Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń"

Transkrypt

1 Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę Mercury Mrine, świtowego lider techniki morskiej, wytwrzjącego silniki zburtowe od 1939 roku. Wieloletnie doświdczenie to nsz tut, jednocześnie zobowiąznie do oferowni produktów njwyższej jkości. Swoją znkomitą reputcję firm Mercury Mrine zwdzięcz rygorystycznej kontroli jkości, dążeniu do doskonłości, trwłości i niezwodności produktów, tkże njlepszej obsłudze posprzedżnej. Prosimy o dokłdne zpoznnie się z instrukcją przed przystąpieniem do użytkowni silnik. Instrukcj zostł oprcown w tki sposób, by pomóc w obsłudze, bezpiecznej eksplotcji i konserwcji silnik. Firm Mercury Mrine życzy Pństwu wielu lt udnej eksplotcji silnik i stopy wody pod kilem. Rz jeszcze dziękujemy z okzne zufnie. Przepisy gencji EPA dotyczące emisji znieczyszczeń Silniki zburtowe oferowne przez firmę Mercury Mrine w Stnch Zjednoczonych uzyskły test Amerykńskiej Agencji Ochrony Środowisk (Environmentl Protection Agency, EPA) poświdczjący ich zgodność z przepismi dotyczącymi emisji znieczyszczeń przez nowe silniki zburtowe. Wżność tego testu jest uzleżnion od wprowdzeni pewnych korekt w normch zkłdowych. Dltego konieczne jest ścisłe przestrzegnie procedur zkłdowych podczs obsługi serwisowej i nprw, zś gdy tylko jest to wykonlne w prktyce, nleży dążyć do przywróceni oryginlnej konstrukcji silnik. Konserwcje, wyminy i nprwy urządzeń i systemów kontrolujących emisję znieczyszczeń mogą być wykonywne przez dowolny zkłd nprwy silników do łodzi lub osobę fizyczną. Silniki są optrzone plkietkmi z informcją o kontroli emisji znieczyszczeń, stnowiącymi trwłe potwierdzenie testu EPA.! OSTRZEŻENIE Spliny tego silnik zwierją związki chemiczne, które w stnie Kliforni uznwne są z substncje powodujące rk, wdy wrodzone orz w inny sposób szkodliwe dl rozrodu. Informcj o gwrncji Firm Mercury Mrine udziel n zkupiony produkt ogrniczonej gwrncji, której wrunki przedstwiono w punkcie Informcje n temt gwrncji niniejszej instrukcji. Wrunki gwrncji określją, jkie usterki są objęte gwrncją, jkie nie są nią objęte, czs obowiązywni gwrncji orz sposoby uzyskiwni świdczeń z tytułu gwrncji, jk również wżne wykluczeni i ogrniczeni odpowiedzilności z szkody orz inne podobne informcje. Nleży zpoznć się z tymi wżnymi informcjmi. Opisy i dne techniczne zmieszczone w niniejszej instrukcji były ktulne w dniu ztwierdzeni jej do druku. Firm Mercury Mrine, kierując się polityką stłego udoskonlni produktów, zstrzeg sobie prwo do wycofywni modeli produktów w dowolnym momencie, do zminy dnych technicznych, konstrukcji, metod lub procedur bez uprzedniego powidomieni, zś zminy tkie nie wiążą się z podejmowniem przez nią dodtkowych zobowiązń. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA. Litho w USA. 2010, Mercury Mrine Mercury, Mercury Mrine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Rcing, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mriner, Quicksilver, #1 On The Wter, Alph, Brvo, Pro Mx, OptiMx, Sport- Jet, K-Plnes, MerCthode, RideGuide, SmrtCrft, Zero Effort, logo M z flmi, logo Mercury z flmi i logo SmrtCrft są zstrzeżonymi znkmi towrowymi firmy Brunswick Corportion. Logo Mercury Product Protection jest zrejestrownym znkiem firmy Brunswick Corportion Mercury Mrine 200/225/250 Pro XS OptiMx 90-8M pol i

2 Obsług n poziomie Mercury Premier Firm Mercury oceni jkość usług świdczonych przez swoich delerów i przyznje njwyższą ktegorię Mercury Premier" tym z nich, którzy zpewniją obsługę n njwyższym poziomie. Deler, któremu przyznno ktegorię Premier Service: Osiąg wysoki wynik CSI (Indeks stysfkcji klient) w ciągu 12 miesięcy dl nprw gwrncyjnych. Posid wszystkie niezbędne nrzędzi serwisowe, wyposżenie do testowni, podręczniki i ktlogi części. Ztrudni co njmniej jednego technik z tytułem Certified Technicin lub Mster Technicin. Zpewni terminową obsługę serwisową wszystkim klientom firmy Mercury Mrine. W rzie potrzeby oferuje wydłużone godziny prcy orz obsługę wyjzdową. Wykorzystuje, eksponuje i posid w mgzynie odpowiedni zps oryginlnych części Mercury Precision. Dysponuje czystym, zdbnym wrszttem wyposżonym w odpowiednie nrzędzi i literturę serwisową. Deklrcj zgodności OptiMx z dyrektywą dotyczącą silników npędów łodzi rekrecyjnych 94/25/WE wrz z poprwkmi uwzględnionymi w dyrektywie 2003/44/WE Nzw producent silnik: Mercury Mrine Adres: W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Miejscowość: Fond du Lc, WI Kod pocztowy: Krj: USA Nzw utoryzownego przedstwiciel: Brunswick Mrine in EMEA Inc. Adres: Prc Industriel de Petit-Rechin Miejscowość: Verviers Kod pocztowy: 4800 Krj: Belgi Nzw jednostki notyfikownej do oceny emisji splin silników: Det Norske Verits AS Adres: Veritsveien 1 Miejscowość: Hovik Kod pocztowy: 1322 Krj: Norwegi Numer identyfikcyjny: 0575 Nzw jednostki notyfikownej do oceny poziomu emisji hłsu: Det Norske Verits AS Adres: Veritsveien 1 Miejscowość: Hovik Kod pocztowy: 1322 Krj: Norwegi Numer identyfikcyjny: 0575 Moduł używny do oceny zgodności z wymogmi dotyczącymi emisji splin silników: Moduł używny do oceny zgodności z wymogmi dotyczącymi poziomu emisji hłsu: B+C B+D B+E B+F G H A A G H Inne dyrektywy włściwe: Dyrektyw dotycząc bezpieczeństw urządzeń mechnicznych 98/37/WE; Dyrektyw dotycząc komptybilności elektromgnetycznej 2004/108/WE ii pol

3 Opis silników i podstwowe wymgni Typ silnik Rodzj pliw Cykl splni Silnik zburtowy Benzyn dwusuw Identyfikcj silników objętych niniejszą deklrcją zgodności Nzw rodziny silników Niepowtrzlny numer identyfikcyjny silnik: Początkowy numer seryjny Numer certyfiktu EC Moduł H OptiMx 1.5 litr 75, 80, 90, 115, 125 KM 1B RCD-H-2 OptiMx 2.5 litr 135, 150, 175 KM 1B RCD-H-2 OptiMx 3.0 litr 200, 225 KM 1B RCD-H-2 Podstwowe wymogi Stndrdy Inne dokumenty / metody normtywne Dokumentcj techniczn Nleży podć szczegóły (* = stndrd obowiązkowy) Złącznik 1.B Emisj splin B.1 Identyfikcj silnik B.2 Wymgni dotyczące emisji splin * *EN ISO :1996 B.3 Trwłość B.4 Instrukcj użytkownik ISO 8665: 1995 Złącznik 1.C Emisj hłsu C.1 Poziomy emisji hłsu * EN ISO C.2 Instrukcj obsługi Instrukcj obsługi Niniejsz deklrcj zgodności wystwion jest z wyłączną odpowiedzilnością producent. W imieniu producent silnik niniejszym oświdczm, że wyżej wymienione silniki spełniją wszelkie obowiązujące wymgni w sposób określony powyżej. Imię i nzwisko / funkcj: Mrk D. Schwbero, Prezes, Mercury Outbord Dt i miejsce publikcji: r. Fond du Lc, Wisconsin, USA pol iii

4 iv pol

5 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI Rejestrcj gwrncji... 1 Przekznie gwrncji... 1 Przeniesienie Plnu ochrony produktu firmy Mercury (Rozszerzony pln serwisowni) w Stnch Zjednoczonych i Kndzie... 2 Ogrniczon gwrncj dl silników zburtowych... 2 Trzyletni gwrncj ogrniczon n uszkodzeni spowodowne korozją... 4 Zkres Gwrncji i Wyjątki... 5 Ogrniczon gwrncj wynikjąc z przepisów merykńskiej gencji EPA o emisji znieczyszczeń... 6 Komponenty systemu związne z kontrolą emisji... 6 Ogrniczon gwrncj wynikjąc z przepisów o ochronie środowisk Stnu Kliforni... 7 Wyjśnieni Komisji ds. Zsobów Atmosfery Stnu Kliforni do Gwrncji wynikjącej z przepisów o ochronie środowisk... 9 Etykiet certyfikcji emisji znieczyszczeń z gwizdmi... 9 Informcje ogólne Obowiązki motorowodnik Przed uruchomieniem silnik Moc mksymln łodzi Zstosownie łodzi Wybór śruby npędowej Modele silników zburtowych ze zdlnym sterowniem Ostrzeżenie dotyczące systemu zdlnego sterowni Wyłącznik ściągcz linowego Ochron ludzi znjdujących się w wodzie Emisj splin Komunikt o bezpieczeństwie psżerów łodzie pontonowe i łodzie pokłdowe Skoki przez fle i kilwter Zderzeni z obiektmi pod wodą Wybór kcesoriów do silnik zburtowego Zleceni dotyczące bezpiecznego pływni łodzią Zpisnie numeru seryjnego Dne techniczne Części silnik Trnsport Przewożenie łodzi/silnik zburtowego n przyczepie pol v

6 Pliwo i olej Ochron przez zblokowniem przepływu pliw Wymgni dotyczące pliw Wymgnie dotyczące przewodu pliwowego o niskim stopniu przesiąkni Wymogi EPA dotyczące przenośnych zbiorników pliw pod ciśnieniem Wymogi dotyczące zworów dozujących pliwo (FDV) Przenośny zbiornik pliw pod ciśnieniem firmy Mercury Mrine Zleceni dotyczące oleju Npełninie zdlnego zbiornik oleju Npełninie zbiornik oleju zmocownego n silniku Npełninie zbiornik pliw Funkcje i elementy sterowni Elementy zdlnego sterowni Urządzeni sterujące Zero Effort System ostrzegwczy Ogrniczenie ndmiernych obrotów Wspomgnie trymowni i odchylni silnik Obsług Procedur docierni silnik Miesznin pliw do docierni silnik List kontroln przed uruchomieniem Eksplotcj w temperturch ujemnych Eksplotcj w wodzie słonej lub znieczyszczonej Eksplotcj w kwench wysokogórskich Wpływ wysokości i pogody n osiągi Ustwinie kąt trymu podczs prcy n biegu jłowym Eksplotcj w wodzie płytkiej Uruchomienie silnik Zmin biegów Ztrzymywnie silnik vi pol

7 Konserwcj Jk dbć o zespół npędowy Znurzony zespół npędowy Wymin części zespołu npędowego Przepisy gencji EPA dotyczące emisji znieczyszczeń Hrmonogrm przeglądów i konserwcji Płuknie ukłdu chłodzeni (głowic npędow) Płuknie ukłdu chłodzeni (jednostk doln) Zdejmownie i montż górnej pokrywy Czyszczenie górnej pokrywy Ukłd pliwowy Elementy mocujące łączników drążk mechnizmu zwrotniczego Bezpieczniki Anod kontroli korozji Przegląd i wymin świec zpłonowych Przegląd kumultor Złącze topliwe systemu łdowni Wymin włu npędowego Wł npędowy o średnicy 25,4 mm (1,0 cl) Wymin włu npędowego Wł npędowy o średnicy 31,75 mm (1 1/4 cl) Punkty smrowni Sprwdznie poziomu oleju hydrulicznego wspomgni trymowni Smrownie skrzyni biegów Przechowywnie Przygotownie do przechowywni Ochron wewnętrznych elementów silnik Ochron zewnętrznych elementów silnik Skrzyni biegów Ustwinie silnik zburtowego w pozycji do przechowywni Przechowywnie kumultor Rozwiązywnie problemów Rozrusznik elektryczny nie obrc włu silnik Nie możn uruchomić silnik Silnik prcuje nierówno Spdek mocy Aktywcj sygnłu ostrzegwczego (z utrtą mocy) Aktywcj sygnłu ostrzegwczego (bez utrty mocy) Akumultor szybko się wyczerpuje Pomoc serwisow Nprwy loklne Serwis poz miejscem zmieszkni Zpytni dotyczące części i kcesoriów Pomoc serwisow Biur serwisowe Mercury Mrine Zmwinie litertury pol vii

8 Montż silnik zburtowego Wżne informcje Moc mksymln łodzi Zbezpieczenie przed rozruchem n biegu Wybór kcesoriów do silnik zburtowego Ukłd pliwowy Wskzówki dotyczące montżu Unoszenie silnik zburtowego Link steru przewód poprowdzony po stronie sterburty Elementy mocujące łączników drążk mechnizmu zwrotniczego Określnie zlecnej wysokości zmocowni silnik Nwiercnie otworów montżowych w silniku zburtowym Mocownie silnik zburtowego do pwęży Instlcj elektryczn, przewody, linki sterujące i obejm przedni Konfigurcj wtrysku oleju Sworzeń trymowni do wewnątrz Dziennik konserwcji Książk konserwcji viii pol

9 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI Rejestrcj gwrncji STANY ZJEDNOCZONE I KANADA Produkt musi być zrejestrowny w Mercury Mrine, by zostł objęty gwrncją. W chwili sprzedży deler powinien wypełnić formulrz rejestrcji gwrncji i ntychmist go przesłć do Mercury Mrine z pośrednictwem MercNET, e-mil lub drogą pocztową. Mercury Mrine odnotuje rejestrcję po otrzymniu formulrz rejestrcji gwrncji. Kopię dokumentu rejestrcji gwrncji powinien dostrczyć deler. UWAGA: Firm Mercury Mrine i kżdy deler mją obowiązek przechowywni list rejestrcyjnych produktów okrętowych sprzedwnych w USA, n wypdek gdyby zistnił konieczność przedstwieni ich n mocy federlnej ustwy dotyczącej bezpieczeństw łodzi. Swój dres możn zmienić w kżdej chwili, również w momencie roszczeni gwrncyjnego, dzwoniąc do firmy Mercury Mrine, wysyłjąc do dziłu rejestrcji gwrncji Mercury Mrine list lub fks ze swoim imieniem i nzwiskiem, strym i nowym dresem orz numerem seryjnym silnik. Pństw deler również może dokonć zminy tych informcji. Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fks POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI I KANADĄ W przypdku produktów zkupionych poz Stnmi Zjednoczonymi i Kndą nleży skontktowć się z dystrybutorem w dnym krju lub njbliższym biurem Mrine Power Service Center. Przekznie gwrncji STANY ZJEDNOCZONE I KANADA Gwrncję ogrniczoną możn przekzć kolejnemu nbywcy, który jednk będzie mógł skorzystć tylko z niewykorzystnej części gwrncji ogrniczonej. Nie dotyczy to produktów używnych do celów komercyjnych. Aby przekzć gwrncję kolejnemu nbywcy, do dziłu rejestrcji gwrncji firmy Mercury Mrine proszę wysłć pocztą lub fksem kopię ktu kupn lub umowy o zkupie, nzwisko i dres nowego włściciel orz numer seryjny silnik. W USA i Kndzie wysłć n dres: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fks Podczs przekzywni gwrncji firm Mercury Mrine zpisze informcje o nowym włścicielu. Usług t jest bezpłtn. POZA TERYTORIUM USA I KANADY W przypdku produktów zkupionych poz Stnmi Zjednoczonymi i Kndą nleży skontktowć się z dystrybutorem w dnym krju lub njbliższym biurem Mrine Power Service Center. pol 1

10 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI Przeniesienie Plnu ochrony produktu firmy Mercury (Rozszerzony pln serwisowni) w Stnch Zjednoczonych i Kndzie Pozostły okres serwisowni według Plnu ochrony produktu może zostć przeniesiony n kolejnego włściciel silnik w ciągu trzydziestu (30) dni od dty sprzedży. Umowy, które nie zostną przeniesione w ciągu trzydziestu (30) dni od kolejnego zkupu przestną obowiązywć i produkt nie będzie dlej obejmowny serwisowniem n mocy postnowień umowy. Aby przenieść pln n kolejnego włściciel, nleży skontktowć się z dziłem Ochron produktu firmy Mercury lub z utoryzownym delerem w celu otrzymni formulrz Wniosku przeniesieni. Nleży przedstwić w dzile Ochron produktu firmy Mercury rchunek/fkturę zkupu, wypełniony formulrz Wniosku przeniesieni orz czek wystwiony n firmę Mercury Mrine w kwocie 50 USD (z jeden silnik) w celu pokryci opłty z przeniesienie. Nie możn przenieść plnu z jednego produktu n inny lub n zstosowni niezgodne z wrunkmi plnu. Nie możn przenieść wcześniej posidnych certyfikownych plnów dl silników. Pomoc dostępn jest w dzile Ochron produktu firmy Mercury pod numerem telefonu w godzinch 7:30-16:30 czsu środkowomerykńskiego CST, od poniedziłku do piątku lub pod dresem poczty elektronicznej Ogrniczon gwrncj dl silników zburtowych STANY ZJEDNOCZONE, KANADA, EUROPA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA I WSPÓLNOTA NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW PRZEDMIOT GWARANCJI: Firm Mercury Mrine gwrntuje, że jej nowe produkty będą wolne od wd mteriłowych i wd wykonni w okresie wyszczególnionym poniżej. OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Ogrniczon gwrncj jest wżn przez trzy (3) lt od dty zkupu produktu przez klient detlicznego w celch rekrecyjnych lub od dty rozpoczęci używni produktu, w zleżności od tego, któr z tych dt jest wcześniejsz. Gwrncj dl klientów używjący produktów w celch komercyjnych jest wżn przez jeden (1) rok od dty pierwszej sprzedży klientowi końcowemu lub przez jeden (1) rok od dty rozpoczęci eksplotcji produktu, zleżnie od tego, któr z tych dt jest wcześniejsz. Cel komercyjny ozncz korzystnie z produktu w związku z wykonywną prcą, ztrudnieniem lub jkiekolwiek inne korzystnie z produktu, które przynosi dochód, przez cły okres obowiązywni gwrncji, nwet jeśli produkt wykorzystywny jest do tkich celów tylko okresowo. Nprw lub wymin części lub wykonnie nprw gwrncyjnych nie przedłuż okresu obowiązywni gwrncji. Obowiązując ndl gwrncj może zostć scedown z jednego klient korzystjącego z produktu w celch rekrecyjnych n innego, po odpowiednim przerejestrowniu produktu. Niewykorzystn część okresu obowiązywni gwrncji nie może zostć przeniesion n/z użytkownik korzystjącego z produktu w celch komercyjnych. Gwrncj może wygsnąć w przypdku używnych lub ponownie nbytych produktów lub produktów nbytych n ukcji, z odzysku lub od firmy ubezpieczeniowej. WARUNKI, JAKIE NALEY SPEŁNIĆ, ABY UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Gwrncj udzieln jest tylko klientom detlicznym, którzy dokonją zkupu u utoryzownego deler (upowżnionego przez Mercury Mrine do dystrybucji produktu w krju, w którym dokonno zkupu), po przeprowdzeniu i udokumentowniu określonej przez Mercury Mrine procedury kontrolnej przed dostwą. Gwrncj jest wżn od momentu włściwej rejestrcji produktu przez utoryzownego deler. W przypdku podni nieprwdziwych informcji przy rejestrcji gwrncyjnej, dotyczących używni produktu w celch rekrecyjnych lbo zminy celu z rekrecyjnego n komercyjny, (jeśli nie dokonno odpowiedniego przerejestrowni) firm Mercury Mrine może uniewżnić gwrncję według swojego uznni. W celu zchowni wżności gwrncji nleży regulrnie przeprowdzć rutynowe przeglądy techniczne wymienione w Instrukcji obsługi i konserwcji silnik. Firm Mercury Mrine zstrzeg sobie prwo do uzleżnieni świdczeń gwrncyjnych od przedstwieni dowodu przeprowdzeni prwidłowych przeglądów i konserwcji. 2 pol

11 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI OBOWIĄZKI FIRMY MERCURY: Jedyne i wyłączne obowiązki przedsiębiorstw Mercury wynikjące z niniejszej gwrncji są, według nszego uznni, ogrniczone do nprwy wdliwej części, wyminy tkiej lub tkich części n nowe lub regenerowne części posidjące probtę Mercury Mrine, lbo do zwrotu ceny zkupu produktu Mercury. Firm Mercury zstrzeg sobie prwo do ulepszni lub modyfikcji produktów, le nie nkłd to n przedsiębiorstwo obowiązku modyfikcji wytworzonych wcześniej produktów. JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Klient powinien umożliwić firmie Mercury wykonnie nprwy i umożliwić dostęp do produktu w celu dokonni nprw gwrncyjnych. Przy skłdniu reklmcji produkt nleży dostrczyć do kontroli do utoryzownego deler Mercury w celu dokonni nprw. Jeśli nbywc nie może dostrczyć produktu do tkiego deler, musi o tym pisemnie zwidomić firmę Mercury. Zorgnizujemy wtedy przegląd produktu i wykonnie nprwy. W tkim przypdku nbywc pokryw wszystkie związne z tym koszty trnsportu i/lub podróży. Jeśli wykonn nprw nie jest objęt niniejszą gwrncją, nbywc pokryw koszty robocizny i mteriłu orz wszelkie inne koszty związne ze świdczoną usługą. Nbywc nie będzie wysyłł produktu ni jego części bezpośrednio do firmy Mercury, chyb że n jej prośbę. Wnioskując o wykonnie nprwy gwrncyjnej, nleży przedstwić delerowi zrejestrowny dowód włsności jest to wrunkiem uzyskni świdczeni. GWARANCJA NIE OBEJMUJE: Niniejszej ogrniczonej gwrncji nie podlegją: rutynowe przeglądy techniczne, zwiększnie mocy silnik (tuning), regulcj, normlne zużycie eksplotcyjne, uszkodzeni wynikjące z dziłni celowego, używni produktu w celch innych niż jego przeznczenie, używni śruby npędowej lub przełożeń, które uniemożliwiją prcę silnik w zlecnym zkresie obrotów przy otwrtej przepustnicy (zob. Instrukcj Obsługi i Konserwcji Silnik), używni produktu w sposób niezgodny z zlecenimi podnymi w rozdzile o obsłudze/cyklu roboczym w Instrukcji Obsługi i Konserwcji Silnik; uszkodzeni spowodowne przez zniedbnie, wypdki, ztopienie, nieprwidłową instlcję (wskzówki i sposoby dot. prwidłowej instlcji przedstwiono w instrukcji instlcji produktu), niewłściwą obsługę, używnie kcesoriów lub części, które nie zostły przez ns wyprodukowne lub nie są przez ns sprzedwne, wirniki i tuleje pomp strumieniowych, stosownie pliw, olejów i smrów nieodpowiednich dl dnego produktu (zob. Instrukcj Obsługi Silnik), zminę lub usunięcie niektórych części bądź przedostnie się wody do silnik przez wlot pliwowy, wlot powietrz lub ukłd wydechowy, uruchomienie nieznurzonego silnik, zmontownie silnik zbyt wysoko n pwęży lub uruchminie łodzi ze zbyt wielkim trymem silnik. Używnie produktu w wyścigch motorowych lub innego rodzju zwodch lbo korzystnie z jednostki wyścigowej, kiedykolwiek nwet przez poprzedniego włściciel powoduje uniewżnienie gwrncji. Gwrncj nie obejmuje kosztów związnych z wyprowdzniem łodzi z doku, wodowniem, holowniem, przechowywniem, telefonowniem, wynjmem, niedogodnościmi, opłtmi z korzystnie z kwenu, ubezpieczeniem, spłtmi kredytów, strtą czsu, utrtą dochodów lub jkimikolwiek innymi szkodmi przypdkowymi lub wtórnymi. Gwrncj nie obejmuje tkże wydtków związnych z demontżem i/lub wyminą przegród łodzi lub innych elementów w celu uzyskni dostępu do produktu. Żdn osob prywtn ni prwn, łącznie z utoryzownymi delermi Mercury Mrine, nie m uprwnień do skłdni oświdczeń, dziłni w chrkterze przedstwiciel, ni wydwni gwrncji dotyczących produktu, innych niż te zwrte w niniejszym dokumencie gwrncyjnym, jeśli tkie oświdczeni zostną złożone, gwrncje udzielone, nie będą miły mocy prwnej względem Mercury Mrine. Dodtkowe informcje o zdrzenich i okolicznościch podlegjących i niepodlegjących niniejszej gwrncji znjdują się w rozdzile Gwrncj, w Instrukcji obsługi i konserwcji silnik i stnowią integrlną część niniejszej gwrncji. ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA: NINIEJSZYM JAWNIE WYKLUCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO KONKRETNEGO CELU. W ZAKRESIE W JAKIM NIE MOŻNA SIĘ ICH ZRZEC, CZAS OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI JEST OGRANICZONY DO KOŃCA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI UDZIELONEJ JAWNIE. SZKODY UBOCZNE I WTÓRNE NIE PODLEGAJĄ NINIEJSZEJ GWARANCJI. USTAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH STANÓW/KRAJÓW NIE DOPUSZCZA WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ, DLATEGO MOGĄ ONE NIE ODNOSIĆ SIĘ DO WŁAŚCICIELA PRODUKTU. NINIEJSZA GWARANCJA PRZYZNAJE WŁAŚCICIELOWI KONKRETNE UPRAWNIENIA, JEDNAK WŁAŚCICIEL MOŻE MIEĆ TAKŻE INNE PRAWA, KTÓRE SĄ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD STANU CZY KRAJU. pol 3

12 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI Trzyletni gwrncj ogrniczon n uszkodzeni spowodowne korozją PRZEDMIOT GWARANCJI: Mercury Mrine gwrntuje, że kżdy nowy silnik Mercury, Mriner, Mercury Rcing, Sport Jet, M 2 Jet Drive, Trcker z Mercury Mrine Outbord, Mercury MerCruiser Inbord lub Sterndrive Engine (produkt) nie zprzestnie dziłni w bezpośrednim wyniku korozji przez określony niżej okres czsu. OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Gwrncj n uszkodzeni spowodowne korozją jest wżn przez trzy (3) lt od dty zkupu produktu lub od dty rozpoczęci używni produktu, w zleżności od tego, które wydrzenie będzie miło miejsce wcześniej. Nprw lub wymin części lub wykonnie nprw gwrncyjnych nie przedłuż okresu obowiązywni gwrncji. Obowiązując ndl gwrncj może zostć scedown n kolejnego nbywcę (nbywjącego produkt do celów niekomercyjnych) po odpowiednim przerejestrowniu produktu. WARUNKI, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Gwrncj udzieln jest tylko klientom detlicznym, którzy dokonją zkupu u utoryzownego deler (upowżnionego przez Mercury Mrine do dystrybucji produktu w krju, w którym dokonno zkupu), po przeprowdzeniu i udokumentowniu określonej przez Mercury Mrine procedury kontrolnej przed dostwą. Gwrncj jest wżn od momentu włściwej rejestrcji produktu przez utoryzownego deler. W łodzi nleży używć urządzeń zpobiegjących korozji, wyszczególnionych w Instrukcji obsługi i konserwcji silnik, wymienione tm rutynowe przeglądy techniczne nleży przeprowdzć regulrnie (łącznie, bez żdnych ogrniczeń, z wyminą nod protektorowych, stosowniem określonych smrów orz zmlowniem szczerb i zdrpń) w celu utrzymni gwrncji. Firm Mercury Mrine zstrzeg sobie prwo do uzleżnieni świdczeń gwrncyjnych od przedstwieni dowodu przeprowdzeni prwidłowych przeglądów i konserwcji. OBOWIĄZKI FIRMY MERCURY: Jedyne i wyłączne obowiązki przedsiębiorstw Mercury wynikjące z niniejszej gwrncji są, według nszego uznni, ogrniczone do nprwy skorodownej części, wyminy tkiej lub tkich części n nowe lub regenerowne posidjące ztwierdzenie Mercury Mrine, lbo do zwrotu ceny zkupu produktu Mercury. Firm Mercury zstrzeg sobie prwo do ulepszni lub modyfikcji produktów, le nie nkłd to n przedsiębiorstwo obowiązku modyfikcji wytworzonych wcześniej produktów. JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Klient powinien umożliwić firmie Mercury wykonnie nprwy i umożliwić dostęp do produktu w celu dokonni nprw gwrncyjnych. Przy skłdniu reklmcji produkt nleży dostrczyć do kontroli do utoryzownego deler Mercury w celu dokonni nprw. Jeśli nbywc nie może dostrczyć produktu do tkiego deler, musi o tym pisemnie zwidomić firmę Mercury. Zorgnizujemy wtedy przegląd produktu i wykonnie nprwy. W tkim przypdku nbywc pokryw wszystkie związne z tym koszty trnsportu i/lub podróży. Jeśli wykonn nprw nie jest objęt niniejszą gwrncją, nbywc pokryw koszty robocizny i mteriłu orz wszelkie inne koszty związne ze świdczoną usługą. Nbywc nie będzie wysyłł produktu ni jego części bezpośrednio do firmy Mercury, chyb że n jej prośbę. Wnioskując o wykonnie nprwy gwrncyjnej, nleży przedstwić delerowi zrejestrowny dowód włsności jest to wrunkiem uzyskni świdczeni. GWARANCJA NIE OBEJMUJE: Niniejsz gwrncj nie obejmuje: korozji obwodów elektrycznych, korozji wskutek uszkodzeń, korozji, któr powoduje niewielką szkodę, szkodliwej lub niewłściwej obsługi; korozji kcesoriów, przyrządów, ukłdów sterowniczych, korozji zinstlownego fbrycznie zestwu npędu strumieniowego; uszkodzeń wskutek ngromdzeni osdu; produktu nbytego z gwrncją ogrniczoną n okres krótszy niż jeden rok; części zmiennych (części zkupionych przez nbywcę); produktów używnych w celch komercyjnych. Cel komercyjny ozncz korzystnie z produktu w związku z wykonywną prcą, ztrudnieniem lub jkiekolwiek inne korzystnie z produktu, które przynosi dochód, przez cły okres obowiązywni gwrncji, nwet jeśli produkt wykorzystywny jest do tkich celów tylko okresowo. 4 pol

13 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI Korozj spowodown przebicimi prądu elektrycznego (łącz zsiljące n brzegu, łodzie znjdujące się w pobliżu, metl znurzony w wodzie) nie są objęte niniejszą gwrncją i powinno się jej zpobiegć przez stosownie systemu ochrony przed korozją, tkiego jk system Mercury Precision Prts lub Quicksilver MerCthode i/lbo Glvnic Isoltor. Korozj spowodown niewłściwym nłożeniem frby przeciwporostowej n bzie miedzi nie jest objęt niniejszą gwrncją. Jeśli konieczne jest zbezpieczenie łodzi przed porostmi, zlec się nkłdnie n silnik i n części łodzi MerCruiser frb przeciwporostowych n bzie tri butylo cyno dypininu (TBTA). W krjch, w których zkzne jest stosownie frb przeciwporostowych n bzie tri butylo cyno dypininu, n kdłub i pwęż nleży nłożyć frby n bzie miedzi. Nie nkłdć frby n silnik zewnętrzny ni n produkt MerCruiser. Pondto nie wolno dopuścić do połączeni sprzęgjącego sieci pomiędzy produktem objętym gwrncją frbą. W przypdku produktu MerCruiser, nleży zostwić nie pomlowną przestrzeń wielkości przynjmniej 38 mm (1,5 cl) wokół zespołu pwęży. Dodtkowe informcje możn znleźć w Instrukcji Obsługi i Konserwcji Silnik. Dodtkowe informcje o zdrzenich i okolicznościch podlegjących i niepodlegjących niniejszej gwrncji znjdują się w rozdzile Gwrncj, w Instrukcji obsługi i konserwcji silnik i stnowią integrlną część niniejszej gwrncji. ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA: NINIEJSZYM JAWNIE WYKLUCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO KONKRETNEGO CELU. W ZAKRESIE W JAKIM NIE MOŻNA SIĘ ICH ZRZEC, CZAS OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI JEST OGRANICZONY DO KOŃCA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI UDZIELONEJ JAWNIE. SZKODY UBOCZNE I WTÓRNE NIE PODLEGAJĄ NINIEJSZEJ GWARANCJI. USTAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH STANÓW/KRAJÓW NIE DOPUSZCZA WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ, DLATEGO MOGĄ ONE NIE ODNOSIĆ SIĘ DO WŁAŚCICIELA PRODUKTU. NINIEJSZA GWARANCJA PRZYZNAJE WŁAŚCICIELOWI KONKRETNE UPRAWNIENIA, JEDNAK WŁAŚCICIEL MOŻE MIEĆ TAKŻE INNE PRAWA, KTÓRE SĄ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD STANU CZY KRAJU. Zkres Gwrncji i Wyjątki Celem tego rozdziłu jest uniknięcie powszechnie pojwijących się nieporozumień dotyczących zkresu gwrncji. Poniżej wymieniono rodzje usług, których gwrncj nie obejmuje. Wymienione niżej postnowieni zostły włączone w Trzyletnią Ogrniczoną Gwrncję n niewystąpienie wrii spowodownych korozją (Three Yer Limited Wrrnty Aginst Corrosion Filure), Międzynrodową Ogrniczoną Gwrncję n silniki zewnętrzne (Interntionl Limited Outbord Wrrnty) orz Ogrniczoną Gwrncję n silniki zewnętrzne dl USA i Kndy (United Sttes nd Cnd Limited Outbord Wrrnty). Nleży pmiętć, że gwrncj obejmuje nprwy, które okzły się konieczne w okresie jej obowiązywni z powodu wdy mteriłowej lub wdy wykonni. Gwrncj nie obejmuje skutków błędnego montżu, wypdków, normlnego zużyci i szeregu innych przyczyn mjących wpływ n produkt. Gwrncj dotyczy wyłącznie wd mteriłowych i wd wykonni, i tylko wówczs, gdy sprzedż dl użytkownik końcowego mił miejsce w krju, w którym nsz firm m utoryzowny knł dystrybucji. W rzie jkichkolwiek pytń dotyczących zkresu gwrncji nleży skontktowć się z utoryzownym delerem. Deler chętnie odpowie n wszelkie pytni. OGÓLNA LISTA USŁUG NIE OBJĘTYCH GWARANCJĄ 1. Drobne regulcje i dostrjnie dokonywne w związku ze zwykłymi usługmi, w tym kontrol, czyszczenie lub regulcj korpusu świec zpłonowych, elementów zpłonowych, ustwień gźnik, filtrów, psów, urządzeń kontrolnych, i sprwdznie oleju. 2. Zmontowne fbrycznie jednostki npędu strumieniowego z gwrncji wyłączone są nstępujące części: wirnik i wkłdk npędu strumieniowego uszkodzone uderzeniem lub n skutek zużyci orz łożysk włu npędowego uszkodzone przez wodę n skutek niewłściwej konserwcji. 3. Uszkodzeni powstłe n skutek zniedbni, brku konserwcji, wypdku, niewłściwej obsługi, wdliwego montżu lub nprwy. pol 5

14 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI 4. Opłty z wyprowdznie z doku, wodownie, holownie; wymontowywnie i/lub ponowny montż elementów łodzi w celu uzyskni dostępu do produktu; wszystkie powiązne koszty trnsportu i/lub zwrot rekompensty z czs podróży itp. Aby nprw gwrncyjn zostł wykonn, musi być zpewniony odpowiedni dostęp do produktu. Klient musi dostrczyć produkt utoryzownemu delerowi. 5. Dodtkowe czynności serwisowe zlecone przez klient, poz niezbędnymi do spełnieni zobowiązni gwrncyjnego. 6. Prc wykonywn przez nieutoryzownego deler może być uwzględnion tylko w nstępujących okolicznościch: gdy jest to sytucj wryjn (pod wrunkiem, że n dnym terenie nie m utoryzownych delerów, którzy mogą wykonć konieczne prce lbo odholowć łódź, itp., orz że wydno pozwolenie n wykonnie prc w dnym wrsztcie). 7. Wszelkie strty przypdkowe i/lub wynikowe (opłty z przechowywnie, połączeni telefoniczne, wszelkie koszty wynjmu, niedogodności, strcony czs lub dochody) obciążją wyłącznie włściciel. 8. Wykorzystnie w nprwch gwrncyjnych części innych niż Mercury Precision lub Quicksilver. 9. Koszty olejów, smrów i płynów wymieninych w rmch normlnej konserwcji ponosi klient, chyb że ich utrt lub znieczyszczenie było spowodowne uszkodzeniem produktu podlegjącym gwrncji. 10. Uczestniczenie lub przygotowywnie się do wyścigów lub innego typu współzwodnictw lub obsług części dolnej typu wyścigowego. 11. Hłśliw prc silnik nie musi oznczć powżnej usterki. Jeśli dignostyk wykże, że fktycznie występuje usterk mogąc spowodowć powżne uszkodzenie, przyczyn hłśliwej prcy zostnie usunięt w rmch gwrncji. 12. Uszkodzeni dolnej części npędu i/lub śruby w wyniku uderzeni znurzonego przedmiotu uznwne są z skutki wypdku. 13. Dostnie się wody przez wlot pliwowy, wlot powietrz lub ukłd wydechowy lub znurzenie. 14. Awri jkiejś części spowodown brkiem wody chłodzącej, co jest nstępstwem uruchomieni silnik nie znjdującego się n wodzie, ztkni otworów wlotowych przez cił obce, zmontowni silnik zbyt wysoko lub zbyt dleko. 15. Użycie pliw lub środków smrnych nieodpowiednich dl tego produktu. Ptrz Konserwcj. 16. Ogrniczon gwrncj nie obejmuje uszkodzeń produktu spowodownych zmontowniem lub użyciem części i kcesoriów, które nie są przez ns produkowne lub sprzedwne. Uszkodzeni nie związne z użytkowniem tych części lub kcesoriów są objęte gwrncją, jeżeli spełniją wrunki określone w ogrniczonej gwrncji dl tego produktu. Ogrniczon gwrncj wynikjąc z przepisów merykńskiej gencji EPA o emisji znieczyszczeń Zgodnie z wymogmi prw federlnego USA (40 CFR Prt 1045, Subprt B) firm Mercury Mrine udziel nbywcy detlicznemu ogrniczonej gwrncji n to, że silnik zostł zprojektowny, wytworzony i wyposżony w tki sposób, by w momencie sprzedży spełnił wymogi wynikjące z rt. 213 Ustwy o Ochronie Atmosfery (Clen Air Act) i że przez pięć lt lub 175 godzin użytkowni (w zleżności od tego, co nstąpi pierwsze) silnik będzie wolny od wd mteriłowych i wd wykonni, które powodowłyby jego niezgodność z odpowiednimi przepismi w tym zkresie. Gwrncj związn z emisjmi obejmuje wszystkie elementy wymienione n liście Komponenty systemu związne z kontrolą emisji. Komponenty systemu związne z kontrolą emisji Gwrncj związn z emisjmi w stnie Kliforni i EPA obejmuje listę poniższych elementów: PODZESPOŁY SYSTEMU KONTROLI EMISJI: 1. Ukłd dozujący pliwo. Gźnik i jego elementy wewnętrzne (i/lub regultor ciśnieni bądź ukłd wtrysku pliw) b. Ukłd wspomgjący uruchminie zimnego silnik c. Zwory dolotowe 6 pol

15 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI 2. Ukłd doprowdzeni powietrz. Kolektor dolotowy b. Ukłdy turbodołdowni lub superdołdowni (gdy występują) 3. Ukłd zpłonowy. Świece zpłonowe b. Ukłd generowni iskry mgneto lub elektroniczny c. Ukłd przyspieszni/opóźnini zpłonu d. Cewk zpłonow i/lub moduł sterujący e. Przewody zpłonowe 4. Ukłd smrujący (bez silników 4-suwowych). Pomp oleju i jej elementy wewnętrzne b. Wtryskiwcze oleju c. Miernik oleju 5. Ukłd wydechowy. Kolektor wydechowy b. Zwory wydechowe 6. Różne elementy używne w powyższych ukłdch. Przewody elstyczne, zciski, złączki, rury, uszczelki lub uszczelnicze orz elementy montżowe b. Koł psowe, pski, koł psowe luźne c. Zwory i czujniki podciśnieniowe, temperturowe, czsowe i zwrotne d. Elektroniczny ukłd sterowni Gwrncj dotycząc emisji nie obejmuje komponentów, których usterk nie spowoduje zwiększenie emisji jkichkolwiek regulownych przepismi substncji przez silnik. Ogrniczon gwrncj wynikjąc z przepisów o ochronie środowisk Stnu Kliforni Rd ds. Zsobów Atmosfery Stnu Kliforni wydł przepisy dotyczące emisji znieczyszczeń do tmosfery przez silniki zburtowe. Przepisy te dotyczą wszystkich silników zburtowych sprzedwnych klientom detlicznym w Klifornii i wyprodukownych w roku modelowym 2001 i później. Zgodnie z tymi przepismi firm Mercury Mrine oferuje tę ogrniczoną gwrncję n systemy kontroli emisji (ptrz elementy wymienione w części Komponenty systemu związne z kontrolą emisji) orz gwrntuje, że silnik zburtowy zostł zprojektowny, wyprodukowny i wyposżony zgodnie z odpowiednimi przepismi Rdy ds. Zsobów Atmosfery Stnu Kliforni, zgodnie z jej uprwnienimi, określonymi w Rozdzile 1 i 2, Część 5, Dził 26 Kodeksu Zdrowi i Bezpieczeństw. Informcje dotyczące ogrniczonej gwrncji n podzespoły silnik nie mjące związku z emisją znieczyszczeń podno w treści dokumentu gwrncyjnego silnik. PRZEDMIOT GWARANCJI: Firm Mercury Mrine gwrntuje, że wszystkie elementy systemu kontroli emisji (ptrz elementy wymienione w części Komponenty systemu związne z kontrolą emisji) w nowych silnikch zburtowych z roku modelowego 2001 i późniejszych, sprzedwnych przez delerów w Klifornii klientom detlicznym będącym rezydentmi Stnu Kliforni, będą wolne od wd mteriłowych i wd wykonni, które powodowłyby istotną rozbieżność między fktycznymi cechmi podzespołu cechmi opisnymi we wniosku o przyznnie testu złożonym przez firmę Mercury Mrine w Rdzie ds. Zsobów Atmosfery Stnu Kliforni, przy czym gwrncj t obowiązuje przez czs i n wrunkch wyszczególnionych poniżej. Koszt zdignozowni usterki podlegjącej gwrncji jest objęty gwrncją (o ile roszczenie gwrncyjne zostnie uznne). W rmch gwrncji zostną tkże nprwione uszkodzeni innych podzespołów silnik spowodowne usterką części objętej gwrncją. pol 7

16 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Niniejsz ogrniczon gwrncj dotyczy podzespołów systemów kontroli emisji w nowych silnikch zburtowych z roku modelowego 2001 (lub późniejszych), sprzednych klientom detlicznym w Klifornii, i obowiązuje przez 4 lt od dty pierwszej sprzedży produktu lub rozpoczęci jego eksplotcji, zleżnie od tego, któr z tych dt jest wcześniejsz, lub przez łączny czs 250 godzin prcy silnik (zgodnie ze wskzniem miernik czsu prcy silnik, jeśli jest zinstlowny). Części podlegjące normlnemu zużyciu i mjące związek z emisją splin, tkie jk świece zpłonowe i filtry, przy tym wymienione n liście części objętych gwrncją, są tą gwrncją objęte tylko do terminu pierwszej plnowej wyminy. Ptrz Komponenty systemu związne z kontrolą emisji i Hrmonogrm konserwcji. Nprw lub wymin części lub wykonnie nprw gwrncyjnych nie przedłuż okresu obowiązywni gwrncji. Niewykorzystny okres obowiązywni gwrncji może zostć scedowny n kolejnego nbywcę. (Ptrz instrukcj dotycząc cesji gwrncji.) JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE GWARANCYJNE: Klient powinien umożliwić firmie Mercury wykonnie nprwy i dostęp do produktu w celu dokonni nprw gwrncyjnych. Przy skłdniu reklmcji produkt nleży dostrczyć do kontroli do utoryzownego deler Mercury w celu dokonni nprw. Jeśli nbywc nie może dostrczyć produktu do deler, powinien poinformowć o tym firmę Mercury Mrine, któr zorgnizuje przegląd i ewentulną nprwę gwrncyjną. W tkim przypdku nbywc pokryw wszystkie związne z tym koszty trnsportu i/lub podróży. Jeśli wykonn nprw nie jest objęt niniejszą gwrncją, nbywc pokryw koszty robocizny i mteriłu orz wszelkie inne koszty związne ze świdczoną usługą. Nbywc nie będzie wysyłł produktu ni jego części bezpośrednio do firmy Mercury, chyb że n jej prośbę. OBOWIĄZKI FIRMY MERCURY: Jedyne i wyłączne obowiązki przedsiębiorstw Mercury Mrine, które wynikją z niniejszej gwrncji są według nszego uznni ogrniczone do pokryci kosztów nprwy wdliwej części, wyminy tkiej lub tkich części n nowe lub regenerowne części posidjące probtę Mercury Mrine, lbo do zwrotu ceny zkupu produktu Mercury. Firm Mercury zstrzeg sobie prwo do ulepszni lub modyfikcji produktów, le nie nkłd to n przedsiębiorstwo obowiązku modyfikcji wytworzonych wcześniej produktów. GWARANCJA NIE OBEJMUJE: Niniejsz ogrniczon gwrncj nie obejmuje stndrdowych przeglądów i konserwcji, zwiększni mocy silnik (tuningu), regulcji, normlnego zużyci eksplotcyjnego, uszkodzeń spowodownych celowo lub powstłych w wyniku nieprwidłowej eksplotcji, zstosowni śruby lub przełożeń uniemożliwijących prcę silnik w zlecnym zkresie obrotów (ptrz Informcje ogólne specyfikcje), eksplotcji produktu w sposób niezgodny z zlecnymi procedurmi, zniedbń, wypdków, ztopieni, nieprwidłowej instlcji (zsdy prwidłowej instlcji i odpowiednie dne techniczne zmieszczono w instrukcji instlcji produktu), niewłściwej obsługi, używni kcesoriów lub części, użyci wirników i tulei pomp strumieniowych, stosowni pliw, olejów i smrów nieodpowiednich dl dnego produktu (zob. Pliwo i olej), przekłdni lub wymontowywni części. Gwrncj nie obejmuje kosztów związnych z wyprowdzniem łodzi z doku, wodowniem, holowniem, przechowywniem, telefonowniem, wynjmem, niedogodnościmi, opłtmi z korzystnie z kwenu, ubezpieczeniem, spłtmi kredytów, strtą czsu, utrtą dochodów lub jkimikolwiek innymi szkodmi przypdkowymi lub wtórnymi. Gwrncj nie obejmuje tkże wydtków związnych z demontżem i/lub wyminą przegród łodzi lub innych elementów w celu uzyskni dostępu do produktu. Konserwcje nieobjęte gwrncją, wyminy i nprwy urządzeń i systemów kontrolujących emisję znieczyszczeń mogą być wykonywne przez dowolny zkłd nprwy silników do łodzi lub osobę fizyczną. Użycie części nie pochodzących od firmy Mercury do konserwcji i nprw nieobjętych gwrncją nie stnowi podstwy do odmowy wykonni innych czynności w rmch gwrncji. Użycie części dodtkowych (według definicji obowiązującej w Stnie Kliforni Cliforni Code of Regultions, sekcje 1900 (b)(1) i (b)(10), Title 13) lub zmodyfikownych niepodlegjących zwolnieniu n mocy postnowieni Rdy ds. Zsobów Atmosfery Stnu Kliforni może stnowić podstwę do odmowy uznni roszczeni gwrncyjnego przez firmę Mercury Mrine. Usterki części objętych gwrncją spowodowne użyciem niepodlegjących zwolnieniu części dodtkowych lub zmodyfikownych nie są objęte gwrncją. 8 pol

17 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA NINIEJSZYM JAWNIE WYKLUCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO KONKRETNEGO CELU. W ZAKRESIE W JAKIM NIE MOŻNA SIĘ ICH ZRZEC, CZAS OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI JEST OGRANICZONY DO KOŃCA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI UDZIELONEJ JAWNIE. SZKODY UBOCZNE I WTÓRNE NIE PODLEGAJĄ NINIEJSZEJ GWARANCJI. USTAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH STANÓW/KRAJÓW NIE DOPUSZCZA WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ, DLATEGO MOGĄ ONE NIE ODNOSIĆ SIĘ DO WŁAŚCICIELA PRODUKTU. NINIEJSZA GWARANCJA PRZYZNAJE WŁAŚCICIELOWI KONKRETNE UPRAWNIENIA, JEDNAK WŁAŚCICIEL MOŻE MIEĆ TAKŻE INNE PRAWA, KTÓRE SĄ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD STANU CZY KRAJU. Ze wszelkimi pytnimi dotyczącymi uprwnień i obowiązków wynikjących z gwrncji nleży zwrcć się do firmy Mercury Mrine pod numerem telefonu Wyjśnieni Komisji ds. Zsobów Atmosfery Stnu Kliforni do Gwrncji wynikjącej z przepisów o ochronie środowisk UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI KLIENTA Z TYTUŁU GWARANCJI: Komisj ds. Zsobów Atmosfery Stnu Kliforni prgnie udzielić dodtkowych wyjśnień dotyczących gwrncji n systemy kontroli emisji splin w silniku zburtowym pochodzącym z roku modelowego 2001 lub nowszym. W Stnie Kliforni wszystkie nowe silniki zburtowe muszą być projektowne, wytwrzne i wyposżone w sposób zpewnijący zgodność z rygorystycznymi stnowymi normmi ochrony przed smogiem. Firm Mercury Mrine musi udzielić gwrncji n ukłd kontroli emisji znieczyszczeń w silniku zburtowym obowiązującej przez wymienione niżej okresy pod wrunkiem, że silnik będzie prwidłowo eksplotowny i konserwowny i że nie będą miły miejsce zniedbni w jego konserwcji i eksplotcji. W skłd systemu kontroli emisji mogą wchodzić tkie podzespoły, jk gźnik lub ukłd wtrysku pliw, ukłd zpłonowy i ktliztor splin. Mogą się do niego tkże zliczć przewody elstyczne, pski, złączki i inne podzespoły mjące związek z emisją znieczyszczeń. W rzie wystąpieni usterki objętej gwrncją firm Mercury Mrine nprwi silnik zburtowy nie obciążjąc nbywcy kosztmi, w szczególności kosztmi dignostyki, części i robocizny. ZAKRES GWARANCJI PRODUCENTA: Wybrne podzespoły systemu kontroli emisji w silnikch z roku modelowego 2001 i nowszych są objęte gwrncją obowiązującą przez cztery (4) lt lub 250 godzin eksplotcji, zleżnie od tego, który z tych okresów zkończy się pierwszy. Jednk uzleżnienie czsu obowiązywni gwrncji od liczby godzin eksplotcji jest dozwolone tylko w przypdku silników wyposżonych w odpowiednie liczniki godzin lub równowżne urządzenie pomirowe. W rzie wystąpieni objętej gwrncją usterki jkiejkolwiek części silnik związnej z emisją znieczyszczeń firm Mercury Mrine nprwi lub wymieni tę część. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW GWARANCJI: Włściciel silnik zburtowego odpowid z przeprowdznie wymgnych przeglądów i wykonywnie czynności konserwcyjnych wymienionych w części Konserwcj. Firm Mercury Mrine zlec zchowywnie wszelkich rchunków z przeglądy i konserwcję silnik, nie może jednk odmówić świdczeni gwrncyjnego wyłącznie n podstwie brku rchunków lub nieprzeprowdzeni wszystkich plnowych przeglądów i czynności konserwcyjnych. Włściciel silnik powinien jednk mieć świdomość, że firm Mercury Mrine może odmówić świdczeni gwrncyjnego, jeśli uszkodzenie silnik lub jego części spowodowne było nieprwidłową eksplotcją, zniedbniem, nieprwidłową konserwcją lub wprowdzniem nieztwierdzonych modyfikcji. Włściciel jest zobowiązny do przedstwieni silnik delerowi firmy Mercury utoryzownemu do nprw produktu niezwłocznie po stwierdzeniu usterki. Nprwy gwrncyjne będą wykonywne w rozsądnych terminch, nie przekrczjących 30 dni. Ze wszelkimi pytnimi dotyczącymi uprwnień i obowiązków wynikjących z gwrncji nleży zwrcć się do firmy Mercury Mrine pod numerem telefonu Etykiet certyfikcji emisji znieczyszczeń z gwizdmi N pokrywch silników zburtowych znjduje się oznkownie ekologiczne w jednej z nstępujących postci. pol 9

18 INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI Symbol ekologicznych silników do łodzi ozncz: Mniej znieczyszczeń w powietrzu i wodzie zdrowsze życie w zdrowym środowisku. Oszczędność pliw tk oznczone silniki splją o procent mniej benzyny i oleju niż trdycyjne gźnikowe silniki dwusuwowe, to z kolei ozncz oszczędność pieniędzy i zsobów nturlnych. Dłuższ gwrncj wynikjąc z przepisów o emisji znieczyszczeń chroni konsument i zpewni mu eksplotcję bez obw o koszty ewentulnych nprw. Jedn gwizd niski poziom emisji Znkiem jednej gwizdy optrzone są silniki spełnijące wymogi norm emisji splin Komisji ds. Zsobów Atmosfery z roku Silniki zgodne z tymi normmi chrkteryzują się poziomem emisji znieczyszczeń w splinch o 75% niższym niż trdycyjne gźnikowe silniki dwusuwowe. Silniki te odpowidją normom merykńskiej gencji EPA dl silników okrętowych i do łodzi, które obowiązywć będą od roku Dwie gwizdy brdzo niski poziom emisji Znkiem dwóch gwizd optrzone są silniki spełnijące wymogi norm emisji splin Komisji ds. Zsobów Atmosfery określone dl silników zburtowych do łodzi orz skuterów wodnych i obowiązujące od 2004 roku. Silniki zgodne z tymi normmi chrkteryzują się poziomem emisji znieczyszczeń w splinch o 20% niższym niż silniki oznczone jedną gwizdą (o niskim poziomie emisji). Trzy gwizdy szczególnie niski poziom emisji Znkiem trzech gwizd optrzone są silniki spełnijące wymogi norm emisji splin określone przez Komisję ds. Zsobów Atmosfery dl silników do skuterów wodnych orz zburtowych silników do łodzi i obowiązujących od 2008 roku lub dl silników wewnętrznych i do łodzi z npędem rufowym, obowiązujących w ltch Silniki zgodne z tymi normmi chrkteryzują się poziomem emisji znieczyszczeń w splinch o 65% niższym niż silniki oznczone jedną gwizdą (o niskim poziomie emisji). Trzy gwizdy njniższy poziom emisji Znkiem czterech gwizd optrzone są silniki spełnijące wymogi norm emisji splin Komisji ds. Zsobów Atmosfery określone dl silników wewnętrznych orz do łodzi z npędem rufowym i obowiązujące od 2009 roku. Z normmi tymi mogą być zgodne również silniki do skuterów wodnych i silniki zburtowe do łodzi. Silniki zgodne z tymi normmi chrkteryzują się poziomem emisji znieczyszczeń w splinch o 90% niższym niż silniki oznczone jedną gwizdą (o niskim poziomie emisji). 10 pol

19 Obowiązki motorowodnik INFORMACJE OGÓLNE Użytkownik (kierujący) odpowid z włściwą i bezpieczną obsługę łodzi orz z bezpieczeństwo psżerów i innych osób. Zlec się, by kżdy użytkownik (kierujący) dokłdnie przeczytł i przyswoił sobie cłą niniejszą instrukcję obsługi znim zcznie obsługiwć silnik zewnętrzny. Przynjmniej jeszcze jedn osob n pokłdzie musi znć podstwy uruchmini i obsługi silnik i łodzi n wypdek, gdy kierujący nie będzie w stnie poprowdzić łodzi. Przed uruchomieniem silnik Nleży uwżnie przeczytć tę instrukcję. Nleży nuczyć się jk włściwie obsługiwć silnik. W przypdku pytń nleży skontktowć się z delerem. Nleży zwrócić szczególną uwgę n specjlne instrukcje bezpieczeństw znjdujące się w niniejszym dokumencie orz etykiety bezpieczeństw umieszczone n silniku zburtowym.! OSTRZEŻENIE Ozncz sytucję niebezpieczną, któr jeśli nie zostnie zżegnn może spowodowć śmierć lub powżne obrżeni.! PRZESTROGA Ozncz sytucję niebezpieczną, któr jeśli nie zostnie zżegnn może spowodowć niewielkie lub umirkowne obrżeni. Moc mksymln łodzi! OSTRZEŻENIE Przekroczenie mksymlnych wrtości mocy dl łodzi może prowdzić do powżnych obrżeń lub śmierci. Zstosownie silnik o zbyt dużej mocy może wpłynąć n sterowność łodzi i jej zchownie n powierzchni lub doprowdzić do uszkodzeni pwęży. Nie instlowć silnik przekrczjącego mksymlne wrtości mocy dl łodzi. Nie wolno przekrczć mocy mksymlnej ni ndmiernie przełdowywć łodzi. N większości łodzi zgodnie z wymogmi umieszczon jest tbliczk z informcją o mksymlnej dopuszczlnej mocy i łdunku, określonym przez producent n podstwie wskzówek włdz federlnych. W rzie wątpliwości nleży skontktowć się z delerem lub producentem łodzi. U.S. COAST GUARD CAP ACITY MAXIMUM HORSEPOWER XXX MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX Zstosownie łodzi Ten silnik nie jest przeznczony do użytku w łodzich osiągjących duże prędkości (pond 80 mil n godzinę). pol 11

20 Wybór śruby npędowej INFORMACJE OGÓLNE Śrub npędow silnik zburtowego jest jednym z njwżniejszych podzespołów ukłdu npędowego. Dobór niewłściwej śruby może zncznie obniżyć osiągi łodzi, tkże przyczynić się do uszkodzeni silnik zburtowego. Dostępny jest wybór z pełnej gmy śrub npędowych z luminium i stli nierdzewnej znjdujących się w ofercie firmy Mercury Mrine, przeznczonych specjlnie do współprcy z posidnym przez Pństw silnikiem zburtowym. W celu zpoznni się z pełną ofertą produktów orz doboru śruby npędowej njlepiej psującej do konkretnych zstosowń nleży odwiedzić witrynę lub udć się do loklnego utoryzownego deler firmy Mercury. DOBÓR WŁAŚCIWEJ ŚRUBY NAPĘDOWEJ Przy doborze włściwej śruby npędowej istotne jest korzystnie z dokłdnego obrotomierz umożliwijącego pomir obrotów silnik. Nleży dobrć tką śrubę npędową, któr będzie umożliwić prcę silnik w podnym zkresie roboczym przy otwrtej przepustnicy. Podczs eksplotcji łodzi w wrunkch normlnych przy pełnym otwrciu przepustnicy obroty silnik powinny utrzymywć się w górnej połowie zkresu zlecnego przy pełnym otwrciu przepustnicy. Zob. Dne techniczne. Jeśli obroty silnik wykrczją poz ten zkres, nleży dobrć śrubę npędową o większym skoku, co spowoduje obniżenie obrotów silnik. Jeśli obroty silnik są poniżej tego zkresu, nleży dobrć śrubę npędową o mniejszym skoku, co spowoduje zwiększenie obrotów silnik. WAŻNE: W celu zgwrntowni prwidłowego dopsowni orz osiągów firm Mercury Mrine zlec stosownie śrub npędowych i elementów mocujących firm Mercury lub Quicksilver. Prmetry chrkterystyczne śrub npędowych to średnic, skok, liczb łoptek i mterił. Średnic i skok są wytłoczone (odbite) n bocznej powierzchni pisty lub n jej końcu. Pierwsz liczb ozncz średnicę śruby, drug zś skok. N przykłd 14x19 ozncz śrubę npędową o średnicy 14 cli i skoku 19 cli. b b - Średnic Skok - ruch w ciągu jednego obrotu Poniżej podno kilk podstwowych informcji, które mogą okzć się pomocne w doborze włściwej śruby npędowej do posidnej łodzi. Średnic - średnic to njwiększ odległość między punktmi n teoretycznym okręgu tworzonym przez obrcjącą się śrubę. Dl kżdego silnik zburtowego podczs jego projektowni ustlono włściwe średnice śrub. Jeśli jednk dl tego smego skoku dostępnych jest kilk śrub o różnych średnicch, w przypdku dużych obciążeń nleży dobierć większe, przy młych obciążenich mniejsze średnice. Skok - skok jest podwną w clch teoretyczną odległością przebywną przez śrubę podczs jednego obrotu. Skok możn wyobrzić sobie n przykłdzie przekłdni smochodowej. Im niższy bieg, tym lepsze przyspieszenie pojzdu, lecz niższ jest przy tym jego prędkość. Podobnie w przypdku śruby npędowej: niższy skok ozncz szybsze przyspiesznie, lecz mniejsze możliwe do uzyskni prędkości mksymlne. Im wyższy skok, tym szybsz będzie łódź; zrzem jednk będzie on gorzej przyspieszł. 12 pol

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Witmy Wybrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych npędów zburtowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość obsługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj pozwolą cieszyć się produktem

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/EWG wraz z poprawkami uwzględnionymi w dyrektywie 2003/44/EWG

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/EWG wraz z poprawkami uwzględnionymi w dyrektywie 2003/44/EWG Deklrcj zgodności z dyrektywą dotyczącą silników npędów łodzi rekrecyjnych 94/25/EWG wrz z poprwkmi uwzględnionymi w dyrektywie 2003/44/EWG Nzw producent silnik: Tohtsu Mrine Corportion (TMC) Mercury Mrine

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla właściciela (A.2.5) ISO 10240. Uruchamianie silnika zaburtowego (A.5.1.4) ISO 11547. Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Instrukcja dla właściciela (A.2.5) ISO 10240. Uruchamianie silnika zaburtowego (A.5.1.4) ISO 11547. Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla właściciela (A.2.5) EN ISO 10240:2004. Uruchamianie silników zaburtowych (A.5.1.4) EN ISO 11547:1995

Instrukcja dla właściciela (A.2.5) EN ISO 10240:2004. Uruchamianie silników zaburtowych (A.5.1.4) EN ISO 11547:1995 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE.

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE. UWAGA: Poniższe informcje dotyczą tylko produktów oznczonych symbolem CE. Deklrcj zgodności Mercury MerCruiser Niniejszy silnik rufowy lub pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/WE zmienioną dyrektywą 2003/44/WE

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/WE zmienioną dyrektywą 2003/44/WE Deklrcj zgodności z dyrektywą dotyczącą silników npędów łodzi rekrecyjnych 94/25/WE zmienioną dyrektywą 2003/44/WE Nzw producent silnik: Mercury Mrine Adres: W6250 W. Pioneer Rod, P.O. Box 1939 Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności Mercury MerCruiser

Deklaracja zgodności Mercury MerCruiser UWAGA: Poniższe informcje dotyczą tylko produktów oznczonych symolem CE. Deklrcj zgodności Mercury MerCruiser Niniejszy silnik rufowy lu pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez firmę

Bardziej szczegółowo

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa OSTRZEŻENIE i UWAGA (obok których znajduje się

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa OSTRZEŻENIE i UWAGA (obok których znajduje się Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj tego produktu pozwoli

Bardziej szczegółowo

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj tego produktu pozwoli

Bardziej szczegółowo

Mercury Racing, N7480 County Road "UU" Fond du Lac, WI 54935-9585

Mercury Racing, N7480 County Road UU Fond du Lac, WI 54935-9585 Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników morskich. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość obsługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj pozwolą cieszyć się produktem

Bardziej szczegółowo

(dotycząca zgodności elektromagnetycznej); norma EN 50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

(dotycząca zgodności elektromagnetycznej); norma EN 50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA TECHNOLOGIA NAPRAW ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS

KRYTERIA OCENIANIA TECHNOLOGIA NAPRAW ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS KRYTRIA OCNIANIA TCHNOLOGIA NAPRAW ZSPOŁÓW I PODZSPOŁÓW MCHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS Temt Klsyfikcj i identyfikcj pojzdów smochodowych Zgdnieni - Rodzje ukłdów, - Zdni i ogóln budow

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/WE zmienioną dyrektywą 2003/44/WE

Deklaracja zgodności z dyrektywą dotyczącą silników napędów łodzi rekreacyjnych 94/25/WE zmienioną dyrektywą 2003/44/WE Deklrcj zgodności z dyrektywą dotyczącą silników npędów łodzi rekrecyjnych 94/25/WE zmienioną dyrektywą 2003/44/WE Nzw producent silnik: Mercury Mrine Adres: W6250 W. Pioneer Rod, P.O. Box 1939 Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH Ochron przeciwwybuchow Michł Świerżewski WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH 1. Widomości ogólne Zgodnie z postnowienimi rozporządzeni Ministr Sprw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07.

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07. Instrukcj montżu Spółdzielni Melrsk RAMETA ZPCH 47-400 Rciórz, ul. Królewsk 50; Centrl:+48 (0) 3-453 9 50; Sprzedż:+48(0) 3-453 9 89; Serwis:+48(0) 3-453 9 80; www.rmet.com.pl Wygląd mel 4 5 3 Okuci i

Bardziej szczegółowo

NIE PRZESTAWAJ SIĘ UCZYĆ, NIE PRZESTAWAJ WPROWADZAĆ USPRAWNIEŃ, I NIGDY, PRZENIGDY NIE PRZESTAWAJ ŁOWIĆ RYB.

NIE PRZESTAWAJ SIĘ UCZYĆ, NIE PRZESTAWAJ WPROWADZAĆ USPRAWNIEŃ, I NIGDY, PRZENIGDY NIE PRZESTAWAJ ŁOWIĆ RYB. Dziękujemy Dziękujemy z wybór MotorGuide VriMAX. Wrz z silnikiem VriMAX firm MotorGuide, opierjąc się n wieloletnim doświdczeniu oferuje Ci produkt zprojektowny do użytku z cyfrową kontrolą zminy prędkości

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Nazwa producenta silnika: V M MOTORI, s.p.a. Adres: VIA FERRARESE, 29 Miejscowość: CENTO (FE) Kod pocztowy: 44042 Kraj: Włochy

Nazwa producenta silnika: V M MOTORI, s.p.a. Adres: VIA FERRARESE, 29 Miejscowość: CENTO (FE) Kod pocztowy: 44042 Kraj: Włochy Deklrcj zgodności Pokłdowy silnik wysokoprężny QSD Mercury Niniejszy silnik pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez firmę Mercury Mrine, spełni wymogi nstępujących dyrektyw, spełnijąc

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Formularz wyliczenia należności za wycofane zboże Izb_P6_f2

Formularz wyliczenia należności za wycofane zboże Izb_P6_f2 Stron: 1/5 I Z B 0 6 0 2 V 8 F 1. Tu proszę nkleić nlepkę identyfikcyjną /Jeżeli przedsiębiorc nie posid nlepki identyfikcyjnej proszę wpisć poniżej numer rejestrcyjny otrzymny w ARR/ * Pieczątk kncelrii

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Dobry bilet

Regulamin oferty Dobry bilet Regulmin oferty Dobry bilet I. Podstwowe informcje 1. Do odwołni n wybrnych odcinkch sieci kolejowej wprowdz się ofertę Dobry bilet. 2. W ofercie wystwi się bilety: ) jednorzowy n przejzd tm (w dowolnym

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego

Oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego Deklrcj zgodności z przepismi FCC i IC PINPOINT KEY FOB, FCC ID MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Osług podleg dwóm wrunkom: 1. To

Bardziej szczegółowo

2004, Mercury Marine. Silniki spalinowe - modele MPI z napędem Q40 104

2004, Mercury Marine. Silniki spalinowe - modele MPI z napędem Q40 104 2004, Mercury Mrine Silniki splinowe - modele MPI z npędem 90-864195Q40 104 0001.06 Dne identyfikcyjne PROSIMY O ZANOTOWANIE NASTĘPUJĄCYCH INFORMACJI: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Typ silnik i moc w KM Numer seryjny

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych TDUSZ KRT TOMSZ PRZKŁD Ukłd elektrohydruliczny do bdni siłowników teleskopowych i tłokowych Wprowdzenie Polsk Norm PN-72/M-73202 Npędy i sterowni hydruliczne. Cylindry hydruliczne. Ogólne wymgni i bdni

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zstosownie XB jest płytowym, lutownym miedzią wymiennikiem ciepł przeznczonym do stosowni w ukłdch ciepłowniczych (tj. klimtyzcj, ogrzewnie, ciepł wod użytkow). Lutowne płytowe wymienniki ciepł

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa dot. łodzi rekreacyjnych: Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO Dyrektywa bezpieczeństwa urządzeń mechanicznych

Dyrektywa dot. łodzi rekreacyjnych: Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO Dyrektywa bezpieczeństwa urządzeń mechanicznych Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności Rufowy silnik wysokoprężny Mercury (VW)

Deklaracja zgodności Rufowy silnik wysokoprężny Mercury (VW) Deklrcj zgodności Rufowy silnik wysokoprężny Mercury (VW) Niniejszy silnik rufowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez firmę Mercury Mrine, spełni wymogi nstępujących dyrektyw, spełnijąc

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE.

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE. UWAGA: Poniższe informcje dotyczą tylko produktów oznczonych symbolem CE. Deklrcj zgodności Mercury MerCruiser Niniejszy silnik rufowy lub pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA R 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji n wykonywnie krjowego trnsortu drogowego rzeczy w zkresie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek istniejący C Na terenie kompleksu szpitalnego Przy ul. Staszica 16 73-110 Stargard Szczeciński

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek istniejący C Na terenie kompleksu szpitalnego Przy ul. Staszica 16 73-110 Stargard Szczeciński PROJEKT BUDOWLANY Relizcj etpu przebudowy i modernizcji 3 piętr Oddziłu Rehbilitcyjnego polegjącego n budowie szybu windowego, montżu windy szpitlnej orz niezbędnej rozbudowie obiektu budynku C znjdującego

Bardziej szczegółowo

Rufowe silniki wysokoprężne model 2.8 i 4.2

Rufowe silniki wysokoprężne model 2.8 i 4.2 2003, Mercury Mrine Rufowe silniki wysokoprężne model 2.8 i 4.2 CMD-4081850 / 90-860094Q30 903 0001. Dne identyfikcyjne Numer seryjny jest kluczem producent zwierjącym informcje o szczegółch technicznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR) NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzon zgodnie z wymogmi ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie gent ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI Firm AIB to prekursor nowoczesnych rozwiązń w dziedzinie udownictw. Dziłlność rozpoczęliśmy w 1992 roku, skupijąc się n produkcji innowcyjnych

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam...

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam... U M O W A Zwrt w Pile w dniu. pomiędzy : Publicznym Przedszkolem Nr 12 w Pile ul. Rej 11, reprezentownym przez Brbrę Miszczk Dyrektor Przedszkol, zwnym dlej Zleceniobiorcą / Przedszkolem, rodzicmi/ opiekunmi

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta 5.1 5. Wymgni dotyczące wyposżeni środk trnsportu zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789:2008 Pojzdy medyczne i ich wyposżenie mulnse drogowe Wyposżenie służące do przenoszeni pcjent podstwowego 5.1.1 Nosze

Bardziej szczegółowo

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl Rok złożeni 1994 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, RADPOR 81-854-2860 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, 81-854-2860 www.rdpor.pl Ceny spirl introligtorskic DOUBLE-LOOP

Bardziej szczegółowo

Silnik wysokoprężny z zapłonem iskrowym 3.0 l

Silnik wysokoprężny z zapłonem iskrowym 3.0 l 2017 Mercury Mrine Silnik wysokoprężny z zpłonem iskrowym 3.0 l 8M0136121 316 pol pol Deklrcj zgodności silnik zburtowy DSI, bez zgodności z RCD Silniki zburtowe objęte niniejszą Deklrcją zgodności nie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne Lbortorium nr 11 Temt: Elementy elektropneumtycznych ukłdów sterowni 1. Cel ćwiczeni: Opnownie umiejętności identyfikcji elementów elektropneumtycznych n podstwie osprzętu FESTO Didctic. W dużej ilości

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności Pokładowy silnik wysokoprężny Mercury (VW)

Deklaracja zgodności Pokładowy silnik wysokoprężny Mercury (VW) Deklrcj zgodności Pokłdowy silnik wysokoprężny Mercury (VW) Niniejszy silnik pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez firmę Mercury Mrine, spełni wymogi nstępujących dyrektyw, spełnijąc

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

Typ silnika: Rodzaj paliwa: Cykl spalania: Silnik pokładowy Olej napędowy czterosuw

Typ silnika: Rodzaj paliwa: Cykl spalania: Silnik pokładowy Olej napędowy czterosuw Deklrcj zgodności Pokłdowy silnik wysokoprężny Mercury (VW) Niniejszy silnik pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez firmę Mercury Mrine, spełni wymogi nstępujących dyrektyw, spełnijąc

Bardziej szczegółowo

... Numer dokumentu 07. NIP

... Numer dokumentu 07. NIP Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw Symbol formulrz : W-1/01 WNIOSEK o przyznnie płtności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznnie płtności z tytułu wsprci dziłlności rolniczej n obszrch

Bardziej szczegółowo

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL Dne identyfikcyjne rolnik lub zrządcy 2) Informcj o relizownym zobowiązniu 1) : rolnośrodowiskowym w rmch PROW 2007-2013 rolno-środowiskowo-klimtycznym w rmch PROW 2014-2020 ekologicznym w rmch PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI il A HALE DLA PRZEMYSŁU Wrszw, 01.04.2014 roku Zpytnie ofertowe n wykonnie pltformy 828 I. ZAMAWIAJACY I WYKONAWCA Zmwijącym jest: 8AMIX Zygmunt Leśnik z siedzibą w Wrszwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Grant Thornton

Regulamin Sklepu Grant Thornton 1 Regulmin Sklepu Grnt Thornton Postnowieni ogólne 1 Sklep internetowy Grnt Thornton, dziłjący pod dresem http://www.sklep.grntthornton.pl, prowdzony jest przez Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o. o. Sp.

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

Zawór regulacyjny ZK210 z wielostopniową dyszą promieniową

Zawór regulacyjny ZK210 z wielostopniową dyszą promieniową Zwór regulcyjny z wielostopniową dyszą promieniową Zwór regulcyjny Opis Zwór regulcyjny służący do prcy przy wysokich ciśnienich różnicowych. Stosowny jest między innymi, w instlcjch przemysłowych i elektrownich,

Bardziej szczegółowo

Jeśli znakowi CE nie towarzyszy numer jednostki notyfikowanej, obowiązuje następujący język Dyrektywy dot. łodzi rekreacyjnych:

Jeśli znakowi CE nie towarzyszy numer jednostki notyfikowanej, obowiązuje następujący język Dyrektywy dot. łodzi rekreacyjnych: Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE Firm OTAGO jest uznnym producentem wielu rodzjów filtrów do uzdtnini wody pitnej, kotłowej, technologicznej. Specjlizujemy się w wytwrzniu urządzeń do oczyszczni

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

(dotycząca zgodności elektromagnetycznej); norma EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

(dotycząca zgodności elektromagnetycznej); norma EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej T-08 Sprwozdnie o przewozch morską i przyrzeżną flotą trnsportową Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A INVERTER SERIA MXZ Typoszereg MXZ gwrntuje cicy, wysokowydjny i elstyczny system, spełnijący wszystkie wymgni w zkresie klimtyzcji powietrz. 6 MXZ-2C30VA MXZ-2C40VA MXZ-2C52VA MXZ-3C54VA MXZ-3C68VA MXZ-4C71VA

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki krt A03 część A znk mrki form podstwow Znk mrki Portu Lotniczego Olsztyn-Mzury stnowi połączenie znku grficznego (tzw. logo) z zpisem grficznym (tzw. logotypem). Służy do projektowni elementów symboliki

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Jeśli znakowi CE towarzyszy numer jednostki notyfikacyjnej, obowiązuje następująca Dyrektywa dot. łodzi rekreacyjnych:

Jeśli znakowi CE towarzyszy numer jednostki notyfikacyjnej, obowiązuje następująca Dyrektywa dot. łodzi rekreacyjnych: Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

Zaoszczędź przestrzeń dzięki zastosowaniu sprężyn falistych TRUWAVE z drutu płaskiego

Zaoszczędź przestrzeń dzięki zastosowaniu sprężyn falistych TRUWAVE z drutu płaskiego Sprężyny fliste Zoszczędź przestrzeń dzięki zstosowniu sprężyn flistych TRUWAVE z drutu płskiego Sprężyny TruWve z drutu płskiego umożliwiją zoszczędzenie do 50% przestrzeni w kierunku osiowym w twoim

Bardziej szczegółowo

Instalacja nagrzewnicy wodnej TBLA

Instalacja nagrzewnicy wodnej TBLA Informcje ogólne Ngrzewnice do centrl GOLD są w trzech różnych wrintch wydjności. Ngrzewnice TBLA oferowne są w dwóch wrintch zbezpieczeń przeciw zmrzniu. Wrint stndrdowego zbezpieczeni orz wrint ze specjlnym

Bardziej szczegółowo