Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej pomoc telefoniczna:

2 Spis treści: eurobank online... 4 Aktywacja usługi...7 Serwis telefoniczny... 9 Aktywacja usługi...10 Autoryzacja operacji...11 Twoja przeglądarka i jej konfiguracja Internet Explorer...12 Mozilla Firefox...17 Zasady bezpieczeństwa...20 Metody logowania i autoryzacji transakcji w serwisie...27 Twój eurobank online Logowanie do systemu...29 Produkty...31 Złożenie dyspozycji otwarcia rachunku oszczędnościowego...32 Twoje dane...34 Zmiana ustawień...35 Zmiana hasła...36 Zaplanowane operacje...37 Twoje konto Szczegóły konta...38 Historia konta...39 Blokady...40 Manager finansowy...41 Twoje płatności Lista przelewów...43 Przelew między moimi kontami...44 Przelew zwykły...45 Przelew ekspresowy...46 Przelew do Urzędu Skarbowego...47 Przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych...49 Lista zleceń...50 Nowe zlecenie...51 Lista odbiorców...52 Nowy odbiorca...53 Doładowania Doładuj telefon...54 Nowy numer telefonu...55 Książka telefoniczna...55 Twoje lokaty Lista lokat...56 Nowa lokata...57 Kalkulator lokat

3 Twoje karty kredytowe Szczegóły karty...59 Stan zadłużenia...60 Bieżące operacje...63 Zestawienie transakcji...65 Twoje karty debetowe Lista kart...67 Historia karty...69 Twoje Kredyty Lista kredytów...70 Twoje wnioski Tworzenie nowej wiadomości...76 Twoje zastrzeżenie kart i dokumentów Zastrzeganie kart kredytowych...77 Zastrzeżenie karty debetowej...78 Zastrzeganie dokumentu tożsamości...80 Powiadomienia / SMS do konta Aktywacja powiadomień...81 Edycja powiadomień...82 Rezygnacja z powiadomień...82 Historia powiadomień...82 Twoje pytania (FAQ)

4 eurobank online to szybki, bezpieczny i wygodny internetowy dostęp do informacji o koncie osobistym i karcie kredytowej o dowolnej porze i z dowolnego miejsca. Jest przeznaczony dla posiadaczy konta online, classic, prestige lub junior, głównej lub dodatkowej karty kredytowej Visa Gold oraz Visa Classic eurobank. Dostęp do serwisu eurobank mogą uzyskać również pełnomocnicy do ww. kont w Euro Banku oraz przedstawiciele ustawowi małoletniego posiadacza konta w Euro Banku. Co można zrobić dzięki serwisowi eurobank online: uzyskać informacje o produktach posiadanych w Euro Banku aktualizować dane osobowe przeglądać zaplanowane operacje ustawić widok serwisu zmienić hasło do serwisu w każdym momencie używania eurobank online wysyłać i odbierać wiadomości z/do Banku otrzymać na bieżąco komunikaty z Banku o nowościach i promocjach eksportować pliki z zestawieniami i wyciągami na dysk komputera wydrukować wszystkie zestawienia i wyciągi widoczne w serwisie wykonać zastrzeżenie kart i dokumentów złożyć wniosek o kartę kredytową lub kredyt gotówkowy monitorować wydatki i wpływy z wykorzystaniem managera finansowego o Konto, przelewy i karta debetowa uzyskać informacje o saldzie rachunku wydrukować historię rachunku zrealizować przelewy w PLN na własny rachunek, na dowolny rachunek zewnętrzny, na rachunek ZUS, na rachunek US ustanawiać i przeglądać zlecenia stałe i jednorazowe realizować przelewy ekspresowe z konta osobistego sporządzić listę odbiorców sprawdzać historię karty debetowej przeglądać listę blokad na koncie/karcie aktywować kartę debetową dokonać zastrzeżenia karty debetowej zmienić dzienne limity transakcyjne dla karty debetowej wydrukować polecenie przelewu wynagrodzenia na konto w Euro Banku aktywować i zarządzać powiadomieniami do konta o Oszczędności przeglądać listę założonych lokat 4

5 założyć lub zlikwidować lokaty porównać opłacalności lokat w kalkulatorze złożyć dyspozycję założenia rachunku oszczędnościowego, nadać oraz edytować jego nazwę o Karta kredytowa dokonać aktywacji karty głównej oraz dodatkowej sprawdzić stan dostępnego limitu środków na karcie przeglądać wszystkie transakcje i operacje zaksięgowane na rachunku karty wykonać zastrzeżenie karty sprawdzić stan zadłużenia sprawdzić wymagany termin płatności i minimalną kwotę spłaty spłacić zadłużenie powstałe na karcie kredytowej przeglądać bieżące operacje na rachunku wykonać wydruk zestawienia transakcji do rachunku karty, zarówno aktualnego, jak i wcześniejszych zestawień zmienić ustawienia limitów na karcie kredytowej zmienić ustawienia powiadomień SMS oraz ubezpieczeń aktywować/dezaktywować usługę automatycznej spłaty karty kredytowej zmienić sposób otrzymywania zestawień transakcji dla rachunku karty oraz dla karty dodatkowej o Kredyty przeglądać listę posiadanych kredytów sprawdzić szczegóły posiadanego kredytu oraz harmonogram zmienić ustawienia przypomnień SMS o płatności rat Funkcjonalności eurobank online według sposobów autoryzacji działań/transakcji w serwisie eurobank online przedstawia tabela: Rodzaj operacji eurobank online aktualizowanie danych osobowych zastrzeżenie dowodu tożsamości aktywacja powiadomień SMS / do konta edycja powiadomień SMS / do konta rezygnacja z powiadomień SMS / do konta Dostępna dla metod autoryzacji bez TokenGSM token Czy operacja podlega tokena sprzętowy limitom X X nie X X X nie X X nie X X nie X X nie płatności przelew między moimi X X X nie 5

6 kontami przelew zwykły do odbiorcy zaufanego przelew zwykły do odbiorcy niezaufanego przelew na rachunek ZUS przelew ekspresowy do odbiorcy zaufanego Przelew ekspresowy do odbiorcy niezaufanego przelew na rachunek US założenie zlecenia stałego na konto odbiorcy zaufanego założenie zlecenia stałego na konto odbiorcy nie zaufanego edycja zlecenia na konta odbiorcy zaufanego edycja zlecenia na konta odbiorcy nie zaufanego dodanie odbiorcy do listy X X X tak X X X tak X X tak tak X X tak X X tak X X X tak (kwota założonego zlecenia podlega limitom jedynie w dniu założenia zlecenia) X X tak (kwota założonego zlecenia podlega limitom jedynie w dniu założenia zlecenia) X X X tak (limitom podlega nowa kwota zlecenia) X X tak (limitom podlega nowa kwota zlecenia) X X nie edycja odbiorcy X X nie usunięcie odbiorcy z X X X nie listy oszczędności założenie lokaty X X X nie edycja lokaty X X X nie likwidacja lokaty X X nie porównanie oprocentowania lokat w kalkulatorze lokat złożenie dyspozycji otwarcia rachunku oszczędnościowego edycja nazwy rachunku oszczędnościowego X X X nie X X karta kredytowa spłata karty X X X tak aktywacja karty X X nie wykonanie zastrzeżenia karty kredytowej zmiana limitów transakcji tak X X X nie X X nie 6

7 zmiana ubezpieczeń X X nie ustawienie X X nie powiadomień SMS aktywacja/dezaktywacja X X nie usługi automatycznej spłaty karty kredytowej zmiana sposobu X X nie udostępniania zestawień transakcji karta debetowa aktywacja karty X X nie zmiana limitów X X nie transakcji zastrzeżenie karty X X X nie debetowej wnioski złożenie wniosku X X X nie kredytowego oraz wniosku o kartę kredytową Kredyty przeglądanie listy X X X nie posiadanych kredytów sprawdzenie X X X nie szczegółów posiadanego kredytu oraz harmonogram zmienić ustawienia X X nie przypomnień SMS o płatności rat Internetowy manager finansowy przypisanie operacji do X X X nie kategorii wydatku / dochodu zmiana przypisania X X X nie operacji do kategorii wydatku / dochodu UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa wykonanie w jednym dniu każdej 11 i kolejnej operacji tego samego typu (np. przelewu) wymaga autoryzacji z wykorzystaniem tokena GSM lub sprzętowego. Dotyczy to również operacji, które standardowo nie są autoryzowane tokenem (np. przelew do zaufanego odbiorcy, założenie lokaty). Aktywacja usługi Aktywacja serwisu eurobank online wymaga krótkiej wizyty w placówce, podczas której zawierasz umowę o usługi bankowości elektronicznej i odbierasz jeden z tokenów: token sprzętowy lub TokenaGSM. 7

8 Aby korzystać z serwisu eurobank online wystarczy komputer z dostępem do Internetu. Zalecamy korzystanie z przeglądarek: Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 albo Mozilla Firefox w wersji 1.5 lub wyższej. Nie możemy zagwarantować prawidłowej pracy serwisu przy użyciu innych przeglądarek lub ich starszych wersji. Serwis może również nie działać, gdy przeglądarka nie zostanie skonfigurowana zgodnie z zaleceniami. 8

9 Serwis telefoniczny to szybki, bezpieczny i wygodny telefoniczny dostęp do informacji o koncie osobistym i karcie kredytowej o dowolnej porze i z dowolnego miejsca. Jest przeznaczony dla posiadaczy oraz pełnomocników/przedstawicieli ustawowych do konta online, classic, prestige lub junior w eurobanku. Bankowość Telefoniczna umożliwia dokonywanie transakcji w ramach wybranych Produktów Banku za pośrednictwem Automatycznego Serwisu Telefonicznego lub Doradcy Telefonicznego. Co można zrobić dzięki serwisowi telefonicznemu: uzyskać informacje o produktach posiadanych w Euro Banku aktywować kanał BT aktywować telekod uzyskać nowy token GSM aktualizować dane osobowe zastrzec dowód tożsamości zablokować dostęp do wybranego kanału odblokować dostęp do wybranego kanału zastrzec oraz anulować zastrzeżenie tokena do bankowości internetowej zmienić limity transakcyjne dla bankowości internetowej o Konto, przelewy i karta debetowa uzyskać informację o koncie (saldo, dostępne środki, blokady) sprawdzić historię rachunku realizować przelewy w PLN na własny rachunek, na dowolny rachunek zewnętrzny sporządzić i edytować listę odbiorców sprawdzić listę lokat założyć/edytować/zlikwidować lokatę aktywować kartę debetową zastrzec kartę debetową zmienić dzienne limity transakcyjne dla karty debetowej złożyć dyspozycję założenia rachunku oszczędnościowego zmienić sposób generowania wyciągów sprawdzić informację o zleceniach stałych sprawdzić numer rachunku konta o Karta kredytowa sprawdzić stan dostępnych środków/wykorzystanego limitu/sumy blokad na karcie sprawdzić bieżące operacje na rachunku karty zastrzec kartę sprawdzić stan zadłużenia 9

10 dokonać spłaty karty kredytowej sprawdzić wymagany termin płatności i minimalnej kwoty do spłaty sprawdzić historię karty aktywować kartę kredytową złożyć wniosek o nową kartę w miejsce zastrzeżonej zmienić parametry powiadomień sms zmienić parametry karty złożyć wniosek o duplikat karty aktywować/dezaktywować usługę automatycznej spłaty karty kredytowej zmienić sposób otrzymywania zestawień transakcji dla rachunku karty oraz dla karty dodatkowej dokonać rezygnacji ze wznowienia karty kredytowej sprawdzić informacje o numerze rachunku karty kredytowej o Kredyty sprawdzić listę posiadanych kredytów sprawdzić szczegóły posiadanego kredytu zmienić parametry powiadomień sms złożyć dyspozycję wcześniejszej całkowitej/częściowej spłaty Aktywacja usługi Aktywacja serwisu telefonicznego wymaga krótkiej wizyty w placówce, podczas której zawierasz umowę o usługi bankowości elektronicznej. Jeśli posiadasz już aktywną umowę bankowości elektronicznej, możesz aktywować serwis bankowości telefonicznej u doradcy telefonicznego. Aby aktywować usługę lub skorzystać z serwisu należy zadzwonić pod numer dla telefonów stacjonarnych oraz 071/ dla telefonów komórkowych. Po połączeniu należy wpisać swój Identyfikator służący również do logowania w serwisie eurobank online. W celu korzystania z Bankowości Telefonicznej należy posiadać Identyfikator, który umożliwia nadanie Telekodu w Automatycznym Serwisie Telefonicznym. Identyfikator i Telekod są wymagane przy każdym logowaniu do Kanału Bankowości Telefonicznej. Podczas pierwszego połączenia telefonicznego samodzielnie ustanawiasz znany tylko sobie telekod, który wykorzystywany jest do identyfikacji podczas logowania do serwisu Bankowosci Telefonicznej. Telekod musi spełniać wszystkie wymienione poniżej warunki: ciąg 6 cyfr ta sama cyfra nie może wystąpić obok siebie 3 razy (przykład: prawidłowy telekod: , telekod nieprawidłowy: ) 10

11 ta sama cyfra nie może powtórzyć się więcej niż 3 razy (przykład: prawidłowy telekod: , telekod nieprawidłowy: ) Podczas kolejnego Logowania do serwisu Bankowosci Telefonicznej należy podać Identyfikator oraz wskazane przez Doradcę / automatyczny system cyfry Telekodu. Autoryzacja operacji Autoryzacja w Bankowości Telefonicznej polega na potwierdzeniu wykonania dyspozycji poprzez wybranie właściwego klawisza w telefonie (w Automatycznym Serwisie Telefonicznym) lub zatwierdzenie danych odczytanych przez Doradcę Telefonicznego z wyjątkiem operacji wymagających ich dodatkowego potwierdzenia. Dodatkowe potwierdzenie odbywa się w drodze kontaktu telefonicznego realizowanego przez Doradcę telefonicznego na numer telefonu Klienta podany w Banku i polega na zatwierdzeniu przez Klienta danych odczytanych przez Doradcę telefonicznego. Wykaz operacji wymagających dodatkowego potwierdzenia: Typ operacji Przelew zwykły Likwidacja lokaty Odblokowanie kanału BI/BT Zmiana limitów transakcyjnych tylko dla BI Zmiana dostępnych produktów Zmiana rachunku obciążeniowego Anulowanie zastrzeżenia tokena Aktywacja telekodu Dodatkowe potwierdzenie TAK (dla kwoty przelewu od PLN) TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK. 11

12 Twoja przeglądarka i jej konfiguracja Internet Explorer (na przykładzie IE w wersji 6.0) 1. W menu Narzędzia wybierz Opcje internetowe / Ogólne / Tymczasowe pliki internetowe/ Ustawienia i upewnij się, że na liście Sprawdź, czy są nowsze wersje przechowywanych stron: pole Przy każdej wizycie na tej stronie jest zaznaczone. 12

13 2. Następnie w menu Narzędzia / Opcje internetowe / Zaawansowane / część Przeglądanie upewnij się, że pole Włącz rozszerzenia przeglądarki innych firm nie jest zaznaczone. 13

14 3. W części Zabezpieczenia upewnij się, że pole Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku jest zaznaczone. 14

15 4. W menu Narzędzia / Opcje internetowe / Prywatność / Zaawansowane / zaznacz opcję: Zastąp automatyczną obsługę plików cookie oraz opcję Zawsze zezwalaj na pliki cookie dotyczące sesji. 15

16 5. W menu Narzędzia / Opcje internetowe / Zabezpieczenia wybierz opcję Poziom niestandardowy i włącz Wykonywanie aktywnych skryptów. 16

17 Mozilla Firefox (na przykładzie MF w wersji 2.0.) 1. W menu Narzędzia / Opcje / Zaawansowane / Szyfrowanie Włącz obsługę SSL

18 2. W menu Narzędzia / Opcje / Prywatność / Ciasteczka zaznacz opcję Akceptuj ciasteczka. 18

19 3. W menu Narzędzia / Opcje/ Treść zaznacz Pobieraj obrazki automatycznie oraz Włącz obsługę języka JavaScript. 19

20 Zasady bezpieczeństwa Aby bezpiecznie korzystać z serwisu eurobank online oraz serwisu telefonicznego, pamiętaj o kilku podstawowych zasadach. Stosuj dobre praktyki bezpieczeństwa zwracaj uwagę na komunikaty przeglądarki chroń swój identyfikator i hasło przed niepowołanymi osobami używaj funkcji wyloguj się zawsze przed zakończeniem pracy zamykaj wszystkie okna przeglądarki przed odejściem od komputera. Używając tokena sprzętowego: nie udostępniaj nikomu tokena w wypadku utraty niezwłocznie zgłoś to w placówce lub telefoniczne Używając TokenaGSM: ustaw PIN do tokena inny niż PIN do telefonu zawsze sprawdzaj czy informacje o transakcji wyświetlone przez token są zgodę z operacją, jaką zamierzasz wykonać nie udostępniaj nikomu tokena w wypadku utraty niezwłocznie zgłoś to w placówce lub telefoniczne Korzystaj z programów antywirusowych Jeśli korzystasz z Internetu, zalecamy używanie programu antywirusowego. Wirusy, robaki i inne złośliwe programy pojawiają się w systemie operacyjnym m.in. poprzez zainfekowane załączniki poczty elektronicznej, niesprawdzone dyskietki i płyty CD oraz programy ściągane z nieznanego źródła. Wirusy działają niepostrzeżenie, a straty spowodowane infekcją bywają duże. Wirusy mogą przechwytywać poufne dane znajdujące się w serwisie bankowości elektronicznej (dane adresowe, stan środków na karcie itp.). Niektóre programy potrafią nawet podmieniać informacje jakie przesyłasz do Banku np, zmienić kwotę przelewu. Na rynku dostępnych jest wiele różnych programów antywirusowych, które mogą uchronić komputer przed tym zagrożeniem. Programy te skanują komputer pod kątem szkodliwych programów i porównują z bazą znanych wirusów. Bardzo ważne jest aktualizowanie posiadanego programu i bazy wirusów codziennie powstają nowe odmiany złośliwego oprogramowania, dlatego jak najczęściej należy skanować zasoby komputera. Używaj osobistej zapory firewall Zapora firewall pełni funkcję strażnika, który kontroluje każdy ruch na styku komputera z Internetem, ograniczając przychodzące i wychodzące połączenia sieciowe. Na rynku dostępnych jest wiele różnych zapór firewall. W Windows XP, Vista i 7 firewall znajduje się już w systemie operacyjnym. 20

21 Korzystając z serwisu telefonicznego: nie podawaj nikomu nadanego sobie telekodu w przypadku podejrzenia dostania się telekodu w ręce osoby trzeciej natychmiast skontaktuj się z telefonicznym Centrum Obsługi Klienta w celu zmiany telekodu Aby włączyć firewall w Windows XP SP2: 1) otwórz Panel sterowania 2) kliknij dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe 3) prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Połączenie z internetem 4) z rozwijalnego menu wybierz opcję Właściwości 5) przejdź do zakładki Zaawansowane i kliknij przycisk Ustawienia 6) w nowym oknie w zakładce Ogólne zaznacz opcję Włącz (zalecane) 21

22 Dbaj o bezpieczeństwo połączenia Komunikacja między komputerem użytkownika a serwerem banku szyfrowana jest protokołem SSL o długości klucza 128 bitów. Potwierdzeniem bezpiecznego (szyfrowanego) połączenia jest: adres URL rozpoczynający się od https (zamiast standardowego http), gdzie s oznacza secure bezpieczny ikona kłódki na dolnym pasku przeglądarki lub pasku adresowym (miejsce zależy od rodzaju i wersji przeglądarki), Certyfikat SSL służy do poświadczania autentyczności serwera, z którym komunikuje się dany komputer. Sprawdzenie szczegółów certyfikatu przed zalogowaniem do serwisu pozwala się upewnić, że strona, z którą nawiązane jest połączenie, to rzeczywiście strona eurobanku. Uwaga: Jeśli przy wejściu na stronę serwisu eurobank online przeglądarka wyświetli jakikolwiek komunikat ostrzegawczy dotyczący certyfikatu, skontaktuj się telefonicznie z eurobankiem pod numerem Aby sprawdzić dane dotyczące certyfikatu SSL: kliknij ikonkę kłódki w lewym dolnym rogu paska przeglądarki lub z menu Plik (File) wybierz Właściwości (Properties). Następnie po wybraniu przycisku Certyfikaty sprawdź następujące pozycje: Ogólne (General) Szczegóły (Details) Ścieżka certyfikacji (Certification path) W poszczególnych zakładkach zwróć uwagę na: Ogólne w polu Wystawiony powinien być adres: online.eurobank.pl 22

23 23

24 Szczegóły: Odcisk palca (Details Thumbprint). Pole to powinno mieć określoną, niżej podaną wartość: 24

25 o Ścieżka certyfikatu adres online.eurobank.pl Eurobank stosuje nowoczesny certyfikat EV SSL, który dodatkowo ułatwia zweryfikowanie autentyczności strony: gdy strona zabezpieczona jest certyfikatem EV SSL, informacje w pasku adresowym przeglądarki są podświetlone na zielono (podświetlone elementy różnią się w zależności od przeglądarki), obok paska adresu zostanie od razu wyświetlona informacja o instytucji dla której został wystawiony certyfikat (w wypadku serwisu eurobank online jest to Euro Bank S.A.) 25

26 Ekran logowania w przeglądarce Internet Explorer 7 obsługującej certyfikaty EV SSL: Zalety certyfikatów EV SSL dostępne są w nowych wersjach przeglądarek. Spośród przeglądarek rekomendowanych przez eurobank są to: Microsoft Internet Explorer 7 i wyższe, Mozilla Firefox 3 i wyższe. Na starszych wersjach tych przeglądarek (od Internet Explorer 6 i Firefox 1.5), serwis eurobank online, będzie działał prawidłowo. Jednak ułatwienia wynikające z certyfikatu EV SSL nie będą dostępne (pasek adresowy nie będzie podświetlany na zielono, a aby zobaczyć instytucje dla której wystawiony jest certyfikat, konieczne będzie sprawdzenie jego szczegółów zgodnie z powyższym opisem). Uważaj na phishing Phishing (od ang. fishing, niekiedy określany jako password harvesting fishing łowienie haseł) jest szczególną formą przestępstwa informatycznego polegającego na skłonieniu użytkowników komputerów do ujawnienia swoich danych (nazwa użytkownika, hasło, numer PIN lub inne informacje o dostępach), a następnie wykorzystaniu tych informacji. Phishing jest szczególnie groźny dla użytkowników bankowości internetowej. Phisher 26

27 zazwyczaj wysyła spam do potencjalnych ofiar i kieruje je na stronę, która udaje rzeczywistą stronę banku internetowego. Typowe sposoby poławiania poufnych informacji to: informowanie o rzekomym dezaktywowaniu konta i konieczności ponownej aktywacji z podaniem wszelkich poufnych informacji; strona przechwytująca informacje jest wówczas łudząco podobna do prawdziwej tworzenie fałszywych stron serwisów z adresami bardzo przypominającymi oryginalne, a więc łatwymi do przeoczenia dla osób niedoświadczonych. Pamiętaj! Wszystkie wiadomości zawierające prośbę o podanie jakichkolwiek informacji lub zalogowanie się są podejrzane! Eurobank nigdy nie poprosi Klientów o potwierdzenie loginu lub hasła pocztą elektroniczną ani nie podaje w wiadomościach odsyłaczy do strony logowania. Jedynie na stronie serwisu mogą znajdować się odsyłacze do logowania do serwisu eurobank online. W wypadku jakichkolwiek podejrzeń, co do autentyczności strony, przed zalogowaniem prosimy o kontakt telefoniczny pod numer Metody logowania i autoryzacji transakcji w serwisie Logowanie do serwisu może się odbywać za pomocą identyfikatora oraz samego hasła lub za pomocą identyfikatora, hasła i wskazania tokena (sprzętowego lub TokenaGSM), jeśli wybrałeś token. Już w samym serwisie transakcje możesz potwierdzać za pomocą: wskazania tokena sprzętowego lub TokenaGSM. Pamiętaj, jeśli chcesz mieć do dyspozycji pełną funkcjonalność serwisu zapytaj Doradcę Klienta o jeden z rodzajów tokena. Bez tokena masz dostęp tylko do niektórych operacji. Token sprzętowy lub TokenGSM (do wyboru) możesz otrzymać już podczas pierwszej wizyty w placówce po podpisaniu umowy o usługi Bankowości Elektronicznej. Obsługa tokenów jest opisana w Instrukcji obsługi tokenów. 27

28 Uwaga! Maksymalna kwota jednorazowego przelewu lub zlecenia w serwisie eurobank online wynosi ,99 PLN. Maksymalna kwota jednorazowego przelewu ekspresowego, realizowanego w serwisie eurobank online wynosi 5 000,00 PLN. Dziennie możesz wykonać 5 przelewów ekspresowych. Logowanie do bankowości telefonicznej odbywa się w serwisie IVR. System prosi o 3 losowo wybrane cyfry telekodu. Wykonywanie operacji w bankowości telefonicznej jest możliwe na 2 sposoby: - poprzez serwis IVR (Automatyczny Serwis Telefoniczny) - za pomocą Doradcy Telefonicznego 28

29 Twój eurobank online Logowanie do systemu Aby zalogować się do systemu, wejdź na stronę i kliknij link eurobank online zostanie uruchomiona strona logowanie do systemu. Możesz także logować się bezpośrednio ze strony https://online.eurobank.pl/. Oprócz stałych informacji strona logowania do systemu może zawierać ważne komunikaty, informacje o bezpieczeństwie itp. W polu identyfikator wpisz dziewięciocyfrowy identyfikator umieszczony w Dyspozycji aktywacji Kanału Bankowości Elektronicznej. Przy pierwszym logowaniu w pole hasło wprowadź hasło tymczasowe otrzymane w placówce eurobanku. Jeśli podczas wizyty w placówce wybrałeś token sprzętowy lub TokenGSM wpisz również aktualne wskazanie tokena. Uwaga! Hasło tymczasowe jest ważne tylko 30 dni i przy pierwszym logowaniu nastąpi automatyczna prośba o jego zmianę na nowe (patrz Zmiana hasła ). Po przekroczeniu terminu jego ważności logowanie nie będzie możliwe i pojawi się komunikat Hasło uległo przeterminowaniu. Aby ponownie uzyskać hasło tymczasowe do serwisu, udaj do się placówki banku. Gdy podczas logowania pojawi się komunikat Błędny identyfikator, hasło lub token, sprawdź, czy poprawnie wpisałeś te dane. Serwis rozróżnia duże i małe litery, należy więc sprawdzić, czy przypadkiem nie jest włączony klawisz Caps Lock. Sprawdź również czy wpisujesz dokładnie wskazanie tokena. W razie potrzeby skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta 29

30 Jeśli logujesz się do serwisu z użyciem tokena sprzętowego pamiętaj, że aktualne wskazanie tokena jest ważne tylko 60 sekund. Uwaga! Dla Twojego bezpieczeństwa w razie trzykrotnego błędnego logowania lub autoryzacji transakcji tokenem dostęp do systemu zostanie zablokowany. Aby odblokować dostęp do serwisu bankowości elektronicznej, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu lub z placówką banku. W przypadku jeśli odblokowanie dostępu do Bankowości Elektronicznej miało miejsce telefonicznie, a podjęte po tym odblokowaniu wszystkie próby logowania były nieudane, konieczna będzie wizyta w placówce Banku w celu odblokowania dostępu. Z Centrum Obsługi Klienta skontaktuj się również w razie jakichkolwiek problemów z tokenem. 30

31 Produkty Po poprawnym zalogowaniu pojawi się strona główna eurobanku z listą produktów. Tu są zaprezentowane dostępne w serwisie konta osobiste (rachunki bieżące i oszczędnościowe), karta kredytowa główna oraz karty dodatkowe wydane do rachunku karty głównej oraz kredyty.. Uwaga! Informacje o wykorzystanym limicie i dostępnych środkach na karcie kredytowej mogą być prezentowane w serwisie z opóźnieniem około jednego dnia roboczego. 31

32 Złożenie dyspozycji otwarcia rachunku oszczędnościowego Założenie rachunku oszczędnościowego jest możliwe z dwóch miejsc: - produkty -> załóż rachunek oszczędnościowy - konta -> szczegóły konta-> załóż rachunek oszczędnościowy Aby złożyć dyspozycję założenia rachunku oszczędnościowego wymagane jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego warunków: 32

33 Możesz od razu nadać nazwę swojemu rachunkowi (np.: na wakacje czy na samochód), bądź w dowolnym momencie ją zmienić (opcja dostępna w szczegółach konta): Rachunek oszczędnościowy od konta osobistego możesz odróżnić po znajdującym się przed numerem rachunku symbolu RO. Po założeniu rachunku oszczędnościowego otrzymasz informację o przyjęciu dyspozycji do realizacji: 33

34 Twoje dane Opcja eurobank online dane osobowe pozwala na sprawdzenie aktualnych danych zarejestrowanych w systemie oraz ich zmianę. 34

35 Zmiana ustawień Opcja eurobank online ustawienia umożliwia dostosowanie widoku strony według kryteriów: szerokości strony, wyglądu oraz wielkości tekstu na stronie. Opcja szerokość: układ standardowy strona mieści się na każdym ekranie, układ rozszerzony dostosowuje rozmiar strony do ekranu o większej rozdzielczości. Opcja wygląd pozwala na wybór grafiki i jej umieszczenia w oknie przeglądarki Opcja rozmiar tekstu pozwala na wybór wielkości tekstu. 35

36 Zmiana hasła Hasło tymczasowe musisz zmienić już podczas pierwszego logowania. Kolejnej zmiany hasła możesz dokonać w dowolnym momencie korzystania z serwisu. Z menu wybierz opcję eurobank online zmiana hasła. W polu stare hasło wpisz swoje dotychczasowe hasło, a następnie dwukrotnie wprowadź nowe hasło. Nowe hasło powinno spełniać następujące wymagania: musi zawierać 8 do 30 znaków (małe lub/i duże litery i cyfry) musi zawierać przynajmniej 1 cyfrę i 1 literę nie może zawierać polskich znaków może zawierać znaki specjalne, takie jak /?!,: #$%^&*( nie może zawierać Twojego imienia i nazwiska oraz Identyfikatora 36

37 Zaplanowane operacje Opcja eurobank online zaplanowane operacje przypomina o operacjach, które zostaną w najbliższym czasie wykonane na Twoich produktach. Będziesz mógł zobaczyć operacje, które dotyczą każdego z posiadanych w eurobanku produktów. 37

38 Twoje konto Szczegóły konta Wszystkie informacje dotyczące Twojego konta możesz znaleźć po wejściu w opcję eurobank online szczegóły konta. Uwaga! Gdy ustawisz wybrane konta jako domyślnie we wszystkich miejscach serwisu, gdzie będzie wymagane wybranie konta obciążanego, podstawi się ono automatycznie. 38

39 Historia konta Historię transakcji na koncie sprawdzisz wchodząc w opcję eurobank online historia konta. Opis operacji jest zarazem linkiem do szczegółów transakcji. Transakcje można filtrować po rodzaju transakcji, dacie, kwocie, kategoriach z managera finansowego oraz słowach zawartych w tytule. Wyświetlone operacje można również przypisać do wybranej kategorii wydatków/wpływów. W tym celu w sekcji przypisz operacjom wybraną kategorię należy wybrać kategorię, a następnie podkategorię oraz zatwierdzić wybór wybierając opcję przypisz. Wszystkie operacje spełniające kryteria wyszukiwania zostaną przypisane do wskazanej kategorii. 39

40 Blokady Listę blokad na koncie sprawdzisz korzystając z opcji eurobank online blokady lub wybierając link blokady na ekranie szczegółów konta. Na liście blokad będą prezentowane wszystkie blokady na koncie z tytułu transakcji kartowych oraz łączna suma pozostałych blokad na rachunku. 40

41 Manager finansowy Do managera finansowego wybranego konta można przejść korzystając z opcji eurobank online manager finansowy oraz wybierając link manager finansowy na ekranie szczegółów konta lub na liście produktów. Manager finansowy umożliwia przypisanie każdej operacji widocznej w historii konta do jednej z dostępnych kategorii/podkategorii (dom, dzieci, auto, zakupy, etc.). Przy pomocy tego narzędzia sprawdzisz rozkład swoich wydatków i wpływów w wybranym okresie. 41

42 42

43 Twoje płatności Lista przelewów Opcja płatności lista przelewów umożliwia przeglądanie wszystkich przelewów wykonanych z danego konta. Na liście przelewów będą widoczne przelewy oczekujące, odrzucone oraz wykonane. Uwaga: Kontroluj statusy zleconych przelewów! 43

44 Przelew między moimi kontami Jeśli jesteś posiadaczem bądź osobą upoważnioną do więcej niż jednego konta w Euro Banku, możesz skorzystać z opcji płatności przelew między moimi kontami. Na powyższym ekranie możesz również przypisać realizowanej operacji kategorię/podkategorię. 44

45 Przelew zwykły Przelew zwykły zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny wprowadzisz po wejściu w opcję płatności przelew zwykły. Uwaga! Jeśli chcesz aby odbiorca przelewu został zapisany na listę odbiorców zaznacz pole zapisz odbiorcę jako. Przy wykonywaniu przelewu lub zlecenia do zapisanego odbiorcy, dane odbiorcy zostaną podstawione automatycznie. Gdy zaznaczysz również pole zaufany odbiorca nie będzie potrzebna autoryzacja tokenem przy wykonywaniu kolejnych przelewów na konto wskazanego odbiorcy. Jeśli chcesz wykonać jednorazową płatność z określoną, przyszłą datą wskaż datę realizacji. Możesz zamówić potwierdzenie realizacji przelewu, które zostanie wysłane na podany adres . Uwaga! Przelew zwykły do innego Banku zlecony w dzień roboczy do godziny 14:30 będzie przyjęty do realizacji w tym samym dniu. Przelew zlecony po tej godzinie będzie realizowany w następnym dniu roboczym. Uwaga! Przelew zwykły w ramach eurobanku zlecony w dzień roboczy do godziny 23:30 będzie przyjęty do realizacji w tym samym dniu. Przelew zlecony po tej godzinie będzie realizowany w następnym dniu roboczym. 45

46 Przelew ekspresowy Przelew ekspresowy do innego banku wprowadzisz po wejściu w opcję płatności przelew ekspresowy. Uwaga! Jeśli chcesz aby odbiorca docelowy przelewu został zapisany na listę odbiorców zaznacz pole zapisz odbiorcę jako. Przy wykonywaniu przelewu lub zlecenia do zapisanego odbiorcy, dane odbiorcy zostaną podstawione automatycznie. Gdy zaznaczysz również pole zaufany odbiorca nie będzie potrzebna autoryzacja tokenem przy wykonywaniu kolejnych przelewów na konto wskazanego odbiorcy. Przelew ekspresowy jest zawsze realizowany z datą bieżącą. Możesz zamówić potwierdzenie realizacji przelewu, które zostanie wysłane na podany adres . Uwaga! Przelew ekspresowy zostanie przyjęty do realizacji pod warunkiem, że bank odbiorcy docelowego znajduje się na liście banków obsługiwanych przez dostawcę usługi oraz w chwili przyjęcia dyspozycji realizacji przelewu ekspresowego jest dostępny. Lista banków, do których można wykonać przelew ekspresowy jest dostępna na Przelew ekspresowy możesz zlecić każdego dnia w godzinach 4:00 23:30. 46

47 Przed realizacją przelewu ekspresowego zapoznaj się z warunkami realizacji usługi i zaakceptuj regulamin. Na kolejnym ekranie wpisz hasło otrzymane na TokenRSA lub TokenGSM i kliknij zatwierdź. Po zatwierdzeniu operacji otrzymasz potwierdzenie, że przelew został przyjęty do realizacji: Jeśli bank odbiorcy docelowego nie znajduje się w puli obsługiwanych banków Systemu BlueCash lub usługa przelewów ekspresowych w banku odbiorcy jest tymczasowo niedostępna zostanie wyświetlony komunikat: Przelew do Urzędu Skarbowego Przelew do Urzędu Skarbowego możesz wykonać wybierając płatności przelew US. 47

48 Możesz wybrać Urząd Skarbowy korzystają z wyszukiwarki Urzędów. Po podaniu danych Urzędu Skarbowego i płatnika, w kolejnym kroku, określ informacje o zobowiązaniu, którego dotyczy płatność. Możesz zamówić potwierdzenie realizacji przelewu, które zostanie wysłane na podany adres . 48

49 Przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Aby zrobić przelew do ZUS wybierz płatności przelew ZUS. Po dokonaniu wyboru rodzaju ubezpieczenia, automatycznie zostanie wyświetlone odpowiednie konto ZUS. Obowiązkowo należy uzupełnić pola: typ identyfikatora uzupełniającego, podać jego numer oraz wybrać rodzaj wpłaty i kwotę. 49

50 Lista zleceń Zlecenia stałe można przeglądać, gdy wybierzesz opcję płatności lista zleceń. Na liście znajdują się zlecenia stałe oraz zlecenia jednorazowe. Zlecenie jednorazowe to zlecenie jednorazowego przelania określonej kwoty we wskazanym terminie odpowiednik przelewu wykonywanego z datą przyszłą. Zlecenie stałe wykonywane jest cyklicznie przez określony przez Ciebie okres czasu, na określoną kwotę. W przypadku jeśli ostatnia realizacja zlecenia się nie udała (np z braku środków) przy takim zleceniu na liście będzie widoczny wykrzyknik. Uwaga: W przypadku, gdy ostatnia realizacja zlecenia nie została wykonana, Bank poinformuje Cię o tym fakcie, także wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty wewnętrznej. Następnego dnia roboczego Bank podejmie również ponowną (ostatnią) próbę realizacji zlecenia. Uwaga: Jeśli korzystasz ze zleceń jednorazowych, wyświetl listę zleceń o statusie nieaktywne, żeby sprawdzić czy zostały zrealizowane. 50

51 Nowe zlecenie Nowe zlecenie możesz założyć korzystając z opcji płatności nowe zlecenie lub przechodząc bezpośrednio do strony nowe zlecenie. Przy wprowadzaniu zlecenia można wybrać odbiorcę zlecenia z listy odbiorców. Wówczas formularz zlecenia uzupełni się odpowiednimi danymi. Jeśli przy wprowadzaniu odbiorcy na listę odbiorców przypisałeś kwotę oraz tytuł operacji danemu odbiorcy zawsze przy wprowadzaniu zlecenia lub przelewu można te dane zmienić. Zlecenia z datą pierwszej realizacji przypadającej na następny dzień kalendarzowy przyjmowane są do godziny 23:30. Uwaga! Jeżeli data realizacji zlecenia na rachunek w innym banku wypada w innym dniu niż dzień roboczy, Bank realizuje dyspozycje w pierwszym dniu roboczym wypadającym po tym dniu. Aby dyspozycja zlecenia lub przelewu z datą przyszłą została zrealizowana w dniu wskazanym przez Klienta, należy zapewnić środki na pokrycie kwoty zlecenia i opłaty wynikającej z Tabeli opłat i prowizji do końca dnia poprzedzającego realizacje zlecenia. Odwołanie ustanowionego zlecenia możliwe jest nie później niż do godziny 23:30 dnia poprzedzającego dzień realizacji zlecenia. 51

52 Lista odbiorców Na liście odbiorców możesz znaleźć wszystkich zapisanych przez Ciebie odbiorców, do których najczęściej robisz przelewy lub zlecenia. Przejdziesz do niej wybierając z menu płatności lista odbiorców. 52

53 Nowy odbiorca Używając opcji płatności nowy odbiorca możesz dodać danego odbiorcę do listy nadając mu skróconą nazwę. Jeśli dodatkowo zaznaczysz pole zaufany odbiorca nie będzie potrzebna autoryzacja tokenem przy wykonywaniu kolejnych przelewów na konto wskazanego odbiorcy. Przy wprowadzaniu danych nowego odbiorcy pola Tytułem oraz Kwota możesz pozostawić puste i wypełnić je przy okazji wykonywania przelewu lub zlecenia do tego odbiorcy. Aby odbiorca był widoczny w serwisie eurobank online musi być zaznaczone pole BI (dotyczy również edycji odbiorcy). Aby odbiorca był widoczny w bankowości telefonicznej musi być zaznaczone pole BT. Aby odbiorca był widoczny w Automatycznym Serwisie Telefonicznym (IVR) musi być zaznaczone pole IVR. Maksymalna liczba odbiorców, których możesz zdefiniować w IVR to 7. Aby każda operacja realizowana na rzecz tego odbiorcy automatycznie została przypisana do wybranej kategorii wybierz domyślną kategorię transakcji. Możesz zaznaczyć wszystkie pola. 53

54 Doładowania Doładuj telefon Doładowanie telefonów komórkowych jest dostępne po wybraniu opcji doładowania doładuj telefon Przy wprowadzaniu doładowania można wybrać telefon z książki telefonicznej. Wówczas formularz doładowania uzupełni się odpowiednimi danymi. Doładowania telefonów komórkowych nie mogą przekroczyć dziennego limitu transakcji oraz limitu pojedynczych transakcji. Kwoty doładowania uzależnione są od aktualnej oferty Operatora. 54

55 Nowy numer telefonu Używając opcji doładowania nowy numer telefonu możesz dodać numer telefonu do książki telefonicznej nadając mu skróconą nazwę. Książka telefoniczna W książce telefonicznej możesz znaleźć wszystkie zapisane przez Ciebie numery telefonów, dla których najczęściej robisz doładowania. Przejdziesz do niej wybierając z menu doładowania książka telefoniczna. 55

56 Twoje lokaty Lista lokat Lista lokat jest dostępna po wybraniu opcji lokaty lista lokat. Szczegóły wybranej lokaty można sprawdzić po kliknięciu na jej Nazwę w kolumnie Typ. 56

57 Nowa lokata Po wybraniu opcji lokaty nowa lokata można wprowadzić dane zakładanej lokaty. Każdej lokacie zakładanej w eurobank online możesz nadać unikalną nazwę, co pozwoli Ci ją łatwo odszukać w serwisie. 57

58 Kalkulator lokat Kalkulator lokat porównuje oprocentowanie i odsetki lokat możliwych do założenia w serwisie. Pozwala również na obliczenie odsetek od wybranej lokaty. Po wybraniu odpowiedniej lokaty można ją od razu założyć w serwisie. 58

59 Twoje karty kredytowe Szczegóły karty Wybierając z paska menu karty kredytowe szczegóły karty, sprawdzisz szczegóły karty kredytowej. Strona szczegóły karty kredytowej składa się następujących części: pokaż szczegóły, szczegóły umowy, zwolnienie z rocznej opłaty za kartę powiadomienia SMS, forma udostępniania zestawień transakcji, automatyczna spłata karty kredytowej, ubezpieczenia, szczegóły karty. 59

60 Stan zadłużenia Rozwijając opcję karty kredytowe stan zadłużenia, sprawdzisz stan zadłużenia na karcie. Możesz to również zrobić, wybierając z listy produktów opcję stan zadłużenia. Strona prezentuje informacje o szczegółach umowy oraz aktualnym zadłużeniu. 60

61 Zadłużenie na karcie można spłacić korzystając z opcji spłać zadłużenie. Przy spłacie zadłużenia możesz wybrać datę spłaty zadłużenia, którą może być wymagana data spłaty. Możesz również wybrać opcję natychmiastowej spłaty zadłużenia. W zależności od wybranej daty spłaty system zleci przelew o określonych parametrach lub założy zlecenie jednorazowe. 61

62 62

63 Bieżące operacje Bieżące operacje to wszystkie operacje wykonane po dacie zamknięcia ostatniego okresu rozliczeniowego. Do listy bieżących operacji na rachunku karty przejdziesz po wybraniu opcji karty kredytowe bieżące operacje z paska menu lub po wybraniu opcji bieżące operacje na stronie lista produktów bądź na stronie stan zadłużenia. Lista bieżących operacji jest poprzedzona częścią pokaż transakcje, gdzie w polu Pokaż operacje dotyczące karty można wybrać, z której karty mają być widoczne operacje. Po wybraniu karty głównej prezentowane są wszystkie operacje na rachunku tej karty (w tym transakcje wykonane kartami dodatkowymi oraz operacje związane z rachunkiem, np. naliczenie odsetek). Prezentacja transakcji dokonanych wyłącznie kartą główną (bez transakcji kartami dodatkowymi oraz niezwiązanych z konkretną kartą np. naliczenie odsetek) następuje po wybraniu karty głównej w polu Pokaż operacje dotyczące karty oraz zaznaczeniu pola Prezentuj tylko bieżące operacje wykonane wybraną kartą. Domyślnie prezentowane są wszystkie transakcje dokonane od początku okresu rozliczeniowego aż do bieżącej daty. Można ograniczyć prezentowane transakcje, zmieniając okres, a także określając przedział kwot i rodzaj transakcji. Po wybraniu odpowiednich parametrów transakcji i wciśnięciu klawisza zatwierdź w dolnej części strony pojawi się lista transakcji o wybranych parametrach. 63

64 Zestawienie bieżących operacji możesz eksportować do wybranych rodzajów plików w formacie:.pdf,.csv i.xml. Wybranie zapisu danych w formacie CSV jest przydatne przy przeniesieniu danych do arkusza kalkulacyjnego np. Excel. Uwaga! Transakcje w spisie bieżących operacji są widocznie w serwisie z kilkudniowym opóźnieniem ze względu na proces rozliczania transakcji. 64

65 Zestawienie transakcji Dzięki opcji karty kredytowe zestawienie transakcji masz możliwość wglądu we wszystkie zestawienia transakcji wygenerowane dla rachunku karty. Możesz również przeglądać zestawienie transakcji do kart dodatkowych, jeśli są wysyłane (jest to usługa płatna, którą można uruchomić w placówce eurobanku). Pole pokaż zestawienia transakcji dla karty umożliwia wybór karty, z której mają być prezentowane zestawienia. 65

66 Dane zestawienia transakcji są linkiem do strony ze szczegółami zestawienia: Uwaga! Aktualne zestawienie transakcji jest udostępniane przez Bank w serwisie eurobank online w terminie do 10 dni od daty zakończenia cyklu rozliczeniowego. 66

67 Twoje karty debetowe Lista kart Lista kart debetowych zawiera karty wydane do wybranego konta. Przechodzimy do listy wybierając opcję karty debetowe lista kart. Jeżeli karta nie jest aktywna, możesz ja aktywować wybierając opcję aktywuj. Dzienne limity transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych na swojej karcie debetowej możesz zmienić po wybraniu opcji zmień limity przy odpowiedniej karcie debetowej lub po wejściu w szczegóły danej karty. Pamiętaj! Nowe limity transakcyjne, ustawione przez Klienta w serwisie eurobank online będą obowiązywać najpóźniej dwa dni robocze po dniu złożenia dyspozycji. Posiadacz konta Junior nie może samodzielnie zmienić limitów karty. W serwisie eurobank online możesz przeglądać blokady na karcie debetowej. W tym celu wybierz opcje blokady ze strony szczegóły karty lub wybierz link blokady przy karcie debetowej na stronie z listą kart debetowych 67

68 68

69 Historia karty Do historii operacji na karcie przechodzisz wybierając z menu karty debetowe historia karty debetowej 69

70 Twoje Kredyty Lista kredytów W eurobank online możesz przeglądać szczegóły kredytów gotówkowych oraz ratalnych zaciągniętych w Euro Banku. W tym celu wybierz opcję kredyty lista kredytów. Szczegóły wybranego kredytu zobaczysz po wybraniu numeru umowy kredytowej. 70

71 Dla wybranych produktów jest możliwość zmiany ustawienia powiadomień SMS przypominających o terminie spłaty raty. Serwis eurobank online umożliwia również przeglądanie harmonogramu kredytu, co pomoże Ci dotrzymać terminów spłaty rat kredytowych. 71

72 . 72

73 Twoje wnioski Serwis umożliwia Ci złożenie wniosku o kartę kredytową lub kredyt gotówkowy. Jeżeli wybierzesz kredyt gotówkowy, zostaniesz przekierowany do wniosku o kredyt online i będziesz mógł uzyskać kredyt bez wychodzenia z domu. Jeżeli wybierz kartę kredytową, będziesz poproszony o wypełnienie wniosku, który składa się z czterech etapów. Na każdym etapie możesz przerwać wypełnianie wniosku i kontynuować w bardziej dogodnym momencie. Po wypełnieniu wniosku jest on wysyłany do Banku, a my dobieramy ofertę karty do Twoich potrzeb i kontaktujemy się z Tobą telefonicznie w celu przedstawienia szczegółów oferty. 73

74 Kontakt z bankiem Możesz na 3 sposoby skontaktować się z bankiem: 1. Za pomocą poczty wewnętrznej -> wybierając opcję poczta wewnętrzna Już na stronie głównej serwisu możesz znaleźć informację o nowych wiadomościach w swojej skrzynce. Klikając komunikat Masz n nowych wiadomości, wyświetlisz listę wiadomości. W sprawach dotyczących konkretnych informacji na temat posiadanych produktów zalecamy korzystanie z tej formy kontaktu. 74

75 Listę wiadomości można filtrować wg następujących kryteriów: typ wiadomości (komunikaty informacje wysyłane do szerokiej grupy, lub wiadomości informacje od banku będące odpowiedzią na zadane pytanie) status wiadomości (otrzymane lub wysłane) tekst zawarty w tytule. 2. Poprzez zamówienie telefonicznego kontaktu z doradcą -> wybierając opcję zamów kontakt z doradcą 3. Za pomocą rozmowy online-> wybierając opcję chat online: 75

76 Tworzenie nowej wiadomości Opcja poczta nowa wiadomość umożliwia przesyłanie do banku wiadomości lub pytań, na które odpowie nasz doradca. Wybierz kategorię, jakiej dotyczy Twoje pytanie, nadaj tytuł i wpisz treść wiadomości. 76

77 Twoje zastrzeżenie kart i dokumentów W razie kradzieży czy zgubienia karty lub dowodu tożsamości możesz zastrzec kartę lub dowód za pośrednictwem serwisu eurobank online. W menu wybierz opcję zastrzeżenie kart i dokumentów wyświetli się strona, z której możesz wybrać zastrzeżenie karty kredytowej lub dowodu tożsamości. Zastrzeganie kart kredytowych Wybór opcji Karta kredytowa uruchomi spis kart kredytowych, które mogą być zastrzeżone. Jeśli jesteś posiadaczem karty głównej, możesz zastrzec także karty dodatkowe. Wybór linku zastrzeż wyświetla stronę zastrzeżenie karty kredytowej wybranej karty. 77

78 Wybierz przyczynę zastrzeżenia jeśli żadna z listy nie jest odpowiednia, wybierz pozycję inne i opisz przyczynę w polu opis. Pamiętaj, aby podać numer telefonu, pod którym będziesz dostępny. W polu Uwagi można umieścić dodatkowe informacje dotyczące przyczyny zastrzeżenia. Zastrzeżenie karty debetowej Aby zastrzec kartę do konta wybierz z listy karta debetowa. Po wyświetleniu listy kart debetowych wybierz kartę, którą chcesz zastrzec klikając na link Zastrzeż. Pojawi się wówczas strona: 78

79 79

80 Zastrzeganie dokumentu tożsamości Proces zastrzegania dokumentu jest podobny do zastrzegania karty kredytowej. Po wybraniu dokumentu, który ma być zastrzeżony, wyświetli się strona zastrzeżenia dokumentu. Wypełnienie pola Opis jest konieczne, jeśli jako Przyczynę zastrzeżenia wybrano inne. Pamiętaj, aby oprócz zastrzeżenia dokumentu w serwisie poinformować jego utracie również organy administracyjne. Jeśli wprowadzono zastrzeżenie dowodu osobistego, to do momentu wyrobienia nowego dokumentu obsługa w placówce będzie możliwa na podstawie następujących dokumentów ze zdjęciem: paszport książeczka wojskowa prawo jazdy legitymacja ubezpieczeniowa legitymacja studenta lub ucznia legitymacja służbowa dyplom ukończenia studiów. Uwaga! W ciągu maksymalnie dwóch miesięcy należy okazać w placówce nowy dokument tożsamości. 80

81 Powiadomienia / SMS do konta W ramach konta można aktywować usługę powiadomień SMS / , za pośrednictwem której możesz być na bieżąco informowany o wybranych operacjach na koncie (np. wykonaniu przelewu, otrzymaniu przelewu powyżej określonej kwoty, autoryzacjach na kartach debetowych, itd.). Aktywacja powiadomień Aby aktywować usługę powiadomień wybierz opcję powiadomienia szczegóły powiadomień Wybierz konto, dla którego chcesz aktywować usługę, a następnie naciśnij opcję Aktywuj. Na kolejnym ekranie podaj dane powiadomień: wybierz abonament, w ramach którego będziesz dostawał powiadomienia, zaznacz sposób, w jakich chcesz otrzymywać powiadomienia, jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia SMS wybierz numer telefonu, na który mają być wysyłane powiadomienia, zaznacz, czy chcesz otrzymywać powiadomienia SMS, jeżeli wyczerpie się pula SMS wliczona w wybrany abonament, wybierz przedział czasowy, kiedy chcesz otrzymywać powiadomienia. 81

82 W dalszej części procesu aktywacji powiadomień określ, dla jakich transakcji chcesz otrzymywać powiadomienia. UWAGA! Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia zarówno o autoryzacjach kartowych (moment dokonania transakcji w sklepie / bankomacie) oraz obciążeniach karty (moment zaksięgowania operacji na rachunku w banku), otrzymasz 2 powiadomienia o tej samej transakcji. Edycja powiadomień Aby zmienić zakres usługi powiadomień (np. wybierz opcję powiadomienia szczegóły powiadomień Wybierz konto, dla którego chcesz edytować usługę, a następnie naciśnij opcję Edytuj. Na nowo określ wszystkie parametry powiadomień. Rezygnacja z powiadomień Aby zrezygnować z usługi powiadomień wybierz opcję powiadomienia szczegóły powiadomień Wybierz konto, dla którego chcesz zrezygnować z usługi, a następnie naciśnij opcję Rezygnuj. Historia powiadomień Korzystając z opcji powiadomienia historia powiadomień można podejrzeć szczegóły wszystkich powiadomień SMS / dla wybranego konta i wg podanych kryteriów. 82

83 Twoje pytania (FAQ) o Kto może korzystać z serwisu eurobank online? Możliwość aktywowania dostępu do serwisu eurobank online mają: Klienci, którzy posiadają w eurobanku kartę kredytową Visa Gold lub Visa Classic albo Klienci, którzy dopiero złożyli wniosek o kartę kredytową Visa Gold lub Visa Classic. Klienci, którzy założyli konto online, classic, prestige lub junior lub zmienili pakiet konta ze standard na jeden z wyżej wymienionych pakietów. Klienci, którzy nie posiadają konta, ale chcą założyć dostęp internetowy do posiadanego kredytu gotówkowego lub kredytu ratalnego. o Czy dostęp do systemu jest ograniczony czasowo? Czy występują przerwy w dostępności systemu? Dostęp do serwisu eurobank online jest możliwy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Jednak system informatyczny wymaga okresowej konserwacji, co wiąże się z przerwami w dostępie do systemu. Informacje o czasowej niedostępności będą podawane na stronie logowania do systemu oraz przy wylogowaniu się z serwisu. O ograniczeniach czasowych w dostępie do systemu można się też dowiedzieć pod numerem telefonu o Ile kosztuje korzystanie z serwisu eurobank online? Użytkowanie systemu jest całkowicie bezpłatne. o Co należy zrobić, aby otrzymać dostęp do serwisu eurobank online? Uruchomienie dostępu do serwisu jest możliwe w placówce eurobanku. o Co zrobić, jeśli hasło tymczasowe uległo przeterminowaniu? Jeśli nie zalogujesz się w systemie w ciągu 30 dni od otrzymania hasła tymczasowego, należy zgłosić się do placówki po odbiór nowego hasła tymczasowego. o Jak wejść do serwisu eurobank online? Wejście do serwisu bankowości elektronicznej jest możliwe ze strony po kliknięciu linku eurobank online lub bezpośrednio ze strony https://online.eurobank.pl/. o Co to jest Identyfikator? To generowany przez system indywidualny numer uzyskiwany z chwilą zgłoszenia w placówce chęci korzystania z serwisu eurobank online. Wraz z hasłem stanowi podstawę do zalogowania się w systemie. 83

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 801 700 100 1 Spis treści: eurobank online... 4 Aktywacja usługi... 7 Serwis telefoniczny... 8 Aktywacja usługi...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 801 700 100 1 Spis treści: eurobank online... 4 Serwis telefoniczny... 5 Aktywacja usługi...6 Twoja przeglądarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 0801 700 100 1 Spis treści: eurobank online... 4 Serwis telefoniczny... 5 Aktywacja usługi...6 Twoja przeglądarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 0801 700 100 1 Spis treści: eurobank online... 4 Serwis telefoniczny... 5 Aktywacja usługi...6 Twoja przeglądarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 (koszt wg taryfy operatora) 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 Bankowość Internetowa... 4 Bankowość

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i konfiguracja eurobank online

Bezpieczeństwo i konfiguracja eurobank online Bezpieczeństwo i konfiguracja eurobank online e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 801 700 100 1 Spis treści: Twoja przeglądarka i jej konfiguracja... 3 Internet Explorer...3 Mozilla Firefox...8

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet SPIS TREŚCI DZIEŃ DOBRY...3 I. WYMAGANIA TECHNICZNE...4 Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z ipkonet... 5 II. POCZĄTEK...5

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 3 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 4 SPOSOBY DOSTĘPU DO RACHUNKU... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 2

(instrukcja użytkownika) Wersja 2 KURPIOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w MYSZYŃCU Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 2 http://www.kbsmyszyniec.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Józefowie nad Wisła Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Raciąż 2015 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1... 4 1.1. Podpisanie umowy o UBE... 4 Rozdział 2... 4 3.1. Uruchomienie systemu...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 011

(instrukcja użytkownika) Wersja 011 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA (instrukcja użytkownika) Wersja 011 http://www.bsbialogard.pl https://ib.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.stary.sacz.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 URUCHOMIENIE USŁUG ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 4 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bs-chojnow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10 Załącznik nr 17. 2 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla Klientów indywidualnych, SKO i PKZP w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 020

(instrukcja użytkownika) Wersja 020 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nakle nad Notecią Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 020 https://konto24.bsnaklo.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 BANK SPÓŁDZIELCZY w Wieleniu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 www.bswielen.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta systemu EKONTO

Przewodnik dla Klienta systemu EKONTO systemu EKONTO Wersja 012 http://www.bspruszczgd.pl https://ekonto.bspruszczgd.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...5 Logowanie do systemu...8 Menu główne programu...10 RACHUNKI...12

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

(przewodnik dla klienta) Wersja 19

(przewodnik dla klienta) Wersja 19 Załącznik nr 2 do uchwały nr 38/2015 Zarządu BS w Łasinie z dnia 17.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łasinie Internet Banking dla Firm dotyczy autoryzacji dokonywanych za pomocą tokenów / kluczy sprzętowych

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 019

(instrukcja użytkownika) Wersja 019 BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 019 http://www.bstorun24.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo