Organizowanie pracy w dziale utrzymania czystości i porządku w zakładzie hotelarskim 341[04].Z3.01

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizowanie pracy w dziale utrzymania czystości i porządku w zakładzie hotelarskim 341[04].Z3.01"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Zofia Żegleń Organizowanie pracy w dziale utrzymania czystości i porządku w zakładzie hotelarskim 341[04].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Maria Napiórkowska - Gzula mgr Joanna Orłowska Opracowanie redakcyjne: mgr Zofia Żegleń Konsultacja: mgr inż. Piotr Ziembicki Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[04].Z3.01 Organizowanie pracy w dziale utrzymania czystości i porządku w zakładzie hotelarskim zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik hotelarstwa. Wydawca Instytut technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

3 SPIS TREŚCI 1.Wprowadzenie Wymagania wstępne Cele kształcenia Materiał nauczania Jednostki mieszkalne rodzaje i wyposażenie Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Organizacja pracy służby pięter Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów System pracy służby pięter Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Obsługa służby pięter Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Transport wewnętrzny Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ochrona przeciwpożarowa w części mieszkalnej zakładu hotelarskiego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Współpraca z recepcją, działem technicznym i działem personalnym zakładu hotelarskiego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Literatura Załączniki...61 Przykład wyposażenia jednostek mieszkalnych...61 Jednostka mieszkalna przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych...62 Harmonogram pracy...63 Ankieta Hotelowa...64 Piktogramy stosowane w hotelarstwie...65 Protokół na okoliczność kradzieży

4 1. WPROWADZENIE Poradnik Organizowanie pracy w dziale utrzymania czystości i porządku w zakładzie hotelarskim jest elementem pakietu edukacyjnego. Poradnik pomoże Ci w przyswojeniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności zawodowych w zakresie organizacji pracy działu utrzymania czystości i porządku w zakładzie hotelarskim. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, czyli wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć przed przystąpieniem do nauki w wybranym przez Ciebie zawodzie, cele kształcenia, czyli wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz pracując z tym poradnikiem, materiał nauczania, czyli wiadomości dotyczące organizacji pracy w części noclegowej zakładu hotelarskiego, sprawdzian osiągnięć, wykaz literatury, z jakiej możesz korzystać podczas nauki. Poznanie przez Ciebie wszystkich lub określonej części wiadomości będzie stanowiło dla nauczyciela podstawę przeprowadzenia sprawdzianu poziomu przyswojonych wiadomości i ukształtowanych umiejętności. W tym celu nauczyciel posłuży się zestawem zadań testowych. Niniejszy poradnik nie zastępuje podręcznika. Aby dogłębnie poznać zagadnienia związane z funkcjonowaniem służby pięter, należy korzystać z fachowej literatury, czasopism branżowych, śledzić nowości, korzystając z Internetu, brać udział w targach hotelarskich. Jednostka modułowa: Organizowanie pracy w dziale utrzymania czystości i porządku w zakładzie hotelarskim, której treści teraz poznajesz, jest jednym z modułów koniecznych do zapoznania się z etapami prac służby pięter zakładu hotelarskiego. 3

5 341[04].Z.3 Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w zakładzie hotelarskim 341[04].Z.3.01 Organizowanie pracy w dziale utrzymania czystości i porządku w zakładzie hotelarskim 341[04].Z.3.02 Utrzymanie czystości porządku w zakładzie hotelarskim 341[04].Z.3.03 Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych zakładu hotelarskiego 341[04].Z.3.04 Komunikowanie się w języku obcym z gośćmi przebywającymi w części noclegowej zakładu hotelarskiego Schemat u jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: określać na czym polega organizacja pracy działu utrzymania czystości i porządku w zakładzie hotelarskim, wyjaśniać, co to jest jednostka mieszkalna, wymieniać rodzaje jednostek mieszkalnych, określać wyposażenie różnych jednostek mieszkalnych, znać przepisy określające wyposażenie jednostek mieszkalnych, przedstawiać strukturę organizacyjną służby pięter, określać zadania pracowników służby pięter, wymieniać części składowe ubioru pracowników służby pięter, wyjaśniać, z jakimi działami współpracuje służba pięter, stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: rozróżnić rodzaje jednostek mieszkalnych w zakładach hotelarskich, określić wyposażenie jednostek mieszkalnych, zadbać o estetykę jednostek mieszkalnych i innych pomieszczeń w zakładzie hotelarskim, wyposażyć zgodnie z obowiązującym standardem pokoje i inne pomieszczenia zakładu hotelarskiego, wyposażyć zgodnie z obowiązującym standardem pokoje i inne pomieszczenia zakładu hotelarskiego, zaplanować pracę działu utrzymania czystości i porządku w zakładzie hotelarskim, określić zakresy obowiązków na stanowiskach w dziale utrzymania czystości i porządku, skorzystać z magazynów podręcznych zgodnie z obowiązującymi procedurami, zapewnić usługi pralnicze w zakładzie hotelarskim, poprowadzić dokumentację działu utrzymania czystości i porządku w zakładzie hotelarskim, zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe w pomieszczeniach zakładu hotelarskiego, 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Jednostki mieszkalne rodzaje i wyposażenie Materiał nauczania Charakterystyka jednostek mieszkalnych, rodzaje, wyposażenie Pod pojęciem - jednostka mieszkalna (j.m.) - rozumie się pomieszczenie lub zestaw pomieszczeń występujących w części pobytowej, składającej się z: pokoju mieszkalnego, przedpokoju, węzła higieniczno-sanitarnego i innych pomieszczeń oraz powierzchni użytkowych jak balkony, loggie, aneksy funkcjonalne. W części mieszkalnej możemy wydzielić jednostki mieszkalne zlokalizowane na kondygnacjach mieszkalnych oraz mniej lub bardziej rozbudowane węzły obsługi. Jednostka mieszkalna jako podstawowa komórka strukturalna w obiekcie hotelarskim, ze względu na swoją powtarzalność ma wpływ na: wartości użytkowe pionu pobytowego, sprawność systemu organizacji pracy, unifikację wyposażenia i środków technicznych, kształtowanie przestrzenno-użytkowe obiektu oraz koszty realizacji i eksploatacji. Podstawową jednostką mieszkalną w obiekcie hotelarskim jest pokój dwuosobowy. Oprócz różnorodnych jednostek mieszkalnych ważną rolę odgrywają pomieszczenia ogólnego użytku, czyli: hall hotelowy, aneksy przy mini barach, świetlice, korytarze, kluby, schody, windy. Ilość i rodzaj tych pomieszczeń uzależniona jest od kategorii obiektu hotelarskiego. Według opracowania Zenona Błądka pt. Hotele projektowanie, programowanie, wyposażenie, wyróżnia się następujące typy jednostek mieszkalnych: podstawowe dwułóżkowe (niekiedy z dostawką) studio - jednołóżkowe z dostawką (aranżowane z zasady w typowej dwułóżkowej j.m.) wieloosobowe (wielołóżkowe), występujące w hotelach niższej kategorii, apartamentowe dwu- i więcej izbowe, posiadające indywidualne wykończenie i wyposażenie, (czasami z aneksami kuchennymi, wieloma węzłami higienicznosanitarnymi), wieloosobowe trzy- i więcej łóżkowe, stosowane w popularnej bazie hotelarskiej i turystycznej, rezydencjonalne wieloizbowe, przystosowane do obsługi ruchu familijnego, w skład których mogą wchodzić, jedna lub więcej sypialni, kilka węzłów higienicznosanitarnych, pokój dzienny z aneksem kuchennym, i inne pomieszczenia pomocnicze, specjalne, np. przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych, powiązane z pomieszczeniami biurowymi. Podział ten nie wyczerpuje wszystkich możliwych rozwiązań, ujmuje jedynie najistotniejsze elementy programowe. We współczesnym hotelarstwie preferuje się łączenie przedpokojów i pokojów w obrębie jednostki mieszkalnej (rezygnuje się ze stosowania drzwi między tymi pomieszczeniami). Jest to rozwiązanie, którego celem jest stworzenie jednostek familijnych. Pokój hotelowy, jako zasadniczy element jednostki mieszkalnej, został wykształcony w długim procesie eksploatacyjnym. Stosowane moduły wynikają z ogólnych zasad koordynacji wymiarowej, osi konstrukcyjnych oraz technologii budownictwa. Często jednak jednostki przybierają kształt nieregularny i wieloboczny. W niektórych rozwiązaniach funkcje użytkowe mogą być rozmieszczone na dwóch poziomach. Powierzchnia zajmowana przez 7

9 wyposażenie meblowe w typowej jednostce mieszkalnej powinna kształtować się w granicach 40-50%. Wzrost wymagań sanitarnych jest tak duży, że w światowym hotelarstwie nie dopuszcza się obecnie do budowy nowych obiektów bazy noclegowej bez sprzężonych węzłów higieniczno-sanitarnych. Różnicuje się je jednak pod względem wyposażenia w zależności od standardu hotelu. Wyróżniamy więc: węzeł rozbudowany, stosowany w jednostkach mieszkalnych o charakterze reprezentacyjnym. W skład ich wyposażenia wchodzą: obudowana umywalka, wanna, natryski, bidet - część z tych urządzeń powinna znajdować się w wydzielonych pomieszczeniach. W omawianym węźle mogą wystąpić różne udogodnienia, np. wanna wpuszczana w podłogę, materiał wykończeniowy i armatura najwyższej jakości (z termoregulacją), dodatkowe suszarki, podgrzewacze, zasłony, częściowo miękkie wykładziny, dodatkowe punkty oświetleniowe, aparat telefoniczny, głośnik radiowy. węzeł pełny, stosowany w jednostkach mieszkalnych o poziomie podstawowym. W skład jego wyposażenia wchodzą: umywalka, wanna z natryskiem, węzeł w.c. węzeł uproszczony, stosowany w jednostkach mieszkalnych o poziomie popularnym. W skład jego wyposażenia wchodzą: umywalka, natrysk, w.c. W jednostkach mieszkalnych wielołóżkowych zaleca się dodatkowo w.c. w oddzielnym pomieszczeniu. Gość, wynajmując jednostkę mieszkalną, oczekuje określonego komfortu, a przede wszystkim: komfortu termicznego, chce mieć przyjazną temperaturę w zimie i w lecie, wentylację, a w wyższych kategoriach klimatyzację, komfortu akustycznego, chce być izolowany i zabezpieczony przed hałasem, głośną muzyką, odgłosami z ulicy, komfortu sanitarnego, w postaci właściwie urządzonych i wyposażonych sanitariatów, komfortu oświetleniowego, chce mieć właściwe oświetlenie naturalne i sztuczne, komfortu bezpieczeństwa pobytu, czyli zabezpieczenia jednostki mieszkalnej przed penetracją osób niepożądanych, bezpieczeństwo ppoż. itd. Obiekty hotelarskie powinny więc zapewnić dogodne warunki umożliwiające wykonanie podstawowych czynności życiowych. Pokój noclegowy powinien być tak wyposażony, aby zapewniał jak najlepszy wypoczynek dzienny i nocny, umożliwiał wykonanie pracy, stwarzał możliwość wygodnego posługiwania się rzeczami osobistymi. Rozmieszczenie mebli i wszystkich elementów wyposażenia pokoju powinno umożliwić dokładne jego posprzątanie. Pokoje, oprócz funkcjonalnych mebli, sprzętu radiowo-telewizyjnego, telefonów, winny być wyposażone w bagażniki meblowe lub składane. Szafa w pokoju dwuosobowym powinna być wyposażona w minimum 10 wieszaków na garderobę, w tym na spodnie, spódnice oraz szczotkę do ubrania, obowiązkowo z jasnym włosiem. Istotną rolę spełniają aktualne materiały informacyjne znajdujące się w pokojach. W każdym pokoju powinna być teczka informacyjna (informator telefoniczny, regulamin hotelowy, notesik, długopis, karta menu room service, igielnik, cennik za usługi pralnicze, cennik mini baru, torba na brudną bieliznę, wywieszki klamkowe). Drzwi do pokoju muszą posiadać czytelny numer, a od wewnątrz zamek zabezpieczający. Wyposażenie jednostek mieszkalnych określają minimalne wymagania. Dotyczą one wyposażenia w meble i inne urządzenia (ustawa o usługach turystycznych, źródło: Podstawowe elementy wyposażenia jednostki mieszkalnej, według wymagań kategoryzacyjnych, to: 1. łóżko jednoosobowe, o wymiarach 90 x 200 cm, 2. łóżko dwuosobowe, o wymiarach 140 x 200 cm, 8

10 3. nocny stolik lub półka przy każdym łóżku, 4. szafa garderobiana, o minimalnej głębokości 60 cm, minimum 3 wieszaki na osobę, 5. biurko lub stół, 6. bagażnik (obligatoryjnie w hotelach kat. 5*,4*,3*, 2*), 7. krzesła (l na osobę, lecz nie mniej niż 2 na pokój), 8. stolik okolicznościowy (obligatoryjnie w kat.5* i 4*), 9. fotele wypoczynkowe, min. 2 lub kanapa (obligatoryjnie w kat. 5* i 4*), 10. lustro, 11. wieszak ścienny na wierzchnią odzież. Ogólne wymagania - stawiane przez gestorów bazy hotelowej - odnoszące się do wyposażenia meblowego, są w zasadzie zbliżone bez względu na szerokość geograficzną, a różnice wynikają jedynie z: indywidualnych wymagań określonych przez poszczególne systemy i organizacje hotelarskie, tradycji i innych miejscowych uwarunkowań. Biorąc pod uwagę fakt, że łóżko jest najważniejszym meblem w jednostce mieszkalnej, zostało ono nieco szerzej opisane poniżej, natomiast pozostałe elementy, jak: nocny stolik, stolik-biurko, szafa, bagażnik, krzesło-fotel, barek samoobsługowy czyli chłodziarka - zostały opisane nieco krócej. Łóżko - jego kolorystyka i usytuowanie w połączeniu z innymi meblami powinno stanowić funkcjonalno-estetyczną całość. Trudno uwzględniać wszystkie wymierne i niewymierne zalecenia dotyczące ustawienia łóżka względem drzwi i okna. Na często zminimalizowanej powierzchni mieszkalnej występują ograniczenia konstrukcyjne i instalacyjne oraz narzucony układ otworów okiennych i drzwiowych, dlatego w hotelach zdecydowanie preferuje się prostopadłe ustawienie łóżek w stosunku do ściany wewnętrznej (między pokojami) z dogodnym dostępem z obu stron. W standardzie popularnym dopuszcza się lokalizację w układzie narożnikowym i wagonowym" (podłużnym). Niezależnie od standardu unika się sytuowania łóżka bezpośrednio przy oknie. Powierzchnia ta rezerwowana jest zazwyczaj na aneks wypoczynkowy. Niezbędne jest również zachowanie odpowiedniej odległość od grzejnika. Szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia meblowego jednostek mieszkalnych, (w tym wymiarów łóżek) znajduje się na stronie: Wkład tapicerowany - powinien być jednoczęściowy, dwuwarstwowy, na podkładzie elastycznym lub pół elastycznym, osadzony na stalowej (lub innej) konstrukcji. We współczesnym hotelarstwie preferuje się wkłady elastyczne, poddające się naturalnemu układowi. Wkład tapicerowany powinien spełniać następujące wymagania: zapewniać komfort leżenia, dobrze utrzymywać ciepło, dobrze przepuszczać wilgoć, posiadać wkładkę nośną odporną na ścieranie, spełniać wymagania sanitarne. Warstwowość zastosowana w materacach umożliwia eksploatację letnią" i zimową". W popularnej bazie turystycznej stosuje się najczęściej jednoczęściowe wkłady tapicerskie na podkładzie sztywnym. Na wkład tapicerski zakłada się podkład higieniczny wymienialny dla kolejnych użytkowników. Szczyt łóżka od strony głowy zabezpiecza się płytą ochronną lub panelem mocowanym do ściany, który odpowiednio przedłużony może stanowić konstrukcję do zawieszenia nocnych stolików lub pełnić funkcję dekoracyjną. W obiektach o podwyższonym standardzie szczyt ten jest specjalnie wykańczany - również w wykonaniu tapicerskim. Element ten pomija się z reguły od strony nóg, biorąc pod uwagą dość powszechną praktykę wykorzystywania łóżka jako dodatkowego siedziska - szczególnie w popularnej bazie noclegowej. W panelu, lub powyżej, instaluje się oprawę nocnego oświetlenia. 9

11 Nocny stolik to element meblowy, który jest ściśle związany ze stałym miejscem do spania i może być jako element wolnostojący lub element sprzężony z konstrukcją łóżka lub też jego szczytem. Pozostałe - równie ważne elementy wyposażenia jednostek mieszkalnych to: stolik-biurko element wiążący się z funkcją pracy. W wymaganiach kategoryzacyjnych jest obligatoryjnym elementem wyposażenia. Ponieważ nie ma jednoznacznie określonych parametrów, w praktyce przybiera on różne formy; szafa we współczesnym wyposażeniu hotelowym jednostek mieszkalnych jest coraz częściej wbudowana i trafia do przedpokoju, gdzie w połączeniu z wieszakiem lub innym elementem stałego wyposażenia stanowi zestaw wielofunkcyjny. Przedpokój, nieoddzielony wewnętrznymi drzwiami od części mieszkalnej i wyposażony w powyższy zestaw, jest całkowicie zintegrowany z pokojem; bagażnik jeszcze do niedawna był traktowany jako mebel wolnostojący, jednak uwzględniając zmiany i tendencje w stylu podróżowania, wielkość bagażnika została ograniczona i włączona w zestaw wielofunkcyjny o nazwie stół biurko - toaletkabagażnik. Obniżona płyta bagażnika w tym zestawie pełni funkcję dodatkowego siedziska; krzesło fotel, a także inne meble służące do siedzenia odgrywają dość istotną rolę. Stosuje się zazwyczaj krzesła wielofunkcyjne, przy korzystaniu z których powinno wystąpić poczucie komfortu użytkowego. Wysokość siedziska zależy w dużej mierze od jego profilu. W hotelach o podwyższonym standardzie zaleca się stosowanie wyściełania całego siedziska i oparcia krzesła, co zwiększa wygodę siedzenia. Fotel często nie mieści się w zminimalizowanych powierzchniach jednostki mieszkalnej, stąd czasami jest eliminowany z zestawu. Fotele można podzielić na: wypoczynkowe, gabinetowo-klubowe, pół foteliki. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie użytkowników, z jakimi można się spotkać w hotelach, powinny one posiadać możliwość częściowej regulacji, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych elementów; barki samoobsługowe i chłodziarki mają coraz większe zastosowanie i to nie tylko w hotelach o podwyższonym standardzie. Stwarzają one gościom dodatkowe udogodnienia i odczucie zwiększonego komfortu, co wynika z możliwości samoobsługi przez 24 godziny, bez potrzeby angażowania personelu służbowego, oraz pełnej dostępności do różnego rodzaju napojów i innych artykułów żywnościowych. Zazwyczaj barki te mają obudowę meblową i wkomponowane są w stolik biurko. Podejmując próbę racjonalnego wyposażenia bazy hotelowej, należy zapewnić jej uniwersalizm użytkowy i elastyczność w doborze elementów wyposażenia dostosowując je częściowo do przyzwyczajeń i tradycji odbiorcy. Obligatoryjnie więc każda jednostka mieszkalna powinna posiadać węzeł higieniczno-sanitarny. Główną cechą hotelowych w.h.s. powinien być też uniwersalizm użytkowy, uwzględniający potrzeby wynikające z antropometrii i ergonomii oraz psychofizycznych cech osobowych. Dotyczy to w szczególności: różnicy płci, wieku, wzrostu i wagi, różnicy odnoszącej się do kultury osobistej i predyspozycji manualnych, różnicy w zakresie potrzeb i sposobu przeprowadzania zabiegów higienicznosanitarnych. Powinna go także cechować stałość i niezmienność wyposażenia podstawowego. Węzeł ten jest powiązany z układem funkcjonalno-użytkowym części wejściowej i mieszkalnej. W omawianych węzłach nie można dowolnie zmieniać przewidzianej lokalizacji wyposażenia. Musi być ono zainstalowane na stałe, często z dodatkowymi zabezpieczeniami przed nietypową formą i sposobem użytkowania (wzmocniona konstrukcja, dobór trwałych materiałów, solidne mocowanie elementów). 10

12 Charakterystykę podstawowych elementów wyposażenia w.h.s można znaleźć na stronie: Bardzo ważną rolę w hotelach odgrywają ogólnodostępne węzły higienicznosanitarne, a ich dokładny opis znajduje się również na wyżej wymienionej stronie www. Aranżacja i estetyka pomieszczeń noclegowych zakładu hotelarskiego Ważną sprawą, oprócz wyposażenia jest wystrój pomieszczeń hotelowych, który uzależniony jest od wymogów użyteczności. Ogólny styl urządzenia sypialni nie może odznaczać się agresywnymi, subiektywnymi w odbiorze detalami. Wnętrze pomieszczenia hotelowego, w przeciwieństwie do wnętrz prywatnego mieszkania, musi być w charakterze plastycznym obiektywne, musi wytwarzać atmosferę spokoju. Natomiast we wnętrzach udostępnionych ogólnie (hall, korytarze), w których człowiek przebywa chwilowo, można pozwolić sobie na tworzenie nastroju przez dekoracyjność i ekspresję form i świateł. W każdym wypadku dobre wnętrze musi się wyróżniać harmonijnym wystrojem elementów i funkcjonalnością, czyli prawidłową organizacją wyposażenia, zgodną z podstawowymi czynnościami i proporcjami człowieka. Generalną zasadą stosowaną w aranżacji wnętrza jest rozmieszczenie sprzętów tak, aby umożliwiały swobodne poruszanie się na linii drzwi okna - szafy stół. Szerokość przejścia dla jednej osoby wynosi 70 cm. Meble muszą być zrobione zgodnie z Polską Normą. Nie mniej ważnym elementem aranżacji jest dobre oświetlenie, które pełni jedną z głównych funkcji. Istotne jest usytuowanie głównych źródeł światła, np. lampka w sypialni przy tapczanie, w łazience przy lustrze i umywalce, w szatni i barze nad ladą, w czytelni nad stołami itp. Jest to zawsze oświetlenie bezpośrednie, przeważnie żarowe, osłonięte białym kloszem. Ponadto uwzględnia się oświetlenie ogólne - pośrednie, boczne lub podsufitowe. Z wnętrz sypialnych usuwa się obecnie oświetlenie jarzeniowe, nadające otoczeniu zimną, zielonkawą aurę;. W pomieszczeniach małych wskazane jest ujednolicenie osłon, (kloszy), natomiast w dużych wnętrzach reprezentacyjnych stosuje się różnorodność zestrojonych świateł. Należy pamiętać, że światło jest także ważnym elementem dekoracyjnym, tworzy nastrój i przydaje wnętrzu życia. Także tkanina czyni wnętrze cieplejszym (wzrokowo). Kolorystyka, wzór i rodzaj tkaniny uwarunkowane są jej zastosowaniem oraz jakością pomieszczenia, do którego jest przeznaczona. Z wnętrz nowoczesnych wyklucza się tkaniny o barwie agresywnej i rozdrobnionym wzorze (pstre kretoniki, dywany perskie"), tkaniny przytłaczające (gatunki pluszów), zbyt ciemne (brudny brąz, bordo) oraz sztywne (mocno nakrochmalone firany i serwety). Miękkość, matowość, lekkość - to cechy eleganckiej tkaniny. Najlżejszą tkaniną jest firanka (biała lub kolorowa), następnie płótno pościelowe i serwetowe oraz lżejsze lub cięższe tkaniny zasłonowe, cięższą kotary (zasłony) i pokrycia tapicerskie, a najcięższą koce, dywany. Najefektowniej wyglądają tkaniny okienne sięgające od sufitu do podłogi lub do parapetu, gdy grzejniki posiadają ozdobną obudowę. Tkaniny ciężkie wymagają szczególnie starannego doboru. Do wytwornych tkanin zalicza się tkaniny, których wzory wynikają z rodzaju splotu (sploty atłasowe, supełkowe, skośne). Bogate zastosowanie we wnętrzach reprezentacyjnych mają lniane i bawełniane adamaszki lub ciężkie brokatele bawełnianolniano jedwabne (kotary, pokrycia tapicerskie), których wzory inspirowane tkaniną historyczną, renesansową lub barokową są barwne, lecz stonowane i spokojne. Oprócz tradycyjnych tkanin tapicerskich do pokrycia mebli w lokalach o dużej przepustowości (np. bary, hole) służą także imitacje skór. Dekoracjami są formy płaskie lub przestrzenne o wysokich walorach estetycznych, nie posiadające żadnego zastosowania użytkowego; ich wyłącznym zadaniem jest zdobienie otoczenia. Natomiast wszystkie elementy piękne w formie i barwie, lecz służące komuś lub czemuś w pewnym stopniu spełniają rolę dekoracji, jak i przedmiotu użytkowego (np. ceramika, świeczniki, maty ludowe). 11

13 Dekorując wnętrze unikamy zdobienia go drobnymi elementami. Umiar w stosowaniu dekoracji zapobiega wizualnemu rozbiciu całości przestrzeni. Spokojne, naturalne otoczenie pozwala użytkownikom skupić się na kształtach specjalnie wyeksponowanych. Oddziaływanie emocjonalne formy estetycznej jest silniejsze, jeżeli w pobliżu nie ma innych form, również pięknych, lecz źle zestrojonych. Rozróżniamy zastosowania form lub barw na zasadzie kontrastu (np. wypukła - płaska) oraz na zasadzie synchronizacji (np. zestaw form podobnych, grupa obrazków jednakowej wielkości itp.). Rozróżniamy elementy dekoracyjne: przyścienne, wolno stojące, wytwory malarstwa architektonicznego, a nawet ubiory pracowników. Do elementów dekoracyjnych przyściennych, zalicza się: obrazy, ozdoby regionalne, roślinność, dekoracje świetlne. Elementy te rozmieszczamy tak, aby ich punkt centralny padł na wysokości linii oka, z wyjątkiem miniatur, które zawiesza się poniżej linii oka. Do elementów dekoracyjnych wolno stojących zalicza się: ceramikę, rzeźby, roślinność. Rozmieszczenie ich w kubaturze wnętrza nie powinno kolidować z jego funkcją, np. nie ustawiamy żadnych form (kwiatów) na linii komunikacji wewnętrznej lub w miejscu, w którym byłyby narażone na potrącenia. Również element dekoracyjny stanowi malarstwo architektoniczne, obejmujące szereg technik: fresk, graffiti, technikę temperową, mozaikę, relief i inne. Technikami tymi zdobimy wnętrza reprezentacyjne. Barwa ścian również może wpłynąć na to, że nawet brzydkie pomieszczenia nabierają przyjemnego wyglądu. Można wnętrze optycznie zmniejszyć, powiększyć, obniżyć lub poszerzyć, wykorzystując psychofizyczne właściwości barw. Z wnętrz nowoczesnych eliminujemy zestawienia drażniące, powodujące rozbicie się wizualne płaszczyzn na szereg jednakowo silnych akcentów. Obowiązuje zasada harmonijnego scalenia wnętrza poprzez wprowadzenie małej ilości kolorów, a wzbogacenie ich różnicami stopnia jakości (dotyczy to wszystkich form wnętrza). Szerokie zastosowanie mają barwy zneutralizowane, spokojne oraz barwy z grupy brunatnych i oliwkowych, zestrojone z bielą. Staranne wyposażenie hotelu, dobór kolorystyki, estetyka i funkcjonalność poszczególnych elementów, przemyślana aranżacja są sprawami nadzwyczaj istotnymi. Tak więc od wyposażenia hoteli, niezależnie od kategorii, wymagamy: estetyki, trwałości, stabilności, niezawodności, pełnej sprawności użytkowej, funkcjonalności, łatwości i prostoty obsługi, bezpieczeństwa w użytkowaniu. Jakość i jednolitość wyposażenia są istotnym czynnikiem ogólnego wrażenia z pobytu w hotelu. Wyposażenie w sposób oczywisty wpływa (ułatwia bądź utrudnia) na organizację pracy, jej wydajność, a więc efektywność eksploatacji. Nakłady na wyposażenie są w hotelu jedną z większych pozycji kosztów działalności. Dostosowanie jednostki mieszkalnej dla osób niepełnosprawnych Obiekty hotelarskie, niezależnie od kategorii, powinny być przystosowane do przyjmowania osób niepełnosprawnych, o naruszonej sprawności psychofizycznej, powodującej ograniczenie sprawności lub aktywności życiowej. Goście niepełnosprawni mają te same potrzeby co inni, dlatego w każdym obiekcie hotelarskim powinna znajdować się przynajmniej jedna jednostka mieszkalna przystosowana do ich potrzeb. W światowych organizacjach hotelarskich liczba takich jednostek jest różna i kształtuje się w granicach od 0,5 do 3% i więcej, w zależności od wielkości potencjału obsługowego, standardu i rodzaju bazy noclegowej. 12

14 Jednostki przystosowane do potrzeb gości niepełnosprawnych są aranżowane jako jedno osobowe, łączone z reguły z jednostką sąsiedzką poprzez wewnętrzne drzwi dla osoby towarzyszącej. Jednostki te powinny posiadać uniwersalny charakter, pozwalający gestorowi na wynajem gościowi sprawnemu, a także na przyjęcie gości o zróżnicowanej niesprawności (z częściową utratą wzroku, słuchu, czy dysfunkcją kończyn górnych lub dolnych). Jednostki przystosowane dla osób niepełnosprawnych powinny być lokalizowane na najniższych kondygnacjach, w bliskim sąsiedztwie węzłów komunikacyjno-ewakuacyjnych. Przystosowanie pokoju w jednostce mieszkalnej dla gości poruszających się na wózku inwalidzkim wymaga rozmieszczenia umeblowania w ten sposób, aby pomiędzy krawędzią dłuższego boku łóżka a najbliższą powierzchnią ściany pozostała wolna przestrzeń, w którą można wpisać okrąg o promieniu 150 cm. Schematyczna aranżacja przedstawiona jest w załącznikach 1 i 2. Istotnym elementem wyposażenia pokoju jest więc łóżko, którego wysokość powinna wynosić 50 cm. Możliwe jest zastosowanie urządzenia regulującego wysokość. Ponadto powinno ono posiadać zamontowane dodatkowe urządzenia jak: uchwyty ułatwiające wchodzenie i wychodzenie, a także poręcz pozioma nad łóżkiem oraz podpórki pod plecy z regulowaną wysokością. W pokojach tych należy zwrócić uwagę na drzwi, które powinny spełniać następujące wymagania: szerokość użytkowa 90 cm, zastosowanie podjazdu pochylni, zamontowanie uchwytów poziomych na wysokości 80 cm oraz pionowych na wysokości 90 cm, klamki ułatwiające objęcie dłonią, zamki powinny posiadać możliwość awaryjnego otwarcia z korytarza do jednostki mieszkalnej i z pokoju do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych. Oznaczenia numerów powinny być umieszczone na wysokości 150 cm ponad podłogą. Istotny jest również sposób oświetlenia. Odpowiednio przystosowane jest także wyposażenie przedpokoju i węzła higieniczno sanitarnego. Szerokość przedpokoju uzależniona jest od sposobu otwierania szafy wbudowanej oraz od kierunku dojazdu i wynosi odpowiednio 190 cm przy drzwiach otwieranych 165 cm przy drzwiach składanych, 80 cm przy drzwiach przesuwanych. Szafy garderobiane powinny posiadać mechanizm obniżający drążek, umożliwiający powieszenie ubrania. Węzły higieniczno sanitarne, w zależności od tego czy jest to węzeł z wanną, czy z natryskiem, posiada odpowiednią powierzchnię oraz uchwyty umożliwiające korzystanie ze wszystkich urządzeń, które również są odpowiednio obniżone. Dokładny układ schematyczny przedstawia załącznik nr Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń: 1. Czy pokój jednoosobowy jest typową jednostką mieszkalną? 2. Jakie znasz rodzaje jednostek mieszkalnych? 3. Czy potrafisz wymienić obligatoryjny zestaw wyposażenia jednostki mieszkalnej? 4. Co oznaczają skróty j.m., w.h.s.? 5. Wymień cechy charakterystyczne w.h.s. 6. Co jest podstawowym elementem wyposażenia pokoju hotelowego? 7. Gdzie z reguły umieszczony jest w pokoju nocny stolik? 8. Gdzie usytuowana jest szafa stanowiąca zestaw wielofunkcyjny? 9. Siedziska co to takiego? 10. Które, Twoim zdaniem, materiały stosowane w pomieszczeniach hotelowych są najbardziej popularne i dlaczego? 11. Czym powinno wyróżniać się dobre wnętrze? 12. Jaką rolę odgrywa światło w pomieszczeniach hotelowych? 13

15 13. Scharakteryzuj dekoracje i formy dekoracyjno-użytkowe. 14. Co zaliczamy do elementów dekoracji przyściennych? 15. Co zaliczamy do elementów dekoracji wolno stojących? 16. Co obejmuje malarstwo architektoniczne w hotelarstwie? 17. Jakie formy aranżacji pomieszczeń można stosować w zakładzie hotelarskim? 18. Jakie formy aranżacji można zastosować w pokoju hotelowym? 19. Aranżacja pokoju hotelowego na określoną okazję czego dotyczy? 20. Jaka okazja (Twoim zdaniem) jest potrzebna, aby inaczej (niż zwykle) udekorować pokój hotelowy? 21. Określ, jakie czynniki decydują o ogólnym wrażeniu pobytu w hotelu? 22. Omów, na czym polega przystosowanie jednostki mieszkalnej dla osób 23. niepełnosprawnych Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Opracuj schemat wyposażenia jednostek mieszkalnych. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z wiadomościami dotyczącymi tematu, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) zastosować się do poleceń zawartych w materiale nauczania, 4) wykonać czynności zlecone, (w razie wątpliwości skorzystać z pomocy nauczyciela), 5) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, Wyposażenie stanowiska pracy: schemat wyposażenia j.m. lub makieta, ustawa o usługach turystycznych (minimalne wymagania), lub komputer, arkusze papieru, materiały piśmienne, literatura. Ćwiczenie 2 Opracuj ankietę dotyczącą jakości wyposażenia jednostek mieszkalnych. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z wiadomościami dotyczącymi tematu, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) zastosować się do poleceń zawartych w materiale nauczania, 4) wykonać czynności zlecone, (w razie wątpliwości skorzystać z pomocy nauczyciela), 5) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 14

16 Wyposażenie stanowiska pracy: wzór ankiety na foliogramie lub wzory ankiet z obiektów hotelarskich, arkusz papieru, materiały piśmienne, literatura. Ćwiczenie 3 Zaproponuj materiały do dekoracji pomieszczeń hotelowych. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z wiadomościami dotyczącymi tematu, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) zastosować się do poleceń zawartych w materiale nauczania, 4) wykonać czynności zlecone, (w razie wątpliwości skorzystać z pomocy nauczyciela), 5) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, Wyposażenie stanowiska pracy: filmy dydaktyczne, materiały piśmienne, literatura. Ćwiczenie 4 Zaproponuj dekorację pomieszczeń hotelowych na specjalne okazje. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z wiadomościami dotyczącymi tematu, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) zastosować się do poleceń zawartych w materiale nauczania, 4) wykonać czynności zlecone, (w razie wątpliwości skorzystaj z pomocy nauczyciela), 5) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, Wyposażenie stanowiska pracy: filmy dydaktyczne, czasopisma branżowe, audiowizualne pakiety multimedialne, techniczne środki kształcenia, literatura. 15

17 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) Omówić wyposażenie różnych jednostek mieszkalnych? 2) Wymienić podstawowe wyposażenie typowej jednostki mieszkalnej? 3) Podać przykład wystroju sypialni hotelowej? 4) Wymienić materiały do dekoracji pomieszczeń hotelowych? 5) Dobrać materiały dekoracyjne do rodzaju wnętrza pokoju hotelowego? 6) Określić, czym powinno wyróżniać się dobre wnętrze? 7) Wyjaśnić, co to są formy dekoracyjno-użytkowe? 8) Wymienić materiały stosowane do aranżacji pomieszczeń noclegowych zakładu hotelarskiego? 9) Wymienić okazje, na które należy odpowiednio przygotować obiekt hotelarski 10) Omówić, na czym polega przystosowanie jednostki mieszkalnej dla osób niepełnosprawnych? 16

18 4.2. Organizacja pracy służby pięter Materiał nauczania Podstawowe zadania służby pięter Zakres obowiązków służby pięter zależy od wielkości i kategorii obiektu. W małych hotelach zarządzaniem pracą służby pięter zajmuje się kierownik obiektu, zaś w hotelach należących do sieci wiele związanych z tym zadań wykonuje pracownik centrali. Nadzór nad wprowadzeniem jednolitych procedur w hotelach sieci sprawują dyrektorzy generalni wspólnie z dyrektorami ds. eksploatacji lub kierownikami służby pięter. Dobrze więc jest zwrócić uwagę, że kontrolowanie pracy przez inspektora pięter podległego mu personelu nie polega tylko na wskazaniu niedociągnięć i wymierzeniu kar, ale na uzupełnianiu braków i prowadzeniu bieżącego instruktażu, poprawiającego jakość obsługi. Pracownicy służby pięter powinni być systematycznie szkoleni w zakresie wprowadzania nowych metod i technik pracy, kultury obsługi, umiejętności zachowania się w szczególnych sytuacjach. Powinni oni prezentować właściwą postawę etyczno-moralną, powinni wykazać się umiejętnością używania podstawowych zwrotów grzecznościowych, umiejętnością rozmowy z gośćmi. Pracownicy służby pięter powinni być jak najmniej widoczni. Podczas wykonywania swoich obowiązków nie mogą zakłócać spokoju gości przebywających w hotelu. Podczas sprzątania pokoju pokojowa winna pozostawić rzeczy gościa w tym samym miejscu, w którym je zastała. Niezbędna jest również dyskrecja rozmowy gości nie powinny być nigdy powtarzane. Jednym z ważnych elementów kultury osobistej jest ubiór pracownika, gdyż jego estetyka opiera się na tych samych zasadach harmonii, co estetyka innych form zespolonych we wnętrzu. Ważny jest zestrój kolorystyczny ubiorów z architekturą w wypadku pracowników związanych stanowiskiem z wnętrzem eksponowanym. Strój galowy" pracowniczy musi posiadać wszelkie cechy przydatności do uprawianego zawodu, a jednocześnie powinien pracownika zdobić, a tym samym podtrzymywać jego dobre samopoczucie i samopoczucie patrzących. Praktyczność, czystość, prawidłowy krój są to cechy dobrego ubioru pracowniczego. Do szczegółowych zadań oraz wynikających z nich obowiązków działu służby pięter należy: utrzymanie wzorowej czystości pokoi hotelowych, pomieszczeń służbowych, powierzchni komunikacyjnych, klatek schodowych, pomieszczeń administracyjnobiurowych, szatni pracowniczej; czuwanie nad majątkiem gości znajdującym się w pokojach noclegowych i majątkiem zakładu znajdującym się na piętrach; prowadzenie eksploatacyjnego magazynu bielizny hotelowej, gastronomicznej i odzieży ochronnej i roboczej; prowadzenie pralni hotelowej w zakresie: prania, prasowania bielizny i odzieży gości hotelowych prania części odzieży roboczej i ochronnej pranie firanek części mieszkalnej i administracyjnej organizowanie chemicznego czyszczenia odzieży w pralni miejskiej dokonywanie napraw bielizny hotelowej i odzieży roboczej prowadzenie magazynu rzeczy pozostawionych przez gości hotelu; prowadzenie i nadzorowanie mini-barów w pokojach gościnnych; 17

19 wprowadzanie na bieżąco - do systemu komputerowego - zmiano pokojach przygotowanych do wynajęcia oraz uzgadnianie z recepcją obłożenia pokoi; nadzór nad dekoracją kwiatową w hotelu; współpraca z rezerwacją w celu stwierdzenia zapotrzebowania na pokoje; współpraca z działem technicznym w celu usuwania usterek stwierdzonych w pokojach. Do obowiązków hotelu należy: stałe czuwanie nad jakością wyposażenia pokoi hotelowych i piętrowych pomieszczeń służbowych przydzielonego rejonu, stałe czuwanie nad estetyką, czystością i stanem sanitarnym pokoi hotelowych, ciągów komunikacyjnych wyznaczonego rejonu, organizowanie sprawnej i właściwej obsługi gości hotelowych przez: koordynowanie pracy pokojowych, udzielanie gościowi pomocy, jeżeli prośba nie wymaga pracy pokojowej lub pracownika innego działu, natychmiastowe przekazywanie życzeń gościa do wykonania pokojowej lub pracownika innego działu (recepcja, dział techniczny), kontrola wykonania przekazanego zlecenia, czuwanie nad szybkim, rzetelnym i kulturalnym obsłużeniem gościa przez wykonujących usługę, codzienne kontrolowanie wyznaczonych pomieszczeń rejonu wg instrukcji kierownika pięter, sporządzanie raportów i obowiązujących dokumentów zleconych przez kierownika pięter, stałe uzupełnianie wyposażenia pokoi, przekazywanie bielizny i odzieży gościa do pralni i w wyznaczonym terminie zwracanie jej sporządzanie protokołów strat (na rzecz gościa lub hotelu), sporządzanie wg obowiązujących przepisów poleceń obciążenia (na rzecz przedsiębiorstwa) i przekazywanie go recepcji), ustalanie w recepcji adresu gościa pozostawiającego rzeczy w hotelu i przekazywanie ich kierownikowi pięter (do biura rzeczy znalezionych), bieżące instruowanie pokojowych w zakresie sprzątania, kulturalnej obsługi, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu bielizny na piętrach, prowadzenie mini barów w pokojach hotelowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, prowadzenie magazynu podręcznego mini barów, według obowiązujących metod i przepisów, pełnienie służby w przepisowym umundurowaniu. Dla umożliwienia realizacji wymienionych zadań, na poszczególnych piętrach lub na niektórych są urządzane węzły obsługi, potocznie zwane dyżurkami pokojowych". Stan liczebny służby pięter, wielkość i wyposażenie węzłów obsługi są uzależnione od szeregu czynników, najważniejsze z nich to: liczba i struktura jednostek mieszkalnych na piętrze, kategoria hotelu, przyjęta organizacja pracy, uzbrojenie techniczne obiektu (windy, zsypy, zrzuty), uzbrojenie techniczne(wyposażenie) samej służby pięter w wózki, nowoczesne maszyny i urządzenia do utrzymania czystości, zakresy usług przypisanych służbie pięter. 18

20 Niekiedy w rejonie węzłów obsługi są urządzane aneksy kelnerskie, w celu usprawnienia obsługi gastronomicznej gości. Przy rewirowych i brygadowych systemach powierzchnia węzłów obsługi musi być relatywnie duża, przy systemie centralnym powierzchnia ta minimalizuje się do niewielkich pakamer na sprzęt, gdyż wszelkie magazyny i sortownie są skoncentrowane w jednym miejscu, przeważnie w podziemiach hotelu. Struktura organizacyjna działu utrzymania czystości i porządku Ze względu na obszerne zadania realizowane przez przedsiębiorstwa konieczny jest podział pracy. Polega on na tym, iż ogół zadań dzieli się na odpowiednie części, czyli zadania cząstkowe, a te z kolei na dalsze elementy, doprowadzając ten podział do czynności elementarnych, już dalej niepodzielnych. W wyniku podziału pracy powstają określone stanowiska pracy i komórki organizacyjne. Stanowiskiem pracy jest odpowiednio wyposażone miejsce pracy, w którym jeden lub kilku pracowników wykonuje określone zadania. Stanowiska pracy wykonujące podobne zadania łączy się w komórki organizacyjne, którymi kierują wyznaczeni pracownicy. Komórka organizacyjna jest to grupa lub zespół stanowisk wyposażony w odpowiednie środki, kierowany przez jednego zwierzchnika, wykonujący określone zadania, podobne ze względu na rodzaj lub przedmiot czynności. Struktura organizacyjna jest to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych pomiędzy stanowiskami i komórkami organizacyjnymi. Umożliwia ona sprawne zarządzanie. W hotelu, podobnie jak i w innych przedsiębiorstwach, mogą występować różne struktury organizacyjne. Zależy to od wielkości obiektu i ilości zatrudnionych pracowników. Tak więc może to być struktura liniowa, funkcjonalna, lub sztabowo liniowa. Struktura liniowa na czele każdej komórki organizacyjnej stoi jeden przełożony (kierownik dyrektor), który kieruje całą jej działalnością. Zaletą jej jest pełne przestrzeganie zasady jednoosobowego kierownictwa oraz wyraźne, ścisłe rozgraniczenie zadań i odpowiedzialności. Struktura funkcjonalna podwładni mają przełożonych służbowych (hierarchicznych), decydujących o tym, co ma być wykonane oraz przełożonych funkcjonalnych, wydających dyspozycje związane ze sposobem wykonania zadania. Pracownik może mieć kilku zwierzchników wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach. Struktura sztabowo liniowa - w tej strukturze połączono dodatnie cechy struktury liniowej i funkcjonalnej. Na czele każdej komórki organizacyjnej stoi jeden kierownik, który kieruje całą jej działalnością i jest podporządkowany jednemu zwierzchnikowi wyższego szczebla. Zależnie od liczby osób podporządkowanych hierarchicznie jednemu zwierzchnikowi mogą wystąpić w przedsiębiorstwie dwa typy struktur organizacyjnych: struktury płaskie w których zmniejsza się liczba szczebli organizacyjnych, ale zwiększa się liczba osób bezpośrednio podległa jednemu kierownikowi i struktury smukłe w których zwiększa się liczba szczebli organizacyjnych i w związku z tym wydłuża się linia od pracowników do kierownictwa najwyższego szczebla. Poniżej przedstawiono przykład struktury organizacyjnej dla obiektu hotelarskiego: 19

21 Schemat 1 Struktura organizacyjna obiektu hotelarskiego [źródło: Siła schematu czyli jak zbudować hotel na papierze; J.Piasta; Praca w hotelu na stanowisku służby pięter daje okazję kontaktu z wieloma ludźmi. Niezależnie jednak od zawodu i pozycji społecznej oraz narodowości goście są bardzo różni. Każdy jest odrębną indywidualnością, ma swoje preferencje, uprzedzenia, przyzwyczajenia, nawyki. Goście różnią się temperamentem, odmienną reakcją nieraz na te same zjawiska, dlatego od wszystkich pracowników hotelu bez względu na zajmowane stanowisko wymaga się wysokiej kultury osobistej. Istotny jest więc przedstawiony poniżej opis stanowisk. W dziale utrzymania porządku i czystości generalnie występują następujące stanowiska: kierownik pięter inspektor pięter pokojowe korytarzowe magazynier bielizny Schemat 2Stanowiska pracy w dziale utrzymania czystości obowiązków porządku [źródło: opracowanie własne] Zakres obowiązków pracowników służby pięter W poniższym opisie stanowisk uwzględniono wyżej wymienione, które określają zakres obowiązków poszczególnych pracowników, wymagania kwalifikacyjne, predyspozycje i cechy osobowości oraz relacje z innymi stanowiskami i warunki pracy. Kierownik pięter Obowiązki i zakres odpowiedzialności: organizowanie i koordynowanie wszystkich czynności związanych z obsługą gości w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach części mieszkalnej, kierownik pięter ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową organizację podległej mu służby eksploatacyjnej, zgodną z przepisami i terminową realizację powierzonych zadań i obowiązków, a także za stan sanitarny wszystkich pomieszczeń znajdujących się w części mieszkalnej hotelu dbałość o czystość pokoi hotelowych, korytarzy, pomieszczeń służbowych, klatek schodowych, wind i holu, organizowanie, koordynowanie i stała kontrola pracy pokojowych, czuwanie nad powierzonym majątkiem oraz prowadzenie dokumentacji i ewidencji 20

22 dbałość o przestrzeganie przez personel obowiązujących przepisów sanitarnych szczególnie dotyczących zmiany bielizny pościelowej i ręczników, organizowanie szkoleń pracowników, dbałość o racjonalizację metod pracy, współpraca z recepcją w zakresie wykorzystania pokoi, informowanie recepcji o pokojach przygotowanych do sprzedaży, a także stała współpraca z pozostałymi działami, realizacja dodatkowych usług na życzenie gości, prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykorzystywanych środków trwałych i sprzętu zgłaszanie zapotrzebowania na materiały potrzebne do pracy i przedmioty będące wyposażeniem pokoi hotelowych prowadzenie podręcznego magazynu bielizny zapasowej i drobnego sprzętu zgłaszanie zapotrzebowania na potrzebne materiały niezbędne do pracy prowadzenie ewidencji rzeczy pozostawionych przez gości odpowiedzialność za całość bielizny pościelowej hotelu odpowiedzialność za powierzone mienie Wymagania kwalifikacyjne: wymagane wykształcenie wyższe lub średnie zawodowe hotelarskie, staż minimum 4 lata w hotelarstwie znajomość języka obcego - preferowany język angielski znajomość obsługi komputera w zakresie systemu stosowanego w przedsiębiorstwie znajomość j. obcych treningi specjalistyczne wskazana znajomość pracy na poszczególnych stanowiskach w służbach piętrowych, recepcji, rezerwacji Predyspozycje, cechy osobowości: umiejętność organizowania pracy podległemu zespołowi, dokładność w wykonywaniu pracy według podanego zakresu obowiązków, umiejętność nadzorowania i kontroli pracy zespołu ludzi, zamiłowanie do porządku. Relacje z innymi stanowiskami: nadzoruje inspektora pięter, pokojową, starszą pokojową, podlega kierownikowi recepcji lub zastępcy dyrektora ds. eksploatacji. Warunki pracy praca biurowa, funkcja kontrolna Inspektor pięter Obowiązki i zakres odpowiedzialności nadzorowanie pracy służby pięter, systematyczna kontrola pokoi przygotowanych do sprzedaży dokonywanie rozdziału pracy na dzień bieżący na podstawie raportu pokoi, dla zmiany rannej i popołudniowej, z uwzględnieniem sugestii i poleceń recepcji ustalanie zakresu pracy na dni następne współpraca z dysponentem w zakresie ustalenia ilości potrzebnych pokoi, stanu rezerwacji, przedłużeń pobytu, doposażenia pokoi codzienna bieżąca kontrola czystości i estetyki pokoi hotelowych, pomieszczeń służbowych i korytarzy, sprawności sprzętu w pokojach i na korytarzach, sprawności wind, kontrola wywozu naczyń gastronomicznych przy współpracy z zakładem gastronomicznym aktualizacja w komputerze informacji o stanie pokoi do sprzedaży 21

23 przed zakończeniem godzin pracy odebranie od pokojowych kluczy i wysłuchanie ich uwag czuwanie nad stanem i jakością wyposażenia pokoi hotelowych i piętrowych pomieszczeń służb. organizowanie sprawnej i właściwej obsługi gości hotelowych przez koordynowanie pracy pokojowych, udzielanie gościom pomocy, przekazywanie pokojowym uwag i życzeń gości dbałość o szybką i rzetelna obsługę gościa przez podległy personel bieżące szkolenie pokojowych w zakresie pracy i kultury obsługi odbieranie z pokoi bielizny gości przeznaczonej do prania wykonywanie swojej pracy w przepisowym umundurowaniu, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. odpowiedzialność za powierzone mienie Wymagania kwalifikacyjne: wymagane wykształcenie wyższe lub średnie zawodowe hotelarskie, staż pracy min. 1 rok dla w. wyższego i 4 dla w. średniego znajomość języka obcego - preferowany język angielski treningi specjalistyczne wskazana znajomość pracy na poszczególnych stanowiskach w służbach piętrowych, recepcji, rezerwacji st. inspektora pięter - min. 2 lata stażu dla pracownika z w. wyższym i 6 lat pracy -z w. średnim Predyspozycje, cechy osobowości: umiejętność organizowania pracy podległemu zespołowi, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, umiejętność nadzorowania i kontroli pracy zespołu ludzi, zamiłowanie do porządku. Relacje z innymi stanowiskami: podlega dyrektorowi ds. eksploatacji, kierownikowi służb piętrowych nadzoruje pokojową, starszą pokojową Warunki pracy funkcja kontrolna Pokojowa - korytarzowa Obowiązki i zakres odpowiedzialności: właściwe przygotowanie jednostki mieszkalnej dla gości hotelowych pokojowa wykonuje wszystkie prace i czynności w sposób i w kolejności ustalonej przez kierownika pięter utrzymuje wzorową czystość i porządek w pokojach hotelowych i pomieszczeniach służbowych oraz korytarze hotelowe; pokoje zwalniane i pokoje zajęte sprząta nie zakłócając pobytu gościa swoją pracą wykonuje swoją pracę w przepisowej odzieży, posiada identyfikator, zachowuje się kulturalnie w czasie wykonywania obowiązków i zachowuje ciszę przestrzega zasad wymiany bielizny pościelowej i ręczników, uzupełniania kosmetyków w łazience, oszczędnie gospodaruje powierzonymi środkami bieżąco kontroluje sprawność działania wszystkich urządzeń znajdujących się w pokoju i na korytarzach, jak również stan wyposażenia pokoi, łazienek niezwłocznie melduje kierownikowi pięter lub inspektorowi pięter o wszelkich zaistniałych brakach lub uszkodzeniach w pokojach hotelowych 22

Organizacja pracy w części parterowej zakładu hotelarskiego 341[04].Z2.02

Organizacja pracy w części parterowej zakładu hotelarskiego 341[04].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Mariusz Ławro Organizacja pracy w części parterowej zakładu hotelarskiego 341[04].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: 2013. Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: 2013. Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

Organizowanie działalności hotelarskiej 341[04].Z1.02

Organizowanie działalności hotelarskiej 341[04].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Magdalena Kołodziejczyk Barbara Górka Organizowanie działalności hotelarskiej 341[04].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektoniczne 311[04].Z1.03

Projektowanie architektoniczne 311[04].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Projektowanie architektoniczne 311[04].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie się w języku obcym z gośćmi przebywającymi w części noclegowej zakładu hotelarskiego 341[04].Z3.04

Komunikowanie się w języku obcym z gośćmi przebywającymi w części noclegowej zakładu hotelarskiego 341[04].Z3.04 724[02] 724[02]a MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Małek Komunikowanie się w języku obcym z gośćmi przebywającymi w części noclegowej zakładu hotelarskiego 341[04].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01

Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Renata Danasiewicz Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Techniki pracy w hotelarstwie

Techniki pracy w hotelarstwie Aleksandra Lewandowska NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Zeszyt ćwiczeń część 2 Techniki pracy w hotelarstwie technik hotelarstwa kwalifikacja T.12 Kształcimy zawodowo! Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne polecają

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03

Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Kajer Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: 2013. Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: 2013. Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Buczkowska Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i wyposażanie obiektów handlowych 341[03].Z1.01

Organizowanie i wyposażanie obiektów handlowych 341[03].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Organizowanie i wyposażanie obiektów handlowych 341[03].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wójcik Dorota Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Organizacja stanowisk pracy w gabinecie kosmetycznym 514[03].Z1.01

Organizacja stanowisk pracy w gabinecie kosmetycznym 514[03].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Elżbieta Małek Izabela Suligowska Organizacja stanowisk pracy w gabinecie kosmetycznym 514[03].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Organizowanie przyjęć okolicznościowych 341[04].Z5.02

Organizowanie przyjęć okolicznościowych 341[04].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Sebastian Krzywda Luiza Wosik Organizowanie przyjęć okolicznościowych 341[04].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03

Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03 [ MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo i bezpiecznie zorganizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców i uczestników

Jak prawidłowo i bezpiecznie zorganizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców i uczestników Jak prawidłowo i bezpiecznie zorganizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży Poradnik dla organizatorów, rodziców i uczestników Spis treści Wstęp... 4 1 Informacje dla organizatora wypoczynku dzieci i młodzieży....

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach Zdaniem uznanych specjalistów ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP. Jak analizować potrzeby szkoleniowe w firmie? Razem z Wami, specjalistami z zakresu bhp, opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych Kamil Kowalski Autor: Kamil Kowalski, architekt wnętrz Konsultacje: prof. Ewa Nowak, Instytut Wzronictwa Przemysłowego; Kazimierz Andrzej Kobylecki, architekt i

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy biurowej 341[02].Z1.02

Organizacja pracy biurowej 341[02].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Agnieszka Rozwadowska Organizacja pracy biurowej 341[02].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY

Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY Zasady kształtowania bezpieczeństwa i higieny pracy: wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy i ich wyposażenia, wymagania dla maszyn i innych urządzeń technicznych,

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci: mgr

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU BRANŻA HOTELARSKA

PROGRAM PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU BRANŻA HOTELARSKA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacji w pracy biurowej 343[01].Z3.03

Wykorzystanie informacji w pracy biurowej 343[01].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Hanna Całuń Dorota Wójcik Wykorzystanie informacji w pracy biurowej 343[01].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Organizacja stanowiska pracy

ROZDZIAŁ 1 Organizacja stanowiska pracy ROZDZIAŁ 1 Organizacja stanowiska pracy Aby praca przebiegała sprawnie i planowo, nie wystarczą tylko dobre chęci i umiejętności pracującego. Konieczna jest też odpowiednia organizacja otoczenia, w którym

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE OPRACOWANIE: Katarzyna Wawer-Dziedziak ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Poradnik wykorzystania e-podręcznika podczas zajęć dydaktycznych na kierunku technik hotelarstwa LIDER PROJEKTU: Szczecin 2013 PARTNERZY PROJEKTU:

Poradnik wykorzystania e-podręcznika podczas zajęć dydaktycznych na kierunku technik hotelarstwa LIDER PROJEKTU: Szczecin 2013 PARTNERZY PROJEKTU: LIDER PROJEKTU: PARTNERZY PROJEKTU: Poradnik wykorzystania e-podręcznika podczas zajęć dydaktycznych na kierunku technik hotelarstwa Szczecin 2013 Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo