Wyszukiwanie informacji w internecie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyszukiwanie informacji w internecie"

Transkrypt

1 Joanna Papińska-Kacperek Katedra Informatyki UŁ Wyszukiwanie informacji w internecie Materiały dydaktyczne dla studentów I roku Łódź 2006

2 Wyszukiwanie informacji w internecie W internecie jest wiele cennych i potrzebnych informacji. Ale stron www jest tak wiele, Ŝe często trudno jest dotrzeć do właściwych i wiarygodnych stron. Trudno jest ustalić ile jest w sieci witryn, portali i stron łatwiej określić liczbę domen i serwerów. Według badań NEC Research Institute w 1999 roku istniało 800 milionów stron www. W 2002 roku wyszukiwarka Google przechowywała w swoich bazach danych ponad 2 miliardy odnośników 1, a w 2005 było ich juŝ 8 miliardów Najlepiej jeŝeli znamy dokładny adres strony z poszukiwanymi wiadomościami, ale niestety tak jest rzadko. Wtedy naleŝy posłuŝyć się dostępnymi narzędziami słuŝącymi do wyszukiwania informacji. Narzędzia wyszukiwania informacji w Internecie Obecnie stosowane są następujące terminy: wyszukiwarki tekstowe, metawyszukiwarki, multiwyszukiwarki, szperacze, szukacze, katalogi stron internetowych oraz silniki. Spróbujmy to uporządkować. Większość uŝytkowników dzieli wszystkie na trzy grupy: katalogi, wyszukiwarki i specjalisyczne bazy danych. Katalogi stron internetowych Jest to jeden z rodzajów organizacji adresów i kategoryzacji stron internetowych. Są to często moderowane ręcznie, grupowane tematycznie, zbiory adresów internetowych. Autorzy stron lub inne osoby zgłaszają swoje strony do katalogów, zazwyczaj z krótkim opisem, po czym, zwykle po przejrzeniu, strona zostaje wpisana na listę pod danym hasłem. Katalog stron jest strukturą drzewiastą: witryny przypisane są, ze względu na swoją zawartość do poszczególnych kategorii, które dzielą się na kategorie podrzędne. W sieci są obecnie katalogi globalne (np. DMOZ, Yahoo), regionalne (np. na dany kraj jak Wirtualna Polska czy Interia), tematyczne (związane z jedną gałęzią przemysłu, np. katalog stron muzycznych cgm 2 ) oraz katalogi firm (np. polska Panorama Firm 3 ). Największym katalogiem jest DMOZ 4. Tworzony jest przez ochotników z całego świata (kilkadziesiąt tysięcy osób). Cała treść DMOZ jest dostępna jako open content w pliku XML, i moŝna z niej korzystać w dowolnych celach, pod warunkiem, Ŝe umieści się link powrotny na stronę dmoz (szczegóły licencji na stronie ). 1 A. Łamek Ukryty Internet, Magazyn Internet 7/2002 [6] 2 Gazeta myzyczna cgm.pl 3 Panorama Firm 4 Open Directory Project Opracowanie dr inŝ. Joanna Papińska-Kacperek 2

3 W 1992 roku z inicjatywy Rafała Maszkowskiego powstał pierwszy katalog stron znajdujących się w polskim internecie, późniejsze "Polskie Zasoby Sieciowe". Dane przedstawione były wówczas w postaci czystego ASCII. Rok później w związku z rozprzestrzenieniem się standardu HTML katalog obsługiwał juŝ linki hipertekstowe. "Polskie Zasoby Sieciowe" zakończyły swoją działalność w roku A obecnie najbardziej znane to: polska część Open Directory Project Katalog Onet.pl Wirtualna Polska Katalog WOW Hoga Wadą katalogów jest mała liczba zawartych w nich stron w porównaniu z innymi narzędziami oraz długi czas aktualizacji. Powodem są ograniczone ludzkie moŝliwości. Strony internetowe powstają, znikają i zmieniają się, a weryfikacja ich zawartości czy obecności wymaga ponownego odwiedzenia ich przez redaktora. Kolejną wadą jest róŝna interpretacja kategori: tę samą stronę dwie osoby mogą umieścić w róŝnych kategoriach. Co moŝe prowadzić do nieporozumień. Na przykład strona poświęcona grze w szachy moŝe zostać umieszczona przez redaktora katalogu w kategorii sport, natomiast szukający tej strony będzie poszukiwał informacji na ten temat w kategorii gry. Wyszukiwarki internetowe Wyszukiwarka internetowa (ang. search engine) to program lub strona internetowa, której zadaniem jest ułatwienie uŝytkownikom internetu znalezienie informacji w sieci. Określenie wyszukiwarka stosujemy do: stron internetowych serwisów wyszukujących - czyli implementacji oprogramowania wyszukującego działającego z interfejsem WWW ogólnodostępnym dla internautów oprogramowania przeznaczonego do indeksowania i wyszukiwania informacji w sieciach komputerowych: internecie, intranecie. Wyszukiwarki tworzą automatycznie swoje bazy danych o witrynach. MoŜna podzielić je na te oparte na analizie treści strony (tekstowe) oraz oparte na analizie topologii sieci. Wyszukiwarki tekstowe przeszukują internet analizując zawartość stron. Kiedy uŝytkownik poda zapytanie, wyszukiwarka odpowie mu łączami do stron, które uzna, w zaleŝności od uŝytego algorytmu, za najbardziej odpowiednie. Algorytmy te polegają na informacjach podanych w kodach stron, np. na podanych tytułach, nagłówkach i słowach kluczowych. Są zatem bardzo podatne na naduŝycia, przez co uŝytkownik zamiast uŝytecznych informacji dostaje linki na strony nie mające nic wspólnego z jego zapytaniem. śeby przeciwdziałać temu, wyszukiwarki zaczęły stosować analizę topologii sieci. Wtedy stronę Opracowanie dr inŝ. Joanna Papińska-Kacperek 3

4 uwaŝa się za odpowiadającą zapytaniu uŝytkownika, jeśli wiele stron na temat podany w zapytaniu, do niej linkuje. Początkową istotność ustala się na podstawie prostej heurystyki 5, po czym zwykle uŝywa się algorytmu losowego skakania po linkach. Pierwszą wyszukiwarką, która zastosowała zaawansowane algorytmy analizy topologii sieci był Google. Wyszukiwarki oparte na analizie topologicznej są często uwaŝane za bardzo odporne na naduŝycia. Ale częstym zjawiskiem są spam-systemy automatycznej wymiany linków, które mogą oszukać algorytm wyszukiwarki. Inną formą ataku jest stworzenie duŝej liczby gęsto linkowanych stron, z czego wszystkie na ten sam temat. Jest to jednak zadanie trudne i wymagające duŝego nakładu pracy, a modyfikując heurystykę wartości początkowych moŝna znacznie ograniczyć ten proceder. Oprogramowanie wyszukiwarki składa się z dwóch oddzielnych modułów, z których pierwszy odwiedza witryny internetowe, analizując umieszczone na nich teksty, oraz podąŝa za odsyłaczami hipertekstowymi do kolejnych stron. Drugi zaś obsługuje powstającą w ten sposób bazę danych, często nazywaną indeksem. Korzystanie z bazy polega na wpisywaniu poszukiwanych słów i obejrzeniu wyświetlonych wyników w postaci hipertekstowych odsyłaczy do stron, które zawierają wpisane wyraŝenie. Jako pierwsze wyświetlane są adresy witryn, które bardziej odpowiadają zadanemu pytaniu. W skład oprogramowania wyszukiwarki wchodzą: Crawler, Robot, Pająk, Spider lub Bot czyli robot internetowy moduł pobierający dokumenty z sieci. Indekser - program analizujący i oceniający. Searcher - interfejs odpowiadający na zapytania czyli analizator zapytań + moduł prezentacji wyników. Dochodzą do tego: programy konwersji dokumentów, programy archiwizujące repozytorium, programy analizy technik zabronionych [spam], moduły administracyjne. NajwaŜniejszymi algorytmami stosowanymi w wyszukiwarkach są algorytmy oceny relewancji 6 dokumentu względem szukanej frazy oraz algorytmy oceny zawartości strony. Często są strategiczną tajemnicą właściciela wyszukiwarki, przesądzającą o jej skuteczności. Wiadomo o stosowaniu algorytmów: binarnych, waŝenia częstością słów TF, PageRank, In-degree, metody Robertsona i Sparcka-Jonesa (1997), metody Robertsona (1994), modelu Markova, metody bazowej B, liczba wizyt (klikohit) i wielu innych. 5 Heurystyka to metoda znajdowania rozwiązań dla której nie ma gwarancji znalezienia rozwiązania optymalnego 6 Relewancja- związek, zwłaszcza logiczny, z rzeczą, o którą chodzi, relewantny - pozostający w (log.) związku z, odnoszący się do, stosujący się do; dostarczający dowodu słuszności a. niesłuszności sprawy; istotny dla. Opracowanie dr inŝ. Joanna Papińska-Kacperek 4

5 Poprawę relewancji wyników wyszukiwania moŝna uzyskać poprzez grupowanie (clustering), personalizację, weryfikacja pisowni, tzw. stop-words czyli stop listy oraz tezaurus, czyli podpowiedzi. Google to najpopularniejsza wyszukiwarka na świecie. W Polsce podobno 80% uŝytkowników internetu, szukając w sieci informacji, korzysta właśnie z niej. Google zostało załoŝone przez Larry Page'a oraz Sergey a Brina w 1996 roku, jako projekt studencki na Uniwersytecie Stanford. Słowo "googol" to termin matematyczny oznaczający 1 ze 100 zerami, czyli Twórcą tego terminu był 9-letni Milton Sirotta, a spopularyzował go amerykański matematyk i wuj Sirotty, Edward Kasner. W 1998 roku, Page i Brin załoŝyli firmę Google Inc. Wyszukiwarka Google jako pierwsza wprowadziła moŝliwość przeszukiwania nie tylko stron www (czyli plików HTML), ale takŝe dokumentów zapisanych w formacie PDF, a później doszły do nich takŝe teksty zapisane w Wordzie, arkusze Excela, prezentacje wykonane w programie PowerPoint, pliki z rozszerzeniem rtf 7 i pliki postscriptowe (.ps). Rozszerzenia te podawane są w wynikach wyszukiwania obok tytułów plików. MoŜna równieŝ przeszukiwać grafiki (JPG, GIF), grupy dyskusyjne oraz katalogi. Dziś Google to finansowy gigant. W zeszłym roku przychody firmy sięgnęły 6,1 mld USD, a zysk wyniósł 2 mld. Google odnotował w zakończonym 31 marca 2006 roku kwartale obrotowym 79% wzrost przychodów w porównaniu z pierwszym kwartałem 2005 roku. Zamknęły się one kwotą 2,25 mld USD. W styczniu 2006 roku Google wprowadziła na terenie Chin ocenzurowaną wersję wyszukiwarki blokującej dostęp do haseł: Tajwan, Tybet, Dalajlama, prawa człowieka. Chińska wersja udostępnia tylko strony internetowe zaakceptowane przez chińskie Biuro Bezpieczeństwa Publicznego. Protesty wobec polityki firmy Google zorganizowała organizacja Students for Free Tybet pod hasłem No luv 4 Google. Organizacja zachęca do zaprzestania korzystania z usług tej firmy. NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe wszystkie wyszukiwarki działające wcześniej w Chinach (Baidu, Yahoo!, MSN) równieŝ musiały zastosować się do wymagań władz chińskich. W 2006 roku pojawiły się informacje o powstaniu kilku konkurencyjnych do Google wyszukiwarek, jedną z nich jest europejska inicjatywa ograniczenia dominacji USA w internecie Quaero (łac. szukam), czyli projekt europejskiej wyszukiwarki internetowej prowadzony przez firmy Thomson, France Telecom, Siemens AG, Thales, Bertin Technologies, Exalead, Jouve, LTU, Vecsys, Empolis, a wspomagany przez instytuty naukowe Inria, Inra, CNRS, Clips Imag, RWTH Aachen, Uniwersytet Karlsruhe. Najpopularniejszymi na świecie wg Wikipedii są chronologicznie wg daty powstania: Archie (1990 r.), Veronica (1991), JugHead (1991), WWW Wanderer (1992), WebCrawler (1994), AltaVista (1995), MetaCrawler (1995), Google na Uniwersytecie Standforda (pod adresem: 7 Rich Text Format - "wzbogacony" tekst Opracowanie dr inŝ. Joanna Papińska-Kacperek 5

6 (1996), HotBot (1996), Google Google.com - jako niezaleŝna firma (1998), MSN Search (2005). A w Polsce: polski Archie (1994), polski Infoseek ICM (1995), Infoseek Onet (1996), polska AltaVista (1996), NetSprint (2001), Szukacz (2003), Gooru (2004). Polska strona ocenia popularność m.in. wyszukiwarek. Ranking obliczany jest na podstawie procentowej liczby wizyt na polskich witrynach dokonanych z wyszukiwarek uczestniczących w badaniu gemiustraffic. Tabela 1 Wyszukiwarki-silniki - uŝytkownicy z Polski lp Wyszukiwarki-silniki 5.IX IX IX IX IX IX Google 81.2% 82.0% 81.0% 2 Morfeo 9.0% 9.0% 9.3% 3 NetSprint 7.6% 7.3% 7.4% 4 MSN 1.4% 0.6% 1.1% 5 Szukacz 0.3% 0.4% 0.6% 6 Yahoo 0.4% 0.5% 0.5% 7 Altavista 0.1% 0.1% 0.1% Źródło: Ranking.pl [dostęp 2 X 2006] Poza zestawieniem znalazły się: Onet, Gooru, Szookacz, Overture, Askjeeves, Vivisimo, Yandex, Wisenut, Teoma, Fast, AOL, Netoskop, Excite, Looksmart, Hotbot, Ixquick, Search, Premiera, Seznam, Jyxo, Mamma, Netscape, Iwon, About, Dogpile, Webcrawler, Metacrawler poniewaŝ nie osiągnęły wymaganego pułapu 0,1% w ostatnim tygodniu. Trudno jest ustalić popularność wyszukiwarek ale często choć z róŝnymi wynikami, to jednak ich kolejność jest zachowana. Rys.1 RóŜnice w wynikach badań Źródło: M. Górak, Konkurencyjne rankingi wyszukiwarek, [2] Metawyszukiwarki Czasami na zadane pytanie wyszukiwarka nie wyświetli nam Ŝadnego adresu lub będzie ich bardzo mało. Wtedy moŝna skorzystać z metawyszukiwarek. Są to serwisy internetowe, które nie posiadają własnej bazy danych, ale potrafią wysłać nasze zapytanie do kilku lub kilkunastu samodzielnych szperaczy, odebrać je od nich i przedstawić w przejrzystej formie. Opracowanie dr inŝ. Joanna Papińska-Kacperek 6

7 Wadą metawyszukiwarek jest brak dostępu do specyficznych zapytań złoŝonych jakie dają pojedyncze szperacze. Zaletą jest to, Ŝe moŝna zadać jedno pytanie do kilku szperaczy przy odwiedzeniu tylko jednego serwisu. Zaoszczędza to czas i daje moŝliwość przeszukania większej części zasobów internetu. Niektóre metawyszukiwarki dodatkowo opracowują otrzymaną listę wyników: Usuwają powtarzające się adresy i te, które juŝ nie istnieją w internecie, a są jeszcze zapisane w bazie wyszukiwarki. Dodatkowo mogą sortować na róŝne sposoby wyświetloną listę. Przykładami Meta-Search Enginesm są Metacrawler, Ixquick, Copernic. Kolejne przykłady moŝna znaleźć na stronie: Wyszukiarki Invisible Web Spora część materiałów znajdujących się w internecie jest niedostępna bo "niewidzialna" dla wyszukiwarek. Przybywa jednak serwisów, które umoŝliwiają zgłębianie tych ukrytych zasobów. W opracowaniach moŝna teŝ spotkać się z inną nazwą - "Deep Web" (głęboka sieć). W dotarciu do tych mało znanych zasobów sieci pomagają specjalistyczne serwisy. Mogą to być metabazy - zbiory wyłuskanych z sieci kolekcji dotyczących róŝnych obszarów wiedzy, albo teŝ serwisy penetrujące określony obszar sieci, koncentrujące się na jednej tylko dziedzinie. CompletePlanet 8 to metabaza, która daje dostęp do 90 tyś. baz danych i serwisów wyszukiwawczych. MoŜna do nich dotrzeć poprzez katalog tematyczny albo na skróty - po słowie kluczowym. Inny serwis to Direct Search 9 stworzy przez Gary Price z George Washington University, autorytet w dziedzinie ukrytych źródeł. To wciąŝ rosnący zbiór linków prowadzących bezpośrednio do formularzy wyszukiwawczych poszczególnych baz. Price tworzy takŝe dodatkowe zbiory - np. "Speech & Transcript Center" (kolekcja przemówień, głównie politycznych), biznesową "Lists of Lists" (z linkami do rankingów, statystyk i innych zestawień); ponadto kolekcję nagrań audio i wideo oraz "News Center" gromadzący serwisy informacyjne. Infomine 10 to przykład serwisu wyspecjalizowanego. Jest adresowany do środowiska akademickiego, powstał zresztą z inicjatywy pracowników kilku amerykańskich uczelni i bibliotek uniwersyteckich (m.in. University of California i University of Detroit). Gromadzi w swoim katalogu wartościowe materiały przydatne naukowcom i studentom. Są to bazy danych, elektroniczne biuletyny, ksiąŝki, artykuły, archiwa list elektronicznych. W sumie ponad źródeł dotyczących poszczególnych nauk, np. medycyny, nauk humanistycznych, matematycznych itp. Własny serwis mają teŝ bibliotekarze - jest to "Librarians' Index to the Internet" 11 Znajduje się w nim ponad 8,5 tys. wyselekcjonowanych adresów baz. Kolejnym przykładem jest Academic Info CompletePlanet 9 Direct Search 10 Infomine 11 Librarians' Index to the Internet Opracowanie dr inŝ. Joanna Papińska-Kacperek 7

8 W "niewidzialną" część sieci coraz częściej zapuszczają się wyszukiwarki - a to dzięki temu, Ŝe wzbogaca się je o moŝliwość przeszukiwania tekstów zapisanych w róŝnych formatach. Najwięcej takich moŝliwości ma obecnie Google, ale jej konkurenci planują nowe usługi. Formułowanie zapytań do wyszukiwarek RóŜne wyszukiwarki dysponują róŝnymi rodzajami zapytań, jednak pewne zasady są wspólne dla wszystkich narzędzi wyszukujących. Ich znajomość przyspieszy wyszukiwanie właściwych treści. Przedstawione zapytania niejednokrotnie moŝna ze sobą łączyć co daje jeszcze lepsze efekty. Wyszukiwanie według słów kluczowych Najprostszym sposobem zadawania pytania jest wpisanie poszukiwanego wyrazu lub wyrazów określających poŝądaną przez nas informację. Wyszukiwarka lub katalog wyświetli nam listę stron, które zawierają poszukiwane słowo lub słowa, np słowo programista. MoŜe to jednak spowodować wyświetlenie listy zawierającej ponad 1000 adresów, której przejrzenie moŝe stać się czasochłonne. W takim przypadku niektóre szperacze pozwalają na przeszukanie otrzymanych wyników poprzez sformułowanie dodatkowego pytania do bazy, co umoŝliwi zmniejszenie liczby otrzymanych stron i dokładniejsze wyniki wyszukiwania. Na przykład gdy poszukujemy stron internetowych szkół wyŝszych. Na pytanie szkoły baza wyszukiwarki zwróci nam bardzo duŝą listę adresów. Dzięki moŝliwości przeszukania otrzymanych wyników zadajemy ponowne pytanie wyŝsze, ograniczając w ten sposób liczbę otrzymanych wyników. MoŜna podać wiele słów kluczowych, ale nie naleŝy przesadzać z ich liczbą i podać je w dobrej kolejności. Wyniki wyszukiwania programowanie komputerów, będą inne niŝ komputerów programowanie. Niektóre narzędzia i tak nie czytają długich zapytań, np. Google bierze pod uwagę tylko 10 słów i ignoruje pewne typowe wyrazy (na przykład angielskie the i and ), a takŝe niektóre pojedyncze cyfry i litery, poniewaŝ spowalniają one wyszukiwanie, nie zapewniając lepszych wyników. Google informuje szczegółowo o wykluczonych często uŝywanych wyrazach na stronie wyników pod polem wyszukiwania. WaŜna jest kolejność podawanych wyrazów. Wyszukiwanie frazy Wpisanie do wyszukiwarki dwóch słów np. program nauczania spowoduje wyświetlenie stron zawierających słowo program i witryn zawierających wyraz nauczania oraz tych, które zawierają oba słowa. Gdy oba wyrazy umieścić w cudzysłowie, otrzymamy listę zawierającą adresy stron, które w swoim tekście posiadają dwa słowa obok siebie i to w poŝądanej kolejności. 12 Academic Info Opracowanie dr inŝ. Joanna Papińska-Kacperek 8

9 Wyszukiwanie rozmyte Wyszukiwanie rozmyte polega na uwzględnieniu róŝnych form danego wyrazu. W pytaniu podajemy początek wyrazu pozostałą część zastępujemy znakiem? lub *. Znak? zastępuje tylko jedną literę, zaś * zastępuje większą liczbę znaków. Jak widać w podanym przykładzie szukamy ogólnie stron na temat poczty. Jednak gdy wpiszemy słowo poczta to wyszukiwarka wyświetli nam adresy stron zawierających wyraz poczta, a pominie strony zawierające wyrazy poczty, pocztowy itp. W Google znak ~ oznacza synonim, czyli np.wpisując ~program znajdziemy w wynikach równieŝ słowo software, Konieczność występowania wyrazu lub nie Inną moŝliwość dają nam dwa znaki + i koniecznie ze spacją przed znakiem. Pierwszy wymusza wyświetlenie stron, które muszą zawierać wyraz poprzedzony +. Drugi zaś wyklucza strony zawierające dane słowo. Czasem przydaje się, gdy słowo ma kilka znaczeń. Np. gdy szukamy informacji o protokołach sieciowych moŝemy podać zapytanie: protokół dyplomacja. A zapytanie Wojna Światowa +I zapewni nam informacje o I Wojnie. Operatory zaawansowane Zastosowanie ich da nam ograniczanie wyników wyszukiwania do stron z określonych krajów lub domen. Domenę moŝna określić dodając do wyszukiwanego hasła operator,,site Operator ten działa w przypadku domen sieciowych i domen najwyŝszego poziomu. Przykłady: music site:pl, lemur site:org, rekrutacja site:edu.pl, ranking site:google.com MoŜemy jeszcze ograniczać: miejsce strony gdzie mają się znajdować wyszukiwane hasła w tytule lub w jej adresie URL: intitle:"podstawy informatyki", allintitle:podstawy informatyki, inurl: algorytmy struktury, allinurl: algorytmy struktury typ pliku filetype:pdf OR filetype:ppt "boolean searching" link wewnątrz dokumentu link: ki.uni.lodz.pl Opracowanie dr inŝ. Joanna Papińska-Kacperek 9

10 Bibliografia [1] Googling to the Max, UC Berkeley - Teaching Library Internet Workshops [dostęp 1 IX 2006] [2] Górak M., Konkurencyjne rankingi wyszukiwarek, IDG Poland SA [dostęp 2 X 2006] [3] Górak M., Kwietniowy ranking wyszukiwarek, IDG Poland SA [dostęp 1 X 2006] [4] Invisible or Deep Web: What it is, Why it exists, How to find it, and Its inherent ambiguity - UC Berkeley - Teaching Library Internet Workshops [dostęp 1 IX 2006] [5] JaŜdŜewska B., Wyszukiwanie informacji, [dostęp 1 IX 2006] [6] Leszczyński A., Google: Zarabianie na darmowym, Gazeta Wyborcza on-line, [dostęp 1 IX 2006] [7] Łamek A., Ukryty Internet, Magazyn Internet 7/2002, [dostęp 1 IX 2006] [8] Wikipedia Wolna Encyklopedia [dostęp 10 IX 2006] Opracowanie dr inŝ. Joanna Papińska-Kacperek 10

11 SPIS TREŚCI Narzędzia wyszukiwania informacji w Internecie 2 Katalogi stron internetowych 2 Wyszukiwarki internetowe 3 Metawyszukiwarki 6 Wyszukiarki Invisible Web 7 Formułowanie zapytań do wyszukiwarek 8 Wyszukiwanie według słów kluczowych 8 Wyszukiwanie frazy 8 Wyszukiwanie rozmyte 9 Konieczność występowania wyrazu lub nie 9 Operatory zaawansowane 9 Bibliografia 10 SPIS TREŚCI 11 Opracowanie dr inŝ. Joanna Papińska-Kacperek 11

Internet wyszukiwarki internetowe

Internet wyszukiwarki internetowe Internet wyszukiwarki internetowe 1. WYSZUKIWARKI INTERNETOWE to doskonały sposób na znalezienie potrzebnych informacji w Internecie. Najpopularniejsze wyszukiwarki to: http://www.google.pl/ http://www.netsprint.pl/

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Czym jest Indeks Haseł 3 II. Wyszukiwanie hasła 4. 1) Alfabetyczna lista haseł 4 2) Wyszukiwarka haseł 4 3) Grupy haseł 6

Spis treści. I. Czym jest Indeks Haseł 3 II. Wyszukiwanie hasła 4. 1) Alfabetyczna lista haseł 4 2) Wyszukiwarka haseł 4 3) Grupy haseł 6 Spis treści I. Czym jest Indeks Haseł 3 II. Wyszukiwanie hasła 4 1) Alfabetyczna lista haseł 4 2) Wyszukiwarka haseł 4 3) Grupy haseł 6 III. Dokumenty powiązane z wybranym hasłem 7 IV. Moje hasła 10 1)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do informatyki i wykorzystanie internetu studia podyplomowe

Wprowadzenie do informatyki i wykorzystanie internetu studia podyplomowe Wprowadzenie do informatyki i wykorzystanie internetu studia podyplomowe Usługi i aplikacje Google część 1 Tomasz Xięski Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski GMAIL Funkcjonalność: Łączenie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwarki stosują różne metody oceny stron i algorytmy oceniające za indeksowane strony różnią się w poszczególnych wyszukiwarkach, ale można

Wyszukiwarki stosują różne metody oceny stron i algorytmy oceniające za indeksowane strony różnią się w poszczególnych wyszukiwarkach, ale można Wyszukiwarki stosują różne metody oceny stron i algorytmy oceniające za indeksowane strony różnią się w poszczególnych wyszukiwarkach, ale można jednak wyróżnić 3 główne elementy, które brane są pod uwagę:

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji w Internecie

Wyszukiwanie informacji w Internecie Joanna Papińska-Kacperek Katedra Informatyki UŁ Wyszukiwanie informacji w Internecie Materiały dydaktyczne dla studentów I roku Łódź 2012 Najczęściej wymienianą usługą internetową, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

Efektywne wyszukiwanie informacji w Internecie

Efektywne wyszukiwanie informacji w Internecie Efektywne wyszukiwanie informacji w Internecie Internet rozrasta się w takim tempie, że znalezienie w nim czegokolwiek jest bardzo trudne. Obecnie w Internecie jest już kilkadziesiąt miliardów stron Największa

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE I ICH WYKORZYSTANIE. Filip Makowiecki filip.makowiecki@ceo.org.pl

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE I ICH WYKORZYSTANIE. Filip Makowiecki filip.makowiecki@ceo.org.pl WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE I ICH WYKORZYSTANIE Filip Makowiecki filip.makowiecki@ceo.org.pl DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY INTERNET? Aktywność Polaków w sieci (Oriaq, 2010) Własny ślad w internecie

Bardziej szczegółowo

Ukryty internet (Web)

Ukryty internet (Web) Ukryty internet (Web) Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg Pomorski Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego,

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Ekran Wyszukiwania Podstawowego w multiwyszukiwarce EBSCO Discovery Service zapewnia dostęp poprzez jedno okienko wyszukiwawcze na platformie EBSCOhost do wszystkich zasobów biblioteki. Na ekranie do wyszukiwania

Bardziej szczegółowo

The University of Michigan Digital Library Production Service Collection http://www.umdl.umich.edu/

The University of Michigan Digital Library Production Service Collection http://www.umdl.umich.edu/ 1 The University of Michigan Digital Library Production Service Collection http://www.umdl.umich.edu/ 1. Zawartość Biblioteka elektroniczna Uniwersytetu w Michigan, która oferuje elektroniczne dane i usługi.

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji

Wyszukiwanie informacji Wyszukiwanie informacji Informatyka Temat 1 Krotoszyn, wrzesień 2015 r. 1 Informatyka 1 Przeszukiwanie zasobów internetowych Krotoszyn, 2015 r. Spis treści prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Gdzie szukać informacji?

Bardziej szczegółowo

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet, jako ocean informacji Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet INTERNET jest rozległą siecią połączeń, między ogromną liczbą mniejszych sieci komputerowych na całym świecie. Jest wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć WARSZTATY KOMPUTEROWE DLA NAUCZYCIELI. Autor: Maciej Lisak-Zbroński. 1. Grupa: Nauczyciele (uczący różnych przedmiotów)

Scenariusz zajęć WARSZTATY KOMPUTEROWE DLA NAUCZYCIELI. Autor: Maciej Lisak-Zbroński. 1. Grupa: Nauczyciele (uczący różnych przedmiotów) 1. Grupa: Nauczyciele (uczący różnych przedmiotów) 2. Zagadnienie: Internet jako ważne źródło informacji w pracy nauczyciela 3. Temat: Wyszukiwanie informacji w Internecie 4. Czas trwania: 2 godz. lekcyjne

Bardziej szczegółowo

Sieć Word Wide Web jest dzisiaj najpopularniejszym obliczem Internetu Na ogromną popularność tej. t posługiwania się stronami WWW

Sieć Word Wide Web jest dzisiaj najpopularniejszym obliczem Internetu Na ogromną popularność tej. t posługiwania się stronami WWW Internet t kilka pierwszych łyków WWW -pierwsze kroki ki Sieć Word Wide Web jest dzisiaj najpopularniejszym obliczem Internetu Na ogromną popularność tej usługi ł składają się łatwość t posługiwania się

Bardziej szczegółowo

Jak przetrwać w "wieku informacji"? [sieciowej]

Jak przetrwać w wieku informacji? [sieciowej] II Forum Wiedzy Interdyscyplinarnej im. J. J. Śniadeckich Bydgoszcz - Żnin, 28-29.04.2004 Jak przetrwać w "wieku informacji"? [sieciowej] Żyć i działać we współczesnym świecie to znaczy korzystać z informacji

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci

Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy II seminarium z cyklu INFOBROKER: Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW PDF >>>WIĘCEJ<<<

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW PDF >>>WIĘCEJ<<< POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW PDF. Wszystko O Pozycjonowaniu I Marketingu. >>>SEO STRONA Z SEO PORADAMI POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW PDF >>>WIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do informatyki i wykorzystanie internetu studia podyplomowe Usługi i aplikacje Google

Wprowadzenie do informatyki i wykorzystanie internetu studia podyplomowe Usługi i aplikacje Google Wprowadzenie do informatyki i wykorzystanie internetu studia podyplomowe Usługi i aplikacje Google mgr Tomasz Jach Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski GMAIL Funkcjonalność: Łączenie wiadomości w wątki,

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA SERWISÓW INTERNETOWYCH >>>WIĘCEJ<<<

OPTYMALIZACJA SERWISÓW INTERNETOWYCH >>>WIĘCEJ<<< INTERNETOWYCH. Wszystko O Pozycjonowaniu I Marketingu. >>>POZYCJONOWANIE STRON BYDGOSZCZ OPTYMALIZACJA SERWISÓW INTERNETOWYCH >>>WIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

Tajemnice skutecznego wyszukiwania na przykładzie

Tajemnice skutecznego wyszukiwania na przykładzie Tajemnice skutecznego wyszukiwania na przykładzie Przeglądarka program otwierający wrota Internetu Wyszukiwarka a przeglądarka Wyszukiwarka program pozwalający wyszukiwać linki do stron WWW Kilka podstawowych

Bardziej szczegółowo

Znajdujesz to, czego szukasz, umyka ci to, co zaniedbujesz.

Znajdujesz to, czego szukasz, umyka ci to, co zaniedbujesz. Znajdujesz to, czego szukasz, umyka ci to, co zaniedbujesz. Sokrates ZASÓB RODZAJ I JAKOŚĆ INFORMACJI UPOWSZECHNIANEJ W INTERNECIE Zasady upowszechniania informacji w sieci Plusy i minusy Internetu PRZESZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Badanie struktury sieci WWW

Badanie struktury sieci WWW Eksploracja zasobów internetowych Wykład 1 Badanie struktury sieci WWW mgr inż. Maciej Kopczyński Białystok 214 Rys historyczny Idea sieci Web stworzona została w 1989 przez Tima BernersaLee z CERN jako

Bardziej szczegółowo

Definicja Głębokiego Internetu

Definicja Głębokiego Internetu Anna Zych Plan prezentacji Wstęp Definicja Głębokiego Internetu Dlaczego niewidzialne dla wyszukiwarek? Co zawiera Głęboki Internet Strategie wyszukiwawcze Narzędzia wyszukiwawcze Przyszłość Niewidzialnego

Bardziej szczegółowo

PageRank i HITS. Mikołajczyk Grzegorz

PageRank i HITS. Mikołajczyk Grzegorz PageRank i HITS Mikołajczyk Grzegorz PageRank Metoda nadawania indeksowanym stronom internetowym określonej wartości liczbowej, oznaczającej jej jakość. Algorytm PageRank jest wykorzystywany przez popularną

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i

Bardziej szczegółowo

Operatory wyszukiwawcze. dodatkowe omówienie ćwiczenie

Operatory wyszukiwawcze. dodatkowe omówienie ćwiczenie Operatory wyszukiwawcze dodatkowe omówienie ćwiczenie Operatory algebry Boole a Składnia: termin A AND termin B AND termin C A AND B Kwerenda: prezydent miasto państwo Koniunkcja (iloczyn/mnożenie) Operator

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE STRONY SKLEPU

POZYCJONOWANIE STRONY SKLEPU . Wszystko O Pozycjonowaniu I Marketingu. >>>POZYCJONOWANIE STRON LEGNICA POZYCJONOWANIE STRONY SKLEPU >>>WIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

Podstawowe narzędzia służące do przeszukiwania zasobów Internetu to:

Podstawowe narzędzia służące do przeszukiwania zasobów Internetu to: 1 Internet jest zbiorem zawierającym ogromne ilości informacji na przeróżne tematy. Aby ułatwid sobie wyszukiwanie warto skorzystad z narzędzi, które pomogą nam odnaleźd interesujące nas strony. Przy wyszukiwaniu

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwarka i usługi Google

Wyszukiwarka i usługi Google Wyszukiwarka i usługi Google Funkcjonalność: Łączenie wiadomości w wątki, Ochrona przed spamem, Filtry i zaawansowana kategoryzacja poczty, Pojemność 15 GB (współdzielona z Google Drive i Zdjęcia Google+),

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwarki internetowe kilka praktycznych wskazówek dotyczących wykorzystania operatorów wyszukiwania zaawansowanego.

Wyszukiwarki internetowe kilka praktycznych wskazówek dotyczących wykorzystania operatorów wyszukiwania zaawansowanego. Wyszukiwarki internetowe kilka praktycznych wskazówek dotyczących wykorzystania operatorów wyszukiwania zaawansowanego. Poszukiwanie informacji w internecie za pomocą wyszukiwarek internetowych bywa frustrujące

Bardziej szczegółowo

Tomasz Boiński: 1. Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite

Tomasz Boiński: 1. Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite Tomasz Boiński: 1 Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite Pozycjonowanie stron Promocja strony odbywa się poprzez umiejscowienie jej jak najwyżej w wynikach wyszukiwania Wyszukiwarki indeksują

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i w jednym miejscu.

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW Optymalizacja publikacji naukowych dla wyników wyszukiwarek ASEO 1

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW Optymalizacja publikacji naukowych dla wyników wyszukiwarek ASEO 1 WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW Optymalizacja publikacji naukowych dla wyników wyszukiwarek ASEO 1 W celu zwiększenia indeksowania i przeszukiwania publikacji autorskich przez naukowe wyszukiwarki internetowe, należy

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka daje moŝliwość przeszukania większości baz udostępnianych na UW oraz katalogu Bibliotek UW. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i w jednym miejscu. Jak rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Web of Science Skrócona instrukcja obsługi ISI WEB OF KNOWLEDGE SM Można przeszukiwać ponad 9 00 czasopism w ponad językach z różnych dziedzin nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych, aby znaleźć

Bardziej szczegółowo

POMOC. 1. Wybór Katalogu

POMOC. 1. Wybór Katalogu Bibliografia Regionalna obejmuje książki i czasopisma lokalne zawierające wszelkie wiadomości na temat Woli. Gromadzone informacje dotyczą najczęściej takich zagadnień jak życie społeczne, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Literatura. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Wykład 1. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3

Cel wykładu. Literatura. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Wykład 1. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 1 Komputer, oprogramowanie, sieć Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE Sławomir Szaruga Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych ŁCDNiKP WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE II etap edukacji (klasa VI) Cele kształcenia Cele ogólne: kształtowanie umiejętności wyszukiwania

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W KATALOGACH Zbuduj markę swojej firmy w Internecie...

REJESTRACJA W KATALOGACH Zbuduj markę swojej firmy w Internecie... REJESTRACJA W KATALOGACH Zbuduj markę swojej firmy w Internecie... Podstawą odnalezienia strony w Internecie bez znajomości jej adresu jest poprawna rejestracja w wyszukiwarkach i katalogach na słowa kluczowe.

Bardziej szczegółowo

dokumentów w internetowych przyczyny, skala zjawiska, sposoby przeciwdziałania

dokumentów w internetowych przyczyny, skala zjawiska, sposoby przeciwdziałania Efemeryczność dokumentów w internetowych przyczyny, skala zjawiska, sposoby przeciwdziałania ania Arkadiusz Pulikowski Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski IX KRAJOWE FORUM

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie informacji biznesowej w Internecie: - Metainformacja biznesowa. - Punkty startowe.

Pozyskiwanie informacji biznesowej w Internecie: - Metainformacja biznesowa. - Punkty startowe. Pozyskiwanie informacji biznesowej w Internecie: - Metainformacja biznesowa. - Punkty startowe. Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ 2008-02-28 Plan prezentacji Metainformacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po serwisie INFORLEX.PL BIZNES

Przewodnik po serwisie INFORLEX.PL BIZNES Przewodnik po serwisie INFORLEX.PL ...3 Nowe dokumenty w Serwisie Kalendarium...5 Wyszukiwanie tekstowe Wyniki wyszukiwania Precyzowanie wyników Sortowanie Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie po identyfikatorze

Bardziej szczegółowo

PAIR Portal to Asian Internet Resources

PAIR Portal to Asian Internet Resources PAIR Portal to Asian Internet Resources Portal Azjatyckich Zasobów Internetowych http://digicoll.library.wisc.edu/pair/ 1. Zawartość serwisu PAIR to amerykańska rozproszona biblioteka cyfrowa prezentująca

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka daje możliwość jednoczesnego przeszukania większości baz udostępnianych w Politechnice Lubelskiej oraz katalogu Biblioteki PL. Przeszukiwane

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwarka naukowa EBSCO Discovery Service - przewodnik

Wyszukiwarka naukowa EBSCO Discovery Service - przewodnik Wyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Uniwersytetu w Białymstoku oraz katalogu Biblioteki. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo

Bardziej szczegółowo

ZNACZNIKI META. Znacznik META

ZNACZNIKI META. Znacznik META ZNACZNIKI META Znacznik META element dokumentu HTML dostarczający informacji niewidocznych dla użytkowników, lecz istotnych z punktu widzenia odbiorców dokumentu przeglądarek i serwisów wyszukiwawczych

Bardziej szczegółowo

Materiał pobrany z serwisu: http://www.sprawnymarketing.pl/materialy/ DŁUGI OGO WYSZUKIWA IA I JEGO WPŁYW A OGLĄDAL OŚĆ WITRY Y WWW

Materiał pobrany z serwisu: http://www.sprawnymarketing.pl/materialy/ DŁUGI OGO WYSZUKIWA IA I JEGO WPŁYW A OGLĄDAL OŚĆ WITRY Y WWW Materiał pobrany z serwisu: http://www.sprawnymarketing.pl/materialy/ Ewa Białek * Krzysztof Białek * DŁUGI OGO WYSZUKIWA IA I JEGO WPŁYW A OGLĄDAL OŚĆ WITRY Y WWW Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Lista ikonek stosowanych do oznaczenia róŝnych nośników:

Lista ikonek stosowanych do oznaczenia róŝnych nośników: Korzystając z przeglądarki internetowej otwórz stronę http://www.bibliotekacen.pl. Wejdź w zakładkę katalog on-line, następnie wybierz Bibliotekę Pedagogiczną w Koszalinie. Informacje o zbiorach Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. sklep-budowalny.pl. +531 525 600 biuro@semtec.pl www.semtec.pl. Biuro obsługi: al. Grunwaldzka 2/5 80-236 Gdańsk

Audyt SEO. sklep-budowalny.pl. +531 525 600 biuro@semtec.pl www.semtec.pl. Biuro obsługi: al. Grunwaldzka 2/5 80-236 Gdańsk Audyt SEO sklep-budowalny.pl Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 ZALECENIA OGÓLNE... 5 2.1 OPTYMALIZACJA NAGŁÓWKÓW NA WSZYSTKICH PODSTRONACH... 5 2.2 KONFIGURACJA PARAMETRÓW W GOOGLE WEBMASTER TOOLS... 6 2.3 USUNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Jak podnieść pozycje w Google?

Jak podnieść pozycje w Google? Jak podnieść pozycje w Google? STRONNET 2015 Zawartość Jak podnieść pozycje w Google?... 1 1. Tytuł strony... 3 2. Adres strony... 3 3. Opis strony... 4 4. Znaczniki h1 h2... 4 5. Słowa kluczowe w treści

Bardziej szczegółowo

Primo wyszukiwarka naukowa

Primo wyszukiwarka naukowa Primo wyszukiwarka naukowa Wyszukiwarka Primo to uniwersalne narzędzie do jednoczesnego przeszukiwania wszystkich zasobów bibliotecznych, zarówno tradycyjnych jak i elektronicznych. Pozwala szybko dotrzeć

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka daje moŝliwość przeszukania większości baz udostępnianych na UW oraz katalogu Bibliotek UW. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i w jednym miejscu. Jak rozpocząć

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE CHORZÓW >>>WIĘCEJ<<<

POZYCJONOWANIE CHORZÓW >>>WIĘCEJ<<< POZYCJONOWANIE CHORZÓW. Wszystko O Pozycjonowaniu I Marketingu. >>>POZYCJONOWANIE STRON W WYSZUKIWARCE POZYCJONOWANIE CHORZÓW >>>WIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

Czytelnik w bibliotece cyfrowej

Czytelnik w bibliotece cyfrowej Czytelnik w bibliotece cyfrowej Adam Dudczak Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe IV Warsztaty Biblioteki Cyfrowe Poznań, 2007 Do czego służy Aplikacja Czytelnika? Udostępnianie zasobów cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka PRIMO dla KUL jak korzystać?

Multiwyszukiwarka PRIMO dla KUL jak korzystać? Multiwyszukiwarka PRIMO dla KUL jak korzystać? Multiwyszukiwarka PRIMO to jedno okienko wyszukiwawcze, za pomocą którego jest możliwość przeszukiwania: - katalogu komputerowego BU KUL - subskrybowanych

Bardziej szczegółowo

#1 Wartościowa treść. #2 Słowa kluczowe. #3 Adresy URL

#1 Wartościowa treść. #2 Słowa kluczowe. #3 Adresy URL #1 Wartościowa treść Treść artykułu powinna być unikatowa (algorytm wyszukiwarki nisko ocenia skopiowaną zawartość, a na strony zawierające powtórzoną treść może zostać nałożony filtr, co skutkuje spadkiem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCE Y RELEWA T OŚCI WY IKÓW W WYSZUKIWARKACH I TER ETOWYCH I ICH WYKORZYSTA IE DO PROMOCJI WITRY REGIO AL YCH

KRYTERIA OCE Y RELEWA T OŚCI WY IKÓW W WYSZUKIWARKACH I TER ETOWYCH I ICH WYKORZYSTA IE DO PROMOCJI WITRY REGIO AL YCH Ewa Białek * KRYTERIA OCE Y RELEWA T OŚCI WY IKÓW W WYSZUKIWARKACH I TER ETOWYCH I ICH WYKORZYSTA IE DO PROMOCJI WITRY REGIO AL YCH Streszczenie W pracy przedstawiono kryteria, którymi kieruje się Google

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAMIESZCZANIA ORAZ AKTUALIZACJI INFORMACJI W BAZIE WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

ZASADY ZAMIESZCZANIA ORAZ AKTUALIZACJI INFORMACJI W BAZIE WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Załącznik nr 4 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji ZASADY ZAMIESZCZANIA ORAZ AKTUALIZACJI INFORMACJI W BAZIE WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

Personalizuj. Stwórz profil osobisty

Personalizuj. Stwórz profil osobisty Personalizuj Stwórz profil osobisty Każdy użytkownik Web of Science może stworzyć profil osobisty ISI Web of Knowledge, aby móc korzystać z przydatnych opcji personalizacji. Stworzenie profilu osobistego

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ WYSZUKIWANIA W INTERNECIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z INŻYNIERIĄ ROLNICZĄ

SKUTECZNOŚĆ WYSZUKIWANIA W INTERNECIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z INŻYNIERIĄ ROLNICZĄ Inżynieria Rolnicza 6(104)/2008 SKUTECZNOŚĆ WYSZUKIWANIA W INTERNECIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z INŻYNIERIĄ ROLNICZĄ Michał Cupiał Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich

EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich Szkolenie support.ebsco.com Witamy w szkoleniu EBSCO Publishing dotyczącym Wyszukiwania podstawowego dla Bibliotek akademickich, zwięzłym przewodniku

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Podgląd wyników wyszukiwania

Rysunek 1. Podgląd wyników wyszukiwania Interfejs wyszukiwarki... 1 Używanie operatorów wyszukiwanie zaawansowane... 2 Dodatkowe przydatne funkcje wyszukiwarki Google... 5 Tłumacz Google... 5 Poczta Gmail... 6 Odnośnik Więcej... 7 Kalkulator...

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum Lp. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum 1. Internet i sieci [17 godz.] 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach. Internet jako sie rozległa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego oraz katalogu Biblioteki. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko,

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 ROMAN ROŻEK

Copyright 2006 ROMAN ROŻEK Copyright 2006 ROMAN ROŻEK 1. Grupa: Nauczyciele (uczący różnych przedmiotów) 2. Zagadnienie: Internet jako ważne źródło informacji w pracy nauczyciela 3. Temat: Wyszukiwanie informacji w Internecie 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Opis działania raportów w ClearQuest Historia zmian Data Wersja Opis Autor 2008.08.26 1.0 Utworzenie dokumentu. Wersja bazowa dokumentu. 2009.12.11 1.1

Bardziej szczegółowo

1. Promocja sklepu. 1.1. Wysokość pozycjonowania.

1. Promocja sklepu. 1.1. Wysokość pozycjonowania. 1. Promocja sklepu Według Forrester Research ponad 80 proc. użytkowników sieci wykorzystuje wyszukiwarki internetowe do dotarcia do informacji dotyczących produktów i usług. Przeciętny internauta częściej

Bardziej szczegółowo

Strategie i narzędzia wyszukiwawcze. Humanistyka drugiej generacji, człowiek cyfrowy, II rok, semestr letni 2015/16

Strategie i narzędzia wyszukiwawcze. Humanistyka drugiej generacji, człowiek cyfrowy, II rok, semestr letni 2015/16 Strategie i narzędzia wyszukiwawcze Humanistyka drugiej generacji, człowiek cyfrowy, II rok, semestr letni 2015/16 Strategie wyszukiwawcze (I) ON THE WEB Wyszukiwanie podstawowych informacji Zwykle wykorzystywana

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA KATEDRASYSTEMÓWOBLICZENIOWYCH TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 1. Podstawy Zajęcia opierają się na wykorzystaniu dostępnych zasobów sprzętowych (serwery) oraz rozwiązań programowych (platforma uczelniana, systemy

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA ONLINE informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych: ELEKTROTECHNIKA: projekt

TECHNIKA ONLINE informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych: ELEKTROTECHNIKA: projekt TECHNIKA ONLINE informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych: ELEKTROTECHNIKA: projekt Halina Ganińska Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej Plan prezentacji I. Koncepcja informatora

Bardziej szczegółowo

Co to jest Internet? Lekcja wprowadzająca Opracował: mgr Marcin Bąk

Co to jest Internet? Lekcja wprowadzająca Opracował: mgr Marcin Bąk Co to jest Internet? Lekcja wprowadzająca Opracował: mgr Marcin Bąk Podstawowe pojęcia: Sieć komputerowa Internet Modem Przeglądarka internetowa Strona internetowa Wyszukiwarka internetowa Adres internetowy

Bardziej szczegółowo

Kroki dwa. do najlepszych pozycji w Google

Kroki dwa. do najlepszych pozycji w Google Kroki dwa do najlepszych pozycji w Google o mnie Wojciech Kłodziński Programista od 10 lat Branża SEO od 4 lat Założyciel Enterso sp. Z o.o. Zanim wystartujemy krótka rozgrzewka Nasze główne zasoby Kapitał

Bardziej szczegółowo

Informatyka kl. 1. Semestr I

Informatyka kl. 1. Semestr I Informatyka kl. 1 Znajomość roli informatyki we współczesnym świecie. Rozróżnianie zestawu urządzeń w komputerze, rodzajów pamięci komputera, urządzeń wejścia i wyjścia. Umiejętność tworzenia dokumentu

Bardziej szczegółowo

EBSCO Discovery Service - przewodnik

EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka... 1 O multiwyszukiwarce... 2 Przeszukiwane źródła... 2 Jak rozpocząć korzystanie?... 2 Wyszukiwanie zaawansowane... 3 Zawężanie

Bardziej szczegółowo

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń Wymagania edukacyjne Informatyka III etap edukacyjny (gimnazjum) Uczeń potrafi I. Bezpiecznie posługiwać się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystywać sieć komputerową; komunikować się za pomocą

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

OvidSP - Skrócony opis wyszukiwania - Wyszukiwanie proste i złożone,

OvidSP - Skrócony opis wyszukiwania - Wyszukiwanie proste i złożone, OvidSP - Skrócony opis wyszukiwania - Wyszukiwanie proste i złożone, zapisywanie wyników wyszukiwania w bibliotece referencji, tworzenie alertów i powiadomień. Operatory do tworzenia wyszukiwania zaawansowanego:

Bardziej szczegółowo

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Mariusz Polarczyk, Renata Tomaszewska Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pol@up.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do Projektu 7 Zbierz informacje

Wskazówki do Projektu 7 Zbierz informacje STRESZCZENIE Twoje przemówienie będzie bardziej efektywne, jeśli moŝesz wesprzeć główne tezy danymi statystycznym, świadectwami, opowieściami, anegdotami, przykładami, pomocami wizualnymi i faktami. MoŜesz

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Magda Puchała Marcin Sugak Jerzy Zimowski. e-marketing / marketing elektroniczny /

Magda Puchała Marcin Sugak Jerzy Zimowski. e-marketing / marketing elektroniczny / Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych emarketing e-marketing / marketing elektroniczny / Wykorzystywanie Internetu w celu promocji produktów lub usług firmy; marketing on-line. e-marketing

Bardziej szczegółowo

Netsprint Search. Koncepcja

Netsprint Search. Koncepcja Netsprint Search Koncepcja Netsprint - fakty 10-letnie doświadczenie Pierwsza firma, która wprowadziła silnik wyszukiwawczy w Polsce Pierwszy polski zaawansowany system reklamy kontekstowej (XI 2005) Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Poradnik SEO. Ilu z nich szuka Twojego produktu? Jak skutecznie to wykorzystać?

Poradnik SEO. Ilu z nich szuka Twojego produktu? Jak skutecznie to wykorzystać? Poradnik SEO Poradnik SEO Internet to najszybciej rozwijające się medium. W Polsce jest już 15 mln użytkowników, ponad 90% z nich używa wyszukiwarki Google. Dziennie użytkownicy zadają ponad 130 milionów

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Sposoby komunikacji w Internecie

Sposoby komunikacji w Internecie Wykład 2 Sposoby komunikacji w Internecie Komunikatory internetowe IRC czyli Internet Relay Chat Poczta elektroniczna Netykieta Komunikatory internetowe Komunikator internetowy (ang. Instant Messenger)

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji w Internecie

Wyszukiwanie informacji w Internecie Wyszukiwanie informacji w Internecie Definicje Wyszukiwanie informacji: proces odnajdywania informacji (dokumentów, wiadomości) w zbiorze informacyjnym Poszukiwanie informacji polega na pogłębianiu wiedzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki http://aleph.dbp.wroc.pl:8991/f Informacje o zbiorach Biblioteki przechowywane są w systemie bibliotecznym Aleph. Interfejs www systemu podzielony

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Katalog Usług Publicznych wersja 1.0 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE...3 1.1. CEL DOKUMENTU...3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ...3 1.3. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Integracji

Podręcznik Integracji Podręcznik Integracji Spis treści 1. Integracja oferty... 3 1.1. Samodzielne wprowadzanie oferty sklepu... 3 1.2. Automatyczne wprowadzanie oferty z pliku XML... 3 1.3. Cyklicznie pobieranie oferty ze

Bardziej szczegółowo

Multi-projekt z przedmiotów Inżynieria oprogramowania, Współczesne bazy danych i Programowanie w języku Java

Multi-projekt z przedmiotów Inżynieria oprogramowania, Współczesne bazy danych i Programowanie w języku Java Multi-projekt z przedmiotów Inżynieria oprogramowania, Współczesne bazy danych i Programowanie w języku Java Spis treści 1 Terminarz...3 2 Specyfikacja wymagań - założenia projektowe...4 2.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

subito biblioteczne usługi dostarczania zasobów 2001 Geschäftsstelle der subito-ag

subito biblioteczne usługi dostarczania zasobów 2001 Geschäftsstelle der subito-ag subito biblioteczne usługi dostarczania zasobów 2001 Geschäftsstelle der subito-ag 100 @ Użytkownicy grupy 1: Uczniowie, studenci, pracownicy wyższych uczelni, pracownicy instytutów badawczych finansowanych

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania systemu Linux

Podstawy użytkowania systemu Linux Podstawy użytkowania systemu Linux Wyjście na świat Instytut Fizyki Teoretycznej UWr 2 września 2005 Plan kursu Informacje podstawowe 1 Pierwsze kroki 2 Graficzne środowiska pracy 3 Wyjście na świat 4

Bardziej szczegółowo