PORTFELE BOSSAFUND. NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE - na platformie Bossafund.pl. Wynik Portfeli BossaFund ALERT BOSSAFUND BAROMETR RYNKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORTFELE BOSSAFUND. NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE - na platformie Bossafund.pl. Wynik Portfeli BossaFund ALERT BOSSAFUND BAROMETR RYNKU"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ RYNKOWYCH DM BOŚ S.A. Wydanie: Październik 2014 r., data publikacji: 14 listopada 2014 Opracował: Michał Pietrzyca, Analityk, PORTFELE BOSSAFUND 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% -1,00% 1,54% 6,80% Agresywny Wynik Portfeli BossaFund 1,91% 7,49% Umiarkowanie Agres. 5,69% 0,61% 6,42% 6,25% -0,41% Zrównoważony Umiarkowanie Konserwatywny Konserw. 1M od ,21% Źródło: Bossafund.pl, obliczenia własne. dla portfeli Bossafund, liczona narastająco od dnia: 11 lipca 2013 do dnia: r.. została obliczona na podstawie symulacji opartej na wynikach osiągniętych w przeszłości i nie stanowi gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane wyniki są wynikami netto. Październik przyniósł relatywną słabość GPW (WIG -1,7%) wobec wzrostów na rynkach zagranicznych (S&P500 +2,3%). W tym czasie stracił w naszym zestawieniu tylko jeden portfel tj. zrównoważony (-0,41%). Najmocniej zyskał z kolei portfel umiarkowanie agresywny za sprawą zwyżek funduszy MetLife Akcji Amerykańskich (+3,59%) oraz UNIObligacje Nowa Europa (+4,75%). Blisko trzy czwarte dotychczas opublikowanych wyników kwartalnych spółek z USA pokazało lepsze raporty wobec oczekiwań analityków na poziomie zysku netto. Rynek akcji niepokoi się jednak obniżaniem prognoz zagranicznych spółek na IV kwartał br. Ostatnie tygodnie przyniosły pozytywne zaskoczenie ze strony Banku Japonii, który potroił wartość środków na skup ETF-ów, inwestujących akcje. Do tego zwiększona została skala skupu obligacji skarbowych do 80 bln JPY. Analiza portfeli znajduje się w części Portfele Bossafund, strona 4. NAJWIĘKSZE WZROSTY Fundusz Wycena Zmiana 1M UniAkcje Turcja 80,96 12,55% INVESTOR Turcja 196,71 11,55% INVESTOR Sektora Nier. i Budown. 67,30 6,71% INVESTOR Indie i Chiny 196,78 5,12% UNIAkcje Nowa Europa 101,48 5,00% NAJWIĘKSZE SPADKI Fundusz Wycena Zmiana 1M PKO Złota 698,48-17,45% NOBLE FUND Africa and Frontier 62,01-7,05% SUPERFUND SFIO RED 716,34-6,58% PKO Surowców Globalny 82,62-6,51% INVESTOR Gold Otwarty 132,69-4,68% Raport sporządzony na podstawie danych z Bossafund.pl w odniesieniu do kursów zamknięcia z 31 października 2014r. NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE - na platformie Bossafund.pl Fundusz Zmiana 1M PKO Technologii i Innowacji Globalny 2,08% MetLife Obligacji Plus 1,48% EQUES Akcji -3,78% PKO Akcji Rynku Amerykańskiego 1,71% BPS Obligacji FIO 2,08% Źródło: Bossafund.pl. Dane za m-c wrzesień ALERT BOSSAFUND Fundusz Rating Ryzyko UNIObligacje Aktywny 5 4 INVESTOR Sektora Nier. i Budown. 5 5 KBC Pieniężny 4 2 Trzy pierwsze fundusze w zestawieniu ALERT Bossafund. Patrz strona 3. BAROMETR RYNKU Instrument CLOSE 1M WIG ,70% EURPLN 4,2236 1,06% S&P ,30% ZŁOTO ,10% WIBID1M 1,8% -18,20% Rentowność 10PLY 2,57% -16,55% Źródło: Dane rynkowe Indeks Zmienności dla S&P500 Indeks Wartość M-1 Wartość M Zmiana 1M VIX 16,31 14,03-13,97% Źródło: Bloomberg.com niska zmienność wysoka zmienność Barometr rynku zawiera dane wybranych instrumentów rynkowych oraz graficzną prezentację inwestycyjnego klimatu rynkowego wyliczoną przez DM na podstawie wskaźnika VIX (Volatility Index). Wskazania Barometru (wartość VIX): Ciemnozielony ; Jasnozielony ; Żółty ; Pomarańczowy ; Czerwony - powyżej 60. Szczegółowy opis wskaźnika VIX znajduje się w uwagach metodologicznych. OŚWIADCZENIE. Niniejszy raport Biuletyn Bossafund został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej DM BOŚ S.A.) wyłącznie w celach informacyjnych i stanowi Komentarz w rozumieniu Regulaminu doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów pochodnych Klient detaliczny. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kwotowań jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy raport nie stanowi rekomendacji, ogólnej porady inwestycyjnej, usługi doradztwa inwestycyjnego, ani analizy inwestycyjnej czy analizy finansowej w rozumieniu przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, a także nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych i nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym raporcie oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ S.A., działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, DM BOŚ S.A. zaleca zapoznanie się z aktualną treścią prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych oraz z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów. DM BOŚ S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Inwestora podjęte na podstawie niniejszego raportu, nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Inwestora, ani za wszelkie szkody, poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Inwestora oraz skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego raportu lub zawartych w nim informacji. Pracownik DM BOŚ S.A. sporządził niniejszy Raport z należytą starannością i rzetelnością, a wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym raporcie stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być w każdym czasie bez uprzedzenia zmieniane. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego raportu bez pisemnej zgody DM BOŚ S.A. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym raporcie na własne ryzyko i odpowiedzialność. 1 Strona

2 TOP 15 Tabela TOP 15 zawiera fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty Bossafund.pl wg kryteriów parametrów ratingu i ryzyka, w podziale po trzy fundusze dla każdej kategorii: akcyjne, mieszane, dłużne, pieniężne, inne. Szczegółowy opis kryteriów doboru funduszy do TOP 15 znajduje się w uwagach metodologicznych. Rodzaj Funduszu Fundusz Wycena Linia Obrony Rating Ryzyko Zmiana 1M akcyjny mieszane dłużne pieniężne inne KOMENTARZ Grupa aktywów MetLife Akcji Amerykańskich 9,82 9, ,59% PZU Energia Medycyna Ekologia 100,70 93, ,18% AVIVA Akcji Rynków Wschodzących 112,62 104, ,22% NOVO Stabilnego Wzrostu 212,41 201, ,46% SKARBIEC Top Fund. Stab. SFIO 168,62 160, ,57% NOBLE FUND Global Return 118,38 112, ,12% PZU Papierów Dłużnych Polonez 155,13 152, ,53% NOVO Papierów Dłużnych 202,65 198, UNIObligacje Nowa Europa 198,97 195, ,75% UNIKorona Pieniężny 199,17 197, ,23% PKO Rynku Pieniężnego 1405, , ,17% SUPERFUND SFIO Płynnościowy 1461, , ,23% AVIVA Stabilnego Inwestowania 272,42 258, ,12% UNIObligacje Aktywny 148,62 141, ,99% AVIVA Ochrony Kapitału Plus 167,55 159, ,32% Zmiana 1M akcyjny 1,55% mieszane -0,41% dłużne 2,76% pieniężne 0,21% inne 0,52%. Zmiana 1M została obliczona jako średnia arytmetyczna wartości zmiany 1M dla funduszy z danej grupy aktywów znajdujących się w tabeli TOP-15. Październik nie przyniósł zmian w TOP-15, wśród których bardzo pozytywnie wyróżniły się fundusze PKO Rynku Pieniężnego oraz UNIObligacje Aktywny. Zyskały one po dodatkowej gwiazdce ratingu. Wybrany w ostatnim miesiącu fundusz MetLife Akcji Amerykańskich przyniósł jednomiesięczną stopę na poziomie 3,59%. Nadal posiada on rating i ryzyko na poziomach 5. W październiku z TOP-15 najwięcej zyskał UNIObligacje Nowa Europa (+4,75%). Fundusz ten drożeje w ujęciu rocznym o 10,50%. Warto zerkać na październikową zmianę z dystansem, gdyż przedstawiony fundusz z kategorii dłużne posiada roczną zmienność na poziomie 7,7%. W październiku niekorzystnie zachowywało się tylko pięć funduszy z TOP-15 a ich zniżka wskazała średnio 0,46%. Reprezentują one w większości kategorie funduszy mieszanych i inne. UNIObligacje Nowa Europa MetLife Akcji Amerykańskich NOVO Papierów Dłużnych UNIObligacje Aktywny PZU Papierów Dłużnych Polonez AVIVA Akcji Rynków Wschodzących NOVO Stabilnego Wzrostu UNIKorona Pieniężny SUPERFUND SFIO Płynnościowy PKO Rynku Pieniężnego AVIVA Stabilnego Inwestowania PZU Energia Medycyna Ekologia AVIVA Ochrony Kapitału Plus SKARBIEC Top Fund. Stab. SFIO NOBLE FUND Global Return PKO Rynku Pieniężnego UNIKorona Pieniężny SUPERFUND SFIO Płynnościowy PZU Papierów Dłużnych Polonez NOVO Papierów Dłużnych PZU Energia Medycyna Ekologia AVIVA Akcji Rynków Wschodzących NOVO Stabilnego Wzrostu SKARBIEC Top Fund. Stab. SFIO NOBLE FUND Global Return UNIObligacje Nowa Europa AVIVA Stabilnego Inwestowania UNIObligacje Aktywny AVIVA Ochrony Kapitału Plus MetLife Akcji Amerykańskich Zmiana1M (%) -2,00-1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Ryzyko Strona

3 ALERT BOSSAFUND Zestawienie Alert Bossafund zawiera listę 30 pierwszych funduszy z całej oferty Bossafund.pl uszeregowanej wg. kryterium wielkości zmiany poziomu ryzyka oraz ratingu w okresie ostatniego miesiąca. Więcej szczegółów na temat kryteriów tworzenia zestawienia znajduje się w uwagach metodologicznych. Fundusz Rodzaj Funduszu Zmiana 1M Zmiana 1R Rating Zmiana Ryzyko Zmiana UNIObligacje Aktywny inne 1,99% 12,32% INVESTOR Sektora Nier. i Budown. akcyjne 6,71% 12,47% KBC Pieniężny pieniężne 0,37% 3,95% AVIVA Obligacji Dynamiczny dłużne 1,83% 11,04% 4-3 INVESTOR Zrównoważony mieszane 1,94% 5,79% INVESTOR Zrówn. Rynków Wsch. mieszane 1,80% 3,74% MetLife Obligacji Światowych dłużne 1,49% 9,11% PKO Stabilnego Wzrostu mieszane 0,44% 3,75% PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku akcyjne 2,40% 3,04% PKO Akcji Rynku Japońskiego akcyjne 2,25% 9,68% PKO Papierów Dłużnych USD dłużne 1,90% 10,78% MILLENNIUM Globalny Akcji akcyjne -0,73% 3,46% INVESTOR Zmian Klimatycznych akcyjne -0,14% 3,03% INVESTOR Ameryka Łacińska akcyjne -0,09% 2,73% UniAkcje Turcja akcyjne 12,55% -0,06% UNIAkcje Nowa Europa akcyjne 5,00% 1,33% MetLife Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 1,30% 3,58% INVESTOR Turcja akcyjne 11,55% 1,53% 4 7 SUPERFUND SFIO C inne -2,48% 5,59% MetLife Lokacyjny pieniężne 0,43% 3,18% INVESTOR Obligacji dłużne 1,10% 5,69% SKARBIEC Obligacja dłużne 1,06% 7,53% SKARBIEC Market Opportunities mieszane 0,63% -0,22% MetLife Zrównoważony Nowa Europa mieszane -0,53% NOBLE FUND Stab. Wzrostu Plus mieszane -0,45% 1,56% EQUES Obligacji dłużne 0,35% 4,60% ALLIANZ Aktywnej Alokacji mieszane 0,01% -0,97% SUPERFUND Akcji akcyjne -3,25% -3,27% PKO Dóbr Luksusowych Globalny akcyjne 1,69% -1,05% PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 1,46% -4,96% Spadek ryzyka, jako zmiana korzystna, został oznaczony zieloną strzałką skierowaną w dół. W całej bazie Bossafund zanotowaliśmy w październiku 70 alertów. Wśród nich 35 funduszy poprawiło rating minimum o 1 stopień. Kolejne 30 funduszy zanotowało spadek ratingu o 1 poziom, przy braku zmian na 4 funduszach. Fundusz SUPERFUND Obligacyjny nie posiada ratingu wg obecnej metodologii, gdyż jest notowany krócej niż 12 miesięcy. Wcześniej miał dwie gwiazdki. Dwa fundusze z całej bazy zanotowały wzrost ryzyka o 1 stopień tj. INVESTOR Turcja i PZU Akcji MiŚ. Z kolei AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych zanotowała spadek ryzyka o dwa poziomy do 2, przy zniżce ryzyka o 1 poziom dla AVIVA Obligacji Dynamiczny. Ponadto 66 funduszy z całej bazy nie zmieniło swojego poziomu ryzyka, w ujęciu m/m. Z powyższych 30 alertów najwyższe poziomy ratingu posiadają (po 5 gwiazdek) 2 fundusze tj. UNIObligacje Aktywny i INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa, zyskując odpowiednio po 1 i 2 gwiazdki m/m. Mają one ryzyka odpowiednio na poziomach 4 i 5. 3 Strona

4 PORTFELE BOSSAFUND W części poświęconej portfelom Bossafund prezentowane jest 5 portfeli skonstruowanych przez DM BOŚ: Agresywny, Umiarkowanie Agresywny, Zrównoważony, Umiarkowanie Konserwatywny oraz Konserwatywny. Portfele zostały utworzone z funduszy znajdujących się w zestawieniu TOP15. Więcej na temat zasad konstruowania portfeli Bossafund znajduje się w uwagach metodologicznych. dla Portfeli Bossafund, liczona narastająco od: dnia 11 lipca 2013 do: dnia r.. dla poszczególnych funduszy liczona jest od dnia włączenia funduszu do portfela. została obliczona na podstawie symulacji opartej na wynikach osiągniętych w przeszłości i nie stanowi gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane wyniki są wynikami netto. PORTFEL AGRESYWNY Fundusz Wycena 1M MetLife Akcji Amerykańskich 9,82 3,59% 3,59% PZU Energia Medycyna Ekologia 100,70-0,18% 4,43% AVIVA Akcji Rynków Wschodzących 112,62 1,22% 1,75% PORTFEL 1,54% 6,80% Stan bieżący: AKCYJNE % Portfel zyskał w październiku 1,54%, kiedy to WIG stracił 1,7%. Przedstawiony wzrost portfela jest głównie wynikiem wyjątkowej siły funduszu MetLife Akcji Amerykańskich, który wybraliśmy miesiąc temu. Od naszego wejścia fundusz ten zyskał 3,59%. AVIVA Akcji Rynków Wschodzących 32,86% 1,54% 6,80% Zwrotu MetLife Akcji Amerykańskich 33,44% Wynik portfela agresywnego wynosi 6,80% r/r, notując przyrost o jedną trzecią m/m. Przyśpieszenie zysków portfela musi być także oparte na wzrostach funduszu PZU Energia Medycyna Ekologia, który w październiku zachowywał się płasko. W portfelu nie przeprowadzamy zmian, gdyż aktualne fundusze posiadają ratingi i ryzyka na nie zmienionych poziomach, w ujęciu miesiąc do miesiąca. PZU Energia Medycyna Ekologia 33,70% PORTFEL UMIARKOWANIE AGRESYWNY Fundusz Wycena 1M PZU Papierów Dłużnych Polonez 155,13 1,53% 1,97% NOVO Papierów Dłużnych 202,65 2,18% UNIObligacje Nowa Europa 198,97 4,75% 4,78% MetLife Akcji Amerykańskich 9,82 3,59% 3,59% PZU Energia Medycyna Ekologia 100,70-0,18% 4,43% AVIVA Akcji Rynków Wschodzących 112,62 1,22% 1,75% PORTFEL 1,91% 7,49% 7,49% 1,91% Zwrotu 4 Strona

5 Skład bieżący: DOPASOWANIE DŁUŻNE - 29,95 % AKCYJNE - 70,05 % UDZIAŁ PO DOPASOWANIU W portfelu nie przeprowadzamy zmian, gdyż aktualne fundusze posiadają ratingi i ryzyka na nie zmienionych poziomach, w ujęciu miesiąc do miesiąca. brak dopasowania n.d. AVIVA Akcji Rynków Wschodzących 23,03% PZU Papierów Dłużnych Polonez 9,89% NOVO Papierów Dłużnych 9,90% W ujęciu jednego miesiąca część dłużna waży obecnie 29,95% ogółu portfela. Jest zatem na podobnym poziomie, jak w ubiegłym miesiącu. Nie przeprowadzamy dopasowania pomiędzy kategoriami klas aktywów. W październiku bardzo korzystnie zachował się UNIObligacje Nowa Europa, który zyskał 4,75%, wobec 1,29% wrześniowej zniżki. Jego rating jest na poziomie 4 gwiazdek. Portfel zyskuje od 11 lipca 2013r. 7,49%. To najlepszy rezultat w porównaniu do pozostałych portfeli, uzyskany głównie dzięki dynamicznej zwyżce wskazanego funduszu obligacji i pozytywnemu zachowaniu się MetLife Akcji Amerykańskich. PZU Energia Medycyna Ekologia 23,61% MetLife Akcji Amerykańskich 23,42% UNIObligacje Nowa Europa 10,15% PORTFEL ZRÓWNOWAŻONY 5,69% Fundusz Wycena 1M NOVO Stabilnego Wzrostu 212,41 0,46% 2,82% SKARBIEC Top Fund. Stab. SFIO 168,62-0,57% 2,16% NOBLE FUND Global Return 118,38-1,12% -1,54% PORTFEL -0,41% 5,69% - -0,41% Zwrotu Stan bieżący: MIESZANY % NOBLE FUND Global Return 32,49% NOVO Stabilnego Wzrostu 33,86% Portfel zrównoważony w ostatnim miesiącu stracił niespełna 0,5%, ale to wystarczyło, aby objął pozycję outsidera wśród portfeli z Bossafund w ujęciu m/m a także pod kątem narastającej stopy. Wskazuje ona 5,69%. Fundusze mieszane z analizowanego portfela zanotowały w październiku zmiany w zakresie od +0,46% do -1,12%. NOVO Stabilnego Wzrostu ponownie zapisał zysk jako jedyny fundusz w tym porfelu, zyskując 2,82%, liczone od początku wejścia do portfela. SKARBIEC Top Fund. Stab. SFIO 33,65% 5 Strona

6 PORTFEL UMIARKOWANIE KONSERWATYWNY Fundusz Wycena 1M 6,42% UNIKorona Pieniężny 199,17 0,23% 2,80% PKO Rynku Pieniężnego 1405,72 0,17% 0,91% SUPERFUND SFIO Płynnościowy 1461,56 0,23% 0,25% MetLife Akcji Amerykańskich 9,82 3,59% 3,59% PZU Energia Medycyna Ekologia 100,70-0,18% 4,43% 0,61% AVIVA Akcji Rynków Wschodzących 112,62 1,22% 1,75% PORTFEL 0,61% 6,42% Zwrotu Skład bieżący: DOPASOWANIE PIENIĘŻNE - 69,62 % AKCJE - 30,38 % UDZIAŁ PO DOPASOWANIU PZU Energia Medycyna Ekologia 10,24% AVIVA Akcji Rynków Wschodzących 9,99% UNIKorona Pieniężny 23,53% brak dopasowania n.d. MetLife Akcji Amerykańskich 10,16% Portfel zyskał 0,61% m/m na bazie zwyżki części akcyjnej, która zanotowała blisko +1,6% m/m, przy wzroście segmentu pieniężnego średnio o 0,21%. W rezultacie udział części pieniężnej w strukturze portfela spadł z 69,9% w poprzednim miesiącu do 69,62% obecnie. Narastająca stopa wynosi 6,42%. Fundusze z tej grupy posiadają ratingi w zakresie 2-4. Interesująco zachowuje się PKO Rynku Pieniężnego, o czym pisaliśmy miesiąc temu. Fundusz ten zyskał jedną gwiazdkę ratingu i teraz ma ocenę równą 2. Zanotował on w październiku wzrost o 0,17%, co przyczyniło się do ww. zmiany ratingu. SUPERFUND SFIO Płynnościowy 22,97% PKO Rynku Pieniężnego 23,12% PORTFEL KONSERWATYWNY Fundusz Wycena 1M UNIKorona Pieniężny 199,17 0,23% 2,80% PKO Rynku Pieniężnego 1405,72 0,17% 0,91% SUPERFUND SFIO Płynnościowy 1461,56 0,23% 0,25% PORTFEL 0,21% 6,25% 6,25% Stan bieżący: PIENIĘŻNE % 0,21% Zwrotu 6 Strona

7 Październik przyniósł wzrost całego portfela o 0,21% wobec 0,16% wzrostu we wrześniu. Od momentu utworzenia portfel zyskuje 6,25%, stanowiąc silną konkurencję wobec swojego benchmarku w postaci niskooprocentowanych lokat. SUPERFUND SFIO Płynnościowy 33,00% UNIKorona Pieniężny 33,80% W przedstawionej grupie funduszy nie mieliśmy negatywnych zmian ratingów i ryzyka w ujęciu miesiąc do miesiąca. Pozytywnie zaskoczył fundusz PKO Rynku Pieniężnego, którego rating wzrósł z 1 do 2 gwiazdek. Nadal w powyższym zestawieniu prowadzi UNIKorona Pieniężny z zyskiem rzędu 2,8%, liczonym od jego wejścia do portfela końcem marca br. Fundusz ten posiada rating na poziomie 4 gwiazdek i ryzyko oceniane na 2. PKO Rynku Pieniężnego 33,20% KOMENTARZ RYNKOWY Październik przyniósł słabą korektę spadkową na GPW. Średnia giełdowa WIG straciła w tym czasie 1,7%, po wcześniejszym, wrześniowym podbiciu o 5,8%. W minionym miesiącu S&P500 zanotował nowy rekord hossy, kończąc październik na +2,3%. Szacunkowe dane dot. bilansu sprzedaży funduszy detalicznych wskazały za październik blisko +1,7 mld zł (Źródło: Analizy.pl). Wynik ten wstępnie pokazuje, jak inwestorzy zareagowali na nieoczekiwaną skalę obniżek stóp w Polsce. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w październiku główną stopę procentową do poziomu 2%. Ruch ten zmniejszył atrakcyjność lokat i skierował kapitał np. do funduszy dłużnych i akcyjnych, ale także do funduszy o bezpiecznym profilu. Według wstępnych danych najmniej ryzykowne fundusze pozyskały m/m nieco ponad sześćdziesiąt procent nowych środków. Ostatni miesiąc negatywnie zapisał się dla krajowych funduszy akcyjnych, gdzie mamy ponownie ujemne saldo wpłat i wypłat. W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka istotnych wydarzeń. Bank Japonii (BOJ) pozytywnie zaskoczył rynek, zwiększając skalę skupu obligacji skarbowych do 80 bln JPY. W skali roku kwota ta stanowi już blisko 14% japońskiego PKB. BOJ potroił wartość środków przeznaczonych na skup ETF-ów, inwestujących w akcje. Aktualnie kwota ta wynosi 3 bln JPY w skali roku. Kolejnym argumentem za oczekiwaniem umacniania krajowych funduszy akcyjnych okazał się odczyt PMI-przemysłu dla Polski. Wskaźnik ten pokazał w październiku 51,2 pkt. tym samym sugerując ożywienie w ww. sferze gospodarki. Takie wskazanie znacząco zwiększyło prawdopodobieństwo zakończenia spowolnienia w Polsce. Prawdopodobnie argument ten pokierował listopadową decyzją RPP, która i tym razem zaskoczyła rynek, pozostawiając stopy procentowe na nie zmienionym poziomie. Dla równowagi ostatnio pojawiły się także negatywne zmiany, nakazujące zwiększyć ostrożność. Otóż Bank Rosji przedstawił scenariusz bazowy, że spodziewa się przedłużenia sankcji do 2017 roku, co wpływałoby negatywnie na globalny wzrost gospodarczy. Rzutowałoby to zwłaszcza w Euroland i kraje powiązane handlem z Rosją. W minionym tygodniu sytuacja na Ukrainie uległa zaostrzeniu. Ponownie pojawiły się ostrzały artyleryjskie Doniecka z udziałem rosyjskich czołgów. To czynnik ryzyka, który może spowodować zaostrzenie sankcji i ponowną eskalację konfliktu Europa - Rosja. W obliczu przedstawionych zmiennych sądzimy, że ciekawą propozycją są fundusze akcyjne, które będą próbowały wpisać się w ożywienie krajowej gospodarki, ale także fundusze, zarabiające na skokowych wzrostach akcji z Wall Street. Nie mniej jednak ostatnia dobra passa funduszy dłużnych oraz wysokie bezpieczeństwo funduszy pieniężnych pozwalają na intratną dywersyfikację portfela funduszowego. Dane dzienne indeks WIG 7 Strona

8 Ogólny opis istoty jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Fundusze Pieniężne: Zazwyczaj lokują środki w krótkoterminowe instrumenty finansowe rynku pieniężnego (bony skarbowe, certyfikaty depozytowe oraz bony komercyjne) oraz lokaty bankowe. Mogą stanowić alternatywę dla lokat bankowych cechuje je poziom bezpieczeństwa porównywalny do lokat bankowych. Głównym zadaniem funduszy pieniężnych jest powolne (ale stałe) pomnażanie kapitału przy niskim poziomie ryzyka. 90% w instrumenty rynku pieniężnego (lokaty, bony skarbowe, certyfikaty), 10% gotówka. Inwestując w fundusze tej grupy warto pamiętać o ryzyku zmiany stóp procentowych w przypadku gdy wartość części aktywów uzależniona jest od poziomu stóp procentowych. Fundusze Dłużne: Inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie (obligacje, bony). Z reguły nie mogą inwestować w udziałowe papiery wartościowe. Ze względu na rodzaj dominujących instrumentów dłużnych w portfelu można wyróżnić wśród nich fundusze papierów skarbowych oraz fundusze papierów korporacyjnych. 90% obligacje Skarbu Państwa lub korporacyjne. Inwestując w fundusze tej kategorii należy mieć na uwadze ryzyko kredytowe związane z niewypłacalnością emitentów instrumentów finansowych znajdujących się wśród aktywów funduszy. Fundusze Mieszane: Inwestują w różne klasy aktywów, zarówno w instrumenty o charakterze udziałowym (akcje, prawa do akcji), jak i w instrumenty dłużne (obligacje, bony) i inne. Klasycznymi reprezentantami tej kategorii są fundusze stabilnego wzrostu oraz zrównoważone. Trudno wskazać jeden modelowy portfel z uwagi na fakt, że jest to bardzo zróżnicowana kategoria. W zależności od funduszu może być to: 20-80% akcje, 80-20% obligacje lub instrumenty rynku pieniężnego (lokaty, bony skarbowe, certyfikaty). Decydując się na inwestycję w fundusze tej kategorii należy wziąć pod uwagę ryzyko koncentracji aktywów związane z niewłaściwą dywersyfikacją aktywów funduszu. Fundusze Akcji: Charakteryzują się aktywną polityką inwestycyjną. Lokują aktywa przede wszystkim w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe (prawa do akcji, kwity depozytowe). Uważane są za ryzykowne i podatne na wahania koniunktury rynkowej. Zwykle przynoszą dobre stopy w czasie hossy, ale generują straty w czasie załamania rynku. 90% akcje, 10% gotówka lub płynne instrumenty rynku pieniężnego (lokaty, bony skarbowe, certyfikaty). Przy inwestycji w tę grupę funduszy należy pamiętać o ryzyku rynkowym związanym ze spadkiem wartości jednostki uczestnictwa w wyniku niekorzystnych zmian w wycenie aktywów funduszu. Fundusze Inne: Inwestują środki na rynkach krajowym i zagranicznym w różnego rodzaju klasy aktywów np. papiery wartościowe powiązane z rynkiem surowców albo w ETF (Exchange Traded Funds). Często ich polityka inwestycyjna zakłada transakcje zabezpieczające przed ryzykiem kursowym. W tej kategorii znajdują się także fundusze inwestujące tylko w złoto albo np. zmiennie alokujące kapitał. Często ich udział w różne ETF, instrumenty pochodne, surowce czy waluty waha się w danym, krótkim okresie czasu od 0% do 100% zaangażowania. Z uwagi na możliwe duże zróżnicowanie klas aktywów nie mamy wzorcowego portfela. Inwestując w fundusze tej grupy trzeba pamiętać o ryzyku kursowym, dynamicznej alokacji w różne klasy zmiennych aktywów, o czynniku błądzenia losowego, przypadkowości wycen, miejscami niskiej, przeciętnej korelacji z pozostałymi kategoriami funduszy. Ryzyko w ich przypadku kształtuje się na podwyższonym poziomie. UWAGI METODOLOGICZNE BAROMETR RYNKU Prezentuje nastroje rynkowe, jakie panują na Wall Street, ustalane za pomocą wskaźnika VIX (Volatility Index indeks zmienności). Szeroki opis oraz badania empiryczne: d=3799&news_id=42120 Przyjęliśmy pięć stanów nastrojów (kolorów) dla S&P500 na podstawie przedziałów notowań VIX-a: - Ciemnozielony, gdy VIX <0 ; 15>, biały kursor na tym polu oznacza niską zmienność, uśpienie rynku, - Jasnozielony, gdy VIX (15 ; 30>, biały kursor na tym polu oznacza minimalnie podwyższoną zmienność, rynek jest już poza fazą uśpienia, - Żółty, gdy VIX (30 ; 45>, biały kursor na tym polu oznacza istotnie podwyższoną zmienność i ryzyko wkroczenia fazy dynamicznych zmian, - Pomarańczowy, gdy VIX (45 ; 60>, biały kursor na tym polu oznacza niestandardowo wysoką zmienność, - Czerwony, gdy VIX (60 ; 100>, biały kursor na tym polu oznacza najbardziej zmienny rynek, powinny pojawiać się fazy paniki lub euforii. TOP-15 Wyboru dokonaliśmy na podstawie parametrów ratingu, ryzyka oraz wskazań 1-miesięcznej stopy. Wymienione wskaźniki wyliczane są wg metodyki przyjętej przez Bossafund.pl i tam publikowane dla wszystkich funduszy, będących w ofercie serwisu. Ponadto w poszukiwaniach silnych funduszy stosujemy wskaźnik tzw. Linii Obrony (LO), która oddziela potencjalnie najmocniejsze, pro-wzrostowe fundusze od tych, będących w trendach spadkowych. Linia obrony działa jak kroczący trailing stop procentowy szczegółowy opis zlecenia traling stop dostępny jest na stronie: 8 Strona

9 To minimalna, dopuszczalna wartość, do której nie może spaść wycena danego funduszu, aby pozostał w TOP-15 i / lub, aby znalazł się w gronie najsilniejszych funduszy z bazy Bossafund.pl LO wyznaczana jest co miesiąc wg reguły: - najpierw sprawdzamy stosunek wartości minimalnej z analizowanego, bieżącego miesiąca do maksymalnego kursu zamknięcia z ostatnich trzech miesięcy, - następnie jeśli zmiana ta jest większa od założonych, dopuszczalnych, spadkowych zmian dla funduszy: - akcyjne -7%, - mieszane -5%, - dłużne -2%, - pieniężne -1%, - inne -5% to dany fundusz jest notowany ponad LO i może być w TOP-15, przy spełnieniu ocen ratingu i ryzyka. Rating to ocena wyników funduszu na tle danej kategorii, biorąca pod uwagę poziom wyników oraz ich stabilność na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Ryzyko natomiast to ocena zmienności danego funduszu na podstawie jego zachowania się w ostatnich 12 miesiącach. Kombinacja wysokiego poziomu ratingu i niskiego poziomu ryzyka wskazuje najbardziej stabilne, najmniej ryzykowne fundusze a do tego, przy aktualnej wycenie jednostek powyżej linii LO, takie, które posiadają wysoki, pro-wzrostowy potencjał. ALERT BOSSAFUND Wysyła ostrzeżenia i sygnały o funduszach, na których doszło do zmian ryzyka i ratingu. W raporcie BF prezentujemy 30 funduszy uszeregowanych wg. najwyższego ratingu, najniższego ryzyka oraz najwyższej bezwzględnej stopy m/m. PORTFELE funduszy dłużnych w stosunku nie niższym niż 72% akcyjne i 28% dłużne. W takiej sytuacji sprzedajemy jednostki akcyjne o wartości nie niższej niż 2% z całości portfela i za tą sumę kapitału nabywamy niedoważone jednostki funduszy dłużnych. Dzięki takiemu zabiegowi otrzymujemy pożądany stan wzorcowy: 30% dłużny / 70% akcyjny. Dopasowanie będzie miało również miejsce w sytuacji odwrotnej, czyli w sytuacji gdy aktualna wycena jednostek funduszy wchodzących w skład portfela wskazuje na przeważenie aktywów dłużnych względem aktywów akcyjnych w relacji 68% akcyjne i 32% dłużne. W takiej sytuacji sprzedajemy fundusze dłużne za 2% wartości portfela i za tą kwotę kupujemy jednostki wchodzących w skład portfela funduszy akcyjnych. Dzięki temu powracamy do ustalonego wzorca dla profilu (portfela) umiarkowanie agresywnego. W przypadku portfeli składających się z jednej klasy aktywów (portfel agresywny, zrównoważony, konserwatywny) dopasowanie portfela do wzorca nie będzie występować. W portfelach zachodzą także, co jakiś czas, zmiany składu portfela z uwagi na zmiany w tabeli TOP-15 i / lub zmiany ratingów. Profil portfela Agresywny Umiarkowanie agresywny Zrównoważony Umiarkowanie konserwatywny Konserwatywny Struktura 100% akcyjny 30% dłużny, 70% akcyjny 100% mieszany 70% pieniężny, 30% akcyjny 100% pieniężny Dopasowanie: przy 2% (p.p.) odchyleniu struktury procentowej od wzorca Koszty: brak opłat za zlecenia kupna / sprzedaży / zamiany Portfele prowadzone są w oparciu o fundusze TOP 15 i budowane zgodnie z wzorcami dla odpowiednich profilów inwestora. Powyżej rozpisane zostały główne kryteria prowadzonych portfeli. Jeżeli w danym portfelu, na skutek zmiany wyceny jednostek funduszy, wchodzących w skład portfela, dojdzie do zmiany stosunku klas aktywów to wówczas może wystąpić konieczność doprowadzenia takiego portfela do stanu pierwotnego, zgodnego ze wzorcem. Założyliśmy, iż wyrównywanie (dopasowanie) do stanu początkowego będziemy przeprowadzać, gdy nastąpi odchylenie jednej kategorii funduszy względem drugiej kategorii o minimum 2% (p.p.) za pomocą zamiany części jednostek funduszy wchodzących w skład tego portfela. Zamienia się jednostki jednej klasy aktywów na jednostki drugiej klasy aktywów w zależności od tego, która klasa zyskała ważąco w całym portfelu. Dopasowanie będzie miało zatem miejsce np. w portfelu umiarkowanie agresywnym, który wzorcowo wskazuje zaangażowanie 30% w jednostki funduszy dłużnych i 70% w jednostki funduszy akcyjnych, w sytuacji gdy aktualna wycena znajdujących się w tym portfelu funduszy dłużnych i akcyjnych wskazuje na aktualne przeważenie funduszy akcyjnych względem 9 Strona

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 2 KWIECIEŃ CZERWIEC 2013 r. TEMAT NUMERU FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU ODPOWIEDŹ NA DYLEMATY KLIENTÓW VADEMECUM INWESTOR A JAK LOKOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo

Kupujący nie dają za wygraną

Kupujący nie dają za wygraną o FUNDUSZE INWESTYCYJNE RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2012 Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Kacper Kędzior Robert Kaczmarek Dane na dzień: 29 lutego 2012 Kategorie funduszy Aktywa Zmiana (%) (w mld zł)

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 08(42) 1 sierpnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Sytuacja naszego wschodniego sąsiada

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r.

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r. EBC rusza na zakupy Barometr Inwestycyjny 12 lutego 2015 r. 1 Nowy rok zaczynamy z przytupem. Decyzja EBC o rozpoczęciu większego niż oczekiwano programu luzowania ilościowego wywołała euforię na niektórych

Bardziej szczegółowo

Negatywne emocje na rynkach opadły

Negatywne emocje na rynkach opadły Wrzesień 2014 25 stron Negatywne emocje na rynkach opadły Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Sierpień przyniósł uspokojenie na większości światowych rynków akcji i długu dając w końcu zarobić

Bardziej szczegółowo

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013 Raport wyników aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012 Data raportu: 02.07.2013 Definicja Firmy 1. PKO TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny 2014

Prospekt Informacyjny 2014 Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt Informacyjny 2014 Sporządzony 4 maja 2015 roku Prospekt Informacyjny Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK Sporządzony w Warszawie 4 maja 2015 roku Aviva

Bardziej szczegółowo

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Warszawa, dnia 9 lutego 2015 roku www.eitfi.pl Agenda I. EQUES Investment TFI SA II. EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty III. EQUES Akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 28 lutego 2014: Prognoza IV kw. 2013: 1320 USD/oz Wykształcanie się trendu wzrostowego Cena 1400-1450 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Marzec 2014 Rabbi

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie lipca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie lipca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie lipca 2015 Warszawa, dnia 07.08.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Opublikowane w poprzednim miesiącu dane makroekonomiczne nie zmieniają ogólnego obrazu polskiej

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 STYCZEŃ MARZEC 2012 r. TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM NOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data prospektu Prospekt Informacyjny Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO MAJ 2015 Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny ING Otwartego Funduszu Emerytalnego (ING OFE) (do 4 kwietnia 2008 ING Nationale-Nederlanden Polska OFE)

Prospekt Informacyjny ING Otwartego Funduszu Emerytalnego (ING OFE) (do 4 kwietnia 2008 ING Nationale-Nederlanden Polska OFE) 1 Prospekt Informacyjny ING Otwartego Funduszu Emerytalnego (ING OFE) (do 4 kwietnia 2008 ING Nationale-Nederlanden Polska OFE) Zarządzanego przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (do 4 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii fundusz inwestycyjny zamknięty za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Strona 1/31 LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Przegląd wydarzeń na rynku funduszy

Przegląd wydarzeń na rynku funduszy Przegląd wydarzeń na rynku funduszy Nr 18 sierpień 2015 Ekonomia Dane makroekonomiczne z ostatniego miesiąca wspierają wyrażaną w ostatnich miesiącach tezę o stopniowym i umiarkowanym przyspieszeniu ożywienia

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.pl

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 01(47) 23 stycznia 2015 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, 1,1 biliona euro - taką kwotę przeznaczy

Bardziej szczegółowo