POLISH VERSION. Document translated by: Ms Anna Dyjak MA Translation Studies Cardiff University. Najczęściej zadawane pytania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLISH VERSION. Document translated by: Ms Anna Dyjak MA Translation Studies Cardiff University. Najczęściej zadawane pytania"

Transkrypt

1 DOCTORS ACADEMY Disseminating Medical Knowledge and Skills Globally DOCTORS ACADEMY Doctors Academy PO Box 4283 Cardiff UK CF14 8GN Phone : +44 (0) Skype : Doctors.Academy POLISH VERSION FUTURE EXCELLENCE Document translated by: Ms Anna Dyjak MA Translation Studies Cardiff University DOCTORS ACADEMY Disseminating Medical Knowledge and Skills Globally 6 th INTERNATIONAL MEDICAL SUMMER SCHOOL 28 th July - 1 st August 2014, Renold Building,Altrincham Street, University of Manchester Najczęściej zadawane pytania 1. Jakie są cele i zamiary Międzynarodowej Medycznej Szkoły Letniej? To tygodniowe wydarzenie ma na celu pomoc studentom medycyny pierwszego stopnia (studia licencjackie) 1 lub nowo wykwalifikowanym lekarzom w udoskonaleniu ich klinicznego, akademickiego i badawczego portfolio, które po zakończeniu uczelni medycznej/ stażu, pomoże im podjąć konkurencyjną chirurgiczną lub internistyczną specjalizację 2. Szkoła Letnia ma również na celu pomoc w uzyskaniu przeglądu różnych specjalizacji klinicznych i nabycie niezbędnej wiedzy na temat tej specjalizacji, w której zainteresowani pragną się realizować. 2. Czym zajmuje się Akademia Lekarska (Doctors Academy)? Akademia Lekarska jest jednym z największych na świecie dostarczycielem niezależnych i innowacyjnych kursów i szkoleń medycznych, które uzupełniają programy oferowane przez uczelnie medyczne i szpitale. Celem Akademii jest promowanie edukacji medycznej, rozpowszechnianie informacji i wymiana wiedzy, przede wszystkim wymiana technicznych i technologicznych kompetencji pomiędzy specjalistami pracującymi w rozmaitych obszarach opieki zdrowotnej w krajach zasobnych i krajach biedniejszych. W ramach tej misji, Akademia Lekarska podejmuje różnorodną gamę działań edukacyjnych i programów szkoleniowych dla studentów medycyny pierwszego stopnia (studia licencjackie) i drugiego stopnia (studia magisterskie uzupełniające) / doktorantów z różnych części świata. Należą do nich różne regionalne/krajowe szkolenia i kursy doszkalające 3, Światowy Uniwersytecki Konkurs dziedzinie Anatomii 4, Narodowy Uniwersytecki 1 Studia w Wielkiej Brytanii odbywają się na zasadzie dwustopniowej. Pierwszy etap studiów to studia licencjackie lub inżynierskie trwające 3 lata, dające możliwość zdobycia tytułu licencjata czyli tzw. Bachelor Degree. Następnie po zdobyciu Bachelor Degree, student może kontynuować naukę na tej samej uczelni lub, co ważne, na jakiejkolwiek wybranej uczelni wyższej w Europie, po to aby w dalszej kolejności móc otrzymać kończąc po dwóch latach tzw. Master Degree. Takie kierunki jak medycyna, stomatologia, architektura trwają zazwyczaj parę lat dłużej. [ 2 W Wielkiej Brytanii istnieje podział na specjalizację chirurgiczną i medyczną. 3 English: study days- are short courses of between one and three days, offering a time- efficient way to increase your skills and gain insight into specialist areas. Study days allow people to focus on the subjects most relevant to their own area of practice [www.healthcare.ac.uk] 4 World University Anatomy Challenge 1

2 Konkurs w dziedzinie Anatomii 5, Międzynarodowa Medyczna Szkoła Letnia, Zimowa Konferencja Naukowa, Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Badawcza, warsztaty umiejętności chirurgicznych, kursy mistrzowskie chirurgii laparoskopowej jelita grubego, przygotowawcze i powtórkowe kursy egzaminacyjne. Wydarzenia te mające na celu zapewnić przystępność i maksymalne korzyści dla studentów medycyny i lekarzy, są organizowane w taki sposób, aby dodatkowe koszty nie były ponoszone. Działania edukacyjne podejmowane są zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z wieloma organizacjami, w tym z Brytyjskimi Akademiami Królewskimi, uniwersytetami, szpitalami oraz z wieloma innymi organizacjami charytatywnymi, stowarzyszeniami i instytucjami. 3. Jak wygląda organizacja czasu Szkoły Letniej? Pierwszego dnia, doradcy dostarczą delegatom przegląd (przykłady) różnych specjalizacji. Będzie to szczególnie korzystne dla tych, którzy nie podjęli jeszcze decyzji w sprawie konkretnej specjalizacji i chcieliby uzyskać lepsze zrozumienie rożnych opcji rozwoju kariery. W dniach drugim i trzecim, oprócz istotnych teoretycznych informacji na temat poszczególnych specjalizacji, będą miały miejsce następujące warsztaty i sesje: Podstawy w dziedzinie chirurgii, Chirurgia średnio zaawansowana i zaawansowana, Podstawy w dziedzinie laparoskopii, Drenaż klatki piersiowej, Podstawy traumatologii (chirurgii urazowej), Przeprowadzanie i interpretacja elektrokardiografii (EKG), Podstawy w dziedzinie intensywnej opieki medycznej 6, Podstawowe zasady w dziedzinie ortopedii, Drożność dróg oddechowych i podstawowe procedury w dziedzinie anestezjologii, Zajęcia praktyczne w dziedzinie pediatrii i neonatologii (w tym wspomaganie życia), Warsztaty z zakresu dziedzin położnictwa i ginekologii, Warsztaty z zakresu zastosowania podstawowych zasad w badaniach ultrasonograficznych (USG), Warsztaty w dziedzinie okulistyki. Dzień czwarty dostarczy delegatom istotnych informacji dotyczących różnych aspektów kariery akademickiej/ naukowej, takich jak interkalacja i przeprowadzanie badań klinicznych oraz podstawowych badań naukowych (prowadzących do stopni naukowych :MSc 7 / MRes 8 / MPhil 9 / PhD 10 ). W dniu tym będą również podejmowane kwestie związane z wygłaszaniem audytów dotyczących badań klinicznych, z prezentacjami ustnymi i graficznymi oraz publikacjami. Zostaną także omówione istotne aspekty dotyczące szkolenia akademickiego/ kariery akademickiej. Wydarzeniem dnia będzie Światowy Uniwersytecki Konkurs w dziedzinie Anatomii. Rankiem ostatniego dnia, delegatom będą dostarczone niezbędne informacje dotyczące rozwijania i pielęgnowania własnego portfolio, najnowszych i przyszłych osiągnięć określonych specjalizacji oraz wskazówki dotyczące specjalistycznych programów szkoleniowych. Po południu, odbędzie się kilka równoległych sesji dotyczących kariery medycznej nie objętej tradycyjnym programem nauczania, takich jak : konflikty i medycyna wojskowa, medycyna w przestrzeni kosmicznej oraz medycyna międzynarodowa i zdrowie publiczne. Nośnikiem komunikacji jest język angielski. Godziny rozpoczęcia i zakończenia: Rozpoczęcie: 08:45 w poniedziałek. Zakończenie: 16:30 w piątek. W celu spożytkowania długich dni brytyjskiego lata zaplanowane zostały wieczorne imprezy towarzyskie. 5 National University Anatomy Challenges 6 Ang. Life Support- w angielskim języku medycznym dziedzina Life Support odnosi się do szerokiego spektrum metod pozwalających utrzymać przy życiu pacjenta, którego jeden lub więcej organów wewnętrznych nie spełniają swoich funkcji. Zgodnie z medical-dictionary.thefreedictionary.com, dziedzina medycyny Life Support obejmuje, np.: odżywianie pozajelitowe, dializę pozaustrojową, tracheotomię, resuscytację, transfuzję krwi, rozrusznik serca, transplantację organów, maszyny wspomagające funkcje serca i płuc, itd. W polskim języku medycznym dziedzina Life Support jest zawarta w specjalizacji intensywnej opieki medycznej. 7 MSc- Master of Science- na uczelniach brytyjskich jest to stopień magistra nauk ścisłych lub przyrodniczych. 8 MRes-Master of Research- w Wielkiej Brytanii stopień magistra w dziedzinie badań naukowych (obok MA i MSc). Zdobycie tego tytułu odbywa się na zasadzie rozwoju umiejętności badawczych jednostki, która chce kontynuować karierę w dziedzinach lekarskich. 9 MPhil- Master of Philosophy- jest brytyjskim stopniem naukowym umiejscowionym pomiędzy stopniem magistra w dziedzinie nauczania (taught Master s) a stopniem doktora (PhD). 10 PhD- Doctor of Philosophy- stopień doktora 2

3 4. Jak dokonać wyboru właściwej specjalizacji? W dniu pierwszym, wszyscy uczestnicy zostaną podzieleni na trzy grupy- 'Medycyna', 'Chirurgia' i 'Pozostałe specjalizacje'. Podział ten zagwarantuje szeroki wgląd we wszystkie podsektory poszczególnych specjalizacji. W grupie 'Medycyna' zawarte zostaną wszystkie podsektory poszczególnych specjalizacji medycznych. 'Chirurgia' obejmie wszystkie swoje specjalizacje jak i podrzędne jej położnictwo i ginekologię. 'Pozostałe specjalizacje' to anestezjologia, intensywna opieka medyczna, medycyna ratunkowa, radiologia, psychiatria, onkologia, medycyna rodzinna [medycyna ogólna]. Podczas rejestracji należy wybrać jedną z opcji. Począwszy od dnia drugiego, każdy uczestnik zostanie umieszczony w grupie, która obejmuje daną specjalizację (np. neurochirurgia, kardiologia, chirurgia plastyczna). Miejsce w określonej grupie pozwoli uzyskać dogłębną wiedzę i informacje dotyczące wybranej specjalizacji. Podczas procesu rejestracji, każdy uczestnik zostanie poproszony o wybór ogólnej specjalizacji (spośród trzech wymienionych powyżej), a następnie trzeba będzie dokonać wyboru jednej, spośród ośmiu wymienionych poniżej, grupy szkoleniowej. W każdej grupie szkoleniowej dostępnych będzie 25 miejsc. 5. Jakie są te różne specjalizacje i jak są one pogrupowane? Wszystkie, główne dziedziny kliniczne są uwzględnione i podzielone na grupy szkoleniowe w celu zapewnienia dostępu do maksymalnej ilości specjalizacji dla wszystkich uczestników Szkoły Letniej. Grupa 1 (chirurgia ogólna, urologia, chirurgia klatki piersiowej 11 ) Grupa 2 (chirurgia plastyczna, chirurgia ortopedyczna, otolaryngologia, chirurgia dziecięca) Grupa 3 (chirurgia naczyniowa, neurochirurgia, radiologia, okulistyka) Grupa 4 (neurologia, psychiatria, gastrologia) Grupa 5 (kardiologia, nefrologia, medycyna układu oddechowego (pulmunologia)) Grupa 6 (medycyna rodzinna, diabetologia i endokrynologia, dermatologia, medycyna ogólna, geriatria) Grupa 7 (anestezjologia, intensywna opieka medyczna, medycyna ratunkowa, medycyna nagłych przypadków (ostry dyżur) 12 ) Grupa 8 (położnictwo, ginekologia, medycyna leczenia bezpłodności, pediatria, neonatologia) 6. Jakie korzyści przynosi uczestnictwo w Szkole Letniej? Wydarzenie to ma na celu zapewnienie ukierunkowanej wiedzy i informacji na temat wybranej specjalizacji, które to podniosą walory konkurencyjności kandydatów podczas ubiegania się o miejsca pracy w wybitnie poszukiwanych specjalizacjach chirurgii i medycyny. Szkoła Letnia daje możliwość lepszego zrozumienia wybranej specjalizacji, zapewnia przykłady podstawowych umiejętności klinicznych i chirurgicznych, a także udziela wskazówek pozwalających na rozwój silnego portfolio (dzięki uczestnictwu w audytach klinicznych, prezentacjach i wystawianiu publikacji). 7. Jestem międzynarodowym (spoza Wielkiej Brytanii) studentem medycyny. Jakie korzyści przyniesie mi udział w Szkole Letniej? Wielka Brytania jest powszechnie znana z najwyższych standardów nauczania medycyny, jak i również z nowatorskich osiągnięć naukowych i światowej rangi badań medycznych. Oprócz zdobywania niezbędnej wiedzy i umiejętności (w wybranej specjalizacji), udział w Szkole Letniej zapewnia: wgląd w szkolenia medyczne w Wielkiej Brytanii 11 Cardiothoracic Surgery- specjalizacja ta, w Wielkiej Brytanii, obejmuje diagnozę i leczenie chirurgicznych przypadłości serca, płuc i przełyku. W Polsce na te jedną specjalizację składa się dwie- kardiochirurgia i terakochirurgia.. 12 Acute Medicine 3

4 zapoznanie się z podstawowymi faktami dotyczącymi zgłoszenia do Ogólnej Rady Medycznej (General Medical Council (GMC)) 13, w przypadku fakultatywnego stażu lub programu 'observership 14 ' z komponentem klinicznym ( jak i zrozumienie z czym się wiąże licencja na wykonywanie zawodu otrzymana od Ogólnej Rady Medycznej) zrozumienie możliwości rozwoju jakie dają szkolenia podyplomowe, które znajdują się w ofercie dla absolwentów międzynarodowych w Wielkiej Brytanii zrozumienie, oczekiwań Brytyjskiej Służby Zdrowia 15 dotyczących wnioskodawców, którzy są członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i wnioskodawców spoza EOG zrozumienie systemu punktowego, używanego w Wielkiej Brytanii w celu określenia poziomu wyszkolenia specjalistów kształconych poza granicami Wielkiej Brytanii. 8. Jestem studentem medycyny spoza Unii Europejskiej. Jak mogę uzyskać wizę na podróż do Wielkiej Brytanii? Po zakończeniu rejestracji i dokonaniu płatności, każdemu uczestnikowi zostanie wysłane formalne poświadczenie przyjęcia (list wsparcia), które może zostać użyte w Ambasadzie Brytyjskiej w celu uzyskania wizy. List ten należy przesłać wraz z innymi odpowiednimi dokumentami (np. rozkład lotów / bilety, wyciągi bankowe, zaświadczenia z uczelni /potwierdzenie statusu zatrudnienia przez pracodawcę). (Nie zapewniamy listu patronackiego/ sponsorskiego dopóki nie spełnimy roli całkowitego sponsora, płacąc za podróż i zakwaterowanie). Przepisy wizowe i wymagania dotyczące dokumentów różnią się pomiędzy krajami, jak i w zależności od indywidualnych warunków, dlatego zdecydowanie zalecana jest rozmowa z biurem podróży lub bezpośrednie wyjaśnienie formalności wizowych z Ambasadą Brytyjską. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu może być rozważone po upewnieniu się, że dokumenty wymagane przez Ambasadę zostały otrzymane. 9. Czy akceptacja udziału w Szkole Letniej jest gwarancją uzyskania wizy na podróż do Wielkiej Brytanii? Zatwierdzenie wizy jest domeną rządów i porozumień między państwami i nie leży w gestii organizatorów wydarzenia. Nie możemy zagwarantować, że akceptacja udziału w Szkole Letniej umożliwi otrzymanie wizy. Ostateczna decyzja należy do Ambasady Brytyjskiej danego kraju, a my możemy pomóc potwierdzając rejestrację i płatność w liście akceptacyjnym. Wszystkie dane dotyczące wizy na podróż do Wielkiej Brytanii można uzyskać za pomocą linku: 10. Jaki rodzaj wizy jest potrzebny? Szkoła Letnia jest odpowiednikiem konferencji międzynarodowej. W ten sposób lekarz, czy student medycyny będący gościem konferencji, posiada status gościa. W celu potwierdzenia uprasza się jednak o kontakt z lokalną Ambasadą Brytyjską. Należy się upewnić, że złożone podanie nie jest podaniem o wizę studencką, która może być przyznawana tylko osobom przyjmowanym na studia wyższe w ramach uniwersytetu/ instytucji. Przyjeżdżasz do Wielkiej Brytanii tylko na tydzień, w celu wzięcia udziału w Szkole Letniej, a nie w celu podjęcia studiów wyższych. 11. Czy wcześniejsze przygotowanie do tego wydarzenia jest konieczne? Nie trzeba się przygotować do tego wydarzenia wcześniej. W ciągu tygodnia informacje będą dostarczane, a istotne zagadnienia nauczane za pomocą serii dydaktycznych i interaktywnych wykładów, warsztatów i symulacji przeprowadzanych na pacjentach/ modelach. 12. Czy do udziału w Szkole Letniej potrzebne są formalne certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego? Nie potrzeba żadnych formalnych kwalifikacji lub świadectw potwierdzających stopień znajomości języka angielskiego. Celem szkoły letniej jest zachęcenie studentów /młodszych lekarzy ze wszystkich krajów na świecie do współudziału w wydarzeniu. 13 zgodnie z General Medical Council (GMC) jest niezależnym organem nadzorującym pracę lekarzy na terenie Wielkiej Brytanii. 14 'observership- okres czasu (zwykle od kilku tygodni do kilku miesięcy), podczas którego lekarz, wykształcony i szkolony poza granicami Wielkiej Brytanii, przyłącza się do zespołu lekarz brytyjskich, w celu obserwacji stylu i szczegółów pracy z pacjentem. 15 National Health Service (NHS) 4

5 13. Czy potrzebny jest list polecający lub referencje z uczelni lub szpitala? Nie, nie potrzeba żadnych listów polecających czy referencji. 14. Jaka forma identyfikacji jest wymagana, aby móc wziąć udziału w tym wydarzeniu? Studencka/ szpitalna legitymacja jest dopuszczalna. Nie jest wymagana żadna inne forma tożsamości. 15. Czy każdy kwalifikuję się do udziału w tym wydarzeniu? Szkoła Letnia jest wydarzeniem otwartym dla studentów medycyny i nowo wykwalifikowanych lekarzy z całego świata. Przyjmowani są studenci od pierwszego roku szkoły medycznej po osoby odbywające staż (chirurg/ lekarz stażysta). Każdy, kto jest studentem medycyny uznanej uczelni lub nowo wykwalifikowanym lekarzem w szpitalu może wziąć udział w tym wydarzeniu. 16. Jestem studentem/uczniem przygotowującym się do studiowania medycyny/ studentem nauk ścisłych. Czy kwalifikuję się do udziału w Szkole Letniej? Możliwość udziału w Szkole Letniej ma każdy kto: (i) ma więcej niż 17 lat (ii) zajmuje się medycyną lub planuje dostać się na medycynę w przyszłości (iii) studiuje na kierunku nauk ścisłych i zamierza dostać się na medycynę po zakończeniu danego kierunku ( w ramach programu 'graduate entry' 16 ). 17. Dlaczego wybrana przeze mnie specjalizacja nie jest zawarta w programie Szkoły Letniej? Ograniczenia czasowe, ograniczenia przestrzeni sal wykładowych, jak i ograniczenia przestrzeni i kosztów oznaczają, że nie wszystkie specjalizacje mogą być ujęte w programie Szkoły Letniej, stąd pod uwagę zostały wzięte specjalizacje najbardziej konkurencyjne. Jednakże, w celu przyniesienia korzyści możliwie najszerszemu gronu odbiorców, kilka pokrewnych specjalizacji zostało zawartych w każdym programie. Przykro nam, jeśli jakaś specjalizacja nie jest objęta programem Szkoły Letniej. 18. Czy udział w Szkole Letniej honorowany jest certyfikatem? Tak, każdy otrzyma certyfikat uczestnictwa, który w skrócie będzie nakreślał specjalizację i wszystkie warsztaty, w których dana osoba brała udział. 19. Czy zakwaterowanie jest wliczone w cenę opłaty za udział w Szkole Letniej? Nie jest, gdyż wydarzenie to realizowane jest w okresie, kiedy zasoby budżetowe są ograniczone. Fakt ten jednakże ma zapewnić możliwie największą liczbę uczestniczących w wydarzeniu studentów medycyny jak i początkujących lekarzy z Wielkiej Brytanii i spoza niej. Tak więc koszty zakwaterowania nie są częścią opłaty za udział w Szkole Letniej. Jednakże, zostały przeprowadzone negocjacje z domami studenckimi Uniwersytetu w Manchester, których rezultatem są znaczne zniżki. Podczas procesu rejestracji zostaną udzielone informacje na temat sposobu rezerwacji zakwaterowania. Szczegółowe informacje na temat możliwości zakwaterowania są dostępne na stronie internetowej (http://summerschool.doctorsacademy.org.uk/summerschool/). Osoby, które nie są zainteresowane pobytem na terenie lokalu uczelni, mogą zorganizować własne zakwaterowanie. Nie potrzeba być rezydentem domów studenckich, aby wziąć udział w tym wydarzeniu. 20. Jakiego rodzaju wydarzeń towarzyskich można oczekiwać? Został zorganizowany szeroki wachlarz wydarzeń towarzyskich, zarówno formalnych, jak i nieformalnych. Są to: obiady, uroczyste imprezy, przedstawienia teatralne, spotkania przy grillu, dyskoteki i nocne wyjścia do miasta. Przewodniczący każdej specjalizacji będzie udzielać dokładnych informacji i wskazówek w trakcie trwania Szkoły Letniej. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych imprez będą dostępne na stronie internetowej krótko przed danym wydarzeniem. Osoby zainteresowane dodatkowymi atrakcjami mogą wyruszyć na podbój sławnego Londynu, odwiedzić malownicze zamki Walii, podziwiać różnorodne krajobrazy Szkocji, czy udać się do zielonej Irlandii. 21. Czy wieczorne imprezy towarzyskie będą wliczone w cenę opłaty za Szkołę Letnią? Nie, koszt uczestnictwa w wieczornych imprezach nie jest wliczony w cenę opłaty za udział w Szkole Letniej. Jednakże część kosztów będzie dotowana. 16 Graduate entry degree- jest terminem użytym w odniesieniu do pierwszego profesjonalnego stopnia naukowego. W przypadku Wielkiej Brytanii jest to bachelor s degree, którego odpowiednikiem w języku polskim jest tytuł licencjata lub inżyniera. 17 Przypuszczalnie, w związku, że jest to pora letnia, jest to koniec roku akademickiego. 5

6 22. Jak została zaplanowana kwestia lunchu, zakąsek i napoi? Lunch, zakąski oraz napoje będą serwowane na miejscu w ciągu pięciu dni trwania Szkoły Leniej ( są wliczone w cenę uczestnictwa w wydarzeniu). W ten sposób uczestnicy potrzebują przygotowywać jedynie śniadanie, przy czym wszelkiego rodzaju udogodnienia są zagwarantowane na terenie domów studenckich. 23. Czy zapewnienie sobie specjalistycznego sprzętu lub materiałów jest konieczne do wzięcia udziału w Szkole Letniej? Nie, żaden sprzęt, czy konkretne materiały nie są konieczne podczas trwania tego wydarzenia. Rzeczy osobiste stanowią wszystko co będzie potrzebne w ciągu tych kilku dni. 24. Czy obowiązują jakieś zasady ubioru? Żadne zasady ubioru nie obowiązują. Półoficjalny styl, widziany na co dzień na uczelniach/ w szpitalach jest odpowiedni. 25. Jaka jest odległość pomiędzy lotniskiem w Manchester a miejscem wydarzenia/ zakwaterowania? Planowane miejsca wydarzenia/ zakwaterowania znajdują się w odległości około 15 minut podróży taksówką lub 30 minut podróży komunikacją miejską (autobus, pociąg). Dojazd z lotniska do miejsca wydarzenia/ zakwaterowania nie powinien przysporzyć problemów. Na dzień przed rozpoczęciem Szkoły Letniej nasz komitet powitalny będzie osiągalny na lotnisku od 14:00 do 22:00, aby zapewnić pomoc i wskazówki. 26. Czy możliwy jest zwrot pieniędzy w przypadku anulowania uczestnictwa lub braku możliwości uczestnictwa z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub odrzucenia prośby o wizę? Ze względu na złożoność organizacji Szkoły Letniej oraz obszernej pracy administracyjnej, odwołania odbywają się w wielopoziomowy sposób (opisany poniżej). Wynika to z faktu, że zaliczki czy pełne płatności związane z wydarzeniem, cateringiem i imprezami towarzyskimi zostaną wpłacone wcześniej. Ponadto, cała kadra uniwersytecka zostanie zaproszona, warsztaty pracy zorganizowane, indywidualny pakiet rejestracyjny zakończony, a instrukcje, identyfikatory i certyfikaty wydrukowane. Jako że, wielu delegatów podróżuje spoza Wielkiej Brytanii i muszą oni dokonać odpowiednich przygotowań do podróży, tym samym długi okres uprzedzenia jest wymagany. a. Wniosek o anulowanie udziału otrzymany 90 dni (trzy miesiące) przed rozpoczęciem Szkoły Letniej: pełny zwrot kosztów minus 10% opłaty administracyjnej i rejestracyjnej. b. Wniosek o anulowanie udziału otrzymany w okresie dni (osiem tygodni) przed rozpoczęciem Szkoły Letniej: zwrot 75% kosztów. c. Wniosek o anulowanie udziału otrzymany w okresie dni (sześć tygodni) przed rozpoczęciem Szkoły letniej: zwrot połowy kosztów. d. Wniosek o anulowanie udziału otrzymany w okresie między dni (cztery tygodnie) przed rozpoczęciem Szkoły Letniej: zwrot 25% kosztów. e. Wniosek o anulowanie udziału otrzymany w okresie 28 dni (cztery tygodnie) przed rozpoczęciem Szkoły Letniej: utrata całej sumy dokonanej wpłaty. Aby uzyskać szczegółowe zasady anulowania rezerwacji, należy skorzystać z poniższego linka: 27. Czy mogę uzyskać pełny zwrot kosztów, jeśli moja prośba o wizę do Wielkiej Brytanii zostanie odrzucona? Jak wspomniano wcześniej, zwroty będą dostarczane tylko jeśli zostaniemy poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Aby uniknąć rozczarowania, zalecamy złożyć podanie o wizę co najmniej z 3-miesięcznym wyprzedzeniem, aby zakwalifikować się do maksymalnego zwrotu kosztów w przypadku odrzucenia prośby o wizę. 6

7 28. Biorąc pod uwagę fakt, iż śniadania i kolacje nie są wliczone w koszty opłaty za Szkołę Letnią, jak dużych dodatkowych kosztów należy oczekiwać? Organizatorzy Szkoły Letniej sugerują sumę funtów brytyjskich ( polskich złotych przy kursie 1 Funt= 5 zł) zakładając, że osoba będzie wydawała dziennie na śniadanie i kolację funtów brytyjskich. 29. Odwiedź poniższe strony, aby uzyskać informacje na temat: Program kursu: Instrukcje dotyczące uczestnictwa w wydarzeniu: Informacje zwrotne studentów: Podróż do Manchesteru: Zdjęcia z poprzednich Szkół Letnich: 30. Z kim się skontaktować w przypadku wątpliwości dotyczących Szkoły Letniej? Program, format i wykłady: Zakwaterowanie: Wydarzenia towarzyskie: Opłata za udział w wydarzeniu i / lub zwroty: Pytania ogólne: 30. Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat Szkoły Letniej, w tym więcej szczegółów dotyczących ostatnich wydarzeń? Wszystkie informacje dostępne są na naszej stronie internetowej () lub: Mamy nadzieję, że udzieliliśmy odpowiedzi na wszystkie pytania. Dziękujemy za poświęcony czas. Cieszymy się na spotkanie. Z najlepszymi życzeniami, Komitet Organizacyjny Międzynarodowej Medycznej Szkoły Letniej Akademia Lekarzy ( Doctors Academy) 7

r a p o r t AKREDYTACJA PROFESJONALNA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA

r a p o r t AKREDYTACJA PROFESJONALNA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010 2021 Cel szczegółowy II.5:Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie kształcenia bibliotekarzy. Zadanie: II.5.1.1:Podjęcie wspólnych działań

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy WIELKA BRYTANIA SPIS TREŚCI 3. Warunki życia... 1 3.1. Zakwaterowanie... 1 3.2. Prawo jazdy... 3 3.3. System edukacji w Wielkiej Brytanii... 4 3.4. Uznawalność dyplomów i kwalifikacji dla celów zawodowych...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Najlepsze połączenia do Australii i Nowej Zelandii

Najlepsze połączenia do Australii i Nowej Zelandii nauka i praca Spis treści Dlaczego Bridge Agency? 2 Dlaczego Australia? 3 Słowo od Ambasadora Australii w Polsce 4 Bridge Agency w Polsce 6 Bridge Agency w Australii 8 Praca w Australii 10 Pomagamy w znalezieniu

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Wskazówki i materiały dla przedstawicieli związków zawodowych w zakładach pracy Spis treści Wytyczne dla przedstawicieli związków

Bardziej szczegółowo

Mamy nadzieję, że i Wy znajdziecie tu coś dla siebie i wybierzecie się z nami w podróż Waszego życia.

Mamy nadzieję, że i Wy znajdziecie tu coś dla siebie i wybierzecie się z nami w podróż Waszego życia. nauka i praca Spis treści Dlaczego Bridge Agency? 2 Dlaczego Australia? 3 Słowo od Ambasadora 4 Bridge Agency w Polsce i Europie 6 Bridge Agency w Australii 8 Imprezy i spotkania Bridge Agency 10 Koszty

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna 1. Populacja uczących się i język nauczania W 2006/07 r. populacja uczących się stanowiła

Bardziej szczegółowo

Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów

Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów DOBRE PRAKTYKI Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla organizacji goszczących Wolontariatu Europejskiego

Przewodnik dla organizacji goszczących Wolontariatu Europejskiego Przewodnik dla organizacji goszczacych, Wolontariatu Europejskiego Przewodnik dla organizacji goszczących Wolontariatu Europejskiego Wstep, Być może najpierw pojawiło się marzenie może nawet z pozoru niemożliwe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61

SPIS TRESCI 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 SPIS TRESCI 3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20 WSTĘP SYSTEM STUDIÓW ECTS REKRUTACJA JĘZYKI OPŁATY POBYT PRACA STYPENDIA LIDERZY 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43

Bardziej szczegółowo

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Front Cover Witamy w Oxfordshire Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 4-LETNIEGO Studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii (NLPt) POLSKIEGO INSTYTUTU NLP

REGULAMIN 4-LETNIEGO Studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii (NLPt) POLSKIEGO INSTYTUTU NLP REGULAMIN 4-LETNIEGO Studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii (NLPt) POLSKIEGO INSTYTUTU NLP I. Zasady ogólne 1. Niniejszy regulamin dotyczy 4-letniego Studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii (NLPt),

Bardziej szczegółowo

Wielka Brytania. System edukacji

Wielka Brytania. System edukacji Wielka Brytania System edukacji W systemie edukacji Wielkiej Brytanii możemy wyróżnić opłacane ze środków publicznych szkoły państwowe oraz szkoły niezależne, utrzymywane z opłat za naukę. Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVI Styczeń 2005 Numer 86 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie W NUMERZE: Menedżerowie Roku 2004......... 3 I po LEP-ie......................

Bardziej szczegółowo

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL Projekt Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim Biały Personel. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Gerald Musger i Agnieszka Haider Streszczenie Niniejsza broszura podsumowuje główne wyniki projektu Stosunki Przemysłowe dla europejskiej

Bardziej szczegółowo

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów MOBILNY STUDENT Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów Informator powstał w ramach realizacji projektu pn. Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Front Cover. Wielka Brytania od środka

Front Cover. Wielka Brytania od środka Front Cover Wielka Brytania od środka Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii - Wiadomości ogólne - Telefonowanie - Telefony komórkowe - Godziny otwarcia - Dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Wielkiej Brytanii na przykładzie University of Huddersfield

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Wielkiej Brytanii na przykładzie University of Huddersfield Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Wielkiej Brytanii na przykładzie University of Huddersfield Zespół realizujący: dr Andrzej Rozmus (kierownik projektu), mgr Karolina Cyran, mgr Olga

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) Users' Guide. EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW Przewodnik

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) Users' Guide. EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW Przewodnik EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) Users' Guide EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW Przewodnik Maj 1995 Komisja Europejska 1 Opublikowany na zlecenie DG XXII Education, Training and Youth" Komisji

Bardziej szczegółowo

Justyna Rutkowska. Ekspertyza dotycząca szkolnictwa artystycznego w Wielkiej Brytanii. Brytyjski system edukacji

Justyna Rutkowska. Ekspertyza dotycząca szkolnictwa artystycznego w Wielkiej Brytanii. Brytyjski system edukacji Justyna Rutkowska Ekspertyza dotycząca szkolnictwa artystycznego w Wielkiej Brytanii Ekspertyza ta powstała na podstawie materiałów publikowanych przez rządowe i pozarządowe organizacje zajmujące się wyznaczaniem

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

DYPLOM. dla Europejczyka. Elżbieta Goźlińska PORADNIK DLA UCZNIÓW. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe po technikum i szkole policealnej

DYPLOM. dla Europejczyka. Elżbieta Goźlińska PORADNIK DLA UCZNIÓW. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe po technikum i szkole policealnej Elżbieta Goźlińska PORADNIK DLA UCZNIÓW DYPLOM dla Europejczyka Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe po technikum i szkole policealnej Centralna Komisja Egzaminacyjna Elżbieta Goźlińska DYPLOM

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo