Instrukcja obsługi projektora LCD Model-BX27C-SL BX30C-SL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi projektora LCD Model-BX27C-SL BX30C-SL"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi projektora LCD Model-BX27C-SL BX30C-SL Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia i zachowanie instrukcji na przyszłość. P/NO: MFL (REV00)

2 Uwaga dotycząca własności UWAGA: Mogą wystąpić nieznaczne różnice pomiędzy menu OSD i zdjęciami w instrukcji i samym urządzeniu. Nie wydajemy notek o zmianach dotyczących instrukcji obsługi. 2

3 Spis treści Uwaga dotycząca własności... 2 Spis treści... 3 Do właściciela... 4 Instrukcje bezpieczeństwa... 5 Cyrkulacja powietrza 6 Instalacja projektora we właściwej pozycji 6 Przesuwanie projektora 6 Nazwy przycisków oraz funkcje... 7 Przód 7 Tył 7 Dół 7 Terminal tylni 8 Najważniejsze kontrolki 9 Pilot 10 Instalacja baterii w pilocie 11 Zakres działania pilota 11 Instalacja Ustawienie projektora 12 Podłączenie do komputera 13 Podłączenie do sprzętu wideo 14 Podłączenie do sprzętu komponent wideo 15 Podłączenie do przewodu zasilającego AC 16 Podstawowe operacje Włączanie projektora 17 Wyłączanie projektora 18 Jak obsługiwać menu na ekranie 19 Pasek menu 20 Ustawienia powiększenia i ogniskowania 21 Funkcja automatycznych ustawień 21 Korekta zniekształcenia 21 Ustawienia dźwięku 22 Pilot 23 Wejście komputera Wybór źródła wejścia (Computer 1/2) 25 Wybór systemu komputera 26 Automatyczne ustawienia PC 27 Ustawienia ręczne PC Wybór trybu obrazu Ustawienia obrazu Ustawienia rozmiaru ekranu Wejście wideo... Wybór źródła wejścia (AV, S-Video, Component) Wybór systemu wideo Wybór trybu obrazu Ustawienia obrazu Ustawienia rozmiaru ekranu Ustawienia... Ustawienia Informacje... Wyświetlanie informacji o źródle wejścia Konserwacja i czyszczenie... Wskaźnik OSTRZEŻENIE Czyszczenie filtrów Resetowanie licznika filtra Zakładanie nakładki na soczewki Czyszczenie soczewek projektora Czyszczenie obudowy projektora Wymiana lampy Wymiana modelu lampy Załącznik... Rozwiązywanie problemów Wskaźniki i stan projektora Kompatybilne specyfikacje komputera Metoda RS232 Konfiguracja terminali Numer kodu PIN Kontrolka LAN Wymiary MEMO Specyfikacje techniczne Znak handlowy Każda nazwa firmy lub produktu w niniejszej instrukcji jest albo rejestrowanym znakiem handlowym albo znakiem handlowym odpowiedniej firmy. 3

4 Do Właściciela Zanim zamocujesz projektor i zaczniesz wykonywać na nim działania, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Projektor ten posiada wiele wygodnych właściwości i funkcji. Prawidłowa obsługa projektora umożliwia zarządzanie tymi właściwościami i przyczynia się do dobrego stanu urządzenia trwającego długie lata. Zapoznaj się z niniejszą instrukcją i dowiedz jak prawidłowo obsługiwać projektor oraz jak podłączyć kable, a w przypadku gdy projektor nie działa właściwie, sprawdź informacje w rozdziale Rozwiązywanie problemów. Jeśli, po wykonaniu wszystkich zalecanych działań problem nadal się utrzymuje, skontaktuj się ze sprzedawcą lub centrum obsługi klienta. Lampa projektora jest częścią zużywalną. To normalne, że jasność zmniejsza się stopniowo i będzie mniejsza niż nowej lampy po pracy przez określony czas. Włączaj/wyłączaj projektor dokładnie tak jak opisano to w rozdziale Włączanie projektora i Wyłączanie projektora w niniejszej instrukcji. Konserwuj i czyść projektor regularnie tak jak jest to wymagane i określone w rozdziale Konserwacja i czyszczenie. W innym razie, ciepło powyłączeniowe lampy może doprowadzić do krótkiej żywotności projektora i lampy i może spowodować ich uszkodzenie w krótkim czasie. Środki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE: PROJEKTOR MUSI BYĆ UZIEMIONY. ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB WSTRZĄSU ELEKTRYCZNEGO, NIE NARAŻAJ TEGO URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB WILGOĆ. Projektor wytwarza intensywne światło z soczewek projektora. Nie wpatruj się bezpośrednio w soczewki, w innym razie mogą wystąpić uszkodzenia wzroku. Zachowaj szczególną ostrożność, by dzieci nie wpatrywały się bezpośrednio w promień światła. Ustaw projektor we właściwej pozycji. W innym razie może pojawić się ryzyko pożaru. Pozostawienie odpowiedniej przestrzeni w górnej, bocznych i tylnej części projektora jest konieczne, by zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza i chłodzenie urządzenia. Pokazane wymiary wskazują na minimalny wymagany wolny obszar. Jeśli projektor ma być wbudowany w jakąś komorę lub w podobny sposób zamknięty, należy zachować te minimalne odległości. Nie zasłaniaj slotów wentylacyjnych w projektorze. Utworzone ciepło może zmniejszyć żywotność projektora i może też być niebezpieczne. OSTRZEŻENIE RYZYKO WSTRZĄSU ELEKTRYCZNEGO NIE OTWIERAĆ Widok z boku i z góry Widok z tyłu UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO WSTRZĄSU ELEKTRYCZNEGO, NIE USUWAJ OSŁONY (LUB TYLNEJ CZĘŚCI). WEWNĄTRZ NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE CZĘŚCI WYMIENNE, KTÓRE MOŻE WYMIENIĆ UŻYTKOWNIK Z WYJĄTKIEM LAMPY. SYMBOL TEN OZNACZA, ŻE NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE MOŻE SPOWODOWAĆ RYZYKO WSTRZĄSU ELEKTRYCZNEGO. SYMBOL TEN WSKAZUJE NA TO, ŻE W INSTRUKCJI OBSŁUGI ZNAJDUJĄ SIĘ WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE TEGO ZAGADNIENIA. PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. Jeśli projektor jest nieużywany przez dłuższy okres czasu, odłącz projektor od źródła zasilania. Nie wyświetlaj tych samych obrazów przez dłuższy czas. Powidok może pozostać na panelach LCD. OSTRZEŻENIE NIE USTAWIAJ PROJEKTORA W TŁUSTYCH, MRYCH LUB ZADYMIONYCH WARUNKACH NP. W KUCHNI W CELU ZAPOBIEGANIA POWAŻNYCH USZKODZEŃ LUB KATASTROFY. JEŚLI DO PROJEKTORA DOSTANEI SIĘ OLEJ LUB INNE CHEMIKALIA, PROJEKTOR MOŻE SIĘ ZEPSUĆ. 4

5 Instrukcje bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem obsługiwania urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa. Zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami przedstawionymi w niniejszej instrukcji i zatrzymaj ją tak, byś mógł w przyszłości z niej skorzystać. Odłącz projektor od źródła zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia projektora. Nie używaj płynów lub aerozolów. Użyj wilgotnej ściereczki. Postępuj zgodnie z wszelkimi ostrzeżeniami i instrukcjami dotyczącymi projektora. Dla ochrony projektora, podczas burzy lub kiedy jest pozostawiony bez opieki i nieużywany przez dłuższy okres czasu, odłącz projektor z gniazda ściennego. Zapobiegnie to uszkodzeniu podczas burzy oraz udarom elektrycznym. Nie narażaj urządzenia na deszcz i nie używaj go w pobliżu wody... na przykład, w mokrej piwnicy, niedaleko basenu, itp... Nie używaj zamocowań nie polecanych przez producenta, gdyż może to spowodować niebezpieczeństwo. Nie umieszczaj projektora na niestabilnym wózku, czy stole. Projektor może upaść, powodując poważne obrażenia u dzieci lub dorosłych oraz poważne uszkodzenia projektora. Korzystaj tylko z wózka lub stojaka polecanych przez producenta, lub sprzedawanych z projektorem. Mocowania na ścianie lub półce powinny być zgodne z zaleceniami producenta i być wykonane za pomocą narzędzi do mocowania zatwierdzonych przez producenta. Należy zachować ostrożność podczas używania projektora i wózka. Szybkie przerwy, nadmierna siła, i nierówne powierzchnie mogą spowodować, że wózek z urządzeniem się przewróci. Sloty i otwory w tylnej i dolnej części osłon służą jako otwory wentylacyjne, mają zapewnić wiarygodne funkcjonowanie urządzenia i chronić go przed przegrzaniem. Otworów nie należy zakrywać ściereczkami lub innymi materiałami, a otwory w spodniej części nie mogą być zablokowane poprzez umiejscowienie projektora na łóżku, sofie, dywanie czy innej, podobnej powierzchni. Projektora nigdy nie należy ustawiać w pobliżu lub nad kaloryferem lub źródłem ciepła. Projektora nie należy ustawiać we wbudowane obiekty takie jak biblioteczka, chyba że zapewni się odpowiednią wentylację. Nigdy nie wpychaj przedmiotów jakiegokolwiek formatu w projektor poprzez sloty obudowy, gdyż mogą one dotknąć niebezpieczne punkty napięć lub skrócić części, co może wywołać pożar lub wstrząs elektryczny. Nigdy nie wylewaj jakiegokolwiek rodzaju płynów na projektor. Nie umieszczaj projektora w pobliżu przewodu wentylacyjnego klimatyzacji. Projektor powinien być podłączony jedynie do takiego typu źródła zasilania jaki jest wskazany na oznakowaniu. Jeśli nie jesteś pewien źródła zasilania, skonsultuj się z autoryzowanym sprzedawcą lub firmą energetyczną. Nie przeciążaj gniazd ściennych i przedłużaczy, gdyż może to wywołać pożar lub wstrząs elektryczny. Nie pozwól, aby na kablu ciążyły inne przedmioty. Nie umieszczaj projektora w miejscu, w którym kabel może być uszkodzony przez osoby chodzące po nim. Nie próbuj naprawić projektora sam, gdyż otwieranie lub usuwanie osłon może narazić cię na niebezpieczeństwo związane z napięciem lub inne ryzyko. Wszelkie naprawy powinien wykonywać wykwalifikowany personel. Odłącz projektor z gniazda i zwróć się do serwisu do wykwalifikowanego personelu w następujących przypadkach: a. Kiedy kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub wystrzępione. b. Jeśli na projektor wylał się jakiś płyn. c. Jeśli projektor został narażony na deszcz lub wodę. d. Jeśli projektor nie działa prawidłowo, według instrukcji obsługi. Ustaw tylko te kontrolki, które są opisane w instrukcji obsługi, gdyż nieprawidłowe ustawienia innych kontrolek mogą spowodować uszkodzenia i często mogą wymagać długiej pracy wykwalifikowanego technika, by przywrócić prawidłowe działanie projektora. e. Jeśli projektor upuszczono lub obudowa została uszkodzona. f. Kiedy projektor wykazuje znaczącą zmianę w funkcjonowaniu - oznacza to potrzebę konsultacji z serwisem. Kiedy wymagana jest wymiana części, upewnij się że technik użył części wymiennych określonych przez producenta, które posiadają takie same właściwości jak części oryginalne. Nieautoryzowane części wymienne mogą doprowadzić do pożaru, wstrząsu elektrycznego lub obrażeń osób. Po wykonaniu jakichkolwiek usług serwisowych lub napraw dotyczących projektora, poproś technika o wykonanie rutynowego sprawdzenia bezpieczeństwa urządzenia, żeby sprawdzić czy projektor działa jak należy. 5

6 Instrukcje bezpieczeństwa Cyrkulacja powietrza Otwory w obudowie służą jako wentylacja. Aby zapewnić wiarygodne funkcjonowanie produktu i ochronę przed przegrzaniem, otwory te nie mogą być zablokowane lub zakryte. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Gorące powietrze wydostaje się poprzez wentylację wywiewną. Podczas używania lub instalowania projektora, należy podjąć następujące środki bezpieczeństwa. Nie ustawiaj żadnym łatwopalnych przedmiotów ani puszek ze sprayem w pobliżu projektora; gorące powietrze wydostaje się z wentylacji wywiewnej. Otwory wentylacji wywiewnej powinny znajdować się przynajmniej 3 (1 m) z dala od jakichkolwiek przedmiotów. Nie dotykaj obwodowej części wentylacji wywiewnej, w szczególności śrubek i części metalowych. Obszary te robią się gorące podczas pracy projektora. Nie kładź niczego na obudowie. Przedmioty znajdujące się na obudowie nie tylko mogą się uszkodzić, ale mogą również spowodować ryzyko pożaru wywołane gorącym powietrzem. Zadaniem wiatraków jest chłodzenie projektora. Prędkość wiatraków zmienia się w zależności od temperatury wewnątrz projektora. Instalacja projektora we właściwej pozycji Ustaw projektor prawidłowo. Nieprawidłowe ustawienie może skrócić żywotność lampy i spowodować ryzyko pożaru. Nie przechylaj projektora z jednej strony na drugą o więcej niż 20 stopni. Nie przechylaj projektora z góry do dołu o więcej niż 30 stopni. Nie celuj projektorem do góry w celu wyświetlenia obrazu. Nie celuj projektorem w dół w celu wyświetlenia obrazu. Nie celuj projektorem na boki w celu wyświetlenia obrazu. Przesuwanie projektora Podczas przesuwania projektora, włóż nakrywki soczewek na miejsce i schowaj stopki, żeby uniknąć uszkodzenia soczewek i obudowy. Kiedy projektor nie jest używany przez dłuższy okres czasu, odłóż go w odpowiednie pudełko soczewkami do góry (w zestawie). ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZENOSZENIA LUB TRANSPORTU PROJEKTORA Wentylacja wywiewna (Gorące powietrze) Nawiewnik Wentylacja wywiewna Nie upuszczaj ani nie uderzaj o projektor, w innym razie mogą pojawić się uszkodzenia lub wadliwe działanie. Podczas noszenia projektora, korzystaj z odpowiedniego pudełka. Nie przewoź projektora korzystając z usług kuriera lub jakichkolwiek innych usług przewozowych w nieodpowiednim opakowaniu. Może to spowodować uszkodzenia projektora. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przewozu projektora kurierem lub korzystając z innych usług przewozowych, skonsultuj się ze swoim sprzedawcą. Nie umieszczaj projektora w pudełku zanim się nie wychłodzi. Nawiewnik 6

7 Nazwy przycisków oraz funkcje PRZÓD UWAGA Gorące powietrze wylatuje poprzez wentylację wywiewną. Nie kładź wrażliwych na ciepło przedmiotów w jej pobliżu. 1 Wentylacja wywiewna 2 Otwór wlotu powietrza 3 Pierścień powiększenia (Tył) 4 Soczewki 5 Osłona na soczewki Tył DÓŁ UWAGA Nie włączaj projektora, kiedy soczewki są zasłonięte zakładką. Wysoka temperatura z wiązki światła może uszkodzić osłonę soczewek i wywołać ryzyko pożaru. 6 Zdalny odbiornik na podczerwień 7 Pierścień ogniskowania (Przód) 8 Najważniejsze kontrolki i wskaźniki 9 Terminale i złączki 10 Pokrywa lampy 11 Złącze przewodu zasilającego 12 Głośnik 13 Filtr 14 Stopka nastawna * Zamek Kensington ** Slot bezpieczeństwa Można przymocować antywłamaniowy łańcuch, który pomoże w wykryciu projektora w przypadku kradzieży. 7

8 Nazwy przycisków oraz funkcje Terminal tylni 1 NETWR Podłącz kabel LAN. 2 COMPUTER IN 1 Podłącz sygnał wyjścia RGB z komputera (strona 13). 3 COMPUTER IN 2 Podłącz wyjście sygnału RGB z komputera (strona 13) Terminal ten można używać jako wyjście przychodzącego sygnału analogowego RGB z Komputera 1 Wejście do innego monitora (strona 13). 4 CONTROL Połącz z komputerem za pomocą kabla RS232 dla kontrolek PC. 5 S-VIDEO Podłącz sygnał wyjścia S-VIDEO ze sprzętu wideo do gniazda (strona 14). 6 VIDEO / Y-Cb/Pb-Cr/Pr Podłącz sygnał wyjścia komponentu do tego gniazda (strona 14). 7 AUDIO IN 3 Podłącz gniazdka z wyjściem audio 5 i 6 źródła (strona 15). 8 COMPUTER AUDIO IN 1/2 Podłącz gniazdka z wyjściem audio 2 i 3 źródła (strona 13). 9 AUDIO OUT Podłącz zewnętrzny wzmacniacz audio do tego gniazda. Gniazdo otrzymuje źródła z gniazda AUDIO IN (7 lub 8) (strona 14,15). 8

9 Nazwy przycisków oraz funkcje Najważniejsze kontrolki 1 LAMP REPLACE Świeci na żółto kiedy lampa projektora kończy swój żywot (strona 50). 2 WARNI Świeci na czerwono kiedy projektor wykryje nieprawidłowe warunki. Mruga na czerwono kiedy wewnętrzna temperatura projektora przekracza zakres operacyjny. 3 INPUT Wybierz źródło wejścia (strona 25, 32). 4 MENU Otwórz lub zamknij menu na ekranie. 5 POWER Świeci na czerwono kiedy projektor jest w trybie standby. Świeci na zielono podczas działania. 6 ON/STANDBY Włącz lub wyłącz projektor (strona 17, 18). 7 AUTO SETUP Nastaw pionowe zniekształcenie trapezowe i dopasuj parametry wyświetlania komputera takie jak synchronizacja czy pozycja obrazu. 8 VOL +/ Wybierz obraz i dopasuj wartość w menu na ekranie. Ujęcie z panoramą w trybie Cyfrowy Zoom +/-. Ustaw poziom głośności. 9 SELECT Wejdź ze skrótu w pełne menu. Uruchom wybraną pozycję. Rozszerz lub zmniejsz obraz w trybie cyfrowy zoom. 9

10 Nazwy przycisków oraz funkcje Pilot 7 Point - Wybierz obraz i dopasuj wartość w menu na ekranie. - Ujęcie z panoramą w trybie Cyfrowy Zoom +/-. 8 FREEZE Zawieś obraz na ekranie. 9 Auto Set Nastaw pionowe zniekształcenie trapezowe i dopasuj parametry wyświetlania komputera takie jak synchronizacja czy pozycja obrazu. 10 TIMER Wykonaj działania na zegarze. 11 MUTE Wycisz dźwięk. 12 ZOOM Przybliżaj i oddalaj obrazy 13 VOLUME +/- Ustaw głośność 14 PATTERN Testuje wewnętrzny sygnał komunikatu 15 COMPONENT Wybierz źródło wejścia COMPONENT. 1 ON/STANDBY Włącz lub wyłącz projektor (strona 17, 18). 2 COMPUTER Wybierz wejście Computer 1 lub Computer 2 (strona 25,32) 3 VIDEO Wybierz wejście źródło wejścia VIDEO. 4 S-VIDEO Wybierz wejście źródło wejścia S-VIDEO. 5 KEYSTONE Nastaw pionowe zniekształcenie trapezowe. 6 TERMINAL Ustaw Computer IN 2 jako wejście lub wyjście UWAGA: Aby zapewnić bezpieczne działanie, przestrzegaj następujących punktów: Pilota nie należy zginać, upuszczać, lub narażać na wilgoć lub gorąco. W przypadku czyszczenia, korzystaj z delikatnej suchej ściereczki. Nie stosuj benzenu, rozcieńczalnika, sprayu lub innego materiału chemicznego. 16 DISPLAY Pokaż bieżące informacje. 17 MENU Otwórz lub zamknij menu. 18 SELECT Uruchom wybraną pozycję. Rozszerz lub zmniejsz obraz w trybie cyfrowy zoom. 19 BLANK Tymczasowe zacienienie obrazów na ekranie. 20 LAMP Wybierz tryb lampy :9 Wybierz wyświetlanie obrazu 16: :3 Wybierz wyświetlanie obrazu 4:3. 23 IMAGE MODE Wybierz tryb obrazu. 24 INFO. Pokaż informacje o lampie itp. 10

11 Nazwy przycisków oraz funkcje Instalacja baterii w pilocie 1 Otwórz klapkę 2 Włóż nowe baterie. 3 Zamknij klapkę. Dwie baterie typu AAA Dla prawidłowej polarności (+ i ), upewnij się, że końcówki baterii dotykają wtyków w pojemniku na baterie. Aby zagwarantować bezpieczne działanie projektora, przestrzegaj następujących zasad bezpieczeństwa: Użyj dwóch baterii alkalicznych (2) AAA lub LR03. Zawsze wymieniaj obie baterie. Nie używaj nowej baterii ze starą baterią. Unikaj kontaktu z wodą lub innymi płynami. Nie narażaj pilota na wilgoć lub gorąco. Nie upuszczaj pilota. Jeśli bateria przecieka w pilocie, ostrożnie wytrzyj wnętrze do sucha i włóż nowe baterie. Istnieje ryzyko wybuchu, jeśli bateria zostanie zastąpiona niewłaściwą baterią. Wrzuć zużyte baterie zgodnie z obowiązującymi w twoim państwie zasadami. Zakres działania pilota Skieruj pilota w kierunku projektora (pilot na podczerwień) kiedy naciskasz przyciski. Maksymalnie 5 metrów i 60 stopni przed projektorem. Pilot Stopka nastawna Kąt projekcji można ustawić za pomocą stopek nastawnych do 10.0 stopni. Unieś przednią część projektora i naciśnij zatrzaski stopek po obu stronach projektora. Puść zatrzaski, żeby zamknąć stopki i przekręć nimi do właściwej wysokości, następnie nachyl. Zniekształcenie obrazu można poprawić automatycznie za pomocą funkcji automatyczne ustawienia lub ręcznie korzystając z pilota lub menu operacyjnego. Stopka nastawna Zatrzaski 11

12 Instalacja Ustawienie projektora Aby ustawić projektor, spójrz na poniższe dane. Projektor należy ustawić prostopadle do płaszczyzny ekranu. UWAGA: Jasność w pokoju ma duży wpływ na jakość obrazu. Zaleca się, żeby ograniczyć światło (zakłócające) z otoczenia w celu uzyskania najlepszego obrazu. Wszystkie pomiary są przybliżone i mogą różnić się od rozmiarów rzeczywistych. BX27C-SL / BX30C-SL 12

13 Instalacja Podłączanie do komputera Kable używane przy podłączeniu Kable VGA (Mini D-sub 15 pin) * Kable Audio (*Kabel VGA jest dołączony do projektora; inne kable nie znajdują się w zestawie z projektorem.) Wyjście Audio Wejście Audio Wejście Audio Wyjście Audio Zewnętrzny sprzęt audio Kabel Audio Kabel Audio Kabel Audio Wejście Audio Kabel Audio Komputer 1 Wejście Komputer 2 Wejście Wyjście Monitora Kabel Audio Wyjście Audio Komputer 1/2 Wejście Audio UWAGA: Podłącz dźwięk do złączki Computer1/Computer2 AUDION IN, kiedy używasz wyjścia COMPUTER IN 2/ MONITOR OUT, a podłączono do CMPUTER IN 1 Kiedy podłączone jest wyjście AUDIO OUT, wbudowany głośnik projektora nie jest dostępny. Odłącz kable zasilające zarówno projektora, jak i sprzętu zewnętrzenego z gniazda AC zanim zaczniesz podłączać kable. 13

14 Instalacja Podłączanie do sprzętu wideo Kable używane do podłączenia Kabel wideo i audio (RCA x 3) Kabel S-VIDEO Kabel Audio (Kable nie są dołączone do zestawu z projektorem.) Zewnętrzny sprzęt audio Wyjście S-VIDEO Wyjście Wideo i Audio Wideo Wejście Audio Kabel S-VIDEO Kabel Wideo i Audio Wejście Audio S-VIDEO Wideo Wejście Audio Wyjście Audio UWAGA: Kiedy podłączone jest wyjście AUDIO OUT, wbudowany głośnik projektora nie jest dostępny. O Odłącz kable zasilające zarówno projektora, jak i sprzętu zewnętrzenego z gniazda AC zanim zaczniesz podłączać kable. 14

15 Instalacja Podłączanie do Komponentu Sprzętu Wideo Kable używane do podłączenia Kable Audio Kabel Komponentu Kabel Komponentu (Kable nie są dołączone do zestawu z projektorem.) Wyjście RGB Wyjście Component Video (Y, Pb/Cb, Pr/Vr) Wyjście Audio Kabel Scart- VGA Kabel komponentu Kabel Audio Zewnętrzny sprzęt audio Wejście Komponentu Wejście Komponentu Wejście Audio Wejście Audio Kabel Audio Wyjście Audio UWAGA: Kiedy AUDIO OUT jest podłączony, wbudowany głośnik projektora nie jest dostępny. Odłącz przewody zasilania z projektora i zewnętrznego urządzenia z gniazda AC przed podłączeniem kabli. 15

16 Instalacja Podłączanie kabla zasilającego AC Projektor używa napięcie wejściowe o wartości 100~240V AC i automatycznie wybiera właściwe napięcie wejściowe. Zaprojektowany jest by działać z systemami zasilającymi jednofazowymi posiadającymi uziemiony naturalny przewodnik. Aby zmniejszyć ryzyko wstrząsu elektrycznego, nie włączaj innych rodzajów systemu zasilającego. Jeśli nie jesteś pewien co do rodzaju systemu zasilającego, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą lub obsługą klienta. Podłącz projektor ze wszystkimi sprzętami obwodowymi zanim go włączysz. (strona 14-16) Podłącz kabel zasilania AC (w zestawie) do projektora. OSTRZEŻENIE Gniazdo AC musi znajdować się niedaleko urządzenia i musi być do niego łatwy dostęp. Uwaga: Odłącz kabel zasilający AC kiedy nie używasz projektora dla celów bezpieczeństwa. Kiedy projektor jest podłączony do gniazda za pomocą kabla zasilającego AC, jest w trybie Stand-by i zużywa niewielką ilość energii elektrycznej. UWAGA DOT. KABLA ZASILAJĄCEGO Kabel zasilający AC musi spełniać wymagania kraju, w którym projektor będzie używany. Sprawdź rodzaj wtyczki AC przedstawiony w poniższym diagramie i użyj prawidłowego kabla zasilającego AC. Jeśli kabel zasilający AC dołączony do zestawu nie pasuje do gniazda AC, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do projektora Do gniazda AC Uwaga Uziemienie Rynek europejski i koreański Podłącz kabel do projektora. Do gniazda AC. ( V AC) Rynek chiński Rynek UK Rynek US UWAGA: Niewłaściwy kabel może wpłynąć na poprawne działanie produktu lub nawet doprowadzić do wstrząsu elektrycznego, pożaru lub innych wypadków. Dla bezpieczeństwa i najlepszej wydajności produktu zaleca się używanie oryginalnych modeli dołączonych kabli. Najczęstsze rodzaje kabli: kabel zasilający AC, różne kable VGA, kabel audio, kabel AV, kabel RS232 itp. 16

17 Podstawowe operacje Włączanie projektora 1 Zakończ połączenia obwodowe (z komputerem, VCR, itp.) zanim włączysz projektor 2 Podłącz kabel zasilania AC projektora do gniazda AC. Wskaźnik POWER świeci na czerwono. Otwórz osłonę soczewek. 3 Naciśnij przycisk ON / STAND-BY na górnej kontrolce lub na pilocie. Wskaźnik POWER świeci na zielono i wiatraki zaczynają działać. Pojawia się okienko na ekranie i rozpoczyna się odliczanie. 4 Jeśli projektor jest zabezpieczony kodem PIN, pojawi się okno dialogowe do wpisania kodu PIN. Wpisz kod PIN zgodnie z instrukcjami na następnej stronie. UWAGA: Kiedy funkcja Wybór logo jest ustawiona na Wył., logo nie pojawi się na ekranie. Kiedy wybrana jest opcja Wył.w funkcji Komunikaty, Licznik i logo nie pojawią się na ekranie. Podczas odliczania, wszystkie operacje są nieważne. Wpisz kod PIN Użyj przycisków żeby wpisać cyfry. Naciśnij przycisk, żeby poprawić cyfrę i przesuń kursor do następnego pola. Liczba zmieni się na *. Jeśli poprawiłeś niewłaściwą liczbę, użyj przycisku, żeby przesunąć wskaźnik na liczbę, którą chcesz poprawić. Następnie wpisz właściwą liczbę naciskając przyciski. Powtórz ten krok, żeby ukończyć wpisywanie trzy-cyfrowej liczby. Po wpisaniu trzy-cyfrowej liczby, przesuń wskaźnik na Set. Naciśnij przycisk SELECT, żebyś mógł rozpocząć obsługiwanie projektora. Jeśli wprowadziłeś niewłaściwy kod PIN, kod PIN i liczba (***) przez chwilę będą czerwone. Wpisz prawidłowy kod PIN. Jeśli w ciągu 3 minut prawidłowy kod PIN nie zostanie wprowadzony, projektor automatycznie się wyłączy. Co to jest kod PIN? Kod PIN to kod bezpieczeństwa umożliwiający osobie, która go zna obsługiwanie projektora. Ustawienie kodu PIN chroni przed nieautoryzowanym użyciem projektora. Kod PIN składa się z trzech liczb. Zapoznaj się z funkcją zabezpieczenia projektora kodem PIN w Menu Ustawień na stronie 43. UWAGA DOTYCZĄCA KODU PIN Jeśli zapomnisz kod PIN, projektora nie będzie można uruchomić. Zwróć szczególną uwagę podczas ustawiania nowego kodu PIN; spisz go w kolumnie na stronie 67 w niniejszej instrukcji obsługi. Jeśli zgubisz lub zapomnisz kod PIN, skonsultuj się ze sprzedawcą lub centrum obsługi klienta. 17

18 Podstawowe operacje Wyłączanie projektora 1 Naciśnij przycisk ON/STAND-BY na górnej kontrolce lub na pilocie, a na ekranie pojawi się napis Wyłączyć?. 2 Naciśnij ponownie przycisk ON/STAND-BY, żeby wyłączyć projektor. Wskaźnik POWER zacznie mrugać na czerwono, i uruchomi się wiatrak. 3 Kiedy projektor ochłodzi się, wskaźnik przestanie mrugać; można wtedy włączyć projektor. łą ć Wyłączyć? znika po 4 sekundach. ABY PRZEDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ LAMPY, KIEDY WŁĄCZYSZ PROJEKTOR, ODCZEKAJ PRZYNAJMNIEJ PIĘĆ MINUT ZANIM GO WYŁĄCZYSZ. NIE KORZYSTAJ Z PROJEKTORA BEZ WYŁĄCZANIA GO CHOĆ NA CHWILĘ. CIĄGŁE UŻYCIE MOŻE SPOWODOWAĆ SKRÓCENIE ŻYWOTNOŚCI LAMPY. WYŁĄCZ PROJEKTOR NA OŁO GODZINĘ NA DOBĘ. UWAGA: Kiedy funkcja Przy starcie jest ustawiona na Wł, projektor automatycznie włączy się po podłączeniu kabla zasilania AC z gniazdem AC. Prędkość wiatraków zmienia się w zależności od temperatury wewnątrz projektora. Nie umieszczaj projektora w pudełku zanim się on nie ochłodzi. Jeśli wskaźnik WARNI mruga lub światełka są czerwone, zapoznaj się z informacją o wskaźniku WARNI znajdującą się na stronie 47. Kiedy wskaźnik POWER mruga, lampa się chłodzi i nie można włączyć projektora. Poczekaj aż wskaźnik zmieni się na czerwony i wtedy włącz. Wiatrak zatrzyma się od razu kiedy zostanie odłączony kabel zasilania AC po wyłączeniu projektora. Projektor można włączyć jeśli wskaźnik POWER zmieni się na czerwony. Czas oczekiwania na ponowne włączenie można skrócić kiedy ukończone zostanie podstawowe przetwarzanie wyłączenia chłodzenia, w porównaniu z czasem kiedy kabel zasilający AC jest odłączony natychmiast po braku zasilania. 18

19 Jak obsługiwać menu na ekranie Projektor można dostosować lub ustawić korzystając z menu na ekranie. Menu zostały posortowane jako Menu; Menu posiada hierarchiczną strukturę, z głównym menu podzielonym na podmenu, które dalej podzielone są na inne podmenu. W przypadku każdej procedury dopasowywania lub ustawiania, prosimy o odniesienie się do odpowiednich sekcji w niniejszej instrukcji obsługi. Pilot Podstawowe Operacje Przycisk MENU Przyciski Point Przycisk SELECT Najważniejsze kontrolki Przyciski Point Przycisk SELECT * Oznacza menu najważniejszych kontrolek i pilota. Przycisk MENU Menu 1 Naciśnij przycisk MENU znajdujący się w górnej części, żeby wyświetlić Menu. Menu 2 Naciśnij przyciski podkreślić lub wybrać główną jednostkę w menu. Naciśnij przycisk lub SELECT, żeby wejść w podmenu. 3 Naciśnij przyciski, żeby wybrać żądane podmenu i naciśnij przycisk SELECT, żeby ustawić lub wejść w wybraną opcję. 4 Naciśnij przycisk, żeby dopasować ustawienia lub przełączać pomiędzy opcjami i naciśnij przycisk SELECT, żeby aktywować opcję i wrócić do podmenu. 5 Naciśnij przycisk, żeby wrócić do menu głównego. Naciśnij przycisk MENU, żeby wyjść z menu na ekranie. 19

20 Podstawowe Operacje Pasek Menu Menu główne Podmenu Oznacza klawisz menu na górnej kontrolce i na pilocie. Oznacza klawisz wybierz na górnej kontrolce i na pilocie. 1 Ustawienia PC Wybierz Synchronizację, Ilość punktów, Poziomy, Pionowy i ustawienia automatyczne PC., żeby ustawić parametry, które będą pasować do formatu sygnału wejścia PC. 2 Ekran W przypadku źródła komputera, rozmiar obrazu ustawiany jest zgodnie z formatem sygnału wejścia, Standardowy, Szeroki, Pełny lub Cyfrowy Zoom +/-. W przypadku źródła wideo, rozmiar obrazu ustawiany jest na Standardowy lub Szeroki. 3 Wybór obrazu W przypadku źródła komputera, używany do wyboru trybu obrazu: dynamicznego, normalnego, kinowego, tablicy (zielony), kolorowej tablicy lub obrazu UŻYTKOWNIKA. 4 Ustawienia obrazu W przypadku źródła komputera, używany do ustawienia obrazu komputera [Kontrast, Jasność, Temperatura barwa, bilans bieli (R/G/B), Ostrość i Gamma] W przypadku źródła wideo, używany do ustawienia obrazu [Kontrast, Jasność, Kolor, Zabarwienie, bilans bieli (R/G/ B), Ostrość, Gamma, Redukcja szumu i funkcja Progresywny] 5 Wejście Używane do wyboru źródła wejścia z Computer 1, Computer 2, Component, Video lub S-video 6 Dźwięk Używany do ustawienia głośności lub do wyciszenia. 7 Ustawienia Używana by ustawić konfiguracje projektora 8 Sieć Funkcja LAN 9 Informacje Wyświetla odpowiednie informacje. 20

21 Podstawowe operacje Ustawienia powiększenia i ogniskowania Przekręcaj pierścieniem powiększenia, żeby przybliżyć lub oddalić obraz. Przekręcaj pierścieniem ogniskowania, żeby dopasować obraz. Funkcja automatycznych ustawień Funkcja Automatycznych ustawień (w tym szukanie wejścia, ustawienia automatyczne PC i funkcje zniekształcenia) w ustawieniach menu dostępna jest po naciśnięciu przycisku AUTO SETUP na górnej kontrolce lub przycisku AUTO SET na pilocie. UWAGI: Funkcja Auto Keystone wprowadza korektę pionowych zniekształceń; nie poprawia zniekształceń poziomych. Funkcja Auto Keystone nie działa kiedy jest włączona opcja Ceiling On. W przypadku funkcji automatycznych ustawień nie zapewnia się idealnej korekty zniekształceń. Jeśli zniekształceń nie można właściwie poprawić naciskając przycisk AUTO SETUP lub AUTO SET, należy zastosować ustawienia ręczne naciskając na pilocie przycisk KEYSTONE lub wybierając opcję Keystone w menu ustawień. Synchronizacja, Ilość punktów, Pozycje Pozioma, Pionowa niektórych komputerów nie może być w pełni dopasowana za pomocą funkcji Automatycznych Ustawień PC. Kiedy obraz nie jest wyświetlany prawidłowo, należy zastosować ustawienia ręczne. jeśli nie można nic zrobić z przyciskiem. Pierścień ogniskowania (przód) Górna kontrolka Pilot Przycisk KEYSTONE Pierścień powiększenia (tył) Przycisk ustawień automatycznych Przyciski Przyciski Przycisk ustawień automatycznych Korekta zniekształcenia Jeśli pokazywany obraz wciąż jest zniekształcony po naciśnięciu przycisku AUTO SETUP na górnej kontrolce lub przycisku AUTO SET na pilocie, popraw obraz ręcznie w następujący sposób: Naciśnij na pilocie przycisk KEYSTONE. Pojawi się okno dialogowe Keystone. Użyj przycisków, żeby wprowadzić korektę zniekształceń. Ustawienia można zapisać. Zmniejsz górną szerokość za pomocą przycisku. Zmniejsz górną szerokość za pomocą przycisku. Zniekształcenie Strzałka znika przy maksymalnej KOREKCIE. Jeśli naciśniesz na pilocie przycisk KEYSTONE jeszcze raz podczas gdy pole opcji keystone jest wyświetlane, ustawienia zostaną anulowane. Dopasowywany zakres ograniczony jest w zależności od sygnału wejścia. 21

22 Podstawowe operacje Operacje bezpośrednie Głośność Naciśnij przyciski VOLUME+/ na górnej kontrolce lub na pilocie, żeby ustawić głośność. Wycisz Naciśnij przycisk MUTE na pilocie, żeby wybrać On żeby chwilowo wyłączyć dźwięk. Aby włączyć dźwięk, naciśnij ponownie przycisk MUTE, żeby wybrać opcję Off lub naciśnij przyciski VOLUME +/. Funkcja Mute jest również możliwa w przypadku gniazdka AUDIO OUT. Górna kontrolka Pilot przycisk VOLUME przycisk MUTE przycisk VOL+ przycisk VOL- Menu 1 Naciśnij przycisk MENU, żeby wyświetlić Menu. Użyj przycisku, żeby wybrać Dźwięk. Naciśnij przycisk SELECT, żeby wejść w podmenu. 2 Naciśnij przyciski, przesuń kursor w żądane podmenu i wybierz przycisk SELECT. Dźwięk Ustawienia dźwięku Głośność Naciśnij przycisk żeby podgłośnić; Naciśnij przycisk żeby ściszyć. Wycisz Naciśnij przycisk SELECT, żeby przełączać funkcję mute On / Off. Kiedy dźwięk jest wyłączony, wyświetla się On. Naciśnij ponownie przyciski VOLUME +/, żeby włączyć dźwięk. 22

23 Podstawowe operacje Pilot Zaleca się korzystanie z pilota podczas wykonywania częstych operacji. Naciśnięcie jednego z przycisków umożliwia szybkie wykonanie operacji bez włączania menu na ekranie. Przyciski COMPUTER 1/2, VIDEO, S-VIDEO i COMPONENT Naciśnij na pilocie przyciski COMPUTER 1/2, VIDEO, S-VIDEO i COMPONENT, żeby wybrać źródło wejścia. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami. Przycisk FREEZE Naciśnij przycisk FREEZE na pilocie, żeby zatrzymać obraz na ekranie. Aby anulować funkcję Freeze, naciśnij przycisk FREEZE ponownie lub jakikolwiek inny przycisk. przycisk COMPUTER przycisk VIDEO Pilot przycisk S-Video przycisk COMPONENT przycisk Point Przycisk Informacje Wyświetla licznik lampy przycisk FREEZE przycisk LAMP przycisk Zoom przycisk Information Przyciski POWIĘKSZONY Naciśnij na pilocie przyciski ZOOM, żeby wejść w tryb Cyfrowego zoomu +/. Przycisk LAMPY Naciśnij na pilocie przycisk LAMP, żeby wybrać tryb lampy, aby zmieniać jasność na ekranie. Standardowy... Normalna jasność Uwaga: Na następnej stronie znajdziesz opis innych przycisków Oszczędny...Mniejsza jasność redukuje zużycie energii przez lampę i wydłuża żywotność lampy. 23

24 Podstawowe operacje Przycisk OBRAZ UKRYTY Naciśnij na pilocie przycisk BLANK żeby zaciemnić obraz. Aby wrócić do normalnych ustawień, naciśnij ponownie przycisk BLANK lub jakikolwiek inny przycisk. Ekran zmienia się za każdym razem kiedy naciskasz przycisk BLANK. zaciemnienie standardowy zaciemnienie standardowy... Obraz ukryty Przycisk ZEGAR Naciśnij na pilocie przycisk TIMER. Wyświetlacz godziny 00:00 pojawi się na ekranie i zacznie się odliczanie (00:00 59:59). Aby zatrzymać odliczanie, naciśnij przycisk TIMER. Aby anulować funkcję Zegar, ponownie naciśnij przycisk TIMER. Przycisk IMAGE MODE Naciśnij na pilocie przycisk IMAGE MODE, żeby wybrać żądany tryb obrazu na ekranie. Przycisk Szeroki Wybierz rozmiar obrazu 16:9 na ekranie. Jeśli niedostępny jest rozmiar 16:9 zostanie wybrany tryb Normal. Przycisk Pełny Wybierz rozmiar obrazu 4:3 na ekranie. Jeśli niedostępny jest rozmiar 4:3 zostanie wybrany tryb Normal. Obraz ukryty znika po 4 sekundach, jeśli nie zostanie wciśnięty inny przycisk. Godzina przycisk BLANK przycisk TIMER przycisk 16:9 przycisk 4:3 przycisk IMAGE MODE przycisk PATTERN UWAGA: Na poprzedniej stronie znajdziesz opis innych przycisków. Przycisk Pattern Wyświetla wewnętrzny sygnał 24

25 Wejście Komputera Wybór źródła wejścia (Computer 1/Computer 2) Operacja bezpośrednia Wybierz Computer 1 lub Computer 2 naciskając przycisk COMPUTER na pilocie lub w Górnych kontrolkach. Pilot przycisk COMPUTER Górne kontrolki przycisk INPUT przycisk MENU Menu Operacji 1 Naciśnij przycisk MENU, żeby wyświetlić menu na ekranie. Użyj przycisków, żeby wybrać Wejście i naciśnij lub przycisk SELECT. Menu wejścia 2 Użyj przycisków, żeby wybrać Computer 1 lub Computer 2, i naciśnij przycisk SELECT. 25

26 Wejście Komputera Wybór Systemu Komputera Projektor automatycznie dostraja różne typu komputerów z systemami multi-scan oraz Automatycznymi Ustawieniami PC. Jeśli komputer wybrany zostanie jako źródło sygnału, projektor automatycznie wykryje format sygnału i nastroi prawidłowy obraz bez dodatkowych ustawień. Jedna z poniższych informacji może pojawić się na ekranie: Projektor nie rozpoznaje sygnału z systemu PC. Auto wyświetla się w menu systemu i funkcja Automatyczne Ustawienia PC powoduje wyświetlenie prawidłowych obrazów. Jeśli obraz nie jest wyświetlany właściwie, należy skorzystać z ustawień ręcznych. Jeśli system menu pokazuje: Auto, opcji nie można wybrać. Menu Systemu Komputera Brak sygnału wejścia z komputera. Sprawdź połączenie pomiędzy komputerem a projektorem. (Zobacz Rozwiązywanie problemów na stronie 52.) Wyświetla wybrane Menu Systemu Komputera. Ręczne wybieranie systemu komputera System można również wybrać ręcznie. 1 Naciśnij przycisk MENU, żeby wyświetlić menu na ekranie. Użyj przycisków, żeby wybrać Wejście i naciśnij przycisk Point lub SELECT. 2 Użyj przycisków, żeby wybrać "System" i naciśnij przycisk lub przycisk SELECT. 3 Użyj przycisków, żeby wybrać żądany system i naciśnij przycisk SELECT. 4 Naciśnij przycisk Menu, żeby Wyjść. 26

27 Wejście Komputera Autodostrojenie PC Funkcja automatycznego Ustawienia PC służy do automatycznego dostrajania, punktów w linii, pozycji poziomych, pozycji pionowych, żeby dostosować się do Twojego komputera Menu Operacji Autodostrojenie PC 1 Naciśnij na pilocie przycisk MENU, żeby wyświetlić menu na ekranie. Użyj przycisków, żeby wybrać ustawienia PC i naciśnij lub przycisk SELECT. 2 Naciśnij przyciski, żeby wybrać Autdostrojenie i potem naciśnij przycisk SELECT. Menu Ustawień PC Aby zapisać ustawienia PC Ustawione parametry z automatycznych Ustawień PC można zapisać w projektorze. UWAGA: Synchronizację, liczbę linii, pozycję poziomą i pionową niektórych komputerów nie można w pełni dostosować za pomocą funkcji Automatycznych Ustawień PC. Kiedy obrazu nie można ustawić właściwie za pomocą tej operacji, należy skorzystać z ustawień ręcznych. Funkcja Autodostrojenie PC nie jest odpowiednia dla obrazów zaciemnionych. 27

28 Wejście komputera Ustawienia ręczne PC Niektóre komputery wymagają specjalnych formatów sygnałów, które niekoniecznie mogą być dostrojone przez system multi-scan tego projektora. Ręczne ustawienia PC umożliwiają dokładne ustawienie kilku parametrów względem formatów sygnału. Projektor posiada pięć niezależnych obszarów pamięci do ręcznego zapisania tych parametrów. Daje to możliwość wznowienia ustawień dla określonego komputera. 1 Naciśnij przycisk MENU, żeby wyświetlić menu na ekranie. Naciśnij przycisk, żeby wybrać przycisk Ustawienia PC, następnie naciśnij SELECT. 2 Naciśnij przycisk, żeby wybrać żądaną opcję, następnie naciśnij SELECT, żeby wyświetlić okno dialogowe ustawień. Użyj przycisk, żeby dopasować wartość ustawień. Menu Ustawień PC Dostrajanie Użyj przycisku, żeby dopasować wartość, eliminując mruganie wyświetlanego obrazu Punktów w linii Użyj przycisku, żeby dopasować liczbę punktów w jednej poziomej linii do obrazu PC. Pozycja pozioma Użyj przycisku, żeby dopasować pozycję poziomą obrazu. Pozycja pionowa Użyj przycisku żeby dopasować pozycję pionową obrazu. Przywróć: Aby zresetować ustawione dane, wybierz przycisk Przywróć i kliknij Tak, kiedy pojawi się okno dialogowe potwierdzenia. Następnie, wszystkie ustawione wartości powrócą do stanu pierwotnego. Tryb kasowania: Aby usunąć zapisane dane, wybierz Tryb kasowania i naciśnij lub Wybierz. Tryb do wykasowania zostanie podświetlony. Kliknij Wybierz. Zapisz: Aby zapisać ustawione dane, wybierz opcję Zapisz i naciśnij lub Wybierz. Następnie przesuń kursor, żeby wybrać tryb zapisywania z opcji 1-5. Naciśnij Wybierz. UWAGA: Kiedy sygnał wejścia nie znajduje się w TABELI SYGNAŁÓW Wejścia RGB na stronie 56, niektóre opcje Menu Ręcznych Funkcji PC mogą zostać wyłączone. Niektóre opcje menu zostaną wyłączone, jeśli sygnał wynosi powyżej 140 MHz. 28

29 Wejście komputera Wybór trybu obrazu Operacje bezpośrednie Wybierz żądany tryb obrazu, naciskając na pilocie przycisk IMAGE MODE. Pilot Przycisk IMAGE MODE Menu Operacyjne 1 Naciśnij przycisk MENU na pilocie, żeby wyświetlić menu na ekranie. Użyj przycisku, żeby wybrać Wybór obrazu i naciśnij lub przycisk SELECT. 2 Użyj przycisku, żeby wybrać żądaną opcję, następnie naciśnij przycisk SELECT. Dynamiczny Tryb ten wzmacnia kontrast biel-czerń, możesz uzyskać dobry efekt obrazu nawet w jasnym pomieszczeniu. Standardowy To wstępnie ustawiony tryb projektora. Ustawia bilans jasności i kolor, jest dobry w przypadku pokazywania sygnału komputera na białym ekranie. Film Tryb ten ogranicza jasność, można pokazać dzięki niemu więcej szczegółów. Jest odpowiedni do oglądania filmów w ciemnym otoczeniu. Tablica (zielona) Dla obrazów wyświetlanych na tablicy. Tryb ten pomaga wzmocnić wyświetlany na tablicy obraz. Najbardziej efektywne jest wyświetlanie obrazu na zielonej tablicy, mniej na czarnej. Tablica (kolorowa) W momencie wyświetlania obrazu na kolorowej ścianie, uzyskasz bliski kolor obrazu do koloru obrazu wyświetlanego na białym ekranie, wybierając podobny kolor do koloru ściany z wcześniej ustawionych czterech kolorów. Obraz Do przeglądania obrazu za pomocą wcześniej ustawionego trybu użytkownika z Menu ustawień obrazu. Menu Wybór obrazu 29

30 Wejście komputera Ustawienia obrazu 1 Naciśnij przycisk MENU, żeby wyświetlić menu na ekranie. Naciśnij przycisk, żeby wybrać Dostr. obrazu, następnie naciśnij przycisk lub SELECT. 2 Naciśnij przycisk, żeby wybrać żądaną opcję, następnie naciśnij przycisk SELECT, żeby wyświetlić pole dialogowe ustawień. Naciśnij przycisk, żeby dopasować wartość ustawień. Menu ustawień obrazu Kontrast Naciśnij przycisk, żeby zmniejszyć kontrast; Naciśnij przycisk żeby zwiększyć kontrast. Jasność Naciśnij przycisk żeby zmniejszyć jasność; Naciśnij przycisk żeby zwiększyć jasność. Temperatura barw Naciśnij przycisk, żeby wybrać żądany poziom temperatury koloru (Niski, Średni, lub Wysoki). Możesz też zmienić temperaturę koloru dopasowując odcienie czerwonego, zielonego i niebieskiego poniżej: Czerwony Naciśnij przycisk, żeby zmniejszyć odcień czerwieni; Naciśnij przycisk żeby pogłębić odcień czerwieni. Zielony Naciśnij przycisk żeby zmniejszyć odcień zieleni; Naciśnij przycisk żeby pogłębić odcień zieleni. Niebieski Naciśnij przycisk żeby zmniejszyć odcień niebieski; Naciśnij przycisk żeby pogłębić odcień niebieski. Ostrość Naciśnij przycisk żeby zmniejszyć ostrość; Naciśnij przycisk żeby zwiększyć ostrość. Gamma Naciśnij przycisk, żeby ustawić wartość gamma, aby uzyskać lepszy bilans kontrastu. UWAGA: Jeśli wybrany jest Bilans bieli, Czerwony, Zielony lub Niebieski, temperatura barw zmieni się na UŻYTKOWNIKA Jeśli wybrana jest Tablica (zielona) lub Tablica (kolorowa) w opcji wyboru Obrazu, temperatura barw zmieni się na Tablica lub Tablica (kolorowa). 30

31 Wejście komputera Ustawienia rozmiaru ekranu Niniejszy projektor posiada funkcję zmiany rozmiaru obrazu, która umożliwia dopasowanie rozmiaru obrazu. 1 Naciśnij przycisk MENU, żeby wyświetlić menu na ekranie. Użyj przycisku, żeby wybrać Ekran i następnie naciśnij lub przycisk SELECT. 2 Użyj przycisku, żeby wybrać żądaną opcję, następnie naciśnij przycisk SELECT. Menu na ekranie Normalny Funkcja ta umożliwia taki sam zakres skali obrazu jak w sygnale źródłowym. Szeroki Wyświetla zakres skali 16:9. Pełny Wyświetla zakres skali 4:3. Przybliżanie i oddalanie obrazów Cyfrowy zoom + Wybierz Cyfrowy zoom +. Zniknie menu na ekranie i pojawi się Zoom +. Naciśnij przycisk SELECT, żeby powiększyć rozmiar obrazu. Obraz można maksymalnie powiększyć 16 razy. Użyj przycisku, żeby ustawić panoramę obrazu. Funkcja Panoramy działa tylko wtedy, kiedy obraz jest większy niż rozmiar ekranu. Wyświetlany obraz można także powiększyć, naciskając przycisk lub przycisk SELECT na pilocie. Cyfrowy zoom- Wybierz Cyfrowy zoom -. Zniknie menu na ekranie i pojawi się Zoom -. Naciśnij przycisk SELECT, żeby zmniejszyć rozmiar obrazu. Obraz można maksymalnie zmniejszyć 1/4 razy. Aby wyjść z trybu Zoom +/, naciśnij jakikolwiek przycisk z wyjątkiem ZOOM oraz SELECT. Wyświetlany obraz można także zmniejszyć, naciskając przycisk lub przycisk SELECT na pilocie. Aby powrócić do poprzedniego rozmiaru ekranu, wybierz rozmiar ekranu z Menu ustawień rozmiaru ekranu lub ponownie wybierz źródło wejścia z Menu wyboru źródła wejścia, albo ustaw rozmiar ekranu korzystając z przycisków ZOOM. UWAGA: Cyfrowy zoom nie działa, kiedy DCLK jest wyższy niż 140MHz (zobacz tabelę, strona 56). Cyfrowy zoom nie działa, kiedy EKRAN ma ustawienia 4: 3. Pilot Przycisk Point Przycisk SELECT Przycisk ZOOM 31

32 Wejście wideo Wybór źródła wejścia (WIDEO, S-video, Component) Operacja bezpośrednia Wybierz Wideo, S-video lub Component naciskając przycisk INPUT na górnej kontrolce, lub przycisk VIDEO, przycisk S-video lub przycisk Component na pilocie. Górna kontrolka Przycisk INPUT Pilot Przycisk VIDEO Przycisk COMPONENT Przycisk S-VIDEO Menu Operacji 1 Naciśnij przycisk MENU, żeby wyświetlić menu na ekranie. Naciśnij przycisk, żeby wybrać Wejście i następnie naciśnij lub przycisk SELECT. 2 Naciśnij przycisk, żeby wybrać albo Wideo albo S- video; następnie naciśnij przycisk SELECT. Menu wejścia Kiedy sygnał wejścia wideo pochodzi ze sprzętu wideo podłączonego do terminalu COMPONENT za pomocą kabla Component, wybierz Component. Kiedy sygnał wejścia wideo jest podłączony do gniazda WIDEO, wybierz Wideo. Kiedy sygnał wejścia wideo jest podłączony do gniazda S- VIDEO, wybierz S-video. 32

33 Wejście wideo Wybór systemu wideo 1 Naciśnij przycisk MENU, żeby wyświetlić menu na ekranie. Naciśnij przycisk, żeby wybrać Wejście i następnie naciśnij lub SELECT. 2 Naciśnij przycisk, żeby wybrać COMPONENT, VIDEO lub S-VIDEO. Następnie naciśnij przycisk SELECT. 3 Naciśnij przycisk, żeby wybrać System; następnie naciśnij przycisk lub SELECT. Naciśnij przycisk, żeby wybrać żądany system; następnie naciśnij przycisk SELECT. Menu systemu WIDEO (Video lub S-video) VIDEO lub S-VIDEO Auto Projektor automatycznie wykrywa przychodzący sygnał wideo, i ustawia go tak, aby zoptymalizować wydajność. Jeśli system wideo to PAL-M lub PAL-N, wybierz system ręcznie. PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N Jeśli projektor nie może przetworzyć prawidłowego obrazu wideo, wybierz określony format sygnału component video spośród: PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL-M, and PAL-N. COMPONENT Auto Projektor automatycznie wykrywa przychodzący sygnał wideo, i ustawia go tak, aby zoptymalizować wydajność. Menu systemu WIDEO (Component) FORMAT SYGNAŁU COMPONENT VIDEO Jeśli projektor nie może przetworzyć prawidłowego obrazu wideo, wybierz określony format sygnału nadawania spośród: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1035i, i 1080i. 33

34 Wejście wideo Wybór trybu obrazu Bezpośrednia operacja Wybierz żądany tryb obrazu, naciskając na pilocie przycisk Image Mode. Pilot Menu Operacyjne 1 Naciśnij przycisk MENU na pilocie, żeby wyświetlić menu na ekranie. Użyj przycisku, żeby wybrać Wybór obrazu i naciśnij lub przycisk SELECT. 2 Użyj przycisku, żeby wybrać żądaną opcję, następnie naciśnij przycisk SELECT. Dynamiczny Tryb ten wzmacnia kontrast biel-czerń, możesz uzyskać dobry efekt obrazu nawet w jasnym pomieszczeniu. Standardowy To wstępnie ustawiony tryb projektora. Ustawia bilans jasności i kolor, jest dobry w przypadku pokazywania sygnału komputera na białym ekranie. Film Tryb ten ogranicza jasność, można pokazać dzięki niemu więcej szczegółów. Jest odpowiedni do oglądania filmów w ciemnym otoczeniu. Tablica (zielona) Dla obrazów wyświetlanych na tablicy. Tryb ten pomaga wzmocnić wyświetlany na tablicy obraz. Najbardziej efektywne jest wyświetlanie obrazu na zielonej tablicy, mniej na czarnej. Tablica (kolorowa) W momencie wyświetlania obrazu na kolorowej ścianie, uzyskasz bliski kolor obrazu do koloru obrazu wyświetlanego na białym ekranie, wybierając podobny kolor do koloru ściany z wcześniej ustawionych czterech kolorów. Obraz Użytkownika Do przeglądania obrazu Użytkownika za pomocą wcześniej ustawionego trybu użytkownika z Menu ustawień obrazu. Menu wyboru obrazu Przycisk Image Mode 34

35 Wejście wideo Ustawienia obrazu 1 Naciśnij przycisk MENU, żeby wyświetlić menu na ekranie. Naciśnij przycisk, żeby wybrać Dostr. obrazu, następnie naciśnij przycisk lub SELECT. 2 Naciśnij przycisk, żeby wybrać żądaną opcję, następnie naciśnij przycisk SELECT, żeby wyświetlić pole dialogowe ustawień. Naciśnij przycisk, żeby dopasować wartość ustawień. Menu ustawień obrazu Kontrast Naciśnij przycisk, żeby zmniejszyć kontrast; Naciśnij przycisk żeby zwiększyć kontrast. Jasność Naciśnij przycisk żeby zmniejszyć jasność; Naciśnij przycisk żeby zwiększyć jasność Kolor Naciśnij przycisk żeby zmniejszyć intensywność koloru; Naciśnij przycisk żeby zwiększyć intensywność koloru. Zabarwienie (tylko w NTSC) Naciśnij przycisk, żeby ustawić wartość odcienia, aby uzyskać lepszy bilans koloru. Czerwony Naciśnij przycisk, żeby zmniejszyć odcień czerwieni; Naciśnij przycisk żeby pogłębić odcień czerwieni. Zielony Naciśnij przycisk żeby zmniejszyć odcień zieleni; Naciśnij przycisk żeby pogłębić odcień zieleni. Niebieski Naciśnij przycisk żeby zmniejszyć odcień niebieski; Naciśnij przycisk żeby pogłębić odcień niebieski. Ostrość Naciśnij przycisk żeby zmniejszyć ostrość obrazu; Naciśnij przycisk żeby zwiększyć ostrość obrazu. Gamma Naciśnij przycisk, żeby ustawić wartość gamma, aby uzyskać lepszy bilans kontrastu. Redukcja szumu Umożliwia redukcję szumów i uzyskanie gładszego oraz wyraźniejszego obrazu. Funkcja Progresywny Sygnał wideo z przeplotem można wyświetlić w trybie progresywnym. Wybierz jedną z następujących opcji. Wył....Wyłączony L1... Dla aktywnego obrazu L2... Dla obrazu statycznego Film...Do oglądania filmu Dzięki tej funkcji, projektor przetwarza obrazy wiernie do jakości oryginalnego filmu 35

36 Wejście wideo Ustawienia rozmiaru ekranu Projektor posiada funkcję zmiany rozmiaru obrazu na ekranie umożliwiającą dopasowanie rozmiaru obrazu. 1 Naciśnij przycisk Menu na pilocie, żeby wyświetlić menu na ekranie. Naciśnij przycisk, żeby wybrać Ekran, następnie naciśnij przycisk lub przycisk SELECT. 2 Naciśnij przycisk, żeby wybrać żądaną opcję i następnie naciśnij przycisk SELECT. Menu na ekranie Normalne Funkcja ta umożliwia ustawienie takiej samej skali obrazu jak sygnału źródłowego. Szerokie Obraz w skali 16:9. 36

37 Ustawienia Ustawienia Projektor posiada opcję Ustawienia menu umożliwiającą ustawienie innych funkcji opisanych poniżej. 1 Naciśnij przycisk Menu na pilocie, żeby wyświetlić menu na ekranie. Naciśnij przyciski, żeby wybrać Ustawienia i naciśnij przycisk lub przycisk SELECT, żeby wejść w podmenu. 2 Naciśnij przyciski, żeby wybrać żądaną opcję, następnie naciśnij przycisk lub przycisk SELECT, żeby wejść w wybraną opcję. 3 Naciśnij przyciski, żeby wybrać żądaną opcję, następnie naciśnij przycisk SELECT. Menu Ustawień Język Język menu na ekranie dostępny jest w 20 wariantach. Pozycja menu 1. Funkcja ta używana jest do zmiany pozycji menu na ekranie. Wybierz Położenie menu i naciśnij przycisk SELECT. 2.Użyj przycisku, żeby wybrać żądaną pozycję: góra w lewo, góra w prawo, środek, dół lewo, dół prawo. 37

38 Ustawienia Autokonfiguracja Funkcja ta umożliwia Szukanie sygnału, Korekcję trapezu autom. i Autodostrajanie PC poprzez naciśnięcie przycisku AUTO SETUP w najważniejszych kontrolkach lub przycisk AUTO SET na pilocie. Ustawienia dla tych funkcji można zmienić w następujący sposób: Szukanie sygnału Funkcja ta umożliwia automatyczne wykrywanie sygnału. Kiedy sygnał zostanie znaleziony, szukanie się zatrzyma. Użyj przycisków żeby wybrać jedną z następujących opcji. Wył.... Szukanie sygnału jest wyłączone. Wł...Szukanie sygnału jest włączone w następujących sytuacjach. -Podczas włączania projektora poprzez naciśnięcie przycisku ON/STAND-BY w górnej kontrolce lub na pilocie. -Podczas naciśnięcia przycisku AUTO SET na pilocie. -Podczas naciśnięcia przycisku AUTO SETUP w górnej kontrolce. -Kiedy bieżący sygnał wejściowy jest wyłączony. *Jeśli funkcja Obraz ukryty lub Zatrzymaj jest aktywna, anuluj ją by aktywować Szukanie sygnału. Jest również niedostępna kiedy menu na ekranie jest wyświetlane. Autodostrojenie PC Wł...Naciśnij przycisk Auto Set w górnej kontrolce lub na pilocie, żeby uruchomić funkcję Autodostrajania PC. Wył... Wyłącza Autodostrajanie PC. Korekcja trapezu autom. Wył... Wyłącza Korekcję trapezu autom. Auto... Zawsze działa i wprowadza korektę zniekształceń zgodnie według nachylenia projektora. Ręcznie...Włącz tą funkcję naciskając Auto Set w górnej kontrolce lub na pilocie. Korekcja trapezu Funkcji tej używa się do zapisywania lub resetowania korekcji trapezu, kiedy kabel zasilający AC jest odłączony. Naciśnij przycisk lub przycisk SELECT, żeby wejść w opcję podmenu. Użyj przycisków żeby przełączać opcje. Zapisz Zapisz korekcję trapezu nawet kiedy kabel zasilający AC jest odłączony. Reset... Zresetuj korekcję trapezu, kiedy kabel zasilający AC jest odłączony. Aby wprowadzić korektę, naciśnij przycisk SELECT. Opcja pojawi się na ekranie. Użyj przycisków żeby wprowadzić korekcję trapezu. Niebieskie tło Wybierz ekran tła kiedy nie wykryto żadnego sygnału wejściowego. Naciśnij przyciski żeby przełączać opcje. Wł... Wyświetla niebieskie tło Wył... Wyświetla czarne tło UWAGA: Tylko ostatnie wybrane źródło wejście może zostać wybrane. Jeśli przycisk INPUT w górnej kontrolce lub przyciski COMPUTER 1/2, VIDEO, S-video lub COMPONENT na pilocie zostaną naciśnięte podczas Szukania sygnału, Szukanie sygnału zatrzyma się i powróci do poprzedniego sygnału wejściowego. Szukanie sygnału, Autodostrojenie PC i Korekcja trapezu autom nie mogą być w tym samym czasie Wył. Korekcja trapezu autom. poprawia tylko pionowe zniekształcenia, poziomych nie. Wykonaj ręczne dostrajanie kiedy za pomocą opcji korekcji trapezu autom. nie można dopasować obrazu. Korekcja trapezu autom. nie działa kiedy opcja Sufit jest Wł.. Idealna korekcja zniekształceń obrazu nie może być wykonana za pomocą funkcji Automatycznych ustawień. Jeśli zniekształcenie nie jest właściwie poprawione poprzez naciśnięcie przycisku AUTO SETUP lub AUTO SET, zrób korektę ręcznie naciskając przycisk KEYSTONE na pilocie lub wybierając opcję Korekta trapezu w menu ustawień. Dostrajanie, Punktów w linii, pozycja pozioma i pionowa w niektórych komputerach nie zawsze może być w pełni dostrojona z funkcją Autodostrajania PC. Kiedy obraz nie jest właściwie dostrojony, wymagane będzie ustawienie ręczne. znak, jeśli nie można skorzystać z opcji automatycznych ustawień.. 38

39 Ustawienia Display Funkcja ta określa czy wyświetlić logo czy nie. Wł... Pokaż logo Wył... Pokaż obraz wejściowy zamiast logo Logo (ustawienia Logo i Logo blokady kodu PIN) Funkcja ta umożliwia ustawienia logo ekranu za pomocą zmiany funkcji wyboru logo, ujęcia, logo blokady kodu PIN i logo kodu PIN. UWAGA: Kiedy wybierzesz funkcję Wł. W logo blokady kodu PIN, nie będziesz mógł skorzystać z funkcji wyboru logo i ujęcia. Wybór logo Dzięki tej funkcji wybierzesz początkowy wyświetlany obraz z następujących opcji. Użytkownik... Pokaż swój obraz. Domyślny... Pokaż logo fabryczne. Wył... Pokaż tylko licznik. Ujęcie Funkcja ta umożliwia ujęcie wyświetlanego obrazu, i użycie go jako początkowy wyświetlany obraz. Wybierz Nagrywaj i naciśnij przycisk SELECT. Pojawi się okno potwierdzenia, wybierz Tak żeby zapisać pokazywany z projektora obraz. Po ujęciu obrazu, przejdź do funkcji wybór logo i ustaw ją na Użytkownik. Następnie ujęty obraz zostanie wyświetlony kiedy włączysz projektor ponownie. Blokada logotypu kodem PIN Funkcja ta uniemożliwia nieautoryzowanym osobom na zmianę logo ekranu. Wył...Logo na ekranie można zmieniać z łatwością z Menu Logo. Wł...Logo ekranu nie można zmieniać bez kodu PIN logo. Jeśli chcesz zmienić ustawienia blokady logotypu kodem PIN, naciśnij przycisk SELECT, otworzy się okno dialogowe logo kodu PIN. Wpisz kod PIN logo wykonując następujące kroki. 39

40 Ustawienia Blokada logotypu kodem PIN Użyj przycisków żeby wpisać numer. Naciśnij przycisk żeby wprowadzić numer i przenieś czerwoną ramkę wskaźnika do następnego pola. Numer zmieni się na *. Jeśli wprowadziłeś niewłaściwy numer, użyj przycisku żeby przesunąć wskaźnik na liczbę, którą chcesz poprawić, i następnie wpisz właściwą liczbę. Powtórz ten krok, żeby zakończyć wpisywanie trzycyfrowego numeru. Po wprowadzeniu trzycyfrowego numeru, przesuń wskaźnik na Ustaw. Naciśnij przycisk SELECT, żebyś mógł zacząć obsługiwać projektor. Jeśli wpisałeś niewłaściwy kod PIN logotypu, kod PIN logotypu i liczba (***) będą przez chwilę czerwone. Wpisz prawidłowy kod PIN logotypu. Zmiana blokady logotypu kodem PIN Użyj przycisków żeby Wł. Lub Wył., i następnie naciśnij przycisk SELECT, żeby dokonać wyboru. Zmiana kodu PIN logotypu Kod PIN logotypu można zmienić na trzycyfrową liczbę. Naciśnij przycisk SELECT, żeby wybrać zmianę kodu PIN logotypu. Pojawi się okno dialogowe logotypu kodu PIN, użyj przycisków, żeby wpisać właściwy kod. Pojawi się okno dialogowe dla nowego logotypu kodu PIN. Ustaw nowy logotyp kodu PIN, pojawi się okno potwierdzające; wybierz opcję tak, żeby ustawić nowy logotyp kodu PIN. Zapisz nowy kod PIN logotypu. Jeśli zgubisz kod, nie będziesz mógł zmienić ustawień kodu PIN logotypu. UWAGA: KIEDY ZMIENISZ KOD PIN, ZAPISZ NOWY KOD PIN W KOLUMNIE NUMER KODU PIN NA STRONIE 67. JEŚLI ZGUBISZ LUB ZAPOMNISZ KOD LOGO, USTAWIEŃ NIE BĘDZIE MOŻNA ZMIENIĆ. 40

41 Ustawienia Sufit Funkcja ta używana jest do projekcji obrazów z zamontowanego na suficie projektora. Wył...Wyłącz tą funkcję. Auto...Obraz zostanie odwrócony automatycznie zgodnie z pozycją montowania. Wł...Obraz zostanie odwrócony. Tylna projekcja Funkcja ta używana jest do projekcji obrazów z tyłu ekranu. Wył... Wyłącz tą funkcję. Wł...Obraz zostanie odwrócony poziomo. Złącze Złącze COMPUTER IN 2/MONITOR OUT w tylnej części projektora można przełączać na wejście komputera lub wyjście monitora. (zobacz strona 8) Wybierz Komputer2 lub Wyjście do Monitora za pomocą przycisków. Komputer Wejście Komputer 2 Wyjście do monitora...wyjście do monitora Zarządzanie energią Aby zmniejszyć zużycie energii i wydłużyć żywotność lampy, funkcja zarządzania energią wyłącza lampę kiedy z projektora nikt nie korzysta i brak sygnału przez jakiś okres czasu. Wybierz jedną z następujących opcji: Gotowy... Kiedy lampa całkowicie się ochłodzi, wskaźnik POWER zmieni się na zielony i będzie mrugał. W takich warunkach, projekcja lampy włączy się bardzo szybko jeśli sygnał wejściowy jest ponownie podłączony lub jakikolwiek przycisk na górnej kontrolce lub pilocie zostaną naciśnięte. Wyłącz... Kiedy lampa całkowicie się ochłodzi, zasilanie zostanie wyłączone. Wył... Funkcja zarządzania energią jest wyłączona. Zegar... Jeśli sygnał wejściowy zostanie zakłócony i nie zostanie wciśnięty żaden przycisk przez ponad 30 sekund, pojawi się zegar z napisem Brak sygnału. Rozpocznie się odliczanie czasu pozostałego do wyłączenia lampy. Użyj przycisków żeby stawić Zegar(1~30min.). Zarządzanie energią UWAGA: Ustawienia fabryczne są gotowe: 5 Min. Brak sygnału Czas, który pozostał do wyłączenia lampy. Na starcie Funkcja ta umożliwia projektorowi auto zasilanie przy wykryciu połączenia za pomocą kabla zasilającego AC. 41

42 Ustawienia Tryb gotowości Projektor posiada dwa tryby gotowości. Oszczędny... Tryb gotowości o niskim zużyciu energii; w tym trybie funkcje sieciowe, serial control i wyjście do monitora są wyłączone. Standardowy... w tym modelu można używać: funkcje sieciowe, serial control i wyjścia do monitora. Closed Caption Closed Caption to wersja tekstowa dźwięku programu lub innych informacji wyświetlonych na ekranie. Jeśli sygnał wejściowy zawiera closed captions, możesz włączyć funkcję i przełączać kanały. Naciśnij przyciski żeby wybrać Wył., CC1, CC2, CC3 lub CC4. UWAGA: Funkcja Closed Caption dostępna jest tylko w poniżej opisanej sytuacji. Kiedy sygnał wejściowy to NTSC taśmy obrazu i dźwięku i S-video, a system ustawiony jest zgodnie z sygnałem lub jako Auto. System należy ustawić na NTSC lub Auto w opcji Wybór Systemu Wideo. (strona 33) Ikona Closed Caption wyświetlana jest w kolorze szarym, kiedy opcja jest niedostępna. Closed caption jest niedostępna kiedy wyświetlane są menu na ekranie i zegar. Tryb lampy Funkcja ta umożliwia zmianę jasności ekranu. Standardowy... Standardowa jasność Eco...Niższa jasność zmniejsza zużycie energii przez lampę i wydłuża jej żywotność. Obraz testowy Funkcja ta umożliwia testowanie i ustawianie sygnałów wewnętrznych. Jest 12 rodzajów obrazu testowego: skala szarości, raster szary, bar koloru, czerwony, zielony, niebieski, nacinanie. Zabezpieczenia (blokada klawiatury i blokada kodu PIN) Funkcja ta umożliwia użycie funkcji blokady klawiatury i blokady kodu PIN w celu ustawienia zabezpieczeń związanych z obsługą projektora. Blokada klawiatury (z wyjątkiem ON-STANDBY Key) Funkcja ta blokuje górną kontrolkę i przyciski na pilocie, żeby uniemożliwić obsługiwanie projektora przez osoby nieautoryzowane. Wybierz Blokada klawiatury i naciśnij przycisk SELECT, wybierz żądaną opcję naciskając przyciski. Odblokowany Zablokuj wykonywanie działań na górnej kontrolce. Aby odblokować, użyj pilota. Zablokuj wykonywanie działań na pilocie. Aby odblokować, użyj górnej kontrolki. Jeśli górna kontrolka przez przypadek zostanie zablokowana I nie masz w pobliżu pilota lub coś się z pilotem stało, skontaktuj się ze sprzedawcą lub biurem obsługi klienta. symbol wł. kiedy RC jest naciśnięty gdy RC jest zablokowany. symbol wł. Kiedy wciśnięta jest górna kontrolka kiedy górna kontrolka jest zablokowana. 42

43 Ustawienia Blokada kodu PIN Funkcja ta uniemożliwia nieautoryzowanym osobom na zmianę logo ekranu. Wył...Odblokowany. Wł...Wpisz kod PIN za każdym razem, kiedy włączasz projektor. Jeśli zmienisz ustawienia blokady kodu PIN (trzycyfrowa liczba), musisz wpisać PIN. Liczba 111 jest fabrycznie ustawiony jako kod PIN. Jeśli chcesz zmienić ustawienia kodu PIN, naciśnij przycisk SELECT, otworzy się okno dialogowe kodu PIN. Wpisz kod PIN Użyj przycisków żeby wpisać numer. Naciśnij przycisk żeby wprowadzić numer i przenieś czerwoną ramkę wskaźnika do następnego pola. Numer zmieni się na *. Jeśli wprowadziłeś niewłaściwy numer, użyj przycisku żeby przesunąć wskaźnik na liczbę, którą chcesz poprawić, i następnie wpisz właściwą liczbę. Powtórz ten krok, żeby zakończyć wpisywanie trzycyfrowego numeru. Po wprowadzeniu trzycyfrowego numeru, przesuń wskaźnik na Ustaw. Naciśnij przycisk SELECT, żebyś mógł zacząć obsługiwać projektor. Jeśli wpisałeś niewłaściwy kod PIN logotypu, kod PIN i liczba (***) będą przez chwilę czerwone. Wpisz prawidłowy kod PIN logotypu. Zmiana blokady kodu PIN Użyj przycisków żeby Wł. Lub Wył., i następnie naciśnij przycisk SELECT, żeby dokonać wyboru. Zmiana kodu PIN Kod PIN logptypu można zmienić na trzycyfrową liczbę. Naciśnij przycisk SELECT, żeby wybrać zmianę kodu PIN. Pojawi się okno dialogowe kodu PIN, użyj przycisków, żeby wpisać właściwy kod. Pojawi się okno dialogowe dla nowego kodu PIN. Ustaw nowy kod PIN, pojawi się okno dialogowe. Ustaw nowy kod PIN. UWAGA: KIEDY ZMIENISZ KOD PIN, ZAPISZ NOWY KOD PIN W KOLUMNIE NUMER KODU PIN NA STRONIE 67. KIEDY WPISZESZ ZŁY KOD PIN, PROJEKTOR NIE WŁĄCZY SIĘ. 43

44 Ustawienia Wentylator Można skorzystać z następujących opcji chłodzenia kiedy projektor jest wyłączony. WŁ... Szybszy i głośniejszy dźwięk niż podczas standardowych operacji, ale zajmuje mniej czasu niż w przypadku opcji wył. WYŁ... Standardowe operacje, około 60 sekund czasu chłodzenia. Tryb wentylatora Projektor posiada funkcję kontroli wentylatora w menu "Ustawienia". Wybierz prędkość wentylatora z następujących opcji zgodnie z powierzchnią, na której umieścisz projektor. Wył...Prędkość standardowa. Ustaw tą funkcję na "Wył kiedy używasz projektor na niewysokiej wysokości. Wł...Szybszy niż tryb wył. Wybierz ten tryb kiedy używasz projektor na dużej wysokości (ponad 2000m), na której wentylatory dają słabszy efekt chłodzenia. Zerowanie licznika filtra Funkcji tej używa się do ustawienia częstotliwości czyszczenia filtra. Kiedy projektor osiągnie określony czas pomiędzy czyszczeniem, ikona ostrzeżenia filtra pojawi się na ekranie, informując o konieczności wyczyszczenia filtra. Po wykonaniu czyszczenia filtra, upewnij się, że wybierzesz opcję RESET i ustawisz zegar. Ikona ostrzeżenia filtra nie wyłączy się dopóki licznik filtra nie zostanie zresetowany. Zerowanie licznika filtra: czas od ostatniego czyszczenia filtra. Zegar: czas pomiędzy czyszczeniem, 100 godzin, 200 godzin, 300 godzin. Zresetować licznik filtra: resetuje licznik filtra. Ikona ostrzeżenia 44

45 Ustawienia Ustawienia domyślne Funkcja ta przywraca wszystkie ustawienia do ustawień domyślnych z wyjątkiem logo Użytkownika, blokady kodu PIN, blokady logotypu kodem PIN, zerowanie licznika lampy i licznika filtra. 45

46 Informacje Wyświetlanie informacji o źródle wejściowym Menu Informacje używa się dla sprawdzenia statusu sygnału obrazu wyświetlanego oraz funkcjonalności projektora. Operacje bezpośrednie Naciśnij przycisk DISPLAY na pilocie, żeby wyświetlić Pilot informacje. Menu Operacje Naciśnij Wejście na górnej kontrolce i przycisk SELECT, żeby wyświetlić menu na ekranie. Naciśnij przyciski żeby wybrać Informacje. Wyświetli się menu Informacje. Wyświetlane informacje. przycisk DISPLAY Sygnał wejściowy Wyświetla się wybrany sygnał wejściowy. Odświeżanie poziome Wyświetla się odświeżanie poziome sygnału wejściowego w khz, lub khz kiedy nie ma sygnału. Odświeżanie pionowe Wyświetla się odświeżanie pionowe sygnału wejściowego w Hz, or Hz kiedy nie ma sygnału. Liczba Hz Zwiększa się podwójnie podczas przeplotu. Ekranowy Wyświetla się wybrany rozmiar ekranu. Język Wyświetla się wybrany język. Stan lampy Wyświetla się wybrany tryb lampy. Zerowanie licznika lampy Wyświetla się łączny czas działania lampy. Zarządzenie energią Wyświetla się Wył, Gotowy, lub Wyłączony. Blokada klawiatury ( z wyjątkiem ON-STANDBY) Wyświetla się Wył, Pilot lub Projektor. 46

47 Konserwacja i czyszczenie Wskaźnik WARNI Wskaźnik WARNI wskazuje na stan funkcji chroniąc projektor. Sprawdzaj stan wskaźnika WARNI i wskaźnika POWER, żeby podjąć odpowiednie kroki konserwacyjne. Projektor jest wyłączony, a wskaźnik ostrzeżenie mruga na czerwono. Kiedy temperatura wewnątrz projektora osiąga określony poziom, projektor automatycznie wyłącza się. Wskaźnik POWER mruga podczas gdy projektor się chłodzi. Kiedy projektor ochłodzi się (do standardowej temperatury działania), można go ponownie włączyć, naciskając przycisk ON/STAND-BY. UWAGA: Wskaźnik WARNI nadal mruga nawet kiedy temperatura wewnątrz projektora osiągnie standardową. Kiedy projektor zostanie ponownie włączony, wskaźnik WARNI zacznie mrugać. Następnie sprawdź: Czy wokół wentylatora jest odpowiednia ilość miejsca potrzebna do jego wentylacji? Sprawdź warunki instalacji, żeby zobaczyć czy otwory wentylacyjne projektora nie są zablokowane. Czy projektor ustawiono w pobliżu Klimatyzatora/Klimatyzatora kanałowego lub Wentylatora? Przenieś projektor dalej. Czy filtr jest czysty? Czyść filtr od czasu do czasu. Projektor jest wyłączony, a wskaźnik ostrzeżenie mruga na czerwono. Kiedy projektor wykryje niestandardowe warunki, projektor automatycznie wyłącza się. Wskaźnik POWER mruga na czerwono. W takiej sytuacji, odłącz kabel zasilający AC I podłącz go ponownie, następnie włącz projektor. Jeśli nie można włączyć projektora, a wskaźnik WARNI wciąż świeci na czerwono, odłącz kabel zasilający AC i skontaktuj się z obsługą klienta. Górna kontrolka Górna kontrolka WARNI świeci na czerwono WARNI świeci na czerwono UWAGA NIE ZOSTAWIAJ PROJEKTORA, KIEDY KABEL ZASILAJĄCY AC JEST PODŁĄCZONY W NIESTANDARDOWYCH WARUNKACH. MOŻE TO SPOWODOWAĆ POŻAR LUB WSTRZĄS ELEKTRYCZNY. 47

48 Konserwacja i czyszczenie Czyszczenie filtrów Filtry zapobiegają gromadzeniu się kurzu na optycznych elementach wewnątrz projektora. Jeśli filtry zostaną zablokowane cząstkami kurzu, zmniejszy się efektywność wentylatora i wewnątrz może nagromadzić się ciepło, co w znacznym stopniu wpłynie na żywotność projektora. Jeśli ikona Ostrzeżenie filtra pojawi się na ekranie, wyczyść filtry. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. 1 Wyłącz projektor, odłącz kabel zasilający AC z gniazda AC. 2 Odwróć projektor I usuń filtry. (W tym modelu projektora dostępne są dwa filtry). 3 Wyczyść delikatnie filtry, używając szczotki. 4 Umieść filtry w projektorze. Upewnij się, że filtry są prawidłowo i do końca umieszczone w projektorze. Usuń filtry za pomocą palców. iltry UWAGA Nie wykonuj żadnych operacji na projektorze, kiedy filtry są wyjęte. Kurz może gromadzić się na elementach optycznych pogarszając jakość obrazu. Nie umieszczaj nic w otworach wentylacyjnych. Takie postępowanie może doprowadzić do wadliwego działania projektora. Resetowanie licznika filtra Upewnij się, że wyzerowałeś licznik filtra po wyczyszczeniu lub wymianie filtrów. 1 Naciśnij przycisk MENU żeby wyświetlić menu na ekranie. Naciśnij przyciski żeby wybrać menu Ustawienia i następnie naciśnij przycisk lub przycisk WYBIERZ. 2 Naciśnij przyciski żeby wybrać Zerowanie licznika filtra i naciśnij lub przycisk WYBIERZ. Naciśnij przyciski żeby wybrać Resetowanie licznika filtra i naciśnij przycisk WYBIERZ. Pojawi się napis Zresetować licznik filtra?. Wybierz Tak, żeby kontynuować. 3 Pojawi się kolejne okno dialogowe potwierdzenia, wybierz Tak, żeby zresetować licznik filtra. ZALECENIA Unikaj zakurzonych/zadymionych miejsc, w których chcesz korzystać z projektora. Używanie projektora w takich miejscach może spowodować słabą jakość obrazu. Jeśli korzystasz z projektora w zakurzonych/zadymionych miejscach, kurz może zgromadzić się na soczewkach, panelach LCD lub elementach optycznych wewnątrz projektora, pogarszając jakość wyświetlanego obrazu. Jeśli zauważysz powyżej opisane symptomy, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą lub biurem obsługi klienta, aby wykonać prawidłowe czyszczenie filtrów. 48

49 Konserwacja i czyszczenie Zakładanie nakładki na soczewki Podczas przenoszenia projektora lub nieużywania go przez dłuższy okres czasu, załóż nakładki na soczewki. Nakładki zakładaj na soczewki zgodnie z poniżej opisaną procedurą. 1 Przewlec sznureczek przez otwór w nakładce soczewek i zawiąż supełek, żeby go zabezpieczyć. 2 Drugą końcówkę sznurka przewlec w górnej części projektora i pociągnij za nią. Czyszczenie soczewek projektora Odłącz kabel zasilający AC przed czyszczeniem. Delikatnie wytrzyj soczewki ściereczką, która zawiera niewielkie ilości środki czyszczące nie zawierające materiałów ściernych, lub użyj papieru czyszczącego do soczewek albo dmuchawy powietrznej do czyszczenia soczewek. Unikaj używania nadmiernej ilości środków czyszczących. Środki czyszczące zawierające materiały ścierne, rozpuszczalniki, lub inne szorstkie chemikalia mogą porysować powierzchnię soczewek. Czyszczenie obudowy projektora Odłącz kabel zasilający AC przed czyszczeniem. Delikatnie wytrzyj projektor suchą ściereczką. Jeśli obudowa jest mocno zabrudzona, użyj niewielkiej ilości łagodnego środka czyszczącego, a na koniec wytrzyj obudowę delikatną suchą ściereczką. Unikaj używania nadmiernej ilości środków czyszczących. Środki czyszczące zawierające materiały ścierne, rozpuszczalniki, lub inne szorstkie chemikalia mogą porysować powierzchnię obudowy. Jeśli nie używasz projektora, odłóż go w odpowiednią torbę, żeby chronić przed kurzem i zarysowaniem. 49

50 Konserwacja i czyszczenie Wymiana lampy Kiedy lampa będzie wymagała wymiany, na ekranie pojawi się ikona wymiany lampy, a wskaźnik LAMP REPLACE będzie świecił na żółto. Wymień lampę na nową. Czas świecenia wskaźnika LAMP REPLACE zależy od modelu lampy. Górna kontrolka Wskaźnik LAMP REPLACE Ikona wymiany lampy UWAGA Zostaw projektor na około 45 minut, żeby się ochłodził zanim otworzysz Pokrywę Lampy. Wnętrze projektora może być bardzo gorące. UWAGA Aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo, wymień lampę na lampę o tym samym modelu. Nie wyrzucaj lampy i nie dotykaj szklanej części żarówki! Szkło może się rozbić i może spowodować obrażenia. UWAGA Kiedy wymieniasz lampę ze względu na to, że przestała świecić istnieje możliwość, że lampa może się potłuc. Jeśli wymieniasz lampę projektora, który jest zamocowany na suficie, zawsze powinieneś założyć, że lampa jest potłuczona, i powinieneś stać z boku pokrywy lampy, a nie pod nią. Usuń delikatnie pokrywę lampy. Małe kawałki szkła mogą wypaść z pokrywy kiedy ją otwierasz. Jeśli kawałki szkła dostaną się do oczu lub ust, natychmiast zwróć się po pomoc medyczną. Wymieniając lampę, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. Pokrywa lampy Śrubki Uchwyty 1 Odłącz kabel zasilający AC. Zostaw projektor na około 45 minut, żeby się ochłodził. 2 Odkręć śrubki i otwórz pokrywę lampy. 3 Odkręć dwie (2) śrubki zabezpieczające lampę. Wyjmij lampę z projektora za pomocą uchwytów. 4 Wymień lampę na nową i zakręć dwie (2) śrubki. Upewnij się, że lampa jest prawidłowo włożona. Zamknij pokrywę lampy i dokręć śrubkę. 5 Podłącz kabel zasilający AC do projektora i włącz projektor. Śrubka pokrywy lampy Lampa 50

51 Konserwacja i czyszczenie Wymiana modelu lampy ZAMÓWIENIE WYMIANY LAMPY Wymianę lampy można zamówić u sprzedawcy. Jeśli będziesz zamawiać wymianę lampy, podaj sprzedawcy następujące informacje: Nr. Modelu projektora: BX27C-SL / BX30C-SL Nr. typu lampy : WYMIANA LAMPY - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Niniejszy projektor używa lampy o wysokim ciśnieniu, dlatego należy się z nią obsługiwać uważnie i właściwie. Niewłaściwa obsługa może zakończyć się wypadkiem, urazem lub może stworzyć zagrożenie pożaru. Żywotność lampy w przypadku różnych typów może się różnić; może też być inna w zależności od środowiska w jakim jest używana. Nie ma gwarancji, że każda lampa będzie miała taki sam okres żywotności. Niektóre lampy mogą się popsuć lub zakończyć żywotność w krótszym czasie niż inne lampy tego podobnego rodzaju. Jeśli projektor wskazuje na konieczność wymiany lampy tzn. jeśli wskaźnik LAMP REPLACE świeci, NIEZWŁOCZNIE wymień lampę na nową po tym jak projektor się ochłodzi. (Postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w sekcji WYMIANA LAMPY w niniejszej instrukcji obsługi.) Dalsze korzystanie z lampy podczas gdy wskaźnik LAMP REPLACE świeci może zwiększyć ryzyko wybuchu lampy. Lampa może eksplodować w wyniku wibracji, wstrząsu lub uszkodzeniu wynikającym z wielu godzin użytkowania. Ryzyko eksplozji może różnić się w przypadku różnych typów lamp w zależności od środowiska lub warunków, w których projektor i lampa są używane JEŚLI LAMPA EKSPLODUJE, NALEŻY PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA. Jeśli lampa eksploduje, niezwłocznie odłącz wtyczkę AC projektora z gniazda. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, żeby sprawdzić urządzenie i wymienić lampę. Ponadto, sprawdź czy dokoła projektora lub przy otworach wentylacyjnych nie ma potłuczonych kawałków szkła. Jakikolwiek znaleziony fragment należy ostrożnie usunąć. Nie należy sprawdzać wnętrza projektora. Mogą to zrobić jedynie autoryzowani technicy z odpowiednimi kwalifikacjami i osoby, które znają się na serwisowaniu projektora. Niewłaściwe próby naprawy urządzenia, szczególnie przez osoby, które nie są odpowiednio wyszkolone może spowodować wypadki lub urazy wywołane fragmentami potłuczonego szkła. 51

52 Załącznik Rozwiązywanie problemów Zanim skontaktujesz się ze sprzedawcą lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy, sprawdź rozwiązania problemów w tabeli. Upewnij się, że projektor został prawidłowo podłączony do urządzenia obwodowego. Upewnij się, że wszystkie urządzenia podłączone są do gniazda AC, a zasilanie jest włączone. Kiedy projektor nie pokazuje obrazu z podłączonego komputera, zrestartuj komputer. Problem: Brak zasilania Nie wyświetlany jest początkowy obraz Obraz początkowy nie jest taki sam jak w ustawieniach domyślnych. Sygnał wejściowy przełącza się automatycznie. (lub nie przełącza się automatycznie) Kiedy projektor jest włączony i naciśniesz przycisk wejściowy, pojawi się inna ikona niż ikona trybu lampy. Pojawia się ikona inna niż tryb wejścia lub tryb lampy. Obraz jest nieostry. Obraz jest odwrócony w Lewo/Prawo. Obraz jest odwrócony w Górę/Dół. Obraz nie jest wystarczająco jasny. Rozwiązania Włóż kabel zasilający projektora w gniazdo AC. Sprawdź czy wskaźnik POWER świeci na czerwono. Zaczekaj aż wskaźnik POWER przestanie mrugać i dopiero ponownie włącz projektor. Projektor można włączyć kiedy wskaźnik POWER będzie świecił na czerwono. Sprawdź wskaźnik WARNI. Jeśli wskaźnik WARNI świeci na czerwono, nie można włączyć projektora. Sprawdź lampę. Odblokuj funkcję blokady klawiatury dla projektora. Upewnij się, że nie wybrano opcji Wył. lub Licznik w funkcji komunikaty. Upewnij się, że nie wybrano opcji Użytkownik lub Wył w funkcji Logo (wybór). Upewnij się, że funkcja Szukanie sygnału jest odpowiednio ustawiona. Jest to ikona ostrzeżenia filtra. Jest to ikona wymiany lampy lub ikona ostrzeżenia filtra. Ustaw ogniskową projektora. Zapewnij właściwą odległość pomiędzy projektorem, a ekranem projekcji. Zobacz czy soczewki nie wymagają czyszczenia. Przemieszczanie projektora z chłodnego miejsca w miejsce ciepłe może doprowadzić do kondensacji wilgoci na soczewkach. W takim przypadku, wyłącz projektor i poczekaj aż wilgoć wyparuje. Sprawdź funkcję Sufit/Tył. Sprawdź funkcję Góra/Dół (Sufit). Sprawdź czy opcje Kontrast lub Jasność są prawidłowo ustawione. Sprawdź czy tryb obrazu jest prawidłowo ustawiony. Sprawdź funkcję stan lampy. Sprawdź wskaźnik LAMP REPLACE. Jeśli się świeci, oznacza to zbliżający się koniec żywotności lampy. Wymień lampę na nową. 52

53 Załącznik Brak obrazu Brak dźwięku Kolor jest dziwny. Nie widać niektórych komunikatów podczas wykonywania operacji. Funkcja Autodostrojenie PC nie działa. Ustawienia nie zachowują się po wyłączeniu projektora. Nie działa zarządzanie energią. Funkcja Nagraj nie działa. Autodostrajanie nie działa prawidłowo. Korekta trapezu autom. nie działa. Sprawdź połączenie pomiędzy komputerem lub urządzeniem wideo i projektorem. Sprawdź czy sygnał wejściowy właściwie wychodzi z komputera. Niektóre laptopy mogą wymagać zmian w ustawieniach dla wyjścia do monitora, kiedy podłączony zostanie projektor. Zapoznaj się z instrukcją obsługi komputera, żeby sprawdzić ustawienia. Wyświetlenie obrazu po włączeniu projektora zajmuje około 30 sekund. Zobacz strona 17. Sprawdź sygnał wejściowy, system koloru, system wideo lub tryb systemu komputera. Upewnij się, że temperatura nie przekracza norm określonych w Temperaturze Operacyjnej (41 F 100 F [5 C 40 C]). Kiedy włączona jest opcja Brak obrazu, obraz nie zostanie wyświetlony. Naciśnij przycisk OBRAZ UKRYTY lub jakikolwiek inny przycisk na pilocie. Sprawdź połączenie kabla audio ze źródła wejścia audio. Ustaw źródło audio. Naciśnij przycisk Volume +. Naciśnij przycisk Wycisz. Kiedy używane jest wyjście AUDIO OUT, wbudowany w projektor głośnik jest niedostępny. Czy obraz jest wyświetlany? Usłyszysz dźwięk tylko wtedy gdy obraz jest wyświetlany. Sprawdź sygnał wejściowy, system koloru, system wideo lub tryb systemu komputera. Upewnij się, że nie wybrano opcji Tablica (czarna) w menu wybór obrazu. Sprawdź funkcję Komunikaty. Sprawdź sygnał wejściowy. Funkcja Auto PC nie działa kiedy wybrano 480p, 576p, 720p, 480i, 576i, 1035i lub 1080i. Więcej informacji na stronie 27. Upewnij się, że wybrałeś opcję Zapisz po dokonaniu ustawień. Niektóre ustawienia nie mogą być zachowane jeśli nie zostanie naciśnięta opcja Zapisz. Funkcja zarządzanie energią nie działa podczas gdy funkcje Freeze lub Obraz ukryty są włączone. Sprawdź połączenie i sygnał wejściowy, żeby zobaczyć czy jest sygnał. Upewnij się, że nie jest wybrana opcja Wył. w jakiejkolwiek funkcji Autodostrajania. Upewnij się, że funkcja Wł. nie jest wybrana w funkcji Sufit. Sprawdź czy funkcja korekta trapez. autom. nie jest ustawiona na ręczną. Naciśnij przycisk AUTODOSTRAJANIE na górnej kontrolce. 53

54 Załącznik Obraz jest zniekształcony lub zanika. Przy starcie pojawia się okno dialogowe kodu PIN. Pilot nie działa. Wskaźnik mruga lub świeci. Na ekranie pojawia się znak wykrzyknika Górna kontrolka nie działa. Nie można odblokować blokady logotypu kodem PIN, blokady kodu bezpieczeństwa lub blokady kodu PIN sprawdź menu ustawień PC lub Ekranu i ustaw je. Ustawiona jest blokada kodu PIN. Wpisz kod PIN. Sprawdź baterie. Upewnij się, że pomiędzy projektorem a pilotem nie ma żadnej przeszkody. Upewnij się, że podczas korzystania z pilota nie znajdujesz się zbyt daleko od projektora. Maksymalny zakres działania wynosi 16.4'(5 m). Upewnij się, że kod pilota jest zgodny z kodem projektora. Odblokuj funkcję blokady klawiatury dla funkcji pilota. Sprawdź status projektora korzystając z sekcji "Stan wskaźników i projektora". Błędnie wykonana operacja. Wykonaj operację prawidłowo. Górna kontrolka jest niedostępna, kiedy klawiatura jest zablokowana w USTAWIENIACH opcji bezpieczeństwa. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub obsługą klienta. OSTRZEŻENIE: Podczas działania projektora używane jest wysokie napięcie. Nie próbuj otwierać pokrywy. Jeśli, po wykonaniu wszystkich instrukcji, problem się utrzymuje, skontaktuj się ze sprzedawcą lub obsługą klienta. Podaj numer modelu i wyjaśnij problem. Uzyskasz potrzebne informacje. 54

55 Załącznik Stan wskaźników i projektora Sprawdź wskaźniki, aby poznać stan projektora. POWER Red/Green Wskaźniki WARRI Red Stan projektora Projektor jest wył. (Kabel zasilający AC jest odłączony.) Projektor jest w trybie gotowości. Naciśnij przycisk ON/STAND-BY, żeby włączyć projektor. Projektor działa prawidłowo. Projektor przygotowuje się do trybu gotowości lub lampa się chłodzi. Projektora nie można włączyć dopóki chłodzenie się nie zakończy i kiedy wskaźnik POWER przestanie mrugać. Projektor ma włączony tryb Zarządzania energią. Temperatura wewnątrz projektora jest niezwykle wysoka. Projektora nie można włączyć. Kiedy projektor się ochłodzi, a temperatura się ustabilizuje, wskaźnik POWER przestanie mrugać i będzie można włączyć projektor. (Wskaźnik OSTRZEŻENIA nadal będzie mrugał.) Projektor wykrył niestandardowe warunki i nie można go włączyć. Odłącz kabel zasilający AC I podłącz go ponownie, żeby włączyć projektor. Jeśli projektor ponownie się wyłączy, odłącz kabel zasilający AC i skontaktuj się ze sprzedawcą lub obsługą klienta, żeby sprawdzić projektor. Nie zostawiaj projektora włączonego. Może spowodować wstrząs elektryczny lub ryzyko pożaru. Zielony czerwony wył. mruga na zielono mruga na czerwono Kiedy lampa będzie wymagała wymiany, wskaźnik LAMP REPLACE będzie świecił na żółto. Wymień lampę na nową. 55

56 Załącznik Kompatybilne specyfikacje komputera Projektor akceptuje sygnał ze wszystkich komputerów z częstotliwością V-, H, jak wymieniono poniżej. Wejście RGB Specyfikacje Nr Rozdzielczość H-częst.(KHz) V-częst.(Hz) Piksele (MHz) Proponowane Wejście Component Wideo (Y, Pb, Pr) Specification Nr Rozdzielczo H-częst.(KHz) V-częst.(Hz) Piksele(MHz) Proponowane Uwaga: Wszystkie podane parametry mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia 56

57 Załącznik Metoda RS232 UWAGA: Podłącz PC i projektor za pomocą kabla szeregowego (z końcówkami żeńskimi). 1. Połączenie 1.1. Ustawienia portu Pozycja Wartość Metoda Komunikacja asynchroniczna Bity na sekundę Bity danych 8 Parzystość brak Bity stopu 1 Regulacja przepływu brak 1.2. Okablowanie Używa się kabla skrolowanego RS232. Projektor PC Port kontrolny COM (D-Sub 9 Pin) (D-Sub 9 Pin) 57

58 Załącznik 1.Komendy Z uwzględnieniem klawiatury, każda komenda kończąca się znakiem [CR]. Dostępny czas dla komendy to jedna sekunda. Jeśli chcesz anulować dostępny czas, wyślij #![CR]. Befehl Typ Befehl Typ A00 POWER ON AW tryb lampy Tryb lampy standardowy standardowy A01 POWER OFF (Quick Power AW tryb lampy EKO Tryb lampy oszczędny OFF) A02 POWER OFF A30 S-Video A05 VGA1 A31 Cyfrowy zoom + A06 VGA2 A09 Cyfrowy zoom - A07 Component A0A Głośność - A33 Wideo AW ekran szeroki Szeroki A34 S-Video AW ekran pełny Pełny AW złącze Złącze: komputer 2 A19 Dynamiczny Komputer AW złącze Monitor Złącze 2: wyjście do monitora A11 Standardowy (wybór obrazu) A8E Korekcja trapez. A12 Film A8F Korekcja trapez. A39 Specjalny A1C Menu wł. A3A Wskaźnik w prawo A1D Menu wył. A3B Wskaźnik w lewo AR1 Tryb wejściowy A3C Wskaźnik w górę AW Autokonfiguracja A3D Wskaźnik w dół autokonfiguracja Start A43 Freeze on A3F Wybierz A44 A0D A0E A8A A0B A0C 2.1 POWER ON Komenda Freeze off Obraz ukryty wł. Obraz ukryty wył. Zegar Wycisz wł. Wycisz wył. A00 [CR] (Hex: Ox41 0x30 0x30 0x0d) Power ON wenn der Projektor im Standby-Modus ist [ACK][CR] Uwaga: ACK oznacza "000" lub "-" kiedy wiadomość powrotna to "". 2.2 WYŁĄCZONY (Szybkie wyłączenie) 58

59 Załącznik Komenda A01 [CR] (Hex:Ox41 0x30 0x31 0x0d) Wyłączenie następuje natychmiast [ACK][CR] 2.3 WYŁĄCZONY Komenda A02 [CR] (Hex:Ox41 0x30 0x32 0x0d) "Wyłączyć?" wyświetla się podczas wysyłania komendy, tak jak naciśnięcie przycisku "POWER". [ACK][CR] 2.4 VGA 1 Komenda 2.5 VGA 2 Komenda 2.6 Component Komenda 2.7 Wideo Komenda A05 [CR] (Hex:Ox41 0x30 0x35 0x0d) Zmień wejście na "Komputer1". [ACK][CR] A07 [CR] (Hex:Ox41 0x30 0x37 0x0d) Zmień wejście na "Komputer2". [ACK] [CR] A06 [CR] (Hex:Ox41 0x30 0x36 0x0d) Zmień wejście na "Komponent". [ACK] [CR] A33 [CR] (Hex:Ox41 0x33 0x33 0x0d) Zmień wejście na "Wideo". [ACK] [CR] 59

60 Załącznik 2.8 S-Video Komenda A34 [CR] (Hex:Ox41 0x33 0x34 0x0d) Zmień wejście na "S -Video". [ACK] [CR] 2.9 Złącze Komenda AW TERMINAL COMPUTER [CR] (Hex: 0 x41 0x57 0x20 0x54 0x45 0x52 0x4D 0 x49 0x4E 0x41 0 x4c 0x20 0x43 0x4F 0 x4d 0 x50 0x55 0 x54 0x45 0x52 0x0d) Zmień na "Złącze: Komputer 2". [ACK] [CR] 2.10 Terminal Komenda AW TERMINAL COMPUTER [CR] (Hex: 0 x41 0x57 0x20 0x54 0x45 0x52 0x4D 0 x49 0x4E 0x41 0 x4c 0x20 0x43 0x4F 0 x4d 0 x50 0x55 0 x54 0x45 0x52 0x0d) Zmień na "Złącze: Wyjście do monitora". [ACK] [CR] 2.11 Korekcja trapez. Komenda A8E [CR] (Hex:Ox41 0 x38 0 x45 0x0d) Korekcja trapez. [ACK] [CR] 60

61 Załącznik 2.12 Korekcja trapez. Komenda A8F [CR] (Hex:Ox41 0 x38 0x46 0x0d) Korekcja trapez. [ACK] [CR] 2.13 Menu wł. Komenda 2.14 Menu wył. Komenda 2.15 Tryb wejścia Komenda A1C [CR] (Hex:Ox41 0 x31 0 x43 0x0d) Otwórz menu na ekranie. [ACK] [CR] A1D [CR] (Hex:Ox41 0 x31 0 x44 0x0d) Zamknij menu na ekranie. [ACK] [CR] AR1 [CR] (Hex:Ox41 0 x52 0 x31 0x0d) Wybierz bieżący tryb wejścia. 1-Komputer1 2-Komputer2 3-Component 4-Wideo 5-S-Video [ACK] [CR] 2.16 Autom. ustawienia AW AUTOSETUP START [CR] Komenda (Hex: 0 x41 0 x57 0x20 0x41 0x55 0 x54 0x4F 0x53 0 x45 0x54 0 x55 0x50 0 x20 0x53 0 x54 0x41 0 x52 0x54 0 x0d) Włącz funkcję autom. ustawień. [ACK] [CR] 61

62 Załącznik 2.17 Zatrzymanie wł. Komenda A43 [CR] (Hex:Ox41 0 x34 0x33 0x0d) Zatrzymanie wł. [ACK] [CR] 2.18 Zatrzymanie wył. Komenda A44 [CR] (Hex:Ox41 0 x34 0x34 0x0d) Zatrzymanie wył. [ACK] [CR] 2.19 Obraz ukryty wł. Komenda A0D [CR] (Hex:Ox41 0 x30 0 x44 0x0d) OSD na ekranie zniknęło. [ACK] [CR] 2.20 Obraz ukryty wył. Komenda A0E [CR] (Hex:Ox41 0 x30 0 x45 0x0d) Zamknij funkcję Obrazu ukrytego. [ACK] [CR] 2.21 Zegar Komenda A8A [CR] (Hex:Ox41 0 x38 0 x41 0x0d) Start pauza znika Start... [ACK] [CR] 62

63 Załącznik 2.22 Funkcja wycisz wł. Komenda 2.23 Funkcja wycisz wył. Komenda A0B [CR] (Hex:Ox41 0 x30 0 x42 0x0d) Funkcja wycisz wł. [ACK] [CR] A0C [CR] (Hex: Ox41 0 x30 0x43 0 x0d) Funkcja wycisz wył. [ACK] [CR] 2.24 Tryb lampy Komenda AW LAMPMODE NORMAL [CR] (Hex: 0 x41 0 x57 0 x20 0x4C 0x41 0 x4d 0 x50 0 x4d 0 x4f 0x44 0 x45 0 x20 0 x4e 0x4F 0 x52 0x4D 0 x41 0 x4c 0x0d) Zmień tryb lampy na "Normalny". [ACK] [CR] 2.25 Tryb lampy Komenda AW LAMPMODE ECO [CR] (Hex: 0 x41 0 x57 0x20 0 x4c 0x41 0 x4d 0 x50 0x4D 0 x4f 0x44 0 x45 0x20 0 x45 0x43 0 x4f 0x0d) Zmień sygnał wejściowy na "Eko". [ACK] [CR] 63

64 Załącznik 2.26 Cyfrowy Zoom + Komenda 2.27 Cyfrowy Zoom - Komenda A30 [CR] (Hex:Ox41 0 x33 0x3 0 0x0d) Cyfrowy Zoom + [ACK] [CR] A31 [CR] (Hex:Ox41 0 x33 0x3 1 0x0d) Cyfrowy Zoom - [ACK] [CR] 2.28 Volume + Komenda A09 [CR] (Hex:Ox41 0 x30 0x39 0x0d) Zwiększona głośność. [ACK] [CR] 2.29 Głośność - Komenda A0A [CR] (Hex:Ox41 0 x30 0 x41 0x0d) Zmniejszona głośność. [ACK] [CR] 2.30 Szeroki Komenda AW SCREEN WIDE [CR] (Hex: 0 x41 0x57 0x20 0x53 0x43 0x52 0x45 0x45 0x4E 0x20 0 x57 0x49 0x44 0x45 0 x0d) Rozmiar ekranu "Szeroki" [ACK] [CR] 64

65 Załącznik 2.31 Pełny Komenda AW SCREEN FULL [CR] (Hex: 0 x41 0x57 0x20 0x53 0x43 0x52 0x45 0x45 0x4E 0x20 0 x46 0x55 0x4C 0x4C 0 x0d) Rozmiar ekranu "Pełny". [ACK] [CR] 2.32 Dynamiczny Komenda A19 [CR] (Hex:Ox41 0 x31 0x39 0x0d) Wybór trybu obrazu "Dynamiczny". [ACK] [CR] 2.33 Standardowy Komenda A11 [CR] (Hex:Ox41 0 x31 0 x31 0x0d) Wybór trybu obrazu "Standardowy". [ACK] [CR] 2.34 Film Komenda A12 [CR] (Hex:Ox41 0 x31 0x32 0x0d) Wybór trybu obrazu "Film". [ACK] [CR] 2.35 Inny Komenda A39 [CR] (Hex:Ox41 0 x33 0x3 9 0x0d) Wybór trybu obrazu "Tablica (kolorowa)". [ACK] [CR] 65

66 Załącznik 2.36 Wskaźnik w prawo Komenda A3A [CR] (Hex:Ox41 0 x33 0 x39 0x0d) Wskaźnik w prawo [ACK] [CR] 2.37 Wskaźnik w lewo Komenda A3B [CR] (Hex:Ox41 0 x33 0 x39 0x0d) Wskaźnik w lewo [ACK] [CR] 2.38 Wskaźnik w górę Komenda A3C [CR] (Hex:Ox41 0 x33 0 x39 0x0d) Wskaźnik w górę [ACK] [CR] 2.39 Wskaźnik w dół Komenda A3D [CR] (Hex:Ox41 0 x33 0 x39 0x0d) Wskaźnik w dół [ACK] [CR] 2.40 Wybierz Komenda A3F [CR] (Hex:Ox41 0 x33 0x39 0x0d) Wybierz [ACK] [CR] 66

67 Załącznik Konfiguracja złączy KOMPUTER 1 PODŁ./KOMPUTER 2 PODŁ/MONITOR WYŁ (Analogowy) Złącze: Analogowe RGB (Mini D-sub 15 pin) 1 Rot(R/Cr) Ein-/Ausgang 9 +5V Power/ Grün(G/Y) Ein-/Ausgang 10 Masse (Vert. sync.) 3 Blau(B/Cb) Ein-/Ausgang 11 Masse/ DDC data/ Masse (Horiz. Sync) 13 Horiz. Sync. Ein-/Ausgang 6 Masse (Rot) 14 Vert. sync Ein-/Ausgang 7 Masse (Grün) 15 DDC Uhr/ Masse (Blau) ZŁĄCZE PORTU KONTROL. (D-sub 9 Pin) Złącze LAN Serial 1 2 R X D 3 T X D 4 5 GND Numer kodu PIN Zapisz numer kodu PIN w kolumnie znajdującej się poniżej. Jeśli zapomnisz kod lub go zgubisz, nie będziesz mógł obsługiwać projektora skontaktuj się z obsługą techniczną. Blokada kodu PIN nr. Kod ustawień domyślnych: 11* Blokada logotypu kodem PIN nr. Kod ustawień domyślnych: 11* * W przypadku zmiany trzycyfrowego numeru, i ustawienia domyślne będą nieważne. 67

68 Kontrolka LAN Przygotowania: 1. Urządzenia: PC, projektor, przewody 2. Procedura podłączania: Podłącz komputer do rutera lub przełączników LAN za pomocą bezpośredniego lub skrosowanego kabla. Jeśli nie uda się połączyć PC z projektorem, przełącz się na kabel skrosowany. 3. Po włączeniu komputera, projektor jest podłączony, wskaźniki światełek LAN interfejsu będą cały czas mrugać. < UWAGA > Użyj standardowego kabla LAN. Cat5 lub lepszy ze złączką RJ45. Wiele problemów dotyczących połączenia sieci podczas ustawień można naprawić ponownie wykonując ustawienia rutera lub modemu. Po podłączeniu playera do sieci domowej, szybko wyłącz i/lub rozłącz kabel rutera sieci domowej lub modemu kablowego. Następnie włącz i/lub podłącz ponownie kabel. Port 10 Base-T lub 100 Base-TX LAN wymagany jest przy połączeniu z projektorem. Jeśli usługodawca internetowy nie zezwala na takie połączenie, nie będziesz mógł podłączyć projektora. Aby podłączyć ruter bezprzewodowy, potrzebny jest ruter obsługujący połączenia bezprzewodowe; należy też aktywować funkcja bezprzewodowego połączenia odpowiedniego rutera. Aby podłączyć ruter bezprzewodowy, zweryfikuj SSID i ustawienia zabezpieczeń rutera bezprzewodowego. Skorzystaj z instrukcji obsługi rutera bezprzewodowego, gdzie odszukasz ustawienia SSID i zabezpieczenia rutera. Kiedy używa się Ad-hoc, może nie być możliwości podłączenia z urządzeniem (na przykład : notebook), które jest podłączone. Metoda połączenia może się różnić u producentów bezprzewodowych ruterów. Procedury wykonywania operacji: 1. Naciśnij przycisk MENU na pilocie lub projektorze. Wyświetli się MENU. Użyj przycisków strzałek żeby wybrać ikonę sieci. 2. Naciśnij WYBIERZ lub żeby wpisać ustawienia sieci. 3. Użyj przycisków strzałki żeby wybrać ustawienia sieci i następnie naciśnij WYBIERZ. 4. Ustawienia sieci z DHCP "Wł." Ustaw DHCP na wł.: automatycznie ustal IP address projektora z zewnętrznego serwera DHCP. (1) Naciśnij WYBIERZ, użyj żeby wybrać DHCP Wł. sieci i następnie ponownie naciśnij WYBIERZ. (2) Wybierz USTAW sieci i następnie naciśnij WYBIERZ.. Na ekranie pojawi się napis "czekaj ". Poczekaj dopóki nie zniknie. 68

69 Kontrolka LAN 5.Ustawienia sieci z funkcją DHCP "Wył." Ustaw DHCP jako Wył.: wpisz ręcznie IP. Ustaw IP Address jako format IP Address PC. (1) Naciśnij SELECT, użyj żeby wybrać DHCP Wył. i ponownie naciśnij SELECT. (2) Naciśnij żeby wybrać opcję ustawień, i naciśnij przycisk SELECT. (3) Naciśnij przycisk żeby wybrać instrukcje, by ustawić blokadę. (4) Naciśnij przycisk żeby ustawić wartość. - Wybierz IP address. - Wybierz numer subnet mask. - Wybierz domyślną gateway sieci podłączoną do projektora. - Wybierz numer DNS. (5) Wybierz USTAW i następnie naciśnij SELECT. Na ekranie pojawi się napis "czekaj ". Zaczekaj dopóki nie zniknie. < Uwaga > Jeśli Ustawienia Sieci nie działają, sprawdź warunki sieci. Sprawdź połączenie LAN. Jeśli Ustawienia Sieci nie zostaną zakończone, funkcje sieci mogą nie działać prawidłowo. Ustawienia automatyczne IP: Wybierz tą opcję, jeśli w lokalnej sieci (LAN) w połączeniu przewodowym jest serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), projektor automatycznie zlokalizuje IP address. IP address zostanie określony automatycznie. Połączenie z DHCP może być niemożliwe, kiedy firewall jest zainstalowany lub ze względu na model komputera. Ustawienia ręczne IP: Wybierz tą opcję jeśli w sieci nie na serwera DHCP i chcesz ustawić IP address ręcznie. Naciśnij przycisk, żeby wyjść z ekranu menu. 69

70 Kontrolka LAN Operacje na stronie internetowej: 1. Sprawdź IP address: Wprowadź menu sieci i wybierz informacje o sieci. Naciśnij wybierz, żeby sprawdzić IP address. 2. Wpisz IP address w pasku adresu (rysunek 8). ex) < Uwaga> Informacje na niniejszej stronie powinny być nieustannie aktualizowane, kiedy Strona internetowa nie reaguje prawidłowo. 3. Ustaw zgodne pozycje projektora 1) Standby: Włącz lub wyłącz zasilanie, wybierając opcje "Wł." lub "Standby" 2) Ustawienia PC: Autom. ustawienia PC (RGB) można wykonać dzięki funkcji "Autom. ustawienia PC". 70

71 Kontrolka LAN 3) Ekran: Ustaw proporcje ekranu. 4) Obraz: Można wybrać tryb wyboru obrazu. 5) Ustawienia obrazu: można ustawić wartości kontrastu i jasności. 71

72 Kontrolka LAN 6) Sygnał wejściowy: wybierz źródło wejścia. 7) Dźwięk: można ustawić głośność dźwięku lub go wyciszyć. 8) Ustawienia: wybierz inne ustawienia. < Uwaga > Informacje na niniejszej stronie powinny być nieustannie aktualizowane, kiedy Strona internetowa nie reaguje prawidłowo. Kliknij Odśwież, żeby aktualizować informacje. 72

73 Załącznik Wymiary JEDNOSTKA: IT: MM Otwory na śrubę w przypadku instalacji do sufitu Śrubka: M4 Głębokość:

74 Załącznik Notatka 74

75 Specyfikacje techniczne Informacje mechaniczne Wymiary Waga netto Ustawienie stopek Rozdzielczość panela System panela LCD Rozdzielczość panela Liczba pikseli Zgodność sygnału Kolor Sygnał TV HD Częstotliwość skanowania Informacje optyczne BX27C-SL Rozmiar obrazu (po przekątnej) Odległość Soczewki Lampa BX30C-SL Rozmiar obrazu (po przekątnej) Odległość Soczewki Lampa Interfejs Wtyczka wejściowa Component (Wideo) Wtyczka S-VIDEO Jack Wtyczka wejściowa audio Komputer 1/Komputer 2 Złącze wejściowe Komputer 1 Złącze Komputer 2/Wyjście do Monitora Złącze wyjściowe Złącze Control Port Złącze wyjścia audio Złącze LAN Audio Audio wewn. Wbudowany głośnik Zasilanie Zużycie napięcia i mocy Warunki pracy Temperatura operacyjna Temperatura przechowywania Pilot Baterie Zakres działania Wymiary Waga netto Akcesoria Instrukcja obsługi (CD) Kabel zasilający AC Pilot i baterie Kabel VGA Osłona soczewek i pasek Karta gwarancyjna (W x H x D) 345mm x 102.8mm x 245mm 3.2 kg 0 to " TFT typ aktywna matryca, 3 panele 1,024 x 768 punktów 2,359,296 (1,024 x 768 x 3 panele) PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M, i PAL-N 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, i 1080i H-sync. 15 khz 100 khz, V-sync Hz Ustawienia od 30" do 300" SZERI: 0.875m TELE: F soczewki z f 18.82mm-22.60mm z ręcznym zoomem i ogniskową 230 W Ustawienia od 30" do 300" SZERI 0.873m-8.953m TELE:1.052m m F soczewki z f 18.85mm-22.63mm z ręcznym zoomem i ogniskową 230 W RCA Type x 3 Mini DIN 4 pin x 1 Audio Input Jacks RCA Typ x 2 Mini Jack (stereo) x 1 Mini D-sub 15 pin x 1 Mini D-sub 15 pin x 1 D-sub 9 pin x 1 Mini Jack (stereo) x 1 (variable) 100 Base-TX (100Mbps)/10 Base-T (10Mbps), RJ45 Amp 7.0W RMS 4Ω 1 głośnik, ø1.1"(28 mm) AC V (3.8A maks. Amper), 50/60 Hz 41 F-95 F (5 C-35 C) 14 F-140 F (-10 C-60 C) AAA lub LR03 1.5V ALKALICZNE x ' (5 m)/±30 2.0" (W) x 0.7" (H) x 4.3" (D) (52 mm x 18 mm x 110 mm) 2.37 oz 67g (łącznie z bateriami) Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Załącznik 75

76 Model i numer seryjny projektora znajdują się z tyłu lub z boku projektora. Zapisz je poniżej, by móc z nich skorzystać w przypadku gdy będziesz korzystać z usług serwisowych. Model Numer seryjny

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

WAŻNE Projektor GP70

WAŻNE Projektor GP70 WAŻNE Projektor GP70 Nie otwieraj Nie umieszczać w pobliżu wody Czyść miękką suchą szmatką Nie czyścić chemikaliami Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie operacje związane z funkcjami oraz rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zawartość zestawu zegar ścienny zasilacz kabel AV pilot zdalnego sterowania z baterią elementy montażowe (kołek i śruba) instrukcja obsługa. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Projektor DLP Coolux X6

Projektor DLP Coolux X6 Projektor DLP Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1 Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Model: LV-AL20MT Kamera Dzień/Noc z diodami IR Obiektyw stały 3.6 mm Zasięg IR 20m UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Rozkręcanie obudowy wzbronione!!! W przypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Rozpakowywanie i instalacja Rozpoczęcie korzystania z lampki LivingColors Po rozpakowaniu lampki LivingColors nie ma potrzeby parowania z nią pilota zdalnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7. Model CA700BT

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7. Model CA700BT INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7 Model CA700BT Żeby w pełni wykorzystać funkcje monitora oraz cieszyć się jego długą i bezawaryjną pracą, prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją przed dokonaniem montażu.

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Model TC-20P

INSTRUKCJA Model TC-20P INSTRUKCJA Model TC-20P 1 Spis treści Zasady bezpieczeństwa... 3 Podzespoły wizualizera (budowa wizualizera)... 4 Pilot zdalnego sterowania... 5 Panel sterowania... 6 Ekran LCD... 7 Przygotowywanie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi Polski Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oprogramowania (dla ipada) dla Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 produkcji JVC KENWOOD. Modele kompatybilne

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik New One CR120

Radiobudzik New One CR120 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik New One CR120 Nr produktu 393463 Strona 1 z 6 Rozmieszczenie i opis przycisków 1. Wyświetlacz LED 2. Tryb standby/stop Włączenie/wyłączenie radia 3. Alarm 2 / zmniejsz głośność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OV-CAM-01 Dziękujemy za zakup przenośnej kamery DVR naszej firmy. Aby obsługiwać ją we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO Kompletny panel kontrolny składa się z przenośnego monitora, 3 baterii, stojaka oraz nadajnika (płytki). 1. INSTALACJA PRZENOŚNEGO PANELU

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zachowaj tą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, żebyś mógł się do niej odnieść w każdej chwili. Instrukcja ta zawiera ważne wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie naciśnij Potwierdź.

1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie naciśnij Potwierdź. Instrukcja obsługi aplikacji do projekcji I. Uruchom/zatrzymaj projekcję Są trzy sposoby uruchamiania/zatrzymywania projekcji: 1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie

Bardziej szczegółowo

Model: Seria C3000 Projektor multimedialny LCD

Model: Seria C3000 Projektor multimedialny LCD Model: Seria C3000 Projektor multimedialny LCD P/N: 4100467500 Oświadczenie Prawo autorskie do tej instrukcji należy do ASK Proxima Co., Ltd. i jest chronione przez ustawę o prawach autorskich i powiązane

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P Instrukcja obsługi Monitor serwisowy MS-35P Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem

Lampa stołowa Mapa świata z wbudowanym budzikiem Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lampy stołowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY OPTYCZNE. Technologia projekcji 3LCD Technology. Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA) Proporcje obrazu 4:3. Kontrast 12000:1.

PARAMETRY OPTYCZNE. Technologia projekcji 3LCD Technology. Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA) Proporcje obrazu 4:3. Kontrast 12000:1. PARAMETRY OPTYCZNE Technologia projekcji 3LCD Technology Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA) Proporcje obrazu 4:3 Kontrast 12000:1 Jasność 1 1 4000 ANSI lumenów w trybie wysokiej jasności / 3000 w trybie

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

PRESTIGIO GEOVISION 150/450

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 WERSJA POLSKA PRESTIGIO GEOVISION 150/450 INSTRUKCJA OBSŁUGI Prestigio GeoVision 150 Umiejscowienie klawiszy sterujących 1. Przycisk Zasilania 2. Gniazdo Kart SD 3. Panel Dotykowy 4. Przycisk Menu 5. Dioda

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Model: LV-AL2M2HPDWH. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania

Model: LV-AL2M2HPDWH. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Model: LV-AL2M2HPDWH Kamera Dzień/Noc z diodami IR Obiektyw stały 3.6 mm Zasięg IR 25m UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Rozkręcanie obudowy wzbronione!!! W

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem Przed uruchomieniem Mocowanie monitora do podstawy. KROK1 KROK2 Demontaż monitora od postawy. KROK1 KROK2 Przed uruchomieniem Spis treści Spis treści...1 Polski...2 Uwaga...2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Seria SC wyświetlaczy LCD LED segmentu Security. Instrukcja obsługi

Seria SC wyświetlaczy LCD LED segmentu Security. Instrukcja obsługi Seria SC wyświetlaczy LCD LED segmentu Security Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI Informacja FCC ------------------------------------------------------------------------- 3 Informacja CE ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Monitor aktywności fizycznej Nr produktu

Monitor aktywności fizycznej Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Monitor aktywności fizycznej Nr produktu 0001168654 Strona 1 z 14 Instrukcja obsługi Wprowadzenie Bardzo dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup monitora aktywności fizycznej z funkcją

Bardziej szczegółowo

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi.

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi. Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam. 330089 Instrukcja obsługi. Zastosowanie. System FMH 3080 umożliwia bezprzewodowy przekaz sygnału dźwięku stereo pochodzącego z urządzeń Hi-Fi, odbiornika TV lub innych

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

Częstotliwość Pionowa: Hz; Pozioma: khz (RGB: 24 khz 100 khz) :55

Częstotliwość Pionowa: Hz; Pozioma: khz (RGB: 24 khz 100 khz) :55 PARAMETRY OPTYCZNE Technologia projekcji 3LCD Technology Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA) Proporcje obrazu 4:3 Kontrast 3000:1 Jasność 1 1 3100 ANSI lumenów w trybie wysokiej jasności / 2480 w trybie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 517 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Technologia Led&Laser Modele: XJ-M140/XJ-M145 XJ-M150/XJ-M155 XJ-M240/XJ-M245 XJ-M250/XJ-M255 Spis treści 1. Ogólne informacje o bezpieczeństwie użytkowania... 3 2. Zasady użytkowania...

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób wejść do menu informacyjnego

W jaki sposób wejść do menu informacyjnego W jaki sposób wejść do menu informacyjnego Menu zaawansowane informacje: Dostępne jest w celu przeglądu informacji o urządzeniu i zawiera następujące informacje. Ekran 1-5: Numer seryjny urządzenia, oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor CCTV 17" z szybą antyrefleksyjną

Instrukcja obsługi. Monitor CCTV 17 z szybą antyrefleksyjną Instrukcja obsługi Monitor CCTV 17" z szybą antyrefleksyjną Dziękujemy za wybór naszego monitora. Proszę sprawdź, czy wszystkie akcesoria są w komplecie, gdy będziesz otwierać opakowanie. Zanim podłączysz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 Produkt nr 1331065 Strona 1 z 6 Gratulujemy wyboru produktu, który został zaprojektowany z największą starannością. Aby jak najlepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA Należy wcisnąć przycisk PROGR a następnie kod serwisowy 8 7 1 0 2 1. Pomiędzy kolejnymi wciśnięciami nie może upłynąć czas dłuższy niż 5s. Na wyświetlaczu pojawią się dwa myślniki

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Wprowadzenie. Wskazówki na temat obsługi. Cyfrowy noktowizor monokular. Spis treści DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Spis treści. Spis treści. Wprowadzenie. Wskazówki na temat obsługi. Cyfrowy noktowizor monokular. Spis treści DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Spis treści Spis treści Cyfrowy noktowizor monokular Podręcznik użytkowania Model: Spis treści Wprowadzenie 3 Wskazówki na temat obsługi 4 Wprowadzenie do elementów 5 7 Instalacja baterii 7 Włączanie zasilania

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PRZEGLĄD URZĄDZENIA 1. Ekran LCD 2. Przycisk OK 3. Dżojstik Przycisk LEWO Przycisk PRAWO Przycisk GÓRA ( MODE) Przycisk DÓŁ (MODE) 4. Przycisk POWER

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Telefon DECT Panasonic KX- TG6461 Instrukcja obsługi Nr produktu: 93480 Przewodnik użytkownika Połączenia Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza Panasonic. Mocno wciśnij wtyk. Dobrze Stacja bazowa Klik

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

MODEL: UL400. Ultradźwiękowy detektor pomiaru odległości, metalu, napięcia i metalowych kołków INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: UL400. Ultradźwiękowy detektor pomiaru odległości, metalu, napięcia i metalowych kołków INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: UL400 Ultradźwiękowy detektor pomiaru odległości, metalu, napięcia i metalowych kołków INSTRUKCJA OBSŁUGI Opis urządzenia: Specyfikacja techniczna Zalecane użytkowanie: wewnątrz Zakres pomiaru:

Bardziej szczegółowo

TESTER DO BANKNOTÓW. Glover IRD-1200 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER DO BANKNOTÓW. Glover IRD-1200 INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER DO BANKNOTÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI I. Wprowadzenie Gloria IRD 1200 jest profesjonalnym urządzeniem, zapewniającym bezbłędne i bardzo dokładne wykrywanie fałszywych banknotów. Poprzez wyświetlenie znaków

Bardziej szczegółowo

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 122313 Strona 1 z 6 Wstęp Gratulujemy zakupu termoanemometru Extech AN100 CFM/CMM. Przyrząd mierzy prędkość powietrza, przepływ powietrza (objętość)

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 1. Wprowadzenie Rejestrator TV-8400 jest kamerą interwencyjną przeznaczoną do nagrywania zdarzeń, wypadków, lub nawet całej służby funkcjonariusza. Spełnia

Bardziej szczegółowo