PORTFELE BOSSAFUND. NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE - na platformie Bossafund.pl. Wynik Portfeli BossaFund ALERT BOSSAFUND BAROMETR RYNKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORTFELE BOSSAFUND. NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE - na platformie Bossafund.pl. Wynik Portfeli BossaFund ALERT BOSSAFUND BAROMETR RYNKU"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ RYNKOWYCH DM BOŚ S.A. Wydanie: Październik 2014 r., data publikacji: 14 listopada 2014 Opracował: Michał Pietrzyca, Analityk, PORTFELE BOSSAFUND 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% -1,00% 1,54% 6,80% Agresywny Wynik Portfeli BossaFund 1,91% 7,49% Umiarkowanie Agres. 5,69% 0,61% 6,42% 6,25% -0,41% Zrównoważony Umiarkowanie Konserwatywny Konserw. 1M od ,21% Źródło: Bossafund.pl, obliczenia własne. dla portfeli Bossafund, liczona narastająco od dnia: 11 lipca 2013 do dnia: r.. została obliczona na podstawie symulacji opartej na wynikach osiągniętych w przeszłości i nie stanowi gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane wyniki są wynikami netto. Październik przyniósł relatywną słabość GPW (WIG -1,7%) wobec wzrostów na rynkach zagranicznych (S&P500 +2,3%). W tym czasie stracił w naszym zestawieniu tylko jeden portfel tj. zrównoważony (-0,41%). Najmocniej zyskał z kolei portfel umiarkowanie agresywny za sprawą zwyżek funduszy MetLife Akcji Amerykańskich (+3,59%) oraz UNIObligacje Nowa Europa (+4,75%). Blisko trzy czwarte dotychczas opublikowanych wyników kwartalnych spółek z USA pokazało lepsze raporty wobec oczekiwań analityków na poziomie zysku netto. Rynek akcji niepokoi się jednak obniżaniem prognoz zagranicznych spółek na IV kwartał br. Ostatnie tygodnie przyniosły pozytywne zaskoczenie ze strony Banku Japonii, który potroił wartość środków na skup ETF-ów, inwestujących akcje. Do tego zwiększona została skala skupu obligacji skarbowych do 80 bln JPY. Analiza portfeli znajduje się w części Portfele Bossafund, strona 4. NAJWIĘKSZE WZROSTY Fundusz Wycena Zmiana 1M UniAkcje Turcja 80,96 12,55% INVESTOR Turcja 196,71 11,55% INVESTOR Sektora Nier. i Budown. 67,30 6,71% INVESTOR Indie i Chiny 196,78 5,12% UNIAkcje Nowa Europa 101,48 5,00% NAJWIĘKSZE SPADKI Fundusz Wycena Zmiana 1M PKO Złota 698,48-17,45% NOBLE FUND Africa and Frontier 62,01-7,05% SUPERFUND SFIO RED 716,34-6,58% PKO Surowców Globalny 82,62-6,51% INVESTOR Gold Otwarty 132,69-4,68% Raport sporządzony na podstawie danych z Bossafund.pl w odniesieniu do kursów zamknięcia z 31 października 2014r. NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE - na platformie Bossafund.pl Fundusz Zmiana 1M PKO Technologii i Innowacji Globalny 2,08% MetLife Obligacji Plus 1,48% EQUES Akcji -3,78% PKO Akcji Rynku Amerykańskiego 1,71% BPS Obligacji FIO 2,08% Źródło: Bossafund.pl. Dane za m-c wrzesień ALERT BOSSAFUND Fundusz Rating Ryzyko UNIObligacje Aktywny 5 4 INVESTOR Sektora Nier. i Budown. 5 5 KBC Pieniężny 4 2 Trzy pierwsze fundusze w zestawieniu ALERT Bossafund. Patrz strona 3. BAROMETR RYNKU Instrument CLOSE 1M WIG ,70% EURPLN 4,2236 1,06% S&P ,30% ZŁOTO ,10% WIBID1M 1,8% -18,20% Rentowność 10PLY 2,57% -16,55% Źródło: Dane rynkowe Indeks Zmienności dla S&P500 Indeks Wartość M-1 Wartość M Zmiana 1M VIX 16,31 14,03-13,97% Źródło: Bloomberg.com niska zmienność wysoka zmienność Barometr rynku zawiera dane wybranych instrumentów rynkowych oraz graficzną prezentację inwestycyjnego klimatu rynkowego wyliczoną przez DM na podstawie wskaźnika VIX (Volatility Index). Wskazania Barometru (wartość VIX): Ciemnozielony ; Jasnozielony ; Żółty ; Pomarańczowy ; Czerwony - powyżej 60. Szczegółowy opis wskaźnika VIX znajduje się w uwagach metodologicznych. OŚWIADCZENIE. Niniejszy raport Biuletyn Bossafund został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej DM BOŚ S.A.) wyłącznie w celach informacyjnych i stanowi Komentarz w rozumieniu Regulaminu doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów pochodnych Klient detaliczny. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kwotowań jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy raport nie stanowi rekomendacji, ogólnej porady inwestycyjnej, usługi doradztwa inwestycyjnego, ani analizy inwestycyjnej czy analizy finansowej w rozumieniu przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, a także nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych i nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym raporcie oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ S.A., działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, DM BOŚ S.A. zaleca zapoznanie się z aktualną treścią prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych oraz z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów. DM BOŚ S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Inwestora podjęte na podstawie niniejszego raportu, nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Inwestora, ani za wszelkie szkody, poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Inwestora oraz skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego raportu lub zawartych w nim informacji. Pracownik DM BOŚ S.A. sporządził niniejszy Raport z należytą starannością i rzetelnością, a wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym raporcie stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być w każdym czasie bez uprzedzenia zmieniane. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego raportu bez pisemnej zgody DM BOŚ S.A. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym raporcie na własne ryzyko i odpowiedzialność. 1 Strona

2 TOP 15 Tabela TOP 15 zawiera fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty Bossafund.pl wg kryteriów parametrów ratingu i ryzyka, w podziale po trzy fundusze dla każdej kategorii: akcyjne, mieszane, dłużne, pieniężne, inne. Szczegółowy opis kryteriów doboru funduszy do TOP 15 znajduje się w uwagach metodologicznych. Rodzaj Funduszu Fundusz Wycena Linia Obrony Rating Ryzyko Zmiana 1M akcyjny mieszane dłużne pieniężne inne KOMENTARZ Grupa aktywów MetLife Akcji Amerykańskich 9,82 9, ,59% PZU Energia Medycyna Ekologia 100,70 93, ,18% AVIVA Akcji Rynków Wschodzących 112,62 104, ,22% NOVO Stabilnego Wzrostu 212,41 201, ,46% SKARBIEC Top Fund. Stab. SFIO 168,62 160, ,57% NOBLE FUND Global Return 118,38 112, ,12% PZU Papierów Dłużnych Polonez 155,13 152, ,53% NOVO Papierów Dłużnych 202,65 198, UNIObligacje Nowa Europa 198,97 195, ,75% UNIKorona Pieniężny 199,17 197, ,23% PKO Rynku Pieniężnego 1405, , ,17% SUPERFUND SFIO Płynnościowy 1461, , ,23% AVIVA Stabilnego Inwestowania 272,42 258, ,12% UNIObligacje Aktywny 148,62 141, ,99% AVIVA Ochrony Kapitału Plus 167,55 159, ,32% Zmiana 1M akcyjny 1,55% mieszane -0,41% dłużne 2,76% pieniężne 0,21% inne 0,52%. Zmiana 1M została obliczona jako średnia arytmetyczna wartości zmiany 1M dla funduszy z danej grupy aktywów znajdujących się w tabeli TOP-15. Październik nie przyniósł zmian w TOP-15, wśród których bardzo pozytywnie wyróżniły się fundusze PKO Rynku Pieniężnego oraz UNIObligacje Aktywny. Zyskały one po dodatkowej gwiazdce ratingu. Wybrany w ostatnim miesiącu fundusz MetLife Akcji Amerykańskich przyniósł jednomiesięczną stopę na poziomie 3,59%. Nadal posiada on rating i ryzyko na poziomach 5. W październiku z TOP-15 najwięcej zyskał UNIObligacje Nowa Europa (+4,75%). Fundusz ten drożeje w ujęciu rocznym o 10,50%. Warto zerkać na październikową zmianę z dystansem, gdyż przedstawiony fundusz z kategorii dłużne posiada roczną zmienność na poziomie 7,7%. W październiku niekorzystnie zachowywało się tylko pięć funduszy z TOP-15 a ich zniżka wskazała średnio 0,46%. Reprezentują one w większości kategorie funduszy mieszanych i inne. UNIObligacje Nowa Europa MetLife Akcji Amerykańskich NOVO Papierów Dłużnych UNIObligacje Aktywny PZU Papierów Dłużnych Polonez AVIVA Akcji Rynków Wschodzących NOVO Stabilnego Wzrostu UNIKorona Pieniężny SUPERFUND SFIO Płynnościowy PKO Rynku Pieniężnego AVIVA Stabilnego Inwestowania PZU Energia Medycyna Ekologia AVIVA Ochrony Kapitału Plus SKARBIEC Top Fund. Stab. SFIO NOBLE FUND Global Return PKO Rynku Pieniężnego UNIKorona Pieniężny SUPERFUND SFIO Płynnościowy PZU Papierów Dłużnych Polonez NOVO Papierów Dłużnych PZU Energia Medycyna Ekologia AVIVA Akcji Rynków Wschodzących NOVO Stabilnego Wzrostu SKARBIEC Top Fund. Stab. SFIO NOBLE FUND Global Return UNIObligacje Nowa Europa AVIVA Stabilnego Inwestowania UNIObligacje Aktywny AVIVA Ochrony Kapitału Plus MetLife Akcji Amerykańskich Zmiana1M (%) -2,00-1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Ryzyko Strona

3 ALERT BOSSAFUND Zestawienie Alert Bossafund zawiera listę 30 pierwszych funduszy z całej oferty Bossafund.pl uszeregowanej wg. kryterium wielkości zmiany poziomu ryzyka oraz ratingu w okresie ostatniego miesiąca. Więcej szczegółów na temat kryteriów tworzenia zestawienia znajduje się w uwagach metodologicznych. Fundusz Rodzaj Funduszu Zmiana 1M Zmiana 1R Rating Zmiana Ryzyko Zmiana UNIObligacje Aktywny inne 1,99% 12,32% INVESTOR Sektora Nier. i Budown. akcyjne 6,71% 12,47% KBC Pieniężny pieniężne 0,37% 3,95% AVIVA Obligacji Dynamiczny dłużne 1,83% 11,04% 4-3 INVESTOR Zrównoważony mieszane 1,94% 5,79% INVESTOR Zrówn. Rynków Wsch. mieszane 1,80% 3,74% MetLife Obligacji Światowych dłużne 1,49% 9,11% PKO Stabilnego Wzrostu mieszane 0,44% 3,75% PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku akcyjne 2,40% 3,04% PKO Akcji Rynku Japońskiego akcyjne 2,25% 9,68% PKO Papierów Dłużnych USD dłużne 1,90% 10,78% MILLENNIUM Globalny Akcji akcyjne -0,73% 3,46% INVESTOR Zmian Klimatycznych akcyjne -0,14% 3,03% INVESTOR Ameryka Łacińska akcyjne -0,09% 2,73% UniAkcje Turcja akcyjne 12,55% -0,06% UNIAkcje Nowa Europa akcyjne 5,00% 1,33% MetLife Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 1,30% 3,58% INVESTOR Turcja akcyjne 11,55% 1,53% 4 7 SUPERFUND SFIO C inne -2,48% 5,59% MetLife Lokacyjny pieniężne 0,43% 3,18% INVESTOR Obligacji dłużne 1,10% 5,69% SKARBIEC Obligacja dłużne 1,06% 7,53% SKARBIEC Market Opportunities mieszane 0,63% -0,22% MetLife Zrównoważony Nowa Europa mieszane -0,53% NOBLE FUND Stab. Wzrostu Plus mieszane -0,45% 1,56% EQUES Obligacji dłużne 0,35% 4,60% ALLIANZ Aktywnej Alokacji mieszane 0,01% -0,97% SUPERFUND Akcji akcyjne -3,25% -3,27% PKO Dóbr Luksusowych Globalny akcyjne 1,69% -1,05% PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 1,46% -4,96% Spadek ryzyka, jako zmiana korzystna, został oznaczony zieloną strzałką skierowaną w dół. W całej bazie Bossafund zanotowaliśmy w październiku 70 alertów. Wśród nich 35 funduszy poprawiło rating minimum o 1 stopień. Kolejne 30 funduszy zanotowało spadek ratingu o 1 poziom, przy braku zmian na 4 funduszach. Fundusz SUPERFUND Obligacyjny nie posiada ratingu wg obecnej metodologii, gdyż jest notowany krócej niż 12 miesięcy. Wcześniej miał dwie gwiazdki. Dwa fundusze z całej bazy zanotowały wzrost ryzyka o 1 stopień tj. INVESTOR Turcja i PZU Akcji MiŚ. Z kolei AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych zanotowała spadek ryzyka o dwa poziomy do 2, przy zniżce ryzyka o 1 poziom dla AVIVA Obligacji Dynamiczny. Ponadto 66 funduszy z całej bazy nie zmieniło swojego poziomu ryzyka, w ujęciu m/m. Z powyższych 30 alertów najwyższe poziomy ratingu posiadają (po 5 gwiazdek) 2 fundusze tj. UNIObligacje Aktywny i INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa, zyskując odpowiednio po 1 i 2 gwiazdki m/m. Mają one ryzyka odpowiednio na poziomach 4 i 5. 3 Strona

4 PORTFELE BOSSAFUND W części poświęconej portfelom Bossafund prezentowane jest 5 portfeli skonstruowanych przez DM BOŚ: Agresywny, Umiarkowanie Agresywny, Zrównoważony, Umiarkowanie Konserwatywny oraz Konserwatywny. Portfele zostały utworzone z funduszy znajdujących się w zestawieniu TOP15. Więcej na temat zasad konstruowania portfeli Bossafund znajduje się w uwagach metodologicznych. dla Portfeli Bossafund, liczona narastająco od: dnia 11 lipca 2013 do: dnia r.. dla poszczególnych funduszy liczona jest od dnia włączenia funduszu do portfela. została obliczona na podstawie symulacji opartej na wynikach osiągniętych w przeszłości i nie stanowi gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane wyniki są wynikami netto. PORTFEL AGRESYWNY Fundusz Wycena 1M MetLife Akcji Amerykańskich 9,82 3,59% 3,59% PZU Energia Medycyna Ekologia 100,70-0,18% 4,43% AVIVA Akcji Rynków Wschodzących 112,62 1,22% 1,75% PORTFEL 1,54% 6,80% Stan bieżący: AKCYJNE % Portfel zyskał w październiku 1,54%, kiedy to WIG stracił 1,7%. Przedstawiony wzrost portfela jest głównie wynikiem wyjątkowej siły funduszu MetLife Akcji Amerykańskich, który wybraliśmy miesiąc temu. Od naszego wejścia fundusz ten zyskał 3,59%. AVIVA Akcji Rynków Wschodzących 32,86% 1,54% 6,80% Zwrotu MetLife Akcji Amerykańskich 33,44% Wynik portfela agresywnego wynosi 6,80% r/r, notując przyrost o jedną trzecią m/m. Przyśpieszenie zysków portfela musi być także oparte na wzrostach funduszu PZU Energia Medycyna Ekologia, który w październiku zachowywał się płasko. W portfelu nie przeprowadzamy zmian, gdyż aktualne fundusze posiadają ratingi i ryzyka na nie zmienionych poziomach, w ujęciu miesiąc do miesiąca. PZU Energia Medycyna Ekologia 33,70% PORTFEL UMIARKOWANIE AGRESYWNY Fundusz Wycena 1M PZU Papierów Dłużnych Polonez 155,13 1,53% 1,97% NOVO Papierów Dłużnych 202,65 2,18% UNIObligacje Nowa Europa 198,97 4,75% 4,78% MetLife Akcji Amerykańskich 9,82 3,59% 3,59% PZU Energia Medycyna Ekologia 100,70-0,18% 4,43% AVIVA Akcji Rynków Wschodzących 112,62 1,22% 1,75% PORTFEL 1,91% 7,49% 7,49% 1,91% Zwrotu 4 Strona

5 Skład bieżący: DOPASOWANIE DŁUŻNE - 29,95 % AKCYJNE - 70,05 % UDZIAŁ PO DOPASOWANIU W portfelu nie przeprowadzamy zmian, gdyż aktualne fundusze posiadają ratingi i ryzyka na nie zmienionych poziomach, w ujęciu miesiąc do miesiąca. brak dopasowania n.d. AVIVA Akcji Rynków Wschodzących 23,03% PZU Papierów Dłużnych Polonez 9,89% NOVO Papierów Dłużnych 9,90% W ujęciu jednego miesiąca część dłużna waży obecnie 29,95% ogółu portfela. Jest zatem na podobnym poziomie, jak w ubiegłym miesiącu. Nie przeprowadzamy dopasowania pomiędzy kategoriami klas aktywów. W październiku bardzo korzystnie zachował się UNIObligacje Nowa Europa, który zyskał 4,75%, wobec 1,29% wrześniowej zniżki. Jego rating jest na poziomie 4 gwiazdek. Portfel zyskuje od 11 lipca 2013r. 7,49%. To najlepszy rezultat w porównaniu do pozostałych portfeli, uzyskany głównie dzięki dynamicznej zwyżce wskazanego funduszu obligacji i pozytywnemu zachowaniu się MetLife Akcji Amerykańskich. PZU Energia Medycyna Ekologia 23,61% MetLife Akcji Amerykańskich 23,42% UNIObligacje Nowa Europa 10,15% PORTFEL ZRÓWNOWAŻONY 5,69% Fundusz Wycena 1M NOVO Stabilnego Wzrostu 212,41 0,46% 2,82% SKARBIEC Top Fund. Stab. SFIO 168,62-0,57% 2,16% NOBLE FUND Global Return 118,38-1,12% -1,54% PORTFEL -0,41% 5,69% - -0,41% Zwrotu Stan bieżący: MIESZANY % NOBLE FUND Global Return 32,49% NOVO Stabilnego Wzrostu 33,86% Portfel zrównoważony w ostatnim miesiącu stracił niespełna 0,5%, ale to wystarczyło, aby objął pozycję outsidera wśród portfeli z Bossafund w ujęciu m/m a także pod kątem narastającej stopy. Wskazuje ona 5,69%. Fundusze mieszane z analizowanego portfela zanotowały w październiku zmiany w zakresie od +0,46% do -1,12%. NOVO Stabilnego Wzrostu ponownie zapisał zysk jako jedyny fundusz w tym porfelu, zyskując 2,82%, liczone od początku wejścia do portfela. SKARBIEC Top Fund. Stab. SFIO 33,65% 5 Strona

6 PORTFEL UMIARKOWANIE KONSERWATYWNY Fundusz Wycena 1M 6,42% UNIKorona Pieniężny 199,17 0,23% 2,80% PKO Rynku Pieniężnego 1405,72 0,17% 0,91% SUPERFUND SFIO Płynnościowy 1461,56 0,23% 0,25% MetLife Akcji Amerykańskich 9,82 3,59% 3,59% PZU Energia Medycyna Ekologia 100,70-0,18% 4,43% 0,61% AVIVA Akcji Rynków Wschodzących 112,62 1,22% 1,75% PORTFEL 0,61% 6,42% Zwrotu Skład bieżący: DOPASOWANIE PIENIĘŻNE - 69,62 % AKCJE - 30,38 % UDZIAŁ PO DOPASOWANIU PZU Energia Medycyna Ekologia 10,24% AVIVA Akcji Rynków Wschodzących 9,99% UNIKorona Pieniężny 23,53% brak dopasowania n.d. MetLife Akcji Amerykańskich 10,16% Portfel zyskał 0,61% m/m na bazie zwyżki części akcyjnej, która zanotowała blisko +1,6% m/m, przy wzroście segmentu pieniężnego średnio o 0,21%. W rezultacie udział części pieniężnej w strukturze portfela spadł z 69,9% w poprzednim miesiącu do 69,62% obecnie. Narastająca stopa wynosi 6,42%. Fundusze z tej grupy posiadają ratingi w zakresie 2-4. Interesująco zachowuje się PKO Rynku Pieniężnego, o czym pisaliśmy miesiąc temu. Fundusz ten zyskał jedną gwiazdkę ratingu i teraz ma ocenę równą 2. Zanotował on w październiku wzrost o 0,17%, co przyczyniło się do ww. zmiany ratingu. SUPERFUND SFIO Płynnościowy 22,97% PKO Rynku Pieniężnego 23,12% PORTFEL KONSERWATYWNY Fundusz Wycena 1M UNIKorona Pieniężny 199,17 0,23% 2,80% PKO Rynku Pieniężnego 1405,72 0,17% 0,91% SUPERFUND SFIO Płynnościowy 1461,56 0,23% 0,25% PORTFEL 0,21% 6,25% 6,25% Stan bieżący: PIENIĘŻNE % 0,21% Zwrotu 6 Strona

7 Październik przyniósł wzrost całego portfela o 0,21% wobec 0,16% wzrostu we wrześniu. Od momentu utworzenia portfel zyskuje 6,25%, stanowiąc silną konkurencję wobec swojego benchmarku w postaci niskooprocentowanych lokat. SUPERFUND SFIO Płynnościowy 33,00% UNIKorona Pieniężny 33,80% W przedstawionej grupie funduszy nie mieliśmy negatywnych zmian ratingów i ryzyka w ujęciu miesiąc do miesiąca. Pozytywnie zaskoczył fundusz PKO Rynku Pieniężnego, którego rating wzrósł z 1 do 2 gwiazdek. Nadal w powyższym zestawieniu prowadzi UNIKorona Pieniężny z zyskiem rzędu 2,8%, liczonym od jego wejścia do portfela końcem marca br. Fundusz ten posiada rating na poziomie 4 gwiazdek i ryzyko oceniane na 2. PKO Rynku Pieniężnego 33,20% KOMENTARZ RYNKOWY Październik przyniósł słabą korektę spadkową na GPW. Średnia giełdowa WIG straciła w tym czasie 1,7%, po wcześniejszym, wrześniowym podbiciu o 5,8%. W minionym miesiącu S&P500 zanotował nowy rekord hossy, kończąc październik na +2,3%. Szacunkowe dane dot. bilansu sprzedaży funduszy detalicznych wskazały za październik blisko +1,7 mld zł (Źródło: Analizy.pl). Wynik ten wstępnie pokazuje, jak inwestorzy zareagowali na nieoczekiwaną skalę obniżek stóp w Polsce. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w październiku główną stopę procentową do poziomu 2%. Ruch ten zmniejszył atrakcyjność lokat i skierował kapitał np. do funduszy dłużnych i akcyjnych, ale także do funduszy o bezpiecznym profilu. Według wstępnych danych najmniej ryzykowne fundusze pozyskały m/m nieco ponad sześćdziesiąt procent nowych środków. Ostatni miesiąc negatywnie zapisał się dla krajowych funduszy akcyjnych, gdzie mamy ponownie ujemne saldo wpłat i wypłat. W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka istotnych wydarzeń. Bank Japonii (BOJ) pozytywnie zaskoczył rynek, zwiększając skalę skupu obligacji skarbowych do 80 bln JPY. W skali roku kwota ta stanowi już blisko 14% japońskiego PKB. BOJ potroił wartość środków przeznaczonych na skup ETF-ów, inwestujących w akcje. Aktualnie kwota ta wynosi 3 bln JPY w skali roku. Kolejnym argumentem za oczekiwaniem umacniania krajowych funduszy akcyjnych okazał się odczyt PMI-przemysłu dla Polski. Wskaźnik ten pokazał w październiku 51,2 pkt. tym samym sugerując ożywienie w ww. sferze gospodarki. Takie wskazanie znacząco zwiększyło prawdopodobieństwo zakończenia spowolnienia w Polsce. Prawdopodobnie argument ten pokierował listopadową decyzją RPP, która i tym razem zaskoczyła rynek, pozostawiając stopy procentowe na nie zmienionym poziomie. Dla równowagi ostatnio pojawiły się także negatywne zmiany, nakazujące zwiększyć ostrożność. Otóż Bank Rosji przedstawił scenariusz bazowy, że spodziewa się przedłużenia sankcji do 2017 roku, co wpływałoby negatywnie na globalny wzrost gospodarczy. Rzutowałoby to zwłaszcza w Euroland i kraje powiązane handlem z Rosją. W minionym tygodniu sytuacja na Ukrainie uległa zaostrzeniu. Ponownie pojawiły się ostrzały artyleryjskie Doniecka z udziałem rosyjskich czołgów. To czynnik ryzyka, który może spowodować zaostrzenie sankcji i ponowną eskalację konfliktu Europa - Rosja. W obliczu przedstawionych zmiennych sądzimy, że ciekawą propozycją są fundusze akcyjne, które będą próbowały wpisać się w ożywienie krajowej gospodarki, ale także fundusze, zarabiające na skokowych wzrostach akcji z Wall Street. Nie mniej jednak ostatnia dobra passa funduszy dłużnych oraz wysokie bezpieczeństwo funduszy pieniężnych pozwalają na intratną dywersyfikację portfela funduszowego. Dane dzienne indeks WIG 7 Strona

8 Ogólny opis istoty jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Fundusze Pieniężne: Zazwyczaj lokują środki w krótkoterminowe instrumenty finansowe rynku pieniężnego (bony skarbowe, certyfikaty depozytowe oraz bony komercyjne) oraz lokaty bankowe. Mogą stanowić alternatywę dla lokat bankowych cechuje je poziom bezpieczeństwa porównywalny do lokat bankowych. Głównym zadaniem funduszy pieniężnych jest powolne (ale stałe) pomnażanie kapitału przy niskim poziomie ryzyka. 90% w instrumenty rynku pieniężnego (lokaty, bony skarbowe, certyfikaty), 10% gotówka. Inwestując w fundusze tej grupy warto pamiętać o ryzyku zmiany stóp procentowych w przypadku gdy wartość części aktywów uzależniona jest od poziomu stóp procentowych. Fundusze Dłużne: Inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie (obligacje, bony). Z reguły nie mogą inwestować w udziałowe papiery wartościowe. Ze względu na rodzaj dominujących instrumentów dłużnych w portfelu można wyróżnić wśród nich fundusze papierów skarbowych oraz fundusze papierów korporacyjnych. 90% obligacje Skarbu Państwa lub korporacyjne. Inwestując w fundusze tej kategorii należy mieć na uwadze ryzyko kredytowe związane z niewypłacalnością emitentów instrumentów finansowych znajdujących się wśród aktywów funduszy. Fundusze Mieszane: Inwestują w różne klasy aktywów, zarówno w instrumenty o charakterze udziałowym (akcje, prawa do akcji), jak i w instrumenty dłużne (obligacje, bony) i inne. Klasycznymi reprezentantami tej kategorii są fundusze stabilnego wzrostu oraz zrównoważone. Trudno wskazać jeden modelowy portfel z uwagi na fakt, że jest to bardzo zróżnicowana kategoria. W zależności od funduszu może być to: 20-80% akcje, 80-20% obligacje lub instrumenty rynku pieniężnego (lokaty, bony skarbowe, certyfikaty). Decydując się na inwestycję w fundusze tej kategorii należy wziąć pod uwagę ryzyko koncentracji aktywów związane z niewłaściwą dywersyfikacją aktywów funduszu. Fundusze Akcji: Charakteryzują się aktywną polityką inwestycyjną. Lokują aktywa przede wszystkim w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe (prawa do akcji, kwity depozytowe). Uważane są za ryzykowne i podatne na wahania koniunktury rynkowej. Zwykle przynoszą dobre stopy w czasie hossy, ale generują straty w czasie załamania rynku. 90% akcje, 10% gotówka lub płynne instrumenty rynku pieniężnego (lokaty, bony skarbowe, certyfikaty). Przy inwestycji w tę grupę funduszy należy pamiętać o ryzyku rynkowym związanym ze spadkiem wartości jednostki uczestnictwa w wyniku niekorzystnych zmian w wycenie aktywów funduszu. Fundusze Inne: Inwestują środki na rynkach krajowym i zagranicznym w różnego rodzaju klasy aktywów np. papiery wartościowe powiązane z rynkiem surowców albo w ETF (Exchange Traded Funds). Często ich polityka inwestycyjna zakłada transakcje zabezpieczające przed ryzykiem kursowym. W tej kategorii znajdują się także fundusze inwestujące tylko w złoto albo np. zmiennie alokujące kapitał. Często ich udział w różne ETF, instrumenty pochodne, surowce czy waluty waha się w danym, krótkim okresie czasu od 0% do 100% zaangażowania. Z uwagi na możliwe duże zróżnicowanie klas aktywów nie mamy wzorcowego portfela. Inwestując w fundusze tej grupy trzeba pamiętać o ryzyku kursowym, dynamicznej alokacji w różne klasy zmiennych aktywów, o czynniku błądzenia losowego, przypadkowości wycen, miejscami niskiej, przeciętnej korelacji z pozostałymi kategoriami funduszy. Ryzyko w ich przypadku kształtuje się na podwyższonym poziomie. UWAGI METODOLOGICZNE BAROMETR RYNKU Prezentuje nastroje rynkowe, jakie panują na Wall Street, ustalane za pomocą wskaźnika VIX (Volatility Index indeks zmienności). Szeroki opis oraz badania empiryczne: d=3799&news_id=42120 Przyjęliśmy pięć stanów nastrojów (kolorów) dla S&P500 na podstawie przedziałów notowań VIX-a: - Ciemnozielony, gdy VIX <0 ; 15>, biały kursor na tym polu oznacza niską zmienność, uśpienie rynku, - Jasnozielony, gdy VIX (15 ; 30>, biały kursor na tym polu oznacza minimalnie podwyższoną zmienność, rynek jest już poza fazą uśpienia, - Żółty, gdy VIX (30 ; 45>, biały kursor na tym polu oznacza istotnie podwyższoną zmienność i ryzyko wkroczenia fazy dynamicznych zmian, - Pomarańczowy, gdy VIX (45 ; 60>, biały kursor na tym polu oznacza niestandardowo wysoką zmienność, - Czerwony, gdy VIX (60 ; 100>, biały kursor na tym polu oznacza najbardziej zmienny rynek, powinny pojawiać się fazy paniki lub euforii. TOP-15 Wyboru dokonaliśmy na podstawie parametrów ratingu, ryzyka oraz wskazań 1-miesięcznej stopy. Wymienione wskaźniki wyliczane są wg metodyki przyjętej przez Bossafund.pl i tam publikowane dla wszystkich funduszy, będących w ofercie serwisu. Ponadto w poszukiwaniach silnych funduszy stosujemy wskaźnik tzw. Linii Obrony (LO), która oddziela potencjalnie najmocniejsze, pro-wzrostowe fundusze od tych, będących w trendach spadkowych. Linia obrony działa jak kroczący trailing stop procentowy szczegółowy opis zlecenia traling stop dostępny jest na stronie: 8 Strona

9 To minimalna, dopuszczalna wartość, do której nie może spaść wycena danego funduszu, aby pozostał w TOP-15 i / lub, aby znalazł się w gronie najsilniejszych funduszy z bazy Bossafund.pl LO wyznaczana jest co miesiąc wg reguły: - najpierw sprawdzamy stosunek wartości minimalnej z analizowanego, bieżącego miesiąca do maksymalnego kursu zamknięcia z ostatnich trzech miesięcy, - następnie jeśli zmiana ta jest większa od założonych, dopuszczalnych, spadkowych zmian dla funduszy: - akcyjne -7%, - mieszane -5%, - dłużne -2%, - pieniężne -1%, - inne -5% to dany fundusz jest notowany ponad LO i może być w TOP-15, przy spełnieniu ocen ratingu i ryzyka. Rating to ocena wyników funduszu na tle danej kategorii, biorąca pod uwagę poziom wyników oraz ich stabilność na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Ryzyko natomiast to ocena zmienności danego funduszu na podstawie jego zachowania się w ostatnich 12 miesiącach. Kombinacja wysokiego poziomu ratingu i niskiego poziomu ryzyka wskazuje najbardziej stabilne, najmniej ryzykowne fundusze a do tego, przy aktualnej wycenie jednostek powyżej linii LO, takie, które posiadają wysoki, pro-wzrostowy potencjał. ALERT BOSSAFUND Wysyła ostrzeżenia i sygnały o funduszach, na których doszło do zmian ryzyka i ratingu. W raporcie BF prezentujemy 30 funduszy uszeregowanych wg. najwyższego ratingu, najniższego ryzyka oraz najwyższej bezwzględnej stopy m/m. PORTFELE funduszy dłużnych w stosunku nie niższym niż 72% akcyjne i 28% dłużne. W takiej sytuacji sprzedajemy jednostki akcyjne o wartości nie niższej niż 2% z całości portfela i za tą sumę kapitału nabywamy niedoważone jednostki funduszy dłużnych. Dzięki takiemu zabiegowi otrzymujemy pożądany stan wzorcowy: 30% dłużny / 70% akcyjny. Dopasowanie będzie miało również miejsce w sytuacji odwrotnej, czyli w sytuacji gdy aktualna wycena jednostek funduszy wchodzących w skład portfela wskazuje na przeważenie aktywów dłużnych względem aktywów akcyjnych w relacji 68% akcyjne i 32% dłużne. W takiej sytuacji sprzedajemy fundusze dłużne za 2% wartości portfela i za tą kwotę kupujemy jednostki wchodzących w skład portfela funduszy akcyjnych. Dzięki temu powracamy do ustalonego wzorca dla profilu (portfela) umiarkowanie agresywnego. W przypadku portfeli składających się z jednej klasy aktywów (portfel agresywny, zrównoważony, konserwatywny) dopasowanie portfela do wzorca nie będzie występować. W portfelach zachodzą także, co jakiś czas, zmiany składu portfela z uwagi na zmiany w tabeli TOP-15 i / lub zmiany ratingów. Profil portfela Agresywny Umiarkowanie agresywny Zrównoważony Umiarkowanie konserwatywny Konserwatywny Struktura 100% akcyjny 30% dłużny, 70% akcyjny 100% mieszany 70% pieniężny, 30% akcyjny 100% pieniężny Dopasowanie: przy 2% (p.p.) odchyleniu struktury procentowej od wzorca Koszty: brak opłat za zlecenia kupna / sprzedaży / zamiany Portfele prowadzone są w oparciu o fundusze TOP 15 i budowane zgodnie z wzorcami dla odpowiednich profilów inwestora. Powyżej rozpisane zostały główne kryteria prowadzonych portfeli. Jeżeli w danym portfelu, na skutek zmiany wyceny jednostek funduszy, wchodzących w skład portfela, dojdzie do zmiany stosunku klas aktywów to wówczas może wystąpić konieczność doprowadzenia takiego portfela do stanu pierwotnego, zgodnego ze wzorcem. Założyliśmy, iż wyrównywanie (dopasowanie) do stanu początkowego będziemy przeprowadzać, gdy nastąpi odchylenie jednej kategorii funduszy względem drugiej kategorii o minimum 2% (p.p.) za pomocą zamiany części jednostek funduszy wchodzących w skład tego portfela. Zamienia się jednostki jednej klasy aktywów na jednostki drugiej klasy aktywów w zależności od tego, która klasa zyskała ważąco w całym portfelu. Dopasowanie będzie miało zatem miejsce np. w portfelu umiarkowanie agresywnym, który wzorcowo wskazuje zaangażowanie 30% w jednostki funduszy dłużnych i 70% w jednostki funduszy akcyjnych, w sytuacji gdy aktualna wycena znajdujących się w tym portfelu funduszy dłużnych i akcyjnych wskazuje na aktualne przeważenie funduszy akcyjnych względem 9 Strona

PORTFELE BOSSAFUND. NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE - na platformie Bossafund.pl. Wynik Portfeli BossaFund ALERT BOSSAFUND BAROMETR RYNKU

PORTFELE BOSSAFUND. NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE - na platformie Bossafund.pl. Wynik Portfeli BossaFund ALERT BOSSAFUND BAROMETR RYNKU WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ RYNKOWYCH DM BOŚ S.A. Wydanie: Wrzesień 2014 r., data publikacji: 10 października 2014 Opracował: Michał Pietrzyca, Analityk, m.pietrzyca@bossa.pl PORTFELE BOSSAFUND 7,00% 5,00%

Bardziej szczegółowo

9,28% 8,47% 0,11% Konserwatywny. 91,69-10,78% Źródło: Na podstawie danych Bossafund.pl

9,28% 8,47% 0,11% Konserwatywny. 91,69-10,78% Źródło: Na podstawie danych Bossafund.pl WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ DM BOŚ S.A. Wydanie: Sierpień 2015 r., data publikacji: 8 września 2015 Opracował: Michał Pietrzyca, Analityk, m.pietrzyca@bossa.pl PORTFELE BOSSAFUND 17,00% 12,00% 7,00% 2,00%

Bardziej szczegółowo

Rynek w fazie odreagowania

Rynek w fazie odreagowania WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ DM BOŚ S.A. Nr: 19 Listopad 2015 r. data publikacji: 6 listopada 2015 Rynek w fazie odreagowania Michał Pietrzyca Analityk DM BOŚ S.A. Październik przyniósł długo wyczekiwane

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl Fundusz Wynagrodzenie stałe Idea Premium SFIO 1,3% Idea Obligacji Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak TEST ADEKWATNOŚCI Odpowiedzi na pytania zawarte w teście zawierają informacje niezbędne do dokonania przez Towarzystwo oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych,

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 maja 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 marca 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku.

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku. Rok 200 był to pierwszy rok, w którym za zarządzanie aktywami funduszy odpowiadał własny zespół inwestycyjny PKO TFI. W poprzednich latach usługa zarządzania aktywami była wykonywana przez Credit Suisse

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.pl

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Proces inwestycji środków w funduszu inwestycyjnym Stopa zwrotu na powierzonym kapitale wraca do klienta po umorzeniu jednostek uczestnictwa Inwestor Lokuje

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014

KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014 RYNKI ALTERNATYWNE ABSOLUTNA STOPA ZWROTU KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014 ANALIZA RENTOWNOŚCI KRAJOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH REALIZUJĄCYCH POLITYKĘ ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Szukamy zysków na rynku obligacji Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Gdzie jesteśmy i jak tu doszliśmy? Rentowności polskich obligacji skarbowych:

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING GOTÓWKOWY 4 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - lipiec 2011

Portfele Comperii - lipiec 2011 Portfele Comperii - lipiec 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc wcześniej oraz

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA

Bardziej szczegółowo

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI PKO AKCJOMAT Program PKO Akcjomat to rozwiązanie, które polega na inwestowaniu wpłaconych środków w regularnych odstępach czasu oraz w możliwie jednakowej wysokości, niezależnie

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku W pierwszym półroczu bieżącego roku fundusze akcji polskich przyniosły przeciętne zyski, co było odzwierciedleniem nieznacznego wzrostu głównych indeksów GPW, które oscylowały w obrębie 1 %. Sprzyjający

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 215 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Subfundusze pieniężne i dłużne

Subfundusze pieniężne i dłużne Subfundusze pieniężne i dłużne UniLokata - Wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz Ryzyko inwestycyjne: Niskie Horyzont inwestycyjny: Min. 3 miesiące UniLokata to subfundusz pieniężny, który inwestuje aktywa

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 30 czerwca 2012r. Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013?

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? 2012 roku przyniósł dobre stopy zwrotu: ponad 20 proc. dla funduszy polskich akcji i ponad 10 proc.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r.

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r. Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku 09.09.2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Idea TFI S.A. charakterystyka firmy Towarzystwo powstało w październiku 1999 roku jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych z całkowicie polskim kapitałem.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego Wzór Testu Odpowiedniości, r. TEST ODPOWIEDNIOŚCI 1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza: a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych PORTFELE INWESTYCYJNE PKO TFI Portfele te różnią się specyfi czną strategią inwestycyjną dopasowaną do odmiennych potrzeb

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10.

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10. Wspólna Tabela Opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i Segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA ABONAMENT PROFESJONALNY LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA INWESTOWANIE MOŻE BYĆ FASCYNUJĄCE GDY POSIADASZ ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA Abonament Profesjonalny to rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy na inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe Załącznik do Uchwały Nr 12/IV/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 20 lutego 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 13/I/14 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 21 lutego 2014 r.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w:

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w: (Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI UWAGA: W pytaniach 1 2 należy zaznaczyć właściwą odpowiedź w każdym podpunkcie. W pozostałych pytaniach należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 1. Proszę zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E IKE/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK SPIS TREŚCI PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH....................... 3 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ PKO TFI................. 4

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Październik 2014 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Październik 2014 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo