ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 roku"

Transkrypt

1 RAPORT OKRESOWY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 roku Dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie obejmują wyłączenie spółkę Doradzy24 S.A. ( Spółka ) która jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej. Dane finansowe dotyczące Spółki i jej podmiotu zależnego ujęto w SKONSOLIDOWANYM raporcie okresowym opublikowanym 5 sierpnia 2009 roku Warszawa, 05 sierpnia 2009 r.

2 Szanowni Państwo, Prezentowany raport okresowy Spółki za pierwsze półrocze 2009 roku zamyka najtrudniejszy, zdaniem Zarządu, okres funkcjonowania Spółki. Zmiana otoczenia ekonomicznego branży finansowej, która nastąpiła w IV kwartale 2008 roku spowodowała konieczność daleko idących zmian w prowadzeniu biznesu naszej firmy. Przede wszystkim rozpoczęliśmy bardzo trudny proces restrukturyzacji, głównie w aspekcie kosztów funkcjonowania. Jednocześnie poszukując możliwości optymalizacji działania podjęliśmy decyzję o połączeniu dwóch firm działających w segmencie doradztwa finansowego Doradcy24 SA i Creditfield sp. o.o. Dwa strategiczne działania restrukturyzacja dwóch spółek i ich połączenie zaważyły na wynikach finansowych Spółki za pierwsze półrocze 2009 roku. Działania te jednak, które w ocenie Zarządu zostały przeprowadzone skutecznie, umożliwiają pracę Spółki począwszy od II półrocza br. w efektywnym modelu biznesowym, pozwalającym nie tylko przetrwanie Spółki w otoczeniu kryzysu branży finansowej, ale przede wszystkim dalszy rozwój i budowanie wartości Spółki dla wszystkich interesariuszy. Doradcy24 w tym momencie są jedną z największych firm doradztwa finansowego w Polsce, zatrudniającą 130 doradców w 15 placówkach w sieci własnej i 30 doradców w placówkach partnerskich. Znakomite relacje z bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi i firmami leasingowymi pozwalają na dostęp naszych doradców do najlepszych produktów finansowych obecnych na rynku. Wysokie kompetencje doradców, pracujących w partnerskiej strukturze organizacyjnej pozwalają na świadczenie usług finansowych na wysokim poziomie. Połączenie firm pozwala na oferowanie klientom praktycznie wszystkich produktów finansowych kredytów hipotecznych, pożyczek gotówkowych, produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych oraz produktów dedykowanych przedsiębiorcom. W dalszym ciągu firma koncentrować będzie swoje działania na rozwoju wysokich kompetencji pracowników i standardów jakościowych stawiających Spółkę w absolutnej czołówce doradztwa finansowego w Polsce. Planowane jest wdrożenie kolejnych produktów finansowych i rozwój struktury sprzedaży poprzez zwiększenie zespołów doradców o kolejne 70 osób do końca 2009 roku. Celem Zarządu Spółki jest prowadzenie biznesu w sposób rentowny, bezpieczny i jednocześnie powodujący wzrost wartości dla swoich akcjonariuszy, partnerów biznesowych i pracowników. Mając nadzieję, że nasi akcjonariusze będą nas wspierać w dalszym rozwoju, chciałbym podziękować w imieniu Zarządu za dotychczasowe ich zaangażowanie. Artur Nowak Gocławski PREZES ZARZĄDU

3 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Dane organizacyjne Przedmiot działalności Kapitał zakładowy Zarząd Spółki Rada Nadzorcza Struktura akcjonariatu Podstawowe informacje o Spółce Opis świadczonych usług Opis rynku na którym działa Spółka Działalność Spółki w I półroczu 2009 i dalsze plany rozwojowe...8 OPIS ZASAD SPORZĄDZENIA WYBRANYCH INFORMACJI FINANSOWYCH Informacje o Spółce Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenie wybranych informacji finansowych 14 WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE DANE LICZBOWE (PRZELICZONE NA EURO) PODSUMOWUJĄCE SYTUACJĘ FINANSOWĄ SPÓŁKI Kursy EUR/PLN zastosowane do przeliczenia wybranych informacji finansowych Wybrane informacje finansowe Dodatkowe informacje finansowe...17 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DORADCY24 S.A...19

4 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 1. Dane organizacyjne Nazwa Forma Prawna Siedziba Kraj Oznaczenie Sądu Doradcy24 Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna ul. Pańska 73, Warszawa Polska Numer KRS Data Rejestracji 9 kwietnia 2008 r. Opis Powstania Spółki Wysokość Kapitału Zakładowego Liczba Akcji Wszystkich Emisji REGON NIP Strona Internetowa Adres 2. Przedmiot działalności Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Przekształcenie Spółki Doradcy24 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Spółkę Doradcy24 Spółka Akcyjna ,00 zł w pełni opłacony Rodzaj przeważającej działalności (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności): a) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 6499Z), b) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD6523Z).

5 3. Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na (dwieście pięćdziesiąt osiem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:. a) (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A do A , o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, b) (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B do B , o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, c) (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C do C o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, d) (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych imiennych serii F, o numerach F do F o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, e) (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G do G o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszom w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce Doradcy24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pokryte zostały majątkiem przekształcanej spółki. Akcje serii F przyznane zostały akcjonariuszom, byłym udziałowcom spółki Creditfield Sp. z o.o. i zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 100% udziałów w tej spółce. 4. Zarząd Spółki Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Zarządu Spółki był następujący: Artur Nowak Gocławski Tomasz Adamski Sławomir Borkowski Katarzyna Dmowska Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 5. Rada Nadzorcza Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący: Janusz Tchórzewski Jakub Urbański Małgorzata Urbańska Dariusz Koczar Jarosław Orliński Paweł Skałecki Tadeusz Uchmanowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej

6 6. Struktura akcjonariatu Poniższa struktura akcjonariatu uwzględnia emisje akcji serii C, F i G przeprowadzone w ramach oferty prywatnej w pierwszej połowie 2009 roku. Imię i nazwisko / nazwa Ilość akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów na WZA BJT s.á r.l ,26% 28,26% AGU s.á r.l ,12% 11,12% GCDF Polska Sp. z o.o ,86% 1,86% Marzanna Nowak Goławska ,13% 13,13% Tomasz Adamski ,88% 6,88% Dariusz Koczar ,88% 6,88% Jarosław Orliński ,92% 6,92% Privilege Capital Management S.A ,33% 4,33% Pozostali (free float) ,62% 20,62% RAZEM ,0% 100,0% Udział w liczbie głosów na WZA 20,62% 28,26% 4,33% 6,92% 6,88% 11,12% 6,88% 1,86% 13,13% BJT s.á r.l. AGU s.á r.l. GCDF Polska Sp. z o.o. Marzanna Nowak - Gocławska Tomasz Adamski Dariusz Koczar Jarosław Orliński Privilege Capital Management S.A. Pozostali (free float)

7 7. Podstawowe informacje o Spółce Doradcy24 S.A. powstała w czwartym kwartale 2006 roku jako MyFinance sp. z o.o. i w dniu 8 grudnia 2006 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka pod numerem KRS W dniu 11 grudnia 2007r. Zgromadzenia Wspólników uchwaliło zmianę nazwy Spółki z MyFinance sp. z o.o. na Doradcy24 sp. z o.o., która, w drodze późniejszej decyzji Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 marca 2008 r., została przekształcona w spółkę akcyjną pod firmą Doradcy24 S.A., i zarejestrowana w dniu 9 kwietnia 2008 r. pod numerem KRS W dniu 11 stycznia 2009 roku akcjonariusze większościowi Spółki Doradcy24 S.A. oraz udziałowcy Creditfield Sp. z o.o. podpisali porozumienie inwestycyjne którego efektem było połączenie spółek. Od początku roku podmioty prowadziły wspólne działania operacyjne, natomiast formalne połączenie, przeprowadzone zostało w formie sprzedaży w dniu 1 lipca 2009 roku, przedsiębiorstwa Creditfield Sp. z o.o. (w rozumieniu Art Kodeksu Cywilnego) na rzecz spółki Doradcy24 S.A. 8. Opis świadczonych usług Doradcy24 S.A. to w pełni niezależna, ogólnopolska firma doradztwa finansowego. Podstawowymi produktami w obszarze, których firma Doradcy24 S.A. świadczy usługi pośrednictwa są produkty hipoteczne, produkty gotówkowe, polisy oszczędnościowoubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych. W wyniku podpisanego porozumienia z dnia 11 stycznia 2009 roku, oferta Doradcy24 S.A. rozszerzona została o produkty finansowe dla przedsiębiorstw będące w dystrybucji Creditfield Sp. z o.o. Spółka na bieżąco aktualizuje ofertę produktów będących w dystrybucji i dostosowuje ją do zmieniających się warunków rynkowych. W ramach oferowanych usług doradcy pomagają klientom w wyborze oraz ocenie produktów finansowych proponowanych przez współpracujące instytucje finansowe. Dodatkowo w skład kompleksowej usługi wchodzi pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych, a także pomoc w procesie gromadzenia niezbędnej dokumentacji. Doradcy monitorują i prowadzą stały nadzór nad procesem oceny zdolności kredytowej i wydawania ostatecznej decyzji kredytowej, aż do momentu uruchomienia środków finansowych przez bank. W pierwszym półroczu tego roku oferta Spółki została wzbogacona o cztery nowe oferty kredytów hipotecznych (obecnie w ofercie znajdują się kredyty hipoteczne dwudziestu trzech banków) oferta została również wzbogacona o produkty gotówkowe sześciu banków. Oferta produktów systematycznego oszczędzania z polisą ubezpieczeniową została powiększona z dwóch do czterech wiodących towarzystw ubezpieczeniowych. W ofercie Spółka posiada produkt ubezpieczeniowy, zabezpieczenia spłaty zadłużenia z tytułu kredytu hipotecznego na wypadek zdarzeń losowych takich jak zgon, utrata pracy, czy też poważna choroba. W ofercie dla przedsiębiorstw Spółka posiada produkty służące finansowaniu biznesu (kredyty, leasing, factoring) dziewięciu instytucji finansowych.

8 Wdrażane są kolejne produkty ubezpieczeniowe: ubezpieczenia majątkowe, zdrowotne, życiowe. Od stycznia 2008 roku Spółka posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na bezpośrednią dystrybucję jednostek funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych towarzystw. W związku z przeprowadzanym procesem integracji z Creditfiled Sp. z o.o. oraz biorąc pod uwagę zmienną sytuację na rynkach finansowych, Zarząd podjął decyzję o zawieszeniu działalności w zakresie dystrybucji tych produktów do końca bieżącego roku. 9. Opis rynku na którym działa Spółka Spółka Doradcy24 S.A. działa na rynku pośrednictwa finansowego. Głównym źródłem przychodów Spółki w pierwszym półroczu 2009 roku były prowizje od kredytów hipotecznych wypłacane przez współpracujące banki od uruchomionych kredytów hipotecznych. Wyniki spółki w omawianym okresie są pochodną rynku, na którym działa Spółka. Rynek ten odczuł dotkliwie skutki kryzysu finansowego, co widoczne było w ilości oraz wartości nowych kredytów hipotecznych. Jak podaje Związek Banków Polskich w pierwszym półroczu 2009 banki udzieliły kredytów mieszkaniowych o wartości 16.8 mld PLN. W samym drugim kwartale banki udzieliły 45 tyś nowych kredytów o wartości około 9.1 mld PLN. Są to znacząco niższe liczby niż w analogicznym okresie 2008 roku, kiedy to banki w pierwszym półroczu udzieliły 165 tysięcy kredytów mieszkaniowych o wartości około 36 mld PLN. Rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce zmalał zatem rok do roku o ok. 50%. Drugi kwartał 2009 przyniósł poprawę w stosunku do pierwszego kwartału W styczniu 2009 roku banki udzieliły 11 tysięcy kredytów, w stosunku do 15,1 tys. kredytów udzielonych w maju oraz 16,7 tys. w czerwcu. Prognoza Związku Banków Polskich na cały 2009 rok to około 40 mld PLN. Produkty inwestycyjne, ubezpieczeniowe oraz produkty dla przedsiębiorstw stanowiły mniejszy udział w przychodach Spółki. Rynek produktów inwestycyjnych powoli odbudowywuje się po zeszłorocznych intensywnych spadkach oraz umarzaniu jednostek przez klientów. Jak podają Analizy OnLine aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych w czerwcu 2009 roku wyniosły 77,2 mln PLN i były wyższe o 14.8% od poziomu zanotowanego w lutym 2009 roku, który stanowił minimalny poziom osiągnięty w wyniku ostatnich umorzeń i odpływu aktywów. Do rekordowej wartości z lipca 2007 roku wciąż brakuje około 87% wzrostu z obecnego poziomu. 10. Działalność Spółki w I półroczu 2009 i dalsze plany rozwojowe W pierwszym półroczu 2009 roku Spółka przeprowadziła proces restrukturyzacji kosztów funkcjonowania połączonego podmiotu. Znacznie obniżono koszty funkcjonowania centrali oraz koszty funkcjonowania regionów. W kwietniu 2009 roku Spółka podjęła działania restrukturyzacyjne dotyczące posiadanych placówek. Działania polegały na zamknięciu czterech placówek frontowych oraz przeniesieniu działalności firmy do mniej kosztowych placówek back-officowych. W dwóch lokalizacjach frontowych znacząco obniżono koszty funkcjonowania oraz zamieniono za odszkodowaniem,

9 umowy zawarte na czas określony na umowy zawarte na czas nieokreślony z maksymalnie 3- miesięcznym okresem wypowiedzenia. Działania te spowodowały powstanie znacznych kosztów restrukturyzacji, które w całości obciążyły wynik finansowy Spółki w pierwszym półroczu 2009 roku. Od lipca 2009 roku wynik finansowy Spółki nie będzie obciążony kosztami z tytułu przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych dokonanych w pierwszym półroczu 2009 roku. Na dzień sporządzenia raportu Spółka posiada 15 placówek (w tym 3 placówki frontowe) oraz zatrudnia 130 doradców pracujących wyłącznie na rzecz Doradcy24 S.A. Ponadto Spółka zatrudnia około 30 doradców pracujących w placówkach partnerskich. W najbliższej przyszłości, Spółka planuje dalszą rozbudowę sieci dystrybucji poprzez zatrudnianie nowych doradców finansowych oraz współpracę z podmiotami w modelu tzw. placówek partnerskich. Dzięki tym działaniom możliwe będzie rozszerzenie geograficzne sieci dystrybucji oraz pozyskanie nowych klientów w lokalizacjach, w których do tej pory oferta Spółki Doradcy24 S.A. była niedostępna. Spółka będzie się koncentrować na wdrożeniu nowych produktów finansowych, w tym produktów ubezpieczeniowych w celu dywersyfikacji źródła przychodów oraz uniezależnienia się od zmiany koniunktury na rynkach finansowych. Ponadto intensywnie wykorzystywać będzie posiadaną bazę klientów w zakresie działań marketingu bezpośredniego oraz sprzedaży kolejnych produktów. 11. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym Rozwój usług oferowanych przez Spółkę oraz popyt na usługi doradztwa finansowego są ściśle, dodatnio skorelowane z sytuacją makroekonomiczną Polski. Wzrost gospodarczy kraju przekłada się na popyt konsumpcyjny, chęć zadłużania hipotecznego oraz inwestowania wolnych środków w instrumenty finansowe, inne niż rachunki i lokaty bankowe. Na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę największy wpływ wywierają takie czynniki jak: tempo wzrostu PKB, poziom inflacji i stóp procentowych oraz stopa bezrobocia. Pogarszanie się sytuacji makroekonomicznej w kraju może spowodować obniżenie zainteresowania klientów usługami oferowanymi przez Spółkę, a tym samym negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki. Ryzyko pogorszenia się koniunktury w sektorze usług finansowych W ostatnich latach w Polsce zauważany był gwałtowny wzrost wartości portfeli kredytów hipotecznych oraz wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, co odzwierciedlało ogólny wzrost koniunktury na rynku kapitałowym oraz w całej polskiej gospodarce. Jednakże ostatni kwartał 2008 roku przyniósł gwałtowny spadek sprzedaży kredytów hipotecznych oraz produktów inwestycyjnych. Nie można zapewnić, że nie nastąpi jeszcze dalsze pogorszenie koniunktury w sektorze usług finansowych co może wpłynąć na pogorszenie się sytuacji finansowej Spółki.

10 Ryzyko wzrostu konkurencji Konkurencja wewnątrz sektora usług doradztwa finansowego systematycznie się zaostrza i cechuje się stałą oraz zaciętą rywalizacją o klienta pomiędzy silnymi przedsiębiorstwami gospodarczymi, takimi jak Open Finance S.A. lub Expander Advisors sp. z o.o., o stabilnej pozycji na rynku finansowym, a także nowymi przedsiębiorstwami, które dopiero dążą do zaistnienia na tym rynku. Konkurujące podmioty oferują, co do zasady ten sam produkt, w zasadzie tych samych instytucji finansowych, dlatego istota konkurencji pomiędzy firmami doradczymi (brokerami) dystrybuującymi produkty finansowe polega na konkurowaniu procesem obsługi klienta (jego jakością i szybkością) i wartością dodaną dla klienta kreowaną przez brokerów, taką jak profesjonalne doradztwo i szerokość oferty produktowej. Przedsiębiorstwa konkurencyjne mogą w przyszłości wymusić konieczność obniżenia osiąganych marż i zwiększenia wydatków na podnoszenie jakości usług Spółki, co może się przełożyć na spadek rentowności działalności Spółki. Ryzyko utraty kluczowych zasobów ludzkich Spółka prowadzi swoją działalność w oparciu o wiedzę i umiejętności pracujących dla niej ludzi. Utrata kluczowych pracowników lub przedstawicieli kierownictwa może wpłynąć niekorzystnie na prowadzoną przez Spółkę działalność. W celu minimalizacji zagrożenia utraty kluczowych pracowników Spółka stwarza przyjazne warunki pracy oraz możliwości do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności dla zatrudnionej kadry. Ryzyko związane z wdrażaniem unijnej dyrektywy MiFID Obecnie, zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej wymaga doradztwo inwestycyjne dotyczące maklerskich instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego. Zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) działalność maklerską stanowić będzie wykonywanie każdego doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych. Istnieje ryzyko, że firmy zajmujące się doradztwem finansowym, które po analizie indywidualnej sytuacji klienta, rekomendują klientowi np. kupno jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych będą musiały mieć licencję domu maklerskiego, by dalej świadczyć takie usługi. Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w zakresie prawnych warunków działalności doradców finansowych może wymusić na Spółce konieczność uzyskania licencji pozwalającej na prowadzenie działalności maklerskiej. Powyższe wiązać się będzie z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów na przystosowanie działalności w oparciu o nowe, obowiązujące przepisy prawa. Znaczące zmiany tych przepisów, zwłaszcza w zakresie doradztwa inwestycyjnego, mogą mieć wpływ na planowane wyniki finansowe Spółki. Ryzyko związane z zależnością od podmiotów, których produkty i usługi oferuje Spółka Pośrednicy kredytowi sprzedają produkty i usługi finansowe, których dostarczycielami są w przeważającej większości banki. Także Spółka, oprócz usług własnych, oferuje rozwiązania finansowe wielu niezależnych od niej podmiotów gospodarczych. Wystąpienie kłopotów

11 w oferowaniu, dostępności i sprzedaży produktów oraz usług zewnętrznych instytucji finansowych może negatywnie wpłynąć na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe. Ryzyko związane z oszustwami, wyłudzeniami i działaniami niezgodnymi z prawem W celu nawiązania i prowadzenia dalszej współpracy z niektórymi bankami Spółka jest zmuszona podpisywać zobowiązania wekslowe in blanco. W przypadku Spółki zobowiązanie wekslowe może stać się wymagalne, gdy Spółka lub personel Spółki dopuści się popełnienia przestępstwa ze szkodą dla banków. Nieetyczne lub niezgodne z prawem działania pracowników Spółki mogą narazić Spółkę na straty finansowe. W opinii Zarządu zrealizowanie się ryzyka związanego z oszustwami, wyłudzeniami i działaniami niezgodnymi z prawem przez załogę Spółki jest niewielkie, z uwagi na fakt, że Spółka poprzez kilkustopniowy, sprawdzony system rekrutacji starannie dobiera zatrudnioną kadrę i na bieżąco monitoruje działanie pracowników oraz szkoli kadrę, pod kątem obowiązujących regulacji wewnętrznych i zewnętrznych. Ryzyko związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych Spółka prowadzi swoją działalność gospodarczą w oparciu o nowoczesną technologię, wypracowane systemy informatyczne, a także aplikacje Customer Relationship Management (CRM) służące do zarządzania, selekcjonowania i archiwizacji danych o klientach. Należyta działalność, między innymi takich dziedzin jak księgowość, obsługa konsumenta, łączność między placówkami Spółki, a centrum przetwarzania danych uzależniona jest od sprawnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej. Błędy w oprogramowaniu, nieautoryzowany dostęp osób trzecich do poufnych informacji Spółki lub nieprofesjonalna modernizacja systemów komputerowych mogą doprowadzić do całkowitej lub częściowej awarii systemów informatycznych lub kanałów komunikacyjnych Spółki, co może znacząco negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną Doradcy24 S.A. Ryzyko nieosiągnięcia przez Spółkę założonych celów strategicznych Realizacja planów inwestycyjnych i strategii rozwoju Spółki uzależniona jest od sprawnej i szybkiej rozbudowy sieci sprzedaży, poszerzenia posiadanej oferty produktów oraz zwiększenia rozpoznawalności marki. Ze względu na to, że działalność Spółki jest narażona na wpływ wielu nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych (przepisy prawa, stosunek podaży i popytu, rozwój konkurencji etc), istnieje ryzyko nieosiągnięcia wszystkich założonych celów strategicznych. W związku z tym przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Spółkę zależą od jej zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii. Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki Spółki. Ryzyko odpowiedzialności za świadczone usługi Doradcy24 S.A. świadczy usługi w zakresie czynności doradcy finansowego dla grona osób fizycznych oraz prawnych. Odpowiedzialność prawna za negatywne skutki działalności Spółki spoczywa na Spółce. Nie można wykluczyć pojawienia się ewentualnych roszczeń klientów w stosunku do Spółki, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonanie zaoferowanej usługi.

12 Ewentualne roszczenia mogą zmusić Spółkę do tworzenia stosownych rezerw, co może przełożyć się na wyniki finansowe Spółki. Ryzyko zmian przepisów prawnych Otoczenie prawne istotnie wpływa na działalność Spółki. Dotyczy zarówno sektora, w którym bezpośrednio funkcjonuje Spółka (doradztwo finansowe), sektorów powiązanych, jak i procedur wykorzystywanych przez Spółkę. Znaczące zmiany tych przepisów mogą mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki. Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Spółkę kar administracyjnych przez KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Spółkę za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ryzyko związane z niewykonaniem zawartego porozumienia inwestycyjnego W dniu 11 stycznia 2009 r. pomiędzy głównymi akcjonariuszami Emitenta a udziałowcami Creditfield Sp. z o.o. zostało zawarte porozumienie inwestycyjne, którego celem jest ścisłe powiązanie organizacyjne i kapitałowe mające na celu połączenie niniejszych podmiotów. W opinii Zarządu Emitenta pomyślne zakończenie procesu łączenia wskazanych podmiotów będzie miało istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe osiągane przez połączony podmiot. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, zerwania umowy, niedotrzymania zapisów umowy przez którąkolwiek ze stron, bądź zaistnienia niekorzystnych czynników związanych z łączeniem podmiotów (odejścia pracowników, problemy operacyjne itp.), przyszłe wyniki finansowe Spółki mogą ulec istotnemu pogorszeniu. Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę Na dzień sporządzenia Raportu dotychczasowi udziałowcy Creditfield Sp. z o.o. (Pani Marzanna Nowak-Gocławska oraz AGU S.a.r.l. i BJT S.a.r.l. wraz z kontrolowanym przez nich GCDF Polska sp. z o.o.) posiadają łącznie 54,36% udział w kapitale zakładowym oraz taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wpływ większościowych akcjonariuszy na działalność Emitenta jest więc znacznie większy niż pozostałych akcjonariuszy, w szczególności w związku z art. 415 oraz art. 416 KSH i rodzi to ryzyko, że pozostali akcjonariusze nie będą w stanie wpływać na sposób zarządzania i funkcjonowania Spółki. Ryzyko utraty płynności Straty finansowe osiągnięte w pierwszym półroczu 2009 roku oraz zaciągnięte zobowiązania w wyniku działań restrukturyzacyjnych doprowadziły do sytuacji, gdzie poziom zobowiązań krótkoterminowych Spółki przewyższa saldo jej bieżących aktywów. Sytuacja taka grozi utratą płynności finansowej Spółki. Zarząd zamierza ograniczyć to ryzyko poprzez zamianę części zobowiązań na kapitał (emisja akcji serii H oraz I) oraz bieżące zarządzanie płynnością, takie jak szybkie ściąganie należności i planowanie terminów spłat zobowiązań.

13 Ryzyko niepokrycia straty finansowej w krótkim horyzoncie czasu W związku z wykazaną w Raporcie istotną stratą netto oraz niskim poziomem funduszy własnych w powiązaniu z czynnikami, takimi jak kryzys na rynkach finansowych, spadek zaufania społecznego do instytucji finansowych oraz odkładanie w czasie decyzji o długoterminowym zadłużaniu się Polaków, istnieje ryzyko, iż Emitent może mieć trudności z pokryciem wykazanej straty finansowej w krótkim horyzoncie czasu. Spółka podejmuje stosowne działania mające na celu minimalizację przedmiotowego ryzyka poprzez przeprowadzone działania restrukturyzacyjne oraz dokapitalizowanie, w drodze emisji akcji serii H i I.

14 OPIS ZASAD SPORZĄDZENIA WYBRANYCH INFORMACJI FINANSOWYCH 1. Informacje o Spółce a. Doradcy24 S.A. (dawniej MyFinance Sp. z o.o.) powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej w dniu r., w formie aktu notarialnego, Repertorium nr A-8826/2006 w Kancelarii Notarialnej Beata Otkała- Notariusz, Jolanta Otkała- Notariusz. Warszawa ul. Łuckiej 2/4/6. Zgodnie z umową Spółka została zawarta na czas nieokreślony. b. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Pańskiej 73. c. W dniu r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka MyFinance sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS d. W dniu postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka zarejestrowana została zmiana nazwy Spółki z MyFinance sp. z o.o. na Doradcy24 sp. z o.o. e. W dniu w wyniku przekształcenia formy prawnej postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS jako Doradcy24 S.A. f. W wyniku realizacji Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 11 stycznia 2009 roku, w dniu 15 maja 2009 roku nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Doradcy24 S.A. w drodze emisji akcji imiennych serii F, które obejmowane były przez udziałowców Creditfield Sp. z o.o. w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 100% udziałów w tej spółce. W ten sposób byli udziałowcy Creditfield stali się akcjonariuszami Spółki. Pełne połączenie działalności obu podmiotów nastąpiło 1 lipca 2009 roku poprzez nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa spółki zależnej Creditfield. 2. Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenie wybranych informacji finansowych a. Informacje finansowe sporządzona w oparciu o zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. b. Informacje finansowe przedstawione w dalszej części raportu obejmują okres od do i zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że Spółka nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. c. Informacje finansowe obejmują wyniki jednostkowe Spółki Doradcy24 S.A.. Informacje o wynikach skonsolidowanych Grupy Kapitałowej przedstawiono w Skonsolidowanym Raporcie Półrocznym. d. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. e. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto, do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży udziałów powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów nabycia.

15 f. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości, a dotyczą bieżącego okresu obrotowego. g. Koszty sprzedanych usług są to koszty usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

16 WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE DANE LICZBOWE (PRZELICZONE NA EURO) PODSUMOWUJĄCE SYTUACJĘ FINANSOWĄ SPÓŁKI Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień bilansowy. Pozycje rachunku wyników przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego. 1. Kursy EUR/PLN zastosowane do przeliczenia wybranych informacji finansowych Tabela 1. Kursy EUR/PLN zastosowane do przeliczenia wybranych informacji finansowych Źródło: NBP Rok Średni kurs euro w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca Kurs euro na dzień bilansowy (30 czerwca) Wybrane informacje finansowe Tabela 2. Wybrane informacje finansowe - rachunek zysków i strat Dane z rachunku zysków i strat I półrocze 2009 I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze 2008 Doradcy24 S.A. (jednostkowe) [PLN] [PLN] [EUR] [EUR] Przychody ze sprzedaży , , , ,53 Koszty działalności operacyjnej ( ,02) ( ,10) (751909,75) (586468,77) Zysk (strata) ze sprzedaży ( ,66) ( ,31) (337431,76) (429567,24) Pozostałe przychody operacyjne 98,76 257,64 21,86 68,42 Pozostałe koszty operacyjne ( ,38) (12334,45) (276155,14) (3275,39) Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( ,28) ( ,12) (613565,04) (432774,21) Koszty i przychody finansowe (37135,11) 2492,54 (8218,64) 661,89 Zysk (strata) netto ( ,39) ( ,58) ( ,68) ( ,32) Źródło: Doradcy24 S.A.

17 Tabela 3. Wybrane informacje finansowe - bilans Dane bilansowe 30 czerwca czerwca czerwca czerwca 2008 Doradcy24 S.A. (jednostkowe) [PLN] [PLN] [EUR] [EUR] Wartości niematerialne i prawne 35518, , , ,32 Rzeczowe aktywa trwałe , , , ,49 Finansowe aktywa trwałe , , , ,17 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9468, , , ,73 Razem aktywa trwałe , , , ,71 Zapasy Należności krótkoterminowe ,46 * , , ,69 Środki pieniężne 72889, , , ,76 Rozliczenia międzyokresowe 36181, , , ,01 Razem aktywa obrotowe , , , ,46 AKTYWA RAZEM , , , ,17 Kapitał podstawowy , , , ,11 Kapitały zapasowe i rezerwowe , , , ,97 Niepokryta strata finansowa z lat ubiegłych ( ,16) (514843,11) (858652,04) (153492,07) Zysk (strata) finansowy ( ,39) ( ,58) (621783,68) (432112,32) Różnice kursowe z przeszacowania n.d. n.d. (6788,76) (53025,29) KAPITAŁ WŁASNY , , , ,40 Zobowiązania długoterminowe , , , ,01 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,76 Rozliczenia międzyokresowe , ,90 - REZERWY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM , , , ,77 Źródło: Doradcy24 S.A. * w raporcie półrocznym opublikowanym za I półrocze 2008 roku błędnie podano kwotę ,23 zł 3. Dodatkowe informacje finansowe Pozostałe koszty operacyjne Wykazane w rachunku zysków i strat pozostałe koszty operacyjne w I półroczu 2009 roku obejmują koszty restrukturyzacji, w tym koszty zawartych ugód (porozumień) oraz nieplanowe odpisy amortyzacyjne dotyczące inwestycji w obcych środkach trwałych oraz wyposażenia wynajmowanych lokali, w których Spółka zakończyła lub planuje zakończyć działalność. I półrocze 2009 [PLN] Koszt zawartych ugód (376750,00) Nieplanowe odpisy amortyzacyjne (724342,21) Umorzenie pożyczki udzielonej (25758,85) Korekta przychodów lat ubiegłych (26461,98) Rezerwy na należności i pozostałe (94466,35) Pozostałe koszty operacyjne ( ,38) W pierwszym półroczu 2008, pozostałe koszty operacyjne obejmowały głównie straty na sprzedaży majątku trwałego.

18 Zobowiązania krótkoterminowe Wykazane w rachunku zysków zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30 czerwca 2009 roku obejmują zobowiązania, których termin zapłaty przypada w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego, które zgodnie z przewidywaniem Zarządu będą konwertowane na kapitał w wyniku realizacji emisji akcji serii H i I, lub poprzez ich umorzenie. 30 czerwca 2009 [PLN] Pożyczka od akcjonariuszy ,00 Zobowiązania objęte ugodami i porozumieniami ,98 Zobowiązania do umorzenia 57690,14 Zobowiązania do konwersji na kapitał ,12 Zobowiązania leasingowe ,76 Zobowiązania budżetowe 64292,75 Pozostałe zobowiązania wobec dostawców i pracowników ,21 Zobowiązania przewidywane do spłaty ,72 Zobowiązania krótkoterminowe razem ,84 Zamiana zobowiązań na kapitał w istotny sposób wpłynie na zwiększenie poziomu funduszy własnych Spółki oraz na poprawę struktury bilansu Spółki. Na dzień 30 czerwca 2008 roku, w saldzie zobowiązań nie występowały zobowiązania krótkoterminowe konwertowane na kapitał.

19 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DORADCY24 S.A. za okres od r. do r. Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. zapewnia, że wedle naszej najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r., ponadto Zarząd Spółki zapewnia, że półroczne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

ZA IV KWARTAŁ 2009 roku

ZA IV KWARTAŁ 2009 roku RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA IV KWARTAŁ 2009 roku Dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie obejmują wyłącznie spółkę Doradzy24 S.A. ( Spółka ) która jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej.

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 MARCA 2010 ROKU. Warszawa, 13 maja 2010 roku

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 MARCA 2010 ROKU. Warszawa, 13 maja 2010 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 MARCA 2010 ROKU Warszawa, 13 maja 2010 roku Szanowni Państwo, Przedstawiamy raport okresowy za I kwartał 2010 roku. Raport ten podsumowuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 11 marca 2013 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 1.1. Monday Development S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

2. Wybrane dane finansowe Spółki w przeliczeniu na Euro.

2. Wybrane dane finansowe Spółki w przeliczeniu na Euro. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI ELEKTRONARZĘDZI CELMA S.A. 1. Podstawowe dane dotyczące spółki. Fabryka Elektronarzędzi CELMA S.A. z siedzibą w Łodzi (92-312) przy ul. Papierniczej 7 została

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES STYCZEŃ MARZEC 2013 R. Autoryzowany Doradca

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES STYCZEŃ MARZEC 2013 R. Autoryzowany Doradca DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES STYCZEŃ MARZEC 2013 R. Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również: Spółka, Doradcy24), zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres 01-04-2016 r. do 30-06-2016 r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach Katowice 15.08.2016. 1 Spis treści Rozdział 1. Podsumowanie II Kwartału...3

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 r. Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.07.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. (III KWARTAŁ 2012 R.) ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku.

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku www.kbj.com.pl Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura Akcjonariatu... 4 1.2 Skład Zarządu... 4 1.3 Skład

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2012 R.

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2012 R. RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2012 R. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 DO 31 MARCA 2012 ROKU Warszawa, 15 MAJA 2012 roku 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU...

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez: a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.)

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.) RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2015r. 30.06.2015r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU......2 WYBRANE DANE FINANSOWE....3 BILANS....4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH..

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. Za I kwartał 2017 roku

Raport okresowy. Za I kwartał 2017 roku Raport okresowy Za I kwartał 2017 roku Warszawa, 15 maja 2017 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 Dane spółki... 3 Zarząd Spółki... 3 Rada Nadzorcza Spółki... 3 Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY GOLAB S.A.

RAPORT KWARTALNY GOLAB S.A. RAPORT KWARTALNY GOLAB S.A. IV kwartał roku 2012 obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Żagań, 4 luty 2013 roku 1 Spis Treści 1. Podstawowe informacje o spółce.....str. 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Spółce... 6 3.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2010 rok

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2010 rok RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2010 rok Wrocław, 11 kwietnia 2011 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Raport kwartalny. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Szanowni Państwo. W imieniu. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2013 roku. Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam

Bardziej szczegółowo

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R.

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 ROKU Warszawa, 15 MAJA 2013 roku 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU...

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 14 1 lutego 2013 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.01.2016r. 31.03.2016r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres 01-07-2016 r. do 30-09-2016 r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach KATOWICE, 14.11.2016R. 1 Spis treści Rozdział 1. Podsumowanie III

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o.,

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., PLAN POŁĄCZENIA EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna oraz Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., 1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu [art. 499 1 pkt 1 k.s.h.]

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe: Jednostkowe II kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2014

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzony

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport okresowy za drugi kwartał 2013 roku Ścinawa, dn. 14 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013 R.) ORAZ DANE NARASTAJĄCE ZA OKRES OD DNIA

Bardziej szczegółowo

Raport za II kwartał 2015

Raport za II kwartał 2015 Raport za II kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za III kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.)

RAPORT KWARTALNY za III kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.) RAPORT KWARTALNY za III kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.07.2015r. 30.09.2015r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU......2 WYBRANE DANE FINANSOWE....3 BILANS....4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH..

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO 30.09.2017 R. (III KWARTAŁ 2017 R.) Jaworzno 10.11.2017 r. Raport okresowy za III kwartał 2017

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo