Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń"

Transkrypt

1 Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę Mercury Mrine, świtowego lider techniki morskiej, wytwrzjącego silniki zburtowe od 1939 roku. Wieloletnie doświdczenie to nsz tut, jednocześnie zobowiąznie do oferowni produktów njwyższej jkości. Swoją znkomitą reputcję firm Mercury Mrine zwdzięcz rygorystycznej kontroli jkości, dążeniu do doskonłości, trwłości i niezwodności produktów, tkże njlepszej obsłudze posprzedżnej. Prosimy o dokłdne zpoznnie się z instrukcją przed przystąpieniem do użytkowni silnik. Instrukcj zostł oprcown w tki sposób, by pomóc w obsłudze, bezpiecznej eksplotcji i konserwcji silnik. Firm Mercury Mrine życzy Pństwu wielu lt udnej eksplotcji silnik i stopy wody pod kilem. Rz jeszcze dziękujemy z okzne zufnie. Przepisy gencji EPA dotyczące emisji znieczyszczeń Silniki zburtowe oferowne przez firmę Mercury Mrine w Stnch Zjednoczonych uzyskły test Amerykńskiej Agencji Ochrony Środowisk (Environmentl Protection Agency, EPA) poświdczjący ich zgodność z przepismi dotyczącymi emisji znieczyszczeń przez nowe silniki zburtowe. Wżność tego testu jest uzleżnion od wprowdzeni pewnych korekt w normch zkłdowych. Dltego konieczne jest ścisłe przestrzegnie procedur zkłdowych podczs obsługi serwisowej i nprw, zś gdy tylko jest to wykonlne w prktyce, nleży dążyć do przywróceni oryginlnej konstrukcji silnik. Konserwcje, wyminy i nprwy urządzeń i systemów kontrolujących emisję znieczyszczeń mogą być wykonywne przez dowolny zkłd nprwy silników do łodzi lub osobę fizyczną. Silniki są optrzone plkietkmi z informcją o kontroli emisji znieczyszczeń, stnowiącymi trwłe potwierdzenie testu EPA.! OSTRZEŻENIE Spliny tego silnik zwierją związki chemiczne, które w stnie Kliforni uznwne są z substncje powodujące rk, wdy wrodzone orz w inny sposób szkodliwe dl rozrodu. Informcj o gwrncji Firm Mercury Mrine udziel n zkupiony produkt ogrniczonej gwrncji, której wrunki przedstwiono w punkcie Informcje n temt gwrncji niniejszej instrukcji. Wrunki gwrncji określją, jkie usterki są objęte gwrncją, jkie nie są nią objęte, czs obowiązywni gwrncji orz sposoby uzyskiwni świdczeń z tytułu gwrncji, jk również wżne wykluczeni i ogrniczeni odpowiedzilności z szkody orz inne podobne informcje. Nleży zpoznć się z tymi wżnymi informcjmi. Opisy i dne techniczne zmieszczone w niniejszej instrukcji były ktulne w dniu ztwierdzeni jej do druku. Firm Mercury Mrine, kierując się polityką stłego udoskonlni produktów, zstrzeg sobie prwo do wycofywni modeli produktów w dowolnym momencie, do zminy dnych technicznych, konstrukcji, metod lub procedur bez uprzedniego powidomieni, zś zminy tkie nie wiążą się z podejmowniem przez nią dodtkowych zobowiązń. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA. Litho w USA. 2010, Mercury Mrine Mercury, Mercury Mrine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Rcing, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mriner, Quicksilver, #1 On The Wter, Alph, Brvo, Pro Mx, OptiMx, Sport- Jet, K-Plnes, MerCthode, RideGuide, SmrtCrft, Zero Effort, logo M z flmi, logo Mercury z flmi i logo SmrtCrft są zstrzeżonymi znkmi towrowymi firmy Brunswick Corportion. Logo Mercury Product Protection jest zrejestrownym znkiem firmy Brunswick Corportion Mercury Mrine 200/225/250 Pro XS OptiMx 90-8M pol i

2 Obsług n poziomie Mercury Premier Firm Mercury oceni jkość usług świdczonych przez swoich delerów i przyznje njwyższą ktegorię Mercury Premier" tym z nich, którzy zpewniją obsługę n njwyższym poziomie. Deler, któremu przyznno ktegorię Premier Service: Osiąg wysoki wynik CSI (Indeks stysfkcji klient) w ciągu 12 miesięcy dl nprw gwrncyjnych. Posid wszystkie niezbędne nrzędzi serwisowe, wyposżenie do testowni, podręczniki i ktlogi części. Ztrudni co njmniej jednego technik z tytułem Certified Technicin lub Mster Technicin. Zpewni terminową obsługę serwisową wszystkim klientom firmy Mercury Mrine. W rzie potrzeby oferuje wydłużone godziny prcy orz obsługę wyjzdową. Wykorzystuje, eksponuje i posid w mgzynie odpowiedni zps oryginlnych części Mercury Precision. Dysponuje czystym, zdbnym wrszttem wyposżonym w odpowiednie nrzędzi i literturę serwisową. Deklrcj zgodności OptiMx z dyrektywą dotyczącą silników npędów łodzi rekrecyjnych 94/25/WE wrz z poprwkmi uwzględnionymi w dyrektywie 2003/44/WE Nzw producent silnik: Mercury Mrine Adres: W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Miejscowość: Fond du Lc, WI Kod pocztowy: Krj: USA Nzw utoryzownego przedstwiciel: Brunswick Mrine in EMEA Inc. Adres: Prc Industriel de Petit-Rechin Miejscowość: Verviers Kod pocztowy: 4800 Krj: Belgi Nzw jednostki notyfikownej do oceny emisji splin silników: Det Norske Verits AS Adres: Veritsveien 1 Miejscowość: Hovik Kod pocztowy: 1322 Krj: Norwegi Numer identyfikcyjny: 0575 Nzw jednostki notyfikownej do oceny poziomu emisji hłsu: Det Norske Verits AS Adres: Veritsveien 1 Miejscowość: Hovik Kod pocztowy: 1322 Krj: Norwegi Numer identyfikcyjny: 0575 Moduł używny do oceny zgodności z wymogmi dotyczącymi emisji splin silników: Moduł używny do oceny zgodności z wymogmi dotyczącymi poziomu emisji hłsu: B+C B+D B+E B+F G H A A G H Inne dyrektywy włściwe: Dyrektyw dotycząc bezpieczeństw urządzeń mechnicznych 98/37/WE; Dyrektyw dotycząc komptybilności elektromgnetycznej 2004/108/WE ii pol

3 Opis silników i podstwowe wymgni Typ silnik Rodzj pliw Cykl splni Silnik zburtowy Benzyn dwusuw Identyfikcj silników objętych niniejszą deklrcją zgodności Nzw rodziny silników Niepowtrzlny numer identyfikcyjny silnik: Początkowy numer seryjny Numer certyfiktu EC Moduł H OptiMx 1.5 litr 75, 80, 90, 115, 125 KM 1B RCD-H-2 OptiMx 2.5 litr 135, 150, 175 KM 1B RCD-H-2 OptiMx 3.0 litr 200, 225 KM 1B RCD-H-2 Podstwowe wymogi Stndrdy Inne dokumenty / metody normtywne Dokumentcj techniczn Nleży podć szczegóły (* = stndrd obowiązkowy) Złącznik 1.B Emisj splin B.1 Identyfikcj silnik B.2 Wymgni dotyczące emisji splin * *EN ISO :1996 B.3 Trwłość B.4 Instrukcj użytkownik ISO 8665: 1995 Złącznik 1.C Emisj hłsu C.1 Poziomy emisji hłsu * EN ISO C.2 Instrukcj obsługi Instrukcj obsługi Niniejsz deklrcj zgodności wystwion jest z wyłączną odpowiedzilnością producent. W imieniu producent silnik niniejszym oświdczm, że wyżej wymienione silniki spełniją wszelkie obowiązujące wymgni w sposób określony powyżej. Imię i nzwisko / funkcj: Mrk D. Schwbero, Prezes, Mercury Outbord Dt i miejsce publikcji: r. Fond du Lc, Wisconsin, USA pol iii

4 iv pol

5 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI Rejestrcj gwrncji... 1 Przekznie gwrncji... 1 Przeniesienie Plnu ochrony produktu firmy Mercury (Rozszerzony pln serwisowni) w Stnch Zjednoczonych i Kndzie... 2 Ogrniczon gwrncj dl silników zburtowych... 2 Trzyletni gwrncj ogrniczon n uszkodzeni spowodowne korozją... 4 Zkres Gwrncji i Wyjątki... 5 Ogrniczon gwrncj wynikjąc z przepisów merykńskiej gencji EPA o emisji znieczyszczeń... 6 Komponenty systemu związne z kontrolą emisji... 6 Ogrniczon gwrncj wynikjąc z przepisów o ochronie środowisk Stnu Kliforni... 7 Wyjśnieni Komisji ds. Zsobów Atmosfery Stnu Kliforni do Gwrncji wynikjącej z przepisów o ochronie środowisk... 9 Etykiet certyfikcji emisji znieczyszczeń z gwizdmi... 9 Informcje ogólne Obowiązki motorowodnik Przed uruchomieniem silnik Moc mksymln łodzi Zstosownie łodzi Wybór śruby npędowej Modele silników zburtowych ze zdlnym sterowniem Ostrzeżenie dotyczące systemu zdlnego sterowni Wyłącznik ściągcz linowego Ochron ludzi znjdujących się w wodzie Emisj splin Komunikt o bezpieczeństwie psżerów łodzie pontonowe i łodzie pokłdowe Skoki przez fle i kilwter Zderzeni z obiektmi pod wodą Wybór kcesoriów do silnik zburtowego Zleceni dotyczące bezpiecznego pływni łodzią Zpisnie numeru seryjnego Dne techniczne Części silnik Trnsport Przewożenie łodzi/silnik zburtowego n przyczepie pol v

6 Pliwo i olej Ochron przez zblokowniem przepływu pliw Wymgni dotyczące pliw Wymgnie dotyczące przewodu pliwowego o niskim stopniu przesiąkni Wymogi EPA dotyczące przenośnych zbiorników pliw pod ciśnieniem Wymogi dotyczące zworów dozujących pliwo (FDV) Przenośny zbiornik pliw pod ciśnieniem firmy Mercury Mrine Zleceni dotyczące oleju Npełninie zdlnego zbiornik oleju Npełninie zbiornik oleju zmocownego n silniku Npełninie zbiornik pliw Funkcje i elementy sterowni Elementy zdlnego sterowni Urządzeni sterujące Zero Effort System ostrzegwczy Ogrniczenie ndmiernych obrotów Wspomgnie trymowni i odchylni silnik Obsług Procedur docierni silnik Miesznin pliw do docierni silnik List kontroln przed uruchomieniem Eksplotcj w temperturch ujemnych Eksplotcj w wodzie słonej lub znieczyszczonej Eksplotcj w kwench wysokogórskich Wpływ wysokości i pogody n osiągi Ustwinie kąt trymu podczs prcy n biegu jłowym Eksplotcj w wodzie płytkiej Uruchomienie silnik Zmin biegów Ztrzymywnie silnik vi pol

7 Konserwcj Jk dbć o zespół npędowy Znurzony zespół npędowy Wymin części zespołu npędowego Przepisy gencji EPA dotyczące emisji znieczyszczeń Hrmonogrm przeglądów i konserwcji Płuknie ukłdu chłodzeni (głowic npędow) Płuknie ukłdu chłodzeni (jednostk doln) Zdejmownie i montż górnej pokrywy Czyszczenie górnej pokrywy Ukłd pliwowy Elementy mocujące łączników drążk mechnizmu zwrotniczego Bezpieczniki Anod kontroli korozji Przegląd i wymin świec zpłonowych Przegląd kumultor Złącze topliwe systemu łdowni Wymin włu npędowego Wł npędowy o średnicy 25,4 mm (1,0 cl) Wymin włu npędowego Wł npędowy o średnicy 31,75 mm (1 1/4 cl) Punkty smrowni Sprwdznie poziomu oleju hydrulicznego wspomgni trymowni Smrownie skrzyni biegów Przechowywnie Przygotownie do przechowywni Ochron wewnętrznych elementów silnik Ochron zewnętrznych elementów silnik Skrzyni biegów Ustwinie silnik zburtowego w pozycji do przechowywni Przechowywnie kumultor Rozwiązywnie problemów Rozrusznik elektryczny nie obrc włu silnik Nie możn uruchomić silnik Silnik prcuje nierówno Spdek mocy Aktywcj sygnłu ostrzegwczego (z utrtą mocy) Aktywcj sygnłu ostrzegwczego (bez utrty mocy) Akumultor szybko się wyczerpuje Pomoc serwisow Nprwy loklne Serwis poz miejscem zmieszkni Zpytni dotyczące części i kcesoriów Pomoc serwisow Biur serwisowe Mercury Mrine Zmwinie litertury pol vii

8 Montż silnik zburtowego Wżne informcje Moc mksymln łodzi Zbezpieczenie przed rozruchem n biegu Wybór kcesoriów do silnik zburtowego Ukłd pliwowy Wskzówki dotyczące montżu Unoszenie silnik zburtowego Link steru przewód poprowdzony po stronie sterburty Elementy mocujące łączników drążk mechnizmu zwrotniczego Określnie zlecnej wysokości zmocowni silnik Nwiercnie otworów montżowych w silniku zburtowym Mocownie silnik zburtowego do pwęży Instlcj elektryczn, przewody, linki sterujące i obejm przedni Konfigurcj wtrysku oleju Sworzeń trymowni do wewnątrz Dziennik konserwcji Książk konserwcji viii pol

9 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI Rejestrcj gwrncji STANY ZJEDNOCZONE I KANADA Produkt musi być zrejestrowny w Mercury Mrine, by zostł objęty gwrncją. W chwili sprzedży deler powinien wypełnić formulrz rejestrcji gwrncji i ntychmist go przesłć do Mercury Mrine z pośrednictwem MercNET, e-mil lub drogą pocztową. Mercury Mrine odnotuje rejestrcję po otrzymniu formulrz rejestrcji gwrncji. Kopię dokumentu rejestrcji gwrncji powinien dostrczyć deler. UWAGA: Firm Mercury Mrine i kżdy deler mją obowiązek przechowywni list rejestrcyjnych produktów okrętowych sprzedwnych w USA, n wypdek gdyby zistnił konieczność przedstwieni ich n mocy federlnej ustwy dotyczącej bezpieczeństw łodzi. Swój dres możn zmienić w kżdej chwili, również w momencie roszczeni gwrncyjnego, dzwoniąc do firmy Mercury Mrine, wysyłjąc do dziłu rejestrcji gwrncji Mercury Mrine list lub fks ze swoim imieniem i nzwiskiem, strym i nowym dresem orz numerem seryjnym silnik. Pństw deler również może dokonć zminy tych informcji. Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fks POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI I KANADĄ W przypdku produktów zkupionych poz Stnmi Zjednoczonymi i Kndą nleży skontktowć się z dystrybutorem w dnym krju lub njbliższym biurem Mrine Power Service Center. Przekznie gwrncji STANY ZJEDNOCZONE I KANADA Gwrncję ogrniczoną możn przekzć kolejnemu nbywcy, który jednk będzie mógł skorzystć tylko z niewykorzystnej części gwrncji ogrniczonej. Nie dotyczy to produktów używnych do celów komercyjnych. Aby przekzć gwrncję kolejnemu nbywcy, do dziłu rejestrcji gwrncji firmy Mercury Mrine proszę wysłć pocztą lub fksem kopię ktu kupn lub umowy o zkupie, nzwisko i dres nowego włściciel orz numer seryjny silnik. W USA i Kndzie wysłć n dres: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fks Podczs przekzywni gwrncji firm Mercury Mrine zpisze informcje o nowym włścicielu. Usług t jest bezpłtn. POZA TERYTORIUM USA I KANADY W przypdku produktów zkupionych poz Stnmi Zjednoczonymi i Kndą nleży skontktowć się z dystrybutorem w dnym krju lub njbliższym biurem Mrine Power Service Center. pol 1

10 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI Przeniesienie Plnu ochrony produktu firmy Mercury (Rozszerzony pln serwisowni) w Stnch Zjednoczonych i Kndzie Pozostły okres serwisowni według Plnu ochrony produktu może zostć przeniesiony n kolejnego włściciel silnik w ciągu trzydziestu (30) dni od dty sprzedży. Umowy, które nie zostną przeniesione w ciągu trzydziestu (30) dni od kolejnego zkupu przestną obowiązywć i produkt nie będzie dlej obejmowny serwisowniem n mocy postnowień umowy. Aby przenieść pln n kolejnego włściciel, nleży skontktowć się z dziłem Ochron produktu firmy Mercury lub z utoryzownym delerem w celu otrzymni formulrz Wniosku przeniesieni. Nleży przedstwić w dzile Ochron produktu firmy Mercury rchunek/fkturę zkupu, wypełniony formulrz Wniosku przeniesieni orz czek wystwiony n firmę Mercury Mrine w kwocie 50 USD (z jeden silnik) w celu pokryci opłty z przeniesienie. Nie możn przenieść plnu z jednego produktu n inny lub n zstosowni niezgodne z wrunkmi plnu. Nie możn przenieść wcześniej posidnych certyfikownych plnów dl silników. Pomoc dostępn jest w dzile Ochron produktu firmy Mercury pod numerem telefonu w godzinch 7:30-16:30 czsu środkowomerykńskiego CST, od poniedziłku do piątku lub pod dresem poczty elektronicznej Ogrniczon gwrncj dl silników zburtowych STANY ZJEDNOCZONE, KANADA, EUROPA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA I WSPÓLNOTA NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW PRZEDMIOT GWARANCJI: Firm Mercury Mrine gwrntuje, że jej nowe produkty będą wolne od wd mteriłowych i wd wykonni w okresie wyszczególnionym poniżej. OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Ogrniczon gwrncj jest wżn przez trzy (3) lt od dty zkupu produktu przez klient detlicznego w celch rekrecyjnych lub od dty rozpoczęci używni produktu, w zleżności od tego, któr z tych dt jest wcześniejsz. Gwrncj dl klientów używjący produktów w celch komercyjnych jest wżn przez jeden (1) rok od dty pierwszej sprzedży klientowi końcowemu lub przez jeden (1) rok od dty rozpoczęci eksplotcji produktu, zleżnie od tego, któr z tych dt jest wcześniejsz. Cel komercyjny ozncz korzystnie z produktu w związku z wykonywną prcą, ztrudnieniem lub jkiekolwiek inne korzystnie z produktu, które przynosi dochód, przez cły okres obowiązywni gwrncji, nwet jeśli produkt wykorzystywny jest do tkich celów tylko okresowo. Nprw lub wymin części lub wykonnie nprw gwrncyjnych nie przedłuż okresu obowiązywni gwrncji. Obowiązując ndl gwrncj może zostć scedown z jednego klient korzystjącego z produktu w celch rekrecyjnych n innego, po odpowiednim przerejestrowniu produktu. Niewykorzystn część okresu obowiązywni gwrncji nie może zostć przeniesion n/z użytkownik korzystjącego z produktu w celch komercyjnych. Gwrncj może wygsnąć w przypdku używnych lub ponownie nbytych produktów lub produktów nbytych n ukcji, z odzysku lub od firmy ubezpieczeniowej. WARUNKI, JAKIE NALEY SPEŁNIĆ, ABY UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Gwrncj udzieln jest tylko klientom detlicznym, którzy dokonją zkupu u utoryzownego deler (upowżnionego przez Mercury Mrine do dystrybucji produktu w krju, w którym dokonno zkupu), po przeprowdzeniu i udokumentowniu określonej przez Mercury Mrine procedury kontrolnej przed dostwą. Gwrncj jest wżn od momentu włściwej rejestrcji produktu przez utoryzownego deler. W przypdku podni nieprwdziwych informcji przy rejestrcji gwrncyjnej, dotyczących używni produktu w celch rekrecyjnych lbo zminy celu z rekrecyjnego n komercyjny, (jeśli nie dokonno odpowiedniego przerejestrowni) firm Mercury Mrine może uniewżnić gwrncję według swojego uznni. W celu zchowni wżności gwrncji nleży regulrnie przeprowdzć rutynowe przeglądy techniczne wymienione w Instrukcji obsługi i konserwcji silnik. Firm Mercury Mrine zstrzeg sobie prwo do uzleżnieni świdczeń gwrncyjnych od przedstwieni dowodu przeprowdzeni prwidłowych przeglądów i konserwcji. 2 pol

11 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI OBOWIĄZKI FIRMY MERCURY: Jedyne i wyłączne obowiązki przedsiębiorstw Mercury wynikjące z niniejszej gwrncji są, według nszego uznni, ogrniczone do nprwy wdliwej części, wyminy tkiej lub tkich części n nowe lub regenerowne części posidjące probtę Mercury Mrine, lbo do zwrotu ceny zkupu produktu Mercury. Firm Mercury zstrzeg sobie prwo do ulepszni lub modyfikcji produktów, le nie nkłd to n przedsiębiorstwo obowiązku modyfikcji wytworzonych wcześniej produktów. JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Klient powinien umożliwić firmie Mercury wykonnie nprwy i umożliwić dostęp do produktu w celu dokonni nprw gwrncyjnych. Przy skłdniu reklmcji produkt nleży dostrczyć do kontroli do utoryzownego deler Mercury w celu dokonni nprw. Jeśli nbywc nie może dostrczyć produktu do tkiego deler, musi o tym pisemnie zwidomić firmę Mercury. Zorgnizujemy wtedy przegląd produktu i wykonnie nprwy. W tkim przypdku nbywc pokryw wszystkie związne z tym koszty trnsportu i/lub podróży. Jeśli wykonn nprw nie jest objęt niniejszą gwrncją, nbywc pokryw koszty robocizny i mteriłu orz wszelkie inne koszty związne ze świdczoną usługą. Nbywc nie będzie wysyłł produktu ni jego części bezpośrednio do firmy Mercury, chyb że n jej prośbę. Wnioskując o wykonnie nprwy gwrncyjnej, nleży przedstwić delerowi zrejestrowny dowód włsności jest to wrunkiem uzyskni świdczeni. GWARANCJA NIE OBEJMUJE: Niniejszej ogrniczonej gwrncji nie podlegją: rutynowe przeglądy techniczne, zwiększnie mocy silnik (tuning), regulcj, normlne zużycie eksplotcyjne, uszkodzeni wynikjące z dziłni celowego, używni produktu w celch innych niż jego przeznczenie, używni śruby npędowej lub przełożeń, które uniemożliwiją prcę silnik w zlecnym zkresie obrotów przy otwrtej przepustnicy (zob. Instrukcj Obsługi i Konserwcji Silnik), używni produktu w sposób niezgodny z zlecenimi podnymi w rozdzile o obsłudze/cyklu roboczym w Instrukcji Obsługi i Konserwcji Silnik; uszkodzeni spowodowne przez zniedbnie, wypdki, ztopienie, nieprwidłową instlcję (wskzówki i sposoby dot. prwidłowej instlcji przedstwiono w instrukcji instlcji produktu), niewłściwą obsługę, używnie kcesoriów lub części, które nie zostły przez ns wyprodukowne lub nie są przez ns sprzedwne, wirniki i tuleje pomp strumieniowych, stosownie pliw, olejów i smrów nieodpowiednich dl dnego produktu (zob. Instrukcj Obsługi Silnik), zminę lub usunięcie niektórych części bądź przedostnie się wody do silnik przez wlot pliwowy, wlot powietrz lub ukłd wydechowy, uruchomienie nieznurzonego silnik, zmontownie silnik zbyt wysoko n pwęży lub uruchminie łodzi ze zbyt wielkim trymem silnik. Używnie produktu w wyścigch motorowych lub innego rodzju zwodch lbo korzystnie z jednostki wyścigowej, kiedykolwiek nwet przez poprzedniego włściciel powoduje uniewżnienie gwrncji. Gwrncj nie obejmuje kosztów związnych z wyprowdzniem łodzi z doku, wodowniem, holowniem, przechowywniem, telefonowniem, wynjmem, niedogodnościmi, opłtmi z korzystnie z kwenu, ubezpieczeniem, spłtmi kredytów, strtą czsu, utrtą dochodów lub jkimikolwiek innymi szkodmi przypdkowymi lub wtórnymi. Gwrncj nie obejmuje tkże wydtków związnych z demontżem i/lub wyminą przegród łodzi lub innych elementów w celu uzyskni dostępu do produktu. Żdn osob prywtn ni prwn, łącznie z utoryzownymi delermi Mercury Mrine, nie m uprwnień do skłdni oświdczeń, dziłni w chrkterze przedstwiciel, ni wydwni gwrncji dotyczących produktu, innych niż te zwrte w niniejszym dokumencie gwrncyjnym, jeśli tkie oświdczeni zostną złożone, gwrncje udzielone, nie będą miły mocy prwnej względem Mercury Mrine. Dodtkowe informcje o zdrzenich i okolicznościch podlegjących i niepodlegjących niniejszej gwrncji znjdują się w rozdzile Gwrncj, w Instrukcji obsługi i konserwcji silnik i stnowią integrlną część niniejszej gwrncji. ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA: NINIEJSZYM JAWNIE WYKLUCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO KONKRETNEGO CELU. W ZAKRESIE W JAKIM NIE MOŻNA SIĘ ICH ZRZEC, CZAS OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI JEST OGRANICZONY DO KOŃCA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI UDZIELONEJ JAWNIE. SZKODY UBOCZNE I WTÓRNE NIE PODLEGAJĄ NINIEJSZEJ GWARANCJI. USTAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH STANÓW/KRAJÓW NIE DOPUSZCZA WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ, DLATEGO MOGĄ ONE NIE ODNOSIĆ SIĘ DO WŁAŚCICIELA PRODUKTU. NINIEJSZA GWARANCJA PRZYZNAJE WŁAŚCICIELOWI KONKRETNE UPRAWNIENIA, JEDNAK WŁAŚCICIEL MOŻE MIEĆ TAKŻE INNE PRAWA, KTÓRE SĄ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD STANU CZY KRAJU. pol 3

12 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI Trzyletni gwrncj ogrniczon n uszkodzeni spowodowne korozją PRZEDMIOT GWARANCJI: Mercury Mrine gwrntuje, że kżdy nowy silnik Mercury, Mriner, Mercury Rcing, Sport Jet, M 2 Jet Drive, Trcker z Mercury Mrine Outbord, Mercury MerCruiser Inbord lub Sterndrive Engine (produkt) nie zprzestnie dziłni w bezpośrednim wyniku korozji przez określony niżej okres czsu. OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Gwrncj n uszkodzeni spowodowne korozją jest wżn przez trzy (3) lt od dty zkupu produktu lub od dty rozpoczęci używni produktu, w zleżności od tego, które wydrzenie będzie miło miejsce wcześniej. Nprw lub wymin części lub wykonnie nprw gwrncyjnych nie przedłuż okresu obowiązywni gwrncji. Obowiązując ndl gwrncj może zostć scedown n kolejnego nbywcę (nbywjącego produkt do celów niekomercyjnych) po odpowiednim przerejestrowniu produktu. WARUNKI, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Gwrncj udzieln jest tylko klientom detlicznym, którzy dokonją zkupu u utoryzownego deler (upowżnionego przez Mercury Mrine do dystrybucji produktu w krju, w którym dokonno zkupu), po przeprowdzeniu i udokumentowniu określonej przez Mercury Mrine procedury kontrolnej przed dostwą. Gwrncj jest wżn od momentu włściwej rejestrcji produktu przez utoryzownego deler. W łodzi nleży używć urządzeń zpobiegjących korozji, wyszczególnionych w Instrukcji obsługi i konserwcji silnik, wymienione tm rutynowe przeglądy techniczne nleży przeprowdzć regulrnie (łącznie, bez żdnych ogrniczeń, z wyminą nod protektorowych, stosowniem określonych smrów orz zmlowniem szczerb i zdrpń) w celu utrzymni gwrncji. Firm Mercury Mrine zstrzeg sobie prwo do uzleżnieni świdczeń gwrncyjnych od przedstwieni dowodu przeprowdzeni prwidłowych przeglądów i konserwcji. OBOWIĄZKI FIRMY MERCURY: Jedyne i wyłączne obowiązki przedsiębiorstw Mercury wynikjące z niniejszej gwrncji są, według nszego uznni, ogrniczone do nprwy skorodownej części, wyminy tkiej lub tkich części n nowe lub regenerowne posidjące ztwierdzenie Mercury Mrine, lbo do zwrotu ceny zkupu produktu Mercury. Firm Mercury zstrzeg sobie prwo do ulepszni lub modyfikcji produktów, le nie nkłd to n przedsiębiorstwo obowiązku modyfikcji wytworzonych wcześniej produktów. JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Klient powinien umożliwić firmie Mercury wykonnie nprwy i umożliwić dostęp do produktu w celu dokonni nprw gwrncyjnych. Przy skłdniu reklmcji produkt nleży dostrczyć do kontroli do utoryzownego deler Mercury w celu dokonni nprw. Jeśli nbywc nie może dostrczyć produktu do tkiego deler, musi o tym pisemnie zwidomić firmę Mercury. Zorgnizujemy wtedy przegląd produktu i wykonnie nprwy. W tkim przypdku nbywc pokryw wszystkie związne z tym koszty trnsportu i/lub podróży. Jeśli wykonn nprw nie jest objęt niniejszą gwrncją, nbywc pokryw koszty robocizny i mteriłu orz wszelkie inne koszty związne ze świdczoną usługą. Nbywc nie będzie wysyłł produktu ni jego części bezpośrednio do firmy Mercury, chyb że n jej prośbę. Wnioskując o wykonnie nprwy gwrncyjnej, nleży przedstwić delerowi zrejestrowny dowód włsności jest to wrunkiem uzyskni świdczeni. GWARANCJA NIE OBEJMUJE: Niniejsz gwrncj nie obejmuje: korozji obwodów elektrycznych, korozji wskutek uszkodzeń, korozji, któr powoduje niewielką szkodę, szkodliwej lub niewłściwej obsługi; korozji kcesoriów, przyrządów, ukłdów sterowniczych, korozji zinstlownego fbrycznie zestwu npędu strumieniowego; uszkodzeń wskutek ngromdzeni osdu; produktu nbytego z gwrncją ogrniczoną n okres krótszy niż jeden rok; części zmiennych (części zkupionych przez nbywcę); produktów używnych w celch komercyjnych. Cel komercyjny ozncz korzystnie z produktu w związku z wykonywną prcą, ztrudnieniem lub jkiekolwiek inne korzystnie z produktu, które przynosi dochód, przez cły okres obowiązywni gwrncji, nwet jeśli produkt wykorzystywny jest do tkich celów tylko okresowo. 4 pol

13 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI Korozj spowodown przebicimi prądu elektrycznego (łącz zsiljące n brzegu, łodzie znjdujące się w pobliżu, metl znurzony w wodzie) nie są objęte niniejszą gwrncją i powinno się jej zpobiegć przez stosownie systemu ochrony przed korozją, tkiego jk system Mercury Precision Prts lub Quicksilver MerCthode i/lbo Glvnic Isoltor. Korozj spowodown niewłściwym nłożeniem frby przeciwporostowej n bzie miedzi nie jest objęt niniejszą gwrncją. Jeśli konieczne jest zbezpieczenie łodzi przed porostmi, zlec się nkłdnie n silnik i n części łodzi MerCruiser frb przeciwporostowych n bzie tri butylo cyno dypininu (TBTA). W krjch, w których zkzne jest stosownie frb przeciwporostowych n bzie tri butylo cyno dypininu, n kdłub i pwęż nleży nłożyć frby n bzie miedzi. Nie nkłdć frby n silnik zewnętrzny ni n produkt MerCruiser. Pondto nie wolno dopuścić do połączeni sprzęgjącego sieci pomiędzy produktem objętym gwrncją frbą. W przypdku produktu MerCruiser, nleży zostwić nie pomlowną przestrzeń wielkości przynjmniej 38 mm (1,5 cl) wokół zespołu pwęży. Dodtkowe informcje możn znleźć w Instrukcji Obsługi i Konserwcji Silnik. Dodtkowe informcje o zdrzenich i okolicznościch podlegjących i niepodlegjących niniejszej gwrncji znjdują się w rozdzile Gwrncj, w Instrukcji obsługi i konserwcji silnik i stnowią integrlną część niniejszej gwrncji. ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA: NINIEJSZYM JAWNIE WYKLUCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO KONKRETNEGO CELU. W ZAKRESIE W JAKIM NIE MOŻNA SIĘ ICH ZRZEC, CZAS OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI JEST OGRANICZONY DO KOŃCA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI UDZIELONEJ JAWNIE. SZKODY UBOCZNE I WTÓRNE NIE PODLEGAJĄ NINIEJSZEJ GWARANCJI. USTAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH STANÓW/KRAJÓW NIE DOPUSZCZA WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ, DLATEGO MOGĄ ONE NIE ODNOSIĆ SIĘ DO WŁAŚCICIELA PRODUKTU. NINIEJSZA GWARANCJA PRZYZNAJE WŁAŚCICIELOWI KONKRETNE UPRAWNIENIA, JEDNAK WŁAŚCICIEL MOŻE MIEĆ TAKŻE INNE PRAWA, KTÓRE SĄ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD STANU CZY KRAJU. Zkres Gwrncji i Wyjątki Celem tego rozdziłu jest uniknięcie powszechnie pojwijących się nieporozumień dotyczących zkresu gwrncji. Poniżej wymieniono rodzje usług, których gwrncj nie obejmuje. Wymienione niżej postnowieni zostły włączone w Trzyletnią Ogrniczoną Gwrncję n niewystąpienie wrii spowodownych korozją (Three Yer Limited Wrrnty Aginst Corrosion Filure), Międzynrodową Ogrniczoną Gwrncję n silniki zewnętrzne (Interntionl Limited Outbord Wrrnty) orz Ogrniczoną Gwrncję n silniki zewnętrzne dl USA i Kndy (United Sttes nd Cnd Limited Outbord Wrrnty). Nleży pmiętć, że gwrncj obejmuje nprwy, które okzły się konieczne w okresie jej obowiązywni z powodu wdy mteriłowej lub wdy wykonni. Gwrncj nie obejmuje skutków błędnego montżu, wypdków, normlnego zużyci i szeregu innych przyczyn mjących wpływ n produkt. Gwrncj dotyczy wyłącznie wd mteriłowych i wd wykonni, i tylko wówczs, gdy sprzedż dl użytkownik końcowego mił miejsce w krju, w którym nsz firm m utoryzowny knł dystrybucji. W rzie jkichkolwiek pytń dotyczących zkresu gwrncji nleży skontktowć się z utoryzownym delerem. Deler chętnie odpowie n wszelkie pytni. OGÓLNA LISTA USŁUG NIE OBJĘTYCH GWARANCJĄ 1. Drobne regulcje i dostrjnie dokonywne w związku ze zwykłymi usługmi, w tym kontrol, czyszczenie lub regulcj korpusu świec zpłonowych, elementów zpłonowych, ustwień gźnik, filtrów, psów, urządzeń kontrolnych, i sprwdznie oleju. 2. Zmontowne fbrycznie jednostki npędu strumieniowego z gwrncji wyłączone są nstępujące części: wirnik i wkłdk npędu strumieniowego uszkodzone uderzeniem lub n skutek zużyci orz łożysk włu npędowego uszkodzone przez wodę n skutek niewłściwej konserwcji. 3. Uszkodzeni powstłe n skutek zniedbni, brku konserwcji, wypdku, niewłściwej obsługi, wdliwego montżu lub nprwy. pol 5

14 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI 4. Opłty z wyprowdznie z doku, wodownie, holownie; wymontowywnie i/lub ponowny montż elementów łodzi w celu uzyskni dostępu do produktu; wszystkie powiązne koszty trnsportu i/lub zwrot rekompensty z czs podróży itp. Aby nprw gwrncyjn zostł wykonn, musi być zpewniony odpowiedni dostęp do produktu. Klient musi dostrczyć produkt utoryzownemu delerowi. 5. Dodtkowe czynności serwisowe zlecone przez klient, poz niezbędnymi do spełnieni zobowiązni gwrncyjnego. 6. Prc wykonywn przez nieutoryzownego deler może być uwzględnion tylko w nstępujących okolicznościch: gdy jest to sytucj wryjn (pod wrunkiem, że n dnym terenie nie m utoryzownych delerów, którzy mogą wykonć konieczne prce lbo odholowć łódź, itp., orz że wydno pozwolenie n wykonnie prc w dnym wrsztcie). 7. Wszelkie strty przypdkowe i/lub wynikowe (opłty z przechowywnie, połączeni telefoniczne, wszelkie koszty wynjmu, niedogodności, strcony czs lub dochody) obciążją wyłącznie włściciel. 8. Wykorzystnie w nprwch gwrncyjnych części innych niż Mercury Precision lub Quicksilver. 9. Koszty olejów, smrów i płynów wymieninych w rmch normlnej konserwcji ponosi klient, chyb że ich utrt lub znieczyszczenie było spowodowne uszkodzeniem produktu podlegjącym gwrncji. 10. Uczestniczenie lub przygotowywnie się do wyścigów lub innego typu współzwodnictw lub obsług części dolnej typu wyścigowego. 11. Hłśliw prc silnik nie musi oznczć powżnej usterki. Jeśli dignostyk wykże, że fktycznie występuje usterk mogąc spowodowć powżne uszkodzenie, przyczyn hłśliwej prcy zostnie usunięt w rmch gwrncji. 12. Uszkodzeni dolnej części npędu i/lub śruby w wyniku uderzeni znurzonego przedmiotu uznwne są z skutki wypdku. 13. Dostnie się wody przez wlot pliwowy, wlot powietrz lub ukłd wydechowy lub znurzenie. 14. Awri jkiejś części spowodown brkiem wody chłodzącej, co jest nstępstwem uruchomieni silnik nie znjdującego się n wodzie, ztkni otworów wlotowych przez cił obce, zmontowni silnik zbyt wysoko lub zbyt dleko. 15. Użycie pliw lub środków smrnych nieodpowiednich dl tego produktu. Ptrz Konserwcj. 16. Ogrniczon gwrncj nie obejmuje uszkodzeń produktu spowodownych zmontowniem lub użyciem części i kcesoriów, które nie są przez ns produkowne lub sprzedwne. Uszkodzeni nie związne z użytkowniem tych części lub kcesoriów są objęte gwrncją, jeżeli spełniją wrunki określone w ogrniczonej gwrncji dl tego produktu. Ogrniczon gwrncj wynikjąc z przepisów merykńskiej gencji EPA o emisji znieczyszczeń Zgodnie z wymogmi prw federlnego USA (40 CFR Prt 1045, Subprt B) firm Mercury Mrine udziel nbywcy detlicznemu ogrniczonej gwrncji n to, że silnik zostł zprojektowny, wytworzony i wyposżony w tki sposób, by w momencie sprzedży spełnił wymogi wynikjące z rt. 213 Ustwy o Ochronie Atmosfery (Clen Air Act) i że przez pięć lt lub 175 godzin użytkowni (w zleżności od tego, co nstąpi pierwsze) silnik będzie wolny od wd mteriłowych i wd wykonni, które powodowłyby jego niezgodność z odpowiednimi przepismi w tym zkresie. Gwrncj związn z emisjmi obejmuje wszystkie elementy wymienione n liście Komponenty systemu związne z kontrolą emisji. Komponenty systemu związne z kontrolą emisji Gwrncj związn z emisjmi w stnie Kliforni i EPA obejmuje listę poniższych elementów: PODZESPOŁY SYSTEMU KONTROLI EMISJI: 1. Ukłd dozujący pliwo. Gźnik i jego elementy wewnętrzne (i/lub regultor ciśnieni bądź ukłd wtrysku pliw) b. Ukłd wspomgjący uruchminie zimnego silnik c. Zwory dolotowe 6 pol

15 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI 2. Ukłd doprowdzeni powietrz. Kolektor dolotowy b. Ukłdy turbodołdowni lub superdołdowni (gdy występują) 3. Ukłd zpłonowy. Świece zpłonowe b. Ukłd generowni iskry mgneto lub elektroniczny c. Ukłd przyspieszni/opóźnini zpłonu d. Cewk zpłonow i/lub moduł sterujący e. Przewody zpłonowe 4. Ukłd smrujący (bez silników 4-suwowych). Pomp oleju i jej elementy wewnętrzne b. Wtryskiwcze oleju c. Miernik oleju 5. Ukłd wydechowy. Kolektor wydechowy b. Zwory wydechowe 6. Różne elementy używne w powyższych ukłdch. Przewody elstyczne, zciski, złączki, rury, uszczelki lub uszczelnicze orz elementy montżowe b. Koł psowe, pski, koł psowe luźne c. Zwory i czujniki podciśnieniowe, temperturowe, czsowe i zwrotne d. Elektroniczny ukłd sterowni Gwrncj dotycząc emisji nie obejmuje komponentów, których usterk nie spowoduje zwiększenie emisji jkichkolwiek regulownych przepismi substncji przez silnik. Ogrniczon gwrncj wynikjąc z przepisów o ochronie środowisk Stnu Kliforni Rd ds. Zsobów Atmosfery Stnu Kliforni wydł przepisy dotyczące emisji znieczyszczeń do tmosfery przez silniki zburtowe. Przepisy te dotyczą wszystkich silników zburtowych sprzedwnych klientom detlicznym w Klifornii i wyprodukownych w roku modelowym 2001 i później. Zgodnie z tymi przepismi firm Mercury Mrine oferuje tę ogrniczoną gwrncję n systemy kontroli emisji (ptrz elementy wymienione w części Komponenty systemu związne z kontrolą emisji) orz gwrntuje, że silnik zburtowy zostł zprojektowny, wyprodukowny i wyposżony zgodnie z odpowiednimi przepismi Rdy ds. Zsobów Atmosfery Stnu Kliforni, zgodnie z jej uprwnienimi, określonymi w Rozdzile 1 i 2, Część 5, Dził 26 Kodeksu Zdrowi i Bezpieczeństw. Informcje dotyczące ogrniczonej gwrncji n podzespoły silnik nie mjące związku z emisją znieczyszczeń podno w treści dokumentu gwrncyjnego silnik. PRZEDMIOT GWARANCJI: Firm Mercury Mrine gwrntuje, że wszystkie elementy systemu kontroli emisji (ptrz elementy wymienione w części Komponenty systemu związne z kontrolą emisji) w nowych silnikch zburtowych z roku modelowego 2001 i późniejszych, sprzedwnych przez delerów w Klifornii klientom detlicznym będącym rezydentmi Stnu Kliforni, będą wolne od wd mteriłowych i wd wykonni, które powodowłyby istotną rozbieżność między fktycznymi cechmi podzespołu cechmi opisnymi we wniosku o przyznnie testu złożonym przez firmę Mercury Mrine w Rdzie ds. Zsobów Atmosfery Stnu Kliforni, przy czym gwrncj t obowiązuje przez czs i n wrunkch wyszczególnionych poniżej. Koszt zdignozowni usterki podlegjącej gwrncji jest objęty gwrncją (o ile roszczenie gwrncyjne zostnie uznne). W rmch gwrncji zostną tkże nprwione uszkodzeni innych podzespołów silnik spowodowne usterką części objętej gwrncją. pol 7

16 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Niniejsz ogrniczon gwrncj dotyczy podzespołów systemów kontroli emisji w nowych silnikch zburtowych z roku modelowego 2001 (lub późniejszych), sprzednych klientom detlicznym w Klifornii, i obowiązuje przez 4 lt od dty pierwszej sprzedży produktu lub rozpoczęci jego eksplotcji, zleżnie od tego, któr z tych dt jest wcześniejsz, lub przez łączny czs 250 godzin prcy silnik (zgodnie ze wskzniem miernik czsu prcy silnik, jeśli jest zinstlowny). Części podlegjące normlnemu zużyciu i mjące związek z emisją splin, tkie jk świece zpłonowe i filtry, przy tym wymienione n liście części objętych gwrncją, są tą gwrncją objęte tylko do terminu pierwszej plnowej wyminy. Ptrz Komponenty systemu związne z kontrolą emisji i Hrmonogrm konserwcji. Nprw lub wymin części lub wykonnie nprw gwrncyjnych nie przedłuż okresu obowiązywni gwrncji. Niewykorzystny okres obowiązywni gwrncji może zostć scedowny n kolejnego nbywcę. (Ptrz instrukcj dotycząc cesji gwrncji.) JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Klient powinien umożliwić firmie Mercury wykonnie nprwy i dostęp do produktu w celu dokonni nprw gwrncyjnych. Przy skłdniu reklmcji produkt nleży dostrczyć do kontroli do utoryzownego deler Mercury w celu dokonni nprw. Jeśli nbywc nie może dostrczyć produktu do deler, powinien poinformowć o tym firmę Mercury Mrine, któr zorgnizuje przegląd i ewentulną nprwę gwrncyjną. W tkim przypdku nbywc pokryw wszystkie związne z tym koszty trnsportu i/lub podróży. Jeśli wykonn nprw nie jest objęt niniejszą gwrncją, nbywc pokryw koszty robocizny i mteriłu orz wszelkie inne koszty związne ze świdczoną usługą. Nbywc nie będzie wysyłł produktu ni jego części bezpośrednio do firmy Mercury, chyb że n jej prośbę. OBOWIĄZKI FIRMY MERCURY: Jedyne i wyłączne obowiązki przedsiębiorstw Mercury Mrine, które wynikją z niniejszej gwrncji są według nszego uznni ogrniczone do pokryci kosztów nprwy wdliwej części, wyminy tkiej lub tkich części n nowe lub regenerowne części posidjące probtę Mercury Mrine, lbo do zwrotu ceny zkupu produktu Mercury. Firm Mercury zstrzeg sobie prwo do ulepszni lub modyfikcji produktów, le nie nkłd to n przedsiębiorstwo obowiązku modyfikcji wytworzonych wcześniej produktów. GWARANCJA NIE OBEJMUJE: Niniejsz ogrniczon gwrncj nie obejmuje stndrdowych przeglądów i konserwcji, zwiększni mocy silnik (tuningu), regulcji, normlnego zużyci eksplotcyjnego, uszkodzeń spowodownych celowo lub powstłych w wyniku nieprwidłowej eksplotcji, zstosowni śruby lub przełożeń uniemożliwijących prcę silnik w zlecnym zkresie obrotów (ptrz Informcje ogólne specyfikcje), eksplotcji produktu w sposób niezgodny z zlecnymi procedurmi, zniedbń, wypdków, ztopieni, nieprwidłowej instlcji (zsdy prwidłowej instlcji i odpowiednie dne techniczne zmieszczono w instrukcji instlcji produktu), niewłściwej obsługi, używni kcesoriów lub części, użyci wirników i tulei pomp strumieniowych, stosowni pliw, olejów i smrów nieodpowiednich dl dnego produktu (zob. Pliwo i olej), przekłdni lub wymontowywni części. Gwrncj nie obejmuje kosztów związnych z wyprowdzniem łodzi z doku, wodowniem, holowniem, przechowywniem, telefonowniem, wynjmem, niedogodnościmi, opłtmi z korzystnie z kwenu, ubezpieczeniem, spłtmi kredytów, strtą czsu, utrtą dochodów lub jkimikolwiek innymi szkodmi przypdkowymi lub wtórnymi. Gwrncj nie obejmuje tkże wydtków związnych z demontżem i/lub wyminą przegród łodzi lub innych elementów w celu uzyskni dostępu do produktu. Konserwcje nieobjęte gwrncją, wyminy i nprwy urządzeń i systemów kontrolujących emisję znieczyszczeń mogą być wykonywne przez dowolny zkłd nprwy silników do łodzi lub osobę fizyczną. Użycie części nie pochodzących od firmy Mercury do konserwcji i nprw nieobjętych gwrncją nie stnowi podstwy do odmowy wykonni innych czynności w rmch gwrncji. Użycie części dodtkowych (według definicji obowiązującej w Stnie Kliforni Cliforni Code of Regultions, sekcje 1900 (b)(1) i (b)(10), Title 13) lub zmodyfikownych niepodlegjących zwolnieniu n mocy postnowieni Rdy ds. Zsobów Atmosfery Stnu Kliforni może stnowić podstwę do odmowy uznni roszczeni gwrncyjnego przez firmę Mercury Mrine. Usterki części objętych gwrncją spowodowne użyciem niepodlegjących zwolnieniu części dodtkowych lub zmodyfikownych nie są objęte gwrncją. 8 pol

17 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA NINIEJSZYM JAWNIE WYKLUCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO KONKRETNEGO CELU. W ZAKRESIE W JAKIM NIE MOŻNA SIĘ ICH ZRZEC, CZAS OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI JEST OGRANICZONY DO KOŃCA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI UDZIELONEJ JAWNIE. SZKODY UBOCZNE I WTÓRNE NIE PODLEGAJĄ NINIEJSZEJ GWARANCJI. USTAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH STANÓW/KRAJÓW NIE DOPUSZCZA WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ, DLATEGO MOGĄ ONE NIE ODNOSIĆ SIĘ DO WŁAŚCICIELA PRODUKTU. NINIEJSZA GWARANCJA PRZYZNAJE WŁAŚCICIELOWI KONKRETNE UPRAWNIENIA, JEDNAK WŁAŚCICIEL MOŻE MIEĆ TAKŻE INNE PRAWA, KTÓRE SĄ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD STANU CZY KRAJU. Ze wszelkimi pytnimi dotyczącymi uprwnień i obowiązków wynikjących z gwrncji nleży zwrcć się do firmy Mercury Mrine pod numerem telefonu Wyjśnieni Komisji ds. Zsobów Atmosfery Stnu Kliforni do Gwrncji wynikjącej z przepisów o ochronie środowisk UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI KLIENTA Z TYTUŁU GWARANCJI: Komisj ds. Zsobów Atmosfery Stnu Kliforni prgnie udzielić dodtkowych wyjśnień dotyczących gwrncji n systemy kontroli emisji splin w silniku zburtowym pochodzącym z roku modelowego 2001 lub nowszym. W Stnie Kliforni wszystkie nowe silniki zburtowe muszą być projektowne, wytwrzne i wyposżone w sposób zpewnijący zgodność z rygorystycznymi stnowymi normmi ochrony przed smogiem. Firm Mercury Mrine musi udzielić gwrncji n ukłd kontroli emisji znieczyszczeń w silniku zburtowym obowiązującej przez wymienione niżej okresy pod wrunkiem, że silnik będzie prwidłowo eksplotowny i konserwowny i że nie będą miły miejsce zniedbni w jego konserwcji i eksplotcji. W skłd systemu kontroli emisji mogą wchodzić tkie podzespoły, jk gźnik lub ukłd wtrysku pliw, ukłd zpłonowy i ktliztor splin. Mogą się do niego tkże zliczć przewody elstyczne, pski, złączki i inne podzespoły mjące związek z emisją znieczyszczeń. W rzie wystąpieni usterki objętej gwrncją firm Mercury Mrine nprwi silnik zburtowy nie obciążjąc nbywcy kosztmi, w szczególności kosztmi dignostyki, części i robocizny. ZAKRES GWARANCJI PRODUCENTA: Wybrne podzespoły systemu kontroli emisji w silnikch z roku modelowego 2001 i nowszych są objęte gwrncją obowiązującą przez cztery (4) lt lub 250 godzin eksplotcji, zleżnie od tego, który z tych okresów zkończy się pierwszy. Jednk uzleżnienie czsu obowiązywni gwrncji od liczby godzin eksplotcji jest dozwolone tylko w przypdku silników wyposżonych w odpowiednie liczniki godzin lub równowżne urządzenie pomirowe. W rzie wystąpieni objętej gwrncją usterki jkiejkolwiek części silnik związnej z emisją znieczyszczeń firm Mercury Mrine nprwi lub wymieni tę część. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW GWARANCJI: Włściciel silnik zburtowego odpowid z przeprowdznie wymgnych przeglądów i wykonywnie czynności konserwcyjnych wymienionych w części Konserwcj. Firm Mercury Mrine zlec zchowywnie wszelkich rchunków z przeglądy i konserwcję silnik, nie może jednk odmówić świdczeni gwrncyjnego wyłącznie n podstwie brku rchunków lub nieprzeprowdzeni wszystkich plnowych przeglądów i czynności konserwcyjnych. Włściciel silnik powinien jednk mieć świdomość, że firm Mercury Mrine może odmówić świdczeni gwrncyjnego, jeśli uszkodzenie silnik lub jego części spowodowne było nieprwidłową eksplotcją, zniedbniem, nieprwidłową konserwcją lub wprowdzniem nieztwierdzonych modyfikcji. Włściciel jest zobowiązny do przedstwieni silnik delerowi firmy Mercury utoryzownemu do nprw produktu niezwłocznie po stwierdzeniu usterki. Nprwy gwrncyjne będą wykonywne w rozsądnych terminch, nie przekrczjących 30 dni. Ze wszelkimi pytnimi dotyczącymi uprwnień i obowiązków wynikjących z gwrncji nleży zwrcć się do firmy Mercury Mrine pod numerem telefonu Etykiet certyfikcji emisji znieczyszczeń z gwizdmi N pokrywch silników zburtowych znjduje się oznkownie ekologiczne w jednej z nstępujących postci. pol 9

18 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI Symbol ekologicznych silników do łodzi ozncz: Mniej znieczyszczeń w powietrzu i wodzie zdrowsze życie w zdrowym środowisku. Oszczędność pliw tk oznczone silniki splją o procent mniej benzyny i oleju niż trdycyjne gźnikowe silniki dwusuwowe, to z kolei ozncz oszczędność pieniędzy i zsobów nturlnych. Dłuższ gwrncj wynikjąc z przepisów o emisji znieczyszczeń chroni konsument i zpewni mu eksplotcję bez obw o koszty ewentulnych nprw. Jedn gwizd niski poziom emisji Znkiem jednej gwizdy optrzone są silniki spełnijące wymogi norm emisji splin Komisji ds. Zsobów Atmosfery z roku Silniki zgodne z tymi normmi chrkteryzują się poziomem emisji znieczyszczeń w splinch o 75% niższym niż trdycyjne gźnikowe silniki dwusuwowe. Silniki te odpowidją normom merykńskiej gencji EPA dl silników okrętowych i do łodzi, które obowiązywć będą od roku Dwie gwizdy brdzo niski poziom emisji Znkiem dwóch gwizd optrzone są silniki spełnijące wymogi norm emisji splin Komisji ds. Zsobów Atmosfery określone dl silników zburtowych do łodzi orz skuterów wodnych i obowiązujące od 2004 roku. Silniki zgodne z tymi normmi chrkteryzują się poziomem emisji znieczyszczeń w splinch o 20% niższym niż silniki oznczone jedną gwizdą (o niskim poziomie emisji). Trzy gwizdy szczególnie niski poziom emisji Znkiem trzech gwizd optrzone są silniki spełnijące wymogi norm emisji splin określone przez Komisję ds. Zsobów Atmosfery dl silników do skuterów wodnych orz zburtowych silników do łodzi i obowiązujących od 2008 roku lub dl silników wewnętrznych i do łodzi z npędem rufowym, obowiązujących w ltch Silniki zgodne z tymi normmi chrkteryzują się poziomem emisji znieczyszczeń w splinch o 65% niższym niż silniki oznczone jedną gwizdą (o niskim poziomie emisji). Trzy gwizdy njniższy poziom emisji Znkiem czterech gwizd optrzone są silniki spełnijące wymogi norm emisji splin Komisji ds. Zsobów Atmosfery określone dl silników wewnętrznych orz do łodzi z npędem rufowym i obowiązujące od 2009 roku. Z normmi tymi mogą być zgodne również silniki do skuterów wodnych i silniki zburtowe do łodzi. Silniki zgodne z tymi normmi chrkteryzują się poziomem emisji znieczyszczeń w splinch o 90% niższym niż silniki oznczone jedną gwizdą (o niskim poziomie emisji). 10 pol

19 Obowiązki motorowodnik INFORMACJE OGÓLNE Użytkownik (kierujący) odpowid z włściwą i bezpieczną obsługę łodzi orz z bezpieczeństwo psżerów i innych osób. Zlec się, by kżdy użytkownik (kierujący) dokłdnie przeczytł i przyswoił sobie cłą niniejszą instrukcję obsługi znim zcznie obsługiwć silnik zewnętrzny. Przynjmniej jeszcze jedn osob n pokłdzie musi znć podstwy uruchmini i obsługi silnik i łodzi n wypdek, gdy kierujący nie będzie w stnie poprowdzić łodzi. Przed uruchomieniem silnik Nleży uwżnie przeczytć tę instrukcję. Nleży nuczyć się jk włściwie obsługiwć silnik. W przypdku pytń nleży skontktowć się z delerem. Nleży zwrócić szczególną uwgę n specjlne instrukcje bezpieczeństw znjdujące się w niniejszym dokumencie orz etykiety bezpieczeństw umieszczone n silniku zburtowym.! OSTRZEŻENIE Ozncz sytucję niebezpieczną, któr jeśli nie zostnie zżegnn może spowodowć śmierć lub powżne obrżeni.! PRZESTROGA Ozncz sytucję niebezpieczną, któr jeśli nie zostnie zżegnn może spowodowć niewielkie lub umirkowne obrżeni. Moc mksymln łodzi! OSTRZEŻENIE Przekroczenie mksymlnych wrtości mocy dl łodzi może prowdzić do powżnych obrżeń lub śmierci. Zstosownie silnik o zbyt dużej mocy może wpłynąć n sterowność łodzi i jej zchownie n powierzchni lub doprowdzić do uszkodzeni pwęży. Nie instlowć silnik przekrczjącego mksymlne wrtości mocy dl łodzi. Nie wolno przekrczć mocy mksymlnej ni ndmiernie przełdowywć łodzi. N większości łodzi zgodnie z wymogmi umieszczon jest tbliczk z informcją o mksymlnej dopuszczlnej mocy i łdunku, określonym przez producent n podstwie wskzówek włdz federlnych. W rzie wątpliwości nleży skontktowć się z delerem lub producentem łodzi. U.S. COAST GUARD CAP ACITY MAXIMUM HORSEPOWER XXX MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX Zstosownie łodzi Ten silnik nie jest przeznczony do użytku w łodzich osiągjących duże prędkości (pond 80 mil n godzinę). pol 11

20 Wybór śruby npędowej INFORMACJE OGÓLNE Śrub npędow silnik zburtowego jest jednym z njwżniejszych podzespołów ukłdu npędowego. Dobór niewłściwej śruby może zncznie obniżyć osiągi łodzi, tkże przyczynić się do uszkodzeni silnik zburtowego. Dostępny jest wybór z pełnej gmy śrub npędowych z luminium i stli nierdzewnej znjdujących się w ofercie firmy Mercury Mrine, przeznczonych specjlnie do współprcy z posidnym przez Pństw silnikiem zburtowym. W celu zpoznni się z pełną ofertą produktów orz doboru śruby npędowej njlepiej psującej do konkretnych zstosowń nleży odwiedzić witrynę lub udć się do loklnego utoryzownego deler firmy Mercury. DOBÓR WŁAŚCIWEJ ŚRUBY NAPĘDOWEJ Przy doborze włściwej śruby npędowej istotne jest korzystnie z dokłdnego obrotomierz umożliwijącego pomir obrotów silnik. Nleży dobrć tką śrubę npędową, któr będzie umożliwić prcę silnik w podnym zkresie roboczym przy otwrtej przepustnicy. Podczs eksplotcji łodzi w wrunkch normlnych przy pełnym otwrciu przepustnicy obroty silnik powinny utrzymywć się w górnej połowie zkresu zlecnego przy pełnym otwrciu przepustnicy. Zob. Dne techniczne. Jeśli obroty silnik wykrczją poz ten zkres, nleży dobrć śrubę npędową o większym skoku, co spowoduje obniżenie obrotów silnik. Jeśli obroty silnik są poniżej tego zkresu, nleży dobrć śrubę npędową o mniejszym skoku, co spowoduje zwiększenie obrotów silnik. WAŻNE: W celu zgwrntowni prwidłowego dopsowni orz osiągów firm Mercury Mrine zlec stosownie śrub npędowych i elementów mocujących firm Mercury lub Quicksilver. Prmetry chrkterystyczne śrub npędowych to średnic, skok, liczb łoptek i mterił. Średnic i skok są wytłoczone (odbite) n bocznej powierzchni pisty lub n jej końcu. Pierwsz liczb ozncz średnicę śruby, drug zś skok. N przykłd 14x19 ozncz śrubę npędową o średnicy 14 cli i skoku 19 cli. b b - Średnic Skok - ruch w ciągu jednego obrotu Poniżej podno kilk podstwowych informcji, które mogą okzć się pomocne w doborze włściwej śruby npędowej do posidnej łodzi. Średnic - średnic to njwiększ odległość między punktmi n teoretycznym okręgu tworzonym przez obrcjącą się śrubę. Dl kżdego silnik zburtowego podczs jego projektowni ustlono włściwe średnice śrub. Jeśli jednk dl tego smego skoku dostępnych jest kilk śrub o różnych średnicch, w przypdku dużych obciążeń nleży dobierć większe, przy młych obciążenich mniejsze średnice. Skok - skok jest podwną w clch teoretyczną odległością przebywną przez śrubę podczs jednego obrotu. Skok możn wyobrzić sobie n przykłdzie przekłdni smochodowej. Im niższy bieg, tym lepsze przyspieszenie pojzdu, lecz niższ jest przy tym jego prędkość. Podobnie w przypdku śruby npędowej: niższy skok ozncz szybsze przyspiesznie, lecz mniejsze możliwe do uzyskni prędkości mksymlne. Im wyższy skok, tym szybsz będzie łódź; zrzem jednk będzie on gorzej przyspieszł. 12 pol

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań

Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań 05/2012 Informcj dl użytkownik 999725016 pl Instrukcj montżu i użytkowni Pomost skłdny K 9725-201-01 Wstęp Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Wstęp by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725016-05/2012

Bardziej szczegółowo

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk Szczególne Wrunki Uezpieczeni Posidczy Krt Członkowskich Stowrzyszeni Plnet Młodych Europäi s che Reisever si cherung AG Oddził w Polsce Nr 10.32.001 (0911) Postnowieni ogólne Prgrfy 1 20 dotyczą wszystkich

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczne narzędzia montażowe

Pneumatyczne narzędzia montażowe Pneumtyczne nrzędzi montżowe Zmontuj to szybko! Przy pomocy ergonomicznie zprojektownych wkrętków, nrzędzi impulsowych, kluczy obrotowych i udrowych firmy Atls Copco. Dobre wymiry uchwytów zmniejszją drgni,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM)

Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM) Dane identyfikacyjne Prosimy o zanotowanie następujących informacji: Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM) Data zakupu Numer seryjny korekcyjnego silnika dziobowego Numer seryjny korekcyjnego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego Uniwersytet Wrszwski Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mechniki Jonn Dys Nr lbumu: 233996 Miry ryzyk duln teori użyteczności Yriego Prc mgistersk n kierunku MATEMATYKA Prc wykonn pod kierunkiem dr hb. Wojciech

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY E MIESIĘCZNIK I I PIELĘGNIAREK I E I POŁOŻNYCH O OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO W O I LEGNICKIEGO I E G ISSN 1425 6584 www.doipip.wroc.pl NUMER 5 (235) MAJ 2011 WROCŁAW LEGNICA W NUMERZE...str.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5 Str.1/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 rte@rte.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 2 6 W A R S Z A W A, N I E P O D L E G Ł O Ś C I 6 4 / 6 8 m 3 9 TEL.: /0 22/251 24 46 /0/605

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Płukanie instalacji grzewczych w domach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia?

Płukanie instalacji grzewczych w domach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia? r t y k u ł t e c h n i c z n y pździernik 2012 (10) 50 Jrosłw Chudzicki*, Stefn Żuchowski Rport z jednego płukni Płuknie instlcji grzewczych w domch jednorodzinnych konieczność czy fneri? wod przeznczon

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO

CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO ZASTRZEŻENIE Przedstwione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stnowią oferty w rozumieniu rt. 66 Kodeksu cywilnego, mją one chrkter wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniają pełną integrację z Twoim obiegiem dokumentów

Urządzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniają pełną integrację z Twoim obiegiem dokumentów Seri MB700 i MC700 Urządzeni wielofunkcyjne formtu A4 klsy korporcyjnej zpewniją pełną integrcję z Twoim obiegiem Drukownie Kopiownie Sknownie Fksownie 1 Finiszer A4 Kolor/mono Dwustronne drukownie, kopiownie,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej Oryginł WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie n stosownie gospodrczej procedury celnej/szczególnego przeznczeni Przy wypełniniu niniejszego formulrz, proszę posługiwć się odpowiednimi przypismi

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA / ABSTRACTS

STRESZCZENIA / ABSTRACTS STRESZCZENIA / ABSTRACTS Teorie powstwni bólu Theories of pin Ann Przekls-Muszyńsk Zkłd Bdni i Leczeni Bólu, Ktedr Anestezjologii i Intensywnej Terpii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jgielloński, Krków

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

z lat 2009-2013 Warszawa 2013

z lat 2009-2013 Warszawa 2013 z lt 2009-2013 Wrszw 2013 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk,

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo