Organizowanie pracy w dziale utrzymania czystości i porządku w zakładzie hotelarskim 341[04].Z3.01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizowanie pracy w dziale utrzymania czystości i porządku w zakładzie hotelarskim 341[04].Z3.01"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Zofia Żegleń Organizowanie pracy w dziale utrzymania czystości i porządku w zakładzie hotelarskim 341[04].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Maria Napiórkowska - Gzula mgr Joanna Orłowska Opracowanie redakcyjne: mgr Zofia Żegleń Konsultacja: mgr inż. Piotr Ziembicki Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[04].Z3.01 Organizowanie pracy w dziale utrzymania czystości i porządku w zakładzie hotelarskim zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik hotelarstwa. Wydawca Instytut technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

3 SPIS TREŚCI 1.Wprowadzenie Wymagania wstępne Cele kształcenia Materiał nauczania Jednostki mieszkalne rodzaje i wyposażenie Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Organizacja pracy służby pięter Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów System pracy służby pięter Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Obsługa służby pięter Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Transport wewnętrzny Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ochrona przeciwpożarowa w części mieszkalnej zakładu hotelarskiego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Współpraca z recepcją, działem technicznym i działem personalnym zakładu hotelarskiego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Literatura Załączniki...61 Przykład wyposażenia jednostek mieszkalnych...61 Jednostka mieszkalna przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych...62 Harmonogram pracy...63 Ankieta Hotelowa...64 Piktogramy stosowane w hotelarstwie...65 Protokół na okoliczność kradzieży

4 1. WPROWADZENIE Poradnik Organizowanie pracy w dziale utrzymania czystości i porządku w zakładzie hotelarskim jest elementem pakietu edukacyjnego. Poradnik pomoże Ci w przyswojeniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności zawodowych w zakresie organizacji pracy działu utrzymania czystości i porządku w zakładzie hotelarskim. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, czyli wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć przed przystąpieniem do nauki w wybranym przez Ciebie zawodzie, cele kształcenia, czyli wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz pracując z tym poradnikiem, materiał nauczania, czyli wiadomości dotyczące organizacji pracy w części noclegowej zakładu hotelarskiego, sprawdzian osiągnięć, wykaz literatury, z jakiej możesz korzystać podczas nauki. Poznanie przez Ciebie wszystkich lub określonej części wiadomości będzie stanowiło dla nauczyciela podstawę przeprowadzenia sprawdzianu poziomu przyswojonych wiadomości i ukształtowanych umiejętności. W tym celu nauczyciel posłuży się zestawem zadań testowych. Niniejszy poradnik nie zastępuje podręcznika. Aby dogłębnie poznać zagadnienia związane z funkcjonowaniem służby pięter, należy korzystać z fachowej literatury, czasopism branżowych, śledzić nowości, korzystając z Internetu, brać udział w targach hotelarskich. Jednostka modułowa: Organizowanie pracy w dziale utrzymania czystości i porządku w zakładzie hotelarskim, której treści teraz poznajesz, jest jednym z modułów koniecznych do zapoznania się z etapami prac służby pięter zakładu hotelarskiego. 3

5 341[04].Z.3 Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w zakładzie hotelarskim 341[04].Z.3.01 Organizowanie pracy w dziale utrzymania czystości i porządku w zakładzie hotelarskim 341[04].Z.3.02 Utrzymanie czystości porządku w zakładzie hotelarskim 341[04].Z.3.03 Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych zakładu hotelarskiego 341[04].Z.3.04 Komunikowanie się w języku obcym z gośćmi przebywającymi w części noclegowej zakładu hotelarskiego Schemat u jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: określać na czym polega organizacja pracy działu utrzymania czystości i porządku w zakładzie hotelarskim, wyjaśniać, co to jest jednostka mieszkalna, wymieniać rodzaje jednostek mieszkalnych, określać wyposażenie różnych jednostek mieszkalnych, znać przepisy określające wyposażenie jednostek mieszkalnych, przedstawiać strukturę organizacyjną służby pięter, określać zadania pracowników służby pięter, wymieniać części składowe ubioru pracowników służby pięter, wyjaśniać, z jakimi działami współpracuje służba pięter, stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: rozróżnić rodzaje jednostek mieszkalnych w zakładach hotelarskich, określić wyposażenie jednostek mieszkalnych, zadbać o estetykę jednostek mieszkalnych i innych pomieszczeń w zakładzie hotelarskim, wyposażyć zgodnie z obowiązującym standardem pokoje i inne pomieszczenia zakładu hotelarskiego, wyposażyć zgodnie z obowiązującym standardem pokoje i inne pomieszczenia zakładu hotelarskiego, zaplanować pracę działu utrzymania czystości i porządku w zakładzie hotelarskim, określić zakresy obowiązków na stanowiskach w dziale utrzymania czystości i porządku, skorzystać z magazynów podręcznych zgodnie z obowiązującymi procedurami, zapewnić usługi pralnicze w zakładzie hotelarskim, poprowadzić dokumentację działu utrzymania czystości i porządku w zakładzie hotelarskim, zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe w pomieszczeniach zakładu hotelarskiego, 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Jednostki mieszkalne rodzaje i wyposażenie Materiał nauczania Charakterystyka jednostek mieszkalnych, rodzaje, wyposażenie Pod pojęciem - jednostka mieszkalna (j.m.) - rozumie się pomieszczenie lub zestaw pomieszczeń występujących w części pobytowej, składającej się z: pokoju mieszkalnego, przedpokoju, węzła higieniczno-sanitarnego i innych pomieszczeń oraz powierzchni użytkowych jak balkony, loggie, aneksy funkcjonalne. W części mieszkalnej możemy wydzielić jednostki mieszkalne zlokalizowane na kondygnacjach mieszkalnych oraz mniej lub bardziej rozbudowane węzły obsługi. Jednostka mieszkalna jako podstawowa komórka strukturalna w obiekcie hotelarskim, ze względu na swoją powtarzalność ma wpływ na: wartości użytkowe pionu pobytowego, sprawność systemu organizacji pracy, unifikację wyposażenia i środków technicznych, kształtowanie przestrzenno-użytkowe obiektu oraz koszty realizacji i eksploatacji. Podstawową jednostką mieszkalną w obiekcie hotelarskim jest pokój dwuosobowy. Oprócz różnorodnych jednostek mieszkalnych ważną rolę odgrywają pomieszczenia ogólnego użytku, czyli: hall hotelowy, aneksy przy mini barach, świetlice, korytarze, kluby, schody, windy. Ilość i rodzaj tych pomieszczeń uzależniona jest od kategorii obiektu hotelarskiego. Według opracowania Zenona Błądka pt. Hotele projektowanie, programowanie, wyposażenie, wyróżnia się następujące typy jednostek mieszkalnych: podstawowe dwułóżkowe (niekiedy z dostawką) studio - jednołóżkowe z dostawką (aranżowane z zasady w typowej dwułóżkowej j.m.) wieloosobowe (wielołóżkowe), występujące w hotelach niższej kategorii, apartamentowe dwu- i więcej izbowe, posiadające indywidualne wykończenie i wyposażenie, (czasami z aneksami kuchennymi, wieloma węzłami higienicznosanitarnymi), wieloosobowe trzy- i więcej łóżkowe, stosowane w popularnej bazie hotelarskiej i turystycznej, rezydencjonalne wieloizbowe, przystosowane do obsługi ruchu familijnego, w skład których mogą wchodzić, jedna lub więcej sypialni, kilka węzłów higienicznosanitarnych, pokój dzienny z aneksem kuchennym, i inne pomieszczenia pomocnicze, specjalne, np. przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych, powiązane z pomieszczeniami biurowymi. Podział ten nie wyczerpuje wszystkich możliwych rozwiązań, ujmuje jedynie najistotniejsze elementy programowe. We współczesnym hotelarstwie preferuje się łączenie przedpokojów i pokojów w obrębie jednostki mieszkalnej (rezygnuje się ze stosowania drzwi między tymi pomieszczeniami). Jest to rozwiązanie, którego celem jest stworzenie jednostek familijnych. Pokój hotelowy, jako zasadniczy element jednostki mieszkalnej, został wykształcony w długim procesie eksploatacyjnym. Stosowane moduły wynikają z ogólnych zasad koordynacji wymiarowej, osi konstrukcyjnych oraz technologii budownictwa. Często jednak jednostki przybierają kształt nieregularny i wieloboczny. W niektórych rozwiązaniach funkcje użytkowe mogą być rozmieszczone na dwóch poziomach. Powierzchnia zajmowana przez 7

9 wyposażenie meblowe w typowej jednostce mieszkalnej powinna kształtować się w granicach 40-50%. Wzrost wymagań sanitarnych jest tak duży, że w światowym hotelarstwie nie dopuszcza się obecnie do budowy nowych obiektów bazy noclegowej bez sprzężonych węzłów higieniczno-sanitarnych. Różnicuje się je jednak pod względem wyposażenia w zależności od standardu hotelu. Wyróżniamy więc: węzeł rozbudowany, stosowany w jednostkach mieszkalnych o charakterze reprezentacyjnym. W skład ich wyposażenia wchodzą: obudowana umywalka, wanna, natryski, bidet - część z tych urządzeń powinna znajdować się w wydzielonych pomieszczeniach. W omawianym węźle mogą wystąpić różne udogodnienia, np. wanna wpuszczana w podłogę, materiał wykończeniowy i armatura najwyższej jakości (z termoregulacją), dodatkowe suszarki, podgrzewacze, zasłony, częściowo miękkie wykładziny, dodatkowe punkty oświetleniowe, aparat telefoniczny, głośnik radiowy. węzeł pełny, stosowany w jednostkach mieszkalnych o poziomie podstawowym. W skład jego wyposażenia wchodzą: umywalka, wanna z natryskiem, węzeł w.c. węzeł uproszczony, stosowany w jednostkach mieszkalnych o poziomie popularnym. W skład jego wyposażenia wchodzą: umywalka, natrysk, w.c. W jednostkach mieszkalnych wielołóżkowych zaleca się dodatkowo w.c. w oddzielnym pomieszczeniu. Gość, wynajmując jednostkę mieszkalną, oczekuje określonego komfortu, a przede wszystkim: komfortu termicznego, chce mieć przyjazną temperaturę w zimie i w lecie, wentylację, a w wyższych kategoriach klimatyzację, komfortu akustycznego, chce być izolowany i zabezpieczony przed hałasem, głośną muzyką, odgłosami z ulicy, komfortu sanitarnego, w postaci właściwie urządzonych i wyposażonych sanitariatów, komfortu oświetleniowego, chce mieć właściwe oświetlenie naturalne i sztuczne, komfortu bezpieczeństwa pobytu, czyli zabezpieczenia jednostki mieszkalnej przed penetracją osób niepożądanych, bezpieczeństwo ppoż. itd. Obiekty hotelarskie powinny więc zapewnić dogodne warunki umożliwiające wykonanie podstawowych czynności życiowych. Pokój noclegowy powinien być tak wyposażony, aby zapewniał jak najlepszy wypoczynek dzienny i nocny, umożliwiał wykonanie pracy, stwarzał możliwość wygodnego posługiwania się rzeczami osobistymi. Rozmieszczenie mebli i wszystkich elementów wyposażenia pokoju powinno umożliwić dokładne jego posprzątanie. Pokoje, oprócz funkcjonalnych mebli, sprzętu radiowo-telewizyjnego, telefonów, winny być wyposażone w bagażniki meblowe lub składane. Szafa w pokoju dwuosobowym powinna być wyposażona w minimum 10 wieszaków na garderobę, w tym na spodnie, spódnice oraz szczotkę do ubrania, obowiązkowo z jasnym włosiem. Istotną rolę spełniają aktualne materiały informacyjne znajdujące się w pokojach. W każdym pokoju powinna być teczka informacyjna (informator telefoniczny, regulamin hotelowy, notesik, długopis, karta menu room service, igielnik, cennik za usługi pralnicze, cennik mini baru, torba na brudną bieliznę, wywieszki klamkowe). Drzwi do pokoju muszą posiadać czytelny numer, a od wewnątrz zamek zabezpieczający. Wyposażenie jednostek mieszkalnych określają minimalne wymagania. Dotyczą one wyposażenia w meble i inne urządzenia (ustawa o usługach turystycznych, źródło: Podstawowe elementy wyposażenia jednostki mieszkalnej, według wymagań kategoryzacyjnych, to: 1. łóżko jednoosobowe, o wymiarach 90 x 200 cm, 2. łóżko dwuosobowe, o wymiarach 140 x 200 cm, 8

10 3. nocny stolik lub półka przy każdym łóżku, 4. szafa garderobiana, o minimalnej głębokości 60 cm, minimum 3 wieszaki na osobę, 5. biurko lub stół, 6. bagażnik (obligatoryjnie w hotelach kat. 5*,4*,3*, 2*), 7. krzesła (l na osobę, lecz nie mniej niż 2 na pokój), 8. stolik okolicznościowy (obligatoryjnie w kat.5* i 4*), 9. fotele wypoczynkowe, min. 2 lub kanapa (obligatoryjnie w kat. 5* i 4*), 10. lustro, 11. wieszak ścienny na wierzchnią odzież. Ogólne wymagania - stawiane przez gestorów bazy hotelowej - odnoszące się do wyposażenia meblowego, są w zasadzie zbliżone bez względu na szerokość geograficzną, a różnice wynikają jedynie z: indywidualnych wymagań określonych przez poszczególne systemy i organizacje hotelarskie, tradycji i innych miejscowych uwarunkowań. Biorąc pod uwagę fakt, że łóżko jest najważniejszym meblem w jednostce mieszkalnej, zostało ono nieco szerzej opisane poniżej, natomiast pozostałe elementy, jak: nocny stolik, stolik-biurko, szafa, bagażnik, krzesło-fotel, barek samoobsługowy czyli chłodziarka - zostały opisane nieco krócej. Łóżko - jego kolorystyka i usytuowanie w połączeniu z innymi meblami powinno stanowić funkcjonalno-estetyczną całość. Trudno uwzględniać wszystkie wymierne i niewymierne zalecenia dotyczące ustawienia łóżka względem drzwi i okna. Na często zminimalizowanej powierzchni mieszkalnej występują ograniczenia konstrukcyjne i instalacyjne oraz narzucony układ otworów okiennych i drzwiowych, dlatego w hotelach zdecydowanie preferuje się prostopadłe ustawienie łóżek w stosunku do ściany wewnętrznej (między pokojami) z dogodnym dostępem z obu stron. W standardzie popularnym dopuszcza się lokalizację w układzie narożnikowym i wagonowym" (podłużnym). Niezależnie od standardu unika się sytuowania łóżka bezpośrednio przy oknie. Powierzchnia ta rezerwowana jest zazwyczaj na aneks wypoczynkowy. Niezbędne jest również zachowanie odpowiedniej odległość od grzejnika. Szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia meblowego jednostek mieszkalnych, (w tym wymiarów łóżek) znajduje się na stronie: Wkład tapicerowany - powinien być jednoczęściowy, dwuwarstwowy, na podkładzie elastycznym lub pół elastycznym, osadzony na stalowej (lub innej) konstrukcji. We współczesnym hotelarstwie preferuje się wkłady elastyczne, poddające się naturalnemu układowi. Wkład tapicerowany powinien spełniać następujące wymagania: zapewniać komfort leżenia, dobrze utrzymywać ciepło, dobrze przepuszczać wilgoć, posiadać wkładkę nośną odporną na ścieranie, spełniać wymagania sanitarne. Warstwowość zastosowana w materacach umożliwia eksploatację letnią" i zimową". W popularnej bazie turystycznej stosuje się najczęściej jednoczęściowe wkłady tapicerskie na podkładzie sztywnym. Na wkład tapicerski zakłada się podkład higieniczny wymienialny dla kolejnych użytkowników. Szczyt łóżka od strony głowy zabezpiecza się płytą ochronną lub panelem mocowanym do ściany, który odpowiednio przedłużony może stanowić konstrukcję do zawieszenia nocnych stolików lub pełnić funkcję dekoracyjną. W obiektach o podwyższonym standardzie szczyt ten jest specjalnie wykańczany - również w wykonaniu tapicerskim. Element ten pomija się z reguły od strony nóg, biorąc pod uwagą dość powszechną praktykę wykorzystywania łóżka jako dodatkowego siedziska - szczególnie w popularnej bazie noclegowej. W panelu, lub powyżej, instaluje się oprawę nocnego oświetlenia. 9

11 Nocny stolik to element meblowy, który jest ściśle związany ze stałym miejscem do spania i może być jako element wolnostojący lub element sprzężony z konstrukcją łóżka lub też jego szczytem. Pozostałe - równie ważne elementy wyposażenia jednostek mieszkalnych to: stolik-biurko element wiążący się z funkcją pracy. W wymaganiach kategoryzacyjnych jest obligatoryjnym elementem wyposażenia. Ponieważ nie ma jednoznacznie określonych parametrów, w praktyce przybiera on różne formy; szafa we współczesnym wyposażeniu hotelowym jednostek mieszkalnych jest coraz częściej wbudowana i trafia do przedpokoju, gdzie w połączeniu z wieszakiem lub innym elementem stałego wyposażenia stanowi zestaw wielofunkcyjny. Przedpokój, nieoddzielony wewnętrznymi drzwiami od części mieszkalnej i wyposażony w powyższy zestaw, jest całkowicie zintegrowany z pokojem; bagażnik jeszcze do niedawna był traktowany jako mebel wolnostojący, jednak uwzględniając zmiany i tendencje w stylu podróżowania, wielkość bagażnika została ograniczona i włączona w zestaw wielofunkcyjny o nazwie stół biurko - toaletkabagażnik. Obniżona płyta bagażnika w tym zestawie pełni funkcję dodatkowego siedziska; krzesło fotel, a także inne meble służące do siedzenia odgrywają dość istotną rolę. Stosuje się zazwyczaj krzesła wielofunkcyjne, przy korzystaniu z których powinno wystąpić poczucie komfortu użytkowego. Wysokość siedziska zależy w dużej mierze od jego profilu. W hotelach o podwyższonym standardzie zaleca się stosowanie wyściełania całego siedziska i oparcia krzesła, co zwiększa wygodę siedzenia. Fotel często nie mieści się w zminimalizowanych powierzchniach jednostki mieszkalnej, stąd czasami jest eliminowany z zestawu. Fotele można podzielić na: wypoczynkowe, gabinetowo-klubowe, pół foteliki. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie użytkowników, z jakimi można się spotkać w hotelach, powinny one posiadać możliwość częściowej regulacji, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych elementów; barki samoobsługowe i chłodziarki mają coraz większe zastosowanie i to nie tylko w hotelach o podwyższonym standardzie. Stwarzają one gościom dodatkowe udogodnienia i odczucie zwiększonego komfortu, co wynika z możliwości samoobsługi przez 24 godziny, bez potrzeby angażowania personelu służbowego, oraz pełnej dostępności do różnego rodzaju napojów i innych artykułów żywnościowych. Zazwyczaj barki te mają obudowę meblową i wkomponowane są w stolik biurko. Podejmując próbę racjonalnego wyposażenia bazy hotelowej, należy zapewnić jej uniwersalizm użytkowy i elastyczność w doborze elementów wyposażenia dostosowując je częściowo do przyzwyczajeń i tradycji odbiorcy. Obligatoryjnie więc każda jednostka mieszkalna powinna posiadać węzeł higieniczno-sanitarny. Główną cechą hotelowych w.h.s. powinien być też uniwersalizm użytkowy, uwzględniający potrzeby wynikające z antropometrii i ergonomii oraz psychofizycznych cech osobowych. Dotyczy to w szczególności: różnicy płci, wieku, wzrostu i wagi, różnicy odnoszącej się do kultury osobistej i predyspozycji manualnych, różnicy w zakresie potrzeb i sposobu przeprowadzania zabiegów higienicznosanitarnych. Powinna go także cechować stałość i niezmienność wyposażenia podstawowego. Węzeł ten jest powiązany z układem funkcjonalno-użytkowym części wejściowej i mieszkalnej. W omawianych węzłach nie można dowolnie zmieniać przewidzianej lokalizacji wyposażenia. Musi być ono zainstalowane na stałe, często z dodatkowymi zabezpieczeniami przed nietypową formą i sposobem użytkowania (wzmocniona konstrukcja, dobór trwałych materiałów, solidne mocowanie elementów). 10

12 Charakterystykę podstawowych elementów wyposażenia w.h.s można znaleźć na stronie: Bardzo ważną rolę w hotelach odgrywają ogólnodostępne węzły higienicznosanitarne, a ich dokładny opis znajduje się również na wyżej wymienionej stronie www. Aranżacja i estetyka pomieszczeń noclegowych zakładu hotelarskiego Ważną sprawą, oprócz wyposażenia jest wystrój pomieszczeń hotelowych, który uzależniony jest od wymogów użyteczności. Ogólny styl urządzenia sypialni nie może odznaczać się agresywnymi, subiektywnymi w odbiorze detalami. Wnętrze pomieszczenia hotelowego, w przeciwieństwie do wnętrz prywatnego mieszkania, musi być w charakterze plastycznym obiektywne, musi wytwarzać atmosferę spokoju. Natomiast we wnętrzach udostępnionych ogólnie (hall, korytarze), w których człowiek przebywa chwilowo, można pozwolić sobie na tworzenie nastroju przez dekoracyjność i ekspresję form i świateł. W każdym wypadku dobre wnętrze musi się wyróżniać harmonijnym wystrojem elementów i funkcjonalnością, czyli prawidłową organizacją wyposażenia, zgodną z podstawowymi czynnościami i proporcjami człowieka. Generalną zasadą stosowaną w aranżacji wnętrza jest rozmieszczenie sprzętów tak, aby umożliwiały swobodne poruszanie się na linii drzwi okna - szafy stół. Szerokość przejścia dla jednej osoby wynosi 70 cm. Meble muszą być zrobione zgodnie z Polską Normą. Nie mniej ważnym elementem aranżacji jest dobre oświetlenie, które pełni jedną z głównych funkcji. Istotne jest usytuowanie głównych źródeł światła, np. lampka w sypialni przy tapczanie, w łazience przy lustrze i umywalce, w szatni i barze nad ladą, w czytelni nad stołami itp. Jest to zawsze oświetlenie bezpośrednie, przeważnie żarowe, osłonięte białym kloszem. Ponadto uwzględnia się oświetlenie ogólne - pośrednie, boczne lub podsufitowe. Z wnętrz sypialnych usuwa się obecnie oświetlenie jarzeniowe, nadające otoczeniu zimną, zielonkawą aurę;. W pomieszczeniach małych wskazane jest ujednolicenie osłon, (kloszy), natomiast w dużych wnętrzach reprezentacyjnych stosuje się różnorodność zestrojonych świateł. Należy pamiętać, że światło jest także ważnym elementem dekoracyjnym, tworzy nastrój i przydaje wnętrzu życia. Także tkanina czyni wnętrze cieplejszym (wzrokowo). Kolorystyka, wzór i rodzaj tkaniny uwarunkowane są jej zastosowaniem oraz jakością pomieszczenia, do którego jest przeznaczona. Z wnętrz nowoczesnych wyklucza się tkaniny o barwie agresywnej i rozdrobnionym wzorze (pstre kretoniki, dywany perskie"), tkaniny przytłaczające (gatunki pluszów), zbyt ciemne (brudny brąz, bordo) oraz sztywne (mocno nakrochmalone firany i serwety). Miękkość, matowość, lekkość - to cechy eleganckiej tkaniny. Najlżejszą tkaniną jest firanka (biała lub kolorowa), następnie płótno pościelowe i serwetowe oraz lżejsze lub cięższe tkaniny zasłonowe, cięższą kotary (zasłony) i pokrycia tapicerskie, a najcięższą koce, dywany. Najefektowniej wyglądają tkaniny okienne sięgające od sufitu do podłogi lub do parapetu, gdy grzejniki posiadają ozdobną obudowę. Tkaniny ciężkie wymagają szczególnie starannego doboru. Do wytwornych tkanin zalicza się tkaniny, których wzory wynikają z rodzaju splotu (sploty atłasowe, supełkowe, skośne). Bogate zastosowanie we wnętrzach reprezentacyjnych mają lniane i bawełniane adamaszki lub ciężkie brokatele bawełnianolniano jedwabne (kotary, pokrycia tapicerskie), których wzory inspirowane tkaniną historyczną, renesansową lub barokową są barwne, lecz stonowane i spokojne. Oprócz tradycyjnych tkanin tapicerskich do pokrycia mebli w lokalach o dużej przepustowości (np. bary, hole) służą także imitacje skór. Dekoracjami są formy płaskie lub przestrzenne o wysokich walorach estetycznych, nie posiadające żadnego zastosowania użytkowego; ich wyłącznym zadaniem jest zdobienie otoczenia. Natomiast wszystkie elementy piękne w formie i barwie, lecz służące komuś lub czemuś w pewnym stopniu spełniają rolę dekoracji, jak i przedmiotu użytkowego (np. ceramika, świeczniki, maty ludowe). 11

13 Dekorując wnętrze unikamy zdobienia go drobnymi elementami. Umiar w stosowaniu dekoracji zapobiega wizualnemu rozbiciu całości przestrzeni. Spokojne, naturalne otoczenie pozwala użytkownikom skupić się na kształtach specjalnie wyeksponowanych. Oddziaływanie emocjonalne formy estetycznej jest silniejsze, jeżeli w pobliżu nie ma innych form, również pięknych, lecz źle zestrojonych. Rozróżniamy zastosowania form lub barw na zasadzie kontrastu (np. wypukła - płaska) oraz na zasadzie synchronizacji (np. zestaw form podobnych, grupa obrazków jednakowej wielkości itp.). Rozróżniamy elementy dekoracyjne: przyścienne, wolno stojące, wytwory malarstwa architektonicznego, a nawet ubiory pracowników. Do elementów dekoracyjnych przyściennych, zalicza się: obrazy, ozdoby regionalne, roślinność, dekoracje świetlne. Elementy te rozmieszczamy tak, aby ich punkt centralny padł na wysokości linii oka, z wyjątkiem miniatur, które zawiesza się poniżej linii oka. Do elementów dekoracyjnych wolno stojących zalicza się: ceramikę, rzeźby, roślinność. Rozmieszczenie ich w kubaturze wnętrza nie powinno kolidować z jego funkcją, np. nie ustawiamy żadnych form (kwiatów) na linii komunikacji wewnętrznej lub w miejscu, w którym byłyby narażone na potrącenia. Również element dekoracyjny stanowi malarstwo architektoniczne, obejmujące szereg technik: fresk, graffiti, technikę temperową, mozaikę, relief i inne. Technikami tymi zdobimy wnętrza reprezentacyjne. Barwa ścian również może wpłynąć na to, że nawet brzydkie pomieszczenia nabierają przyjemnego wyglądu. Można wnętrze optycznie zmniejszyć, powiększyć, obniżyć lub poszerzyć, wykorzystując psychofizyczne właściwości barw. Z wnętrz nowoczesnych eliminujemy zestawienia drażniące, powodujące rozbicie się wizualne płaszczyzn na szereg jednakowo silnych akcentów. Obowiązuje zasada harmonijnego scalenia wnętrza poprzez wprowadzenie małej ilości kolorów, a wzbogacenie ich różnicami stopnia jakości (dotyczy to wszystkich form wnętrza). Szerokie zastosowanie mają barwy zneutralizowane, spokojne oraz barwy z grupy brunatnych i oliwkowych, zestrojone z bielą. Staranne wyposażenie hotelu, dobór kolorystyki, estetyka i funkcjonalność poszczególnych elementów, przemyślana aranżacja są sprawami nadzwyczaj istotnymi. Tak więc od wyposażenia hoteli, niezależnie od kategorii, wymagamy: estetyki, trwałości, stabilności, niezawodności, pełnej sprawności użytkowej, funkcjonalności, łatwości i prostoty obsługi, bezpieczeństwa w użytkowaniu. Jakość i jednolitość wyposażenia są istotnym czynnikiem ogólnego wrażenia z pobytu w hotelu. Wyposażenie w sposób oczywisty wpływa (ułatwia bądź utrudnia) na organizację pracy, jej wydajność, a więc efektywność eksploatacji. Nakłady na wyposażenie są w hotelu jedną z większych pozycji kosztów działalności. Dostosowanie jednostki mieszkalnej dla osób niepełnosprawnych Obiekty hotelarskie, niezależnie od kategorii, powinny być przystosowane do przyjmowania osób niepełnosprawnych, o naruszonej sprawności psychofizycznej, powodującej ograniczenie sprawności lub aktywności życiowej. Goście niepełnosprawni mają te same potrzeby co inni, dlatego w każdym obiekcie hotelarskim powinna znajdować się przynajmniej jedna jednostka mieszkalna przystosowana do ich potrzeb. W światowych organizacjach hotelarskich liczba takich jednostek jest różna i kształtuje się w granicach od 0,5 do 3% i więcej, w zależności od wielkości potencjału obsługowego, standardu i rodzaju bazy noclegowej. 12

14 Jednostki przystosowane do potrzeb gości niepełnosprawnych są aranżowane jako jedno osobowe, łączone z reguły z jednostką sąsiedzką poprzez wewnętrzne drzwi dla osoby towarzyszącej. Jednostki te powinny posiadać uniwersalny charakter, pozwalający gestorowi na wynajem gościowi sprawnemu, a także na przyjęcie gości o zróżnicowanej niesprawności (z częściową utratą wzroku, słuchu, czy dysfunkcją kończyn górnych lub dolnych). Jednostki przystosowane dla osób niepełnosprawnych powinny być lokalizowane na najniższych kondygnacjach, w bliskim sąsiedztwie węzłów komunikacyjno-ewakuacyjnych. Przystosowanie pokoju w jednostce mieszkalnej dla gości poruszających się na wózku inwalidzkim wymaga rozmieszczenia umeblowania w ten sposób, aby pomiędzy krawędzią dłuższego boku łóżka a najbliższą powierzchnią ściany pozostała wolna przestrzeń, w którą można wpisać okrąg o promieniu 150 cm. Schematyczna aranżacja przedstawiona jest w załącznikach 1 i 2. Istotnym elementem wyposażenia pokoju jest więc łóżko, którego wysokość powinna wynosić 50 cm. Możliwe jest zastosowanie urządzenia regulującego wysokość. Ponadto powinno ono posiadać zamontowane dodatkowe urządzenia jak: uchwyty ułatwiające wchodzenie i wychodzenie, a także poręcz pozioma nad łóżkiem oraz podpórki pod plecy z regulowaną wysokością. W pokojach tych należy zwrócić uwagę na drzwi, które powinny spełniać następujące wymagania: szerokość użytkowa 90 cm, zastosowanie podjazdu pochylni, zamontowanie uchwytów poziomych na wysokości 80 cm oraz pionowych na wysokości 90 cm, klamki ułatwiające objęcie dłonią, zamki powinny posiadać możliwość awaryjnego otwarcia z korytarza do jednostki mieszkalnej i z pokoju do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych. Oznaczenia numerów powinny być umieszczone na wysokości 150 cm ponad podłogą. Istotny jest również sposób oświetlenia. Odpowiednio przystosowane jest także wyposażenie przedpokoju i węzła higieniczno sanitarnego. Szerokość przedpokoju uzależniona jest od sposobu otwierania szafy wbudowanej oraz od kierunku dojazdu i wynosi odpowiednio 190 cm przy drzwiach otwieranych 165 cm przy drzwiach składanych, 80 cm przy drzwiach przesuwanych. Szafy garderobiane powinny posiadać mechanizm obniżający drążek, umożliwiający powieszenie ubrania. Węzły higieniczno sanitarne, w zależności od tego czy jest to węzeł z wanną, czy z natryskiem, posiada odpowiednią powierzchnię oraz uchwyty umożliwiające korzystanie ze wszystkich urządzeń, które również są odpowiednio obniżone. Dokładny układ schematyczny przedstawia załącznik nr Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń: 1. Czy pokój jednoosobowy jest typową jednostką mieszkalną? 2. Jakie znasz rodzaje jednostek mieszkalnych? 3. Czy potrafisz wymienić obligatoryjny zestaw wyposażenia jednostki mieszkalnej? 4. Co oznaczają skróty j.m., w.h.s.? 5. Wymień cechy charakterystyczne w.h.s. 6. Co jest podstawowym elementem wyposażenia pokoju hotelowego? 7. Gdzie z reguły umieszczony jest w pokoju nocny stolik? 8. Gdzie usytuowana jest szafa stanowiąca zestaw wielofunkcyjny? 9. Siedziska co to takiego? 10. Które, Twoim zdaniem, materiały stosowane w pomieszczeniach hotelowych są najbardziej popularne i dlaczego? 11. Czym powinno wyróżniać się dobre wnętrze? 12. Jaką rolę odgrywa światło w pomieszczeniach hotelowych? 13

15 13. Scharakteryzuj dekoracje i formy dekoracyjno-użytkowe. 14. Co zaliczamy do elementów dekoracji przyściennych? 15. Co zaliczamy do elementów dekoracji wolno stojących? 16. Co obejmuje malarstwo architektoniczne w hotelarstwie? 17. Jakie formy aranżacji pomieszczeń można stosować w zakładzie hotelarskim? 18. Jakie formy aranżacji można zastosować w pokoju hotelowym? 19. Aranżacja pokoju hotelowego na określoną okazję czego dotyczy? 20. Jaka okazja (Twoim zdaniem) jest potrzebna, aby inaczej (niż zwykle) udekorować pokój hotelowy? 21. Określ, jakie czynniki decydują o ogólnym wrażeniu pobytu w hotelu? 22. Omów, na czym polega przystosowanie jednostki mieszkalnej dla osób 23. niepełnosprawnych Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Opracuj schemat wyposażenia jednostek mieszkalnych. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z wiadomościami dotyczącymi tematu, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) zastosować się do poleceń zawartych w materiale nauczania, 4) wykonać czynności zlecone, (w razie wątpliwości skorzystać z pomocy nauczyciela), 5) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, Wyposażenie stanowiska pracy: schemat wyposażenia j.m. lub makieta, ustawa o usługach turystycznych (minimalne wymagania), lub komputer, arkusze papieru, materiały piśmienne, literatura. Ćwiczenie 2 Opracuj ankietę dotyczącą jakości wyposażenia jednostek mieszkalnych. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z wiadomościami dotyczącymi tematu, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) zastosować się do poleceń zawartych w materiale nauczania, 4) wykonać czynności zlecone, (w razie wątpliwości skorzystać z pomocy nauczyciela), 5) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 14

16 Wyposażenie stanowiska pracy: wzór ankiety na foliogramie lub wzory ankiet z obiektów hotelarskich, arkusz papieru, materiały piśmienne, literatura. Ćwiczenie 3 Zaproponuj materiały do dekoracji pomieszczeń hotelowych. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z wiadomościami dotyczącymi tematu, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) zastosować się do poleceń zawartych w materiale nauczania, 4) wykonać czynności zlecone, (w razie wątpliwości skorzystać z pomocy nauczyciela), 5) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, Wyposażenie stanowiska pracy: filmy dydaktyczne, materiały piśmienne, literatura. Ćwiczenie 4 Zaproponuj dekorację pomieszczeń hotelowych na specjalne okazje. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z wiadomościami dotyczącymi tematu, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) zastosować się do poleceń zawartych w materiale nauczania, 4) wykonać czynności zlecone, (w razie wątpliwości skorzystaj z pomocy nauczyciela), 5) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, Wyposażenie stanowiska pracy: filmy dydaktyczne, czasopisma branżowe, audiowizualne pakiety multimedialne, techniczne środki kształcenia, literatura. 15

17 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) Omówić wyposażenie różnych jednostek mieszkalnych? 2) Wymienić podstawowe wyposażenie typowej jednostki mieszkalnej? 3) Podać przykład wystroju sypialni hotelowej? 4) Wymienić materiały do dekoracji pomieszczeń hotelowych? 5) Dobrać materiały dekoracyjne do rodzaju wnętrza pokoju hotelowego? 6) Określić, czym powinno wyróżniać się dobre wnętrze? 7) Wyjaśnić, co to są formy dekoracyjno-użytkowe? 8) Wymienić materiały stosowane do aranżacji pomieszczeń noclegowych zakładu hotelarskiego? 9) Wymienić okazje, na które należy odpowiednio przygotować obiekt hotelarski 10) Omówić, na czym polega przystosowanie jednostki mieszkalnej dla osób niepełnosprawnych? 16

18 4.2. Organizacja pracy służby pięter Materiał nauczania Podstawowe zadania służby pięter Zakres obowiązków służby pięter zależy od wielkości i kategorii obiektu. W małych hotelach zarządzaniem pracą służby pięter zajmuje się kierownik obiektu, zaś w hotelach należących do sieci wiele związanych z tym zadań wykonuje pracownik centrali. Nadzór nad wprowadzeniem jednolitych procedur w hotelach sieci sprawują dyrektorzy generalni wspólnie z dyrektorami ds. eksploatacji lub kierownikami służby pięter. Dobrze więc jest zwrócić uwagę, że kontrolowanie pracy przez inspektora pięter podległego mu personelu nie polega tylko na wskazaniu niedociągnięć i wymierzeniu kar, ale na uzupełnianiu braków i prowadzeniu bieżącego instruktażu, poprawiającego jakość obsługi. Pracownicy służby pięter powinni być systematycznie szkoleni w zakresie wprowadzania nowych metod i technik pracy, kultury obsługi, umiejętności zachowania się w szczególnych sytuacjach. Powinni oni prezentować właściwą postawę etyczno-moralną, powinni wykazać się umiejętnością używania podstawowych zwrotów grzecznościowych, umiejętnością rozmowy z gośćmi. Pracownicy służby pięter powinni być jak najmniej widoczni. Podczas wykonywania swoich obowiązków nie mogą zakłócać spokoju gości przebywających w hotelu. Podczas sprzątania pokoju pokojowa winna pozostawić rzeczy gościa w tym samym miejscu, w którym je zastała. Niezbędna jest również dyskrecja rozmowy gości nie powinny być nigdy powtarzane. Jednym z ważnych elementów kultury osobistej jest ubiór pracownika, gdyż jego estetyka opiera się na tych samych zasadach harmonii, co estetyka innych form zespolonych we wnętrzu. Ważny jest zestrój kolorystyczny ubiorów z architekturą w wypadku pracowników związanych stanowiskiem z wnętrzem eksponowanym. Strój galowy" pracowniczy musi posiadać wszelkie cechy przydatności do uprawianego zawodu, a jednocześnie powinien pracownika zdobić, a tym samym podtrzymywać jego dobre samopoczucie i samopoczucie patrzących. Praktyczność, czystość, prawidłowy krój są to cechy dobrego ubioru pracowniczego. Do szczegółowych zadań oraz wynikających z nich obowiązków działu służby pięter należy: utrzymanie wzorowej czystości pokoi hotelowych, pomieszczeń służbowych, powierzchni komunikacyjnych, klatek schodowych, pomieszczeń administracyjnobiurowych, szatni pracowniczej; czuwanie nad majątkiem gości znajdującym się w pokojach noclegowych i majątkiem zakładu znajdującym się na piętrach; prowadzenie eksploatacyjnego magazynu bielizny hotelowej, gastronomicznej i odzieży ochronnej i roboczej; prowadzenie pralni hotelowej w zakresie: prania, prasowania bielizny i odzieży gości hotelowych prania części odzieży roboczej i ochronnej pranie firanek części mieszkalnej i administracyjnej organizowanie chemicznego czyszczenia odzieży w pralni miejskiej dokonywanie napraw bielizny hotelowej i odzieży roboczej prowadzenie magazynu rzeczy pozostawionych przez gości hotelu; prowadzenie i nadzorowanie mini-barów w pokojach gościnnych; 17

19 wprowadzanie na bieżąco - do systemu komputerowego - zmiano pokojach przygotowanych do wynajęcia oraz uzgadnianie z recepcją obłożenia pokoi; nadzór nad dekoracją kwiatową w hotelu; współpraca z rezerwacją w celu stwierdzenia zapotrzebowania na pokoje; współpraca z działem technicznym w celu usuwania usterek stwierdzonych w pokojach. Do obowiązków hotelu należy: stałe czuwanie nad jakością wyposażenia pokoi hotelowych i piętrowych pomieszczeń służbowych przydzielonego rejonu, stałe czuwanie nad estetyką, czystością i stanem sanitarnym pokoi hotelowych, ciągów komunikacyjnych wyznaczonego rejonu, organizowanie sprawnej i właściwej obsługi gości hotelowych przez: koordynowanie pracy pokojowych, udzielanie gościowi pomocy, jeżeli prośba nie wymaga pracy pokojowej lub pracownika innego działu, natychmiastowe przekazywanie życzeń gościa do wykonania pokojowej lub pracownika innego działu (recepcja, dział techniczny), kontrola wykonania przekazanego zlecenia, czuwanie nad szybkim, rzetelnym i kulturalnym obsłużeniem gościa przez wykonujących usługę, codzienne kontrolowanie wyznaczonych pomieszczeń rejonu wg instrukcji kierownika pięter, sporządzanie raportów i obowiązujących dokumentów zleconych przez kierownika pięter, stałe uzupełnianie wyposażenia pokoi, przekazywanie bielizny i odzieży gościa do pralni i w wyznaczonym terminie zwracanie jej sporządzanie protokołów strat (na rzecz gościa lub hotelu), sporządzanie wg obowiązujących przepisów poleceń obciążenia (na rzecz przedsiębiorstwa) i przekazywanie go recepcji), ustalanie w recepcji adresu gościa pozostawiającego rzeczy w hotelu i przekazywanie ich kierownikowi pięter (do biura rzeczy znalezionych), bieżące instruowanie pokojowych w zakresie sprzątania, kulturalnej obsługi, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu bielizny na piętrach, prowadzenie mini barów w pokojach hotelowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, prowadzenie magazynu podręcznego mini barów, według obowiązujących metod i przepisów, pełnienie służby w przepisowym umundurowaniu. Dla umożliwienia realizacji wymienionych zadań, na poszczególnych piętrach lub na niektórych są urządzane węzły obsługi, potocznie zwane dyżurkami pokojowych". Stan liczebny służby pięter, wielkość i wyposażenie węzłów obsługi są uzależnione od szeregu czynników, najważniejsze z nich to: liczba i struktura jednostek mieszkalnych na piętrze, kategoria hotelu, przyjęta organizacja pracy, uzbrojenie techniczne obiektu (windy, zsypy, zrzuty), uzbrojenie techniczne(wyposażenie) samej służby pięter w wózki, nowoczesne maszyny i urządzenia do utrzymania czystości, zakresy usług przypisanych służbie pięter. 18

20 Niekiedy w rejonie węzłów obsługi są urządzane aneksy kelnerskie, w celu usprawnienia obsługi gastronomicznej gości. Przy rewirowych i brygadowych systemach powierzchnia węzłów obsługi musi być relatywnie duża, przy systemie centralnym powierzchnia ta minimalizuje się do niewielkich pakamer na sprzęt, gdyż wszelkie magazyny i sortownie są skoncentrowane w jednym miejscu, przeważnie w podziemiach hotelu. Struktura organizacyjna działu utrzymania czystości i porządku Ze względu na obszerne zadania realizowane przez przedsiębiorstwa konieczny jest podział pracy. Polega on na tym, iż ogół zadań dzieli się na odpowiednie części, czyli zadania cząstkowe, a te z kolei na dalsze elementy, doprowadzając ten podział do czynności elementarnych, już dalej niepodzielnych. W wyniku podziału pracy powstają określone stanowiska pracy i komórki organizacyjne. Stanowiskiem pracy jest odpowiednio wyposażone miejsce pracy, w którym jeden lub kilku pracowników wykonuje określone zadania. Stanowiska pracy wykonujące podobne zadania łączy się w komórki organizacyjne, którymi kierują wyznaczeni pracownicy. Komórka organizacyjna jest to grupa lub zespół stanowisk wyposażony w odpowiednie środki, kierowany przez jednego zwierzchnika, wykonujący określone zadania, podobne ze względu na rodzaj lub przedmiot czynności. Struktura organizacyjna jest to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych pomiędzy stanowiskami i komórkami organizacyjnymi. Umożliwia ona sprawne zarządzanie. W hotelu, podobnie jak i w innych przedsiębiorstwach, mogą występować różne struktury organizacyjne. Zależy to od wielkości obiektu i ilości zatrudnionych pracowników. Tak więc może to być struktura liniowa, funkcjonalna, lub sztabowo liniowa. Struktura liniowa na czele każdej komórki organizacyjnej stoi jeden przełożony (kierownik dyrektor), który kieruje całą jej działalnością. Zaletą jej jest pełne przestrzeganie zasady jednoosobowego kierownictwa oraz wyraźne, ścisłe rozgraniczenie zadań i odpowiedzialności. Struktura funkcjonalna podwładni mają przełożonych służbowych (hierarchicznych), decydujących o tym, co ma być wykonane oraz przełożonych funkcjonalnych, wydających dyspozycje związane ze sposobem wykonania zadania. Pracownik może mieć kilku zwierzchników wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach. Struktura sztabowo liniowa - w tej strukturze połączono dodatnie cechy struktury liniowej i funkcjonalnej. Na czele każdej komórki organizacyjnej stoi jeden kierownik, który kieruje całą jej działalnością i jest podporządkowany jednemu zwierzchnikowi wyższego szczebla. Zależnie od liczby osób podporządkowanych hierarchicznie jednemu zwierzchnikowi mogą wystąpić w przedsiębiorstwie dwa typy struktur organizacyjnych: struktury płaskie w których zmniejsza się liczba szczebli organizacyjnych, ale zwiększa się liczba osób bezpośrednio podległa jednemu kierownikowi i struktury smukłe w których zwiększa się liczba szczebli organizacyjnych i w związku z tym wydłuża się linia od pracowników do kierownictwa najwyższego szczebla. Poniżej przedstawiono przykład struktury organizacyjnej dla obiektu hotelarskiego: 19

21 Schemat 1 Struktura organizacyjna obiektu hotelarskiego [źródło: Siła schematu czyli jak zbudować hotel na papierze; J.Piasta; Praca w hotelu na stanowisku służby pięter daje okazję kontaktu z wieloma ludźmi. Niezależnie jednak od zawodu i pozycji społecznej oraz narodowości goście są bardzo różni. Każdy jest odrębną indywidualnością, ma swoje preferencje, uprzedzenia, przyzwyczajenia, nawyki. Goście różnią się temperamentem, odmienną reakcją nieraz na te same zjawiska, dlatego od wszystkich pracowników hotelu bez względu na zajmowane stanowisko wymaga się wysokiej kultury osobistej. Istotny jest więc przedstawiony poniżej opis stanowisk. W dziale utrzymania porządku i czystości generalnie występują następujące stanowiska: kierownik pięter inspektor pięter pokojowe korytarzowe magazynier bielizny Schemat 2Stanowiska pracy w dziale utrzymania czystości obowiązków porządku [źródło: opracowanie własne] Zakres obowiązków pracowników służby pięter W poniższym opisie stanowisk uwzględniono wyżej wymienione, które określają zakres obowiązków poszczególnych pracowników, wymagania kwalifikacyjne, predyspozycje i cechy osobowości oraz relacje z innymi stanowiskami i warunki pracy. Kierownik pięter Obowiązki i zakres odpowiedzialności: organizowanie i koordynowanie wszystkich czynności związanych z obsługą gości w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach części mieszkalnej, kierownik pięter ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową organizację podległej mu służby eksploatacyjnej, zgodną z przepisami i terminową realizację powierzonych zadań i obowiązków, a także za stan sanitarny wszystkich pomieszczeń znajdujących się w części mieszkalnej hotelu dbałość o czystość pokoi hotelowych, korytarzy, pomieszczeń służbowych, klatek schodowych, wind i holu, organizowanie, koordynowanie i stała kontrola pracy pokojowych, czuwanie nad powierzonym majątkiem oraz prowadzenie dokumentacji i ewidencji 20

22 dbałość o przestrzeganie przez personel obowiązujących przepisów sanitarnych szczególnie dotyczących zmiany bielizny pościelowej i ręczników, organizowanie szkoleń pracowników, dbałość o racjonalizację metod pracy, współpraca z recepcją w zakresie wykorzystania pokoi, informowanie recepcji o pokojach przygotowanych do sprzedaży, a także stała współpraca z pozostałymi działami, realizacja dodatkowych usług na życzenie gości, prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykorzystywanych środków trwałych i sprzętu zgłaszanie zapotrzebowania na materiały potrzebne do pracy i przedmioty będące wyposażeniem pokoi hotelowych prowadzenie podręcznego magazynu bielizny zapasowej i drobnego sprzętu zgłaszanie zapotrzebowania na potrzebne materiały niezbędne do pracy prowadzenie ewidencji rzeczy pozostawionych przez gości odpowiedzialność za całość bielizny pościelowej hotelu odpowiedzialność za powierzone mienie Wymagania kwalifikacyjne: wymagane wykształcenie wyższe lub średnie zawodowe hotelarskie, staż minimum 4 lata w hotelarstwie znajomość języka obcego - preferowany język angielski znajomość obsługi komputera w zakresie systemu stosowanego w przedsiębiorstwie znajomość j. obcych treningi specjalistyczne wskazana znajomość pracy na poszczególnych stanowiskach w służbach piętrowych, recepcji, rezerwacji Predyspozycje, cechy osobowości: umiejętność organizowania pracy podległemu zespołowi, dokładność w wykonywaniu pracy według podanego zakresu obowiązków, umiejętność nadzorowania i kontroli pracy zespołu ludzi, zamiłowanie do porządku. Relacje z innymi stanowiskami: nadzoruje inspektora pięter, pokojową, starszą pokojową, podlega kierownikowi recepcji lub zastępcy dyrektora ds. eksploatacji. Warunki pracy praca biurowa, funkcja kontrolna Inspektor pięter Obowiązki i zakres odpowiedzialności nadzorowanie pracy służby pięter, systematyczna kontrola pokoi przygotowanych do sprzedaży dokonywanie rozdziału pracy na dzień bieżący na podstawie raportu pokoi, dla zmiany rannej i popołudniowej, z uwzględnieniem sugestii i poleceń recepcji ustalanie zakresu pracy na dni następne współpraca z dysponentem w zakresie ustalenia ilości potrzebnych pokoi, stanu rezerwacji, przedłużeń pobytu, doposażenia pokoi codzienna bieżąca kontrola czystości i estetyki pokoi hotelowych, pomieszczeń służbowych i korytarzy, sprawności sprzętu w pokojach i na korytarzach, sprawności wind, kontrola wywozu naczyń gastronomicznych przy współpracy z zakładem gastronomicznym aktualizacja w komputerze informacji o stanie pokoi do sprzedaży 21

23 przed zakończeniem godzin pracy odebranie od pokojowych kluczy i wysłuchanie ich uwag czuwanie nad stanem i jakością wyposażenia pokoi hotelowych i piętrowych pomieszczeń służb. organizowanie sprawnej i właściwej obsługi gości hotelowych przez koordynowanie pracy pokojowych, udzielanie gościom pomocy, przekazywanie pokojowym uwag i życzeń gości dbałość o szybką i rzetelna obsługę gościa przez podległy personel bieżące szkolenie pokojowych w zakresie pracy i kultury obsługi odbieranie z pokoi bielizny gości przeznaczonej do prania wykonywanie swojej pracy w przepisowym umundurowaniu, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. odpowiedzialność za powierzone mienie Wymagania kwalifikacyjne: wymagane wykształcenie wyższe lub średnie zawodowe hotelarskie, staż pracy min. 1 rok dla w. wyższego i 4 dla w. średniego znajomość języka obcego - preferowany język angielski treningi specjalistyczne wskazana znajomość pracy na poszczególnych stanowiskach w służbach piętrowych, recepcji, rezerwacji st. inspektora pięter - min. 2 lata stażu dla pracownika z w. wyższym i 6 lat pracy -z w. średnim Predyspozycje, cechy osobowości: umiejętność organizowania pracy podległemu zespołowi, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, umiejętność nadzorowania i kontroli pracy zespołu ludzi, zamiłowanie do porządku. Relacje z innymi stanowiskami: podlega dyrektorowi ds. eksploatacji, kierownikowi służb piętrowych nadzoruje pokojową, starszą pokojową Warunki pracy funkcja kontrolna Pokojowa - korytarzowa Obowiązki i zakres odpowiedzialności: właściwe przygotowanie jednostki mieszkalnej dla gości hotelowych pokojowa wykonuje wszystkie prace i czynności w sposób i w kolejności ustalonej przez kierownika pięter utrzymuje wzorową czystość i porządek w pokojach hotelowych i pomieszczeniach służbowych oraz korytarze hotelowe; pokoje zwalniane i pokoje zajęte sprząta nie zakłócając pobytu gościa swoją pracą wykonuje swoją pracę w przepisowej odzieży, posiada identyfikator, zachowuje się kulturalnie w czasie wykonywania obowiązków i zachowuje ciszę przestrzega zasad wymiany bielizny pościelowej i ręczników, uzupełniania kosmetyków w łazience, oszczędnie gospodaruje powierzonymi środkami bieżąco kontroluje sprawność działania wszystkich urządzeń znajdujących się w pokoju i na korytarzach, jak również stan wyposażenia pokoi, łazienek niezwłocznie melduje kierownikowi pięter lub inspektorowi pięter o wszelkich zaistniałych brakach lub uszkodzeniach w pokojach hotelowych 22

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM Program praktyki zawodowej do Umowy o praktykę zawodową dla Technikum dla zawodu TECHNIK HOTELARSTWA opracowany na podstawie programu nauczania: 341[04]//MEN/2008.02.07 1. Szczegółowe cele kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Ocena niedostateczny (1) Otrzymuje uczeń który: nie zna pojęcia,,jednostka mieszkalna w obiekcie hotelarskim,

Ocena niedostateczny (1) Otrzymuje uczeń który: nie zna pojęcia,,jednostka mieszkalna w obiekcie hotelarskim, Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu,,organizacja pracy w hotelarstwie dział 1.2. Organizacja pracy służby pięter Ocena

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013

Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013 Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013 Zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Symbol cyfrowy: 913[01] Oznaczenie tematu: 1

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 3 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 PKZ(T.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205 ZAŁĄCZNIKI: Załącznik 1: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Załącznik 2: POGRUPOWANE EFEKTY

Bardziej szczegółowo

Kategoryzacja hoteli w Polsce Kategoria jednogwiazdkowa

Kategoryzacja hoteli w Polsce Kategoria jednogwiazdkowa Kategoryzacja hoteli w Polsce Kategoria jednogwiazdkowa 1. Zewnętrzne elementy wyposażenia: - zewnętrzne oświetlenie obiektu, - wyodrębnione wejście do hotelu, - umożliwiony dojazd do hotelu. 2. Wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie... 9

Spis treści 1.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie... 9 3 Spis treści 1.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem... 8 1.2. Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie... 9 1.2.1. Najważniejsze daty z historii hotelarstwa polskiego... 9 1.2.2. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/ Szczegółowe cele kształcenia Program nauczania z przedmiotu praktyka zawodowa w technikum w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07 W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz)

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07 Szczegółowe cele kształcenia Program nauczania z przedmiotu zajęcia praktyczne w technikum w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/200.02.07 W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE. Dział Poziom podstawowy P Poziom ponadpodstawowy (P+PP)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE. Dział Poziom podstawowy P Poziom ponadpodstawowy (P+PP) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE Dział Poziom podstawowy P Poziom ponadpodstawowy (P+PP) Podstawy hotelarstwa Organizacja pracy służby pięter wyjaśnić podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI Kategorie Lp. Wymagania ***** **** *** ** * H M H M H M H M H M 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Rozkład jednostek lekcyjnych

Rozkład jednostek lekcyjnych Rozkład jednostek lekcyjnych Przedmiot: Technologia prac w obiektach hotelarskich Zawód: Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (911205) Klasa: Trzecia Liczba godzin w tygodniu: 4 Liczba godzin w całym

Bardziej szczegółowo

Rozkład jednostek lekcyjnych

Rozkład jednostek lekcyjnych Rozkład jednostek lekcyjnych Przedmiot: Technologia prac w obiektach hotelarskich Zawód: Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (911205) Klasa: Pierwsza Liczba godzin w tygodniu: 4 Liczba godzin w całym

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

Wygraj w ogólnopolskim konkursie Hotel bez barier! Wypełnij ankietę i zgłoś swój hotel do nagrody.

Wygraj w ogólnopolskim konkursie Hotel bez barier! Wypełnij ankietę i zgłoś swój hotel do nagrody. Wygraj w ogólnopolskim konkursie Hotel bez barier! Wypełnij ankietę i zgłoś swój hotel do nagrody. Akcja prowadzona w ramach obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003 w Polsce pod honorowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK HOTELARSTWA 341[04] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012

AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012 AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012 AGROTURYSTYKA Agroturystyka forma rekreacji odbywająca się na obszarach wiejskich, ci le związana z czynnym gospodarstwem rolnym, przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego

1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego 1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego 2. Temat zajęcia: Wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa obiektu. 3. Cel zajęcia: Student potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

HOTELE I MOTELE I. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia

HOTELE I MOTELE I. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia załącznik 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA HOTELI I MOTELI HOTELE I MOTELE I. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia Lp. 1. 2.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim

WNIOSEK. o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim ...... (pieczątka wnioskodawcy: właściciela, (miejscowość, data) przedsiębiorcy zarządzającego lub dzierżawcy*) Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących

Bardziej szczegółowo

OPERATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

OPERATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ SYMBOL CYFROWY 913[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) utrzymywać

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA. Przedmiot/Temat

HARMONOGRAM SZKOLENIA. Przedmiot/Temat Kolejny dzień kursu Data realizacji szkolenia Godziny realizacji szkolenia 1 (od do) Numer jednostki modułowej 2 Liczba godzin szkolenia Trener prowadzący szkolenie (imię i nazwisko) Pieczątka Beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Księgarnia szkolna.eu Bydgoszcz

Księgarnia szkolna.eu Bydgoszcz Informacje o produkcie Organizacja pracy w hotelarstwie Cena : 33,33 zł (netto) 35,00 zł (brutto) Nr katalogowy : 0000000652 Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 22-06-2016

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr prace gospodarcze w obiektach hotelarskich

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr prace gospodarcze w obiektach hotelarskich 1.6. prace gospodarcze w obiektach hotelarskich Element kształcenia z podstawy programowej Uszczegółowienie efektu kształcenia (po przerobieniu programu uczeń potrafi ) Poziom wymagań programowych (P lub

Bardziej szczegółowo

Ustawa o usługach turystycznych

Ustawa o usługach turystycznych Ustawa o usługach turystycznych Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych: Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca

Bardziej szczegółowo

Rozkład jednostek lekcyjnych

Rozkład jednostek lekcyjnych Rozkład jednostek lekcyjnych Przedmiot: Technologia prac w obiektach hotelarskich Zawód: Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (911205) Klasa: Druga Liczba godzin w tygodniu: 4 Liczba godzin w całym cyklu:

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

W n i o s e k. 2. (nazwa własna obiektu, adres, telefon, faks)

W n i o s e k. 2. (nazwa własna obiektu, adres, telefon, faks) /pieczątka wnioskodawcy/ -------------------------------------------------------------- (miejscowość, data) Burmistrz Gminy i Miasta Sianów W n i o s e k o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA - STAŻ

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA - STAŻ PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA - STAŻ 1) Cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności, w tym przygotowujące do egzaminu zawodowego), które

Bardziej szczegółowo

UWAGA: W komplecie wyposażenia koszt jednostkowy żadnego elementu nie przekroczy kwoty 350,00zł netto/sztukę

UWAGA: W komplecie wyposażenia koszt jednostkowy żadnego elementu nie przekroczy kwoty 350,00zł netto/sztukę Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych mebli do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu: nr RPLD.11.03.01-10-0033/16 Poznaj zawód podczas

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG

STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia. Załącznik nr 1 Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, kwalifikacje osób świadczących usługi w noclegowniach

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OBIEKTU stanowiąca podstawę przyznania znaku markowego Krainy Żubra

KARTA OCENY OBIEKTU stanowiąca podstawę przyznania znaku markowego Krainy Żubra 1 KARTA OCENY OBIEKTU stanowiąca podstawę przyznania znaku markowego Krainy Żubra Oceniane są wyłącznie obiekty, które spełniają minimalne wymagania ustawowe (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z HOTELARSTWA KLASA III, IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z HOTELARSTWA KLASA III, IV TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z HOTELARSTWA

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny dział recepcji i jego rola w przedsiębiorstwie hotelarskim

Profesjonalny dział recepcji i jego rola w przedsiębiorstwie hotelarskim + Profesjonalny dział recepcji i jego rola w przedsiębiorstwie hotelarskim mgr Sebastian Dudziak Uniwersytet Szczeciński / Royal Park Hotel & SPA sebastian@dudziak.me + Wygląd i funkcje recepcji hotelowej

Bardziej szczegółowo

Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA

Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: określić zakres świadczonych usług przez gastronomię

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. lp ASORTYMENT WYMIAR ILOŚĆ CENA JEDNWARTOŚĆ 12 POWLECZENIA NA POŚCIEL 140X200, 70X80 3 13 KOC 150X200 1 14 ARANŻACJA OKNA 270X200 1

Arkusz1. lp ASORTYMENT WYMIAR ILOŚĆ CENA JEDNWARTOŚĆ 12 POWLECZENIA NA POŚCIEL 140X200, 70X80 3 13 KOC 150X200 1 14 ARANŻACJA OKNA 270X200 1 SZT 1 POKÓJ DWUOSOBOWY Z ANEKSEM KUCHENNYM razem lp ASORTYMENT WYMIAR ILOŚĆ CENA JEDNWARTOŚĆ 1 ŁÓŻKO REHAB. 200x100 2 2 SZAFKI nocne med. 50x50 2 4 KRZESŁO TAPICEROWANE 2 5 FOTEL 90X90 2 6 SZAFA/KOMODA

Bardziej szczegółowo

Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa TG.12. TG.13. Planowanie i realizacja usług w recepcji Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 422402 Technik hotelarstwa 422402 Technik hotelarstwa OMZ PKZ(TG.f) OMZ PKZ(TG.f) TECHNIK

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNUK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH 341[07]

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 422402/H/ZSE-H/2012.08.30

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 422402/H/ZSE-H/2012.08.30 1) Informacje o zawodzie PRAKTYKA ZAWODOWA PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA 422402 nr szkolnego zestawu programów nauczania 422402/H/ZSE-H/2012.08.30 Technik hotelarstwa planuje, organizuje,

Bardziej szczegółowo

... / telefon / Burmistrz Szklarskiej Poręby

... / telefon / Burmistrz Szklarskiej Poręby ... / imię i nazwisko / Szklarska Poręba, dnia...... / adres /...... / telefon / Burmistrz Szklarskiej Poręby Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie

Bardziej szczegółowo

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia...

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KATEGORYZACJI OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO CZŁONKÓW LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ USTKA I ZIEMIA SŁUPSKA

REGULAMIN KATEGORYZACJI OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO CZŁONKÓW LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ USTKA I ZIEMIA SŁUPSKA REGULAMIN KATEGORYZACJI OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO CZŁONKÓW LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ USTKA I ZIEMIA SŁUPSKA DOMY WILLOWE: DOMY WILLOWE - obiekt wolnostojący - posiada miejsce rekreacyjne (balkon,

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkolnego Schroniska Młodzieżowego OSKAR w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze

STATUT Szkolnego Schroniska Młodzieżowego OSKAR w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Powiaty w Szczecinku z dnia... STATUT Szkolnego Schroniska Młodzieżowego OSKAR w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze I. Postanowienia ogólne 1 1. Szkolne

Bardziej szczegółowo

Poczuj inspirację, stwórz z nami swoje meble

Poczuj inspirację, stwórz z nami swoje meble Poczuj inspirację, stwórz z nami swoje meble Kolekcja 2012 Gravity Meble sypialniane o unikalnym kształcie oraz charakterystycznie zaokrąglonymi krawędziami, które nadają wizualnej swobody. Przedstawianą

Bardziej szczegółowo

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; TECHNIK HOTELARSTWA Podstawy hotelarstwa 90 godz. BHP 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 2) rozróżnia zadania i uprawnienia

Bardziej szczegółowo

SIGMA. WPT to miejsce dla Ciebie! Dane techniczne

SIGMA. WPT to miejsce dla Ciebie! Dane techniczne WPT to miejsce dla Ciebie! SIGMA Dane techniczne Kondygnacje naziemne: 5 Powierzchnia użytkowa: 5 335,30 m 2 Powierzchnia biurowa: 2 548,80 m 2 Powierzchnia laboratoryjna: 995,90 m 2 Kubatura: 25 273,00

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych. Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Kategoria taksonomiczna. Materiał nauczania

Poziom wymagań programowych. Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Kategoria taksonomiczna. Materiał nauczania T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie- technik hotelarstwa 3. Utrzymanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych 4. rzygotowanie i podawanie śniadań 3. Utrzymanie czystości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie częstotliwości i czasu trwania szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony P.pożarowej Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ręcznie z dużą starannością przez osoby oddane pasji tworzenia. Głównym kierunkiem przyjętym przy ich

ręcznie z dużą starannością przez osoby oddane pasji tworzenia. Głównym kierunkiem przyjętym przy ich VOPPI Meble Voppi zostały zaprojektowane z myślą o estetyce oraz funkcjonalności. Są wykonane ręcznie z dużą starannością przez osoby oddane pasji tworzenia. Głównym kierunkiem przyjętym przy ich produkcji

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - posługiwać się dokumentacją techniczną, dokumentacją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM Załącznik do zarządzenia nr 7 2011/2012 Dyrektora Przedszkola Gminnego w Szalejowie Dolnym REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM 1 Regulamin kontroli wewnętrznej, zwany

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE

TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ RECEPCJI KLASA II

Bardziej szczegółowo

Wniosek 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ (miejscowość, data) /pieczęć wnioskodawcy/ Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK HOTELARSTWA NR PROGRAMU- 422402 ILOŚĆ GODZIN 160 Klasa II MIEJSCE PRAKTYK Obiekty i zakłady hotelarskie Modelowy program praktyk

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE HOTELARSTWO - od projektowania do wyposażenia WYDANIE II

NOWOCZESNE HOTELARSTWO - od projektowania do wyposażenia WYDANIE II NOWOCZESNE HOTELARSTWO - od projektowania do wyposażenia WYDANIE II SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE. 2. PROGRAMOWANIE. 2.1. Wstęp. 2.2. Niektóre elementy i wskaźniki pomocne przy programowaniu inwestycji hotelowych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU:

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU: PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU: ZSP1/T-V-tżu-12/13 12.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie gastronomicznym. Uszczegółowione

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE

MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ WWW.EDUNET.TYCHY.PL MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE DZ.U. 1998

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - STAŻ

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - STAŻ PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - STAŻ 1) Cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności, w tym przygotowujące do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Program praktyk. Opracował: Renata Sadurska Anna Łubiarz Krzysztof Jonaszek Grzegorz Gruszecki Adam Mazur

Program praktyk. Opracował: Renata Sadurska Anna Łubiarz Krzysztof Jonaszek Grzegorz Gruszecki Adam Mazur Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży hotelarskiej opracowany w ramach projektu Praktyka kluczem do sukcesu Opracował: Renata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK HOTELARSTWA NR PROGRAMU- 422402 ILOŚĆ GODZIN 160 Klasa III MIEJSCE PRAKTYK Obiekty i zakłady hotelarskie Modelowy program praktyk

Bardziej szczegółowo

Winda w hotelu konieczność czy wygoda?

Winda w hotelu konieczność czy wygoda? Winda w hotelu konieczność czy wygoda? Stan prawny Jak zaprojektować windę w obiekcie hotelowym? Rozwiązania techniczne Materiały wykończeniowe: estetyka i trwałość Problemy eksploatacyjne Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Usługi w miejscu zakwaterowania i w okolicy (<15 km)

Usługi w miejscu zakwaterowania i w okolicy (<15 km) NORMY OCENY JAKOŚCI Zakwaterowanie na terenach wiejskich Wersja 1.0b - zatwierdzona przez Zgromadzenie Ogólne EuroGites w 2005 r. Blok 1 Wyposażenie 1.1 Lokalny styl budownictwa z elementami typowymi dla

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych. Rodzaje sprzątania. mieszkalnych; Systemy pracy. T.12.1(4)3 dobrać urządzenia i sprzęt oraz właściwe środki czystości do

Poziom wymagań programowych. Rodzaje sprzątania. mieszkalnych; Systemy pracy. T.12.1(4)3 dobrać urządzenia i sprzęt oraz właściwe środki czystości do rogram I praktyki zawodowej w ZS im J. Tuwima Technik hotelarstwa (5 dni kuchnia, 10 dni restauracja, 5 dni służba pięter) T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - Utrzymanie czystości

Bardziej szczegółowo

Wymagania z pracowni obsługi konsumenta

Wymagania z pracowni obsługi konsumenta Wymagania z pracowni obsługi konsumenta Dział: 8.1. Organizacja pracy i funkcjonowanie usług gastronomicznych w obiektach hotelarskich Ocena celujący Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

- imperium - Imperium to orientalny klimat uzyskany dzięki detalom, patynowane uchwyty mebli. - imperium - bogaty wybór brył, w dwóch kształtach oraz

- imperium - Imperium to orientalny klimat uzyskany dzięki detalom, patynowane uchwyty mebli. - imperium - bogaty wybór brył, w dwóch kształtach oraz - imperium - Imperium to orientalny klimat uzyskany dzięki detalom, patynowane uchwyty mebli - imperium - w dwóch kształtach oraz bogaty wybór brył, możliwość schodkowej kompozycji, by zagospodarować nawet

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA

HARMONOGRAM SZKOLENIA Kolejny dzień kursu Data realizacji szkolenia Godziny realizacji szkolenia 1 (od do) Numer jednostki modułowej 2 Liczba godzin szkolenia Trener prowadzący szkolenie (imię i nazwisko) HARMONOGRAM SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest aby drzwi wejściowe do łazienki dla osób niepełnosprawnych otwierały się na zewnątrz i miały szerokość min. 90 cm.

Wymagane jest aby drzwi wejściowe do łazienki dla osób niepełnosprawnych otwierały się na zewnątrz i miały szerokość min. 90 cm. Drzwi Wymagane jest aby drzwi wejściowe do łazienki dla osób niepełnosprawnych otwierały się na zewnątrz i miały szerokość min. 90 cm. Od wewnętrznej strony drzwi zaleca się montaż poręczy prostej o długości

Bardziej szczegółowo

Kolekcja GASA. dąb sonoma

Kolekcja GASA. dąb sonoma Kolekcja GASA Gasa to nowoczesna kolekcja o prostych geometrycznych kształtach znajdująca zastosowanie, jako wyposażenie pokoju dziennego, jadalni i biura. Niezwykłe połączenie szafek i otwartych półek

Bardziej szczegółowo

W n i o s e k. 2. (nazwa własna obiektu, adres, telefon, faks)

W n i o s e k. 2. (nazwa własna obiektu, adres, telefon, faks) /pieczątka wnioskodawcy/ -------------------------------------------------------------- (miejscowość, data) Burmistrz Gminy i Miasta Sianów W n i o s e k o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących

Bardziej szczegółowo

Lp. Asortyment Jedn. miary ilość

Lp. Asortyment Jedn. miary ilość 1. Biurko w kształcie litery L z zaokrągleniem od strony siedzącego, wymiary: dłuższy bok litery L 170 cm*, krótszy bok litery L 110 cm*, przeciwległe boki litery L po 65-75 cm, blat dwuwarstwowy, górny

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie meblowe dla pomieszczeń administracyjnych, hotelowych, sportowych, zaplecza technicznego

Wyposażenie meblowe dla pomieszczeń administracyjnych, hotelowych, sportowych, zaplecza technicznego Wyposażenie meblowe dla pomieszczeń administracyjnych, hotelowych, sportowych, zaplecza technicznego Lp Opis Sztuki Cena Netto Pom BHP 1 OSOBA 1 Biurko pracownicze 160X80X72 1 2 Zabudowa płytowa biurka

Bardziej szczegółowo

POKOJOWA. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie

POKOJOWA. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie POKOJOWA Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. 0-91 42 56 126, 0-91 42 56 128 fax 0-91 42 56 125 e-mail: cipkz-szczecin@wup.pl Centrum

Bardziej szczegółowo

OCENA OŚWIETLENIA STANOWISKA PRACY.

OCENA OŚWIETLENIA STANOWISKA PRACY. 1 OCENA OŚWIETLENIA STANOWISKA PRACY. I. WPROWADZENIE Oświetlenie dzienne i sztuczne stanowi jeden z podstawowych składników środowiska pracy, jest czynnikiem mającym znaczący wpływ na bezpieczeństwo i

Bardziej szczegółowo

Nowa era wzornictwa. Geberit Monolith. Geberit Sp. z o.o. ul. Postępu Warszawa Polska

Nowa era wzornictwa. Geberit Monolith. Geberit Sp. z o.o. ul. Postępu Warszawa Polska Geberit Sp. z o.o. ul. Postępu 1 02-676 Warszawa Polska T +48 22 376 01 00 F +48 22 843 47 65 geberit.pl@geberit.com www.geberit.pl Nowa era wzornictwa. Geberit Monolith PLpl/11.12 Geberit Sp. z o.o Więcej

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY SANATORYJNO-SZPITALNE W SZCZAWNIE ZDROJU I JEDLINIE ZDROJU

OBIEKTY SANATORYJNO-SZPITALNE W SZCZAWNIE ZDROJU I JEDLINIE ZDROJU OBIEKTY SANATORYJNO-SZPITALNE W SZCZAWNIE ZDROJU I JEDLINIE ZDROJU Pokoje hotelowe 2 Wycieranie kurzu (m.in. meble, parapety, wysięgniki i odbiorniki TV) Mycie kaloryferów 4 Mycie podłóg 5 Pastowanie parkietów

Bardziej szczegółowo

ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE

ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE Andrzej Nowak Wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP Warszawa, dnia 24.06.2016 r. Art. 237 ¹¹ Kodeksu pracy (...)pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK UL. CHOPINA 26-28; 62-800 KALISZ TEL. 62 767 68 40 E-MAIL KALISZ@ZAK.EDU.PL Praktyka zawodowa do zrealizowania na III semestrze w wymiarze

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej;

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe technik hotelarstwa Załącznik nr 4 Dla kwalifikacji: T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

Praktyki zawodowe technik hotelarstwa Załącznik nr 4 Dla kwalifikacji: T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji raktyki zawodowe technik hotelarstwa Załącznik nr 4 la kwalifikacji: T.11. lanowanie i realizacja usług w recepcji Wykonywanie prac związanych z rezerwacją usług oraz obsługą gości w recepcji. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Temat: Oprawy oświetleniowe. Wymagania stawiane oprawom oświetleniowym.

Temat: Oprawy oświetleniowe. Wymagania stawiane oprawom oświetleniowym. Temat: Oprawy oświetleniowe. Wymagania stawiane oprawom oświetleniowym. 1. Ze względów technicznych źródła światła nie mogą pracować samodzielnie. Muszą być umieszczone w oprawach, które służą jednemu

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT MEBLI I URZĄDZEŃ DLA GASTRONOMII. Twoja wizja kuchni... Meble i urządzenia. ze stali nierdzewnej dla gastronomii

PRODUCENT MEBLI I URZĄDZEŃ DLA GASTRONOMII. Twoja wizja kuchni... Meble i urządzenia. ze stali nierdzewnej dla gastronomii PRODUCENT MEBLI I URZĄDZEŃ DLA GASTRONOMII Twoja wizja kuchni... Meble i urządzenia ze stali nierdzewnej dla gastronomii Komat to doświadczenie, solidność i profesjonalizm. Dysponujemy nowoczesnym parkiem

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW UCIĄŻLIWYCH

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW UCIĄŻLIWYCH INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW UCIĄŻLIWYCH Szkolenia bhp w firmie instruktaż stanowiskowy pracowników administracyjno-biurowych 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: określić zasady funkcjonowania organu administracji

Bardziej szczegółowo

Wniosek. 1. (nazwa świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem, adres telefon, fax) 2. (nazwa własna obiektu, adres, telefon, fax)

Wniosek. 1. (nazwa świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem, adres telefon, fax) 2. (nazwa własna obiektu, adres, telefon, fax) (miejscowość, data) (wnioskodawca) Wniosek Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Pl. Staszica 9 26-021 Daleszyce o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego

Bardziej szczegółowo

Komfort bez ograniczeń. Łazienka bez barier

Komfort bez ograniczeń. Łazienka bez barier Komfort bez ograniczeń Marka przyjazna ludziom W ostatnim czasie obserwujemy pozytywne zmiany zachodzące w świadomości społecznej, dotyczące miejsca i roli ludzi niepełnosprawnych we współczesnym świecie.

Bardziej szczegółowo

5 LAT 2 LATA ISO ISO CERAMIKA MEBLE

5 LAT 2 LATA ISO ISO CERAMIKA MEBLE CAPRICE Nowa seria mebli CAPRICE Seria Caprice, od lat obecna w ofercie KOŁO, teraz w nowej, świeżej odsłonie. Lekkie, stylowe meble i akcesoria łazienkowe, pozwalające na wyjątkowe aranżacje. Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pakiet PROGRAM ARANŻACJI WNĘTRZ

Pakiet PROGRAM ARANŻACJI WNĘTRZ Pakiet PROGRAM ARANŻACJI WNĘTRZ pakiet PLATYNOWY 2 pakiet PLATYNOWY Prestiżowy pakiet dla klientów, poszukujących luksusu, elegancji, wyrafinowanego stylu i najwyższej jakości materiałów. Z pomocą doświadczonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Kraków, marzec 2014 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budowlano-instalacyjnego zespołów mieszkalnych w południowej części Domu Studenckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Pałacu Młodzieży w Koszalinie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Pałacu Młodzieży w Koszalinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Pałacu Młodzieży w Koszalinie Jednostka Pałac Młodzieży w Koszalinie, zwany dalej placówką jest jednostką samorządu terytorialnego działającego na podstawie: 1. art. 5 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego & 1. Na podstawie art. 18a Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Dz. U.Nr 91 poz.408 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego)

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) WZORCOWY PROGRAM szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) 1. Nazwa formy kształcenia Szkolenie wstępne na stanowisku pracy nazywane dalej instruktażem stanowiskowym jest przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Program praktyk. Lublin, 2012

Program praktyk. Lublin, 2012 Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży gastronomicznej opracowany w ramach projektu Praktyka kluczem do sukcesu Opracował:

Bardziej szczegółowo

PEŁNE WYZWAŃ I PASJI 2BIURA

PEŁNE WYZWAŃ I PASJI 2BIURA 2BIURA PEŁNE WYZWAŃ I PASJI Nowoczesne, surowe, industrialne, a przy tym gustowne i eleganckie. Doprawione szczyptą designu z najwyższej półki. Architekci z biura Grid zaprojektowali przestrzeń, w której

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7 LOGO Kierunki nauczania 1 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - 3 lata 2 Kucharz - 3 lata Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo