSKAŹNIK KANAŁU OSD WEJŚCIE ANTENY RF 75 Ohm (niezbalansowane) NAPIĘCIE ROBOCZE V AC, 50 Hz. AUDIO Niemiecki Nicam SRS TruSurround (w zależności od modelu) ZUŻYCIE ENERGII (W) Informacja na nalepce na tylnej obudowie Typowe tryby wyświetlania PC (w zależności od modelu) Poniższa tabela przedstawia niektóre podstawowe tryby obrazu. Telewizor może nie obsługiwać wszystkich rozdzielczości. Twój TV obsługuje rozdzielczości do 1360x768 (dla ekranów WXGA) lub 1920x (dla ekranów Full HD) Indeks Rozdzielczość Częstotliwość 1 640x Hz 2 640x Hz - 85Hz 3 640x480 60Hz-66Hz-72Hz -75Hz-85Hz 4 800x600 56Hz-60Hz-70Hz-72Hz -75Hz- 85Hz 5 832x Hz x768 60Hz-66Hz-70Hz-72Hz -75Hz - 85Hz x864 60Hz-70Hz-75Hz -85 Hz x HzA - 60 HzB-75Hz-85Hz x960 60Hz-75Hz-85Hz x Hz-75Hz-85Hz x Hz x HzA - 60 HzB 75Hz - 85Hz x900 60Hz - 75Hz x Hz x Hz x HzA - 60 HzB x Hz - 60HzA Polski

8 Pilot Tryb oczekiwania: Włącza/wyłącza odbiornik TV 2. Przyciski numeryczne: Włącza kanał, wprowadza liczbę lub literę do pola tekstowego na ekranie. 3. TV: Wyświetla listę kanałów / przełącza pomiędzy typami audycji 4. Głośność +/- 5. Niemy: Całkowicie wyłącza dźwięk TV 6. Przyciski nawigacyjne: Pomagają poruszać się po menu, zawartości, itp. oraz wyświetlają podstrony w trybie teletekstu po naciśnięciu prawego lub lewego przycisku 7. Menu: Wyświetla menu TV 8. OK: Potwierdza wybory użytkownika, wstrzymuje stronę (w trybie teletekstu), wyświetla listę kanałów (w trybie DTV) 9. Wstecz/Powrót: Powraca do poprzedniego ekranu, otwiera stronę indeksu (w trybie teletekstu) 10. Info: Wyświetla informacje o treściach wyświetlanych na ekranie, pokazuje ukryte informacje (odsłoń - w trybie teletekstu) 11. Przeglądarka mediów: Otwiera ekran przeglądarki mediów 12. Mój przycisk 1 (*) 13. Kolorowe przyciski 14. Język: Przełącza pomiędzy trybami dźwięku (telewizja analogowa), wyświetla i zmienia audio/język napisów (telewizja cyfrowa, gdy dostępna) 15. Napisy: Włącza i wyłącza napisy (gdy dostępne) 16. Szybkie przewijanie do tyłu: Przewija klatki do tyłu w mediach takich, jak filmy 17. Nagrywanie: Nagrywa programy 18. Odtwarzanie: Rozpoczyna odtwarzanie wybranych mediów 19. Stop: Zatrzymuje odtwarzanie mediów 20. Pauza: Pauzuje odtwarzane media, rozpoczyna nagrywanie z przesunięciem czasu 21. Szybkie przewijanie do przodu: Przewija klatki do przodu w mediach takich, jak filmy 22. Ekran: Zmienia aspekt ekranu 23. Teletekst: Wyświetla teletekst (gdy dostępny), naciśnij ponownie, aby nałożyć teletekst na obraz telewizyjny (mix) 24. Mój przycisk 2 (*) 25. EPG (Elektroniczny przewodnik po programach): Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach 26. Wyjście: Zamyka i wychodzi z wyświetlanych menu lub powraca do poprzedniego ekranu 27. Szybkie menu: Wyświetla listę menu dla szybkiego do nich dostępu 28. Internet: Otwiera stronę portalu, gdzie możesz odnaleźć wiele aplikacji sieciowych. 29. Program + / Zamiana: Szybko przeskakuje pomiędzy poprzednim i bieżącym kanałem lub źródłami 31. Źródło: Wyświetla wszystkie dostępne audycje i źródła (*) MÓJ PRZYCISK (1-2): Przycisk ten może mieć różne funkcje domyślne, w zależności od modelu. Niemniej jednak, możesz ustawić specjalne funkcje dla tego przycisku, naciskając go przez pięć sekund, gdy TV przełączony jest na żądane źródło, kanał lub link. Na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający wybór. MÓJ PRZYCISK został skojarzony z wybraną funkcją. Zauważ, że po przeprowadzeniu pierwszej instalacji, MÓJ PRZYCISK przywróci swoją domyślną funkcję. Polski - 5 -

9 Przegląd połączeń (w zależności od modelu) Uwaga:Połączenia mogą się różnić w zależności od Państwa modelu. Podłączenie Opis Inne szczegóły Złącze SCART służy do podłączania urządzeń zewnętrznych. Uwaga: Jeżeli urządzenie zewnętrzne jest podłączone poprzez gniazdo SCART, telewizor przełącza się automatycznie w tryb AV. Wejścia Komponent Video (YpBPr) używane są do podłączenia sygnałów video. Zielony, niebieski, czerwony; tył (w zależności od modelu) Wejścia audio PC/YPbPr używane są do podłączania sygnałów audio z komputera lub urządzenia podłączonego do telewizora za pomocą gniazda YPbPr. Biały, czerwony; tył (w zależności od modelu) Wejścia HDMI służą do podłączania urządzeń posiadających gniazdo HDMI (odtwarzacz DVD, dekoder) Państwa telewizor LCD jest w stanie wyświetlać obrazy o wysokiej rozdzielczości przesyłane z podłączonego urządzenia. Wejścia bocznego HDMI można użyć do podłączenia telewizora do zewnętrznego urządzenia HDMI. Użyć w tym celu kabla HDMI. URZĄDZENIE HDMI WIDOK Z BOKU Tył i/lub bok Wejście PC służy do podłączania komputera do telewizora. Telewizor LCD można podłączyć do komputera - wyświetla on wtedy obraz tak samo, jak monitor komputerowy. Informacje o rozdzielczości znajdują się na końcu tej ulotki. Wejœcia audio telewizora Wejœcia PC telewizora Kabel audio PC (nie do³¹czony) Wyjœcie audio PC Kabel PC VGA (nie do³¹czony) Wyjœcie monitora PC Połączenie YPbPr do PC jest opcjonalne i zależy od modelu. Uwaga:Jeśli Państwa telewizor nie ma wejść YPbPr, urządzenie YPbPr można podłączyć to telewizora korzystając z wejścia PC kablem YPbPr do PC (dostępny w zależności od modelu). W takim przypadku proszę skorzystać z bocznych wejść AV audio, aby umożliwić podłączenie dźwięku. Polski - 6 -

10 Widok podłączeń - ciąg dalszy Uwaga: Połączenia mogą się różnić w zależności od Państwa modelu. Podłączenie Opis Inne szczegóły Wejście słuchawkowe służy do podłączania słuchawek. Bok Boczne wejście Video służy do podłączania sygnału wideo z camcordera lub innego urządzenia wideo. Proszę skorzystać z bocznych wejść AV audio, aby umożliwić podłączenie dźwięku. Bok, żółta wtyczka RCA (w zależności od modelu). Boczne wejścia audio służą do podłączania sygnałów audio z urządzenia AV. Bok, czerwona i biała wtyczka RCA( (w zależności od modelu) Bok, wtyczka AV Phono (w zależności od modelu). Jeśli do podłączenie jest Boczne wejścia audio-video służą do podłączania sygnałów wideo i audio możliwe dla Państwa urządzeń zewnętrznych. Skorzystaj z dołączonego kabla AV, aby użyć modelu, jeden kabel bocznego wejścia AV. (zależy od modelu) Proszę użyć ŻÓŁTEGO wejścia, aby wideo i audio zostanie podłączyć kabel wideo, CZERWONEGO i BIAŁEGO wejścia, aby podłączyć dołączony do zestawu. kabel audio (zależy od modelu). Wyjście koncentryczne SPDIF służy do odtwarzania cyfrowych sygnałów audio z aktualnie oglądanego źródła. Proszę użyć odpowiedniego kabla SPDIF, Czarny, tył. aby podłączyć dźwięk poprzez wyjście SPDIF telewizora. Wejście RF służy do podłączania anteny lub telewizji kablowej. Karta CI umożliwia oglądanie wszystkich kanałów dostępnych w ramach wykupionego abonamentu. Wejście(a) USB Bok Wejście Ethernet służy do podłączenia TV do Internetu poprzez modem/router. Podłącz ten port do routera przy pomocy kabla ethernetowego, jednym końcem Powrót do wolnego portu LAN na routerze, a drugim do telewizora. Mini Scart Podłączenie Dół tył Polski - 7 -

11 TV i przyciski kontrolne (w zależności od modelu) Tryb oczekiwania/włączony Source Program + / - Głośność +/- Uwaga:Proszę wcisnąć równocześnie przyciski i aby wyświetlić menu główne. -lub- 1. Kierunek góra 2. Kierunek dół 3. Przycisk wyboru programu/głośności/av/ trybu oczekiwania Uwaga: Aby zmienić głośność, możesz przesunąć przycisk w górę lub w dół. Jeśli chcesz zmienić kanał, naciśnij raz środek przycisku (pozycja 3), a następnie przesuń w górę lub w dół. Jeśli naciśniesz ponownie środek przycisku, wyświetli się OSD źródła. Jeśli naciśniesz środek przycisku i przytrzymasz przez kilka sekund, TV przełączy się w tryb oczekiwania. Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu przycisków kontrolnych. -lub- 1. Przycisk włączania/wyłączania trybu oczekiwania 2. Przycisk TV/AV 3. Następny/poprzedni program 4. Przyciski zwiększania/zmniejszania głośności Obsługa za pomocą przycisków na telewizorze Wciśnij przycisk, aby zmniejszyć głośność lub przycisk, aby zwiększyć głośność. Na ekranie zostanie wówczas wyświetlona skala (suwak) głośności. Wciśnij przycisk P/CH + aby wybrać następny program lub przycisk P/CH -, aby wybrać poprzedni program. Wciśnij równocześnie przyciski lub, aby wyświetlić menu główne. W menu głównym wybierz podmenu, używając przycisków TV/AV, i wejdź do podmenu używając przycisków lub. Sprawdź część instrukcji poświęconą systemowi menu, aby dowiedzieć się jakie opcje są dostępne w tym menu. Wciśnij przycisk TV/AV na panelu sterowania telewizora, aby przełączać odbiornik pomiędzy trybami AV. Uwaga: Po naciśnięciu przycisków wskaźniki funkcji będą wyświetlone na ekranie. Polski Obsługa za pomocą pilota Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby wyświetlić główne menu. Użyj przycisków lub, aby wybrać zakładkę menu i naciśnij przycisk OK, aby wybrać opcję. Użyj przycisków lub lub lub, aby wybrać lub ustawić element. Naciśnij przycisk BACK lub EXIT lub MENU, aby wyjść z menu. Wybór wejścia Po podłączeniu systemów zewnętrznych do telewizora, można go przełączyć na różne źródła wejściowe. Naciskaj przycisk (source) na pilocie, aby wybierać kolejno różne źródła. Zmiana kanałów i głośności Używając przycisków V+/- i P+/- na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność. Kanały można również zmienić naciskając przyciski na przednim panelu TV. Informacje ekologiczne Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby zużywać mniej energii i ratować środowisko. Aby zmniejszyć zużycie energii, postępuj według następujących kroków: Jeśli włączony jest tryb oszczędzania energii jako Eco, telewizor przełączy się w tryb oszczędzania energii. Ustawienia trybu oszczędzania energii znajdują się w części głównego menu "obraz". Zwróć uwagę na to, że niektóre ustawienia obrazu nie będą mogły zostać zmienione. Jeśli wybrana jest opcja wyłączania obrazu, wiadomość: Ekran zostanie wyłączony za 15sekund. pojawi się na ekranie. Wybierz KONTYNUUJ i naciśnij OK. Ekran natychmiast się wyłączy. Kiedy telewizor nie jest używany, wyłącz go albo odłącz wtyczkę zasilania z gniazdka. To także zredukuje zużycie energii. Uwaga: Wybranie naturalnego obrazu nie włącza automatycznie trybu oszczędzania Eco.

12 Krok 1 Sprawdzenie TV i akcesoriów Uwaga: Akcesoria powinny zostać sprawdzone po zakupie. Proszę się upewnić, że wszystkie akcesoria są załączone. Wszystkie modele posiadają w zestawie: Instrukcja obsługi, pilot, s baterie AAA, oraz, w zależności od posiadanego modelu, kable AV, 2 pary okularów 3D, Kabel-adapter mini scart. Dodatkowe elementy mogą również zostać dołączone w zależności od modelu. Krok 2 Instalacja baterii w pilocie 1. Proszę delikatnie podważyć klapkę z tyłu pilota. 2. Włóż dwie baterie AAA/R3. Upewnij się, że + i - są skierowane we właściwą stronę. 3. Zamocuj klapkę z powrotem. Uwaga: Wyjmij baterie z pilota, jeśli nie jest on używany przez dłuższy czas. W innym przypadku baterie mogą zacząć wyciekać i go uszkodzić. Zakres działania wynosi około 7 metrów/ 23 stopy. Krok 3 Podłączenie zasilania i anteny/kabla Po rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do prądu. Podłączenie kabla zasilania: WAŻNE: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z prądu zmiennego V, 50 Hz. Proszę włożyć wtyczkę do kontaktu. Proszę pozostawić przestrzeń co najmniej 10mm wokół telewizora. Przed wykonaniem jakichkolwiek podłączeń należy odłączyć od zasilania zarówno telewizor, jak i urządzenie. Podłączenie anteny: Proszę podłączyć wtyczkę anteny/telewizji kablowej do gniazda WEJŚCIA anteny/telewizji kablowej z tyłu telewizora. Krok 4 Włączanie/Wyłączanie Aby włączyć telewizor Proszę podłączyć kabel zasilania do gniazdka, w którym płynie prąd zmienny o napięciu V, 50 Hz. Proszę wcisnąć przycisk Oczekiwania. Zapali się wtedy dioda oczekiwania. Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania: Proszę wcisnąć na pilocie przycisk Oczekiwania, Program +/- lub przycisk numeryczny. Przyciski kontrolne telewizora (w zależności od modelu) Naciśnij przycisk Program +/- na TV. TV włączy się. -lub- Proszę nacisnąć przycisk kontrolny znajdujący się z boku TV, po lewej stronie. TV włączy się. Aby włączyć TV (w zależności od modelu) Proszę nacisnąć przycisk Oczekiwania na pilocie, lub nacisnąć przycisk Oczekiwania na TV lub nacisnąć i przytrzymać wyłącznik kontrolny na telewizorze tak, aby go wyłączyć, aby przełączyć telewizor w tryb oczekiwania. Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdka. Uwaga: Gdy telewizor przełącza się w tryb oczekiwania, dioda LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer są aktywne. Dioda LED może także mrugać podczas włączania TV z trybu oczekiwania. antena lub TV kablowa Upewnij się, że wtyczka jest bezpiecznie włożona do gniazdka. włóż wtyczkę... Polski - 9 -

13 Krok 5 Pierwsza instalacja Przy pierwszym włączeniu TV pojawi się ekran wyboru języka. Wybierz żądany język i naciśnij OK. Na ekranie wyświetli się menu pierwszej instalacji (FTI). Ustaw żądane parametry korzystając z przycisków nawigacyjnych i po zakończeniu naciśnij OK, aby kontynuować. Można włączyć opcję trybu sklepu tak, aby była dostępna w menu innych ustawień, a funkcje Twojego telewizora będą zilustrowane na górze ekranu. Pojawi się okno dialogowe potwierdzania. Wybierz TAK, aby kontynuować. Jeśli wybrany jest tryb główny, tryb sklepu nie będzie dostępny po początkowej instalacji. Naciśnij OK, aby kontynuować. Uwaga: Domyślny kod PIN może się zmienić w zależności od wybranego kraju. Jeśli konieczne będzie wprowadzenie kodu PIN, aby wyświetlić opcje menu, wprowadź jeden z poniższych kodów: 0000, 1234 lub Instalacja anteny Jeśli wybrałeś opcję ANTENA na ekranie Typu Wyszukiwania, telewizor wyszuka cyfrowe audycje telewizji naziemnej. UWAGA: Możesz nacisnąć przycisk Menu, aby anulować. Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, ich lista zostanie wyświetlona na ekranie. Jeśli chcesz posortować kanały wg LCN(*), wybierz tak, a następnie naciśnij OK. Naciśnij przycisk Menu, aby wyjść z listy kanałów i oglądać TV. (*) LCN to system logicznego numerowania kanałów organizujący dostępne programy zgodnie z rozpoznawalną sekwencja kanałów. Instalacja telewizji kablowej (w zależności od modelu) Po wybraniu opcji TV KABLOWA i naciśnięciu OK na pilocie, na ekranie wyświetli się komunikat potwierdzający. Aby kontynuować wybierz TAK i naciśnij OK. Aby anulować operację, wybierz NIE i naciśnij OK. Można wtedy wybrać zakres częstotliwości. Wprowadź ręcznie zakres częstotliwości, używając przycisków numerycznych. Uwaga: Czas trwania wyszukiwania będzie zależeć od wybranego kroku wyszukiwania. Złącze USB Istnieje możliwość podłączenia urządzeń USB do telewizora poprzez wejścia USB na odbiorniku TV. Ta funkcja umożliwia wyświetlanie/odtwarzanie plików JPG, MP3 i wideo, zapisanych w pamięci USB. Jednak istnieje ryzyko, iż pewne typy urządzeń USB (np. odtwarzacze MP3) mogą nie być kompatybilne z tym odbiornikiem TV. Przed podłączeniem jakichkolwiek urządzeń do telewizora zaleca się wykonanie kopii zapasowej plików, aby uniknąć ewentualnej utraty danych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub utratę danych. Nie wyjmuj pamięci USB podczas odtwarzania pliku. OSTRZEŻENIE: Szybkie podłączanie i odłączanie urządzeń USB jest bardzo niebezpieczne. Szczególnie zaś należy unikać powtarzanego szybkiego podłączania i odłączania urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB, a zwłaszcza samego urządzenia USB. Widok z boku pamięć usb Drugie USB jest opcjonalne w zależności od modelu. WAŻNE: Telewizor powinien być wyłączony podczas podłączania lub odłączania urządzeń USB. Podłączyć urządzenie USB do wejścia USB na telewizorze. Istnieje możliwość podłączenia urządzeń USB do telewizora poprzez wejście USB na odbiorniku TV. Uwaga: Nie jest wykluczone, że niektóre typy dysków twardych nie są obsługiwane. Odtwarzanie mediów poprzez wejście USB Używając wejść USB można podłączyć do telewizora 2.5 i 3.5 calowy dysk twardy (z zasilaniem zewnętrznym) lub pendrive. WAŻNE! Zrób kopię zapasową swoich plików przed podłączeniem do TV. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub utratę danych. Pewne typy urządzeń USB (np. odtwarzacze MP3), lub dyski twarde/pendrivy mogą nie być kompatybilne z tym odbiornikiem TV. TV obsługuje dyski sformatowane w FAT32 i NTFS, ale nagrywanie nie będzie dostępne dla dysków NTFS. Podczas formatowania dysku USB o pojemności 1TB (Tera Bajt) lub większej, mogą wystąpić pewne problemy. Polski

14 Menu przeglądarki mediów Można wyświetlać zdjęcia, odtwarzać muzykę i filmy przechowywane na dysku USB po jego podłączeniu do TV. Podłącz dysk USB do jednego z wejść USB znajdujących się z boku TV. Naciskając przycisk Menu w trybie przeglądarki mediów uzyskasz dostęp do opcji menu obrazu, dźwięku i ustawień. Ponowne naciśnięcie przycisku Menu spowoduje wyjście z tego ekranu. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki mediów przy pomocy menu ustawień. Rozpocznij odtwarzanie, używając Przycisku odtwarzania i uruchom Rozpocznij odtwarzanie, używając OK i uruchom Rozpocznij odtwarzanie, używając OK/Przycisku odtwarzania i uruchom Obsługa trybu pętla/ losowe TV odtworzy następny plik i zapętli listę. Plik będzie odtwarzany w pętli (powtarzany). Ten sam plik będzie odtwarzany losowo. Uwaga: Funkcja nagrywania jest opcjonalna w zależności od modelu. Uwaga: Należy unikać powtarzanego szybkiego podłączania i odłączania urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB, oraz samego urządzenia USB. Nie wyjmuj pamięci USB podczas odtwarzania pliku. Nagrywanie z przesunięciem czasu Naciśnij przycisk Pauza podczas oglądania audycji, aby przełączyć na tryb przesunięcia czasu. W trybie przesunięcia czasu, program jest zatrzymany i jednocześnie nagrywany na podłączony dysk USB. Naciśnij przycisk Odtwarzanie ponownie, aby kontynuować oglądanie programu od momentu jego zatrzymania. Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać tryb przesunięcia czasu i powrócić do oglądania audycji na żywo. Uwaga: Przesunięcie czasu nie może być używane w trybie radia. Uwaga: Nie można używać funkcji szybkiego przewijania do tyłu z przesunięciem czasu przed przesunięciem nagrania przy pomocy opcji szybkiego przewijania do przodu. Natychmiastowe nagrywanie Naciśnij przycisk Nagrywania, aby rozpocząć natychmiastowe nagrywanie oglądanego właśnie programu. Możesz nacisnąć przycisk Nagrywania na pilocie ponownie, aby nagrać następną audycję w programie. W takim przypadku, pojawi się na ekranie krótki komunikat, wskazujący programy, które będą nagrywane. Proszę nacisnąć Stop, aby anulować natychmiastowe nagrywanie. Uwaga: W trybie nagrywania nie można pozałączać programów lub korzystać z przeglądarki mediów. Jeśli na pamięci USB nie ma wystarczająco dużo miejsca podczas nagrywania programu lub podczas oglądania z przesunięciem czasu, wyświetli się komunikat ostrzegawczy. Szybkie menu Szybkie ustawienia pozwolą Ci uzyskać bezpośredni dostęp do pewnych opcji. Menu to zawiera opcje trybu oszczędzania energii tryb obrazu, Wirtualnego 3D, ustawienia korektora graficznego, ulubione, auto m atyczny wyłącznik czasowy, FallowMe TV, CEC RC Passthrough i książeczkę informacyjną. Naciśnij przycisk Quick Menu na pilocie, aby wyświetlić szybkie menu. Więcej szczegółów dotyczących wymienionych funkcji znajdziesz w dalszych rozdziałach. FollowMe TV (opcjonalne) Ze swoim tabletem możesz strumieniować bieżącą audycję ze swojego TV przy pomocy opcji FollowMe TV. Zainstaluj odpowiednią aplikację na swoim tablecie pc. Uruchom aplikację. Więcej informacji na temat korzystania z tej aplikacji odnajdziesz w instrukcji dołączonej do tej aplikacji. CEC i CEC RC Passthrough Funkcja ta pozwala na obsługę urządzeń wyposażonych w CEC, podłączonych do TV poprzez gniazdo HDMI, za pomocą pilota telewizyjnego. Najpierw trzeba włączyć funkcję CEC w Innych ustawieniach w menu Ustawień. Naciśnij przycisk Źródło i z menu listy źródeł wybierz wejście HDMI podłączonego urządzenia CEC. Po podłączeniu urządzenia CEC, pojawi się ono na liście menu źródeł pod własną nazwą, a nie pod nazwą portu HDMI (np.: odtwarzacz DVD, nagrywarka 1, itp.). Pilot TV jest w stanie automatycznie obsługiwać główne funkcje po wybraniu podłączonego źródła HDMI. Aby wyłączyć tę funkcję i zakończyć kontrolowanie urządzenia za pomocą pilota TV, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk 0-Zero na pilocie. Możesz też nacisnąć przycisk Q.Menu na pilocie, podświetlić CEC RC Passthrough i ustawić jako Wyłączone, naciskając przycisk kierunkowy w lewo lub w prawo. Funkcję tę można też włączyć lub wyłączyć w menu Ustawienia/Inne ustawienia. Telewizor obsługuje również funkcję ARC (Kanał powrotny dźwięku). Funkcja ta, to łącze audio, mające na celu zastąpienie innych kabli pomiędzy telewizorem a systemem audio (odbiornik A/V lub zestaw głośników). Polski

15 Gdy ARC jest włączone, telewizor nie wycisza automatycznie swoich innych wyjść audio. Jeśli więc chcesz słuchać dźwięku tylko z podłączonego urządzenia audio, musisz zmniejszyć dźwięk TV do zera manualnie, (tak samo, jak inne cyfrowe wyjścia audio - optyczne lub koaksjalne). Jeśli chcesz zmienić natężenie dźwięku podłączonego urządzenia, musisz wybrać je z listy źródeł. W takim przypadku, przyciski kontrolne głośności obsługują podłączone urządzenie audio. Polski

16 Opcje i funkcje menu TV (Te opcje i funkcje mogą się różnić w zależności od modelu) Zawartość menu obrazu Tryb Kontrast Jasność Ostrość Kolor Tryb oszczędzania energii Podświetlenie Redukcja szumów Ustawienia zaawansowane Kontrast Dynamiczny Temperatura koloru Powiększenie obrazu Movie Sense Tryb obrazu może zostać dopasowany do indywidualnych upodobań. Tryb obrazu może zostać ustawiony wg jednej z tych opcji: Kinowy, Gry, Sport, Dynamiczny i Naturalny. Ustawia wartości jasności i ciemności ekranu. Ustawia wartości jasności ekranu. Ustawia wartości ostrości dla obiektów wyświetlanych na ekranie. Ustawia wartości kolorów, dopasowując je. Można stawić tryb oszczędzania energii jako Eco, obraz wyłączony lub nieaktywny. (Podczas trybu dynamicznego, tryb oszczędzania energii jest automatycznie wyłączony.) To ustawienie kontroluje poziom podświetlenia. Funkcja podświetlenia będzie nieaktywna podczas włączonego trybu oszczędzania energii Eco. Podświetlenie nie może zostać włączone w trybie VGA lub przeglądania mediów, lub gdy tryb obrazu ustawiony jest na grę. Jeżeli transmitowany sygnał jest słaby i występują zakłócenia obrazu, użyj ustawienia Redukcji Szumu, aby zredukować takie zakłócenia. Wartość kontrastu dynamicznego może zostać zmieniona zgodnie z upodobaniami. Ustawia pożądany ton koloru. Wybierz żądany rozmiar obrazu w menu powiększenia obrazu. Uwaga: Opcja Auto jest dostępna tylko w trybie Scart z przełącznikiem wysokiego/niskiego napięcia SCART PIN8. Movie Sense: Proszę użyć przycisku w lewo / w prawo, aby ustawić funkcję Movie Sense jako niską, średnią, wysoką lub wyłączoną. Gdy funkcja Movie Sense jest aktywna, optymalizuje ona ustawienia video dla telewizora, umożliwiając uzyskanie lepszej jakości obrazów ruchomych. Gdy funkcja Movie Sense jest ustawiona jako niska, średnia lub wysoka, dostępna jest opcja demo Movie Sense. Po wybraniu jednej z tych opcji i wciśnięciu przycisku OK uruchamia się tryb demo. Gdy tryb demo jest aktywny, ekran podzielony jest na dwie części w jednej wyświetlany jest obraz funkcji "movie sense", a w drugiej normalne ustawienia dla ekranu TV. Filmy są nagrywane z różną ilością ramek wyświetlanych na sekundę, która jest inna Tryb filmu niż w przypadku normalnych programów telewizyjnych. Włącz tę funkcję w trakcie oglądania filmu, aby lepiej widzieć sceny z szybkim ruchem. Odcień skóry Poziom kontrastu może być zmieniony pomiędzy -5 a 5. Zmiana koloru Ustawia pożądany ton koloru. Wzmocnienie RGB Korzystając z tego elementu można ustawić wartości temperatury koloru. HDMI True Black Reset Autopozycja (w trybie PC) Pozycja H (w trybie PC) Pozycja V (w trybie PC) Podczas oglądania ze źródła HDMI, funkcja ta będzie widoczna w menu ustawień obrazu. Można użyć tej funkcji, aby poprawić czerń w obrazie. Resetuje ustawienia obrazu do ustawień fabrycznych. (za wyjątkiem trybu gry) Automatycznie optymalizuje wyświetlanie. Naciśnij OK, aby zoptymalizować. Ten element przesuwa obraz poziomo w prawą lub lewą stronę na ekranie. Ten element przesuwa obraz pionowo w górę lub w dół na ekranie. Polski

17 Częstotliwość zegara (w trybie PC) Faza (w trybie PC) Zegar punktów pozwala na wyregulowanie zakłóceń, które pojawiają się jako pasma pionowe przy intensywnym wyświetlaniu punktów np. na arkuszu kalkulacyjnym lub w paragrafach lub tekście z mniejszą czcionką. W zależności od rozdzielczości i od częstotliwości skanowania ustawionej na wejściu TV, na ekranie może się pojawiać zamglony obraz lub szum. W takim przypadku można użyć tej opcji, aby uzyskać czysty obraz metodą prób i błędów. W trybie VGA (PC), niektóre opcje w menu obrazu będą niedostępne. Zamiast tego, ustawienia trybu VGA zostaną dodane do ustawień obrazu podczas trybu PC. Zawartość menu dźwięku Objętość Equalizer Balans Słuchawki Tryb dźwięku Audio Link AVL (Automatyczne ograniczenie głośności) Ustawia głośność. Wybiera tryb equalizera. Ustawienia indywidualne są dostępne tylko w trybie użytkownika. To ustawienie służy do ustawienia balansu głośnika lewego lub prawego. Ustawia głośność słuchawek. Możesz wybrać tryb dźwięku. (jeśli obsługiwany na wybranym kanale). Naciśnij OK, aby otworzyć menu Audio Link. Z poziomu tego ekranu możesz za pomocą Bluetooth wykryć i podłączyć do swojego telewizora urządzenia audio. Funkcja ta ustawia określony poziom głośności dla programów. Słuchawki/Wyjście audio Podłączając zewnętrzny wzmacniacz do TV, korzystając z wyjścia słuchawkowego, możesz wybrać opcję wyjście audio. Jeśli podłączyłeś słuchawki do TV, ustaw te opcję jako słuchawki. Basy dynamiczne Dźwięk przestrzenny SRS TruSurround(w zależności od modelu) Wyjście cyfrowe Wzmocnienie basów Zawartość menu ustawień Dostęp warunkowy Język Kontrola rodzicielska Timery Konfiguracja nagrywania Data/Godzina Źródła Ustawienia sieciowe Włącza lub wyłącza basy dynamiczne. Dźwięk przestrzenny może włączony lub wyłączony. Włącza lub wyłącza funkcję SRS TruSurround HD. Kiedy jest włączone, nie będzie można zmienić niektórych funkcji w menu dźwięku. Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego. Kontroluje poziom wzmocnienia basów. Wciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby ustawić. Kontroluje moduły dostępu warunkowego, jeśli są dostępne. Konfiguruje ustawienia języka (może zmieniać się w zależności od wybranego kraju). Będą dostępne ustawienia wybrane oraz bieżące. Ustawienia bieżące mogą być zmienione tylko wtedy, jeśli umożliwia to nadawca audycji. Aby zmienić ustawienia kontroli rodzicielskiej wprowadź poprawne hasło. W tym menu można łatwo zmienić blokadę menu, blokadę wiekową (może zmieniać się w zależności od wybranego kraju) i blokadę klawiszy. Można tu również ustawić nowy numer PIN. Ustawia timer uśpienia, który wyłączy telewizor po wybranym czasie. Ustawia timery dla wybranych programów. (Nagrywanie USB). Wyświetla menu ustawień nagrywania (Wymagane jest podłączenie USB) Ustawia datę i godzinę. Włącza lub wyłącza wybrane opcje źródeł. Wyświetla ustawienia sieciowe Inne Ustawienia: Wyświetla inne opcje ustawień telewizora Limit czasu menu Skanowanie kanałów kodowanych HbbTV Niebieskie tło Zmienia limit dla czasu wyświetlania menu. Gdy ustawienie to jest aktywne, podczas wyszukiwania znajdowane będą także kanały kodowane. Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję ustawiając ją na włączoną lub wyłączoną. Aktywuje lub dezaktywuje niebieskie tło podczas, gdy sygnał jest słaby lub go w ogóle nie ma. Polski

18 Aktualizacja oprogramowania Wersja aplikacji Osoby niedosłyszące Opis Audio Automatyczne wyłączanie telewizora Wyszukiwanie w trybie oczekiwania Tryb sklepu Renderer DLNA Tryb włączania Wirtualny pilot CEC Aby zapewnić TV zawsze najświeższe oprogramowanie sprzętowe. Wyświetla wersję aplikacji. Zawartość menu instalacji i dostrajania Włącza funkcje specjalne przesyłane przez nadawcę programu. Opis audio odnosi się do dodatkowej narracji dla osób niewidzących i niedowidzących dla mediów wizualnych, włącznie z telewizją i kinem. Tej funkcji można używać tylko wtedy, gdy nadawca obsługuje dodatkową ścieżkę narracji. Uwaga: Funkcja opisu audio jest niedostępna podczas nagrywania lub korzystania z funkcji przesunięcia czasu. Można ustawić czas automatycznego wyłączania. Po upłynięciu określonego czasu, i o ile TV był nie oglądany przez wybrany czas, odbiornik przełączy się w tryb oczekiwania. Jeśli wyszukiwanie w trybie oczekiwania jest włączone, gdy TV znajduje się w trybie oczekiwania, wyszukane zostaną dostępne kanały. Jeśli TV odnajdzie jakieś nowe lub brakujące kanały, wyświetli się menu pytające, czy wprowadzić zmiany. Po tej operacjilista kanałów zostanie uaktualniona i zmieniona. Jeśli wystawiasz TV w sklepie, możesz aktywować ten tryb. Podczas, gdy tryb sklepu jest aktywowany, niektórych funkcji w menu TV nie będzie można ustawić. Funkcja renderera DLNA pozwala na współdzielenie plików przechowywanych na smartfonie lub tablecie pc. Posiadasz smartfon lub tablet pc kompatybilny z DLNA i zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, możesz współdzielić/odtwarzać zdjęcia na swoim telewizorze. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji oprogramowania do współdzielenia plików. Tryb renderera DLNA będzie niedostępny z funkcją portalu internetowego. Ustawienie to konfiguruje preferencje trybu uruchamiania. Włącz lub wyłącz funkcję wirtualnego pilota. Ustawienie to pozwala na całkowite włączenie lub wyłączenie funkcji CEC. Naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Automatyczne wyszukiwanie kanałów (ponowne strojenie) (jeśli dostępne) Ręczne skanowanie kanałów Wyszukiwanie kanałów sieciowych Dostrajanie analogowe Pierwsza instalacja Czyszczenie listy serwisowej Wyświetla opcje automatycznego strojenia. Antena cyfrowa: Wyszukuje i zapisuje stacje DVB. TV cyfrowa kablowa: Wyszukuje i zapisuje kablowe stacje DVB. Analogowy: Wyszukuje i zapisuje stacje analogowe. Antena cyfrowa i analogowa: Wyszukuje i zapisuje antenowe stacje DVB i analogowe. Kabel cyfrowy i analogowy: Wyszukuje i zapisuje stacje kablowe DVB i analogowe. Funkcja ta może być użyta wyłącznie dla przekazu bezpośredniego. Wyszukuje kanały połączone ze stacjami. Funkcja może być używana do dostrajania kanałów analogowych. Funkcja ta jest niedostępna jeśli nie są zapisane żadne kanały analogowe. Usuwa wszystkie zachowane kanały i ustawienia, resetuje TV do ustawień fabrycznych. (*) To ustawienie jest widoczne tylko wtedy, gdy opcja kraju ustawiona jest na Danię, Szwecję, Norwegię lub Finlandię. Tego ustawienia używa się do usuwania zapisanych kanałów. Ogólne korzystanie z TV (w zależności od modelu) Korzystanie z listy kanałów Telewizor sortuje wszystkie stacje zapisane na liście kanałów. Listę tę możesz edytować, ustawiać ulubione kanały lub aktywne stacje, przy użyciu opcji listy kanałów. Polski Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej Aby uniemożliwić oglądanie pewnych programów, kanały i menu mogą zostać zablokowane przy użyciu systemu kontroli rodzicielskiej. Aby wyświetlić menu opcji kontroli rodzicielskiej, powinno się wprowadzić numer PIN. Fabryczny numer PIN to Po wpisaniu poprawnego PINu, pojawi się menu ustawień kontroli rodzicielskiej.

19 Blokada Menu: Ustawienie blokady menu umożliwia lub uniemożliwia dostęp do menu. Blokada programów niedozwolonych dla dzieci: Gdy opcja jest aktywna, urządzenie pobiera ze stacji nadawczej informacje o poziomie klasyfikacji treści programów i jeśli ten poziom jest wyłączony, uniemożliwia dostęp do audycji. Blokada Klawiszy: Kiedy blokada klawiszy zostanie włączona, telewizor będzie mógł być sterowany jedynie za pomocą pilota. W tym przypadku przyciski na panelu sterowania nie będą działać. Ustawianie kodu PIN: Definiuje nowy numer PIN. Uwaga: Domyślny kod PIN może się zmienić w zależności od wybranego kraju. Jeśli konieczne będzie wprowadzenie kodu PIN, aby wyświetlić opcje menu, wprowadź jeden z poniższych kodów: 0000, 1234 lub Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) (w zależności od modelu) Niektóre kanały, ale nie wszystkie, podają informacje o aktualnym i następnym programie. Naciśnij przycisk Epg aby wyświetlić menu EPG. Czerwony przycisk (poprzedni dzień): Wyświetla programy z poprzedniego dnia. Zielony przycisk (następny dzień): Wyświetla programy na następny dzień. Żółty przycisk (Powiększenie): Rozwija informacje o programie. Niebieski przycisk (filtr): Wyświetla opcje filtrowania. Napisy: Proszę nacisnąć przycisk NAPISY, aby wejść do menu wyboru gatunku. Przy pomocy tej funkcji można przeszukać bazę danych przewodnika po programach zgodnie z wybranym rodzajem programu. Informacje dostępne w przewodniku po programach zostaną wyszukane i wyświetlona zostanie lista wyników odpowiadających wprowadzonym kryteriom. Przycisk info: Wyświetla szczegółowe informacje o wybranym programie.. Przyciski numeryczne (bezpośrednie przechodzenie): Umożliwiają bezpośrednie przejście do wybranego kanału poprzez wprowadzenie jego numeru. Przycisk OK: Wyświetla opcje programu. Teletekst (wyszukiwanie): Wyświetla menu Wyszukiwanie w przewodniku. Swap (Teraz): Pokazuje bieżący program. Przycisk nagrywania: Telewizor nagra wybrany program. Można nacisnąć ponownie, aby zatrzymać nagrywanie. Przyciski program + / -: Więcej informacji o programie. WAŻNE: Podłączaj dysk USB do wyłączonego telewizora. Powinieneś następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania. Uwaga: Podczas nagrywania przełączanie na inne źródło lub programy jest niemożliwe. Nagrywanie / Usuń zaprogramowane nagranie Po wybraniu programu w menu EPG naciśnij przycisk OK. Wybierz opcję Nagraj i naciśnij przycisk OK. Po tej czynności nagrywanie zostanie ustawione dla wybranego programu. Aby anulować ustawione już nagrywanie, podświetl program i naciśnij przycisk OK i wybierz opcję Usuń zaprogramowane Timer. Nagrywanie zostanie anulowane. Ustaw / Usuń timer Po wybraniu programu w menu EPG naciśnij przycisk OK. Wybierz opcję Ustaw timer dla programu i naciśnij przycisk OK. Możesz ustawić timer dla przyszłych programów. Aby usunąć ustawiony timer, podświetl dany program i naciśnij OK. Następnie, wybierz opcję Usuń timer. Timer zostanie usunięty. Uwaga: Nagrywanie dwóch kanałów w tym samym czasie jest niemożliwe. FUNKCJE PODŁĄCZENIA Połączenie przewodowe Aby podłączyć do sieci przewodowej Musisz posiadać modem/router podłączony do aktywnego łącza szerokopasmowego. Upewnij się,że oprogramowanie Nero MediaHome jest zainstalowane na Twoim komputerze (dla funkcji DLNA). Patrz: część dotycząca Instalacji Nero Media Home Podłącz swój komputer do modemu/routera. Może to być połączenie przewodowe lub bezprzewodowe. Podłącz swój TV do modemu/routera kablem ethernetowym. Z tyłu TV znajduje się port LAN. Tylna czêœæ telewizora Szerokopasmowe ³¹cze ISP Kabel LAN (Ethernet) Aby uzyskać dostęp i odtwarzać wspólne pliki, musisz wybrać przeglądarkę plików. Naciśnij przycisk Menu i wybierz przeglądarkę mediów. Naciśnij przycisk OK, aby kontynuować. Podświetl wybrany typ plików i naciśnij OK. Należy zawsze Polski

20 używać ekranu przeglądarki mediów, aby uzyskać dostęp i odtwarzać współużytkowane pliki sieciowe. Dla lepszej jakości odtwarzania, korzystając z połączenia kablowego należy używać odtwarzacza mediów/pcc/hdd lub innych urządzeń kompatybilnych z DLNA 1.5. Ustawienia kablowe można zmienić w Ustawieniach sieciowych w menu ustawień. stnieje możliwość podłączenia telewizora do swojej sieci LAN, w zależności od konfiguracji Twojej sieci. W takim przypadku, proszę użyć kabla Ethernet, aby podłączyć swój telewizor bezpośrednio do gniazdka ściennego sieci. Połączenie bezprzewodowe Aby podłączyć do sieci bezprzewodowej Aby podłączyć się do bezprzewodowej sieci LAN, proszę wykonać następujące kroki: 1. Upewnij się, że oprogramowanie Nero MediaHome jest zainstalowane na Twoim komputerze (dla funkcji DLNA). 2. Następnie podłącz adapter bezprzewodowy do jednego z wejść USB telewizora. 3. Aby skonfigurować ustawienia sieci przewodowej, patrz sekcja Ustawienia sieci w tej instrukcji obsługi. Szerokopasmowe ³¹cze ISP Konfigurowanie ustawień urządzenia przewodowego Typ sieci Typ sieci może być ustawiony, jako przewodowe lub bezprzewodowe, zgodnie z aktywnym połączeniem z telewizorem. Wybierz "przewodowe", jeśli korzystasz z kabla ethernetowego. Stan konfiguracji Część ta wyświetla stan połączenia. Adres IP Jeśli dostępne jest połączenie, w tej części zostanie wyświetlony adres IP. Jeśli chcesz ustawić preferencje adresu IP, naciśnij ZIELONY przycisk i przełącz na tryb zaawansowany. Konfiguracja ustawień sieci przewodowej w trybie zaawansowanym Po naciśnięciuzielonegoprzycisku, dostępny będzie tryb zaawansowany. Będąc w trybie zaawansowanym naciśnij CZERWONY przycisk, aby edytować ustawienia. Po zakończeniu naciśnij OK, aby zapisać, lub RETURN/BACK, aby anulować. Router Wireless-N (IEEE a/b/g/n) z równoczesnymi pasmami 2.4 i 5 GHz przeznaczony Adapter do bezprzewodowego zwiększania przepustowości. Są one LAN zoptymalizowane dla gładszego i szybszego przesyłu Wejœcia obrazu USB HD, transferu plików oraz gier (z ty³o po lewej bezprzewodowych. stronie TV) Skorzystaj z połączenia LAN dla szybszego dzielenia się plikami pomiędzy urządzeniami takimi, jak komputery. Częstotliwość i kanał są różne w zależności od okolicy. Prędkość transmisji różni się w zależności od odległości i ilości przeszkód pomiędzy urządzeniami przesyłającymi, ich konfiguracji, stanu fali radiowej, ruchu i używanych urządzeń. Transmisja może zostać również odcięta lub rozłączona w zależności od stanu fali radiowej telefonów DECT lub jakichkolwiek innych urządzeń WiFi 11b. Standardowe wartości dla szybkości transmisji to teoretycznie maksymalne wartości sieci bezprzewodowej. Nie są one faktycznymi prędkościami przesyłu danych. Miejsce, gdzie przesył jest najefektywniejszy zależy od otoczenia użytkowania. Gdy w pobliżu znajdują się inne modemy z takim samym SSID, musisz zmienić SSID swojego modemu. W innym przypadku możesz napotkać problemy z połączeniem. Jeśli doświadczysz problemów z połączeniem bezprzewodowym, skorzystaj z połączenia przewodowego. Polski

21 Konfiguracja ustawień urządzenia bezprzewodowego Otwórz menu ustawień sieciowych i wybierz typ sieci jako urządzenie bezprzewodowe, aby rozpocząć proces łączenia. Naciśnij ŻÓŁTYprzycisk, aby wyszukać sieci bezprzewodowe. Wyświetlona zostanie lista dostępnych sieci.proszę wybrać żądaną sieć z listy. Uwaga: Jeśli modem działa w trybie N, powinno się wybrać ustawienia trybu N. Jeśli wybrana sieć jest zabezpieczona hasłem, proszę go wprowadzić korzystając z wirtualnej klawiatury. Klawiatury tej można używać korzystając z klawiszy nawigacyjnych i przycisku OK na pilocie. Poczekaj, aż adres IP pojawi się na ekranie. Oznacza to, że ustanowione zostało połączenie. Aby przerwać połączenie z siecią bezprzewodową naciśnij OK. Można przemieszczać się pomiędzy zakładkami menu naciskając lewy/prawy przycisk kierunkowy. Pasem pomocy u dołu okienka dialogowego pokazuje dostępne funkcje. Naciśnij NIEBIESKI przycisk, aby sprawdzić prędkość swojego połączenia z Internetem. Naciśnij ZIELONY przycisk, aby przejść do trybu zaawansowanego, a następnie naciśnij OK, aby zmienić ustawienia. Możesz sprawdzić siłę sygnału używając menu ustawień sieciowych dla trybu urządzenia bezprzewodowego. Inne informacje Stan konfiguracji: Wyświetla status Wi-Fi jako połączony lub niepołączony. Adres IP: Wyświetla bieżący adres IP. Nazwa sieci: Wyświetla nazwę podłączonej sieci. Usuń zapisane profile Wi-Fi Zapisane profile zostaną usunięte jeśli naciśniesz CZERWONY przycisk podczas wyświetlonej informacji o wyborze urządzenia bezprzewodowego. Podłączanie telefonu komórkowego poprzez Wi-Fi Jeśli Twój telefon komórkowy posiada funkcję Wi-Fi, możesz go podłączyć do TV używając połączenia Wi-Fi poprzez router w celu odtwarzania zawartości telefonu. Aby móc to zrobić, telefon komórkowy musi posiadać odpowiednie oprogramowanie do współużytkowania. Połącz się z routerem postępując zgodnie z krokami podanymi powyżej w sekcji połączenia Wi-Fi. Potem połącz swój telefon komórkowy z routerem i uaktywnij oprogramowanie do współużytkowania na swoim telefonie komórkowym. Wybierz następnie pliki, które chcesz współdzielić ze swoim TV. Jeśli połączenie zostanie ustanowione poprawnie, powinieneś uzyskać dostęp do współdzielonych plików na swoim telefonie komórkowym przy pomocy przeglądarki mediów na swoim TV. Wejdź do menu przeglądarki mediów i wyświetl menu OSD wyboru urządzenia odtwarzającego. Wybierz swój telefon komórkowy i naciśnij przycisk OK, aby kontynuować. Aplikacja wirtualnego pilota może być dostępna do pobrania z serwerów Twojego dostawcy aplikacji dla smartfonów. Nie wszystkie smartfony ją posiadają. Uwaga: Funkcja ta może nie być obsługiwana przez wszystkie telefony komórkowe. EKRAN BEZPRZEWODOWY (WIRELESS DISPLAY) Ekran bezprzewodowy jest standardem strumieniowania obrazu i dźwięku stworzonym przez Wi-Fi Alliance. Funkcja ta umożliwia korzystanie z telewizora jako ekranu urządzeń mobilnych. Używanie z urządzeniami przenośnymi Istnieją różne standardy umożliwiające współdzielenie ekranów pomiędzy Twoim urządzeniem mobilnym, a telewizorem, w celu wyświetlania plików graficznych, odtwarzania filmów i dźwięku. Telewizor musi być podłączony do bezprzewodowej sieci. Jeśli telewizor nie posiada wbudowanego Wi- Fi należy najpierw podłączyć adapter Wi-Fi przez złącze USB. Naciśnij przycisk Źródło (Source) na pilocie i przełącz na Wyświetlacz bezprzewodowy (Wireless Display). Pojawi się ekran informujący o gotowości telewizora do nawiązania połączenia. Otwórz aplikację do współdzielenia plików na swoim urządzeniu przenośnym. Różne firmy różnie nazywają swoje aplikacje, więc proszę sprawdzić w instrukcji obsługi swojego urządzenia przenośnego odnośnie szczegółów. Wyszukaj urządzenia. Po wybraniu swojego telewizora i dokonaniu połączenia, ekran Twojego urządzenia przenośnego zostanie wyświetlony na telewizorze. Uwaga: Z funkcji można korzystać wyłącznie, jeśli urządzenie przenośne ją obsługuje. Proces wyszukiwania i łączenia różni się w zależności od używanego oprogramowania. Urządzenia z systemem Android powinny posiadać oprogramowanie w wersji 4.2 lub nowszej. Łączność Bluetooth Twój telewizor obsługuje technologię Bluetooth. Przed korzystaniem z urządzeń Bluetooth w połączeniu z TV wymagane jest ich sparowanie. Aby sparować urządzenie z TV należy wykonać następujące czynności: *Przełącz urządzenie w tryb parowania *Włącz wykrywanie urządzeń na TV Polski

22 Uwaga: Informacje jak ustawić swoje urządzenie w tryb parowania odnajdziesz w jego instrukcji obsługi. Za pomocą Bluetooth można podłączyć do telewizora urządzenia audio lub piloty. Dla urządzeń audio skorzystaj z opcji Audio Link w menu System>Dźwięk, dla pilotów skorzystaj z opcji Smart Remote w menu System>Ustawienia>Więcej. Wybierz opcję menu i naciśnij przycisk OK, aby wejść w wybrane menu. Korzystając z tego menu możesz wykryć i podłączyć urządzenia wykorzystujące bezprzewodową technologię Bluetooth i rozpocząć ich używanie. Postępuj zgodni z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Włącz wykrywanie urządzeń. Wyświetlona zostanie lista dostępnych urządzeń Bluetooth. Wybierz z listy urządzenie. które chcesz podłączyć i naciśnij przycisk OK, aby je podłączyć. Jeśli wyświetli się informacja Urządzenie podłączone, połączenie zostało pomyślnie ustanowione. Jeśli połączenie nie powiedzie się, spróbuj ponownie. Uwaga: Urządzenia wykorzystujące technologię Bluetooth i urządzenia podłączone do bezprzewodowej sieci LAN pracują na tej samej częstotliwości i mogą się wzajemnie zakłócać. Aby poprawić pracę urządzenia Bluetooth, umieść je w odległości co najmniej 1 metra od innych urządzeń Bluetooth lub urządzeń podłączonych do bezprzewodowej sieci LAN. Rozwiązywanie problemów z połączeniem Sieć bezprzewodowa niedostępna Upewnij się, że systemy firewall zezwalają na bezprzewodowe połączenie TV. Spróbuj ponownie wyszukać sieci bezprzewodowe, używając ekranu menu Ustawień sieciowych. Jeśli sieć bezprzewodowa nie funkcjonuje poprawnie, spróbuj skorzystać z sieci przewodowej w swoim domu. Więcej informacji na ten temat w części dotyczącej połączeń przewodowych. Jeśli TV nie działa korzystając z połączeniem przewodowym, sprawdź modem (routera). Jeśli nie ma problemów z routerem, sprawdź połączenie internetowe swojego modemu. Połączenie jest wolne: Sprawdź instrukcję obsługi swojego modemu, aby uzyskać informacje na temat zasięgu wewnątrz budynków, szybkości połączenia, jakości sygnału i innych ustawień. Będziesz potrzebować szybkiego łącza dla swojego modemu. Przerwy podczas odtwarzania lub zwolnione reakcje W taki przypadku powinieneś spróbować następujących kroków: Zachowaj odległość co najmniej trzech metrów od kuchenek mikrofalowych, telefonów komórkowych, urządzeń Bluetooth i jakichkolwiek innych urządzeń kompatybilnych z Wi-Fi. Spróbuj zmienić aktywny kanał routera WLAN. Polski Używanie usług sieci DLNA DLNA (Digital Living Network Alliance) jest standardem, który ułatwia proces oglądania w elektronice cyfrowej oraz sprawia, że jest on dogodniejszy w użyciu w sieci domowej. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Standard DLNA umożliwia oglądanie I odtwarzanie zdjęć, muzyki oraz filmów wideo przechowywanych na serwerze medialnym DLNA podłączonym do Państwa sieci domowej. 1. Instalacja Nero Media Home Z funkcji DLNA nie można korzystać, jeśli serwer nie jest zainstalowany na komputerze. Proszê przygotowaæ swój komputer za pomoc¹ programu Nero Media Home. Więcej informacji na temat instalacji znajdziesz w części poświęconej instalacji oprogramowania Nero Media Home. 2. Podłącz do sieci przewodowej lub bezprzewodowej Więcej szczegółowych informacji dotyczących konfiguracji znajdziesz w rozdziale Ustawienia sieciowe. 3. Odtwarzanie plików współdzielonych poprzez przeglądarkę mediów Wybierz przeglądarkę mediów, używając przycisków Lewy lub Prawy z menu głównego, a następnie naciśnij przycisk OK. Wyświetli się przeglądarka mediów. DLNA Obsługa DLNA jest dostępna tylko w trybie katalogu przeglądarki mediów. Aby uaktywnić tryb katalogu, przejdź do zakładki Ustawień na głównym ekranie przeglądarki i naciśnij OK. W opcjach ustawień podświetl Styl widoku i zmień na Folder, używając przycisku w lewo lub w prawo. Podświetl wybrany typ mediów i naciśnij OK. Jeśli dzielenie się plikami jest poprawnie skonfigurowane, po wybraniu żądanego typu mediów na ekranie wyświetli się wiadomość OSD. Wybierz OK, aby wyświetlić wybraną sieć lub zawartość pamięci USB. Jeśli chcesz odświeżyć listę urządzenia, naciśnij ZIELONY przycisk. Można nacisnąć przycisk MENU, aby wyjść. Jeśli zostaną znalezione dostępne sieci, będą one wyświetlone na ekranie. Wybierz serwer mediów lub sieć, do której chcesz się podłączyć, używając przycisków " lub, a następnie naciśnij OK. Jeśli wybierzesz typ mediów jakowideo, a następnie urządzenie z menu wyboru, na ekranie pojawi się nowe menu. Wybierz wideo na tym ekranie, aby wyświetlić wszystkie dostępne pliki wideo z wybranej sieci. Aby odtwarzać inne typy mediów z tego ekranu, należy wrócić do przeglądarki mediów i wybrać żądane typy

23 mediów, a następnie ponownie wybrać sieć. Więcej informacji na temat odtwarzania plików znajda Państwo w części Przeglądarka mediów Odtwarzanie z USB. Jeśli oglądasz film z sieci poprzez DLNA, napisy nie będą działać. Tylko jeden telewizor z DLNA może być podłączony do tej samej sieci. Jeśli wystąpi problem z siecią DLNA, proszę wyłączyć TV poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka elektrycznego, a następnie proszę włączyć go ponownie. Tryb trick i przeskok nie są obsługiwane przez DLNA. Uwaga: W niektórych PC nie będzie można używać funkcji DLNA z powodu ustawień administratora lub zabezpieczeń (takich, jak komputery firmowe). Dla najlepszego transferu strumienia w sieci domowej dla tego TV, powinno zostaæ zainstalowane do³¹czone oprogramowanie Nero. Portal internetowy Upewnij się, że TV jest podłączony przewodowo/ bezprzewodowo do Internetu. Po ustanowieniu połączenia możesz wybrać lub wyświetlić opcje portalu. Uwaga: Szerokopasmowe połączenie z Internetem jest wymagane dla wysokiej jakości obrazu. Upewnij się, że połączenie z Internetem jest poprawne. Podczas pierwszej instalacji musisz wybrać właściwy kraj i język dla poprawnego działania portalu. Naciśnij przycisk " " na pilocie, a wyświetlą się opcje aplikacji portalowej, wyglądające podobnie do wzoru poniżej. NaciśnijWYJDŹ, aby opuścić tryb portalu Internetowego. Uwaga: Możliwe problemy związane z aplikacjami mogą być spowodowane przez dostawcę tych usług. Uwaga dotyczące obrazu w obrazie (PIP) Jeśli przełączysz w tryb portalowy podczas oglądania kanałów TV, bieżący program zostanie wyświetlony w okienku PIP. Możesz zmieniać kanały przy pomocy przycisków P+/P-. Bieżąca treść HDMI zostanie wyświetlona w okienku PIP, jeśli w trybie portalowym przełączysz na źródło HDMI. Użyj przycisków kierunkowych lub, lub aby poruszać się po elementach ekranu portalu. Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. Naciśnij POWRÓT, aby przejść do poprzedniego ekranu. Polski

24 Przeglądarka internetowa Aby użyć przeglądarki, proszę wybrać logo przeglądarki internetowej w części portalowej. Aby poruszać się po przeglądarce internetowej, korzystaj z przycisków kierunkowych na pilocie. Wciśnij przycisk OK, aby kontynuować. Po pierwszej instalacji na stronie dostępu przeglądarki zostaną wyświetlone predefiniowane strony internetowe i loga (patrz rysunek powyżej). Aby dodać żądaną stronę internetową to strony szybkiego dostępu wybierz menu "Dodaj", a następnie przycisk "Szybkiego dostępu" podczas przeglądania strony, którą chcesz dodać. Jeśli chcesz dodać zakładki, wybierz ten element podczas gdy na ekranie wyświetlona jest żądana strona. stronach internetowych, a one przeniosą Cię do odpowiednich stron. Gdy przesuniesz wskaźnik na dół na środku ekranu wyświetlone zostaną skróty pilota. Skorzystaj z przycisków skrótów powiększania lub z menu powiększania, aby pomniejszyć lub pomniejszyć. W menu ustawień możesz wyczyścić ciasteczka lub wszystkie dane przeglądarki. Do poruszania się po przeglądarce internetowej możesz użyć myszki USB. Obsługiwana jest ona poprzez wejście USB. Aby wyświetlić historię przeglądania naciśnij przycisk historii. Stąd możesz również wyczyścić historię przeglądania. Po przeglądarce można poruszać się na trzy sposoby. Po pierwsze, wprowadź dowolny adres URL w pasku adresu. Możesz wyszukać słowa kluczowe klikając przycisk wyszukiwania w okienku dialogowym adresu lub też możesz klikać na linki znajdujące się na Przeglądarka nie obsługuje wielu zakładek. Niektóre strony internetowe zawierają elementy flash. Nie są one obsługiwane przez przeglądarkę. Twój TV nie obsługuje żadnych procesów pobierania danych z przeglądarki. Polski

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW. SELTEKA CCX 10x IP

INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW. SELTEKA CCX 10x IP INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW SELTEKA CCX 10x IP Spis treści 1.OPIS SPRZĘTU... 3 1.1 PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA... 3 1.2 SCHEMAT PODŁĄCZENIA DEKODERA... 4 1.3 PILOT... 5 2. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA DEKODERA...

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Polski - 1 -

Zawartość. Polski - 1 - www.sklep.maxton.pl Zawartość Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 Ważne informacje dotyczące trybu DVD... 4 Specyfikacje (w zależności od modelu)... 5 Typowe tryby wyświetlania PC (w zależności

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści JMC-0 Model: JMC-0_V2.2_RNS10 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 10 Spis treści 1. WSTĘP... 2. URUCHOMIENIE.... OBSŁUGA TV... Wybór i przełączanie stacji TV... Właczanie informacji o programach [EPG]...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania.

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Manual_Layout 1 2015-10-20 15:24 Strona 1 Instrukcja obsługi TerraBox T2 Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Urządzenie posiada znak CE i spełnia wymagane przez UE

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

www.sklep.maxton.pl Zawartość

www.sklep.maxton.pl Zawartość www.sklep.maxton.pl Zawartość Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 Ważne informacje dotyczące trybu DVD... 4 Specyfikacje (w zależności od modelu)... 5 Typowe tryby wyświetlania PC (w zależności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Ochrona środowiska

Uwaga! Ochrona środowiska DVB-T/T2 Ochrona środowiska Uwaga! Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Informuje on o zakazie umieszczania zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami domowymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zawartość zestawu zegar ścienny zasilacz kabel AV pilot zdalnego sterowania z baterią elementy montażowe (kołek i śruba) instrukcja obsługa. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P OSTRZEŻENIA 1. Jest to urządzenie delikatne, o wysokiej precyzji, należy obchodzić się z nim z ostrożnością i uważać, aby nie upadło. 2.

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11 Seria Instant Wireless Linksys WMA 11 Zawartość zestawu Jak zainstalować urządzenie Urządzenie wraz z podstawą i osłoną na kable Pilot zdalnego sterowania (wraz z 2 bateriami AAA) Kabel Audio/Video z trzema

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania odbiornika. 1 SPIS TREŚCI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WPROWADZENIE Panel

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 517 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Model: TV 715 USB Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Dane techniczne: Wideo Audio wideo D / A Converter Określenie poziomu Częstotliwość Dynamiczny SNR Specyfikacja Tryby Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Polski - 1 -

Spis treści. Polski - 1 - Spis treści Funkcje... 2 Wprowadzenie... 2 Przygotowanie... 2 Środki bezpieczeństwa... 3 Zawartość pakietu... 5 Informacje dotyczące środowiska naturalnego... 5 Informacje dotyczące naprawy... 5 Przyciski

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT-32. Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L.

MODULATOR MT-32. Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L. MODULATOR MT-32 OPIS PRODUKTU Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji jednowstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik New One CR120

Radiobudzik New One CR120 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik New One CR120 Nr produktu 393463 Strona 1 z 6 Rozmieszczenie i opis przycisków 1. Wyświetlacz LED 2. Tryb standby/stop Włączenie/wyłączenie radia 3. Alarm 2 / zmniejsz głośność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Spis treści Przycisk kontrolny TV i obsługa... 1 Działanie ogólne... 1 Opcje i funkcje menu TV... 7 Specyfikacje...14 Działanie ogólne Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE. Przygotowanie i zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE. Przygotowanie i zasady bezpieczeństwa www.sklep.maxton.pl Spis treści Spis treści... 1 Przygotowanie i zasady bezpieczeństwa... 2 Przygotowanie... 4 Ważne informacje dotyczące trybu DVD... 4 Dane techniczne... 5 Typowe tryby wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G. Spis treści

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G. Spis treści JMC-03 Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. WSTĘP... URUCHOMIENIE... OBSŁUGA TV... OBSŁUGA ODTWARZACZA AUDIO/VIDEO... USTAWIENIA PARAMETRÓW...

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM Nr produktu 769722 Strona 1 z 6 Gratulujemy zakupu zestawu głośnomówiącego B-Speech BT-FSE PRIM. To urządzenie pozwala komunikować się bezprzewodowo

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 www.fiio.pl Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 1 Uwaga: X3 Mark III jest zwany dalej X3 Przyciski i porty/objaśnienie obsługi Przycisk zasilania/blokady Wyś wietlacz Regulacja głośności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Wersja: 1.0 Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Przegląd produktu 1. Tryb gotowo ś Naciśnij, by przełączać między trybami FM i DAB w trybie pracy. Naciśnij i ci/tryb przytrzymaj, by przejść do trybu gotowości.

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 1. Wprowadzenie Rejestrator TV-8400 jest kamerą interwencyjną przeznaczoną do nagrywania zdarzeń, wypadków, lub nawet całej służby funkcjonariusza. Spełnia

Bardziej szczegółowo

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI USB Hybrid TV 1 USB Hybrid TV 1. Wprowadzenie Tuner USB Hybrid TV jest w pełni kompatybilny z komputera PC i laptopem. Urządzenie małych rozmiarów z interfejsem USB 2.0 o wysokiej

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

DVD9325 Nr produktu

DVD9325 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD9325 Nr produktu 000374233 Strona 1 z 11 Funkcje przycisków Urządzenie główne 1. Slot karty 2. POWER ON/OFF 3. Wejście słuchawek 4. Wejście koncentryczne 5. AV-OUT 6. Wejście USB

Bardziej szczegółowo

Mini odbiornik DVB-T adtv-400

Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini odbiornika DVB-T. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści WAŻNE - Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem

Spis treści WAŻNE - Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem Spis treści WAŻNE - Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem Informacje dotyczące bezpieczeństwa...1 Pierwsze kroki...3 Uwagi, funkcje i akcesoria...3 Funkcje...3 Przyciski kontrolne

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

1. Jak zamówić usługę USB PVR? 2. Mam dekoder, który nie obsługuje USB PVR, a chciałbym zamówić usługę. Co mam zrobić?

1. Jak zamówić usługę USB PVR? 2. Mam dekoder, który nie obsługuje USB PVR, a chciałbym zamówić usługę. Co mam zrobić? 1. Jak zamówić usługę USB PVR? Usługę można zamówić w lokalnym Biurze Obsługi Klienta i Salonie Firmowym lub za pomocą naszej infolinii: 601 601 601. Po zakupie usługi (bądź 48h po instalacji usługi TV)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Środki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE. Przygotowanie. Zamierzone użytkowanie. Zasilanie

Spis treści. Środki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE. Przygotowanie. Zamierzone użytkowanie. Zasilanie Spis treści Środki bezpieczeństwa... 35 Informacje ekologiczne... 37 TV - funkcje... 38 Przyciski kontrolne i obsługa TV... 38 Załączone akcesoria... 38 Przegląd pilota... 39 Instalowanie baterii w pilocie...

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006

MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006 INSTRUKCJA OBSŁUGI MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006 Strona 1 z 17 Dziękujemy za zakup MINIX NEO X7. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby ustawić urządzenie. MINIX NEO X7 to rewolucyjna, inteligentna centralka

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax INSTRUKCJA OBSŁUGI Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego 30 53 238 Wrocław Tel. +48 71 79 00 653 Fax. +48 71 78 32 935 Instrukcja obsługi VIP1910/VIP1920 Załączone elementy W pudełku powinny znajdować się

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator 4. Kabel USB wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 7 Obiektyw Głośnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OV-CAM-01 Dziękujemy za zakup przenośnej kamery DVR naszej firmy. Aby obsługiwać ją we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie FCC ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Oświadczenie FCC ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Instrukcja obsługi Oświadczenie FCC To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te mają na celu

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Projektor DLP Coolux X6

Projektor DLP Coolux X6 Projektor DLP Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1 Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6. Instrukcja obsługi

JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6. Instrukcja obsługi JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6 Instrukcja obsługi Spis treści 1. JEDNOSTKA CENTRALNA...3 2. WEJŚCIA I WYJŚCIA AUDIO...5 2.1. WERSJA Z 4 WEJŚCIAMI...5 2.2. WERSJA Z 8 WEJŚCIAMI...6 3. POŁĄCZENIA...7 3.1. PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo