Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich"

Transkrypt

1 Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie. Poniższe uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich: Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie należy pozbywać się go razem z odpadami gospodarstw domowych. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami. OŚWIADCZENIE FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION - FEDERALNEGO URZĘDU ŁĄCZNOŚCI USA) Niniejsze urządzenie stosuje się do rozdziału 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1). To urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń, oraz (2). To urządzenie musi akceptować wszelkie powszechnie przyjęte zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie. Uwaga: Niniejszy sprzęt został przetestowany pod względem spełniania założeń limitów dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnych z rozdziałem 15 przepisów FCC. Te limity mają na celu zapewnienie wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami występującymi w instalacji mieszkaniowej. Ten sprzęt ma wiele zastosowań, może wypromieniowywać energię częstotliwości radiowych i, jeśli nie jest instalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie można zagwarantować, że zakłócenia nie pojawią się w przypadku konkretnej instalacji. Jeżeli sprzęt wywołuje szkodliwe zakłócenia w odbieraniu sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można ustalić wyłączając lub włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do spróbowania przeprowadzenia korekty zakłóceń na jeden lub kilka z poniższych sposobów: Ponownie nastawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej Zwiększyć odległość pomiędzy sprzętem a odbiornikiem Podłączyć sprzęt do wtyczki sieciowej innego obwodu, odmiennego od tego, do którego podłączony jest odbiornik W celu zastosowania się do limitów klasy B w podrozdziale B rozdziału 15 przepisów FCC wymagane jest używanie osłoniętego przewodu. Nie należy przeprowadzać żadnych zmian ani modyfikacji sprzętu chyba, że są one -1-

2 wyszczególnione w instrukcji. Jeżeli wymagane jest przeprowadzenie takich zmian lub modyfikacji, należałoby wcześniej zatrzymać działanie sprzętu. Informacja na temat produktu 1. Konstrukcja produktu i jego parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych produktu, oprogramowania, sterowników oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Ten podręcznik użytkownika jest orientacyjnym przewodnikiem dotyczącym produktu. 2. Produkt i jego akcesoria mogą się różnić od tych opisanych w niniejszym podręczniku. Dzieje się tak na skutek tego, że różni sprzedawcy często oferują odmienne dodatki i akcesoria do produktu, by dopasować je do wymagań rynku lokalnego, miejsca sprzedaży oraz preferencji geograficznych. Produkty bardzo często różnią się w zależności od miejsca zakupu, zwłaszcza dotyczy to akcesoriów takich jak baterie, ładowarki, zasilacze AC, karty pamięci, kable, torby do przenoszenia i pokrowce oraz obsługę języków. Sporadycznie sprzedawca może wystawić unikalny produkt, co do koloru, wyglądu oraz pojemności pamięci wewnętrznej. Proszę skontaktować się ze sprzedawcą w celu sprecyzowania definicji produktu oraz dołączonych do niego akcesoriów. 3. Ilustracje zawarte w niniejszym podręczniku zostały zamieszone w celu orientacyjnym i mogą się różnić od rzeczywistej konstrukcji aparatu. 4. Producent nie przewiduje odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy nieścisłości, jakie mogą się znaleźć w niniejszym podręczniku użytkownika. 5. W celu uzyskania uaktualnień sterowników, proszę skorzystać z sekcji "Download" (pobieranie) na naszej witrynie INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed przystąpieniem do użytkowania produktu, proszę przeczytać ze zrozumieniem Ostrzeżenia i Uwagi ostrzegawcze. Ostrzeżenia Jeżeli do wnętrza aparatu przedostanie się jakiś obcy przedmiot lub woda, należy wyłączyć zasilanie i wyjąć baterie oraz odłączyć zasilacz AC. Kontynuowanie użytkowania w takiej sytuacji może spowodować zaprószenie ognia czy porażenie prądem. Skonsultować się ze sprzedawcą. Jeżeli aparat spadnie lub jego obudowa ulegnie zniszczeniu, należy wyłączyć zasilanie i wyjąć baterie oraz odłączyć zasilacz AC. Kontynuowanie użytkowania w takiej sytuacji może spowodować zaprószenie ognia czy porażenie prądem. Skonsultować się ze -2-

3 sprzedawcą. Nie należy rozmontowywać, wymieniać części ani naprawiać aparatu. To może spowodować zaprószenie ognia czy porażenie prądem. Proszę zapytać sprzedawcę o możliwość dokonania naprawy czy sprawdzenia wnętrza aparatu. Nie użytkować aparatu w pobliżu wody. To może spowodować zaprószenie ognia czy porażenie prądem. Należy szczególnie uważać w czasie deszczu, opadów śniegu, na plaży czy nad brzegami zbiorników wodnych. Nie umieszczać aparatu na powierzchniach pochyłych czy niestabilnych. To może spowodować spadnięcie czy przewrócenie się aparatu, powodując jego uszkodzenie. Baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie baterii może wywołać zatrucie. Jeżeli zdarzy się przypadkowe połknięcie, natychmiast skonsultować się z lekarzem. Nie użytkować aparatu idąc, prowadząc samochód czy motocykl. To może spowodować upadek użytkownika lub być przyczyną wypadku drogowego. Uwagi ostrzegawcze Założyć baterie zwracając uwagę na prawidłową polaryzację (+ lub ) końcówek. Założenie baterii przy odwróconej polaryzacji może spowodować zaprószenie ognia i uszkodzenie aparatu lub być przyczyną zniszczeń wokół aparatu na skutek pęknięcia baterii lub jej przecieku. Nie zapalać lampy błyskowej w pobliżu oczu. To może spowodować uszkodzenie wzroku. Nie narażać monitora LCD na uderzenia. To może spowodować uszkodzenie szyby monitora lub być przyczyną przecieku płynu wewnętrznego. W przypadku dostania się płynu wewnętrznego do oczu lub zetknięcia ze skórą czy ubraniami, należy przemyć te miejsca czystą wodą. W przypadku dostania się płynu wewnętrznego do oczu należy udać się po pomoc lekarską. Aparat jest przyrządem precyzyjnym. W czasie przenoszenia aparatu nie należy go upuszczać, uderzać czy działać nadmierną siłą. To może spowodować uszkodzenie aparatu. Polski -3-

4 Nie użytkować aparatu w miejscach wilgotnych, zaparowanych, zadymionych czy zakurzonych. To może spowodować zaprószenie ognia czy porażenie prądem. Nie należy wyjmować baterii bezpośrednio po długim czasie ciągłego użytkowania. Baterie stają się gorące w trakcie użytkowania. Dotknięcie gorącej baterii może spowodować poparzenia. Nie zawijać aparatu ani nie umieszczać go w tkaninach czy kocach. To może spowodować nadmierne nagrzanie i zdeformowanie obudowy, wywołując pożar. Aparat należy użytkować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie zostawiać aparatu w miejscach, w których temperatura może znacząco wzrastać, takich jak wnętrze samochodu. To mogłoby niekorzystnie wpłynąć na obudowę lub części wewnętrzne, wywołując pożar. Zanim przeniesie się aparat, należy odłączyć kable i przewody. Nie wykonanie tej czynności może spowodować zniszczenie kabli i przewodów, wywołując pożar czy porażenie prądem. Uwagi na temat użytkowania baterii Polski Przed przystąpieniem do użytkowania baterii należy uważnie przeczytać i bezwzględnie przestrzegać Instrukcji dotyczących bezpieczeństwa oraz uwag opisanych poniżej: Stosować wyłącznie określony typ baterii (3,7 V, 600 mah). Unikać używania baterii w skrajnie chłodnych warunkach temperaturowych, ponieważ niskie temperatury mogą skracać żywotność baterii i redukować charakterystykę pracy aparatu. Korzystanie z nowych baterii doładowywanych lub baterii doładowywanych, które nie były używane przez dłuższy czas (za wyjątkiem baterii, którym minął termin przydatności) może wpłynąć na potencjalną liczbę zdjęć, jakie można zrobić. Dlatego w celu maksymalnego zwiększenia charakterystyki działania i wydłużenia żywotności baterii zaleca się przed przystąpieniem do użytkowania całkowite doładowanie baterii oraz całkowite rozładowanie w co najmniej jednym pełnym cyklu. Bateria może stać się gorąca po użytkowaniu jej przez dłuższy czas lub przy ciągłym używaniu lampy błyskowej. Jest to jej normalna cecha, a nie wadliwe działanie. Bateria może stać się gorąca przy ciągłym jej użytkowaniu lub użytkowaniu jej przez dłuższy czas. Jest to jej normalna cecha, a nie wadliwe działanie. Jeżeli baterie nie będą użytkowane przez dłuższy czas, należy je wyjąć z aparatu, by zapobiec wyciekom lub korozji. Jeżeli bateria nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją przechowywać po wcześniejszym całkowitym wyczerpaniu się jej mocy. Jeżeli bateria jest przechowywana przez dłuższy czas w stanie całkowitego doładowania, -4-

5 charakterystyka jej działania może się pogorszyć. Zawsze utrzymywać końcówki w czystości. Nigdy nie używać baterii manganowych. Nieprawidłowy typ baterii zwiększa ryzyko wybuchu baterii. Zużytymi bateriami należy dysponować zgodnie z instrukcjami. -5-

6 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 8-10 Przegląd Zawartość opakowania ZAPOZNANIE Z APARATEM Widok z przodu Widok z tyłu Przyciski regulacji Wskaźnik stanu LED Ikony monitora LCD URUCHOMIENIE Mocowanie paska aparatu Zakładanie i wyjmowanie baterii Ładowanie baterii Zakładanie i wyjmowanie karty pamięci SD (dodatkowe wyposażenie) Włączanie / wyłączanie zasilania Ustawianie daty i godziny Wybór języka Formatowanie karty SD lub pamięci wewnętrznej Ustawianie rozdzielczości i jakości obrazu TRYB FOTOGRAFOWANIA [ ] Tryb obrazu nieruchomego Nagrywanie notatek głosowych Używanie zoomu optycznego Używanie zoomu cyfrowego Ustawianie lampy błyskowej Ustawianie ostrości Manualne nastawianie pięciu obszarów ostrości Ustawianie samowyzwalacza Kompensacja wartości naświetleniowej/ Korekcja podświetlenia Blokada-AE Ustawianie trybu scenerii Ustawianie trybu panoramicznego Korzystanie z funkcji ramki zdjęcia [ ] Tryb wideo [ ] TRYB ODTWARZANIA Odtwarzanie obrazów nieruchomych Odtwarzanie wideoklipów Odtwarzanie obrazów nieruchomych/ wideoklipów na telewizorze Dodawanie notatek głosowych Wyświetlanie miniaturek Odtwarzanie z wykorzystaniem zoomu Pokaz slajdów Zabezpieczanie obrazów Ustawienia DPOF Zmiana rozmiaru obrazu (zmiana rozdzielczości) Kompresja obrazu (zmiana jakości) [ ] Kasowanie obrazów OPCJE MENU

7 Menu obrazu nieruchomego (Przechwytywanie) Menu obrazu nieruchomego (Funkcje) Menu wideo (Przechwytywanie) Menu wideo (Funkcje) Menu odtwarzania Menu ustawień (W trybie fotografowania) Menu ustawień (W trybie odtwarzania) W FUNKCJI KAMERY INTERNETOWEJ Krok 1: Instalowanie sterownika kamery internetowej Krok 2: Przyłączanie aparatu do komputera Krok 3: Uruchomienie oprogramowania aplikacji (tj. Windows NetMeeting) BEZPOŚREDNIE PRZYŁĄCZANIE APARATU DO DRUKARKI W CELU DRUKOWANIA ZDJĘĆ (FUNKCJA PICTBRIGDE) PRZESYŁANIE NAGRANYCH OBRAZÓW I WIDEOKLIPÓW DO KOMPUTERA Krok 1: Instalacja sterownika USB (dotyczy wyłącznie użytkowników Windows 98/98SE) Krok 2: Przyłączanie aparatu do komputera Krok 3: Pobieranie plików obrazów, wideoklipów WYKORZYSTYWANIE APARATU INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA DO EDYCJI Instalacja programu Photo Explorer Instalacja programu Photo Express Instalacja programu Cool 360SE PRZYŁĄCZANIE APARATU DO INNYCH URZĄDZEŃ 74 PARAMETRY TECHNICZNE APARATU WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

8 WPROWADZENIE Przegląd Gratulujemy zakupu nowego aparatu cyfrowego. Przechwytywanie wysokiej jakości obrazów cyfrowych za pomocą tego nowoczesnego, inteligentnego aparatu jest łatwe i szybkie. Aparat wyposażony w sensor CCD 6,2 Mega pikseli, jest w stanie przechwytywać obrazy o rozdzielczości do 2848 x 2136 pikseli. Inne wspaniałe funkcje, w które aparat jest wyposażony to: Monitor LCD - Nośnik zapisu - Zoom optyczny - Zoom cyfrowy - Elastyczne ustawienia pracy lampy błyskowej - Tryb ostrości - 2,5" pełnobarwny monitor LCD TFT (230 K pikseli) ułatwia kadrowanie fotografowanych obiektów. Dodatkowo wyświetla przechwycone obrazy. Pamięć wewnętrzna 16 MB (9 MB do przechowywania obrazów). Pamięć zewnętrzna obsługuje karty SD do 1 GB. 3x obiektyw optyczny pozwala przechwytywać telefotografie i zdjęcia szerokokątne. 4x zoom cyfrowy oraz 3x zoom optyczny pozwalają na fotografowanie z wykorzystaniem zoomu nawet 12-krotnego oraz 4-krotne (co 0,5) powiększanie fragmentów odtwarzanego obrazu. Zmiana ustawień lampy błyskowej zgodnie z panującymi warunkami oświetleniowymi oraz ustawieniami trybu fotografowania. Obrazy mogą być przechwytywane, w zależności od odległości do fotografowanego obiektu, z nastawieniem automatycznego ustawienia ostrości, makro czy nieskończoności. -8-

9 Tryb samowyzwalacza - Tryb przechwytywania - Tryb wideo - Notatka głosowa - Wyświetlanie miniaturek - Połączenie z telewizorem lub komputerem - Ustawienia DPOF - Tryb scenerii - Zawartość opakowania Czas opóźnienia można wybierać pomiędzy nastawieniami 10 sekund, 2 sekund czy 10+2 sekund. Przechwytywanie różnych obrazów nieruchomych obejmuje zdjęcia pojedyncze, serię 3 zdjęć o różnych wartościach naświetleniowych oraz serię 3 kolejnych zdjęć. Nagrywanie wideoklipów z dźwiękiem. Notatka głosowa może zostać nagrana w trybie fotografowania jednokrotnie przez 30 sekund, bezpośrednio po przechwyceniu obrazu nieruchomego lub w trybie odtwarzania podczas przeglądania obrazów. Wyświetlanie zestawu dziewięciu obrazów na monitorze LCD dla ułatwienia i przyspieszenia wyboru obrazów. Przeglądanie obrazów na telewizorze lub monitorze komputera z wykorzystaniem kabla USB lub A/V. Pozwalają na osadzenie na karcie SD informacji na temat wydruku oraz na wydruk obrazów na drukarce zgodnej ze standardem DPOF poprzez zwykłe założenie do niej karty. Można dopasować wybrany tryb zapisu do następujących sytuacji: program AE, zdjęcia panoramiczne, zdjęcia portretowe, zdjęcia krajobrazowe, zdjęcia sportowe, zdjęcia nocne, światło świec, tekst, zachód słońca, wschód słońca, zdjęcia wody i fajerwerki. Ostrożnie rozpakować opakowanie i upewnić się, że zawiera następujące pozycje. W przypadku braku jakiejś pozycji lub wykrycia jakiegoś niedopasowania albo zniszczenia, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. Aparat cyfrowy Skrócona instrukcja Kabel USB Płyta CD-ROM z oprogramowaniem -9-

10 Futerał aparatu Transformator 230/110 V (adapter do wtyku sieciowego) Jedna doładowywana bateria litowa Pasek aparatu Zasilacz AC Ładowarka baterii UWAGA Akcesoria i elementy mogą różnić się między sobą w zależności od miejsca zakupu. -10-

11 PRZEWODNIK PO ELEMENTACH Widok z przodu 1. Przycisk migawki 2. Przycisk ZASILANIE 3. Lampa błyskowa 4. Przełącznik trybu Tryb obrazu nieruchomego Tryb wideo Tryb odtwarzania 5. Mikrofon 6. Wskaźnik LED samowyzwalacza 7. Obiektyw 8. Pokrywa baterii / karty SD 9. Przyłącze PC (USB) / wyjście AV 10. Mocowanie paska -11-

12 Widok z tyłu 1. Wskaźnik stanu LED 2. Przycisk powiększania T Przycisk zmniejszania W 3. Przycisk MENU 4. Mocowanie paska 5. Przycisk wyświetlacza 7. Przycisk kasowania 8. Przyłącze PC (USB) / wyjście AV 9. Pokrywa baterii / karty SD 10. Przyłącze do podstawy aparatu / gniazdo statywu 11. Monitor LCD 6. Przycisk SET / kierunkowy -12-

13 Przycisk SET /kierunkowy # Nazwa Opis 1. Przycisk Przewija w lewo. Przycisk kompensacji wartości naświetleniowej / Korekcji podświetlenia Pozwala na włączanie i wyłączanie kompensacji wartości naświetleniowej / korekcji podświetlenia. 2. Przycisk Przewija w górę. Przycisk ostrości Pozwala na wybór odpowiedniego ustawienia ostrości. 3. Przycisk Przewija w prawo. błyskowej Przycisk lampy Pozwala na wybór odpowiedniego ustawienia lampy błyskowej. 4. Przycisk Przewija w dół. Przycisk samowyzwalacza 5. Przycisk SET Pozwala na włączanie i wyłączanie samowyzwalacza, wybiera pożądany tryb samowyzwalacza. Wprowadza stronę menu i potwierdza wybrane ustawienie. -13-

14 Wskaźniki stanu LED Opisany tu został kolor i stan wskaźnika stanu LED. Kolor Zielony Czerwony Stan Przy wyłączonym zasilaniu Włączony - Włączony Wyłączony Praca lampy błyskowej Ikony monitora LCD Ładowanie baterii w toku. Zakończenie ładowania baterii. - W trakcie fotografowania Gotowość do robienia zdjęć. Gdy obraz nie jest ostry. W trakcie połączenia z komputerem System gotowy. - - Dostęp do plików w toku. Ładowanie lampy błyskowej w toku - Dostęp do plików w toku. Tryb fotografowania [ ] 1. Stan zoomu 2. Notatka głosowa 3. Stan baterii [ ] Poziom całkowitej mocy baterii [ ] Bateria częściowo rozładowana [ ] Bateria prawie wyczerpana -14-

15 [ ] Praktycznie brak mocy baterii 4. Ikona lampy błyskowej [ ] Automatyczna praca lampy [ ] Redukcja czerwonych oczu [ ] Wymuszona praca lampy [ ] Lampa błyskowa wyłączona 5. Dodatkowa funkcja AE* / AF* [ ] BLOKADA-AE [ ] Manualne nastawianie pięciu obszarów ostrości 6. Wskaźnik pamięci wewnętrznej/ karty pamięci SD [ ] Stan pamięci wewnętrznej [ ] Stan karty pamięci SD [ ] Histogram 7. Obszar ostrości (przy naciśnięciu przycisku migawki do połowy) 8. Ikona trybu przechwytywania [ Czarny ] Zdjęcie pojedyncze [ ] Zdjęcia seryjne [ AEB ] AEB 9. Rozdzielczość obrazu [ ] 2848 x 2136 [ ] 2272 x 1704 [ ] 1600 x 1200 [ ] 640 x Liczba potencjalnych zdjęć do zrobienia 11. Jakość [ ] Świetna [ ] Standardowa [ ] Ekonomiczna 12. Data i godzina 13. Ikona samowyzwalacza [ 10s ] 10 s. [ 2s ] 2 s. [ 10+2s ] 10+2 s. 14. Ikona ostrzegająca o niestabilnym trzymaniu 15. [ ] Kompensacja wartości naświetleniowej [ ] Korekcja podświetlenia 16. Kompensacja EV [ Czarny ] Uśredniona [ ] Punktowa 17. Ikona równowagi bieli [ Czarny ] Automatyczna [ ] Światło żarowe [ ] Światło jarzeniowe 1 [ ] Światło jarzeniowe 2 [ ] Światło dzienne [ ] Zachmurzenie -15-

16 [ ] Manualna 18. Ikona ostrości [ Czarny ] Ostrość automatyczna [ ] Makro [ ] Nieskończoność 19. Tryb scenerii [ P ] Program AE [ ] Zdjęcia panoramiczne [ ] Zdjęcia portretowe [ ] Zdjęcia sportowe [ ] Zdjęcia nocne [ ] Światło świec [ TEXT ] Tekst [ ] Zachód słońca [ ] Wschód słońca [ ] Krople wody [ ] Fajerwerki [ ] Zdjęcia krajobrazowe UWAGA Każde naciśnięcie przycisku wyświetlacza przełącza o jeden krok w sekwencji Wyświetlanie normalne (wyświetlanie ikon, itd.), Wyświetlanie normalne z Histogramem, Wyświetlanie linii złożonej, Brak wyświetlania komunikatów na ekranie OSD. Tryb fotografowania [ ] 1. [ ] Tryb wideo 2. Stan zoomu 3. Stan baterii 4. Wskaźnik karty pamięci SD (jeżeli została założona) 5. Dostępny czas nagrywania / czas który upłynął 6. Wskaźnik nagrywania 7. Obszar ostrości (przy naciśnięciu przycisku migawki do połowy) 8. Ikona ostrości -16-

17 Tryb odtwarzania [ 1. Tryb odtwarzania 2. Wskaźnik karty pamięci SD (jeżeli została założona) 3. Numer pliku 4. Numer folderu 5. Ikona zabezpieczenia 6. Notatka głosowa Tryb odtwarzania [ 1. Pasek stanu wideo 2. Czas który upłynął 3. Wskaźnik karty pamięci SD (jeżeli została założona) 4. Numer pliku 5. Numer folderu 6. Ikona zabezpieczenia 7. Tryb wideo 8. Tryb odtwarzania 9. Czas całkowity ] - odtwarzanie obrazu nieruchomego ] - odtwarzanie wideo URUCHAMIANIE Mocowanie paska aparatu Przymocować pasek aparatu w sposób pokazany na rysunku. -17-

18 Zakładanie i wyjmowanie baterii Aby uzyskać pełną funkcjonalność aparatu, wysoce zalecane jest stosowanie określonej litowej baterii doładowywanej (3,7 V, 600 mah). Przed przystąpieniem do użytkowania aparatu należy doładować baterię. Przed założeniem lub wyjęciem baterii, należy się upewnić, że zasilanie aparatu jest wyłączone. Zakładanie baterii 1. Otworzyć pokrywę baterii/karty SD. 2. Założyć baterię pamiętając o jej prawidłowym ułożeniu, tak jak to zostało pokazane. Przechylić dźwignię blokady baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę i ułożyć baterię tak, by jej etykieta była skierowana ku tyłowi aparatu, a następnie założyć baterię. 3. Zamknąć pokrywę baterii/karty SD. Wyjmowanie baterii Otworzyć pokrywę baterii/ karty SD, a następnie zwolnić dźwignię blokady baterii. Gdy bateria trochę się wysunie, należy powoli ją wyciągnąć. Ładowanie baterii Używając ładowarki można doładować baterię lub zasilać aparat. Przed rozpoczęciem, należy się upewnić, że zasilanie aparatu jest wyłączone, a następnie założyć baterię. 1. Umieścić baterię w ładowarce. 2. Podłączyć zasilacz do gniazda ściennego. Czas ładowania zmienia się w zależności od temperatury otoczenia oraz stanu baterii. -18-

19 UWAGA Przed wyjęciem baterii, należy zawsze się upewnić, że aparat jest wyłączony. Bateria może być gorąca po jej doładowywaniu lub bezpośrednio po jej użytkowaniu. Jest to jej normalna cecha, a nie wadliwe działanie. Korzystając z aparatu cyfrowego w chłodnym otoczeniu, należy utrzymywać aparat cyfrowy i baterię w cieple poprzez trzymanie jej pod ubraniem lub w innym ciepłym środowisku ochronnym. Nie można doładować mocy baterii za pomocą aparatu. Najpierw należy wyjąć baterię z aparatu, a następnie przeprowadzić powyższe kroki w celu doładowania jej. Zakładanie i wyjmowanie karty pamięci SD (dodatkowe wyposażenie) Aparat cyfrowy jest wyposażony w ok. 16 MB pamięci wewnętrznej (9 MB do przechowywania obrazów), co pozwala na przechowywanie przechwyconych obrazów nieruchomych lub wideoklipów w aparacie cyfrowym. Jednak, jeśli chce się dodatkowo rozszerzyć pojemność pamięci można użyć dodatkowo kartę SD tak, aby można było przechować więcej plików. Zakładanie karty SD 1. Otworzyć pokrywę baterii/karty SD. 2. Założyć kartę SD w prawidłowy sposób, tak jak to zostało pokazane. Trzymać kartę SD tak, by jej przednia strona (nadrukowana strzałka) była skierowana ku tyłowi aparatu, a następnie założyć kartę do oporu. 3. Zamknąć pokrywę baterii/karty SD. Wyjmowanie karty SD Otworzyć pokrywę baterii/ karty SD, nacisnąć lekko na krawędź karty SD, a karta wysunie się. UWAGA Aby zabezpieczyć wartościowe dane przed przypadkowym wykasowaniem z karty SD, można przesunąć zapadkę zabezpieczającą -19-

20 przed zapisem (z boku karty SD) w położenie LOCK (blokada). Aby zapisywać, edytować lub wykasowywać dane z karty SD, należy koniecznie odblokować kartę. Przed zastosowaniem karty, proszę się upewnić, że karta SD została wcześniej sformatowana za pomocą tego aparatu cyfrowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skorzystać z rozdziału tego podręcznika zatytułowanego Formatowanie karty SD lub pamięci wewnętrznej. Przed założeniem lub wyjęciem karty SD, należy się upewnić, że zasilanie aparatu jest wyłączone. Podczas zakładania lub wyjmowania karty SD aparat automatycznie się wyłączy. Włączanie / wyłączanie zasilania Przed rozpoczęciem pracy należy załadować baterię i założyć kartę SD. Nacisnąć przycisk ZASILANIE/ do momentu włączenia się aparatu. Aby wyłączyć zasilanie należy nacisnąć ponownie przycisk ZASILANIE/. UWAGA Zasilanie jest automatycznie wyłączane, jeśli aparat nie jest obsługiwany przez określony okres czasu. Aby przywrócić stan działania kamery należy ponownie włączyć zasilanie. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skorzystać z rozdziału tego podręcznika zatytułowanego Automatyczne wyłączanie w Menu ustawień (w trybie fotografowania). Ustawianie daty i godziny Data/ godzina powinny zostać ustawione w następujących sytuacjach: Aparat jest włączany po raz pierwszy. Aparat jest włączany po pozostawieniu go bez baterii przez dłuższy czas. Przeprowadzić poniższe kroki, aby ustawić aktualną datę i godzinę. -20-

21 1. Przesunąć przełącznik trybu w położenie [ ] lub [ ]. 2. Nacisnąć przycisk MENU i wybrać menu [Setup] wykorzystując przycisk. 3. Wybrać [Date/Time] (Data/Godzina) za pomocą przycisków / i nacisnąć przycisk SET. Wyświetlony zostanie ekran ustawień daty i godziny. 4. Wybrać pole pozycji za pomocą przycisków / i wyregulować wartość dla daty i godziny za pomocą przycisków /. Data i godzina są ustawiane w kolejności rok-miesiąc-dzień-godzina-minuty. Godziny są wyświetlane w formacie 24-godzinnym. 5. Po potwierdzeniu prawidłowości wszystkich ustawień, nacisnąć przycisk SET. Wybór języka Określić, w którym języku mają być wyświetlane menu i komunikaty na monitorze LCD. 1. Przesunąć przełącznik trybu w położenie [ ] lub [ ] lub [ ]. 2. Nacisnąć przycisk MENU i wybrać menu [Setup] wykorzystując przycisk. 3. Wybrać [Language] (język) za pomocą przycisków / i nacisnąć przycisk SET. Wyświetlony zostanie ekran ustawień językowych. 4. Wybrać język wyświetlanych komunikatów za pomocą przycisków / i nacisnąć przycisk SET. Ustawienia zostaną zapamiętane. -21-

22 Tryb [ ] / [ ] Tryb [ ] Formatowanie karty SD lub pamięci wewnętrznej Ta funkcja formatuje pamięć wewnętrzną (lub kartę pamięci) oraz wymazuje wszystkie zapisane obrazy i dane. 1. Przesunąć przełącznik trybu w położenie [ ]. 2. Nacisnąć przycisk MENU i wybrać menu [Setup] wykorzystując przycisk. 3. Wybrać [Format] (formatuj) za pomocą przycisków / i nacisnąć przycisk SET. 4. Wybrać [Execute] (Wykonaj) za pomocą przycisków / i nacisnąć przycisk SET. Aby anulować formatowanie należy wybrać [Cancel] (Anuluj) i nacisnąć przycisk SET. UWAGA Aby sformatować pamięć wewnętrzną nie należy zakładać karty SD do aparatu. W przeciwnym razie zostanie sformatowana karta SD. Formatowanie karty SD spowoduje wykasowanie również zabezpieczonych obrazów. Wszystkie dane inne niż obrazy też zostaną wykasowane. Przed sformatowaniem karty należy się upewnić, że wszystkie obrazy na niej zapisane nie są juz potrzebne. Formatowanie jest czynnością nieodwracalną i nie da się odzyskać później żadnych -22-

23 danych. Karta SD posiadająca jakąś wadę nie może zostać prawidłowo sformatowana. Ustawianie rozdzielczości i jakości obrazu Polski Ustawienia rozdzielczości i jakości determinują rozmiar piksela (wymiar), rozmiar pliku obrazu oraz współczynnik kompresji dla fotografowanych obrazów. Te ustawienia wpływają na liczbę obrazów, które mogą być przechowywane. W ramach zapoznania się z aparatem zaleca się wypróbowanie każdego ustawienia jakości i rozdzielczości, co daje możliwość uświadomienia sobie efektów jakie dają te ustawienia. Wyższa rozdzielczość i lepsza jakość obrazów dają lepsze rezultaty fotograficzne, ale powodują powstawanie plików o większych rozmiarach. Dlatego kilka obrazów może zająć dużo miejsca w pamięci. Ustawienia wysokiej rozdzielczości i jakości są zalecane do wydruków i w sytuacjach, w których wymagane jest uzyskanie najdrobniejszych szczegółów obrazu. Obrazy o gorszej rozdzielczości i jakości zajmują mniej miejsca w pamięci i mogą być w zupełności wystarczające do dzielenia się nimi poprzez pocztę elektroniczną, w raportach czy na stronach WWW. Aby zmienić ustawienia rozdzielczości lub jakości obrazu, należy przeprowadzić następujące kroki: 1. Przesunąć przełącznik trybu w położenie [ ]. 2. Nacisnąć przycisk MENU. Wyświetlone zostanie menu [Capture] (Przechwytywanie). 3. Wybrać [Size] (Rozmiar) za pomocą przycisków / i nacisnąć przycisk SET. 4. Wybrać pożądane ustawienie za pomocą przycisków / i nacisnąć przycisk SET. 5. Wybrać [Quality] (Jakość) za pomocą przycisków / i nacisnąć przycisk SET. 6. Wybrać pożądane ustawienie za pomocą przycisków / i nacisnąć przycisk SET. 7. Nacisnąć przycisk MENU, by opuścić to menu. -23-

24 Tryb [ ] Ilość potencjalnych zdjęć do zrobienia (obraz nieruchomy) Poniższa tabela pokazuje przybliżoną liczbę zdjęć możliwych do przechwycenia przy każdym z ustawień, w oparciu o pojemność pamięci wewnętrznej lub karty SD. Wbudowana pamięć wewnętrzna 16MB (9 MB dostępnych do przechowywania obrazów) Rozmiar obrazu Jakość Pamięć wewnętrzna 32 MB 64 MB Pojemność karty SD MB MB MB 1GB 2848 x Świetna Standardowa Ekonomiczna x Świetna Standardowa Ekonomiczna x Świetna Standardowa Ekonomiczna x Świetna Standardowa Ekonomiczna

25 Dostępny czas nagrywania / s (wideoklip) Rozmiar obrazu Jakość Pamięć wewnętrzna 32 MB 64 MB Pojemność karty SD 320 x Standardowa * Dane pokazują wyniki testów standardowych. Rzeczywista pojemność zmienia się w zależności od warunków robienia zdjęć oraz ustawień. 128 MB 256 MB 512 MB 1GB TRYB FOTOGRAFOWANIA [ ] Tryb obrazu nieruchomego Aparat jest wyposażony w 2,5" kolorowy monitor LCD LTPS, który jest pomocny w komponowaniu obrazów, odtwarzaniu nagranych obrazów/wideoklipów lub przy regulowaniu ustawień menu. 1. Nacisnąć przycisk ZASILANIE /, by włączyć zasilanie. 2. Przesunąć przełącznik trybu w położenie [ ]. 3. Skomponować ujęcie na monitorze LCD. 4. Nacisnąć przycisk migawki. Naciśnięcie przycisku migawki do połowy automatycznie ustawia ostrość lub dopasowuje naświetlenie, całkowite naciśnięcie przycisku migawki przechwytuje obraz. Gdy aparat ma nastawioną ostrość i zostanie obliczone naświetlenie, ramka obszaru ostrości staje się niebieska, a -25-

26 wskaźnik stanu LED pali się na zielono. Gdy ostrość aparatu i naświetlenie nie są odpowiednie ramka obszaru ostrości staje się żółta, a wskaźnik stanu LED pali się na czerwono. Jeżeli podgląd fotografowania jest nastawiony na On (włączony), przechwycony obraz zostanie wyświetlony, podczas gdy obraz jest nagrywany na kartę SD lub w pamięci wewnętrznej. Nagrywanie notatek głosowych Notatka głosowa może zostać nagrana w trybie obrazu nieruchomego jednokrotnie przez 30 sekund bezpośrednio po przechwyceniu obrazu nieruchomego. 1. Przesunąć przełącznik trybu w położenie [ ]. 2. Nacisnąć przycisk MENU i wybrać menu [Function] (Funkcje) wykorzystując przycisk. Wyświetlone zostanie menu [Function]. 3. Wybrać [Voice Memo] (Notatka głosowa) za pomocą przycisków / i nacisnąć przycisk SET. 4. Wybrać [On] (Włączona) za pomocą przycisków / i nacisnąć przycisk SET. 5. Nacisnąć przycisk MENU, by opuścić to menu. Na ekranie zostanie wyświetlona ikona [ ]. 6. Skomponować ujęcie, nacisnąć przycisk Migawki do połowy, następnie nacisnąć go całkowicie. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [VOICE RECORDING] (Nagrywanie głosu) i rozpocznie się nagrywanie notatki głosowej. 7. Jeszcze raz nacisnąć przycisk migawki w trakcie nagrywania albo poczekać 30 sekund do pojawienia się komunikatu [VOICE RECORD END] (Koniec -26-

27 nagrywania głosu), a nagrywanie zakończy się. Wraz z obrazem, który ma nagraną notatkę głosową jest wyświetlana ikona [ ]. UWAGA Notatka głosowa jest dostępna tylko w trybie przechwytywania zdjęć pojedynczych [Single]. W trybie zdjęć seryjnych [Continuous] lub [AEB] notatka głosowa jest automatycznie nastawiana na [Off] (Wyłączona). Używanie zoomu optycznego Fotografowanie z wykorzystanie zoomu pozwala na przechwytywanie obrazów powiększonych do 3 razy lub na robienie zdjęć szerokokątnych w zależności od odległości do fotografowanego obiektu. Można również powiększać środek ekranu i przechwytywać obrazy w trybie zoomu cyfrowego. 1. Przesunąć przełącznik trybu w położenie [ ] lub [ ]. 2. Skomponować ujęcie za pomocą przycisku zoomu T. Naciśnięcie przycisku T powiększa fotografowany obiekt, powiększa też obiekt na monitorze LCD. Naciśnięcie przycisku W daje obraz szerokokątny. Położenie obiektywu zmienia się zgodnie z ustawieniem przycisku zoomu. 3. Nacisnąć przycisk migawki do połowy, a następnie nacisnąć go całkowicie. Używanie zoomu cyfrowego Korzystanie z kombinacji 3-krotnego zoomu optycznego oraz 4-krotnego zoomu cyfrowego pozwala na fotografowanie z powiększeniem nawet 12-krotnym, co pozwala na dostosowanie wielkości obiektu i odległość do niego. Zoom cyfrowy jest funkcją przykuwającą uwagę, jednak należy pamiętać, że im bardziej obraz jest powiększany (z wykorzystaniem zoomu), tym bardziej ziarniste (rozbite na piksele) -27-

28 dostaje się zdjęcie. 1. Przesunąć przełącznik trybu w położenie [ ] lub [ ]. 2. Ustawianie zoomu cyfrowego: a. Nacisnąć przycisk MENU. b. Wybrać [Function] (Funkcje) za pomocą przycisków /. c. Wybrać [Digital Zoom] (Zoom cyfrowy) za pomocą przycisków / i nacisnąć przycisk SET. d. Wybrać [On] (Włączony) za pomocą przycisków / i nacisnąć przycisk SET. e. Nacisnąć przycisk MENU, by opuścić ekran menu. f. Aby uaktywnić zoom cyfrowy, należy całkowicie nacisnąć i przytrzymać przycisk T aż do rozszerzenia się obrazu na monitorze LCD. 3. Nacisnąć przycisk migawki, by przechwycić powiększony obraz. UWAGA Ustawienie zoomu jest automatycznie anulowane po wyłączeniu aparatu lub po aktywacji funkcji Automatycznego wyłączenia (Auto OFF). Ustawianie lampy błyskowej Lampę błyskową nastawiać do przechwytywania obrazów. Tryb zapalania się lampy błyskowej może być nastawiany zgodnie z panującymi warunkami fotografowania. 1. Przesunąć przełącznik trybu w położenie [ ]. 2. Przełączać przycisk, by wybrać pożądany tryb pracy lampy błyskowej. -28-

29 Dostępne ustawienia lampy błyskowej w różnych trybach fotografowania: Program AE Zdjęcia panoramiczne Zdjęcia portretowe X X X Zdjęcia krajobrazowe X X X Tryb scenerii Zdjęcia sportowe X X X Zdjęcia nocne Światło świec X X X Tekst X X X Zachód słońca X X X Wschód słońca X X X Krople wody Fajerwerki X X X Zdjęcia Tryb pojedyncze przechwytywania Zdjęcia seryjne X X X AEB X X X Automatyczny Tryb ostrości Makro Nieskończoność * Ta tabela służy wyłącznie ogólnej orientacji, a wartości zmieniają się w zależności od różnych kombinacji trybów fotografowania. * : Dostępna X: Niedostępna -29-

30 Dostępne ustawienia lampy błyskowej w różnych trybach fotografowania: Tryb pracy lampy błyskowej Opis [ ] Automatyczny [ ] Redukcja czerwonych oczu [ ] Wymuszona praca lampy [ ] Lampa wytłumiona Lampa błyskowa zapala się automatycznie zgodnie z warunkami fotografowania. Używać tego trybu do zredukowania efektu czerwonych oczu, gdy chce się przechwytywać naturalnie wyglądające obrazy ludzi i zwierząt w słabych warunkach oświetleniowych. Podczas przechwytywania obrazów można zredukować zjawisko czerwonych oczu, jeżeli poprosi się obiekt (osobę), by spojrzał w aparat lub zbliżył się do aparatu, o ile to możliwe. Lampa błyskowa zawsze zapala się dwa razy, a obraz jest przechwytywany przy drugim błysku lampy. W tym trybie lampa błyskowa zawsze się zapala. Używać tego trybu do fotografowania w sztucznym oświetleniu, np. dla zdjęć podświetlanych. Używać tego trybu do przechwytywania obrazów z wykorzystaniem oświetlenia panującego wewnątrz pomieszczenia, do fotografowania występów scenicznych albo sportowych zawodów halowych oraz wtedy, gdy odległość do fotografowanego obiektu jest zbyt duża, by użycie lampy było efektywne. Ustawianie ostrości Obrazy mogą być przechwytywane, w zależności od odległości do fotografowanego obiektu, z nastawieniem automatycznego ustawienia ostrości, makro [ ] czy nieskończoności [ ]. -30-

31 1. Przesunąć przełącznik trybu w położenie [ ] lub [ ]. 2. Przełączać przycisk, by wybrać pożądany tryb ostrości. Poniższa tabela ułatwi wybór odpowiedniego trybu ostrości: Tryb ostrości [ Puste ] Automatyczna ostrość [ ] Makro Opis Wybierać ten tryb, gdy chce się pozostawić wybór ustawień aparatowi, co ułatwia przechwytywanie obrazów bez konieczności uważania na ustawienia. Zakres około 50 cm do nieskończoności (zarówno dla fotografii szerokokątnej jak i dla telefotografii) Wybierać, gdy chce się przechwytywać obrazy w zbliżeniu. Szeroki kąt (zoom wyłączony): Zakres około 6 cm do nieskończoności Telefotografia (przy 3x zoomie optycznym): Zakres około 35 cm do nieskończoności [ ] Wybierać, gdy chce się przechwytywać obrazy obiektów Nieskończoność znajdujących się w nieskończonej odległości. Manualne nastawianie pięciu obszarów ostrości Dzięki temu ustawieniu można wybrać pożądany obszar ostrości i uczynić go bardziej wyraźnym. 1. Nacisnąć przycisk ZASILANIE /, by włączyć zasilanie. 2. Przesunąć przełącznik trybu w położenie [ ]. 3. Skomponować ujęcie na ekranie monitora. -31-

32 4. Nacisnąć przycisk migawki do połowy i w tym samym czasie nacisnąć przycisk SET. Na monitorze zostanie wyświetlona ikona AF*. 5. Wybrać pożądany obszar ostrości za pomocą przycisków /. 6. Skomponować ujęcie, nacisnąć do połowy przycisk migawki, by wyostrzyć obraz i nacisnąć przycisk migawki do końca, by przechwycić obraz. Ustawianie samowyzwalacza To ustawienie pozwala na przechwytywanie obrazu z wykorzystaniem samowyzwalacza. 1. Przesunąć przełącznik trybu w położenie [ ] lub [ ]. 2. Przełączać przycisk, by wybrać ustawienie. Dla trybu [ ]: Dla trybu [ ]: 3. Skomponować ujęcie, nacisnąć przycisk migawki do połowy, następnie nacisnąć go całkowicie. Wskaźnik LED samowyzwalacza błyska, a obraz zostanie przechwycony po upływie nastawionego czasu. Na monitorze LCD jest wyświetlane odliczanie. Aby anulować funkcję samowyzwalacza w trakcie jej działania, należy do połowy nacisnąć przycisk migawki. Poniższa tabela ułatwi wybór odpowiedniego trybu samowyzwalacza: -32-

33 Tryb samowyzwalacza Opis [ 10s ] 10 s. [ 2s ] 2 s. [ 10+2s ] 10 +2sec. Obraz zostanie przechwycony po upływie około 10 sekund od naciśnięcia przycisku migawki. Obraz zostanie przechwycony po upływie około 2 sekund od naciśnięcia przycisku migawki. Jeden obraz zostanie przechwycony po upływie około 10 sekund od naciśnięcia przycisku migawki, a drugi po upływie dodatkowych 2 sekund. Jest to wygodne ustawienie przy przechwytywaniu kolejnych obrazów grupowych. Kompensacja wartości naświetleniowej/ Korekcja podświetlenia Obrazy mogą być przechwytywane przy planie ogólnym specjalnie rozjaśnionym lub przyciemnionym. Te ustawienia są wykorzystywane, gdy nie można w inny sposób osiągnąć odpowiedniej jasności (naświetlenia), w warunkach, w których różnica jasności pomiędzy obiektem i tłem (kontrast) jest bardzo duża lub, gdy fotografowany obiekt jest bardzo mały w stosunku do ekranu. Naświetlenie może być nastawiane co 0,3 EV. 1. Przesunąć przełącznik trybu w położenie [ ] i nacisnąć przycisk. Każde naciśnięcie przycisku wyświetla kolejno ustawienia [Puste], Korekcja podświetlenia [ ] i Kompensacja wartości naświetleniowej [ ]. 2. Wartość naświetleniową nastawiać za pomocą przycisków /. Naciskać przycisk, aby podwyższyć wartość. Naciskać przycisk, aby obniżyć wartość. Zakres ustawień kompensacji wartości naświetleniowej jest następujący: -2.0, -1.7, -1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0, +0.3, +0.7, +1.0, +1.3, +1.7, +2.0 Nacisnąć przycisk, by potwierdzić ustawienie. -33-

34 Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz. Im niższa wartość, tym ciemniejszy obraz. Na ekranie zostanie wyświetlona nastawiona wartość. Efektywne wartości ustawień dla przykładowych obiektów Kompensacja + (dodatnia) * Wydruki czarnego tekstu na białym papierze * Zdjęcia podświetlane * Jasne scenerie lub mocno odblaskowe obiekty, takie jak stoki narciarskie * Zdjęcia, na których niebo zajmuje duży obszar ekranu Kompensacja - (ujemna) * Portrety osób oświetlane punktowo, w szczególności na ciemnym tle * Wydruki białego tekstu na czarnym papierze * Ciała o słabej zdolności odbijania światła, takie jak zielone drzewa lub ciemne listowie Korekcja podświetlenia (ustalona wartość +1,3) * Gdy tło jest jasne a fotografowany obiekt ciemny. * Gdy obiekty (osoby) są fotografowane wraz ze źródłem światła, np. słońce za plecami. BLOKADA-AE W tym trybie można uzyskać dowolną wartość naświetleniową. Ustawienia BLOKADY-AE mogą być kombinowane z trybem makro i pomiarem punktowym dla uzyskania lepszych efektów. 1. Nacisnąć przycisk ZASILANIE /, by włączyć zasilanie. 2. Przesunąć przełącznik trybu w położenie [ ]. 3. Skomponować ujęcie na ekranie monitora, by uzyskać pożądaną wartość naświetleniową. 4. Nacisnąć przycisk migawki do połowy i w tym samym czasie nacisnąć przycisk MENU. Na monitorze zostanie wyświetlona ikona AE*. Zostanie zapisana właśnie uzyskana wartość naświetleniowa. 5. Skomponować ujęcie, nacisnąć do połowy przycisk migawki, by wyostrzyć obraz -34-

35 i nacisnąć przycisk migawki do końca, by przechwycić obraz. Obraz zostanie przechwycony zgodnie z zapisaną wartością naświetleniową. Ustawianie trybu scenerii Wybierając po prostu jeden z następujących 12 trybów można przechwycić obraz przy najbardziej pasujących ustawieniach. 1. Przesunąć przełącznik trybu w położenie [ ]. a. Nacisnąć przycisk MENU. b. Wybrać [Scene Mode] (Tryb scenerii) za pomocą przycisków / i nacisnąć przycisk SET. c. Wybrać pożądany tryb scenerii za pomocą przycisków / i nacisnąć przycisk SET. 2. Skomponować ujęcie, nacisnąć przycisk migawki do połowy, a następnie nacisnąć go całkowicie. Poniższa tabela ułatwi wybór odpowiedniego trybu scenerii: Tryb scenerii [ P ] Program AE [ ] Zdjęcia panoramiczne [ ] Zdjęcia portretowe [ ] Zdjęcia krajobrazowe Opis Wybierać ten tryb do przechwytywania obrazów bez konieczności ustawiania specjalnych funkcji lub regulacji manualnych. Ten użyteczny tryb pozwala również na zmianę ustawień aparatu, by dopasować je do warunków fotografowania. Wybierać ten tryb do robienia serii zdjęć, a następnie zeszycia ich razem za pomocą oprogramowania do tworzenia pojedynczego zdjęcia. Wybierać ten tryb jeśli chce się przechwycić wyraźny obraz osoby na tle niewyraźnego (rozmazanego) tła. Wybierać ten tryb do przechwytywania obrazu z ostrością ustawiona dla nieskończoności, przy dużej ostrości i wysokim nasyceniu. -35-

36 Tryb scenerii Opis [ ] Zdjęcia sportowe [ ] Zdjęcia nocne [ ] Światło świec [ TEXT ] Tekst [ ] Zachód słońca [ ] Wschód słońca [ ] Krople wody [ ] Fajerwerki Dostępne menu przechwytywania w trybie scenerii: Rozdzie Program AE Zdję cia pan ora micz ne Zdjęc ia portr etow e Wybierać ten tryb, gdy chce się fotografować szybko poruszające się obiekty. Wybierać ten tryb, jeśli chce się fotografować osoby na tle wieczornego lub nocnego nieba. Wybierać ten tryb, gdy chce się robić zdjęcia w scenerii światła świec, tak aby nie zepsuć atmosfery. Wybierać ten tryb, gdy chce się przechwytywać obrazy obejmujące białe i czarne obiekty, takie jak dokumenty drukowane. Wybierać ten tryb, gdy chce się robić zdjęcia w scenerii zachodu słońca. Ten tryb pomaga zachować głębokie barwy na zdjęciu. Wybierać ten tryb, gdy chce się robić zdjęcia w scenerii wschodu słońca. Ten tryb pomaga zachować głębokie barwy na zdjęciu. Wybierać ten tryb, gdy chce się robić zdjęcia rozpryskującej się wody. Wybierać ten tryb, jeśli chce się fotografować wyraźne fajerwerki przy optymalnym naświetleniu. Czas otwarcia migawki staje się dłuższy tak, że zalecane jest użycie statywu. Zdjęc ia krajo braz owe Zdjęc ia sport owe Zdjęc ia nocn e Świa tło świe c Tek st Zach ód słońc a Wsc hód słońc a lczość Jakość Ostrość X X X X X X X X X X Nasyce nie X X X X X X X X X X Kro ple wo dy Faje rwer ki -36-

37 Program AE Zdję cia pan ora micz ne Zdjęc ia portr etow e Zdjęc ia krajo braz owe Zdjęc ia sport owe Zdjęc ia nocn e Świa tło świe c Tek st Zach ód słońc a Wsc hód słońc a Kolor X X X X X X X X X X X Równo waga bieli Manual X X X X X X X X X X na WB X X X X X X X X X X ISO X X X X X X X X X X Pomiar X X X X X X X X X X * : : Dostępne X: Niedostępne Ustawianie trybu panoramicznego Ten tryb jest przeznaczony do łatwiejszego robienia serii zdjęć, a następnie zszywania ich razem za pomocą oprogramowania do tworzenia pojedynczego zdjęcia. Można przechwytywać obrazy fotografowanych obiektów, które nie mieszczą się w pojedynczym kadrze, takie jak krajobrazy, i zszywać je później za pomocą programu takiego jak Cool 360 lub aplikacji Photoshop. 1. Przesunąć przełącznik trybu w położenie [ ]. a. Nacisnąć przycisk MENU. b. Wybrać [Scene Mode] (Tryb scenerii) za pomocą przycisków / i nacisnąć przycisk SET. c. Wybrać [Panorama] za pomocą przycisków / i nacisnąć przycisk SET. 2. Zrobić pierwsze zdjęcie. Następny obraz pojawi się obok poprzedniego. 3. Zorientować aparat na drugie ujęcie tak aby mała część fotografowanego obiektu zazębiała się z pierwszym obrazem i nacisnąć przycisk migawki, by przechwycić następny obraz. 4. Przeprowadzać te same kroki, by przechwytywać po kolei kolejne obrazy. 5. Zakończyć sekwencję kroków naciskając przycisk MENU lub przełączając do innego trybu pracy aparatu po zapisaniu ostatniego obrazu. Kro ple wo dy Faje rwer ki -37-

38 Korzystanie z funkcji Ramka zdjęcia Przed przystąpieniem do robienia zdjęć użytkownik może nastawić pożądaną ramkę zdjęciową. Istnieje 17 rodzajów gotowych obramowań w kształcie ramki zapisanych w aparacie. 1. Przesunąć przełącznik trybu w położenie [ ] i włączyć aparat naciskając przycisk ZASILANIE /. 2. Nacisnąć przycisk MENU i wybrać menu [Function] (Funkcje) wykorzystując przycisk /. 3. Wybrać [Photo Frame] (Ramka zdjęcia) za pomocą przycisków / i nacisnąć przycisk SET. 4. Zaznaczyć [On] (Włączona) lub [Off] (Wyłączona) naciskając przycisk /, by udostępnić lub wyłączyć funkcję ramki zdjęcia. 5. Użyć /, by wybrać pożądaną ramkę zdjęcia, następnie nacisnąć przycisk SET, by potwierdzić. 6. Ponownie nacisnąć przycisk MENU, by opuścić to menu. Wyświetlona zostanie wybrana ramka zdjęcia. 7. Skomponować ujęcie i nacisnąć przycisk migawki. [ ] Tryb wideo Ten tryb pozwala na zapis wideoklipów przy rozdzielczości 320 x 240 pikseli. Można wybrać, czy ma być nagrywana fonia. 1. Przesunąć przełącznik trybu w położenie [ ]. 2. Skomponować ujęcie za pomocą przycisków zoomu. -38-

39 3. Nacisnąć przycisk migawki. Rozpocznie się nagrywanie wideoklipu. Następne naciśnięcie przycisku migawki zakończy nagrywanie wideoklipu. Czas nagrania zależy od rozmiaru pamięci oraz obiektu, którego obraz jest nagrywany. W trakcie nagrywania wideo nie można korzystać z funkcji zoomu. UWAGA W trakcie nagrywania wideoklipu nie jest możliwe fotografowanie z wykorzystaniem lampy błyskowej. [ ] TRYB ODTWARZANIA Odtwarzanie obrazów nieruchomych Na monitorze LCD można odtwarzać obrazy nieruchome. 1. Przesunąć przełącznik trybu w położenie [ ]. Na ekranie pojawi się ostatni obraz. 2. Obrazy mogą być wprowadzane kolejno (lub w porządku odwrotnym) za pomocą przycisków /. Nacisnąć, by oglądnąć poprzedni obraz. Nacisnąć, by oglądnąć następny obraz. Wyświetlana informacja o obrazie W trakcie odtwarzania obrazów użytkownik może przełączyć stan wyświetlania informacji naciskając przycisk. Każde naciśnięcie przycisku przełącza wyświetlanie informacji w następującej kolejności: -39-

40 UWAGA Naciśnięcie przycisków / w trakcie odtwarzania obrazu skutkuje wyświetlaniem obrazu obróconego o 90 stopni. Przycisk obraca obraz zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyświetla go, podczas, gdy przycisk obraca obraz przeciwnie do ruchu wskazówek i wyświetla go. Naciśnięcie przycisku przeciwnego do tego, którym obrócono obraz, przywróci normalny sposób wyświetlania. Wraz z danymi dotyczącymi wideo wyświetlana jest ikona [ obracać. ]. Wideoklipów nie można Wraz z obrazami, które mają nagraną notatkę głosową jest wyświetlana ikona [ ]. Aby odtworzyć dane notatki głosowej należy nacisnąć przycisk SET. Odtwarzanie wideoklipów Użytkownik może odtwarzać nagrane wideoklipy na monitorze LCD. Można również odtworzyć dźwięk, o ile została nagrana fonia. 1. Przesunąć przełącznik trybu w położenie [ ]. Na ekranie pojawi się ostatni obraz. 2. Wybrać pożądany wideoklip za pomocą przycisków /. 3. Nacisnąć przycisk SET. Aby przerwać odtwarzanie wideo, należy nacisnąć przycisk SET. Aby anulować przerwanie, należy ponownie nacisnąć przycisk SET. Aby zatrzymać odtwarzanie wideo, nacisnąć przycisk migawki. To zatrzyma odtwarzanie i rozpocznie odtwarzanie wideoklipu od początku. -40-

41 Działanie przycisków Przycisk migawki SET Przycisk W trakcie odtwarzania W trakcie przerwy Stop (Wyświetlacz przywraca odtwarzanie pierwszej klatki) Pauza Anulowanie pauzy Po zatrzymaniu - Normalne odtwarzanie do przodu UWAGA Nie można wyświetlać wideoklipów obróconych ani powiększonych. Informacje dotyczące odtwarzania nie będą wyświetlane na monitorze LCD wraz z wideoklipami. Odtwarzanie obrazów nieruchomych/ wideoklipów na telewizorze Użytkownik może odtwarzać swoje obrazy również na ekranie telewizora. Przed przyłączeniem do innego urządzenia, należy się upewnić, że system NTSC / PAL jest dopasowany do systemu na wyjściu wizyjnym sprzętu wideo, do którego chce się przyłączyć aparat. Następnie wyłączyć wszystkie przyłączone urządzenia. 1. Przyłączyć jedną końcówkę kabla A/V do przyłącza adaptera aparatu. 2. Przyłączyć drugą końcówkę do gniazda wejściowego A/V odbiornika telewizyjnego. 3. Włączyć telewizor i aparat. 4. Odtwarzać obrazy nieruchome / wideoklipy. Metoda obsługiwania odtwarzania jest taka sama, jak przy odtwarzaniu obrazów nieruchomych i wideoklipów na aparacie. -41-

42 Dodawanie notatek głosowych Można nagrać maksymalnie 30 sekund dźwięku w postaci notatki dodanej do fotografowanych obrazów nieruchomych. Notatka głosowa może być nagrana tylko raz. 1. Przesunąć przełącznik trybu w położenie [ ]. Na ekranie pojawi się ostatni obraz. 2. Za pomocą przycisków / wybrać obraz, któremu chce się dodać notatkę głosową. 3. Nacisnąć przycisk migawki. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [VOICE RECORDING] (Nagrywanie głosu) i rozpocznie się nagrywanie. 4. Nacisnąć ponownie przycisk migawki, by zatrzymać nagrywanie notatki głosowej w trakcie jej nagrywania. Wyświetlony zostanie komunikat [VOICE RECORD END] (Koniec nagrywania głosu), a nagrywanie zakończy się. Wraz z obrazem, który ma nagraną notatkę głosową jest wyświetlana ikona [ ]. Odtwarzanie notatek głosowych Naciśnięcie przycisku SET wyświetla komunikat [VOICE PLAYBACK] (Odtwarzanie głosu) i odtwarza notatkę głosową. UWAGA Notatka głosowa jest dostępna tylko dla obrazów nieruchomych. Wyświetlanie miniaturek Ta funkcja pozwala równocześnie oglądać 9 miniaturowych obrazów na monitorze LCD, co ułatwia szybkie wyszukanie wybranego obrazu. 1. Przesunąć przełącznik trybu w położenie -42-

43 [ ]. Na ekranie pojawi się ostatni obraz. 2. Nacisnąć przycisk W. Obrazy będą wyświetlane jako miniaturki. Obrazy, które zostały wybrane za pomocą przycisków / / / będą wskazywane przez zieloną ramkę. Jeżeli w pamięci znajduje się dziesięć lub więcej obrazów, ekran można przewijać za pomocą przycisków /. 3. Naciskać przyciski / / /, by wybrać obraz, który ma zostać wyświetlony w normalnym rozmiarze. 4. Nacisnąć przycisk SET. Wybrany obraz zostanie wyświetlony w normalnym rozmiarze. UWAGA Przy wyświetlanych miniaturkach wyświetlane będą ikony [ ], [ ], [ ]. Odtwarzanie z wykorzystaniem zoomu Ten tryb pozwala również na powiększenie obrazu w wybranej jego części, dla sprawdzenia drobnych szczegółów. 1. Przesunąć przełącznik trybu w położenie [ ]. 2. Za pomocą przycisków / wybrać obraz, który chce się powiększyć. Obraz, który ma zostać powiększony można również wybrać za pomocą wyświetlacza miniaturek. 3. Wyregulować współczynnik zoomu za pomocą przycisków T / W. Naciśnięcie przycisku T powiększa obraz. Nacisnąć przycisk W, by przywrócić normalny rozmiar. Obraz jest wyświetlany w powiększeniu, a współczynnik powiększenia jest -43-

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7EA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7EA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7EA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PRZEGLĄD URZĄDZENIA 1. Ekran LCD 2. Przycisk OK 3. Dżojstik Przycisk LEWO Przycisk PRAWO Przycisk GÓRA ( MODE) Przycisk DÓŁ (MODE) 4. Przycisk POWER

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM.

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Prezentacja produktu Widok od przodu 1 2 3 4 Polski 5 6 7 8 9 10 1. Przycisk migawki 2. Włącznik 3. Głośnik 4. Dioda samowyzwalacza

Bardziej szczegółowo

Wstęp

Wstęp Aparat cyfrowy Wstęp Wstęp Funkcje urządzenia mogą być różne w zależności od producenta i modelu. Przed użyciem najlepiej jest zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia W instrukcji opisany jest aparat

Bardziej szczegółowo

Aparat cyfrowy dla dzieci

Aparat cyfrowy dla dzieci Aparat cyfrowy dla dzieci Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup aparatu cyfrowego dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION - FEDERALNEGO URZĘDU ŁĄCZNOŚCI USA)

OŚWIADCZENIE FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION - FEDERALNEGO URZĘDU ŁĄCZNOŚCI USA) OŚWIADCZENIE FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION - FEDERALNEGO URZĘDU ŁĄCZNOŚCI USA) Niniejsze urządzenie stosuje się do rozdziału 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zawartość zestawu zegar ścienny zasilacz kabel AV pilot zdalnego sterowania z baterią elementy montażowe (kołek i śruba) instrukcja obsługa. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi.

Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi. Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi. Zakres dostawy: - Kamera. - Sterownik CD. - Instrukcja obsługi. - Kabel USB. - Kabel wyjścia AV. - 2 baterie AAA - Pasek Opis elementów.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Mini kamera samochodowa Full HD

Mini kamera samochodowa Full HD Mini kamera samochodowa Full HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery samochodowej Full HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Komponenty aparatu. Korzyści. Podstawowe cechy. Parametry techniczne Wersja polska. Wersja polska

Komponenty aparatu. Korzyści. Podstawowe cechy. Parametry techniczne  Wersja polska. Wersja polska Komponenty aparatu JB000120 Sweex 3.2 Megapixel digital camera Lampa błyskowa Celownik Korzyści Wielofunkcyjny aparat 5 a 1: aparat cyfrowy, który potrafi nagrywać obraz i dźwięk, z funkcją kamerą internetową

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowej kamery EVOLVE 1500 HD. Pozostałe informacje i szczegółową instrukcję obsługi można znaleźć na www.evolve.com.pl

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR JAZDY ORLLO LX-360/LX-360G

REJESTRATOR JAZDY ORLLO LX-360/LX-360G REJESTRATOR JAZDY ORLLO LX-360/LX-360G INSTRUKCJA OBSŁUGI 0 1. Uruchomienie urządzenia 1.1. Naładuj urządzenia do pełna poprzez kabel USB (załączony w opakowaniu), który podłączasz z tyłu na górnej części

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OV-CAM-01 Dziękujemy za zakup przenośnej kamery DVR naszej firmy. Aby obsługiwać ją we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 1. Wprowadzenie Rejestrator TV-8400 jest kamerą interwencyjną przeznaczoną do nagrywania zdarzeń, wypadków, lub nawet całej służby funkcjonariusza. Spełnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P OSTRZEŻENIA 1. Jest to urządzenie delikatne, o wysokiej precyzji, należy obchodzić się z nim z ostrożnością i uważać, aby nie upadło. 2.

Bardziej szczegółowo

A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100

A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100 A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100 Ekran informacji Opracował: Andrzej Kazimierczyk, Namysłów 2013 Wizjer 1. Tryb fotografowania zmieniamy pokrętłem trybu

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. JB000160 Aparat Cyfrowy 4,2 MP Firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. JB000160 Aparat Cyfrowy 4,2 MP Firmy Sweex JB000160 Aparat Cyfrowy 4,2 MP Firmy Sweex Wstęp Dziękujemy za nabycie aparatu cyfrowego 4,2 MP firmy Sweex. Przede wszystkim zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, co zapewni jego prawidłową

Bardziej szczegółowo

DF-S Oczekuje na Patent- Podręcznik Użytkownika

DF-S Oczekuje na Patent- Podręcznik Użytkownika DF-S 100 -Oczekuje na Patent- Podręcznik Użytkownika II. Instalacja filmu w ramce na film Instalacja slajdu w ramce na slajdy 1. Otwórz ramkę na slajdy zgodnie z ilustracją 2. Połóż slajd w miejsce na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner 11017373 Skaner Instrukcja obsługi 1. Wymagania systemowe PC, laptop, desktop lub IBM w połączeniu z Pentium 166 MHz min. i aktywnym portem USB (Universal Serial Bus) Windows 2000/XP/Vista, CD-ROM, kolorowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi

Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi Numer produktu: 956561 Strona 1 z 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Skaner PICS 2 SD Kabel USB Zasilacz na USB Uchwyt

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. 2. Przegląd urządzenia

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. 2. Przegląd urządzenia 1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1. Wideorejestrator samochodowy Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa 4. Kabel zasilający, 3,6 m 5. Kabel danych, 15 cm 6. Wymienny akumulator 7. Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KAMERA SPORTOWA 4K

Instrukcja obsługi KAMERA SPORTOWA 4K Instrukcja obsługi KAMERA SPORTOWA 4K 50221 Środki ostrożności 1. Chroń przed uderzeniami oraz upadkami. 2. Trzymaj kamerę z dala od urządzeń o silnym polu magnetycznym lub innych obiektów emitujących

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY AKCJI HD 170 Stealth DRIFT INNOVATION

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY AKCJI HD 170 Stealth DRIFT INNOVATION INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY AKCJI HD 170 Stealth DRIFT INNOVATION Dziękujemy za zakup kamery HD170 Stealth od Drift Innovation i gratulujemy świetnego wyboru. Wierzymy, że sprzedany Państwu produkt spełni

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 1 Opis Wysokiej jakości rejestrator jazdy wyposażony jest w najbardziej zaawansowane technologie. Urządzenie może być używane zarówno jako kamera FULL HD jak i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION - FEDERALNEGO URZĘDU ŁĄCZNOŚCI USA)

OŚWIADCZENIE FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION - FEDERALNEGO URZĘDU ŁĄCZNOŚCI USA) OŚWIADCZENIE FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION - FEDERALNEGO URZĘDU ŁĄCZNOŚCI USA) Niniejsze urządzenie stosuje się do rozdziału 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Aparat Easi-View należy trzymać z dala od wody i innych płynów. W przypadku wystąpienia wyładowania elektrostatycznego

Bardziej szczegółowo

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01 Wygląd 3 2 1 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki POL 01 13 10 12 11 6 7 8 9 4.Port micro USB 5.Przełącznik zasilania akumulatorem 4 6.Przycisk Do góry 7.Włącznik 5 8.Przycisk OK 9.Przycisk

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie

Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup skanera w długopisie. Za pomocą jednego przycisku skaner czyta wizytówki i inne dokumenty. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

KAMERA SAMOCHODOWA LCD MODEL: AK173C

KAMERA SAMOCHODOWA LCD MODEL: AK173C KAMERA SAMOCHODOWA LCD MODEL: AK173C INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Kamera samochodowa czyli wideo rejestrator trasy przyda się w wielu sytuacjach. Instalując urządzenie na przedniej szybie

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

4. Kabel USB 7. Bateria wielokrotnego ładowania HADRON. 5. Kabel HDMI 8. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 9. Torebka

4. Kabel USB 7. Bateria wielokrotnego ładowania HADRON. 5. Kabel HDMI 8. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 9. Torebka 1. Zawartość opakowania 1. Cyfrowa kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa 2. Przegląd urządzenia 1 2 3 4 5 6 7 Wskaźnik diodowy Obiektyw Drzwiczki baterii Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

W ZESTAWIE: 1- Kamera. 2- Uchwyt. 3- Ładowarka. 4- Instrukcja.

W ZESTAWIE: 1- Kamera. 2- Uchwyt. 3- Ładowarka. 4- Instrukcja. 2 W ZESTAWIE: 1 2 4 1- Kamera 3 2- Uchwyt 3- Ładowarka 4- Instrukcja 3 Przed użyciem: 1. Zaleca się używanie markowych kart microsd (od 4GB do 32 GB) klasy 10. 2. Przed włożeniem karty do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Przenośny skaner dokumentów 4w1

Przenośny skaner dokumentów 4w1 Przenośny skaner dokumentów 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup przenośnego skanera dokumentów. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1. Części kamery wideo 1: Przycisk podglądu 2: Przycisk menu 3: Ekran LCD 4: Złącze HDMI 5: Pokrętło trybu 6: Dioda zasilania 7: Przycisk migawki 8: Dioda ładowania 9: Przycisk w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6.

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. 1. Zawartość opakowania 1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 2. Przegląd urządzenia 1 2 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA \ Środki ostrożności Przed uruchomieniem kamery zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Chroń kamerę przed upadkiem, przegrzaniem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgocią.

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

PRZECZYTAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI OŚWIADCZENIE FCC (Federal Communications Commission - Federalnego Urzędu Łączności USA) Niniejsze urządzenie stosuje się do rozdziału 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

Bardziej szczegółowo

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator 4. Kabel USB wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 7 Obiektyw Głośnik

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje BL G00

Nowe funkcje BL G00 Nowe funkcje Wersja 2.00 Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści...2 Opis urządzenia...2 Przygotowanie do użycia...3 Instalacja karty SD...3 Korzystanie z urządzenia...4 Opcje menu w trybie

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup MT4026 U-DRIVE DVR. Jest to kamera specjalnie zaprojektowana do kręcenia filmów z perspektywy kierowcy samochodu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Negatoskop cyfrowy M 168. i kamera DC-CCD 986 SUPER CAM

Instrukcja montażu i obsługi. Negatoskop cyfrowy M 168. i kamera DC-CCD 986 SUPER CAM Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej negatoskopu cyfrowego i kamery Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi Negatoskop cyfrowy M 168 i kamera DC-CCD 986 SUPER CAM Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi Polski Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oprogramowania (dla ipada) dla Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 produkcji JVC KENWOOD. Modele kompatybilne

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE FCC (Federal Communications Commission - Federalnego Urzędu Łączności USA)

OŚWIADCZENIE FCC (Federal Communications Commission - Federalnego Urzędu Łączności USA) OŚWIADCZENIE FCC (Federal Communications Commission - Federalnego Urzędu Łączności USA) Niniejsze urządzenie stosuje się do rozdziału 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żarówki LED z kamerą. Można ją stosować zarówno w lampie stołowej jak i lampie wiszącej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 517 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR JAZDY ORLLO ML-1080

REJESTRATOR JAZDY ORLLO ML-1080 REJESTRATOR JAZDY ORLLO ML-1080 INSTRUKCJA OBSŁUGI 0 1. Uruchomienie urządzenia 1.1. Naładuj urządzenia do pełna poprzez kabel USB (załączony w opakowaniu), który podłączasz na górnej części obudowy urządzenia

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów DNT DigiScan TV Pro, z wbudowanym wyświetlaczem, USB, qqq

Skaner do slajdów i negatywów DNT DigiScan TV Pro, z wbudowanym wyświetlaczem, USB, qqq INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów DNT DigiScan TV Pro, z wbudowanym wyświetlaczem, USB, qqq Nr produktu 914694 Strona 1 z 18 Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany

Bardziej szczegółowo

Mini kamera VGA. Szanowny Kliencie,

Mini kamera VGA. Szanowny Kliencie, Mini kamera VGA Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego produktu.

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Media Player 6w1

Odtwarzacz Media Player 6w1 Odtwarzacz Media Player 6w1 47119 Instrukcja obsługi Opis produktu: - Samodzielne zasilanie i wyjście AV, umoŝliwia bezpośrednie wyświetlanie zdjęć zapisanych w formacie JPEG, MPEG 1 oraz odtwarzanie muzyki

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 www.fiio.pl Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 1 Uwaga: X3 Mark III jest zwany dalej X3 Przyciski i porty/objaśnienie obsługi Przycisk zasilania/blokady Wyś wietlacz Regulacja głośności

Bardziej szczegółowo

Polski. Ważna uwaga:

Polski. Ważna uwaga: Ważna uwaga: Najpierw zainstaluj sterownik a dopiero potem podłącz VideoCAM Messenger do portu USB. Przeczytaj tę ważną uwagę przed instalacją 1. Instalowanie oprogramowania VideoCAM Messenger A. Włóż

Bardziej szczegółowo

KAMERA HD POLAROID X720

KAMERA HD POLAROID X720 KAMERA HD POLAROID X720 I. Dane ogólne: Skład zestawu: - kamera, - komplet baterii AA, - kabel USB 2.0, - kabel HDMI, - płyta CD-ROM z oprogramowaniem, - pasek na szyję, - instrukcja obsługi. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo