E-MANUAL. wyobraź sobie, jak wielkie masz możliwości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-MANUAL. wyobraź sobie, jak wielkie masz możliwości"

Transkrypt

1 E-MANUAL wyobraź sobie, jak wielkie masz możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie Modelu Numer seryjny

2 Zawartość Kanał Korzystanie z przycisku INFO (Aktualny i nast. prog.) 3 Korzystanie z menu kanałów 4 Używanie funkcji Kanał 14 Korzystanie z ulubionych kanałów 24 Zapamiętywanie kanałów 26 Inne funkcje 43 Podstawowe funkcje Zmiana zapisanego trybu obrazu 46 Regulacja ustawień obrazu 47 Zmiana formatu obrazu 48 Zmiana opcji wyświetlania obrazu 56 Konfiguracja telewizora za pośrednictwem komputera 68 Zmiana zapisanego trybu dźwięku 72 Regulacja ustawień dźwięku 73 Wybieranie trybu dźwięku 86 Preferencje Łączenie z siecią przewodową 88 Konfiguracja sieci 92 Łączenie z siecią bezprzewodową 99 Ustawianie czasu 118 Blokowanie programu 127 Rozwiązania oszczędnościowe 131 Inne funkcje 138 Obraz w obrazie (PIP) 149 Pomoc techniczna 152 Funkcje zaawansowane Korzystanie z funkcji obrazu trójwymiarowego 161 Oglądanie telewizji przy użyciu funkcji 3D 162 Wprowadzenie do usługi SMART HUB 178 Konfiguracja usługi SMART HUB 190 Używanie usługi SMART HUB 193 Informacje o funkcji AllShare 214 Konfiguracja funkcji AllShare 216 Anynet+ 222 Konfiguracja systemu Anynet+ 227 Przełączanie pomiędzy urządzeniami Anynet+ 229 Odbiór dźwięku przez odbiornik 231 Korzystanie z funkcji Media Contents 234 Podłączanie urządzenia USB 235 Połączenie z komputerem PC poprzez sieć 236 Nagrany program telewizyjny 245 Wideo 256 Muzyka 267 Zdjęcia 273 My Contents - funkcje dodatkowe 275 Informacje dodatkowe Rozwiązywanie problemów 289 Podłączanie do gniazda COMMON INTERFACE 317 Funkcja telegazety 322 Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe Kensington 327 Licencja 329 Instr. e-manual Sposób obsługi instrukcji elektronicznej 332

3 Kanał Korzystanie z przycisku INFO (Aktualny i nast. prog.) Na ekranie widoczny jest bieżący kanał oraz status niektórych ustawień dźwięku i obrazu. Przewodnik Aktualny i następny program wyświetla program telewizyjny na dany dzień dla każdego kanału, zgodnie z czasem emisji. Naciśnij przycisk l, r, aby wyświetlić informacje o wybranym programie podczas oglądania bieżącego kanału. Naciśnij przycisk u, d, aby wyświetlić informacje o innych kanałach. Jeśli chcesz przejść do wybranego programu, naciśnij przycisk ENTERE. abc1 18:11 Czw 6 Sty Cyfr.naz. 15, Life On Venus Avenue Inne Brak szczegółowych informacji. 18:00 ~ 6:00 a Informacja

4 Korzystanie z menu kanałów Naciśnij przycisk SMART HUB, aby wybrać żądane menu. Zostanie wyświetlony każdy ekran. Szukaj Your Video Samsung Apps Po nawiązaniu połączenia z Internetem można korzystać z nieprzebranych zasobów multimedialnych dostępnych za pośrednictwem usługi SMART HUB. Ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach.w przypadku niektórych krajów z listy lokalny alfabet może nie wyświetlać się poprawnie. Przewodnik Ulubionych Kanał Przewodnik Nagrany program telewizyjny Przeglądarka Wideo Informacje elektronicznego przewodnika po programach (Electronic Programme Guide, EPG) są dostarczane przez nadawców. Dzięki udostępnionym przez nadawców programom telewizyjnym można wcześniej wybrać programy do obejrzenia. Telewizor automatycznie zmieni kanał na wybrany program o określonej godzinie. Dla niektórych kanałów informacje przekazywane dla danego kanału mogą być puste lub nieaktualne. Zdjęcia Muzyka Menedżer harmonogr. Źródło a Zaloguj b Sortuj według { Tryb edycji } Ustawienia W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

5 Używanie widoku kanałów a Czerwony (Planowanie): Wyświetlanie funkcji Menedżer harmonogr.. Przewodnik DTV Air 05.1 Globo HD TELA QUENTE (HD) 10:05 pm - 12:10 pm 10 DESVENTURAS EM SERIE (HD) Pią, 1 Sty 2:10 am b Zielony (-24 godziny): wyświetlenie listy programów, które zostaną wyemitowane w ciągu 24 godzin. Widok kan. - Wszystkie kanały Dzisiaj 10:00 pm - 11:00 pm 11:00 pm - 12:00 pm 04 Globo HD American Chopper Tine Team 05 DiscoveryH&L Programmes resume at 06:00 06 TV GloboSD Home and... Brak informacji. Fiv... Dark Angel 07 price-drop.tv Brak informacji. 08 QVC QVC Selection { Żółty (+24 godziny): wyświetlenie listy programów, które zostaną wyemitowane za 24 godziny. 09 R4DTT Brak informacji. a Planowanie Mgr b -24 godziny { +24 godziny }Tryb CH ` Informacja k Strona E Oglądaj W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

6 } Niebieski (Tryb CH): wybór typu kanałów wyświetlanych w oknie Widok kan. `Informacja: wyświetlenie szczegółów dotyczących wybranego programu. k Strona: przejście do poprzedniej lub następnej strony. E Oglądaj: wybór bieżącego programu pozwala na obejrzenie wybranego programu.

7 Menedżer harmonogr. OO SMART HUB Menedżer harmonogr. ENTERE Istnieje możliwość wyświetlenia, zmodyfikowania lub usunięcia zarezerwowanego programu. Korzystanie z funkcji Wyśw. z wył. czasow. Ta funkcja umożliwia automatyczne wyświetlenie dowolnego kanału po upływie określonego czasu. Aby użyć tej funkcji, należy najpierw ustawić bieżącą godzinę. 1. Naciśnij przycisk ENTERE, wybierz polecenie Menedżer harmonogr.. Pojawi się ekran Menedżer harmonogr.. 2. Naciśnij przycisk ENTERE i ręcznie dodaj rezerwację. Zostanie wyświetlony ekran podręczny. 3. Naciśnij przycisk l lub r, aby wybrać opcję Wyśw. z wył. czasow..

8 4. Naciśnij przycisk l / r / u / d, ustaw opcję Antena, Kanał, Powtórz lub Czas rozpocz.. Antena: wybór źródła sygnału z anteny. Kanał: wybór żądanego kanału. Powtórz: wybierz opcję 1 raz, Ręczn., Sob.~Nd., Pon.~Pt. lub Co dzień. Po wybraniu opcji Ręczn. można wskazać wybrany dzień. NN Ikona c oznacza wybraną datę. Data: wybór daty. NN Opcja dostępna po wybraniu w menu Powtórz opcji 1 raz. Czas rozpocz.: wybór godziny rozpoczęcia.

9 NN Naciśnij przycisk INFO. Zostanie wyświetlone okno Informacje szczegółowe. Na ekranie Informacje szczegółowe można zmienić lub anulować rezerwację. Usuń z harmonogr.: usunięcie z harmonogramu zarezerwowanego programu. Edytuj: zmiana zarezerwowanego programu. Wróć: powrót do poprzedniego ekranu. NNZarezerwować można tylko zapamiętane kanały.

10 Użycie funkcji Nagr. program. (tylko kanały cyfrowe) Umożliwia ustawienie rezerwacji nagrania programu, który będzie wyświetlany w późniejszym terminie. Aby użyć tej funkcji, należy najpierw ustawić bieżącą godzinę. OOIkona pozwala także sterować nagrywaniem. 1. Naciśnij przycisk ENTERE, wybierz polecenie Menedżer harmonogr.. Pojawi się ekran ENTEREMenedżer harmonogr.. 2. Naciśnij przycisk ENTERE i ręcznie dodaj rezerwację. Zostanie wyświetlony ekran podręczny.

11 3. Naciśnij przycisk l lub r, aby wybrać opcję Zaprogramow. nagryw. NNZalecamy używanie dysku USB o prędkości obrotowej przynajmniej 5400 obr./ min. Dyski USB typu RAID nie są obsługiwane. NN Na urządzeniu pamięci masowej USB nie można nagrywać dopóki nie zostanie przeprowadzony Test wydajn. urządz.. NNPamięć flash USB nie jest obsługiwana. 4. Za pomocą przycisku l / r / u / d ustaw opcję Antena, Kanał, Powtórz, Data lub Czas rozpocz. / Godz. zakończ. NN Jeśli chcesz odtworzyć zapisany program, przejdź do części Nagrane prog. TV w instrukcji elektronicznej.

12 Lista kanałów Wyświetlenie wszystkich wyszukiwanych kanałów. OO Po naciśnięciu na pilocie przycisku CH LIST pojawi się ekran Lista kanałów. Lista kanałów Wszystkie kanały 6 Naziemne 6-1 TV #6 7 Naziemne 8 Naziemne 9 Naziemne Brak informacji. 9-2 TV # TV #11 9 Naziemne 10-1 TV # TV #13 10 Naziemne 11 Naziemne Naziemne a Antena { program L Tryb CH E Oglądaj U Strona W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

13 NNObsługa przycisków operacyjnych na ekranie Lista kanałów. a Czerwony (Antena): wybór źródła sygnału z anteny. Wygląd urządzenia może się różnić w zależności od modelu. { Żółty (Widok progr. / Widok kan.): wyświetlanie programu po wybraniu kanału cyfrowego. Umożliwia powrót do widoku kanału. l r Tryb CH: przejście do rodzaju kanałów wyświetlanych na ekranie Lista kanałów. (Wszystkie, Analogowe, TV, Radio, Dane/Inne, Ulubione 1~5). E Oglądaj / Informacja: oglądanie wybranego kanału. / wyświetlenie szczegółów dotyczących wybranego programu. k Strona: przejście do poprzedniej lub następnej strony.

14 Używanie funkcji Kanał Kanał Funkcja pozwalająca na usuwanie kanałów, ustawianie ulubionych kanałów i używanie przewodnika dla kanałów cyfrowych. Wybierz kanał na ekranie Wszystkie kanały, Analogowe, TV, Radio lub Dane/Inne. Przy użyciu menu dostępnych w prawym górnym rogu ekranu można zmienić ustawienia anteny lub kanału. Kanał 6 Naziemne 6-1 TV #6 7 Naziemne 8 Naziemne 9 Naziemne 9-1 TV #9 9-2 TV # TV # TV #12 Wszystkie kanały W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. TV 10 Naziemne 10-1 TV # TV #14 11 Naziemne 12 Naziemne 13 Naziemne 13-1 TV #15 14 Naziemne 15 Naziemne

15 Antena: wybór źródła sygnału z anteny. Wygląd urządzenia może się różnić w zależności od modelu. Sortuj: zmiana kolejności listy według nazwy lub numeru kanału. Tryb edycji: Usuwanie kanałów przypisanych do opcji Ulubione. Informacje o ustawianiu kanałów jako ulubionych znajdują się w części Korzystanie z ulubionych kanałów. pozwala ustawić często oglądane kanały jako ulubione. 1. Wybierz w prawym górnym rogu ekranu polecenie Tryb edycji, a następnie naciśnij przycisk ENTERE.

16 2. Przy użyciu przycisków ze strzałkami ustaw kanał jako ulubiony i naciśnij przycisk ENTERE. Na lewo od danego kanału pojawi się znak wyboru. NNMożna wybrać więcej niż jeden kanał. NN Ponowne naciśnięcie przycisku ENTERE powoduje usunięcie zaznaczenia kanału. 3. Wybierz opcję Edytuj ulubione na dole ekranu, a następnie naciśnij przycisk ENTERE. Zostanie wyświetlone okno Edytuj ulubione.

17 4. Wyróżnij grupę na liście Ulubione, a następnie naciśnij przycisk ENTERE. NN Ekran Edytuj ulubione jest podzielony na pięć grup (Ulubione 1, Ulubione 2 itd). Ulubiony kanał można dodać do dowolnej grupy. Wybierz grupę przy użyciu przycisków w górę i w dół na pilocie. 5. Wybierz opcję OK, naciśnij przycisk ENTERE, a potem naciśnij ponownie przycisk ENTERE. 6. Naciśnij ponownie przycisk ENTERE, aby anulować Tryb edycji. N N Ekran Edytuj ulubione jest podzielony na pięć grup (Ulubione 1, Ulubione 2 itd). Ulubiony kanał można dodać do dowolnej grupy. Wybierz grupę przy użyciu przycisków w górę i w dół na pilocie.

18 Używanie opcji Tryb edycji do usunięcia kanału z listy kanałów 1. Wybierz w prawym górnym rogu ekranu polecenie Tryb edycji, a następnie naciśnij przycisk ENTERE. 2. Za pomocą przycisku l / r / u / d wybierz kanał, a potem naciśnij przycisk ENTERE. Na lewo od danego kanału pojawi się znak wyboru. NNMożna wybrać więcej niż jeden kanał. NN Ponowne naciśnięcie przycisku ENTERE powoduje usunięcie zaznaczenia kanału. 3. Wybierz na dole ekranu opcję Usuń, a następnie naciśnij przycisk ENTERE. Zostanie wyświetlone okno z monitem o potwierdzenie usunięcia elementu.

19 4. Wybierz opcję OK, naciśnij przycisk ENTERE, a potem naciśnij ponownie przycisk ENTERE. Kanał zostanie usunięty z menu Lista kanałów. 5. Naciśnij ponownie przycisk ENTERE, aby anulować Tryb edycji. NN ENTEREFunkcja usunięcia zaznaczenia, wyświetlana jednocześnie z funkcją usuwania, pozwala usunąć zaznaczenie wszystkich wybranych kanałów. Zaznacz wszystkie: zaznaczenie wszystkich kanałów.

20 Używanie przycisku TOOLS w menu Kanał Edytuj ulubione: często oglądane kanały można ustawić jako ulubione. 1. Wybierz opcję Edytuj ulubione, a następnie naciśnij przycisk ENTERE. 2. Naciśnij przycisk ENTERE, wybierz opcję Ulubionych 1-5 i naciśnij przycisk OK. NN Jeden kanał ulubiony może zostać dodany do kilku kanałów w ramach grupy Ulubionych 1-5. Zablokuj / Odblokuj: wybrane kanały można zablokować, aby ich wybranie i oglądanie nie było możliwe.

21 NN UWAGA Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja Blokada kanału zostanie ustawiona na Włączone. Edytuj nazwę kanału (tylko kanały analogowe): przypisanie własnej nazwy kanału. NNFunkcja ta może nie być obsługiwana w niektórych regionach.

22 Edytuj numer kanału: zmiana numeru przy użyciu przycisków numerycznych. NNFunkcja ta może nie być obsługiwana w niektórych regionach. Kolejny program (tylko kanały cyfrowe): zmiana kolejności listy według nazwy lub numeru kanału. Szukaj (Gdy opcja Antena jest ustawiona na Satelita): Rozpocznie się skanowanie kanałów. Zmień kolejność (Gdy opcja Antena jest ustawiona na Satelita): Umożliwia ułożenie kanałów w porządku numerycznym. Usuń: usunięcie kanału tak, aby na liście kanałów były wyświetlane wyłącznie żądane kanały.

23 Ikony stanu kanału Ikona a c F Działanie Kanał analogowy Wybrany kanał. Kanał z grupy Ulubione. \ Kanał zablokowany.

24 Korzystanie z ulubionych kanałów Ulubione OO SMART HUB Ulubione ENTERE Pokazuje wszystkie ulubione kanały. Edytuj ulubione t: dodanie wybranych kanałów do wskazanej przez siebie grupy ulubionych. NN Pojawi się symbol F, a kanał zostanie Ulubione Ulubione 1 6 Naziemne 10 Naziemne ustawiony jako ulubiony. Ulubione 2

25 1. Na ekranie Kanał wybierz kanał i naciśnij przycisk TOOLS. NN Jeśli chcesz dodać wiele kanałów, użyj menu Tryb edycji w prawym górnym rogu ekranu Kanał. 2. Dodaj lub usuń kanały należące do 1, 2, 3, 4 lub 5 grupy kanałów użytkownika. Kanał Zaznacz wszystkie Wszystkie kanały Wybrane elementy: 1 Tryb edycji 6 Naziemne 6-1 TV #6 7 Naziemne 8 Naziemne 9 Naziemne 9-1 TV #9 9-2 TV # TV #11 10 Naziemne 10-1 TV # TV #13 11 Naziemne 12 Naziemne 13 Naziemne 13-1 TV #14 14 Naziemne Edytuj ulubione Edytuj numer kanału Zablokuj Odblokuj Usuń W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. NNMożna wybrać jedną grupę lub kilka. NN Na lewo od wybranych plików pojawi się znak c. 3. Po zmianie ustawień listę kanałów dla każdej grupy można wyświetlić w ulubionych kanałach.

26 Zapamiętywanie kanałów OO MENUm Kanał ENTERE Antena t NNWygląd urządzenia może się różnić w zależności od modelu. Przed rozpoczęciem zapamiętywania dostępnych kanałów należy określić typ sygnału źródłowego przesyłanego do telewizora.

27 Kraj NN Wybierz kraj. Pozwoli to na poprawne automatyczne dostrojenie się telewizora do transmitowanych kanałów. Kanał cyfrowy: zmiana kraju dla kanałów cyfrowych. Kanał analogowy: zmiana kraju dla kanałów analogowych.

28 Automatyczne strojenie Automatyczne wyszukanie kanałów i zapisanie ich w telewizorze. NN Numery automatycznie przypisywane mogą nie odpowiadać numerom faktycznym lub preferowanym przez użytkownika. Jeśli kanał został zablokowany za pomocą funkcji Blokada kanału, pojawi się monit o wprowadzenie kodu PIN. Naziemne / Kablowe / Satelitarne: wybór źródła sygnału antenowego do zapamiętania. Wygląd urządzenia może się różnić w zależności od modelu. Opcje wyszukiwania kablowego (w zależności od kraju) Umożliwia regulację dodatkowych opcji, takich jak częstotliwość i przepływność podczas wyszukiwania w sieciach kablowych.

29 Gdy dla opcji Antena zostało wybrane ustawienie Naziemne lub Kablowe: Cyfrowe i Analogowe / Cyfrowe / Analogowe: wybór źródła sygnału kanału do zapamiętania. Po wybraniu opcji Kablowe Cyfrowe i Analogowe lub Cyfrowe: podaj wartość do wyszukiwania kanałów telewizji kablowej. Tryb wyszuk. (Pełne / Sieć / Szybkie): automatyczne wyszukanie kanałów i zapamiętanie ich w telewizorze. NN Po wybraniu opcji Szybkie można skonfigurować ręcznie lub przy użyciu przycisków na pilocie opcje Sieć, ID sieci, Częstotliwość, Modulacja i Przepływność. Sieć (Auto / Ręczn.): Wybierz ustawienie trybu ID sieci Auto lub Ręczn.

30 ID sieci: jeśli opcja Sieć została ustawiona na wartość Ręczn., przy użyciu przycisków numerycznych można ustawić wartość opcji ID sieci. Częstotliwość: wyświetlanie częstotliwości dla danego kanału (różna w różnych krajach) Modulacja: wyświetlanie dostępnych wartości modulacji. Przepływność: wyświetlanie dostępnych przepływności.

31 Gdy w opcji Antena zostało wybrane ustawienie Satelitarne: Typ kanału (Wszystkie / TV / Radio): wybierz Typ kanału do zapamiętania. Satelitarne: wybór satelity do przeszukania. Wygląd urządzenia może się różnić w zależności od modelu. Tryb skanowania (Wszystkie kanały / Tylko darm. kanały): wybór trybu przeszukiwania wybranego satelity.

32 Ręczne strojenie Ręczne wyszukanie kanałów i zapisanie ich w telewizorze. NN Jeśli kanał został zablokowany za pomocą funkcji Blokada kanału, pojawi się monit o wprowadzenie kodu PIN. NNFunkcja ta może nie być obsługiwana w niektórych regionach. Gdy dla opcji Antena zostało wybrane ustawienie Naziemne lub Kablowe: Dostrajanie kanałów cyfrowych: wyszukiwanie kanału cyfrowego. 1. Naciśnij przycisk u / d / l / r, aby wybrać opcję Nowy. NN Po wybraniu opcji Antena Naziemne: Kanał, Częstotliwość, Szerokość pasma NN Po wybraniu opcji Antena Kablowe: Częstotliwość, Modulacja, Przepływność

33 2. Naciśnij przycisk d, aby wybrać opcję Szukaj. Po zakończeniu wyszukiwania lista kanałów zostanie odpowiednio zaktualizowana. Dostrajanie kanałów analogowych: wyszukiwanie kanału analogowego. 1. Naciśnij przycisk u / d / l / r, aby wybrać opcję Nowy. 2. Wybierz ustawienia opcji Program, System kolorów, System dźwięku, Kanał i Szukaj. 3. Naciśnij przycisk d, aby wybrać opcję Zapisz. Po zakończeniu wyszukiwania lista kanałów zostanie odpowiednio zaktualizowana.

34 NNTryb kanałów P (tryb programów): po zakończeniu strojenia stacjom nadającym na danym obszarze są przydzielane pozycje od P0 do P99. Aby wybrać kanał w tym trybie, wprowadź jego pozycję. C (tryb anteny naziemnej) / S (tryb telewizji kablowej): te dwa tryby pozwalają wybrać numer przez wprowadzenie przydzielonego numeru dla każdej stacji odbieranej z telewizji naziemnej lub kablowej.

35 Gdy w opcji Antena zostało wybrane ustawienie Satelitarne: Transponder: wybór transpondera za pomocą przycisków góra/dół. Tryb skanowania (Wszystkie kanały / Tylko darm. kanały): wybór wszystkich lub tylko bezpłatnych kanałów. Wyszukiwanie sieci (Wyłączony / Włączony): wybór opcji Włączony lub Wyłączony odnośnie do funkcji wyszukiwania sieciowego za pomocą przycisków góra/dół. Jakość sygnału: wyświetlenie bieżącego stanu nadawanego sygnału. NN Informacje o satelicie i transponderze mogą się zmienić w zależności od warunków emisji. N N Po zakończeniu wprowadzania ustawień przejdź do obszaru Szukaj i naciśnij przycisk ENTERE. Rozpocznie się skanowanie kanałów.

36 System satelitarny Opcja System satelitarny jest dostępna po wybraniu dla opcji Antena ustawienia Satelitarne. Przed uaktywnieniem funkcji Automatyczne programowanie wprowadź parametry opcji System satelitarny. Zostanie wykonane standardowe skanowanie kanałów. Wybór satelity: można wybrać satelity dla tego odbiornika. Zasilanie LNB (Wyłączone / Włączone): włączanie i wyłączanie zasilania urządzenia LNB.

37 Ustawienia LNB: konfiguracja sprzętu zewnętrznego. Satelitarne: wybór anteny satelitarnej na potrzeby odbioru transmisji satelitarnych. Transponder: wybór transpondera z listy lub dodanie nowego transpondera. Tryb DiSEqC: wybór trybu DiSEqC dla wybranego LNB. Dolny oscylator LNB: ustawienie częstotliwości dolnego oscylatora LNB. Górny oscylator LNB: ustawienie częstotliwości górnego oscylatora LNB. Ton 22 khz (Wyłączone / Włączone / Auto): wybór tonu 22 khz w zależności od typu LNB. Dla uniwersalnego LNB należy wybrać automatyczny. Jakość sygnału: wyświetlenie bieżącego stanu nadawanego sygnału.

38 Ustaw. SatCR/Unicable: skonfiguruj jedną instalację kablową. NNFunkcja ta może nie być obsługiwana w niektórych regionach. SatCR/Unicable: pozwala włączyć lub wyłączyć obsługę jednej instalacji kablowej. Numer gniazda: wybierz numer zakresu użytkownika SatCR dla danego odbiornika. Częstotl. gniazda: wprowadź odpowiednią częstotliwość w celu odbierania sygnału z SatCR. Wykryj częst. gniazda: automatyczne wykrywanie częstotliwości sygnału dla wybranego numeru zakresu. Weryf. częst. gniazda: sprawdzenie, czy wprowadzona częstotliwość odpowiada wybranemu zakresowi.

39 Ustawienia pozycjonera: konfiguracja pozycjonera anteny. Pozycjoner (Włączone / Wyłączone): włączanie i wyłączanie sterowania pozycjonerem. Typ pozycjonera (USALS / DiSEqC 1.2): wybór typu pozycjonera: DiSEqC 1.2 lub USALS (ang. Universal Satellite Automatic Location System). Długość geogr.: ustawienie długości geograficznej lokalizacji użytkownika. Szerokość geogr.: ustawienie szerokości geograficznej lokalizacji użytkownika. Ustawienie długości geogr. satelitów: ustawienie długości geograficznej satelitów zdefiniowanych przez użytkownika.

40 Tryb użytkownika: ustawienie pozycji anteny satelitarnej odpowiednio do każdego satelity. Gdy po zapisaniu bieżącej pozycji anteny satelitarnej odpowiednio do określonego satelity będzie potrzebny sygnał z danego satelity, można wówczas przesunąć antenę na zapamiętaną wcześniej pozycję. Satelitarne: wybór satelity, dla którego zostanie ustawiona pozycja. Transponder: wybór transpondera z listy na potrzeby odbioru sygnału. Tryb ruchu: wybór trybu ruchu krokowego lub ciągłego. Rozmiar kroku: regulacja rozmiaru kroku podczas obracania satelity. Opcja ta jest dostępna, gdy wybrany tryb ruchu to Krok.

41 Przejdź do zapisanej pozycji: obrócenie anteny do zapamiętanej pozycji. Pozycja anteny: regulacja i zapisanie pozycji anteny dla wybranego satelity. Zapisz bieżącą pozycję: zapisanie bieżącej pozycji i wybranego ograniczenia pozycjonera. Jakość sygnału: Wyświetlenie bieżącego stanu nadawanego sygnału.

42 Tryb instalatora: ustawienie ograniczenia ruchu anteny satelitarnej lub wyzerowanie pozycji. Ogólnie funkcja ta jest używana przez podręcznik instalacji. Ogranicz pozycję (Wschód / Zachód): wybór kierunku, w którym ma zostać ograniczony ruch pozycjonera. Pozycja anteny: regulacja i zapisanie pozycji anteny dla wybranego satelity. Zapisz bieżącą pozycję: zapisanie bieżącej pozycji i wybranego ograniczenia pozycjonera. Wyzeruj pozycję: przesunięcie anteny do pozycji referencyjnej. Zeruj ograniczenia pozycjonera: zezwolenie na obrót anteny w pełnym zakresie. Zeruj wszystkie ustawienia (Tak / Nie): wszystkie ustawienia satelitów zostaną przywrócone do wartości początkowych.

43 Inne funkcje OO MENUm Kanał ENTERE Typ przewodnika (Samsung / Rovi On Screen) (w zależności od kraju) Możesz wybrać inny typ Przewodnik. Samsung: używany jest przewodnik opracowany przez firmę Samsung. Rovi On Screen: używany jest przewodnik opracowany przez firmę Rovi International Solutions. N N Czas potrzebny na wstępną konfigurację elektronicznego przewodnika po programach ROVI EPG może być długi, zależnie od regionu i środowiska transmisji.

44 Transfer listy kanał. Importowanie lub eksportowanie mapy kanałów. Aby skorzystać z tej funkcji, należy podłączyć urządzenie USB. Importuj z urządzenia USB: import listy kanałów z urządzenia USB. Eksportuj na urządzenie USB: eksport listy kanałów do urządzenia USB. Ta funkcja jest dostępna po podłączeniu pamięci USB.

45 Dostrój (tylko kanały analogowe) Jeśli sygnał stacji jest dobrze odbierany, nie ma potrzeby dostrajania kanału. Czynność ta jest wykonywana automatycznie w czasie wyszukiwania i zapisywania. Jeśli sygnał jest słaby lub zniekształcony, wykonaj ręczne dostrojenie kanału. Przesuwaj w lewo lub prawo do czasu uzyskania wyraźnego obrazu. NNUstawienia zostaną zastosowane do aktualnie wyświetlanego kanału. NN Dostrojone kanały, które zostały zapisane, oznaczane są gwiazdką * po prawej stronie numeru kanału w nagłówku. NNAby wyzerować działanie funkcji dostrajania, wybierz polecenie Zeruj.

46 Podstawowe funkcje Zmiana zapisanego trybu obrazu OO MENUm Obraz Tryb obrazu ENTERE Tryb obrazu t Wybierz preferowany typ obrazu. NN Gdy sygnał źródłowy jest nadawany przez komputer, opcja Tryb obrazu jest dostępna tylko przy ustawieniach Standardowy i Zabawa. Dynamiczny: odpowiedni do jasnego pomieszczenia. Standardowy: odpowiedni do standardowych warunków otoczenia. Naturalny dla telewizorów LED / Relaks dla telewizorów plazmowych : odpowiedni w celu zmniejszenia zmęczenia oczu. Film: odpowiedni do oglądania filmów w ciemnych pomieszczeniach. Zabawa: odpowiedni do oglądania filmów i do gier. NNOpcja dostępna wyłącznie po podłączeniu komputera PC.

47 Regulacja ustawień obrazu OO MENUm Obraz ENTERE Podświetlenie dla telewizorów LED / Podświetlenie dla telewizorów plazmowych / Kontrast / Jasność / Ostrość / Kolor / Odcień (Z/C) W telewizorze dostępnych jest kilka opcji, które pozwalają regulować jakość obrazu. NNW trybach TV, Złącze, AV systemu PAL funkcja Odcień (Z/P) jest niedostępna. NN W trybie PC można dokonywać zmian jedynie w opcjach Podświetlenie dla telewizorów LED, Podświetlenie dla telewizorów plazmowych, Kontrast, Jasność i Ostrość. NN Dla każdego urządzenia zewnętrznego podłączanego do telewizora można wprowadzić i zapisać ustawienia.

48 Zmiana formatu obrazu OO MENUm Obraz Regulacja ekranu ENTERE Regulacja ekranu Rozmiar obrazu: kilka rozmiarów ekranu może być dostępnych również w odbiorniku telewizji kablowej/dekoderze telewizji satelitarnej. Zalecamy jednak używanie przez większość czasu trybu 16:9. Auto. szerokość: automatyczne dopasowanie rozmiaru obrazu do proporcji ekranu 16:9. 16:9: dostosowuje rozmiar obrazu do formatu 16:9 odpowiedniego dla filmów DVD oraz innych programów szerokoekranowych. Szer. powiększ: powiększenie obrazu do formatu większego niż 4:3.

49 Powiększenie: powiększenie w pionie obrazu panoramicznego 16:9 do pełnej wysokości ekranu. 4:3: ustawienie domyślne dla filmów i programów nadawanych w normalnym formacie obrazu. NN Nie należy używać formatu 4:3 przez dłuższy czas. Ślady obramowań po lewej i prawej stronie ekranu oraz na środku ekranu mogą spowodować utrwalenie obrazu (wypalenie ekranu), które nie jest objęte gwarancją. Dopas. do ekranu: wyświetlanie pełnego, nieobciętego obrazu przesyłanego sygnałem HDMI (720p / 1080i / 1080p) lub komponentowym (1080i / 1080p).

50 Smart View 1: zmniejszanie rozmiaru obrazu 16:9 o 50% dla telewizorów LED Smart View 2: zmniejszanie rozmiaru obrazu 16:9 o 25% dla telewizorów LED NN Smart View 1 dostępny jest wyłącznie w trybie HDMI. NN Smart View 2 dostępny jest wyłącznie w trybie HDMI lub DTV. N N Rozmiar obrazu podczas odtwarzania z użyciem opcji Wideo w funkcji SMART HUB może zależeć od rozdzielczości sygnału wejściowego.

51 NN UWAGA Jeśli po uaktywnieniu funkcji PIP (obraz w obrazie) zostanie włączony tryb Double (à, Œ), opcja Rozmiar obrazu nie będzie dostępna. W zależności od wybranego źródła dostępne opcje rozmiaru obrazu mogą się różnić. Dostępne elementy zależą od wybranego trybu. W trybie PC można wybrać tylko tryby 16:9 i 4:3. Dla każdego urządzenia podłączanego do telewizora można ustawić i zapisać ustawienia.

52 Po wybraniu opcji Powiększenie lub Szer. powiększ: 1. Naciśnij przycisk d i wybierz opcję Położenie. 2. Naciśnij przycisk ENTERE. 3. Przesuwaj obraz w górę i w dół za pomocą przycisku u lub d. 4. Naciśnij przycisk ENTERE. 5. Wybierz opcję Zamknij, naciskając kolejno przyciski d i u. Aby zresetować pozycję obrazu, naciśnij polecenie Zeruj.

53 Po wybraniu opcji Dopas. do ekranu w trybie HDMI (1080i/1080p) lub Component (1080i/1080p) konieczne może być wyśrodkowanie obrazu: 1. Naciśnij przycisk d i wybierz opcję Położenie. 2. Naciśnij przycisk ENTERE. 3. Przesuwaj obraz w górę i w dół za pomocą przycisku u, d, l lub r. 4. Naciśnij przycisk ENTERE. 5. Wybierz opcję Zamknij, naciskając kolejno przyciski d i u. Aby zresetować pozycję obrazu, naciśnij polecenie Zeruj.

54 HD (High Definition): 16:9 1080i / 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720) Ustawienia można zmieniać i zapisywać dla każdego urządzenia zewnętrznego, które zostało podłączone do telewizora. Źródło sygnału wejściowego ATV, Złącze AV, Moduł (480i, 480p, 576i, 576p) DTV (720p, 1080i, 1080p) Moduł (720p, 1080i, 1080p) HDMI (720p, 1080i, 1080p) HDMI (720p, 1080i, 1080p) DTV (1080i), HDMI (720p, 1080i, 1080p) Rozmiar obrazu Auto. szerokość, 16:9, Szer. powiększ, Powiększenie, 4:3 Auto. szerokość, 16:9, Szer. powiększ, Powiększenie, 4:3, Dopas. do ekranu dla DTV Smart View 1 dla telewizorów LED Smart View 2 dla telewizorów LED PC 16:9, 4:3

55 Rozmiar ekranu 4:3 (16:9 / Szer. powiększ / Powiększenie / 4:3): dostępne tylko przy ustawieniu rozmiaru obrazu na Auto. szerokość. Istnieje możliwość wybrania żądanego rozmiaru obrazu: 4:3 WSS (usługa szerokoekranowa) lub oryginalnego. Każdy kraj europejski wymaga innego rozmiaru obrazu. NN Funkcja ta nie jest dostępna w trybie PC, Component i HDMI.

56 Zmiana opcji wyświetlania obrazu Ustawienia zaawansowane OO MENUm Obraz Ustawienia zaawansowane ENTERE Ustawienia zaawansowane Tonacja czerni Wyłączone (Opcja Ustawienia zaawansowane jest dostępna w trybach Standardowy lub Film) Kontrast dynamiczny Śred. Głębia czerni -2 Gamma 0 Istnieje możliwość ustawienia szczegółowych ustawień obrazu, w tym kolorów i poziomu kontrastu. Wzorce zaawansow. Tylko tryb RGB Przestrzeń kolorów Wyłączone Wyłączone Oryginalna NN W trybie PC zmieniać można wyłącznie parametry Gamma i Balans bieli. W zależności od modelu mogą występować różnice w wyglądzie menu.

57 Tonacja czerni (Wyłączone / Ciemna / Ciemniejsza / Najciemniejsza): Ustawienie poziomu czerni odpowiednio do głębi obrazu. Kontrast dyn.(wyłączone / Nisk. / Śred. / Wysoko): dostosowywanie poziomu kontrastu obrazu. Głębia czerni(-2~+2) dla telewizorów LED : zwiększenie poziomu jasności ciemnych obrazów. Gamma: dostosowanie poziomu intensywności kolorów podstawowych. Wzorce zaawansow. (Wyłączone / Wzorzec1 / Wzorzec2) uaktywnienie funkcji Wzorce zaawansow. pozwala na kalibrację obrazu bez jonizatora lub filtra. Jeśli menu ekranowe znika lub pojawia się inne menu niż menu Obraz, kalibracja zostaje zapisana, a okno Wzorce zaawansow. znika. NNPrzy aktywnej funkcji Wzorce zaawansow. nie jest emitowany dźwięk. NN Funkcję tę można włączyć tylko w modelach DTV / Component (Moduł) / HDMI. NN Wyłączone dla kanałów obsługujących MHEG, jeśli uruchomiona jest funkcja Cyfrowy teletekst.

58 Tylko tryb RGB (Wyłączone / Czerwony / Zielony / Niebieski): wyświetlanie podstawowych barw (Czerwony, Zielony i Niebieski) w celu dostrojenia parametrów odcieni i nasycenia. Przestrzeń kolorów (Auto / Oryginalna / Użytkownika): regulacja zakresu kolorów w obrazie. NN Aby dostosować ustawienia Kolor, Czerwony, Zielony, Niebieski i Zeruj, ustaw opcję Przestrzeń kolorów na Użytkownika. Balans bieli: regulacja temperatury kolorów, dzięki czemu można uzyskać naturalniej wyglądający obraz. Przes. C / Przes. Z / Przes. N: regulacja poziomu ciemności dla każdego z kolorów (czerwonego, zielonego, niebieskiego). Wzm. C / Wzm. Z / Wzm. N: regulacja poziomu jasności dla każdego z kolorów (czerwonego, zielonego, niebieskiego). Zeruj: przywracanie ustawień domyślnych dla opcji Balans bieli.

59 Balans bieli 10p (Wyłączone / Włączone): kontrola balansu bieli w 10-punktowych odstępach poprzez dostosowywanie jasności koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego. NN Funkcja dostępna po ustawieniu trybu obrazu Film i wybraniu dla wejścia zewnętrznego wszystkich wejść. NNNiektóre urządzenia zewnętrzne mogą nie obsługiwać tej funkcji. Odstęp: wybór odstępu do regulacji. Czerwony: ustawienie poziomu koloru czerwonego. Zielony: ustawienie poziomu koloru zielonego. Niebieski: ustawienie poziomu koloru niebieskiego. Zeruj: przywracanie ustawień domyślnych opcji Balans bieli 10p.

60 Odcień skóry: Wzmocnienie koloru różowego odcienia skóry. Uwydatnienie krawędzi (Wyłączone / Włączone): uwydatnienie krawędzi obiektów. Oświetl. dynamiczne (Wyłączone / Włączone): zmniejszenie poboru energii poprzez kontrolowanie jasności. NNFunkcja 3D nie jest obsługiwana. N N Podczas zmiany ustawień dla opcji Podświetlenie dla telewizora LED / Podświetlenie dla wyświetlacza plazmowego, opcje Jasność lub Kontrast, Oświetl. dynamiczne zostaną ustawione na Wyłączone.

61 xvycc (Wyłączone / Włączone): Ustawienie trybu xvycc powoduje zwiększenie ilości szczegółów i przestrzeni kolorów podczas oglądania filmów z urządzenia zewnętrznego (np. odtwarzacza DVD) podłączonego do gniazda HDMI lub do gniazd komponentowych. NN Funkcja dostępna po ustawieniu trybu obrazu Film i wybraniu zewnętrznego wejścia HDMI lub Component. NNNiektóre urządzenia zewnętrzne mogą nie obsługiwać tej funkcji. LED Motion Plus (Włączone / Wyłączone) dla telewizorów LED : usuwanie efektu smużenia z dynamicznych scen, co pozwala na uzyskanie wyraźnego obrazu.

62 Opcje obrazu OO MENUm Obraz Opcje obrazu ENTERE NN W trybie PC możliwe jest wprowadzenie zmian Opcje obrazu wyłącznie w opcji Ton kolorów. Ton kolorów Standardowy Ton kolorów (Zimny / Standardowy / Ciepły 1 / Ciepły 2) Filtr zakłóceń cyfr. Red. zakłóceń MPEG Poziom czerni HDMI Auto Auto Normalny NN Opcje Ciepły 1 i Ciepły 2 są dezaktywowane, gdy używany jest tryb obrazu Dynamiczny. NN Dla każdego urządzenia podłączanego do telewizora można ustawić i zapisać ustawienia. Tryb Film Motion Plus Wyłączone Standardowy W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

63 Filtr zakłóceń cyfr. (Wyłączone / Nisk. / Śred. / Wys. / Auto / Autowizualizacja): jeśli odbierany przez telewizor sygnał jest słaby, mogą pojawić się zakłócenia. Wybierz jedną z podanych opcji, przy której wyświetlany obraz będzie w najwyższej jakości. Autowizualizacja: podczas zmiany kanałów analogowych jest wyświetlana intensywność bieżącego sygnału i konfigurowany filtr szumów. NNDostępne tylko dla kanałów analogowych.

64 Red. zakłóceń MPEG (Wyłączone / Nisk. / Śred. / Wys. / Auto): zmniejszanie szumów MPEG w celu uzyskania wyższej jakości obrazu. Poziom czerni HDMI (Nisk. / Normalny): umożliwia wybór poziomu czerni na ekranie w celu dopasowania głębi obrazu. NNDostępne tylko w trybie HDMI (sygnały RGB). Tryb Film (Wyłączone / Auto1 / Auto2 / Cinema Smooth dla telewizorów plazmowych ): telewizor może automatycznie wykrywać i przetwarzać sygnały filmowe ze wszystkich źródeł i optymalizować jakość obrazu. Funkcja Cinema Smooth używana jest, gdy z gniazda odbierany jest sygnał o częstotliwości 24 Hz na sekundę. NN Dostępne w trybach AV, COMPONENT (480i / 1080i) i HDMI (1080i). NN Jeśli nie czujesz się wygodnie podczas oglądania, ustaw opcję Tryb Film na Off, Auto1 lub Auto2.

65 Motion Plus (Wyłączone / Wyraźny / Standardowy / Płynny / Użytkownika / Demo) dla telewizorów LED : usuwanie efektu smużenia z dynamicznych scen, co pozwala na uzyskanie wyraźniejszego obrazu. NN Ekran Info telewizora wyświetla rozdzielczość i częstotliwość odbieranego sygnału (60 Hz). Nie wyświetla natomiast częstotliwości, którą telewizor generuje dla obrazu wyświetlanego poprzez funkcję Motion Plus. NN Jeśli wystąpią zakłócenia, ustaw opcję Motion Plus na Wyłączone. Jeśli opcję Motion Plus ustawiono na Użytkownika, dostępna jest ręczna regulacja ustawień Redukcja rozmycia, Redukcja skoków i Zeruj. NN Jeśli opcję Motion Plus ustawiono na Demo, możliwe jest włączenie porównania różnych trybów wyświetlania.

66 Redukcja rozmycia: regulacja stopnia rozmazania odbieranego obrazu. Redukcja skoków: regulacja stopnia drgań odbieranego obrazu podczas odtwarzania filmów. Zeruj: usunięcie ustawień niestandardowych.

67 Resetowanie obrazu (Tak / Nie) Przywraca ustawienia domyślne w bieżącym trybie obrazu.

68 Konfiguracja telewizora za pośrednictwem komputera Wybierz komputer jako źródło. Autodopasowanie t OO MENUm Obraz Autodopasowanie ENTERE Umożliwia regulację wartości częstotliwości i położenia oraz automatyczne dostrojenie ustawień. NNNiedostępne przy połączeniu za pomocą kabla HDMI DVI.

69 Regul. ekranu komputera OO MENUm Obraz Regulacja ekranu Regul. ekranu komputera ENTERE Ziarnisty / Gładki: zmniejszanie lub usuwanie zakłóceń obrazu. Jeśli dostrojenie nie wyeliminowało całkowicie zakłóceń, należy maksymalnie zoptymalizować częstotliwość (Ziarnisty), a następnie jeszcze raz dostroić dany kanał. Po zredukowaniu zakłóceń, ponownie dostosuj obraz tak, aby znajdował się na środku ekranu. Pozycja: dostosowywanie położenia obrazu z komputera przy użyciu przycisków kierunkowych (u / d / l / r). Reset obrazu: przywracanie ustawień domyślnych obrazu.

70 Korzystanie z telewizora jako ekranu komputera Konfigurowanie oprogramowania na komputerze (na przykładzie systemu Windows XP) W zależności od wersji systemu Windows i karty graficznej, wygląd obrazu na komputerze może się różnić od przedstawionego. W takiej sytuacji prawie zawsze zostaną zastosowane takie same ustawienia. W przeciwnym wypadku należy skontaktować się z producentem komputera lub sprzedawcą produktów firmy Samsung. 1. W menu Start systemu Windows kliknij opcję Panel sterowania. 2. W oknie Panelu sterowania kliknij pozycję Wygląd i kompozycje. Zostanie wyświetlone okno dialogowe. 3. Kliknij pozycję Ekran. Zostanie wyświetlone okno dialogowe.

71 4. W wyświetlonym oknie przejdź do karty Ustawienia. Poprawne ustawienie rozmiaru ekranu (rozdzielczości) optymalne: 1920 x 1080 pikseli. Jeżeli okno dialogowe ustawień ekranu zawiera parametr częstotliwości pionowej, ustaw go na 60 lub 60 Hz. W przeciwnym wypadku kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno.

72 Zmiana zapisanego trybu dźwięku OO MENUm Dźwięk Tryb dźwięku ENTERE Tryb dźwięku t Standardowy: standardowy tryb dźwięku. Muzyka: podkreśla muzykę kosztem innych dźwięków. Film: zapewnia najlepszą jakość dźwięku dla filmów. Wyraźny głos: uwypukla głos na tle innych dźwięków. Wzmocnienie: zwiększa intensywność dźwięków o wysokiej częstotliwości, co pozwala poprawić wrażenia dźwiękowe u osób niedosłyszących. NN Jeśli opcja Wybór głośników jest ustawiona na Zewnętrzne funkcja Tryb dźwięku zostanie wyłączona.

73 Regulacja ustawień dźwięku OO MENUm Dźwięk ENTERE Efekt dźwiękowy SRS TruSurround HD (Wyłączone / Włączone) (tylko w standardowym trybie dźwięku) Ta funkcja pozwala uzyskać wirtualny dźwięk 5.1-kanałowy przez dwa głośniki za pomocą technologii HRTF. NN Kiedy opcja Wybór głośników jest ustawiona na Zewnętrzne, funkcja SRS TruSurround HD jest nieaktywna.

74 SRS TruDialog (Wyłączone / Włączone) (tylko w standardowym trybie dźwięku) Ta funkcja pozwala zwiększyć intensywność głosu wymawianego na tle muzyki lub efektów dźwiękowych. Dzięki temu będzie można łatwiej usłyszeć rozmowy. NN Jeśli opcja Wybór głośników jest ustawiona na Zewnętrzne funkcja SRS TruDialog zostanie wyłączona. SRS CS Headphone: Słuchawki generują wirtualny dźwięk przestrzenny 5.1-kanałowy.

75 Korektor Regulacja trybu dźwięku (tylko w standardowych trybach dźwięku). Balans L/P: kontrola balansu między prawym i lewym głośnikiem. 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (dostosowanie szerokości pasma): regulacja poziomu wybranych częstotliwości pasma. Zeruj: przywracanie ustawień domyślnych korektora. NN Jeśli opcja Wybór głośników jest ustawiona na Zewnętrzne, funkcja Korektor zostanie wyłączona.

76 Dźwięk 3D (Wyłączone / Nisk. / Śred. / Wys.) technologia dźwięku 3D zapewnia pełnię dźwięku odpowiadającą pełni efektów wideo 3D przez wprowadzenie perspektywy i głębi. NNDostępne tylko podczas oglądania obrazów 3D.

77 Opcje nadawania dźwięku Jęz. ścieżki dźw. (tylko kanały cyfrowe) Zmiana domyślnych ustawień języka dźwięku. NNDostępne języki mogą się różnić w zależności od transmisji.

78 Format dźwięku (tylko kanały cyfrowe) Jeśli dźwięk jest emitowany zarówno przez główny głośnik, jak i przez odbiornik audio, może wystąpić efekt echa z związku z różnicą w prędkości dekodowania między głównym głośnikiem i odbiornikiem audio. W takiej sytuacji należy użyć głośnika telewizora. N N Ustawienie opcji Format dźwięku może się różnić w zależności od transmisji. Dźwięk 5.1-kanałowy Dolby jest dostępny tylko po podłączeniu głośników zewnętrznych za pomocą kabla optycznego.

79 Opis audio (niedostępne we wszystkich lokalizacjach; tylko kanały cyfrowe) Funkcja ta obsługuje strumień dźwięku dla funkcji AD (Audio Description), jeśli nadawca wysyła go równolegle z głównym dźwiękiem. NN Opis audio (Wyłączone / Włączone): włączenie lub wyłączenie funkcji opisów dźwiękowych. NNGłośność: dopasowywanie głośności opisów dźwiękowych.

80 Dodatk. ustawienie (tylko kanały cyfrowe) Poziom dźwięku DTV (MPEG / HE-AAC): przy użyciu tej funkcji można wyrównać sygnał dźwiękowy głosu (jeden z sygnałów odbieranych w telewizji cyfrowej) do żądanego poziomu. NN Odpowiednio do typu nadawanego sygnału wartość MPEG / HE-AAC można wyregulować w zakresie od -10 db do 0 db. NN Aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głosu, należy zmienić tę wartość w przedziale odpowiednio od 0 do -10.

81 Wyjście SPDIF: wyjście SPDIF (Sony Philips Digital Inter Face) służy do przesyłania cyfrowego sygnału dźwiękowego do głośników i różnych urządzeń cyfrowych (np. odtwarzaczy DVD) z minimalnymi zakłóceniami. Format dźwięku: wybór jednego z dostępnych formatów dźwięku cyfrowego (SPDIF). NN Dostępny format wyjścia dźwięku cyfrowego (SPDIF) zależy od źródła wejściowego. Opóźnienie dźwięku: funkcja korekty niedopasowania dźwięku do obrazu w trakcie oglądania telewizji lub filmów i słuchania dźwięku przesyłanego przez wyjście cyfrowe do urządzenia zewnętrznego, takiego jak amplituner AV (0ms ~ 250ms)

82 Kom. Dolby Digital (Line / RF): ta funkcja pozwala zminimalizować niezgodność między sygnałem Dolby Digital a sygnałem głosu (np. MPEG Audio, HE-AAC, dźwięk ATV). NN Wybierz opcję Line, aby uzyskać dynamiczny dźwięk, lub opcję RF, aby zmniejszyć w nocy różnicę między głośniejszymi i cichszymi dźwiękami. Line: ustawienie poziomu wyjścia dla sygnałów silniejszych lub słabszych niż -31 db (poziom odniesienia) do -20 db lub -31 db. RF: ustawienie poziomu wyjścia dla sygnałów silniejszych lub słabszych niż -20 db (poziom odniesienia) do -10 db lub -20 db.

83 Ustawienia głośnika Wybór głośników (Zewnętrzne / Telewizyjne) Z powodu różnicy w szybkości dekodowania między głównym głośnikiem i odbiornikiem dźwięku, może dojść do powstania efektu echa. W takiej sytuacji należy użyć opcji Zewnętrzne. NN Gdy opcja Wybór głośników jest ustawiona na Zewnętrzne, przyciski głośności i przycisk MUTE nie działają. Liczba dostępnych ustawień dźwięku zostanie ograniczona. NNGdy opcja Wybór głośników jest ustawiona na Zewnętrzne. Telewizyjne: Wyłączone, Zewnętrzne: Włączone

84 NNGdy opcja Wybór głośników jest ustawiona na Telewizyjne. Telewizyjne: Włączone, Zewnętrzne: Włączone NNJeśli nie ma sygnału obrazu, oba głośniki zostaną wyciszone. Głośność automatyczna (Wyłączone / Normalny / W nocy) Aby wyrównać poziom głośności na każdym kanale, wybierz opcję Normalny. W nocy: ten tryb zapewnia lepszą jakość dźwięku w porównaniu z trybem Normalny hałas jest redukowany niemal do zera. Tryb ten jest przydatny w nocy. N N Wyłącz tryb Głośność automatyczna, jeśli chcesz sterować głośnością dźwięku na urządzeniu zewnętrznym (dekoder telewizji cyfrowej lub odtwarzacz DivX) podłączonym do telewizora. W przeciwnym razie nie będzie słychać różnic w głośności kontrolowanej przez tryb Głośność automatyczna.

85 Zeruj dźwięk (Tak / Nie) Przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień obrazu.

86 Wybieranie trybu dźwięku t Po ustawieniu opcji Dual f g na ekranie wyświetli się aktualny tryb dźwięku. A2 Stereo Rodzaj dźwięku Dual 1 / 2 Dual 1 / 2 Mono Stereo MONO STEREO MONO Automatyczna zmiana Dual DUAL f DUAL g DUAL f NICAM Stereo Mono Stereo Dual MONO MONO STEREO MONO DUAL f DUAL g Automatyczna zmiana DUAL f

87 NN Jeśli sygnał stereofoniczny jest słaby i przestawia się automatycznie, zaleca się ustawienie trybu Mono. NNAktywne tylko przy dźwięku stereo. NNFunkcja dostępna tylko przy ustawieniu opcji Źródło ustawionej na TV.

88 Preferencje Łączenie z siecią przewodową Telewizor możesz podłączyć do sieci lokalnej na jeden z trzech sposobów: Możesz podłączyć telewizor, łącząc port LAN z tyłu telewizora z modemem zewnętrznym przy użyciu kabla LAN. Zapoznaj się z poniższym diagramem. Port modemu w ścianie Modem zewn. (ADSL / VDSL / TV kablowa) Panel tylny telewizora Kabel ze złączem modemu Kabel sieci LAN

89 Możesz podłączyć telewizor do sieci, łącząc port LAN z tyłu telewizora z urządzeniem do dzielenia sieci podłączonym do modemu zewnętrznego. Wykonaj połączenie przy użyciu kabla LAN. Zapoznaj się z poniższym diagramem. Port modemu w ścianie Panel tylny telewizora Modem zewn. (ADSL / VDSL / TV kablowa) Urządzenie dzielące sieć (z serwerem DHCP) Kabel ze złączem modemu Kabel sieci LAN Kabel sieci LAN

90 W zależności od konfiguracji sieci możesz podłączyć telewizor, łącząc port LAN z tyłu telewizora bezpośrednio z gniazdem w ścianie przy użyciu kabla LAN. Zapoznaj się z poniższym diagramem. Zwróć uwagę na to, czy gniazdo w ścianie jest podłączone do znajdującego się w domu modemu lub routera. Gniazdo sieci LAN na ścianie Panel tylny telewizora Kabel sieci LAN

91 Jeśli używasz sieci dynamicznej, musisz użyć modemu ADSL lub routera obsługującego protokół DHCP. Modemy i routery obsługujące funkcję DHCP automatycznie przekazują wymagane do połączenia się z siecią wartości adresu IP, maski podsieci, bramy i serwerów DNS. Dzięki temu nie musisz wprowadzać ich ręcznie. Większość sieci domowych to sieci dynamiczne. Niektóre sieci wymagają podania statycznego adresu IP. W takiej sytuacji należy podczas konfiguracji połączenia sieciowego na ekranie telewizora ręcznie wprowadzić wartość adresu IP, maski podsieci, bramy oraz serwerów DNS. Aby uzyskać wartości adresu IP, maski podsieci, bramy i serwerów DNS, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych. Jeśli masz komputer z systemem Windows, możesz pobrać z niego te wartości. N N Jeśli sieć wymaga wprowadzenia statycznego adresu IP, możesz użyć modemu ADSL obsługującego protokół DHCP. Pozwalają one na używanie protokołu DHCP.

92 Konfiguracja sieci Ustawienia sieci OO MENUm Sieć Ustawienia sieci ENTERE Wybierz ustawienia sieci, które pozwolą na korzystanie z różnych usług internetowych takich jak SMART HUB czy AllShare albo na przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania. Stan sieci OO MENUm Sieć Stan sieci ENTERE Istnieje możliwość sprawdzenia bieżącego stanu sieci i Internetu.

93 Ustawienia fun. AllShare OO MENUm Sieć Ustawienia fun. AllShare ENTERE Uruchamia współdzielenie funkcji multimedialnych w sieci. SWL (Samsung Wireless Link) OO MENUm Sieć SWL (Samsung Wireless Link) ENTERE Umożliwia łatwe połączenie telewizora z urządzeniami bezprzewodowymi.

94 Konfiguracja sieci (Auto) Przy podłączaniu telewizora do sieci obsługującej protokół DHCP użyj opcji automatycznej konfiguracji sieci. Aby automatycznie skonfigurować połączenie telewizora z siecią przewodową, wykonaj następujące czynności: Sposób konfiguracji automatycznej 1. Przejdź do ekranu Ustawienia sieci. Aby go otworzyć, zapoznaj się z instrukcjami dla ekranu Ustawienia sieci. 2. Wybierz opcję Kablowa. Ustawienia sieci Wybierz typ połączenia sieciowego. Kablowa Bezprz. (ogólne) WPS(PBC) One Foot Connection Podłączenie do sieci wymaga użycia kabla LAN. Sprawdź, czy kabel LAN jest podłączony. Poprz. Dalej Anuluj 3. Pojawi się ekran z testem sieci. Wprowadzanie konfiguracji sieci zostało zakończone. W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

95 NN Jeśli automatyczna konfiguracja nie powiedzie się, sprawdź poprawność podłączenia kabla do portu LAN. NN Jeśli jest możliwe znalezienie wartości połączenia z siecią lub chcesz je wprowadzić ręcznie, wybierz opcję Ręczn. Zapoznaj się z instrukcją Sposób ręcznej konfiguracji. Ustawienia sieci Połączenie z siecią bezprzewodową i Internetem nawiązane. SEC_LinkShare Adres MAC 00:12:fb:2b:56:4d Adres IP Maska podsieci Brama Serwer DNS Połączenie z Internetem powiodło się. W przypadku problemów z korzystaniem z usługi internetowej skontaktuj się z dostawcą usług internetowych. W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. Ponów Ustawienia IP OK

96 Ustawienia sieci (Ręczn.) Przy podłączaniu telewizora do sieci wymagającej statycznego adresu IP użyj ręcznego ustawienia opcji Konfiguracja sieci. Pobieranie wartości połączenia z siecią Na większości komputerów z systemem Windows do pobrania wartości połączenia z siecią należy wykonać następujące kroki: 1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę sieci znajdującą się na dole ekranu, po prawej stronie. 2. W wyświetlonym menu kliknij polecenie Stan. 3. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij kartę Pomoc techniczna. 4. Na karcie Pomoc techniczna kliknij przycisk Szczegóły. Zostaną wyświetlone wartości połączenia z siecią.

97 Sposób konfiguracji ręcznej Aby ręcznie skonfigurować połączenie telewizora z siecią przewodową, wykonaj następujące czynności: 1. Wykonaj kroki od 1 do 2 procedury Sposób konfiguracji automatycznej. Tryb IP Ustawienia IP Ręczn. 2. Na ekranie testu połączenia sieciowego wybierz opcję Ustawien. IP. Adres IP Maska podsieci Brama Ustaw opcję Tryb IP na Ręczn.. 4. Naciśnij na pilocie przycisk d, aby przejść do ekranu Adres IP. Tryb DNS Auto Serwer DNS OK W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

98 5. Wprowadź wartości dla opcji Adres IP, Maska podsieci, Brama i Serwer DNS. Aby wprowadzić liczby, naciskaj na pilocie przyciski z cyframi. Aby przejść od pola do pola, naciśnij przycisk strzałki. 6. Po zakończeniu konfiguracji wybierz opcję OK. 7. Pojawi się ekran z testem sieci. Wprowadzanie konfiguracji sieci zostało zakończone.

99 Łączenie z siecią bezprzewodową Telewizor można połączyć z siecią LAN przy użyciu standardowego routera/ modemu bezprzewodowego. Gniazdo sieci LAN na ścianie Urządzenie do bezprzewodowego dzielenia sieci (punkt dostępowy z serwerem DHCP) TV Kabel sieci LAN

100 TV firmy Samsung obsługuje protokoły IEEE a/b/g i n. Firma Samsung zaleca stosowanie protokołu IEEE n. Filmy odtwarzane z wykorzystaniem połączenia IEEE b/g mogą nie być płynnie wyświetlane. NN UWAGA Aby można było skorzystać z sieci bezprzewodowej, telewizor musi być podłączony do urządzenia do współdzielenia sieci bezprzewodowej (przez router lub modem). Jeśli wykorzystywane urządzenie obsługuje protokół DHCP, telewizor może być połączony z siecią bezprzewodową zarówno za pomocą adresu statycznego, jak i protokołu DHCP. Należy wybrać kanał połączenia, który nie jest aktualnie wykorzystywany. Wybranie kanału zajętego przez inne znajdujące się w pobliżu urządzenie może spowodować zakłócenia i brak możliwości komunikacji.

101 Wybór innego zabezpieczenia niż jedno z podanych poniżej spowoduje, że urządzenie do współdzielenia połączenia nie będzie współpracować z telewizorem. W przypadku wybrania trybu wysokiej przepustowości (Greenfield) n i ustawienia w punkcie dostępowym typu szyfrowania WEP, TKIP, TKIP-AES (WPS2Mixed) telewizor Samsung nie będzie obsługiwać połączenia w nowym standardzie Wi-Fi. Jeśli urządzenie obsługuje standard WPS, połączenie z siecią można nawiązać za pomocą funkcji PBC (Push Button Configuration) lub numeru PIN. W obu trybach funkcja WPS automatycznie skonfiguruje identyfikator SSID i klucz WPA. NN Jeśli router lub modem nie ma certyfikatu, połączenie z telewizorem może być niemożliwe.

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung. E-MANUAL Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Spis treści Ustawienia kanału Funkcje

Bardziej szczegółowo

E-MANUAL. Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie

E-MANUAL. Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie E-MANUAL Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie www.samsung.com/register Modelu Numer seryjny. Zawartość Instrukcja elektroniczna

Bardziej szczegółowo

KDL-55W829B/50W829B KDL-55W828B/50W828B

KDL-55W829B/50W829B KDL-55W828B/50W828B Strona górna KDL-55W829B/50W829B KDL-55W828B/50W828B ze Korzystanie z 1 Strona górna > Czynności podstawowe ze Używanie pilota Odkryj Discover Ekran Menu głównego Regulacja obrazu Używanie i-manual Obserwacja

Bardziej szczegółowo

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10)

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Spis treści Przyciski i wskaźniki pilota i telewizora Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Odbiór audycji telewizyjnych Odbiór audycji telewizyjnych...(15)

Bardziej szczegółowo

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E. e -POMOC. Polski

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E. e -POMOC. Polski TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E e -POMOC Polski Mój ekran główny Mój ekran główny Informacje 12 Sposób użytkowania 13 Ustawienia 14 Kolor menu ekranowego 16 Lista aplikacji Informacje 17 Sposób użytkowania

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD LCD TV Monitor Instrukcja obsługi SyncMaster P2033HD Spis treści WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Zanim rozpoczniesz........................................ 1-1 Nadzór i konserwacja......................................

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Środki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE. Przygotowanie. Zamierzone użytkowanie. Zasilanie

Spis treści. Środki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE. Przygotowanie. Zamierzone użytkowanie. Zasilanie Spis treści Środki bezpieczeństwa... 35 Informacje ekologiczne... 37 TV - funkcje... 38 Przyciski kontrolne i obsługa TV... 38 Załączone akcesoria... 38 Przegląd pilota... 39 Instalowanie baterii w pilocie...

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Monitor LED z funkcją telewizora

Monitor LED z funkcją telewizora Monitor LED z funkcją telewizora (MFM TV) Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie www.samsung.com/register

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46 Instrukcja obsługi HDTV Plus / HDTV HDTV Plus / HDTV Telewizor z ekranem TFT-LCD z zintegrowanym dyskiem twardym i podwójnym multitunerem. Posiada wbudowany czytnik kart w systemie CONAX oraz dwa interfejsy

Bardziej szczegółowo

www.philips.com/welcome 42PFK7509 42PFS7509 47PFK7509 47PFS7509 55PFK7509 55PFS7509 Instrukcja obsługi

www.philips.com/welcome 42PFK7509 42PFS7509 47PFK7509 47PFS7509 55PFK7509 55PFS7509 Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome Ultra Slim Smart LED TV 42PFK7509 42PFS7509 47PFK7509 47PFS7509 55PFK7509 55PFS7509 Instrukcja obsługi Spis treści 7.1 Oglądanie kanałów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU...

SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU... SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU...8 PODSTAWOWE OPERACJE...11 WŁĄCZANIE XFINDERA...11 WŁĄCZANIE...11

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309 Instrukcja obsługi Spis treści 9.2 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odbiornik TWIN-HD z dostępem do internetu

Cyfrowy odbiornik TWIN-HD z dostępem do internetu BDA_Digit ISIO S2_PL2_BDA_Digit ISIO S2(DVB30)_V3.qxd 2015-02-13 15:55 Strona 1 Instrukcja obsługi Digit ISIO S2 Cyfrowy odbiornik TWIN-HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W PL Instrukcja obsługi DIGIT CD e Plus DIGIT S2 CD e DIGIT CK e DIGIT CD e Black Cyfrowe odbiorniki satelitarne z wbudowanym systemem dostępu warunkowego CONAX do odbioru kodowanych oraz ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ARIVA @Link 200. Polski

Instrukcja obsługi. ARIVA @Link 200. Polski Instrukcja obsługi ARIVA @Link 200 Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

10.1.1 Lista satelitów...16 10.1.2 Ustawienia anteny...16 10.2 Przeszukiwanie satelity/satelitów...17 10.3 Edytuj listę TP/satelitów...

10.1.1 Lista satelitów...16 10.1.2 Ustawienia anteny...16 10.2 Przeszukiwanie satelity/satelitów...17 10.3 Edytuj listę TP/satelitów... Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...5 OPROGRAMOWANIE DO POBRANIA...5 O INSTRUKCJI OBSŁUGI...6 OZNACZENIA WYKORZYSTANE W ODBIORNIKU...6 PODSTAWOWE INFORMACJE O ODBIORNIKU...7 1. Główne cechy...7 2. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Instrukcja obsługi DigiCorder ISIO S1 Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem PCMCIA do modułów Cl / Cl+ oraz funkcją rejestrowania DVR przez interfejs USB. Do

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika dekoder HD z cyfrową nagrywarką instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

2.1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

2.1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-H5200 HT-HS5200 2.1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletny serwis,

Bardziej szczegółowo

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED CYFROWY TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: LET32T1000HF LET42T1000HF LET39Z18HF LET46Z18HF Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Spis treści 2 Przed użyciem Funkcje programu EasyMP Network Projection... 5 Udostępnianie projektora... 5 Różne funkcje przekazywania obrazu...

Bardziej szczegółowo

LC-32LE154E LC-32LE154V

LC-32LE154E LC-32LE154V LC-32LE154E LC-32LE154V 1506-0Q3B000 TINS-F996WJZZ MAGYAR TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVÍZOR S BAREBNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVIZOR S FAREVNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РІДКОКРИСТАЛІЧНИМ

Bardziej szczegółowo