PORTFELE BOSSAFUND. NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE - na platformie Bossafund.pl. Wynik Portfeli BossaFund ALERT BOSSAFUND BAROMETR RYNKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORTFELE BOSSAFUND. NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE - na platformie Bossafund.pl. Wynik Portfeli BossaFund ALERT BOSSAFUND BAROMETR RYNKU"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ RYNKOWYCH DM BOŚ S.A. Wydanie: Październik 2014 r., data publikacji: 14 listopada 2014 Opracował: Michał Pietrzyca, Analityk, PORTFELE BOSSAFUND 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% -1,00% 1,54% 6,80% Agresywny Wynik Portfeli BossaFund 1,91% 7,49% Umiarkowanie Agres. 5,69% 0,61% 6,42% 6,25% -0,41% Zrównoważony Umiarkowanie Konserwatywny Konserw. 1M od ,21% Źródło: Bossafund.pl, obliczenia własne. dla portfeli Bossafund, liczona narastająco od dnia: 11 lipca 2013 do dnia: r.. została obliczona na podstawie symulacji opartej na wynikach osiągniętych w przeszłości i nie stanowi gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane wyniki są wynikami netto. Październik przyniósł relatywną słabość GPW (WIG -1,7%) wobec wzrostów na rynkach zagranicznych (S&P500 +2,3%). W tym czasie stracił w naszym zestawieniu tylko jeden portfel tj. zrównoważony (-0,41%). Najmocniej zyskał z kolei portfel umiarkowanie agresywny za sprawą zwyżek funduszy MetLife Akcji Amerykańskich (+3,59%) oraz UNIObligacje Nowa Europa (+4,75%). Blisko trzy czwarte dotychczas opublikowanych wyników kwartalnych spółek z USA pokazało lepsze raporty wobec oczekiwań analityków na poziomie zysku netto. Rynek akcji niepokoi się jednak obniżaniem prognoz zagranicznych spółek na IV kwartał br. Ostatnie tygodnie przyniosły pozytywne zaskoczenie ze strony Banku Japonii, który potroił wartość środków na skup ETF-ów, inwestujących akcje. Do tego zwiększona została skala skupu obligacji skarbowych do 80 bln JPY. Analiza portfeli znajduje się w części Portfele Bossafund, strona 4. NAJWIĘKSZE WZROSTY Fundusz Wycena Zmiana 1M UniAkcje Turcja 80,96 12,55% INVESTOR Turcja 196,71 11,55% INVESTOR Sektora Nier. i Budown. 67,30 6,71% INVESTOR Indie i Chiny 196,78 5,12% UNIAkcje Nowa Europa 101,48 5,00% NAJWIĘKSZE SPADKI Fundusz Wycena Zmiana 1M PKO Złota 698,48-17,45% NOBLE FUND Africa and Frontier 62,01-7,05% SUPERFUND SFIO RED 716,34-6,58% PKO Surowców Globalny 82,62-6,51% INVESTOR Gold Otwarty 132,69-4,68% Raport sporządzony na podstawie danych z Bossafund.pl w odniesieniu do kursów zamknięcia z 31 października 2014r. NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE - na platformie Bossafund.pl Fundusz Zmiana 1M PKO Technologii i Innowacji Globalny 2,08% MetLife Obligacji Plus 1,48% EQUES Akcji -3,78% PKO Akcji Rynku Amerykańskiego 1,71% BPS Obligacji FIO 2,08% Źródło: Bossafund.pl. Dane za m-c wrzesień ALERT BOSSAFUND Fundusz Rating Ryzyko UNIObligacje Aktywny 5 4 INVESTOR Sektora Nier. i Budown. 5 5 KBC Pieniężny 4 2 Trzy pierwsze fundusze w zestawieniu ALERT Bossafund. Patrz strona 3. BAROMETR RYNKU Instrument CLOSE 1M WIG ,70% EURPLN 4,2236 1,06% S&P ,30% ZŁOTO ,10% WIBID1M 1,8% -18,20% Rentowność 10PLY 2,57% -16,55% Źródło: Dane rynkowe Indeks Zmienności dla S&P500 Indeks Wartość M-1 Wartość M Zmiana 1M VIX 16,31 14,03-13,97% Źródło: Bloomberg.com niska zmienność wysoka zmienność Barometr rynku zawiera dane wybranych instrumentów rynkowych oraz graficzną prezentację inwestycyjnego klimatu rynkowego wyliczoną przez DM na podstawie wskaźnika VIX (Volatility Index). Wskazania Barometru (wartość VIX): Ciemnozielony ; Jasnozielony ; Żółty ; Pomarańczowy ; Czerwony - powyżej 60. Szczegółowy opis wskaźnika VIX znajduje się w uwagach metodologicznych. OŚWIADCZENIE. Niniejszy raport Biuletyn Bossafund został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej DM BOŚ S.A.) wyłącznie w celach informacyjnych i stanowi Komentarz w rozumieniu Regulaminu doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów pochodnych Klient detaliczny. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kwotowań jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy raport nie stanowi rekomendacji, ogólnej porady inwestycyjnej, usługi doradztwa inwestycyjnego, ani analizy inwestycyjnej czy analizy finansowej w rozumieniu przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, a także nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych i nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym raporcie oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ S.A., działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, DM BOŚ S.A. zaleca zapoznanie się z aktualną treścią prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych oraz z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów. DM BOŚ S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Inwestora podjęte na podstawie niniejszego raportu, nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Inwestora, ani za wszelkie szkody, poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Inwestora oraz skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego raportu lub zawartych w nim informacji. Pracownik DM BOŚ S.A. sporządził niniejszy Raport z należytą starannością i rzetelnością, a wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym raporcie stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być w każdym czasie bez uprzedzenia zmieniane. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego raportu bez pisemnej zgody DM BOŚ S.A. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym raporcie na własne ryzyko i odpowiedzialność. 1 Strona

2 TOP 15 Tabela TOP 15 zawiera fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty Bossafund.pl wg kryteriów parametrów ratingu i ryzyka, w podziale po trzy fundusze dla każdej kategorii: akcyjne, mieszane, dłużne, pieniężne, inne. Szczegółowy opis kryteriów doboru funduszy do TOP 15 znajduje się w uwagach metodologicznych. Rodzaj Funduszu Fundusz Wycena Linia Obrony Rating Ryzyko Zmiana 1M akcyjny mieszane dłużne pieniężne inne KOMENTARZ Grupa aktywów MetLife Akcji Amerykańskich 9,82 9, ,59% PZU Energia Medycyna Ekologia 100,70 93, ,18% AVIVA Akcji Rynków Wschodzących 112,62 104, ,22% NOVO Stabilnego Wzrostu 212,41 201, ,46% SKARBIEC Top Fund. Stab. SFIO 168,62 160, ,57% NOBLE FUND Global Return 118,38 112, ,12% PZU Papierów Dłużnych Polonez 155,13 152, ,53% NOVO Papierów Dłużnych 202,65 198, UNIObligacje Nowa Europa 198,97 195, ,75% UNIKorona Pieniężny 199,17 197, ,23% PKO Rynku Pieniężnego 1405, , ,17% SUPERFUND SFIO Płynnościowy 1461, , ,23% AVIVA Stabilnego Inwestowania 272,42 258, ,12% UNIObligacje Aktywny 148,62 141, ,99% AVIVA Ochrony Kapitału Plus 167,55 159, ,32% Zmiana 1M akcyjny 1,55% mieszane -0,41% dłużne 2,76% pieniężne 0,21% inne 0,52%. Zmiana 1M została obliczona jako średnia arytmetyczna wartości zmiany 1M dla funduszy z danej grupy aktywów znajdujących się w tabeli TOP-15. Październik nie przyniósł zmian w TOP-15, wśród których bardzo pozytywnie wyróżniły się fundusze PKO Rynku Pieniężnego oraz UNIObligacje Aktywny. Zyskały one po dodatkowej gwiazdce ratingu. Wybrany w ostatnim miesiącu fundusz MetLife Akcji Amerykańskich przyniósł jednomiesięczną stopę na poziomie 3,59%. Nadal posiada on rating i ryzyko na poziomach 5. W październiku z TOP-15 najwięcej zyskał UNIObligacje Nowa Europa (+4,75%). Fundusz ten drożeje w ujęciu rocznym o 10,50%. Warto zerkać na październikową zmianę z dystansem, gdyż przedstawiony fundusz z kategorii dłużne posiada roczną zmienność na poziomie 7,7%. W październiku niekorzystnie zachowywało się tylko pięć funduszy z TOP-15 a ich zniżka wskazała średnio 0,46%. Reprezentują one w większości kategorie funduszy mieszanych i inne. UNIObligacje Nowa Europa MetLife Akcji Amerykańskich NOVO Papierów Dłużnych UNIObligacje Aktywny PZU Papierów Dłużnych Polonez AVIVA Akcji Rynków Wschodzących NOVO Stabilnego Wzrostu UNIKorona Pieniężny SUPERFUND SFIO Płynnościowy PKO Rynku Pieniężnego AVIVA Stabilnego Inwestowania PZU Energia Medycyna Ekologia AVIVA Ochrony Kapitału Plus SKARBIEC Top Fund. Stab. SFIO NOBLE FUND Global Return PKO Rynku Pieniężnego UNIKorona Pieniężny SUPERFUND SFIO Płynnościowy PZU Papierów Dłużnych Polonez NOVO Papierów Dłużnych PZU Energia Medycyna Ekologia AVIVA Akcji Rynków Wschodzących NOVO Stabilnego Wzrostu SKARBIEC Top Fund. Stab. SFIO NOBLE FUND Global Return UNIObligacje Nowa Europa AVIVA Stabilnego Inwestowania UNIObligacje Aktywny AVIVA Ochrony Kapitału Plus MetLife Akcji Amerykańskich Zmiana1M (%) -2,00-1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Ryzyko Strona

3 ALERT BOSSAFUND Zestawienie Alert Bossafund zawiera listę 30 pierwszych funduszy z całej oferty Bossafund.pl uszeregowanej wg. kryterium wielkości zmiany poziomu ryzyka oraz ratingu w okresie ostatniego miesiąca. Więcej szczegółów na temat kryteriów tworzenia zestawienia znajduje się w uwagach metodologicznych. Fundusz Rodzaj Funduszu Zmiana 1M Zmiana 1R Rating Zmiana Ryzyko Zmiana UNIObligacje Aktywny inne 1,99% 12,32% INVESTOR Sektora Nier. i Budown. akcyjne 6,71% 12,47% KBC Pieniężny pieniężne 0,37% 3,95% AVIVA Obligacji Dynamiczny dłużne 1,83% 11,04% 4-3 INVESTOR Zrównoważony mieszane 1,94% 5,79% INVESTOR Zrówn. Rynków Wsch. mieszane 1,80% 3,74% MetLife Obligacji Światowych dłużne 1,49% 9,11% PKO Stabilnego Wzrostu mieszane 0,44% 3,75% PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku akcyjne 2,40% 3,04% PKO Akcji Rynku Japońskiego akcyjne 2,25% 9,68% PKO Papierów Dłużnych USD dłużne 1,90% 10,78% MILLENNIUM Globalny Akcji akcyjne -0,73% 3,46% INVESTOR Zmian Klimatycznych akcyjne -0,14% 3,03% INVESTOR Ameryka Łacińska akcyjne -0,09% 2,73% UniAkcje Turcja akcyjne 12,55% -0,06% UNIAkcje Nowa Europa akcyjne 5,00% 1,33% MetLife Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 1,30% 3,58% INVESTOR Turcja akcyjne 11,55% 1,53% 4 7 SUPERFUND SFIO C inne -2,48% 5,59% MetLife Lokacyjny pieniężne 0,43% 3,18% INVESTOR Obligacji dłużne 1,10% 5,69% SKARBIEC Obligacja dłużne 1,06% 7,53% SKARBIEC Market Opportunities mieszane 0,63% -0,22% MetLife Zrównoważony Nowa Europa mieszane -0,53% NOBLE FUND Stab. Wzrostu Plus mieszane -0,45% 1,56% EQUES Obligacji dłużne 0,35% 4,60% ALLIANZ Aktywnej Alokacji mieszane 0,01% -0,97% SUPERFUND Akcji akcyjne -3,25% -3,27% PKO Dóbr Luksusowych Globalny akcyjne 1,69% -1,05% PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 1,46% -4,96% Spadek ryzyka, jako zmiana korzystna, został oznaczony zieloną strzałką skierowaną w dół. W całej bazie Bossafund zanotowaliśmy w październiku 70 alertów. Wśród nich 35 funduszy poprawiło rating minimum o 1 stopień. Kolejne 30 funduszy zanotowało spadek ratingu o 1 poziom, przy braku zmian na 4 funduszach. Fundusz SUPERFUND Obligacyjny nie posiada ratingu wg obecnej metodologii, gdyż jest notowany krócej niż 12 miesięcy. Wcześniej miał dwie gwiazdki. Dwa fundusze z całej bazy zanotowały wzrost ryzyka o 1 stopień tj. INVESTOR Turcja i PZU Akcji MiŚ. Z kolei AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych zanotowała spadek ryzyka o dwa poziomy do 2, przy zniżce ryzyka o 1 poziom dla AVIVA Obligacji Dynamiczny. Ponadto 66 funduszy z całej bazy nie zmieniło swojego poziomu ryzyka, w ujęciu m/m. Z powyższych 30 alertów najwyższe poziomy ratingu posiadają (po 5 gwiazdek) 2 fundusze tj. UNIObligacje Aktywny i INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa, zyskując odpowiednio po 1 i 2 gwiazdki m/m. Mają one ryzyka odpowiednio na poziomach 4 i 5. 3 Strona

4 PORTFELE BOSSAFUND W części poświęconej portfelom Bossafund prezentowane jest 5 portfeli skonstruowanych przez DM BOŚ: Agresywny, Umiarkowanie Agresywny, Zrównoważony, Umiarkowanie Konserwatywny oraz Konserwatywny. Portfele zostały utworzone z funduszy znajdujących się w zestawieniu TOP15. Więcej na temat zasad konstruowania portfeli Bossafund znajduje się w uwagach metodologicznych. dla Portfeli Bossafund, liczona narastająco od: dnia 11 lipca 2013 do: dnia r.. dla poszczególnych funduszy liczona jest od dnia włączenia funduszu do portfela. została obliczona na podstawie symulacji opartej na wynikach osiągniętych w przeszłości i nie stanowi gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane wyniki są wynikami netto. PORTFEL AGRESYWNY Fundusz Wycena 1M MetLife Akcji Amerykańskich 9,82 3,59% 3,59% PZU Energia Medycyna Ekologia 100,70-0,18% 4,43% AVIVA Akcji Rynków Wschodzących 112,62 1,22% 1,75% PORTFEL 1,54% 6,80% Stan bieżący: AKCYJNE % Portfel zyskał w październiku 1,54%, kiedy to WIG stracił 1,7%. Przedstawiony wzrost portfela jest głównie wynikiem wyjątkowej siły funduszu MetLife Akcji Amerykańskich, który wybraliśmy miesiąc temu. Od naszego wejścia fundusz ten zyskał 3,59%. AVIVA Akcji Rynków Wschodzących 32,86% 1,54% 6,80% Zwrotu MetLife Akcji Amerykańskich 33,44% Wynik portfela agresywnego wynosi 6,80% r/r, notując przyrost o jedną trzecią m/m. Przyśpieszenie zysków portfela musi być także oparte na wzrostach funduszu PZU Energia Medycyna Ekologia, który w październiku zachowywał się płasko. W portfelu nie przeprowadzamy zmian, gdyż aktualne fundusze posiadają ratingi i ryzyka na nie zmienionych poziomach, w ujęciu miesiąc do miesiąca. PZU Energia Medycyna Ekologia 33,70% PORTFEL UMIARKOWANIE AGRESYWNY Fundusz Wycena 1M PZU Papierów Dłużnych Polonez 155,13 1,53% 1,97% NOVO Papierów Dłużnych 202,65 2,18% UNIObligacje Nowa Europa 198,97 4,75% 4,78% MetLife Akcji Amerykańskich 9,82 3,59% 3,59% PZU Energia Medycyna Ekologia 100,70-0,18% 4,43% AVIVA Akcji Rynków Wschodzących 112,62 1,22% 1,75% PORTFEL 1,91% 7,49% 7,49% 1,91% Zwrotu 4 Strona

5 Skład bieżący: DOPASOWANIE DŁUŻNE - 29,95 % AKCYJNE - 70,05 % UDZIAŁ PO DOPASOWANIU W portfelu nie przeprowadzamy zmian, gdyż aktualne fundusze posiadają ratingi i ryzyka na nie zmienionych poziomach, w ujęciu miesiąc do miesiąca. brak dopasowania n.d. AVIVA Akcji Rynków Wschodzących 23,03% PZU Papierów Dłużnych Polonez 9,89% NOVO Papierów Dłużnych 9,90% W ujęciu jednego miesiąca część dłużna waży obecnie 29,95% ogółu portfela. Jest zatem na podobnym poziomie, jak w ubiegłym miesiącu. Nie przeprowadzamy dopasowania pomiędzy kategoriami klas aktywów. W październiku bardzo korzystnie zachował się UNIObligacje Nowa Europa, który zyskał 4,75%, wobec 1,29% wrześniowej zniżki. Jego rating jest na poziomie 4 gwiazdek. Portfel zyskuje od 11 lipca 2013r. 7,49%. To najlepszy rezultat w porównaniu do pozostałych portfeli, uzyskany głównie dzięki dynamicznej zwyżce wskazanego funduszu obligacji i pozytywnemu zachowaniu się MetLife Akcji Amerykańskich. PZU Energia Medycyna Ekologia 23,61% MetLife Akcji Amerykańskich 23,42% UNIObligacje Nowa Europa 10,15% PORTFEL ZRÓWNOWAŻONY 5,69% Fundusz Wycena 1M NOVO Stabilnego Wzrostu 212,41 0,46% 2,82% SKARBIEC Top Fund. Stab. SFIO 168,62-0,57% 2,16% NOBLE FUND Global Return 118,38-1,12% -1,54% PORTFEL -0,41% 5,69% - -0,41% Zwrotu Stan bieżący: MIESZANY % NOBLE FUND Global Return 32,49% NOVO Stabilnego Wzrostu 33,86% Portfel zrównoważony w ostatnim miesiącu stracił niespełna 0,5%, ale to wystarczyło, aby objął pozycję outsidera wśród portfeli z Bossafund w ujęciu m/m a także pod kątem narastającej stopy. Wskazuje ona 5,69%. Fundusze mieszane z analizowanego portfela zanotowały w październiku zmiany w zakresie od +0,46% do -1,12%. NOVO Stabilnego Wzrostu ponownie zapisał zysk jako jedyny fundusz w tym porfelu, zyskując 2,82%, liczone od początku wejścia do portfela. SKARBIEC Top Fund. Stab. SFIO 33,65% 5 Strona

6 PORTFEL UMIARKOWANIE KONSERWATYWNY Fundusz Wycena 1M 6,42% UNIKorona Pieniężny 199,17 0,23% 2,80% PKO Rynku Pieniężnego 1405,72 0,17% 0,91% SUPERFUND SFIO Płynnościowy 1461,56 0,23% 0,25% MetLife Akcji Amerykańskich 9,82 3,59% 3,59% PZU Energia Medycyna Ekologia 100,70-0,18% 4,43% 0,61% AVIVA Akcji Rynków Wschodzących 112,62 1,22% 1,75% PORTFEL 0,61% 6,42% Zwrotu Skład bieżący: DOPASOWANIE PIENIĘŻNE - 69,62 % AKCJE - 30,38 % UDZIAŁ PO DOPASOWANIU PZU Energia Medycyna Ekologia 10,24% AVIVA Akcji Rynków Wschodzących 9,99% UNIKorona Pieniężny 23,53% brak dopasowania n.d. MetLife Akcji Amerykańskich 10,16% Portfel zyskał 0,61% m/m na bazie zwyżki części akcyjnej, która zanotowała blisko +1,6% m/m, przy wzroście segmentu pieniężnego średnio o 0,21%. W rezultacie udział części pieniężnej w strukturze portfela spadł z 69,9% w poprzednim miesiącu do 69,62% obecnie. Narastająca stopa wynosi 6,42%. Fundusze z tej grupy posiadają ratingi w zakresie 2-4. Interesująco zachowuje się PKO Rynku Pieniężnego, o czym pisaliśmy miesiąc temu. Fundusz ten zyskał jedną gwiazdkę ratingu i teraz ma ocenę równą 2. Zanotował on w październiku wzrost o 0,17%, co przyczyniło się do ww. zmiany ratingu. SUPERFUND SFIO Płynnościowy 22,97% PKO Rynku Pieniężnego 23,12% PORTFEL KONSERWATYWNY Fundusz Wycena 1M UNIKorona Pieniężny 199,17 0,23% 2,80% PKO Rynku Pieniężnego 1405,72 0,17% 0,91% SUPERFUND SFIO Płynnościowy 1461,56 0,23% 0,25% PORTFEL 0,21% 6,25% 6,25% Stan bieżący: PIENIĘŻNE % 0,21% Zwrotu 6 Strona

7 Październik przyniósł wzrost całego portfela o 0,21% wobec 0,16% wzrostu we wrześniu. Od momentu utworzenia portfel zyskuje 6,25%, stanowiąc silną konkurencję wobec swojego benchmarku w postaci niskooprocentowanych lokat. SUPERFUND SFIO Płynnościowy 33,00% UNIKorona Pieniężny 33,80% W przedstawionej grupie funduszy nie mieliśmy negatywnych zmian ratingów i ryzyka w ujęciu miesiąc do miesiąca. Pozytywnie zaskoczył fundusz PKO Rynku Pieniężnego, którego rating wzrósł z 1 do 2 gwiazdek. Nadal w powyższym zestawieniu prowadzi UNIKorona Pieniężny z zyskiem rzędu 2,8%, liczonym od jego wejścia do portfela końcem marca br. Fundusz ten posiada rating na poziomie 4 gwiazdek i ryzyko oceniane na 2. PKO Rynku Pieniężnego 33,20% KOMENTARZ RYNKOWY Październik przyniósł słabą korektę spadkową na GPW. Średnia giełdowa WIG straciła w tym czasie 1,7%, po wcześniejszym, wrześniowym podbiciu o 5,8%. W minionym miesiącu S&P500 zanotował nowy rekord hossy, kończąc październik na +2,3%. Szacunkowe dane dot. bilansu sprzedaży funduszy detalicznych wskazały za październik blisko +1,7 mld zł (Źródło: Analizy.pl). Wynik ten wstępnie pokazuje, jak inwestorzy zareagowali na nieoczekiwaną skalę obniżek stóp w Polsce. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w październiku główną stopę procentową do poziomu 2%. Ruch ten zmniejszył atrakcyjność lokat i skierował kapitał np. do funduszy dłużnych i akcyjnych, ale także do funduszy o bezpiecznym profilu. Według wstępnych danych najmniej ryzykowne fundusze pozyskały m/m nieco ponad sześćdziesiąt procent nowych środków. Ostatni miesiąc negatywnie zapisał się dla krajowych funduszy akcyjnych, gdzie mamy ponownie ujemne saldo wpłat i wypłat. W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka istotnych wydarzeń. Bank Japonii (BOJ) pozytywnie zaskoczył rynek, zwiększając skalę skupu obligacji skarbowych do 80 bln JPY. W skali roku kwota ta stanowi już blisko 14% japońskiego PKB. BOJ potroił wartość środków przeznaczonych na skup ETF-ów, inwestujących w akcje. Aktualnie kwota ta wynosi 3 bln JPY w skali roku. Kolejnym argumentem za oczekiwaniem umacniania krajowych funduszy akcyjnych okazał się odczyt PMI-przemysłu dla Polski. Wskaźnik ten pokazał w październiku 51,2 pkt. tym samym sugerując ożywienie w ww. sferze gospodarki. Takie wskazanie znacząco zwiększyło prawdopodobieństwo zakończenia spowolnienia w Polsce. Prawdopodobnie argument ten pokierował listopadową decyzją RPP, która i tym razem zaskoczyła rynek, pozostawiając stopy procentowe na nie zmienionym poziomie. Dla równowagi ostatnio pojawiły się także negatywne zmiany, nakazujące zwiększyć ostrożność. Otóż Bank Rosji przedstawił scenariusz bazowy, że spodziewa się przedłużenia sankcji do 2017 roku, co wpływałoby negatywnie na globalny wzrost gospodarczy. Rzutowałoby to zwłaszcza w Euroland i kraje powiązane handlem z Rosją. W minionym tygodniu sytuacja na Ukrainie uległa zaostrzeniu. Ponownie pojawiły się ostrzały artyleryjskie Doniecka z udziałem rosyjskich czołgów. To czynnik ryzyka, który może spowodować zaostrzenie sankcji i ponowną eskalację konfliktu Europa - Rosja. W obliczu przedstawionych zmiennych sądzimy, że ciekawą propozycją są fundusze akcyjne, które będą próbowały wpisać się w ożywienie krajowej gospodarki, ale także fundusze, zarabiające na skokowych wzrostach akcji z Wall Street. Nie mniej jednak ostatnia dobra passa funduszy dłużnych oraz wysokie bezpieczeństwo funduszy pieniężnych pozwalają na intratną dywersyfikację portfela funduszowego. Dane dzienne indeks WIG 7 Strona

8 Ogólny opis istoty jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Fundusze Pieniężne: Zazwyczaj lokują środki w krótkoterminowe instrumenty finansowe rynku pieniężnego (bony skarbowe, certyfikaty depozytowe oraz bony komercyjne) oraz lokaty bankowe. Mogą stanowić alternatywę dla lokat bankowych cechuje je poziom bezpieczeństwa porównywalny do lokat bankowych. Głównym zadaniem funduszy pieniężnych jest powolne (ale stałe) pomnażanie kapitału przy niskim poziomie ryzyka. 90% w instrumenty rynku pieniężnego (lokaty, bony skarbowe, certyfikaty), 10% gotówka. Inwestując w fundusze tej grupy warto pamiętać o ryzyku zmiany stóp procentowych w przypadku gdy wartość części aktywów uzależniona jest od poziomu stóp procentowych. Fundusze Dłużne: Inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie (obligacje, bony). Z reguły nie mogą inwestować w udziałowe papiery wartościowe. Ze względu na rodzaj dominujących instrumentów dłużnych w portfelu można wyróżnić wśród nich fundusze papierów skarbowych oraz fundusze papierów korporacyjnych. 90% obligacje Skarbu Państwa lub korporacyjne. Inwestując w fundusze tej kategorii należy mieć na uwadze ryzyko kredytowe związane z niewypłacalnością emitentów instrumentów finansowych znajdujących się wśród aktywów funduszy. Fundusze Mieszane: Inwestują w różne klasy aktywów, zarówno w instrumenty o charakterze udziałowym (akcje, prawa do akcji), jak i w instrumenty dłużne (obligacje, bony) i inne. Klasycznymi reprezentantami tej kategorii są fundusze stabilnego wzrostu oraz zrównoważone. Trudno wskazać jeden modelowy portfel z uwagi na fakt, że jest to bardzo zróżnicowana kategoria. W zależności od funduszu może być to: 20-80% akcje, 80-20% obligacje lub instrumenty rynku pieniężnego (lokaty, bony skarbowe, certyfikaty). Decydując się na inwestycję w fundusze tej kategorii należy wziąć pod uwagę ryzyko koncentracji aktywów związane z niewłaściwą dywersyfikacją aktywów funduszu. Fundusze Akcji: Charakteryzują się aktywną polityką inwestycyjną. Lokują aktywa przede wszystkim w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe (prawa do akcji, kwity depozytowe). Uważane są za ryzykowne i podatne na wahania koniunktury rynkowej. Zwykle przynoszą dobre stopy w czasie hossy, ale generują straty w czasie załamania rynku. 90% akcje, 10% gotówka lub płynne instrumenty rynku pieniężnego (lokaty, bony skarbowe, certyfikaty). Przy inwestycji w tę grupę funduszy należy pamiętać o ryzyku rynkowym związanym ze spadkiem wartości jednostki uczestnictwa w wyniku niekorzystnych zmian w wycenie aktywów funduszu. Fundusze Inne: Inwestują środki na rynkach krajowym i zagranicznym w różnego rodzaju klasy aktywów np. papiery wartościowe powiązane z rynkiem surowców albo w ETF (Exchange Traded Funds). Często ich polityka inwestycyjna zakłada transakcje zabezpieczające przed ryzykiem kursowym. W tej kategorii znajdują się także fundusze inwestujące tylko w złoto albo np. zmiennie alokujące kapitał. Często ich udział w różne ETF, instrumenty pochodne, surowce czy waluty waha się w danym, krótkim okresie czasu od 0% do 100% zaangażowania. Z uwagi na możliwe duże zróżnicowanie klas aktywów nie mamy wzorcowego portfela. Inwestując w fundusze tej grupy trzeba pamiętać o ryzyku kursowym, dynamicznej alokacji w różne klasy zmiennych aktywów, o czynniku błądzenia losowego, przypadkowości wycen, miejscami niskiej, przeciętnej korelacji z pozostałymi kategoriami funduszy. Ryzyko w ich przypadku kształtuje się na podwyższonym poziomie. UWAGI METODOLOGICZNE BAROMETR RYNKU Prezentuje nastroje rynkowe, jakie panują na Wall Street, ustalane za pomocą wskaźnika VIX (Volatility Index indeks zmienności). Szeroki opis oraz badania empiryczne: d=3799&news_id=42120 Przyjęliśmy pięć stanów nastrojów (kolorów) dla S&P500 na podstawie przedziałów notowań VIX-a: - Ciemnozielony, gdy VIX <0 ; 15>, biały kursor na tym polu oznacza niską zmienność, uśpienie rynku, - Jasnozielony, gdy VIX (15 ; 30>, biały kursor na tym polu oznacza minimalnie podwyższoną zmienność, rynek jest już poza fazą uśpienia, - Żółty, gdy VIX (30 ; 45>, biały kursor na tym polu oznacza istotnie podwyższoną zmienność i ryzyko wkroczenia fazy dynamicznych zmian, - Pomarańczowy, gdy VIX (45 ; 60>, biały kursor na tym polu oznacza niestandardowo wysoką zmienność, - Czerwony, gdy VIX (60 ; 100>, biały kursor na tym polu oznacza najbardziej zmienny rynek, powinny pojawiać się fazy paniki lub euforii. TOP-15 Wyboru dokonaliśmy na podstawie parametrów ratingu, ryzyka oraz wskazań 1-miesięcznej stopy. Wymienione wskaźniki wyliczane są wg metodyki przyjętej przez Bossafund.pl i tam publikowane dla wszystkich funduszy, będących w ofercie serwisu. Ponadto w poszukiwaniach silnych funduszy stosujemy wskaźnik tzw. Linii Obrony (LO), która oddziela potencjalnie najmocniejsze, pro-wzrostowe fundusze od tych, będących w trendach spadkowych. Linia obrony działa jak kroczący trailing stop procentowy szczegółowy opis zlecenia traling stop dostępny jest na stronie: 8 Strona

9 To minimalna, dopuszczalna wartość, do której nie może spaść wycena danego funduszu, aby pozostał w TOP-15 i / lub, aby znalazł się w gronie najsilniejszych funduszy z bazy Bossafund.pl LO wyznaczana jest co miesiąc wg reguły: - najpierw sprawdzamy stosunek wartości minimalnej z analizowanego, bieżącego miesiąca do maksymalnego kursu zamknięcia z ostatnich trzech miesięcy, - następnie jeśli zmiana ta jest większa od założonych, dopuszczalnych, spadkowych zmian dla funduszy: - akcyjne -7%, - mieszane -5%, - dłużne -2%, - pieniężne -1%, - inne -5% to dany fundusz jest notowany ponad LO i może być w TOP-15, przy spełnieniu ocen ratingu i ryzyka. Rating to ocena wyników funduszu na tle danej kategorii, biorąca pod uwagę poziom wyników oraz ich stabilność na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Ryzyko natomiast to ocena zmienności danego funduszu na podstawie jego zachowania się w ostatnich 12 miesiącach. Kombinacja wysokiego poziomu ratingu i niskiego poziomu ryzyka wskazuje najbardziej stabilne, najmniej ryzykowne fundusze a do tego, przy aktualnej wycenie jednostek powyżej linii LO, takie, które posiadają wysoki, pro-wzrostowy potencjał. ALERT BOSSAFUND Wysyła ostrzeżenia i sygnały o funduszach, na których doszło do zmian ryzyka i ratingu. W raporcie BF prezentujemy 30 funduszy uszeregowanych wg. najwyższego ratingu, najniższego ryzyka oraz najwyższej bezwzględnej stopy m/m. PORTFELE funduszy dłużnych w stosunku nie niższym niż 72% akcyjne i 28% dłużne. W takiej sytuacji sprzedajemy jednostki akcyjne o wartości nie niższej niż 2% z całości portfela i za tą sumę kapitału nabywamy niedoważone jednostki funduszy dłużnych. Dzięki takiemu zabiegowi otrzymujemy pożądany stan wzorcowy: 30% dłużny / 70% akcyjny. Dopasowanie będzie miało również miejsce w sytuacji odwrotnej, czyli w sytuacji gdy aktualna wycena jednostek funduszy wchodzących w skład portfela wskazuje na przeważenie aktywów dłużnych względem aktywów akcyjnych w relacji 68% akcyjne i 32% dłużne. W takiej sytuacji sprzedajemy fundusze dłużne za 2% wartości portfela i za tą kwotę kupujemy jednostki wchodzących w skład portfela funduszy akcyjnych. Dzięki temu powracamy do ustalonego wzorca dla profilu (portfela) umiarkowanie agresywnego. W przypadku portfeli składających się z jednej klasy aktywów (portfel agresywny, zrównoważony, konserwatywny) dopasowanie portfela do wzorca nie będzie występować. W portfelach zachodzą także, co jakiś czas, zmiany składu portfela z uwagi na zmiany w tabeli TOP-15 i / lub zmiany ratingów. Profil portfela Agresywny Umiarkowanie agresywny Zrównoważony Umiarkowanie konserwatywny Konserwatywny Struktura 100% akcyjny 30% dłużny, 70% akcyjny 100% mieszany 70% pieniężny, 30% akcyjny 100% pieniężny Dopasowanie: przy 2% (p.p.) odchyleniu struktury procentowej od wzorca Koszty: brak opłat za zlecenia kupna / sprzedaży / zamiany Portfele prowadzone są w oparciu o fundusze TOP 15 i budowane zgodnie z wzorcami dla odpowiednich profilów inwestora. Powyżej rozpisane zostały główne kryteria prowadzonych portfeli. Jeżeli w danym portfelu, na skutek zmiany wyceny jednostek funduszy, wchodzących w skład portfela, dojdzie do zmiany stosunku klas aktywów to wówczas może wystąpić konieczność doprowadzenia takiego portfela do stanu pierwotnego, zgodnego ze wzorcem. Założyliśmy, iż wyrównywanie (dopasowanie) do stanu początkowego będziemy przeprowadzać, gdy nastąpi odchylenie jednej kategorii funduszy względem drugiej kategorii o minimum 2% (p.p.) za pomocą zamiany części jednostek funduszy wchodzących w skład tego portfela. Zamienia się jednostki jednej klasy aktywów na jednostki drugiej klasy aktywów w zależności od tego, która klasa zyskała ważąco w całym portfelu. Dopasowanie będzie miało zatem miejsce np. w portfelu umiarkowanie agresywnym, który wzorcowo wskazuje zaangażowanie 30% w jednostki funduszy dłużnych i 70% w jednostki funduszy akcyjnych, w sytuacji gdy aktualna wycena znajdujących się w tym portfelu funduszy dłużnych i akcyjnych wskazuje na aktualne przeważenie funduszy akcyjnych względem 9 Strona

9,19% 7,09% 0,54% Konserwatywny

9,19% 7,09% 0,54% Konserwatywny WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ DM BOŚ S.A. Wydanie: Styczeń 2015 r., data publikacji: 11 lutego 2015 Opracował: Michał Pietrzyca, Analityk, m.pietrzyca@bossa.pl PORTFELE BOSSAFUND 1 13,00% 3,00% -2,00% Źródło:

Bardziej szczegółowo

PORTFELE BOSSAFUND. NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE - na platformie Bossafund.pl. Wynik Portfeli BossaFund ALERT BOSSAFUND BAROMETR RYNKU

PORTFELE BOSSAFUND. NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE - na platformie Bossafund.pl. Wynik Portfeli BossaFund ALERT BOSSAFUND BAROMETR RYNKU WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ RYNKOWYCH DM BOŚ S.A. Wydanie: Wrzesień 2014 r., data publikacji: 10 października 2014 Opracował: Michał Pietrzyca, Analityk, m.pietrzyca@bossa.pl PORTFELE BOSSAFUND 7,00% 5,00%

Bardziej szczegółowo

9,28% 8,47% 0,11% Konserwatywny. 91,69-10,78% Źródło: Na podstawie danych Bossafund.pl

9,28% 8,47% 0,11% Konserwatywny. 91,69-10,78% Źródło: Na podstawie danych Bossafund.pl WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ DM BOŚ S.A. Wydanie: Sierpień 2015 r., data publikacji: 8 września 2015 Opracował: Michał Pietrzyca, Analityk, m.pietrzyca@bossa.pl PORTFELE BOSSAFUND 17,00% 12,00% 7,00% 2,00%

Bardziej szczegółowo

10,86% 8,37% Konserwatywny. 107,92-7,93% Źródło: Na podstawie danych Bossafund.pl

10,86% 8,37% Konserwatywny. 107,92-7,93% Źródło: Na podstawie danych Bossafund.pl WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ DM BOŚ S.A. Wydanie: Lipiec 2015 r., data publikacji: 7 sierpnia 2015 Opracował: Michał Pietrzyca, Analityk, m.pietrzyca@bossa.pl PORTFELE BOSSAFUND Raport sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

8,55% 8,64% Konserwatywny

8,55% 8,64% Konserwatywny WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ DM BOŚ S.A. Wydanie: Wrzesień 2015 r., data publikacji: 8 października 2015 Opracował: Michał Pietrzyca, Analityk, m.pietrzyca@bossa.pl PORTFELE BOSSAFUND Raport sporządzony

Bardziej szczegółowo

Rynek w fazie odreagowania

Rynek w fazie odreagowania WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ DM BOŚ S.A. Nr: 19 Listopad 2015 r. data publikacji: 6 listopada 2015 Rynek w fazie odreagowania Michał Pietrzyca Analityk DM BOŚ S.A. Październik przyniósł długo wyczekiwane

Bardziej szczegółowo

Nr: 26 Czerwiec 2016 r. data publikacji: 3 czerwca Słabość krajowego rynku akcji NAJWIĘKSZE WZROSTY

Nr: 26 Czerwiec 2016 r. data publikacji: 3 czerwca Słabość krajowego rynku akcji NAJWIĘKSZE WZROSTY WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ DM BOŚ S.A. Nr: 26 Czerwiec 2016 r. data publikacji: 3 czerwca 2016 Słabość krajowego rynku akcji Michał Pietrzyca Analityk DM BOŚ S.A. Maj 2016 roku przyniósł relatywną siłę

Bardziej szczegółowo

Umiejętna selekcja prowadzi do zysków

Umiejętna selekcja prowadzi do zysków WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ DM BOŚ S.A. Nr: 20 Grudzień 2015 r. data publikacji: 4 grudnia 2015 Umiejętna selekcja prowadzi do zysków Michał Pietrzyca Analityk DM BOŚ S.A. Po bardzo silnym, wzrostowym październiku

Bardziej szczegółowo

Nr: 22 Luty 2016 r. data publikacji: 5 lutego Nerwowy początek 2016 roku NAJWIĘKSZE WZROSTY

Nr: 22 Luty 2016 r. data publikacji: 5 lutego Nerwowy początek 2016 roku NAJWIĘKSZE WZROSTY WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ DM BOŚ S.A. Nr: 22 Luty 2016 r. data publikacji: 5 lutego 2016 Nerwowy początek 2016 roku Michał Pietrzyca Analityk DM BOŚ S.A. Przeprowadzamy sześć operacji w portfelach Bossafund

Bardziej szczegółowo

Nr: 25 Maj 2016 r. data publikacji: 6 maja Relatywna siła funduszy MiŚ NAJWIĘKSZE WZROSTY

Nr: 25 Maj 2016 r. data publikacji: 6 maja Relatywna siła funduszy MiŚ NAJWIĘKSZE WZROSTY WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ DM BOŚ S.A. Nr: 25 Maj 2016 r. data publikacji: 6 maja 2016 Relatywna siła funduszy MiŚ Michał Pietrzyca Analityk DM BOŚ S.A. W kwietniu pozytywnie zaskoczył fundusz MetLife

Bardziej szczegółowo

Nr: 31 Listopad 2016 r. Zwiększona zmienność na rynkach finansowych.

Nr: 31 Listopad 2016 r. Zwiększona zmienność na rynkach finansowych. WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ DM BOŚ S.A. Raport sporządzony na podstawie danych z Bossafund.pl w oparciu o kursy zamknięcia z dnia 31 października 2016 Data sporządzenia: 7 listopada 2016 godz.:19:13 Data

Bardziej szczegółowo

Nr: 34 Luty 2017 r. Kolejne rekordy portfela agresywnego.

Nr: 34 Luty 2017 r. Kolejne rekordy portfela agresywnego. WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ DM BOŚ S.A. Raport sporządzony na podstawie danych z Bossafund.pl w oparciu o kursy zamknięcia z dnia 31 stycznia 2017 r. Data sporządzenia: 7 lutego 2017 godz.:16:10 Data pierwszego

Bardziej szczegółowo

Nr: 23 Marzec 2016 r. data publikacji: 8 marca Zrównoważone perspektywy NAJWIĘKSZE WZROSTY

Nr: 23 Marzec 2016 r. data publikacji: 8 marca Zrównoważone perspektywy NAJWIĘKSZE WZROSTY WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ DM BOŚ S.A. Nr: 23 Marzec 2016 r. data publikacji: 8 marca 2016 Zrównoważone perspektywy Michał Pietrzyca Analityk DM BOŚ S.A. Miniony miesiąc przyniósł tylko jedno nieznaczące

Bardziej szczegółowo

Nr: 29 Wrzesień 2016 r. Inwestorzy pozycjonują się przed wyborami prezydenckimi w USA. NAJWIĘKSZE WZROSTY

Nr: 29 Wrzesień 2016 r. Inwestorzy pozycjonują się przed wyborami prezydenckimi w USA. NAJWIĘKSZE WZROSTY WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ DM BOŚ S.A. Raport sporządzony na podstawie danych z Bossafund.pl w oparciu o kursy zamknięcia z dnia 31 sierpnia 2016 r. Data sporządzenia: 7 września 2016 godz.:13:51 Data

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Nr: 28 Sierpień 2016 r. Optymizm na rynku akcji NAJWIĘKSZE WZROSTY

Nr: 28 Sierpień 2016 r. Optymizm na rynku akcji NAJWIĘKSZE WZROSTY WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ DM BOŚ S.A. Raport sporządzony na podstawie danych z Bossafund.pl w oparciu o kursy zamknięcia z dnia 31 lipca 2016 r. Data sporządzenia: 5 sierpnia 2016 godz.:16:21 Data pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Portfel obligacyjny plus

Portfel obligacyjny plus POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil ryzyka Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Nr: 32 Grudzień 2016 r. Przesilenie wzrostowe portfela agresywnego z Bossafund (+3,24% m/m).

Nr: 32 Grudzień 2016 r. Przesilenie wzrostowe portfela agresywnego z Bossafund (+3,24% m/m). WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ DM BOŚ S.A. Raport sporządzony na podstawie danych z Bossafund.pl w oparciu o kursy zamknięcia z dnia 30 listopada 2016 r. Data sporządzenia: 7 grudnia 2016 godz.:19:38 Data

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Nr: 30 Październik 2016 r. Fundusze o najlepszych ratingach pozwalają zarabiać. NAJWIĘKSZE WZROSTY

Nr: 30 Październik 2016 r. Fundusze o najlepszych ratingach pozwalają zarabiać. NAJWIĘKSZE WZROSTY WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ DM BOŚ S.A. Raport sporządzony na podstawie danych z Bossafund.pl w oparciu o kursy zamknięcia z dnia 30 września 2016 r. Data sporządzenia: 7 października 2016 godz.:19:27 Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Nr: 27 Lipiec 2016 r. Relatywna siła rynku dłużnego NAJWIĘKSZE WZROSTY

Nr: 27 Lipiec 2016 r. Relatywna siła rynku dłużnego NAJWIĘKSZE WZROSTY WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ DM BOŚ S.A. Raport sporządzony na podstawie danych z Bossafund.pl w oparciu o kursy zamknięcia z dnia 30 czerwca 2016 r. Data sporządzenia: 11 lipca 2016 godz.:13:48 Data pierwszego

Bardziej szczegółowo

Po raz kolejny inwestorzy trzymający gotówkę w funduszach inwestycyjnych zacierają ręce. Pod warunkiem, że zainwestowali w fundusze akcji.

Po raz kolejny inwestorzy trzymający gotówkę w funduszach inwestycyjnych zacierają ręce. Pod warunkiem, że zainwestowali w fundusze akcji. Po raz kolejny inwestorzy trzymający gotówkę w funduszach inwestycyjnych zacierają ręce. Pod warunkiem, że zainwestowali w fundusze akcji. Po raz kolejny inwestorzy trzymający gotówkę w funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Nr: 33 Styczeń 2017 r. Rekordowe wyniki Bossafund

Nr: 33 Styczeń 2017 r. Rekordowe wyniki Bossafund WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ DM BOŚ S.A. Raport sporządzony na podstawie danych z Bossafund.pl w oparciu o kursy zamknięcia z dnia 31 grudnia 2016 r. Data sporządzenia: 4 stycznia 2017 godz.:21:52 Data pierwszego

Bardziej szczegółowo

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32%

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32% Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 0,00% -27,0% 8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,74% -12,7% 7 Allianz FIO Subfundusz Allianz

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Rating Analiz Online TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Benchmark: Polityka inwestycyjna: stopa zwrotu z 6 miesięcznej stawki WIBID 100% krótkoterminowe instrumenty dłużne,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI PKO AKCJOMAT Program PKO Akcjomat to rozwiązanie, które polega na inwestowaniu wpłaconych środków w regularnych odstępach czasu oraz w możliwie jednakowej wysokości, niezależnie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

01. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC SIERPNIA. Biuletyn Funduszy Inwestycyjnych. Sierpień to kolejny miesiąc pełen rekordów!

01. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC SIERPNIA. Biuletyn Funduszy Inwestycyjnych. Sierpień to kolejny miesiąc pełen rekordów! SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC SIERPNIA. Sierpień to kolejny miesiąc pełen rekordów! Po pierwsze, to kolejny miesiąc z rekordowo wysoką wartością wpływów netto do detalicznych funduszy

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

W październiku klienci wpłacili do funduszy detalicznych ponad +1,8 mld zł netto. To jeden z trzech najlepszych miesięcy obecnego roku.

W październiku klienci wpłacili do funduszy detalicznych ponad +1,8 mld zł netto. To jeden z trzech najlepszych miesięcy obecnego roku. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC PAŹDZIERNIKA. Październik okazał się w tym roku prawdziwym miesiącem oszczędzania! W październiku klienci wpłacili do funduszy detalicznych ponad +1,8

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 226 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior

Bardziej szczegółowo

Kto zarabia, a kto traci?

Kto zarabia, a kto traci? Kto zarabia, a kto traci? Dla właścicieli jednostek funduszy inwestycyjnych sierpień nie był już tak udanym miesiącem jak lipiec. Jeśli przyjrzeć się tabeli ze średnimi stopami zwrotu poszczególnych kategorii,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych czerwiec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 43,09% -25,82% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 35,26% -29,09% 75,01% - UniKorona Akcje (UniFundusze

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl Fundusz Wynagrodzenie stałe Idea Premium SFIO 1,3% Idea Obligacji Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla dziennikarzy

Prezentacja dla dziennikarzy Prezentacja dla dziennikarzy Pioneer Pekao Investment Management S.A. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zbigniew Jagiełło Warszawa, lipiec 2006 Rynek fundusz inwestycyjnych w Polsce

Bardziej szczegółowo

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: Wprowadzone zmiany: W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: GRUPA Przed zmianami Po zmianach PDP_UN PDP_PS PDP_CO PDP_XX dłużne polskie uniwersalne

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI ...

TEST ADEKWATNOŚCI ... TEST ADEKWATNOŚCI Test zawiera informacje niezbędne do dokonania przez TFI oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, celów

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych w 2010 roku. Fundusze akcji zarządzane przez polskie TFI

Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych w 2010 roku. Fundusze akcji zarządzane przez polskie TFI Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych w 2010 roku. W 2010 roku już drugi rok z rzędu znacząca częśd funduszy odnotowała dodatnie stopy zwrotu. Utrzymująca

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych marzec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 72,23% -9,56% - - Arka Akcji FIO *** 4,08 80,25% -24,35% 55,89% 254,10% Idea Akcji (Idea FIO)

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych styczeń 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 58,93% -9,56% - - Arka Akcji FIO **** 4,22 70,83% -25,30% 71,31% 265,06% Skarbiec - Akcja (Skarbiec

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak TEST ADEKWATNOŚCI Odpowiedzi na pytania zawarte w teście zawierają informacje niezbędne do dokonania przez Towarzystwo oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014

KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014 RYNKI ALTERNATYWNE ABSOLUTNA STOPA ZWROTU KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014 ANALIZA RENTOWNOŚCI KRAJOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH REALIZUJĄCYCH POLITYKĘ ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 maja 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu - stopy zwrotu YTD na 30.04.2016 fundusz kod grupy O1M O3M O6M O12M O24M O36M YTD Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO)

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 marca 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Proces inwestycji środków w funduszu inwestycyjnym Stopa zwrotu na powierzonym kapitale wraca do klienta po umorzeniu jednostek uczestnictwa Inwestor Lokuje

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku.

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku. Rok 200 był to pierwszy rok, w którym za zarządzanie aktywami funduszy odpowiadał własny zespół inwestycyjny PKO TFI. W poprzednich latach usługa zarządzania aktywami była wykonywana przez Credit Suisse

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo