Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika L350/L350D computers.toshiba-europe.com

2 Prawa autorskie Zastrzeżenie Znaki towarowe 2008 TOSHIBA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawem autorskim, tego podręcznika nie wolno powielać w żadnej formie bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy TOSHIBA. Korzystanie z informacji zamieszczonych w podręczniku nie jest objęte zobowiązaniami patentowymi. Podręcznik użytkownika osobistego komputera przenośnego TOSHIBA L350/L350D Edycja pierwsza luty 2008 Prawa autorskie do utworów muzycznych, filmów, programów komputerowych, baz danych oraz innych własności intelektualnych chronionych prawami autorskimi należą do autora lub właściciela praw autorskich. Materiał chroniony prawami autorskimi może być reprodukowany wyłącznie na użytek własny lub domowy. Wszelkie zastosowanie podręcznika inne niż wymienione powyżej (włącznie z konwersją na format cyfrowy, wprowadzaniem zmian, przesyłaniem skopiowanych materiałów i rozpowszechnianiem w sieci) bez zgody właściciela praw autorskich stanowi naruszenie praw właściciela lub autora i jest traktowane jako szkody cywilne lub przestępstwo. Przy kopiowaniu niniejszej instrukcji należy przestrzegać praw autorskich. Ten podręcznik został zatwierdzony i poprawiony z zachowaniem należytej staranności. Zamieszczone w nim instrukcje i opisy osobistego komputera przenośnego TOSHIBA L350/L350D były aktualne w czasie publikacji podręcznika. Komputer i podręcznik mogą ulec modyfikacjom bez powiadomienia. Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z błędów, pominięć i niezgodności dostarczonego komputera z informacjami zamieszczonymi w tym podręczniku. IBM jest zastrzeżonym znakiem towarowym, natomiast IBM PC i PS/2 są znakami towarowym firmy International Business Machines Corporation. Intel, Intel SpeedStep, Intel Core i Centrino są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowym firmy Intel Corporation lub jej filii w Stanach Zjednoczonych oraz innych państwach/regionach. AMD, logo AMD Arrow, AMD Athlon, AMD Turion, Radeon oraz ich kombinacje (np. ATI Mobility Radeon) są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices Inc. Windows i Microsoft są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Photo CD jest znakiem towarowym Eastman Kodak. ii Podręcznik użytkownika

3 ilink jest znakiem handlowym Memory Stick i jest zarejestrowanym znakiem handlowym Sony Corporation. DVD MovieFactory jest znakiem towarowym firmy Ulead Systems. Inc. Labelflash jest znakiem towarowym firmy YAMAHA CORPORATION. Wyprodukowano na licencji Digital Theater Systems Inc. Nr patentów USA , , , , , Mogły zostać zgłoszone inne wnioski patentowe w USA oraz innych krajach. DTS i DTS Digital Surround są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Digital Theater Systems Inc. Copyright 1996, 2003 Digital Theater Systems Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. W tym podręczniku mogą być również wykorzystane inne znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe nie wymienione powyżej. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Następujące zalecenia ułatwiają zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika i komputera. Podczas użytkowania Nie pracuj przez dłuższy czas trzymając komputer na kolanach. Obudowa może nagrzewać się po dłuższym okresie użytkowania komputera. Jej dotykanie może być nieprzyjemne, a nawet spowodować oparzenia. Komputera nie wolno serwisować we własnym zakresie. Zawsze należy postępować zgodnie z instrukcjami instalacyjnymi. Akumulatora nie należy przenosić w kieszeni, teczce lub innym pojemniku, w którym klucze lub inne metalowe elementy mogą być przyczyną zwarcia. Zbyt wysokie natężenie prądu może być przyczyną wytworzenia bardzo wysokich temperatur i uszkodzenia. Upewnij się, że kabel zasilacza sieciowego jest ułożony swobodnie i nie znajduje się w miejscu, w którym może zostać szarpnięty lub nadepnięty. Zasilacz sieciowy, który zasila komputer lub ładuje akumulator, należy umieścić w przewiewnym miejscu, np. na biurku lub na podłodze. Zasilacza nie wolno przykrywać dokumentami ani innymi przedmiotami ograniczającymi chłodzenie; zasilacza nie wolno też używać, jeżeli znajduje się on w torbie do przenoszenia komputera. Należy stosować wyłącznie zasilacz i akumulator zatwierdzone do współpracy z tym komputerem. Stosowanie innego typu akumulatora lub zasilacza sieciowego może grozić wybuchem. Podręcznik użytkownika iii

4 Przed podłączeniem komputera do źródła zasilania należy upewnić się, czy wartość napięcia znamionowego zasilacza odpowiada parametrom źródła zasilania. 115 V/60 Hz napięcie najczęściej stosowane w krajach Ameryki Północnej i Południowej oraz w niektórych krajach Dalekiego Wschodu, np. na Tajwanie. Napięcie 100V/50Hz jest używane we wschodniej Japonii; 100V/60Hz w zachodniej Japonii. 230 V/50 Hz - w większości krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Dalekiego Wschodu. Jeżeli zasilacz podłączone jest do przedłużacza, należy sprawdzić, czy jego obciążalność znamionowa nie jest niższa niż sumaryczny prąd obciążenia podłączonych do niego odbiorników. Aby odłączyć zasilanie komputera należy go wyłączyć, wyjąć akumulator i odłączyć zasilacz sieciowy od gniazdka elektrycznego. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym nie należy podczas burzy podłączać lub odłączać przewodów oraz serwisować lub ponownie konfigurować urządzenia. Przygotowując komputer do pracy należy położyć go na równej powierzchni. Deklaracja zgodności ze standardami europejskimi Informacje dodatkowe: Ten produkt jest zgodny z wymaganiami dyrektywy dotyczącej niskiego napięcia 2006/95/EC i zgodności elektromagnetycznej 2004/108/EC i/lub dyrektywy R&TTE 1999/5/EC. Na tym produkcie umieszczono znak CE zgodnie z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej. Firmą odpowiedzialną za umieszczenie symbolu CE na tym produkcie jest firma TOSHIBA Europe GmbH z siedzibą w Hammfelddamm 8, Neuss, Niemcy. Pełną, oficjalną treść Deklaracji zgodności z normami Unii Europejskiej można znaleźć na stronie internetowej firmy TOSHIBA GOST iv Podręcznik użytkownika

5 Uwaga dotycząca modemu Deklaracja zgodności Urządzenie zostało dopuszczone do użytku na podstawie decyzji komisji CTR 21 dotyczącej jednoterminalowych połączeń z publiczną komutowaną siecią telefoniczną (PSTN). Uwzględniając różnice między sieciami tego typu w poszczególnych krajach/regionach, zezwolenie to nie jest jednak związane z bezwarunkową gwarancją prawidłowego działania urządzenia po podłączeniu do publicznej komutowanej sieci telefonicznej. W przypadku problemów należy najpierw skontaktować się z dostawcą sprzętu. Deklaracja zgodności z sieciami Ten produkt jest przystosowany do współpracy z następującymi sieciami. Został sprawdzony pod względem zgodności z dodatkowymi wymaganiami zawartymi w normie EG Niemcy ATAAB AN005, AN006, AN007, AN009, AN010 i DE03, 04, 05, 08, 09, 12, 14, 17 Grecja ATAAB AN005, AN006 i GR01, 02, 03, 04 Portugalia ATAAB AN001, 005, 006, 007, 011 i P03, 04, 08, 10 Hiszpania ATAAB AN005, 007, 012 i ES01 Szwajcaria ATAAB AN002 Pozostałe kraje/regiony ATAAB AN003, 004 Każda sieć wymaga określonych ustawień przełączników oraz konfiguracji oprogramowania. Szczegółowe informacje zamieszczono w odpowiednich sekcjach w podręczniku użytkownika. Funkcja Hookflash (wywołanie rejestru o ściśle określonym czasie) jest przedmiotem oddzielnego krajowego zatwierdzenia. Nie została ona sprawdzona pod względem zgodności z krajowymi przepisami i nie można zagwarantować prawidłowego działania tej funkcji w określonych sieciach krajowych. Podręcznik użytkownika v

6 Następujące informacje dotyczą tylko krajów członkowskich UE Symbol oznacza, że produkt nie może być traktowany jak inne odpady gospodarstwa domowego. Należy likwidować zużyty produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby uniknąć zagrożenia środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu tego produktu można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy, w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych albo w sklepie, w którym produkt został zakupiony. Ten symbol nie zawsze jest umieszczany na urządzeniu, zależnie od kraju i regionu, w którym dokonano zakupu. Program ENERGY STAR Komputer może być zgodny z programem ENERGY STAR. Zakupiony model jest zgodny z programem, jest na nim umieszczone logo ENERGY STAR i obowiązują następujące informacje. Firma TOSHIBA jest partnerem programu ENERGY STAR Agencji Ochrony Środowiska (EPA) i zaprojektowała ten komputer zgodnie z najnowszymi zaleceniami programu ENERGY STAR dotyczącymi efektywności. Komputer jest dostarczany z opcjami zarządzania energią skonfigurowanymi w sposób zapewniający najbardziej stabilne środowisko operacyjne i optymalną wydajność systemu zarówno dla zasilania sieciowego, jak i akumulatorowego. Aby oszczędnie korzystać z energii, komputer jest przełączany do stanu wstrzymania, w którym system jest zamykany, a wyświetlacz jest wyłączany po 15 minutach braku aktywności w trybie zasilania sieciowego. Firma TOSHIBA zaleca uaktywnienie tej konfiguracji oraz innych funkcji oszczędzania energii, aby umożliwić najbardziej efektywne wykorzystanie energii przez komputer. Aby zakończyć stan wstrzymania, należy nacisnąć przycisk zasilania. Produkty oznaczone symbolem ENERGY STAR zapobiegają emisji gazów cieplarnianych, ponieważ są zgodne z restrykcyjnymi zaleceniami dotyczącymi efektywnego korzystania z energii, określonymi przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA) USA i Komisję Unii Europejskiej. Zgodnie z zapewnieniami Agencji Ochrony Środowiska (EPA) komputer zgodny z nowymi specyfikacjami ENERGY STAR zużywa od 20% do 50% mniej energii zależnie od zastosowania. Odwiedź witrynę lub aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu ENERGY STAR. vi Podręcznik użytkownika

7 Standardy napędów optycznych Komputer TOSHIBA L350/L350D jest dostarczany z preinstalowanym jednym z następujących napędów: DVD Super Multi (± R DL), DVD Super Multi (± R DL) z Label Flash lub HD DVD-ROM. W napędzie zastosowano system laserowy. Aby zapewnić prawidłowe korzystanie z tego produktu, należy dokładnie przeczytać i zachować ten podręcznik. Jeżeli konieczna będzie naprawa produktu, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Obsługa, regulacja lub użytkowanie produktu w sposób niezgodny z procedurami opisanymi w podręczniku może być przyczyną narażenia na niebezpieczne promieniowanie Aby uniknąć bezpośredniego narażenia na wiązkę laserową, nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Napęd posiada jedną z następujących etykiet: CLASS 1 LASER PRODUCT (PRODUKT LASEROWY KLASY 1) LASER KLASSE 1 LUOKAN 1 LASERLAITE APPAREIL A LASER DE CLASSE1 KLASS 1 LASER APPARAT Przed sprzedażą, laser klasy 1 uzyskuje certyfikat standardu US rozdział 21 Departamentu zdrowia (DHHS 21 CFR). W innych krajach, napęd posiada certyfikat zgodności z klasą 1 IEC825 i EN Podręcznik użytkownika vii

8 Ten komputer jest wyposażony w jeden z następujących napędów dysków optycznych: Producent Panasonic Hitachi Pioneer Toshiba Samsung Toshiba Typ DVD Super Multi (± R Double Layer) UJ-870B/UJ-870F DVD Super Multi (± R Double Layer) GSA-T40N/GSA-T40F DVD Super Multi (± R Double Layer) DVR-KD08TBM/DVR-KD08TBF DVD Super Multi (± R Double Layer) TS-L632H/TS-L632P HD DVD ROM SD-L802B Ważna uwaga Dzieła chronione prawem autorskim obejmują m.in. muzykę, klipy wideo, programy komputerowe i bazy danych. Bez wyraźnego upoważnienia zgodnie z odpowiednim prawem autorskim, dziel tych nie można kopiować, zmieniać, przekazywać, przesyłać ani dysponować nimi w inny sposób bez zgody właściciela praw autorskich. Należy pamiętać, ze nieupoważnione kopiowanie, zmienianie, przekazywanie, przesyłanie lub dysponowanie nimi może być przyczyna roszczeń odszkodowawczych oraz grzywny. Unikaj korzystania z telefonu (z wyjątkiem telefonu bezprzewodowego) podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. Należy uwzględnić nieznaczne ryzyko porażenia przez wyładowania atmosferyczne. Nie korzystaj z telefonu w celu zgłoszenia ulatniania się gazu w bezpośredniej bliskości usterki. Używaj tylko przewodu zasilającego zalecanego w tym podręczniku. Należy stosować tylko akumulatory zalecane przez producenta lub ich odpowiedniki. Akumulatory należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta. Należy stosować wyłącznie akumulator dostarczany z komputerem lub akumulator opcjonalny. Korzystanie z niewłaściwego akumulatora może spowodować uszkodzenie komputera. Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w takich okolicznościach. viii Podręcznik użytkownika

9 Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Spis treści Wstęp Informacje ogólne Wprowadzenie Lista kontrolna wyposażenia Funkcje Dodatkowe funkcje TOSHIBA Value Added Package Programy narzędziowe i aplikacje Wyposażenie dodatkowe Przewodnik po systemie Widok komputera z przodu po zamknięciu panelu wyświetlacza Lewa strona Prawa strona Tylny panel obudowy komputera Dolny panel obudowy komputera Widok komputera z przodu po otwarciu panelu wyświetlacza Przyciski funkcyjne Wskaźniki systemowe Wskaźniki klawiatury Napędy dysków optycznych Zasilacz sieciowy Wprowadzenie Podłączanie zasilacza sieciowego Otwieranie panelu wyświetlacza Włączanie zasilania Uruchamianie komputera po raz pierwszy Wyłączanie zasilania Podręcznik użytkownika ix

10 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Ponowne uruchamianie komputera Opcje odzyskiwania systemu Przywracanie preinstalowanego oprogramowania Podstawowe funkcje produktu Korzystanie z płytki dotykowej Korzystanie z napędów dysków optycznych Odtwarzanie dysków HD DVD przy użyciu programu TOSHIBA HD DVD PLAYER (preinstalowany w przypadku niektórych modeli) Korzystanie z programu TOSHIBA HD DVD PLAYER Odtwarzanie dysków HD DVD przy użyciu komputera Zapis na dyskach CD/DVD w napędzie DVD Super Multi (± R DL)/HD DVD-ROM Ważna uwaga (napęd DVD Super Multi (± R DL)/HD DVD-ROM) TOSHIBA Disc Creator Wideo Obchodzenie się z dyskami Korzystanie z kamery internetowej Modem Łączność bezprzewodowa LAN (sieć lokalna) Czyszczenie komputera Przenoszenie komputera Rozpraszanie ciepła Klawiatura Klawisze standardowe w układzie maszyny do pisania Klawisze funkcyjne: F1... F Klawisze programowalne (kombinacje z klawiszem Fn) Klawisze specjalne systemu Windows Generowanie znaków ASCII Zasilanie komputera Warunki zasilania Wskaźniki zasilania Typy akumulatorów Akumulator zegara czasu rzeczywistego Obchodzenie się z akumulatorem Wymiana zestawu akumulatorowego Uruchamiane komputera przy użyciu hasła Tryby zasilania x Podręcznik użytkownika

11 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 9 Rozdział 10 Załącznik A Załącznik B Załącznik C Załącznik D Załącznik E Program HW Setup i zabezpieczanie hasłem HW Setup Urządzenia opcjonalne Karta ExpressCard Uniwersalne gniazdo karty pamięci Rozszerzenie pamięci Dodatkowy akumulator (6 ogniw i 9 ogniw) Dodatkowy zasilacz Zestaw napędu dyskietek USB Monitor zewnętrzny HDMI Blokada zabezpieczająca Rozwiązywanie problemów Proces rozwiązywania problemów Lista kontrolna sprzętu i systemu Pomoc techniczna firmy Toshiba Zastrzeżenia Specyfikacje Sterownik i tryby ekranu Bezprzewodowa sieć LAN Kabel i gniazda zasilające Jeżeli komputer zostanie skradziony Glosariusz Indeks Podręcznik użytkownika xi

12 xii Podręcznik użytkownika

13 Wstęp Gratulujemy zakupu komputera TOSHIBA L350/L350D. Ten lekki, o dużej mocy komputer przenośny został zaprojektowany, aby zapewnić lata niezawodnej i wydajnej pracy. W tym podręczniku omówiono procedury konfiguracji i przygotowania do użytkowania komputera TOSHIBA L350/L350D. Zamieszczono w nim również szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji, podstawowych operacji, prawidłowej eksploatacji sprzętu, korzystania z urządzeń opcjonalnych oraz rozwiązywania problemów. Początkujący użytkownicy komputerów stacjonarnych lub przenośnych powinni najpierw dokładnie przeczytać rozdziały Wprowadzenie i Przewodnik po systemie, aby zapoznać się z funkcjami, elementami i akcesoriami komputera. Następnie należy przeczytać rozdział Wprowadzenie, zawierający instrukcje krok po kroku dotyczące konfigurowania ustawień komputera. Doświadczeni użytkownicy komputerów powinni przeczytać niniejszą przedmowę w celu zaznajomienia się z układem podręcznika oraz pokrótce zapoznać się z jego treścią. Należy również przeczytać sekcję Dodatkowe funkcje w rozdziale Wstęp, aby dowiedzieć się więcej na temat nietypowych lub unikaowych funkcji komputera, oraz dokładnie przeczytać rozdział Program HW Setup i zabezpieczanie hasłem, Jeżeli planowana jest instalacja karty /ExpressCards lub podłączanie urządzeń zewnętrznych takich jak drukarka, należy przeczytać rozdział 8 Urządzenia opcjonalne. Zawartość podręcznika Podręcznik użytkownika składa się z następujących rozdziałów, dodatków, glosariusza oraz indeksu. W rozdziale 1 Wprowadzenie omowiono budowę, funkcje i akcesoria komputera. W rozdziale 2 Przewodnik po systemie opisano elementy komputera i w zwięzły sposób wyjaśniono ich funkcjonowanie. Rozdział 3 Wprowadzenie zawiera podstawowe informacje potrzebne do rozpoczęcia korzystania z komputera. Podręcznik użytkownika xiii

14 Rozdział 4 Podstawowe funkcje produktu zawiera porady dotyczące prawidłowego obchodzenia się z komputerem oraz korzystania z płytki dotykowej, napędu nośników optycznych, zewnętrznego napędu dyskietek, bezprzewodowej sieci LAN, sieci LAN, regulatorów audio/wideo i modemu wewnętrznego. W rozdziale 5 Klawiatura opisano specjalne funkcje klawiatury, takie jak mapowanie i klawisze dostępu. W rozdziale 6 Zasilanie komputera przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące źródeł zasilania komputera i trybów oszczędzania akumulatora. Rozdział 7 Program HW Setup i zabezpieczanie hasłem zawiera opis procedur konfigurowania komputera przy użyciu programu HW Setup. Zawiera również informacje na temat 1sposobu definiowania hasła2. W rozdziale 8 Urządzenia opcjonalne opisano dostępne wyposażenie opcjonalne. Rozdział 9 Rozwiązywanie problemów zawiera użyteczne informacje dotyczące sposobu wykonywania niektórych testów diagnostycznych oraz postępowania w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania komputera. Rozdział 10 Zastrzeżenia zawiera uwagi prawne dotyczące komputera. Załączniki zawierają dane techniczne komputera. Glosariusz definiuje ogólne pojęcia z zakresu terminologii komputerowej, zawiera także listę użytych w tekście akronimów. Indeks ułatwia szybkie odnalezienie potrzebnych informacji w podręczniku. Stosowane konwencje Przy opisywaniu, określaniu oraz wskazywaniu terminów i procedur zastosowano w podręczniku następujące konwencje. Skróty Po terminie pojawiającym się w tekście po raz pierwszy i zawsze wówczas, gdy jest to konieczne dla zapewnienia czytelności tekstu, w nawiasie podawany jest skrót. Na przykład: Read Only Memory (ROM). Skróty znajdują się również w Glosariusz. Ikony/symbole Ikony/symbole służą do oznaczania portów, elementów regulacyjnych oraz innych elementów komputera. Są również stosowane na panelu wskaźników w celu określenia elementów, których dotyczą przedstawiane informacje. Klawisze Symbole klawiszy stosowane w tekście podręcznika służą do opisu wykonywanych operacji. Zostały one przedstawione w sposób, w jaki są widoczne na klawiaturze, oraz wyróżnione specjalną czcionką. Na przykład ENTER oznacza klawisz ENTER. xiv Podręcznik użytkownika

15 Korzystanie z klawiszy Niektóre operacje wymagają jednoczesnego użycia dwóch lub więcej klawiszy. Operacje takie zostały oznaczone symbolami klawiszy oddzielonymi znakiem plus (+). Na przykład CTRL + C oznacza, że należy równocześnie nacisnąć klawisz CTRL i klawisz C. W przypadku trzech klawiszy należy przytrzymać dwa pierwsze i nacisnąć trzeci ABC Jeżeli procedura wymaga operacji np. kliknięcia ikony lub wpisania tekstu, nazwa ikony lub wpisywany tekst są przedstawione czcionką widoczną po lewej stronie. Wyświetlacz ABC Tytuły okienek, ikon, tekst wyświetlany przez komputer przedstawiono czcionką widoczną po lewej. Komunikaty Celem komunikatów używanych w podręczniku jest zwrócenie uwagi użytkownika na ważne informacje. Każdy rodzaj komunikatu jest oznaczony w sposób przedstawiony poniżej. Ostrzeżenie! Ostrzeżenie informuje użytkownika, że korzystanie ze sprzętu w niewłaściwy sposób lub postępowanie niezgodne z przedstawionymi instrukcjami może spowodować utratę danych lub uszkodzenie komputera. Uwaga. Uwaga zawiera wskazówkę lub poradę ułatwiającą optymalne korzystanie z wyposażenia. Terminologia Ten termin jest definiowany w tym dokumencie w następujący sposób: Start Określenie Start dotyczy przycisku systemu Microsoft Windows Vista. Podręcznik użytkownika xv

16 xvi Podręcznik użytkownika

17 Informacje ogólne Komputery TOSHIBA zaprojektowano w sposób zapewniający maksimum bezpieczeństwa, minimum zmęczenia podczas pracy oraz całkowitą zgodność z wymaganiami określonymi dla komputerów przenośnych. Aby jednak ograniczyć do minimum ryzyko zranienia użytkownika lub uszkodzenia komputera, należy uwzględnić określone zalecenia. Należy zapoznać się przedstawionymi poniżej ogólnymi zaleceniami dotyczącymi pracy z komputerem, zwracając równocześnie uwagę na zawarte w tekście ostrzeżenia. Tworzenie wygodnego środowiska pracy z komputerem Nadwerężenia Umieść komputer na płaskiej powierzchni, wystarczająco dużej, aby zmieścił się komputer i wszelkie inne urządzenia, których potrzebujesz, np. drukarka. Zostaw wystarczająco dużo miejsca wokół komputera i sprzętu, aby zapewnić odpowiednią wentylację. W przeciwnym wypadku może nastąpić przegrzanie tych elementów. Aby zapewnić odpowiednie warunki pracy komputera, zabezpiecz miejsce pracy przed następującymi czynnikami: Kurz, wilgoć i bezpośrednie światło słoneczne. Sprzęt, który generuje silne pole elektromagnetyczne, taki jak głośniki (inne niż głośniki podłączone do komputera) lub telefon głośnomówiący. Gwałtowne zmiany temperatury lub wilgotności oraz źródła zmian temperatury, takie jak wyloty urządzeń klimatyzacyjnych lub grzewczych. Ekstremalne gorąco, zimno lub wilgotność. Ciecze i żrące chemikalia. Należy uważnie przeczytać Podręcznik bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera. Zamieszczono w nim informacje dotyczące zapobiegania zmęczeniu i drętwieniu rąk na skutek długotrwałego korzystania z klawiatury. Podręcznik użytkownika xvii

18 Oparzenia Należy unikać długotrwałego kontaktu fizycznego z komputerem. Jeżeli komputer pozostaje włączony przez dłuższy czas, powierzchnia obudowy może ulec nagrzaniu. Chociaż temperatura sprawdzana dotykowo może nie wydawać się wysoka, to jednak długotrwały kontakt fizyczny z komputerem (np. trzymanym na kolanach) może spowodować powstanie na skórze lekkiego oparzenia. W przypadku długotrwałego korzystania z komputera zaleca się również unikanie kontaktu z metalową płytką portów interfejsu, która także może się silnie nagrzewać. Obudowa zasilacza sieciowego może nagrzewać się podczas pracy, jednak jest to zjawisko naturalne i nie świadczy o nieprawidłowym funkcjonowaniu. W razie konieczności transportu zasilacza należy go wyłączyć i poczekać aż ostygnie. Nie należy umieszczać zasilacza sieciowego na powierzchniach wrażliwych na wysoką temperaturę, ponieważ mogą ulec zniszczeniu. Uszkodzenia spowodowane naciskiem lub uderzeniem Należy chronić komputer przed nadmiernym naciskiem lub udarami mechanicznymi, które mogą być przyczyną uszkodzenia wyposażenia lub nieprawidłowego funkcjonowania komputera. Przegrzewanie karty ExpressCard Niektóre karty ExpressCard mogą nagrzewać się podczas użytkowania przez dłuższy czas, a wyższa temperatura może być przyczyną błędów lub niestabilności danego urządzenia. Należy również zachować ostrożność podczas wyjmowania karty /ExpressCard, która była używana przez dłuższy czas. Telefony komórkowe Korzystanie z telefonów komórkowych może powodować zakłócenia dźwięku w komputerze. Nie wpływa to na funkcjonowanie komputera, jednak zaleca się zachowanie odległości min. 30 cm między komputerem i używanym telefonem komórkowym. Podręcznik bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera Wszystkie ważne informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego korzystania z komputera zamieszczono w Podręczniku bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera, dostarczonym razem z komputerem. Należy uważnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem korzystania z komputera. xviii Podręcznik użytkownika

19 Rozdział 1 Wprowadzenie Rozdział ten zawiera listę kontrolną wyposażenia oraz opis specjalnych funkcji, opcji i akcesoriów. Niektóre funkcje opisane w podręczniku mogą działać nieprawidłowo, jeżeli używany jest inny system operacyjny niż zainstalowany fabrycznie przez firmę TOSHIBA. Lista kontrolna wyposażenia Sprzęt Ostrożnie rozpakuj komputer. Zachowaj opakowanie w celu ponownego wykorzystania w przyszłości. Sprawdź, czy posiadasz wszystkie następujące elementy: Osobisty komputer przenośny TOSHIBA L350/L350D Uniwersalny zasilacz sieciowy oraz przewód zasilający. Podręcznik użytkownika 1-1

20 Funkcje Oprogramowanie Microsoft Windows Vista Na komputerze zostało wstępnie zainstalowane następujące oprogramowanie: Microsoft Windows Vista Ulead DVD MovieFactory for TOSHIBA TOSHIBA DVD PLAYER (preinstalowany w przypadku niektórych modeli) TOSHIBA HD DVD PLAYER (preinstalowany w przypadku modeli z napędem HD DVD-ROM) TOSHIBA Value Added Package TOSHIBA Face Recognition (preinstalowany w przypadku niektórych modeli) TOSHIBA Assist TOSHIBA HW Setup Utility TOSHIBA ConfigFree TOSHIBA Disc Creator Podręcznik online Dokumentacja Podręcznik użytkownika komputera TOSHIBA L350/L350D Podręcznik Szybkie wprowadzenie komputera TOSHIBA L350/L350D Podręcznik bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera Informacje dotyczące gwarancji Jeżeli brakuje jakiegokolwiek elementu lub jest on uszkodzony, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. Procesor Konfiguracja komputera: Wbudowane Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji zakupionego modelu, odwiedź regionalną witrynę sieci Web. 1-2 Podręcznik użytkownika

21 Pamięć Gniazda Pamięć RAM wideo W dwóch gniazdach można instalować moduły pamięci PC MB, 1024MB lub 2048MB. Maksymalna ilość pamięci systemowej jest zależna od zakupionego modelu. Moduł pamięci PC działa jak moduł PC mikroukładu GL960 Express. W zależności od zakupionego modelu. Mikroukład Mobile Intel GM965 Express: Mikroukład Mobile Intel GL960 Express Chipset: Pamięć RAM wideo jest wydzielana z pamięci głównej zgodnie z technologią Dynamic Video Memory Technology. Model ATI Radeon X1250: Pamięć RAM wideo jest wydzielana z pamięci głównej zgodnie z technologią ATI HyperMemory. Jeżeli komputer jest skonfigurowany z dwoma modułami pamięci 2GB, może być wyświetlana ilość pamięci około 3GB (zależnie od specyfikacji sprzętu komputera). Jest to prawidłowe, ponieważ system operacyjny zazwyczaj wyświetla dostępną ilość pamięci zamiast fizycznej pamięci (RAM) zainstalowanej w komputerze. Różne składniki systemu (takie jak procesory graficzne kart wideo i urządzenia PCI np. bezprzewodowa sieć LAN) wymagają oddzielnego miejsca w pamęci. 32-bitowy system operacyjny nie może adresować więcej niż 4GB pamięci, dlatego zasoby tych systemów nakładają się na pamięć fizyczną. Na skutek tego ograniczenia technicznego nakładająca się pamięć nie jest dostępna dla systemu operacyjnego. Niektóre narzędzia mogą wyświetlać rzeczywistą ilość pamięci fizycznej zainstalowanej w komputerze, jednak dla systemu operacyjnego wciąż dostępnych będzie tylko 3GB. Podręcznik użytkownika 1-3

22 Dyski Dysk twardy (HDD) Komputer jest wyposażony w jeden z następujących dysków twardych. Występuje w następujących rozmiarach: 80GB 120GB 160GB 200 GB 250 GB 300GB 320GB 400GB 500 GB Aby uzyskać więcej informacji na temat zastrzeżenia dotyczącego pojemności dysku twardego, zobacz sekcję Zastrzeżenia w rozdziale Podręcznik użytkownika

23 Napęd DVD Super Multi (± R DL) Niektóre modele są wyposażone w pełnowymiarowy moduł napędu DVD Super Multi (± R DL) umożliwiający zapisywanie danych na dyskach CD/DVD przystosowanych do wielokrotnego zapisu oraz korzystanie z dysków CD/DVD bez adaptora. Napęd odczytuje dyski DVD-ROM z prędkością maks. 8x i dyski CD-ROM z prędkością maks. 24x. Napęd zapisuje dyski CD-R z prędkością maks. 24x, dyski CD-RW z prędkością maks. 16x, dyski DVD-R z prędkością maks. 8x, dyski DVD-RW zprędkością maks. 6x, dyski DVD-RAM z prędkością maks. 5x, dyski DVD+R z prędkością maks. 8x, dyski DVD+RW z prędkością maks. 8x, dyski DVD+R DL z prędkością maks. 4x i dyski DVD-R DL z prędkością maks. 4x. Ten napęd obsługuje następujące formaty: DVD-ROM DVD-Video DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW DVD-RAM DVD+R DL DVD-R DL CD-DA CD-Text CD-ROM Mode 1, Mode 2 CD-ROM XA Mode 2 (Form1, Form2) CD-G (tylko Audio CD) Photo CD (jednosesyjne/wielosesyjne) Enhanced CD (CD-EXTRA) Addressing Method 2 Podręcznik użytkownika 1-5

24 Napęd HD DVD-ROM Niektóre modele wyposażono w pełnowymiarowy moduł napędu HD DVD-ROM umożliwiający korzystanie z dysków CD/DVD/HD DVD bez adaptora. Napęd odczytuje dyski DVD-ROM zprędkością maks. 8x, dyski CD-ROM zprędkością maks. 24x i dyski HD DVD zprędkością maks. 1x. Napęd zapisuje dyski CD-R z prędkością maks. 16x, dyski CD-RW zprędkością maks. 10x, dyski DVD-R i DVD+R zprędkością maks. 4x, dyski DVD-RW i DVD+RW z prędkością maks. 4x, dyski DVD-R DL z prędkością maks. 2x, dyski DVD+R DL zprędkością maks. 2,4x i dyski DVD-RAM zprędkością maks. 3x. Ten napęd obsługuje następujące formaty: CD-R CD-RW CD-DA CD-Text CD-ROM Mode 1, Mode 2 CD-ROM XA Mode 2 (Form1, Form2) Photo CD (jednosesyjne/wielosesyjne) Enhanced CD (CD-EXTRA) Addressing Method 2 DVD-ROM DVD-Video DVD-R DVD-R DL DVD-RW DVD+R DVD+R DL DVD+RW DVD-RAM HD DVD-ROM 1-6 Podręcznik użytkownika

25 Klawiatura Wbudowane 104 lub 105 klawiszy, zgodna z rozszerzoną klawiaturą IBM, oraz klawisze i. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz rozdział 5 Klawiatura. Urządzenie wskazujące Wbudowane Płytka dotykowa z przyciskami sterującymi na podpórce pod dłonie umożliwia sterowanie wskaźnikiem na ekranie. Zasilanie Akumulator Akumulator zegara czasu rzeczywistego (RTC) Zasilacz sieciowy Komputer jest zasilany przy użyciu pojedynczego akumulatora litowo-jonowego. Wewnętrzny akumulator RTC zapewnia zasilanie zegara czasu rzeczywistego i kalendarza. Uniwersalny zasilacz sieciowy zasila system i ładuje akumulatory, gdy są one wyczerpane. Zasilacz jest dostarczany z odłączalnym kablem sieciowym. Dzięki uniwersalnej konstrukcji zasilacz może korzystać z sieci zasilającej o napięciu od 100V do 240V. Porty Słuchawka mikrofon Monitor zewnętrzny Magistrala USB (USB 2.0) HDMI (opcjonalne) Umożliwia podłączenie słuchawek stereo. Umożliwia podłączenie mikrofonu. Analogowy port VGA, 15 końcówek. Trzy porty USB umożliwiają łańcuchowe podłączenie do komputera kilku urządzeń wyposażonych w złącze USB. To złącze HDMI umożliwia podłączenie monitora zewnętrznego/urządzeń audio. (dostarczany z niektórymi modelami). Podręcznik użytkownika 1-7

26 Gniazda Uniwersalne gniazdo karty pamięci (opcjonalne) Gniazdo karty ExpressCard To gniazdo ułatwia transfer danych z urządzeń takich jak cyfrowe aparaty fotograficzne lub osobiste organizatory cyfrowe (PDA), używających kart pamięci flash (SD/SDHC/MS/ MS Pro/MMC). (dostarczany z niektórymi modelami). W gnieździe kart ExpressCard można zainstalować kartę ExpressCard /34 lub Expres Card /54 w celu rozszerzenia zestawu funkcji komputera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz rozdział 8 Urządzenia opcjonalne. Multimedia Kamera internetowa (opcjonalna) System dźwiękowy Korzystając z tej zintegrowanej kamery internetowej, można nagrywać/przesyłać obrazy nieruchome lub wideo (dostępne w niektórych modelach). System dźwiękowy zgodny z systemem Windows Sound System oferuje głośnik wewnętrzny oraz złącza zewnętrznego mikrofonu i słuchawek. Ma on również pokrętło sterowania głośnością. Komunikacja LAN (sieć lokalna) Bezprzewodowa sieć LAN Komputer jest wyposażony w kartę sieci LAN obsługującą sieć Ethernet LAN (10Mb/s, 10BASE-T) lub Fast Ethernet LAN (100Mb/s, 100BASE-TX). Na niektórych rynkach modem jest instalowany fabrycznie jako urządzenie standardowe. Bezprzewodowa sieć LAN współpracuje z innymi systemami sieci LAN opartymi na technologii radiowej Direct Sequence Spread Spectrum/ Orthogonal Frequency Division Multiplexing zgodnej ze standardem IEEE (wersja A, B, G lub wersja robocza N). Przełączanie między wieloma kanałami. (dostarczany z niektórymi modelami). 1-8 Podręcznik użytkownika

27 Modem Przełącznik komunikacji bezprzewodowej Niektóre modele są wyposażone we wbudowany modem. Zintegrowany modem umożliwia wysyłanie i odbieranie danych i faksów zgodnie ze standardami V.90 (V.92) i jest wyposażony w złącze modemu służące do podłączania linii telefonicznej. Standardy V.90 i V.92 są obsługiwane tylko w przypadku modeli dostarczanych na rynki USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Australii. W pozostałych regionach obsługiwany jest tylko standard V.90. Należy również zauważyć, że szybkość transmisji danych i faksów jest zależna od stanu analogowej linii telefonicznej. (dostarczany z niektórymi modelami). Ten przełącznik umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji transmisji dla bezprzewodowych urządzeń radiowych (bezprzewodowa sieć LAN). (dostarczany z niektórymi modelami). Bezpieczeństwo Gniazdo blokady zabezpieczającej Służy do podłączenia blokady zabezpieczającej w celu przymocowania komputera do biurka lub innego dużego obiektu. Oprogramowanie System operacyjny Programy narzędziowe firmy TOSHIBA Funkcja Plug and Play Dostępny jest system Microsoft Windows Vista. Zobacz sekcję dotyczącą preinstalacji Oprogramowanie na początku tego rozdziału. Aby zapewnić wygodę użytkowania komputera, zainstalowano wiele programów narzędziowych i sterowników. Zobacz sekcję Programy narzędziowe i aplikacje w tym rozdziale. Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego do komputera lub zainstalowaniu podzespołu, funkcja Plug and Play umożliwia rozpoznanie połączenia przez system i automatyczne przeprowadzenie niezbędnej konfiguracji. Podręcznik użytkownika 1-9

28 Dodatkowe funkcje Następujące funkcje są dostępne wyłącznie w przypadku komputerów firmy TOSHIBA lub są funkcjami zaawansowanymi ułatwiającymi obsługę komputera. Aby uzyskać dostęp do okna Opcje zasilania, kliknij Start -> Panel sterowania -> System i konserwacja -> Opcje zasilania. Klawisze dostępu Automatyczne wyłączanie zasilania wyświetlacza Automatyczne wyłączanie dysku twardego Automatyczne przełączanie do stanu wstrzymania/ hibernacji Hasło włączania zasilania Funkcja natychmiastowego zabezpieczenia Kombinacje klawiszy umożliwiają użytkownikowi szybką modyfikację ustawień systemu bezpośrednio przy użyciu klawiatury, bez konieczności uruchamiania programu konfiguracji systemu. Ta funkcja powoduje automatyczne wyłączenie wbudowanego wyświetlacza, jeżeli w czasie określonym przez użytkownika nie został naciśnięty żaden klawisz. Zasilanie jest przywracane po wciśnięciu dowolnego klawisza. To ustawienie można skonfigurować w oknie Opcje zasilania. Automatycznie wyłącza zasilanie dysku twardego, jeśli w czasie określonym przez użytkownika dysk ten nie jest używany. Zasilanie jest włączane ponownie w momencie zapisu lub odczytu danych zapisanych na dysku. To ustawienie można skonfigurować w oknie Opcje zasilania. Ta funkcja powoduje automatyczne przełączenie systemu do stanu wstrzymania lub hibernacji, jeżeli przez określony czas nie pojawił się żaden sygnał na wejściu i nie korzystano ze sprzętu. To ustawienie można skonfigurować w oknie Opcje zasilania. Dostępne są dwa poziomy zabezpieczenia hasłem: administratora i użytkownika, które zapobiegają nieuprawnionemu dostępowi do komputera. Klawisz skrótu wygasza natychmiast ekran i unieruchamia komputer, zapewniając ochronę danych Podręcznik użytkownika

29 Funkcja inteligentnego zasilania Tryb oszczędzania akumulatora Włączanie/ wyłączanie zasilania przy użyciu pokrywy komputera Funkcja automatycznej hibernacji systemu przy niskim poziomie naładowania akumulatora Rozpraszanie ciepła Mikroprocesor funkcji inteligentnego zasilania komputera kontroluje poziom naładowania akumulatora i oblicza jego pozostałą pojemność. Chroni on również podzespoły elektroniczne przed pracą w niestandardowych warunkach, takich jak przepięcia powodowane przez zasilacz. To ustawienie można skonfigurować w oknie Opcje zasilania. Ta funkcja umożliwia konfigurowanie komputera do oszczędnego korzystania z akumulatora. To ustawienie można skonfigurować w oknie Opcje zasilania. Funkcja ta wyłącza zasilanie komputera w momencie zamknięcia panelu wyświetlacza i włącza je po otwarciu komputera. To ustawienie można skonfigurować w oknie Opcje zasilania. Gdy poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, aby kontynuować pracę, system jest automatycznie przełączany do stanu hibernacji, a następnie jest wyłączany. To ustawienie można skonfigurować w oknie Opcje zasilania. Procesor jest wyposażony w wewnętrzny czujnik temperatury chroniący przed przegrzaniem. Jeżeli wewnętrzna temperatura komputera podniesie się do określonego poziomu, następuje włączenie wentylatora lub spowolnienie szybkości przetwarzania. To ustawienie można skonfigurować w oknie Opcje zasilania. Maksymalna wydajność Optymalizacja wykorzystania akumulatora Najpierw jest włączany wentylator, a następnie, w razie potrzeby, jest obniżana szybkość przetwarzania procesora. Najpierw jest obniżana szybkość przetwarzania procesora, a następnie, w razie potrzeby, jest włączany wentylator. Podręcznik użytkownika 1-11

30 Hibernacja Stan wstrzymania Ta funkcja pozwala na wyłączenie zasilania bez konieczności zamykania programów. Zawartość pamięci jest zapisywana na dysku twardym, a po włączeniu zasilania komputera można kontynuować pracę. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz sekcję Wyłączanie zasilania w rozdziale 3 Wprowadzenie. Jeżeli trzeba przerwać pracę, można wyłączyć zasilanie bez konieczności zamykania programów. Dane są zachowywane w głównej pamięci komputera. Po włączeniu zasilania można kontynuować pracę od miejsca, w którym została przerwana. TOSHIBA Value Added Package W tej sekcji opisano funkcje TOSHIBA Component preinstalowane na komputerze. TOSHIBA Power Option TOSHIBA Button Support TOSHIBA Zooming Utility TOSHIBA PC Diagnostic Tool TOSHIBA Flash Cards W programie TOSHIBA Power Option uwzględniono różne funkcje związane z zarządzaniem energią. Ten program kontroluje funkcje następujących przycisków komputera. Przycisk wyciszenia Przycisk CD/DVD/HD DVD Istnieje możliwość zmiany aplikacji uruchamianych przy użyciu przycisków. Ten program narzędziowy umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru ikony na pulpicie systemu Windows lub współczynnika powiększenia związanego z obsługiwanymi aplikacjami. Program TOSHIBA PC Diagnostic Tool wyświetla podstawowe informacje związane z konfiguracją komputera i umożliwia testowanie niektórych wbudowanych urządzeń komputera. Ten program narzędziowy obsługuje następujące funkcje. Klawisze dostępu Program wywołujący aplikacje Toshiba 1-12 Podręcznik użytkownika

31 Podczas uruchamiania lub wznawiania działania komputera program TOSHIBA Flash Cards może zostać udostępniony z pewnym opóźnieniem i może być wyświetlany kilka razy przed całkowitym uaktywnieniem. Z klawiszy dostępu można korzystać po całkowitym uaktywnieniu programu TOSHIBA Flash Cards. Jeżeli system jest zajęty i wyświetlany jest komunikat Not Responding (Brak odpowiedzi), należy poczekać na całkowite uaktywnienie programu TOSHIBA Flash Cards przed kontynuowaniem korzystania z tego programu i klawiszy. TOSHIBA Accessibility Program TOSHIBA Accessibility umożliwia użytkownikom niepełnosprawnym korzystanie z klawiszy dostępu TOSHIBA. Ten program umożliwia skonfigurowanie klawisza FN jako klawisza stałego, który można nacisnąć jeden raz i zwolnić, a następnie nacisnąć klawisz F numer, aby uzyskać dostęp do określonej funkcji. Klawisz FN pozostaje aktywny do chwili, kiedy zostanie naciśnięty inny klawisz. Programy narzędziowe i aplikacje W tej sekcji rozdziału omówiono preinstalowane programy narzędziowe i sposób ich uruchamiania. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręcznikach programów online, plikach Pomocy i plikach readme.txt. TOSHIBA Assist HW Setup Utility TOSHIBA DVD PLAYER TOSHIBA HD DVD PLAYER Program TOSHIBA Assist to graficzny interfejs użytkownika ułatwiający dostęp do pomocy i usług. Aby uruchomić ten program, kliknij przycisk Start na pulpicie systemu Windows, wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie TOSHIBA, kliknij polecenie Utilities (Programy narzędziowe) i kliknij ikonę HWSetup. To oprogramowanie umożliwia odtwarzanie dysków DVD Video. (To oprogramowanie jest preinstalowane w modelach z napędem DVD Super Multi ± R DL.) To oprogramowanie umożliwia odtwarzanie dysków HD DVD Video i DVD Video. (To oprogramowanie jest preinstalowane w modelach z napędem dysków HD DVD-ROM.) Podręcznik użytkownika 1-13

32 TOSHIBA Disc Creator Ulead DVD MovieFactory for TOSHIBA TOSHIBA ConfigFree TOSHIBA Face Recognition Można nagrywać dyski CD/DVD w kilku formatach, w tym dyski CD audio, które można później odtwarzać na standardowym stereofonicznym odtwarzaczu CD, oraz dyski CD/DVD z danymi, służące do zapisu plików i folderów znajdujących się na dysku twardym. Tego oprogramowania można używać w przypadku modeli z napędami CD-RW/ DVD-ROM, DVD Super Multi (± R DL), HD DVD-ROM i HD DVD-RW. Program TOSHIBA Disc Creator można w następujący sposób uruchomić z paska menu. Start -> Wszystkie programy -> TOSHIBA -> CD&DVD Applications -> Disc Creator Umożliwia edytowanie cyfrowych filmów wideo i tworzenie dysków DVD-Video oraz obsługę funkcji Labelflash. ConfigFree to pakiet programów narzędziowych ułatwiających sterowanie urządzeniami komunikacyjnymi oraz połączeniami sieciowymi. ConfigFree umożliwia również identyfikację problemów z komunikacją i tworzenie profilów ułatwiających przełączanie ustawień skonfigurowanych dla lokalizacji lub sieci komunikacyjnych. Program ConfigFree można w następujący sposób uruchomić z paska menu. Start -> Wszystkie programy -> TOSHIBA -> ConfigFree Program TOSHIBA Face Recognition używa dostępnej biblioteki do weryfikacji danych związanych z opisem wyglądu twarzy użytkowników podczas logowania do systemu Windows. Jeżeli weryfikacja jest pomyślna, użytkownik zostanie automatycznie zalogowany do systemu Windows, dlatego może uniknąć konieczności wprowadzania hasła lub wykonywania podobnych czynności utrudniających logowanie Podręcznik użytkownika

33 Centrum mobilności w systemie Windows (Mobility Center) W tej sekcji omówiono Centrum mobilności w systemie Windows. Centrum mobilności jest programem narzędziowym umożliwiającym szybki dostęp do ustawień kilku komputerów przenośnych w pojedynczym oknie. System operacyjny domyślnie udostępnia maksymalnie osiem komponentów, a do Centrum mobilności w systemie Windows dodawane są dwa kolejne komponenty. Blokada komputera (Lock Computer): Ta funkcja umożliwia zablokowanie komputera bez wyłączania zasilania. Ta funkcja nie różni się od przycisku Zablokuj w dolnej części prawego okienka w menu Start. Pomoc TOSHIBA (TOSHIBA Assist): Ta funkcja umożliwia otwarcie programu TOSHIBA Assist, jeżeli został zainstalowany na danym komputerze. Wyposażenie dodatkowe Istnieje możliwość dodania do komputera wyposażenia dodatkowego, które pozwala na zwiększenie jego wydajności oraz wygody pracy. Dostępne są następujące opcje: Rozszerzenie pamięci Akumulator Dostępne są dwa gniazda umożliwiające instalację modułów pamięci 512MB, 1024MB lub 2048MB. Obsługiwane są moduły PC2-5300, 200 końcówek, SO-DIMM (miniaturowe podwójne moduły pamięci). Maksymalna ilość pamięci systemowej i szybkość jest zależna od zakupionego modelu. Moduł pamięci PC działa jak moduł PC mikroukładu GL960 Express. Dodatkowy akumulator z 6 ogniwami (PA3536U-1BRS/ PA3536U-1BAS) i 9 ogniwami (PA3537U-1BRS/ PA3537U-1BAS) można zakupić od dystrybutora produktów firmy TOSHIBA. Ten akumulator jest taki sam, jak dostarczany wraz z komputerem. Można go użyć jako akumulatora zapasowego lub zamiennego. Podręcznik użytkownika 1-15

34 Zasilacz sieciowy Napęd dyskietek USB Blokada zabezpieczająca W razie korzystania z komputera w różnych miejscach, korzystny może okazać się zakup dodatkowych zasilaczy sieciowych. Dzięki temu nie trzeba będzie nosić zasilacza ze sobą. Napęd obsługuje dyskietki o pojemności 1,44MB lub 720kB i jest podłączany do portu USB. W systemie Windows Vista nie można sformatować dyskietki o pojemności 720kB, jednak można odczytywać i zapisywać dyskietki, które zostały już sformatowane. Gniazdo umożliwiające podłączenie linki zabezpieczającej komputer przed kradzieżą Podręcznik użytkownika

35 Rozdział 2 Przewodnik po systemie W tym rozdziale opisano poszczególne składniki komputera. Należy się z nimi zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z komputera. Widok komputera z przodu po zamknięciu panelu wyświetlacza Poniższy rysunek przedstawia przód komputera z zamkniętym wyświetlaczem. Logo na panelu przednim ZATRZASK OBUDOWY Regulacja głośności Przełącznik komunikacji bezprzewodowej Uniwersalne gniazdo karty pamięci* Złącze słuchawek Złącze mikrofonu *Zależnie od zakupionego modelu Rysunek 2-1 Przód komputera z zamkniętą obudową Logo na panelu przednim Przełącznik komunikacji bezprzewodowej Logo na panelu przednim wskazuje serię, do której należy zakupiony komputer. Przesuń przełącznik w prawo (w kierunku tyłu komputera), aby włączyć połączenie bezprzewodowe. Przesuń przełącznik w lewo (w kierunku przodu komputera), aby wyłączyć funkcje komunikacji bezprzewodowej. Podręcznik użytkownika 2-1

36 Należy ustawiać przełącznik w położeniu Off (Wył) w samolotach pasażerskich i szpitalach. Sprawdź wskaźnik łączności bezprzewodowej. Wskaźnik przestaje migać po zakończeniu komunikacji bezprzewodowej. Uniwersalne gniazdo karty pamięci (opcjonalne) To gniazdo ułatwia przesyłanie danych z urządzeń, takich jak cyfrowe aparaty fotograficzne i PDA, korzystające z pamięci flash (SD/SDHC/MS/MS Pro/MMC; dostępne w niektórych modelach). Zatrzask wyświetlacza mikrofon Złącze Złącze słuchawek Regulacja głośności Zatrzask umożliwia zamknięcie panelu LCD. Aby otworzyć panel wyświetlacza, należy zwolnić zatrzask. Standardowe złącze mikrofonu 3,5mm umożliwiające podłączenie mikrofonu monofonicznego lub innego urządzenia audio. Standardowe złącze słuchawkowe 3,5mm umożliwia podłączenie słuchawek stereofonicznych (min. 16 omów) lub innego urządzenia wyjściowego audio. Podłączenie słuchawek powoduje automatyczne wyłączenie głośnika wewnętrznego. Regulacja służy do wyregulowania głośności systemu głośników i słuchawek. 2-2 Podręcznik użytkownika

37 Lewa strona Poniższy rysunek przedstawia lewy bok komputera. Szczelina wentylacyjna Złącze sieci LAN Gniazdo karty Express Port monitora zewnętrznego Porty USB Port wyjściowy HDMI* *Zależnie od zakupionego modelu Rysunek 2-2 Lewy panel obudowy komputera Port monitora zewnętrznego Ten port (15 końcówek) umożliwia podłączenie monitora zewnętrznego. Szczelina wentylacyjna Zapewnia przepływ powietrza do/z wentylatora. Nie należy zasłaniać otworów wentylatora. Należy także uważać, aby do otworów wentylacyjnych nie dostały się ciała obce. Szpilka lub podobny przedmiot może uszkodzić układy elektroniczne komputera. Port wyjściowy HDMI (opcjonalny) Złącze sieci LAN Do portu wyjściowego HDMI można podłączyć kabel HDMI typu A. Pojedynczy kabel HDMI umożliwia wysyłanie oraz odbieranie sygnałów wideo i audio oraz sygnałów sterujących.(dostępne w niektórych modelach.) To złącze umożliwia podłączenie do sieci LAN. Wbudowana karta obsługuje standardy Ethernet LAN (10 Mb/s, 10BASE-T) lub Fast Ethernet LAN (100 Mb/s, 100BASE-TX). Dostępne są dwa wskaźniki sieci LAN. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz rozdział 4 Podstawowe funkcje produktu. Podręcznik użytkownika 2-3

38 Porty uniwersalnej magistrali szeregowej (USB 2.0) Dwa porty uniwersalnej magistrali szeregowej są zgodne ze standardem USB 2.0, umożliwiającym 40 razy szybszy transfer danych niż standard USB 1.1. (Porty obsługują również USB 1.1.) Należy uważać, aby do złącz USB nie dostały się żadne przedmioty. Szpilka lub podobny przedmiot może uszkodzić układy elektroniczne komputera. Nie potwierdzono działania wszystkich funkcji wszystkich urządzeń korzystających z USB. Niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo. Gniazdo karty ExpressCard Na lewym panelu obudowy komputera znajduje się gniazdo karty ExpressCard, w którym można zainstalować dodatkową kartę ExpressCard.(dostarczany z niektórymi modelami). Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do gniazda kart ExpressCard. Szpilka lub podobny przedmiot może uszkodzić układy elektroniczne komputera. 2-4 Podręcznik użytkownika

39 Prawa strona Poniższy rysunek przedstawia prawy bok komputera. Gniazdo blokady zabezpieczającej Port USB Napęd dysków optycznych DC IN 19V Rysunek 2-3 Prawy panel obudowy komputera Port uniwersalnej magistrali szeregowej (USB 2.0) Dwa porty uniwersalnej magistrali szeregowej są zgodne ze standardem USB 2.0, umożliwiającym 40 razy szybszy transfer niż standard USB 1.1. (Port obsługuje również USB 1.1.) Należy uważać, aby do złącz USB nie dostały się żadne przedmioty. Szpilka lub podobny przedmiot może uszkodzić układy elektroniczne komputera. Nie potwierdzono działania wszystkich funkcji wszystkich urządzeń korzystających z USB. Niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo. Napęd dysków optycznych DC IN 19V Gniazdo blokady zabezpieczającej Niektóre modele są wyposażene w napęd DVD Super Multi lub HD DVD-ROM. Do tego złącza jest podłączany zasilacz sieciowy. Należy korzystać tylko z zasilacza sieciowego dostarczonego razem z komputerem. Korzystanie z nieodpowiedniego zasilacza może być przyczyną uszkodzenia komputera. Do tego gniazda można przymocować linkę zabezpieczającą. Opcjonalna linka zabezpieczająca pozwala przymocować komputer do biurka lub innego dużego przedmiotu, co pomoże zapobiec kradzieży. Podręcznik użytkownika 2-5

40 Tylny panel obudowy komputera Na rysunku przedstawiono widok tylnego panelu obudowy komputera. *Zależnie od zakupionego modelu Złącze modemu* Rysunek 2-4 Tylna strona komputera Złącze modemu (opcjonalne) W regionach, w których modem wewnętrzny instalowany jest jako wyposażenie standardowe, komputery wyposażone są w złącze modemu umożliwiające połączenie modemu bezpośrednio zlinią telefoniczną za pomocą kabla modułowego. W niektórych regionach sprzedaży modemy nie są dostępne. (dostarczany z niektórymi modelami). 2-6 Podręcznik użytkownika

41 Dolny panel obudowy komputera Na rysunku przedstawiono dolny panel obudowy komputera. Przed odwróceniem komputera należy upewnić się, że panel wyświetlacza został zamknięty. Zatrzask akumulatora Akumulator Zatrzask zwalniający akumulatora Pokrywa modułów pamięci Rysunek 2-5 Dolny panel obudowy komputera Akumulator Zatrzask zwalniający akumulatora Komputer jest zasilany przy użyciu akumulatora, jeżeli zasilacz sieciowy nie jest podłączony. W sekcji Akumulatory w rozdziale 6 Zasilanie komputera opisano procedurę uzyskiwania dostępu do akumulatora. Dodatkowy akumulator można nabyć od dealera firmy TOSHIBA, aby przedłużyć czas działania akumulatora. Przesunięcie zatrzasku umożliwi zwolnienie akumulatora. Ten zatrzask porusza się tylko wtedy kiedy komputer jest do góry nogami. Zatrzask akumulatora Przesuń zatrzask akumulatora do pozycji odblokowania, aby zwolnić zatrzask akumulatora. Pokrywa modułów pamięci Pokrywa chroni dwa gniazda modułów pamięci. Fabrycznie instalowane są jeden lub dwa moduły. Podręcznik użytkownika 2-7

42 Widok komputera z przodu po otwarciu panelu wyświetlacza Na rysunku przedstawiono widok komputera z przodu po otwarciu panelu wyświetlacza. Aby otworzyć panel wyświetlacza, należy podnieść wyświetlacz i ustawić pod kątem zapewniającym odpowiednią widoczność. Wskaźnik kamery internetowej* Wbudowany mikrofon* Kamera internetowa* Ekran wyświetlacza Przyciski funkcyjne* Głośnik stereofoniczny (prawy) Przycisk zasilania Głośnik stereofoniczny (lewy) Tabliczka dotykowa Wskaźniki systemowe Przyciski sterujące płytki dotykowej *Dostępne w niektórych modelach Rysunek 2-6 Przód komputera z otwartym wyświetlaczem Wyświetlacz Wyświetlacz Głośnik stereofoniczny Kolorowy wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwia wyświetlanie tekstu i grafiki. Komputer jest wyposażone w wyświetlacz LCD WXGA+ o przekątnej 17 cali, 1440 pikseli poziomo x 900 pikseli pionowo. Komputer ma wyświetlacz TFT. Zobacz Załącznik B. Obraz widoczny na ekranie komputera zasilanego przez zasilacz jest nieco jaśniejszy, niż obraz dla komputera zasilanego z akumulatora. Niższy poziom jasności podczas zasilania z akumulatora jest związany z pracą w trybie oszczędzania energii. Głośnik emituje dźwięk generowany przez programy oraz sygnały alarmowe systemu informujące np. o wyczerpywaniu się akumulatora. 2-8 Podręcznik użytkownika

43 Tabliczka dotykowa Przyciski sterujące płytki dotykowej Poruszyć wskaźnikiem i wybrać lub włączyć pozycje na ekranie. Można ustawić tak, aby wykonać inne funkcje myszy, przewijanie, wybieranie i podwójne klikanie. Działanie przycisków lewego i prawego na zewnętrznej myszy. Wskaźniki systemowe Przyciski funkcyjne Pięć wskaźników LED umożliwia monitorowanie zasilania prądem stałym (DC IN), stanu zasilania, akumulatora głównego, dysku i karty MDM. Szczegółowy opis zamieszczono w sekcji Wskaźniki. Sześć przycisków umożliwia zarządzanie funkcjami audio/wideo, uruchamianie aplikacji i dostęp do programów narzędziowych. Szczegółowe informacje zamieszczono w sekcji Przycisk funkcyjny.(dostarczany z niektórymi modelami). Przycisk zasilania Naciśnięcie przycisku zasilania umożliwia włączenie lub wyłączenie komputera. Wskaźnik na przycisku zasilania sygnalizuje aktualny stan. Kamera internetowa Wskaźnik kamery internetowej Wbudowany mikrofon Korzystając z tej zintegrowanej kamery internetowej, można nagrywać/przesyłać obrazy nieruchome lub wideo (dostępne w niektórych modelach). Ten niebieski wskaźnik jest włączany wówczas, gdy używane jest oprogramowanie kamery internetowej. (dostarczany z niektórymi modelami). Umożliwia nagrywanie monofonicznego dźwięku w aplikacjach. (dostarczany z niektórymi modelami). Należy ostrożnie obchodzić się z komputerem, aby uniknąć zarysowania lub uszkodzenia obudowy. Podręcznik użytkownika 2-9

44 Przyciski funkcyjne Sześć przycisków jest dostarczanych z niektórymi modelami. Dostępne do wykorzystania przyciski to: Wyciszenie, CD/DVD/HD DVD, Odtwarzanie/Pauza, Stop, Poprzedni, Następny. Te przyciski umożliwiają zarządzanie funkcjami audio/wideo, uruchamianie aplikacji i dostęp do programów narzędziowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz sekcję Przyciski funkcyjne w rozdziale 4 Podstawowe funkcje produktu. Przycisk wyciszenia Naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć dźwięk. Przycisk CD/DVD/ HD DVD Przycisk Odtwarzanie/ Pauza Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić program taki jak Windows Media Player/DVD PLAYER/ HD DVD PLAYER.(Funkcja odtwarzania dysków HD DVD jest dostępna w niektórych modelach.) Należy nacisnąć ten przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie dysku audio CD, filmu na dysku DVD lub cyfrowych plików audio. Przycisk ten działa także jako przycisk Pauza. Przycisk Stop Naciśnięcie tego przycisku powoduje zatrzymanie odtwarzania. Przycisk Poprzedni Naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do poprzedniego utworu, rozdziału lub pliku danych. Przycisk Następny Naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do następnego utworu, rozdziału lub pliku danych Podręcznik użytkownika

45 Wskaźniki systemowe Na rysunku przedstawiono wskaźniki systemowe, które są włączane podczas wykonywania przez komputer różnych operacji. Karta MDM DC IN Zasilanie Rysunek 2-7 Wskaźniki systemowe Dysk twardy/napęd dysków optycznych Glówny akumulator DC IN Zasilanie Akumulator główny Dysk twardy/napęd dysków optycznych Wskaźnik DC IN jest włączony (kolor zielony) wówczas, gdy komputer jest zasilany przy użyciu zasilacza sieciowego. Jeżeli napięcie wyjściowe zasilacza jest nieprawidłowe lub wystąpiły problemy ze źródłem zasilania, ten wskaźnik jest wyłączony. Wskaźnik Zasilanie jest włączony (kolor zielony) wówczas, gdy komputer jest włączony. Jeżeli komputer zostanie wyłączony w stanie wstrzymania, ten wskaźnik miga (kolor pomarańczowy). Jeżeli komputer jest wyłączony w stanie zamknięcia systemu, ten wskaźnik jest również wyłączony. Wskaźnik Akumulator główny sygnalizuje poziom naładowania. Zielony oznacza, że akumulator jest w pełni naładowany a pomarańczowy, że jest ładowany. Zobacz rozdział 6 (Zasilanie komputera). Wskaźnik Dysk jest włączony (kolor zielony) wówczas, gdy komputer uzyskuje dostęp do dysku twardego lub napędu dysków optycznych. Karta MDM Wskaźnik karty MDM jest włączony (kolor zielony) wówczas, gdy komputer uzyskuje dostęp do karty MDM. Podręcznik użytkownika 2-11

46 Wskaźniki klawiatury Na rysunku przedstawiono lokalizację wskaźnika CAPS LOCK. Jeżeli wskaźnik CAPS LOCK jest włączony, klawiatura jest przełączona do trybu wpisywania wielkich liter. Wskaźnik CAPS LOCK Rysunek 2-8 Wskaźnik trybu CAPS LOCK CAPS LOCK Ten wskaźnik jest włączony (kolor zielony) wówczas, gdy klawiatura jest przełączona do trybu wpisywania wielkich liter. Napędy dysków optycznych Komputer jest wyposażony w napęd DVD Super Multi (± R DL) lub HD DVD-ROM. Wskaźnik umieszczony na napędzie CD/DVD/HD DVD jest włączony wówczas, gdy komputer uzyskuje dostęp do napędu. Dyski HD DVD W tej sekcji opisano funkcje i zastosowania napędu i nośników HD DVD. Podsumowanie Korzystając ze standardu HD DVD, użytkownicy mogą odtwarzać wideo, nagrania koncertowe oraz inne pakiety zawartości, wykorzystując dużą ilość miejsca do magazynowania danych oraz wysoką jakość audio i wideo. Standard HD DVD umożliwia również przechowywanie długich filmów wideo dzięki zastosowaniu najnowszych technologii kompresji obrazu wideo. Pod względem pojemności i transferu danych standard HD DVD przewyższa standard DVD, oferując dwa typy dysków przeznaczonych tylko do odtwarzania w formacie jednostronnym jednowarstwowym o pojemności 15GB i jednostronnym dwuwarstwowym o pojemności 30GB (gigabajtów. Niesfinalizowane dyski DVD utworzone przy użyciu domowych nagrywarek DVD nie zawsze można odtwarzać przy użyciu komputera. Po włożeniu niesfinalizowanego dysku DVD-R DL do komputera system Windows Vista może automatycznie sfinalizować dysk i zapobiec dalszemu zapisowi Podręcznik użytkownika

47 Uwagi dotyczące korzystania z dysków HD DVD jest nowym formatem, dlatego nowe funkcje mogą zostać dodane w przyszłości. Oznacza to, że nabywca powinien być przygotowany na ewentualną konieczność aktualizacji oprogramowania oraz innych składników po zakupie produktu. Należy koniecznie wypełnić formularz rejestracji użytkownika w celu regularnego otrzymywania aktualizacji produktu. Ten produkt jest przystosowany do odtwarzania aktualnie dostępnych formatów DVD i CD, jednak odtwarzanie nie zawsze jest możliwe w przypadku niektórych programów. Ten produkt nie odtwarza dysków w formacie oprogramowania Blu-ray DISC. HD DVD jest nowym standardem wykorzystującym nowe technologie. Mogą więc występować problemy związane z połączeniami, zgodnością lub obsługą niektórych dysków oraz innych urządzeń cyfrowych. Logo HD DVD-ROM oznacza, że ten napęd HD DVD jest zgodny ze standardem fizycznym HD DVD, jednak nie oznacza zgodności ze standardem HD DVD Video. To urządzenie nie obsługuje zaawansowanych funkcji standardu HD DVD Video, zdefiniowanych przez organizację DVD Forum, takich jak obraz w obrazie i pobieranie sieciowe. Obraz na ekranie nie zawsze jest odtwarzany płynnie, a wydajność może być ograniczona w przypadku niektórych dysków HD DVD. Odtwarzanie z dużą szybkością przesyłania bitów może być przyczyną pomijania ramek lub audio albo ograniczenia wydajności komputera. W przypadku wyświetlania zawartości dysków HD DVD na monitorze zewnętrznym konieczne jest wykorzystanie wejścia HDMI lub DVI monitora zewnętrznego zgodnego z technologią HDCP. Należy koniecznie podłączyć zasilacz sieciowy komputera podczas odtwarzania dysku HD DVD. Odtwarzanie dysków HD DVD jest związane z intensywnym wykorzystaniem procesora, dlatego należy koniecznie zamknąć wszystkie pozostałe programy. Rozszerzone funkcje audio Dolby Digital są obsługiwane tylko przez system operacyjny Microsoft Windows. W przypadku zawartości dysków związanej z wysoką częstotliwością próbkowania (48kHz lub większą) częstotliwość próbkowania jest zmniejszana podczas odtwarzania dźwięku przy użyciu wbudowanych głośników lub złącza słuchawek. To urządzenie obsługuje technologię ochrony przed kopiowaniem nowej generacji (AACS, Advanced Access Content System. Odnowienie klucza AACS zintegrowanego z tym urządzeniem jest wymagane do korzystania z dysków HD DVD. Połączenie z Internetem jest wymagane podczas odnawiania klucza. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kluczy AACS, należy odwiedzić witrynę technologii AACS w sieci Web (www.aacsla.com/home). Podręcznik użytkownika 2-13

48 Kody regionów dla napędów i dysków DVD Napęd dysków optycznych oraz nośniki są wytwarzane zgodnie ze specyfikacjami sześciu regionów marketingowych. Przy zakupie dysku DVD-Video należy zwrócić uwagę, czy jest zgodny z używanym napędem (w przeciwnym wypadku nie będzie prawidłowo odtwarzany). Kod Region 1 Kanada, Stany Zjednoczone 2 Japonia, Europa, Afryka Południowa, Bliski Wschód 3 Azja Południowo-Wschodnia, Azja Wschodnia 4 Australia, Nowa Zelandia, Oceania, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa, Wyspy Karaibskie 5 Rosja, Półwysep Indyjski, Afryka, Korea Północna, Mongolia 6 Chiny Dyski przystosowane do zapisu W tej sekcji opisano typy dysków CD/DVD przystosowanych do zapisu. W specyfikacjach technicznych napędu zamieszczono listę dysków, które można nagrywać. Korzystając z programu TOSHIBA Disc Creator, można zapisywać dane na dyskach kompaktowych. Zobacz rozdział 4 Podstawowe funkcje produktu. Dyski CD Dyski CD-R można zapisać tylko jeden raz. Zapisanych danych nie można usunąć lub zmienić. Dyski CD-RW można nagrywać wielokrotnie. Można korzystać z dysków CD-RW o prędkości 1x, 2x lub 4x albo dysków typu high-speed o prędkości od 4x do 10x. Prędkość zapisu dla dysków CD-RW typu ultra-speed (tylko napęd CD-RW/DVD-ROM) wynosi maks. 24x. Dyski DVD Dyski DVD-R, DVD+R i DVD-R DL i DVD+R DL można zapisać tylko jeden raz. Zapisanych danych nie można usunąć lub zmienić. Na dyskach DVD-RW, DVD+RW i DVD-RAM można zapisywać dane wielokrotnie Podręcznik użytkownika

49 Napęd DVD Super Multi (± R DL) Pełnowymiarowy moduł napędu DVD Super Multi umożliwia zapisywanie danych na przystosowanych do wielokrotnego zapisu dyskach CD oraz korzystanie z dysków CD/DVD o średnicy 12cm lub 8cm bez adaptora. Prędkość odczytu jest niższa w środku dysku, a wyższa na jego krawędzi. Odczyt dysków DVD Prędkość maks. 8x Zapis dysków DVD-R Prędkość maks. 8x Zapis dysków DVD-RW Prędkość maks. 6x Zapis dysków DVD+R Prędkość maks. 8x Zapis dysków DVD+RW Prędkość maks. 8x Zapis dysków DVD+R DL Prędkość maks. 4x Zapis dysków DVD-R DL Prędkość maks. 4x Zapis dysków DVD-RAM Prędkość maks. 5x Odczyt dysków CD Prędkość maks. 24x Zapis dysków CD-R Prędkość maks. 24x Zapis dysków CD-RW prędkość maks. 16x (dyski ultraszybkie) HD DVD-ROM Pełnowymiarowy moduł napędu HD DVD-ROM umożliwia zapisywanie danych na przystosowanych do wielokrotnego zapisu dyskach CD oraz korzystanie z dysków HD DVD o średnicy 12 cm albo dysków CD/DVD o średnicy 12 cm lub 8 cm bez adaptora. Prędkość odczytu jest niższa w środku dysku, a wyższa na jego krawędzi. Odczyt dysków DVD Prędkość maks. 8x Zapis dysków DVD-R Prędkość maks. 4x Zapis dysków DVD-RW Prędkość maks. 4x Zapis dysków DVD+R Prędkość maks. 4x Zapis dysków DVD+RW Prędkość maks. 4x Zapis dysków DVD+R DL Prędkość maks. 2,4x Zapis dysków DVD-R DL Prędkość maks. 2x Zapis dysków DVD-RAM Prędkość maks. 3x Odczyt dysków HD DVD Prędkość maks. 1x Odczyt dysków CD Prędkość maks. 24x Zapis dysków CD-R Prędkość maks. 16x Zapis dysków CD-RW prędkość maks. 10x (dyski ultraszybkie) Podręcznik użytkownika 2-15

50 Zasilacz sieciowy Zasilacz sieciowy przetwarza prąd zmienny na prąd stały i zmniejsza napięcie do wielkości wymaganej do zasilania komputera. Zasilacz automatycznie dostosowuje się do napięcia od 100 do 240 V oraz częstotliwości 50 lub 60 Hz, co pozwala na użytkowanie komputera niemal na całym świecie. Aby naładować akumulator, należy podłączyć zasilacz sieciowy do źródła zasilania oraz do komputera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz rozdział 6 Zasilanie komputera. Rysunek 2-9 Zasilacz sieciowy (wtyczka 2-bolcowa) Rysunek 2-10 Zasilacz sieciowy (wtyczka 3-bolcowa) Korzystanie z niewłaściwego zasilacza może spowodować uszkodzenie komputera. Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w takich okolicznościach. Napięcie wyjściowe dla komputera wynosi 19 V DC. Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z komputerem lub zasilacza zatwierdzonego prze firmę TOSHIBA Podręcznik użytkownika

51 Rozdział 3 Wprowadzenie W tym rozdziale zamieszczono podstawowe informacje potrzebne do rozpoczęcia korzystania z komputerem. Omówiono następujące zagadnienia: Należy również przeczytać Podręcznik bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera. W tym podręczniku (dołączonym do komputera) wyjaśniono zobowiązania dotyczące produktu. Podłączanie zasilacza sieciowego Otwieranie panelu wyświetlacza Włączanie zasilania Uruchamianie komputera po raz pierwszy Wyłączanie zasilania Ponowne uruchamianie komputera Opcje odzyskiwania systemu Przywracanie preinstalowanego oprogramowania Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem, postępuj według instrukcji przedstawianych w kolejnych sekcjach tego rozdziału, aby przygotować komputer do pracy. Wszyscy użytkownicy powinni uważnie przeczytać sekcję dotyczącą konfiguracji systemu Windows Vista, w której opisano czynności wykonywane po włączeniu komputera po raz pierwszy. Podręcznik użytkownika 3-1

52 Podłączanie zasilacza sieciowego Zasilacz sieciowy należy podłączyć, aby naładować akumulator lub pracować zasilając komputer prądem zmiennym z sieci. Jest to również najszybszy sposób pierwszego uruchomienia komputera, ponieważ akumulator należy wcześniej naładować. Zasilacz sieciowy może być podłączony do dowolnego źródła napięcia 100V do 240V 50 lub 60Hz. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania zasilacza sieciowego do ładowania akumulatora, zobacz rozdział 6 Zasilanie komputera. Korzystanie z niewłaściwego zasilacza może spowodować uszkodzenie komputera. Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w takich okolicznościach. Napięcie wyjściowe dla komputera wynosi 19 V DC. 1. Podłącz przewód zasilający do zasilacza sieciowego. Rysunek 3-1 Podłączanie przewodu zasilającego do zasilacza sieciowego 2. Podłącz wtyczkę DC przewodu zasilacza sieciowego do złącza DC IN 19V na prawym panelu obudowy komputera. Złącze DC IN Rysunek 3-2 Podłączanie zasilacza do komputera 3. Podłącz przewód zasilający do gniazda sieciowego (wskaźniki Akumulator i DC IN na przednim panelu obudowy komputera powinny być włączone). 3-2 Podręcznik użytkownika

53 Otwieranie panelu wyświetlacza Panel wyświetlacza można ustawiać pod różnym kątem, aby uzyskać optymalną jakość obrazu. Aby otworzyć wyświetlacz, należy przesunąć zatrzask w prawo i podnieść panel do położenia zapewniającego najlepszą widoczność. Podczas otwierania wyświetlacza należy zdecydowanie przytrzymać podstawę i powoli podnosić panel. Rysunek 3-3 Otwieranie panelu wyświetlacza Włączanie zasilania Poniżej opisano sposób włączania zasilania Po pierwszym włączeniu zasilania nie należy go wyłączać do czasu zainstalowania systemu operacyjnego i jego uruchomienia. 1. Jeżeli został podłączony zewnętrzny napęd dyskietek, upewnij się, że jest on pusty. Jeżeli w napędzie znajduje się dyskietka, naciśnij przycisk wysuwania i wyjmij dyskietkę. 2. Otwórz panel wyświetlacza. 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez dwie do trzech sekund. Przycisk zasilania Rysunek 3-4 Włączanie zasilania Podręcznik użytkownika 3-3

54 Uruchamianie komputera po raz pierwszy Po włączeniu zasilania po raz pierwszy wyświetlany jest ekran powitalny systemu Microsoft Windows Vista. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. Wyłączanie zasilania Zasilanie można wyłączyć w jednym z trzech stanów: zamknięcia systemu, hibernacji lub wstrzymania. Stan zamknięcia systemu Jeżeli komputer jest wyłączany w stanie zamknięcia systemu, nie są zapisywane żadne dane, a po ponownym uruchomieniu komputer wyświetla główny ekran systemowy. 1. Zapisz wprowadzone dane na dysku twardym lub dyskietce. 2. Należy upewnić się, że wszystkie operacje związane z dyskami zostały zakończone, a następnie wyjąć dyski CD/DVD/HD DVD lub dyskietkę. Należy upewnić się, że wskaźnik napędu dysku jest wyłączony. Wyłączenie zasilania w trakcie pracy dysku może spowodować utratę danych lub uszkodzenie dysku. 3. Kliknij przycisk Start systemu Windows, wskaż polecenie, a następnie wybierz polecenie Zamknij. 4. Wyłącz zasilanie wszystkich urządzeń zewnętrznych. Nie należy włączać ponownie komputera ani urządzeń zewnętrznych bezpośrednio po ich wyłączeniu. Należy poczekać chwilę na całkowite rozładowanie kondensatorów. Stan hibernacji W trybie hibernacji po wyłączeniu komputera zawartość pamięci jest zapisywana na dysku twardym. Przy ponownym uruchomieniu komputera wraca on do stanu, w którym znajdował się przed wyłączeniem. Nie są jednak zapisywane dane dotyczące stanu urządzeń zewnętrznych. Przy przechodzeniu do trybu hibernacji komputer zapisuje zawartość pamięci na dysku twardym. Dane te zostaną utracone, jeżeli przed zakończeniem operacji zapisywania użytkownik wyjmie akumulator lub odłączy zasilacz sieciowy. Poczekaj na wyłączenie wskaźnika Dysk. Kiedy komputer znajduje się w trybie hibernacji, nie należy instalować ani wyjmować modułów pamięci. Spowoduje to utratę danych. 3-4 Podręcznik użytkownika

55 Zalety stanu hibernacji Tryb hibernacji oferuje następujące korzyści: Po automatycznym wyłączeniu komputera z powodu wyczerpania się akumulatora, dane zapisywane są na dysku twardym. Aby komputer mógł przejść do stanu hibernacji, należy włączyć opcję hibernacji na karcie Hibernacja w oknie Opcje zasilania. W przeciwnym wypadku komputer zostanie wyłączony w stanie wstrzymania. Jeżeli akumulator zostanie rozładowany, dane przechowywane w stanie wstrzymania zostaną utracone. Bezpośrednio po uruchomieniu komputer przywraca środowisko pracy zapamiętanego przed ostatnim wyłączeniem. Oszczędzana jest energia, ponieważ system jest zamykany, jeżeli w czasie określonym przez funkcję hibernacji systemu do komputera nie dochodzą żadne sygnały i nie pracują żadne jego podzespoły. Dostępna jest funkcja wyłączania zasilania za pomocą panelu wyświetlacza. Przełączanie do stanu hibernacji Aby przełączyć komputer do stanu hibernacji, wykonaj następujące kroki. 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows. 2. Wskaż przycisk. 3. Wybierz opcję Hibernacja. Automatyczne przełączanie do stanu hibernacji Komputer jest automatycznie przełączany do stanu hibernacji, jeżeli zostanie naciśnięty przycisk zasilania lub pokrywa zostanie zamknięta. Najpierw jednak należy dokonać odpowiednich ustawień według poniższych wskazówek 1. Otwórz Panel sterowania. 2. Otwórz okno Komputer przenośny i otwórz okno Opcje zasilania. 3. Wybierz opcję Wybierz działanie przycisku zasilania. 4. Wybierz żądane ustawienia hibernacji dla opcji Po naciśnięciu przycisku zasilania i Po zamknięciu pokrywy. 5. Kliknij przycisk Zapisz zmiany. Stan hibernacji można również uaktywnić naciskając klawisze Fn + F4. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział 5 Klawiatura. Podręcznik użytkownika 3-5

56 Zapisywanie danych w stanie hibernacji Kiedy użytkownik wyłącza komputer w trybie hibernacji, dane przechowywane w pamięci są zapisywane na dysku twardym. W tym czasie wskaźnik Dysk jest włączony. Po zapisaniu zawartości pamięci na dysku twardym i wyłączeniu zasilania komputera, należy wyłączyć zasilanie wszystkich urządzeń zewnętrznych. Nie należy włączać ponownie komputera ani urządzeń zewnętrznych bezpośrednio po ich wyłączeniu. Należy poczekać chwilę na całkowite rozładowanie kondensatorów. Stan wstrzymania W stanie wstrzymania zasilanie pozostaje włączone, ale procesor i inne urządzenia nie są aktywne. Przed przełączeniem komputera do stanu wstrzymania należy koniecznie zapisać dane. Po przełączeniu komputera do stanu wstrzymania nie należy instalować lub wyjmować modułu pamięci. Może to spowodować uszkodzenie komputera lub modułu pamięci. W stanie wstrzymania nie należy również wyjmować akumulatora z komputera (jeżeli nie jest on podłączony do zasilacza sieciowego). Znajdujące się w pamięci komputera dane zostaną utracone. Zalety stanu wstrzymania Stan wstrzymania oferuje następujące korzyści: Środowisko pracy zapamiętane przed ostatnim wyłączeniem komputera jest odtwarzane szybciej niż w trybie hibernacji. Oszczędzana jest energia, ponieważ system jest zamykany, jeżeli w czasie określonym przez funkcję wstrzymania systemu do komputera nie dochodzą żadne sygnały i nie działają żadne jego podzespoły. Dostępna jest funkcja wyłączania zasilania za pomocą panelu wyświetlacza. Włączanie stanu wstrzymania Stan wstrzymania można również uaktywnić przez naciśnięcie klawiszy FN + F3. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz rozdział 5 Klawiatura. Stan wstrzymania można uaktywnić na trzy sposoby: 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows, wskaż polecenie, a następnie kliknij polecenie Wstrzymanie. 2. Zamknij panel wyświetlacza. Tę funkcję trzeba najpierw uaktywnić. Zobacz Opcje zasilania w Panelu sterowania. 3. Naciśnięcie przycisku zasilania. Tę funkcję trzeba najpierw uaktywnić. Zobacz Opcje zasilania w Panelu sterowania. 3-6 Podręcznik użytkownika

57 Po ponownym włączeniu zasilania komputera można będzie kontynuować pracę od miejsca, w którym została przerwana. Po przełączeniu komputera do stanu wstrzymania pomarańczowy wskaźnik zasilania miga. Jeśli komputer jest zasilany z akumulatora, można przedłużyć czas jego działania przez zamykanie systemu w trybie hibernacji. W stanie wstrzymania zużywana jest większa ilość energii. Ograniczenia stanu wstrzymania Stan wstrzymania nie funkcjonuje prawidłowo w następujących okolicznościach: Zasilanie włączono bezpośrednio po zamknięciu systemu. Obwody pamięci są narażone na napięcie elektrostatyczne lub na zakłócenia i szumy wywołane przez urządzenia elektryczne. Ponowne uruchamianie komputera Konieczne może być resetowanie komputera, na przykład w następujących okolicznościach: Zmiana niektórych ustawień komputera. Wystąpienie błędu i brak reakcji komputera na polecenia wydawane przy użyciu klawiatury. Jeżeli konieczne jest ponowne uruchomienie komputera, należy skorzystać z jednej z następujących trzech metod: 1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk ze strzałką ( ) na panelu przycisków zarządzania energią ( ) i wybierz z menu polecenie Uruchom ponownie. 2. Naciśnij klawisze CTRL, ALT i DEL równocześnie (jeden raz), aby wyświetlić okno menu, kliknij przycisk ze strzałką na dole po prawej stronie ekranu, a następnie wybierz polecenie Uruchom ponownie. 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez pięć sekund. Po wyłączeniu komputera należy poczekać od dziesięciu do piętnastu sekund, a następnie ponownie włączyć zasilanie przyciskiem zasilania. Opcje odzyskiwania systemu Ukryta partycja około 1,5GB na dysku twardym jest przydzielona dla opcji odzyskiwania systemu. Na tej partycji przechowywane są pliki, których można używać do naprawy systemu w przypadku wystąpienia problemu. Nie można korzystać z funkcji System Recovery Options, jeżeli ta partycja zostanie usunięta. Podręcznik użytkownika 3-7

58 Opcje odzyskiwania systemu Funkcja odzyskiwania systemu (System Recovery Options) jest instalowana na dysku twardym dostarczanym z zakładu produkcyjnego. W menu System Recovery Options dostępne są narzędzia służące do rozwiązywania problemów z uruchamianiem, przeprowadzania diagnostyki lub przywracania systemu. Skorzystaj z Pomocy i obsługi technicznej systemu Windows, aby uzyskać więcej informacji dotyczących naprawy podczas uruchamiania systemu. Funkcję System Recovery Options można również uruchomić ręcznie w celu rozwiązania problemów. Procedura jest następująca. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w menu na ekranie. 1. Wyłącz komputer. 2. Włącz komputer i po wielokrotnym wyświetleniu ekranu TOSHIBA naciśnij klawisz F8. 3. Zostanie wyświetlone menu Zaawansowane opcje uruchamiania. Korzystając z klawiszy kierunkowych, wybierz opcję Napraw komputer i naciśnij klawisz Enter. 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Z funkcji pełnej kopii zapasowej komputera (CompletePC Backup) systemu Windows Vista można korzystać w systemie Windows Vista w wersji Business Edition i Ultimate Edition. Przywracanie preinstalowanego oprogramowania Zależnie od zakupionego modelu oferowane są różne metody przywracania preinstalowanego oprogramowania: Tworzenie dysków optycznych do odzyskiwania oprogramowania Przywracanie preinstalowanego oprogramowania z dysków do odzyskiwania utworzonych przez użytkownika. Przywracanie preinstalowanego oprogramowania z dysku twardego Przywracanie preinstalowanego oprogramowania z dostarczonego dysku DVD-ROM Product Recovery (opcjonalne). 3-8 Podręcznik użytkownika

59 Tworzenie dysków optycznych do odzyskiwania oprogramowania W tej sekcji opisano sposób tworzenia dysków do odzyskiwania oprogramowania. Podłącz zasilacz sieciowy podczas tworzenia dysków do odzyskiwania oprogramowania. Należy zamknąć wszystkie pozostałe programy z wyjątkiem programu Recovery Disc Creator. Nie uruchamiaj programów mocno obciążających procesor, np. wygaszaczy ekranu. Korzystaj z pełnego zasilania komputera. Nie używaj funkcji oszczędzania energii. Nie rozpoczynaj zapisu na dysku wówczas, gdy uruchomiony jest program antywirusowy. Zatrzymaj go, a następnie wyłącz programy wykrywające wirusy, w tym wszystkie programy sprawdzające pliki automatycznie w tle. Nie używaj programów narzędziowych, włącznie z aplikacjami zwiększającymi prędkość dostępu do dysku twardego. Mogą one spowodować niestabilne działanie albo uszkodzić dane. Podczas zapisu lub ponownego zapisu dysku nie należy zamykać systemu/wylogowywać się oraz przełączać komputera do stanu wstrzymania/hibernacji. Należy ułożyć komputer na płaskiej powierzchni i unikać lokalizacji narażonych na wibracje, takich jak samolot, pociąg czy samochód. Nie wolno umieszczać komputera na niestabilnych stołach lub innych niestabilnych powierzchniach. Obraz odzyskiwania oprogramowania komputera jest przechowywany na dysku twardym i może być skopiowany na dysk DVD zgodnie z następującą procedurą: 1. Przygotuj pusty dysk DVD. 2. Aplikacja umożliwi wybór dysku, na który zostanie skopiowany obraz odzyskiwania oprogramowania (DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW). Niektóre z powyższych dysków mogą nie być zgodne z napędem dysków optycznych zainstalowanym w komputerze. Przed kontynuacją należy więc zweryfikować, że napęd dysków optycznych obsługuje wybrany pusty dysk. 3. Włącz komputer i poczekaj na załadowanie systemu operacyjnego Windows Vista z dysku twardego w zwykły sposób. 4. Włóż pusty dysk do napędu dysków optycznych. 5. Kliknij dwukrotnie ikonę Recovery Disc Creator (Kreator dysku do przywracania systemu) na pulpicie Windows Vista lub wybierz aplikację z menu Start. 6. Po uruchomieniu kreatora wybierz rodzaj dysku i pozycje do skopiowania, a następnie kliknij przycisk Create (Utwórz). 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Dyski do odzyskiwania oprogramowania zostaną utworzone Podręcznik użytkownika 3-9

60 Przywracanie preinstalowanego oprogramowania z dysków do odzyskiwania utworzonych przez użytkownika Jeżeli preinstalowane pliki są uszkodzone, można użyć dysków do odzyskiwania oprogramowania w celu przywrócenia oryginalnego stanu komputera. Aby przywrócić pliki, wykonaj następujące kroki: Jeżeli funkcja wyciszenia dźwięku została uaktywniona przez naciśnięcie klawiszy FN + ESC, należy wyłączyć tę funkcję, aby umożliwić odtwarzanie dźwięku, przed rozpoczęciem procesu przywracania oprogramowania. Zobacz rozdział 5 Klawiatura, aby uzyskać więcej informacji. Podczas ponownej instalacji systemu operacyjnego Windows dysk twardy zostanie sformatowany i wszystkie dane na nim zostaną stracone. 1. Włóż dyski do odzyskiwania oprogramowania (Recovery) do napędu dysków optycznych i wyłącz zasilanie komputera. 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz F12, a następnie włącz komputer. Po wyświetleniu ekranu logo TOSHIBA zwolnij klawisz F Korzystając z klawiszy kierunkowych, wybierz z menu ikonę CD-ROM. Zobacz sekcję Boot priority (Sekwencja rozruchowa) w rozdziale 7 Program HW Setup i zabezpieczanie hasłem, aby uzyskać więcej informacji. 4. Po wyświetleniu menu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Przywracanie preinstalowanego oprogramowania z dysku twardego Na dysku twardym może znajdować się folder HDDRecovery. W tym folderze są przechowywane pliki, które mogą być używane do przywracania oryginalnego fabrycznego stanu zainstalowanego oprogramowania. Jeżeli później dysk twardy zostanie ponownie skonfigurowany, nie wolno zmieniać, usuwać lub dodawać partycji w sposób inny niż określony w podręczniku. W przeciwnym wypadku miejsce dla wymaganego oprogramowania może być niedostępne. Ponadto, jeżeli program innej firmy jest używany do ponownej konfiguracji partycji na dysku twardym, nie można skonfigurować komputera. Jeżeli funkcja wyciszenia dźwięku została uaktywniona przez naciśnięcie klawiszy FN + ESC, należy wyłączyć tę funkcję, aby umożliwić odtwarzanie dźwięku, przed rozpoczęciem procesu przywracania oprogramowania. Zobacz rozdział 5 Klawiatura, aby uzyskać więcej informacji. Należy koniecznie podłączyć zasilacz sieciowy, aby uniknąć rozładowania akumulatora podczas procesu odzyskiwania. Podczas ponownej instalacji systemu operacyjnego Windows dysk twardy zostanie sformatowany i wszystkie dane na nim zostaną stracone Podręcznik użytkownika

61 1. Wyłącz komputer. 2. Włącz komputer i po wielokrotnym wyświetleniu ekranu TOSHIBA naciśnij klawisz F8. 3. Zostanie wyświetlone menu Zaawansowane opcje uruchamiania. Korzystając z klawiszy kierunkowych, wybierz opcję Napraw komputer i naciśnij klawisz Enter. 4. Wybierz preferowany układ klawiatury i naciśnij przycisk Next (Dalej). 5. Aby uzyskać dostęp do procesu odzyskiwania, należy zalogować się jako użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami. 6. Kliknij opcję TOSHIBA HDD Recovery na ekranie System Recovery Options (Opcje odzyskiwania systemu). 7. Wykonaj instrukcje wyświetlane w oknie dialogowym TOSHIBA HDD Recovery. Zostanie przywrócony fabryczny stan komputera. Przywracanie preinstalowanego oprogramowania z dostarczonego dysku DVD-ROM Product Recovery (opcjonalne) Jeżeli preinstalowane pliki zostaną uszkodzone, należy użyć dysku DVD-ROM Product Recovery do przyrócenia tych plików. Aby przywrócić system operacyjny i całe wstępnie zainstalowane oprogramowanie, wykonaj następujące kroki. Jeżeli funkcja wyciszenia dźwięku została uaktywniona przez naciśnięcie klawiszy FN + ESC, należy wyłączyć tę funkcję, aby umożliwić odtwarzanie dźwięku, przed rozpoczęciem procesu przywracania oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział 5 Klawiatura. Podczas ponownej instalacji systemu operacyjnego Windows dysk twardy zostanie sformatowany i wszystkie dane na nim zostaną stracone. 1. Włóż dysk DVD do odzyskiwania oprogramowania (Product Recovery) do napędu dysków optycznych i wyłącz zasilanie komputera. 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz F12 i włącz komputer. Po wyświetleniu logo TOSHIBA zwolnij klawisz F Korzystając z klawiszy ze strzałkami, wybierz z menu ikonę dysku CD-ROM. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Boot priority (Sekwencja rozruchowa) w rozdziale 7 Programy HW Setup i BIOS Setup. 4. Po wyświetleniu menu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 5. Jeżeli komputer został dostarczony z zainstalowanym oprogramowaniem dodatkowym, nie może ono zostać przywrócone z dysku DVD-ROM Product Recovery. Aplikacje tego typu (np. pakiet Works, gry) należy ponownie zainstalować z innych nośników. Podręcznik użytkownika 3-11

62 3-12 Podręcznik użytkownika

63 Rozdział 4 Podstawowe funkcje produktu W tym rozdziale zamieszczono podstawowe informacje dotyczące obsługi komputera, włącznie z korzystaniem z płytki dotykowej, napędów dysków optycznych, regulatorów audio/wideo, kamery internetowej, mikrofonu, wbudowanego modemu, komunikacji bezprzewodowej i sieci LAN. Zamieszczono również wskazówki dotyczące obchodzenia się z komputerem, dyskietkami i dyskami CD/DVD/HD DVD. Korzystanie z płytki dotykowej Aby skorzystać z płytki dotykowej, wystarczy dotknąć płytki i przesunąć palec w kierunku, w którym powinien zostać przesunięty wskaźnik na ekranie. Dwa przyciski umieszczone poniżej płytki dotykowej spełniają taką samą funkcję, jak przyciski myszy. Naciśnij lewy przycisk, aby wybrać element menu albo manipulować tekstem lub grafiką zaznaczoną przy użyciu wskaźnika. Naciśnij prawy przycisk, aby wyświetlić menu lub inną funkcję, w zależności od używanego oprogramowania. Można również pukać w płytkę dotykową, aby wykonać funkcje przypisane do lewego przycisku standardowej myszy komputerowej. Kliknięcie: Pojedyncze puknięcie w płytkę dotykową. Dwukrotne kliknięcie: Puknięcie dwa razy Przeciągnięcie i upuszczenie: Puknij, aby zaznaczyć element do przeniesienia. Pozostaw palec na płytce po drugim puknięciu i przeciągnij zaznaczony element. Płytka dotykowa Przyciski sterowania płytki dotykowej Rysunek 4-1 Płytka dotykowa i przyciski sterujące Podręcznik użytkownika 4-1

64 Korzystanie z napędów dysków optycznych Obsługa wszystkich napędów dysków optycznych jest jednak identyczna. Pełnowymiarowy napęd zapewnia wysoką wydajność podczas wykonywania programów korzystających z dysków CD/DVD/HD DVD. Można korzystać z dysków CD/DVD/HD DVD bez adaptora. Wskaźnik umieszczony na napędzie CD/DVD/HD DVD jest włączony wówczas, gdy komputer uzyskuje dostęp do napędu. Dyski DVD-Video należy odtwarzać przy użyciu programu TOSHIBA DVD PLAYER.(Modele z napędem DVD Super Multi (± R DL) Dyski DVD-Video lub HD DVD-Video należy odtwarzać przy użyciu programu TOSHIBA HD DVD PLAYER.(Modele z napędem HD DVD-ROM) W przypadku napędu DVD Super Multi (± R DL) należy zapoznać się także z sekcją Zapis na dyskach CD/DVD w napędzie DVD Super Multi (± R DL)/ HD DVD-ROM, zawierającą zalecenia dotyczące nagrywania dysków CD/ DVD. Wkładanie dysków Aby umieścić dysk CD/DVD/HD DVD w napędzie, należy wykonać następujące kroki, korzystając z rysunków. 1. a. Przy włączonym zasilaniu naciśnij przycisk wysuwania dysku, aby zasobnik otworzył się nieznacznie. Przycisk wysuwania dysku Rysunek 4-2 Naciskanie przycisku wysuwania 4-2 Podręcznik użytkownika

65 b. Jeżeli komputer jest wyłączony, naciśnięcie przycisku nie spowoduje wysunięcia zasobnika napędu. Jeżeli zasilanie jest wyłączone, można otworzyć zasobnik, wsuwając przedmiot z wąskim zakończeniem (ok. 15mm) taki jak wyprostowany spinacz do papieru, do szczeliny po prawej stronie obok przycisku wysuwania dysku. 15mm Szczelina awaryjnego wysuwania dysku Średnica 1,0 mm Rysunek 4-3 Awaryjne wysuwanie dysku 2. Chwyć delikatnie zasobnik i pociągnij aż do pełnego wysunięcia. Rysunek 4-4 Wysuwanie zasobnika Podręcznik użytkownika 4-3

66 3. Umieść w zasobniku dysk CD/DVD/HD DVD etykietą do góry. Rysunek 4-5 Wkładanie dysku CD/DVD/HD DVD do napędu Po całkowitym otwarciu zasobnika krawędź komputera nieznacznie przesłania zasobnik CD/DVD/HD DVD. Należy więc pochylić dysk CD/DVD/HD DVD podczas umieszczania w zasobniku. Po umieszczeniu dysku CD/DVD/HD DVD należy upewnić się, że jest on ułożony płasko w sposób przedstawiony na powyższym rysunku. Nie wolno dotykać soczewki lasera. Może to doprowadzić do powstania problemów. Do napędu nie wolno wkładać ciał obcych. Przed zamknięciem napędu należy sprawdzić, czy w zasobniku nie zgromadziły się zanieczyszczenia. 4. Naciśnij delikatnie w centrum dysku CD/DVD/HD DVD, tak aby został ułożony w odpowiednim położeniu. Dysk CD/DVD/HD DVD powinien być ułożony poniżej krążka pozycjonującego i przylegać do jego podstawy. 4-4 Podręcznik użytkownika

67 5. Naciśnij w centrum zasobnika, aby go zamknąć. Dociśnij ją delikatnie, aby znalazła się na swoim miejscu. Dysk CD/DVD/HD DVD ułożony nieprawidłowo w zasobniku może zostać uszkodzony podczas zamykania zasobnika. Może też sprawić, że zasobnik nie otworzy się całkowicie po naciśnięciu przycisku wysuwania. Wyjmowanie dysków Rysunek 4-6 Zamykanie zasobnika napędu Aby wyjąć dysk CD/DVD/HD DVD z napędu, należy wykonać następujące kroki, korzystając z rysunku. Nie należy naciskać przycisku wysuwania zasobnika napędu wówczas, gdy napęd CD-RW/DVD-ROM jest używany przez komputer. W takiej sytuacji przed otwarciem zasobnika należy poczekać na wyłączenie wskaźnika napędu dysków optycznych. Jeżeli po otwarciu zasobnika dysk CD/DVD/HD DVD obraca się, należy poczekać na jego zatrzymanie. 1. Aby częściowo otworzyć zasobnik napędu, naciśnij przycisk wysuwania. Delikatnie wysuń zasobnik, aby został całkowicie otwarty. Po częściowym otwarciu zasobnika należy poczekać do zatrzymania się dysku CD/DVD/HD DVD, a następnie całkowicie wysunąć zasobnik. Przed skorzystaniem ze szczeliny awaryjnego wysuwania dysku należy wyłączyć zasilanie. Wysuwanie zasobnika napędu przy obracającym się dysku CD/DVD/HD DVD może spowodować, że spadając z krążka pozycjonującego zrani on użytkownika. Podręcznik użytkownika 4-5

68 2. Dysk CD/DVD/HD DVD wystaje nieco poza krawędź zasobnika napędu, co pozwala na jego uchwycenie. Uchwyć delikatnie i wyjmij dysk CD/DVD/HD DVD. Rysunek 4-7 Wyjmowanie dysku CD/DVD/HD DVD z napędu 3. Naciśnij w centrum zasobnika, aby go zamknąć. Dociśnij ją delikatnie, aby znalazła się na swoim miejscu. Przyciski funkcyjne W tej sekcji opisano przyciski funkcyjne. Sześć przycisków jest dostarczanych z niektórymi modelami. Rysunek 4-8 Przyciski funkcyjne Ikona Przycisk DVD/HD DVD *CD/brak funkcyjny Wycisz Wycisz Wycisz Dyski CD/DVD/ HD DVD Odtwarzanie/ Pauza Uruchomienie programu DVD PLAYER lub HD DVD PLAYER Odtwarzanie/Pauza Uruchomienie programu Windows Media Player Odtwarzanie/Pauza Stop Stop Stop Poprzedni Poprzedni rozdział Poprzedni utwór Następny Następny rozdział Następny utwór 4-6 Podręcznik użytkownika

69 Odtwarzanie dysków HD DVD przy użyciu programu TOSHIBA HD DVD PLAYER (preinstalowany w przypadku niektórych modeli). Zastrzeżenia dotyczące odtwarzania dysków HD DVD W przypadku modeli z napędem HD DVD-ROM użytkownicy mogą wyświetlać obraz wysokiej jakości zapisany na dyskach HD DVD Video. Dostarczone oprogramowanie TOSHIBA HD DVD PLAYER umożliwia odtwarzanie dysków HD DVD Video. Uwagi dotyczące korzystania z dysków Odtwarzanie dysków HD DVD HD DVD jest nowym standardem wykorzystującym nowe technologie. Mogą więc występować problemy związane z połączeniami, zgodnością lub obsługą niektórych dysków oraz innych urządzeń cyfrowych. Logo HD DVD-ROM oznacza, że ten napęd HD DVD jest zgodny ze standardem fizycznym HD DVD, jednak nie oznacza zgodności ze standardem HD DVD Video. To urządzenie może nie obsługiwać zaawansowanych funkcji standardu HD DVD Video, zdefiniowanych przez organizację DVD Forum, takich jak obraz w obrazie (PIP) i pobieranie sieciowe. Obraz na ekranie nie zawsze jest odtwarzany płynnie, a wydajność może być ograniczona w przypadku niektórych dysków HD DVD. To urządzenie obsługuje technologię ochrony przed kopiowaniem nowej generacji (AACS, Advanced Access Content System). Odnowienie klucza AACS zintegrowanego z tym urządzeniem jest wymagane do korzystania z dysków HD DVD. Połączenie z Internetem jest wymagane podczas odnawiania klucza. Dyski HD DVD są odtwarzane zgodnie z programami zapisanymi na dysku, dlatego metody obsługi, efekty dźwiękowe, ikony oraz inne funkcje mogą być zależne od dysku. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tych elementów, należy postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do dysku lub skontaktować się bezpośrednio z producentem zawartości. Uwagi dotyczące odtwarzania dysków HD DVD Video Dyski HD DVD Video Dyski HD DVD należy odtwarzać przy użyciu programu TOSHIBA HD DVD PLAYER. Nie można odtwarzać dysków HD DVD przy użyciu programów takich Windows Media Player lub inne dostępne oprogramowanie komercyjne. Przygotowanie do odtwarzania dysku HD DVD może trwać kilka sekund. Podręcznik użytkownika 4-7

70 Podczas użytkowania Pomijanie ramek lub wideo albo brak synchronizacji audio i wideo może występować podczas odtwarzania niektórych dysków HD DVD Video. Należy zamknąć wszystkie pozostałe programy podczas korzystania z programu TOSHIBA HD DVD PLAYER. Nie wolno otwierać innych aplikacji lub wykonywać innych operacji podczas odtwarzania dysków HD DVD Odtwarzanie może zostać przerwane lub zakłócone w niektórych sytuacjach. Nie wolno odtwarzać dysków HD DVD Video podczas wyświetlania lub nagrywania audycji telewizyjnych przy użyciu innych aplikacji. Może to być przyczyną występowania błędów podczas odtwarzania dysków HD DVD lub nagrywania audycji telewizyjnych. Ponadto, jeżeli zaplanowane nagrywanie rozpoczyna się podczas odtwarzania dysku HD DVD, mogą występować błędy związane z odtwarzaniem dysku HD DVD lub nagrywaniem audycji telewizyjnej. Dyski HD DVD Video należy odtwarzać w terminie, w którym nie zaplanowano nagrywania. Funkcji wznawiania nie można używać w przypadku niektórych dysków w programie TOSHIBA HD DVD PLAYER. Podczas korzystania z programu TOSHIBA HD DVD PLAYER należy koniecznie podłączyć zasilacz sieciowy komputera. Funkcje oszczędzania energii mogą zakłócać odtwarzanie dysku. Podczas korzystania z programu TOSHIBA HD DVD PLAYER należy wybrać ustawienie High Performance (Duża wydajność) dla profilu Power option (Opcje zasilania). Wygaszacze ekranu nie są wyświetlane podczas odtwarzania filmu w programie TOSHIBA HD DVD PLAYER. Ponadto komputer nie jest przełączany do stanu wstrzymania, hibernacji lub zamknięcia systemu podczas korzystania z programu TOSHIBA HD DVD PLAYER. Nie wolno włączać funkcji automatycznego wyłączania wyświetlacza podczas korzystania z programu TOSHIBA HD DVD PLAYER. Funkcja Aero systemu Windows jest wyłączona po uruchomieniu programu TOSHIBA HD DVD PLAYER. Urządzenia wyświetlające i audio Program TOSHIBA HD DVD PLAYER można uruchomić tylko po wybraniu wartości Najwyższa (32 bity) dla ustawienia Kolory). Ustawienie Kolory można dostosować na karcie Monitor w oknie Ustawienia ekranu. Aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia ekranu, kliknij Start -> Panel sterowania -> Wygląd i personalizacja -> Personalizacja -> Ustawienia ekranu. Jeżeli obraz z dysku HD DVD Video nie jest wyświetlany na monitorze zewnętrznym lub ekranie odbiornika TV, należy zatrzymać odtwarzanie w programie TOSHIBA HD DVD PLAYER i zmienić rozdzielczość w polu Rozdzielczość na karcie Monitor w oknie Ustawienia ekranu. Nie można jednak wyświetlać wideo na niektórych monitorach zewnętrznych i ekranach odbiorników TV na skutek problemów związanych z sygnałem wyjściowym lub odtwarzaniem. 4-8 Podręcznik użytkownika

71 Wejście HDMI zgodne z technologią HDCP jest wymagane w przypadku odtwarzania wideo w programie TOSHIBA HD DVD PLAYER na monitorze zewnętrznym lub ekranie odbiornika TV. Przed wyświetleniem obrazu na monitorze zewnętrznym lub ekranie odbiornika TV należy podłączyć urządzenie zewnętrzne do wyjściowego portu HDMI przy użyciu kabla HDMI i zmienić ustawienie urządzenia wyświetlającego. Nie można zmienić urządzenia wyświetlającego podczas odtwarzania. Zawartość dysków HD DVD Video można wyświetlać tylko na panelu wyświetlacza komputera lub ekranie odbiornika TV podłączonego do wyjściowego portu HDMI. Nie można wyświetlać zawartości dysków HD DVD Video na ekranach odbiorników TV podłączonych do wyjściowego złącza S-Video lub na monitorach zewnętrznych podłączonych do złącza RGB. Ponadto nie można wyświetlać zawartości dysków HD DVD Video równocześnie (w trybie klonowania lub powielania obrazu) na ekranie komputera i monitorze zewnętrznym lub ekranie odbiornika TV. Nie wolno zmieniać rozdzielczości ekranu podczas korzystania z programu TOSHIBA HD DVD PLAYER. W przypadku danych audio o jakości wyższej niż 48kHz/16 bitów częstotliwość próbkowania jest zmniejszana do 48kHz/16 bitów. TOSHIBA HD DVD PLAYER Dostarczone oprogramowanie TOSHIBA HD DVD PLAYER umożliwia odtwarzanie dysków HD DVD Video, DVD-Video i DVD-VR. W programie TOSHIBA HD DVD PLAYER nie uwzględniono funkcji kontroli rodzicielskiej. Aby chronić prawa autorskie, funkcja drukowania ekranu (Print Screen) systemu Windows jest wyłączona podczas korzystania z programu TOSHIBA HD DVD PLAYER. Funkcje Print Screen są wyłączone nawet wówczas, gdy uruchomione są inne aplikacje, a program TOSHIBA HD DVD PLAYER jest zminimalizowany. Aby skorzystać z funkcji Print Screen, należy zamknąć program TOSHIBA HD DVD PLAYER. Czynności związane z instalowaniem/odinstalowywaniem programu TOSHIBA HD DVD PLAYER należy wykonywać za pośrednictwem konta użytkownika z uprawnieniami administratora. Nie wolno zmieniać profilu użytkownika systemu Windows podczas korzystania z programu TOSHIBA HD DVD PLAYER. W przypadku niektórych dysków HD DVD Video menu tytułowe może zostać ponownie wyświetlone przed przesunięciem punktu bieżącej lokalizacji w oknie sterowania do położenia zakończenia odtwarzania. W przypadku niektórych dysków HD DVD Video zmiana ścieżki audio przy użyciu okna sterowania powoduje również zmianę wersji językowej napisów dialogowych. Okresowe aktualizacje będą niezbędne do kontynuowania użytkowania programu TOSHIBA HD DVD PLAYER. Podręcznik użytkownika 4-9

72 Korzystanie z programu TOSHIBA HD DVD PLAYER Uruchamianie programu TOSHIBA HD DVD PLAYER 1. Program TOSHIBA HD DVD PLAYER można uruchomić zgodnie znastępującą procedurą. Włóż dysk HD DVD-Video do napędu HD DVD po uruchomieniu systemu Windows Vista. Po umieszczeniu dysku HD DVD-Video lub HD DVD (dwuformatowy) wnapędzie HD DVD może zostać wyświetlony następujący ekran wyboru programu. W takim wypadku należy wybrać opcję Play HD DVD movie (Odtwórz film HD DVD) lub Run the HD DVD Launcher (Uruchom program HD DVD Launcher), a następnie kliknąć przycisk OK, aby uruchomić program TOSHIBA HD DVD PLAYER. Rysunek 4-9 Ekran wyboru aplikacji 2. Wybierz Start -> Wszystkie programy -> TOSHIBA HD DVD PLAYER, aby uruchomić program TOSHIBA HD DVD PLAYER. Program TOSHIBA HD DVD PLAYER można również uruchomić z górnego menu programu Media Center. Obsługa programu TOSHIBA HD DVD PLAYER Uwagi dotyczące korzystania z programu TOSHIBA HD DVD PLAYER. Standard HD DVD definiuje przyciski A, B, C i D, a niektóre programy mogą wyświetlać komunikaty takie jak Naciśnij przycisk A. Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat tego typu, należy użyć odpowiednich klawiszy na klawiaturze. Przycisk A: przycisk A na klawiaturze Przycisk B: przycisk B na klawiaturze Przycisk C: przycisk C na klawiaturze Przycisk D: przycisk D na klawiaturze Wygląd ekranu i dostępne funkcje są zależne od dysków HD DVD- Video i scen Podręcznik użytkownika

73 Podczas odtwarzania dysków HD DVD można korzystać tylko z przycisków sterowania (z przyciskami pilotem zdalnego sterowania i przednim panelem sterowania włącznie) odpowiadających aktualnie dostępnym i aktywnym funkcjom. Jeżeli menu zostanie otwarte w obszarze wyświetlania przy użyciu menu głównego lub przycisków okna sterowania, nie zawsze można wybierać elementy menu przy użyciu płytki dotykowej lub myszy. Ustawienia Maksymalizuj Pomoc Zakończ Obszar wyświetlania Minimalizuj Okno sterowania programu TOSHIBA HD DVD PLAYER Rysunek 4-10 Okna programu TOSHIBA HD DVD PLAYER Obszar wyświetlania Maksymalizuj Wyświetlanie obrazu wideo. Dwukrotne kliknięcie obszaru wyświetlania powoduje włączenie lub wyłączenie trybu pełnoekranowego. Aby wyświetlić okno sterowania, jeżeli nie jest widoczne, należy kliknąć obszar wyświetlania. Maksymalizacja okna programu TOSHIBA HD DVD PLAYER. Podręcznik użytkownika 4-11

74 Ustawienia Pomoc Minimalizuj Zakończ Okno sterowania programu TOSHIBA HD DVD PLAYER Wyświetlanie ekranu Settings (Ustawienia). Otwarcie okna pomocy. Minimalizacja okna programu TOSHIBA HD DVD PLAYER. Zamknięcie programu TOSHIBA HD DVD PLAYER. Przyciski na panelu umożliwiają sterowanie odtwarzaniem dysków HD DVD-Video. Aby uzyskać dostęp do okna sterowania, jeżeli jest ukryte, należy kliknąć obszar wyświetlania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Okno sterowania programu TOSHIBA HD DVD PLAYER. Otwarcie Pomocy programu TOSHIBA HD DVD PLAYER Funkcje i procedury związane z programem TOSHIBA HD DVD PLAYER omówiono również szczegółowo w Pomocy programu TOSHIBA HD DVD PLAYER. Kliknij przycisk Pomoc ( ) w obszarze wyświetlania, aby otworzyć okno Pomoc programu TOSHIBA HD DVD PLAYER. Okno sterowania programu TOSHIBA HD DVD PLAYER Następujące podstawowe przyciski są używane podczas odtwarzania dysków HD DVD-Video. Szczegółowe opisy poszczególnych przycisków zamieszczono w Pomocy. W przypadku niektórych dysków nie można korzystać z pewnych przycisków, nawet tych, które są wyświetlane. Licznik Zawsze na wierzchu Zakończ Bieżące położenie Regulacja głośności Wycisz Przełączanie kanałów audio Rysunek 4-11 Okno sterowania programu TOSHIBA HD DVD PLAYER (1) Licznik Zawsze na wierzchu Wyświetlanie czasu odtwarzania, numeru filmu i rozdziału podczas odtwarzania dysku. Konfiguracja okna sterowania w taki sposób, aby nie było przesłonięte przez inne okna lub w trybie pełnoekranowym Podręcznik użytkownika

75 Zakończ Bieżące położenie Regulacja głośności Wycisz Przełączanie kanałów audio Zamknięcie programu TOSHIBA HD DVD PLAYER. Wyświetlanie bieżącego położenia na odtwarzanym dysku przy użyciu paska postępu. Aby wybrać poziom głośności, należy przeciągnąć suwak regulacyjny przy użyciu myszy komputerowej. Kliknięcie tego przycisku powoduje wyciszenie dźwięku. Kliknięcie przycisku wówczas, gdy dźwięk jest wyciszony, powoduje przywrócenie poprzedniego poziomu głośności. Przełączanie dostępnych kanałów audio podczas odtwarzania dysku DVD-VR. Z tej funkcji można korzystać tylko podczas odtwarzania dysków DVD-VR. Wysuń Poprzedni rozdział Zmniejszona prędkość Szybkie pomijanie Następny rozdział Szybkie powtarzanie Stop Pauza Szybkie przewijanie do tyłu Przewijanie do przodu Odtwarzanie Rysunek 4-12 Okno sterowania programu TOSHIBA HD DVD PLAYER (2) Wysuń Poprzedni rozdział Następny rozdział Stop Szybkie przewijanie do tyłu Odtwarzanie Przewijanie do przodu Pauza Szybkie powtarzanie Otwarcie zasobnika napędu. Przejście do poprzedniego rozdziału. Przejście do następnego rozdziału. Zakończenie odtwarzania bieżącego dysku HD DVD. Szybkie przewinięcie wstecz aktualnie odtwarzanego dysku HD DVD. Rozpoczęcie odtwarzania dysku HD DVD. Szybkie przewinięcie do przodu aktualnie odtwarzanego dysku HD DVD. Tymczasowe wstrzymanie odtwarzania bieżącego dysku HD DVD. Przewinięcie określonego fragmentu wstecz i kontynuowanie odtwarzania od tego położenia. Podręcznik użytkownika 4-13

76 Szybkie pomijanie Zmniejszona prędkość Przewinięcie określonego fragmentu do przodu i kontynuowanie odtwarzania od tego położenia. Odtwarzanie ze zmniejszoną prędkością. Dysk dwuformatowy (wybrany format HD DVD) Dźwięk Kąt Dysk dwuformatowy (wybrany format DVD) Menu główne Napisy dialogowe Specyfikacje dysku Powrót Powtarzanie Wyszukiwanie filmów/ rozdziałów Menu Rysunek 4-13 Okno sterowania programu TOSHIBA HD DVD PLAYER (3) Napisy dialogowe Dźwięk Kąt Powtarzanie Wyszukiwanie filmów/rozdziałów Specyfikacje dysku Dysk dwuformatowy (wybrany format HD DVD)*1 Dysk dwuformatowy (wybrany format DVD)*1 Menu główne Menu Powrót Przełączanie między dostępnymi wersjami napisów dialogowych. Przełączanie ścieżek audio w przypadku filmów, w których uwzględniono kilka ścieżek audio. Przełączanie kątów ustawienia kamery w przypadku filmów, w których uwzględniono kilka kątów ustawienia kamery. Przełączanie trybu powtarzania rozdziału/filmu lub normalnego odtwarzania. Wyszukiwanie rozdziałów lub filmów. Określa, którego dysku należy użyć wówczas, gdy podłączony jest zewnętrzny napęd HD DVD. Odczyt warstwy HD DVD dwuformatowego dysku HD DVD. Należy kliknąć przycisk DVD, aby przełączyć do warstwy DVD. Odczyt warstwy DVD dwuformatowego dysku HD DVD. Należy kliknąć przycisk HD DVD, aby przełączyć do warstwy HD DVD. Wyświetlanie menu głównego dysku HD DVD. Wyświetlanie menu dysku HD DVD. Wyświetlanie ekranu wyboru filmu HD DVD. *1: Wyświetlane po umieszczeniu dysku HD DVD (dwuformatowy) w napędzie dysków optycznych Podręcznik użytkownika

77 Odtwarzanie dysków HD DVD przy użyciu komputera Obraz wideo odtwarzany w programie TOSHIBA HD DVD PLAYER, dostarczonym razem z komputerem, można wyświetlać na ekranie odbiornika TV wyposażonego w wejściowy port HDMI. Zawartość dysków HD DVD-Video można wyświetlać tylko na panelu wyświetlacza komputera lub ekranie odbiornika TV podłączonego do wyjściowego portu HDMI. Nie można wyświetlać zawartości dysków HD DVD-Video przy użyciu odbiorników TV podłączonych do wyjściowego portu S-Video lub na monitorach zewnętrznych podłączonych do złącza RGB. Przed podłączeniem Podczas podłączania komputera do odbiornika TV należy skorzystać z informacji zamieszczonych w podręczniku użytkownika odbiornika TV i w tym rozdziale. Odbiorniki TV, które można podłączyć do komputera Do komputera można podłączyć odbiorniki TV wyposażone w port wejściowy HDMI. Odbiornik TV należy podłączyć do komputera przy użyciu dostępnego na rynku kabla HDMI. Nie wszystkie odbiorniki TV wyposażone w wejściowy port HDMI testowano pod względem zgodności z tym produktem. Firma Toshiba nie może więc zagwarantować możliwości wyświetlania zawartości dysków HD DVD-Video na wszystkich odbiornikach TV wyposażonych w wejściowy port HDMI. Zawartość dysków HD DVD Video może być wyświetlana nieprawidłowo w przypadku niektórych odbiorników TV. Podłączanie wyposażenia do komputera Przed podłączeniem należy wyłączyć odbiornik TV i komputer. 1. Włóż wtyczkę kabla HDMI do wyjściowego portu HDMI komputera. Port wyjściowy HDMI Kabel HDMI Rysunek 4-14 Podłączanie portu wyjściowego HDMI 2. Włóż drugą wtyczkę kabla HDMI do wejściowego portu HDMI odbiornika TV. 3. Włącz odbiornik TV, a następnie komputer. Dźwięk będzie odtwarzany zarówno przy użyciu odbiornika TV, jak i komputera. Korzystając z regulatora głośności lub klawiszy FN + ESC, można wyciszać dźwięk w komputerze. Poziom głośności w odbiorniku TV i komputerze można regulować przy użyciu elementu WAVE w oknie Regulacja głośności. Podręcznik użytkownika 4-15

78 Przełączanie wyświetlania przy użyciu komputera i odbiornika TV Aby wyświetlić zawartość dysku HD DVD-Video, należy skorzystać z następującej metody. Metodę wyświetlania można zmienić przy użyciu ustawień urządzenia wyświetlającego. Aby wyświetlać zawartość dysku HD DVD-Video przy użyciu odbiornika TV, należy skonfigurować następujące ustawienia. Jeżeli następujące ustawienia nie są skonfigurowane, zawartość dysku HD DVD-Video nie będzie wyświetlana przy użyciu odbiornika TV. Uwagi dotyczące obsługi Ustawienie urządzenia wyświetlającego należy zmienić przed rozpoczęciem odtwarzania dysku HD DVD-Video. Nie wolno zmieniać urządzenia wyświetlającego podczas odtwarzania dysku HD DVD-Video. Nie wolno zmieniać urządzenia wyświetlającego w następujących okolicznościach: Odczytywanie lub zapisywanie danych. Wykonywanie operacji komunikacyjnych. Podczas odtwarzania dysku HD DVD-Video nie można korzystać z trybów klonowania (Clone) lub rozszerzenia obrazu (Dualview). Należy skonfigurować panel wyświetlacza komputera lub odbiornik TV jako wyłączne urządzenie wyświetlające. Ustawienie urządzenia wyświetlającego można zmienić przy użyciu klawiszy FN + F5. Po naciśnięciu tych klawiszy skrótu wyświetlone zostanie okno dialogowe. Zostanie wyświetlone tylko te urządzenia, spośród których można wybrać. Trzymając naciśnięty klawisz FN należy ponownie nacisnąć klawisz F5, aby zmienić urządzenie. Po zwolnieniu klawiszy FN i F5 aktualne urządzenie zostanie zastąpione. Jeżeli te klawisze dostępu zostaną naciśnięte i przytrzymane przez pięć sekund, obraz zostanie ponownie wyświetlony na panelu wyświetlacza komputera. Zgodność wyświetlaczy Tylko panel wyświetlacza komputera umożliwia wyświetlanie obrazu z wysoką rozdzielczością. Na ekranie odbiornika TV podłączonego do komputera wyświetlany jest zwykły obraz, a nie obraz o wysokiej rozdzielczości. Lista zgodności ze standardem HD DVD-Video jest następująca. O: Można wyświetlać przy użyciu programu TOSHIBA HD DVD PLAYER. X: Nie można wyświetlać przy użyciu programu TOSHIBA HD DVD PLAYER. Panel wyświetlacza komputera Odbiornik TV * Monitor zewnętrzny* Równoczesne wyświetlanie Podczas korzystania z programu TOSHIBA HD DVD PLAYER O O O X * Obraz jest wyświetlany tylko w przypadku urządzeń wyposażonych w port HDMI Podręcznik użytkownika

79 Zapis na dyskach CD/DVD w napędzie DVD Super Multi (± R DL)/HD DVD-ROM Niektóre modele są wyposażone w pełnowymiarowy napęd DVD Super Multi (± R DL) lub HD DVD-ROM, którego można używać do zapisu danych na dyskach CD-R/RW lub DVD-R/-RW/+R/+RW/-RAM/+R DL/-R DL. Dostarczane są następujące programy do zapisu: TOSHIBA Disc Creator lub Ulead DVD Movie Factory for TOSHIBA, który jest produktem firmy Ulead Systems Inc. Ważna uwaga (napęd DVD Super Multi (± R DL)/HD DVD-ROM) Przed nagrywaniem lub ponownym nagrywaniem płyty CD-R/RW lub DVD-R/-RW/+R/+RW/-RAM/+R DL/-R DL należy przeczytać i wykonać procedury operacyjne zamieszczone w tej sekcji. W przeciwnym wypadku napęd DVD Super Multi (± R DL)/HD DVD-ROM może nie działać prawidłowo, powodując problem z zapisem lub ponownym zapisem, utratę danych lub inne uszkodzenia. Przed rozpoczęciem nagrywania dysku W oparciu o przeprowadzone przez firmę TOSHIBA testy ograniczonej zgodności zalecamy stosowanie płyt CD-R/RW oraz DVD-R/+R/-RW/ +RW/-RAM/+R DL/-R DL poniżej wymienionych producentów. Firma TOSHIBA nie gwarantuje jednakże działania, jakości lub wydajności dysków. Jakość dysków może mieć wpływ na ilość udanych operacji zapisu lub powtórnego zapisu. CD-R: TAIYO YUDEN CO., LTD. MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD Ricoh Co., Ltd. CD-RW: (dużej szybkości lub przystosowane do kilku szybkości) MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD CD-RW:(Ultra-Speed) MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD DVD-R: Specyfikacje DVD dla dysku DVD-R w wersji General Version 2.0 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. TAIYO YUDEN CO., LTD. Hitachi Maxell Ltd. DVD+R: MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD Ricoh Co., Ltd. Podręcznik użytkownika 4-17

80 DVD-RW: Specyfikacje DVD dla dysku DVD-RW w wersji General Version 1.2 MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD Victor Company of Japan, Ltd DVD+RW: MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD DVD-RAM: Specyfikacje DVD dysku DVD-RAM w wersji 2.0, wersji 2.1 lub Version 2.2 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Hitachi Maxell Ltd. DVD+R DL: MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. DVD-R DL: MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. DVD-R for Labelflash : FUJIFILM Corporation. DVD+R for Labelflash : FUJIFILM Corporation. Ten napęd DVD Super Multi (± R DL) nie obsługuje dysków umożliwiających zapis z prędkością większą niż 8x (DVD-R, DVD+R i DVD+RW), 6x (DVD-RW), 5x (DVD-RAM) i 4x (DVD-R DL i DVD+R DL). Ten napęd HD DVD-ROM nie obsługuje dysków umożliwiających zapis z prędkością większą niż 4x (DVD-R, DVD+R, DVD-RW i DVD+RW), 3x (DVD-RAM), 2,4x (DVD+R DL) i 2x (DVD-R DL). Jeżeli dysk jest niskiej jakości, brudny lub uszkodzony, może to spowodować błędy zapisu. Przed użyciem dysku należy sprawdzić, czy nie jest uszkodzony lub zabrudzony. Rzeczywista liczba możliwych zapisów na dyskach CD-RW, DVD-RW, DVD+RW lub DVD-RAM zależy od jakości dysku i sposobu używania. Istnieją dwa typy dysków DVD-R: do opracowań autorskich oraz ogólnego przeznaczenia. Nie należy używać dysków autorskich. Wnapędzie komputera można zapisywać tylko na dyskach dla zastosowań ogólnych. Obsługiwany jest tylko format 1 dysków DVD-R DL. Dlatego nie jest możliwy dodatkowy zapis. Jeżeli ilość danych nie przekracza pojemności dysku jednowarstwowego DVD-R (SL), zalecane jest użycie nośnika tego typu Podręcznik użytkownika

81 Można używać dysków DVD-RAM wyjmowanych z opakowania oraz dysków DVD-RAM bez opakowania. Można stosować dyski jednostronne o pojemności 2.6 GB lub dwustronne o pojemności 5.2 GB. Nie zawsze można odtwarzać dyski DVD-R/-R DL/-RW lub DVD+R/+R DL/+RW w innych komputerowych napędach DVD-ROM lub odtwarzaczach DVD. Danych zapisanych na dysku CD-R/DVD-R/DVD+R nie można usunąć w całości ani częściowo. Nie można odzyskać danych usuniętych (skasowanych) z dysku CD-RW, DVD-RW oraz DVD-RAM. Przed wykasowaniem dysku należy dokładnie sprawdzić jego zawartość. Jeśli podłączonych jest wiele napędów, w których można zapisywać dane na dyskach, należy zwrócić uwagę, aby nie usunąć danych z nieprawidłowego napędu. Do zapisu na dyskach DVD-R/-R DL/-RW, DVD+R/+R DL/+RW lub DVD-RAM wymagana jest pewna ilość miejsca dla zarządzania plikami, więc niemożliwe może okazać się wykorzystanie całej pojemności dysku. Jako że dysk opiera się na standardzie DVD, zostanie ona wypełniona fikcyjnym zbiorem danych, jeżeli zapisywane dane mają objętość mniejszą niż 1 GB. Nawet w przypadku zapisu niewielkiej ilości danych, zapis może potrwać dłużej ze względu na uzupełnienie danymi wypełniającymi. Dyski DVD-RAM sformatowane w standardzie FAT32 nie mogą być odtwarzane w systemie Windows 2000 bez oprogramowania DVD-RAM Driver Software. Jeżeli podłączonych jest wiele napędów, w których można zapisywać dane na dyskach, należy zwrócić uwagę, aby nie zapisać danych w nieprawidłowym napędzie. Podłącz uniwersalny zasilacz sieciowy przed zapisem lub ponownym zapisem. Przed przełączeniem do stanu wstrzymania/hibernacji zakończ zapis na dysku DVD-RAM. Operacja jest zakończona, jeżeli można wysunąć nośnik DVD-RAM z napędu. Należy zamknąć wszystkie pozostałe programy z wyjątkiem programu do zapisu. Nie uruchamiaj programów intensywnie korzystających z procesora, takich jak wygaszacze ekranu. Komputer należy używać w trybie pełnego poboru mocy. Nie używaj funkcji oszczędzania energii. Nie rozpoczynaj zapisu wówczas, gdy uruchomiony jest program antywirusowy. Zatrzymaj go, a następnie wyłącz programy wykrywające wirusy, w tym wszystkie programy sprawdzające pliki automatycznie wtle. Nie używaj programów narzędziowych do dysków twardych, włącznie z aplikacjami zwiększającymi prędkość dostępu do dysku twardego. Mogą one spowodować niestabilne działanie albo uszkodzić dane. Podręcznik użytkownika 4-19

82 Należy nagrywać z dysku twardego komputera na CD/DVD. Nie próbuj wykonywać zapisu ze źródeł takich jak serwer w sieci LAN lub inne urządzenia sieciowe. Zapisywanie przy użyciu innego oprogramowania niż TOSHIBA Disc Creator nie jest zalecane. Podczas nagrywania dysku Należy przestrzegać/uwzględniać następujące zalecenia podczas zapisu lub ponownego zapisu na dysk CD-R/RW, DVD-R/-R DL/-RW/-RAM lub DVD+R/+R DL/+RW. Nie wykonuj żadnej z następujących czynności: Zmiana użytkowników w systemie operacyjnym Windows Vista. Inne czynności związane z obsługą komputera, takie jak korzystanie z myszy, płytki dotykowej lub zamykanie/otwieranie panelu wyświetlacza. Uruchamianie aplikacji komunikacyjnych, takich jak obsługa modemu. Poruszania komputera lub poddawanie go drganiom. Instalacja, usuwanie lub podłączanie urządzeń zewnętrznych, takich jak karta SD/SDHC, ExpressCard, Memory Stick/Memory Stick Pro, MultiMediaCard, urządzenie USB, monitor zewnętrzny lub cyfrowe urządzenie optyczne. Korzystania z przycisku sterowania audio/wideo do odtwarzania muzyki lub głosu. Otwórz napęd dysków optycznych. Podczas zapisu lub ponownego zapisu nie należy zamykać systemu/ wylogowywać się oraz przełączać komputera do stanu wstrzymania/ hibernacji. Przed przełączeniem komputera do stanu wstrzymania/hibernacji należy upewnić się, że zapisywanie lub ponowne zapisywanie zostało zakończone. Zapis jest zakończony, jeżeli można otworzyć zasobnik napędu DVD Super Multi (± R DL. Komputer powinien znajdować się na płaskiej powierzchni; należy unikać miejsc narażonych na wibracje, takich jak samolot, pociąg czy samochód. Nie umieszczaj komputera na powierzchniach niestabilnych takich jak stojak. W pobliżu komputera nie należy używać telefonów komórkowych lub innych bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych. Należy zawsze kopiować dane z dysku twardego na dysk optyczny. Nie korzystaj z techniki wycinania i wklejania. Dane źródłowe zostaną wtedy utracone w przypadku błędu zapisu Podręcznik użytkownika

83 Zastrzeżenie (napęd DVD Super Multi ± R DL/HD DVD-ROM) Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach: Uszkodzenie dysku CD-R/RW lub DVD-R/-R DL/-RW/+R/+R DL/+RW/ DVD-RAM podczas zapisu lub ponownego zapisu przy użyciu tego produktu. Wszystkie zmiany lub straty nagranych na dyskach CD-R/RW lub DVD-R/-R DL/-RW/+R/+R DL/+RW/DVD-RAM danych, spowodowane zapisem lub ponownym zapisem przy użyciu tego produktu oraz wszystkie straty korzyści biznesowych lub przerwy w działalności spowodowane zmianą lub stratą zapisanych danych. Uszkodzenia wywołane przez używanie urządzeń i programów stron trzecich. Ograniczenie technologiczne danej nagrywarki dysków optycznych, które może wywołać nieoczekiwany błąd podczas zapisu i ponownego zapisu ze względów jakościowych lub problemów sprzętowych. Zalecane jest wykonywanie dwóch lub więcej kopii ważnych danych, na wypadek wystąpienia niepożądanych zmian lub utraty zapisanych informacji. TOSHIBA Disc Creator Podczas korzystania z programu TOSHIBA Disc Creator należy uwzględnić następujące ograniczenia: Za pomocą programu TOSHIBA Disc Creator nie można utworzyć dysku DVD-Video. Za pomocą programu TOSHIBA Disc Creator nie można utworzyć dysku DVD-Audio. Do nagrywania muzyki na dysk DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, HD DVD-R lub HD DVD-RW nie można użyć funkcji Audio CD for Car or Home CD Player} (Dysk Audio CD do domowego lub samochodowego odtwarzacza CD) programu TOSHIBA Disc Creator. Nie należy używać funkcji Disc Backup (Kopia dysku) programu TOSHIBA Disc Creator do kopiowania dysków DVD Video, DVD-ROM, HD DVD-R lub HD DVD-RW z systemem ochrony praw autorskich. Nie można wykonać kopii zapasowych dysków DVD-RAM przy użyciu funkcji Disc Backup (Kopia dysku) programu TOSHIBA Disc Creator. Nie można wykonać kopii zapasowej dysku CD-ROM, CD-R lub CD-RW na dysku DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, HD DVD-R lub HD DVD-RW przy użyciu funkcji Disc Backup (Kopia dysku) programu TOSHIBA Disc Creator. Nie można wykonać kopii zapasowej dysku CD-ROM, CD-R lub CD-RW na dysku DVD+R, DVD+R DL lub DVD+RW przy użyciu funkcji Disc Backup (Kopia dysku) programu TOSHIBA Disc Creator. Podręcznik użytkownika 4-21

84 Nie można wykonać kopii zapasowej dysku DVD-ROM, DVD Video, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, HD DVD-R lub HD DVD-RW na dysku CD-R lub CD-RW przy użyciu funkcji Disc Backup (Kopia dysku) programu TOSHIBA Disc Creator. Program TOSHIBA Disc Creator nie obsługuje zapisu pakietowego. Nie zawsze można użyć funkcji Disc Backup (Kopia dysku) programu TOSHIBA Disc Creator do utworzenia kopii zapasowej dysku DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, HD DVD-R lub HD DVD-RW, który został utworzony przy użyciu innego oprogramowania na innej nagrywarce dysków optycznych. Nie zawsze można odczytać dane dodane do dysku DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, HD DVD-R lub HD DVD-RW, na którym uprzednio zapisywano już dane. Na przykład odczyt nie jest możliwy w 16- bitowych systemach operacyjnych, takich jak Windows 98SE i Windows Me. W systemie Windows NT4 do odczytu danych tego typu niezbędny jest dodatek Service Pack 6 lub nowszy, a w systemie Windows 2000 niezbędny jest dodatek Service Pack 2. Ponadto niektóre napędy DVD-ROM i DVD-ROM/CD-R/RW nie mogą odczytać dodanych danych niezależnie od systemu operacyjnego. Program TOSHIBA Disc Creator nie obsługuje nagrywania na dyskach DVD-RAM (w tym celu należy skorzystać z Eksploratora Windows lub innego podobnego programu narzędziowego). Podczas wykonywania kopii zapasowej dysku DVD należy upewnić się, że napęd źródłowy obsługuje zapis na dyskach DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL lub DVD+RW (w przeciwnym wypadku kopia zapasowa dysku źródłowego może być wykonana nieprawidłowo). W przypadku wykonywania kopii zapasowej dysku DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW lub HD DVD-R należy użyć dysku tego samego typu. Nie można częściowo usunąć danych zapisanych na dysku CD-RW, DVD-RW lub DVD+RW. Weryfikacja danych Aby zweryfikować, że dane zostały zapisane prawidłowo na dysku CD/DVD, należy wykonać następujące kroki przed rozpoczęciem procesu zapisu/ ponownego zapisu. 1. Wyświetl okno dialogowe ustawień, wykonując jeden z dwóch następujących kroków: Kliknij przycisk ustawienia ( ) dla zapisu na głównym pasku narzędzi w trybie Data CD/DVD (Dysk CD/DVD z danymi). Wybierz polecenie Setting for writing (Ustawienie dla zapisu) -> Data CD/DVD (Dysk CD/DVD z danymi) w menu Setting (Ustawienie). 2. Zaznacz pole wyboru Verify written data (Weryfikuj zapisywane dane). 3. Wybierz tryb File Open (Otwarty plik) lub Full Compare (Pełne porównanie). 4. Kliknij przycisk OK Podręcznik użytkownika

85 Wideo Dodatkowe informacje dotyczące programu TOSHIBA Disc Creator Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące programu TOSHIBA Disc Creator, skorzystaj z Pomocy online. Wideo można nagrywać przy użyciu programu Ulead DVD MovieFactory for TOSHIBA. Korzystanie z programu Ulead DVD MovieFactory for TOSHIBA Jak utworzyć dysk Labelflash DVD (opcjonalne) Uproszczona procedura tworzenia dysku Labelflash DVD: 1. Włóż dysk Labelflash do napędu DVD. Strona przeznaczona do DRUKOWANIA powinny być skierowana do dołu. 2. Kliknij Start -> Wszystkie programy -> DVD MovieFactory for TOSHIBA -> Ulead DVD MovieFactory for TOSHIBA Laucher, aby uruchomić program DVD MovieFactory. 3. Kliknij polecenia Print Disc Label (Drukuj etykietę dysku) -> Label Printing (Drukuj etykietę). Otwierane jest okno Ulead 4. Kliknij kartę General (Ogólne). 5. Wybierz opcję DVD Drive (Napęd DVD) jako drukarkę. np. <E:> PIONEER DVD Dodaj elementy i dostosuj wygląd obrazów i tekstu. 7. Kliknij przycisk Labelflash setting (Ustawienie Labelflash) i wybierz opcję Draw Quality (Jakość obrazu). 8. Kliknij przycisk Print (Drukuj). Jak przygotować dane DVD-Video Uproszczone kroki tworzenia dysku DVD-Video przy użyciu danych wideo z kamery DV: 1. Kliknij Start -> Wszystkie programy -> DVD MovieFactory for TOSHIBA -> Ulead DVD MovieFactory for TOSHIBA Launcher, aby uruchomić program DVD MovieFactory. 2. Włóż dysk DVD-RW lub DVD+RW do nagrywarki. 3. Kliknij Video Disc -> Burn Video to Disc (Nagraj dysk wideo), aby wyświetlić okno dialogowe Direct Recording (Nagrywanie bezpośrednie), wybierz opcję DVD-Video/+VR, aby wyświetlić stronę Straight Capture to Disc (Pobieranie bezpośrednio na dysk). 4. Wybierz format DVD-Video. 5. Wybierz DV jako źródło, z którego jest pobierany obraz wideo. 6. Naciśnij przycisk Capture (Pobierz). Podręcznik użytkownika 4-23

86 Uproszczone kroki tworzenia DVD-Video na podstawie źródłowego obrazu wideo: 1. Kliknij Start -> Wszystkie programy -> DVD MovieFactory for TOSHIBA -> Ulead DVD MovieFactory for TOSHIBA Launcher, aby uruchomić program DVD MovieFactory. 2. Kliknij Video Disc (Dysk wideo) -> New Project (Nowy projekt), aby otworzyć drugi program uruchamiający. Wybierz typ projektu, a następnie uruchom program DVD MovieFactory. 3. Dodaj źródło z dysku twardego, klikając przycisk Add Video files (Dodaj pliki wideo), aby otworzyć okno dialogowe przeglądarki. 4. Wybierz wideo źródłowe, a następnie przejdź do następnej strony, aby zastosować menu. 5. Po wybraniu szablonu menu naciśnij przycisk Next (Dalej), aby przejść do strony Burning (Nagrywanie). 6. Wybierz format wyjściowy, a następnie naciśnij przycisk Burn (Nagraj). Dodatkowe informacje dotyczące programu Ulead DVD MovieFactory Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące programu Ulead DVD MovieFactory, skorzystaj z Pomocy online i podręcznika. Ważne informacje Podczas nagrywania dysku Video DVD należy uwzględnić następujące ograniczenia: 1. Edytowanie cyfrowego wideo Zaloguj się przy użyciu uprawnień administratora, aby skorzystać z programu DVD MovieFactory. Upewnij się, że komputer jest zasilany przy użyciu zasilacza sieciowego kiedy używasz programu DVD MovieFactory. Pracuj z komputerem na pełnym zasilaniu. Nie używaj funkcji oszczędzania energii. Podczas edycji DVD można wyświetlić podgląd. Jeżeli jednak uruchomiona jest inna aplikacja: Podgląd może nie być wyświetlany prawidłowo. Program DVD MovieFactory nie może edytować lub odtwarzać danych zabezpieczonych przed kopiowaniem. Nie należy przełączać komputera do stanu wstrzymania/hibernacji podczas korzystania z programu DVD MovieFactory. Nie używać programu DVD MovieFactory bezpośrednio po włączeniu komputera. Należy poczekać do momentu, kiedy wszystkie aktywne napędy dysków zostaną zatrzymane. Podczas nagrywania na kamerę DV, aby upewnić się, że zostały zapisane wszystkie dane, należy uruchomić kamerę na kilka sekund przed rozpoczęciem zapisu danych. Rejestrator CD, funkcje JPEG, DVD-Audio, mini DVD i funkcje Video CD nie są obsługiwane w tej wersji Podręcznik użytkownika

87 Podczas nagrywania wideo na dysk DVD należy zamknąć wszystkie inne programy. Nie uruchamiaj programów mocno obciążających procesor, np. wygaszaczy ekranu. Nie korzystaj z dekodera i kodera mp3. 2. Przed nagrywaniem wideo na dysku DVD Kiedy nagrywasz na dysk DVD, używaj tylko dysków zalecanych przez producenta napędu. Nie ustawiaj napędu na powolny napęd (np. dysk twardy USB 1.1) z powodu ryzyka nieprawidłowego nagrania DVD. Nie wykonuj żadnej z następujących czynności: Wykonywanie innych czynności związanych z obsługą komputera, takich jak korzystanie z myszy, płytki dotykowej lub zamykanie/otwieranie panelu wyświetlacza. Poruszanie komputera lub poddawanie go drganiom. Korzystanie z przycisku sterowania trybami i przycisków sterujących audio/wideo do odtwarzania muzyki i głosu. Otwieranie napędu DVD. Instalacja, usuwanie lub podłączanie urządzeń zewnętrznych, takich jak karta SD/SDHC, ExpressCard, Memory Stick/Memory Stick Pro, MultiMediaCard, urządzenie USB, monitor zewnętrzny lub cyfrowe urządzenie optyczne. Należy sprawdzić dysk po nagraniu ważnych danych. Dysku DVD-R/+R/+RW nie można zapisać w formacie VR. Format wyjściowy VCD i SVCD nie jest obsługiwany. 3. Informacje dotyczące nagrywania bezpośrednio na dysku Brak obsługi nagrywania na dyskach DVD-R/+R Brak obsługi nagrywania formatu DVD+VR przy użyciu HDV Format HDV jest obsługiwany tylko w przypadku nagrywania dysków DVD-Video Dodawanie elementów menu nie jest obsługiwane dla formatu DVD-VR 4. Nagrane dyski DVD Nie zawsze można otwarzać dyski DVD-R/+R/-RW/-RAM w niektórych komputerowych napędach DVD-ROM lub innych odtwarzaczach DVD. Podczas odtwarzania nagranego dysku na komputerze należy korzystać z oprogramowania InterVideo WinDVD. Jeżeli używasz często używanego dysku RW, pełne formatowanie może być zablokowane. Użyj nowego dysku. Podręcznik użytkownika 4-25

88 Obchodzenie się z dyskami W tej sekcji zamieszczono porady dotyczące ochrony danych przechowywanych na dyskach CD/DVD/HD DVD. Należy ostrożnie obchodzić się z dyskami. Przestrzeganie poniższych prostych wskazówek zwiększy trwałość dysków i zapobiegnie utracie przechowywanych na nich danych: Dyski CD/DVD/HD DVD 1. Przechowuj dyski CD/DVD/HD DVD w opakowaniu, w którym zostały zakupione. Zapobiegnie to ich uszkodzeniu oraz zabrudzeniu. 2. Nie zginaj dysków CD/DVD/HD DVD. 3. Nie zapisuj, nie przyklejaj niczego na powierzchni zapisu danych na dysku CD/DVD/HD DVD ani nie niszcz jej. 4. Dotykaj wyłącznie zewnętrznej lub wewnętrznej krawędzi dysku CD/DVD/HD DVD. Ślady palców pozostawione na powierzchni dysku mogą spowodować nieprawidłowy odczyt danych. 5. Nie wystawiaj dysku na działanie promieni słonecznych ani skrajnych temperatur. Nie kładź na dyskach CD/DVD/HD DVD żadnych ciężkich przedmiotów. 6. W przypadku zakurzenia lub zabrudzenia dysku CD/DVD/HD DVD przetrzyj go czystą, suchą szmatką. Nie należy czyścić dysku CD/ DVD/HD DVD po okręgu, ale wzdłuż promieni od środka do krawędzi zewnętrznej. W razie potrzeby zwilż szmatkę wodą lub delikatnym środkiem czyszczącym. Do czyszczenia nie używaj benzyny, rozpuszczalników lub podobnych środków czyszczących Korzystanie z kamery internetowej Niektóre modele są wyposażone w zintegrowaną kamerę internetową. W tej sekcji opisano dołączone narzędzie do obsługi kamery internetowej, służące do wykonywania zdjęć i nagrywania wideo. Kamera internetowa jest uruchamiana automatycznie przy włączaniu systemu Windows. Przed skorzystaniem z kamery internetowej należy odkleić ochronną folię. Wskaźnik kamery internetowej Wbudowany mikrofon Obiektyw kamery internetowej Rysunek 4-15 Kamera internetowa 4-26 Podręcznik użytkownika

89 Korzystanie z oprogramowania Oprogramowanie kamery internetowej (Web Camera) jest prekonfigurowane do uruchamiania podczas włączania systemu Windows Vista. Jeżeli konieczne jest ponowne uruchomienie tego oprogramowania, wybierz Start -> Wszystkie programy -> Camera Assistant Software -> Camera Assistant Software. Zapis wideo Nagrywanie dźwięku Wykonywanie zdjęć Funkcja Ekran wyświetlacza Efekty (Effects) Rozdzielczość kamery Wycisz Rysunek 4-16 Korzystanie z oprogramowania Wykonywanie zdjęć Nagrywanie wideo Nagrywanie dźwięku Funkcja Informacje Odtwarzacz (Player) Kliknij, aby wyświetlić zarejestrowany obraz. Można również wysłać obraz pocztą . Kliknij, aby przygotować urządzenie do nagrywania. Kliknij ponownie, aby rozpocząć nagrywanie. Kolejne naciśnięcie powoduje przerwanie nagrywania i wyświetlenie podglądu wideo. Kliknij, aby rozpocząć nagrywanie, i kliknij ponownie w celu przerwania nagrywania i odtworzenia dźwięku. Dostęp do funkcji dodatkowych: About (Informacje), Player (Odtwarzacz), Effects (Efekty), Properties (Właściwości), Settings (Ustawienia) i Help (Pomoc). Wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących producenta oprogramowania. Odtwarzanie plików wideo. Podręcznik użytkownika 4-27

90 Efekty (Effects) Właściwości (Properties) Ustawienia Pomoc Wybór obrazów wyświetlanych na ekranie przechwytywania. Wybierz kartę Options (Opcje), aby zmienić ustawienia przerzucania, powiększania/ pomniejszania, szybkości migotania, trybu nocnego i kompensacji podświetlenia, kartę Image (Obraz), aby zmienić ustawienia kolorów, oraz kartę profilu, aby zmienić warunki oświetlenia. Wybierz kartę Options (Opcje), aby zmienić ustawienie narzędzia, kartę Picture (Obraz), aby zmienić ustawienia wyjściowe takie jak rozmiar, plik eksportu i lokalizację docelową, kartę Video (Wideo), aby zmienić ustawienia wyjściowe takie jak liczba ramek, rozmiar, kompresja i ścieżka docelowa pliku, kartę Audio, aby zmienić urządzenie audio, kompresję, głośność i ścieżkę docelową pliku. Wyświetlenie plików Pomocy dla oprogramowania. Korzystanie z mikrofonu Komputer posiada wbudowany mikrofon który można używać do rejestrowania dźwięku monofonicznego w aplikacjach. Można go również używać do wydawania poleceń głosowych w aplikacjach, które obsługują takie funkcje.(wbudowany mikrofon jest dostępny w niektórych modelach) W komputerze znajduje się wbudowany mikrofon i głośniki, co może prowadzić w niektórych sytuacjach do powstawania sprzężeń. Sprzężenie następuje kiedy dźwięk z głośnika trafia do mikrofonu, ulega wzmocnieniu w głośniku i ponownie trafia do mikrofonu. Sprzężenie powtarza się i powoduje powstanie wysokiego dźwięku. Jest to znane zjawisko występujące we wszystkich systemach dźwiękowych kiedy dźwięk z mikrofonu dostaje się do głośnika, którego siła głosu jest zbyt wysoka lub głośnik znajduje się zbyt blisko mikrofonu. Możesz kontrolować to zjawisko przy pomocy regulacji głośności lub przy pomocy funkcji wyciszenia w panelu głównym głośności. Skorzystaj z dokumentacji systemu Windows, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące głównego panelu regulacji głośności Podręcznik użytkownika

91 Modem Dostępność tej funkcji jest zależna od zakupionego modelu. W tej sekcji omówiono sposób podłączania/odłączania modemu wewnętrznego do/od gniazdka telefonicznego. Wewnętrzny modem nie obsługuje funkcji głosowych. Obsługiwane są jednak wszystkie funkcje przesyłania danych i faksów. Odłącz przewód modemu od gniazdka telefonicznego na czas burzy z piorunami Nie podłączaj modemu do cyfrowej linii telefonicznej. Linia cyfrowa uszkodzi modem. Wybór regionu Ponieważ uregulowania dotyczące telekomunikacji mogą się zmieniać wzależności od regionu, należy sprawdzić, czy ustawienia modemu są poprawne w regionie, w którym będzie używany. Aby wybrać region, należy wykonać poniższe czynności: 1. W systemie Windows Vista kliknij start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie TOSHIBA, wskaż polecenie Sieć i kliknij polecenie Wybór regionu modemu. Nie korzystaj z funkcji Wybór kraju/regionu w narzędziu Ustawienia modemu w Panelu sterowania (jeśli ta funkcja jest dostępna). Zmiana kraju/regionu w panelu sterowania może nie zostać uwzględniona. 2. Na pasku zadań systemu Windows zostanie wyświetlona ikona narzędzia Wybór regionu (Region Selection). Rysunek 4-17 Ikona wybory regionu (Windows Vista ) 3. Kliknij ikonę lewym przyciskiem myszy, aby wyświetlić listę regionów obsługiwanych przez modem. Zostanie wyświetlone podmenu lokalizacji. Obok aktualnie wybranego regionu i lokalizacji wyświetlany jest znacznik wyboru. 4. Wybierz odpowiedni region z menu regionów lub lokalizację z podmenu. Wybrany region będzie traktowany jako miejsce, w którym pracować ma modem, a nowa lokalizacja dla połączeń telefonicznych (kod) zostanie ustawiona automatycznie. Po wybraniu kodu odpowiadający mu region zostanie ustawiony automatycznie i będzie traktowany jako ustawienie bieżące. Podręcznik użytkownika 4-29

92 Menu właściwości Kliknij ikonę prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić następujące menu. Ustawienia Rysunek 4-18 Lista menu (Windows Vista ) Dostępne są następujące ustawienia: AutoRun Mode (Tryb AutoRun) Narzędzie Wybór regionu będzie automatycznie uruchamiane przy starcie systemu operacyjnego. Open the Dialling Properties dialog box after selecting region (Po wybraniu regionu otwórz okno dialogowe Właściwości wybierania) Okno Właściwości wybierania będzie automatycznie otwierane po wybraniu regionu. Location list for region selection (Pokaż listę kodów telefonicznych). Wyświetlane będzie podmenu zawierające informacje o dostępnych kodach odpowiadających poszczególnym krajom. Open dialog box, if the modem and Telephony Current Location region code do not match (Ostrzegaj, jeżeli kody regionu modemu i lokalizacji telefonu nie są zgodne). Wyświetlane będzie okno dialogowe z komunikatem ostrzegawczym o niezgodności regionu i zaznaczonego kodu. Wybór modemu (Modem Selection) Jeśli komputer nie może rozpoznać wewnętrznego modemu, zostanie wyświetlone okno dialogowe. Wybierz port COM dla modemu. Dialing Properties (Właściwości wybierania) Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie okna dialogowego właściwości wybierania. Jeżeli komputer jest użytkowany w Japonii, telekomunikacyjne prawo gospodarcze wymaga wybrania Japonii jako regionu. Korzystanie w Japonii z modemu z innymi ustawieniami regionu jest niezgodne z prawem Podręcznik użytkownika

93 Podłączanie Aby podłączyć przewód modemu wewnętrznego, wykonaj następując kroki. 1. Włóż jeden koniec przewodu modemu do gniazda modemu. 2. Włóż drugą wtyczkę kabla do gniazda telefonicznego. Złącze modemu Złącze telefoniczne Rysunek 4-19 Podłączanie wbudowanego modemu Nie ciągnij kabla i nie przesuwaj komputera po podłączeniu kabla. Odłączanie Jeśli używane jest urządzenie do przechowywania danych takie jak napęd DVD-ROM, napęd CD-RW/DVD-ROM lub dysk twardy podłączone do 16-bitowej karty PC, to mogą wystąpić następujące problemy z modemem: Prędkość modemu jest mała lub łączność jest przerywana. Mogą wystąpić przerwy w dźwięku. Aby odłączyć przewód modemu wewnętrznego, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. 1. Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka telefonicznego, naciśnij dźwignię blokującą. 2. W ten sam sposób odłącz przewód od komputera. Podręcznik użytkownika 4-31

94 Łączność bezprzewodowa Funkcja komunikacji bezprzewodowej komputera obsługuje karty bezprzewodowej sieci LAN. Bezprzewodowa sieć LAN Bezprzewodowa sieć LAN współpracuje z innymi systemami sieci LAN opartymi na technologii radiowej Direct Sequence Spread Spectrum/ Orthogonal Frequency Division Multiplexing zgodnej ze standardem bezprzewodowej sieci LAN IEEE (wersja A, B, G lub wersja robocza N). Obsługiwane funkcje Obsługuje ona następujące funkcje: Mechanizm automatycznego wyboru szybkości transmisji (Automatic Transmit Rate Select) w zakresie 54, 48, 36, 24, 18, 9 i 6Mb/s (wersja A i G). Mechanizm automatycznego wyboru prędkości przesyłu [Automatic Transmit Rate Select] w zakresie 11, 5,5, 2 i 1 mbit/s (wersja B). Wybór kanału częstotliwości (wersja A/wersja robocza N: 5GHz, wersja B/G/wersja robocza N: 2,4GHz) Przełączanie między wieloma kanałami Obsługa zasilania karty Szyfrowanie danych zgodne z protokołem bezpieczeństwa WEP oparte na 128-bitowym algorytmie szyfrującym (moduł typu Atheros). Sieci bezprzewodowe 11a, 11b, 11g i 11n są zgodne odpowiednio ze specyfikacjami IEEE a, b, g i n. Specyfikacja IEEE n nie została sfinalizowana i aktualnie jest dostępna w wersji roboczej. Karty bezprzewodowej sieci LAN 11a/b/g/n firmy TOSHIBA są zgodne z wersją roboczą 2.0 specyfikacji IEEE n. Karta 11a/b, 11a/b/g lub 11a/b/g/n może komunikować się przy użyciu dowolnych obsługiwanych formatów; rzeczywiste połączenie będzie oparte na używanym punkcie dostępu. Zgodność połączenia z wyposażeniem bezprzewodowym w trybie wersji roboczej 11n nie jest gwarantowana. Funkcji wersji roboczej 11n nie można używać z protokołem WEP/TKIP. Trybu wersji roboczej 11n można używać tylko z trybem WPA-PSK (AES) lub bez zabezpieczeń. Bezpieczeństwo Sprawdź, czy jest włączona funkcja szyfrowania. W przeciwnym przypadku komputer będzie zezwalał nieautoryzowanym osobom na dostęp poprzez bezprzewodową sieć LAN co może być przyczyną nieuprawnionego wtargnięcia, podsłuchiwania oraz utraty lub zniszczenia przechowywanych danych. Firma TOSHIBA zdecydowanie zaleca klientom włączanie funkcji szyfrowania. Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie i zniszczenie danych, poprzez korzystanie z sieci bezprzewodowej Podręcznik użytkownika

95 Przełącznik komunikacji bezprzewodowej Korzystając z tego przełącznika, można włączyć lub wyłączyć funkcje transmisji radiowej (bezprzewodowa sieć LAN). Jeżeli przełącznik jest wyłączony, żadne dane nie będą wysyłane lub odbierane. Przesuń przełącznik na prawo od komputera, aby go włączyć i na lewo, aby wyłączyć. Ustaw przełącznik w pozycji wyłączonej w samolotach i szpitalach. Sprawdź wskaźnik. Przestaje on świecić, gdy funkcja bezprzewodowej sieci lokalnej jest wyłączona. Po wejściu do samolotu wyłącz komputer i sprawdź przepisy linii lotniczej przed użyciem komputera na pokładzie. Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej Wskaźnik łączności bezprzewodowej określa stan funkcji bezprzewodowej sieci lokalnej. Stan wskaźnika Wskaźnik wyłączony Wskaźnik włączony Znaczenie Przełącznik komunikacji bezprzewodowej jest ustawiony w położeniu nieaktywnym. Przełącznik komunikacji bezprzewodowej jest ustawiony w położeniu aktywnym. Bezprzewodowa sieć LAN została włączona przez aplikację. Jeżeli funkcja bezprzewodowej sieci LAN została wyłączona za pomocą paska zadań, ponownie uruchom komputer i postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby ustawić system na rozpoznawanie sieci bezprzewodowej. Kliknij Start -> Panel sterowania -> System i konserwacja -> System -> Menedżer urządzeń -> Karty sieciowe, kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie bezprzewodowe, a następnie wybierz polecenie Włącz. Nie zawsze można nawiązać połączenie przy użyciu określonej nazwy sieciowej i funkcji sieci ad hoc. W takim wypadku konieczne jest skonfigurowanie nowej sieci (*) dla wszystkich komputerów połączonych z tą samą siecią w celu ponownego uaktywnienia połączeń sieciowych. * Należy upewnić się, że używana jest nowa nazwa sieciowa. Podręcznik użytkownika 4-33

96 LAN (sieć lokalna) Komputer obsługuje standard Ethernet LAN (10Mb/s, 10BASE-T) lub Fast Ethernet LAN (100Mb/s, 100BASE-TX) (zależnie od zakupionego modelu). Poniższa sekcja zawiera opis podłączania i odłączania sieci lokalnej LAN. Kiedy włączona jest funkcja uruchamiania poprzez sieć LAN (Wake-up on LAN), nie należy instalować lub wyjmować opcjonalnego modułu pamięci. Funkcja uruchamiania poprzez sieci LAN (Wake-up on LAN) pobiera zasilanie nawet przy wyłączonym systemie. W celu skorzystania z tej funkcji należy pozostawić włączony zasilacz. Podłączanie kabla sieci LAN Przed podłączeniem komputera do sieci LAN należy go prawidłowo skonfigurować. Logowanie do sieci LAN z zastosowaniem domyślnych ustawień komputera może spowodować nieprawidłową pracę sieci. W celu przeprowadzenia konfiguracji sieci należy skontaktować się z administratorem sieci LAN. Jeżeli używana jest sieć Fast Ethernet LAN (100Mb/s, 100BASE-TX), należy użyć kabla co najmniej kategorii CAT5. Jeżeli używana jest sieć Ethernet LAN (10Mb/s, 10BASE-T), należy użyć kabla co najmniej kategorii CAT3. Przy podłączaniu przewodu sieci LAN do komputera należy wykonać następujące kroki. 1. Wyłącz zasilanie komputera i wszystkich urządzeń zewnętrznych podłączonych do niego. 2. Włóż jeden koniec przewodu do gniazda sieci LAN. Delikatnie dociśnij wtyczkę, aż do charakterystycznego kliknięcia. Złącze sieci LAN Rysunek 4-20 Podłączanie kabla sieci LAN 3. Podłącz drugi koniec kabla do złącza koncentratora sieci LAN. Przed podłączeniem przewodu do koncentratora skontaktuj się z administratorem sieci LAN. Jeżeli komputer wymienia dane z siecią LAN, wskaźnik LAN jest włączony (kolor pomarańczowy). Jeżeli komputer jest podłączony do koncentratora sieci LAN, ale nie wymienia danych, wskaźnik Łącze jest włączony (kolor zielony) Podręcznik użytkownika

97 Odłączanie kabla sieci LAN Przy odłączaniu kabla sieci lokalnej od komputera należy przestrzegać następującej procedury: Przed odłączeniem komputera od sieci LAN należy upewnić się, że pomarańczowy wskaźnik LAN jest wyłączony. 1. Aby wyjąć złącze z gniazda sieci LAN, naciśnij dźwignię złącza. 2. W ten sam sposób odłącz przewód od koncentratora. Przed odłączeniem przewodu od koncentratora skontaktuj się z administratorem sieci LAN. Czyszczenie komputera Aby zapewnić wieloletnie i bezawaryjne użytkowanie komputera, należy utrzymywać go w czystości oraz nie dopuszczać do przypadkowego zalania czy dostania się jakichkolwiek płynów do jego wnętrza. Uważaj, aby nie zalać komputera jakąkolwiek cieczą. W przypadku zamoczenia komputera należy natychmiast wyłączyć zasilanie i zaczekać, aż urządzenie całkowicie wyschnie. Do czyszczenia komputera używaj szmatki lekko zwilżonej wodą. Wyświetlacz można czyścić płynem do mycia szyb. Nawilż środkiem czyszczącym miękką, czystą szmatkę i delikatnie przetrzyj nią ekran. Nigdy nie spryskuj środkiem czyszczącym bezpośrednio powierzchni komputera. Do czyszczenia komputera nigdy nie używaj silnych lub kaustycznych środków chemicznych. Przenoszenie komputera Komputer charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością i trwałością. Należy jednak przestrzegać kilku prostych zaleceń dotyczących przenoszenia komputera, aby uniknąć ewentualnych problemów. Przed przeniesieniem komputera należy upewnić się, że wszystkie operacje związane z dyskami zostały zakończone. Sprawdź, czy wskaźnik Dysk i wskaźnik urządzenia zewnętrznego jest wyłączony. Jeżeli w napędzie znajduje się dysk CD/DVD/HD DVD, wyjmij ten dysk. Sprawdź również, czy zasobnik napędu jest prawidłowo zamknięty. Wyłącz zasilanie komputera. Przed przeniesieniem komputera odłącz zasilacz sieciowy i wszystkie urządzenia zewnętrzne. Zamknij wyświetlacz. Nie podnoś komputera, trzymając za panel wyświetlacza. Zamknij pokrywy wszystkich portów. Do przenoszenia komputera używaj specjalnej torby. Podręcznik użytkownika 4-35

98 Podczas przenoszenia trzymaj komputer zdecydowanie i unikaj upuszczenia lub uderzenia. Nie przenoś komputera, trzymając za wystające elementy obudowy. Rozpraszanie ciepła Procesor jest wyposażony w wewnętrzny czujnik temperatury chroniący przed przegrzaniem. Jeżeli wewnętrzna temperatura komputera podniesie się do określonego poziomu, następuje włączenie wentylatora lub spowolnienie szybkości przetwarzania. Można określić, że temperatura procesora ma być ograniczana najpierw poprzez włączenie wentylatora, a później, w razie potrzeby, zmniejszenie szybkości procesora lub najpierw poprzez zmniejszenie szybkości procesora, a później, w razie potrzeby, włączenie wentylatora. Te funkcje są kontrolowane w okne Opcje zasilania. Gdy temperatura procesora spadnie do normalnego poziomu, wentylator jest wyłączany i działanie procesora powraca do standardowej szybkości. Jeżeli temperatura procesora osiągnie nieakceptowalnie wysoki poziom dla dowolnego ustawienia, system jest automatycznie wyłączany w celu zapobieżenia uszkodzeniu. Znajdujące się w pamięci komputera dane zostaną utracone Podręcznik użytkownika

99 Rozdział 5 Klawiatura Liczba klawiszy jest zależna od układu klawiatury obowiązującego w kraju/regionie, dla którego komputer został skonfigurowany. Dostępne są klawiatury w różnych językach. Dostępne są cztery typy klawiszy: standardowe w układzie maszyny do pisania, funkcyjne, programowalne i specjalne systemu Windows. Klawisze standardowe w układzie maszyny do pisania Klawisze standardowe w układzie maszyny do pisania służą do wprowadzania małych oraz wielkich liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych oraz symboli specjalnych wyświetlanych na ekranie. Istnieją jednak pewne różnice pomiędzy klawiaturą komputera i maszyny do pisania: Cyfry oraz litery tekstu wpisywanego przy użyciu komputera różnią się szerokością. Wielkość odstępów tworzonych przez znak spacji także może się różnić w zależności od justowania wierszy oraz innych czynników. Mała litera l (el) i cyfra 1 nie mogą być używane zamiennie, jak w przypadku maszyny do pisania. Nie można również używać zamiennie wielkiej litery O i cyfry 0. Klawisz funkcyjny CAPS LOCK powoduje zamianę na wielkie znaki wyłącznie liter alfabetu, podczas gdy klawisz Shift maszyny do pisania wpływa na wszystkie znaki. Klawisze SHIFT, TAB i BACK SPACE są odpowiednikami klawiszy maszyny do pisania, jednak przypisano do nich również specjalne funkcje komputera. Podręcznik użytkownika 5-1

100 Klawisze funkcyjne: F1... F9 Klawisze funkcyjne (nie należy ich mylić z klawiszem FN) to 9 klawiszy rozmieszczonych wzdłuż górnej krawędzi klawiatury. Klawisze te są ciemnoszare, ale ich działanie różni się od działania innych klawiszy w tym kolorze. Klawisze F1 do F9 zwane są klawiszami funkcyjnymi, ponieważ ich naciśnięcie powoduje wykonanie zaprogramowanych funkcji. Używane łącznie z klawiszem FN, klawisze oznaczone ikonami pełnią specyficzne funkcje. Zobacz sekcję Klawisze programowalne: kombinacje z klawiszem FN w tym rozdziale. Funkcje przypisane poszczególnym klawiszom są zależne od używanego oprogramowania. Klawisze programowalne (kombinacje z klawiszem Fn) Klawisz FN (funkcyjny), stosowany wyłącznie w komputerach Toshiba, jest używany w połączeniu z innymi klawiszami, aby pełnić funkcje odpowiednich klawiszy programowalnych. Klawisze programowalne to kombinacje klawiszy służące do włączania, wyłączania lub konfiguracji określonych funkcji. Niektóre programy mogą blokować lub zakłócać funkcjonowanie klawiszy programowalnych. Ustawienia klawiszy programowalnych nie są przywracane przez funkcję wznowienia. Klawisze dostępu Klawisze dostępu (naciśnięcie klawisza FN + klawisz funkcyjny lub klawisz ESC) umożliwiają włączanie lub wyłączanie określonych funkcji komputera. Wyciszenie dźwięku: Naciśnięcie klawiszy FN + ESC w środowisku Windows powoduje włączenie lub wyłączenie dźwięku. Po naciśnięciu tych klawiszy skrótu bieżące ustawienie będzie wyświetlane w postaci ikony. Blokada: Naciśnięcie klawiszy FN + F1 powoduje zablokowanie komputera. Aby przywrócić pulpit, należy zalogować się ponownie. 5-2 Podręcznik użytkownika

101 Plan zasilania: Naciśnięcie klawiszy FN + F2 powoduje zmianę ustawień zasilania. Stan wstrzymania: Naciśnięcie klawiszy FN + F3 powoduje przełączenie komputera do stanu wstrzymania. Stan hibernacji: Naciśnięcie klawiszy FN + F4 powoduje przełączenie systemu do stanu hibernacji. Wyjście: Naciśnięcie klawiszy FN + F5 powoduje zmianę aktywnego urządzenia wyświetlającego. Zmniejszanie jaskrawości: Naciśnięcie klawiszy FN + F6 powoduje stopniowe zmniejszanie jaskrawości panelu wyświetlacza komputera. Zwiększanie jaskrawości: Naciśnięcie klawiszy FN + F7 powoduje stopniowe zwiększanie jaskrawości panelu wyświetlacza komputera. Bezprzewodowe: Naciśnięcie klawiszy FN + F8 powoduje przełączenie aktywnych urządzeń bezprzewodowych, jeżeli przełącznik komunikacji bezprzewodowej jest włączony. Jeżeli nie zainstalowano żadnego urządzenia do komunikacji bezprzewodowej, okno dialogowe nie zostanie wyświetlone. Podręcznik użytkownika 5-3

102 Płytka dotykowa: Naciśnięcie klawiszy FN + F9 powoduje włączenie lub wyłączenie płytki dotykowej. Powiększenie/pomniejszenie: Naciśnięcie klawiszy FN + SPACJA powoduje zmianę rozdzielczości wyświetlacza. TOSHIBA Zooming Utility (pomniejszanie): Naciśnięcie klawiszy FN + 1 powoduje zmniejszenie rozmiaru ikony na pulpicie lub czcionki w jednej z obsługiwanych aplikacji systemu Windows. TOSHIBA Zooming Utility (powiększanie): Naciśnięcie klawiszy FN + 2 powoduje zwiększenie rozmiaru ikony na pulpicie lub czcionki w jednej z obsługiwanych aplikacji systemu Windows. Stały klawisz FN Programu narzędziowego TOSHIBA Accessibility Utility można użyć w taki sposób, aby klawisz FN był klawiszem stałym; oznacza to, że można nacisnąć go raz, zwolnić, a następnie nacisnąć klawisz funkcyjny. Aby uruchomić program Toshiba Accessibility Utility, kliknij Start -> Wszystkie programy -> TOSHIBA -> Utilities -> Accessibility. Klawisze specjalne systemu Windows Klawiatura komputera została wyposażona w dwa klawisze specjalne systemu Windows: jeden uaktywnia menu Start, a drugi spełnia funkcje drugiego przycisku myszy. Ten klawisz uaktywnia menu Start w systemie Windows. Ten klawisz pełni funkcję drugiego przycisku myszy komputerowej. 5-4 Podręcznik użytkownika

103 Generowanie znaków ASCII Nie wszystkie znaki ASCII mogą być generowane przy użyciu standardowej klawiatury. Można jednak uzyskać takie znaki korzystając z odpowiednich kodów ASCII. Jeżeli została włączona funkcja mapowania: 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisze ALT. 2. Korzystając z klawiszy funkcji mapowania wprowadź odpowiedni kod ASCII. 3. Zwolnij klawisz ALT. Znak ASCII pojawia się na ekranie wyświetlacza. Jeżeli funkcja mapowania jest wyłączona: 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisze ALT + FN. 2. Korzystając z klawiszy funkcji mapowania wprowadź odpowiedni kod ASCII. 3. Zwolnij klawisze ALT + FN. Znak ASCII pojawia się na ekranie wyświetlacza. Podręcznik użytkownika 5-5

104 5-6 Podręcznik użytkownika

105 Rozdział 6 Zasilanie komputera Warunki zasilania Komputer jest zasilany przy użyciu zasilacza sieciowego i wewnętrznych akumulatorów. W tym rozdziale zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące efektywnego korzystania ze źródeł zasilania, włącznie z ładowaniem i wymianą akumulatorów, poradami dotyczącymi oszczędnego korzystania z akumulatorów i trybami zasilania. Zdolność operacyjna komputera i stan naładowania akumulatora zależą od warunków zasilania, tj. podłączenia zasilacza sieciowego, zasilania z akumulatora i poziomu naładowania akumulatora. Warunki zasilania Zasilanie włączone Zasilanie wyłączone (nie działa) Podłączony zasilacz sieciowy Akumulator naładowany całkowicie Działa Wskaźnik: Akumulator zielony DC IN zielony Wskaźnik: Akumulator zielony DC IN zielony Akumulator częściowo naładowany lub nie ładuje się Działa Szybkie ładowanie Wskaźnik: Akumulator pomarańczowy DC IN zielony Szybkie ładowanie Wskaźnik: Akumulator miga (pomarańczowy) DC IN zielony Nie zainstalowano akumulatora Działa Brak ładowania Wskaźnik: Akumulator wyłączony DC IN zielony Brak ładowania Wskaźnik: Akumulator wyłączony DC IN zielony Podręcznik użytkownika 6-1

106 Zasilanie włączone Zasilanie wyłączone (nie działa) Zasilacz niepodłączony Akumulator powyżej punktu krytycznego Akumulator poniżej punktu krytycznego Główny akumulator jest rozładowany Nie zainstalowano akumulatora Działa Wskaźnik: Akumulator wyłączony DC IN wyłączony Działa Wskaźnik: Akumulator miga (pomarańczowy) DC IN wyłączony Komputer jest przełączany do stanu hibernacji lub wyłączany (zależnie od ustawień w programie Toshiba Power Management Utility) Nie działa Wskaźnik: Akumulator wyłączony DC IN wyłączony 6-2 Podręcznik użytkownika

107 Wskaźniki zasilania Wskaźniki Akumulator, DC IN i Zasilanie na panelu wskaźników systemowych sygnalizują stan operacyjny komputera i poziom naładowania akumulatora. Wskaźnik Akumulator Sprawdź wskaźnik Akumulator, aby ustalić poziom naładowania akumulatora. Wskazania powinny być następujące: Miga (pomarańczowy) Poziom naładowania akumulatora poniżej punktu krytycznego. Pomarańczowy Zielony Wskaźnik wyłączony Wskazuje na podłączenie zasilacza sieciowego i proces ładowania akumulatora. Wskazuje na podłączenie zasilacza sieciowego i pełne naładowanie akumulatora. W innych sytuacjach wskaźnik jest wyłączony. Jeśli podczas ładowania akumulator stanie się zbyt gorący, ładowanie zostanie zatrzymane, a wskaźnik baterii zgaśnie. Gdy temperatura akumulatora spadnie do normalnego poziomu, ładowanie zostanie wznowione. Zjawisko występuje niezależnie czy komputer jest włączony czy wyłączony. Wskaźnik DC IN Aby określić stan zasilania przy podłączonym zasilaczu sieciowym, należy sprawdzić wskaźnik DC IN. Zielony Wskaźnik wyłączony Wskazuje na podłączenie zasilacza sieciowego oraz prawidłowe zasilanie komputera. W innych sytuacjach wskaźnik jest wyłączony. Wskaźnik Zasilanie Sprawdź wskaźnik Zasilanie, aby ustalić stan zasilania komputera wskazania powinny być następujące: Zielony Miga (pomarańczowy) Wskaźnik wyłączony Oznacza, że zasilanie jest podawane do komputera i komputer jest włączony. Oznacza, że zasilanie zostało wyłączone w stanie wstrzymania. W innych sytuacjach wskaźnik jest wyłączony. Podręcznik użytkownika 6-3

108 Typy akumulatorów Komputer jest wyposażony w dwa rodzaje akumulatorów: Akumulator 6 ogniw lub 9 ogniw w zależności od nabytego modelu Akumulator zegara czasu rzeczywistego (RTC) Akumulator Jeżeli zasilacz prądu zmiennego nie został podłączony, to głównym źródłem zasilania komputera staje się litowo-jonowy zestaw akumulatorowy, określany w podręczniku jako zestaw akumulatorowy. W przypadku dłuższego korzystania z komputera w lokalizacji, w której sieć zasilająca nie jest dostępna, warto zakupić dodatkowy akumulator. W komputerze zastosowano akumulator litowo-jonowy, który może eksplodować przy nieprawidłowej wymianie, użytkowaniu lub likwidacji zużytego akumulatora. Należy więc likwidować akumulator zgodnie z lokalnymi zarządzeniami i przepisami. Na wymianę należy używać wyłącznie akumulatorów zalecanych przez firmę TOSHIBA. Akumulator ładuje akumulator RTC. Akumulator podtrzymuje stan komputera po przełączeniu do stanu hibernacji i wstrzymania. W przypadku wyłączenia komputera w stanie hibernacji i wstrzymania, jeżeli zasilacz sieciowy nie jest podłączony, akumulator zapewnia zasilanie w celu zachowania danych i programów w pamięci. Jeżeli akumulator zostanie całkowicie rozładowany, stan hibernacji i wstrzymania nie jest obsługiwany, wszystkie dane przechowywane w pamięci komputera zostaną utracone. Po włączeniu zasilania pojawia się następujący komunikat: Oprogramowanie układowe wykryło błąd akumulatora CMOS.<F1> kontynuacja Aby zapewnić maksymalną wydajność akumulatora, należy przynajmniej raz w miesiącu doprowadzić do jego całkowitego wyładowania. Procedury omówiono w sekcji Wydłużanie czasu eksploatacji akumulatora w tym rozdziale. Jeżeli komputer nieprzerwanie działa na zasilaniu sieciowym dłużej niż miesiąc, to akumulator może nie być w stanie utrzymać stanu naładowania. Może on nie działać wydajnie przez oczekiwany czas życia i wskaźnik LED Akumulator może nie pokazywać niskiego stanu naładowania akumulatora. 6-4 Podręcznik użytkownika

109 Akumulator zegara czasu rzeczywistego Akumulator zegara czasu rzeczywistego (RTC) zasila wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego oraz kalendarz. Jego energia służy także do podtrzymywania konfiguracji systemu. Po całkowitym rozładowaniu akumulatora zegara czasu rzeczywistego system traci dane, a zegar czasu rzeczywistego oraz kalendarz przestają działać. Po włączeniu zasilania pojawia się następujący komunikat: Oprogramowanie układowe wykryło błąd akumulatora CMOS.<F1> kontynuacja Akumulator zegara czasu rzeczywistego jest akumulatorem litowojonowym i powinien być wymieniany wyłącznie przez sprzedawcę komputera lub przez pracownika obsługi serwisowej firmy TOSHIBA. Niewłaściwa wymiana, eksploatacja, obchodzenie się, usuwanie akumulatora może spowodować jego wybuch. Należy więc likwidować akumulator zgodnie z lokalnymi zarządzeniami i przepisami Obchodzenie się z akumulatorem Akumulator jest nieodłącznym elementem komputera przenośnego. Prawidłowe użytkowanie umożliwia zwiększenie wydajności i trwałości akumulatora. Aby zapewnić bezpieczne działanie oraz maksymalną wydajność akumulatora, należy przestrzegać instrukcji podanych w tej części rozdziału. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorem może być przyczyną zgonu, poważnego zranienia lub zniszczenia mienia. Należy dokładnie przestrzegać poniższych zaleceń: Niebezpieczeństwo: Oznacza sytuację związaną z bezpośrednim zagrożeniem, które w przypadku ignorowania zaleceń może być przyczyną zgonu lub poważnego zranienia. Ostrzeżenie: Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która w przypadku ignorowania zaleceń może być przyczyną zgonu lub poważnego zranienia. Przestroga: Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może być przyczyną umiarkowanego lub lekkiego zranienia albo zniszczenia mienia. Uwaga: Oznacza ważne informacje. Podręcznik użytkownika 6-5

110 Niebezpieczeństwo 1. Nigdy nie likwiduj akumulatora przez spalenie lub ogrzewanie przy użyciu urządzeń takich jak kuchenka mikrofalowa. Akumulator może eksplodować i spowodować zranienie. 2. Nigdy nie próbuj demontować, naprawiać lub w inny sposób manipulować przy komputerze. Spowoduje to przegrzanie i zapalenie akumulatora. Wyciek kaustycznego roztworu alkalicznego lub innych substancji elektrolitycznych może być przyczyną pożaru i zgonu lub poważnego zranienia. 3. Nigdy nie zwieraj złączy akumulatora przy użyciu metalowego przedmiotu. Zwarcie może spowodować pożar lub w inny sposób uszkodzić akumulator; istnieje również niebezpieczeństwo zranienia. Aby uniknąć przypadkowego zwarcia, należy zawsze owijać akumulator w tworzywo sztuczne i izolować złącza taśmą izolacyjną na czas przechowywania lub przy pozbywaniu się akumulatora. 4. Nie wolno dziurawić akumulatora. Nie wolno uderzać go ciężkimi przedmiotami. Nie wolno po nim deptać. 5. Nigdy nie próbuj ładować akumulatora w sposób inny niż opisany w podręczniku użytkownika. Nie wolno podłączać akumulatora do gniazdka elektrycznego ani gniazdka zapalniczki samochodowej. Może to spowodować wybuch lub zapalenie. 6. Należy używać wyłącznie zestawu akumulatorowego dostarczonego z komputerem bądź innym urządzeniem albo zestawu akumulatorowego zatwierdzonego przez producenta urządzenia. Różne akumulatory charakteryzują się różnymi napięciami i polaryzacją. Zastosowanie akumulatora innego niż dopuszczalny może spowodować zapalenie lub zniszczenie. 7. Nie wolno wystawiać akumulatora na działanie gorąca ani przechowywać w pobliżu źródła ciepła. Narażenie na oddziaływanie ciepła może być przyczyną zapalenia akumulatora, eksplozji lub wycieku kaustycznego płynu i zgonu lub poważnego zranienia. Może także spowodować niewłaściwe funkcjonowanie lub awarię komputera i utratę danych. 8. Nigdy nie wystawiaj akumulatora na niezwykłe wstrząsy, wibracje lub ciśnienie. Wewnętrzne układy ochronne zestawu akumulatorowego mogą ulec awarii, co spowoduje przegrzanie, wybuch, zapalenie lub wyciek kaustycznego płynu i ostatecznie może doprowadzić do śmierci lub poważnego kalectwa. 9. Nigdy nie dopuszczaj do zawilgocenia akumulatora. Zawilgocenie może być przyczyną przegrzania, zapalenia lub pęknięcia akumulatora i zgonu lub poważnego zranienia. 6-6 Podręcznik użytkownika

111 Ostrzeżenie 1. Nie wolno nigdy dopuszczać do przedostania się kaustycznego płynu elektrolitycznego wyciekającego z akumulatora do oczu, na skórę lub ubranie. Jeśli kaustyczny płyn elektrolityczny dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć oczy dużą ilością bieżącej wody i zwrócić się po pomoc medyczną, aby zapobiec uszkodzeniu wzroku. Jeśli kaustyczny płyn elektrolityczny zetknie się ze skórą, to należy natychmiast przemyć ją bieżącą wodą, aby uniknąć wysypki. W przypadku zanieczyszczenia substancją odzieży należy ją niezwłocznie zdjąć, aby nie dopuścić do kontaktu cieczy z oczami lub skórą. 2. W przypadku zauważenia w zestawie akumulatorowym nietypowych zjawisk (nieprzyjemnego lub niezwykłego zapachu, przegrzania, odbarwienia albo odkształcenia) należy natychmiast wyłączyć zasilanie, odłączyć zasilacz i wyjąć akumulator. Do czasu skontaktowania się z pomocą techniczną TOSHIBA nie wolno ponownie włączać komputera. Akumulator może wydzielać dym, zapalić się lub wybuchnąć. 3. Przed przystąpieniem do ładowania akumulatora należy upewnić się, czy jest właściwie podłączony do komputera. Nieprawidłowa instalacja akumulatora może prowadzić do wydzielania dymu, zapalenia się lub wybuchu. 4. Akumulator należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Akumulator może być przyczyną wypadków. Przestroga 1. Nie używaj dłużej akumulatora, który źle się ładuje lub dla którego wyświetlony został komunikat ostrzegający o wyczerpaniu się pojemności. Kontynuacja korzystania z rozładowanego lub uszkodzonego akumulatora może być przyczyną utraty danych. 2. Zużytych akumulatorów nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Należy je zwrócić do sprzedawcy produktów firmy TOSHIBA lub innego centrum utylizacji, aby chronić środowisko i zasoby naturalne. Złącza akumulatora należy owinąć taśmą izolacyjną, aby zapobiec zwarciu, które może spowodować zapalenie lub uszkodzenie akumulatora. 3. Na wymianę należy stosować tylko akumulatory zatwierdzone przez firmę TOSHIBA. 4. Zawsze upewniaj się, czy akumulator jest zainstalowany prawidłowo i pewnie. Jeżeli tak nie jest, to akumulator może wypaść, powodując ewentualnie zranienie. 5. Akumulator należy wymieniać wyłącznie w temperaturze otoczenia od 5 do 35 stopni Celsjusza. W przeciwnym wypadku roztwór elektrolityczny może zacząć wyciekać, obniży się wydajność akumulatora i może skrócić się okres użytkowania akumulatora. Podręcznik użytkownika 6-7

112 6. Należy nadzorować pozostałą pojemność akumulatora. Jeżeli akumulator i bateria zegara czasu rzeczywistego rozładują się całkowicie. Stan wstrzymania i hibernacji nie będzie obsługiwany, a dane w pamięci zostaną utracone. Oprócz tego komputer może ustawić niewłaściwy czas i datę. W takim wypadku należy podłączyć zasilacz sieciowy, aby doładować akumulatory. 7. Przed instalacją lub wymianą akumulatora należy wyłączyć zasilanie i odłączyć zasilacz sieciowy. Nie wolno wyjmować akumulatora wówczas, gdy komputer jest przełączony do stanu hibernacji lub wstrzymania. Spowoduje to utratę danych. Uwaga 1. Nie wolno wymieniać akumulatora, jeżeli włączona jest funkcja uruchamiania poprzez sieć LAN (Wake-up on LAN). Spowoduje to utratę danych. Przed wyjęciem akumulatora należy wyłączyć funkcję uruchamiania poprzez sieć LAN (Wake-up on LAN). 2. Aby zapewnić maksymalną wydajność akumulatora, należy raz w tygodniu doprowadzić do jego całkowitego wyładowania. Procedury opisano w sekcji Wydłużanie czasu eksploatacji akumulatora w tym rozdziale. Jeżeli komputer jest nieprzerwanie zasilany przy użyciu zasilacza sieciowego przez czas dłuższy niż miesiąc, nie można utrzymać odpowiedniego poziomu naładowania akumulatora. Może nie działać wydajnie przez oczekiwany czas życia, a wskaźnik Akumulator może nie pokazywać niskiego stanu naładowania akumulatora. 3. Po naładowaniu akumulatora nie należy pozostawiać podłączonego zasilacza sieciowego przy wyłączonym komputerze na dłużej niż kilka godzin jednorazowo. Przedłużanie ładowania już naładowanego akumulatora może spowodować jego uszkodzenie. Ładowanie akumulatorów W momencie, gdy poziom naładowania akumulatora obniży się, wskaźnik Akumulator zaczyna migać na pomarańczowo informując, że do całkowitego rozładowania akumulatora pozostało zaledwie kilka minut. Jeżeli użytkownik wciąż korzysta z komputera wówczas, gdy wskaźnik Akumulator miga, komputer zostanie przełączony do stanu hibernacji (nie nastąpi więc utrata danych) oraz automatyczne wyłączony. Komputer jest przełączany do stanu hibernacji tylko wówczas, gdy ta funkcja jest uaktywniona w oknie Opcje zasilania. Należy naładować akumulator, jeżeli jest rozładowany. 6-8 Podręcznik użytkownika

113 Procedury Aby naładować akumulator zainstalowany w komputerze, należy podłączyć zasilacz sieciowy do złącza DC IN i gniazda sieciowego. Podczas ładowania akumulatora wskaźnik Akumulator jest włączony (kolor pomarańczowy). W celu naładowania baterii należy podłączyć komputer do źródła prądu zmiennego lub opcjonalnej ładowarki akumulatorów firmy TOSHIBA. Nigdy nie wolno próbować ładować akumulatora za pomocą jakiejkolwiek innej ładowarki Czas ładowania W poniższej tabeli pokazano przybliżony czas potrzebny do pełnego naładowania rozładowanego akumulatora. Czas ładowania (w godzinach) Typ akumulatora Zasilanie włączone Zasilanie wyłączone Akumulator (6 ogniw) 8 godzin lub więcej 3 godz. Akumulator (9 ogniw) 8 godzin lub więcej 4 godz. Akumulator zegara czasu rzeczywistego (RTC) 24 godz. 24 godz. Czas ładowania przy włączonym komputerze zależy od temperatury powietrza, temperatury komputera oraz sposobu jego użytkowania. Intensywne korzystanie z urządzeń zewnętrznych uniemożliwia ładowanie akumulatora. Zobacz też sekcję Maksymalizacja wydajności akumulatora. Uwaga dotycząca ładowania akumulatora Ładowanie akumulatora może nie rozpocząć się natychmiast w następujących warunkach: Akumulator jest bardzo gorący lub zimny. Jeśli akumulator jest bardzo gorący, może w ogóle nie zostać naładowany. Aby zapewnić całkowite naładowanie akumulatora, należy ładować go w temperaturze pokojowej od 10 do 30 C. Akumulator jest prawie całkowicie rozładowany. Należy przez kilka minut pozostawić podłączony zasilacz sieciowy i akumulator powinien zacząć się ładować. Wskaźnik Akumulator może informować o gwałtownym spadku poziomu naładowania akumulatora w następujących okolicznościach: Akumulator był przez dłuższy czas nieużywany. Całkowicie rozładowany akumulator przez dłuższy czas nie został wyjęty z komputera. Zimny akumulator został umieszczony w rozgrzanym komputerze. Podręcznik użytkownika 6-9

114 W takim wypadku wykonaj następujące kroki. 1. Rozładuj do końca akumulator, pozostawiając go we włączonym komputerze do momentu automatycznego wyłączenia komputera. 2. Podłącz zasilacz prądu zmiennego. 3. Ładuj akumulator do chwili, gdy wskaźnik Akumulator zostanie włączony (kolor biały). Po dwu-, trzykrotnym powtórzeniu tych czynności akumulator powinien odzyskać pełną sprawność. Pozostawianie podłączonego zasilacza skraca trwałość akumulatora. Przynajmniej raz w miesiącu, należy doprowadzić do całkowitego rozładowania akumulatora i ponownie go naładować. Monitorowanie pojemności akumulatora Poziom naładowania akumulatora można kontrolować w oknie Opcje zasilania. Po włączeniu komputera należy poczekać co najmniej 16 sekund przed próbą monitorowania pozostałego czasu działania. Czas ten jest wymagany przez komputer do sprawdzenia poziomu naładowania akumulatora i obliczenia pozostałego czasu działania urządzenia na podstawie współczynnika bieżącego zużycia energii i pozostałej energii akumulatora. Rzeczywisty, pozostały czas działania może nieznacznie różnić się od obliczonego czasu. Maksymalizacja wydajności akumulatora Użyteczność akumulatora zależy od tego, jak długo jest on w stanie zasilać jednorazowo urządzenie. Długość okresu zasilania przez akumulator zależy od następujących czynników: Konfiguracja komputera (np. wprowadzenie w tryb oszczędzania energii). Komputer oferuje tryb oszczędzania akumulatora, który można skonfigurować w oknie Opcje zasilania. Dla tego trybu dostępne są następujące opcje: Szybkość przetwarzania procesora Jaskrawość ekranu Metoda chłodzenia Stan wstrzymania Tryb hibernacji systemu Wyłączenie monitora Wyłączenie dysku twardego Intensywność korzystania z dysku twardego, napędu dysków optycznych i napędu dyskietek. Początkowy poziom naładowania akumulatora Podręcznik użytkownika

115 Sposobu korzystania z urządzeń dodatkowych, takich jak karta ExpressCard, które są zasilane przy użyciu akumulatora. W przypadku częstego włączania i wyłączania komputera przełączanie do stanu hibernacji i wstrzymania pozwala zaoszczędzić energię akumulatora. Miejsce przechowywania programów i danych. Zamykanie wyświetlacza komputera wówczas, gdy klawiatura nie jest używana, umożliwia oszczędne korzystanie z energii. Czas działania jest krótszy w niskich temperaturach. Stan złączy akumulatora. Należy upewnić się, czy złącza akumulatora są czyste. W tym celu przed zainstalowaniem akumulatora w komputerze należy przetrzeć je czystą, suchą ściereczką. Zachowywanie danych przy wyłączonym zasilaniu Jeżeli komputer zostanie wyłączony, a akumulator jest całkowicie naładowany, komputer przechowuje dane średnio przez następujące okresy. Czas przechowywania Typ akumulatora Akumulator (6 ogniw) Akumulator (9 ogniw) Akumulator zegara czasu rzeczywistego (RTC) Stan i czas przechowywania około 1 dzień (stan wstrzymania) około 14 dni (stan zamknięcia systemu) około 2 dni (stan wstrzymania) około 21 dni (tryb zamknięcia systemu) około 3 miesięcy Wydłużanie czasu eksploatacji akumulatora Aby maksymalnie wydłużyć okres użytkowania akumulatora: Co najmniej raz w miesiącu należy odłączyć komputer od źródła zasilania i korzystać z komputera przy zasilaniu z akumulatora, aż do jego całkowitego rozładowania. Wcześniej należy wykonać następujące czynności. 1. Wyłącz zasilanie komputera. 2. Odłącz zasilacz sieciowy i włącz zasilanie komputera. Jeżeli komputer nie zostanie włączony, przejdź do kroku Korzystaj z komputera zasilanego z akumulatora przez pięć minut. Jeżeli akumulator może działać jeszcze przez co najmniej pięć minut, korzystaj z komputera, aż do całkowitego rozładowania akumulatora. Jeżeli dioda akumulatora miga albo coś innego świadczy o niskim poziomie naładowania akumulatora, przejdź do punktu 4 Podręcznik użytkownika 6-11

116 4. Podłącz zasilacz sieciowy do komputera, a przewód zasilający do gniazda elektrycznego. Zielony wskaźnik DC IN powinien być włączony, a pomarańczowy wskaźnik Akumulator być również włączony, sygnalizując ładowanie akumulatora. Jeżeli wskaźnik DC IN nie jest włączony, zasilanie nie jest podłączone. Sprawdź podłączenie zasilacza sieciowego i przewód zasilający 5. Ładuj akumulator do chwili, gdy wskaźnik Akumulator zostanie włączony (kolor biały). W przypadku posiadania dodatkowych akumulatorów należy używać ich zamiennie z akumulatorem głównym. Jeżeli komputer nie będzie używany przez okres dłuższy niż miesiąc, należy wyjąć akumulator. Odłącz zasilacz sieciowy po całkowitym naładowaniu akumulatora. Nadmierne naładowanie powoduje nagrzanie akumulatora i skraca jego żywotność. Jeżeli komputer nie będzie używany przez ponad osiem godzin, należy odłączyć zasilacz sieciowy. Dodatkowe akumulatory należy przechowywać wchłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Wymiana zestawu akumulatorowego W przypadku całkowitego zużycia akumulatora należy go wymienić na nowy. Jeżeli pomarańczowy wskaźnik Akumulator zaczyna migać wkrótce po całkowitym naładowaniu akumulatora, oznacza to, że akumulator powinien zostać wymieniony. Można także wymienić rozładowany akumulator na zapasowy, jeżeli w danej lokalizacji sieć prądu zmiennego nie jest dostępna. W rozdziale tym zawarto informacje na temat wyjmowania oraz umieszczania w komputerze nowego akumulatora. Wyjmowanie akumulatora Aby wyjąć rozładowany akumulator, należy wykonać następujące kroki: Wyjmując lub wkładając akumulator do komputera należy uważać, aby nie zetknąć ze sobą jego końcówek, gdyż może to spowodować zwarcie. Nie należy też upuszczać, uderzać, wywierać siły, zarysowywać lub uszkadzać obudowy, łamać lub zginać akumulatora. Nie należy wyjmować akumulatora, jeżeli komputer został przełączony do stanu wstrzymania. Dane przechowywane są pamięci operacyjnej (RAM), więc w przypadku przerwy w zasilaniu komputera dane są tracone. W trybie hibernacji dane zostaną utracone w przypadku wyjęcia akumulatora lub odłączenia zasilacza sieciowego przed zakończeniem zapisywania danych. Należy poczekać na wyłączenie wskaźnika Dysk, wskaźnika napędu dysków optycznych i wskaźnika urządzenia zewnętrznego Podręcznik użytkownika

117 1. Zapisz wyniki swojej pracy na dysku. 2. Wyłącz zasilanie komputera. Upewnij się, że wskaźnik Zasilanie jest wyłączony. 3. Odłącz wszystkie przewody podłączone do komputera. 4. Obróć komputer do góry nogami, tak, aby jego przód był zwrócony w Twoim kierunku. 5. Przesuń blokadę zabezpieczająca akumulator w pozycję odblokowującą. Blokada akumulatora Akumulator Zatrzask zwalniający akumulatora Rysunek 6-1 Przesuń zatrzask zabezpieczający akumulator w pozycję odblokowywania. 6. Przesuń zatrzask zwalniający akumulatora, aby zwolnić akumulator i wyjmij go. Akumulator Rysunek 6-2 Wyjmowanie akumulatora 7. Pociągnij zestaw akumulatora do przodu, aby go wyjąć. Ze względu na przepisy dotyczące ochrony środowiska nie należy wyrzucać zużytego akumulatora. Należy go zwrócić do punktu sprzedaży TOSHIBA. Podręcznik użytkownika 6-13

118 Instalowanie akumulatora Aby zainstalować akumulator, wykonaj następujące kroki. W komputerze zastosowano akumulator litowo-jonowy, który może eksplodować przy nieprawidłowej wymianie, użytkowaniu lub likwidacji zużytego akumulatora. Należy więc likwidować akumulator zgodnie z lokalnymi zarządzeniami i przepisami. Na wymianę należy używać wyłącznie akumulatorów zalecanych przez firmę TOSHIBA. 1. Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone, a wszystkie przewody są odłączone od komputera. 2. Włóż zestaw akumulatorowy. Akumulator Rysunek 6-3 Instalowanie akumulatora 3. Pchnij zestaw akumulatora do momentu osadzenia go na właściwym miejscu. 4. Przesuń blokadę zabezpieczającą akumulatora do położenia odblokowania. Uruchamiane komputera przy użyciu hasła Jeżeli zarejestrowano już hasło, należy wprowadzić hasło manualnie w celu uruchomienia komputera: Aby uruchomić komputer, wykorzystując hasło użytkownika, należy wykonać następujące czynności: 1. Włącz zasilanie zgodnie z opisem w rozdziale 3 Wprowadzenie. Wyświetlony zostanie następujący komunikat: Wprowadź aktualne hasło Na tym etapie klawisze dostępu FN + F1 do F9 nie działają. Będą działać po wprowadzeniu hasła Podręcznik użytkownika

119 2. Umożliwia ona pominięcie funkcji hasła, jeśli zapomnimy hasła użytkownika. 3. Naciśnij klawisz ENTER. W przypadku trzykrotnego wprowadzenia nieprawidłowego hasła komputer wyłączy się. W takim przypadku należy włączyć komputer i ponownie wprowadzić hasło. Tryby zasilania Dostępne są trzy następujące tryby zasilania komputera: Zamknięcie systemu: Komputer jest wyłączany bez zapisywania danych. Przed wyłączeniem komputera w trybie zamknięcia systemu należy zawsze zapisać dane. Hibernacja: Dane z pamięci są zapisywane na dysku twardym. Wstrzymanie: Dane są zachowywane w głównej pamięci komputera. Zobacz też sekcje Włączanie zasilania i Wyłączanie zasilania w rozdziale 3 Wprowadzenie. Programy narzędziowe w systemie Windows To ustawienie można skonfigurować w oknie Opcje zasilania. Klawisze dostępu Klawisze dostępu FN + F3 umożliwiają przełączenie do stanu wstrzymania, a klawisze FN + F4 przełączenie do stanu hibernacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz rozdział 5 Klawiatura. Funkcja włączania/wyłączania zasilania przy użyciu panelu Istnieje możliwość skonfigurowania komputera w taki sposób, aby zasilanie było wyłączane automatycznie przy zamykaniu wyświetlacza. Po otwarciu panelu wyświetlacza zasilanie jest włączane w stanie wstrzymania lub hibernacji, ale nie w stanie zamknięcia systemu. Jeżeli funkcja wyłączania zasilania przy użyciu pokrywy komputera jest uaktywniona i zostanie wybrane polecenie Zamknij system Windows, poczekaj do zakończenia zamykania systemu i dopiero wtedy zamknij wyświetlacz. Automatyczne wyłączanie systemu Ta funkcja powoduje wyłączenie komputera, jeśli nie jest używany przez określony czas. System Windows jest wyłączany w stanie wstrzymania lub hibernacji. Podręcznik użytkownika 6-15

120 6-16 Podręcznik użytkownika

121 Rozdział 7 Program HW Setup i zabezpieczanie hasłem HW Setup W tym rozdziale opisano sposób konfigurowania komputera za pomocą programu narzędziowego TOSHIBA HW Setup oraz przedstawiono procedurę ustawiania haseł zabezpieczających. Program TOSHIBA HW Setup umożliwia zmianę ustawień ogólnych, wyświetlacza, procesora, kolejności uruchamiania, klawiatury, USB, sieci LAN i hasła. Jeśli ustawiono hasło administratora, to można zapobiec dostępowi do programu HW Setup firmy TOSHIBA przy logowaniu do komputera z hasłem użytkownika. Uruchamianie programu HW Setup Aby uruchomić ten program, kliknij przycisk Start systemu Windows, wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie TOSHIBA, kliknij polecenie Utilities (Programy narzędziowe) i kliknij ikonę HWSetup. Okno programu HW Setup Okno programu HW Setup zawiera następujące karty: Display (Wyświetlacz), CPU (Procesor), Boot Priority (Sekwencja rozruchowa), Keyboard (Klawiatura), USB, LAN, General (Ogólne) i Password (Hasło). Dostępne są również trzy przyciski: OK, Cancel (Anuluj) i Apply (Zastosuj). OK Cancel (Anuluj) Apply (Zastosuj) Zatwierdzenie wprowadzonych zmian i zamknięcie okno programu HW Setup. Zamknięcie okno bez akceptowania zmian. Zatwierdzenie wszystkich wprowadzonych zmian bez zamykania okna programu HW Setup. Podręcznik użytkownika 7-1

122 General (Ustawienia ogólne) W tym oknie wyświetlana jest wersja systemu BIOS; zawiera dwa przyciski: Default (Domyślne) i About (Informacje). Default (Domyślne) Informacje abyprzywrócić wszystkim ustawieniom programu HW Setup wartości fabryczne. Wyświetla informacje o wersji programu HW Setup. Setup (Konfiguracja) W tym polu jest wyświetlana wersja zainstalowanego systemu BIOS (BIOS Version) i data. Hasło Hasło użytkownika Ta opcja umożliwia ustawienie lub resetowanie hasła użytkownika wymaganego podczas włączania zasilania komputera. Not Registered (Niezarejestrowane) Registered (Zarejestrowane) Zmiana lub usunięcie hasła. (Ustawienie domyślne) Ustawienie hasła. Zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające ustawienie hasła. Aby wprowadzić hasło użytkownika: 1. Po wybraniu opcji Registered (Zarejestrowane) zostanie wyświetlony następujący monit: Enter Password (Podaj hasło): Wpisz hasło o długości co najwyżej 10 znaków. Ciąg wprowadzonych znaków jest wyświetlany jako ciąg gwiazdek. Jeżeli na przykład zostanie wprowadzone hasło czteroznakowe, na wyświetlaczu zostanie wyświetlone: Enter Password: **** (Wprowadź hasło) 2. Kliknij przycisk OK. Pojawi się następujący komunikat umożliwiający zweryfikowanie hasła. Verify Password (Zweryfikuj hasło): 3. Jeśli ciąg znaków zostanie dobranych, hasło jest rejestrowane, kliknij przycisk OK. Jeżeli nie są one zgodne, pojawi się następujący komunikat. You must repeat from step 1. (Powtórz czynności od kroku 1.) Entry Error!!! (Błąd wprowadzania) 7-2 Podręcznik użytkownika

123 Aby usunąć hasło użytkownika: 1. Po wybraniu opcji Not Registered (Nie zarejestrowane) zostanie wyświetlony następujący monit: Enter Password (Podaj hasło): 2. Podaj aktualnie zarejestrowane hasło. Ciąg wprowadzonych znaków jest wyświetlany jako ciąg gwiazdek. Enter Password: **** (Wprowadź hasło) 3. Kliknij przycisk OK. Jeżeli wprowadzony ciąg znaków jest zgodny z zarejestrowanym hasłem, funkcja hasła jest resetowana, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat: Not registered (Nie zarejestrowane) Jeżeli nie są one zgodne, pojawi się następujący komunikat. You must repeat step 1. (Powtórz krok1.) Incorrect Password!!! (Nieprawidłowe hasło) W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła trzykrotnie, komputer wyłączy się. Nie będzie można uzyskać dostępu do opcji hasła programu HW Setup. W takim przypadku należy wyłączyć i włączyć zasilanie, aby ponownie wykonać tę procedurę. 4. Aby ustawić nowe hasło użytkownika, należy wykonać te same czynności, które zostały opisane we wcześniejszej sekcji, Jak ustawić hasło. Karta Display (Wyświetlacz) Ta karta umożliwia dostosowanie ustawień urządzenia wyświetlającego dla wbudowanego wyświetlacza komputera lub monitora zewnętrznego. Power On Display (Wyświetlacz podstawowy) Umożliwia umożliwia wybór urządzenia wyświetlającego używanego podczas uruchamiania komputera. Auto Selected (Automatycznie) LCD + Analog RGB (LCD + analogowy RGB) Wybór monitora zewnętrznego, jeżeli jest podłączony (w przeciwnym wypadku domyślnie używany jest panel wyświetlacza komputera). Obraz jest wyświetlany równocześnie na ekranie LCD komputera i na monitorze zewnętrznym. Podręcznik użytkownika 7-3

124 CPU (Procesor) Dynamic CPU Frequency Mode (Dynamiczny tryb częstotliwości procesora). Ta opcja umożliwia wybór jednego z poniższych ustawień: Dynamically Switchable (Przełączany dynamicznie) Always Low (Zawsze niski) Włącza funkcję automatycznego przełączania częstotliwości zegara i zużycia energii. Podczas pracy komputera, jeśli zaistnieje taka konieczność, następuje automatyczne przełączenie trybu pracy procesora. (Ustawienie domyślne) Wyłącza funkcję automatycznego przełączania częstotliwości zegara i zużycia energii. Procesor pracuje z małą prędkością i małym zużyciem energii. Boot priority (Sekwencja rozruchowa) Boot Priority Options (Opcje sekwencji rozruchowej) Ta opcja umożliwia wybranie sekwencji rozruchowej komputera. Ustawienie Boot Priority Options (Opcje sekwencji rozruchowej) będą podobne do następujących. Rozruch z dysku twardego na karcie ExpressCard nie jest obsługiwany. 7-4 Podręcznik użytkownika

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Informacja o ostrzeżeniach

Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 460 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 470. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach

Dell Vostro 470. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 470 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Dell Latitude D531 Przewodnik użytkownika www.dell.com support.dell.com Uwagi, ostrzeżenia i przestrogi UWAGA: UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer. OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 270. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok od przodu i tyłu. Informacja o ostrzeżeniach

Dell Vostro 270. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok od przodu i tyłu. Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 270 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 270S. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach

Dell Vostro 270S. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 270S Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude 2120. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach,

Dell Latitude 2120. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, Dell Latitude 2120 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro V130. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis PRZESTROGA informuje.

Dell Vostro V130. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis PRZESTROGA informuje. Dell Vostro V130 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEZENIE: Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Dell OptiPlex 9020 AlO

Dell OptiPlex 9020 AlO Dell OptiPlex 9020 AlO Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Dell OptiPlex XE2. Konfiguracja i funkcje komputera. Obudowa typu miniwieża widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach

Dell OptiPlex XE2. Konfiguracja i funkcje komputera. Obudowa typu miniwieża widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach Dell OptiPlex XE2 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Dell Precision M6500 Mobile Workstation Instrukcja konfiguracji oraz funkcje komputera

Dell Precision M6500 Mobile Workstation Instrukcja konfiguracji oraz funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Precision M6500 Mobile Workstation Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 330. Konfiguracja i funkcje komputera. Informacja o ostrzeżeniach. Widok z przodu i z tyłu

Dell Vostro 330. Konfiguracja i funkcje komputera. Informacja o ostrzeżeniach. Widok z przodu i z tyłu Dell Vostro 330 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego

Elementy komputera przenośnego Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Komputer Dell OptiPlex 3011 AIO

Komputer Dell OptiPlex 3011 AIO Komputer Dell OptiPlex 3011 AIO Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń

Bardziej szczegółowo

Produkty Dystrybutorzy Pomoc Club VAIO. Oryginalny Windows Vista Home Premium 1. Platforma Technologia procesorowa Intel Centrino 2 Intel PM45 Express

Produkty Dystrybutorzy Pomoc Club VAIO. Oryginalny Windows Vista Home Premium 1. Platforma Technologia procesorowa Intel Centrino 2 Intel PM45 Express Produkty Dystrybutorzy Pomoc Club VAIO VAIO zaleca system Windows Vista Home Premium. VGN-NS2Z/S Nowość Naturalna elegancja Elegancki laptop z bardzo szybką technologią procesorową Intel Centrino 2 Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą. SC002 Sweex 5.1 PCI Sound Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 5.1 Sound Card. Karta dźwiękowa Sweex zapewnia uzyskanie dźwięku surround. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude E6400 Instrukcja konfiguracji i funkcje

Dell Latitude E6400 Instrukcja konfiguracji i funkcje Ostrzeżenie OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Latitude E6400 Instrukcja konfiguracji i funkcje 1 2 3 4 24 25

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Dell Precision T1700. Konfiguracja i funkcje komputera. Obudowa typu miniwieża widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach

Dell Precision T1700. Konfiguracja i funkcje komputera. Obudowa typu miniwieża widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach Dell Precision T1700 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub

Bardziej szczegółowo

Moc, wydajność i łatwa obsługa

Moc, wydajność i łatwa obsługa Moc, wydajność i łatwa obsługa www.sony-europe.com 1 Dane techniczne Środowisko pracy System operacyjny Oryginalny Windows 7 Home Premium (64 bity) Architektura Chipset Intel HM55 Express Kolor Kolor pokrywy

Bardziej szczegółowo

Moc, wydajność i łatwa obsługa

Moc, wydajność i łatwa obsługa Moc, wydajność i łatwa obsługa www.sony-europe.com 1 Dane techniczne Środowisko pracy System operacyjny Oryginalny Windows 7 Home Premium (64 bity) Architektura Chipset Intel HM55 Express Kolor Kolor pokrywy

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała

Bardziej szczegółowo

Dell Optiplex 390. Konfiguracja i funkcje komputera. Informacja o ostrzeżeniach. Obudowa typu miniwieża widok z przodu i z tyłu

Dell Optiplex 390. Konfiguracja i funkcje komputera. Informacja o ostrzeżeniach. Obudowa typu miniwieża widok z przodu i z tyłu Dell Optiplex 390 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor: Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 360. Konfiguracja i funkcje komputera. Informacja o ostrzeżeniach. Widok z przodu

Dell Vostro 360. Konfiguracja i funkcje komputera. Informacja o ostrzeżeniach. Widok z przodu Dell Vostro 360 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Przenośna stacja robocza Dell Precision M4700/M6700

Przenośna stacja robocza Dell Precision M4700/M6700 Przenośna stacja robocza Dell Precision M4700/M6700 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach

Dell Vostro Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 5470 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Dell Precision Workstation T3610/T5610/T7610

Dell Precision Workstation T3610/T5610/T7610 Dell Precision Workstation T3610/T5610/T7610 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu,

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. P O L S K I SZYBKI START Gratulujemy nabycia nowego notebooka! Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. Komputer przybywa do Państwa zabezpieczony wytrzymałym

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro V131. Konfiguracja i funkcje komputera. Informacja o ostrzeżeniach. Widok z przodu i z tyłu

Dell Vostro V131. Konfiguracja i funkcje komputera. Informacja o ostrzeżeniach. Widok z przodu i z tyłu Dell Vostro V131 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji PVR-TV 713X Instrukcja instalacji Spis treści V1.1 Rozdział 1: Instalacja karty telewizyjnej PVR-TV 713X...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude 3330. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu. Informacja o ostrzeżeniach

Dell Latitude 3330. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu. Informacja o ostrzeżeniach Dell Latitude 3330 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude E6440. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach

Dell Latitude E6440. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach Dell Latitude E6440 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza Dell Precision Workstation T3600/T5600/T7600

Stacja robocza Dell Precision Workstation T3600/T5600/T7600 Stacja robocza Dell Precision Workstation T3600/T5600/T7600 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko

Bardziej szczegółowo

Dell OptiPlex Konfiguracja i funkcje komputera. Obudowa typu miniwieża widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach

Dell OptiPlex Konfiguracja i funkcje komputera. Obudowa typu miniwieża widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach Dell OptiPlex 9020 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo b Wrzesień 2001 Ten podręcznik zawiera instrukcje, które ułatwią skonfigurowanie oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem. Przedstawiono w nim również podstawowe informacje dotyczące usuwania problemów,

Bardziej szczegółowo

Do SIWZ DZP /2008 WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ II KOMPUTERY PRZENOŚNE

Do SIWZ DZP /2008 WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ II KOMPUTERY PRZENOŚNE Załącznik nr 3B Do SIWZ DZP-0431-1118/2008 WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ II KOMPUTERY PRZENOŚNE ZESTAW NR 1 Katedra Zoologii i Ekologii cache L2 o pojemności

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude E6540. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach

Dell Latitude E6540. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach Dell Latitude E6540 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z akumulatora

Korzystanie z akumulatora Korzystanie z akumulatora Wydajność akumulatora UWAGA: Informacje na temat gwarancji firmy Dell dla komputera znajdują się w Przewodniku z informacjami o produkcie lub w oddzielnym drukowanym dokumencie

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01 Wygląd 3 2 1 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki POL 01 13 10 12 11 6 7 8 9 4.Port micro USB 5.Przełącznik zasilania akumulatorem 4 6.Przycisk Do góry 7.Włącznik 5 8.Przycisk OK 9.Przycisk

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Spis Treści 1 INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA 2 2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 3 3 WYGLĄD WYROBU 4 4 POŁĄCZENIA SYSTEMOWE 5

Spis Treści 1 INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA 2 2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 3 3 WYGLĄD WYROBU 4 4 POŁĄCZENIA SYSTEMOWE 5 Spis Treści 1 INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA 2 2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 3 3 WYGLĄD WYROBU 4 4 POŁĄCZENIA SYSTEMOWE 5 4.1 PODŁĄCZANIE KABLA ZASILAJĄCEGO 5 4.2 PODŁĄCZANIE MONITORA 5 4.3 PODŁĄCZENIE DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 3460/3560

Dell Vostro 3460/3560 Dell Vostro 3460/3560 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude E6410/E6410 ATG

Dell Latitude E6410/E6410 ATG Dell Latitude E6410/E6410 ATG Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń

Bardziej szczegółowo