Praktyki zagraniczne w ramach LLP Erasmus. pierwsza pomoc dla studentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyki zagraniczne w ramach LLP Erasmus. pierwsza pomoc dla studentów"

Transkrypt

1 Praktyki zagraniczne w ramach LLP Erasmus pierwsza pomoc dla studentów LLP Erasmus

2 Spis treści: Erasmus - Karta Studenta 1 Erasmus w Wyższej Szkole Bankowej 2 Rozpocznij międzynarodową karierę praktyki zagraniczne 3 Wyjazd na praktykę organizowaną przez firmę pośredniczącą 4 Wyjazd na praktykę organizowaną samodzielnie 5 O czym nie zapomnieć przed wyjazdem na praktykę 6 O czym nie zapomnieć przed powrotem do kraju 7 Załączniki: a Training Agreement b Quality Commitment EN/PL

3 Erasmus karta studenta Jako student/studentka Erasmusa masz prawo oczekiwać, że: Twoja uczelnia macierzysta i uczelnia przyjmująca podpisały umowę międzyinstytucjonalną; uczelnia macierzysta i uczelnia lub przedsiębiorstwo/instytucja przyjmująca podpiszą z Tobą przed wyjazdem za granicę Porozumienie o programie zajęć lub Porozumienie o programie praktyki (Learning/Training Agreement), w którym będą ustalone szczegóły planowanych studiów lub praktyki za granicą, w tym liczba punktów, jaką powinieneś/ powinnaś uzyskać; uczelnia przyjmująca nie będzie pobierać od Ciebie czesnego, wpisowego, ani żadnych opłat za egzaminy, korzystanie z laboratoriów czy bibliotek podczas studiów w programie Erasmus; Twoja uczelnia macierzysta w pełni uzna uzyskane przez Ciebie podczas okresu studiów lub praktyki Erasmusa zadowalające osiągnięcia akademickie lub zawodowe, zgodnie z ustaleniami Porozumienia o programie zajęć lub Porozumienia o programie praktyki ; po zakończeniu okresu studiów lub praktyki Erasmusa otrzymasz podpisany przez uczelnię lub przedsiębiorstwo/ instytucję przyjmującą Wykaz zaliczeń lub Wykaz zrealizowanych prac (Transcript of Records), w którym zamieszczone będą uzyskane przez Ciebie osiągnięcia akademickie lub zawodowe wraz z oceną i liczbą zdobytych punktów W przypadku, gdy praktyka nie stanowi części Twojego programu studiów informacja o praktyce zostanie zamieszczona przynajmniej w Suplemencie do dyplomu ; w uczelni przyjmującej będziesz mieć takie same prawa i obowiązki jak studenci tej uczelni; uczelnia macierzysta i uczelnia przyjmująca zapewnią Ci dostęp do treści swoich Kart Uczelni Erasmusa i Deklaracji Polityki Erasmusa; zachowasz prawo do korzystania z krajowych stypendiów lub pożyczki/ kredytu, do których nabyłeś/nabyłaś prawo przed wyjazdem Jako student/studentka Erasmusa będziesz zobowiązany/a: przestrzegać zasad i zobowiązań wynikających z umowy Erasmusa podpisanej z Twoją uczelnią macierzystą lub Narodową Agencją; dopilnować, aby wszystkie zmiany treści Porozumienia o programie zajęć lub Porozumienia o programie praktyki były uzgodnione z uczelnią macierzystą i uczelnią lub przedsiębiorstwem/ instytucją przyjmującą i bezzwłocznie wprowadzone do Porozumienia w formie pisemnej; spędzić w uczelni lub przedsiębiorstwie/ instytucji przyjmującej pełny ustalony okres studiów lub praktyki, obejmujący również egzaminy lub inne formy oceny, oraz przestrzegać zasad i przepisów uczelni lub przedsiębiorstwa/ instytucji przyjmującej; wypełnić ankietę i/lub przygotować sprawozdanie z okresu studiów lub praktyki za granicą po powrocie do kraju oraz udzielać informacji na temat pobytu na stypendium, jeżeli będzie to wymagane przez uczelnię macierzystą, Komisję Europejską lub Narodową Agencję Jeżeli będziesz mieć problem związany z którymkolwiek z powyższych praw i obowiązków: dokładnie określ dany problem i sprawdź swoje prawa i obowiązki; zwróć się do wydziałowego lub uczelnianego koordynatora Erasmusa w Twojej uczelni i wykorzystaj oficjalne procedury odwoławcze Twojej uczelni macierzystej, jeżeli będzie to konieczne Jeśli nie uda Ci się rozwiązać problemu, skontaktuj się z Narodową Agencją Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie ul Mokotowska 43, WARSZAWA tel ; faks: wwwerasmusorgpl 1

4 Erasmus w Wyższej Szkole Bankowej WSB już od 1999 roku aktywnie uczestniczy w europejskim programie wymiany studentów i naukowców LLP Erasmus W programie tym bierze udział kilkaset europejskich szkół wyższych Dotychczas już prawie trzystu studentów WSB wyjechało na studia do uczelni partnerskich na jeden lub dwa semestry Na czas pobytu ma studiach zagranicznych, są oni zwalniani z opłat czesnego w WSB, dodatkowo otrzymują stypendium, które w myśl założeń programu LLP Erasmus ma na celu wyrównanie różnic w minimach socjalnych pomiędzy Polską a krajami uczelni partnerskich Karta Erasmus University Charter (EUC) Od marca 2003 WSB była posiadaczem Karty EUC nr 70650, która obejmowała podstawowe zasady współpracy z uczelniami w ramach programu Socrates Erasmus W roku 2007 została uczelni przyznana rozszerzona karta EUC na lata , uprawniająca WSB do podejmowania działań w ramach LifeLong Learning Programme Erasmus W Wyższej Szkole Bankowej z możliwości wyjazdu w ramach programu Erasmus korzystają zarówno studenci, wykładowcy, jak i pracownicy administracyjni Pomocne strony www Znajdziesz na nich wiele potrzebnych informacji o historii programu, celach, ale też prawach i obowiązkach stypendysty programu Erasmus Polska strona LLP Erasmus: wwwerasmusorgpl Informacje na temat praktyk w ramach LLP Erasmus: wwwerasmusorgpl/indexphp/ida/44 Strona Komisji Europejskiej wwweceuropaeu/education/lifelonglearning-programme/doc80_enhtm / / / / / / / / / / /2010 Wyjazdy stypendialne studentów WSB w Poznaniu w ramach programu LLP Erasmus w latach

5 Rozpocznij międzynarodową karierę praktyki zagraniczne Rekrutacja na praktyki Zasady rekrutacji na praktyki są dokładnie takie same, jak w przypadku studiów Należy zaliczyć egzamin pisemny oraz ustny z wybranego języka obcego (tego, którym chcesz posługiwać się podczas praktyk zagranicznych), oraz rozmowę kwalifikacyjną w języku polskim Pod uwagę będzie brana także wysokość średniej Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz na stronie: wwwwsbpoznanpl/ wwwpoznan/ xml Po zakwalifikowaniu się na wyjazd stypendialny, konieczne będzie podjęcie decyzji, czy decydujesz się na wyjazd organizowany przez jedną z agencji pośrednictwa, z którymi współpracuje WSB (patrz punkt Wyjazd na praktykę organizowaną przez firmę pośredniczącą, czy samemu chcesz zorganizować sobie wyjazd na praktykę (patrz punkt Wyjazd na praktykę organizowaną samodzielnie ) Porozumienie o programie praktyk Niezależnie od tego, którą z opcji wybierzesz, po zakwalifikowaniu się na wyjazd niezbędne będzie przygotowanie pewnych dokumentów Jak już wcześniej pisaliśmy, rodzaj dokumentów różni się w zależności od wyboru miejsca odbywania praktyk Zawsze jednak niezbędne jest przygotowanie Porozumienia o programie praktyk (Training Agreement) w języku angielskim Wzór formularza znajdziesz w Załącznikach do niniejszej broszury Pierwsza część dokumentu to dane studenta, czyli Twoje Po kolei imię i nazwisko (Name of student), kierunek studiów (Subject area), rok akademicki, poziom studiów (licencjackie = BA, magisterskie = MA), nazwa instytucji wysyłającej, czyli Poznań School of Banking oraz kraj, czyli Poland Tą cześć Training Agreement wypełniasz Ty Druga część dokumentu zawiera szczegółowy program praktyk Tą część, w zależności od opiekuna praktyk wypełniasz osobiście (z pomocą opiekuna), lub robi to osobiście opiekun praktyk W rubryce Host organization należy wpisać nazwę firmy, w której będziesz odbywać praktykę Dalej określ czas trwania praktyk oraz, w osobnych podpunktach: Zakresu wiadomości, umiejętności, które opanujesz w czasie trwania praktyk (Knowledge, skills and competence to be acquired) Szczegółowy program praktyk (Detailed programme of the training period) Poszczególne zadania, które będziesz wykonywać (Tasks of the student) Plan monitorowania przebiegu praktyki oraz Twoich postępów (Monitoring and evaluation plan) Opiekun praktyk może postanowić o zamieszczeniu informacji dotyczących np szczegółowego programu praktyk w osobnym dokumencie Należy wtedy napisać w podpunkcie Szczegółowy program praktyk patrz załącznik To świetne rozwiązanie pamiętaj, że szczegółowy plan praktyk oraz umiejętności, które masz posiąść umożliwi przygotowanie dokumentu Europass Mobility, który będzie przydatny w poszukiwaniach pracy w czasie studiów, lub po ich ukończeniu Więcej informacji na temat Europass Mobility znajdziesz na stronie: wwweuropassorgpl/ Trzecia część dokumentu zawiera podpisy trzech zainteresowanych stron studenta firmy przyjmującej praktykanta instytucji wysyłającej, czyli uczelni 3

6 Wyjazd na praktykę organizowaną przez firmę pośredniczącą W roku akademickim 2010/11 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ma podpisane umowy z następującymi firmami pośredniczącymi w znajdowaniu miejsc odbywania praktyk: European Training Services Lts ETS oferuje praktyki w Birmingham i okolicach Informacje na temat firmy znajdziesz na stronie: wwweuropeantrainingservicescouk/ Almond Vocational Link w Wielkiej Brytanii Firma oferuje praktyki w Plymouth i okolicach Informacje na temat firmy znajdziesz na stronie: wwwalmondvoclinkcouk/eng-homehtml Giovani per l Europa w ramach porozumienia z WSB oferuje praktyki na Malcie W roku 2009/10 były to praktyki w ST Julian s Informacje na temat firmy znajdziesz na stronie: wwwgiovaniperleuropaorg/ Firma urban-consult ggmbh oferuje praktyki w Berlinie w Niemczech Uwaga praktyki odbywają się w firmach niemieckojęzycznych! Informacje na temat firmy znajdziesz na stronie: wwwurban-consultde/ Jeśli zdecydujesz się na wyjazd z firmą pośredniczącą, otrzymasz od Działu Współpracy z Zagranicą komplet dokumentów aplikacyjnych Dokumenty różnią się w zależności od wybranej firmy Zazwyczaj pośrednik prosi o przygotowanie CV, czasem także listu motywacyjnego By może konieczne będzie uzupełnienie formularza np na temat Twojego zdrowia (min ewentualnych alergii jest to niezbędne przy poszukiwaniach rodziny goszczącej) Zawsze jednak należy dostarczyć informacji na temat branży, w której chce się podjąć pracę za granicą Najlepiej jest wskazać, co najmniej trzy interesujące Cię branże Koszt praktyki w poszczególnych firmach (za rok 2009/10 o ile nie podano inaczej): 1 Nazwa firmy Kraj Koszt W cenie: European Training Services Ltd 2 Almond Vocational Link Wielka Brytania Wielka Brytania 1824 euro (dane za rok 2008/09) 1680 euro 2016 euro 3 Giovani per l Europa Malta 1400 euro 4 urban-consult ggmbh Niemcy 1426 euro Zakwaterowanie u rodziny (host family), zazwyczaj również lunch Zakwaterowanie u rodziny (host family), bez wyżywienia, z dostępem do kuchni Zakwaterowanie u rodziny (host family), wyżywienie (śniadanie + kolacja) Transfer z z/do lotniska, zakwaterowanie, dwa posiłki dziennie (pakiet w roku 2009/10) Transfer z/do lotniska, Zakwaterowanie, wycieczka po Berlinie i do Poczdamu, bilet na komunikację miejską Niektóre firmy pobierają dodatkowo opłatę administracyjną za poszukiwanie miejsca odbywania praktyk Tą część opłaty pokrywa zawsze WSB 4

7 Wyjazd na praktykę organizowaną samodzielnie Jeśli nie zadowala Cię oferta firm pośredniczących, bądź po prostu marzy Ci się inny kraj, lub masz możliwość zorganizować sobie praktykę na własną rękę nie wahaj się! Poinformuj o tym zamiarze Dział Współpracy z Zagranicą Pomożemy Ci Firma, którą wybierzesz, a która zgodzi się przyjąć Cię na praktyki, będzie proszona o podpisanie dokumentu o nazwie Letter of intent DWZ dostarczy Ci wzór tego dokumentu, jednak to Twoim obowiązkiem będzie dostarczenie do DWZ podpisanego Letter of intent W swoim rozmowach, korespondencji z potencjalnym pracodawcą pamiętaj, że firma goszcząca powinna wyznaczyć opiekuna praktyk, opiekun będzie czuwał nad właściwym przebiegiem praktyk, a po ich zakończeniu oceni Twoją pracę (w postaci raportu/sprawozdania) Nie zapomnij także uprzedzić firmy o formalnościach, dokumentach (patrz punkt O czym, nie zapomnieć przed powrotem do kraju? ), które będą musiały być dopełnione po zakończeniu praktyki, tak abyś mógł w pełni rozliczyć się po powrocie do Polski Praktyki w ramach programu Erasmus były dla mnie szansą sprawdzenia w międzynarodowym środowisku zarówno umiejętności językowych jak i wiedzy nabytej podczas studiów, a także okazją do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego poprzez współpracę z profesjonalistami Patrycja Bzik praktyki na Malcie Nie jestem w stanie wyobrazić sobie lepszych praktyk zagranicznych - idealne połączenie zdobywania wiedzy i doświadczenia z fantastycznie spędzonymi wakacjami na Malcie Kamil Dondajewski praktyki w portalu społecznościowym 5

8 O czym nie zapomnieć przed wyjazdem na praktykę? Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (inaczej EHIC - European Health Insurance Card), niezwykle ważny na wyjeździe dokument Zaświadcza on, że jesteś ubezpieczona/y w Polsce i w razie konieczności służby medyczne kraju, w którym będziesz gościć, udzielą Ci pomocy, dokładnie takiej jak obywatelom tego kraju Jak zdobyć EKUZ? Żeby otrzymać kartę EKUZ, będziesz potrzebować zaświadczenia o wyjeździe na praktyki zagraniczne Zaświadczenie takie, wystawi Ci DWZ Pamiętaj jednak; Narodowy Fundusz Zdrowia wystawia kartę EKUZ najwcześniej na miesiąc przed planowanym wyjazdem za granicę Zatem, o ile firma pośrednicząca lub firma, w której będziesz pracować, nie wymaga kopii karty w ramach dokumentów aplikacyjnych, zgłoś się do DWZ po zaświadczenie o wyjeździe dopiero bezpośrednio przed wyjazdem Siedziba główna Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu mieści się na ul Piekary 14/15 Przydatne informacje dotyczące karty EKUZ, znajdziesz na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia; wwwnfzgovpl/ue/index php?katnr=5&dzialnr=6 Zobacz także, na jakich zasadach służby medyczne kraju, do którego się udajesz udzielają pomocy medycznej w ramach EKUZ: wwwnfzgovpl/ue/indexphp?katnr= 5&dzialnr=2&artnr=1501 Konto bankowe Przed wyjazdem, z około miesięcznym wyprzedzeniem, koniecznie załóż konto walutowe w wybranym przez siebie polskim banku Uczelnia właśnie na to konto wpłaci Twoje Erasmusowe stypendium Pobierz w Internetu Oświadczenie dotyczące wypłaty grantu Pamiętaj o podaniu kodu IBAN i SWIFT Dokument przynieś podpisany do DWZ, oraz prześlij na adres: Stypendium zostanie przelane na Twoje konto jeszcze przed rozpoczęciem praktyk Być może jeszcze przed wyjazdem będziesz musiał opłacić koszty praktyki Pamiętaj, że stypendium Erasmus ma pokryć różnicę w kosztach utrzymania między krajem ojczystym a krajem goszczącym, a nie w całości sfinansować Twój pobyt na praktyce zagranicznej W roku 2009/10 stawki stypendiów na praktyki wynosiły: I grupa /mies - Dania, Francja, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania II grupa /mies - Austria, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Malta, Włochy Pamiętaj, że zdobywanie doświadczenia w międzynarodowym środowisku da Ci wielką przewagę nad konkurentami w Twojej przyszłej karierze zawodowej Niech rzetelna praca będzie głównym celem wyjazdu na zagraniczne praktyki! NIE ZAPOMNIJ Przed wyjazdem upewnij się także, że: masz numer kontaktowy, mail do koordynatora praktyk w kraju goszczącym oraz kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą, dysponujesz numerem ambasady RP najbliższej miejsca Twojego pobytu w goszczącym Cię kraju, Twoi bliscy wiedzą, dokąd jedziesz i, jak się z Tobą kontaktować 6

9 O czym nie zapomnieć przed powrotem do kraju? Pamiętaj, że ze stypendium powinnaś/ powinieneś przywieźć następujące dokumenty: Certyfikat potwierdzający pobyt na praktyce (12 tygodni w ramach programu LLP Erasmus) Opinię pracodawcy na temat jakości Twojej pracy i umiejętnościach, które posiadłaś/ posiadłeś, o zadaniach, które były Ci zlecone podczas pobytu na praktyce Twój raport na temat pobytu na praktyce Twoje refleksje, uwagi, informacje na temat jakości praktyki, w których uczestniczyłaś/uczestniczyłeś Kontaktach z firmą pośrednictwa (jeśli praktyka była przez nią organizowana) Napisz także, czy praktyka spełniła Twoje oczekiwania, czy nauczyłeś się tego, czego spodziewałeś się nauczyć Po powrocie ze stypendium Ankieta Studenta Erasmusa Po powrocie ze stypendium jak najszybciej wypełnij Ankietę Studenta Erasmusa Na wypełnienie Ankiety studenci mają standardowo 30 dni od zakończenia stypendium, ale ponieważ w naszej szkole praktyki kończą się pod koniec września, a Dział Współpracy z Zagranicą musi przygotować raport dla Narodowej Agencji przed 31 października, studenci WSB proszeni są o wypełnienie Ankiety w ciągu tygodnia od powrotu Ankieta jest dostępna pod adresem internetowym: wwwerasmusorgpl/indexphp/ida/171/ Do zalogowania potrzebna będzie nazwa użytkownika i hasło po oba zwróć się do Działu Współpracy z Zagranicą Do wypełnienia Ankiety potrzeby Ci będzie także numer umowy stypendialnej z WSB znajduje się on na górze umowy Format numeru to np 08/09 Jeśli nie masz możliwości sprawdzenia numeru umowy, zwróć się do DWZ z prośbą o przekazanie numeru Koniecznie zwróć uwagę na typ ankiety, którą będziesz wypełniać właściwa to Wyjazd na praktykę, nie Wyjazd na studia OWOCNEGO POBYTU NA PRAKTYCE! Jeśli informacje zawarte w tym przewodniku nie rozwiązują problemu, który napotkałeś podczas przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, nie wahaj się skontaktować z Działem Współpracy z Zagranicą Krzysztof Sajon Joanna Małecka 7

10 Załącznik nr 1 Training Agreement LIFELONG LEARNING PROGRAMME/ ERASMUS ECTS TRAINING AGREEMENT and QUALITY COMMITMENT I DETAILS OF THE STUDENT Name of student: Subject area: Academic year: Degree: Sending Institution: Country: II DETAILS OF THE PROPOSED TRAINING PROGRAMME ABROAD Host organization: Planned dates of start and end of the placement period: from: till: (months) Knowledge, skills and competence to be acquired: Detailed programme of the training period: Tasks of the student: Monitoring and evaluation plan: III COMMITMENT OF THE THREE PARTIES By signing this document the student, the sending institution and the host organisation confirm that they will abide by the principles of the Quality Commitment for Erasmus student placements set out in the document below The student: Student s signature: Date: The sending institution: We confirm that this proposed training programme agreement is approved On satisfactory completion of the training programme the institution will award ECTS credits and will record the training period in the Diploma Supplement The host organization Coordinator s signature: We confirm that this proposed training programme is approved On completion of the training programme the organisation will issue a Certificate to the student Coordinator s signature: Date: 8

11 Załącznik nr 2 Quality Commitment EN/PL QUALITY COMMITMENT For Erasmus student placements This Quality Commitment replicates the principles of the European Quality Charter for Mobility KARTA JAKOŚCI PRAKTYKI ERASMUSA PL Niniejsza Karta Jakości odzwierciedla założenia Europejskiej Karty na rzecz Jakości Mobilności THE SENDING HIGHER EDUCATION INSTITUTION 1 UNDERTAKES TO: Define the learning outcomes of the placement in terms of the knowledge, skills and competencies to be acquired Assist the student in choosing the appropriate host organisation, project duration and placement content to achieve these learning outcomes Select students on the basis of clearly defined and transparent criteria and procedures and sign a placement contract with the selected students Prepare students for the practical, professional and cultural life of the host country, in particular through language training tailored to meet their occupational needs Provide logistical support to students concerning travel arrangements, visa, accommodation, residence or work permits and social security cover and insurance Give full recognition to the student for satisfactory completed activities specified in the Training Agreement Evaluate with each student the personal and professional development achieved through participation in the Erasmus programme THE SENDING INSTITUTION 2 AND HOST ORGANISATION JOINTLY UNDERTAKE TO: Negotiate and agree a tailor-made Training Agreement (including the programme of the placement and the recognition arrangements) for each student and the adequate mentoring arrangements Monitor the progress of the placement and take appropriate action if required THE HOST ORGANISATION UNDERTAKES TO: Assign to students tasks and responsibilities (as stipulated in the Training Agreement) to match their knowledge, skills, competencies and training objectives and ensure that appropriate equipment and support is available Draw a contract or equivalent document for the placement in accordance with the requirements of the national legislation Appoint a mentor to advise students, help them with their integration in the host environment and monitor their training progress Provide practical support if required, check appropriate insurance cover and facilitate understanding of the culture of the host country THE STUDENT UNDERTAKES TO: Comply with all arrangements negotiated for his/her placement and to do his/her best to make the placement a success Abide by the rules and regulations of the host organisation, its normal working hours, code of conduct and rules of confidentiality Communicate with the sending institution about any problem or changes regarding the placement Submit a report in the specified format and any required supporting documents at the end of the placement INSTYTUCJA WYSYŁAJĄCA BĘDĄCA INSTYTUCJĄ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 3 ZOBOWIĄZUJE SIĘ: Określić oczekiwane efekty praktyki w kategoriach wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, jakie mają nabyć studenci Pomóc studentom w wyborze odpowiedniej instytucji przyjmującej, programu praktyki oraz jej czasu trwania, ażeby umożliwić studentowi osiągnięcie tych rezultatów Wybrać studentów na podstawie przejrzystych, jasno określonych kryteriów i procedur oraz podpisać umowę na realizację wyjazdu w celu odbycia praktyki z wybranymi studentami Przygotować studentów do życia zawodowego i kulturalnego, a także do warunków życia codziennego panujących w kraju goszczącym, przede wszystkim poprzez szkolenie językowe ukierunkowane na ich potrzeby zawodowe Zapewnić studentom wsparcie logistyczne w odniesieniu do podróży, zakwaterowania, kwestii związanych z uzyskaniem wizy/ pozwolenia na pobyt lub pracę, ubezpieczenia społecznego oraz innego typu ubezpieczenia W pełni uznać praktykę zrealizowaną w zadawalającym stopniu przez studenta, zgodnie z Porozumieniem o programie praktyki Dokonać - wraz z każdym studentem - oceny jego rozwoju osobistego i zawodowego, jaki miał miejsce dzięki uczestnictwu w programie Erasmus INSTYTUCJA WYSYŁAJĄCA 4 I INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WSPÓLNIE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ: Wynegocjować i podpisać Porozumienie o programie praktyki dostosowane do indywidualnych potrzeb studenta (uwzględniające program praktyki i warunki uznania) oraz poczynić odpowiednie ustalenia dotyczące opieki mentora (indywidualnego doradcy/ opiekuna) Monitorować postępy studenta podczas praktyki oraz podjąć odpowiednie działania, o ile zajdzie taka potrzeba INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ: Przydzielić studentom zadania i obowiązki (jak wyszczególniono w Porozumieniu o programie praktyki ) odpowiadające ich wiedzy, umiejętnościom, kwalifikacjom oraz celom szkolenia, a także zapewnić im dostęp do odpowiedniego wyposażenia i materiałów Sporządzić umowę lub równorzędny dokument dot praktyki zgodnie z wymogami prawa krajowego Wyznaczyć mentora (opiekuna), odpowiedzialnego za doradzanie studentom, pomoc w integrowaniu się ze środowiskiem lokalnym oraz śledzenie ich postępów w procesie szkoleniowym Zapewnić wsparcie praktyczne, o ile zajdzie taka potrzeba, sprawdzać czy studenci posiadają odpowiednie polisy ubezpieczeniowe oraz ułatwiać im zrozumienie kultury kraju goszczącego STUDENT ZOBOWIĄZUJE SIĘ: Przestrzegać wszystkich ustaleń wynegocjowanych w związku z daną praktyką i dołożyć wszelkich starań, aby pomyślnie ukończyć praktykę Stosować się do zasad i przepisów instytucji przyjmującej, obowiązujących w niej godzin pracy, kodeksu postępowania oraz zasad zachowania poufności Kontaktować się z instytucją wysyłającą w przypadku wszelkich problemów lub zmian dotyczących praktyki Po zakończeniu praktyki przedłożyć sprawozdanie w przewidzianym formacie wraz z wszelką wymaganą dokumentacją 1 In the event that the higher education institution is integrated in a consortium, its commitments may be shared with the coordinating organisation of the consortium 2 Patrz przypis 1 3 W przypadku, gdy instytucja szkolnictwa wyższego jest zrzeszona w konsorcjum, może dzielić się obowiązkami z koordynatorem konsorcjum 4 Patrz przypis 3 9

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO ul. Jagiellońska 59,03-301 Warszawa NIP 524-10-05-438, Regon: 010228830,.. _.

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO ul. Jagiellońska 59,03-301 Warszawa NIP 524-10-05-438, Regon: 010228830,.. _. Poniższe Zarządzenie ma zastosowanie do praktyk zawodowych studentów realizowanych w ramach programów studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2012/2013 AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME 1 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura dotyczy wszystkich studentów wyjeżdżających na studia i praktyki zagraniczne

Bardziej szczegółowo

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 Spis treści: 1. Erasmus: informacje ogólne....7 2. Co to jest ECTS?...9 3. Rekrutacja.... 11 4. Zasady zaliczania studiów...15 5. Wyjazd a) jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW 2012/2013 erasmus krok po kroku przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW Publikacja sfinansowana z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH L I F E L O N G L E A R N I N G P R O G R A MME E R A S M U S

INFORMATOR DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH L I F E L O N G L E A R N I N G P R O G R A MME E R A S M U S INFORMATOR DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH L I F E L O N G L E A R N I N G P R O G R A MME E R A S M U S ROK AKADEMICKI 2010/2011 www.erasmus.us.edu.pl Dział Projektów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Uniwersytet Mikołaja Kopernika ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Biuro Programów Międzynarodowych Rektorat, pokoje 506-508 ul. Gagarina 11 87-100 Toruń tel.:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie Erasmus zasady ogólne... 3 Część II Zasady odnoszące się do wyjazdów

Bardziej szczegółowo

- PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA

- PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ZAŁĄCZNIK VI (umowa Mobilność-szkoły wyższe) ZAŁĄCZNIK V (umowa Mobilność-konsorcja) - PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ROK AKADEMICKI 2013/14 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 marca 2013 Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów 1 Zasady rekrutacji studentów na studia oraz na praktykę; terminy,

Bardziej szczegółowo

ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku

ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku Drogi Studencie ATEUENUM Szkoły Wyższej! Cieszymy się, że chcesz podjąć starania o wyjazd na studia w ramach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r. INFORMACJE DLA STUDENTÓW aktualizacja: 7 maja 2015 r. SPIS TREŚCI Jak wziąć udział w programie?... 4 Mobilność... 4 Udział w innych projektach prowadzonych przez uczelnię... 6 Zajęcia prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. Stanisława Staszica w Krakowie NA STUDIA/PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU Erasmus + 2014/2015 Od roku akademickiego 2014/2015 Program Erasmus

Bardziej szczegółowo

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: Rekrutacja studentów na praktyki zagraniczne W roku akademickim 2010/2011 Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: - Podanie do Prorektora ds. Dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

Przed wyjazdem Rejestracja w uczelni zagranicznej Uwaga! Twój program studiów za granicą Potrzebne dokumenty i informacje 45834 Uwaga!

Przed wyjazdem Rejestracja w uczelni zagranicznej Uwaga! Twój program studiów za granicą Potrzebne dokumenty i informacje 45834 Uwaga! Przed wyjazdem 1. Rejestracja w uczelni zagranicznej Na stronie internetowej uczelni, do której się wybierasz, sprawdź: terminy składania i rodzaj dokumentów / formularzy zgłoszeniowych lub rejestracji

Bardziej szczegółowo

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów MOBILNY STUDENT Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów Informator powstał w ramach realizacji projektu pn. Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) Users' Guide. EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW Przewodnik

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) Users' Guide. EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW Przewodnik EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) Users' Guide EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW Przewodnik Maj 1995 Komisja Europejska 1 Opublikowany na zlecenie DG XXII Education, Training and Youth" Komisji

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA.

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. I. Zasady rekrutacji studentów do wyjazdów zagranicznych na studia w ramach

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13. z dnia 11 kwietnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 13. z dnia 11 kwietnia 2008 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie RB/25/08 ZARZĄDZENIE NR 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru dokumentów i zasad kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla organizacji goszczących Wolontariatu Europejskiego

Przewodnik dla organizacji goszczących Wolontariatu Europejskiego Przewodnik dla organizacji goszczacych, Wolontariatu Europejskiego Przewodnik dla organizacji goszczących Wolontariatu Europejskiego Wstep, Być może najpierw pojawiło się marzenie może nawet z pozoru niemożliwe

Bardziej szczegółowo

VITALIS. Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbh Coordination of programs in the European Community for SME s. Program pobytu dla:

VITALIS. Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbh Coordination of programs in the European Community for SME s. Program pobytu dla: Program pobytu dla: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 ul. Sportowa 23 41-506 Chorzów Poland we współpracy z: Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekt mbh (organizacja przyjmująca)

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP Załącznik do zarządzenia Nr Z.16.2012.2013 z dnia 9 października 2012 r. Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych.

Bardziej szczegółowo

VITALIS. Zaplanowane działania

VITALIS. Zaplanowane działania Program pobytu dla ZST Zbąszynek ul. Kolejowa 4 66-210 Zbąszynek Polska we współpracy z Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekt mbh (organizacja przyjmująca) Gut Wehlitz 04435 Schkeuditz Niemcy

Bardziej szczegółowo