Autonomiczny robot mobilny zbierający piłki do tenisa stołowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autonomiczny robot mobilny zbierający piłki do tenisa stołowego"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki 2011/2012 WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Piotr Majcher Autonomiczny robot mobilny zbierający piłki do tenisa stołowego Opiekun pracy: dr inż. Tomasz Winiarski Ocena pracy: Data i podpis Przewodniczącego Komisji Egzaminu Dyplomowego

2 Specjalność: Inżynieria Systemów Informatycznych Data urodzenia: Data rozpoczęcia studiów: Życiorys Urodziłem się 28 stycznia 1986 roku w Radomiu. W 2006 roku ukończyłem Technikum Elektroniczne im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu uzyskując dyplom technika elektronika. W tym samym roku rozpocząłem studia informatyczne pierwszego stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W 2010 roku uzyskałem tytuł inżyniera informatyki z wynikiem bardzo dobrym. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpocząłem studia magisterskie również na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej podpis studenta Egzamin dyplomowy Złożył egzamin dyplomowy w dn Z wynikiem Ogólny wynik studiów Dodatkowe wnioski i uwagi Komisji

3 Spis treści 1 Wstęp Motywacja Cel pracy Układ pracy Roboty mobilne Klasyfikacja Roboty usługowe Sensory w robotyce Podstawowe własności czujników Klasyfikacja Czujniki aktywne/pasywne Czujniki proprioceptywne/eksteroceptywne Podstawowe klasy czujników Czujniki odometryczne Czujniki kierunku (orientacji) Czujniki odległości (zakresu) dalmierze Czujniki wizyjne Czujniki wykorzystane w robocie Ball Collector Skaner laserowy SICK LMS Microsoft Kinect Budowa Zasada działania - światło strukturalne Czujnik obecności piłki Programowanie robotów mobilnych Programowe struktury ramowe Sterowniki wbudowane Porównanie sterowników wbudowanych i programowych struktur ramowych

4 4.4 ROS Poziomy koncepcyjne ROS-a System plików Pakiet Stos Graf obliczeń Węzeł Wiadomość Temat Serwis Serwer akcji Społeczność ROS-a OpenCV Baza sprzętowa Robot mobilny Elektron Układ wciągający piłki Sterownik Algorytm sterownika Odkurzacz Pojemnik Rura Projekt systemu sterowania Dekompozycja zadania Przyjęte ograniczenia Struktura systemu sterowania Lokalna mapa kosztu Algorytm działania robota Zbieranie piłek Identyfikacja położenia piłek znajdujących się w polu widzenia robota Przetworzenie obrazu głębi Filtracja obrazu głębi Osadzenie piłek w przestrzeni Filtracja uwzględniająca współrzędne piłek Śledzenie piłek Dojechanie do piłki i zebranie jej Eksploracja otoczenia

5 6.8 Obsługa zakleszczeń Implementacja Pakiet scheduler Pakiet move Węzeł Explore Węzeł GoToSelectedBall Węzeł GetOutOfDeadlock Węzeł MoveRobotStraight Pakiet sensors_processing Węzeł BallRecognition Węzeł CordinateTransform Węzeł ChoiceAccessibleBalls Węzeł ChoiceOneBall Pakiet hoover Testy Infrastruktura testowa Testy w laboratorium Zbieranie piłek Szukanie piłki Testy w środowisku rzeczywistym Podsumowanie Wnioski Osiągnięte cele i ich krytyczna analiza Perspektywy rozwoju

6 Rozdział 1 Wstęp Roboty usługowe to roboty, które wyręczają ludzi w codziennych czynnościach. Projektowane są one z myślą o zastąpieniu człowieka w wykonywaniu czynności męczących, nudnych lub szkodliwych dla zdrowia. O ile roboty przemysłowe już od wielu lat [6] wykorzystywane są przez człowieka, to posiadanie w domu robota usługowego wciąż należy do rzadkości. Ta sytuacja może jednak wkrótce ulec zmianie, gdyż coraz więcej firm oraz ośrodków badawczych skupia swoje wysiłki nad opracowaniem kolejnych urządzeń, które mają ułatwić życie człowieka. 1.1 Motywacja Istniejące w sprzedaży roboty usługowe realizują zadania znane z życia codziennego większości społeczeństwa. Największą grupę robotów usługowych stanowią roboty sprzątające. Ma to związek z powszechnością zadania jakie realizują. Z upływem czasu prawdopodobne jest, że powstaną roboty usługowe wykonujące także mniej popularne czynności. Powodem powstania niniejszej pracy była chęć stworzenia unikalnego ze względu na realizowaną czynność robota usługowego. Należało zidentyfikować zadanie, które dziś wykonywane jest przez człowieka, a istnieją przesłanki i możliwości wyręczenia człowieka robotem. Uwaga została skupiona na sporcie. W wielu dyscyplinach istnieją czynności niezwiązane wprost z przebiegiem rozgrywki. Mają one jednak znaczenie np. podczas treningu. Przykładem może być tenis ziemny lub stołowy. W trakcie treningów, po każdej kilkuminutowej serii ćwiczenia stałego elementu gry, należy pozbierać wykorzystane piłki. Zbieranie ich jest niekorzystne ze zdrowotnego punktu widzenia (nadwyrężenie stawów) oraz zajmuje wiele czasu. Opisane względy przyczyniły się do podjęcia zadania zaprojektowania i zbudowania prototypu robota usługowego zbierającego piłki do tenisa stołowego. 4

7 1.2 Cel pracy Celem niniejszej pracy był projekt oraz wykonanie autonomicznego robota mobilnego zbierającego piłki do tenisa stołowego. Nacisk w pracy został położony na wykonanie działającego prototypu robota, który umożliwiłby przetestowanie zarówno części sprzętowej, jak i systemu sterownia. 1.3 Układ pracy Niniejsza praca składa się z ośmiu rozdziałów. Rozdział 1 opisuje motywację oraz cel pracy. Rozdział 2 zawiera teoretyczny wstęp do robotyki mobilnej. W rozdziale 3 znajduje się opis czujników wykorzystywanych w robotyce mobilnej, ze szczególnym naciskiem na opis sensorów zastosowanych w robocie Ball Collector. Rozdział 4 poświęcony jest bazie mobilnej Elektron, która została wykorzystana do budowy robota. W rozdziale 5 przybliżono metody programowania robotów. Rozdział 6 zawiera opis systemu sterowania robota. Przedstawiona została w nim struktura systemu sterowania oraz zastosowane algorytmy. Rozdział 7 przybliża szczegóły implementacji systemu sterowania. Rozdział 8 poświęcony jest przeprowadzonym badaniom oraz ich interpretacji. Podsumowanie całej pracy znajduje się w rozdziale 9. 5

8 Rozdział 2 Roboty mobilne W ostatnich latach daje się zauważyć duży rozwój robotów mobilnych [3]. Ma to związek z ukierunkowaniem prac wielu ośrodków badawczych na roboty usługowe, osobiste, wojskowe oraz roboty do zastosowań specjalnych. Istnieje wiele publikacji, zarówno krajowych jak i zagranicznych, na temat robotyki mobilnej, co również świadczy o dużym zainteresowaniu tą gałęzią robotyki. 2.1 Klasyfikacja Istnieje wiele płaszczyzn, na których można dokonać klasyfikacji robotów mobilnych. W niniejszym podrozdziale przedstawione zostaną najczęściej wykorzystywane kryteria klasyfikacji robotów mobilnych [3]. Ze względu na zastosowanie. Ze względu na obszar zastosowania robotów mobilnych możemy wyodrębnić następujące klasy: interwencyjno-inspekcyjne antyterrorystyczne przeciwpożarowe wartownicze patrolowe poszukujące ludzi np. wewnątrz zawalonych budynków bojowe transportowe (transport wewnątrzzakładowy) rolnicze osobiste 6

9 budowlane medyczne usługowe Ponieważ każda z wyżej wymienionych klas robotów stanowi odrębne, obszerne zagadnienie, szerzej zostanie opisana (punkt 2.2) tylko klasa robotów usługowych, których przykładem jest robot Ball Collector. Ze względu na sposób poruszania się Jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących roboty mobilne jest środowisko, w jakim działają. Silnie związany z przestrzenią w jakiej działa robot jest jego sposób poruszania się. Napęd kołowy Najczęściej wykorzystywanym sposobem poruszania się robotów mobilnych jest napęd kołowy. Jest on stosunkowo prosty w konstrukcji, jednak posiada wiele ograniczeń. Roboty mobilne, a zwłaszcza mobilne roboty usługowe poruszają się zazwyczaj w środowisku, w jakim żyje człowiek (dom, przestrzeń miejska). Wiąże się to z koniecznością pokonywania takich przeszkód jak schody, co dla konstruktorów kołowych robotów mobilnych stanowi duże wyzwanie. Innym ograniczeniem robotów kołowych są więzy nieholonomiczne. Wszystkie koła poza kołami sferycznymi, samonastawnymi oraz szwedzkimi mogą się poruszać tylko w kierunku prostopadłym do osi obrotu. Istnieje wiele konfiguracji kołowych baz jezdnych posiadających różne stopnie mobilności. Stopień mobilności to liczba stopni swobody bazy (korpusu) robota, które mogą być natychmiastowo manipulowane poprzez zmianę prędkości koła [5]. W skrajnych przypadkach robot posiada stopień mobilności równy zero lub trzy. Robot o stopniu mobilności równym zero nie ma możliwości poruszania się na płaszczyźnie. W przypadku, jeśli stopień mobilności robota wynosi trzy, robot nie posiada żadnych ograniczeń w ruchu na płaszczyźnie. Roboty kroczące Roboty kroczące występują znacznie rzadziej niż roboty o napędzie kołowym. O ile spotyka się prace dyplomowe lub opracowania studenckich kół naukowych, których przedmiotem są roboty o wielu parach kończyn (np. hexapody), to już zagadnieniem dwunożnych robotów kroczących zajmują się tylko największe ośrodki naukowe. Głównym powodem takiego stanu jest bardzo duży stopień skomplikowania zarówno konstrukcji mechanicznej, jak i systemu sterowania dwunożnych robotów kroczących. Ważnym założeniem robotyki usługowej jest to, aby prawidłowe działanie robota nie wymagało specjalnie przystosowanego środowiska. Przestrzeń życia człowieka powinna być naturalnym środowiskiem dla robota humanoidalnego. Także narzędzia oraz przedmioty wykorzystywane przez człowieka powinny być w naturalny sposób wykorzystywane przez humanoidalne roboty. Jest to jedna z najważniejszych 7

10 przyczyn prac prowadzonych nad dwunożnymi robotami kroczącymi. Mimo dużych nakładów finansowych oraz zaangażowania wielu ośrodków naukowych w badania nad robotami humanoidalnymi, żaden z dotychczas stworzonych robotów nie spełnia przedstawionych wyżej kryteriów. W badaniach nad robotami humanoidalnymi wydaje się być pomijany pewien czynnik ludzki. Wśród twórców robotów humanoidalnych zauważalne jest dążenie nie tylko do stworzenia robota funkcjonalnie zbliżonego do człowieka, ale także podobnego wyglądem oraz zachowaniem. Twórcy robotów wyposażają je już nie tylko w chwytne palce, ale także w okazującą emocje twarz. Wydawałoby się, że im robot jest bardziej podobny do człowieka, tym łatwiej zostanie przez niego zaakceptowany w najbliższym otoczeniu. W 1970 roku japoński inżynier i konstruktor robotów Masahiro Mori przeprowadził badania [1], z których wynikła inna prawidłowość. Do pewnego momentu rzeczywiście im robot (animacja, rysunek) bardziej przypomina człowieka, tym budzi bardziej pozytywne odczucia. Istnieje jednak granica, powyżej której emocje zmieniają się w niechęć a nawet odrazę. Nieoczekiwany spadek komfortu psychiczego wraz ze wzrostem upodobnienia robota do człowieka został nazwany "doliną niesamowitości". Czynniki takie jak ten opisany mogą na pewnym etapie spowolnić rozwój robotów humanoidalnych o cechach wyglądu człowieka. Inne sposoby lokomocji Poza napędem kołowym wszysktkie inne sposoby lokomocji robotów mobilnych zaczerpnięte są z przyrody [12]. Na rysunku 2.1 przedstawiono roboty wykorzystujące różne sposoby lokomocji wzorowane na zwierzętach. 2.2 Roboty usługowe Do roku 2012 nie istniała ogólnie przyjęta definicja robota usługowego. Rozpoczęte w 2007 roku prace grupy roboczej ISO miały na celu m.in. wprowadzenie definicji robota usługowego do dokumentu ISO-8373 [13], definiującego słownictwo związane z robotami przemysłowymi. Aktualna wersja dokumentu ISO-8373:2012 [13] swoim zakresem obejmuje nie tylko roboty działające w środowisku przemysłowym, ale także pozostałe roboty, w tym roboty usługowe. Ze względu na wysoki koszt dostępu do dokumentów organizacji ISO, przedstawiona zostanie definicja przygotowana przez IFR (International Federation of Robotics). Robot usługowy to robot, który pół autonomicznie lub w pełni autonomicznie wykonuje zadania użyteczne dla ludzi i sprzętu, z wyłączeniem operacji produkcyjnych. [7] Najpopularniejszą grupą robotów usługowych są roboty sprzątające. Należą do nich m.in. roboty odkurzające (rysunek 2.2(a)), roboty myjące (rysunek 2.2(c)), roboty zamiatające (rysunek 2.2(b)). Dostępne są również bardziej specjalizowane wersje. Robot odkurzający przeznaczony dla właścicieli zwierząt domowych, robot myjący okna 8

11 (a) Robot pływający (b) Robot skaczący (c) Robot ślizgający się (d) Robot fruwający Rysunek 2.1: Sposoby przemieszczania robotów się podpatrzone w przyrodzie czy robot czyszczący baseny (rysunek 2.2(d)) to tylko nieliczne z wielu przykładów specjalizowanych robotów sprzątających. Zadania realizowane przez najpopularniejsze (wymienione powyżej) dziś roboty usługowe mają część wspólną. Robot ma za zadanie pokryć cały dostępny lub zdefiniowany obszar wykonując w tym czasie właściwą dla siebie czynność (odkurzanie, mycie). Z tego punktu widzenia zadanie realizowane przez robota Ball Collector posiada również podobny przebieg. Robot zbiera (sprząta) piłki pingpongowe znajdujące się w dostępnej dla niego przestrzeni. 9

12 (a) Robot Roomba 560 [14] (b) Robot Roomba Dirty Dog [14] (c) Robot Scooba 390 [14] (d) Robot Polaris 9300 [15] Rysunek 2.2: Popularne usługowe roboty sprzątające. 10

13 Rozdział 3 Sensory w robotyce Sensory, w które jest wyposażony robot, są dla systemu sterowania źródłem informacji o środowisku w jakim działa oraz o stanie samego robota. Czujniki stosowane w robotyce to często specjalizowane urządzenia. Zdarza się jednak, że urządzenie zaprojektowane do innego celu jest z powodzeniem wykorzystywane w robotyce jako sensor. Przykładem może być sensor Microsoft Kinect opisany w niniejszym rozdziale. Zdarza się również, że z różnych przyczyn czujniki są budowane od podstaw przez konstruktorów robota. Ten przypadek wystąpił w niniejszej pracy. Czujnik zbliżeniowy umieszczony w rurze wciągającej piłki został zaprojektowany i wykonany specjalnie do zastosowania w robocie Ball Collector. Niniejszy rozdział stanowi teoretyczne wprowadzenie do zagadnienia sensorów wykorzystywanych w robotyce. Szczególny nacisk został położony na sensory, w które wyposażono robota Ball Collector. 3.1 Podstawowe własności czujników Każdy czujnik opisany jest przez zestaw własności [5]. Najistotniejsze parametry czujników to szybkość działania - dla pomiarów ciągłych - czas pomiaru, dla pomiarów dyskretnych - okres próbkowania dokładność - opisywana przez zestaw określający błąd bezwzględny, względny, średni, maksymalny, itp. wymagania obliczeniowe - w prostych czujnikach (np. dotykowych) brak jest wymagań obliczeniowych, jednak np. przetwarzanie obrazu z kamery może być obliczeniowo bardzo kosztowne wymagania elektryczne - wysokość napięcia zasilającego, prąd pobierany ze źródła zasilania koszt 11

14 3.2 Klasyfikacja Czujniki jako elementy realizujące zadanie pomiaru w różny sposób oraz w różnych kontekstach podlegają klasyfikacji. Poniżej przedstawiono najczęściej wykorzystywane klasyfikacje czujników [5] Czujniki aktywne/pasywne Czujniki aktywne w celu realizacji pomiaru emitują pewną energię do otoczenia, a następnie mierzą ilość energii, która wróciła do sensora. Sensor pasywny nie wpływa w żaden sposób na środowisko. Pomiar dokonuje się poprzez rejestrację energii z otoczenia, a następnie przetworzenie jej na wartość wielkości mierzonej. Czujniki aktywne w trakcie pomiaru wprowadzają modyfikacje przestrzeni, w której dokonywany jest pomiar. Wpływ ten niesie ze sobą ryzyko zmiany środowiska w stopniu powodującym przekłamanie pomiarów. Innym ryzykiem jest wpływ na czujniki pracujące w tej samej przestrzeni. Zaletą czujników aktywnych jest mniejszy wpływ otoczenia na pomiar niż w przypadku czujników pasywnych. Czujnik generując energię sam stwarza warunki do pomiaru. Przykładem może być aktywny sensor głębi w urządzeniu Microsoft Kinect. Sensor działa niezależnie od rodzaju oświetlenia w przeciwieństwie do zwykłej kamery CCD lub CMOS, która jest sensorem pasywnym i wymaga odpowiedniego oświetlenia Czujniki proprioceptywne/eksteroceptywne Czujniki proprioceptywne mierzą parametry określające wewnętrzny stan robota takich jak napięcie akumulatorów, temperatura stopni mocy sterownika silników, prędkość silników. Odczyty z czujników proprioceptywnych mogą służyć do diagnostyki podzespołów robota (czujniki temperatury, napięcia) jak również do sterowania silnikami (czujniki odometryczne). Czujniki eksteroreceptywne dokonują pomiarów parametrów z otoczenia robota. Mogą to być takie wielkości jak natężenie światła czy dźwięku. O tym czy czujnik jest proprioceptywny czy eksteroceptywny decyduje nie typ mierzonej wielkości, a miejsce, gdzie czujnik dokonuje pomiaru. Czujnik mierzący temperaturę wewnątrz robota jest proprioceptorem, zaś taki sam czujnik mierzący temperaturę na zewnątrz robota jest eksteroceptorem Podstawowe klasy czujników Ostatnia opisana metoda klasyfikacji przebiega ze względu na wielkość mierzoną oraz sposób realizacji pomiaru. 12

15 Czujniki odometryczne Czujniki odometryczne mierzą położenie lub prędkość obrotowych elementów robota. Przykładem często wykorzystywanego czujnika odometrycznego jest enkoder optyczny. Zbudowany jest ze źródła i detektora światła oraz z obrotowej tarczy z zakodowanym wzorem w postaci prążków. Tarcza umieszczona jest pomiędzy źródłem a detektorem światła. Wiązka światła padająca na detektor jest okresowo przerywana przez prążki na obracającej się tarczy. Pomiar stanu detektora światła pozwala na wyznaczenie prędkości obrotowej. Czujniki odometryczne wykorzystywane są zarówno w robotyce mobilnej, jak i w manipulatorach. Do klasy czujników odometrycznych zaliczamy enkodery (przyrostowe i bezwzględne), resolwery oraz potencjometry. Czujniki odometryczne są jednymi z najczęściej wykorzystywanych w robotyce czujników Czujniki kierunku (orientacji) Czujniki orientacji wykorzystywane są do pomiaru kierunku oraz nachylenia robota mobilnego. Wyróżniamy trzy najczęściej spotykane grupy czujników orientacji: kompasy - mierzą kierunek sił pola magnetycznego ziemi, żyroskopy - mierzą położenie kątowe, inklinometry - mierzą kąt (absolutny) wychylenia od pionu wyznaczonego przez siłę grawitacji ziemskiej. Żyroskop oraz inklinometr to czujniki proprioceptywne, zaś kompas to eksteroreceptor Czujniki odległości (zakresu) dalmierze Pomiar odległości może być realizowany na kilka sposobów. pomiar czasu pomiędzy wysłaniem sygnału a jego odbiorem pomiar przesunięcia fazowego fali sygnału nadanego i odebranego pomiar wykorzystujący radar z modulacją częstotliwości pomiar wykorzystujący światło strukturalne Przykładem czujników odległości mogą być czujniki kierunkowe, mierzące odległość do przeszkody umieszczonej naprzeciw czujnika. Pomiar stanowi pojedyncza wartość. Inną grupą są skanery laserowe, które za pomocą obrotowej głowicy dokonują wielu pomiarów punktowych. Ostatnią grupą są czujniki wykorzystujące światło strukturalne. Wynikiem pomiaru takiego czujnika może być np. chmura punktów. 13

16 Czujniki wizyjne Budowa czujników wizyjnych oparta jest na sensorach CCD lub CMOS. Czujniki działają w różnych pasmach - zarówno w świetle widzialnym, jak i w podczerwieni. Czujniki wizyjne są standardowo stosowane jako źródło dwuwymiarowego obrazu znajdującego się w polu widzenia sensora. Istnieją jednak zastosowania jak stereowizja czy wykorzystanie światła strukturalnego, których efektem jest obraz pozwalający odczytać odległość danego punktu od sensora. Z punktu widzenia zarówno działania samego czujnika, jak również późniejszego przetwarzania zebranych danych, czujniki wizyjne charakteryzują się dużym skomplikowaniem. 3.3 Czujniki wykorzystane w robocie Ball Collector Skaner laserowy SICK LMS100 Rysunek 3.1: Skaner laserowy SICK LMS100. Skaner laserowy LMS100 (rysunek 3.1) [2] firmy Sick jest urządzeniem mierzącym odległości od otaczających obiektów. Pomiar realizowany jest w zakresie 270, lecz może być zawężony. Skaner jest urządzeniem przemysłowym i jako takie posiada zwartą, wytrzymałą obudowę oraz wiele interfejsów komunikacyjnych. Przykładowe aplikacje skanera w zastosowaniu przemysłowym to: zapobieganie kolizjom robotów działających jako pojazdy transportowe w transporcie wewnątrzzakładowym monitoring dostępu do budynków systemy sterowania sygnalizacją świetlną systemy pobierania opłat na autostradach wykrywanie pustych palet na taśmie Skaner jest czujnikiem odległości. Pomiar dokonywany jest na zasadzie pomiaru czasu pomiędzy wysłaniem wiązki lasera, a jej odebraniem po odbiciu od przeszkody. Wiązka 14

17 . Tablica 3.1: Parametry sensora SICK LMS100 Parametry pomiarów Zasięg 10m Rozdzielczość kątowa 5 Kąt widzenia 270 Częstotliwość skanowania 25 Hz / 50 Hz Parametry mechaniczne/elektryczne Waga 1,1kg Napięcie zasilania min: 10,8V, typ: 24V, max: 30V Pobór mocy typ: 16W, max 20W lasera wewnątrz sensora pada najpierw na obrotowe lustro, a dopiero następnie opuszcza sensor. W ten sposób realizowany jest pomiar odległości kolejnych punktów z zakresy pracy sensora. W celu unikcięcia odczytu zafałszowanych pomiarów w modelu LMS100 zastosowano podwójne pomiary dla każdej pozycji lustra. Poza informacją o odległości czujnik przekazuje także informację o natężeniu światła zarejestrowanego po odbiciu od przeszkody. Dzięki temu możliwe jest np. wykrycie obecności szyby w polu widzenia czujnika. Ze względu na inne elementy konstrukcji robota Ball Collector ograniczono kąt widzenia sensora do 180. Najważniejsze parametry sensora związane z akwizycją danych, własności mechaniczne oraz elektryczne zamieszczono w tablicy Microsoft Kinect Microsoft Kinect jest kontrolerem gier wideo przeznaczonym do pracy z konsolą XBox 360 oraz z komputerami osobistymi z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows. Kontroler umożliwia interakcje między użytkownikiem a konsolą bez konieczności trzymania kontrolera w ręku (ma to miejsce np. w konsoli PlayStation wyposażonej w kontroler PlayStation Move). Kontroler umożliwia sterowanie za pomocą naturalnych gestów oraz komend głosowych. Ze względu na niską cenę oraz duże możliwości kontroler stał się najszybciej sprzedającym się konsumenckim urządzeniem elektronicznym (8 milionów w sprzedanych w ciągu pierwszych 60 dni). Obok standardowego zastosowania urządzenia jako kontrolera gier wideo, rozpoczęły się prace dążące do wykorzystania Kinecta w innych niż rozrywka dziedzinach. Już kilka dni po rozpoczęciu sprzedaży ukazał się nieoficjalny sterownik umożliwiający współpracę urządzenia z komputerem PC [10]. W laboratoriach wielu uczelni powstają aplikacje wykorzystujące kontroler Kinect. Do najbardziej widowiskowych można zaliczyć: budowa trójwymiarowej mapy pomieszczenia [16] 15

18 sterowanie przeglądarką internetową za pomocą gestów wirtualne pianino trójwymiarowa wideokonferencja Budowa Sensor Kinect zbudowany jest z kilku innych sensorów. Są to: para złożona z kamery rejestrującej oraz projektora podczerwieni kamera RGB matryca 4 mikrofonów Projektor podczerwieni wraz z kamerą, która również działa w zakresie podczerwieni tworzą parę, która umożliwia pomiar odległości. Pomiędzy tymi dwoma elementami umieszczona jest kamera RGB. Dzięki kalibracji obrazu RGB z obrazem głębi możliwa jest np. złożona analiza obrazu wykorzystująca zarówno obraz z kamery RGB jaki i obraz głębi. Ostatnim elementem sensorycznym jest matryca czterech mikrofonów. Są one wykorzystywane do lokalizacji źródła dźwięku w przestrzeni Zasada działania - światło strukturalne Przed opracowaniem metody wykorzystującej światło strukturalne[9] do wyznaczania odległości do obiektów, szeroko wykorzystywanym narzędziem były kamery stereoskopowe. Kamera stereoskopowa składa się z dwóch odpowiednio umieszczonych zwykłych kamer. Porównując na obrazach z dwóch kamer współrzędne dowolnego punktu można obliczyć położenie danego punktu w przestrzeni. Jest to jednak zadanie trudne, gdyż najpierw należy wyznaczyć korelację pomiędzy współrzędnymi punktu w obrazach z dwóch kamer. Zastąpienie jednej z kamer przez projektor światła rozwiązało ten problem. Projektor emituje światło o określonej strukturze. Światło strukturalne padając na obiekty znajdujące się w polu widzenia sensora zostaje odkształcone. Obraz uzyskany w wyniku akwizycji zostaje porównany z obrazem referencyjnym i na tej podstawie wyznaczana jest odległość danego punktu od sensora Czujnik obecności piłki Rura, którą wciągane są piłki została wyposażona w dwa czujniki obecności piłki. Zamontowane przy wlocie i wylocie rury czujniki stanowią optyczną barierę służącą do zliczania piłek. Czujniki w całości zostały wykonane w ramach niniejszej pracy. Podczas projektowania czujnika rozważano dwa podejścia. Pierwszym z nich było zbudowanie bariery optycznej przedstawionej na rysunku 3.2. Problemem w przypadku czujnika 16

19 Rysunek 3.2: Bariera optyczna wykrywająca piłki w rurze. tego typu jest jego montaż. Należałoby dokładnie naprzeciwko siebie nawiercić dwa otwory, umieścić w nich nadajnik i odbiornik, a następnie dokładnie mechaniczne ustawić obydwa te elementy, aby patrzyły na siebie. W późniejszej eksploatacji nawet delikatne przesunięcie się nadajnika lub odbiornika mogłoby być powodem nieprawidłowego działania czujnika. Zdecydowano się na inne rozwiązanie. Jako element pomiarowy wykorzystano transoptor odbiciowy. Transoptor to dwa zamknięte w jednej obudowie elementy: nadawczy i odbiorczy. Jako element nadawczy wykorzystywana jest dioda emitująca światło podczerwone. Elementem odbiorczym jest element światłoczuły, np. fotorezystor, fotodioda czy fototranzystor. Zasadę działania transoptora przedstawiono na rysunku 3.3. Jeśli emitowana przez diodę wiązka światła pada na Rysunek 3.3: Zasada działania transoptora odbiciowego.[8] jasną, odbijającą powierzchnię, duża część odbitej wiązki dociera do fototranzystora i następuje jego otwarcie. W przeciwnym wypadku, gdy światło wytwarzane przez diodę jest pochłaniane przez podłoże, lub gdy pod czujnikiem nic się nie znajduje, fototranzystor zamyka się. Detektor światła został podłączony do mikrokontrolera, który monitoruje poziom napięcia na nim. Odpowiednia kalibracja czujnika pozwoliła zrezygnować z przetwornika analogowo-cyfrowego. Obecność piłki oraz jej brak są rozróżnialne jako odpowiednio stan niski i wysoki w kontekście poziomów napięć charakterystycznych dla zastosowanego mikrokontrolera. Dzięki temu odczyt danych z czujnika nie wymaga wielu taktów zegara taktującego mikrokontroler jak miałoby to miejsce w przypadku za- 17

20 stosowania przetwornika A/C. Czujnik obecności piłki zrealizowany z wykorzystaniem transoptora odbiciowego nie posiada wad, o których wspomniano powyżej. W trakcie montażu czujnika nie jest wymagana szczególna precyzja co w konstrukcji prototypowej jest szczególnie ważnym czynnikiem. Dodatkowo w trakcie eksploatacji czujnik nie jest zbyt wrażliwy na ewentualne drgania czy nawet zmianę położenia. Element nadawczy i odbiorczy znajdują się w jednej obudowie, więc ich względne położenie się nie zmienia podczas ruchu całego czujnika. 18

21 Rozdział 4 Programowanie robotów mobilnych 4.1 Programowe struktury ramowe Każdego robota można podzielić na dwie części: sprzętową i programową. W trakcie prac nad częścią sprzętową często korzysta się z gotowych czujników, efektorów czy innych komponentów. Wiele robotów ma modułową budowę, co znacznie ułatwia proces tworzenia robota i jego późniejszą eksploatację. Podobnie ma się sytuacja w części programowej. Istnieją programowe struktury ramowe, które znacznie upraszczają tworzenie skomplikowanych systemów sterowania. Struktury te pozwalają na wykorzystanie wcześniej napisanych komponentów, tworzenie nowych, a także łączenie poszczególnych komponentów ze sobą. Korzystanie z programowych struktur ramowych oraz z gotowych komponentów do budowy robota wzajemnie się wspierają i jest to dziś częsty sposób tworzenia robotów, zwłaszcza mobilnych. 4.2 Sterowniki wbudowane Programowe struktury ramowe obok wielu zalet posiadają także pewne wymagania, które w niektórych przypadkach mogą uniemożliwiać ich zastosowanie. Istnieją roboty, które ze względu na swoją konstrukcję elektroniczną nie umożliwiają skorzystania z danej ramowej struktury programowej. Są to głównie roboty o prostej konstrukcji mechanicznej jak i nieskomplikowanym systemie sterowania. Najczęstszym rozwiązaniem w przypadku takich robotów są sterowniki wbudowane. Stanowią je systemy mikroprocesorowe, które często są projektowane specjalnie dla konkretnego robota. Także program sterujący pracą robota powstaje często od zera, a jedynie np. do obsługi podstawowych peryferiów korzysta się z gotowych bibliotek. 19

22 4.3 Porównanie sterowników wbudowanych i programowych struktur ramowych Porównania systemów wbudowanych i programowych struktur ramowych dokonano w kontekscie wyboru sposobu oprogramowania robota sportowego. Dla kontrastu wybrano dwie zupełnie różne klasy robotów sportowych: line follower i puck collect [18]. Roboty klasy line follower są przykładem robotów wyposażonych w sterownik wbudowany. Roboty takie korzystają zazwyczaj z prostych czujników, a jedynymi efektorami są dwa silniki. Dodatkowo parametrem, który konstruktor stara się minimalizować jest jego waga. Zastosowanie tu programowej struktury ramowej, często wymagającej odpowiedniego środowiska uruchomieniowego w postaci komputera, nie jest dobrym rozwiązaniem. O ile nie spotyka się robotów klasy line follower oprogramowanych z wykorzystaniem struktur ramowych, to już roboty klasy puck collect często z nich korzystają. Systemy sterowania robotów klasy puck collect przeprowadzają analizę obrazu i korzystają z nawigacji. Co więcej, posiadają wiele efektorów, a waga nie jest ich krytycznym parametrem, dlatego wielu konstruktorów robotów tej klasy korzysta z programowych struktur ramowych. 4.4 ROS ROS (Robot Operating System) jest ramową strukturą programową przeznaczoną do sterowania rozbudowanymi systemami robotycznymi wyposażonymi w wiele sensorów i efektorów. ROS jest meta-systemem operacyjnym 1, który udostępnia usługi charakterystyczne dla systemów operacyjnych takie jak: abstrakcja sprzętu, niskopoziomowe sterowanie sprzętem, komunikacja międzyprocesowa, zarządzanie pakietami. ROS wspiera także tworzenie systemów sterowania robotów uruchamianych na wielu komputerach. Twórcy ROS-a położyli duży nacisk na jego modułową strukturę. Każdy element wykonawczy lub sensor może posiadać swój węzeł w grafie obliczeń. Także algorytmy posiadają swoje węzły. Wszystkie węzły połączone są w sieć typu peer-to-peer. Dzięki takiej architekturze rozbudowa systemu sterowania o nowe funkcje sama w sobie nie stanowi problemu. Dodanie nowego czujnika od strony ROS-a polega na dodaniu nowego węzła, którego zadaniem jest publikacja danych pochodzących z tego czujnika

23 Przykładem może być czujnik Kinect. Węzeł związany z tym czujnikiem zajmuje się odbieraniem danych z urządzenia, odpowiednim ich przetworzeniem, a następnie publikacją ok. 20 różnego rodzaju wiadomości, takich jak: obraz kolorowy, obraz czarnobiały, obraz głębi czy chmura punktów. Programista chcąc wykorzystać w algorytmie dane z Kinect-a otrzymuje gotowe narzędzie, które zwalnia go z konieczności pisania własnego sterownika. Algorytmy w systemie ROS są węzłami, które jednocześnie subskrybują wiadomości przychodzące z sensorów i publikują dane, które są wynikiem ich działania. Przykładem może być węzeł odpowiedzialny za dojeżdżanie robotem do piłki. Węzeł ten subskrybuje dane z węzła Kinecta, dokonuje analizy obrazu i rozpoznawania w nim piłek, a następnie na podstawie położenia piłek publikuje dane wysyłane do węzła sterownika silników. Oprócz nowoczesnej i wygodnej architektury, system ROS posiada bogatą bazę gotowych algorytmów oraz sterowników. Program sterujący pracą robota Ball Collector korzysta ze sterowników do czujnika Kinect, skanera laserowego SICK LMS100, a także z algorytmów, np. algorytmu nawigacji, które zostały zaimplementowane przez członków społeczności ROS-a Poziomy koncepcyjne ROS-a ROS posiada trzy poziomy koncepcyjne: systemu plików graf obliczeń społeczność ROS-a Każdy z wymienionych wyżej poziomów zostanie omówiony w takim zakresie, w jakim został wykorzystany w trakcie tworzenie systemu sterowania robota Ball Collector System plików Pakiet Oprogramowanie w systemie ROS jest zorganizowane w pakiety. Pakiet może zawierać węzły ( ), biblioteki, pliki konfiguracyjne lub inne elementy, które wspólnie tworzą logiczny moduł. Celem zastosowania pakietów jest udostępnienie niezależnych, łatwych w użyciu modułów udostępniających pewną funkcjonalność. Struktura pojedynczego pakietu może zawierać następujące pliki i foldery: bin/ - folder zawierający pliki binarne include/ - folder zawierający pliki nagłówkowe wykorzystywanych pakietów 21

24 msg/ - folder zawierający typy wiadomości zdefiniowane w pakiecie src/ - pliki źródłowe srv/ - serwisy scripts/ - wykonywalne skrypty CMakeLists.txt - plik zawierający dane dla narzędzia do automatycznego zarządzania procesem kompilacji manifest.xml - plik zawierający manifest pakietu mainpage.dox - główna strona dokumentacji w Doxygenie System ROS posiada wbudowane narzędzie roscreate-pkg, które tworzy pustą strukturę poprawnego pakietu Stos Pakiety w systemie ROS są zorganizowane w stosy. O ile głównym celem wprowadzenia pakietów jest ponowne wykorzystanie wcześniej napisanych modułów, o tyle celem stosów jest łatwa dystrybucja pakietów. Stosy są głównym mechanizmem dystrybucji oprogramowania w systemie ROS. Każdy stos posiada swoją wersję, a także spis stosów, od których jest zależny. Zależności również opatrzone są wersją danego stosu co zwiększa stabilności w trakcie rozwoju oprogramowania. System ROS posiada wbudowane narzędzie roscreate-stack, które upraszcza tworzenie stosu Graf obliczeń Graf obliczeń w systemie ROS posiada strukturę sieci peer-to-peer. Podstawowymi elementami tej sieci są węzły, wiadomości, serwisy i tematy. Kolejne punkty opisują wymienione elementy grafu obliczeń systemu ROS Węzeł Węzły to procesy, które wykonują obliczenia. Architektura systemu ROS wspiera podział systemu sterowania na moduły. Każdy wydzielony na etapie projektu moduł może stanowić w systemie ROS osobny węzeł. W systemie sterowania mogą istnieć węzły realizujące odczyt danych z czujników, węzły przetwarzające te dane, oraz węzły sterujące efektorami. 22

25 Wiadomość Węzły komunikują się między sobą za pośrednictwem przesyłanych wiadomości. Wiadomość to struktura (podobna do struktur z języka C) zawierająca pola określonych typów. Wiadomość może zawierać pole, które jest typem prymitywnym, tablicą typów prymitywnych, a także dowolnie zagnieżdżone struktury oraz tablice Temat Wiadomości w systemie ROS są przesyłane pomiędzy węzłami publikującymi a subskrybującymi. Kanałem komunikacyjnym jest temat. Węzły publikujące określają jaki temat będzie udostępniał opublikowane dane. Węzły subskrybujące określają z jakiego tematu dane mają być odbierane. Każdy węzeł może jednocześnie subskrybować jaki i publikować dane. Przykładem może być węzeł implementujący określony algorytm. Węzeł taki powinien pobierać dane wejściowe poprzez subskrybowanie określonych tematów. Po przetworzeniu odebranych danych powinien przekazać dane wynikowe poprzez publikację tematu. Zarówno węzły subskrybujące jaki i publikujące nie posiadają informacji o odpowiednio węzłach publikujących i subskrybujących te same tematy. Temat tworzy pewnego rodzaju magistralę, do której każdy węzeł może pisać oraz odczytywać dane. Jedynym wymogiem jest prawidłowe określenie typu danych przez węzły korzystające z tej magistrali Serwis Model przesyłania danych oparty na węzłach publikujących oraz subskrybujących nie jest przystosowany do prowadzenia komunikacji w trybie żądanie - odpowiedź. Tego typu interakcja może być przeprowadzona za pomocą serwisów. Każdy serwis musi posiadać zdefiniowaną strukturę żądania oraz odpowiedzi. Stronami w tego typu komunikacji jest serwis oraz klient. Klient wysyła żądanie do serwisu (dostępnego poprzez nazwę) a następnie oczekuje na odpowiedź. Do czasu przyjścia odpowiedzi klient nie może wykonywać żadnych obliczeń Serwer akcji Serwer akcji udostępnia mechanizm komunikacji podobny do mechanizmu serwisu ( ). Cechą różniącą obydwa mechanizmy jest sposób odbierania wiadomości zwrotnej. Klient serwera akcji czekając na odpowiedź może wykonywać inne instrukcje programu. Jedną z wykonywanych w trakcie oczekiwania na odpowiedź instrukcji może być np. cofnięcie żądania wysłanego do serwera. Serwer akcji może być wykorzystywany w sytuacji, w której: czas realizacji żądania przez serwer jest długi, 23

26 klient w trakcie oczekiwania na wynik musi wykonywać inne instrukcje, istnieją warunki, w których należy cofnąć wysłane do serwera żądanie Społeczność ROS-a Społeczność ROS-a jest jednym z głównych czynników jego rozwoju i popularności. Zagadnienia jakimi zajmuje się społeczność ROS-a to: udostępnianie dystrybucji - kolekcji wersjonowanych stosów ROS Wiki - strona internetowa umożliwiająca przeglądanie, tworzenie, a także poprawianie istniejącej dokumentacji ROS-a Bug Ticket System - system zgłaszania błędów w ROS-ie lista dyskusyjna ROS Answer - strona internetowa umożliwiająca zadanie pytania w tematyce związanej z systemem ROS 4.5 OpenCV OpenCV to otwarta biblioteka służącą do przetwarzania obrazów. Pierwsze wersje biblioteki były napisane w języku C. Dzisiaj większość nowych elementów biblioteki powstaje w języku C++. Biblioteka OpenCV zwiera wiele funkcji służących do przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym. Był to główny powód zastosowania tej biblioteki w niniejszej pracy. Drugim istotnym argumentem była łatwa integracja z systemem ROS. Obydwa narzędzia powstają w laboratoriach Willow Garage

27 Rozdział 5 Baza sprzętowa Jednym z głównych elementów robota mobilnego jest baza jezdna. Projekt i wykonanie bazy jezdnej jest zadaniem czasochłonnym i wymaga pracy wielu ludzi, gdyż jest to projekt posiadający część mechaniczną, elektroniczną oraz programową. Dlatego często praktykowanym podejściem jest korzystanie z uniwersalnych baz jezdnych. Przykładem bazy jezdnej wykorzystywanej w wielu projektach jest robot mobilny Elektron opisany poniżej. 5.1 Robot mobilny Elektron Robot mobilny Elektron jest efektem współpracy Instytutu Automatyki i Robotyki oraz Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej [4]. Założeniem projektowym zespołu pracującego nad robotem Elektron było stworzenie platformy laboratoryjnej, która mogłaby być wykorzystywana podczas badań nad systemami sterowania i nawigacji robotów mobilnych. Modułowa budowa robota miała w przyszłości umożliwić modernizację robota oraz łatwe przystosowanie go do konkretnych projektów. Robot Elektron jest sześciokołowym robotem o kołach napędzanych w układzie różnicowym. Koła z jednej strony są ze sobą sprzężone. Od 2007 roku, w którym powstał robot, służył on jako baza jezdna w wielu aplikacjach, m.in.: grupa robotów mobilnych KinectBot [17] implementacja algorytmu FastSLAM [19] Elektron poddawany był kolejnym modernizacjom. O ile konstrukcja mechaniczna przechodziła tylko kosmetyczne poprawki, to system sterowania robota był wielokrotnie zmieniany. Każda modernizacja rozszerzała możliwości robota, głównie w dziedzinie 25

28 mocy obliczeniowej, a co za tym idzie możliwości implementacji bardziej zaawansowanych algorytmów. Pierwsza wersja robota Elektron wyposażona była w komputer przemysłowy z zainstalowanym procesorem klasy Pentium III. Następnie komputer został wymieniony na notebook EeePC z procesorem Intel Atom. Notebook mocowany był na zewnątrz robota. Podczas ostatniej modernizacji robot został wyposażony w płytę główną w standardzie Mini ITX z dwurdzeniowym procesorem Intel Atom. Pamięć masową stanowi dysk SSD o pojemności 20GB. Dyski SSD poza szybkością charakteryzują się dużą odpornością na wstrząsy, co w przypadku robotów mobilnych jest ważnym parametrem. 5.2 Układ wciągający piłki Układ wciągający piłki został wykonany w ramach niniejszej pracy. Jest to dedykowany moduł wykonawczy, którego zadaniem jest wciąganie oraz przechowywanie piłek. Jego elementami składowymi są: odkurzacz pojemnik rura Wymienione powyżej elementy w trakcie badań były wielokrotnie udoskonalane. Zmieniano materiały, z których były wykonane, modyfikowano kształt poszczególnych elementów oraz ich położenie względem bazy jezdnej. W efekcie otrzymano układ wciągający piłki, który na etapie implementacji systemu sterowania stanowił niezawodnie działający efektor. Dzięki pewnie działającej części sprzętowej robota późniejsze badania dały miarodajne wyniki. Kolejne podrozdziały opisują poszczególne elementy układu wciągającego piłki Sterownik Centralnym elementem układu wciągającego piłki jest jego sterownik. Stanowi go system mikroprocesorowy wyposażony w mikrokontroler ATMega162 firmy Atmel. Najważniejsze elementy i parametry mikrokontrolera ATMega162 to: adc timery częstotliwość Program sterownika został napisany w języku C. W trakcie implementacji korzystano z następującego oprogramowania: 26

29 avg-gcc - kompilator języka C avrdude - aplikacja służąca m.in. do wgrywania skompilowanego programu do mikrokontrolera code cube - IDE wspierające składnie języka C Drugim po mikrokontrolerze ważnym elementem modułu sterownika jest układ FTDI232. Jest to dwukierunkowy konwerter sygnałów pomiędzy standardem USB oraz RS232. Za jego pośrednictwem przeprowadzana jest komunikacja pomiędzy mikrokontrolerem a komputerem sterującym pracą robota Algorytm sterownika Na rysunku 5.1 przedstawiono schemat ideowy połączenia sterownika z komputerem, odkurzaczem oraz czujnikiem zbliżeniowym znajdującym się w rurze. Dane między Rysunek 5.1: Schemat ideowy sterownika. sterownikiem a komputerem przesyłane są w obydwie strony. Komputer do sterownika przesyła informacje o konieczności włączenia lub wyłączenia odkurzacza. W drugą stronę sterownik wysyła do komputera informacje o liczbie piłek, które zostały wciągnięte przez układ zasysający. Sterownik działa na zasadzie nasłuchiwania rozkazów kierowanych do niego przez komputer sterujący oraz realizacji działań w zależności od rodzaju odebranej informacji. Komputer sterujący wysyła zlecenie lub zapytanie: zlecenie włączenia odkurzacza zlecenie wyłączenia odkurzacza zapytanie o liczbę wciągniętych piłek Odebranie zlecenia włączenia oraz wyłączenia odkurzacza realizowane jest poprzez odpowiednie wysterowanie jednego z wyjść binarnych mikrokontrolera. Zapytanie o liczbę wciągniętych piłek zwraca liczbę piłek zebranych od momentu włączenia robota. Informacja ta może być wykorzystana np. w przypadku, gdy istniałoby zagrożenie przepełnienia pojemnika na piłki. Informacja o aktualnej liczbie zebranych piłek pozwoliłaby odpowiednio zareagować w takiej sytuacji. 27

30 5.2.2 Odkurzacz Odkurzacz wykorzystany do wciągania piłek ze względu na charakter w jakim został zastosowany musiał spełniać następujące wymagania: zasilanie niskim napięciem - maksymalnie 24V niewiekie wymiary niski poziom hałasu Baza mobilna Elektron zasilana jest z dwóch szeregowo połączonych akumulatorów żelowych, każdy o napięciu 12V. Wykorzystanie odkurzacza zasilanego napięciem sieciowym (230V napięcia zmiennego) wymagałoby wyposażenia robota w przetwornice podwyższającą napięcie, co z energetycznego punktu widzenia byłoby złym rozwiązaniem. Odkurzacze zasilane napięciem sieciowym posiadają moce powyżej 1kW, co również przy zasilaniu akumulatorowym całego robota znacznie skróciłoby czas jego pracy. Innym aspektem jest duży rozmiar oraz hałas generowany przez odkurzacze wykorzystywane w gospodarstwie domowym. Rozwiązaniem spełniającym dwa z trzech wyżej wymienionych wymagań okazał się być odkurzacz samochodowy. Przedstawiony na zdjęciu odkurzacz zasilany jest standardowo z napięcia o wartości 12V. Dodatkowo jest niewielkich rozmiarów oraz zamknięty został w prostej obudowie w kształcie walca, co miało duży wpływ na łatwość montażu odkurzacza. Jedynym problemem zaobserwowanym po pierwszym uruchomieniu odkurzacza był hałas generowany w trakcie pracy. Był on na tyle duży, że badania przeprowadzane nad robotem stały się uciążliwe. Rozwiązaniem problemu zbyt dużego hałasu byłoby zmniejszenie napięcia zasilającego odkurzacz. We wczesnych wersjach układu wciągającego było to niemożliwe. Wiele elementów składowych układu takich jaki pojemnik na piłki, kolanka łączące elementy rury, było wykonanych z dostępnych pod ręką materiałów (tektura, taśma klejąca, klej). Z tego względu układ posiadał wiele nieszczelności. Obniżenie napięcia powodowało, że podciśnienie generowane przez odkurzacz przy wlocie do rury nie było w stanie wciągnąć piłki. Jednak wraz z zastąpieniem tymczasowych rozwiązań przez docelowe, okazało się, że napięcie zasilające odkurzacz można zmniejszyć kilkukrotnie (do 3V) zachowując przy tym pożądaną funkcjonalność. Ostatecznie ustalono wysokość napięcia zasilającego odkurzacz na 6V. Odkurzacz posiada osobne zasilanie, którym jest akumulator żelowy o napięciu 6V. Na rysunku 5.2 zaznaczono odkurzacz przytwierdzony do pojemnika na piłki Pojemnik Pojemnik na piłki podobnie jak inne elementy układu wciągającego był kilkukrotnie zmieniany w trakcie budowy robota oraz późniejszych testów. Przyjęto następujące 28

31 Rysunek 5.2: Robot Ball Collector z zaznaczonym układem wciągającym piłki. wymagania, które powinien spełniać pojemnik na piłki: odpowiedni rozmiar szczelność możliwość wygodnego opróżniania pojemnika zbudowany z łatwego w obróbce materiału Uwzględniając wymienione wyżej wymagania zdecydowano się na wykorzystanie pojemnika z tworzywa sztucznego przeznaczonego do przechowywania żywności. Pojemniki przeznaczone do celów spożywczych posiadają dobrą szczelność, a często także wygodny sposób otwierania i zamykania. Dobranie odpowiedniego rozmiaru nie stanowiło problemu Rura Rura, przez którą piłki są wciągane do pojemnika początkowo wykonana została z peszla elektroinstalacyjnego o średnicy zewnętrznej 50mm. Różnica pomiędzy średnicą wewnętrzną peszla a średnicą piłki była na tyle mała, że nawet delikatne zgięcie peszla mogło spowodować zatrzymanie piłki wewnątrz. Jednak wiele wstępnych badań przeprowadzono z wykorzystaniem rury zbudowanej z peszla. Robot z zamontowaną rurą z peszla przedstawiony jest na rysunku 5.3. Drugim i docelowym rozwiązaniem było zastosowanie rurek PCV o średnicy zewnętrznej 55mm. Robot z zamontowaną ostateczną wersją rury przedstawiony jest na rysunku 5.2. Rura wyposażona została w dwa czujniki zbliżeniowe umieszczone na krańcach rury. Czujnik opisano w punkcie

32 Rysunek 5.3: Wczesna wersja robota Ball Collector wyposażonego w peszel elektroinstalacyjny służący do wciągania piłek. 30

33 Rozdział 6 Projekt systemu sterowania 6.1 Dekompozycja zadania Zadanie realizowane przez robota, czyli zbieranie piłek do pingponga, zostało podzielone na kilka niezależnych podzadań. Dzięki takiemu podziałowi realizacja całego zadania przebiegała w uporządkowany sposób. Takie podejście ułatwiło również proces implementacji opisywanego systemu sterowania. Podzadania wyodrębnione z głównego zadania to: zbieranie piłek eksploracja otoczenia obsługa zakleszczeń W tym kontekście zbieranie piłek jest rozumiane jako zbieranie tylko tych piłek, które znajdują się w polu widzenia robota. Zakleszczenie to sytuacja, w której pozycja robota przez określony czas zmienia się tylko o pewną ustaloną, niewielką wartość. 6.2 Przyjęte ograniczenia Ze względu na ograniczony czas (do jednego roku) jaki mógł zostać przeznaczony na budowę robota Ball Collector, konieczne stało się przyjęcie założeń, które w pewnym stopniu ograniczają funkcjonalność robota. Celem pracy nie było jednak stworzenie końcowego, komercyjnego produktu, a jedynie prototypu umożliwiającego dalsze badania, rozwój i w perspektywie kolejnych lat ewentualne wprowadzenie robota do sprzedaży. Przyjęte ograniczenia to: brak wymagań dotyczących szybkości zbierania piłek robot nie zbiera piłek położonych przy bandzie/ścianie 31

Rozwój systemu robota mobilnego

Rozwój systemu robota mobilnego Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Praca magisterska Łukasz Hanusiak, Mariusz Nowacki kierunek studiów: informatyka stosowana specjalność: informatyka w nauce i technice Rozwój systemu robota mobilnego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Praca dyplomowa inżynierska: Projekt systemu wizyjnego robota mobilnego Autorzy: Marcin Nowaczyk Jakub Psyk Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu robota mobilnego

Rozwój systemu robota mobilnego Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Praca magisterska Łukasz Hanusiak, Mariusz Nowacki kierunek studiów: informatyka stosowana specjalność: informatyka w nauce i technice Rozwój systemu robota mobilnego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Informatyki i Zarządzania PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Planowanie trajektorii ruchu robota mobilnego

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Informatyki i Zarządzania PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Planowanie trajektorii ruchu robota mobilnego POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Planowanie trajektorii ruchu robota mobilnego Piotr Bablok Mariusz Jaśkowiak Paweł Sieczka

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Automatyka i Robotyka SPECJALNOŚĆ: Systemy Informatyczne w Automatyce PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Tytuł pracy w języku polskim Ruchome oko - śledzenie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI AUTOMATYKI INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KATEDRA INFORMATYKI PRACA MAGISTERSKA MIRON PAWLIK INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA DLA

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

Zdecentralizowany algorytm sterowania agentem 1 w rozgrywkach RoboCup

Zdecentralizowany algorytm sterowania agentem 1 w rozgrywkach RoboCup POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Systemów Elektronicznych Kamil Muszyński nr albumu: 198429 Praca dyplomowa magisterska Zdecentralizowany algorytm sterowania

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO STEROWANIA ROBOTA MOBILNEGO BUDOWA SYSTEMU WIZYJNEGO DLA RZECZYWISTEGO ROBOTA.

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO STEROWANIA ROBOTA MOBILNEGO BUDOWA SYSTEMU WIZYJNEGO DLA RZECZYWISTEGO ROBOTA. Praca Magisterska ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO STEROWANIA ROBOTA MOBILNEGO BUDOWA SYSTEMU WIZYJNEGO DLA RZECZYWISTEGO ROBOTA Bartosz Szurgot Promotor: prof. dr hab. inż. Halina

Bardziej szczegółowo

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1 Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM MECHATRONIKA 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE - Podstawowe pojęcia mechatroniki - Przykłady urządzeń mechatronicznych - Analiza procesowa systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI Kierunek: Specjalność: Automatyka i Robotyka (AIR) Robotyka (ARR) PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza obrazów przeznaczona do wspomagania nawigacji pojazdu autonomicznego

Bardziej szczegółowo

Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym

Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (P-8) Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym Etap 2: Opracowanie uniwersalnej platformy sprzętowej modemu Praca nr 08300016 Gdańsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

II Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków SNEiI 2012

II Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków SNEiI 2012 II Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków SNEiI 2012 1 III - 2012 Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Organizatorzy sympozjum: 1. Koło Naukowe Elektryków NAPĘD i AUTOMATYKA

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7 KOSZALIN 2015 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Mirosław

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: SPECJALNOŚĆ: Automatyka i Robotyka (AiR) Robotyka (ARR) PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Stanowisko laboratoryjne wielosensorycznej miniplatformy mobilnej

Bardziej szczegółowo

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu 1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. cechy: *stan przedmiotu zmienne charakteryzujące przedmiot *sprzężenie zwrotne informacja z wyjścia na wejście *współrzędnych stanu wektor stanu

Bardziej szczegółowo

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W Andrzej Rygałło Częstochowa 8 Spis treści WPROWADZENIE. Określenie robota jako maszyny. 4. Definicja robot. 9.3 Generacje robotów.....4 Klasyfikacja robotów...

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja systemu telemetrycznego z zastosowaniem technologii internetowych

Konstrukcja systemu telemetrycznego z zastosowaniem technologii internetowych Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej Maciej Brencz Konstrukcja systemu telemetrycznego z zastosowaniem technologii internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Kościuszki Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji M6 Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka Specjalność: Technologie informacyjne w systemach

Bardziej szczegółowo

Atmel AVR jest rodziną mikrokontrolerów stworzonych przez firmę Atmel.

Atmel AVR jest rodziną mikrokontrolerów stworzonych przez firmę Atmel. PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW OSADZONYCH Marek Klimowicz Robot reagujący na światło zrób to sam (specjalnie dla wykop.pl) Wśród elektroników amatorów panuje przekonanie, że budowa własnego robota wymaga ogromnej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie obrazów na urządzeniach mobilnych z wykorzystaniem biblioteki OpenCV Streszczenie

Przetwarzanie obrazów na urządzeniach mobilnych z wykorzystaniem biblioteki OpenCV Streszczenie Przetwarzanie obrazów na urządzeniach mobilnych z wykorzystaniem biblioteki OpenCV Streszczenie Niniejsza praca inżynierska miała na celu demonstrację działania oraz możliwości biblioteki OpenCV na urządzeniach

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP

Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Semeniuk Nr albumu: 214707 Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Równoważenie obciążenia w systemie z rozproszoną stertą obiektów

Równoważenie obciążenia w systemie z rozproszoną stertą obiektów Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Sławomir Sadziak Nr albumu: 201091 Równoważenie obciążenia w systemie z rozproszoną stertą obiektów Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

2.1. Historia badań zmęczeniowych...8. 2.2. Ważniejsze definicje dotyczące zjawiska zmęczenia...8. 2.3. Badania zmęczeniowe prowadzone w IMMT...

2.1. Historia badań zmęczeniowych...8. 2.2. Ważniejsze definicje dotyczące zjawiska zmęczenia...8. 2.3. Badania zmęczeniowe prowadzone w IMMT... Spis treści SPIS TREŚCI... 1 STRESZCZENIE... 3 1. WSTĘP... 5 2. BADANIA Z WYKORZYSTANIEM PULSATORA HYDRAULICZNEGO... 8 2.1. Historia badań zmęczeniowych...8 2.2. Ważniejsze definicje dotyczące zjawiska

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI KIERUNEK INFORMATYKA Praca dyplomowa magisterska Udostępnianie wielorozdzielczych trójkątnych siatek powierzchni modeli trójwymiarowych

Bardziej szczegółowo

Modułowy robot mobilny Elektron

Modułowy robot mobilny Elektron Modułowy robot mobilny Elektron Wojciech Szynkiewicz 1, Rafał Chojecki 2, Andrzej Rydzewski 1, Marek Majchrowski 1, Piotr Trojanek 1 Streszczenie Artykuł opisuje strukturę sprzętową i podstawowe oprogramowanie

Bardziej szczegółowo