Wyszukiwanie informacji w internecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyszukiwanie informacji w internecie"

Transkrypt

1 Joanna Papińska-Kacperek Katedra Informatyki UŁ Wyszukiwanie informacji w internecie Materiały dydaktyczne dla studentów I roku Łódź 2006

2 Wyszukiwanie informacji w internecie W internecie jest wiele cennych i potrzebnych informacji. Ale stron www jest tak wiele, Ŝe często trudno jest dotrzeć do właściwych i wiarygodnych stron. Trudno jest ustalić ile jest w sieci witryn, portali i stron łatwiej określić liczbę domen i serwerów. Według badań NEC Research Institute w 1999 roku istniało 800 milionów stron www. W 2002 roku wyszukiwarka Google przechowywała w swoich bazach danych ponad 2 miliardy odnośników 1, a w 2005 było ich juŝ 8 miliardów Najlepiej jeŝeli znamy dokładny adres strony z poszukiwanymi wiadomościami, ale niestety tak jest rzadko. Wtedy naleŝy posłuŝyć się dostępnymi narzędziami słuŝącymi do wyszukiwania informacji. Narzędzia wyszukiwania informacji w Internecie Obecnie stosowane są następujące terminy: wyszukiwarki tekstowe, metawyszukiwarki, multiwyszukiwarki, szperacze, szukacze, katalogi stron internetowych oraz silniki. Spróbujmy to uporządkować. Większość uŝytkowników dzieli wszystkie na trzy grupy: katalogi, wyszukiwarki i specjalisyczne bazy danych. Katalogi stron internetowych Jest to jeden z rodzajów organizacji adresów i kategoryzacji stron internetowych. Są to często moderowane ręcznie, grupowane tematycznie, zbiory adresów internetowych. Autorzy stron lub inne osoby zgłaszają swoje strony do katalogów, zazwyczaj z krótkim opisem, po czym, zwykle po przejrzeniu, strona zostaje wpisana na listę pod danym hasłem. Katalog stron jest strukturą drzewiastą: witryny przypisane są, ze względu na swoją zawartość do poszczególnych kategorii, które dzielą się na kategorie podrzędne. W sieci są obecnie katalogi globalne (np. DMOZ, Yahoo), regionalne (np. na dany kraj jak Wirtualna Polska czy Interia), tematyczne (związane z jedną gałęzią przemysłu, np. katalog stron muzycznych cgm 2 ) oraz katalogi firm (np. polska Panorama Firm 3 ). Największym katalogiem jest DMOZ 4. Tworzony jest przez ochotników z całego świata (kilkadziesiąt tysięcy osób). Cała treść DMOZ jest dostępna jako open content w pliku XML, i moŝna z niej korzystać w dowolnych celach, pod warunkiem, Ŝe umieści się link powrotny na stronę dmoz (szczegóły licencji na stronie ). 1 A. Łamek Ukryty Internet, Magazyn Internet 7/2002 [6] 2 Gazeta myzyczna cgm.pl 3 Panorama Firm 4 Open Directory Project Opracowanie dr inŝ. Joanna Papińska-Kacperek 2

3 W 1992 roku z inicjatywy Rafała Maszkowskiego powstał pierwszy katalog stron znajdujących się w polskim internecie, późniejsze "Polskie Zasoby Sieciowe". Dane przedstawione były wówczas w postaci czystego ASCII. Rok później w związku z rozprzestrzenieniem się standardu HTML katalog obsługiwał juŝ linki hipertekstowe. "Polskie Zasoby Sieciowe" zakończyły swoją działalność w roku A obecnie najbardziej znane to: polska część Open Directory Project Katalog Onet.pl Wirtualna Polska Katalog WOW Hoga Wadą katalogów jest mała liczba zawartych w nich stron w porównaniu z innymi narzędziami oraz długi czas aktualizacji. Powodem są ograniczone ludzkie moŝliwości. Strony internetowe powstają, znikają i zmieniają się, a weryfikacja ich zawartości czy obecności wymaga ponownego odwiedzenia ich przez redaktora. Kolejną wadą jest róŝna interpretacja kategori: tę samą stronę dwie osoby mogą umieścić w róŝnych kategoriach. Co moŝe prowadzić do nieporozumień. Na przykład strona poświęcona grze w szachy moŝe zostać umieszczona przez redaktora katalogu w kategorii sport, natomiast szukający tej strony będzie poszukiwał informacji na ten temat w kategorii gry. Wyszukiwarki internetowe Wyszukiwarka internetowa (ang. search engine) to program lub strona internetowa, której zadaniem jest ułatwienie uŝytkownikom internetu znalezienie informacji w sieci. Określenie wyszukiwarka stosujemy do: stron internetowych serwisów wyszukujących - czyli implementacji oprogramowania wyszukującego działającego z interfejsem WWW ogólnodostępnym dla internautów oprogramowania przeznaczonego do indeksowania i wyszukiwania informacji w sieciach komputerowych: internecie, intranecie. Wyszukiwarki tworzą automatycznie swoje bazy danych o witrynach. MoŜna podzielić je na te oparte na analizie treści strony (tekstowe) oraz oparte na analizie topologii sieci. Wyszukiwarki tekstowe przeszukują internet analizując zawartość stron. Kiedy uŝytkownik poda zapytanie, wyszukiwarka odpowie mu łączami do stron, które uzna, w zaleŝności od uŝytego algorytmu, za najbardziej odpowiednie. Algorytmy te polegają na informacjach podanych w kodach stron, np. na podanych tytułach, nagłówkach i słowach kluczowych. Są zatem bardzo podatne na naduŝycia, przez co uŝytkownik zamiast uŝytecznych informacji dostaje linki na strony nie mające nic wspólnego z jego zapytaniem. śeby przeciwdziałać temu, wyszukiwarki zaczęły stosować analizę topologii sieci. Wtedy stronę Opracowanie dr inŝ. Joanna Papińska-Kacperek 3

4 uwaŝa się za odpowiadającą zapytaniu uŝytkownika, jeśli wiele stron na temat podany w zapytaniu, do niej linkuje. Początkową istotność ustala się na podstawie prostej heurystyki 5, po czym zwykle uŝywa się algorytmu losowego skakania po linkach. Pierwszą wyszukiwarką, która zastosowała zaawansowane algorytmy analizy topologii sieci był Google. Wyszukiwarki oparte na analizie topologicznej są często uwaŝane za bardzo odporne na naduŝycia. Ale częstym zjawiskiem są spam-systemy automatycznej wymiany linków, które mogą oszukać algorytm wyszukiwarki. Inną formą ataku jest stworzenie duŝej liczby gęsto linkowanych stron, z czego wszystkie na ten sam temat. Jest to jednak zadanie trudne i wymagające duŝego nakładu pracy, a modyfikując heurystykę wartości początkowych moŝna znacznie ograniczyć ten proceder. Oprogramowanie wyszukiwarki składa się z dwóch oddzielnych modułów, z których pierwszy odwiedza witryny internetowe, analizując umieszczone na nich teksty, oraz podąŝa za odsyłaczami hipertekstowymi do kolejnych stron. Drugi zaś obsługuje powstającą w ten sposób bazę danych, często nazywaną indeksem. Korzystanie z bazy polega na wpisywaniu poszukiwanych słów i obejrzeniu wyświetlonych wyników w postaci hipertekstowych odsyłaczy do stron, które zawierają wpisane wyraŝenie. Jako pierwsze wyświetlane są adresy witryn, które bardziej odpowiadają zadanemu pytaniu. W skład oprogramowania wyszukiwarki wchodzą: Crawler, Robot, Pająk, Spider lub Bot czyli robot internetowy moduł pobierający dokumenty z sieci. Indekser - program analizujący i oceniający. Searcher - interfejs odpowiadający na zapytania czyli analizator zapytań + moduł prezentacji wyników. Dochodzą do tego: programy konwersji dokumentów, programy archiwizujące repozytorium, programy analizy technik zabronionych [spam], moduły administracyjne. NajwaŜniejszymi algorytmami stosowanymi w wyszukiwarkach są algorytmy oceny relewancji 6 dokumentu względem szukanej frazy oraz algorytmy oceny zawartości strony. Często są strategiczną tajemnicą właściciela wyszukiwarki, przesądzającą o jej skuteczności. Wiadomo o stosowaniu algorytmów: binarnych, waŝenia częstością słów TF, PageRank, In-degree, metody Robertsona i Sparcka-Jonesa (1997), metody Robertsona (1994), modelu Markova, metody bazowej B, liczba wizyt (klikohit) i wielu innych. 5 Heurystyka to metoda znajdowania rozwiązań dla której nie ma gwarancji znalezienia rozwiązania optymalnego 6 Relewancja- związek, zwłaszcza logiczny, z rzeczą, o którą chodzi, relewantny - pozostający w (log.) związku z, odnoszący się do, stosujący się do; dostarczający dowodu słuszności a. niesłuszności sprawy; istotny dla. Opracowanie dr inŝ. Joanna Papińska-Kacperek 4

5 Poprawę relewancji wyników wyszukiwania moŝna uzyskać poprzez grupowanie (clustering), personalizację, weryfikacja pisowni, tzw. stop-words czyli stop listy oraz tezaurus, czyli podpowiedzi. Google to najpopularniejsza wyszukiwarka na świecie. W Polsce podobno 80% uŝytkowników internetu, szukając w sieci informacji, korzysta właśnie z niej. Google zostało załoŝone przez Larry Page'a oraz Sergey a Brina w 1996 roku, jako projekt studencki na Uniwersytecie Stanford. Słowo "googol" to termin matematyczny oznaczający 1 ze 100 zerami, czyli Twórcą tego terminu był 9-letni Milton Sirotta, a spopularyzował go amerykański matematyk i wuj Sirotty, Edward Kasner. W 1998 roku, Page i Brin załoŝyli firmę Google Inc. Wyszukiwarka Google jako pierwsza wprowadziła moŝliwość przeszukiwania nie tylko stron www (czyli plików HTML), ale takŝe dokumentów zapisanych w formacie PDF, a później doszły do nich takŝe teksty zapisane w Wordzie, arkusze Excela, prezentacje wykonane w programie PowerPoint, pliki z rozszerzeniem rtf 7 i pliki postscriptowe (.ps). Rozszerzenia te podawane są w wynikach wyszukiwania obok tytułów plików. MoŜna równieŝ przeszukiwać grafiki (JPG, GIF), grupy dyskusyjne oraz katalogi. Dziś Google to finansowy gigant. W zeszłym roku przychody firmy sięgnęły 6,1 mld USD, a zysk wyniósł 2 mld. Google odnotował w zakończonym 31 marca 2006 roku kwartale obrotowym 79% wzrost przychodów w porównaniu z pierwszym kwartałem 2005 roku. Zamknęły się one kwotą 2,25 mld USD. W styczniu 2006 roku Google wprowadziła na terenie Chin ocenzurowaną wersję wyszukiwarki blokującej dostęp do haseł: Tajwan, Tybet, Dalajlama, prawa człowieka. Chińska wersja udostępnia tylko strony internetowe zaakceptowane przez chińskie Biuro Bezpieczeństwa Publicznego. Protesty wobec polityki firmy Google zorganizowała organizacja Students for Free Tybet pod hasłem No luv 4 Google. Organizacja zachęca do zaprzestania korzystania z usług tej firmy. NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe wszystkie wyszukiwarki działające wcześniej w Chinach (Baidu, Yahoo!, MSN) równieŝ musiały zastosować się do wymagań władz chińskich. W 2006 roku pojawiły się informacje o powstaniu kilku konkurencyjnych do Google wyszukiwarek, jedną z nich jest europejska inicjatywa ograniczenia dominacji USA w internecie Quaero (łac. szukam), czyli projekt europejskiej wyszukiwarki internetowej prowadzony przez firmy Thomson, France Telecom, Siemens AG, Thales, Bertin Technologies, Exalead, Jouve, LTU, Vecsys, Empolis, a wspomagany przez instytuty naukowe Inria, Inra, CNRS, Clips Imag, RWTH Aachen, Uniwersytet Karlsruhe. Najpopularniejszymi na świecie wg Wikipedii są chronologicznie wg daty powstania: Archie (1990 r.), Veronica (1991), JugHead (1991), WWW Wanderer (1992), WebCrawler (1994), AltaVista (1995), MetaCrawler (1995), Google na Uniwersytecie Standforda (pod adresem: 7 Rich Text Format - "wzbogacony" tekst Opracowanie dr inŝ. Joanna Papińska-Kacperek 5

6 (1996), HotBot (1996), Google Google.com - jako niezaleŝna firma (1998), MSN Search (2005). A w Polsce: polski Archie (1994), polski Infoseek ICM (1995), Infoseek Onet (1996), polska AltaVista (1996), NetSprint (2001), Szukacz (2003), Gooru (2004). Polska strona ocenia popularność m.in. wyszukiwarek. Ranking obliczany jest na podstawie procentowej liczby wizyt na polskich witrynach dokonanych z wyszukiwarek uczestniczących w badaniu gemiustraffic. Tabela 1 Wyszukiwarki-silniki - uŝytkownicy z Polski lp Wyszukiwarki-silniki 5.IX IX IX IX IX IX Google 81.2% 82.0% 81.0% 2 Morfeo 9.0% 9.0% 9.3% 3 NetSprint 7.6% 7.3% 7.4% 4 MSN 1.4% 0.6% 1.1% 5 Szukacz 0.3% 0.4% 0.6% 6 Yahoo 0.4% 0.5% 0.5% 7 Altavista 0.1% 0.1% 0.1% Źródło: Ranking.pl [dostęp 2 X 2006] Poza zestawieniem znalazły się: Onet, Gooru, Szookacz, Overture, Askjeeves, Vivisimo, Yandex, Wisenut, Teoma, Fast, AOL, Netoskop, Excite, Looksmart, Hotbot, Ixquick, Search, Premiera, Seznam, Jyxo, Mamma, Netscape, Iwon, About, Dogpile, Webcrawler, Metacrawler poniewaŝ nie osiągnęły wymaganego pułapu 0,1% w ostatnim tygodniu. Trudno jest ustalić popularność wyszukiwarek ale często choć z róŝnymi wynikami, to jednak ich kolejność jest zachowana. Rys.1 RóŜnice w wynikach badań Źródło: M. Górak, Konkurencyjne rankingi wyszukiwarek, [2] Metawyszukiwarki Czasami na zadane pytanie wyszukiwarka nie wyświetli nam Ŝadnego adresu lub będzie ich bardzo mało. Wtedy moŝna skorzystać z metawyszukiwarek. Są to serwisy internetowe, które nie posiadają własnej bazy danych, ale potrafią wysłać nasze zapytanie do kilku lub kilkunastu samodzielnych szperaczy, odebrać je od nich i przedstawić w przejrzystej formie. Opracowanie dr inŝ. Joanna Papińska-Kacperek 6

7 Wadą metawyszukiwarek jest brak dostępu do specyficznych zapytań złoŝonych jakie dają pojedyncze szperacze. Zaletą jest to, Ŝe moŝna zadać jedno pytanie do kilku szperaczy przy odwiedzeniu tylko jednego serwisu. Zaoszczędza to czas i daje moŝliwość przeszukania większej części zasobów internetu. Niektóre metawyszukiwarki dodatkowo opracowują otrzymaną listę wyników: Usuwają powtarzające się adresy i te, które juŝ nie istnieją w internecie, a są jeszcze zapisane w bazie wyszukiwarki. Dodatkowo mogą sortować na róŝne sposoby wyświetloną listę. Przykładami Meta-Search Enginesm są Metacrawler, Ixquick, Copernic. Kolejne przykłady moŝna znaleźć na stronie: Wyszukiarki Invisible Web Spora część materiałów znajdujących się w internecie jest niedostępna bo "niewidzialna" dla wyszukiwarek. Przybywa jednak serwisów, które umoŝliwiają zgłębianie tych ukrytych zasobów. W opracowaniach moŝna teŝ spotkać się z inną nazwą - "Deep Web" (głęboka sieć). W dotarciu do tych mało znanych zasobów sieci pomagają specjalistyczne serwisy. Mogą to być metabazy - zbiory wyłuskanych z sieci kolekcji dotyczących róŝnych obszarów wiedzy, albo teŝ serwisy penetrujące określony obszar sieci, koncentrujące się na jednej tylko dziedzinie. CompletePlanet 8 to metabaza, która daje dostęp do 90 tyś. baz danych i serwisów wyszukiwawczych. MoŜna do nich dotrzeć poprzez katalog tematyczny albo na skróty - po słowie kluczowym. Inny serwis to Direct Search 9 stworzy przez Gary Price z George Washington University, autorytet w dziedzinie ukrytych źródeł. To wciąŝ rosnący zbiór linków prowadzących bezpośrednio do formularzy wyszukiwawczych poszczególnych baz. Price tworzy takŝe dodatkowe zbiory - np. "Speech & Transcript Center" (kolekcja przemówień, głównie politycznych), biznesową "Lists of Lists" (z linkami do rankingów, statystyk i innych zestawień); ponadto kolekcję nagrań audio i wideo oraz "News Center" gromadzący serwisy informacyjne. Infomine 10 to przykład serwisu wyspecjalizowanego. Jest adresowany do środowiska akademickiego, powstał zresztą z inicjatywy pracowników kilku amerykańskich uczelni i bibliotek uniwersyteckich (m.in. University of California i University of Detroit). Gromadzi w swoim katalogu wartościowe materiały przydatne naukowcom i studentom. Są to bazy danych, elektroniczne biuletyny, ksiąŝki, artykuły, archiwa list elektronicznych. W sumie ponad źródeł dotyczących poszczególnych nauk, np. medycyny, nauk humanistycznych, matematycznych itp. Własny serwis mają teŝ bibliotekarze - jest to "Librarians' Index to the Internet" 11 Znajduje się w nim ponad 8,5 tys. wyselekcjonowanych adresów baz. Kolejnym przykładem jest Academic Info CompletePlanet 9 Direct Search 10 Infomine 11 Librarians' Index to the Internet Opracowanie dr inŝ. Joanna Papińska-Kacperek 7

8 W "niewidzialną" część sieci coraz częściej zapuszczają się wyszukiwarki - a to dzięki temu, Ŝe wzbogaca się je o moŝliwość przeszukiwania tekstów zapisanych w róŝnych formatach. Najwięcej takich moŝliwości ma obecnie Google, ale jej konkurenci planują nowe usługi. Formułowanie zapytań do wyszukiwarek RóŜne wyszukiwarki dysponują róŝnymi rodzajami zapytań, jednak pewne zasady są wspólne dla wszystkich narzędzi wyszukujących. Ich znajomość przyspieszy wyszukiwanie właściwych treści. Przedstawione zapytania niejednokrotnie moŝna ze sobą łączyć co daje jeszcze lepsze efekty. Wyszukiwanie według słów kluczowych Najprostszym sposobem zadawania pytania jest wpisanie poszukiwanego wyrazu lub wyrazów określających poŝądaną przez nas informację. Wyszukiwarka lub katalog wyświetli nam listę stron, które zawierają poszukiwane słowo lub słowa, np słowo programista. MoŜe to jednak spowodować wyświetlenie listy zawierającej ponad 1000 adresów, której przejrzenie moŝe stać się czasochłonne. W takim przypadku niektóre szperacze pozwalają na przeszukanie otrzymanych wyników poprzez sformułowanie dodatkowego pytania do bazy, co umoŝliwi zmniejszenie liczby otrzymanych stron i dokładniejsze wyniki wyszukiwania. Na przykład gdy poszukujemy stron internetowych szkół wyŝszych. Na pytanie szkoły baza wyszukiwarki zwróci nam bardzo duŝą listę adresów. Dzięki moŝliwości przeszukania otrzymanych wyników zadajemy ponowne pytanie wyŝsze, ograniczając w ten sposób liczbę otrzymanych wyników. MoŜna podać wiele słów kluczowych, ale nie naleŝy przesadzać z ich liczbą i podać je w dobrej kolejności. Wyniki wyszukiwania programowanie komputerów, będą inne niŝ komputerów programowanie. Niektóre narzędzia i tak nie czytają długich zapytań, np. Google bierze pod uwagę tylko 10 słów i ignoruje pewne typowe wyrazy (na przykład angielskie the i and ), a takŝe niektóre pojedyncze cyfry i litery, poniewaŝ spowalniają one wyszukiwanie, nie zapewniając lepszych wyników. Google informuje szczegółowo o wykluczonych często uŝywanych wyrazach na stronie wyników pod polem wyszukiwania. WaŜna jest kolejność podawanych wyrazów. Wyszukiwanie frazy Wpisanie do wyszukiwarki dwóch słów np. program nauczania spowoduje wyświetlenie stron zawierających słowo program i witryn zawierających wyraz nauczania oraz tych, które zawierają oba słowa. Gdy oba wyrazy umieścić w cudzysłowie, otrzymamy listę zawierającą adresy stron, które w swoim tekście posiadają dwa słowa obok siebie i to w poŝądanej kolejności. 12 Academic Info Opracowanie dr inŝ. Joanna Papińska-Kacperek 8

9 Wyszukiwanie rozmyte Wyszukiwanie rozmyte polega na uwzględnieniu róŝnych form danego wyrazu. W pytaniu podajemy początek wyrazu pozostałą część zastępujemy znakiem? lub *. Znak? zastępuje tylko jedną literę, zaś * zastępuje większą liczbę znaków. Jak widać w podanym przykładzie szukamy ogólnie stron na temat poczty. Jednak gdy wpiszemy słowo poczta to wyszukiwarka wyświetli nam adresy stron zawierających wyraz poczta, a pominie strony zawierające wyrazy poczty, pocztowy itp. W Google znak ~ oznacza synonim, czyli np.wpisując ~program znajdziemy w wynikach równieŝ słowo software, Konieczność występowania wyrazu lub nie Inną moŝliwość dają nam dwa znaki + i koniecznie ze spacją przed znakiem. Pierwszy wymusza wyświetlenie stron, które muszą zawierać wyraz poprzedzony +. Drugi zaś wyklucza strony zawierające dane słowo. Czasem przydaje się, gdy słowo ma kilka znaczeń. Np. gdy szukamy informacji o protokołach sieciowych moŝemy podać zapytanie: protokół dyplomacja. A zapytanie Wojna Światowa +I zapewni nam informacje o I Wojnie. Operatory zaawansowane Zastosowanie ich da nam ograniczanie wyników wyszukiwania do stron z określonych krajów lub domen. Domenę moŝna określić dodając do wyszukiwanego hasła operator,,site Operator ten działa w przypadku domen sieciowych i domen najwyŝszego poziomu. Przykłady: music site:pl, lemur site:org, rekrutacja site:edu.pl, ranking site:google.com MoŜemy jeszcze ograniczać: miejsce strony gdzie mają się znajdować wyszukiwane hasła w tytule lub w jej adresie URL: intitle:"podstawy informatyki", allintitle:podstawy informatyki, inurl: algorytmy struktury, allinurl: algorytmy struktury typ pliku filetype:pdf OR filetype:ppt "boolean searching" link wewnątrz dokumentu link: ki.uni.lodz.pl Opracowanie dr inŝ. Joanna Papińska-Kacperek 9

10 Bibliografia [1] Googling to the Max, UC Berkeley - Teaching Library Internet Workshops [dostęp 1 IX 2006] [2] Górak M., Konkurencyjne rankingi wyszukiwarek, IDG Poland SA [dostęp 2 X 2006] [3] Górak M., Kwietniowy ranking wyszukiwarek, IDG Poland SA [dostęp 1 X 2006] [4] Invisible or Deep Web: What it is, Why it exists, How to find it, and Its inherent ambiguity - UC Berkeley - Teaching Library Internet Workshops [dostęp 1 IX 2006] [5] JaŜdŜewska B., Wyszukiwanie informacji, [dostęp 1 IX 2006] [6] Leszczyński A., Google: Zarabianie na darmowym, Gazeta Wyborcza on-line, [dostęp 1 IX 2006] [7] Łamek A., Ukryty Internet, Magazyn Internet 7/2002, [dostęp 1 IX 2006] [8] Wikipedia Wolna Encyklopedia [dostęp 10 IX 2006] Opracowanie dr inŝ. Joanna Papińska-Kacperek 10

11 SPIS TREŚCI Narzędzia wyszukiwania informacji w Internecie 2 Katalogi stron internetowych 2 Wyszukiwarki internetowe 3 Metawyszukiwarki 6 Wyszukiarki Invisible Web 7 Formułowanie zapytań do wyszukiwarek 8 Wyszukiwanie według słów kluczowych 8 Wyszukiwanie frazy 8 Wyszukiwanie rozmyte 9 Konieczność występowania wyrazu lub nie 9 Operatory zaawansowane 9 Bibliografia 10 SPIS TREŚCI 11 Opracowanie dr inŝ. Joanna Papińska-Kacperek 11

Sieć Word Wide Web jest dzisiaj najpopularniejszym obliczem Internetu Na ogromną popularność tej. t posługiwania się stronami WWW

Sieć Word Wide Web jest dzisiaj najpopularniejszym obliczem Internetu Na ogromną popularność tej. t posługiwania się stronami WWW Internet t kilka pierwszych łyków WWW -pierwsze kroki ki Sieć Word Wide Web jest dzisiaj najpopularniejszym obliczem Internetu Na ogromną popularność tej usługi ł składają się łatwość t posługiwania się

Bardziej szczegółowo

Internet i systemy wyszukiwania. Dr Agnieszka Nowak-Brzezioska

Internet i systemy wyszukiwania. Dr Agnieszka Nowak-Brzezioska Internet i systemy wyszukiwania Dr Agnieszka Nowak-Brzezioska Idea wyszukiwania informacji: Wyszukiwanie informacji to proces wyszukiwania w pewnym zbiorze tych wszystkich dokumentów, które poświęcone

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie III seminarium z cyklu INFOBROKER: Efektywne wykorzystanie zasobów informacyjnych Sieci, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 8 listopada 2007 r. Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe ISBN 978-83-921270-5-5 z b i ó r w y k ł a d ó w w s z e c h n i c y p o p o ł u d n i o w e j Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa www.wwsi.edu.pl tom2 Multimedia,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH

WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH Marek Dziembała, Marcin Słaboń Wprowadzenie Tworzenie strategii promocji firm, a w szczególności ich witryn internetowych staje się coraz większym źródłem dochodu

Bardziej szczegółowo

IM WIĘCEJ, TYM LEPIEJ? O PEWNEJ ANALIZIE Z DZIEDZINY WYSZUKIWANIA INFORMACJI TEKSTOWEJ Wojciech Ryczaj, Jan W. Owsiński

IM WIĘCEJ, TYM LEPIEJ? O PEWNEJ ANALIZIE Z DZIEDZINY WYSZUKIWANIA INFORMACJI TEKSTOWEJ Wojciech Ryczaj, Jan W. Owsiński Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2015 IM WIĘCEJ, TYM LEPIEJ? O PEWNEJ ANALIZIE Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu

Wprowadzenie do Internetu Jacek Kobus Wprowadzenie do Internetu materiały pomocnicze do ćwiczeń Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń, listopad 2003 Wprowadzenie do Internetu 2 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Efektywne wyszukiwanie informacji w Internecie

Efektywne wyszukiwanie informacji w Internecie Efektywne wyszukiwanie informacji w Internecie Internet rozrasta się w takim tempie, że znalezienie w nim czegokolwiek jest bardzo trudne. Obecnie w Internecie jest już kilkadziesiąt miliardów stron Największa

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie cyfrowych zasobów edukacyjnych

Wyszukiwanie cyfrowych zasobów edukacyjnych Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Wyszukiwanie cyfrowych zasobów edukacyjnych Niniejszy materiał jest poradnikiem dla poszukujących sieciowych

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Techniki badań internetowych materiały dydaktyczne

Techniki badań internetowych materiały dydaktyczne Techniki badań internetowych materiały dydaktyczne zajęcia specjalizacyjne dla II r. niest. st. II-go st. Zarządzanie specjalność Marketing w handlu i usługach wykład fakultatywny dla V r. zaocznych jednolitych

Bardziej szczegółowo

Ukryty Internet jakie korzyści mogą mieć z niego nauki ekonomiczne?

Ukryty Internet jakie korzyści mogą mieć z niego nauki ekonomiczne? Bożena Jaskowska 1 Ukryty Internet jakie korzyści mogą mieć z niego nauki ekonomiczne? Przedstawiono problematykę wyszukiwania w sieci wartościowej i bezpłatnej informacji naukowej z zakresu nauk ekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

Sposoby komunikacji w Internecie

Sposoby komunikacji w Internecie Wykład 2 Sposoby komunikacji w Internecie Komunikatory internetowe IRC czyli Internet Relay Chat Poczta elektroniczna Netykieta Komunikatory internetowe Komunikator internetowy (ang. Instant Messenger)

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych Piotr Kopciał Tworzenie serwisów internetowych Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA POPULARNOŚCI WITRYNY JAKO KRYTERIUM SKUTECZNEGO POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH W WYSZUKIWARKACH

BUDOWA POPULARNOŚCI WITRYNY JAKO KRYTERIUM SKUTECZNEGO POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH W WYSZUKIWARKACH BUDOWA POPULARNOŚCI WITRYNY JAKO KRYTERIUM SKUTECZNEGO POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH W WYSZUKIWARKACH Artur STRZELECKI Streszczenie: W artykule przedstawiono podstawy budowy popularności witryny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik prowadzącego kursy

Podręcznik prowadzącego kursy Podręcznik prowadzącego kursy Wersja 5 (beta) Uniwersytet Warszawski, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji http://kampus.come.uw.edu.pl Pytania? come@uw.edu.pl 1. Wstęp 4 1.1 Jak zostać studentem

Bardziej szczegółowo

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Praca dyplomowa inŝynierska Marcin Nowicki, Paweł Zakrzewski Promotor: dr hab. inŝ. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Paweł Budynek. Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization

Paweł Budynek. Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization Paweł Budynek Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization Praca licencjacka Promotor: dr inż. Rafał Wojciechowski KIERUNEK: Informatyka i ekonometria

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH W WYNIKACH WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH. Artur Strzelecki

POZYCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH W WYNIKACH WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH. Artur Strzelecki POZYCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH W WYNIKACH WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH Artur Strzelecki Wprowadzenie Pozycjonowanie witryn internetowych jest narzędziem realizacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

100 sposobów na Google

100 sposobów na Google IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu Piotr Kopciał Praktyka Internetu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł: Praktyka Internetu Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do informatyki i wykorzystanie internetu studia podyplomowe

Wprowadzenie do informatyki i wykorzystanie internetu studia podyplomowe Wprowadzenie do informatyki i wykorzystanie internetu studia podyplomowe Usługi i aplikacje Google część 1 Tomasz Xięski Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski GMAIL Funkcjonalność: Łączenie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie tworzenia analizatorów stron wyników z internetowych systemów wyszukujących. Paweł Kowalik

Wspomaganie tworzenia analizatorów stron wyników z internetowych systemów wyszukujących. Paweł Kowalik Wspomaganie tworzenia analizatorów stron wyników z internetowych systemów wyszukujących Paweł Kowalik Wspomaganie tworzenia analizatorów stron wyników z internetowych systemów wyszukujących Paweł Kowalik

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Praca magisterska Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Paweł Nijakowski

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE krok po kroku dr Rafał Marek wiedza doświadczenie praktyka Tytuł Pozycjonowanie hotelu, motelu, pensjonatu w wyszukiwarce krok po kroku Autor dr

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych

Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych 1 Przewodnik Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych 2 Spis treści 1 Definicja SEO...3 2 Typy optymalizacji...12 3 Dobór słów kluczowych...19 4 Nawigacja na stronie...48 5 Tworzenie tekstów na stronie

Bardziej szczegółowo

Część druga. Szkolenie Wzrost wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa

Część druga. Szkolenie Wzrost wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa Część druga Szkolenie Wzrost wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa WPROWADZENIE DO DRUGIEJ CZĘŚCI PODRECZNIKA Część druga podręcznika Małe i Średnie Przedsiębiorstwo w Internecie,

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Pierwsze miejsce w wyszukiwarkach" Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Copyright by Złote Myśli

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo