Bosch Video Management System. pl Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bosch Video Management System. pl Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Bosch Video Management System pl Instrukcja obsługi

2

3 Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy Wyszukiwanie informacji Drukowanie Pomocy 8 2 Wstęp 9 3 Ogólne informacje o systemie Wymagania sprzętowe Wymagania w zakresie oprogramowania Wymagania licencyjne Obsługiwane struktury systemów 13 4 Pojęcia Enterprise System Scenariusze Uprawnienia Typy grup użytkowników Licencjonowanie Server Lookup Lista serwerów Automatyczne uzupełnianie sieciowe (ANR) Tryby zapisu VRM Odtwarzanie zapisanych źródeł VRM Obsługa alarmów Obszar zainteresowania (ROI) Inteligentne śledzenie Wylogowanie w przypadku braku aktywności Przekaźnik awaryjny Dane dodatkowe 36 5 Rozpoczęcie pracy Dostęp do systemu Używanie funkcji Server Lookup Uruchamianie programu Operator Client Praca w trybie offline Akceptowanie nowej konfiguracji 40 6 Wyświetlanie obrazów z kamery Wybór strefy czasowej Wyświetlanie obrazu z kamery w okienku obrazu Wyświetlanie kamer z wielu serwerów zarządzających Wyszukiwanie elementu w oknie Drzewo logiczne Rozmieszczenie okienek obrazu Wyświetlanie okna obrazów alarmowych Ręczne uruchamianie zapisu Wyświetlanie obrazów ze wstępnie skonfigurowanej sekwencji kamer Uruchamianie automatycznej sekwencji kamer Używanie jednokanałowego trybu fonicznego Używanie wielokanałowego trybu fonicznego Używanie zoomu cyfrowego Zapisywanie pojedynczego obrazu Drukowanie pojedynczego obrazu 48 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

4 4 pl Spis treści Bosch Video Management System 6.15 Przełączanie do trybu pełnoekranowego Wyświetlanie lub ukrywanie pasków okienka obrazu Wyświetlanie informacji w kamerze Uruchamianie odtwarzania natychmiastowego Przypisywanie kamery do monitora Używanie trybu fonicznego Używanie interkomu Blokowanie funkcji sterowania kamerą PTZ Aktualizacja obrazu odniesienia Sterowanie ścianą monitorów Wyświetlanie obrazu przez łącze o małej szerokości pasma Korzystanie z TCP w celu uzyskania niezawodnego połączenia 54 7 Używanie map i kamer PTZ Wyświetlanie mapy Sterowanie kamerami PTZ Sterowanie kamerą z poziomu okna Używanie funkcji ROI Korzystanie z funkcji inteligentnego śledzenia 57 8 Używanie ulubionych i znaczników Dodawanie elementów do okna Drzewo Ulubionych Tworzenie / edycja widoków Dodawanie znacznika Edytowanie znacznika Wczytywanie znacznika Eksport znaczników 60 9 Zarządzanie zapisanymi obrazami Wybór strefy czasowej Odtwarzanie zapisanych nagrań Korzystanie ze skali czasu Odtwarzanie określonego trybu zapisu Uwierzytelnianie danych wizyjnych (dotyczy tylko zapisu w urządzeniu NVR) Zmiana prędkości odtwarzania Ochrona danych wizyjnych Usuwanie danych wizyjnych Eksportowanie danych wizyjnych Importowanie danych wizyjnych Wyszukiwanie na podstawie ruchu w obrazie (tylko dla zapisu w module VRM) Znajdowanie ruchu (dotyczy tylko zapisu w urządzeniu NVR) Wyszukiwanie wpisów w rejestrze Wyszukiwanie zapisanego obrazu Wyświetlanie danych dodatkowych Wyświetlanie obrazu przez łącze o małej szerokości pasma Przełączanie źródła zapisu Obsługa zdarzeń i alarmów Akceptowanie alarmu Dodawanie komentarzy do alarmu Resetowanie alarmu Dostosowywanie okna Lista alarmów Wyświetlanie okna podglądu na żywo V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

5 Bosch Video Management System Spis treści pl Rozpoczynanie sekwencji zadań Anulowanie akceptacji alarmu Wyzwalanie zdarzenia użytkownika Używanie klawiatury CCTV Korzystanie z klawiatury KBD Universal XF Interfejs użytkownika klawiatury KBD Universal XF Interfejs użytkownika klawiatury Bosch IntuiKey Wyświetlacz stanu Używanie klawiatury Bosch IntuiKey dołączonej do stacji roboczej Uruchomienie klawiatury Włączanie trybów pracy Wyświetlanie obrazów z kamer Używanie joysticka Używanie przycisków programowych Używanie klawiatury Bosch IntuiKey dołączonej do odbiornika Uruchomienie klawiatury Wyświetlanie obrazów z kamer Używanie joysticka Używanie przycisków programowych Interfejs użytkownika Tryb podglądu bieżącego Okno Tryb odtwarzania Tryb alarmowy (wyświetlanie alarmu) Używane ikony Polecenia menu Okno dialogowe Obraz odniesienia Proszę wybrać serwer Okno dialogowe Wybierz parametry wyszukiwania Okno dialogowe Wyszukiwanie danych dodatkowych Okno dialogowe Warunki wyszukiwania Okno dialogowe Wybór urządzeń Okno dialogowe Wybór zdarzenia Okno dialogowe Wyniki Rejestru Okno dialogowe Opcje Okno Drzewo logiczne Okno dialogowe Szukaj Okno Drzewo Ulubionych Okno dialogowe Eksportuj sekwencję wizyjną Okno Znaczniki Dodanie okna dialogowego Znacznik Okno dialogowe Eksportuj znacznik Okno dialogowe Eksportuj wiele znaczników Okno Eksporty Okno Mapa Okno Obraz ściany monitorów Okno Sterowanie PTZ Okno Monitory Okno obrazu Okienko obrazu 120 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

6 6 pl Spis treści Bosch Video Management System Okno Skala czasu Okno dialogowe Wyszukiwanie ruchu Okno dialogowe Usuń zapis Okno dialogowe Wyszukiwanie na podstawie ruchu w obrazie (tylko dla zapisu w 124 module VRM) Okno dialogowe Chroń sekwencję wizyjną Okno dialogowe Niechroniona sekwencja wizyjna Okno Wyniki wyszukiwania ruchu Okno Wyniki wyszukiwania sekwencji wizyjnej Okno Lista alarmów Skróty klawiaturowe Elementy sterowania funkcjami ogólnymi Sterowanie odtwarzaniem Elementy sterowania oknem obrazu Rozwiązywanie problemów Aktualizacja starej wersji programu Bosch VMS Archive Player Używane porty 131 Słowniczek 138 Indeks V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

7 Bosch Video Management System Korzystanie z Pomocy pl 7 1 Korzystanie z Pomocy Aby dowiedzieć się więcej o obsłudze systemu Bosch VMS, wyświetl Pomoc ekranową za pomocą jednej z poniższych metod. Aby użyć polecenia Spis treści, Indeks lub Szukaj: 4 W menu Pomoc kliknij pozycję Pomoc. Użyj przycisków i łączy do nawigacji. Aby uzyskać pomoc na temat okna: 4 Na pasku narzędzi kliknij. LUB 4 Naciśnij klawisz F1, aby uzyskać pomoc na temat każdego okna programu. 1.1 Wyszukiwanie informacji Informacje w Pomocy można wyszukiwać na kilka sposobów. Aby odszukać informacje w Pomocy ekranowej, należy: 1. W menu Pomoc kliknąć pozycję Pomoc. 2. Jeśli lewe okno nie jest widoczne, kliknąć przycisk Pokaż. 3. W oknie Pomoc wykonać następujące czynności: Kliknąć: Spis treści Indeks Szukaj Do: Wyświetlić spis treści Pomocy ekranowej. Kliknąć każdą książkę, aby wyświetlić strony odpowiadające tematom, oraz kliknąć każdą stronę, aby wyświetlić odpowiadający im temat w prawym oknie. Wyszukać określone słowa lub frazy, albo wybrać z listy słów kluczowych. Kliknąć dwukrotnie słowo kluczowe, aby wyświetlić powiązany z nim temat w prawym oknie. Zlokalizować słowa lub frazy w spisie tematów. Wprowadzić w polu tekstowym słowo lub frazę, nacisnąć klawisz ENTER i wybrać żądany temat z listy tematów. Teksty dotyczące interfejsu użytkownika są zaznaczone czcionką pogrubioną. 4 Strzałka informuje, iż można kliknąć podkreślony tekst lub kliknąć element w aplikacji. Tematy pokrewne 4 Kliknij, aby wyświetlić temat z informacją o aktualnie używanym oknie programu. Ten temat zawiera informacje o elementach sterujących okna aplikacji. Pojęcia, Strona 15 zawiera podstawowe informacje na temat wybranych zagadnień. Przestroga! Średnie zagrożenie (bez symbolu ostrzegawczego): informacja dotyczy potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić szkodami materialnymi lub uszkodzeniem urządzenia. Przestrzeganie komunikatów ostrzegawczych pomaga zmniejszyć ryzyko utraty danych lub uszkodzenia systemu. Uwaga! Ten symbol oznacza informacje lub zasady związane bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem personelu bądź ochroną mienia. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

8 8 pl Korzystanie z Pomocy Bosch Video Management System 1.2 Drukowanie Pomocy Podczas korzystania z Pomocy ekranowej można drukować tematy i informacje bezpośrednio z okna przeglądarki. Aby wydrukować temat Pomocy: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w prawym oknie i wybierz polecenie Drukuj. Zostanie otwarte okno Drukuj. 2. Kliknij przycisk Drukuj. Temat jest drukowany na wybranej drukarce V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

9 Bosch Video Management System Wstęp pl 9 2 Wstęp 1 Pasek menu Umożliwia wybór polecenia z menu. 2 Pasek narzędzi Wyświetla dostępne przyciski. Przesunięcie wskaźnika myszy na ikonę umożliwia wyświetlenie informacji o określonym narzędziu. 3 Pulpit odtwarzania Umożliwia sterowanie natychmiastowym odtwarzaniem obrazu, sekwencją kamery lub sekwencją alarmów. 4 Wskaźnik obciążenia systemu Wyświetla stopień wykorzystania procesora i pamięci. 5 Wybór strefy czasowej Umożliwia wybranie wpisu strefy czasowej, która będzie wyświetlana w większości pól związanych z czasem. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy przynajmniej jeden serwer Management Server w Drzewie logicznym znajduje się w innej strefie czasowej niż program Operator Client. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

10 10 pl Wstęp Bosch Video Management System 6 Suwak układu okienek obrazu Umożliwia wybór żądanej liczby okienek obrazu. 7 Okno obrazu Umożliwia wyświetlanie okienek obrazu. Umożliwia rozmieszczenie okienek obrazu. 8 Okienko obrazu Umożliwia wyświetlenie obrazu z kamery, mapy, obrazu lub dokumentu (pliku HTML). 9 Okno Lista alarmów Wyświetla wszystkie alarmy generowane przez system. Umożliwia zaakceptowanie lub zresetowanie alarmu albo uruchomienie procesu, na przykład przez wysłanie wiadomości do osoby zajmującej się obsługą systemu. Lista alarmów nie jest wyświetlana, gdy zostanie utracone połączenie z serwerem Management Server. 10 Okno Monitory (dostępne tylko w przypadku, gdy została skonfigurowana co najmniej jedna grupa monitorów analogowych) Wyświetla skonfigurowane grupy monitorów analogowych. Umożliwia przejście do następnej lub poprzedniej grupy monitorów analogowych, o ile jest ona dostępna. Uwaga: Karta Monitory nie jest widoczna, gdy program Operator Client jest połączony z więcej niż jednym (serwerem zarządzającym) Management Server. Umożliwia sterowanie kamerą PTZ. Okno PTZ Sterowanie 11 Okno logiczne Drzewo Wyświetla urządzenia, do których ma dostęp dana grupa użytkowników. Umożliwia wybranie urządzenia w celu przypisania go do okienka obrazu. Umożliwia uporządkowanie w żądany sposób urządzeń w oknie Drzewo logiczne. Okno Ulubionych Drzewo Umożliwia zarządzanie znacznikami. Okno Znaczniki Wyświetla mapę obszaru. Umożliwia przeciągnięcie mapy w celu wyświetlenia określonego jej fragmentu. Okno Mapa Jeśli jest włączone, mapa jest wyświetlana automatycznie dla każdej kamery, z której obraz pojawia się w okienku obrazu. W tym przypadku kamera musi być skonfigurowana na mapie. Niniejsza instrukcja zawiera informacje w zakresie podstawowych czynności konfigurowania i obsługi systemu Bosch VMS V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

11 Bosch Video Management System Wstęp pl 11 Szczegółowa pomoc i instrukcje krok po kroku można znaleźć w Instrukcji konfiguracji oraz Instrukcji obsługi lub w Pomocy ekranowej. Instrukcje znajdują się na płycie instalacyjnej CD w postaci plików PDF. Program Bosch VMS Archive Player wyświetla wyeksportowane nagrania. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

12 12 pl Ogólne informacje o systemie Bosch Video Management System 3 Ogólne informacje o systemie Jeżeli użytkownik ma zamiar instalować i konfigurować system Bosch VMS, powinien wziąć udział w szkoleniu dotyczącym systemu Bosch VMS. Informacje na temat obsługiwanych wersji oprogramowania układowego i sprzętu oraz inne ważne dane znajdują się w Informacjach o wersji dla najnowszej aktualizacji systemu Bosch VMS. Informacje na temat komputerów, na których można zainstalować program Bosch VMS, można znaleźć w arkuszach danych stacji roboczych i serwerów Bosch. W jednym komputerze można opcjonalnie zainstalować następujące moduły oprogramowania Bosch VMS. Ważne komponenty Management Server (możliwość wybrania podczas konfiguracji): zarządzanie strumieniami danych, zarządzanie alarmami, zarządzanie priorytetami, rejestr zarządzania, zarządzanie użytkownikami, zarządzanie stanem urządzeń. Dodatkowa licencja Enterprise System: zarządzanie grupami użytkowników Enterprise User Group i kontami Enterprise Account. Config Wizard: Łatwa i szybka konfiguracja systemu zapisu. Configuration Client (możliwość wybrania podczas konfiguracji): konfigurowanie systemu i administrowanie nim w przypadku programu Operator Client. Operator Client: (możliwość wybrania podczas konfiguracji): monitorowanie w czasie rzeczywistym, przeglądanie i odtwarzanie nagrań, alarmy i jednoczesny dostęp do wielu komputerów typu Management Server. Video Recording Manager (możliwość wybrania podczas konfiguracji): przekazanie do nadajników informacji o dostępnych pojemnościach urządzeń iscsi, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważenia obciążenia pomiędzy wieloma urządzeniami iscsi. Strumieniowe odtwarzanie danych wizyjnych i fonicznych z urządzeń iscsi w programach Operator Client. Mobile Video Service (możliwość wybrania podczas konfiguracji): zapewnia usługę transkodowania, która dostosowuje strumień wizyjny bieżącego lub zapisanego obrazu z kamery skonfigurowanej w systemie Bosch VMS do dostępnego pasma sieci. Usługa ta umożliwia odbiór transkodowanych strumieni urządzeniom klienckim iphone lub klientom internetowym z obsługą wideo, na przykład w przypadku zawodnego połączenia sieciowego o ograniczonej przepustowości. Funkcja ta nie jest obsługiwana przez system Windows XP. Oprogramowanie Web Client: dostęp do obrazu bieżącego i nagrań jest możliwy za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Aplikacja Mobile App: aplikacja Mobile App dla urządzeń iphone i ipad umożliwia dostęp do obrazu bieżącego i nagrań. Bosch Video Streaming Gateway (możliwość wybrania podczas konfiguracji): umożliwia integrację kamer innych producentów i rejestratorów typu NVR na przykład z sieciami o małej szerokości pasma. Cameo SDK (możliwość wybrania podczas konfiguracji): zestaw Cameo SDK umożliwia osadzanie Okienek obrazu systemu Bosch VMS z obrazem bieżącym i odtwarzanymi nagraniami w zewnętrznych aplikacjach innych firm. Do Okienek obrazu mają zastosowanie uprawnienia użytkownika w systemie Bosch VMS. Zestaw Cameo SDK oferuje podzbiór funkcji Bosch VMS Operator Client umożliwiających tworzenie aplikacji zbliżonych do programu Operator Client V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

13 Bosch Video Management System Ogólne informacje o systemie pl 13 Client Multisite SDK: zestaw Client Multisite SDK umożliwia kontrolę i monitorowanie zachowania programu Operator Client systemu Enterprise System przez aplikacje zewnętrzne. Zestaw SDK umożliwia przeglądanie urządzeń dostępnych poprzez działające, podłączone programy Operator Client oraz sterowanie pewnymi funkcjami interfejsu użytkownika. Client SDK / Server SDK: Zestaw Server SDK umożliwia kontrolę i monitorowanie serwera Management Server za pomocą skryptów i aplikacji zewnętrznych. Korzystanie z tych interfejsów jest możliwe przy użyciu ważnego konta administratora. Zestaw Client SDK umożliwia kontrolę i monitorowanie programu Operator Client za pomocą zewnętrznych aplikacji i skryptów (w ramach powiązanej konfiguracji serwera). 3.1 Wymagania sprzętowe Zapoznać się z arkuszem danych Bosch VMS. Dostępne są także karty katalogowe dotyczące platform komputerowych. 3.2 Wymagania w zakresie oprogramowania Zapoznać się z arkuszem danych Bosch VMS. Oprogramowanie Bosch VMS nie może zostać zainstalowane na komputerze, na którym ma zostać zainstalowane oprogramowanie Bosch VMS Archive Player. 3.3 Wymagania licencyjne Zapoznać się z arkuszem danych Bosch VMS w celu uzyskania informacji o dostępnych licencjach. 3.4 Obsługiwane struktury systemów Operator lub instalator może odpowiadać za następujące struktury systemu: System z jednym serwerem System z wieloma serwerami (Enterprise System) Środowisko z wieloma serwerami System z punktem dostępowym do logowania System z jednym serwerem, punkt dostępowy systemu: serwer zarządzający Enterprise System, Punkt dostępowy systemu: Enterprise Management Server Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

14 14 pl Ogólne informacje o systemie Bosch Video Management System 1 Środowisko z wieloma serwerami 4 Punkt dostępowy systemu: serwer przetwarzający żądanie logowania operatora lub instalatora. 2 System z jednym serwerem 5 Management Server 3 System z wieloma serwerami 6 Enterprise Management Server Przypadki zastosowania systemów z wieloma serwerami System Bosch VMS oferuje dwie funkcje dla środowisk z wieloma serwerami: Enterprise System Server Lookup Operator może potrzebować dostępu do środowiska z wieloma serwerami w następujących celach: Konfigurowanie wielu systemów (Server Lookup) Konserwacja i monitorowanie wielu systemów (Server Lookup) Monitoring wielu systemów na żądanie sterowany alarmami (SMS, , rozwiązania innych firm) (Server Lookup) Jednoczesne łączenie z wieloma serwerami w celu zapewnienia płynnego działania jednego systemu rozproszonego (Enterprise System) Enterprise System, Strona 15 Server Lookup, Strona V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

15 Bosch Video Management System Pojęcia pl 15 4 Pojęcia Niniejszy rozdział zawiera podstawowe informacje na temat wybranych zagadnień. 4.1 Enterprise System Zadaniem systemu Bosch VMSEnterprise System jest umożliwienie użytkownikowi programu Operator Client uzyskiwania jednoczesnego dostępu do wielu serwerów Management Servers. Tematy pokrewne Dostęp do systemu, Strona Scenariusze Możliwe są następujące trzy scenariusze: Scenariusz 1: dedykowany serwer pełni rolę serwera Enterprise Management Server. Jedynym zadaniem tego serwera jest zarządzanie jednoczesnym dostępem stacji roboczej Operator Client do wielu serwerów Management Server. Stacja robocza Operator Client loguje się na serwerze Enterprise Management Server. Po udanym zalogowaniu się użytkownik programu Operator Client ma dostęp do urządzeń wszystkich skonfigurowanych serwerów Management Servers zgodny z posiadanymi uprawnieniami w grupie użytkowników Enterprise User Group. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

16 16 pl Pojęcia Bosch Video Management System Rysunek 4.1: Enterprise, scenariusz 1 Management Server Operator Client Configuration Client Kamera sieciowa / nadajnik Enterprise Management Server V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

17 Bosch Video Management System Pojęcia pl 17 Scenariusz 2: Połączenie ról Enterprise Management Server i Management Server. W tym przypadku własny Management Server także musi być częścią konfiguracji serwera Enterprise Management Server. Rysunek 4.2: Enterprise, scenariusz 2 Management Server / Enterprise Management Server / Operator Client Configuration Client Kamera sieciowa / nadajnik Scenariusz 3: obsługiwana jest klasyczna architektura typu klient-serwer. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

18 18 pl Pojęcia Bosch Video Management System Rysunek 4.3: Klasyczny scenariusz 3 Management Server Operator Client Configuration Client Kamera sieciowa / nadajnik Uprawnienia Uprawnienia w systemie Enterprise System Dla systemu Enterprise System można skonfigurować następujące uprawnienia: V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

19 Bosch Video Management System Pojęcia pl 19 Uprawnienia dotyczące obsługi programu Operator Client, od których zależy interfejs do korzystania z systemu Enterprise System, na przykład interfejs użytkownika monitora alarmowego. Należy użyć grupy użytkowników Enterprise User Group. Konfigurację należy przeprowadzić na serwerze Enterprise Management Server. Uprawnienia dotyczące urządzeń, które powinny być dostępne w celu korzystania z serwera Enterprise Management Server są definiowane na każdym serwerze Management Server. Należy użyć kont Enterprise Account. Konfigurację należy przeprowadzić na każdym serwerze Management Server. Uprawnienia na pojedynczym serwerze Management Server W celu zarządzania dostępem do jednego serwera Management Servers należy użyć standardowej grupy użytkowników. Wszystkie uprawnienia są konfigurowane na tym serwerze Management Server w tej grupie użytkowników. Dla standardowych grup użytkowników i dla grup Enterprise User Groups można skonfigurować grupy użytkowników podwójnej autoryzacji Typy grup użytkowników Typ Zawiera Dostępne ustawienia konfiguracji Gdzie jest konfigurowana? Grupa użytkowników Grupa użytkowników Enterprise User Group Użytkownicy Uprawnienia do obsługi i uprawnienia dotyczące urządzeń Użytkownicy Uprawnienia dotyczące obsługi Dla każdego serweramanagement Server: nazwy odpowiednich kont dostępowych Enterprise z poświadczeniami logowania Management Server Serwer zarządzający Enterprise Dostęp Enterprise Uprawnienia dotyczące urządzeń Hasło konta Management Server Grupa użytkowników podwójnej autoryzacji Grupy użytkowników Zobacz grupy użytkowników Zobacz grupy użytkowników Podwójna autoryzacja Enterprise Enterprise User Groups Patrz Enterprise User Groups Patrz Enterprise User Groups Tabela 4.1: Grupy użytkowników Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

20 20 pl Pojęcia Bosch Video Management System Licencjonowanie Wersja licencji Bosch VMS Enterprise (MBV-BENT) jest wymagana na każdym serwerze Enterprise Management Server, aby możliwe było uruchomienie tej funkcji. Dla każdego serwera Management Server przypisanego do jednej lub wielu grup Enterprise User Groups wymagana jest jedna licencja 1 (MBV-XSUB). W celu aktualizacji bieżącej licencji MBV-BPRO Base do wersji Enterprise System wymagane jest zakupienie Enterprise licencji uaktualniającej (MBV-FEUP). Każda stacja robocza łącząca się z Enterprise Management Server wymaga jednego MBV-XWST licencjonowanego na serwerze Enterprise Management Server. W przypadku dostępu przez Enterprise Management Server nie są wymagane dodatkowe licencje MBV-XWST dla każdego Management Server. Server Lookup Pojedynczy użytkownik programu Configuration Client lub Operator Client może chcieć połączyć się kolejno z wieloma punktami dostępowymi systemów. Ten rodzaj dostępu nosi nazwę Server Lookup. Punktami dostępowymi systemu mogą być serwery Management Server i Enterprise Management Server. Program Server Lookup umożliwia odszukanie punktów dostępowych systemu na podstawie ich nazw lub opisów. Użytkownik pobiera listę punktów dostępowych systemu w trakcie logowania. Musi połączyć się z serwerem hostującym konfigurację z listą Lista serwerów. Kiedy użytkownik programu Operator Client zaloguje się za pomocą funkcji Server Lookup w trybie offline, zostanie wyświetlona lista serwerów dostępna przy ostatnim udanym logowaniu. Tryb offline w tym przypadku oznacza, że komputer, na którym loguje się użytkownik, nie ma połączenia sieciowego z serwerem zawierającym listę serwerów. Możliwe jest dodanie do listy serwerów dalszych, wymaganych kolumn. Dzięki temu w oknie dialogowym Server Lookup będzie dostępna większa liczba kryteriów wyszukiwania. Dodane kolumny będą także widoczne na stronie Dostęp do serwera (Okno główne > Grupy użytkowników > karta Enterprise User Groups > > karta Dostęp do serwera). Na poniższej ilustracji widać przykład działania funkcji Server Lookup w środowisku z wieloma serwerami: V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

21 Bosch Video Management System Pojęcia pl 21 1 Środowisko z wieloma serwerami Management Server 2 System z jednym serwerem Serwer zarządzający Enterprise 3 System z wieloma serwerami Operator Client 4 Punkt dostępowy systemu: serwer przetwarzający żądanie logowania Operator Client lub Configuration Client. Configuration Client Podczas logowania klienta na serwerze Enterprise Management Server jest możliwe uzyskanie jednoczesnego dostępu do wszystkich serwerów Management Servers danego systemu Enterprise System. Tematy pokrewne Używanie funkcji Server Lookup, Strona Lista serwerów Listę serwerów i wszystkie skonfigurowane właściwości można wyeksportować do pliku CSV lub z niego zaimportować. W przypadku importowania listy serwerów z pliku CSV wszystkie dotychczas skonfigurowane serwery dostępne na stronie Lista serwerów zostaną zastąpione serwerami zapisanymi w pliku CSV. W przypadku zaimportowania serwera, którego nazwa Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

22 22 pl Pojęcia Bosch Video Management System odpowiada już skonfigurowanemu serwerowi, ustawienia na stronie Dostęp do serwera zostaną zachowane (Okno główne > Grupy użytkowników > karta Enterprise User Groups > > karta Dostęp do serwera). Edytując eksportowany plik CSV w programie Microsoft Excel, należy go zapisać jako plik typu CSV (Windows ANSI), a nie typu Unicode. Używając zewnętrznego edytora do edytowania eksportowanego pliku CSV, należy się upewnić, że umożliwia on zapisanie pliku CSV w standardzie kodowania znaków Windows ANSI lub UTF-8 (z BOM). Kodowanie Windows ANSI jest stosowane dla wszystkich języków zachodnioeuropejskich, a UTF-8 dla pozostałych. Separator listy skonfigurowany w opcji Ustawienia regionalne systemu operacyjnego zostanie użyty jako separator w pliku CSV. Przykład dla systemu Windows 7: 4 Kliknij kolejno Start > Panel sterowania > Region i język > Ustawienia dodatkowe, a następnie wybierz żądany znak z listy Separator listy. 4.3 Automatyczne uzupełnianie sieciowe (ANR) Przeznaczenie W przypadku awarii sieci lub centralnego systemu zapisu funkcja ANR zapewnia, że nadajnik przekaże lokalnie buforowane dane z okresu trwania awarii do centralnego systemu zapisu po jej usunięciu. Poniższy rysunek przedstawia przesyłanie danych wideo po usunięciu awarii sieci lub systemu zapisu. 1 Obraz 5 Sieć IP 2 Nadajnik 6 Docelowy iscsi (centralny system zapisu) 3 Natychmiastowe zapisywanie do buforu 4 Karta SD (bufor pierścieniowy) Przykład: działanie w przypadku awarii sieci Jeśli sieć ulegnie niespodziewanej awarii, funkcja ANR uzupełni centralny system zapisu zbuforowanymi lokalnie zapisami, gdy sieć będzie ponownie dostępna V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

23 Bosch Video Management System Pojęcia pl 23 Przykład: zapisywanie danych wideo, gdy sieć jest niedostępna Pociąg metra nie ma połączenia z centralnym systemem zapisu, gdy znajduje się pomiędzy stacjami. Zbuforowane dane mogą być przesłane do centralnego systemu zapisu tylko podczas normalnego zatrzymania się na stacji. Należy upewnić się, że czas wymagany do przesłania zbuforowanych danych nie przekracza czasu postoju. Przykład: funkcja ANR do zapisu alarmowego Zapis przed wystąpieniem alarmu jest zapamiętywany lokalnie. Zapis przed wystąpieniem alarmu jest przesyłany do centralnego systemu zapisu tylko w przypadku wystąpienia alarmu. Jeśli nie wystąpi żaden alarm, nieaktualne zapisy sprzed wystąpienia alarmu nie są przesyłane do centralnego systemu zapisu i nie obciążają sieci. Ograniczenia Uwaga! Jeśli nadajnik ma ustawione hasła dla użytkownika i bieżących danych, nie można przesłać danych zapisanych na lokalnym nośniku. W razie potrzeby należy usunąć te hasła. Funkcja ANR działa tylko z zapisem VRM. Aby użyć funkcji ANR, należy skonfigurować nośnik zapisu nadajnika. Nadajnik konfigurowany do użycia funkcji ANR musi mieć wersję oprogramowania układowego 5.90 lub nowszą. Nie wszystkie rodzaje nadajników obsługują funkcję ANR. Funkcji ANR nie można używać w przypadku stosowania zapisu podwójnego. System zapisu iscsi musi być odpowiednio skonfigurowany. Poniżej przedstawiono możliwe przyczyny braku możliwości skonfigurowania funkcji ANR: Nadajnik jest niedostępny (zły adres IP, awaria sieci itd.). Nośnik zapisu nadajnika jest niedostępny lub tylko do odczytu. Zła wersja oprogramowania układowego. Nadajnik nie obsługuje funkcji ANR. Zapis podwójny jest aktywny. 4.4 Tryby zapisu VRM W tym rozdziale są przedstawione rysunki ilustrujące możliwe tryby zapisu VRM. Lista możliwych trybów zapisu VRM: Zapis podstawowy VRM Zapis nadmiarowy VRM Zapis pomocniczy VRM Zapis awaryjny VRM Informacje o zapisie ANR są podane w rozdziale Automatyczne uzupełnianie sieciowe (ANR), Strona 22. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

24 24 pl Pojęcia Bosch Video Management System Zapis podstawowy VRM Główny rejestrator VRM Złącze sterowania Urządzenie pamięci masowej iscsi Strumień wizyjny Nadajnik V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

25 Bosch Video Management System Pojęcia pl 25 Zapis nadmiarowy VRM Główny rejestrator VRM Pomocniczy VRM Urządzenie pamięci masowej iscsi Złącze sterowania Nadajnik Strumień wizyjny Zapis pomocniczy VRM Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

26 26 pl Pojęcia Bosch Video Management System Główny rejestrator VRM Pomocniczy VRM Urządzenie pamięci masowej iscsi Złącze sterowania Nadajnik Strumień wizyjny Zapis awaryjny VRM X X X Główny rejestrator VRM Pomocniczy VRM Urządzenie pamięci masowej iscsi Podstawowy awaryjny VRM Nadajnik Złącze sterowania Pomocniczy awaryjny VRM Strumień wizyjny 4.5 Odtwarzanie zapisanych źródeł VRM Poniższe rysunki przedstawiają okienka obrazu z odtworzonymi wszystkimi możliwymi źródłami VRM. Na każdym rysunku jako przykład odtwarzania przedstawiono urządzenie pamięci masowej, instancję programu VRM (jeśli jest dostępna) i fragment okienka obrazu. Jeśli to możliwe, źródło zapisu jest przedstawione w postaci odpowiedniej ikony na pasku okienka obrazu. Odtwarzanie zapisu pojedynczego, Strona 27 Odtwarzanie podwójnego zapisu VRM, Strona 27 Odtwarzanie podstawowego zapisu VRM z awaryjnym VRM, Strona 28 Odtwarzanie pomocniczego zapisu VRM z awaryjnym VRM, Strona 29 Automatyczne uzupełnianie sieciowe (Automatic Network Replenishment), Strona V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

27 Bosch Video Management System Pojęcia pl 27 Odtwarzanie zapisu pojedynczego To okienko obrazu pojawia się, gdy tylko podstawowy VRM jest skonfigurowany. Nie można wybrać innego źródła nagrania. W przypadku konfiguracji dla tej stacji roboczej odtwarzanie jest wykonywane bezpośrednio przez urządzenie pamięci masowej iscsi. Urządzenie pamięci masowej iscsi Główny rejestrator VRM Odtwarzanie podwójnego zapisu VRM Skonfigurowany jest podstawowy VRM i pomocniczy VRM. Kliknij ikonę źródła zapisu, aby wyświetlić podstawowe i pomocnicze odtwarzanie. W przypadku konfiguracji dla tej stacji roboczej odtwarzanie jest wykonywane bezpośrednio przez urządzenie pamięci masowej iscsi. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

28 28 pl Pojęcia Bosch Video Management System Urządzenie pamięci masowej iscsi Główny rejestrator VRM Pomocniczy VRM Odtwarzanie podstawowego zapisu VRM z awaryjnym VRM Gdy działa podstawowy VRM, wykonuje on też odtwarzanie. Awaryjny VRM działa tylko w stanie bezczynności. W przypadku konfiguracji dla tej stacji roboczej odtwarzanie jest wykonywane bezpośrednio przez urządzenie pamięci masowej iscsi. Jeśli jest skonfigurowany pomocniczy VRM lub zapisywanie ANR, można przełączać źródła zapisu. Jeśli podstawowy VRM nie jest podłączony, odtwarzanie jest wykonywane przez skonfigurowany awaryjny VRM. Zamknij to okienko obrazu i ponownie wyświetl obraz z kamery w jakimś okienku obrazu: V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

29 Bosch Video Management System Pojęcia pl 29 X Jeśli nie jest podłączony ani podstawowy, ani opcjonalny awaryjny podstawowy VRM, odtwarzanie jest wykonywane przez nadajnik. Zamknij to okienko obrazu i ponownie wyświetl obraz z kamery w jakimś okienku obrazu: X Urządzenie pamięci masowej iscsi Główny rejestrator VRM Podstawowy awaryjny VRM Nadajnik Odtwarzanie przez nadajnik dotyczy tylko ograniczonego czasu zapisu. Odtwarzanie pomocniczego zapisu VRM z awaryjnym VRM Gdy działa pomocniczy VRM, wykonuje on też odtwarzanie. Awaryjny VRM działa tylko w stanie bezczynności. W przypadku konfiguracji dla tej stacji roboczej odtwarzanie jest wykonywane bezpośrednio przez urządzenie pamięci masowej iscsi. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

30 30 pl Pojęcia Bosch Video Management System Jeśli pomocniczy VRM nie jest podłączony, odtwarzanie jest wykonywane przez skonfigurowany awaryjny VRM. Zamknij to okienko obrazu i ponownie wyświetl obraz z kamery w jakimś okienku obrazu: Jeśli nie jest podłączony ani pomocniczy, ani opcjonalny awaryjny pomocniczy VRM, odtwarzanie jest wykonywane przez nadajnik. Zamknij to okienko obrazu i przeciągnij kamerę do jakiegoś okienka obrazu: V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

31 Bosch Video Management System Pojęcia pl 31 X X Urządzenie pamięci masowej iscsi Główny rejestrator VRM Pomocniczy awaryjny VRM Nadajnik Odtwarzanie przez nadajnik dotyczy tylko ograniczonego czasu zapisu. Automatyczne uzupełnianie sieciowe (Automatic Network Replenishment) Skonfigurowana jest funkcja ANR. Kliknij ikonę źródła zapisu, aby wyświetlić odtwarzanie podstawowe (awaryjne odtwarzanie podstawowe, podstawowe odtwarzanie przez nadajnik) lub odtwarzanie ANR. W przypadku konfiguracji dla tej stacji roboczej odtwarzanie jest wykonywane bezpośrednio przez urządzenie pamięci masowej iscsi. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

32 32 pl Pojęcia Bosch Video Management System Urządzenie pamięci masowej iscsi Główny rejestrator VRM Karta SD Przełączanie źródła zapisu, Strona Obsługa alarmów Alarmy mogą być konfigurowane osobno w celu obsługi przez jedną lub więcej grup użytkowników. Kiedy wystąpi alarm, pojawia się on na liście alarmów wszystkich użytkowników w grupach użytkowników skonfigurowanych do odbioru tego alarmu. Kiedy jeden z tych użytkowników rozpoczyna pracę z alarmem, znika on z listy alarmów pozostałych użytkowników. Alarmy są wyświetlane na monitorze alarmowym stacji roboczej oraz opcjonalnie na monitorach analogowych. Ten sposób działania został opisany w poniższych punktach. Przepływ alarmów 1. Alarm jest wyzwalany w systemie. 2. Powiadomienie o alarmie pojawia się na liście alarmów wszystkich użytkowników skonfigurowanych do obsługi tego alarmu. Obraz alarmu jest niezwłocznie wyświetlany na skonfigurowanych monitorach. Jeśli jest to automatycznie wyświetlany alarm, obraz alarmu jest automatycznie wyświetlany na monitorach alarmowych stacji roboczej programu Operator Client. Jeśli alarm jest skonfigurowany na automatyczne resetowanie, zostanie on usunięty z okna Lista alarmów po upływie czasu automatycznego resetowania (konfigurowanego w oknie Configuration Client). Na monitorach analogowych każdy podgląd obrazu w trybie quad z nadajników VIP XD jest chwilowo zastępowany przez podglądy pełnoekranowe. 3. Jeden z użytkowników akceptuje alarm. Obraz alarmowy jest następnie wyświetlany na stacji roboczej tego użytkownika (jeśli nie jest już wyświetlany za pomocą funkcji automatycznego wyświetlania). Alarm jest usuwany ze wszystkich list alarmów, a wyświetlanie obrazów alarmowych zostaje zakończone V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

33 Bosch Video Management System Pojęcia pl Użytkownik, który zaakceptował alarm uruchamia sekwencję zadań, które mogą obejmować czytanie planu działania oraz wprowadzanie komentarzy. Ten krok jest opcjonalny wymagania dotyczące sekwencji zadań mogą być konfigurowane przez administratora. 5. Na końcu użytkownik resetuje alarm. Spowoduje to usunięcie alarmu z listy alarmów oraz zakończenie wyświetlania obrazów alarmowych. W grupie monitorów analogowych monitory powracają do wyświetlania obrazu z tych kamer, które znajdowały się w trybie podglądu przed wystąpieniem alarmu. Okno obrazów alarmowych 1. Aby wyświetlić obraz alarmowy, okno obrazów alarmowych zastępuje okno obrazu w trybie podglądu bieżącego lub trybie odtwarzania na monitorze skonfigurowanym do wyświetlania alarmów. 2. Każdy alarm zajmuje rząd okienek obrazu. Do każdego alarmu można przypisać do 5 okienek obrazu. Mogą one wyświetlać obraz bieżący, mapy lub odtwarzać obrazy. W grupie monitorów analogowych każdy alarm może przywołać obraz z kamer w rzędzie monitorów analogowych. Liczba kamer w rzędzie jest ograniczona liczbą kolumn w grupie monitorów analogowych. Monitory w rzędzie, które nie są używane do podglądu obrazów alarmowych, mogą być skonfigurowane na wyświetlanie bieżącego obrazu lub pustego ekranu. 3. Alarmy o wyższym priorytecie są wyświetlane nad alarmami o niższym priorytecie zarówno w rzędach monitorów analogowych, jak i w rzędach monitorów alarmowych stacji roboczej programu Operator Client. 4. Jeśli okno obrazów alarmowych jest całkowicie wypełnione rzędami obrazów alarmowych, a musi być wyświetlony kolejny alarm, alarmy o najniższym priorytecie są grupowane w dolnym rzędzie okna obrazów alarmowych. Użytkownik może przełączać pomiędzy zgrupowanymi alarmami za pomocą elementów sterujących z lewej strony rzędu obrazów alarmowych. Użytkownik może przełączać pomiędzy zgrupowanymi alarmami w grupach monitorów alarmowych za pomocą przycisków sterujących w oknie Monitory monitora stacji roboczej programu Operator Client. Zaalarmowane monitory analogowe są oznaczone za pomocą czerwonych ikon z migającymi diodami LED. Nazwa, godzina i data alarmu mogą być wyświetlane opcjonalnie na wszystkich monitorach analogowych lub tylko na pierwszym monitorze w rzędzie obrazów alarmowych. 5. Dla alarmów o takim samym priorytecie administrator może skonfigurować kolejność: Tryb Last-in-First-out (LIFO): w tej konfiguracji nowe alarmy są wstawiane nad starszymi alarmami o takim samym priorytecie. Tryb First-in-First-out (FIFO): w tej konfiguracji nowe alarmy są wstawiane pod starszymi alarmami o takim samym priorytecie. 6. Rząd obrazów alarmowych może pojawić się w oknie obrazów alarmowych w jeden z dwóch sposobów: Kiedy jest generowany (automatyczne wyświetlanie). Sytuacja ta ma miejsce, gdy priorytet alarmu jest wyższy niż priorytet wyświetlacza. Kiedy alarm został zaakceptowany. Sytuacja ta ma miejsce, gdy priorytet alarmu jest niższy niż priorytet wyświetlacza. Alarmy wyświetlane automatycznie Alarmy mogą być skonfigurowane na automatyczne wyświetlanie w oknie obrazów alarmowych w oparciu o priorytet alarmu. Każdy podgląd obrazu bieżącego lub odtwarzania w grupie użytkowników także ma przypisany priorytet. Kiedy otrzymywane alarmy posiadają wyższy Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

34 34 pl Pojęcia Bosch Video Management System priorytet niż podgląd użytkownika, alarm powoduje automatyczne wyświetlenie rzędu obrazów alarmowych w oknie obrazów alarmowych. Jeśli okno obrazów alarmowych nie jest aktualnie wyświetlane, automatycznie zastępuje ono okno podglądu bieżącego lub okno odtwarzania na monitorze obsługującym alarmy. Chociaż automatycznie wyświetlane alarmy są wyświetlane w oknie obrazów alarmowych, nie są one automatycznie akceptowane. Mogą być one wyświetlane jednocześnie na kilku monitorach użytkowników. Kiedy użytkownik zaakceptuje automatycznie wyświetlany alarm, jest on automatycznie usuwany ze wszystkich list alarmów użytkowników, a podgląd obrazów alarmowych zostaje zamknięty. Obsługa zdarzeń i alarmów, Strona Obszar zainteresowania (ROI) Przeznaczenie Celem użycia funkcji ROI jest zapisanie szerokości pasma sieci podczas powiększania fragmentu obrazu z kamery, w przypadku gdy jest to kamera stałopozycyjna. Fragment ten zachowuje się jak obraz z kamery PTZ. Opis działania Funkcja ROI jest dostępna tylko dla strumienia 2. Kamera stałopozycyjna HD umożliwia uzyskiwanie strumieni ROI o rozdzielczości SD. Jeśli połączenie TCP jest używane w trybie podglądu bieżącego, nadajnik dostosowuje jakość kodowania do szerokości pasma sieci. Najlepsze dostosowanie jakości nigdy jednak nie przekracza skonfigurowanej jakości strumienia. Ponadto nadajnik strumieniuje tylko obszary wybrane przez użytkownika (w wyniku powiększania i panoramowania). Korzystanie z funkcji ROI ma następujące zalety: Mniejsze użycie szerokości pasma Wymagana mniejsza wydajność dekodowania od klienta Użytkownik z większym priorytetem sterowania PTZ może przejąć sterowanie funkcją ROI i zmienić fragment obrazu. Zapisy strumienia 2 mają najwyższy priorytet. To znaczy, że zapis ciągły strumienia 2 sprawia, iż sterowanie funkcją ROI jest niemożliwe. Jeśli skonfigurowano zapis alarmowy strumienia 2, nie można będzie sterować funkcją ROI, gdy wystąpi zdarzenie wyzwalające ten zapis. Ograniczenia Funkcji ROI można używać tylko z kamerami stałopozycyjnymi. Funkcji ROI można używać tylko w trybie podglądu bieżącego. Funkcja ROI jest dostępna na platformach Nevada i A5 HW z oprogramowaniem układowym w wersji 5.60 lub wyższej. Aby dostosować szerokość pasma sieci, należy w tej kamerze włączyć tryb TCP. Nadajnik dostosuje jakość kodowania do szerokości pasma sieci. W przypadku gdy drugi klient zażąda tego samego strumienia (na przykład w celu zapisania), dostosowanie szerokości pasma zostanie wyłączone. Ponadto wymagana wydajność procesu dekodowania wykonywanego przez tego klienta zostanie zmniejszona. Jeśli strumień 2 został skonfigurowany jako H.264 MP SD ROI na stronie Kamery i zapis, ale jeszcze nie jest ustawiony na nadajniku, sterowanie PTZ nie działa. Należy aktywować konfigurację, aby ustawić tę właściwość na nadajniku V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

35 Bosch Video Management System Pojęcia pl 35 Używanie funkcji ROI, Strona Inteligentne śledzenie Przeznaczenie Zadaniem inteligentnego śledzenia jest umożliwianie kamerze podążania za wybranym obiektem. Można ustawić, czy wybór obiektu ma być automatyczny czy ręczny. Kamera może być typu PTZ lub stałopozycyjną kamerą HD (tylko przy włączonej funkcji ROI). Dostępne są następujące 3 tryby: Off: inteligentne śledzenie jest wyłączone. Auto: inteligentne śledzenie jest włączone i do śledzenia zostaje automatycznie wybrany największy obiekt. Zalecane użycie: obiekty rzadko poruszające się na obrazie. Click: obiekt do śledzenia wybiera użytkownik. Po wybraniu obiektu do śledzenia kamera PTZ podąża za obiektem do czasu, gdy pozostaje on w widocznym obszarze kamery lub gdy operator zatrzyma śledzenie. Kamera stałopozycyjna z włączoną funkcją śledzenia umożliwia zdefiniowanie otaczającego rejonu w pobliżu granic wybranego obiektu i powiększenie obrazu w celu wyświetlenia tylko tego rejonu. Następnie rejon ten jest przesuwany odpowiednio do ruchu obiektu. Ograniczenia Inteligentne śledzenie może być stosowane tylko w trybie podglądu na żywo. Nie można użyć inteligentnego śledzenia na zapisanym wideo. Dla kamer PTZ, które mają być użyte do inteligentnego śledzenia po dłuższym okresie braku aktywności, zaleca się konfigurację powodującą powrót do zdefiniowanego wstępnie położenia. W przeciwnym razie może się zdarzyć, że kamera PTZ będzie śledzić automatycznie wybrany obiekt, a gdy zniknie on z jej pola widzenia, zacznie pokazywać nieistotne obrazy. Korzystanie z funkcji inteligentnego śledzenia, Strona Wylogowanie w przypadku braku aktywności Przeznaczenie Celem wylogowania w przypadku braku aktywności jest ochrona programu Operator Client podczas nieobecności operatora. Można skonfigurować grupę użytkowników tak, aby wylogowanie z programu Operator Client następowało automatycznie po określonym czasie braku aktywności. Wszystkie działania na klawiaturze, myszą i na klawiaturze CCTV wpływają na określony czas braku aktywności, po którym nastąpi wylogowanie. Automatyczne czynności operatora programu Operator Client nie wpływają na ten czas. Można także skonfigurować wylogowanie w przypadku braku aktywności programu Web Client w systemie Bosch VMS. Na krótko przed wylogowaniem w wyniku braku aktywności pojawia się okno dialogowe, które monituje użytkownika o aktywność, aby zapobiec wylogowaniu. Rejestr zawiera zapisy wylogowań, które nastąpiły w wyniku braku aktywności. Przykład Jeśli stacja robocza jest dostępna publicznie, wylogowanie w przypadku braku aktywności ogranicza ryzyko uzyskania za jej pomocą dostępu do programu Operator Client przez nieautoryzowane osoby. Członek grupy administratorów powinien być wylogowany automatycznie po określonym czasie nieaktywności, ale funkcjonariusz (grupa operatorów) może oglądać wideo bez interakcji z systemem i nie musi być wylogowany w przypadku braku aktywności. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

36 36 pl Pojęcia Bosch Video Management System Ograniczenia Program Client SDK nie obsługuje funkcji wylogowania w przypadku braku aktywności, tzn. czynności w programie Client SDK nie wpływają na czas wylogowania Przekaźnik awaryjny Przeznaczenie Zadaniem przekaźnika awaryjnego jest wyzwalanie zewnętrznego alarmu (sygnalizator optyczny, syrena itd.) w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek poważnego błędu systemu. Przekaźnik musi być zresetowany ręcznie przez użytkownika. Dopuszczalne przekaźniki awaryjne są podane na poniższej liście: BVIP przekaźnik nadajnika lub dekodera Przekaźnik ADAM Przykład Przekaźnik aktywuje się w przypadku zdarzenia, które wpływa poważnie na działanie systemu (np. awaria dysku twardego), lub gdy wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa lokalizacji (np. pogorszenie sprawdzania obrazu odniesienia). To może wyzwolić na przykład alarm dźwiękowy lub spowodować automatyczne zamknięcie drzwi. Opis działania Pojedynczy przekaźnik można skonfigurować do pracy jako przekaźnik awaryjny. Przekaźnik awaryjny zostanie aktywowany automatycznie, gdy wystąpi zdarzenie ze zbioru zdarzeń zdefiniowanych przez użytkownika. Aktywacja przekaźnika oznacza wysłanie polecenia do zamknięcia się przekaźnika. Późniejsze zdarzenie przekaźnik zamknięty jest konsekwencją tego polecenia i jest generowane oraz otrzymywane tylko wtedy, gdy stan przekaźnika zmienia się fizycznie! Na przykład przekaźnik, który był już zamknięty wcześniej, nie wysyła tego zdarzenia. Z wyjątkiem automatycznego wyzwalania przekaźnika w wyniku wystąpienia zdarzeń zdefiniowanych przez użytkownika, przekaźnik awaryjny jest traktowany jak każdy inny przekaźnik. Dlatego użytkownik może dezaktywować przekaźnik awaryjny w programie Operator Client. Program Web Client również może dezaktywować przekaźnik awaryjny. Ze względu na to, że zwykłe uprawnienia dostępu stosuje się również do przekaźnika awaryjnego, wszystkie programy klienckie powinny uwzględniać uprawnienia zalogowanych użytkowników Dane dodatkowe Przeznaczenie Operator może wyszukiwać dodatkowe dane, aby znaleźć odpowiednie zapisy. Dodatkowe dane muszą być zapisane w Rejestrze. Dodatkowe dane są dostarczane przez systemy takie jak czytniki kart, bankomaty i punkty sprzedaży. Dodatkowe dane zawierają informacje tekstowe transakcji, np. numery rachunków i kody banków. Opis działania Dodatkowe dane urządzenia są zapisywane razem z odpowiednimi danymi wideo. Ograniczenia Aby móc wyszukiwać w zapisach z dodatkowymi danymi, należy skonfigurować zapisywanie danych dodatkowych w Rejestrze. Nadajnik konfigurowany do użycia funkcji zapisywania danych dodatkowych musi mieć wersję oprogramowania układowego 5.90 lub nowszą. Dla jednej kamery można zapisać synchronicznie dane dodatkowe z maksymalnie 32 różnych urządzeń. Nadajnik może zapisać maksymalnie 3000 bajtów danych dodatkowych dla każdego zdarzenia V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

37 Bosch Video Management System Pojęcia pl 37 Okno dialogowe Wyszukiwanie danych dodatkowych, Strona 108 Wyświetlanie danych dodatkowych, Strona 71 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

38 38 pl Rozpoczęcie pracy Bosch Video Management System 5 Rozpoczęcie pracy Niniejszy rozdział zawiera informacje o rozpoczynaniu pracy z systemem Bosch VMS. 5.1 Dostęp do systemu W celu uzyskania dostępu do systemu należy wykonać następujące czynności: 1. W celu wybrania adresu sieciowego żądanego systemu należy wykonać jedną z poniższych czynności: Kliknąć zaznaczoną pozycję na liście. Wprowadzić ręcznie adres sieci. Wybrać adres sieciowy za pomocą funkcji Server Lookup. 2. Zalogować się w żądanym systemie: System z jednym serwerem Enterprise System 5.2 Używanie funkcji Server Lookup Pojedynczy użytkownik programu Configuration Client lub Operator Client może chcieć połączyć się kolejno z wieloma punktami dostępowymi systemów. Ten rodzaj dostępu nosi nazwę Server Lookup. Punktami dostępowymi systemu mogą być serwery Management Server i Enterprise Management Server. Program Server Lookup umożliwia odszukanie punktów dostępowych systemu na podstawie ich nazw lub opisów. Użytkownik pobiera listę punktów dostępowych systemu w trakcie logowania. Musi połączyć się z serwerem hostującym konfigurację z listą Lista serwerów. W celu uzyskania dostępu: 1. Uruchomić program Operator Client lub Configuration Client. Zostanie wyświetlone okno dialogowe logowania. 2. Na liście Połączenie: wybrać <Przeglądaj...>. Jeśli dla serwera skonfigurowano prywatny i publiczny adres IP, będzie to zaznaczone. Po wybraniu opcji <Przeglądaj...> po raz pierwszy wyświetlane jest okno dialogowe Dostawca listy serwerów. 3. W polu Adres serwera (Enterprise) Management Server: należy wpisać prawidłowy adres sieciowy żądanego serwera. 4. Wprowadzić prawidłową nazwę użytkownika i hasło. 5. W razie potrzeby kliknąć Pamiętaj ustawienia. 6. Kliknąć OK. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Server Lookup. 7. Wybrać żądany serwer. 8. Kliknąć OK. 9. Jeśli wybrany serwer posiada zarówno prywatny, jak i publiczny adres sieciowy, zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy użytkownik korzysta z komputera znajdującego się w sieci prywatnej wybranego serwera. Nazwa serwera jest dodawana do listy Połączenie: w oknie dialogowym logowania. 10. Należy zaznaczyć ten serwer na liście Połączenie: i kliknąć OK. Jeśli pole Pamiętaj ustawienia zostało wybrane, można będzie w razie ponownej chęci skorzystania z niego wybrać ten serwer bezpośrednio V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

39 Bosch Video Management System Rozpoczęcie pracy pl Uruchamianie programu Operator Client Uwaga: Przed użyciem systemu należy uaktywnić zamówione licencje. Opis aktywacji licencji znajduje się w instrukcji konfiguracji lub w Pomocy online programu Configuration Client. Aby mieć pewność, że system Bosch VMS korzysta z języka, który jest wymagany, należy skonfigurować ten język w programie Configuration Client. Szczegółowe informacje można znaleźć w Pomocy ekranowej. Jeśli na komputerze typu Management Server znajduje się nowa wersja programu, zostanie ona automatycznie zainstalowana za pomocą funkcji automatycznej dystrybucji po zalogowaniu użytkownika. Aby uruchomić aplikację Operator Client, należy: 1. W menu Start wybrać pozycję Programy > Bosch VMS > Operator Client. Zostanie wyświetlone okno dialogowe logowania. 2. W polu Nazwa użytkownika: wprowadzić swoją nazwę użytkownika. Po pierwszym uruchomieniu aplikacji w polu nazwy użytkownika należy wpisać Admin. Podanie hasła nie jest wymagane. W celu uzyskania jednoczesnego dostępu do wielu komputerów typu Management Server należy wpisać nazwę użytkownika będącego członkiem grupy użytkowników Enterprise. 3. Wpisać hasło w polu Hasło. 4. Z listy Połączenie: wybrać adres IP lub nazwę DNS komputera typu Management Server lub Enterprise Management Server. 5. Kliknąć OK. Jeśli dla danej grupy użytkowników została skonfigurowana podwójna autoryzacja, zostanie wyświetlone kolejne okno logowania. Wymagane informacje są wpisywane przez użytkownika należącego do drugiej z grup. Aplikacja zostanie uruchomiona. Jeśli podwójna autoryzacja jest opcjonalna, wystarczy ponownie kliknąć OK w drugim oknie logowania. Jednak w takiej sytuacji użytkownik będzie posiadał wyłącznie uprawnienia przypisane do swojej grupy użytkowników, a nie potencjalnie rozszerzone uprawnienia grupy podwójnej autoryzacji. Aby zamknąć aplikację Operator Client, należy: 1. W menu System kliknąć polecenie Zakończ. Aplikacja zostanie zamknięta. Jeśli zalogowany użytkownik programu Operator Client nie posiada uprawnień do zamykania aplikacji, zostanie wyświetlone okno dialogowe Wprowadź hasło wylogowania. 2. Należy poprosić użytkownika, który posiada stosowne uprawnienia, aby wprowadził swoją nazwę użytkownika i hasło w celu zatwierdzenia procesu zamykania. 5.4 Praca w trybie offline Kiedy użytkownik programu Operator Client zaloguje się za pomocą funkcji Server Lookup w trybie offline, zostanie wyświetlona lista serwerów dostępna przy ostatnim udanym logowaniu. Tryb offline w tym przypadku oznacza, że komputer, na którym loguje się użytkownik, nie ma połączenia sieciowego z serwerem zawierającym listę serwerów. Po odłączeniu programu Operator Client od serwera Management Server, na Drzewie logicznym na odłączonym serwerze Management Server jest wyświetlana jest odpowiednia ikona nakładki. Użytkownik może kontynuować pracę z programem Operator Client, nawet jeśli odłączenie trwa dłużej, jednak niektóre funkcje nie są dostępne. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

40 40 pl Rozpoczęcie pracy Bosch Video Management System W przypadku ponownego ustanowienia połączenia z serwerem Management Server zostanie wyświetlona odpowiednia ikona nakładki. Jeśli w serwerze Management Server została aktywowana nowa konfiguracja, na Drzewie logicznym ikony tego serwera Management Server zostanie wyświetlona odpowiednia ikona i na kilka sekund zostanie wyświetlone okno dialogowe. Należy zaakceptować lub odrzucić nową konfigurację. Jeśli program Operator Client jest skonfigurowany w taki sposób, aby w określonym momencie nastąpiło wylogowanie, to wylogowanie będzie miało miejsce nawet wtedy, gdy w danym momencie nie będzie ponownie ustanowione połączenie z serwerem Management Server. Po odłączeniu od serwera Management Server wszystkie urządzenia są oznaczone ikoną. Nakładka stanu urządzenia jest wyświetlana na Drzewie logicznym lub na mapie, gdy program Operator Client jest odłączony od serwera Management Server. W programie Operator Client nie są dostępne następujące funkcje, gdy jest on odłączony od serwera Management Server: Obsługa alarmów, Lista alarmów Wskazanie zapisu Wskazanie zmian stanu Blokada sterowania PTZ Grupa monitorów analogowych Skrypty 5.5 Akceptowanie nowej konfiguracji Gdy administrator systemu aktywuje nową konfigurację z poziomu programu Configuration Client, każdy program Operator Client jest natychmiast automatycznie uruchamiany ponownie lub użytkownik stacji roboczej jest informowany o nowej konfiguracji, którą może zaakceptować później. Wybór tych dwóch możliwości należy do administratora systemu. Jeżeli administrator systemu aktywuje nową konfigurację bez wymuszenia jej akceptacji przez poszczególne stacje robocze Operator Client, w każdej z nich jest wyświetlane okno dialogowe. Użytkownicy mogą wówczas odrzucić lub zaakceptować nową konfigurację. Jeżeli użytkownik nie dokona żadnego wyboru przez kilka sekund, okno dialogowe jest zamykane. Nowa konfiguracja zostaje wówczas odrzucona. Jeśli urządzenie (na przykład kamera) zostanie usunięte z systemu w nowej konfiguracji, niektóre funkcje tego urządzenia nie będą dostępne, jeśli użytkownik odrzuci nową konfigurację. W przypadku zmiany hasła użytkownika, który jest zalogowany, lub usunięcia takiego użytkownika, użytkownik ten może kontynuować pracę z programem Operator Client. Jeśli po zmianie hasła lub usunięciu użytkownika nastąpi przerwanie połączenia z serwerem Management Server (na przykład po uaktywnieniu konfiguracji), taki użytkownik nie może automatycznie połączyć się ponownie z serwerem Management Server bez wylogowania/ zalogowania w programie Operator Client. Aby zaakceptować nową konfigurację: 4 Wylogować się, a następnie zalogować ponownie. Nowa konfiguracja zostanie wówczas zastosowana V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

41 Bosch Video Management System Wyświetlanie obrazów z kamery pl 41 6 Wyświetlanie obrazów z kamery Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat sposobu wyświetlania obrazów z kamery. Niektóre funkcje opisane w tym rozdziale mogą być nieaktywne dla danej grupy roboczej. 6.1 Wybór strefy czasowej Okno główne Uwaga! Upewnić się, że czas na wszystkich komputerach w systemie jest ustawiony prawidłowo, zgodnie ze strefą czasową, w której się znajdują. Management Server oraz wszystkie połączone urządzenia w postaci nadajników, odbiorników, komputerów z serwerem VRM, urządzeń DiBos i DVR muszą znajdować się w jednej strefie czasowej.komputery z programem Operator Client (w tym Client SDK i Cameo SDK) oraz komputery z programem Configuration Client mogą znajdować się w innych strefach czasowych niż serwer Management Server. Jeśli program Operator Client znajduje się w innej strefie czasowej niż jeden lub wiele podłączonych komputerów Management Server, do wyświetlania w interfejsie użytkownika można wybrać: Czas lokalny Czas UTC Strefę czasową komputera Management Server, z którym użytkownik jest połączony Okienka obrazu z podglądem z kamer (bieżącym i odtwarzanym) zawsze pokazują czas odpowiedniego serwera Management Server. W Drzewie logicznym oznaczenie wyświetlane na ikonie urządzenia oznacza serwery znajdujące się w innej strefie czasowej niż aktualnie wybrana w Operator Client: Można wybrać strefę czasową serwera, która ma być wyświetlana w programie Operator Client. Aby wybrać strefę czasową: 1. W Drzewie logicznym kliknąć prawym przyciskiem ikonę serwera w celu wybrania jego strefy czasowej. 2. Na liście wyboru strefy czasowej zaznaczyć żądaną pozycję. Czas lokalny: Operator Client Czas UTC Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

42 42 pl Wyświetlanie obrazów z kamery Bosch Video Management System UTC x: strefa czasowa każdego dostępnego serwera Management Server Czas zgodny z wybraną strefą czasową jest wyświetlany na pasku menu: Okno Drzewo logiczne, Strona Wyświetlanie obrazu z kamery w okienku obrazu Okno główne Aby przypisać obraz z kamery do Okienka obrazu, należy: 4 Przeciągnąć kamerę z okna Drzewo logiczne do Okienka obrazu. Albo: Obraz z wybranej kamery zostanie wyświetlony w okienku obrazu. 1. Przejść do Okienka obrazu. 2. W oknie Drzewo logiczne kliknąć dwukrotnie kamerę. Obraz z wybranej kamery zostanie wyświetlony w Okienku obrazu. 3. Powtórzyć powyższe czynności dla każdej kamery, z której ma być wyświetlony obraz. Albo: Na Okienka obrazu można także przeciągać mapy i dokumenty. 4 W drzewie logicznym kliknąć prawym przyciskiem myszy kamerę i kliknąć Pokaż w następnym wolnym Okienku obrazu. Zostanie wyświetlona kamera. Aby przesunąć kamerę w obrębie okna obrazu: 4 Przeciągnij kamerę do innego okienka obrazu. Aby użyć zoomu cyfrowego: 4 Kliknij prawym przyciskiem myszy w okienku obrazu i kliknij Powiększenie. Okno Drzewo logiczne, Strona 111 Okno obrazu, Strona 120 Okienko obrazu, Strona Wyświetlanie kamer z wielu serwerów zarządzających Okno główne > Drzewo logiczne Enterprise Zalogować się jako użytkownik grupy użytkowników Enterprise. W oknie Drzewo logiczne Enterprise rozwinąć element wybranego serwera zarządzającego. Można używać urządzeń skonfigurowanych dla tego serwera Management Server. 6.4 Wyszukiwanie elementu w oknie Drzewo logiczne Okno główne V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

43 Bosch Video Management System Wyświetlanie obrazów z kamery pl 43 Aby znaleźć żądany element w drzewie logicznym: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł główny lub węzeł podrzędny drzewa logicznego, a następnie kliknij Wyszukiwanie w drzewie. Pojawi się okno dialogowe Szukaj. Zostanie ono wyświetlone na monitorze w miejscu, gdzie zostało ostatnio zamknięte. Pojawia się zawsze na wierzchu. 2. W polu Wyszukaj wprowadź ciąg wyszukiwania odpowiadający wyświetlanej nazwie elementu. 3. Kliknij Znajdź. Zostanie wyróżniony pierwszy element odpowiadający wprowadzonemu ciągowi wyszukiwania. Aby wyświetlić ten element w okienku obrazu, należy kliknąć go dwukrotnie. 4. Kliknij przycisk Następny, aby wyróżnić następny zgodny element. 5. Kliknij Zamknij. Okno dialogowe Szukaj, Strona Rozmieszczenie okienek obrazu Okno główne Aby rozmieścić okienka obrazu: 1. Przesuń suwak układu okienka obrazu. 2. Przeciągnij element z okna Drzewo logiczne do okienka obrazu. Powtarzaj tę czynność aż do wyświetlenia obrazów ze wszystkich żądanych kamer. Jeśli obiekt jest już wyświetlany w docelowym okienku obrazu, zostaje zastąpiony innym. 3. W razie potrzeby przeciągnij kamerę z jednego okienka obrazu do drugiego. Aby zmienić wielkość okienka obrazu: 1. Umieść wskaźnik myszy w rogu okienka obrazu. Wskaźnik zmienia symbol na dwukierunkową strzałkę. 2. Przeciągnij róg, aby zmienić wielkość okienka obrazu. Okno obrazu, Strona Wyświetlanie okna obrazów alarmowych Okno główne Jeśli na liście alarmów znajduje się co najmniej jeden alarm, można przełączyć się z okna obrazu na okno obrazów alarmowych. Uwaga! Mapa wyświetlana w okienku obrazów alarmowych jest zoptymalizowana pod kątem wyświetlania i zawiera tylko początkowy widok podstawowego pliku.dwf. Aby wyświetlić okno obrazów alarmowych: 4 W oknie obrazu kliknij opcję. Pojawi się okno obrazów alarmowych. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

44 44 pl Wyświetlanie obrazów z kamery Bosch Video Management System Aby ponownie wyświetlić okno obrazu: 4 W oknie obrazu kliknij opcję. Zostanie włączony tryb podglądu bieżącego lub tryb odtwarzania, zależnie od tego, który z nich był poprzednio aktywny. Tryb alarmowy (wyświetlanie alarmu), Strona 95 Okno obrazu, Strona Ręczne uruchamianie zapisu Okno główne Istnieje możliwość ręcznego uruchomienia zapisu obrazu przez dowolną z kamer. Wykorzystywana jest jakość obrazu określona dla trybu zapisu alarmowego. Czas trwania zapisu alarmowego jest definiowany w oknie Configuration Client. Jeśli trwa już zapis obrazu z wybranej kamery, poziom jakości zostaje zmieniony na ustawienie dla trybu zapisu alarmowego. W przypadku korzystania z zapisu w urządzeniu NVR zapis alarmowy może być chroniony. Podczas zapisu VRM zapis alarmowy nie jest chroniony. Uwaga: Zapisu nie można uruchomić ręcznie w przypadku kamery systemu DiBos. Aby rozpocząć zapis: 1. Wybierz okienko obrazu, w którym jest wyświetlany obraz z kamery. 2. Kliknij. Rozpocznie się zapis obrazu. Uwagi: Tylko nagrania w urządzeniu NVR: ikona na pasku okienka obrazu zmienia wygląd na. Kliknij, aby zatrzymać zapis. Jeśli zapis nie zostanie zatrzymany kliknięciem, zatrzymanie zapisu uruchamianego ręcznie nastąpi po upływie ustawionego czasu zapisu uruchamianego ręcznie. Na skali czasu kamery zapis uruchamiany ręcznie jest wyświetlany jako zapis alarmowy. Tylko zapis w module VRM: nie można ręcznie zatrzymać zapisu. Zapis jest zatrzymywany po upływie ustawionego czasu zapisu alarmowego. Na skali czasu kamery zapis przed wystąpieniem alarmu jest wyświetlany jako zapis alarmowy, o ile w programie Configuration Client skonfigurowano zapis przed wystąpieniem alarmu. Okienko obrazu, Strona 120 Okno Skala czasu, Strona Wyświetlanie obrazów ze wstępnie skonfigurowanej sekwencji kamer Okno główne Sekwencja kamer umożliwia wyświetlenie obrazów z grupy kamer, jedna za drugą. Wstępnie zaprogramowane sekwencje kamer są skonfigurowane w oprogramowaniu Configuration Client i są widoczne w drzewie logicznym. Można skonfigurować wyświetlenie sekwencji w więcej niż jednym okienku obrazu. Jeśli nie ma wystarczającej liczby okienek obrazu do wyświetlenia całej sekwencji, wyświetlane są tylko te okienka obrazu, które mieszczą się w oknie obrazu. Pozostałe okienka obrazu nie są wyświetlane, a na ekranie pojawia się odpowiedni komunikat. Sekwencja nie będzie wyświetlana w następujących przypadkach: V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

45 Bosch Video Management System Wyświetlanie obrazów z kamery pl 45 Zanik sygnału wizyjnego Utrata połączenia z kamerą Brak uprawnień do wyświetlania obrazu z kamery Kamera nie jest skonfigurowana Ponadto, w przypadku sekwencji wyświetlanych na monitorze analogowym za pośrednictwem odbiornika nie można wyświetlać obrazu z kamer systemu DiBos. Uwaga! Po zmianie i aktywacji konfiguracji sekwencja kamery (wstępnie skonfigurowana lub automatyczna) jest zazwyczaj kontynuowana po ponownym uruchomieniu programu Operator Client. Sekwencja nie będzie jednak kontynuowana w następujących przypadkach: Po usunięciu monitora, na którym zgodnie z konfiguracją miała być wyświetlana sekwencja. W przypadku zmiany trybu monitora (podgląd w trybie pojedynczym/quad), na którym zgodnie z konfiguracją miała być wyświetlana sekwencja. W przypadku zmiany numeru logicznego monitora, na którym zgodnie z konfiguracją miała być wyświetlana sekwencja. Aby rozpocząć wyświetlanie i sterować odtwarzaniem sekwencji obrazów z kamer: 1. Przeciągnij wymaganą sekwencję z okna Drzewo logiczne do okienka obrazu. Sekwencja jest wyświetlana, o czym informuje symbol. 2. Kliknij ikonę sterowania odtwarzaniem na pasku przycisków okna obrazu, aby sterować sekwencją. Okienko obrazu, Strona Uruchamianie automatycznej sekwencji kamer Okno główne Sekwencja kamer umożliwia wyświetlenie obrazów z grupy kamer, jedna za drugą. Czas przełączania dla tych sekwencji można skonfigurować, korzystając z okna dialogowego Opcje (menu Dodatki, polecenie Opcje). Sekwencja nie będzie wyświetlana w następujących przypadkach: Zanik sygnału wizyjnego Utrata połączenia z kamerą Brak uprawnień do wyświetlania obrazu z kamery Kamera nie jest skonfigurowana Ponadto, w przypadku sekwencji wyświetlanych na monitorze analogowym za pośrednictwem odbiornika nie można wyświetlać obrazu z kamer systemu DiBos. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

46 46 pl Wyświetlanie obrazów z kamery Bosch Video Management System Uwaga! Po zmianie i aktywacji konfiguracji sekwencja kamery (wstępnie skonfigurowana lub automatyczna) jest zazwyczaj kontynuowana po ponownym uruchomieniu programu Operator Client. Sekwencja nie będzie jednak kontynuowana w następujących przypadkach: Po usunięciu monitora, na którym zgodnie z konfiguracją miała być wyświetlana sekwencja. W przypadku zmiany trybu monitora (podgląd w trybie pojedynczym/quad), na którym zgodnie z konfiguracją miała być wyświetlana sekwencja. W przypadku zmiany numeru logicznego monitora, na którym zgodnie z konfiguracją miała być wyświetlana sekwencja. Aby wyświetlić sekwencję obrazów z kamer: 1. Wybierz okienko obrazu, w którym ma być odtworzona sekwencja. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder w oknie Drzewo logiczne lub Drzewo Ulubionych i kliknij polecenie Pokaż jako sekwencję w wybranym Okienku obrazu.. Obrazy z kamer wybranego folderu są wyświetlane w wybranym okienku obrazu kolejno jeden po drugim. Ikona wskazuje, że trwa wyświetlanie sekwencji. Aby wstrzymać odtwarzanie sekwencji obrazów z kamer: 4 Na pasku narzędzi okna obrazu kliknij przycisk. Wyświetlanie sekwencji zostaje zatrzymane, na co wskazuje symbol. Aby przejść do poprzedniego lub następnego kroku odtwarzania sekwencji obrazów z kamer: 4 Na pasku narzędzi okna obrazu kliknij przycisk lub. Następuje przejście do poprzedniego lub następnego kroku sekwencji. Okno dialogowe Opcje, Strona Używanie jednokanałowego trybu fonicznego Okno główne Jednokanałowy tryb foniczny umożliwia odtworzenie dźwięku tylko ze źródła przypisanego do kamery. Nie można włączyć dźwięku dla innej kamery. Aby włączyć/wyłączyć wielokanałowy tryb foniczny: 1. W menu Dodatki kliknij pozycję Opcje. 2. Wybierz pole wyboru Odtwarzaj dźwięk z wybranego Okienka obrazu. Okno dialogowe Opcje, Strona Używanie wielokanałowego trybu fonicznego Okno główne Wielokanałowy tryb foniczny umożliwia odtwarzanie dźwięku z kilku źródeł audio jednocześnie. Różne źródła sygnału fonicznego przypisane do kamery można włączać w okienku obrazu danej kamery V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

47 Bosch Video Management System Wyświetlanie obrazów z kamery pl 47 Aby włączyć/wyłączyć wielokanałowy tryb foniczny: 1. W menu Dodatki kliknij pozycję Opcje. 2. Wybierz pole wyboru Wielokanałowe odtwarzanie dźwięku. Okno dialogowe Opcje, Strona Używanie zoomu cyfrowego Okno główne W każdym okienku obrazu jest dostępna funkcja zoomu cyfrowego. Zoom cyfrowy ma 11 poziomów przybliżenia: 1x, 1,35x, 1,8x, 2,5x, 3,3x, 4,5x, 6x, 8,2x, 11x, 14,9x, 20,1x. Zapisanie widoku w Ulubionych spowoduje zapisanie aktualnych ustawień zoomu cyfrowego i obrazu. W przypadku kliknięcia ustawienia zoomu cyfrowego i obrazu. podczas odtwarzania natychmiastowego są stosowane aktualne W przypadku ponownego uruchomienia Operator Client aktualne ustawienia zoomu cyfrowego i obrazu zostają zachowane. Aby użyć zoomu cyfrowego: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w okienku obrazu i kliknij Powiększenie. informuje, że został użyty zoom cyfrowy. 2. Aby uzyskać większe powiększenie, powtórz powyższą czynność. 3. Przeciągnij obraz, aby przejść do żądanego fragmentu obrazu. 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy w okienku obrazu i wybierz polecenie Zoom 1:1, aby powrócić do oryginalnego rozmiaru. zniknie. Uwaga: Można także użyć elementów sterujących zoomem cyfrowym znajdujących się w oknie Sterowanie PTZ. Okno Drzewo Ulubionych, Strona 112 Okno Sterowanie PTZ, Strona 118 Okienko obrazu, Strona Zapisywanie pojedynczego obrazu Okno główne Aby zapisać pojedynczy obraz: 1. Przejść do Okienka obrazu. 2. Kliknąć. Zostanie wyświetlone okno zapisu pliku obrazu. 3. Wybrać żądany katalog, wprowadzić nazwę pliku i wybrać typ pliku. Dostępne są rozszerzenia JPG i BMP. 4. Kliknąć OK. Obraz zostanie zapisany. Plik zawiera dodatkowe informacje o kamerze. Po zalogowaniu się użytkownika do serwera Enterprise Management Server nazwa kamery jest wyświetlana z nazwą jej serwera Management Server jako prefiksem. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

48 48 pl Wyświetlanie obrazów z kamery Bosch Video Management System Okienko obrazu, Strona Drukowanie pojedynczego obrazu Okno główne Aby zapisać pojedynczy obraz, należy: 1. Przejść do Okienka obrazu. 2. Kliknąć. Zostanie wyświetlone okno wyboru drukarki. 3. Kliknąć OK. Obraz zostanie wydrukowany. Wydruk zawiera dodatkowe informacje o kamerze. Jeśli użytkownik jest zalogowany do serwera Enterprise Management Server, nazwa kamery jest wyświetlana z nazwą jej serwera Management Server jako prefiksem. Okienko obrazu, Strona Przełączanie do trybu pełnoekranowego Okno główne W przypadku trybu pełnoekranowego ukrytych jest wiele elementów sterujących, np. polecenia menu lub lista alarmów, gdy żaden monitor alarmowy nie został przełączony do trybu pełnoekranowego. Aby mieć dostęp do tych elementów sterujących, należy wyjść z trybu pełnoekranowego. Aby wyświetlić całe okno obrazu w trybie pełnoekranowym: 4 Na pasku narzędzi okna obrazu kliknij przycisk. Okno obrazu jest wyświetlane w trybie pełnoekranowym. Aby wyjść z trybu pełnoekranowego: 4 Kliknij. Aby zmaksymalizować wybrane okienko obrazu: 4 Kliknij prawym przyciskiem myszy w okienku obrazu i wybierz Maksymalizuj. Wybrane okienko obrazu jest wyświetlane na całej powierzchni okna obrazu. Okno obrazu, Strona Wyświetlanie lub ukrywanie pasków okienka obrazu Okno główne Aby wyświetlić/ukryć paski narzędzi: 4 Kliknij przycisk, aby wyświetlić paski narzędzi. Kliknij przycisk, aby ukryć paski narzędzi. Okno obrazu, Strona V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

49 Bosch Video Management System Wyświetlanie obrazów z kamery pl Wyświetlanie informacji w kamerze Okno główne Aby wyświetlić informacje: 4 Kliknij prawym przyciskiem myszy okienko obrazu z przypisaną kamerą i wybierz Właściwości. Pojawi się okno właściwości kamery. Okienko obrazu, Strona Uruchamianie odtwarzania natychmiastowego Okno główne > Zapisany obraz z kamery można wyświetlić w okienku obrazu w trybie podglądu obrazu bieżącego. Można zmienić źródło zapisu, jeśli ta opcja została skonfigurowana. Podczas odtwarzania natychmiastowego stosowane są bieżące ustawienia zoomu cyfrowego i obrazu. Czas początkowy (liczba sekund przed rozpoczęciem odtwarzania lub czas przewijania do tyłu) dla odtwarzania natychmiastowego jest konfigurowany w oknie dialogowym Opcje (menu Dodatki, polecenie Opcje). Aby uruchomić odtwarzanie natychmiastowe: 1. Wybierz żądane okienko obrazu. 2. Kliknij. Nagranie zostanie odtworzone. 3. Przełącz na żądane źródło zapisu, jeśli jest dostępne. Uwaga: Po przełączeniu źródła zapisu czas przewijania do tyłu może odbiegać od skonfigurowanej wartości. 4 Aby powrócić do obrazu bieżącego, kliknij przycisk. Uwaga: W przypadku odtwarzania natychmiastowego możliwe jest użycie więcej niż jednego okienka obrazu, a nawet wielokrotne odtwarzanie natychmiastowe obrazu z tej samej kamery. Okienko obrazu, Strona 120 Przełączanie źródła zapisu, Strona Przypisywanie kamery do monitora Okno główne > > karta Użytkownik może przypisać urządzenia sieciowe do odbiornika. Jeśli kamera jest dołączona do odbiornika, sygnał wizyjny jest wyświetlany na monitorze analogowym, a sygnał foniczny jest odtwarzany przez głośniki. Kamer systemów DiBos i Allegiant firmy Bosch nie można przypisać w ten sposób. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

50 50 pl Wyświetlanie obrazów z kamery Bosch Video Management System Aby przypisać obraz z kamery do monitora: 1. Kliknij kartę, a potem kartę. 2. Przeciągnij kamerę z okna Drzewo logiczne na wybrany monitor. Okno Monitory, Strona Używanie trybu fonicznego Okno główne Użytkownik może włączyć dźwięk dla wybranej kamery, jeśli jest dostępny. Aby usłyszeć sygnał foniczny z kilku kamer jednocześnie, należy włączyć wielokanałowy tryb foniczny. Tryb foniczny jest wybierany w oknie dialogowym Opcje (menu Dodatki, polecenie Opcje). Aby włączyć/wyłączyć dźwięk: 1. Przejdź do okienka obrazu. 2. Kliknij ikonę, aby wyłączyć dźwięk, lub ikonę, aby go włączyć. Okienko obrazu, Strona 120 Okno dialogowe Opcje, Strona Używanie interkomu Okno główne > Używanie Interkomu jest możliwe tylko, kiedy aktywny jest Tryb podglądu bieżącego. Należy upewnić się, że mikrofon na karcie dźwiękowej jest włączony, a jego głośność jest większa od 0. Do tego celu służy panel sterowania systemu operacyjnego stacji roboczej. Ponadto należy się upewnić, że w oknie sterowania zapisem z użyciem karty dźwiękowej zaznaczona jest jedynie opcja odpowiadająca mikrofonowi (opcja miksowania dźwięku stereofonicznego nie powinna być zaznaczona). Dotyczy systemu Windows 7: wyłączyć wszystkie urządzenia wejściowe z wyjątkiem urządzenia używanego jako interkomu V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

51 Bosch Video Management System Wyświetlanie obrazów z kamery pl 51 Poniżej przedstawiony jest przykład: Jeśli przy pierwszym uruchomieniu oprogramowania Operator Client zostanie usunięte zaznaczenie opcji miksowania dźwięku stereofonicznego, a potem zostanie zaznaczona opcja odpowiadająca mikrofonowi, po uruchomieniu oprogramowania Operator Client po raz kolejny zostanie przywrócone poprzednie ustawienie. Aby uniknąć sprzężeń zwrotnych, zamiast mikrofonu i głośników należy użyć zestawu słuchawkowego. Funkcja Interkom pracuje wyłącznie z nadajnikiem, który posiada wejście i wyjście foniczne. Upewnić się, czy głośność mikrofonu nadajnika oraz głośnika jest większa od 0. Do tego celu służy aplikacja Configuration Client. Aby używać Interkomu w stacji roboczej, należy przypisać grupie użytkowników dostęp do niego. Do tego celu służy aplikacja Configuration Client. W oknie dialogowym Opcje można skonfigurować tryb półdupleksu lub pełnego dupleksu. Aby używać Interkomu: 1. Zaznacz okienko obrazu z nadajnikiem fonicznym. 2. Kliknij opcję i przytrzymaj wciśnięty przycisk myszy. Jeśli dźwięk był wyłączony dla okienka obrazu, zostanie włączony automatycznie. Ikona zmieni wygląd na:. Od tego momentu możesz zacząć mówić. Po skonfigurowaniu druga strona także może mówić, niezależnie od tego, czy ikona została kliknięta czy nie. 3. Zwolnij przycisk myszy. Rozmowa zostanie przerwana. Dźwięk pozostaje włączony dla tego okienka obrazu. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

52 52 pl Wyświetlanie obrazów z kamery Bosch Video Management System Uwaga! Rozmowę może przerwać przychodzący, automatycznie wyświetlany alarm. Okno obrazu, Strona Blokowanie funkcji sterowania kamerą PTZ Okno główne > Istnieje możliwość zablokowania innym użytkownikom dostępu do funkcji sterowania kamerą PTZ. Kontrolę nad kamerą przejmuje wówczas użytkownik o większych uprawnieniach, a inni użytkownicy nie mają dostępu do jej funkcji sterowania. Blokadę można skonfigurować tak, aby obowiązywała jedynie przez określony czas. W przypadku przejęcia kontroli nad kamerą bez uprzedniego ręcznego uaktywnienia blokady użytkownik o mniejszych uprawnieniach straci dostęp do funkcji sterowania na 5 sekund. Aby zablokować funkcje sterowania PTZ: 1. Wybierz jedną z następujących pozycji: Okienko obrazu z kamerą PTZ Kamera PTZ w drzewie logicznym Kamera PTZ w drzewie ulubionych Kamera PTZ w oknie mapy 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy okienko obrazu lub kamerę PTZ, a następnie kliknij Zablokuj. Użytkownicy o mniejszych uprawnieniach nie będą odtąd mogli korzystać z funkcji sterowania PTZ. Poinformuje ich o tym stosowny komunikat wyświetlony na ekranie. Aby anulować blokadę funkcji sterowania PTZ, kliknij prawym przyciskiem myszy okienko obrazu lub kamerę PTZ i kliknij Odblokuj. Blokada zostanie anulowana automatycznie po upływie określonego czasu (o ile go zdefiniowano), a także w przypadku wylogowania. Okno obrazu, Strona 120 Okno Mapa, Strona 117 Okno Drzewo logiczne, Strona 111 Okno Drzewo Ulubionych, Strona Aktualizacja obrazu odniesienia Okno główne > Obraz odniesienia może być aktualizowany. Aby zaktualizować obraz odniesienia: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy okienko obrazu i wybierz Obraz odniesienia... Pojawi się okno dialogowe Obraz odniesienia. 2. Kliknij Aktualizuj. Pojawi się obraz odpowiadający punktowi czasowemu, w którym zostało wybrane polecenie Aktualizuj V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

53 Bosch Video Management System Wyświetlanie obrazów z kamery pl 53 Okno dialogowe Obraz odniesienia, Strona Sterowanie ścianą monitorów Okno główne > Użytkownik może wyświetlać kamery na ścianie monitorów, nawet jeśli program Operator Client nie jest połączony z serwerem Management Server. Aby sterować ścianą monitorów, należy: 1. Przeciągnąć ścianę monitorów do Okienka obrazu. Ściana monitorów jest wyświetlona jako Okno obrazu. 2. Wybrać z listy układ. 3. Przeciągnąć wybrane kamery z Drzewa logicznego do okna obrazu ściany monitorów. 4. Przeciągnąć kamery do odpowiednich Okienek obrazu ściany monitorów. Okno Obraz ściany monitorów, Strona Wyświetlanie obrazu przez łącze o małej szerokości pasma Okno główne Nagrania z kamer i podgląd na żywo można wyświetlać za pomocą programu Operator Client także wtedy, gdy połączenie sieciowe między Bosch VMS i komputerem Operator Client oferuje małą szerokość pasma. W przypadku korzystania z sieci o małej szerokości pasma dostępne są 2 opcje: Transkodowanie sprzętowe Transkodowanie programowe Aby korzystać z transkodowania sprzętowego, system VRM musi być wyposażony w przynajmniej jeden transkoder. Transkodera nie konfiguruje się w systemie Bosch VMS. Informacje o konfiguracji transkodera można znaleźć w dokumentacji systemu VRM. Każdy transkoder może przetwarzać 1 strumień. Dla każdego kolejnego strumienia wymagane jest osobne urządzenie. Transkodowanie sprzętowe jest możliwe tylko w przypadku sieciowych urządzeń wideo firmy Bosch podłączonych do urządzenia VRM. Aby używać transkodowania programowego, należy skonfigurować usługę Mobile Video Service w systemie (Enterprise) Management Server. W środowisku Enterprise System są wykorzystywane tylko usługi MVS zainstalowane na komputerze Enterprise Management Server. Aby włączyć transkodowanie, należy: 4 W oknie Drzewo logiczne kliknąć prawym przyciskiem myszy żądaną kamerę i kliknąć P Włącz transkodowanie. Kamera będzie wyświetlać transkodowany obraz po przeciągnięciu jej do Okienka obrazu. Na pasku narzędzi Okienka obrazu będzie wyświetlona ikona. Jeśli wszystkie urządzenia transkodujące zarządzane przez odpowiedni system VRM będą zajęte i będzie wymagany kolejny transkoder, Okienko obrazu pozostanie czarne. Na pasku narzędzi Okienka obrazu będzie wyświetlany następujący tekst: Transkoder niedostępny Aby wyłączyć transkodowanie, należy: 4 W oknie Drzewo logiczne kliknąć prawym przyciskiem myszy żądaną kamerę i kliknąć Wyłącz transkodowanie. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

54 54 pl Wyświetlanie obrazów z kamery Bosch Video Management System P Kamera będzie wyświetlać nietranskodowany obraz po przeciągnięciu jej do Okienka obrazu. Zniknie ikona. Jeśli wybrana kamera znajduje się już w Okienku obrazu, będzie ona wyświetlać obraz transkodowany do momentu zamknięcia Okienka obrazu. Okno dialogowe Opcje, Strona 110 Okienko obrazu, Strona Korzystanie z TCP w celu uzyskania niezawodnego połączenia Okno główne > Dla każdego sieciowego urządzenia wideo firmy Bosch można w razie potrzeby ustanowić bardziej niezawodne połączenie. Może to być przydatne np. wówczas, gdy z powodu dużego obciążenia sieci dochodzi do zrywania połączenia. Uaktywnij protokół TCP dla wybranej kamery, aby zapewnić bardziej niezawodne połączenie. Administrator systemu może skonfigurować domyślny protokół TCP lub UDP dla wszystkich kamer przypisanych do stacji roboczej. W przypadku pojedynczej kamery istnieje możliwość obejścia protokołu domyślnego. W celu włączenia protokołu TCP: 4 W oknie Drzewo logiczne kliknąć prawym przyciskiem myszy kamerę i kliknąć Włącz TCP. P Połączenie z kamerą będzie teraz nawiązywane z użyciem protokołu TCP. Opcja menu kontekstowego tej kamery zostanie zmieniona na Wyłącz TCP. W celu włączenia protokołu UDP: 4 W oknie Drzewo logiczne kliknąć prawym przyciskiem myszy kamerę i kliknąć Wyłącz P TCP. Połączenie z kamerą będzie teraz nawiązywane z użyciem protokołu UDP. Opcja menu kontekstowego tej kamery zostanie zmieniona na Włącz TCP. W celu użycia skonfigurowanego protokołu domyślnego: 4 W oknie Drzewo logiczne kliknij prawym przyciskiem myszy kamerę i wybierz opcję Użyj protokołu domyślnego (TCP) lub Użyj protokołu domyślnego (UDP). Dostępność opcji menu zależy od bieżącej konfiguracji V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

55 Bosch Video Management System Używanie map i kamer PTZ pl 55 7 Używanie map i kamer PTZ Niniejszy rozdział zawiera informacje o sposobie używania okna Mapa oraz okna Sterowanie PTZ. Mapa może być wyświetlana w żądanym rozmiarze oraz powiększeniu. Dzięki temu bardzo szybko można zlokalizować wszystkie urządzenia i ich miejsca instalacji. Użytkownik może włączyć funkcję, dzięki której automatycznie będzie wyświetlana mapa kamery ustawionej w wybranym Okienku obrazu. Ta mapa jest wyświetlana w oknie Mapa monitora Sterowanie. Niektóre funkcje opisane w tym rozdziale mogą być wyłączone dla danej grupy użytkowników, grupy użytkowników Enterprise lub konta Enterprise. 7.1 Wyświetlanie mapy Okno główne Mapę można wyświetlić w oknie Mapa lub w Okienku obrazu. W okienku obrazu dostępny jest rozmiar obrazu 4:3. Uwaga! Mapa wyświetlana w Okienku obrazów alarmowych jest zoptymalizowana pod kątem wyświetlania i zawiera tylko początkowy widok podstawowego pliku.dwf. Aby wyświetlić mapę w oknie mapy, należy: 4 Przeciągnąć mapę z okna Drzewo logiczne na kartę, poczekać aż zostanie wyświetlone okno Mapa i upuścić mapę w oknie Mapa. Mapa zostanie wyświetlona. Aby wyświetlić mapę w okienku obrazu, należy: 4 Przeciągnąć mapę z okna Drzewo logiczne do Okienka obrazu. Mapa zostanie wyświetlona w okienku obrazu. Okno Mapa, Strona Sterowanie kamerami PTZ Okno główne > karta Użytkownik może sterować zoomem i kamerami w oknie Sterowanie PTZ lub okienku obrazu. Funkcja zoomu cyfrowego nie jest dostępna dla kamer kopułkowych i kamer na głowicach uchylno-obrotowych. Uwaga! W sterowaniu kamery MIC 500 PTZ ogniskowanie blisko i ogniskowanie daleko zostały przestawione. Ten sposób zachowania można przełączyć bezpośrednio na urządzeniu. Sterowanie / powiększanie obrazu z kamer w oknie Sterowanie PTZ: 1. Wybierz żądane okienko obrazu. 2. Klikaj różne elementy sterujące w oknie Sterowanie PTZ, aby sterować kamerą. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

56 56 pl Używanie map i kamer PTZ Bosch Video Management System Okno Sterowanie PTZ, Strona Sterowanie kamerą z poziomu okna Okno główne Po przypisaniu kamery PTZ do okienka obrazu można sterować kamerą bezpośrednio z poziomu tego okienka obrazu. Aby sterować kamerą, należy: 1. Przesunąć kursor na okienko obrazu, w którym jest wyświetlany obraz z kamery PTZ. Symbol kursora zmienia się w zależności od pozycji w okienku obrazu. 2. Przesunąć kursor do lewej strony okienka obrazu. Symbol kursora zmienia się na strzałkę. Kliknąć przycisk, aby obrócić kamerę w lewą stronę o niewielki kąt. Przytrzymać wciśnięty przycisk myszy, aby obracać kamerę w trybie ciągłym. Przesunąć kursor na zewnątrz, aby zwiększyć prędkość obrotu. 3. Przesunąć kursor w innym kierunku i wykonać pochylenie lub obrót kamery. 4. Przesunąć kursor do środka okienka obrazu. Symbol kursora zmienia się w ikonę szkła powiększającego. W górnym obszarze okienka użyć funkcji powiększenia. W dolnym obszarze okienka użyć funkcji pomniejszenia. Okienko obrazu, Strona Używanie funkcji ROI Okno główne > karta Funkcji ROI można używać tylko z kamerami stałopozycyjnymi HD. Użytkownik może sterować zoomem i kamerami w oknie Sterowanie PTZ lub okienku obrazu. Uwaga! Administrator systemu musi skonfigurować funkcję ROI w programie Configuration Client. Aby korzystać z funkcji ROI: 1. Użyj następujących elementów sterowania PTZ: V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

57 Bosch Video Management System Używanie map i kamer PTZ pl Ponadto możesz korzystać ze zbliżania cyfrowego ( ). Jednak funkcja ta nie zachowuje szerokości pasma. LUB 3. Użyj elementów sterowania w oknie. Obszar zainteresowania (ROI), Strona Korzystanie z funkcji inteligentnego śledzenia Okno główne > karta Kamera może być typu PTZ lub stałopozycyjną kamerą HD (tylko przy włączonej funkcji ROI). Aby korzystać z funkcji inteligentnego śledzenia: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy okienko obrazu kamery, a następnie kliknij Włącz analizę zawartości obrazu. 2. Kliknij Auto lub Click, aby włączyć inteligentne śledzenie. P Kamera będzie śledzić obiekt, który porusza się w obrazie z kamery. Inteligentne śledzenie, Strona 35 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

58 58 pl Używanie ulubionych i znaczników Bosch Video Management System 8 Używanie ulubionych i znaczników Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat używania Drzewa Ulubionych i Drzewa znaczników. Drzewo Ulubionych Dowolny element okna Drzewa logicznego można dodać do okna Drzewo Ulubionych, tworząc własne okno Drzewo logiczne. Urządzenia z okna Drzewo Ulubionych można dodawać lub usuwać w dowolnym momencie. Dodatkowo użytkownik może zapisać przydział kamer lub innych obiektów do Okienek obrazu oraz Układu okienka obrazu. Ten Widok może być przywrócony w każdym momencie. Drzewo znaczników Użytkownik może zapisać przedział czasowy podglądu bieżącego lub zapisu w znaczniku. Znacznik zapisuje czas początkowy i końcowy, kamery przypisane w tym czasie do Okna obrazu oraz cały Układ okienek obrazu. Przedział czasowy może wynosić 0 sekund. Znaczniki są zapisywane w okienku. Usunięcie znacznika nie ma wpływu na powiązane z nim nagrania. Użytkownik nie może dodać lub usunąć kamer przypisanych do znacznika. Aby zmienić znacznik, należy go załadować, wprowadzić zmiany, a następnie zapisać. Jeśli nagranie zostanie usunięte, powiązany z nim znacznik nie jest synchronizowany. Po załadowaniu ukazuje się Okienko obrazu w kolorze czarnym. Po zalogowaniu się użytkownika do serwera Enterprise Management Server nazwa kamery jest wyświetlana z nazwą jej serwera Management Server jako prefiksem. Uwaga: Nie należy dodawać do znacznika więcej niż 4 kamer, aby zapobiegać problemom związanym z wydajnością podczas ładowania znacznika. 8.1 Dodawanie elementów do okna Drzewo Ulubionych Okno główne > lub > karta Okno główne > > karta Każdy element Drzewa logicznego można dodać do Drzewa ulubionych. Umożliwia to zdefiniowanie własnego okna Drzewo logiczne. Aby dodać element, należy: 4 Kliknąć element prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Dodaj do Ulubionych. Okno Drzewo logiczne, Strona 111 Okno Drzewo Ulubionych, Strona Tworzenie / edycja widoków Okno główne > > karta V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

59 Bosch Video Management System Używanie ulubionych i znaczników pl 59 lub Okno główne > > karta Po przypisaniu kamer, map i plików HTML do Okienek obrazu można zapisać ten przydział oraz Układ okienka obrazu w Widoku. Aby utworzyć nowy widok, należy: 1. Ustawić kamery w Oknie obrazu w trybie podglądu bieżącego i w trybie odtwarzania. W razie potrzeby za pomocą zoomu cyfrowego wybrać fragment obrazu. Podczas wyświetlania widoku obraz bieżący z kamery jest wyświetlany w trybie podglądu bieżącego, a obraz zapisany z kamery jest wyświetlany w trybie odtwarzania. 2. Na pasku narzędzi okna obrazu kliknąć. Zostanie dodany nowy widok. Wpisać nazwę nowego widoku. Aby wyświetlić widok, należy: 4 Dwukrotnie kliknąć myszą widok. Przydział zapisany w tym widoku jest wyświetlany w Oknie obrazu. Uwaga: Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję Widok, a następnie kliknąć element Wczytaj widok okienka obrazu, który ma być wyświetlony. Aby edytować widok, należy: 1. Dwukrotnie kliknąć myszą widok przeznaczony do edycji. 2. Wprowadzić wymagane zmiany, np. przypisać kamery do okienek obrazu. 3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy żądany widok i kliknąć Aktualizuj widok okienka obrazu. Aby zmienić nazwę widoku, należy: 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy żądany widok i kliknąć Zmień nazwę. 2. Wprowadzić nazwę widoku i nacisnąć klawisz ENTER. Aby usunąć widok, należy: 4 Kliknąć widok prawym przyciskiem myszy i kliknąć Usuń. Widok zostanie usunięty z okna Drzewo Ulubionych. Okno Drzewo Ulubionych, Strona Dodawanie znacznika Okno główne > lub > przypisać wybrane kamery do Okienek obrazu Okno główne > > przypisać wybrane kamery do Okienek obrazu Aby dodać znacznik, należy: 1. Używając Linii czasu, wybrać przedział czasowy na Skali czasu. 2. Na pasku narzędzi kliknąć. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

60 60 pl Używanie ulubionych i znaczników Bosch Video Management System Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj znacznik. Po zalogowaniu się użytkownika do serwera Enterprise Management Server nazwa kamery jest wyświetlana z nazwą jej serwera jako prefiksem Management Server. 3. Ustawiony przedział czasowy jest kopiowany do odpowiednich pól. 4. W razie potrzeby wprowadzić zmiany. 5. Kliknąć OK. P Znacznik zostanie zapisany w Drzewie znaczników. Dodanie okna dialogowego Znacznik, Strona Edytowanie znacznika Okno główne > lub > karta Okno główne > > karta Aby edytować znacznik, należy: 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy wybrany znacznik i kliknąć Edytuj znacznik. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj znacznik. 2. W razie potrzeby wprowadzić zmiany. 3. Kliknąć OK. P Znacznik zostanie zapisany w Drzewie znaczników. Dodanie okna dialogowego Znacznik, Strona Wczytywanie znacznika Okno główne > lub > karta Okno główne > > karta Aby wyświetlić znacznik, należy: 4 Przeciągnąć znacznik do Okna obrazu. Cały układ Okna obrazu zapisany w znaczniku P zostanie wyświetlony na Skali czasu. Linia czasu jest ustawiona w punkcie czasu początkowego zapisanego w znaczniku. Poprzednie Okno obrazu zostaje nadpisane. Okno Znaczniki, Strona Eksport znaczników Okno główne > lub V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

61 Bosch Video Management System Używanie ulubionych i znaczników pl 61 Okno główne > Aby eksportować pojedynczy znacznik: 1. Kliknij kartę. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę i kliknij Eksportuj znacznik. Pojawi się okno dialogowe Eksportuj znacznik. 3. Wprowadź odpowiednie ustawienia. 4. Kliknij Eksportuj. Zostanie oszacowany rozmiar nagrań, które mają być eksportowane. W przypadku braku dostatecznej ilości miejsca pojawi się komunikat o błędzie. Zapisy zostaną wyeksportowane na wybrany nośnik danych. Aby eksportować wiele znaczników: 1. Kliknij kartę. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę i kliknij Eksportuj kilka znaczników. Pojawi się okno dialogowe Eksportuj kilka znaczników. 3. Wprowadź odpowiednie ustawienia. 4. Kliknij Rozpocznij wyszukiwanie. Zostanie oszacowany rozmiar nagrań, które mają być eksportowane. Nakładające się nagrania są odejmowane. W przypadku braku dostatecznej ilości miejsca pojawi się komunikat o błędzie. Zapisy zostaną wyeksportowane na wybrany nośnik danych. Więcej informacji o różnych polach znajduje się w Pomocy ekranowej wybranego okna programu. Okno dialogowe Eksportuj znacznik, Strona 115 Okno dialogowe Eksportuj wiele znaczników, Strona 116 Okno Skala czasu, Strona 121 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

62 62 pl Zarządzanie zapisanymi obrazami Bosch Video Management System 9 Zarządzanie zapisanymi obrazami Niniejszy rozdział zawiera informacje o sposobie zarządzania zapisami. Niektóre opisane tu funkcje mogą być nieaktywne dla danej grupy roboczej. 9.1 Wybór strefy czasowej Okno główne Uwaga! Upewnić się, że czas na wszystkich komputerach w systemie jest ustawiony prawidłowo, zgodnie ze strefą czasową, w której się znajdują. Management Server oraz wszystkie połączone urządzenia w postaci nadajników, odbiorników, komputerów z serwerem VRM, urządzeń DiBos i DVR muszą znajdować się w jednej strefie czasowej.komputery z programem Operator Client (w tym Client SDK i Cameo SDK) oraz komputery z programem Configuration Client mogą znajdować się w innych strefach czasowych niż serwer Management Server. Jeśli program Operator Client znajduje się w innej strefie czasowej niż jeden lub wiele podłączonych komputerów Management Server, do wyświetlania w interfejsie użytkownika można wybrać: Czas lokalny Czas UTC Strefę czasową komputera Management Server, z którym użytkownik jest połączony Okienka obrazu z podglądem z kamer (bieżącym i odtwarzanym) zawsze pokazują czas odpowiedniego serwera Management Server. W Drzewie logicznym oznaczenie wyświetlane na ikonie urządzenia oznacza serwery znajdujące się w innej strefie czasowej niż aktualnie wybrana w Operator Client: Można wybrać strefę czasową serwera, która ma być wyświetlana w programie Operator Client. Aby wybrać strefę czasową: 1. W Drzewie logicznym kliknąć prawym przyciskiem ikonę serwera w celu wybrania jego strefy czasowej. 2. Na liście wyboru strefy czasowej zaznaczyć żądaną pozycję. Czas lokalny: Operator Client Czas UTC V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

63 Bosch Video Management System Zarządzanie zapisanymi obrazami pl 63 UTC x: strefa czasowa każdego dostępnego serwera Management Server Czas zgodny z wybraną strefą czasową jest wyświetlany na pasku menu: Okno Drzewo logiczne, Strona Odtwarzanie zapisanych nagrań Okno główne > > karta Uwaga: System Bosch VMS nie umożliwia zapisu obrazu z kamer Bosch Allegiant. Aby odtworzyć zapisane obrazy: 1. Przypisz kamerę do okienka obrazu. 2. Przełącz na żądane źródło zapisu, jeśli jest dostępne. 3. Użyj skali czasu dla wybranej opcji odtwarzania. Okno Skala czasu, Strona 121 Korzystanie ze skali czasu, Strona 63 Przełączanie źródła zapisu, Strona Korzystanie ze skali czasu Okno główne > > karta Dostęp do określonego czasu na skali czasu jest możliwy za pomocą linii czasu. Aby poruszać się na skali czasu: 4 Kliknij skalę czasu w dowolnym miejscu. W oknie obrazu pojawi się obraz odpowiadający wybranemu punktowi czasowemu. lub: 1. Wpisz żądane wartości w polach daty i czasu. 2. Kliknij. Linia czasu zostaje przesunięta do wybranego momentu. W oknie obrazu pojawia się obraz odpowiadający wpisanemu punktowi czasowemu. Użyj skali czasu dla wybranej opcji odtwarzania. Przedział czasowy można wybrać na skali czasu, korzystając z linii czasu. Wybranego zakresu można użyć do kolejnych zadań, np. eksportowania danych wizyjnych. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

64 64 pl Zarządzanie zapisanymi obrazami Bosch Video Management System 4 Przeciągnij dolne uchwyty linii czasu, aby wybrać przedział czasowy lub zmienić to ustawienie. Przeciągnięcie górnych uchwytów linii czasu umożliwia przesunięcie linii czasu lub wybranego ustawienia czasu. Okno Skala czasu, Strona 121 Odtwarzanie zapisanych nagrań, Strona Odtwarzanie określonego trybu zapisu Okno główne > > karta Użytkownik może odtworzyć określone zapisy, np. zapis alarmowy lub zaniku sygnału wizyjnego. Aby odtworzyć określony tryb zapisu: 4 Wybierz żądany tryb zapisu z listy trybów zapisu. Linia czasu zostaje przesunięta do wybranego momentu. W oknie obrazu pojawia się obraz odpowiadający wpisanemu punktowi czasowemu. Kliknij opcję, aby przejść do poprzedniej zmiany trybu zapisu, lub opcję, aby przejść do następnej zmiany trybu zapisu. Okno Skala czasu, Strona Uwierzytelnianie danych wizyjnych (dotyczy tylko zapisu w urządzeniu NVR) Okno główne > > karta Sprawdzanie autentyczności danych wizyjnych ze wszystkich kamer wyświetlanych w oknie obrazu umożliwia stwierdzenie, czy nie zostały zmienione. Kontroli autentyczności podlegają wyłącznie kamery systemów DiBos i Bosch VMS NVR. Pozostałe kamery są ignorowane. W przypadku wykrycia nieautentycznych danych proces zostaje przerwany i są wyświetlane odpowiednie informacje o dacie i godzinie. Aby uwierzytelnić kilka obrazów: 1. Za pomocą linii czasu wybierz przedział czasowy na skali czasu. 2. Kliknij ten przedział czasowy prawym przyciskiem myszy i kliknij Sprawdź autentyczność Pojawi się okno dialogowe Sprawdź autentyczność. Bieżąca wartość linii czasu na skali czasu jest kopiowana do list Uruchom oraz Zakończ. Jeśli jest to wymagane, zmień wartości. 3. Kliknij Sprawdź, aby rozpocząć uwierzytelnianie. Komunikat informuje, czy dane wizyjne są autentyczne. Okno Skala czasu, Strona V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

65 Bosch Video Management System Zarządzanie zapisanymi obrazami pl Zmiana prędkości odtwarzania Okno główne > > karta > Aby zmienić prędkość odtwarzania obrazu do przodu lub do tyłu, należy: 4 Przesunąć suwak w lewo, aby zmniejszyć prędkość odtwarzania, lub w prawo, aby zwiększyć prędkość odtwarzania. Jeśli obraz nie może być odtworzony z ustawioną prędkością, wyzwalany jest alarm systemowy. Prędkość odtwarzania jest wtedy automatycznie zmniejszana. Okno Skala czasu, Strona Ochrona danych wizyjnych Okno główne > > karta Obrazy z wyświetlanych kamer mogą być chronione przed zastąpieniem lub usunięciem. Uwaga! Nie można chronić danych na lokalnym urządzeniu pamięci masowej. 1. Za pomocą linii czasu wybierz przedział czasowy na skali czasu. 2. Kliknij ten przedział czasowy prawym przyciskiem myszy i kliknij Chroń sekwencję wizyjną Pojawi się okno dialogowe Chroń sekwencję wizyjną. Ustawiony przedział czasowy jest kopiowany do pól Uruchom oraz Zakończ. Jeśli jest to wymagane, zmień wartości. 3. Kliknij Chroń. Dane wizyjne są chronione. Uwaga: Aby usunąć ochronę, zaznacz chroniony przedział czasowy na skali czasu, kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij Niechroniona sekwencja wizyjna Okno dialogowe Chroń sekwencję wizyjną, Strona 125 Okno Skala czasu, Strona Usuwanie danych wizyjnych Okno główne > > karta Uwaga: Usuniętych danych wizyjnych nie można przywrócić. Można usunąć dane wizyjne od początku zapisu do pozycji linii czasu. Zostaną usunięte dane wizyjne z wszystkich kamer dostępnych na Skali czasu. Nagrania w module VRM: nagrania chronione nie są usuwane. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

66 66 pl Zarządzanie zapisanymi obrazami Bosch Video Management System Nagrania w urządzeniu NVR: jeśli dostępne są nagrania chronione, usuwanie nie jest rozpoczynane. Nagrania DVR: usuwanie nagrań obsługuje tylko model DVR 700. Usuwanie zawsze rozpoczyna się od początku nagrań wszystkich kamer wyświetlanych w programie Operator Client i kończy we wprowadzonym przez użytkownika punkcie czasowym. Uwaga! Nie można usuwać danych na lokalnym urządzeniu pamięci masowej. Aby usunąć zapis: 1. Przesuń linię czasu do żądanego położenia na skali czasu. W menu Skala czasu kliknij pozycję Usuń zapis. Pojawi się okno dialogowe Usuń zapis. 2. Wprowadź odpowiednie ustawienia. Więcej informacji o różnych polach znajduje się w Pomocy ekranowej wybranego okna programu. 4 Kliknij Usuń. Potwierdź komunikat ostrzegawczy. Po zakończeniu usuwania kliknij Gotowe. Okno dialogowe Usuń zapis, Strona 124 Okno Skala czasu, Strona Eksportowanie danych wizyjnych Okno główne > lub Okno główne > Uwaga! Nie można eksportować danych z lokalnego urządzenia pamięci masowej. Aby eksportować pojedynczy znacznik: 1. Kliknij kartę. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę i kliknij Eksportuj znacznik. Pojawi się okno dialogowe Eksportuj znacznik. 3. Wprowadź odpowiednie ustawienia. 4. Kliknij Eksportuj. Zostanie oszacowany rozmiar nagrań, które mają być eksportowane. W przypadku braku dostatecznej ilości miejsca pojawi się komunikat o błędzie. Zapisy zostaną wyeksportowane na wybrany nośnik danych. Więcej informacji o różnych polach znajduje się w Pomocy ekranowej wybranego okna programu V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

67 Bosch Video Management System Zarządzanie zapisanymi obrazami pl 67 Aby eksportować wiele znaczników: 1. Kliknij kartę. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę i kliknij Eksportuj kilka znaczników. Pojawi się okno dialogowe Eksportuj kilka znaczników. 3. Wprowadź odpowiednie ustawienia. 4. Kliknij Rozpocznij wyszukiwanie. Zostanie oszacowany rozmiar nagrań, które mają być eksportowane. Nakładające się nagrania są odejmowane. W przypadku braku dostatecznej ilości miejsca pojawi się komunikat o błędzie. Zapisy zostaną wyeksportowane na wybrany nośnik danych. Więcej informacji o różnych polach znajduje się w Pomocy ekranowej wybranego okna programu. Aby wyeksportować przedział czasowy (funkcja dostępna tylko w Trybie odtwarzania): 1. Kliknąć kartę. 2. Używając Linii czasu wybrać przedział czasowy na Skali czasu. 3. Kliknąć. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Eksportuj sekwencję wizyjną. Wybrany przedział czasowy zostanie skopiowany do pól Uruchom i Zakończ. 4. Wprowadzić odpowiednie ustawienia. 5. Kliknąć OK. Pliki są eksportowane na wybrany nośnik danych. Więcej informacji o różnych polach znajduje się w Pomocy ekranowej wybranego okna programu. Aby wyeksportować pojedynczy wynik wyszukiwania (funkcja dostępna tylko w Trybie odtwarzania), należy: 1. Wyszukać dane wizyjne. 2. Kliknąć kartę lub kartę. 3. Kliknąć pozycję na liście wyników wyszukiwania. 4. Kliknąć. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Eksportuj sekwencję wizyjną. 5. Wprowadzić odpowiednie ustawienia. 6. Kliknąć OK. Pozycja zostanie wyeksportowana na wybrany nośnik danych. Więcej informacji o różnych polach znajduje się w Pomocy ekranowej wybranego okna programu. Okno dialogowe Eksportuj znacznik, Strona 115 Okno dialogowe Eksportuj wiele znaczników, Strona 116 Okno dialogowe Eksportuj sekwencję wizyjną, Strona 113 Okno Skala czasu, Strona 121 Okno Wyniki wyszukiwania sekwencji wizyjnej, Strona 127 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

68 68 pl Zarządzanie zapisanymi obrazami Bosch Video Management System 9.10 Importowanie danych wizyjnych Okno główne > Eksportowane pliki foniczne i wizyjne mogą być importowane w celu wyświetlenia zapisanych w nich obrazów. 1. W menu Skala czasu kliknij polecenie Wczytaj eksportowaną sekwencję wizyjną. Zostanie wyświetlone okno otwierania eksportowanych plików. 2. Zaznaczyć żądany plik i kliknąć przycisk Otwórz. Importowana sekwencja wizyjna jest wyświetlana w oknie Eksporty. Aby odtworzyć importowaną sekwencję wizyjną, rozwinąć wpis i przeciągnąć ikonę do Okienka obrazu. W przypadku kamer wyeksportowanych z komputera, na którym jest zalogowany program Operator Client na serwer Enterprise Management Server, nazwa kamery jest wyświetlana z nazwą jej serwera Management Server jako prefiksem. Wpisy w oknie Drzewo eksportu są usuwane po zamknięciu programu Operator Client. Aby usunąć eksportowaną sekwencję wizyjną, kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę i kliknąć Usuń eksport z pamięci. Okno Eksporty, Strona 117 Okno Skala czasu, Strona 121 Okno Skala czasu, Strona Wyszukiwanie na podstawie ruchu w obrazie (tylko dla zapisu w module VRM) Okno główne > > karta > wybrać okienko obrazu Obraz w wybranym Okienku obrazu można sprawdzić pod kątem ruchu. Wyszukiwanie na podstawie ruchu w obrazie umożliwia wyszukiwanie określonych właściwości. Uwaga! Funkcja wyszukiwania na podstawie ruchu w obrazie musi być licencjonowana i włączona na danej stacji roboczej. 1. Wybrać okienko obrazu, w którym ma być znaleziony ruch. 2. Używając linii czasu zaznaczyć przedział czasowy na Skali czasu oraz wybrać odpowiednie Okienko obrazu. 3. Kliknąć. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyszukiwanie na podstawie ruchu w obrazie. Ustawiony przedział czasowy jest kopiowany do pól Uruchom i Zakończ. Jeśli jest to wymagane, zmienić wartości. Kliknąć. 4. Wybrać opcję IVA z listy Algorytm: V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

69 Bosch Video Management System Zarządzanie zapisanymi obrazami pl W polu Zadania dozoru skonfigurować Wyszukiwanie na podstawie ruchu w obrazie. Patrz dokumentacja użytkownika dla używanej wersji IVA. 6. Kliknąć Wyszukaj, aby rozpocząć Wyszukiwanie na podstawie ruchu w obrazie. Zostanie wyświetlone okno z wynikami wyszukiwania. 7. Aby odtworzyć sekwencją wizyjną, należy dwukrotnie kliknąć wpis. Zostaje wyświetlona odpowiednia sekwencja wizyjna. Okno dialogowe Wyszukiwanie na podstawie ruchu w obrazie (tylko dla zapisu w module VRM), Strona 124 Okno Skala czasu, Strona Znajdowanie ruchu (dotyczy tylko zapisu w urządzeniu NVR) Okno główne > > karta > wybierz okienko obrazu Obraz w wybranym Okienku obrazu można sprawdzić pod kątem ruchu. Aby wyszukać ruch, należy: 1. Wybrać okienko obrazu, w którym ma być znaleziony ruch. 2. Używając Linii czasu, wybrać przedział czasowy na Skali czasu. 3. Kliknąć. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyszukiwanie ruchu. Ustawiony przedział czasowy jest kopiowany do pól Uruchom oraz Zakończ. Jeśli jest to wymagane, zmienić wartości. 4. W razie potrzeby wybrać Wyświetl siatkę. Siatka jest umieszczana na obrazie. Do wyszukiwania można zaznaczyć każdą komórkę siatki. 5. Zaznaczyć komórki, w których ma być wyszukiwany ruch. Aby zaznaczyć komórki, przeciągnąć obszar. Zaznaczony obszar jest wyświetlany w półprzezroczystym kolorze żółtym. Aby usunąć zaznaczony obszar, przeciągnąć ten obszar ponownie. 6. Kliknąć Rozpocznij wyszukiwanie. Wyniki wyszukiwania dotyczące wybranego okienka obrazu wyświetlane są w oknie. 7. Aby odtworzyć sekwencją wizyjną, należy dwukrotnie kliknąć wpis. Zostaje wyświetlona odpowiednia sekwencja wizyjna. Okno dialogowe Wyszukiwanie ruchu, Strona 123 Okno Wyniki wyszukiwania ruchu, Strona 126 Okno Skala czasu, Strona Wyszukiwanie wpisów w rejestrze Okno główne > menu Narzędzia > polecenie Znajdź w rejestrze > okno dialogowe Wybierz serwer > okno dialogowe Wybierz parametry wyszukiwania Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

70 70 pl Zarządzanie zapisanymi obrazami Bosch Video Management System W rejestrze można wyszukiwać określone zdarzenia, alarmy, urządzenia oraz ciągi zdarzeń. Kryteria wyszukiwania można zapisać w postaci filtra. W przypadku wybrania innej strefy czasowej dane czasu i daty wyświetlane w wynikach wyszukiwania w rejestrze są odpowiednio zmieniane. Aby wyszukać wpisy w rejestrze: 1. W systemie Enterprise System wybierz serwer Management Server, który ma być przeszukiwany. 2. Z listy Filtr wybierz zdefiniowany filtr, jeśli jest dostępny. Filtr zawiera wszystkie ustawienia, które zostały skonfigurowane w tym oknie. Wybrany filtr można zapisać, załadować i usunąć. Istnieje możliwość zresetowania ustawień wybranego filtra. 3. W polu Data i czas wprowadź daty i godziny rozpoczęcia/zakończenia procesu wyszukiwania. 4. Na liście Liczba wyników podaj limit pasujących pozycji zwracanych przez proces wyszukiwania. 5. Kliknij opcję Dodaj zdarzenie, aby ograniczyć wyszukiwanie do określonych zdarzeń. 6. Kliknij Add/Edit Conditions, aby określić kryteria dla danych dodatkowych. 7. W polu Alarmy wybierz kryteria, aby ograniczyć wyszukiwanie do określonych alarmów. 8. Kliknij opcję Dodaj urządzenie, aby ograniczyć wyszukiwanie do określonych urządzeń. 9. W polu Szczegóły wprowadź ciąg znaków do wyszukania. Dopuszczalne jest użycie znaku wieloznacznego *. 10. W polu Użytkownik wprowadź nazwę użytkownika do wyszukania. 11. Kliknij Szukaj. Pojawi się okno Wyniki Rejestru z wyszukanymi pozycjami. Więcej informacji o różnych polach znajduje się w Pomocy ekranowej wybranego okna programu. Okno dialogowe Wybierz parametry wyszukiwania, Strona 105 Okno dialogowe Wyniki Rejestru, Strona 109 Okno dialogowe Warunki wyszukiwania, Strona 109 Okno dialogowe Wybór urządzeń, Strona 109 Okno dialogowe Wybór zdarzenia, Strona Wyszukiwanie zapisanego obrazu Okno główne > menu Narzędzia > polecenie Znajdź sekwencję wizyjną > okno dialogowe Wybierz serwer > okno dialogowe Wybierz parametry wyszukiwania lub Okno główne > > > > okno dialogowe Wybierz serwer > okno dialogowe Wybierz parametry wyszukiwania lub Okno główne > > > kliknij > okno dialogowe Search for Additional Data V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

71 Bosch Video Management System Zarządzanie zapisanymi obrazami pl 71 Okno główne > > > wybierz przedział czasu za pomocą linii czasu > kliknij ikonę Więcej informacji o różnych polach znajduje się w Pomocy ekranowej wybranego okna programu. Aby wyszukać dane wizyjne, należy: 1. Wpisać lub wybrać żądane kryteria wyszukiwania. 2. Kliknąć Szukaj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z wynikami wyszukiwania. 3. Aby odtworzyć sekwencją wizyjną, należy dwukrotnie kliknąć wpis. Zostaje wyświetlona odpowiednia sekwencja wizyjna. Okno dialogowe Wybierz parametry wyszukiwania, Strona 105 Okno dialogowe Wyniki Rejestru, Strona 109 Okno Skala czasu, Strona 121 Okno Wyniki wyszukiwania sekwencji wizyjnej, Strona 127 Okno dialogowe Wyszukiwanie danych dodatkowych, Strona Wyświetlanie danych dodatkowych Okno główne > > kliknij prawym przyciskiem myszy okienko obrazu > Additional Data Show Bottom lub Additional Data Show Right Okno główne > kliknij prawym przyciskiem myszy okienko obrazu > Additional Data Show Bottom lub Additional Data Show Right Uwaga! Administrator systemu musi skonfigurować zapisywanie danych dodatkowych w programie Configuration Client. Zapisane dane dodatkowe można wyświetlić w okienku danych dodatkowych. Dane tekstowe są wyświetlane w lewej kolumnie, a nazwy pól tekstowych w prawej. Aby wyszukać zapisy z dodatkowymi danymi, kliknij ikonę. Aby wyświetlić dane dodatkowe: 1. Przesuń linię czasu do położenia, w którym zdarzenie z danymi dodatkowymi zostało zapisane. 2. Uruchom odtwarzanie na skali czasu. Dane dodatkowe zostaną wyświetlone w okienku danych dodatkowych. Poniżej przedstawiony jest przykład: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

72 72 pl Zarządzanie zapisanymi obrazami Bosch Video Management System Okno dialogowe Wyszukiwanie danych dodatkowych, Strona 108 Wyszukiwanie zapisanego obrazu, Strona Wyświetlanie obrazu przez łącze o małej szerokości pasma Okno główne Nagrania z kamer i podgląd na żywo można wyświetlać za pomocą programu Operator Client także wtedy, gdy połączenie sieciowe między Bosch VMS i komputerem Operator Client oferuje małą szerokość pasma. W przypadku korzystania z sieci o małej szerokości pasma dostępne są 2 opcje: Transkodowanie sprzętowe Transkodowanie programowe Aby korzystać z transkodowania sprzętowego, system VRM musi być wyposażony w przynajmniej jeden transkoder. Transkodera nie konfiguruje się w systemie Bosch VMS. Informacje o konfiguracji transkodera można znaleźć w dokumentacji systemu VRM. Każdy transkoder może przetwarzać 1 strumień. Dla każdego kolejnego strumienia wymagane jest osobne urządzenie. Transkodowanie sprzętowe jest możliwe tylko w przypadku sieciowych urządzeń wideo firmy Bosch podłączonych do urządzenia VRM V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

73 Bosch Video Management System Zarządzanie zapisanymi obrazami pl 73 Aby używać transkodowania programowego, należy skonfigurować usługę Mobile Video Service w systemie (Enterprise) Management Server. W środowisku Enterprise System są wykorzystywane tylko usługi MVS zainstalowane na komputerze Enterprise Management Server. Aby włączyć transkodowanie, należy: 4 W oknie Drzewo logiczne kliknąć prawym przyciskiem myszy żądaną kamerę i kliknąć P Włącz transkodowanie. Kamera będzie wyświetlać transkodowany obraz po przeciągnięciu jej do Okienka obrazu. Na pasku narzędzi Okienka obrazu będzie wyświetlona ikona. Jeśli wszystkie urządzenia transkodujące zarządzane przez odpowiedni system VRM będą zajęte i będzie wymagany kolejny transkoder, Okienko obrazu pozostanie czarne. Na pasku narzędzi Okienka obrazu będzie wyświetlany następujący tekst: Transkoder niedostępny Aby wyłączyć transkodowanie, należy: 4 W oknie Drzewo logiczne kliknąć prawym przyciskiem myszy żądaną kamerę i kliknąć P Wyłącz transkodowanie. Kamera będzie wyświetlać nietranskodowany obraz po przeciągnięciu jej do Okienka obrazu. Zniknie ikona. Jeśli wybrana kamera znajduje się już w Okienku obrazu, będzie ona wyświetlać obraz transkodowany do momentu zamknięcia Okienka obrazu. Okno dialogowe Opcje, Strona 110 Okienko obrazu, Strona Przełączanie źródła zapisu Okno główne > Można zmienić źródło zapisu, jeśli ta opcja została skonfigurowana. Ikona zmiany źródła zapisu przedstawia bieżący stan. Przykład: ikona wskazuje, że jest wyświetlany zapis z pomocniczego urządzenia VRM. Aby przełączyć: 4 Kliknij ikonę zmiany źródła zapisu, na przykład. Ikona zmieni się przykładowo na. Na skali czasu pojawi się zapis z wybranego źródła. Używane ikony, Strona 99 Odtwarzanie zapisanych źródeł VRM, Strona 26 Odtwarzanie zapisanych nagrań, Strona 63 Uruchamianie odtwarzania natychmiastowego, Strona 49 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

74 74 pl Obsługa zdarzeń i alarmów Bosch Video Management System 10 Obsługa zdarzeń i alarmów Niniejszy rozdział zawiera informacje o sposobie obsługi alarmów. Niektóre opisane tu funkcje mogą być nieaktywne dla danej grupy roboczej. Uwaga! Mapa wyświetlana w okienku obrazów alarmowych jest zoptymalizowana pod kątem wyświetlania i zawiera tylko początkowy widok podstawowego pliku.dwf Akceptowanie alarmu Okno główne > lub > karta Okno główne > > karta Użytkownik może zaakceptować jeden lub kilka alarmów w celu skasowania lub uruchomienia sekwencji zadań. Aby zaakceptować alarm: 1. Zaznacz żądany wpis alarmowy i kliknij. 2. Aby powrócić do okna obrazu, kliknij. Zaakceptowanie alarmu powoduje kilka jednoczesnych zdarzeń: Alarm jest usuwany z list alarmów wszystkich innych użytkowników. Okno obrazów alarmowych, o ile nie jest już wyświetlone, zastępuje okno obrazu bieżącego na monitorze przeznaczonym do obsługi alarmów. Informacje alarmowe (obraz bieżący, obraz natychmiastowo odtwarzany lub mapy obszaru) są wyświetlane w wierszu okienek obrazów alarmowych w oknie obrazów alarmowych. Jeśli z alarmem jest skojarzona sekwencja zadań, dostępny jest przycisk sekwencji zadań. W tym momencie można zresetować alarm lub uruchomić sekwencję zadań. Jeśli alarm został skonfigurowany na wymuszanie wykonania sekwencji zadań", sekwencja musi zostać wykonana, aby móc zresetować alarm. Aby wyświetlić na monitorze analogowym obraz z kamery, która zarejestrowała obraz alarmowy, należy: 4 Przeciągnąć obraz z kamery z okienka obrazów alarmowych do grupy monitorów analogowych. Okno Lista alarmów, Strona V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

75 Bosch Video Management System Obsługa zdarzeń i alarmów pl Dodawanie komentarzy do alarmu Okno główne > > karta > wybór alarmu > lub Okno główne > > karta > wybór alarmu > Komentarz do alarmu można dodać tylko po jego zaakceptowaniu. Aby dodać komentarz do alarmu, należy: 1. Kliknąć przycisk. Wyświetlone zostanie okno Etapy pracy do wprowadzenia komentarza i wyświetlenia planu działania dla tego alarmu. Jeśli do alarmu nie jest przypisany żaden plan działania, w oknie dialogowym znajduje się jedynie pole Komentarz:. 2. Wprowadzić odpowiedni komentarz w polu Komentarz:. 3. Kliknąć przycisk Zamknij. 4. Zresetować alarm. Komentarz jest dodawany jako osobny wpis w Rejestrze oraz dodawany do wpisu alarmowego w Rejestrze. Okno Lista alarmów, Strona Resetowanie alarmu Okno główne > lub > karta Okno główne > > karta Aby zresetować alarm, należy: 4 Zaznaczyć żądane wpisy alarmowe i kliknąć przycisk. Jeśli alarm posiada atrybut Komentarz lub Wymuś etapy pracy, bezpośrednie zresetowanie alarmu nie jest możliwe. W takim przypadku należy najpierw wyświetlić plan działania i wprowadzić komentarz. Alarm zostanie zresetowany i usunięty z listy alarmów użytkownika. Jeśli aktualnie nie są wyświetlane inne alarmy, okno obrazów alarmowych zostanie zamknięte i pojawi się okno Okienko obrazu. Okno Lista alarmów, Strona 127 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

76 76 pl Obsługa zdarzeń i alarmów Bosch Video Management System 10.4 Dostosowywanie okna Lista alarmów Okno główne > lub > karta Okno główne > > karta Aby sortować tabelę, należy: 1. Kliknąć nagłówek kolumny. Strzałka w nagłówku kolumny wskazuje, czy tabela jest sortowana w porządku rosnącym czy malejącym. 2. Aby zmienić porządek sortowania, kliknąć ponownie nagłówek kolumny. Aby dodać lub usunąć kolumny, należy: 4 Kliknąć nagłówek kolumny prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć zaznaczony wpis, aby usunąć kolumnę, lub kliknąć niezaznaczony wpis, aby dodać kolumnę. Aby zmienić sekwencję kolumn, należy: 4 Przeciągnąć nazwę kolumny do wymaganego położenia. Aby zmienić szerokość kolumny, należy: 4 Ustawić wskaźnik myszy na krawędzi nagłówka kolumny. Wskaźnik zmienia symbol na dwukierunkową strzałkę. Przeciągnąć krawędź kolumny w lewo lub prawo. lub 4 Aby szybko dostosować szerokość kolumny do jej zawartości, dwukrotnie kliknąć prawą krawędź nagłówka kolumny. Okno Lista alarmów, Strona Wyświetlanie okna podglądu na żywo Okno główne > lub > Okno obrazów alarmowych Okno główne > > Okno obrazów alarmowych Można przełączać okno Okno obrazu na wyświetlanie podglądu na żywo lub zapisanych obrazów, kiedy wyświetlone jest okno obrazów alarmowych. Aby wyświetlić okno obrazu, należy: 4 W oknie obrazów alarmowych kliknąć przycisk. Wyświetlone zostanie okno obrazu. Okno Lista alarmów, Strona 127 Okno obrazu, Strona V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

77 Bosch Video Management System Obsługa zdarzeń i alarmów pl Rozpoczynanie sekwencji zadań Okno główne > lub > karta Okno główne > > karta Aby rozpocząć sekwencję zadań, należy: 1. Zaznaczyć żądany wpis alarmowy i kliknąć przycisk. Jeśli alarm został skonfigurowany na wymuszanie wykonania sekwencji zadań, wyświetlany jest plan działań (jeśli został skonfigurowany dla tego alarmu). Dodatkowo można wprowadzić komentarz, jeśli ta funkcja jest skonfigurowana. 2. Wykonać wymagane działania. 3. Zresetować alarm. Okno Lista alarmów, Strona Anulowanie akceptacji alarmu Okno główne > lub > karta Okno główne > > karta Jeżeli zaakceptowany alarm zostanie anulowany, zmienia stan na aktywny na liście alarmów i pojawia się na listach alarmów wszystkich użytkowników, którzy wcześniej odebrali alarm. Aby anulować akceptację alarmu, należy: 4 Zaznaczyć zaakceptowany wpis alarmowy i kliknąć przycisk. Alarm jest ponownie wyświetlany jako aktywny. Okno Lista alarmów, Strona Wyzwalanie zdarzenia użytkownika Okno główne > > kliknąć Użytkownik może wyzwolić zdarzenie użytkownika dla wybranego serwera Management Server systemu Enterprise System, który został skonfigurowany w programie Configuration Client. 4 Kliknąć prawym przyciskiem myszy żądaną ikonę, a następnie kliknąć żądane polecenie zdarzenia użytkownika. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

78 78 pl Obsługa zdarzeń i alarmów Bosch Video Management System P Zdarzenie zostanie wyzwolone V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

79 Bosch Video Management System Używanie klawiatury CCTV pl Używanie klawiatury CCTV Niniejszy rozdział opisuje sposób obsługi systemu Bosch VMS Operator Client z klawiaturą Bosch IntuiKey lub KBD Universal XF Korzystanie z klawiatury KBD Universal XF Klawiatura KBD Universal XF może służyć jako klawiatura USB dla systemu Bosch VMS. Więcej informacji można znaleźć na stronie Przed użyciem do klawiatury należy dołączyć szablon dla systemu Bosch VMS. Klawiatura może być skonfigurowana do użytku przez leworęcznego operatora. Więcej informacji zawiera instrukcja dostarczana z klawiaturą KBD Universal XF Interfejs użytkownika klawiatury KBD Universal XF W poniższej tabeli znajdują się ikony szablonu klawiatury wraz z odpowiadającymi im funkcjami. Ikona Funkcja Wyzwalanie zdarzenia użytkownika, dostępne tylko z jednym serwerem Management Server Włączanie/wyłączanie dźwięku Miganie oznacza, że funkcja jest włączona. Uruchamianie/zatrzymywanie zapisu alarmowego Przełączanie pomiędzy trybem podglądu bieżącego a trybem odtwarzania Miganie oznacza, że funkcja jest włączona. Przełączanie wybranego okienka obrazu pomiędzy trybem podglądu bieżącego a natychmiastowym odtwarzaniem. Miganie oznacza, że funkcja jest włączona. Wczytywanie sekwencji. Wprowadź prawidłowy numer sekwencji i potwierdź przyciskiem OK. Do sterowania sekwencją używaj przycisków odtwarzania. Miganie oznacza, że należy wprowadzić liczbę. Zmniejszenie liczby okienek obrazu Zwiększenie liczby okienek obrazu Włączanie/wyłączanie trybu pełnoekranowego Maksymalizacja/przywracanie wybranego okienka obrazu Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

80 80 pl Używanie klawiatury CCTV Bosch Video Management System Ikona ESC OK Funkcja Przerywanie wprowadzania liczby. Naciśnij dwukrotnie, aby zamknąć wybrane okienko obrazu. Potwierdzanie wprowadzonej liczby. Wł./wył. trybu PTZ. Miganie oznacza, że funkcja jest włączona. Wybieranie położenia PTZ. Wprowadź prawidłowy numer położenia zaprogramowanego i potwierdź przyciskiem OK. Miganie oznacza, że należy wprowadzić liczbę. Ogniskowanie daleko Ogniskowanie blisko Przysłona zamknięta Przysłona otwarta Wł./wył. analogowy tryb monitora. Wprowadź prawidłowy numer monitora, naciśnij przycisk OK, wprowadź prawidłowy numer kamery i naciśnij przycisk OK. Miganie oznacza, że należy wprowadzić liczbę. Ustawianie domyślnego serwera Management Server, dostępne tylko w przypadku zalogowania się do programu Operator Client jako użytkownik grupy Enterprise User Group. Wprowadź prawidłowy numer serwera i potwierdzić przyciskiem OK. Miganie oznacza, że należy wprowadzić liczbę. Szybkie przewijanie do tyłu (po kroku) Odtwarzanie do tyłu Pauza Odtwarzanie Szybkie przewijanie do przodu (po kroku) V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

81 Bosch Video Management System Używanie klawiatury CCTV pl Jeśli przycisk nie jest podświetlony, oznacza to, że nie ma żadnej funkcji. Wszystkie podświetlone przyciski mają funkcje. Miganie przycisku oznacza, że jego funkcja jest aktywna. Na przykład miganie przycisku odtwarzania oznacza, że aktywny jest tryb odtwarzania. W celu przełączenia na inny stan należy nacisnąć przycisk, na przykład naciśnięcie migającego przycisku odtwarzania przełącza na tryb podglądu bieżącego. Wprowadzić numer i nacisnąć przycisk OK w celu wyświetlenia odpowiedniej kamery w wybranym Okienku obrazu. Interfejs użytkownika klawiatury Bosch IntuiKey Uwaga! W przypadku braku kolejnego sygnału każdy sygnał z klawiatury jest resetowany po kilku sekundach. Niniejszy rozdział zawiera opis interfejsu użytkownika klawiatury Bosch IntuiKey. Poniższy rysunek przedstawia różne elementy interfejsu klawiatury: 1 2 D1 DSrv MON 1 1 Srv CAM 1 1 Clr Prod Mon Shot Przyciski ekranowe i wyświetlacz przycisków ekranowych Przyciski ekranowe i wyświetlacz przycisków ekranowych umożliwiają użycie stałego zestawu poleceń lub sterowanie oknem Drzewo logiczne. Polecenia wyświetlane na wyświetlaczu przycisków ekranowych zmieniają się w zależności od trybu pracy. 2 Wyświetlacz stanu Zmienia się dynamicznie, wyświetlając informacje o aktualnym trybie pracy. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

82 82 pl Używanie klawiatury CCTV Bosch Video Management System 3 Klawisze funkcyjne Umożliwiają bezpośrednie sterowanie niektórymi funkcjami. Prod: Uruchamia proces skanowania w celu odszukania dołączonej stacji roboczej. Jeśli skanowanie zakończyło się pomyślnie, wyświetlane są menu Terminal oraz Keyboard Control. Aby wybrać Bosch VMS, nacisnąć przycisk ekranowy Terminal. Mon: Umożliwia wprowadzenie numeru monitora (monitor cyfrowy lub analogowy). Clr: Resetuje wpis numeryczny lub pełni funkcję cofania. : Aktualnie nieobsługiwany. Shot: Umożliwia wybór położenia zaprogramowanego kamery lub służy do wyjścia z trybu Wybór. 4 Klawiatura numeryczna z klawiszem ENTER Umożliwia wprowadzenie numerów logicznych. Liczba jest wyświetlana na wyświetlaczu stanu. Jeśli wartość numeryczna nie została poprzedzona naciśnięciem przycisku Mon lub Shot, jest interpretowana jako logiczny numer kamery. Kamera z wprowadzonym numerem jest wyświetlana w Okienku obrazu lub na monitorze analogowym Wyświetlacz stanu Wyświetlacz stanu zmienia się dynamicznie, wyświetlając informacje o aktualnym trybie pracy klawiatury. Poniższy rysunek przedstawia różne elementy wyświetlacza stanu: A0 D1 PTZ DSrv MON 1 CAM 1 1 Srv Monitor Wyświetla numer wybranego monitora analogowego lub Okienka obrazu. 2 Kamera Wyświetla numer wybranej kamery V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

83 Bosch Video Management System Używanie klawiatury CCTV pl 83 3 Serwer Wyświetla numer serwera Management Server, na którym skonfigurowana jest aktualnie wybrana kamera. 4 Serwer domyślny Wyświetla numer serwera Management Server systemu Enterprise System, który jest używany przez klawiaturę jako serwer domyślny. Drzewo logiczne tego serwera jest wyświetlane w Trybie drzewa. 5 PTZ / POKRĘTŁO JOGSHUTTLE Wyświetla aktualny tryb pracy 6 D1 Wyświetla wybrany numer monitora komputerowego. 7 A0 Wyświetla wybrany numer monitora analogowego Używanie klawiatury Bosch IntuiKey dołączonej do stacji roboczej Klawiatura podłączana do stacji roboczej Bosch VMS zapewnia dostęp do szerokiej gamy funkcji. Dostępny jest zarówno tryb analogowy, jak i cyfrowy. Jeśli klawiatura jest dołączona do odbiornika, zestaw funkcji jest ograniczony. Dostępny jest tylko tryb analogowy. Gdy klawiatura jest dołączona do stacji roboczej, która korzysta z Systemu Enterprise, najpierw należy wybrać serwer Management Server, a następnie kamerę skonfigurowaną na tym serwerze Management Server. Interfejs użytkownika klawiatury Bosch IntuiKey, Strona Uruchomienie klawiatury Klawiatura musi być dołączona do portu COM stacji roboczej. 1. Uruchom oprogramowanie Operator Client na stacji roboczej. 2. Naciśnij przycisk Prod. Klawiatura rozpoczyna skanowanie w poszukiwaniu dołączonych urządzeń. 3. Naciśnij przycisk ekranowy Terminal. Pojawia się tryb wyboru. Włączanie trybów pracy Klawiatura może pracować w następujących trybach: Tryb wyboru Tryb ten umożliwia wybór okienka obrazu przez przesunięcie joysticka w żądanym kierunku. Tryb PTZ Tryb ten umożliwia sterowanie kamerami stałopozycyjnymi i kamerami PTZ, mapami oraz dokumentami w trybie podglądu bieżącego. Tryb pokrętła Jogshuttle Tryb ten umożliwia sterowanie kamerami podczas natychmiastowego odtwarzania lub w trybie odtwarzania. Aby włączyć tryb wyboru: 1. Uruchom aplikację Operator Client i włącz klawiaturę. lub 2. Naciśnij klawisz ENTER, aby wyjść z trybu PTZ lub trybu pokrętła Jogshuttle i powrócić do trybu wyboru. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

84 84 pl Używanie klawiatury CCTV Bosch Video Management System Aby włączyć tryb PTZ: 1. Wybierz kamerę PTZ. 2. Naciśnij przycisk Shot. Aby uruchomić położenie zaprogramowane, naciśnij ponownie przycisk Shot, naciśnij numer położenia, a następnie klawisz ENTER. Aby włączyć tryb pokrętła Jogshuttle: 1. Uruchom tryb odtwarzania. 2. Naciśnij przycisk Shot. Aby wyjść z trybu PTZ lub trybu pokrętła Jogshuttle: 4 Naciśnij klawisz ENTER, aby wyjść z trybu PTZ lub trybu pokrętła Jogshuttle i włączyć ponownie tryb wyboru Wyświetlanie obrazów z kamer Wprowadzić polecenie numeryczne, aby wyświetlić obraz z kamery wraz z jej numerem logicznym w aktywnym Okienku obrazu lub na monitorze analogowym. W celu wyświetlania obrazu z kamer systemu Enterprise System należy wybrać serwer Management Server, na którym te kamery są skonfigurowane. Przełączanie pomiędzy trybem analogowym i trybem stacji roboczej 4 Naciśnij dwukrotnie przycisk Mon. Wyświetlanie obrazów z kamery na monitorze analogowym 1. Włącz tryb cyfrowy. 2. Naciśnij przycisk Mon, naciśnij przycisk 1 4, aby wybrać żądany monitor stacji roboczej, wybierz numer żądanego okienka obrazu, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Okienka obrazu są numerowane od lewej do prawej strony oraz od góry do dołu. 3. Naciśnij numer żądanej kamery, a następnie klawisz ENTER. Pojawi się obraz z wybranej kamery. Przykład: Naciśnij przycisk Mon, klawisz 412 oraz ENTER. Następnie naciśnij przycisk 7 oraz ENTER. Obraz z kamery 7 jest wyświetlany w 12. okienku obrazu na monitorze 4. Wybieranie serwera Management Server systemu Enterprise System: 1. Nacisnąć przycisk NEXT. 2. Nacisnąć przycisk ekranowy i wprowadzić numer serwera. Numer serwera jest skonfigurowany w aplikacji Configuration Client na liście Numer serwera. Po wprowadzeniu numeru logicznego kamery, zostanie wyświetlony obraz z kamery skonfigurowanej na tym serwerze Management Server. Wyświetlanie obrazu z kamery na monitorze analogowym 1. Włącz tryb analogowy. 2. Naciśnij przycisk Mon, wprowadź numer żądanego monitora, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Numery monitorów są skonfigurowane w oprogramowaniu Configuration Client. 3. Naciśnij numer żądanej kamery, a następnie klawisz ENTER. Uwaga! Pojawi się obraz z wybranej kamery. Przykład: Naciśnij przycisk Mon, klawisz 3 oraz ENTER. Następnie naciśnij klawisz 4 oraz ENTER. Obraz z kamery 4 jest wyświetlany na 3. monitorze analogowym. Kiedy kamera PTZ jest wywoływana za pomocą polecenia numerycznego, system automatycznie włącza tryb PTZ V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

85 Bosch Video Management System Używanie klawiatury CCTV pl Używanie joysticka W trybie wyboru joystick umożliwia korzystanie z następujących funkcji: Pochyl joystick, aby wybrać okienko obrazu. W trybie PTZ joystick umożliwia użycie następujących funkcji: Obróć joystick, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz. Pochyl joystick, aby obrócić i pochylić kamerę PTZ. Użyj przycisków Focus i Iris do sterowania kamerą PTZ. W trybie pokrętła Jogshuttle obróć joystick, aby użyć następujących funkcji: Odtwarzaj obraz do przodu / do tyłu tak długo, jak długo joystick jest obrócony. Zmień prędkość odtwarzania: prędkość zależy od stopnia obrotu. Zatrzymaj odtwarzanie obrazu. W trybie pokrętła Jogshuttle pochyl joystick, aby użyć następujących funkcji: Wychyl joystick do góry / w dół po zatrzymaniu obrazu: odtwarzanie obrazu do przodu / do tyłu. Wychyl joystick do góry / w dół, kiedy obraz jest odtwarzany: ustawienie prędkości odtwarzania. Pochyl joystick w prawo / lewo: chwilowe zatrzymanie i odtwarzanie klatka po klatce do przodu / do tyłu. W trybie pokrętła Jogshuttle przyciski Focus i Iris umożliwiają użycie następujących funkcji: Naciśnij Focus lub Iris, aby przesunąć linię czasu na skali czasu do przodu lub do tyłu. Focus przesuwa linię czasu w większych odstępach do przodu lub do tyłu, a Iris przesuwa linię czasu w mniejszych odstępach do przodu lub do tyłu. Aby zablokować system z bieżącą prędkością odtwarzania, naciśnij przycisk Shot podczas obracania joysticka. Używanie przycisków programowych Dostępne są następujące tryby pracy: Tryb drzewa Tryb ten służy do sterowania urządzeniami dostępnymi w drzewie logicznym oprogramowania Operator Client. Tryb polecenia Ten tryb pracy służy do wysyłania poleceń, takich jak włączenie trybu odtwarzania. Aby przełączać pomiędzy trybem drzewa a trybem polecenia: 1. W trybie drzewa: naciskaj lewy przycisk Level Up, aż do wyświetlenia odgałęzienia, a następnie naciśnij przycisk Exit, aby wyświetlić tryb polecenia. lub 2. W trybie polecenia: naciśnij przycisk ekranowy Tree Mode. Aby użyć trybu drzewa logicznego: 4 Włącz tryb drzewa. Prawa strona wyświetlacza przycisków ekranowych: 4 Naciśnij przycisk, aby sterować elementem (np. wyświetlić obraz z kamery lub przełączyć przekaźnik). Po naciśnięciu przycisku mapy lub folderu (czarne tło) element pojawia się z lewej strony. Po prawej stronie wyświetlana jest jego zawartość. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

86 86 pl Używanie klawiatury CCTV Bosch Video Management System Lewa strona wyświetlacza przycisków ekranowych: 1. Naciśnij przycisk po lewej stronie, aby wybrać folder lub mapę i wyświetlić zawartość wybranego elementu po prawej stronie wyświetlacza. Aby wyświetlić mapę, naciśnij jeden raz przycisk, aby ją zaznaczyć (za pomocą prostokąta), a następnie ponownie naciśnij przycisk, aby wyświetlić ją w wybranym okienku obrazu. 2. Naciśnij przycisk Level Up, aby przejść na kolejny, wyższy poziom drzewa logicznego. 3. Naciśnij przycisk UP, aby przesunąć zaznaczenie wyżej, lub przycisk DOWN, aby przesunąć zaznaczenie niżej. Na poniższych rysunkach pokazano przykład drzewa logicznego i jego wygląd na wyświetlaczu przycisków programowych klawiatury. UP Level Up Map1 Map2 Camera2 Camera1 Folder1 Map3 DOWN DOWN Aby użyć Trybu polecenia, należy: 1. Włączyć Tryb polecenia. 2. Nacisnąć przycisk, aby wykonać żądane polecenie. Dostępne są następujące polecenia: : wczytanie sekwencji Wprowadzić numer żądanej sekwencji na wyświetlaczu stanu. : odtwarzanie sekwencji i wstrzymywanie jej odtwarzania / : odtwarzanie poklatkowe sekwencji do przodu/do tyłu : maksymalizacja/przywracanie wybranego Okienka obrazu : zamykanie wybranego Okienka obrazu : przełączanie pomiędzy trybem podglądu bieżącego a trybem odtwarzania : przełączanie wybranego Okienka obrazu pomiędzy trybem podglądu bieżącego a natychmiastowym odtwarzaniem / : wyświetlanie większej/mniejszej liczby Okienek obrazu / : uruchamianie/zatrzymywanie zapisu alarmowego : włączanie/wyłączanie dźwięku NEXT: przejście do następnej strony / / / : wyzwalanie zdarzenia użytkownika (1-4); funkcja dostępna tylko przy połączeniu z jednym serwerem zarządzającym V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

87 Bosch Video Management System Używanie klawiatury CCTV pl : ustawienie domyślnego serwera Management Server; funkcja dostępna tylko w przypadku zalogowania się do aplikacji Operator Client jako użytkownik grupy użytkowników Enterprise User Group. : włączanie/wyłączanie pasków Okienka obrazu : włączanie/wyłączanie trybu pełnoekranowego Używanie klawiatury Bosch IntuiKey dołączonej do odbiornika Klawiatura podłączana do odbiornika zapewnia dostęp do programu Management Server bez potrzeby użycia oprogramowania Operator Client. Z tego względu użytkownik musi się zalogować. Dostępny jest tylko tryb analogowy. Uruchomienie klawiatury Po uruchomieniu klawiatury użytkownik musi zalogować się w programie Management Server. Uwaga! Z trybu analogowego klawiatury Bosch IntuiKey mogą korzystać tylko użytkownicy systemu Bosch VMS posiadający nazwę użytkownika oraz hasło składające się wyłącznie z liczb. Użytkownik musi posiadać prawo dostępu do odbiornika dołączonego do klawiatury Bosch IntuiKey. Aby uruchomić klawiaturę: 4 Naciśnij przycisk ekranowy Terminal. Pojawi się następujący ekran logowania: User # _ BOSCH VMS 4 Wprowadzić nazwę użytkownika. Password BOSCH VMS Po udanym logowaniu na wyświetlaczu przycisków ekranowych są wyświetlane przyciski Terminal i Keyboard Control. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

88 88 pl Używanie klawiatury CCTV Bosch Video Management System Wyświetlanie obrazów z kamer 1. Naciśnij przycisk Mon, wprowadź numer żądanego monitora, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Numery monitorów są skonfigurowane w oprogramowaniu Configuration Client. 2. Naciśnij numer żądanej kamery, a następnie klawisz ENTER. Pojawi się obraz z wybranej kamery. Przykład: Naciśnij przycisk Mon, klawisz 3 oraz ENTER. Następnie naciśnij klawisz 4 oraz ENTER. Obraz z kamery 4 jest wyświetlany na 3. monitorze analogowym. Kiedy wybrany monitor wyświetla obraz z kamery PTZ, klawiatura automatycznie przechodzi do trybu PTZ. Używanie joysticka Joystick umożliwia korzystanie z następujących funkcji: Obrócić joystick, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz. Pochylić joystick, aby obrócić oraz pochylić kamerę PTZ. Użyć przycisków Focus oraz Iris do sterowania kamerą PTZ. Używanie przycisków programowych Dostępny jest następujący tryb pracy: Tryb polecenia Aby użyć Trybu polecenia, należy: 4 Nacisnąć przycisk, aby wykonać żądane polecenie. Dostępne są następujące polecenia: Uruchamianie / zatrzymywanie zapisu alarmowego Wylogowanie V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

89 Bosch Video Management System Interfejs użytkownika pl Interfejs użytkownika Niniejszy rozdział zawiera informacje o wszystkich oknach dostępnych w aplikacji Operator Client systemu Bosch VMS. Tryb podglądu bieżącego, Strona 89 Okno Tryb odtwarzania, Strona 92 Tryb alarmowy (wyświetlanie alarmu), Strona Tryb podglądu bieżącego Okno główne > Dostęp do trybu podglądu bieżącego uzyskuje się automatycznie przy logowaniu. Tryb umożliwia przesuwanie, zmianę rozmiaru lub ukrywanie wszystkich elementów sterujących zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Aby wyświetlić menu kontekstowe, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy. Jeśli przychodzący alarm ma niższy priorytet niż aktualnie wyświetlane okno Okno obrazu, karta zaczyna migać, informując o alarmie. Jeśli przychodzący alarm ma wyższy priorytet niż aktualnie wyświetlane Okno obrazu, jest on automatycznie wyświetlany (automatycznie wyświetlany alarm). Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

90 90 pl Interfejs użytkownika Bosch Video Management System 1 Pasek menu Umożliwia wybór polecenia z menu. 2 Pasek narzędzi Wyświetla dostępne przyciski. Przesunięcie wskaźnika myszy na ikonę umożliwia wyświetlenie informacji o określonym narzędziu. 3 Pulpit odtwarzania Umożliwia sterowanie natychmiastowym odtwarzaniem obrazu, sekwencją kamery lub sekwencją alarmów. 4 Wskaźnik obciążenia systemu Wyświetla stopień wykorzystania procesora i pamięci. 5 Wybór strefy czasowej Umożliwia wybranie wpisu strefy czasowej, która będzie wyświetlana w większości pól związanych z czasem. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy przynajmniej jeden serwer Management Server w Drzewie logicznym znajduje się w innej strefie czasowej niż program Operator Client. 6 Suwak układu okienek obrazu Umożliwia wybór żądanej liczby okienek obrazu V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

91 Bosch Video Management System Interfejs użytkownika pl 91 7 Okno obrazu Umożliwia wyświetlanie okienek obrazu. Umożliwia rozmieszczenie okienek obrazu. 8 Okienko obrazu Umożliwia wyświetlenie obrazu z kamery, mapy, obrazu lub dokumentu (pliku HTML). 9 Okno Lista alarmów Wyświetla wszystkie alarmy generowane przez system. Umożliwia zaakceptowanie lub zresetowanie alarmu albo uruchomienie procesu, na przykład przez wysłanie wiadomości do osoby zajmującej się obsługą systemu. Lista alarmów nie jest wyświetlana, gdy zostanie utracone połączenie z serwerem Management Server. 10 Okno Monitory (dostępne tylko w przypadku, gdy została skonfigurowana co najmniej jedna grupa monitorów analogowych) Wyświetla skonfigurowane grupy monitorów analogowych. Umożliwia przejście do następnej lub poprzedniej grupy monitorów analogowych, o ile jest ona dostępna. Uwaga: Karta Monitory nie jest widoczna, gdy program Operator Client jest połączony z więcej niż jednym (serwerem zarządzającym) Management Server. Umożliwia sterowanie kamerą PTZ. Okno PTZ Sterowanie 11 Okno logiczne Drzewo Wyświetla urządzenia, do których ma dostęp dana grupa użytkowników. Umożliwia wybranie urządzenia w celu przypisania go do okienka obrazu. Umożliwia uporządkowanie w żądany sposób urządzeń w oknie Drzewo logiczne. Okno Ulubionych Drzewo Umożliwia zarządzanie znacznikami. Okno Znaczniki Wyświetla mapę obszaru. Umożliwia przeciągnięcie mapy w celu wyświetlenia określonego jej fragmentu. Okno Mapa Jeśli jest włączone, mapa jest wyświetlana automatycznie dla każdej kamery, z której obraz pojawia się w okienku obrazu. W tym przypadku kamera musi być skonfigurowana na mapie. Polecenia menu, Strona 102 Okno Drzewo logiczne, Strona 111 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

92 92 pl Interfejs użytkownika Bosch Video Management System Okno Drzewo Ulubionych, Strona 112 Okno Sterowanie PTZ, Strona 118 Okno Monitory, Strona 119 Okno obrazu, Strona 120 Okienko obrazu, Strona 120 Okno Lista alarmów, Strona Okno Tryb odtwarzania Okno główne > Aby wyświetlić menu kontekstowe, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy. Jeśli przychodzący alarm ma niższy priorytet niż aktualnie wyświetlane Okno obrazu, karta zaczyna migać, informując o alarmie. Jeśli przychodzący alarm ma wyższy priorytet niż Okno obrazu dla podglądu obrazu bieżącego lub odtwarzania obrazu, automatycznie wyświetlane jest okno obrazów alarmowych. Priorytety są konfigurowane w oprogramowaniu Configuration Client V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

93 Bosch Video Management System Interfejs użytkownika pl 93 1 Pasek menu Umożliwia wybór polecenia z menu. 2 Pasek narzędzi Wyświetla dostępne przyciski. Przesunięcie wskaźnika myszy na ikonę umożliwia wyświetlenie informacji dotyczącej określonego narzędzia. 3 Wskaźnik obciążenia systemu 4 Wybór strefy czasowej 5 Suwak układu Okienek obrazu Wyświetla stopień wykorzystania procesora i pamięci. Umożliwia wybranie wpisu strefy czasowej, która będzie wyświetlana w większości pól związanych z czasem. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy przynajmniej jeden serwer Management Server w Drzewie logicznym znajduje się w innej strefie czasowej niż program Operator Client. Umożliwia wybór żądanej liczby Okienek obrazu. 6 Okno obrazu Umożliwia wyświetlanie Okienek obrazu. Umożliwia rozmieszczenie Okienek obrazu. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

94 94 pl Interfejs użytkownika Bosch Video Management System 7 Okienko obrazu Umożliwia wyświetlenie obrazu z kamery, mapy, obrazu lub dokumentu (pliku HTML). 8 Umożliwia poruszanie się w obrębie zapisanych obrazów. Okno Skala czasu Umożliwia wyszukiwanie ruchu. Okno Wyniki wyszukiwania ruchu Umożliwia wyszukiwanie zapisanych obrazów. Okno Wyniki wyszukiwania sekwencji wizyjnej 9 Okno Lista alarmów Okno Monitory (dostępne tylko w przypadku, gdy została skonfigurowana co najmniej jedna grupa monitorów analogowych) Wyświetla wszystkie alarmy generowane przez system. Umożliwia zaakceptowanie lub zresetowanie alarmu albo uruchomienie procesu, na przykład przez wysłanie wiadomości e- mail do osoby zajmującej się obsługą systemu. Lista alarmów nie jest wyświetlana, gdy zostanie utracone połączenie z serwerem zarządzającym. Wyświetla skonfigurowane grupy monitorów analogowych. Umożliwia przejście do następnej lub poprzedniej grupy monitorów analogowych, o ile jest ona dostępna. Uwaga: Karta Monitory nie jest widoczna, gdy program Operator Client jest połączony z więcej niż jednym (serwerem zarządzającym) Management Server. Umożliwia sterowanie kamerą PTZ. 10 Okno Sterowanie PTZ Okno Drzewo logiczne Umożliwia wyświetlenie urządzeń, do których ma dostęp dana grupa użytkowników. Umożliwia wybranie urządzenia w celu przypisania go do Okienka obrazu V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

95 Bosch Video Management System Interfejs użytkownika pl 95 Umożliwia uporządkowanie w żądany sposób urządzeń w oknie Drzewo logiczne. Okno Drzewo Ulubionych Okno Mapa Umożliwia wyświetlenie mapy obszaru. Umożliwia przeciągnięcie mapy w celu wyświetlenia określonego fragmentu mapy. Jeśli jest włączone, mapa jest wyświetlana automatycznie dla każdej kamery, z której obraz jest wyświetlany w Okienku obrazu. W tym przypadku kamera musi być skonfigurowana na mapie. Umożliwia pobieranie eksportowanych danych wizyjnych w celu wyświetlenia lub wyszukania określonych danych. Okno Eksporty Umożliwia zarządzanie znacznikami. Okno Znaczniki Polecenia menu, Strona 102 Okno Drzewo logiczne, Strona 111 Okno Drzewo Ulubionych, Strona 112 Okno Eksporty, Strona 117 Okno Mapa, Strona 117 Okno Sterowanie PTZ, Strona 118 Okno Monitory, Strona 119 Okno obrazu, Strona 120 Okienko obrazu, Strona 120 Okno Skala czasu, Strona 121 Okno Wyniki wyszukiwania ruchu, Strona 126 Okno Wyniki wyszukiwania sekwencji wizyjnej, Strona 127 Okno Lista alarmów, Strona Tryb alarmowy (wyświetlanie alarmu) Okno główne > lub > karta > wybór alarmu > W oknie obrazów alarmowych jest wyświetlany obraz bieżący lub obraz w trybie natychmiastowego odtwarzania z kamery skonfigurowanej do wyświetlania obrazu w przypadku alarmu. Okno obrazów alarmowych jest wyświetlane automatycznie, jeśli przychodzący alarm ma wyższy priorytet niż Okno obrazu w trybie podglądu bieżącego lub odtwarzania. Priorytety są konfigurowane w oprogramowaniu Configuration Client. Umożliwia podgląd obrazów z kamer alarmowych. Kamery alarmowe są konfigurowane w oprogramowaniu Configuration Client. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

96 96 pl Interfejs użytkownika Bosch Video Management System Jeśli przychodzący alarm ma niższy priorytet niż aktualnie wyświetlane okno obrazu, karta zaczyna migać, informując o alarmie. Jeśli liczba wyświetlanych alarmów przekracza liczbę dostępnych rzędów obrazów alarmowych, alarmy, dla których brakuje miejsca wyświetlane są kolejno w ostatnim rzędzie. Użytkownik może sterować sekwencją alarmową za pomocą elementów sterujących odtwarzaniem na pasku narzędzi okna obrazów alarmowych. Obrazów wyświetlanych w ostatnim rzędzie nie można odtwarzać w trybie natychmiastowym. Uwaga! Mapa wyświetlana w Okienku obrazów alarmowych jest zoptymalizowana pod kątem wyświetlania i zawiera tylko początkowy widok podstawowego pliku.dwf V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

97 Bosch Video Management System Interfejs użytkownika pl 97 1 Pasek menu Umożliwia wybór polecenia z menu. 2 Pasek narzędzi Wyświetla dostępne przyciski. Przesunięcie wskaźnika myszy na ikonę umożliwia wyświetlenie informacji dotyczącej określonego narzędzia. 3 Pulpit odtwarzania Umożliwia sterowanie natychmiastowym odtwarzaniem obrazu, sekwencją kamery lub sekwencją alarmów. 4 Wskaźnik obciążenia systemu Wyświetla stopień wykorzystania procesora i pamięci. 5 Wybór strefy czasowej Umożliwia wybranie wpisu strefy czasowej, która będzie wyświetlana w większości pól związanych z czasem. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy przynajmniej jeden serwer Management Server w Drzewie logicznym znajduje się w innej strefie czasowej niż program Operator Client. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

98 98 pl Interfejs użytkownika Bosch Video Management System 6 Okno obrazów alarmowych Umożliwia wyświetlanie Okienek obrazów alarmowych. 7 Okienko obrazów alarmowych Umożliwia wyświetlenie obrazu z kamery, mapy, obrazu lub dokumentu (pliku HTML). 8 Priorytet alarmu Wyświetla wartość priorytetu, który został skonfigurowany w oknie Configuration Client dla funkcji automatycznego wyświetlania. 9 Czas Wyświetla godzinę wyzwolenia alarmu. 10 Przyciski sekwencji alarmowej Kliknąć, aby wyświetlić poprzednie lub następne Okienko obrazów alarmowych. 11 Liczba alarmów Pokazuje liczbę aktualnie wyświetlanych alarmów oraz liczbę wszystkich alarmów. 12 Okno Lista alarmów Wyświetla wszystkie alarmy generowane przez system. Umożliwia zaakceptowanie lub zresetowanie alarmu albo uruchomienie procesu, na przykład przez wysłanie wiadomości do osoby zajmującej się obsługą systemu. Lista alarmów nie jest wyświetlana, gdy zostanie utracone połączenie z serwerem Management Server. 13 Typ zdarzenia Pokazuje typ zdarzenia, które wyzwoliło alarm. 14 Okno Monitory (dostępne tylko w przypadku, gdy została skonfigurowana co najmniej jedna grupa monitorów analogowych) Wyświetla skonfigurowane grupy monitorów analogowych. Umożliwia przejście do następnej lub poprzedniej grupy monitorów analogowych, o ile jest ona dostępna. Uwaga: Karta Monitory nie jest widoczna, gdy program Operator Client jest połączony z więcej niż jednym (serwerem zarządzającym) Management Server. Umożliwia sterowanie kamerą PTZ. Okno Sterowanie PTZ 15 Okno Drzewo logiczne Umożliwia wyświetlenie urządzeń, do których ma dostęp dana grupa użytkowników. Umożliwia wybranie urządzenia w celu przypisania go do Okienka obrazu. Umożliwia uporządkowanie w żądany sposób urządzeń w oknie Drzewo logiczne. Okno Ulubionych Drzewo V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

99 Bosch Video Management System Interfejs użytkownika pl 99 Umożliwia zarządzanie znacznikami. Okno Okno Znaczniki Mapa Umożliwia wyświetlenie mapy obszaru. Umożliwia przeciągnięcie mapy w celu wyświetlenia określonego fragmentu mapy. Jeśli jest włączone, mapa jest wyświetlana automatycznie dla każdej kamery, z której obraz jest wyświetlany w Okienku obrazu. W tym przypadku kamera musi być skonfigurowana na mapie. Polecenia menu, Strona 102 Okno Drzewo logiczne, Strona 111 Okno Drzewo Ulubionych, Strona 112 Okno Mapa, Strona 117 Okno Sterowanie PTZ, Strona 118 Okno Monitory, Strona 119 Okno obrazu, Strona 120 Okienko obrazu, Strona 120 Okno Lista alarmów, Strona Używane ikony Poniższa tabela zawiera zestawienie ikon używanych w programie Operator Client. Informacje o ikonach używanych na skali czasu znajdują się w rozdziale Okno Skala czasu, Strona 121. Niektóre z poniższych ikon nie są dostępne w systemie Bosch VMS Archive Player. : węzeł główny drzewa logicznego (nazwa drzewa logicznego przypisana przez użytkownika). : program Operator Client jest połączony z serwerem Management Server. : dostępna jest nowa konfiguracja. Aby zaakceptować, wyloguj się i zaloguj ponownie. : licencja nie jest dostępna : nie połączono : podstawowy VRM : pomocniczy VRM : podstawowy awaryjny VRM : pomocniczy awaryjny VRM : wskazuje źródło wyświetlanego zapisu zapis z podstawowego VRM. Kliknij na pasku narzędzi okienka obrazu, aby zmienić źródło zapisu (dostępne tylko wtedy, gdy jest skonfigurowany pomocniczy VRM lub ANR). Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

100 100 pl Interfejs użytkownika Bosch Video Management System : wskazuje źródło wyświetlanego zapisu zapis z pomocniczego VRM. Kliknij na pasku narzędzi okienka obrazu, aby zmienić źródło zapisu. : wskazuje na odtwarzanie z ANR. Kliknij na pasku narzędzi okienka obrazu, aby zmienić źródło zapisu. : wskazuje na odtwarzanie z podstawowego awaryjnego VRM. Kliknij na pasku narzędzi okienka obrazu, aby zmienić źródło zapisu (dostępne tylko wtedy, gdy jest skonfigurowany pomocniczy VRM lub ANR). : wskazuje na odtwarzanie z pomocniczego awaryjnego VRM. Kliknij na pasku narzędzi okienka obrazu, aby zmienić źródło zapisu. : wskazuje na odtwarzanie z nadajnika. Kliknij na pasku narzędzi okienka obrazu, aby zmienić źródło zapisu (dostępne tylko wtedy, gdy jest skonfigurowany pomocniczy VRM lub ANR). : wskazuje na odtwarzanie z nadajnika. Kliknij na pasku narzędzi okienka obrazu, aby zmienić źródło zapisu. : dostępne są dane dodatkowe. : dane dodatkowe nie są dostępne. : niedostępne. W przypadku serwera zarządzającego Management Server: brak dostępnej konfiguracji. : odłączono. : brak autoryzacji. : tryb podglądu bieżącego. : tryb odtwarzania. : Management Server z taką ikoną znajduje się w innej strefie czasowej. : suwak służy do regulacji głośności dźwięku we wszystkich okienkach obrazu. / : włączanie/wyłączanie dźwięku. : kliknij, aby wyświetlić/ukryć pasek narzędzi każdego okienka obrazu. : kliknij, aby wyświetlić okienko obrazu w trybie pełnoekranowym. : kliknij, aby wydrukować obraz z wybranego okienka obrazu. : kliknij, aby zapisać plik obrazu z wybranego okienka obrazu. : kliknij, aby dodać widok do Ulubionych. : kliknij, aby dodać zakładkę V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

101 Bosch Video Management System Interfejs użytkownika pl 101 : kliknij i przytrzymaj, aby rozmawiać przez głośnik nadajnika ze skonfigurowanym dźwiękiem. Przycisk jest aktywny, jeśli w okienku obrazu został wybrany nadajnik z funkcją dźwięku. : folder zawierający różne elementy. : folder zawierający różne elementy z przypisaną mapą. : kamera. : połączenie przerwane. : zapis obrazu z kamery. : zanik sygnału wizyjnego. : kamera krosownicy. : kamera podglądu bieżącego z obsługą lokalnego urządzenia pamięci masowej. : kamera DVR. : kamera systemu DiBos. : zapis obrazu z kamery DiBos. : stan nieznany. : zbyt jasno. : zbyt ciemno. : za duży szum. : sprawdzanie odniesienia nie powiodło się (np. z powodu zmiany położenia kamery). : przekaźnik. : wejścia. : skrypt poleceń. : dokument. : sekwencja kamer. : odtwarzanie sekwencji obrazów z kamer zostało przerwane. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

102 102 pl Interfejs użytkownika Bosch Video Management System : odtwarzanie sekwencji obrazów z kamer jest uruchomione. : zoom cyfrowy. : transkodowanie włączone. : zapis alarmowy uruchamiany ręcznie. : odtwarzanie natychmiastowe. : węzeł główny drzewa ulubionych. : kliknij, aby wyświetlić okno obrazów alarmowych (dostępne tylko wówczas, gdy istnieją oczekujące alarmy). : kliknij, aby ponownie wyświetlić tryby podglądu bieżącego lub odtwarzania, kiedy jest wyświetlone okno obrazów alarmowych. Okno Skala czasu, Strona Polecenia menu Polecenia menu System Tryb odtwarzania / Tryb podglądu bieżącego Zmień hasło Wyloguj Zakończ Przełącza do trybu odtwarzania lub trybu podglądu bieżącego, w zależności od aktualnego stanu. Wyświetla okno dialogowe służące do wprowadzenia nowego hasła. Służy do wyjścia z programu oraz wyświetlenia okna dialogowego logowania. Kończy pracę z programem. Polecenia menu Kamera Zapisz obraz Drukuj obraz... Dźwięk włączony/dźwięk wyłączony Zapisz obraz z kamery Wyświetla okno dialogowe służące do zapisania obrazu z wybranej kamery. Wyświetla okno dialogowe służące do zapisu obrazu z wybranej kamery. Włącza lub wyłącza dźwięk z wybranej kamery. Uruchamia zapis obrazu z wybranej kamery. Zapis jest wykonywany w jakości ustawionej dla trybu zapisu alarmowego V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

103 Bosch Video Management System Interfejs użytkownika pl 103 Odtwarzanie natychmiastowe Uruchamia odtwarzanie obrazu z wybranej kamery w skonfigurowanym czasie przewijania do tyłu (nie działa w trybie odtwarzania). Obraz odniesienia... Zamknij Wyświetla okno dialogowe Obraz odniesienia dla obecnie wybranego okienka obrazu (nie działa w trybie odtwarzania). Zamyka wybrane okienko obrazu. Polecenia menu Narzędzia Znajdź w rejestrze Znajdź sekwencję wizyjną Przełącz paski Okienek obrazu Pokaż mniej Okienek obrazu Pokaż więcej Okienek obrazu Wyświetla okna dialogowe Wybierz parametry wyszukiwania i Wyniki Rejestru. Po zalogowaniu się jako użytkownik grupy użytkowników Enterprise zostaje wyświetlone okno dialogowe Wybierz serwer. Dostępne wyłącznie w trybie odtwarzania. Kliknij, aby wyświetlić okno dialogowe Wybierz parametry wyszukiwania. Ukrywa lub wyświetla paski okienek obrazu. Zmniejsza liczbę wyświetlanych okienek obrazu. Zwiększa liczbę wyświetlanych okienek obrazu. Polecenia dostępne w menu Skala czasu (tylko w trybie odtwarzania) Pierwszy zapis Ostatni zapis Odtwarzanie Pauza Odtwarzanie do tyłu Chroń sekwencję wizyjną Niechroniona sekwencja wizyjna Usuń zapis Sprawdź autentyczność... Eksportuj sekwencję wizyjną... Przesuwa linię czasu na najstarszy zapis. Przesuwa linię czasu na najnowszy zapis. Odtwarzanie do przodu, począwszy od bieżącego położenia linii czasu. Zatrzymanie odtwarzania w bieżącym położeniu. Aby wznowić odtwarzanie, kliknij Odtwarzanie. Odtwarzanie do tyłu, począwszy od bieżącego położenia linii czasu. Wyświetla okno dialogowe Chroń sekwencję wizyjną. Wyświetla okno dialogowe Niechroniona sekwencja wizyjna. Wyświetla okno dialogowe Usuń zapis. Wyświetla okno dialogowe Sprawdź autentyczność. (Dotyczy tylko nagrań w rejestratorze NVR). Wyświetla okno dialogowe Eksportuj sekwencję wizyjną. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

104 104 pl Interfejs użytkownika Bosch Video Management System Wczytaj eksportowaną sekwencję wizyjną Wyświetla okno dialogowe umożliwiające wybranie pliku do wyeksportowania. Wyeksportowany plik zostanie wyświetlony w drzewie Eksporty. Polecenia menu Alarmy Akceptuj zaznaczone alarmy Akceptuj wszystkie nowe alarmy Usuń wszystkie przyjęte alarmy Usuń zaznaczone alarmy Przepływ pracy... Ustawia stan wszystkich wybranych alarmów na Przyjęty i wyświetla je w oknie obrazów alarmowych. Ustawia stan wszystkich nowych alarmów na Przyjęty. Ustawia stan wszystkich zaakceptowanych alarmów na Usunięto. Wpis jest usuwany z okna Lista alarmów i z okna obrazów alarmowych. Ustawia stan wszystkich zaznaczonych alarmów na Usunięto. Wpis jest usuwany z okna Lista alarmów i z okna obrazów alarmowych. Wyświetla plan działania dla wybranego alarmu, jeśli jest dostępny. Polecenia menu Dodatki Dodaj do Ulubionych Wycisz dźwięki systemu Opcje Ustawienia domyślne Ostatnie ustawienia Zapisuje bieżący układ okienka obrazu jako widok w Drzewo Ulubionych. Wyłącza dźwięk w dostępnych okienkach obrazu oraz dźwięk alarmu. Wyświetla okno dialogowe Opcje. Przywraca ustawienia domyślne układu monitora, interfejsu użytkownika oraz opcji. Przywraca poprzednio pobrane ustawienia układu monitora, interfejsu użytkownika oraz opcji. Polecenia menu Pomoc Wyświetl pomoc Informacje Wyświetla Pomoc ekranową systemu Bosch VMS. Wyświetla okno dialogowe zawierające informacje o zainstalowanym systemie, np. numer wersji Okno dialogowe Obraz odniesienia Okno główne > > kliknij prawym przyciskiem myszy okienko obrazu > polecenie Obraz odniesienia... Umożliwia wyświetlenie i aktualizację obrazu odniesienia V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

105 Bosch Video Management System Interfejs użytkownika pl 105 Widok z kamery: Wyświetla obraz bieżący z wybranej kamery. Obraz odniesienia: Wyświetla obraz odniesienia po kliknięciu Aktualizuj. Aktualizuj Kliknij, aby ustawić obraz odniesienia. Pojawi się obraz odpowiadający punktowi czasowemu, w którym zostało wybrane polecenie Aktualizuj. Aktualizacja obrazu odniesienia, Strona Proszę wybrać serwer Okno główne > menu Narzędzia > polecenie Znajdź w rejestrze To okno dialogowe jest dostępne tylko po zalogowaniu się jako użytkownik grupy użytkowników Enterprise. Pozwala wybrać serwer zarządzający, na którym realizowane jest przeszukiwanie Rejestru. Management Server: Wybrać adres IP żądanego serwera Management Server Okno dialogowe Wybierz parametry wyszukiwania Okno dialogowe > menu Narzędzia > polecenie Znajdź w rejestrze lub Okno główne > menu Narzędzia > polecenie Znajdź w rejestrze > okno dialogowe Wybierz serwer > wybrać serwer Management Server w systemie Enterprise System lub Okno główne > > Umożliwia zdefiniowanie i zapisanie kryteriów wyszukiwania do szukania wpisów w Rejestrze. Jeśli okno zostanie otwarte w Trybie odtwarzania poprzez menu Narzędzia, przedział czasowy wybrany na Skala czasu jest kopiowany do pól Data i czas. Jeśli okno zostanie otwarte za pomocą ikony, kamery bieżącego Okna obrazu oraz serwer Management Server kamery, której obraz jest wyświetlany w wybranym Okienku obrazu, zostają wstępnie wybrane jako kryteria wyszukiwania. Jeśli w oknie obrazu nie jest wyświetlany obraz z żadnej kamery, wstępnie wybierany jest pierwszy serwer Management Server Drzewa logicznego. W przypadku wybrania innej strefy czasowej dane czasu i daty wyświetlane w wynikach wyszukiwania w Rejestrze są odpowiednio zmieniane. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

106 106 pl Interfejs użytkownika Bosch Video Management System Filtr Wybrać nazwę filtra z wcześniej zdefiniowanymi kryteriami wyszukiwania lub wprowadzić nazwę dla nowego filtra. Usuń Kliknąć, aby usunąć wpis zaznaczony na liście Filtr. Wczytaj Kliknąć, aby pobrać kryteria wyszukiwania zaznaczonej nazwy filtra. Zapisz Kliknąć, aby zapisać kryteria wyszukiwania pod wybraną nazwą filtra. Resetuj Kliknąć, aby zresetować kryteria wyszukiwania zaznaczonej nazwy filtra. Data i czas Wprowadzić datę i godzinę, aby zdefiniować przedział czasu, który ma zostać uwzględniony przy wyszukiwaniu V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

107 Bosch Video Management System Interfejs użytkownika pl 107 Liczba wyników Wybrać z listy opcję w celu ograniczenia liczby pasujących wyników wyszukiwania. Dodaj zdarzenie Kliknąć, aby wyświetlić okno dialogowe Wybór zdarzenia. Usuń zdarzenie Kliknąć, aby usunąć zaznaczone zdarzenie. Usuń wszystkie zdarzenia Kliknąć, aby usunąć wszystkie zdarzenia. Add/Edit Conditions Kliknij, aby wyświetlić okno dialogowe Search Conditions. Remove Conditions Kliknij, aby usunąć wybrany wpis warunku. Remove All Conditions Kliknij, aby usunąć wszystkie wpisy warunku. Priorytet Wybrać priorytet alarmu do wyszukania. Stan alarmowy Wybrać stan alarmowy do wyszukania. Tylko zapis Kliknąć, aby wyszukać tylko zapisane alarmy. Wymuś etapy pracy Kliknąć, aby wyszukać alarmy skonfigurowane na wymuszanie wykonania sekwencji zadań. Resetuj automatycznie Kliknąć, aby wyszukać alarmy resetowane automatycznie. Dodaj urządzenie Kliknąć, aby wyświetlić okno dialogowe Wybór urządzeń. Usuń urządzenie Kliknąć, aby usunąć zaznaczone urządzenie. Usuń wszystkie urządzenia Kliknąć, aby usunąć wszystkie urządzenia. Szczegóły Wprowadzić ciąg do wyszukania. Niektóre ważne zdarzenia zawierają ciągi ułatwiające ich wyszukanie. Na przykład, jeden z błędów systemowych SystemErrorEvent zawiera ciąg znaków Osiągnięto maks. pojemność kolejki alarmów serwera!. Dopuszczalne jest użycie znaku wieloznacznego *. Na przykład, można wprowadzić *triggered*, aby wyszukać ciąg znaków An alarm was triggered by a network failure.*triggered lub triggered* nie spowoduje wyszukania tego ciągu znaków. Użytkownik Wprowadzić nazwę użytkownika do wyszukania. Szukaj Kliknąć, aby rozpocząć wyszukiwanie Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyniki Rejestru. Zamknij Kliknąć, aby zamknąć okno dialogowe. Wyszukiwanie nie zostanie uruchomione. Jeśli kryteria wyszukiwania nie zostały zapisane pod nazwą filtra, zostaną utracone. Wyszukiwanie zapisanego obrazu, Strona 70 Wyszukiwanie wpisów w rejestrze, Strona 69 Okno dialogowe Warunki wyszukiwania, Strona 109 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

108 108 pl Interfejs użytkownika Bosch Video Management System Okno dialogowe Wybór urządzeń, Strona 109 Okno dialogowe Wybór zdarzenia, Strona Okno dialogowe Wyszukiwanie danych dodatkowych Okno główne > > > kliknij > okno dialogowe Search for Additional Data W zapisach można wyszukiwać dane dodatkowe. Aby zawęzić wyszukiwanie, należy dodać daną dodatkową z określoną wartością. Kamery Na liście kliknij żądaną kamerę do wyszukiwania. Data i czas Wprowadzić datę i godzinę, aby zdefiniować przedział czasu, który ma zostać uwzględniony przy wyszukiwaniu. Search Conditions Dodaj warunek wyszukiwania, aby je zawęzić. Dane dodatkowe, Strona 36 Wyświetlanie danych dodatkowych, Strona V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

109 Bosch Video Management System Interfejs użytkownika pl Okno dialogowe Warunki wyszukiwania Okno główne > menu Narzędzia > polecenie Znajdź w rejestrze > okno dialogowe Wybierz parametry wyszukiwania > przycisk Add/Edit Conditions Można łączyć wiele wartości różnych wpisów danych dodatkowych, aby wyszukać żądany wpis w rejestrze. W tym celu można na przykład połączyć kod banku z danymi. Add Condition Kliknij, aby dodać nowy wpis w kolumnie Data Field Name. Na liście dostępnych wartości dodatkowych wybierz żądany wpis. W kolumnie Comparative Value wprowadź ciąg znaków do wyszukania. Powtórz te czynności dla innych wartości danych. Remove Condition Kliknij, aby usunąć wybrany wpis. Remove All Kliknij, aby usunąć wszystkie wpisy. Okno dialogowe Wybierz parametry wyszukiwania, Strona 105 Wyszukiwanie wpisów w rejestrze, Strona Okno dialogowe Wybór urządzeń Okno główne > menu Narzędzia > polecenie Znajdź w rejestrze > okno dialogowe Wybierz parametry wyszukiwania > przycisk Dodaj urządzenie Umożliwia wybranie właściwych urządzeń w celu wyszukania wpisów w rejestrze oraz zapisanych obrazów. Wyszukiwanie zapisanego obrazu, Strona 70 Wyszukiwanie wpisów w rejestrze, Strona 69 Okno dialogowe Wybierz parametry wyszukiwania, Strona Okno dialogowe Wybór zdarzenia Okno główne > menu Narzędzia > polecenie Znajdź w rejestrze > okno dialogowe Wybierz parametry wyszukiwania > przycisk Dodaj zdarzenie Umożliwia dodanie zdarzeń w celu filtrowania. Wyszukiwanie zapisanego obrazu, Strona 70 Wyszukiwanie wpisów w rejestrze, Strona 69 Okno dialogowe Wybierz parametry wyszukiwania, Strona Okno dialogowe Wyniki Rejestru Okno główne > menu Narzędzia > polecenie Znajdź w rejestrze > okno dialogowe Wybierz parametry wyszukiwania > przycisk Szukaj Wyświetla wyniki wyszukiwania w Rejestrze. W przypadku wybrania innej strefy czasowej dane czasu i daty wyświetlane w wynikach wyszukiwania w Rejestrze są odpowiednio zmieniane. Back to Filter Kliknij, aby wyświetlić okno dialogowe Wybierz parametry wyszukiwania. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

110 110 pl Interfejs użytkownika Bosch Video Management System Save Results Kliknij, aby wyświetlić okno dialogowe służące do zapisu pliku tekstowego z wpisami rejestru w formacie CSV. Uwaga! Po otwarciu tak wyeksportowanego pliku CSV w programie Microsoft Excel może się zdarzyć, że w odpowiednich komórkach nie będą się pojawiać wartości sekund. Aby to naprawić, należy zmienić formatowanie tych komórek z m/d/yyyy h:mm na m/d/yyyy h:mm:ss Wyszukiwanie wpisów w rejestrze, Strona Okno dialogowe Opcje Okno główne > menu Dodatki > polecenie Opcje Umożliwia skonfigurowanie parametrów do współpracy z systemem Bosch VMS. Karta Sterowanie Czas oczekiwania dla sekwencji uruchamianych automatycznie [s]: Wprowadzić żądaną liczbę sekund, w ciągu których obraz z kamery ma być wyświetlany w Okienku obrazu. Ten czas obowiązuje także w przypadku sekwencji alarmowych. Prędkość sterowania PTZ Przesuwać suwak, aby regulować prędkość sterowania kamerami PTZ. Czas przewijania odtwarzania natychmiastowego [s]: Wprowadzić liczbę sekund czasu przewijania do tyłu przy odtwarzaniu natychmiastowym. Wyświetlanie mapy zawierającej kamerę odpowiadającą wybranemu Okienku obrazu Kliknij, aby była wyświetlana mapa kamery ustawionej w wybranym okienku obrazu. Ta mapa jest wyświetlana w oknie Mapa monitora Sterowanie. Jeśli wybrana kamera nie jest skonfigurowana na żadnej mapie, w oknie Mapa nie pojawia się żaden obraz. Wyświetlana mapa jest pierwszą mapą w drzewie logicznym, patrząc od elementu głównego, zawierającą wybraną kamerę. Jeśli w wybranym okienku obrazu jest uruchomiona sekwencja kamery, mapa w oknie Mapa jest odpowiednio uaktualniana po każdym kroku sekwencji. Karta Wyświetlanie Format okienka obrazu Dla każdego podłączonego monitora wybrać wymagany format Okienek obrazu w programie Operator Client. Dla kamer HD zastosować format 16:9. Ustawienie to jest nadrzędne wobec ustawienia wprowadzonego w programie Configuration Client podczas pierwszego uruchomienia programu Operator Client. Wyświetl numer logiczny Zaznaczyć, aby wyświetlić numer logiczny kamery w oknie Drzewo logiczne. Adres IP widoczny w zapisanych i wydrukowanych materiałach Zaznacz, aby adres IP urządzenia w drzewie logicznym był dostępny na wydrukowanym lub zapisanym obrazie. Położenie okienka danych dodatkowych Wybierz żądane położenie okienka danych dodatkowych, klikając ikonę. Karta Dźwięk Odtwarzaj dźwięk z wybranego Okienka obrazu Zaznaczyć, aby włączyć odtwarzanie dźwięku z obrazem w wybranym Okienku obrazu V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

111 Bosch Video Management System Interfejs użytkownika pl 111 Wielokanałowe odtwarzanie dźwięku Zaznaczyć, aby włączyć jednoczesne odtwarzanie dźwięku dla wszystkich obrazów wyświetlanych w Okienkach obrazu. Głośność dźwięku alarmu i zdarzenia Przesunąć suwak, aby ustawić głośność dźwięku alarmu. Półdupleks Zaznaczyć, aby uaktywnić tryb półdupleksu dla funkcji interkomu. Pełny dupleks Zaznaczyć, aby uaktywnić tryb pełnego dupleksu odnośnie do funkcji interkomu. Karta Transcoding Nagrania z kamer i podgląd na żywo można wyświetlać za pomocą programu Operator Client także wtedy, gdy połączenie sieciowe między Bosch VMS i komputerem Operator Client oferuje małą szerokość pasma. W przypadku korzystania z sieci o małej szerokości pasma dostępne są 2 opcje: Transkodowanie sprzętowe Transkodowanie programowe Aby korzystać z transkodowania sprzętowego, system VRM musi być wyposażony w przynajmniej jeden transkoder. Transkodera nie konfiguruje się w systemie Bosch VMS. Informacje o konfiguracji transkodera można znaleźć w dokumentacji systemu VRM. Każdy transkoder może przetwarzać 1 strumień. Dla każdego kolejnego strumienia wymagane jest osobne urządzenie. Transkodowanie sprzętowe jest możliwe tylko w przypadku sieciowych urządzeń wideo firmy Bosch podłączonych do urządzenia VRM. Aby używać transkodowania programowego, należy skonfigurować usługę Mobile Video Service w systemie (Enterprise) Management Server. W środowisku Enterprise System są wykorzystywane tylko usługi MVS zainstalowane na komputerze Enterprise Management Server. Hardware (default) Zaznacz, aby włączyć transkoder sprzętowy. Jest to ustawienie domyślne. Software Zaznacz, aby włączyć transkoder programowy. Wyświetlanie obrazu przez łącze o małej szerokości pasma, Strona Okno Drzewo logiczne Okno główne > lub > karta Okno główne > > karta Wyświetla hierarchiczną strukturę wszystkich urządzeń dostępnych dla grupy użytkowników. Po zalogowaniu się użytkownika do serwera Enterprise Management Server nazwa kamery jest wyświetlana z nazwą jej serwera jako prefiksem. Prawo tworzenia i modyfikowania okien Drzewo logiczne w systemie Configuration Client przysługuje wyłącznie administratorowi. Umożliwia przeciągnięcie elementu do następujących elementów interfejsu użytkownika: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

112 112 pl Interfejs użytkownika Bosch Video Management System Kamery, mapy, dokumentu do Okienka obrazu Każdego elementu do okna Drzewo Ulubionych Mapy do okna Mapa Kamery do okna Monitory Rozmieszczenie okienek obrazu, Strona 43 Przypisywanie kamery do monitora, Strona 49 Wyświetlanie obrazu z kamery w okienku obrazu, Strona 42 Dodawanie elementów do okna Drzewo Ulubionych, Strona 58 Wyświetlanie obrazów ze wstępnie skonfigurowanej sekwencji kamer, Strona 44 Wyświetlanie obrazu przez łącze o małej szerokości pasma, Strona Okno dialogowe Szukaj Okno główne > > karta > kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł główny > kliknij Wyszukiwanie w drzewie lub Okno główne > > karta > kliknij prawym przyciskiem myszy żądany element > kliknij Wyszukiwanie w drzewie Pozwala znaleźć żądany element w drzewie logicznym. Wyszukaj Wprowadź ciąg wyszukiwania odpowiadający wyświetlanej nazwie elementu. Użyj symboli wieloznacznych? i *. Poprzedni Kliknij, aby zaznaczyć poprzedni element odpowiadający wprowadzonemu ciągowi wyszukiwania. Następny Kliknij, aby zaznaczyć następny element odpowiadający wprowadzonemu ciągowi wyszukiwania. Znajdź Kliknij, aby zaznaczyć pierwszy element odpowiadający wprowadzonemu ciągowi wyszukiwania. Zamknij Kliknij, aby zamknąć okno dialogowe Okno Drzewo Ulubionych Okno główne > lub > karta Okno główne > > karta V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

113 Bosch Video Management System Interfejs użytkownika pl 113 Można zapisywać, organizować oraz usuwać urządzenia z drzewa logicznego i widoków w okienkach obrazu w oknie Drzewo Ulubionych zgodnie z własnymi wymaganiami. Bieżące ustawienia zoomu cyfrowego i obrazu zostają zapisane. Dodawanie elementów do okna Drzewo Ulubionych, Strona 58 Tworzenie / edycja widoków, Strona 58 Uruchamianie automatycznej sekwencji kamer, Strona Okno dialogowe Eksportuj sekwencję wizyjną Okno główne > > menu Skala czasu > polecenie Eksportuj sekwencję wizyjną... Umożliwia eksport danych wizyjnych w formacie Bosch VMS Archive Player lub formacie ASF. Użytkownik może zmienić przedział czasowy danych wizyjnych, które mają być eksportowane. Uwaga! Nie można eksportować danych z lokalnego urządzenia pamięci masowej. Dane wizyjne i foniczne można eksportować na napęd lokalny, napęd CD / DVD, dysk Blu-Ray, napęd sieciowy lub napęd USB. Uwaga: W przypadku korzystania z napędu USB należy korzystać z urządzeń USB o odpowiednich parametrach, aby uniknąć awarii. Dane są eksportowane w formacie natywnym (Bosch VMS Archive Player) lub ASF. Kiedy sekwencja wizyjna jest eksportowana w formacie natywnym, można dodać program Bosch VMS Archive Player jako przeglądarkę. Dane w formacie ASF mogą być odtwarzane za pomocą standardowego oprogramowania, takiego jak Windows Media Player. Dane wizyjne i foniczne z wybranych kamer można wyeksportować. Tylko w Enterprise System: można wybrać zdalny Management Server do wykonania tam eksportu. Można eksportować zapisy tylko z kamer zarządzanych przez wybrany Management Server. Na stacji roboczej jednocześnie może być wykonywany tylko jeden eksport. Uwaga: Dla każdej kamery objętej eksportem wymagane jest pozwolenie. Jeżeli wyeksportowanie danych wizyjnych na dysk twardy nie powiedzie się, dane wizyjne, które zostały już wyeksportowane, zostaną usunięte. Nazwa: Wprowadzić nazwę eksportowanego pliku. Uruchom Zaznaczyć to pole wyboru, aby ustawić czas początkowy zapisu wizyjnego dla zadania eksportu. Wybrać na listach datę i godzinę. Zakończ Zaznaczyć to pole wyboru, aby ustawić czas końcowy zapisu wizyjnego dla zadania eksportu. Wybrać na listach datę i godzinę. Format natywny Kliknąć, aby wybrać format Bosch VMS Archive Player. Przeglądarka pliku eksportu Kliknąć, aby określić, że konfiguracja programu Bosch VMS Archive Player jest zapisana w lokalizacji wybranej w obszarze Nośnik danych. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

114 114 pl Interfejs użytkownika Bosch Video Management System ASF (kompatybilny z Media Player) Kliknąć, aby wybrać format ASF (zgodny z odtwarzaczem Windows Media Player). Wybrać z listy wymaganą jakość. Remote Export Kliknij, aby włączyć eksport zdalny. Można wybrać Management Server systemu Enterprise System. Eksport będzie wykonywany na komputerze Management Server. Zapewnij dostępność odpowiedniego nośnika danych. Dysk: Kliknąć Przeglądaj, aby zaznaczyć partycję dysku twardego dla zadania eksportu. CD/DVD/Blu-Ray: Wybierz z listy nagrywarkę CD/DVD/Blu-Ray dla zadania eksportu. Opcja jest nieaktywna, gdy zaznaczono Remote Export. Komentarz: Wprowadzić komentarz dotyczący eksportu. Kliknąć, aby uzyskać szczegółowe instrukcje: Eksportowanie danych wizyjnych, Strona Okno Znaczniki Okno główne > lub > karta Okno główne > > karta Użytkownik może zapisać przedział czasowy podglądu bieżącego lub zapisu w znaczniku. Znacznik zapisuje czas początkowy i końcowy, kamery przypisane w tym czasie do Okna obrazu oraz cały Układ okienek obrazu. Przedział czasowy może wynosić 0 sekund. Znaczniki są zapisywane w okienku. Usunięcie znacznika nie ma wpływu na powiązane z nim nagrania. Użytkownik nie może dodać lub usunąć kamer przypisanych do znacznika. Aby zmienić znacznik, należy go załadować, wprowadzić zmiany, a następnie zapisać. Jeśli nagranie zostanie usunięte, powiązany z nim znacznik nie jest synchronizowany. Po załadowaniu ukazuje się Okienko obrazu w kolorze czarnym. Po zalogowaniu się użytkownika do serwera Enterprise Management Server nazwa kamery jest wyświetlana z nazwą jej serwera Management Server jako prefiksem. Uwaga: Nie należy dodawać do znacznika więcej niż 4 kamer, aby zapobiegać problemom związanym z wydajnością podczas ładowania znacznika. Edytowanie znacznika, Strona 60 Wczytywanie znacznika, Strona Dodanie okna dialogowego Znacznik Okno główne > > przypisać żądane kamery do Okna obrazu > lub Okno główne > > przypisać żądane kamery do Okna obrazu > V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

115 Bosch Video Management System Interfejs użytkownika pl 115 Użytkownik może zapisać przedział czasowy podglądu bieżącego lub zapisu w znaczniku. Znacznik zapisuje czas początkowy i końcowy, kamery przypisane w tym czasie do Okna obrazu oraz cały Układ okienek obrazu. Przedział czasowy może wynosić 0 sekund. Znaczniki są zapisywane w okienku. Usunięcie znacznika nie ma wpływu na powiązane z nim nagrania. Użytkownik nie może dodać lub usunąć kamer przypisanych do znacznika. Aby zmienić znacznik, należy go załadować, wprowadzić zmiany, a następnie zapisać. Jeśli nagranie zostanie usunięte, powiązany z nim znacznik nie jest synchronizowany. Po załadowaniu ukazuje się Okienko obrazu w kolorze czarnym. Po zalogowaniu się użytkownika do serwera Enterprise Management Server nazwa kamery jest wyświetlana z nazwą jej serwera Management Server jako prefiksem. Uwaga: Nie należy dodawać do znacznika więcej niż 4 kamer, aby zapobiegać problemom związanym z wydajnością podczas ładowania znacznika. Godzina rozpoczęcia Wybrać na listach datę i godzinę. Godzina zakończenia Wybrać na listach datę i godzinę. Kamery Wyświetla kamery przypisane do tego znacznika. Dodawanie znacznika, Strona Okno dialogowe Eksportuj znacznik Okno główne > > > kliknąć prawym przyciskiem myszy znacznik > polecenie Eksportuj znacznik lub Okno główne > > > kliknąć prawym przyciskiem myszy znacznik > polecenie Eksportuj znacznik Umożliwia eksport danych wizyjnych znacznika w formacie Bosch VMS Archive Player lub formacie ASF. Użytkownik może zmienić przedział czasowy danych wizyjnych, które mają być eksportowane. Dane wizyjne i foniczne można eksportować na napęd lokalny, napęd CD / DVD, dysk Blu-Ray, napęd sieciowy lub napęd USB. Uwaga: W przypadku korzystania z napędu USB należy korzystać z urządzeń USB o odpowiednich parametrach, aby uniknąć awarii. Dane są eksportowane w formacie natywnym (Bosch VMS Archive Player) lub ASF. Kiedy sekwencja wizyjna jest eksportowana w formacie natywnym, można dodać program Bosch VMS Archive Player jako przeglądarkę. Dane w formacie ASF mogą być odtwarzane za pomocą standardowego oprogramowania, takiego jak Windows Media Player. Dane wizyjne i foniczne z wybranych kamer można wyeksportować. Tylko w Enterprise System: można wybrać zdalny Management Server do wykonania tam eksportu. Można eksportować zapisy tylko z kamer zarządzanych przez wybrany Management Server. Na stacji roboczej jednocześnie może być wykonywany tylko jeden eksport. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

116 116 pl Interfejs użytkownika Bosch Video Management System Uwaga: Dla każdej kamery objętej eksportem wymagane jest pozwolenie. Jeżeli wyeksportowanie danych wizyjnych na dysk twardy nie powiedzie się, dane wizyjne, które zostały już wyeksportowane, zostaną usunięte. Nazwa: Wprowadzić nazwę eksportowanego pliku. Uruchom Zaznaczyć to pole wyboru, aby ustawić czas początkowy zapisu wizyjnego dla zadania eksportu. Wybrać na listach datę i godzinę. Zakończ Zaznaczyć to pole wyboru, aby ustawić czas końcowy zapisu wizyjnego dla zadania eksportu. Wybrać na listach datę i godzinę. Format natywny Kliknąć, aby wybrać format Bosch VMS Archive Player. Przeglądarka pliku eksportu Kliknąć, aby określić, że konfiguracja programu Bosch VMS Archive Player jest zapisana w lokalizacji wybranej w obszarze Nośnik danych. ASF (kompatybilny z Media Player) Kliknąć, aby wybrać format ASF (zgodny z odtwarzaczem Windows Media Player). Wybrać z listy wymaganą jakość. Remote Export Kliknij, aby włączyć eksport zdalny. Można wybrać Management Server systemu Enterprise System. Eksport będzie wykonywany na komputerze Management Server. Zapewnij dostępność odpowiedniego nośnika danych. Dysk: Kliknąć Przeglądaj, aby zaznaczyć partycję dysku twardego dla zadania eksportu. CD/DVD/Blu-Ray: Wybierz z listy nagrywarkę CD/DVD/Blu-Ray dla zadania eksportu. Opcja jest nieaktywna, gdy zaznaczono Remote Export. Komentarz: Wprowadzić komentarz dotyczący eksportu. Kliknąć, aby uzyskać szczegółowe instrukcje: Aby eksportować pojedynczy znacznik:, Strona Okno dialogowe Eksportuj wiele znaczników Okno główne > > karta > kliknąć prawym przyciskiem myszy znacznik, a następnie kliknąć Eksportuj kilka znaczników lub Okno główne > > karta > kliknąć prawym przyciskiem myszy znacznik, a następnie kliknąć Eksportuj kilka znaczników Umożliwia eksport danych wizyjnych wielu znaczników w formacie Bosch VMS Archive Player lub formacie ASF. Dzięki temu użytkownik może eksportować różne przedziały czasowe zapisu z tej samej kamery lub różnych kamer w tym samym procesie. Dane wizyjne i foniczne można eksportować na napęd lokalny, napęd CD / DVD, dysk Blu-Ray, napęd sieciowy lub napęd USB. Uwaga: W przypadku korzystania z napędu USB należy korzystać z urządzeń USB o odpowiednich parametrach, aby uniknąć awarii. Dane są eksportowane w formacie natywnym (Bosch VMS Archive Player) lub ASF V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

117 Bosch Video Management System Interfejs użytkownika pl 117 Kiedy sekwencja wizyjna jest eksportowana w formacie natywnym, można dodać program Bosch VMS Archive Player jako przeglądarkę. Dane w formacie ASF mogą być odtwarzane za pomocą standardowego oprogramowania, takiego jak Windows Media Player. Dane wizyjne i foniczne z wybranych kamer można wyeksportować. Tylko w Enterprise System: można wybrać zdalny Management Server do wykonania tam eksportu. Można eksportować zapisy tylko z kamer zarządzanych przez wybrany Management Server. Na stacji roboczej jednocześnie może być wykonywany tylko jeden eksport. Uwaga: Dla każdej kamery objętej eksportem wymagane jest pozwolenie. Jeżeli wyeksportowanie danych wizyjnych na dysk twardy nie powiedzie się, dane wizyjne, które zostały już wyeksportowane, zostaną usunięte. Nazwa: Wprowadzić nazwę eksportowanego pliku. Natywny Kliknąć, aby wybrać format Bosch VMS Archive Player. Dodaj przeglądarkę Kliknąć, aby określić, że zapisana jest konfiguracja programu Bosch VMS Archive Player. ASF (kompatybilny z Media Player) Kliknąć, aby wybrać format ASF (zgodny z odtwarzaczem Windows Media Player). Wybrać z listy wymaganą jakość. Dysk twardy Kliknąć, aby wybrać folder na partycji dysku twardego dla zadania eksportu. CD/DVD/Blu-Ray Wybrać z listy urządzenie zapisu dla zadania eksportu. Zaznaczyć opcję Finalizuj zapis na płycie, jeśli na nośniku danych nie mają być zapisywane inne dane. Znaczniki Zaznaczyć na liście znaczniki, które mają być wyeksportowane. Komentarz: Wprowadzić komentarz dotyczący eksportu. Kliknąć, aby uzyskać szczegółowe instrukcje: Aby eksportować wiele znaczników:, Strona Okno Eksporty Okno główne > > karta Użytkownik może importować eksportowane dane wizyjne, wyświetlać je w okienku obrazu, wyszukiwać w nich określonych danych oraz pobierać ponownie. Eksportowanie danych wizyjnych, Strona 66 Importowanie danych wizyjnych, Strona Okno Mapa Okno główne > > przeciągnij mapę z na kartę lub Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

118 118 pl Interfejs użytkownika Bosch Video Management System Okno główne > > przeciągnij mapę z na kartę Wyświetla mapę obszaru, nie może wyświetlać obrazu i nie jest ograniczona rozmiarem 4:3. Jeśli cała mapa nie może być wyświetlona w oknie Mapa, można ją przeciągnąć. Widoczny jest specjalny kursor. Kliknąć, aby uzyskać szczegółowe instrukcje: Wyświetlanie mapy, Strona Okno Obraz ściany monitorów Okno główne > > przeciągnąć ścianę monitorów z Drzewa logicznego do Okienka obrazu > przeciągnąć kamery do Okna obrazu ściany monitorów Wybrać układ: Należy wybrać żądany układ ściany monitorów. Obsługiwane są tylko układy n x m. Jeśli zostały skonfigurowane miniatury obrazów, w każdym Okienku obrazu jest wyświetlany nieruchomy obraz, który jest regularnie aktualizowany. Po ustawieniu kursora myszy na Okienku obrazu połączonym z kamerą na etykiecie narzędzia wyświetlane są informacje, takie jak nazwa kamery, adres IP i numer wejścia nadajnika, numer serwera i numer kamery. Brązowe obramowanie wokół Okienka obrazu połączonego z kamerą wskazuje na statyczny obraz z kamery. Zielone obramowanie wokół Okienka obrazu połączonego z kamerą wskazuje na uruchomioną sekwencję w tym Okienku obrazu. Puste Okienko obrazu ma obramowanie w kolorze niebieskim. Informacje o stanie połączenia z urządzeniami ściany monitorów są wyświetlane na pasku stanu na dolnym obramowaniu okna Obraz ściany monitorów. W przypadku utraty połączenia między ścianą monitorów a kamerą wyświetlana jest ikona. Sterowanie ścianą monitorów, Strona Okno Sterowanie PTZ Okno główne > > karta Sterowanie PTZ Okno Sterowanie PTZ staje się aktywne, kiedy obraz z kamery PTZ lub kamery na głowicy uchylno-obrotowej jest wyświetlany w wybranym okienku obrazu. Umożliwia sterowanie kamerą za pomocą odpowiednich funkcji wyświetlanych w wybranym okienku obrazu V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

119 Bosch Video Management System Interfejs użytkownika pl 119 Kliknij, aby cyfrowo przybliżyć lub oddalić obraz. Te elementy sterujące są aktywne również w przypadku wybrania kamery, która nie obsługuje funkcji PTZ. kamerą we wszystkich kierunkach. Kliknij strzałkę lub przeciągnij joystick w środku, aby poruszać szeroki). Kliknij, aby przybliżyć kąt obrazu (kąt zoom) / oddalić kąt obrazu (kąt Kliknij, aby ustawić ogniskowanie blisko / ogniskowanie daleko. Kliknij, aby zamknąć przysłonę / otworzyć przysłonę. Położenia zaprogramowane Wybierz pozycję, aby przestawić kamerę PTZ do zdefiniowanej pozycji. Kliknij, aby zapisać bieżącą pozycję kamery PTZ zgodnie z wybranym, zaprogramowanym położeniem. Polecenia dodatkowe Wybierz opcję, aby wykonać polecenie Okno Monitory Okno główne > > karta Monitory Uwaga! Karta Monitory nie jest widoczna, gdy program Operator Client jest połączony z więcej niż jednym (serwerem zarządzającym) Management Server. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

120 120 pl Interfejs użytkownika Bosch Video Management System Wyświetla dostępne grupy monitorów analogowych. Karta jest widoczna tylko wtedy, jeśli została skonfigurowana co najmniej jedna grupa monitorów analogowych oraz grupa monitorów analogowych jest przypisana do stacji roboczej. Jeśli komputer nie został skonfigurowany jako stacja robocza, przypisanie grupy nie jest wymagane. Umożliwia przejście do następnej lub poprzedniej grupy monitorów analogowych. Umożliwia przełączanie do poprzedniego lub kolejnego alarmu, kiedy w systemie znajduje się więcej zaalarmowanych kamer niż monitorów. Przypisywanie kamery do monitora, Strona Okno obrazu Okno główne Wyświetla różną liczbę okien Okienko obrazu. Można wyświetlić minimum 1 okienko obrazu. Obraz z jednej kamery może być wyświetlany jednocześnie w kilku okienkach obrazu. Umożliwia wykonanie następujących zadań (część zadań nie jest dostępna w programie Bosch VMS Archive Player): Ustawienie liczby wyświetlanych okienek obrazu Elastyczne rozmieszczenie okienek obrazu, zmiana ich układu i zapis tego rozmieszczenia jako widoku w oknie Drzewo Ulubionych Przełączanie pomiędzy trybem podglądu bieżącego a odtwarzania (i trybem alarmowym, jeśli są dostępne alarmy) Włączanie/wyłączanie wszystkich źródeł sygnału fonicznego (system musi być skonfigurowany do pracy w trybie wielokanałowym) Uruchomienie sekwencji Włączanie/wyłączanie pasków narzędzi okienka obrazu Uruchomienie funkcji odtwarzania natychmiastowego Używanie funkcji Interkom Okienko obrazu Okno główne Program Bosch VMS Archive Player oferuje jedynie ograniczony zestaw funkcji V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

121 Bosch Video Management System Interfejs użytkownika pl 121 Umożliwia wyświetlanie: Obrazu bieżącego z dowolnego źródła sygnału wizyjnego (tylko tryb podglądu bieżącego) Odtwarzania natychmiastowego obrazu Zapisanych obrazów (tylko tryb odtwarzania) Map Dokumentów (plików HTML) Dane dodatkowe Źródła zapisu Żółte obramowanie oznacza, że okienko obrazu zostało wybrane na przykład do wyświetlenia obrazu z kamery. Po zalogowaniu się na serwerze Enterprise Management Serverw tytule okienka obrazu wyświetlana jest nazwa kamery z prefiksem będącym nazwą serwera Management Server tej kamery. Kamery na mapie są wyświetlane jako miejsca aktywne. Użytkownik może uaktywnić kamerę na mapie przez dwukrotne kliknięcie, za pomocą menu kontekstowego lub przeciągając i upuszczając kamerę w okienku obrazu. W trakcie wyświetlania obrazu z kamery PTZ można używać funkcji sterowania kamerą z poziomu okna. Dwukrotnie kliknij kamerę w drzewie logicznym, aby wyświetlić jej obraz w kolejnym wolnym okienku obrazu. Kliknij prawym przyciskiem myszy w okienku obrazu i kliknij Właściwości, aby wyświetlić okno Właściwości. W tym oknie są wyświetlane informacje o kamerze. Czas wyświetlany na pasku narzędzi okienka poglądu bieżącego jest zawsze czasem lokalnym kamery, której obraz jest wyświetlany. Czas wyświetlany na pasku narzędzi okienka odtwarzania jest zawsze czasem nagranej sekwencji wizyjnej. Używane ikony, Strona 99 Wyświetlanie danych dodatkowych, Strona Okno Skala czasu Okno główne > > karta Umożliwia sterowanie odtwarzaniem zapisanych sekwencji wizyjnych. Jednocześnie można wyświetlać obrazy z kilku kamer. Odtwarzanie dźwięku jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy obraz jest odtwarzany z normalną prędkością. Jeśli użytkownik posiada uprawnienia do wyświetlania zapisanych sekwencji wizyjnych, może także odtwarzać towarzyszący im dźwięk. W przypadku wybrania innej strefy czasowej Skala czasu zostanie odpowiednio zmieniona. Umożliwia poruszanie się w ramach zapisanych sekwencji wizyjnych. Odtwarzanie wszystkich wyświetlonych okien Okienko obrazu jest zsynchronizowane. Wiele funkcji umożliwia precyzyjne odszukanie poszukiwanych scen. Na skali czasu dotyczącej nagrań w urządzeniu NVR w programach Operator Client i Bosch VMS Archive Player są wyświetlane następujące informacje, które oznaczono kolorami lub kreskowaniem: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

122 122 pl Interfejs użytkownika Bosch Video Management System Zapis NVR Zapis ciągły Zapis alarmowy Zapis przed wystąpieniem alarmu Zapis ruchu Zapis przed wystąpieniem zdarzenia Wyniki wyszukiwania ruchu Brak sygnału wizyjnego Brak zapisu Chronione dane Dostępne dane foniczne Kolor Ciemny szaro-niebieski Czerwony Jasnoczerwony Żółty Jasnożółty Biały Czarny Jasnoszary Ukośne pasy Cienka zielona linia powyżej skali czasu Kliknij, aby cyfrowo przybliżyć lub oddalić skalę czasu. / Przesuń suwak, aby regulować prędkość odtwarzania dla wybranych kamer. Zmiana prędkości odtwarzania, Strona 65 Użyj elementów do sterowania odtwarzaniem obrazu z wybranych kamer. Od lewej do prawej: Przejście do najstarszego zapisu Jedna ramka do tyłu, niezależnie od rodzaju ramki Odtwarzanie do tyłu, za pomocą suwaka prędkości można zmienić prędkość odtwarzania Wstrzymanie odtwarzania lub odtwarzanie do tyłu Odtwarzanie; za pomocą suwaka prędkości można zmienić prędkość odtwarzania Jedna ramka do przodu, niezależnie od rodzaju ramki Przejście do najnowszego zapisu Wprowadź godzinę w celu szybkiego umieszczenia linii czasu na skali czasu. Korzystanie ze skali czasu, Strona 63 Kliknij, aby przesunąć linię czasu do godziny w polu czasu. Korzystanie ze skali czasu, Strona 63 Wybierz żądany tryb zapisu, do którego chce przejść użytkownik V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

123 Bosch Video Management System Interfejs użytkownika pl 123 Kliknij, aby wyświetlić okno dialogowe Wybierz parametry wyszukiwania. Wyszukiwanie wpisów w rejestrze, Strona 69 Kliknij, aby wyświetlić okno dialogowe Wyszukiwanie ruchu. Znajdowanie ruchu (dotyczy tylko zapisu w urządzeniu NVR), Strona 69 Kliknij, aby wyświetlić okno dialogowe Eksportuj sekwencję wizyjną. Eksportowanie danych wizyjnych, Strona 66 Wyświetla wszystkie kamery, których obraz jest wyświetlany w oknie obrazu. Po zalogowaniu się użytkownika do serwera Enterprise Management Server nazwa kamery jest wyświetlana z nazwą jej serwera Management Server jako prefiksem. Wyświetla skale czasu kamer znajdujących się na liście kamer. Umożliwia szybkie pozycjonowanie czasu w celu odtwarzania odpowiednich obrazów. Korzystanie ze skali czasu, Strona 63 Eksportowanie danych wizyjnych, Strona 66 Znajdowanie ruchu (dotyczy tylko zapisu w urządzeniu NVR), Strona 69 Wyszukiwanie zapisanego obrazu, Strona 70 Uwierzytelnianie danych wizyjnych (dotyczy tylko zapisu w urządzeniu NVR), Strona 64 Ochrona danych wizyjnych, Strona 65 Usuwanie danych wizyjnych, Strona 65 Eksportowanie danych wizyjnych, Strona 66 Importowanie danych wizyjnych, Strona Okno dialogowe Wyszukiwanie ruchu Okno główne > > karta Umożliwia skonfigurowanie filtru wyszukiwania ruchu w wyznaczonych obszarach obrazu kamery. Użytkownik wybiera strefy, w których ma być wykrywany ruch. Wyszukiwanie ruchu można prowadzić tylko w wybranym okienku obrazu. Uruchom Wprowadź datę i godzinę rozpoczęcia wyszukiwania ruchu. Usuń zaznaczenie, jeśli wyszukiwanie ma rozpocząć się na samym początku zapisu. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

124 124 pl Interfejs użytkownika Bosch Video Management System Zakończ Wprowadź datę i godzinę zakończenia wyszukiwania ruchu. Usuń zaznaczenie, jeśli wyszukiwanie ma się zakończyć w tym momencie. Zaznacz wszystko Kliknij, aby zaznaczyć cały obraz. Usuń zaznaczenie Kliknij, aby usunąć zaznaczenie. Odwróć zaznaczenie Kliknij, aby odwrócić zaznaczenie. Wyświetl siatkę Kliknij, aby wyświetlić siatkę służącą do zdefiniowania obszaru krytycznego objętego wyszukiwaniem ruchu (lub anulować wyświetlanie tej siatki). Rozpocznij wyszukiwanie Kliknij, aby rozpocząć wyszukiwanie. Wyniki są wyświetlane w oknie Wyniki wyszukiwania ruchu. Znajdowanie ruchu (dotyczy tylko zapisu w urządzeniu NVR), Strona Okno dialogowe Usuń zapis Okno główne > > karta Skala czasu > przesuń linię czasu do żądanego położenia > w menu Skala czasu kliknij Usuń zapis Pozwala usunąć dane wizyjne od początku zapisu do pozycji linii czasu. Uwaga! Nie można usuwać danych na lokalnym urządzeniu pamięci masowej. Obejmuje Wyświetlane jest bieżące zaznaczenie na linii czasu. W razie potrzeby zmień wartość. Usuwanie danych wizyjnych, Strona Okno dialogowe Wyszukiwanie na podstawie ruchu w obrazie (tylko dla zapisu w module VRM) Okno główne > > karta Skala czasu > wybierz przedział czasu za pomocą linii czasu > kliknij Można tu wybrać typ wyszukiwania danych wizyjnych, na przykład opcję wyszukiwania na podstawie ruchu w obrazie przy użyciu algorytmu IVA. Funkcję wyszukiwania na podstawie ruchu w obrazie należy skonfigurować w polu Zadania dozoru. Wyszukiwanie ruchu można prowadzić tylko w wybranym okienku obrazu V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

125 Bosch Video Management System Interfejs użytkownika pl 125 Algorytm: Wybierz żądany algorytm analizy. Domyślnie dostępna jest tylko opcja MOTION+ obsługująca detekcję ruchu oraz wykrywanie sabotażu. Bieżący stan alarmu jest wyświetlany w celach informacyjnych. Uwaga! W razie potrzeby można zamówić dodatkowe algorytmy analizy z rozbudowanymi funkcjami, np. algorytmy IVMD i IVA. W przypadku wybrania jednego z takich algorytmów można bezpośrednio ustawić odpowiednie parametry. Położenia zaprogram.: Należy zaznaczyć odpowiednią pozycję, aby wczytać ustawienia funkcji wyszukiwania na podstawie ruchu w obrazie, które zostały zapisane wcześniej. Kliknij, aby zapisać ustawienia funkcji wyszukiwania na podstawie ruchu w obrazie. Możesz wprowadzić nazwę opisową. Uruchom Wyświetlana jest bieżąca pozycja linii czasu. Wprowadź punkt czasu, od którego ma rozpocząć się wyszukiwanie. W przypadku usunięcia zaznaczenia przeszukiwane będą wszystkie nagrania zarejestrowane do określonej daty końcowej. Zakończ Wyświetlana jest bieżąca pozycja linii czasu. Wprowadź punkt czasu, do którego ma trwać wyszukiwanie. W przypadku usunięcia zaznaczenia przeszukiwane będą wszystkie nagrania zarejestrowane od określonej daty początkowej. Kliknij, aby aktualizować zaznaczenie na linii czasu za pomocą danych pól Uruchom i Zakończ. Funkcje zarządzania obejmują jedynie zaznaczoną sekwencję wizyjną. Zadania dozoru Konfigurowanie funkcji wyszukiwania na podstawie ruchu w obrazie. Patrz dokumentacja użytkownika dla używanej wersji IVA. Wyszukaj Kliknij, aby rozpocząć wyszukiwanie na podstawie ruchu w obrazie. Wyszukiwanie na podstawie ruchu w obrazie (tylko dla zapisu w module VRM), Strona Okno dialogowe Chroń sekwencję wizyjną Okno główne > > menu Skala czasu > polecenie Chroń sekwencję wizyjną Umożliwia ochronę wybranej sekwencji wizyjnej. Uwaga! Nie można chronić danych na lokalnym urządzeniu pamięci masowej. Uruchom Wyświetlane jest bieżące zaznaczenie na linii czasu. Wprowadź punkt czasu, kiedy ochrona zaczyna obowiązywać. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

126 126 pl Interfejs użytkownika Bosch Video Management System W przypadku usunięcia zaznaczenia będą chronione wszystkie nagrania zarejestrowane do określonej daty końcowej. Zakończ Wyświetlane jest bieżące zaznaczenie na linii czasu. Wprowadź punkt czasu, kiedy ochrona przestaje obowiązywać. W przypadku usunięcia zaznaczenia będą chronione wszystkie nagrania zarejestrowane od określonej daty początkowej. Chroń Kliknij, aby chronić wybrany przedział czasu. Ochrona danych wizyjnych, Strona Okno dialogowe Niechroniona sekwencja wizyjna Okno główne > > menu Skala czasu > polecenie Niechroniona sekwencja wizyjna Umożliwia ochronę wybranej sekwencji wizyjnej. Uruchom Wyświetlane jest bieżące zaznaczenie na linii czasu. Wprowadź punkt czasu, kiedy ochrona zaczyna obowiązywać. W przypadku usunięcia zaznaczenia zostanie wyłączona ochrona wszystkich nagrań zarejestrowanych do określonej daty końcowej. Zakończ Wyświetlane jest bieżące zaznaczenie na linii czasu. Wprowadź punkt czasu, kiedy ochrona przestaje obowiązywać. W przypadku usunięcia zaznaczenia zostanie wyłączona ochrona wszystkich nagrań zarejestrowanych od określonej daty początkowej. Wyłącz ochronę Kliknij, aby wyłączyć ochronę dla wybranego przedziału czasu. Ochrona danych wizyjnych, Strona Okno Wyniki wyszukiwania ruchu Okno główne > > karta Wyświetla dane wizyjne zawierające ruch dla kamery, której obraz jest wyświetlany w wybranym oknie Okienko obrazu. Użytkownik może wybrać sekwencję do odtworzenia, ochrony, sprawdzenia autentyczności, archiwizacji lub eksportu. Wyświetla zapisy, które odpowiadają kryteriom wyszukiwania. Wyszukiwanie na podstawie ruchu w obrazie (tylko dla zapisu w module VRM), Strona 68 Eksportowanie danych wizyjnych, Strona 66 Znajdowanie ruchu (dotyczy tylko zapisu w urządzeniu NVR), Strona V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

127 Bosch Video Management System Interfejs użytkownika pl Okno Wyniki wyszukiwania sekwencji wizyjnej Okno główne > > karta Wyświetla dane wizyjne, które odpowiadają różnym kryteriom wyszukiwania. Użytkownik może wybrać sekwencję do odtworzenia, ochrony, sprawdzenia autentyczności, archiwizacji lub eksportu. Umożliwia odtworzenie zapisów, które odpowiadają kryteriom wyszukiwania Okno Lista alarmów Kliknięcie przycisku umożliwia zaakceptowanie alarmu. Alarm zostaje usunięty ze wszystkich list alarmów i obrazów alarmowych wyświetlanych przez innych operatorów. Kliknięcie umożliwia wyświetlenie okna dialogowego z planem działania. Można również wpisać komentarz, jeśli funkcja ta została skonfigurowana. Kliknięcie przycisku umożliwia zresetowanie alarmu. Nie można zresetować alarmu posiadającego komentarz lub atrybut wymuszenia procesu, zanim nie zostanie wyświetlony plan działania i nie zostanie wpisane polecenie. Jeśli alarm jest skonfigurowany jako resetowany automatycznie, zostanie on usunięty z listy alarmów po upływie czasu resetowania automatycznego (konfigurowanego w programie Configuration Client). Kliknięcie umożliwia cofnięcie zaakceptowania alarmu. / Kliknięcie tego przycisku umożliwia włączenie lub wyłączenie dźwięku alarmu. Dźwięk alarmu jest wyzwalany przez ostatni z przychodzących alarmów. Kliknięcie umożliwia wyświetlenie okna Lista alarmów. Obsługa alarmów, Strona 32 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

128 128 pl Skróty klawiaturowe Bosch Video Management System 13 Skróty klawiaturowe Poniżej zamieszczono wykaz dostępnych skrótów klawiaturowych (dotyczy klawiatury z amerykańskim układem klawiszy). Symbol + oznacza, że klawisze należy nacisnąć jednocześnie (na przykład fraza Control + Z oznacza, że konieczne jest jednoczesne naciśnięcie klawiszy Control i Z ). Przedstawione tu informacje można znaleźć także na instalacyjnej płycie CD w przeznaczonym do wydrukowania pliku w formacie programu Acrobat. Nazwa tego pliku to keyboard_layout_en.pdf Elementy sterowania funkcjami ogólnymi Funkcja Wyświetlanie pomocy ekranowej Zmiana nazwy (np. w Ulubionych) Nacisnąć przycisk F1 F Sterowanie odtwarzaniem Funkcja Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania Nacisnąć przycisk Spacja Poprzednia klatka, Następna klatka. Wybór kierunku do przodu Wybór kierunku do tyłu Przejście do najstarszego zapisu Przejście do najnowszego zapisu Zwiększenie prędkości odtwarzania Zmniejszenie prędkości odtwarzania Enter Backspace Home Zakończ Page Up Page Down 13.3 Elementy sterowania oknem obrazu Poniższe skróty klawiaturowe działają jedynie wtedy, gdy na pierwszym planie jest wyświetlane okno obrazu. Funkcja Zmiana położenia zaznaczonego okienka obrazu Zamknięcie okienka obrazu Zamknięcie wszystkich okienek obrazu Wyświetlenie mniejszej liczby okienek obrazu Nacisnąć przycisk Klawisze strzałek Delete Control + Delete F V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

129 Bosch Video Management System Skróty klawiaturowe pl 129 Funkcja Wyświetlenie większej liczby okienek obrazu Wyświetlenie/ukrycie pasków okienka obrazu Nacisnąć przycisk F8 F9 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

130 130 pl Rozwiązywanie problemów Bosch Video Management System 14 Rozwiązywanie problemów Niniejszy rozdział zawiera informacje o usuwaniu znanych problemów występujących podczas działania systemu Bosch VMSOperator ClientBosch VMS Archive Player. Problemy z odtwarzaniem zapisanych sekwencji wizyjnych Przestroga! Nie próbuj odtwarzać zapisanych sekwencji wizyjnych wyeksportowanych za pomocą programu Bosch VMS w wersji V.1.1 w programie Archive Player pochodzącym z systemu Bosch VMS w wersji V.1.0. Może spowodować to utratę danych. Problem Przyczyna Rozwiązanie Program Archive Player nie odtwarza zapisanych sekwencji wizyjnych. Program Archive Player pochodzi z systemu Bosch VMS w wersji V.1.0. Zapisane dane wizyjne zostały wyeksportowane za pomocą systemu Bosch VMS w wersji V.1.1. Zaktualizuj program Archive Player do systemu Bosch VMS w wersji V.1.1. Patrz Aktualizacja starej wersji programu Bosch VMS Archive Player, Strona 131. Problemy z ustawieniami sterowania zapisem karty dźwiękowej Problem Przyczyna Rozwiązanie Sprzężenia zwrotne występują podczas używania mikrofonu Interkomu. W oknie sterowania zapisem z użyciem karty dźwiękowej musi być zaznaczona opcja odpowiadająca mikrofonowi (opcja miksowania dźwięku stereofonicznego i wszystkie inne opcje nie powinny być zaznaczone). Podczas uruchamiania programu Operator Client sprawdzany jest jego plik konfiguracyjny i odpowiednio modyfikowane są ustawienia sterowania zapisem. Ten plik konfiguracyjny zawiera domyślny wpis, który może być niezgodny z konfiguracją systemu. Ustawienia domyślne są przywracane za każdym razem, gdy program Operator Client jest uruchamiany po raz kolejny. W takiej sytuacji należy zmienić odpowiednie ustawienie w pliku konfiguracyjnym programu Operator Client tak, aby wybierana była opcja odpowiadająca mikrofonowi V1 Operator Client Instrukcja obsługi Bosch Sicherheitssysteme GmbH

131 Bosch Video Management System Rozwiązywanie problemów pl 131 Awarie Operator Client Problem Przyczyna Rozwiązanie Operator Client ulega awarii. Klient DiBos Web jest zainstalowany i został uruchomiony na tym samym komputerze, na którym zainstalowany jest program Operator Client. Należy odinstalować klienta DiBos Web Aktualizacja starej wersji programu Bosch VMS Archive Player Aby zaktualizować program: 4 Wyeksportuj dane wizyjne (patrz Eksportowanie danych wizyjnych, Strona 66). W oknie dialogowym Eksportuj sekwencję wizyjną wybierz Przeglądarka pliku eksportu i Format natywny. Plik instalacyjny programu Bosch VMS Archive Player zostanie zapisany w wybranej lokalizacji Używane porty W tej sekcji są wymienione porty wszystkich składników systemu Bosch VMS, które muszą być otwarte w sieci LAN. Tych portów nie należy otwierać do internetu! Do operacji w internecie należy używać bezpiecznych połączeń, na przykład VPN lub Remote Access. W każdej tabeli są wymienione lokalne porty, które muszą być otwarte na komputerze z zainstalowanym serwerem lub na routerze/poziom 3, który jest podłączony do tego sprzętu. Na zaporze sieciowej systemu Windows 7 należy skonfigurować dla każdego otwartego portu reguły ruchu przychodzącego. Zezwól na połączenia wychodzące dla wszystkich aplikacji systemu Bosch VMS. Przykład prostej reguły ruchu przychodzącego dla zapory sieciowej Windows 7 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja obsługi V1 Operator Client

Bosch Video Management System

Bosch Video Management System Bosch Video Management System MBV-BPRO-45 pl Instrukcja obsługi Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 7 1.1 Wyszukiwanie informacji 7 1.2 Drukowanie Pomocy

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. Instrukcja obsługi

Bosch Video Management System. Instrukcja obsługi Bosch Video Management System pl Instrukcja obsługi Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 7 1.1 Wyszukiwanie informacji 7 1.2 Drukowanie Pomocy 8 2 Wstęp 9

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. Instrukcja obsługi

Bosch Video Management System. Instrukcja obsługi Bosch Video Management System pl Instrukcja obsługi Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 7 1.1 Wyszukiwanie informacji 7 1.2 Drukowanie Pomocy 8 2 Wstęp 9

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. Instrukcja obsługi

Bosch Video Management System. Instrukcja obsługi Bosch Video Management System pl Instrukcja obsługi Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 7 1.1 Wyszukiwanie informacji 7 1.2 Drukowanie Pomocy 8 2 Wstęp 9

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. Instrukcja obsługi

Bosch Video Management System. Instrukcja obsługi Bosch Video Management System pl Instrukcja obsługi Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 6 1.1 Wyszukiwanie informacji 6 1.2 Drukowanie Pomocy 7 2 Wstęp 8

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. Instrukcja obsługi

Bosch Video Management System. Instrukcja obsługi Bosch Video Management System pl Instrukcja obsługi Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 6 1.1 Wyszukiwanie informacji 6 1.2 Drukowanie Pomocy 7 2 Wstęp 8

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System

Bosch Video Management System Bosch Video Management System MBV-BPRO-40 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 6 1.1 Wyszukiwanie informacji 6 1.2 Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 12 1.1 Wyszukiwanie informacji 12 1.2 Drukowanie Pomocy 13 2

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. User Manual

Bosch Video Management System. User Manual Bosch Video Management System pl User Manual Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 5 1.1 Wyszukiwanie informacji 5 1.2 Drukowanie Pomocy 6 2 Wstęp 7 3 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 14 1.1 Wyszukiwanie informacji 14 1.2 Drukowanie Pomocy 15 2

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 14 1.1 Wyszukiwanie informacji 14 1.2 Drukowanie Pomocy 15 2

Bardziej szczegółowo

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Version 1.0 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Ogólne informacje o systemie 4 3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 15 1.1 Wyszukiwanie informacji 15 1.2 Drukowanie Pomocy 16 2

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System

Bosch Video Management System Bosch Video Management System MBV-BPRO-40 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 11 1.1 Wyszukiwanie informacji 11 1.2 Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. Instrukcja obsługi

Bosch Video Management System. Instrukcja obsługi Bosch Video Management System pl Instrukcja obsługi Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 10 1.1 Wyszukiwanie informacji 10 1.2 Drukowanie Pomocy 11 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. User Manual

Bosch Video Management System. User Manual Bosch Video Management System pl User Manual Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 6 1.1 Wyszukiwanie informacji 6 1.2 Drukowanie Pomocy 7 2 Wstęp 8 3 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Administrator budynku Art. 1456B Vdc. Art 1456B PL INSTRUKCJA TECHNICZNA A2 A3 A4

Administrator budynku Art. 1456B Vdc. Art 1456B PL INSTRUKCJA TECHNICZNA A2 A3 A4 PL INSTRUKCJA TECHNICZNA B Art 1456B + - 40-56 Vdc SOLO CON CAVO ROSSO COMELIT 2E7T000500 ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500 FIXED POE SETTABLE POE N0 POE A1 A2 A3 A4 Administrator budynku Art. 1456B

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 15 1.1 Wyszukiwanie informacji 15 1.2 Drukowanie Pomocy 16 2

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

XVR CMS Software. Strona 1

XVR CMS Software. Strona 1 XVR CMS Software Program zarządzający typu: klient - serwer: podglądem obrazów z wielu rejestratorów jednocześnie, organizacją rejestracji obrazów z kamer na pamięciach masowych zainstalowanych poza rejestratorami

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Video Recording Manager 2.0. Przegląd systemu

Video Recording Manager 2.0. Przegląd systemu Video Recording Manager 2.0 Przegląd systemu 1 VRM 1.x Dostępne wersje 2 VRM v1 - QA4 VRM 1.0 Funkcjonalność VRM oferuje szeroki wachlarz możliwości zapisu strumieni wizyjnych z kamer IP i/lub enkoderów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest włączona.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 13 1.1 Wyszukiwanie informacji 13 1.2 Drukowanie Pomocy 14 2

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć.

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory TREND serii 250 zarządzane mogą być nie tylko lokalnie, ale także zdalnie, przez sieć Internet. Aby połączenie działało prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ Spis treści Spis treści 1 PTV Map&Guide internet V2 co jest nowe?... 3 1.1 Zmiana modelu licencji... 3 1.1.1 Starzy klienci 3 1.1.2 Nowi klienci 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70 Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Jedno wyjście audio: podłącz głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 2. Jedno wejście audio: podłącz mikrofon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum

Problemy techniczne. Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum Problemy techniczne Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum Instalację oprogramowania na komputerze może wykonać użytkownik, który jest administratorem

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi Instrukcja Obsługi I Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi 1 Rozproszony System Monitoringu IXM5 Spis treści 1Opis systemu...3 1.1Rejestratory...3 1.2Odbiorniki IXM5...3 2Obsługa programu

Bardziej szczegółowo

Video Recording Manager

Video Recording Manager Video Recording Manager MVM-BVRM pl Software Manual Video Recording Manager Spis treści 3 Spis treści 1 Wstęp 5 2 Ogólne informacje o systemie 6 2.1 Funkcje aplikacji VRM 6 2.2 VRM Server 6 2.3 Configuration

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2 Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.2 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 ROZDZIAŁ 2. APLIKACJA I URZĄDZENIE.... 4 2.1. DODAWANIE BRAMOFONU DO APLIKACJI... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

VRM Video Recording Manager Version Instrukcja obsługi

VRM Video Recording Manager Version Instrukcja obsługi VRM Video Recording Manager Version 2.21 pl Instrukcja obsługi VRM Video Recording Manager Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 5 2 Ogólne informacje o systemie 6 2.1 Funkcje aplikacji VRM 6 2.2 VRM Server

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Zandro 1.5.5 1 Metryka dokumentu Autor: Tomasz Krówczyński Liczba stron: 14 Data utworzenia: 21-07-2014 Rewizja: 67 HISTORIA ZMIAN Data Autor Wersja Zmiany 21-07-2014 Tomasz Krówczyński

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

JLR EPC. Szybki start. Spis treści. Polish Version 2.0. Przewodnik krok po kroku Przewodnik po ekranach

JLR EPC. Szybki start. Spis treści. Polish Version 2.0. Przewodnik krok po kroku Przewodnik po ekranach JLR EPC Szybki start Spis treści Przewodnik krok po kroku...2-7 Przewodnik po ekranach....8-11 Polish Version 2.0 Szybki start aplikacji JLR EPC 1. Uruchamianie aplikacji Otwórz przeglądarkę internetową

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo