Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów"

Transkrypt

1 Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne... 4 Poznawanie komputera... 5 Klawiatura i dotykowa... 5 Napędy komputera... 6 Zasilanie... 8 Porty i złącza... 9 Włączanie/Wyłączanie komputera Uaktualnianie komputera Pierwsze kroki w Sieci Połącz się! Połączenia sieciowe Surfuj po Sieci! Korzystanie z systemu Windows i oprogramowania System Windows Zapraszamy! Konfiguracja komputera Packard Bell Recovery Management. 20 Packard Bell Updator Dokumentacja komputera Zainstalowane oprogramowanie Odtwarzanie plików multimedialnych 25 Regulacja głośności Helpdesk 29 Bezpieczne korzystanie z komputera Konserwacja Aktualizacje Bezpieczeństwo Pomoc zdalna systemu Windows Diagnozowanie i naprawa najczęstszych problemów Rozwiązywanie różnych problemów. 46 Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie oprogramowania i sterowników zainstalowanych fabrycznie Przywracanie systemu do stanu poprzedniego Przywracanie ustawień fabrycznych systemu Informacje o przepisach 57 Środowisko 60 Licencja oprogramowania 61 Indeks 62 Spis treści - 1

2 Nota o prawach autorskich Instrukcja szybkiego startu i rozwiązywania problemów Packard Bell. Copyright 2008 Packard Bell B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być kopiowana ani rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób, elektroniczny, chemiczny, ręczny lub inny, włączając w to kopiowanie, nagrywanie lub zapisywanie informacji i systemy odzyskiwania, w jakimkolwiek celu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Packard Bell B.V. Zrzeczenie się odpowiedzialności Packard Bell B.V. zrzeka się wszelkich gwarancji, zarówno jawnych, jak i domniemanych, w tym domniemanych gwarancji dotyczących przydatności handlowej produktu oraz jego przydatności do określonych celów, mając na uwadze produkt i dokumentację. Uaktualnienia elementów oprogramowania i sprzętu komputerowego są wykonywane regularnie. Dlatego też niektóre instrukcje, specyfikacje i ilustracje w poniższej dokumentacji mogą się nieznacznie różnić od tych, które Państwo posiadają. Wszystkie elementy opisane w tym podręczniku są przedstawione wyłącznie w celach ilustracji i nie zawsze mają odniesienie do Państwa konkretnego przypadku. Opisy w tym podręczniku nie dają żadnych praw ani uprawnień. Packard Bell B.V. zastrzega sobie prawo do wglądu i wprowadzania zmian lub poprawek do produktu lub dokumentacji w każdej chwili, bez obowiązku powiadomienia kogokolwiek o tego typu czynnościach. Packard Bell B.V. nie bierze odpowiedzialności za wynikowe lub przypadkowe zniszczenia, w tym utratę zysków w interesach lub jakąkolwiek szkodę handlową, spowodowane użyciem tego produktu. Znak towarowy Microsoft i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. FireWire jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. PS/2 jest znakiem towarowym firmy IBM. Google jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Google Inc. Packard Bell jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Packard Bell B.V. Wszystkie inne nazwy spółek i produktów są znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi lub serwisowymi należącymi do ich prawnych właścicieli. 2 - Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

3 WAżNE INFORMACJE Dziękujemy za zakup komputera Packard Bell! Poniższa instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z właściwościami komputera i pomoc w jego obsłudze. Pomoże również w utrzymaniu komputera i rozwiązaniu ewentualnych problemów. Aby najlepiej wykorzystać wszystkie możliwości komputera, Packard Bell zaleca wykonanie czynności opisanych poniżej przed rozpoczęciem pracy z komputerem. Kreator Setup my PC Dzięki firmie Packard Bell komputer można skonfigurować za pomocą jednej aplikacji. Konfiguracja komputera rozpocznie się automatycznie po pierwszym uruchomieniu komputera. Procedura ta nie jest skomplikowana i krok po kroku pozwoli skonfigurować dostęp do Internetu, program antywirusowy, kartę identyfikacyjną itd. (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie strona 20). Packard Bell Recovery Management W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu z komputerem i niemożności naprawienia go z zastosowaniem procedur opisanych w dołączonym Podręczniku szybkiego startu i rozwiązywania problemów, można skorzystać z programu Packard Bell Recovery Management. Spowoduje on przywrócenie komputera do stanu fabrycznego, pozwalając zachować wszystkie ustawienia i dane osobiste, które będzie można przywrócić później (patrz strona 20). Packard Bell Updator Aby zapewnić aktualność sterowników i oprogramowania komputera, użyj programu Packard Bell Updator zaraz po skonfigurowaniu połączenia internetowego (patrz strona 23). Instrukcja Packard Bell InfoCentre Aby lepiej poznać swój komputer, prosimy zapoznać się z instrukcją Packard Bell InfoCentre. Jest to elektroniczny podręcznik użytkownika zainstalowany na komputerze. Przynajmniej raz należy go uaktualnić w trybie online (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie strona 23). Witryna internetowa Packard Bell Warto często odwiedzać naszą witrynę internetową Dział obsługi (Support): można tam znaleźć poradnik rozwiązywania problemów online, aktualne informacje, pomoc, sterowniki i programy do pobrania. Packard Bell pomoc Prosimy zapisać numer seryjny komputera, datę i miejsce zakupu, a także nazwę modelu znajdującą się na okładce niniejszego podręcznika. Należy też zachować dowód zakupu. Przed zadzwonieniem prosimy zapisać wszelkie komunikaty o błędach powodujących problem i, jeśli to możliwe, usiąść przed włączonym komputerem. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić lepszą i szybszą obsługę. Ważne informacje - 3

4 INFORMACJE PODSTAWOWE BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA Środki ostrożności Aby wygodnie korzystać z komputera i uniknąć problemów zdrowotnych, należy postępować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi poniżej. Środowisko komputera Upewnij się, że komputer: znajduje się z dala od bezpośredniego wpływu słońca i źródeł ciepła; znajduje się z dala od pól magnetycznych lub jakichkolwiek urządzeń wytwarzających elektryczność statyczną: jest oddalony przynajmniej 30 centymetrów od telefonu komórkowego; nie stoi w zakurzonym lub wilgotnym miejscu; nie stoi na dywanie lub innej powierzchni, która może być naładowana elektrycznie. Kable Nie należy przykrywać zasilacza sieciowego ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów. Zapewni to odpowiednie chłodzenie zasilacza sieciowego w trakcie pracy. Należy używać tylko zasilacza sieciowego dostarczonego razem z komputerem. Choć inne zasilacze sieciowe mogą wyglądać podobnie, korzystanie z nich może uszkodzić komputer. Czyszczenie komputera nigdy nie rozpylaj środka do czyszczenia bezpośrednio na ekran; Jeśli na komputer wyleje się płyn, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć zasilacz od sieci, wyjąć akumulator i dokładnie wysuszyć przed ponownym uruchomieniem. W razie konieczności odczekaj jeden dzień. Zalecenia zdrowotne Jeśli pracujesz lub grasz przez kilka godzin, rób regularne przerwy. Co jakiś czas odwracaj wzrok od monitora. Nie używaj komputera, kiedy jesteś zmęczony. Komputer należy ustawić tak, aby możliwa była praca w naturalnej, wygodnej pozycji. Często używane przedmioty należy mieć w zasięgu ręki. Należy umieścić komputer bezpośrednio przed sobą, aby zwiększyć bezpieczeństwo i wygodę. Należy upewnić się, że notebook i tabliczka dotykowa znajdują się na wygodnej wysokości. Ekran powinien znajdować się w odległości cm od oczu użytkownika. Spód komputera, zasilacz oraz powietrze wylatujące z otworów wentylacyjnych podczas pracy komputera mogą być gorące. Unikaj ciągłego kontaktu komputera z ciałem i nie umieszczaj go na kolanach podczas pracy. Upewnij się, że otwory wentylacyjne komputera nie są zakryte ani zablokowane. Nie kładź komputera na miękkiej powierzchni (np. na dywanie, krześle lub łóżku) otwory wentylacyjne mogą być wtedy zakryte. W wyniku pewnych powtarzalnych czynności mogą wystąpić lub nasilić się problemy z dłońmi, nadgarstkami, rękami, szyją, ramionami, nogami i plecami. Aby zredukować ryzyko wystąpienia tych problemów, podczas pisania nadgarstki powinny być wyprostowane i znajdować się nad klawiaturą. W przypadku odczuwalnego bólu, mrowienia, drętwienia lub innych dolegliwości, skontaktuj się z lekarzem. 4 - Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

5 Radzimy, żeby rodzice kontrolowali, w jakie gry grają ich dzieci. W przypadku wystąpienia jakikolwiek z poniższych objawów u Ciebie lub Twojego dziecka: zawroty głowy, zamglony wzrok, drgania oczu lub mięśni, utrata przytomności, dezorientacja, jakiekolwiek mimowolne ruchy lub konwulsje, NATYCHMIAST przerwij pracę i skonsultuj się z lekarzem. Mogą one wystąpić, nawet jeśli dana osoba nie chorowała na epilepsję. POZNAWANIE KOMPUTERA Klawiatura i dotykowa Klawiatura Klawiatura służy do wprowadzania tekstu lub poleceń. Funkcje klawiszy zależą od programu. Klawiatura przedstawiona w niniejszym podręczniku jest tylko przykładowa. Układ danej klawiatury może być trochę inny. Pełny opis klawiatury znajduje się w instrukcji InfoCentre. ➒ ➊ ➋ ➌ ➑ ➍ ➓ ➐ ➎ ➏ 1. Liczby: służą do wprowadzania liczb i znaków specjalnych. Aby wpisać znak u góry, należy nacisnąć jednocześnie klawisz [Shift], a aby wpisać znak po prawej, należy nacisnąć jednocześnie klawisze [Ctrl] + [Alt]. 2. Backspace: służy do cofania o jedno miejsce i usuwania działania ostatniego naciśniętego klawisza. 3. Del: służy do usuwania znaków na prawo od kursora lub jakiegokolwiek podświetlonego elementu. 4. Klawiatura numeryczna: pełni funkcje drugiego zestawu klawiszy kursora. Aby wprowadzać liczby, należy nacisnąć klawisz [Numlock]. 5. Strzałki: służą do przesuwania kursora do góry, na dół, w lewo i w prawo. 6. Enter: służy do wprowadzania polecenia, wstawiania przerwy między akapitami w tekście lub akceptowania wybranej opcji. 7. Spacja: służy do wprowadzania pustej przestrzeni w tekście. 8. Shift: służy do wprowadzania wielkich liter w kombinacji z klawiszami liter. 9. Esc: służy do anulowania ostatniego zadania. 10.Fn: Naciśnięcie tego przycisku w kombinacji z przyciskami [F1] do [F12] (niebieskie symbole) uaktywnia funkcje specjalne. Uwaga! Za względu na ograniczoną wielkość i wagę, w niektórych komputerach stosowana jest klawiatura kompaktowa, która nie zawiera klawiatury numerycznej. W takim przypadku można korzystać ze zintegrowanej klawiatury, włączając funkcję Num Lock i posługując się klawiszami z niebieskimi symbolami ➏ Informacje podstawowe - 5

6 (pośrodku klawiatury, z prawej). Aby przywrócić normalne funkcje klawiszy, należy jeszcze raz nacisnąć klawisz Num Lock. Tabliczka dotykowa Tabliczka dotykowa umożliwia sterowanie strzałką na ekranie. Ta strzałka jest nazywana wskaźnikiem lub kursorem. Kursor odwzorowuje ruch palca po tabliczce wrażliwej na ruch. Za pomocą jednego z przycisków tabliczki dotykowej można wybrać lub uaktywnić polecenie wskazywane przez kursor. Na tabliczkę dotykową nie należy wywierać dużego nacisku. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy powoduje zaznaczenie elementu pod kursorem. Dwukrotne kliknięcie powoduje uruchomienie programu wskazywanego przez kursor lub zaznaczenie całego słowa w edytorze tekstu. Dwukrotne szybkie stuknięcie w powierzchnię tabliczki dotykowej odpowiada dwukrotnemu kliknięciu. Kliknięcie prawym przyciskiem powoduje wyświetlenie menu rozwijanego. Uwaga! Do notebooka można podłączyć mysz. Służy do tego port USB. Tabliczka dotykowa będzie nadal aktywna. Można poprawić ruchliwość i widoczność wskaźnika! Należy kliknąć menu Start > Panel sterowania > Mysz > Opcje wskaźnika. Napędy komputera Napędy opisane poniżej są powszechnie stosowane w komputerach Packard Bell. Jednak nie oznacza to, że są także obecne w Twoim komputerze lub że mogą w nim być tylko te napędy. Dokumentacja dotycząca zakupionego modelu komputera jest dostępna w instrukcji Packard Bell InfoCentre. Czytnik kart pamięci Karty pamięci są stosowane w szerokiej gamie aparatów cyfrowych, urządzeń PDA, odtwarzaczy MP3 i telefonów komórkowych. Wybrane komputery mają czytnik kart pamięci typu all-in-one, który pozwala odczytywać i zapisywać najbardziej popularne typy, takie jak MMC (Multi Media Card ), SD (Secure Digital) czy MS (Memory Stick ). Formatowanie karty Przed pierwszym użyciem karty należy ją sformatować. 1. Włożyć kartę do odpowiedniego gniazda i kliknąć Start > Komputer. 2. Prawym przyciskiem kliknąć ikonę karty i wybrać polecenie Formatuj. 3. Kliknąć Start w oknie formatowania, a następnie kliknąć OK. 6 - Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

7 Wyjmowanie karty z zewnętrznego czytnika kart 1. Kliknąć ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu w Obszarze powiadomień (obok zegara). 2. Kliknąć opcję Bezpiecznie usuń masowe urządzenie magazynujące USB. 3. Poczekać, aż pojawi się komunikat Sprzęt może być bezpiecznie usunięty. 4. Wyjąć kartę. Napędy optyczne Napęd optyczny służy do odczytywania (lub zapisywania) danych z różnego rodzaju płyt CD lub DVD (np. Audio CD, CD-ROM lub DVD). Napędy tylko do odczytu (Read-only ROM) Niektóre napędy optyczne umożliwiają wyłącznie odczyt danych z płyt; nie można ich stosować do zapisywania nowych informacji. Służą one do odtwarzania filmów, instalowania programów i odczytu danych, takich jak zdjęcia lub muzyka. Napędy do zapisu (Recordable R) lub odczytu i zapisu (Re-Writable RW): Poza odczytem danych z odpowiednich płyt napęd optyczny zainstalowany w komputerze może także oferować opcję zapisu (lub wypalania ) danych na obsługiwanych płytach. Za pomocą tych napędów można kopiować płyty CD, tworzyć własne kompilacje utworów, cyfrowe albumy zdjęć lub bezpieczne kopie cennych danych. Do zapisywania danych na płytach nagrywalnych potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie. Uwaga! Przed skopiowaniem płyty CD upewnij się, że jej zawartość nie jest chroniona znakami towarowymi ani prawami autorskimi i że masz uprawnienia do jej powielania. W większości krajów dozwolone jest tworzenie archiwalnych kopii zapasowych oprogramowania lub kopiowanie muzyki na własny użytek. Obsługiwane typy płyt nagrywalnych Nagrywarka DVD±RW: Napędy DVD±RW (lub podwójne napędy DVD) zapisują dane na płytach obsługiwanych przez napędy DVD-RW, jak i DVD+RW i ewentualnie na płytach DVD-RAM (w zależności od danych technicznych napędu). Nagrywarka Double-Layer DVD-RW: Napędy Double-Layer DVD-RW (lub napędy DVD+R9 DL) zapisują dane na nagrywalnych płytach CD, nagrywalnych płytach DVD ( - lub + ), płytach DVD- RAM oraz płytach dual layer, czyli dwuwarstwowych, na których można zapisać prawie dwa razy tyle danych, co na normalnych płytach. Napęd Blu-Ray typu Combo: Napędy Blu-Ray typu Combo zapisują dane na przeznaczonych do tego płytach CD, wszystkich standardowych DVD (poza Blu-Ray DVD), i umożliwiają odczyt danych z płyt Blu-Ray. Nagrywarka Blu-Ray: Napędy Blu-Ray zapisują dane na przeznaczonych do tego płytach CD, wszystkich standardowych DVD i Blu-Ray. Nie obsługują zapisu danych na przeznaczonych do tego płytach HD DVD. Uwaga! Płyt i urządzeń w standardzie HD DVD nie można używać razem z urządzeniami Blu-ray. Środki ostrożności Zanim uruchomisz program, włóż płytę do napędu. Nie wpychaj podajnika na siłę. Upewnij się, że płyta została prawidłowo ułożona, a następnie delikatnie wsuń podajnik. Informacje podstawowe - 7

8 Przed wyjęciem płyty z napędu zamknij program, który z niej korzysta. W przeciwnym razie może to doprowadzić do zawieszenia komputera. Jeśli to nastąpi, należy ponownie uruchomić komputer za pomocą Menedżera zadań Windows. Jeśli podajnik na płyty nie otwiera się, można spróbować otworzyć go ręcznie: 1. Należy wyłączyć komputer. 2. Ostrożnie włożyć rozprostowany spinacz do papieru w port otwierania awaryjnego (jeśli jest dostępny). Nie należy używać w tym celu ołówka, ponieważ grafit może się złamać wewnątrz portu i uszkodzić napęd. Podajnik powinien być zamknięty, gdy napęd nie jest używany. Nie należy dotykać soczewki optycznej wewnątrz napędu. Jeśli soczewka zostanie zabrudzona, napęd optyczny może nie działać prawidłowo. Nie należy wycierać soczewki normalną szmatką. W tym celu należy używać wacika. Napęd optyczny jest sklasyfikowany jako produkt laserowy klasy 1. Uwaga! Ten produkt zawiera technologię chronioną prawem autorskim przez Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych i inne prawa własności intelektualnej. Wykorzystywanie tej technologii chronionej prawem autorskim odbywa się za zgodą Macrovision. Jest ona przeznaczona do zastosowań domowych i innych ograniczonych zastosowań wizyjnych, chyba że Macrovision postanowi inaczej. Stosowanie technik inżynierii wstecznej lub dezasemblacja są zabronione. Zasilanie Zasilacz sieciowy Komputer może korzystać z zasilania stałego za pomocą zewnętrznego zasilacza sieciowego (zwanego potocznie cegłą ). Kabel zasilania jest dostarczony w zestawie i odpowiada normom kraju zakupu komputera. Zasilacz sieciowy zapewnia moc potrzebną do pracy komputera, a także do ładowania akumulatora. Uwaga: Nie należy przykrywać zasilacza sieciowego ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów. Zapewni to odpowiednie chłodzenie zasilacza sieciowego w trakcie pracy. Należy używać tylko zasilacza sieciowego dostarczonego razem z komputerem. Choć inne zasilacze sieciowe mogą wyglądać podobnie, korzystanie z nich może uszkodzić komputer. Zasilacz sieciowy i spód komputera mogą się nagrzać po dłuższym czasie używania. Jest to zwyczajne zjawisko, ale przy dłuższym kontakcie z ciałem może spowodować obrażenia. Akumulatory W przypadku braku dostępu stałego źródła zasilania, komputer korzysta z akumulatora. Jest on wymienny, co pozwala korzystać z kilku akumulatorów podczas dłuższych podróży albo wymienić zużyty akumulator, gdy utraci prawidłową wydajność. Uwaga! Akumulator jest fabrycznie naładowany, ale podczas transportu i magazynowania może się częściowo rozładować. Przy pierwszym użyciu komputera należy podłączyć zasilacz sieciowy i całkowicie naładować akumulator. Więcej informacji na temat akumulatora komputera znajdziesz w InfoCentre. 8 - Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

9 Czas eksploatacji akumulatora Czas eksploatacji akumulatora zależy od jego pojemności, a także sposobu użytkowania komputera i jego konfiguracji. Wydajność akumulatora będzie malała w miarę eksploatacji. Wydłużanie czasu eksploatacji akumulatora Istnieje kilka prostych sposobów na przedłużenie czasu eksploatacji akumulatora głównego, o których warto pamiętać w podróży. Jednym z nich jest obniżenie jasności ekranu (większość komputerów automatycznie obniża jasność ekranu podczas korzystania z akumulatora). Najdłuższy czas eksploatacji akumulatora można uzyskać w następujących warunkach: Akumulator jest nowy i całkowicie naładowany. Żadne urządzenia zewnętrzne (np. karty ExpressCard) ani opcje (np. funkcje bezprzewodowej sieci LAN) nie są podłączone do komputera ani włączone. Dysk twardy komputera, napęd optyczny i procesor nie są używane lub są używane w niewielkim stopniu. Włączone są funkcje zarządzania zasilaniem. Można zmienić ustawienia zasilania komputera, klikając menu Start > Panel sterowania > Opcje zasilania. Aby uniknąć ograniczenia czasu eksploatacji niektórych typów akumulatorów, należy je konserwować. Nie wystawiać akumulatora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Ekstremalne temperatury mogą źle wpływać na wydajność akumulatora. Najlepiej używać akumulatora i ładować go w temperaturze pokojowej. Wymiana akumulatora Akumulatory są wyjmowane i wymienne. Zanim wymienisz akumulator, przeczytaj informacje na temat bezpiecznego obchodzenia się z akumulatorem. W niektórych komputerach niewielka bateria litowa (bateria CMOS) podtrzymuje przechowywanie podstawowych danych konfiguracyjnych (np. daty i godziny). Jeśli bateria nie podtrzyma przechowywania tych informacji, zalecamy skontaktowanie się z wykwalifikowanym technikiem w celu wymiany baterii. Środki ostrożności i utylizacja akumulatora Akumulatory zawierają mieszankę środków chemicznych, z którymi należy się obchodzić ostrożnie. Przed zutylizowaniem akumulatora należy zakleić styki taśmą samoprzylepną. Nie należy rozbierać akumulatora. Nie należy wyrzucać zużytych akumulatorów razem ze zwykłymi odpadkami. Ostateczna utylizacja baterii / akumulatorów powinna odbywać się zgodnie ze wszystkimi prawami i przepisami obowiązującymi w danym kraju. Należy skontaktować się z lokalnymi władzami zajmującymi się wywozem śmieci, aby uzyskać informacje dotyczące segregacji śmieci, recyklingu i utylizacji akumulatorów. Nieprawidłowa wymiana akumulatora grozi wybuchem. Akumulator należy wymienić na taki sam lub jego odpowiednik zalecany przez producenta. Porty i złącza Rodzaje portów i złączy opisane poniżej są zazwyczaj stosowane w komputerach Packard Bell. Nie oznacza to jednak, że są obecne w Twoim komputerze lub że mogą w nim być tylko te porty. Dokumentacja dotycząca zakupionego modelu komputera jest dostępna w instrukcji InfoCentre. Środki ostrożności Przed przyłączeniem jakiegokolwiek urządzenia, sprawdź instrukcje instalacji dostarczone wraz z tym urządzeniem. Nie usuwaj urządzenia, jeśli używa go komputer. Większość urządzeń jest opracowana w technologii hot-pluggable. Oznacza to, że można je dodawać i usuwać bez konieczności wyłączania komputera. Zostaną automatycznie wykryte i zainstalowane. Informacje podstawowe - 9

10 Przed usunięciem należy je jednak wyłączyć (patrz Wyjmowanie karty z zewnętrznego czytnika kart na str. strona 7). Porty łączności Sieć Służy do podłączania komputera do sieci (LAN) lub niektórych szybkich łącz internetowych. Modem Wewnętrzny faks/modem pozwala połączyć się z Internetem za pomocą gniazdka telefonicznego. Port sieciowy wygląda bardzo podobnie do portu modemu; są one często umieszczone obok siebie. Port sieciowy jest odrobinę większy od portu modemowego. Uwaga! Gdy nadchodzi burza, należy rozłączyć wszystkie kable połączeń; wyciągnąć wtyczkę modemu z gniazda telefonicznego, złącze TV z gniazda anteny i wszelkie inne kable sieciowe. Uderzenie pioruna w pobliżu linii telefonicznych lub anteny może spowodować zniszczenie modemu, sieci, karty TV lub nawet całego komputera. Pamiętaj, że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń związanych z uderzeniem pioruna. Porty rozszerzeń USB (Universal Serial Bus) porty USB pozwalają podłączyć do komputera różne urządzenia zewnętrzne (np.: klawiaturę, drukarkę, skaner). Port IEEE 1394 (FireWire) (znany też jako FireWire lub i.link) pozwala podłączyć do komputera szybkie urządzenia cyfrowe, takie jak cyfrowe kamery wideo, zewnętrzne napędy dysku twardego czy skanery. ExpressCard to gniazdo pozwala korzystać z karty rozszerzeń ExpressCard/34 lub ExpressCard/54. Uwaga! Nie ma możliwości korzystania z urządzenia typu PC Card za pomocą gniazda ExpressCard. esata Port esata pozwala podłączyć kompatybilne zewnętrzne urządzenie pamięci (zazwyczaj dysk twardy) z szybkim łączem SATA. Porty wyświetlacza i audio Port VGA służy do podłączania monitora za pomocą portu VGA. Odpowiedni kabel jest zazwyczaj dołączony do monitora. Port DVI służy do podłączania monitora za pomocą portu DVI (Digital Video Interface). Odpowiedni kabel jest zazwyczaj dołączony do monitora. Uwaga! Wiele monitorów używa analogowego złącza 15-wtykowego, dlatego też może być konieczne wykorzystanie przejściówki lub przewodu DVI-złącze analogowe. Złącze S-Video (wyjście TV) wyjście sygnałowe TV S-Video pozwala podłączyć komputer do obsługiwanego telewizora. Złącze HDMI (wyjście sygnałowe TV) wyjście sygnałowe TV pozwala podłączyć do komputera obsługiwane urządzenia (np. telewizor HD) za pomocą jednego, wygodnego kabla. Uwaga! Aby korzystać z głośników telewizora, trzeba zmienić wyjście audio (patrz strona 28) lub podłączyć komputer do telewizora (lub systemu głośników) za pomocą wyjścia sygnału audio w komputerze. Wyjście sygnału audio służy do podłączania słuchawek stereofonicznych lub aktywnych głośników. Podłączenie urządzenia audio powoduje dezaktywację wbudowanych głośników Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

11 Inne złącza Mikrofon pozwala podłączyć zewnętrzny mikrofon do wykonywania nagrań monofonicznych. Komputer pozwala też wzmacniać sygnał mikrofonu. Po podłączeniu zewnętrznego mikrofonu, mikrofon wewnętrzny wyłącza się. Czytnik kart pamięci czytnik kart pamięci służy do przechowywania i przesyłania danych między różnymi urządzeniami cyfrowymi, takimi jak aparaty cyfrowe, PDA, odtwarzacze MP3 czy telefony komórkowe (patrz strona 6). Karta telewizyjna pozwala podłączyć antenę i oglądać analogowy lub cyfrowy sygnał telewizyjny na ekranie komputera (patrz strona 25). Do podłączenia anteny może być potrzebny adapter jeśli komputer jest wyposażony w dwa porty karty telewizyjnej, użyj rozgałęziacza i podłącz antenę do obu portów. Uwaga! Karta telewizyjna musi być zgodna z emitowanym sygnałem. Zasilacz sieciowy (wejście DC) pozwala podłączyć komputer do dołączonego zasilacza. Komputer wymaga zasilacza z certyfikatem Packard Bell. Inne funkcje Odbiornik zdalnego sterowania odbiornik zdalnego sterowania (Commercial IR) pozwala sterować funkcjami multimedialnymi komputera z oddali za pomocą pilota zdalnego sterowania (element opcjonalny). Uwaga! Ten czujnik nie jest pełnym portem podczerwieni i może odbierać tylko sygnały z pilota. Nie może być używany do komunikacji z telefonem komórkowym. Zatrzask blokady Kensington umożliwia zainstalowanie blokady Kensington lub innego urządzenia zabezpieczającego komputer przed kradzieżą. Włączanie/Wyłączanie komputera Włączanie komputera 1. Najpierw należy włączyć wszystkie urządzenia podłączone do komputera, naciskając na nich główne przełączniki ON/OFF. 2. Potem należy włączyć komputer, naciskając główny przełącznik ON/OFF. Aby współużytkować komputer z innymi domownikami, zachowując własne ustawienia systemu, można ustanowić osobne konta dla każdego użytkownika. Każdy użytkownik może w każdej chwili uzyskać dostęp do ustawień swojego konta, klikając Start > Panel sterowania > Konta użytkowników. Więcej informacji na temat zarządzania kontem znajduje się w punkcie Kontrola konta użytkownika. Sleep mode Aby zapisać sesję i przejść do trybu niskiego poboru mocy, należy nacisnąć przycisk Sleep. W ten sposób można szybko wznowić pracę (patrz: Opcje zasilania). ➊ ➋ Informacje podstawowe - 11

12 Uwaga: Można także wyłączyć komputer bez pomocy menu Start systemu Windows. Wystarczy zamknąć wszystkie aplikacje i nacisnąć przycisk zasilania. Wyłączanie komputera Przed wyłączeniem komputera należy upewnić się, że wszystkie aplikacje są zamknięte. ➊ ➋ ➌ Po wyłączeniu komputera należy także powyłączać wszystkie urządzenia zewnętrzne, jeśli mają przycisk zasilania. Wymuszone wyłączenie Jeżeli komputer nie odpowiada, należy spróbować użyć Menedżera zadań. Za pomocą tego narzędzia można uzyskać informacje na temat wydajności systemu oraz programów i procesów działających na komputerze. W tym celu należy jednocześnie nacisnąć klawisze [Ctrl]+[Alt]+[Del] i w menu podręcznym kliknąć opcję Menedżer zadań. W Menedżerze zadań należy kliknąć kartę Aplikacje i wybrać zadanie do zakończenia, a następnie kliknąć polecenie Zakończ zadanie. Ostrzeżenie! Jeżeli komputer nadal nie odpowiada, należy nacisnąć przycisk zasilania, aby wyłączyć komputer. Przycisk należy przytrzymać, dopóki nie zgasną wszystkie diody LED, i odczekać ok. 30 s przed ponownym uruchomieniem komputera. Opcje zasilania Opcje zasilania systemu Windows mogą monitorować stan zasilania komputera, pozwalając oszczędzać energię. Schemat zasilania można dostosować do potrzeb użytkownika. Dostępne są cztery tryby oszczędzania energii: wyłączenia, gotowości, hibernacji i uśpienia. Stan uśpienia łączy w sobie prędkość stanu gotowości z funkcjami ochrony danych i niskim poziomem poboru mocy stanu hibernacji. Wznowienie pracy na komputerze w stanie uśpienia zajmuje zaledwie kilka sekund. Dzięki temu można rzadziej włączać i wyłączać komputer. Stan uśpienia nie tylko ogranicza poziom poboru mocy, ale także pomaga chronić dane. Aby uzyskać więcej informacji na temat personalizowania ustawień komputera, należy kliknąć Start > Pomoc i obsługa techniczna Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

13 Uaktualnianie komputera Packard Bell dokłada wszelkich starań, aby obsługa komputera była jak najłatwiejsza i najbardziej przyjemna. Ponieważ potrzeby związane z zastosowaniem komputera mogą się rozwinąć, Packard Bell jest do dyspozycji, by pomóc wybrać odpowiednie akcesoria i w pełni wykorzystać możliwości komputera. Pamięć Pamięć (RAM) jest kluczowym elementem komputera. Jeśli uruchamiasz pamięciochłonne aplikacje, takie jak edycja zdjęć lub cyfrowego obrazu wideo, czy też gry 3D, dodanie pamięci zwiększy wydajność komputera i pomoże mu szybciej pracować. Aby możliwie najlepiej dopasować moduł pamięci do swojego komputera Packard Bell, możesz zastosować konfigurację elektroniczną, którą znajdziesz w witrynie Konfiguracja krok po kroku jest najlepszym wyborem, żeby szybko i łatwo znaleźć odpowiedni moduł, bez ryzyka błędu, po konkurencyjnej cenie. Przechowywanie Jeśli potrzebujesz dodatkowej przestrzeni pamięci, chcesz stworzyć kopie zapasowe lub potrzebujesz wymiennego nośnika danych do przenoszenia danych, zewnętrzny dysk twardy będzie wygodnym rozwiązaniem w rozbudowie komputera. Wystarczy podłączyć go do portu FireWire lub USB i przenieść tam dane w kilka sekund. Jeśli chcesz stworzyć tymczasowe kopie zapasowe, jest to znacznie szybsza metoda niż wypalanie CD czy DVD! Napędy o dużej pojemności także doskonale nadają się do przechowywania ulubionej muzyki, zdjęć i filmów wideo, dzięki czemu możesz je zabierać ze sobą, gdziekolwiek zechcesz! Wejdź na stronę aby poznać nasze akcesoria, zrobić zakupy przez Internet czy też znaleźć sklep blisko siebie. Konwergencja Firma Packard Bell chce umożliwić jak najlepsze wykorzystanie możliwości, jakie daje dzisiejsza, coraz bardziej cyfrowa rzeczywistość, oferując produkty idealnie dopasowane do już istniejących i dopiero powstających zadań związanych z cyfrowymi danymi. Nasze produkty stanowią integrację najlepszych technologii i umożliwiają korzystanie z najnowszych udogodnień, jak bezprzewodowy dostęp do Internetu, praca w sieci WiFi czy cyfrowe multimedia. Nasza oferta z zakresu domowej rozrywki zawiera kolekcję odtwarzaczy plików MP3, które umożliwiają zabranie technologii i rozrywki ze sobą w dowolne miejsce! Już dziś odwiedź witrynę internetową i wejdź do strefy, gdzie technologia nigdy nie jest źródłem stresu, lecz wzbogacenia! Gwarancja Komputery firmy Packard Bell są objęte ograniczoną gwarancją. Aby zapewnić użytkownikom spokojny sen, firma Packard Bell oferuje opcjonalne pakiety PB Care pozwalające przedłużyć standardowy okres gwarancyjny do trzech lat (rok + dwa dodatkowe lata) i poszerzyć obsługę gwarancyjną o serwis z wizytą u klienta dla komputerów. Więcej informacji znajduje się w witrynie internetowej Jeżeli gwarancja wygaśnie lub jeśli pakiet PB Care nie jest dostępny na jakimś obszarze, nie ma powodu do zmartwień firma Packard Bell ma rozwiązanie i tego problemu. Wyznaczyliśmy autoryzowane Informacje podstawowe - 13

14 punkty serwisowe, które zapewniają użytkownikom najwyższą jakość usług! Zatrudniają one doświadczonych techników, specjalnie przeszkolonych do obsługi produktów Packard Bell. Recykling Kupiłeś właśnie nowy komputer i zastanawiasz się, co możesz zrobić ze starym sprzętem? Nie wyrzucaj go! Firma Packard Bell zachęca do recyklingu! Większość sprzętu komputerowego zawiera szkodliwe materiały, które najlepiej przechowywać z dala od wysypisk śmieci. Poprzez recykling, wiele materiałów wykorzystywanych w komputerach może być odzyskanych i użytych ponownie. Wiele organizacji charytatywnych prowadzi zbiórkę sprzętu komputerowego, inne firmy mogą naprawić i sprzedać jako używane komputery. Więcej informacji na temat utylizacji produktu znajduje się w części Informacje o przepisach na str. strona Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

15 PIERWSZE KROKI W SIECI Połącz się! I NFORMACJE PODSTAWOWE Używanie Internetu to naturalny element codziennego korzystania z komputera. Aby uprościć życie użytkownikom, firma Packard Bell dołączyła wszystkie narzędzia potrzebne do rozpoczęcia korzystania z Internetu! Operator usług internetowych Aby uzyskać połączenie, musisz być zarejestrowany u Operatora usług internetowych (ISP), który zapewnia fizyczne połączenie między komputerem a Internetem. Wybrane komputery mają już wcześniej zainstalowanego ISP. Jeśli chcesz korzystać z usług niesugerowanego operatora usług internetowych, zapoznaj się z instrukcjami dołączonymi do pakietu instalacyjnego operatora. Typy połączeń W zależności od modelu komputera, lokalizacji i wymagań komunikacyjnych, istnieje kilka sposobów połączenia się z Internetem. Telefoniczne Większość komputerów zawiera standardowe łącze telefoniczne (modem). Pozwala to na połączenie z Internetem przy użyciu linii telefonicznej. W połączeniu telefonicznym, nie można używać modemu ani telefonu jednocześnie na tej samej linii telefonicznej. Ten typ połączenia zalecany jest tylko wtedy, gdy mamy ograniczony dostęp do Internetu, ponieważ prędkość połączenia jest zbyt mała, a czas połączenia jest zazwyczaj liczony za godzinę. DSL (np. ADSL) DSL (cyfrowa linia abonencka) to połączenie stałe, które uruchamiane jest przez linię telefoniczną. Ponieważ DSL i telefon nie działają na tych samych częstotliwościach, można używać telefonu w tym samym czasie, kiedy podłączony jest Internet. Aby można było łączyć się przez DSL, musisz być blisko głównego biura operatora telefonii (usługa jest czasem niedostępna na obszarach poza miastem). Prędkość połączenia różni się w zależności od lokalizacji użytkownika, ale łącze DSL zwykle zapewnia bardzo szybką i niezawodną łączność z Internetem. Ponieważ jest to łącze stałe, opłaty są zazwyczaj naliczane miesięcznie. Uwaga! Łącze DSL wymaga odpowiedniego modemu. Modem zazwyczaj dostarcza operator po wykupieniu jego usług. Wiele z tych modemów ma wbudowany router zapewniający dostęp do sieci i łączność Wi-Fi. Kablowe Połączenie kablowe zapewnia szybkie i stałe usługi internetowe poprzez linię telewizji kablowej. Usługa ta dostępna jest zazwyczaj w dużych miastach. Można używać telefonu i oglądać telewizję kablową w tym samym czasie, gdy jesteśmy połączeni z Internetem. Informacje podstawowe - 15

16 Połączenia sieciowe LAN (Local Area Network) to grupa komputerów (na przykład w budynku biurowym lub w domu), które mają wspólną linię komunikacyjną i zasoby. Gdy sieć zostanie ustawiona, można wówczas wspólnie korzystać z plików, urządzeń peryferyjnych (takich jak drukarka) i połączenia z Internetem. Można ustawić LAN, używając technologii przewodowych (jak Ethernet) lub bezprzewodowych (jak WiFi czy Bluetooth). Sieci bezprzewodowe Lokalna sieć bezprzewodowa (lub w skrócie WLAN) to połączenie między dwoma lub większą liczbą komputerów bez użycia przewodów. Coraz bardziej popularnym przykładem takiej sieci jest WiFi (ang. wireless fidelity ). Sieć WiFi jest prosta w instalacji i umożliwia udostępnianie plików, urządzeń zewnętrznych i łącz internetowych. Uwaga! Bardziej szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w samouczku sieci bezprzewodowych w instrukcji InfoCentre. Jakie korzyści daje sieć bezprzewodowa? Mobilność Sieci WLAN pozwalają użytkownikom wspólnie korzystać z plików i urządzeń będących elementami sieci, np. drukarek i skanerów. Z połączenia internetowego można korzystać na kilku komputerach. Szybkość i łatwość instalacji Sieć WLAN instaluje się szybko i łatwo, bez konieczności ciągnięcia kabli przez ściany i sufity. Komponenty sieci WLAN Do utworzenia bezprzewodowej sieci w domu są potrzebne następujące elementy: Punkt dostępowy (router) Punkty dostępowe (routery) są stacjami nadawczo-odbiorczymi emitującymi dane w otaczającą je przestrzeń. Działają one na zasadzie pośredników między siecią przewodową a bezprzewodową. Większość routerów ma wbudowany modem DSL, który umożliwia dostęp do szybkiego łącza internetowego DSL. Zwykle to operator usług internetowych (ISP) dostarcza modem lub router po wykupieniu abonamentu. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji punktu dostępowego/routera znajdują się w dołączonej do niego dokumentacji. Sieć kablowa (RJ45) Sieć kablowa (zwana także RJ45) służy do łączenia komputerów z punktem dostępowym (patrz: ilustracja poniżej); za pomocą takich samych kabli do punktów dostępowych są podłączane urządzenia peryferyjne. Karta sieci bezprzewodowej Komputer jest zazwyczaj wyposażony w wewnętrzną kartę sieci bezprzewodowej. Jeśli nie, możesz kupić odpowiedni adapter USB. Podłącz go do jednego z portów USB w komputerze, aby uzyskać dostęp do sieci bezprzewodowej Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

17 Schemat działającej sieci 1. Punkt dostępu/router 2. Komputer stacjonarny 3. Modem 4. Drukarka 5. Komputer przenośny 6. PDA/Smartphone 7. Sieć kablowa (RJ45) ➎ ➐ ➊ ➍ ➐ ➐ ➌ ➏ ➋ Udostępnianie połączenia internetowego w trybie Ad-Hoc Funkcja udostępniania połączenia internetowego (ICS) w systemie Microsoft Windows Vista pozwala korzystać z jednego łącza internetowego na kilku komputerach. Wbudowana obsługa bezprzewodowych sieci LAN (WLAN) w standardzie IEEE pozwala tworzyć sieci bezprzewodowe w trybie Ad- Hoc. Te dwie funkcje mogą być używane jednocześnie w celu udostępniania połączenia internetowego osobom podłączonym do bezprzewodowej sieci ad-hoc. Jest to doskonały sposób łączenia w przypadku braku punktu dostępowego (routera). Włączanie/wyłączanie połączenia sieci WiFi Większość komputerów jest wyposażona w przycisk WiFi, który włącza i wyłącza obsługę sieci bezprzewodowej. Jeśli komputer nie ma przycisku WiFi, obsługę sieci bezprzewodowej można włączać i wyłączać, a także zarządzać udostępnianą treścią za pomocą opcji zarządzania siecią. Kliknij Start > Sieć > Centrum sieci i udostępniania. Surfuj po Sieci! Do surfowania po Internecie potrzebny jest program zwany przeglądarkąinternetową. Packard Bell wybrała dla Państwa przeglądarkę Windows Internet Explorer. Umożliwia ona łatwiejsze i bezpieczniejsze przeglądanie Internetu. Po podłączeniu komputera do Internetu należy kliknąć skrót Internet Explorer na pulpicie i na nowo rozpocząć swoją przygodę z Siecią! Informacje podstawowe - 17

18 Funkcje przeglądarki Internet Explorer Tak wygląda strona startowa przeglądarki Internet Explorer. Poniżej opisaliśmy jej podstawowe cechy. ➑ ➐ ➎ ➌ ➏ ➒ ➋ ➍ ➊ 1. Łącze do menu Pomoc: wystarczy kliknąć, aby wyświetlić Pomoc przeglądarki Internet Explorer. Znajdują się tam informacje na temat przeglądarki Internet Explorer jak również jej krótka prezentacja. Można także nacisnąć klawisz [F1] na klawiaturze komputera. 2. Przyciski minimalizacji, maksymalizacji i zamykania okna. 3. Pasek adresu: Wpisz adres internetowy (np.: i nacisnąć klawisz Enter na klawiaturze, aby bezpośrednio przejść do wpisanego adresu. 4. Pole wyszukiwania błyskawicznego: pozwala wyszukiwać informacje w sieci bez otwierania strony wyszukiwarki. Opcje wyszukiwania można dostosować do własnych potrzeb, np. wybierając ulubioną wyszukiwarkę jako domyślną. Lista dostępnych wyszukiwarek jest dostępna na liście rozwijanej. 5. Przyciski Wstecz i W przód: służą do przechodzenia do następnej lub poprzedniej strony podczas przeglądania Internetu. 6. Karty: są umieszczone w górnej części okna przeglądarki i umożliwiają przechodzenie między wieloma stronami w jednym oknie. 7. Podgląd kart: można przeglądać i wybierać otwarte karty za pomocą miniatur wyświetlanych w jednym oknie. 8. Centrum ulubionych: umożliwia zarządzanie ulubionymi witrynami, historią przeglądania oraz subskrybowanymi kanałami RSS za pomocą zaledwie kilku kliknięć. 9. Kanały RSS: pozwalają na bieżąco śledzić ulubione witryny w sposób automatyczny. Podświetlona ikona na pasku narzędzi oznacza, że witryna oferuje kanał, który można subskrybować i otrzymywać powiadomienia w chwili aktualizacji jej treści. Przeglądarka dostarcza te informacje do Centrum ulubionych. Gwarantuje to dostęp do najświeższych wiadomości, wyników sportowych itp. Uwaga! Przeglądarka Internet Explorer zawiera filtr witryn wyłudzających informacje ostrzegający użytkownika przed potencjalnymi zagrożeniami ze strony nieuczciwych witryn (witryn, które wyglądają zwyczajnie, ale których rzeczywistym celem jest przechwytywanie danych osobowych). W chwili przejścia do podejrzanej witryny pasek adresu zmieni kolor na żółty i zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Google Desktop (opcjonalnie) Google Desktop jest instalowaną fabrycznie bezpłatną aplikacją, która ułatwia wyszukiwanie danych i personalizację komputera Packard Bell. Google Desktop zapewnia wszechstronne funkcje przeszukiwania wiadomości , plików, muzyki, zdjęć, archiwum czatu, obejrzanych stron internetowych i in. Dzięki Google Desktop wszystkie dane przechowywane na komputerze są pod ręką i nie wymagają porządkowania. Google Desktop pomaga także wyszukiwać informacje w Internecie za pomocą Paska bocznego i rozszerzeń Google Gadgets 18 - Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

19 atrakcyjnych graficznie miniaplikacji, które mogą wyświetlać rozmaite informacje od nowych wiadomości po prognozę pogody i odpowiednio dostosowany wybór wiadomości. Dzięki Google Desktop spersonalizowane informacje trafiają prosto na pulpit dokładnie wtedy, kiedy trzeba. Wystarczy kliknąć ikonę wyszukiwania Google Desktop na pulpicie, aby uruchomić program. Picasa (opcjonalnie) Na komputerze Packard Bell jest zainstalowany także organizator zdjęć Picasa firmy Google, który ułatwia ich wyszukiwanie, edytowanie i udostępnianie. To oprogramowanie powinno być dołączone do cyfrowego aparatu fotograficznego. Przy każdym uruchomieniu Picasa automatycznie lokalizuje wszystkie zdjęcia (nawet te, o których już nie pamiętamy) i sortuje w wizualne albumy zorganizowane wg daty ze znajomymi nazwami folderów. Albumy można dowolnie porządkować, przeciągając je w odpowiednie miejsce, nadawać im nazwy i tworzyć nowe grupy. Picasa umożliwia także zaawansowaną edycję zdjęć. Retuszowanie i nakładanie efektów nigdy nie było takie proste. Picasa znajduje się na liście zainstalowanych programów: aby uruchomić program, należy kliknąć Start > Wszystkie programy > Packard Bell - Foto/wideo > Picasa. Uwaga! Więcej informacji na temat produktów i funkcji Google znajduje się w witrynie internetowej Witryna internetowa Packard Bell Na dobry początek warto odwiedzić naszą witrynę internetową, (U góry strony należy kliknąć opcję Select your country, aby wybrać swój kraj). Packard Bell chce zapewnić swoim klientom ciągłą obsługę dostosowaną do ich potrzeb. W naszej sekcji Support (obsługa) dostępne są pomocne informacje odpowiednio dopasowane do Twoich potrzeb: Identyfikator produktów (My Product Identification) pozwala rozpoznać numer seryjny komputera i natychmiast podaje szczegółowe informacje o komputerze. W obszarze rozwiązywania problemów (Diagnosis & Repair) można znaleźć rozwiązania w przypadku problemu z komputerem (usługa może nie być dostępna we wszystkich krajach). Opcja wyszukiwania (Szukaj) pozwala znaleźć wszystkie możliwe artykuły związane z poszukiwanym tematem! W sekcji materiałów do pobrania (Downloads) dostępne są aktualizacje sterowników dla komputera, jak również programy korygujące i uaktualnienia dla programów i oprogramowania sprzętowego. Możesz podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi użytkownikami produktów Packard Bell i poszukać pomocy na forum użytkowników (User Forum). Możesz również szukać informacji o produkcie wg zakresu lub kategorii, przeczytać o gwarancji i znaleźć informacje kontaktowe. Aby dowiedzieć się więcej o najnowszych technologiach oferowanych przez Packard Bell, przejrzyj naszą galerię produktów (Product Showroom). W naszym sklepie (Shopping) można również znaleźć najbliższy sklep lub zakupić najnowsze produkty Packard Bell za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Witryna internetowa to Twoja przepustka do świata operacji i usług online: Odwiedzaj nas regularnie, aby uzyskać najświeższe informacje i pobrać najnowsze materiały! KORZYSTANIE Z SYSTEMU WINDOWS I OPROGRAMOWANIA System Windows Zapraszamy! Przy pierwszym uruchomieniu komputera wyświetlone zostanie okno System Windows Zapraszamy!. Jest to wprowadzenie użytkownika do nowych funkcji i narzędzi systemu Windows Vista. Składnik System Windows Zapraszamy! można uruchomić w dowolnej chwili, klikając Start > Panel sterowania. Informacje podstawowe - 19

20 Konfiguracja komputera Dzięki firmie Packard Bell komputer można skonfigurować za pomocą jednej aplikacji (Setup my PC). Aplikacja ta uruchomi się automatycznie po pierwszym uruchomieniu komputera. Specjalny kreator prowadzi użytkownika przez kolejne kroki instalacji dostępu do Internetu, oprogramowania antywirusowego, programów do obsługi telefonu i gier, a także umożliwi wydrukowanie karty identyfikacyjnej komputera. Wystarczy wybrać elementy konfiguracji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami! Uwaga! W zależności od zakupionego modelu komputera oraz regionu liczba opcji konfiguracji może się różnić. Packard Bell Recovery Management W celu przygotowania komputera do obsługi dodatkowych opcji przywracania systemu, należy jak najszybciej utworzyć zestaw dysków przywracania. Tworzenie dysków przywracania zajmuje trochę czasu, ale warto go poświęcić, aby zapewnić długotrwałą niezawodność. Tworzenie dysków przywracania W przypadku wystąpienia problemów z komputerem, których nie można rozwiązać przy użyciu innych metod, konieczne może być ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego Windows i fabrycznie zainstalowanego oprogramowania i sterowników. Aby dokonać ponownej instalacji z dysków, należy 20 - Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

21 najpierw utworzyć zestaw dysków przywracania. Podczas procesu na ekranie wyświetlane są instrukcje. Prosimy przeczytać je uważnie! 1. Kliknij Start, Wszystkie programy, Packard Bell, a nastpnie Packard Bell Recovery Management. Otworzy się okno programu Packard Bell Recovery Management. 2. Aby utworzyć dyski przywracania dla całej oryginalnej zawartości dysku twardego, włącznie z Windows Vista i fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem i sterownikami, kliknij Utwórz fabryczny domyślny dysk. - LUB - Aby utworzyć dyski przywracania tylko dla fabrycznie zainstalowanego oprogramowania i sterowników, kliknij Utwórz dysk kopii zapasowej sterowników i aplikacji. Ważne: Zalecamy jak najszybsze utworzenie dysków przywracania obydwu typów. Otworzy się okno dialogowe Utwórz dysk kopii zapasowej. Informacje podstawowe - 21

22 Okno to zawiera informacje na temat liczby pustych, nagrywalnych dysków potrzebnych do utworzenia dysków przywracania. Przed przejściem dalej, upewnij się, że dysponujesz wymaganą liczbą identycznych, pustych dysków. 3. Włóż pusty dysk do napędu wskazanego na liście Nagrywaj na, a następnie kliknij Dalej. Rozpocznie się nagrywanie pierwszego dysku, którego postęp można obserwować na ekranie. Po zakończeniu nagrywania dysku, zostanie on wysunięty. 4. Wyjmij dysk z napędu i oznacz go niezmywalnym markerem. Ważne: Oznacz każdy z dysków unikalnym opisem, np. Dysk przywracania Windows 1 z 2 lub Dysk przywracania aplikacji/sterowników. 5. Jeżeli potrzebnych jest kilka dysków, włóż kolejny dysk, gdy wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat, a następnie kliknij OK. Kontynuuj nagrywanie, aż do zakończenia procesu Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

23 Packard Bell Updator Aby zapewnić aktualność sterowników i oprogramowania komputera, należy użyć programu Packard Bell Updator zaraz po skonfigurowaniu połączenia internetowego. 1. Kliknąć Start > Wszystkie programy > Packard Bell - Zabezpieczenia i pomoc techniczna > PBUpdator lub dwukrotnie kliknąć ikonę PBUpdator na pulpicie i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. 2. Packard Bell Updator przeszuka witrynę pomocy Packard Bell w poszukiwaniu aktualizacji dla konkretnego numeru seryjnego systemu i wyświetli listę dostępnych aktualizacji. 3. Wybierz uaktualnienia, które chcesz pobrać, i zainstaluj je. Uwaga! Zalecamy regularne używanie tego narzędzia. Dokumentacja komputera Instrukcja Packard Bell InfoCentre Niniejszy przewodnik zawiera jedynie orientacyjne informacje o zakupionym komputerze! Podstawowe informacje na jego temat znajdują się w instrukcji InfoCentre podręczniku użytkownika w formie elektronicznej dzięki czemu potrzebne informacje można wyświetlać bezpośrednio na ekranie komputera. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zakupionego komputera, elektroniczny podręcznik użytkownika trzeba najpierw uaktualnić. Aby otworzyć instrukcję InfoCentre, należy dwukrotnie kliknąć ikonę Podręcznik użytkownika (Packard Bell InfoCentre) umieszczoną na pulpicie lub kliknąć Start > Wszystkie programy > Packard Bell - Zabezpieczenia i pomoc techniczna > Podręcznik użytkownika (Packard Bell InfoCentre). Informacje podstawowe - 23

24 Wybrać kategorię Sprawdzić aktualizacje Aby uaktualnić zawartość Podręcznika użytkownika (potrzebne będzie do tego połączenie z Internetem), wystarczy kliknąć przycisk Sprawdź aktualizacje na stronie powitalnej instrukcji InfoCentre (patrz: ilustracja powyżej). Aktualizacje zostaną pobrane z witryny Packard Bell i automatycznie zainstalowane na komputerze. Zaktualizowana wersja instrukcji InfoCentre będzie zawierała szczegółową specyfikację konfiguracji komputera. Przycisk Mój komputer pozwala wyświetlić wszystkie dane techniczne o elementach składowych komputera, a także użyteczne wskazówki na temat uaktualniania komputera. Inne przyciski pozwalają wyświetlić informacje, takie jak samouczki wykonywania codziennych czynności oraz wskazówki i informacje na temat korzystania z Internetu. Uwaga! Liczba dostępnych kategorii zależy od zakupionego modelu komputera. Należy pamiętać o uaktualnieniu instrukcji InfoCentre, aby korzystać z najnowszych informacji! Należy także regularnie odwiedzać witrynę i zaglądać do sekcji obsługi (Support): można tam znaleźć aktualne informacje, pomoc, sterowniki i programy do pobrania. Dokumentacja oprogramowania Większość aplikacji instalowanych na komputerze fabrycznie przez firmę Packard Bell zawiera plik dokumentacji online. Uwaga! Jeżeli potrzebna jest pomoc w obsłudze programu, wystarczy nacisnąć klawisz [F1] na klawiaturze lub kliknąć menu Pomoc lub ikonę Pomoc (zazwyczaj jest to znak?) Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 2 Podstawowe informacje na temat komputera 3 Bezpieczeństwo i wygoda... 3 Środki ostrożności... 3 Zalecenia zdrowotne... 3 Poznawanie komputera... 4 Klawiatura i tabliczka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 3 Bezpieczeństwo i wygoda... 3 Środki ostrożności... 3 Zalecenia zdrowotne... 3 Poznawanie komputera... 4 Klawiatura i mysz... 4 Napędy komputera...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Packard Bell EasyNote TE - 1 Spis Treści Uruchamianie komputera 4 Połączenie bezprzewodowe... 4 Rejestracja... 5 Instalacja oprogramowania... 6 Odzyskiwanie... 6 Masz problemy?...

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2013, 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty Seria VGN-SZ

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty Seria VGN-SZ Podręcznik użytkownika Komputer osobisty Seria VG-SZ n 2 Spis treści Przed użyciem...6 Uwaga...7 Dokumentacja...8 Kwestie związane z ergonomią...12 Podstawy obsługi...14 Umiejscowienie elementów sterujacych

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika PORTÉGÉ R600 PORTÉGÉ A600 computers.toshiba-europe.com PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Wprowadzenie Lista kontrolna wyposażenia................................

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 9500 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 9500 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4150/4650. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4150/4650. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4150/4650 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4150/4650 Wydanie oryginalne: Styczeń

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

NOTEBOOK PRZEWODNIK INFORMACYJNY

NOTEBOOK PRZEWODNIK INFORMACYJNY NOTEBOOK PRZEWODNIK INFORMACYJNY Spis treści Rozdział 1: Podręcznik informacje...... 1 Podręcznik informacje........................ 2 Otwieranie elektronicznego Podręcznika użytkownika................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi komputera notebook HP

Instrukcja obsługi komputera notebook HP Instrukcja obsługi komputera notebook HP Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI jest znakiem towarowym firmy Micro Devices, Inc. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym

Bardziej szczegółowo

Extensa Serii 2900. Instrukcja Obsługi

Extensa Serii 2900. Instrukcja Obsługi Extensa Serii 2900 Instrukcja Obsługi Copyright 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi komputera notebook Extensa serii 2900 Oryginalne wydanie: Kwiecień 2004 Publikacja ta podlega okresowym

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera Ta zmiana: 06/2013 Usługa

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U121 Eco Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U121 Eco Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U121 Eco Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części

Bardziej szczegółowo

Joybook seria R56 - Podręcznik użytkownika. Witamy

Joybook seria R56 - Podręcznik użytkownika. Witamy Joybook seria R56 - Podręcznik użytkownika Witamy Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi

Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu peceta i mieć ją stale w zasięgu ręki. Zachować należy zarówno instrukcję obsługi jak i opakowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VGN-NW

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VGN-NW Podręcznik użytkownika Komputer osobisty seria VG-W n 2 Spis treści Przed użyciem... 4 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO... 5 Zagadnienia dotyczące ergonomii... 7 Podstawy obsługi...

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4100/4600. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4100/4600. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4100/4600 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4100/4600 Wydanie oryginalne: Grudzień

Bardziej szczegółowo