Regulamin Administratora Strony: System KW S.A. Aukcje Elektroniczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Administratora Strony: System KW S.A. Aukcje Elektroniczne"

Transkrypt

1 Regulamin Administratora Strony: System KW S.A. Aukcje Elektroniczne Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Administrator Strony 1 Definicje Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach, mający prawo do wykorzystywania Systemu KW S.A. Aukcje Elektroniczne oraz udostępniający System KW S.A. Aukcje Elektroniczne do korzystania Organizatorowi Aukcji i Kontrahentowi, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Adres strony Internetowej Adresy strony internetowej, poprzez którą możliwy jest dostęp do Systemu KW S.A. Aukcje Elektroniczne: https://aukcje-kw.coig.biz/ Aukcja Elektroniczna Postępowanie, prowadzone przez Organizatora Aukcji za pomocą Systemu KW S.A. Aukcje Elektroniczne, którego celem jest wyłonienie Kontrahenta, który złożył najkorzystniejszą Ofertę. Aukcja może stanowić samodzielny tryb postępowania (ustawa Prawa Zamówień Publicznych określa ten tryb mianem licytacji ) lub zakończenie innego trybu (np. przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z ogłoszenia). Dopuszcza się także inne aukcje, czyli zamówienia przeprowadzane dla podmiotów nie muszących stosować się do ustawy Prawa Zamówień Publicznych. Etap Licytacji Czas trwania Aukcji Elektronicznej (określony przez Organizatora Aukcji), w którym zatwierdzeni Kontrahenci mogą wprowadzać postąpienia. W przypadku Aukcji z Ofertowaniem do Etapu Licytacji zostaną dopuszczeni Kontrahenci, których Oferty złożone podczas Etapu Ofertowania zostały zaakceptowane przez Organizatora Aukcji. W przypadku Aukcji z Dogrywką, etap ten może zostać przedłużony poprzez Mechanizm Automatycznego Przedłużania Aukcji. Końcem tego etapu jest Termin Zamknięcia. Etap Ofertowania W przypadku Aukcji z Ofertowaniem czas trwania Aukcji Elektronicznej (określony przez Organizatora Aukcji) przed rozpoczęciem Etapu Licytacji, w którym zatwierdzeni Kontrahenci mogą wprowadzać Oferty podlegające weryfikacji przez Organizatora Aukcji. Do Etapu Licytacji zostaną dopuszczeni Kontrahenci, których Oferty zostały zaakceptowane przez Organizatora Aukcji

2 Etap Ogłoszenia Czas, od którego specyfikacja aukcji będzie widoczna dla wszystkich użytkowników Systemu KW S.A. Aukcje Elektroniczne w przypadku Aukcji Otwartej z ogłoszeniem lub tylko dla przydzielonych użytkowników w przypadku Aukcji Zamkniętej z ogłoszeniem. Hasło Niejawny ciąg znaków dający Organizatorowi Aukcji, Obserwatorowi bądź Kontrahentowi dostęp do Systemu KW S.A. Aukcje Elektroniczne. ID Użytkownika Nazwa nadana indywidualnie każdemu uczestnikowi (Organizatorowi Aukcji, Obserwatorowi czy Kontrahentowi), umożliwiająca mu korzystanie z Systemu Aukcje Elektroniczne. Instrukcja Obsługi Systemu Aukcje Elektroniczne Dostępny pod Adresem Strony Internetowej zespół procedur (sposobów postępowań) określający czynność lub sekwencję czynności zmierzający do osiągnięcia zamierzonego rezultatu działania Systemu Aukcje Elektroniczne. Komunikat Pytania i uwagi przesyłane do Organizatora Aukcji w czasie trwania Aukcji Elektronicznej przez Kontrahenta w związku z trwającą Aukcją Elektroniczną oraz wszelkie odpowiedzi i oświadczenia składane przez Organizatora Aukcji. Kontrahent Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która bierze udział w Aukcji Elektronicznej poprzez składanie Ofert zbycia (w przypadku aukcji kupna) bądź zakupu (w przypadku aukcji sprzedaży) Produktów za pomocą Systemu Aukcje Elektroniczne. Krok Postąpienia Minimalna/maksymalna wielkość, o którą mogą różnić się kolejne Oferty Kontrahenta podczas Etapu Licytacji. Mechanizm Automatycznego Przedłużania Aukcji Mechanizm zmiany (przedłużenia) terminu zakończenia aukcji o n minut od czasu wystąpienia udanego postąpienia, przy czym mechanizm ten uruchamiany jest w okresie na n minut przed aktualną datą zakończenia Aukcji w przypadku Aukcji Otwartej z Dogrywką i Aukcji Zamkniętej z Dogrywką. Obserwator Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wskazana przez Organizatora Aukcji, która może obserwować przebieg Aukcji Elektronicznej bez możliwości zmiany danych oraz wpływu na przebieg Aukcji Elektronicznej. O utworzeniu dostępu do Systemu Aukcje Elektroniczne dla Obserwatora decyduje Organizator Aukcji

3 Oferta Elektroniczne oświadczenie woli Kontrahenta złożone Organizatorowi Aukcji w czasie trwania Aukcji Elektronicznej, którego przedmiotem jest zawarcie umowy kupna - sprzedaży Produktów, zgodnie z warunkami podanymi przez Organizatora Aukcji w ogłoszeniu i zgodnie z warunkami oferowanymi podczas Etapu Ofertowania lub zalicytowanymi podczas Etapu Licytacji przez Kontrahenta w czasie trwania Aukcji Elektronicznej. Okres bez oferty W przypadku Aukcji z Dogrywką, okres przed zakończeniem Etapu Licytacji, w czasie którego nie następuje złożenie Oferty przez żadnego Kontrahenta, w wyniku czego nie zostaje uaktywniony Mechanizm Automatycznego Przedłużenia Aukcji. Organizator Aukcji Kompania Węglowa S.A. Postąpienie Skuteczne odnotowanie w Systemie Aukcje Elektroniczne podczas Etapu Licytacji kolejnej Oferty dla konkretnego Produktu. Produkt Oferowane przez Kontrahenta rzeczy, prawa lub usługi, które mogą być przedmiotem Aukcji Elektronicznej. Regulamin Niniejszy regulamin Systemu Aukcje Elektroniczne. Rodzaj Aukcji Elektronicznej Jeden z niżej wymienionych rodzajów Aukcji Elektronicznej: a) aukcja zamknięta z dogrywką to rodzaj aukcji, w której Organizator Aukcji w momencie zgłoszenia Aukcji Elektronicznej podaje zamkniętą listę Kontrahentów, a Aukcja Elektroniczna widoczna jest tylko dla zatwierdzonych Kontrahentów oraz Obserwatorów aukcji, z uwzględnieniem mechanizmu automatycznego przedłużania aukcji w końcowym etapie jej trwania w momencie postąpienia któregoś z Kontrahentów. Długość końcowego etapu oraz czas przedłużenia określa w tym wypadku Organizator Aukcji za pomocą parametru Dogrywka b) aukcja zamknięta bez dogrywki to rodzaj aukcji, w której Organizator Aukcji w momencie zgłoszenia Aukcji Elektronicznej podaje zamkniętą listę Kontrahentów, a Aukcja Elektroniczna widoczna jest tylko dla zatwierdzonych Kontrahentów oraz obserwatorów aukcji, przy czym określony jest ostateczny czas zakończenia Aukcji; c) aukcja otwarta z dogrywką - 3 -

4 to rodzaj aukcji, w której Organizator Aukcji w momencie zgłoszenia Aukcji Elektronicznej podaje listę Kontrahentów, przy czym istnieje możliwość zgłaszania się innych dodatkowych Kontrahentów zarejestrowanych w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców, poprzez Portal Dostawcy LDO, a Aukcja Elektroniczna jest widoczna w systemie: do momentu rozpoczęcia Etapu Licytacji dla wszystkich użytkowników Systemu Aukcje Elektroniczne, od momentu rozpoczęcia Etapu Licytacji tylko dla Kontrahentów, którzy zostali zatwierdzeni do udziału w danej Aukcji; W aukcji otwartej z dogrywką obowiązuje mechanizm automatycznego przedłużania aukcji w końcowym etapie jej trwania w momencie postąpienia któregoś z Kontrahentów. Długość końcowego etapu oraz czas przedłużenia określa w tym wypadku Organizator Aukcji za pomocą parametru Dogrywka ; d) aukcja otwarta bez dogrywki to rodzaj aukcji, w której Organizator Aukcji w momencie zgłoszenia Aukcji Elektronicznej podaje listę Kontrahentów, przy czym istnieje możliwość zgłaszania się innych dodatkowych Kontrahentów zarejestrowanych w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców, poprzez Portal Dostawcy LDO, a Aukcja Elektroniczna jest widoczna w systemie: do momentu rozpoczęcia Etapu Licytacji dla wszystkich użytkowników Systemu Aukcje Elektroniczne, od momentu rozpoczęcia Etapu Licytacji tylko dla Kontrahentów, którzy zostali zatwierdzeni do udziału w danej Aukcji; W aukcji otwartej bez dogrywki Organizator Aukcji określa ostateczny czas jej zakończenia; System Aukcje Elektroniczne Dostępny za pośrednictwem protokołu http i https stron WWW wraz z infrastrukturą techniczną, do których autorskie prawa majątkowe posiada Administrator Strony, a do którego Organizator Aukcji oraz Kontrahent uzyskuje dostęp i może wykorzystywać do nabywania bądź zbywania Produktów. Termin Ogłoszenia Data określająca rozpoczęcie Etapu Ogłoszenia Aukcji Elektronicznej. Termin Ofertowania W przypadku Aukcji z Ofertowaniem data określająca rozpoczęcie i zakończenie Etapu Ofertowania. Termin Otwarcia Data określająca rozpoczęcia Etapu Licytacji Aukcji Elektronicznej. Termin Zamknięcia W przypadku Aukcji Otwartej bez Dogrywki lub Zamkniętej bez Dogrywki określa definitywny koniec Etapu Licytacji. W Przypadku Aukcji Otwartej z Dogrywką lub Zamkniętej z Dogrywką określa przewidziany czas zakończenia Etapu Licytacji, z tym - 4 -

5 zastrzeżeniem, że może on ulec zmianie w wyniku zadziałania Mechanizmu Automatycznego Przedłużania Aukcji. Użytkownik Systemu Aukcje Elektroniczne Każda osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wyświetlająca za pomocą stosownej przeglądarki Stronę Internetową Systemu Aukcje Elektroniczne. Warunki Wywoławcze / Cena Wywoławcza Warunki (bądź tylko cena, jeśli nie jest to Aukcja Wielowarunkowa), określone do konkretnej Aukcji Elektronicznej, które widoczne są podczas Etapu Licytacji jako oferta aktualnie najlepsza, do momentu wysłania pierwszej Oferty przez dowolnego Kontrahenta. Zalogowany Użytkownik Systemu Aukcje Elektroniczne Każda osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która posiada ID Użytkownika oraz Hasło w Systemie Aukcje Elektroniczne 2 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych i znajduje się pod Adresem Strony Internetowej: https://aukcje-kw.coig.biz/. 2. Regulamin zawiera postanowienia regulujące prawa i obowiązki Organizatora Aukcji, Kontrahenta oraz Administratora Strony, a w szczególności dopuszczenie Organizatora Aukcji oraz Kontrahenta do udziału w Aukcji Elektronicznej. 3. Dokładne zasady współpracy między Administratorem Strony a Organizatorem Aukcji są regulowane poprzez Umowę zawartą pomiędzy Administratorem Strony a Organizatorem Aukcji. 4. Administrator Strony nie jest stroną między Organizatorem Aukcji a Kontrahentem. 5. Administrator Strony nie dokonuje zakupu oferowanych przez System Aukcje Elektroniczne Produktów. 6. Administrator Strony nie ma wpływu i możliwości ingerencji w przebieg Aukcji Elektronicznej i jednocześnie na to, kto zwycięży w danej Aukcji Elektronicznej. 7. Administrator Strony zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Informacje o takiej zmianie będą każdorazowo zamieszczane na Stronie Internetowej. Zmiany Regulaminu nie dotyczą Aukcji Elektronicznych już umieszczonych w Systemie Aukcje Elektroniczne. 8. Aby móc korzystać z Systemu Aukcje Elektroniczne bez problemów, konieczne jest spełnienie następujących wymagać sprzętowych: 1) Komputer z dostępem do Internetu, 2) Przeglądarka internetowa: - 5 -

6 Internet Explorer 6.0 lub wyższa Mozilla Firefox 1.04 lub wyższa 3) Włączona obsługa JavaScript i obiektów ActiveX. 3 Rejestracja w Systemie Aukcje Elektroniczne 1. Rejestracja w Systemie Aukcje Elektroniczne nie jest równoznaczna z aktywacją w tym systemie. 2. Kontrahent z tytułu udziału w Aukcji nie ponosi opłat na rzecz Administratora Strony. 4 Przedmiot i warunki Aukcji Elektronicznej 1. Przedmiotem Aukcji Elektronicznej mogą być tylko te Produkty, które nie podlegają wyłączeniu z obrotu na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. 2. Administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności za: 1. Jakość, bezpieczeństwo lub legalność Produktów sprzedawanych/kupowanych w ramach Aukcji Elektronicznych, 2. Prawdziwość i rzetelność opisu Produktów sprzedawanych/kupowanych w ramach Aukcji Elektronicznych, 3. Zdolności Kontrahentów do kupna/sprzedaży Produktów, 4. Treść wewnętrznych regulaminów KW S.A. oraz ich zgodność z przepisami, a w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych, 5. Brak regulaminów KW S.A. w zakresie prowadzonych postępowań, 6. Zgodność prowadzonych postępowań przez KW SA w Systemie KW S.A. Aukcje Elektroniczne z ustawą Prawo zamówień publicznych. 7. Wypłacalności Organizatora Aukcji. 3. Ponadto, Administrator Strony oraz jego przedstawiciele i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek umowę zawartą za pomocą Systemu Aukcje Elektroniczne, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z Produktami nabywanymi/sprzedawanymi w ramach Systemu Aukcje Elektroniczne, również te dotyczące niezgodności Produktów z opisem oraz wysokości ofert cenowych. 4. Parametry Aukcji Elektronicznej są indywidualnie ustalane przez Organizatora Aukcji dla każdej Aukcji Elektronicznej. 5. Parametry, o których mowa w ust. 4 to: Cena Wywoławcza, sposób punktacji (w przypadku aukcji ocenianych za pomocą systemu punktowego), wysokość Kroku Postąpienia, liczba Etapów Aukcji Elektronicznej i czas ich trwania, Termin Otwarcia, Termin Ofertowania i Termin Zamknięcia Aukcji Elektronicznej. 6. Jeżeli Kontrahent decyduje się wziąć udział w Aukcji Elektronicznej, w której prawo zobliguje go do użycia podpisu elektronicznego (podpisu weryfikowanego ważnym - 6 -

7 certyfikatem kwalifikowanym), Kontrahent jest zobowiązany do samodzielnego podjęcia niezbędnych czynności w celu zakupienia takiego podpisu. 5 Utworzenie i przebieg Aukcji Elektronicznej 1. Organizator Aukcji przeprowadza wstępną kwalifikację Kontrahentów na podstawie warunków dopuszczających do Aukcji zawartych w ogłoszeniu. Organizator Aukcji jest jedynym odpowiedzialnym za przeprowadzanie wstępnej kwalifikacji. 2. W przypadku Aukcji z ofertowaniem jedynym odpowiedzialnym za weryfikację Ofert składanych przez Kontrahentów w Etapie Ofertowania jest Organizator Aukcji. 3. Organizator Aukcji ma prawo zwrócić się do Administratora Strony z wnioskiem o przerwanie i zakończenie Aukcji Elektronicznej, w przypadku, gdy stwierdzi, że: a. Działania w Systemie Aukcje Elektroniczne dokonuje osoba nieuprawniona, b. Kontrahent narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, c. W związku z Aukcją Elektroniczną zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa albo działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. 4. W przypadku uwzględnienia przez Administratora Strony wniosku, o którym mowa w ust. 2, decyzje, co do dalszego postępowania podejmuje Organizator Aukcji. 5. Podczas Etapu Licytacji oferty składane przez Kontrahentów podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny (bądź na podstawie punktacji w przypadku aukcji ocenianych za pomocą systemu punktowego). Każda kolejna Oferta Kontrahenta różni się od poprzedniej co najmniej o Krok Postąpienia. W przypadku, gdy cena Oferty Kontrahenta osiągnie poziom równy Krokowi Postąpienia, Kontrahent w dalszej licytacji (o ile możliwość dalszej licytacji przewidują warunki Aukcji), nie jest związany wielkością Kroku Postąpienia. 6. W Systemie Aukcje Elektroniczne podczas Etapu Licytacji, przed wysłaniem do serwera Oferty, wyskakuje okno z zapytaniem czy wpisana Oferta jest poprawna. Dlatego też Kontrahent ponosi odpowiedzialność za poprawność złożonej Oferty. Po zatwierdzeniu poprawności Oferty w wyskakującym oknie, System Aukcje Elektroniczne nie przewiduje późniejszej możliwości poprawy oczywistej pomyłki pisarskiej. 7. Złożenie najkorzystniejszej ekonomicznie Oferty, w czasie trwania Aukcji Elektronicznej nie jest gwarancją uzyskania zamówienia. Decyzje w tej sprawie leżą zawsze w kwestii Organizatora Aukcji działającego zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i/lub z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień. 8. Bezpośrednio po zakończeniu Aukcji Elektronicznej Organizator Aukcji może sporządzić w Systemie Aukcje Elektroniczne Protokół z Aukcji Elektronicznej. 9. Kontrahent ma możliwość sporządzenia własnego Protokołu z udziału w Aukcji do momentu usunięcia tej Aukcji z Systemu Aukcje Elektroniczne. Decyzję o usunięciu - 7 -

8 Aukcji z Systemu Aukcje Elektroniczne podejmuje każdorazowo Organizator Aukcji. Po usunięciu Aukcji z Systemu Aukcje Elektroniczne Protokół z udziału w Aukcji nie będzie dostępny. 6 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność w Systemie Aukcje Elektroniczne 1. Transmisja danych w toku Aukcji zabezpieczona jest bezpiecznym protokołem SSL. 2. Organizator Aukcji przydziela Obserwatorowi i każdemu z zakwalifikowanych Kontrahentów ID Użytkownika. 3. Ze względów bezpieczeństwa Obserwator i Kontrahent samodzielnie ustalają Hasła i nie są one znane ani Administratorowi Strony ani Organizatorowi Aukcji. 4. Obserwator Aukcji oraz Kontrahent posiadają dwa Hasła do logowania oraz do licytacji. 5. Obserwator Aukcji oraz Kontrahent odpowiadają za poufność i bezpieczeństwo przechowywania ID Użytkownika oraz Haseł. 6. Każdy użytkownik Systemu Aukcje Elektroniczne posiadający ID Użytkownika oraz Hasła ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i wszelkie zaniechania. 7. W przypadku utraty ID Użytkownika wraz z Hasłami, ujawnienia ich osobie nieuprawnionej lub uzasadnionego podejrzenia takiego ujawnienia, Obserwator bądź Kontrahent ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora Aukcji. 8. W przypadku, o którym mowa w paragrafie 6 ust. 7, Obserwator Aukcji niezwłocznie dokona blokady dostępu do Systemu Aukcje Elektroniczne. 9. Administrator Strony ma prawo zablokować dostęp do Systemu Aukcje Elektroniczne Organizatorowi Aukcji bądź Kontrahentowi także w przypadku: 1. Naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, 2. Rozwiązania Umowy z Organizatorem Aukcji, 3. Wszczęcia w stosunku do Organizator Aukcji a bądź Kontrahenta postępowania upadłościowego, 4. Gdy Organizator Aukcji nie zapłacił Administratorowi Strony należnego wynagrodzenia. 10. Organizator Aukcji bądź Kontrahent zostanie niezwłocznie powiadomiony o dokonanej blokadzie dostępu do Systemu Aukcje Elektroniczne. 11. Regulacje dotyczące ID Użytkownika oraz Haseł mają odpowiednie zastosowanie do Obserwatora. 12. Administrator Strony nie jest odpowiedzialny za: 1. Działanie globalnej sieci Internet, 2. Działanie lokalnego łącza Internetowego Organizatora Aukcji, Obserwatora oraz Kontrahenta, 3. Działanie sprzętu teleinformatycznego Kontrahenta, 4. Treść ogłoszenia na Stronie Internetowej oraz innych oświadczeń i dokumentów Organizatora Aukcji, - 8 -

9 5. Treść wewnętrznych regulaminów KW S.A. oraz ich zgodność z przepisami, a w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych, 6. Brak regulaminów KW S.A. w zakresie prowadzonych postępowań, 7. Zgodność prowadzonych postępowań przez KW SA w Systemie KW S.A. Aukcje Elektroniczne z ustawą Prawo zamówień publicznych. 8. Wszelkie działania i zaniechania Organizatora Aukcji bądź Kontrahenta, 9. Konsekwencje wynikające z niezastosowania się do wymagań technicznych, Regulaminu oraz Instrukcji Obsługi Systemu Aukcje Elektroniczne. 7 Postanowienia końcowe 1. Administrator Strony dołoży należytej staranności, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie Systemu Aukcje Elektroniczne. 2. W przypadku awarii technicznej Systemu Aukcje Elektroniczne, uniemożliwiającej prawidłowy przebieg Aukcji Elektronicznej, Administrator Strony zobowiązuje się do powtórzenia bez pobierania dodatkowego wynagrodzenia Aukcji Elektronicznej w terminie uzgodnionym z Organizatorem Aukcji. 3. Administrator Strony zastrzega sobie prawo do okresowego wstrzymywania dostępu do Systemu Aukcje Elektroniczne w celu dokonywania napraw bądź konserwacji sprzętu, a także z powodu innych przyczyn technicznych. W takiej sytuacji, Administrator Strony zawiadomi Organizatora Aukcji oraz Kontrahenta o przewidywanym terminie wstrzymania dostępu do Systemu Aukcje Elektroniczne, nie później niż 1 dzień przed planowaną naprawą czy konserwacją sprzętu. 4. Administrator Strony nie odpowiada za niedostępność Adresu Strony Internetowej spowodowaną okolicznościami od siebie niezależnymi i nie pozostającymi pod jego bezpośrednią kontrolą, jak również za wszelkie szkody wynikłe z takich zdarzeń

REGULAMIN AUKCJI ELEKTRONICZNEJ w zamówieniach publicznych w TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna

REGULAMIN AUKCJI ELEKTRONICZNEJ w zamówieniach publicznych w TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna Załącznik do Zarządzenia nr 42/2014 Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego TAURON Wydobycie S.A. z dnia 17.04.2014 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania REGULAMINU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ w zamówieniach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR REGULAMIN AUKCJI I LICYTACJI ELEKTRONICZNYCH

Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR REGULAMIN AUKCJI I LICYTACJI ELEKTRONICZNYCH Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR REGULAMIN AUKCJI I LICYTACJI ELEKTRONICZNYCH Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SPIS TREŚCI Dział I PRZEPISY OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Regulamin korzystania z serwisu www.azam.pl 1 Zasady ogólne Definicje użyte w poniższym regulaminie 1. Aukcja elektroniczna tryb udzielenia zamówienia, na podstawie art. 4. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

Bardziej szczegółowo

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

Terminy użyte w regulaminie oznaczają: Terminy użyte w regulaminie oznaczają: Logintrade Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, 54-620 Wrocław, ul. Drohobycka 27/8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o. I. Definicje: 1. Dostawy nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Przyjęta przez Zarząd Główny IFMSA-Poland 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej

Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej 1 Definicje Zamawiający METALZBYT Sp. z o.o. właściciel Platformy Zakupowej, który przesyła zapytania ofertowe oraz zbiera oferty handlowe. Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do internetowego serwisu lokatorów S_net

Regulamin dostępu do internetowego serwisu lokatorów S_net Regulamin dostępu do internetowego serwisu lokatorów S_net Postanowienia ogólne 1 1. S_ net - elektroniczny serwis obsługi lokatorów służący celom informacyjnym i kontrolnym stanów na kontach lokalowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Prymus.info

Regulamin - Prymus.info Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania zakupów w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Skwierzynie. Strona 1

Regulamin dokonywania zakupów w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Skwierzynie. Strona 1 REGULAMIN ZAKUPÓW w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skwierzynie (tekst ujednolicony z dnia 06.07.2016 r.) I. Definicje: 1. Dostawy nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ 1. ZAMAWIAJĄCY: Datacomp_użytkownik testowy Grzegórzecka 79 31-559 Kraków 2. TRYB POSTĘPOWANIA: Postępowanie prowadzone będzie w trybie licytacji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N dostępu do usługi internetowej E-KartaLokalu w Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Płocku.

R E G U L A M I N dostępu do usługi internetowej E-KartaLokalu w Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Płocku. R E G U L A M I N dostępu do usługi internetowej E-KartaLokalu w Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Płocku. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin uwzględnia następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Warunki Udziału w Aukcji Elektronicznej na:

REGULAMIN. Warunki Udziału w Aukcji Elektronicznej na: REGULAMIN Warunki Udziału w Aukcji Elektronicznej na: Wykonanie audytu energetycznego procesu technologicznego w zakresie odzysku (zawrotu) kondensatu z wybranych wytwórni produkcyjnych w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej Grupy TAURON

Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej Grupy TAURON Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej Grupy TAURON 1 Definicje Administrator Bazy Wykonawców (Administrator) pracownik Organizatora odpowiedzialny za zarządzanie Bazą Wykonawców, w tym za akceptowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin EPZ z dnia

Regulamin EPZ z dnia Regulamin EPZ z dnia 04.01.2016 Niniejszy regulamin służy do określenia ról stron korzystających z elektronicznej platformy zapytań EPZ oraz definiuje podstawowe pojęcia i procesy spotykane w toku elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA.

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. (wersja z 15.07.2010) Korzystanie z portalu logistycznego PESA możliwe jest jedynie po uprzedniej akceptacji Ogólnych Warunków Korzystania z Portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Urząd Miasta i Gminy Gniew Plac Grunwaldzki Gniew NIP:

OGŁOSZENIE. Urząd Miasta i Gminy Gniew Plac Grunwaldzki Gniew NIP: OGŁOSZENIE z dnia 01.03.2007 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMAWIANIA USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH. w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALURG" w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

REGULAMIN ZAMAWIANIA USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH. w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALURG w DĄBROWIE GÓRNICZEJ Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalurg" REGULAMIN ZAMAWIANIA USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALURG" w DĄBROWIE GÓRNICZEJ RP-OSONGoNCk 1- Niniejszy regulamin określa zasady i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kanclerza Nr 112/2017 z dnia 9 maja 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kanclerza Nr 112/2017 z dnia 9 maja 2017 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Komisja przetargowa, zwana dalej,,komisją, w trakcie pracy zobowiązana jest kierować się przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

1. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych

1. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych 1. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych W punkcie 2. niniejszej instrukcji znajduje sie opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych na komplety. Aby przystąpić do aukcji elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku.

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Gliwic. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych

Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem https://aukcje-khw.coig.biz/

Bardziej szczegółowo

1. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych na komplety... 17

1. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych na komplety... 17 1. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych... 2 2. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych na komplety... 17 1 1. Opis postępowania dla uczestników aukcji spotowych Aby przystąpić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania dla kontrahentów biorących udział w aukcjach na zakup

Instrukcja postępowania dla kontrahentów biorących udział w aukcjach na zakup Instrukcja postępowania dla kontrahentów biorących udział w aukcjach na zakup Aby przystąpić do aukcji elektronicznej na zakup, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA. Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok

REGULAMIN KORZYSTANIA. Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok Racibórz, lipiec 2014 REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA e-bok Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin frontin.pl 1. Postanowienia ogólne

Regulamin frontin.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin frontin.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa: a) zasady korzystania z Serwisu, b) warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną, c) warunki zawierania i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Semmelrock Extranet

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Semmelrock Extranet Regulamin korzystania z serwisu internetowego Semmelrock Extranet Aktualizacja: 1 Luty 2013r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacje ogólne i definicje... 3 3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 [ZNACZENIE OKREŚLEŃ UŻYTYCH W REGULAMINIE] Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 [ZNACZENIE OKREŚLEŃ UŻYTYCH W REGULAMINIE] Użyte w regulaminie określenia oznaczają: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 [ZNACZENIE OKREŚLEŃ UŻYTYCH W REGULAMINIE] Użyte w regulaminie określenia oznaczają: a) REGULAMIN niniejszy dokument; b) KANCELARIA Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji na transport węgla

Opis postępowania dla uczestników aukcji na transport węgla Opis postępowania dla uczestników aukcji na transport węgla Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem https://aukcje-pgg.coig.biz/

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska Warszawa 10.05.2010r. Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Zakres. Postanowienia Regulaminu korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania zakupów

Regulamin dokonywania zakupów Strona 1 z 6 Data wydania Spis treści: I. DEFINICJE... 2 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ZAMÓWIENIA I UMOWY... 5 IV. CENA... 5 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE... 5 VI. ZAŁĄCZNIKI... 6 Strona 2 z 6 I. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 2 Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1 Definicje. 2 Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Regulamin usługi Nuadu (dostępny na stronie www) 1 Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowego serwisu Nuadu przez Użytkowników. 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW

Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW Na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 rok o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usług Promocyjnych

Regulamin Usług Promocyjnych Regulamin Usług Promocyjnych I. Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamy i promocji Obiektów Turystycznych w ramach serwisu internetowego byway.pl. II. Definicje Usługodawca właściciel

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium

Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium 1. Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego Regulaminu (dalej jako Regulamin) jest określenie zasad i warunków współpracy pomiędzy Administratorem

Bardziej szczegółowo

NIP: 661-11-53-598; REGON: 290707890. ogłasza aukcję elektroniczną na dostawę: Wspólny słownik zamówień (CPV)-pozycja 25245100-1

NIP: 661-11-53-598; REGON: 290707890. ogłasza aukcję elektroniczną na dostawę: Wspólny słownik zamówień (CPV)-pozycja 25245100-1 PT-2371/5/04 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Wardyńskiego 32. NIP: 661-11-53-598; REGON: 290707890 ogłasza aukcję elektroniczną na dostawę:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta w Wodociągach i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

2 z 5 2015-10-09 15:01

2 z 5 2015-10-09 15:01 1 z 5 2015-10-09 15:01 Kluki: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 268592-2015; data zamieszczenia: 09.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Systemu Czynszowego

Regulamin Internetowego Systemu Czynszowego Regulamin Internetowego Systemu Czynszowego E-KARTOTEKA 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a) E-KARTOTEKA Internetowy System Czynszowy służący do udostępniania danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW I USŁUG OBCYM WYKONAWCOM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ USTRONIE W RADOMIU

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW I USŁUG OBCYM WYKONAWCOM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ USTRONIE W RADOMIU REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW I USŁUG OBCYM WYKONAWCOM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ USTRONIE W RADOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Ustronie, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

1. Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych- szkody górnicze Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych- szkody

1. Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych- szkody górnicze Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych- szkody 1. Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych- szkody górnicze... 2 2. Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych- szkody górnicze na komplety... 20 1 1. Opis postępowania dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Spis treści 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 3 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4 4. Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-05-21 14:32 Grudziądz: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z PODSTAWOWYM OPROGRAMOWANIEM DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU - CZĘŚĆ III Numer ogłoszenia: 120860-2015; data zamieszczenia: 21.05.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Zakupowej

Regulamin Platformy Zakupowej Regulamin Platformy Zakupowej Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych SA w Toruniu 1. Definicje: Terminy użyte w regulaminie oznaczają: TZMO S.A. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA 1 [Postanowienia wstępne] 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego Łatwa Ratka dostępnego pod domeną (http://www.latwaratka.pl),

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne

1 Postanowienia wstępne REGULAMIN 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Programu Partnerskiego Travelsupport jest Travelsupport.pl. 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim Travelsupport,

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji zwykłych

Opis postępowania dla uczestników aukcji zwykłych Opis postępowania dla uczestników aukcji zwykłych Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem https://aukcje-kw.coig.biz/ - tak jak

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 12 września 2016 roku REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIA PORTALU. udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Postanowienia ogólne

KORZYSTANIA PORTALU. udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZPITALNEGO PORTALU E- SZPITAL 1 1. Regulamin określa warunki korzystania ze Szpitalnego Portalu e-szpital udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów (zwanym dalej Szpitalem).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI AUKCJI INTERNETOWYCH MULTIDEALER Z CENĄ MINIMALNĄ NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI AUKCJI INTERNETOWYCH MULTIDEALER Z CENĄ MINIMALNĄ NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI AUKCJI INTERNETOWYCH MULTIDEALER Z CENĄ MINIMALNĄ NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH I. Słownik pojęć Spółka Papis i Wspólnicy Sp. Jawna, 62-030 Luboń, ul. Armii Poznań 37 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W SPÓŁCE KOMUNALNEJ ŻUKOWO SP. Z O.O. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W SPÓŁCE KOMUNALNEJ ŻUKOWO SP. Z O.O. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W SPÓŁCE KOMUNALNEJ ŻUKOWO SP. Z O.O. Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta w Spółce Komunalnej Żukowo Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 9/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU E-USŁUGI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU E-USŁUGI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU E-USŁUGI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Operator Spółdzielnia Mieszkaniowa Załęska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego. 1 Informacje ogólne

Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego. 1 Informacje ogólne Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego 1 Informacje ogólne 1. Regulamin niniejszy Regulamin Interaktywnego systemu monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa Centrum Klienta INTER Vision tel. 801 801 082, 22 333 77 33 fax: 22 333 76 51 zdrowotne@interpolska.pl http://www.interpolska.pl REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 3 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA BURAN SP. Z O.O.

Załącznik numer 3 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA BURAN SP. Z O.O. Załącznik numer 3 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 Kodeksu cywilnego NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA BURAN SP. Z O.O. Część ogólna

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne ZASADY DOSTĘPU DO MODUŁU E-BOK, MODUŁU KORESPONDENCJA I. Postanowienia ogólne SERYJNA ORAZ HASŁA NA TELEFON 1 Użyte w Zasadach określenia oznaczają: 1. Moduł - program komputerowy, pozwalający na sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji na sprzedaż złomu

Opis postępowania dla uczestników aukcji na sprzedaż złomu Opis postępowania dla uczestników aukcji na sprzedaż złomu W aukcjach na złom mogą brać udział tylko firmy, które posiadają aktywne konto w Portalu Aukcji Niepublicznych oraz zostały zakwalifikowane do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo