DLL TUTORIAL GÖRLITZ GERMANY 20:30. Spis Treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLL TUTORIAL GÖRLITZ GERMANY 20:30. Spis Treści"

Transkrypt

1 "1 "1 DLL TUTORIAL Spis Treści 1. Tworzenie pustego pliku DLL 2. Rejestracja Konta na serwerze 3. Logowanie 4. Wylogowanie 5. Tokeny 6. Upload

2 "2 "2 1. TWORZENIE PUSTEGO PLIKU DLL Do napisania dll potrzebujesz: 1.Visual Studio C# 2.dodatek do Firefoxa "Live Http Header" Jeśli ktoś zaczyna zabawę pokażę jak stworzyć pustą dll Wszystko pokaże na załączonych obrazkach poniżej. Wybieramy Class Library. W polu Name i Solution name wpisujemy TestowaClient, ważne jest aby było "Client". Gdy dodamy YgoowCore.dll do Referencji, dodajemy using ygoow.mailheaders; using ygoow.mailclients; using ygoow; i zmieniamy "namespace TestowaClient" na "namespace ygoow.mailclients" tak jak na obrazkach

3 "3 "3

4 "4 "4 Pustą dll`kę zapisujemy. Po tej czynności mamy przygotowany pusty plik DLL jako podstawa do dalszych prac. Tak utworzony plik DLL mozna pobrac pod adresem :

5 "5 2. REJESTRACJA KONTA NA SERWERZE "5 Aby móc zakładać nowe konta w YG, będziemy potrzebować klasę Account Register. Poniżej przedstawię schemat prostej rejestracji nowego konta. Na początku będziemy potrzebować log z HttpAnalyzera, uruchamiamy program i klikamy na zieloną strzałkę. Następnie wchodzimy na stronę rejestracji i zakładamy nowe konto, strona zwróci nam różne zapytania i inne dane, zostaną zapisane przez HttpAnalyzera ;] Początek rejestracji : public override Account Register(String login, String haslo){ Nowy HttpClient, nasza pobieraczka stron, coś w stylu przeglądarki internetowej : this.httpclient = new HttpClient();

6 "6 "6 Link do rejestracji nowego konta : this.strpage = this.httpclient.getresponse("http://skrzynka.com/rejestruj"); Dodajemy wyjątek, jeśli powyższa strona się nie załaduje zwraca błąd w postaci komunikatu "Server not response" : if (this.strpage == "") throw new Exception(ExceptionClass.strSerwerNotResponse); Najważniejsze wyjątki (Przydatna klasa do rzucania wyjatków).: throw new Exception(ExceptionClass.strBadUserNameOrPassword); Spis wyjątków : ExceptionClass.strAccountCreatingLimitExceed; ExceptionClass.strAccountHasBlocked; ExceptionClass.strBadLoginChar; ExceptionClass.strBadPasswordChar; ExceptionClass.strBadUserNameOrPassword; ExceptionClass.strCannotCreated; ExceptionClass.strConnectionLost; ExceptionClass.strCreated; ExceptionClass.strDoesNotInterpretated; ExceptionClass.strExceedLimit; ExceptionClass.strLinkAlreadyUsed; ExceptionClass.strLogined; ExceptionClass.strLoginExiste; ExceptionClass.strLoginInError; ExceptionClass.strLonigIsTooShort; ExceptionClass.strPassError; ExceptionClass.strPasswordIsTooShort; ExceptionClass.strReturnedPageIsEmpty; ExceptionClass.strSendingError; ExceptionClass.strServerIsBusy; ExceptionClass.strSerwerNotResponse; ExceptionClass.strSessionLoginOver; ExceptionClass.strTokenError; ExceptionClass.strUnknownError; ExceptionClass.strUnknownSerwer;

7 "7 "7 Nie musimy korzystać z klasy ExceptionClass w YG, możemy dodać własny wyjątek, robimy to tak : (zamiast gotowego ExcePobieramy token (obrazek który należy przepisać) poniżej najprostsza postać tokenu, zwykły link, w którym nie zmieniają się żadne dane"ptionclass wpisujemy własny tekst) if (this.strpage.contains("ip Banned")) throw new Exception("Limit rejestracji nowych kont został przekroczony.); * Powyższy kod powinien zostać zapisany w jednej linii. Pobieramy token (obrazek który należy przepisać) poniżej najprostsza postać tokenu, zwykły link, w którym nie zmieniają się żadne dane"żadne dane" Aby uzyskać link do tokenu, klikamy PPM na obrazek a następnie dajemy "Kopiuj adres obrazka" Gdy posiadamy już link, dajemy go do "String strtoken = "nasz_link" String strtoken = "http://www.skrzynka.com/captcha/captcha.php"; this.entertoken(new TokenEventArgs(this.httpClient.ImageResponse(strToken)));

8 "8 "8 Kolejnym krokiem jest przejście do zakładki POST w HttpAnalyzerze. Gdy klikniemy w link oznaczony jako post, w polu nr. 2 zobaczymy co jest wysyłane do serwera przez naszą przeglądarkę przy rejestracji konta. Są to dane w postaci loginu i hasła oraz innych... Dane które są wysyłane w POST do serwera : registration-variant 1 name Imie nazwisko name-before-at wladimir889 domain-name 0 password haslo1234 one-more-password haslo1234 reserve- captcha dwg446 go???????????????????.??????????????????

9 "9 "9 Nie są one w najlepszej postaci, gdyż wiele istotnych danych nie jest wyświetlanych przechodzimy więc do zakładki "Data" po lewej stronie na dole. Zaznaczamy ciąg znaków z okienka, PPM i "Copy". Otrzymujemy ciąg : registration-variant=1& =&name=imie+nazwisko&name-before-at=wladimir889&domainname=0&password=haslo1234&one-more-password=haslo1234&reserve- =alt %40host.com&captcha=dwg446&go=%D0%AF+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD+ %D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8.+ %D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE %D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F

10 "10 "10 Potem postępujemy w następujący sposób : String request = "registration-variant=1& =" + "&name=" + Los.imieEng() + " " + Los.nazwiskoEng() + "&name-before-at=" + login + "&domain-name=0&password=" + haslo + "&one-more-password=" + haslo + " "&reserve- =" Los.adres () + "&captcha=" + TokenText + "&go=%d0%af+%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd+%d1%81+%d0%bf %D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8.+ %D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C %D1%81%D1%8F"; Tworzymy request w którym za pomocą POST będziemy wysyłać dane z rejestracją tak jak w przypadku ręcznego wypełniania przez przeglądarkę. Następnie przedzielamy nasz ciąg znaków, dodając klasy odpowiedzialne za losowanie danych np. Los.adres (). Klasy Los : Klasa przydatna podczas pisania kreatora ale nie tylko. Los.Adres (); //Losuje w postaci Los.BigChar(); Los.Domeny(); //Losuje domenę w postaci "walla.com" Los.GetTimeInMilis(); Los.imieENG(); //Generuje Imię Eng Los.imiePL(); //Generuje Imię PL Los.imieRus(); Generuje Imię Rus Los.Login(); //Generuje Login Los.nazwiskoENG(); //Generuje Nazwisko Eng Los.nazwiskoPL(); //Generuje Nazwisko PL Los.rand.Next(9999); //Generuje lb Los.slownik(); // Losuje słowo ze słownika Los.ZipCode(); //Generuje kod w postaci "32444" Kolejnym krokiem jest określenie Thread.Speep np : Thread.Sleep(Los.rand.Next(6000, 10000));

11 "11 "11 ThreadSleep - uśpienia, opóźnienie itd, czyli czas w milisekundach jaki upływa zanim zostaną wysłane dane, w tym przypadku w post. Jest to bardzo ważne gdyż dane nie są wysyłane w 3s a cała rejestracja wygląda naturalniej, nie ma chyba człowieka co wypełniłby wszystkie kolumny w 3s. Wysyłamy powyższe dane, no właśnie tu za pomocą POST wysyłamy nasze dane, ważne jest aby w String... =, w naszym przypadku request, znajdował się identyczny ciąg znaków(nazwa itd). jaka jest poniżej po linku. Zamiast request możemy dać "dane" lub coś innego, jest to dowolne. Dla ułatwienia przy String request jak i na dole w linku został zaznaczony na zielono ;] this.strpage = this.httpclient.postresponse("http://skrzynka.com/rejestruj2", request); Aby kontrolować błędy podczas złego przepisania tokenu itp. należy zamieścić wyjątki - jest to napis bądź zdanie które zostaje wyświetlone np. podczas złego przepisania tokenu : if (this.strpage.contains("przepisany kod jest nieprawidłowy")) throw new Exception(ExceptionClass.strTokenError); if (this.strpage.contains("rejestracja udana")) throw new Exception(ExceptionClass.strCannotCreated); I teraz pora napisać skąd wziąć taki wyjątek, na stronie rejestracji w miejscu przeznaczony na przepisanie tokenu wpisujemy byle jakie daje i potwierdzamy rejestracje. Strona rzuci błędem w postaci np. "Przepisany kod jest nieprawidłowy" kopiujemy to co wyskoczy i dajemy do wyjątku. I teraz bardzo ważna rzecz, musimy rozróżnić pewną mało widoczną różnicę, mianowicie: if (this.strpage.contains ("Kod na obrazku jest inny")) throw new Exception(ExceptionClass.strTokenError); Samo if (this.strpage.contains oznacza jeśli strona zawiera napis... zwróć błąd if (this.strpage.contains("rejestracja udana")) throw new Exception(ExceptionClass.strCannotCreated);

12 "12 Gdy przed this.strpage znajduje się wykrzyknik wtedy to oznacza że jeśli na stronie nie ma napisu... to zwraca nam błąd. "12 Logout(); Czasami zdarza się ze po zakończeniu rejestracji jesteśmy automatycznie logowani, w tym przypadku należy się wylogować za pomocą klasy Logout(); return new Account(Host, login, haslo); } * Zwraca host, login i hasło do okienka w kreatorze kont po prawej stronie. 3. LOGOWANIE * Na przykładzie skrzynki gery.pl. public override void Login(string strlogin, string strpassword) { // Czyści ciasteczka this.httpclient.cookies = new CookieContainer(); // To wyłącza przekierowania this.httpclient.allowredir = false; //Otwiera stronę "https://poczta.gery.pl/" this.strpage = this.httpclient.getresponse("https://poczta.gery.pl/"); //Wysyła post this.strpage = this.httpclient.postresponse("https://poczta.gery.pl/", "_user="+strlogin+"&_pass="+strpassword+"&zaloguj=&_action=login"); // Jeśli strona zwróci nam "Błąd logowania" wtedy rzucamy wyjątek if (this.strpage.contains("błąd logowania")) { throw new Exception("BLAD"); } //Jeśli nie wyrzucił nam wyjątku znaczy leci dalej, otwiera stronę Przekierowania z "Location"(przejrzyjcie w HttpAnalizer) this.strpage = this.httpclient.getresponse("https://poczta.gery.pl/" + httpclient.myresponse.headers.get("location").replace(".", "")); //Jeśli strona zrwóci nam wyraz róźny od "Zalogowany" wtedy rzuci wyjątek "Nie zalogowany" if (this.strpage.contains("zalogowany")) { throw new Exception("Nie zalogowany"); } }

13 "13 Tyle po stronie kodu. Żeby do tego dojść trzeba włączyć HttpAnalizer na podsłuchu i otworzyć przeglądarkę internetową. Otwieramy stronę "https://poczta.gery.pl/" Wpisujemy dane : Login: jakislogin Hasło: jakishaslo Logujemy... Otwieramy HttpAnalizer i patrzymy jaki post rzucił. Widzimy na obrazku : "13 _user=jakislogin&_pass=jakishaslo&zaloguj=&_action=login Poniżej widzimy response Header i Location (Przekierowanie) które jest w kodzie :

14 "14 "14 4. WYLOGOWANIE Klasa Logout() jest niezbędna aby napisać nową skrzynkę w YG, odpowiada za wylogowanie z aktualnie używanego konta. Jest bardzo prosta, jedyne co nam będzie potrzebne to link wylogowujący, aby go zdobyć uruchamiamy HttpAnalyzera, klikamy na zieloną strzałkę w programie oraz w napis odpowiadający za wylogowanie z konta (np. używając Firefoxa). Po wykonaniu tej czynności przechodzimy do HttpAnalyzera i kopiujemy odpowiedni link np. Powyższy link wklejamy do uniwersalnej formy: "this.httpclient.getresponse("http://skrzynka.com/logout");"

15 "15 "15 Nasze GetResponse z linkiem odpowiada kliknięciu w "wyloguj" na stronie Cała klasa logout() wygląda następująco : public override void Logout() { if (this.httpclient = null) { this.httpclient.getresponse("http://skrzynka.com/logout"); this.httpclient.clean(); this.httpclient = null; } } 5. TOKENY Na wielu stronach są różne tokeny, dlatego postaramy się wytłumaczyć jak oprogramować najpopularniejsze z nich. Jest to najłatwiejsza wersja jaka może być, w linku nic się nie zmienia. Robimy tak: String Token = "http://www.skrzynka.pl/image.php"; EnterToken(new TokenEventArgs(httpClient.ImageResponse(Token))); Wersja trudniejsza W tym przypadku zmienia się środek, oraz.gif pozostaje bez zmian

16 "16 "16 Stosujemy wyrażenie regularne (.*?) które zastępuje ciąg znaków - losuje go. String captcha = Regex.Match(this.strPage, "http://szkrzynka.pl/captcha/(.*?).gif\"").groups[1].value; this.entertoken(new TokenEventArgs(SimpleCaptcha.Cut(this.httpClient.ImageResponse("http://skrzynka.pl/captcha/" + captcha + ".gif")))); Jeżeli nie mamy formatu na końcu to robimy tak: String captcha = Regex.Match(this.strPage, "http://poczta1234/image/(.*?)\"").groups[1].value; this.entertoken(new TokenEventArgs(SimpleCaptcha.Cut(this.httpClient.ImageResponse("http://poczta1234/image/" + captcha)))); Tokeny od google Pomimo trudnego wyglądu bardzo łatwo się je robi, przy tradycyjnym tokenie klikamy na obrazek prawym przyciskiem myszy i dajemy kopiuj link... w tokenach recaptcha jest inaczej, jeżeli zrobimy tak jak przy tradycyjnym tokenie to otrzymamy długaśny link który do niczego nam się nie przyda np: hf3ri_3pvlsgzeei7ljvcrmssnu6vff9evnymjm8quw Musimy zatem wyciągnąć ze strony stały ID obrazka, robimy to tak: PPM -> pokaż kod strony, i szukamy ;] Wygląda on tak:

17 "17 "17 Jak go rozpoznać? Po pierwsze jest znacznie krótszy od pierwszego. Po drugie zawsze rozpoczyna się od: Jak już go znajdziemy to wklejamy go do uniwersalnej metody (pierwszy link) : String challenge = this.httpclient.getresponse("http://www.google.com/recaptcha/api/challenge?k=6lemjl4saaaaakrmm8qasbvjwyhzz5ejvmkklxeg"); Poleć znajomym String image = Regex.Match(challenge, "challenge\\s*:\\s*'([^']+)'").groups[1].value; itmap tokenimg = this.httpclient.imageresponse("http://www.google.com/recaptcha/api/image?c=" Poleć znajomym + image); EnterToken(new TokenEventArgs(tokenImg)); Niestety to jeszcze nie koniec, co prawda token się wyświetli ale najprawdopodobniej ten pierwszy hash o którym pisaliśmy będzie potrzebny. Za jego losowanie odpowiada: String image = Regex.Match(challenge, "challenge\\s*:\\s*'([^']+)'").groups[1].value; Ten kod dajemy np w: String request = "&code=" + TokenText + // to normalne "&recaptcha_challenge_field=" + image + // ten długi hash "&recaptcha_response_field="; 6. UPLOAD Upload jest niezbędny w działaniu P2M, dlatego w miarę jasno postaram się wyjaśnić jego działanie w Yg. Standardowo jak w poprzednich tutorialach będziemy potrzebować log z HttpAnalyzera. Włączamy program i klikamy w zieloną strzałkę.

18 "18 "18 Logujemy się na interesujący nas host i wysyłamy wiadomość wraz z załącznikiem na jakiś adres. Po wysłaniu wiadomości zatrzymujemy HttpAnalyzer czerwonym kwadratem obok zielonej strzałki i zapisujemy log aby w wyniku błędu nie stracić danych które uzyskaliśmy. Kolejnym krokiem jest stworzenie nowej funkcji odpowiedzialnej za upload: public override void UploadHTTP(Task zadanie, string[] to, string subject, string text, string file, string attname) { Aby móc wysyłać wiadomości potrzebujemy : String too = ""; foreach (String t in to) too += t + ", ";

19 "19 "19 Odpowiada to za dodawanie adresu w postaci : Przechodzimy do naszego logu, który wykonaliśmy na początku i odszukujemy link który odpowiada za otwarcie okna z nową wiadomością: this.strpage = this.httpclient.getresponse("http://nowy.mail.skrzynka.com/"); Następnie szukamy linku oznaczonego jako POST, sprawdzamy jego zawartość klikając na "Post Data" Przechodzimy do zakładki "Data" po prawej stronie, ukaże nam się okno z danymi, zaznaczamy je i kopiujemy do notatnika.

20 "20 "20 Pomiędzy interesującymi nas danymi będą znajdować się śmieci:

21 "21 "21 Pomijamy je, przesuwając pasek na dół i kopiujemy podobnie wyglądające ciągi jak na początku. Gdy skopiujemy zawartość okna "Post Data" do notatnika musimy wykonać kilka czynności, dokładnie chodzi o wyciągnięcie odpowiednich danych. Będziemy potrzebować tylko te zaznaczona na niebiesko. Gdy dojdziemy do danych dotyczących załącznika pomijamy je, będą one potrzebne w późniejszym etapie. Wyglądają one mniej więcej tak: Content-Disposition: form-data; name="attachment"; filename="desert.jpg" Content-Type: image/jpeg Po wykonaniu powyższych czynności powinniśmy otrzymać kod w postaci: "FormCharset=utf-8&filled=1&selectedAddressBook=Contacts&To=" "&Cc=&Bcc=" "&Subject=" "&Priority=1&SendHTML=1&SaveSent=0" + "&Body=" &filled=1&send=1&startfilterbook=";

22 "22 "22 Dopisujemy dodawanie odbiorcy (too), nazwę tematu (subject) oraz tekst wiadomości (text) : String request = "FormCharset=utf-8&filled=1&selectedAddressBook=Contacts&To=" + too + "&Cc=&Bcc=" + "&Subject=" + subject + "&Priority=1&SendHTML=1&SaveSent=0" + "&Body=" + text + &filled=1&send=1&startfilterbook="; Tworzymy request wraz z załącznikiem korzystając z pominiętej linii: Content-Disposition: form-data; name="attachment"; filename="desert.jpg" Content-Type: image/jpeg Bierzemy z niej nazwę załącznika (zaznaczyłem ją na zielono), następnie dodajemy pomiędzy request, " a ", "", file, attname); this.strpage = this.httpclient.sendfile2(zadanie, "http://mail.skrzynka.com/compose.wssp", request, "attachment", "", file, attname); Na końcu dajemy wyjątek aby upewnić się że dana wiadomość została dostarczona. Strona wyświetla nam informację po wysłaniu wiadomości np : Twoja wiadomość została wysłana Dodajemy ją jako wyjątek: if (this.strpage.contains("twoja wiadomość została wysłana")) throw new Exception(ExceptionClass.strSendingError); }

Inżynieria Programowania Laboratorium 5 Część Wizualna. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 5 Część Wizualna. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 5 Część Wizualna Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 11-05-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach poznamy jeden ze sposobów tworzenia okienkowej aplikacji w

Bardziej szczegółowo

Administracja sklepu

Administracja sklepu Spis treści...3 Logowanie...3 Opcje główne...5 Konfiguracja...5 SEO...6 Opcje...7 Strony...9 Prezentacja produktu... 10 Prezentacja produktów... 11 Wyróżnione produkty... 12 Wyszukiwanie produktów... 13

Bardziej szczegółowo

Zaglądamy do Internetu

Zaglądamy do Internetu Zaglądamy do Internetu 2.2. Przeglądanie Internetu 2.2.1. Uruchamiamy przeglądarkę Przeglądarka to typowy program komputerowy, który sposobem otwierania i zamykania możemy porównać z prostym edytorem

Bardziej szczegółowo

Administracja strony

Administracja strony Spis treści... 2 Logowanie... 2 Opcje główne... 4 Konfiguracja... 4 SEO... 5 Opcje... 6 Strony... 7 Wyszukiwanie stron... 8 Media społecznościowe... 9 Powiadomienia email... 10 Powiadomienia SMS... 11

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird klient poczty e-mail

Mozilla Thunderbird klient poczty e-mail Sylwester Orzeszko Mozilla Thunderbird klient poczty e-mail Alternatywa dla przestarzałego Outlook Expressa i jego następców: Poczta systemu Windows i Poczta usługi Windows Live 2 Spis treści Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Google Tag Manager Nie dla programistów

Google Tag Manager Nie dla programistów Google Tag Manager Nie dla programistów Przewodnik po Google Tag Managerze dla specjalistów marketingu i innych zawodów nie związanych z programowaniem. Przemysław Modrzewski, marketinglab.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe

Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SZABLONU AUKCJI ALLEGRO. "Wooden"

INSTRUKCJA INSTALACJI SZABLONU AUKCJI ALLEGRO. Wooden INSTRUKCJA INSTALACJI SZABLONU AUKCJI ALLEGRO "Wooden" Ostatnia modyfikacja: 26 sierpnia 2013 Podstawowe informacje... 3 Edycja szablonu... 4 2.1. Wgranie plików graficznych na zewnętrzny hosting... 4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski SPIS TREŚCI PLATFORMA INTERNETOWA ABSOLWENT I. Serwis Absolwenta... 2 II. Przygotowanie środowiska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi edicralite

Instrukcja obsługi edicralite Instrukcja obsługi edicralite Pełna kompatybilność z popularnymi przeglądarkami 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Informacje o systemie edicra lite... 4 3. Logowanie 5 4. Tryb edycji 7 5. Okno edycji

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi CMS PHP-FUSION ver. 6.0

Kurs obsługi CMS PHP-FUSION ver. 6.0 Kurs obsługi CMS PHP-FUSION ver. 6.0 Wersja kursu: 1.0 Autor: Jantom's Studio Spis treści Wstęp...3 Struktura kursu...3 Instalacja...3 Rozpoczynamy...3 Instalujemy gada...3 Panel Administratora...5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I 29 listopada 2005 Kurs C# cz. I Daniel Celeda Wersja off-line Junkers 29 listopada 2005 Spis treści 01. "Programowanie" - z czym to się je?... 3 Programowanie czyli tworzenie aplikacji... 3 Algorytm...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi NETPanel 3.0

Instrukcja obsługi NETPanel 3.0 1/29 Spis treści 1. Wstęp...3 Przygotowanie przeglądarki do korzystania z systemu...3 Logowanie do systemu...3 2. Struktura NETPanelu 3.0...4 Menu główne serwisu...4 Zarządzanie zawartością grup...4 Struktura

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu Dumpingowiec

Instrukcja programu Dumpingowiec Instrukcja programu Dumpingowiec Autor: Przemysław Rokicki ul. Wł. Łokietka 47d/16, 81-736 Sopot NIP: 585-135-80-17 Tel. 0501-383-783, e-mail: biuro@dumpingowiec.pl Wersja instrukcji z dnia 2012-07-13

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych 1 Spis treści I) Instrukcja instalacji programu LeftHand na Windows...6 II) Instrukcja rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera

Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera Przygotowane przez: WROcomp 1. Posługiwanie się klawiaturą i myszką Za pośrednictwem klawiatury i myszki komunikujemy się z komputerem. Wprowadzamy pewne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Rejestr Pojazdów 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

komunikator książka adresowa

komunikator książka adresowa komunikator książka adresowa spis treści instrukcja użytkowania panelu hostingowego informacje ogólne / 4 poczta e-mail / 6 książka adresowa / 25 kalendarz / 36 zadania / 47 dysk / 55 ustawienia / 62 konfiguracja

Bardziej szczegółowo

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo

NetSelling - Szybki start

NetSelling - Szybki start NetSelling - Szybki start podręcznik użytkownika Strategie Rozwoju Oprogramowanie: Piotr Kasza i Jakub Derda, Stworzenie marki: Piotr Mendakiewicz i Karolina Tomczak, Manager JV: Piotr Piłasiewicz NETSELLING

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Spis treści 1 Start Logowanie do serwisu... 3 1.1 Opis panelu redaktora... 4 1.2 Menu i mapa... 5 1.2.1 Utwórz lub usuń punkt konstrukcyjny...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi emocni.pl.cms. wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06

Instrukcja obsługi emocni.pl.cms. wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06 Instrukcja obsługi emocni.pl.cms wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06 1 Instrukcja obsługi emocni.pl.cms Wstęp Masz przed sobą instrukcję obsługi emocni.pl.cms. System ten pozwoli Tobie na zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zakupy bez wychodzenia z domu

Zakupy bez wychodzenia z domu Zakupy bez wychodzenia z domu USŁUGI INTERNETOWE SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo