POLISH VERSION. Document translated by: Ms Anna Dyjak MA Translation Studies Cardiff University. Najczęściej zadawane pytania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLISH VERSION. Document translated by: Ms Anna Dyjak MA Translation Studies Cardiff University. Najczęściej zadawane pytania"

Transkrypt

1 DOCTORS ACADEMY Disseminating Medical Knowledge and Skills Globally DOCTORS ACADEMY Doctors Academy PO Box 4283 Cardiff UK CF14 8GN Phone : +44 (0) Skype : Doctors.Academy POLISH VERSION FUTURE EXCELLENCE Document translated by: Ms Anna Dyjak MA Translation Studies Cardiff University DOCTORS ACADEMY Disseminating Medical Knowledge and Skills Globally 6 th INTERNATIONAL MEDICAL SUMMER SCHOOL 28 th July - 1 st August 2014, Renold Building,Altrincham Street, University of Manchester Najczęściej zadawane pytania 1. Jakie są cele i zamiary Międzynarodowej Medycznej Szkoły Letniej? To tygodniowe wydarzenie ma na celu pomoc studentom medycyny pierwszego stopnia (studia licencjackie) 1 lub nowo wykwalifikowanym lekarzom w udoskonaleniu ich klinicznego, akademickiego i badawczego portfolio, które po zakończeniu uczelni medycznej/ stażu, pomoże im podjąć konkurencyjną chirurgiczną lub internistyczną specjalizację 2. Szkoła Letnia ma również na celu pomoc w uzyskaniu przeglądu różnych specjalizacji klinicznych i nabycie niezbędnej wiedzy na temat tej specjalizacji, w której zainteresowani pragną się realizować. 2. Czym zajmuje się Akademia Lekarska (Doctors Academy)? Akademia Lekarska jest jednym z największych na świecie dostarczycielem niezależnych i innowacyjnych kursów i szkoleń medycznych, które uzupełniają programy oferowane przez uczelnie medyczne i szpitale. Celem Akademii jest promowanie edukacji medycznej, rozpowszechnianie informacji i wymiana wiedzy, przede wszystkim wymiana technicznych i technologicznych kompetencji pomiędzy specjalistami pracującymi w rozmaitych obszarach opieki zdrowotnej w krajach zasobnych i krajach biedniejszych. W ramach tej misji, Akademia Lekarska podejmuje różnorodną gamę działań edukacyjnych i programów szkoleniowych dla studentów medycyny pierwszego stopnia (studia licencjackie) i drugiego stopnia (studia magisterskie uzupełniające) / doktorantów z różnych części świata. Należą do nich różne regionalne/krajowe szkolenia i kursy doszkalające 3, Światowy Uniwersytecki Konkurs dziedzinie Anatomii 4, Narodowy Uniwersytecki 1 Studia w Wielkiej Brytanii odbywają się na zasadzie dwustopniowej. Pierwszy etap studiów to studia licencjackie lub inżynierskie trwające 3 lata, dające możliwość zdobycia tytułu licencjata czyli tzw. Bachelor Degree. Następnie po zdobyciu Bachelor Degree, student może kontynuować naukę na tej samej uczelni lub, co ważne, na jakiejkolwiek wybranej uczelni wyższej w Europie, po to aby w dalszej kolejności móc otrzymać kończąc po dwóch latach tzw. Master Degree. Takie kierunki jak medycyna, stomatologia, architektura trwają zazwyczaj parę lat dłużej. [ 2 W Wielkiej Brytanii istnieje podział na specjalizację chirurgiczną i medyczną. 3 English: study days- are short courses of between one and three days, offering a time- efficient way to increase your skills and gain insight into specialist areas. Study days allow people to focus on the subjects most relevant to their own area of practice [www.healthcare.ac.uk] 4 World University Anatomy Challenge 1

2 Konkurs w dziedzinie Anatomii 5, Międzynarodowa Medyczna Szkoła Letnia, Zimowa Konferencja Naukowa, Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Badawcza, warsztaty umiejętności chirurgicznych, kursy mistrzowskie chirurgii laparoskopowej jelita grubego, przygotowawcze i powtórkowe kursy egzaminacyjne. Wydarzenia te mające na celu zapewnić przystępność i maksymalne korzyści dla studentów medycyny i lekarzy, są organizowane w taki sposób, aby dodatkowe koszty nie były ponoszone. Działania edukacyjne podejmowane są zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z wieloma organizacjami, w tym z Brytyjskimi Akademiami Królewskimi, uniwersytetami, szpitalami oraz z wieloma innymi organizacjami charytatywnymi, stowarzyszeniami i instytucjami. 3. Jak wygląda organizacja czasu Szkoły Letniej? Pierwszego dnia, doradcy dostarczą delegatom przegląd (przykłady) różnych specjalizacji. Będzie to szczególnie korzystne dla tych, którzy nie podjęli jeszcze decyzji w sprawie konkretnej specjalizacji i chcieliby uzyskać lepsze zrozumienie rożnych opcji rozwoju kariery. W dniach drugim i trzecim, oprócz istotnych teoretycznych informacji na temat poszczególnych specjalizacji, będą miały miejsce następujące warsztaty i sesje: Podstawy w dziedzinie chirurgii, Chirurgia średnio zaawansowana i zaawansowana, Podstawy w dziedzinie laparoskopii, Drenaż klatki piersiowej, Podstawy traumatologii (chirurgii urazowej), Przeprowadzanie i interpretacja elektrokardiografii (EKG), Podstawy w dziedzinie intensywnej opieki medycznej 6, Podstawowe zasady w dziedzinie ortopedii, Drożność dróg oddechowych i podstawowe procedury w dziedzinie anestezjologii, Zajęcia praktyczne w dziedzinie pediatrii i neonatologii (w tym wspomaganie życia), Warsztaty z zakresu dziedzin położnictwa i ginekologii, Warsztaty z zakresu zastosowania podstawowych zasad w badaniach ultrasonograficznych (USG), Warsztaty w dziedzinie okulistyki. Dzień czwarty dostarczy delegatom istotnych informacji dotyczących różnych aspektów kariery akademickiej/ naukowej, takich jak interkalacja i przeprowadzanie badań klinicznych oraz podstawowych badań naukowych (prowadzących do stopni naukowych :MSc 7 / MRes 8 / MPhil 9 / PhD 10 ). W dniu tym będą również podejmowane kwestie związane z wygłaszaniem audytów dotyczących badań klinicznych, z prezentacjami ustnymi i graficznymi oraz publikacjami. Zostaną także omówione istotne aspekty dotyczące szkolenia akademickiego/ kariery akademickiej. Wydarzeniem dnia będzie Światowy Uniwersytecki Konkurs w dziedzinie Anatomii. Rankiem ostatniego dnia, delegatom będą dostarczone niezbędne informacje dotyczące rozwijania i pielęgnowania własnego portfolio, najnowszych i przyszłych osiągnięć określonych specjalizacji oraz wskazówki dotyczące specjalistycznych programów szkoleniowych. Po południu, odbędzie się kilka równoległych sesji dotyczących kariery medycznej nie objętej tradycyjnym programem nauczania, takich jak : konflikty i medycyna wojskowa, medycyna w przestrzeni kosmicznej oraz medycyna międzynarodowa i zdrowie publiczne. Nośnikiem komunikacji jest język angielski. Godziny rozpoczęcia i zakończenia: Rozpoczęcie: 08:45 w poniedziałek. Zakończenie: 16:30 w piątek. W celu spożytkowania długich dni brytyjskiego lata zaplanowane zostały wieczorne imprezy towarzyskie. 5 National University Anatomy Challenges 6 Ang. Life Support- w angielskim języku medycznym dziedzina Life Support odnosi się do szerokiego spektrum metod pozwalających utrzymać przy życiu pacjenta, którego jeden lub więcej organów wewnętrznych nie spełniają swoich funkcji. Zgodnie z medical-dictionary.thefreedictionary.com, dziedzina medycyny Life Support obejmuje, np.: odżywianie pozajelitowe, dializę pozaustrojową, tracheotomię, resuscytację, transfuzję krwi, rozrusznik serca, transplantację organów, maszyny wspomagające funkcje serca i płuc, itd. W polskim języku medycznym dziedzina Life Support jest zawarta w specjalizacji intensywnej opieki medycznej. 7 MSc- Master of Science- na uczelniach brytyjskich jest to stopień magistra nauk ścisłych lub przyrodniczych. 8 MRes-Master of Research- w Wielkiej Brytanii stopień magistra w dziedzinie badań naukowych (obok MA i MSc). Zdobycie tego tytułu odbywa się na zasadzie rozwoju umiejętności badawczych jednostki, która chce kontynuować karierę w dziedzinach lekarskich. 9 MPhil- Master of Philosophy- jest brytyjskim stopniem naukowym umiejscowionym pomiędzy stopniem magistra w dziedzinie nauczania (taught Master s) a stopniem doktora (PhD). 10 PhD- Doctor of Philosophy- stopień doktora 2

3 4. Jak dokonać wyboru właściwej specjalizacji? W dniu pierwszym, wszyscy uczestnicy zostaną podzieleni na trzy grupy- 'Medycyna', 'Chirurgia' i 'Pozostałe specjalizacje'. Podział ten zagwarantuje szeroki wgląd we wszystkie podsektory poszczególnych specjalizacji. W grupie 'Medycyna' zawarte zostaną wszystkie podsektory poszczególnych specjalizacji medycznych. 'Chirurgia' obejmie wszystkie swoje specjalizacje jak i podrzędne jej położnictwo i ginekologię. 'Pozostałe specjalizacje' to anestezjologia, intensywna opieka medyczna, medycyna ratunkowa, radiologia, psychiatria, onkologia, medycyna rodzinna [medycyna ogólna]. Podczas rejestracji należy wybrać jedną z opcji. Począwszy od dnia drugiego, każdy uczestnik zostanie umieszczony w grupie, która obejmuje daną specjalizację (np. neurochirurgia, kardiologia, chirurgia plastyczna). Miejsce w określonej grupie pozwoli uzyskać dogłębną wiedzę i informacje dotyczące wybranej specjalizacji. Podczas procesu rejestracji, każdy uczestnik zostanie poproszony o wybór ogólnej specjalizacji (spośród trzech wymienionych powyżej), a następnie trzeba będzie dokonać wyboru jednej, spośród ośmiu wymienionych poniżej, grupy szkoleniowej. W każdej grupie szkoleniowej dostępnych będzie 25 miejsc. 5. Jakie są te różne specjalizacje i jak są one pogrupowane? Wszystkie, główne dziedziny kliniczne są uwzględnione i podzielone na grupy szkoleniowe w celu zapewnienia dostępu do maksymalnej ilości specjalizacji dla wszystkich uczestników Szkoły Letniej. Grupa 1 (chirurgia ogólna, urologia, chirurgia klatki piersiowej 11 ) Grupa 2 (chirurgia plastyczna, chirurgia ortopedyczna, otolaryngologia, chirurgia dziecięca) Grupa 3 (chirurgia naczyniowa, neurochirurgia, radiologia, okulistyka) Grupa 4 (neurologia, psychiatria, gastrologia) Grupa 5 (kardiologia, nefrologia, medycyna układu oddechowego (pulmunologia)) Grupa 6 (medycyna rodzinna, diabetologia i endokrynologia, dermatologia, medycyna ogólna, geriatria) Grupa 7 (anestezjologia, intensywna opieka medyczna, medycyna ratunkowa, medycyna nagłych przypadków (ostry dyżur) 12 ) Grupa 8 (położnictwo, ginekologia, medycyna leczenia bezpłodności, pediatria, neonatologia) 6. Jakie korzyści przynosi uczestnictwo w Szkole Letniej? Wydarzenie to ma na celu zapewnienie ukierunkowanej wiedzy i informacji na temat wybranej specjalizacji, które to podniosą walory konkurencyjności kandydatów podczas ubiegania się o miejsca pracy w wybitnie poszukiwanych specjalizacjach chirurgii i medycyny. Szkoła Letnia daje możliwość lepszego zrozumienia wybranej specjalizacji, zapewnia przykłady podstawowych umiejętności klinicznych i chirurgicznych, a także udziela wskazówek pozwalających na rozwój silnego portfolio (dzięki uczestnictwu w audytach klinicznych, prezentacjach i wystawianiu publikacji). 7. Jestem międzynarodowym (spoza Wielkiej Brytanii) studentem medycyny. Jakie korzyści przyniesie mi udział w Szkole Letniej? Wielka Brytania jest powszechnie znana z najwyższych standardów nauczania medycyny, jak i również z nowatorskich osiągnięć naukowych i światowej rangi badań medycznych. Oprócz zdobywania niezbędnej wiedzy i umiejętności (w wybranej specjalizacji), udział w Szkole Letniej zapewnia: wgląd w szkolenia medyczne w Wielkiej Brytanii 11 Cardiothoracic Surgery- specjalizacja ta, w Wielkiej Brytanii, obejmuje diagnozę i leczenie chirurgicznych przypadłości serca, płuc i przełyku. W Polsce na te jedną specjalizację składa się dwie- kardiochirurgia i terakochirurgia.. 12 Acute Medicine 3

4 zapoznanie się z podstawowymi faktami dotyczącymi zgłoszenia do Ogólnej Rady Medycznej (General Medical Council (GMC)) 13, w przypadku fakultatywnego stażu lub programu 'observership 14 ' z komponentem klinicznym ( jak i zrozumienie z czym się wiąże licencja na wykonywanie zawodu otrzymana od Ogólnej Rady Medycznej) zrozumienie możliwości rozwoju jakie dają szkolenia podyplomowe, które znajdują się w ofercie dla absolwentów międzynarodowych w Wielkiej Brytanii zrozumienie, oczekiwań Brytyjskiej Służby Zdrowia 15 dotyczących wnioskodawców, którzy są członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i wnioskodawców spoza EOG zrozumienie systemu punktowego, używanego w Wielkiej Brytanii w celu określenia poziomu wyszkolenia specjalistów kształconych poza granicami Wielkiej Brytanii. 8. Jestem studentem medycyny spoza Unii Europejskiej. Jak mogę uzyskać wizę na podróż do Wielkiej Brytanii? Po zakończeniu rejestracji i dokonaniu płatności, każdemu uczestnikowi zostanie wysłane formalne poświadczenie przyjęcia (list wsparcia), które może zostać użyte w Ambasadzie Brytyjskiej w celu uzyskania wizy. List ten należy przesłać wraz z innymi odpowiednimi dokumentami (np. rozkład lotów / bilety, wyciągi bankowe, zaświadczenia z uczelni /potwierdzenie statusu zatrudnienia przez pracodawcę). (Nie zapewniamy listu patronackiego/ sponsorskiego dopóki nie spełnimy roli całkowitego sponsora, płacąc za podróż i zakwaterowanie). Przepisy wizowe i wymagania dotyczące dokumentów różnią się pomiędzy krajami, jak i w zależności od indywidualnych warunków, dlatego zdecydowanie zalecana jest rozmowa z biurem podróży lub bezpośrednie wyjaśnienie formalności wizowych z Ambasadą Brytyjską. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu może być rozważone po upewnieniu się, że dokumenty wymagane przez Ambasadę zostały otrzymane. 9. Czy akceptacja udziału w Szkole Letniej jest gwarancją uzyskania wizy na podróż do Wielkiej Brytanii? Zatwierdzenie wizy jest domeną rządów i porozumień między państwami i nie leży w gestii organizatorów wydarzenia. Nie możemy zagwarantować, że akceptacja udziału w Szkole Letniej umożliwi otrzymanie wizy. Ostateczna decyzja należy do Ambasady Brytyjskiej danego kraju, a my możemy pomóc potwierdzając rejestrację i płatność w liście akceptacyjnym. Wszystkie dane dotyczące wizy na podróż do Wielkiej Brytanii można uzyskać za pomocą linku: 10. Jaki rodzaj wizy jest potrzebny? Szkoła Letnia jest odpowiednikiem konferencji międzynarodowej. W ten sposób lekarz, czy student medycyny będący gościem konferencji, posiada status gościa. W celu potwierdzenia uprasza się jednak o kontakt z lokalną Ambasadą Brytyjską. Należy się upewnić, że złożone podanie nie jest podaniem o wizę studencką, która może być przyznawana tylko osobom przyjmowanym na studia wyższe w ramach uniwersytetu/ instytucji. Przyjeżdżasz do Wielkiej Brytanii tylko na tydzień, w celu wzięcia udziału w Szkole Letniej, a nie w celu podjęcia studiów wyższych. 11. Czy wcześniejsze przygotowanie do tego wydarzenia jest konieczne? Nie trzeba się przygotować do tego wydarzenia wcześniej. W ciągu tygodnia informacje będą dostarczane, a istotne zagadnienia nauczane za pomocą serii dydaktycznych i interaktywnych wykładów, warsztatów i symulacji przeprowadzanych na pacjentach/ modelach. 12. Czy do udziału w Szkole Letniej potrzebne są formalne certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego? Nie potrzeba żadnych formalnych kwalifikacji lub świadectw potwierdzających stopień znajomości języka angielskiego. Celem szkoły letniej jest zachęcenie studentów /młodszych lekarzy ze wszystkich krajów na świecie do współudziału w wydarzeniu. 13 zgodnie z General Medical Council (GMC) jest niezależnym organem nadzorującym pracę lekarzy na terenie Wielkiej Brytanii. 14 'observership- okres czasu (zwykle od kilku tygodni do kilku miesięcy), podczas którego lekarz, wykształcony i szkolony poza granicami Wielkiej Brytanii, przyłącza się do zespołu lekarz brytyjskich, w celu obserwacji stylu i szczegółów pracy z pacjentem. 15 National Health Service (NHS) 4

5 13. Czy potrzebny jest list polecający lub referencje z uczelni lub szpitala? Nie, nie potrzeba żadnych listów polecających czy referencji. 14. Jaka forma identyfikacji jest wymagana, aby móc wziąć udziału w tym wydarzeniu? Studencka/ szpitalna legitymacja jest dopuszczalna. Nie jest wymagana żadna inne forma tożsamości. 15. Czy każdy kwalifikuję się do udziału w tym wydarzeniu? Szkoła Letnia jest wydarzeniem otwartym dla studentów medycyny i nowo wykwalifikowanych lekarzy z całego świata. Przyjmowani są studenci od pierwszego roku szkoły medycznej po osoby odbywające staż (chirurg/ lekarz stażysta). Każdy, kto jest studentem medycyny uznanej uczelni lub nowo wykwalifikowanym lekarzem w szpitalu może wziąć udział w tym wydarzeniu. 16. Jestem studentem/uczniem przygotowującym się do studiowania medycyny/ studentem nauk ścisłych. Czy kwalifikuję się do udziału w Szkole Letniej? Możliwość udziału w Szkole Letniej ma każdy kto: (i) ma więcej niż 17 lat (ii) zajmuje się medycyną lub planuje dostać się na medycynę w przyszłości (iii) studiuje na kierunku nauk ścisłych i zamierza dostać się na medycynę po zakończeniu danego kierunku ( w ramach programu 'graduate entry' 16 ). 17. Dlaczego wybrana przeze mnie specjalizacja nie jest zawarta w programie Szkoły Letniej? Ograniczenia czasowe, ograniczenia przestrzeni sal wykładowych, jak i ograniczenia przestrzeni i kosztów oznaczają, że nie wszystkie specjalizacje mogą być ujęte w programie Szkoły Letniej, stąd pod uwagę zostały wzięte specjalizacje najbardziej konkurencyjne. Jednakże, w celu przyniesienia korzyści możliwie najszerszemu gronu odbiorców, kilka pokrewnych specjalizacji zostało zawartych w każdym programie. Przykro nam, jeśli jakaś specjalizacja nie jest objęta programem Szkoły Letniej. 18. Czy udział w Szkole Letniej honorowany jest certyfikatem? Tak, każdy otrzyma certyfikat uczestnictwa, który w skrócie będzie nakreślał specjalizację i wszystkie warsztaty, w których dana osoba brała udział. 19. Czy zakwaterowanie jest wliczone w cenę opłaty za udział w Szkole Letniej? Nie jest, gdyż wydarzenie to realizowane jest w okresie, kiedy zasoby budżetowe są ograniczone. Fakt ten jednakże ma zapewnić możliwie największą liczbę uczestniczących w wydarzeniu studentów medycyny jak i początkujących lekarzy z Wielkiej Brytanii i spoza niej. Tak więc koszty zakwaterowania nie są częścią opłaty za udział w Szkole Letniej. Jednakże, zostały przeprowadzone negocjacje z domami studenckimi Uniwersytetu w Manchester, których rezultatem są znaczne zniżki. Podczas procesu rejestracji zostaną udzielone informacje na temat sposobu rezerwacji zakwaterowania. Szczegółowe informacje na temat możliwości zakwaterowania są dostępne na stronie internetowej (http://summerschool.doctorsacademy.org.uk/summerschool/). Osoby, które nie są zainteresowane pobytem na terenie lokalu uczelni, mogą zorganizować własne zakwaterowanie. Nie potrzeba być rezydentem domów studenckich, aby wziąć udział w tym wydarzeniu. 20. Jakiego rodzaju wydarzeń towarzyskich można oczekiwać? Został zorganizowany szeroki wachlarz wydarzeń towarzyskich, zarówno formalnych, jak i nieformalnych. Są to: obiady, uroczyste imprezy, przedstawienia teatralne, spotkania przy grillu, dyskoteki i nocne wyjścia do miasta. Przewodniczący każdej specjalizacji będzie udzielać dokładnych informacji i wskazówek w trakcie trwania Szkoły Letniej. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych imprez będą dostępne na stronie internetowej krótko przed danym wydarzeniem. Osoby zainteresowane dodatkowymi atrakcjami mogą wyruszyć na podbój sławnego Londynu, odwiedzić malownicze zamki Walii, podziwiać różnorodne krajobrazy Szkocji, czy udać się do zielonej Irlandii. 21. Czy wieczorne imprezy towarzyskie będą wliczone w cenę opłaty za Szkołę Letnią? Nie, koszt uczestnictwa w wieczornych imprezach nie jest wliczony w cenę opłaty za udział w Szkole Letniej. Jednakże część kosztów będzie dotowana. 16 Graduate entry degree- jest terminem użytym w odniesieniu do pierwszego profesjonalnego stopnia naukowego. W przypadku Wielkiej Brytanii jest to bachelor s degree, którego odpowiednikiem w języku polskim jest tytuł licencjata lub inżyniera. 17 Przypuszczalnie, w związku, że jest to pora letnia, jest to koniec roku akademickiego. 5

6 22. Jak została zaplanowana kwestia lunchu, zakąsek i napoi? Lunch, zakąski oraz napoje będą serwowane na miejscu w ciągu pięciu dni trwania Szkoły Leniej ( są wliczone w cenę uczestnictwa w wydarzeniu). W ten sposób uczestnicy potrzebują przygotowywać jedynie śniadanie, przy czym wszelkiego rodzaju udogodnienia są zagwarantowane na terenie domów studenckich. 23. Czy zapewnienie sobie specjalistycznego sprzętu lub materiałów jest konieczne do wzięcia udziału w Szkole Letniej? Nie, żaden sprzęt, czy konkretne materiały nie są konieczne podczas trwania tego wydarzenia. Rzeczy osobiste stanowią wszystko co będzie potrzebne w ciągu tych kilku dni. 24. Czy obowiązują jakieś zasady ubioru? Żadne zasady ubioru nie obowiązują. Półoficjalny styl, widziany na co dzień na uczelniach/ w szpitalach jest odpowiedni. 25. Jaka jest odległość pomiędzy lotniskiem w Manchester a miejscem wydarzenia/ zakwaterowania? Planowane miejsca wydarzenia/ zakwaterowania znajdują się w odległości około 15 minut podróży taksówką lub 30 minut podróży komunikacją miejską (autobus, pociąg). Dojazd z lotniska do miejsca wydarzenia/ zakwaterowania nie powinien przysporzyć problemów. Na dzień przed rozpoczęciem Szkoły Letniej nasz komitet powitalny będzie osiągalny na lotnisku od 14:00 do 22:00, aby zapewnić pomoc i wskazówki. 26. Czy możliwy jest zwrot pieniędzy w przypadku anulowania uczestnictwa lub braku możliwości uczestnictwa z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub odrzucenia prośby o wizę? Ze względu na złożoność organizacji Szkoły Letniej oraz obszernej pracy administracyjnej, odwołania odbywają się w wielopoziomowy sposób (opisany poniżej). Wynika to z faktu, że zaliczki czy pełne płatności związane z wydarzeniem, cateringiem i imprezami towarzyskimi zostaną wpłacone wcześniej. Ponadto, cała kadra uniwersytecka zostanie zaproszona, warsztaty pracy zorganizowane, indywidualny pakiet rejestracyjny zakończony, a instrukcje, identyfikatory i certyfikaty wydrukowane. Jako że, wielu delegatów podróżuje spoza Wielkiej Brytanii i muszą oni dokonać odpowiednich przygotowań do podróży, tym samym długi okres uprzedzenia jest wymagany. a. Wniosek o anulowanie udziału otrzymany 90 dni (trzy miesiące) przed rozpoczęciem Szkoły Letniej: pełny zwrot kosztów minus 10% opłaty administracyjnej i rejestracyjnej. b. Wniosek o anulowanie udziału otrzymany w okresie dni (osiem tygodni) przed rozpoczęciem Szkoły Letniej: zwrot 75% kosztów. c. Wniosek o anulowanie udziału otrzymany w okresie dni (sześć tygodni) przed rozpoczęciem Szkoły letniej: zwrot połowy kosztów. d. Wniosek o anulowanie udziału otrzymany w okresie między dni (cztery tygodnie) przed rozpoczęciem Szkoły Letniej: zwrot 25% kosztów. e. Wniosek o anulowanie udziału otrzymany w okresie 28 dni (cztery tygodnie) przed rozpoczęciem Szkoły Letniej: utrata całej sumy dokonanej wpłaty. Aby uzyskać szczegółowe zasady anulowania rezerwacji, należy skorzystać z poniższego linka: 27. Czy mogę uzyskać pełny zwrot kosztów, jeśli moja prośba o wizę do Wielkiej Brytanii zostanie odrzucona? Jak wspomniano wcześniej, zwroty będą dostarczane tylko jeśli zostaniemy poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Aby uniknąć rozczarowania, zalecamy złożyć podanie o wizę co najmniej z 3-miesięcznym wyprzedzeniem, aby zakwalifikować się do maksymalnego zwrotu kosztów w przypadku odrzucenia prośby o wizę. 6

7 28. Biorąc pod uwagę fakt, iż śniadania i kolacje nie są wliczone w koszty opłaty za Szkołę Letnią, jak dużych dodatkowych kosztów należy oczekiwać? Organizatorzy Szkoły Letniej sugerują sumę funtów brytyjskich ( polskich złotych przy kursie 1 Funt= 5 zł) zakładając, że osoba będzie wydawała dziennie na śniadanie i kolację funtów brytyjskich. 29. Odwiedź poniższe strony, aby uzyskać informacje na temat: Program kursu: Instrukcje dotyczące uczestnictwa w wydarzeniu: Informacje zwrotne studentów: Podróż do Manchesteru: Zdjęcia z poprzednich Szkół Letnich: 30. Z kim się skontaktować w przypadku wątpliwości dotyczących Szkoły Letniej? Program, format i wykłady: Zakwaterowanie: Wydarzenia towarzyskie: Opłata za udział w wydarzeniu i / lub zwroty: Pytania ogólne: 30. Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat Szkoły Letniej, w tym więcej szczegółów dotyczących ostatnich wydarzeń? Wszystkie informacje dostępne są na naszej stronie internetowej () lub: Mamy nadzieję, że udzieliliśmy odpowiedzi na wszystkie pytania. Dziękujemy za poświęcony czas. Cieszymy się na spotkanie. Z najlepszymi życzeniami, Komitet Organizacyjny Międzynarodowej Medycznej Szkoły Letniej Akademia Lekarzy ( Doctors Academy) 7

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Podstawy prawne PES Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W DNIACH 1-31 MARCA 2014 ALERGOLOGIA 1. 45126/2014 80,00%

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

TRYB REZYDENCKI. Nr kodowy wnioskodawcy

TRYB REZYDENCKI. Nr kodowy wnioskodawcy Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2016 r. - 31.03.2016 r. stan na dzień 31.03.2016r. TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załączniki do rozporządzenia z dnia 20 października 2005 r. Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 czerwca 2007 r. (Dz. U. z dnia 11 lipca 2007 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 czerwca 2007 r. (Dz. U. z dnia 11 lipca 2007 r.) Dz. U. Nr 124 z 2007 r., poz. 867 ROZPORZĄDZE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013 Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Centrum Egzaminów Medycznych powstało w 2001 roku zadania statutowe CEM obejmują organizację egzaminów

Bardziej szczegółowo

Dr. Jaroslaw Nakonieczny

Dr. Jaroslaw Nakonieczny Szpital a dydaktyka doświadczenia z Niemiec Struktura studiów medycznych prawnie regulowana jest przez: regularnie trwają : 6 lat i 3 miesiące Gdzie można studiować? Studia dzielą się na trzy etapy: 1.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Część 17 Przeprowadzenie 45 godzin zajęć przedmiotu Fizjologia w formie ćwiczeń, zakończonych zaliczeniem z oceną

Bardziej szczegółowo

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia Dziennik Ustaw Nr 31-1777- Poz. 302 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. (poz. 302) Załącznik nr 1 SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU płk dr n. med. Stefan Antosiewicz Komendant CKP WIM TRADYCJE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADR SŁUŻBY

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań kwalifikacyjnych przeprowadzonych w woj. łódzkim w latach 2011-2014 1 ZASADY ODBYWANIA SPECJALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r.

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r. / WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r./ Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach

Bardziej szczegółowo

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego Wyniki postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu zakwalifikowanie lekarza do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2014 r. Wydawanie skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Uwaga osoby zakwalifikowane!!! LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2015 r. 31 MARCA 2015 r. Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Bardziej szczegółowo

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Zasady organizacji szkoleń w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarza Rodzinnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Dr n.med.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Część 1 Przeprowadzenie 147 godzin zajęć przedmiotu Fizjologia w formie ćwiczeń, zakończonych zaliczeniem z oceną,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim SPRAWOZDANIE Z KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADRY MEDYCZNEJW SESJI WIOSENNEJORAZ JESIENNEJ 2013ROKU W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM OLSZTYN 2014 Wojewoda Warmińsko - Mazurski Sprawozdanie z kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety i szkoły wyższe

Uniwersytety i szkoły wyższe Uniwersytety i szkoły wyższe Na uniwersytecie lub szkole wyższej można uczyć się na wielu kierunkach i kursach. Szkolnictwo wyższe oznacza większą swobodę i odpowiedzialność za samego siebie. Studia muszą

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

Kształcenie pielęgniarek operacyjnych we Francji. May KARAM

Kształcenie pielęgniarek operacyjnych we Francji. May KARAM Kształcenie pielęgniarek operacyjnych we Francji May KARAM Historia Szkoła Pielęgniarstwa w Szpitalu Salpetriere w Paryżu, założona w roku 1907 - pierwszą szkołą zawodowego pielęgniarstwa we Francji 1972

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r. Lista lekarzy / lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

liczba egzaminów w I sem. 0

liczba egzaminów w I sem. 0 Plan studiów dla kierunku lekarskiego na lata 2013-2019 grupa A A SMSTR I przedmiot/moduł Jednostka organizująca l. godzin TS w. ćw. sem. licz. Anatomia prawidłowa człowieka Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego L.p. Nr kodowy Wynik % Alergologia Pozarezydenckie po

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego L.p. Nr kodowy Wynik % Alergologia Pozarezydenckie po Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego na podstawie art. 16c ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Na

Bardziej szczegółowo

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce.

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Krótki rys historyczny naszego Szpitala 1908 - rozpoczęcie budowy szpitala miejskiego w połowie drogi między Gdańskiem Głównym, a Gdańskiem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Miejsce Nazwa Zakładu 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust.

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria Załącznik nr 6 Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty Wykaz w danej specjalizacji, dziedzinie w medycyny których można po uzyskać zrealizowaniu tytuł specjalisty programu w danej

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Specjalizacja Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia

Bardziej szczegółowo

Leczenie szpitalne 18.01.2016

Leczenie szpitalne 18.01.2016 Leczenie szpitalne 18.01.2016 Wykaz obejmuje: oddziały szpitalne/ zakresy świadczeń udzielanych w oddziałach oddziały szpitalne, w których realizowany jest pakiet onkologiczny miejsca wykonywania procedur

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI ZAPRASZA

DYREKTOR WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI ZAPRASZA DSP. 1132/1/3/2012 OGŁOSZENIE NR 3/2012 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 06 marca 2012r. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski:

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski: OKRĘGI WYBORCZE 1. Organy wyborcze przeprowadzają w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli akademickich niebędących

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza. Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza. Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej 1 1. Do umów dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza zastosowanie mają ogólne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia r. P r o j e k t K r a j o w e j R a d y L e k a r s k o - W e t e r y n a r y j n e j z d n i a 02-02- 2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 10.10.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH v Informatyka oraz nie studia pierwszego stopnia inżynierskie Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości. Jeżeli liczba

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe Kwalifikacje zawodowe Pytania ogólne #MULTIVALUE Pytania pomagające określić zawód Pytania dotyczące zawodu..,,,, Czy zawód [${Profession}] jest na terytorium Państwa kraju regulowany? - Tak - Nie.. Jakiego

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Centrum Informacji o Studiach w USA, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta http://www.fulbright.edu.pl ola.augustyniak@fulbright.edu.pl HISTORIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech Po czym poznać lidera? Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University we współpracy z brytyjskim partnerem, Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania), już od września 2011 roku uruchamia

Bardziej szczegółowo

(dopisz: opłata rekrutacyjna: Nazwisko i imię, Kierunek /Wydział )

(dopisz: opłata rekrutacyjna: Nazwisko i imię, Kierunek /Wydział ) Proces postępowania przy rekrutacji cudzoziemców (w tym z Ukrainy) na płatne studia I stopnia w Politechnice Lubelskiej na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 KROK 1 Prześlij (samodzielnie lub poprzez

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2015 r. - 31.03.2015 r. TRYB REZYDENCKI. 31.03.2015 r.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2015 r. - 31.03.2015 r. TRYB REZYDENCKI. 31.03.2015 r. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2015 r. - 31.03.2015 r. TRYB REZYDENCKI 31.03.2015 r. Katowice Alergologia Tryb rezydencki - limit miejsc szkoleniowych - 3 1 Alergologia

Bardziej szczegółowo

STUDIA W USA MOŻLIWE Z POMOCĄ 4HEALTH

STUDIA W USA MOŻLIWE Z POMOCĄ 4HEALTH STUDIA W USA MOŻLIWE Z POMOCĄ 4HEALTH CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? POMAGAMY UCZNIOM/ STUDENTOM, W SZCZEGÓLNOŚCI SPORTOWCOM, W PROCESIE APLIKACYJNYM NA UCZELNIE WYŻSZE W STANACH ZJEDNOCZONYCH. POMAGAMY W ZNALEZIENIU

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Ilość udostępnionych miejsc szkoleniowych Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Program kształcenia praktycznego jest uszczegółowieniem sposobu organizacji i odbywania praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo 1 1 CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. azwa przedmiotu zajęć A. y ogólne Technologia informacyjna wykład zalicze Technologia informacyjna zalicze Filozofia

Bardziej szczegółowo

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Regulamin przyznawania wsparcia - staże dla studentów w wiodących ośrodkach naukowych w projekcie "Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości- program rozwoju Wyższej Szkoły bankowej " 1 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SGH-CIMA (EDYCJA 2)

PROGRAM SGH-CIMA (EDYCJA 2) PROGRAM SGH-CIMA (EDYCJA 2) Instrukcje dotyczące rejestracji i opłat w programie SGH & CIMA DMA (v.: FiR lub Zarządzanie) dla studentów przystępujących do Programu od roku akademickiego 2013/2014 Drodzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU KATEDRA NAUK O ZDROWIU REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, NIESTACJONARNE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO 1 Egzamin kończący studia zawodowe pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Europejski Program Praktyk Pedagogicznych EU TRAIN (Socrates Comenius 2.1.) Katarzyna Przegiętka, Józefina Turło UMK, Toruń

Europejski Program Praktyk Pedagogicznych EU TRAIN (Socrates Comenius 2.1.) Katarzyna Przegiętka, Józefina Turło UMK, Toruń Europejski Program Praktyk Pedagogicznych EU TRAIN (Socrates Comenius 2.1.) Katarzyna Przegiętka, Józefina Turło UMK, Toruń PARTNERZY Uniwersytet w Helsinkach, Finlandia, Koordynator Uniwersytet w Jyväskylä,

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce

Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce Międzynarodowa Konferencja VetCo Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce 18-19 maja 2013, Falenty k. Warszawy Materiały konferencyjne 1 Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba i Rankingu Studenckich Kół Naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok akademicki 2014/2015 aktualizacja 31.01.2016: WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH 1. SKN przy Katedrze Medycyny Sądowej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana. 71,00 zł OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM Opieka paliatywna i hospicyjna 15.1180.007.11

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana. 71,00 zł OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM Opieka paliatywna i hospicyjna 15.1180.007.11 Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyne 14.2140.026.04 Świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyne 14.2141.026.04 ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW

Bardziej szczegółowo

ccess imple OFERTA SZKOLENIOWA CELE SZKOLENIA Strona 1

ccess imple OFERTA SZKOLENIOWA CELE SZKOLENIA Strona 1 Strona 1 OFERTA SZKOLENIOWA CELE SZKOLENIA Szkolenie skierowane jest do osób planujących zdawać egzamin CFA level 1 oraz do wszystkich, którzy pragną zdobyć, usystematyzować lub pogłębićwiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Programy Stypendialne Polsko- Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Programy Stypendialne Polsko- Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Programy Stypendialne Polsko- Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Centrum Informacji o Studiach w USA Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta ola.augustyniak@fulbright.edu.pl http://www.fulbright.edu.pl HISTORIA

Bardziej szczegółowo

21.05.2015 r. LEKARZE SPECJALIŚCI LEKARZE DENTYŚCI SPECJALIŚCI. Jest nas za mało, a będzie jeszcze mniej

21.05.2015 r. LEKARZE SPECJALIŚCI LEKARZE DENTYŚCI SPECJALIŚCI. Jest nas za mało, a będzie jeszcze mniej 21.05.2015 r. LEKARZE SPECJALIŚCI LEKARZE DENTYŚCI SPECJALIŚCI Jest nas za mało, a będzie jeszcze mniej Profil demograficzny lekarzy specjalistów i lekarzy dentystów jest niekorzystny Jeżeli nie nastąpią

Bardziej szczegółowo