Wind Top AP1622 Komputer PC typu AIO (wszystko w jednym) System MS-A613

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wind Top AP1622 Komputer PC typu AIO (wszystko w jednym) System MS-A613"

Transkrypt

1 Wind Top AP1622 Komputer PC typu AIO (wszystko w jednym) System MS-A613

2 Wstęp Spis treści Uwaga dotycząca praw autorskich iii Znaki towarowe iii Wersja iii Uaktualnianie i gwarancja iv Zakup części wymiennych iv Pomoc techniczna iv Energooszczędność produktu iv Polityka ochrony środowiska v Informacje dotyczące substancji chemicznych v Informacje o baterii v Instrukcje bezpieczeństwa vi Zgodność z CE viii Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych viii Oświadczenie WEEE ix ii 1. Omówienie Zawartość opakowania 1-2 Ogólny opis systemu 1-3 Specyfikacje systemu 1-9 Wymiana składników i uaktualnianie Wprowadzenie Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy 2-2 Instalacja sprzętu Obsługa systemu Pierwsza konfiguracja uruchamiania systemu 3-2 Kalibracja panelu dotykowego (Tylko w przypadku modelu jednodotykowego) 3-3 Połączenie sieciowe w systemie Windows 3-5 Zarządzanie energią 3-10 Program przywracania systemu Recovery Tool 3-12 Dodatek A Rozwiązywanie problemów... A-1

3 Seria Wind Top Uwaga dotycząca praw autorskich Materiał w tym dokumencie jest własnością intelektualną firmy MICRO-STAR INTERNATIONAL. Dołożyliśmy wszelkich starań w przygotowanie tego dokumentu, jednak nie gwarantujemy prawidłowości zawartych w nim treści. Stale staramy się poprawiać nasze produkty i zastrzegamy sobie prawo do wykonywania zmian bez powiadomienia. Znaki towarowe Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. MSI to zastrzeżony znak towarowy Micro-Star Int l Co., Ltd. Intel to zastrzeżony znak towarowy Intel Corporation. Realtek to zastrzeżony znak towarowy Realtek Semiconductor Corporation. Windows to zastrzeżony znak towarowy Microsoft Corporation. Wersja Wersja Data V /10 iii

4 Wstęp Uaktualnianie i gwarancja Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione. Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach uaktualniania, należy sprawdzić specyfikacje w podręczniku użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach zakupu produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy. Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może to spowodować unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi uaktualnienia lub wymiany. Zakup części wymiennych Należy pamiętać, że zakup części wymiennych (lub zgodnych) do produktu kupowanego przez użytkowników w różnych krajach lub regionach może być realizowany przez producenta w okresie nieprzekraczającym 5 lat od zaprzestania produkcji urządzenia, w zależności od oficjalnych regulacji ogłoszonych w odpowiednim czasie. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania części zamiennych, można uzyskać u producenta, pod adresem iv Pomoc techniczna Po wystąpieniu problemu z systemem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem. W celu uzyskania dalszych wskazówek można także wypróbować poniższe zasoby pomocy. Odwiedź witrynę sieci web firmy MSI i uzyskaj dostęp do instrukcji technicznych, aktualizacji BIOS, aktualizacji sterowników i innych informacji dostępnych pod adresem download/ Skontaktuj się z personelem technicznym, pod adresem Energooszczędność produktu Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia Łatwy demontaż i recykling Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów

5 Seria Wind Top Polityka ochrony środowiska Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić wielokrotne użycie części i właściwe przetwarzanie, dlatego też nie należy go wyrzucać po zakończeniu żywotności. Użytownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym punktem zbiórki, do celów recyklingu i usuwania zużytych produktów. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy przejść na strone sieci web MSI i zlokalizować najbliższego dystrybutora: Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą także uzyskać, korzystając z adresu Informacje dotyczące substancji chemicznych Zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, takimi jak przepisy EU REACH (Przepisy EC Nr 1907/2006 Parlamentu Unii Europejskiej i Rady Europy), MSI udostępnia informacje o substancjach chemicznych w swoich produktach pod adresem: Informacje o baterii v Unia Europejska: Baterii, zestawów baterii i akumulatorów nie należy usuwać z nieposortowanymi śmieciami domowymi. Należy wykorzystać publiczny system zbiórki w celu zwrotu, przetwarzania lub usunąć je zgodnie z lokalnymi przepisami. Tajwan: Ze względu na wymagania ochrony środowiska zużyte baterie należy zbierać oddzielnie w celu recyklingu lub specjalnego usuwania. Kalifornia, USA: Bateria pastylkowa może zawierać nadchloran i wymaga spejalnej obsługi podczas recyklingu lub usuwania w stanie Kalifornia. Dalsze informacje można uzyskać pod adresem: Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch. Wymieniać można wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta.

6 Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa Instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i dokładnie. Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika. Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu do wykorzystania w przyszłości. Urządzenie oraz jego wyposażenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nie narażać ich na działanie wysokiej temperatury. Przed wykonaniem ustawień urządzenie należy umieścić na stabilnej płaskiej powierzchni. vi Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić się, że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo ustalone w przedziale 100~240 V. Nie należy usuwać z wtyczki bolca uziemienia. Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda zasilania. Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem do instalacji jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii. Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać. Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze przechowywania powyżej 60 C (140 F) lub poniżej 0 C (32 F), ponieważ może to uszkodzić urządzenie. UWAGA: Maksymalna temperature działania wynosi około 40 C.

7 Seria Wind Top Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ może to uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym. Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego nie nadepnął. Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym. Przy podłączaniu koncentrycznego kabla telewizyjnego do tunera TV należy się upewnić, że jego ekran jest prawidłowo podłączony do systemu uziemienia budynku. System prowadzenia kabli powinien być uziemiony zgodnie ze standardem ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code [Krajowe przepisy dotyczące instalacji elektrycznych]), w szczególności Część , Uziemienie zewnętrznego ekranowania kabla koncentrycznego. W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym. W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie powinno zostać sprawdzone przez personel serwisu: Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu. Do wnętrza urządzenia dostał się płyn. Sprzęt był poddany działaniu wilgoci. Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z podręcznikiem użytkownika. Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone. Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia. vii 1 Optyczne urządzenia pamięci sklasyfikowane są jako PRODUKT LASEROWY KLASY 1. Stosowanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych niż określone jest zabronione. 2 Nie należy dotykać soczewki wewnątrz napędu.

8 Wstęp Zgodność z CE Niniejszym Micro-Star International CO., LTD deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczeństwa i innymi powiązanymi postanowieniami określonymi w Dyrektywie Europejskiej. viii Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może wytwarzać energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji. Jeśli więc urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie co najmniej jednego z wymienionych poniżej sposobów: Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej. Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik telewizyjny lub radiowy. Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy. Uwaga 1 Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia. Uwaga 2 Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych kabli i przewodów prądu zmiennego. VOIR LA NOTICE D INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom: 1 to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i 2 to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia, które mogą spowodować jego niepożądane działanie.

9 Seria Wind Top Oświadczenie WEEE (English) Under the European Union ( EU ) Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of electrical and electronic equipment cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. (French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. (German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen. (Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como eléctricos y equipos electrónicos no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. ix (Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. (Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. (Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/ EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır.

10 Wstęp (Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους. (Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ( UE ) dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. (Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió ( EU ) augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. (Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie ( EU ) o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat elektrické a elektronické výrobky v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. x (Traditional Chinese ) ( 繁 體 中 文 ) 歐 盟 已 制 訂 有 關 廢 電 機 電 子 設 備 法 令, 亦 即 自 2005 年 8 月 13 日 生 效 的 2002/96/EC, 明 文 規 定 電 機 電 子 設 備 產 品 不 可 再 以 都 市 廢 棄 物 處 理, 且 所 有 相 關 電 子 設 備 製 造 商, 均 須 在 產 品 使 用 壽 命 結 束 後 進 行 回 收 (Simplified Chinese ) ( 简 体 中 文 ) 欧 盟 已 制 订 有 关 废 电 机 电 子 设 备 法 令, 亦 即 自 2005 年 8 月 13 日 生 效 的 2002/96/EC, 明 文 规 定 电 机 电 子 设 备 产 品 不 可 再 以 都 市 废 弃 物 处 理, 且 所 有 相 关 电 子 设 备 制 造 商, 均 须 在 产 品 使 用 寿 命 结 束 后 进 行 回 收 (Japanese) ( 日 本 語 ) 2005 年 8 月 13 日 以 降 にEU 加 盟 国 を 流 通 する 電 気 電 子 製 品 にはWEEE 指 令 によりゴミ 箱 に 印 のリサイクルマークの 表 示 が 義 務 づけられており 廃 棄 物 として 捨 てる ことの 禁 止 とリサイクルが 義 務 づけられています (Korean) (한국어) 2005년 8월 13일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합( EU ) 지침, 지 침 2002/96/EC에 의거하여, 전기전자제품 은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다 하면 해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다. (Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu ( EU ) về Thiết bị điện & điện tử đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm thuộc thiết bị điện và điện tử sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản phẩm này vào cuối vòng đời. (Thai) (ไทย) ภายใต ข อกำหนดของสหภาพย โรป ("EU") เก ยวก บของเส ยจากอ ปกรณ ไฟฟ า และ อ เล กทรอน กส เลขท 2002/96/EC ซ งม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 13 ส งหาคม 2005 ผ ใช ไม สามารถท ง ผล ตภ ณฑ ท เป น "อ ปกรณ ไฟฟ าและอ เล กทรอน กส " ปะปนก บของเส ย ท วไปของช มชนได อ กต อไป และ ผ ผล ตอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ด งกล าวจะถ กบ งค บให นำผล ตภ ณฑ ด งกล าวกล บค นเม อส นส ดอาย การ ใช งานของผล ตภ ณฑ

11 Seria Wind Top (Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa ( UE ) perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk peralatan listrik dan elektronik tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat masa pakainya habis. (Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ( EU ) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod elektronsku i električnu opremu ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. (Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. (Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene ( UE ) privind Evacuarea Echipamentului Electric şi Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria echipament electric şi electronic nu mai pot fi evacuate ca deşeuri municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare. (Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de equipamento eléctrico e electrónico não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil. xi (Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ( EU ) Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från elektriska och elektroniska utrustningar kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade. (Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä. (Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie ( EU ) o elektrických a elektronických zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú elektrické a elektronické zariadenia nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevziať naspäť. (Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije ( EU ) o odpadni električni in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov električne in elektronske opreme ni dovoljeno odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj.

12 Wstęp (Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald, Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som elektrisk og elektronisk udstyr ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid. (Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ( EU ) direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av elektronisk og elektrisk ustyr lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid. (Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август, 2005 г., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период. (Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ( EU ) o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., električni i elektronički uređaji se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i proizvođači su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka. xii (Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ( EL ) direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete hävitamine koos majapidamisjäätmetega, ja elektrija elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.

13 Rozdział 1 Omówienie Konstrukcja tego systemu uwzględnia ekologię i inteligentne rozwiązania cyfrowe, poprzez zastosowanie antyodblaskowego wyświetlacza z podświetleniem LED do zwiększania wyrazistości obrazu, przy jednoczesnym zmniejszeniu zmęczenia oczu. Niewielkich rozmiarów obudowa i elastyczna podstawa podstawa, łączą technologię z życiem, sprawiając, że komputery są łatwiejsze w użyciu - i odpowiednie zarówno dla indywidualnych osób jak i dla biznesu.

14 Omówienie Zawartość opakowania Seria Wind Top Zasilacz AC/DC Przewód zasilający 1-2 Szmatka do czyszczenia monitora LCD Dysk ze sterownikami i programami narzędziowymi Podręcznik użytkownika i Skrócona instrukcja Klawiatura (opcjonalnie) Mysz (opcjonalnie) Rysik (opcjonalnie) * Prosimy o natychmiastowy kontakt w przypadku stwierdzenia, że jakikolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje. * Ilustracja służy wyłącznie do celów referencyjnych, a zawartość opakowania może być nieco inna, w zależności od zakupionego modelu.

15 Seria Wind Top Ogólny opis systemu Widok z przodu Mikrofon Wbudowany mikrofon można wykorzystać do rozmów video online. Kamera sieci web Wbudowana kamera sieci web z mikrofonem może być używana do wykonywania zdjęć, nagrywania video, konferencji online i innych interaktywnych aplikacji. Wyświetlacz 15,6-calowy wyświetlacz z podświetleniem LED, z optymalną rozdzielczością 1366 x 768 pikseli i standardowymi proporcjami szerokiego ekranu 16:9. Głośniki stereo Wbudowane głośniki stereo zapewniają wysoką jakość dźwięku z obsługą systemu stereo.

16 Omówienie Widok z tyłu Wentylator Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać. Podstawka Przy użyciu podstawki można dostosować położenie systemu na płaskiej i stabilnej powierzchni. Otwór do prowadzenia kabli Kable należy poprowadzić przez ten otwór, aby uniknąć poplątania kabli po podłączeniu urządzeń. Gniazdo blokady Kensington Ten komputer PC typu AIO wyposażony jest w gniazdo blokady Kensington, które umożliwia użytkownikom zabezpieczenie komputera PC typu AIO za pomocą klucza lub mechanicznego urządzenia z kodem PIN, podłączonego przy użyciu gumowanej linki metalowej. Jeden koniec linki ma małą pętlę, która umożliwia przełożenie całej linki dookoła stałego przedmiotu, takiego jak ciężki stół lub inny podobny sprzęt, a przez to zabezpieczenie komputera PC typu AIO.

17 Seria Wind Top Widok z góry i z dołu LAN2 LAN Wentylator Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać. Gniazdo wyjścia liniowego Złącze to służy do podłączania słuchawek lub głośników. Gniazzdo mikrofonu Złącze to służy do podłączania mikrofonu. Port USB 2.0 Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)] służy do podłączania urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne urządzenia kompatybilne z USB. Obsługa szybkości transferu danych do 480Mbit/s (Wysoka szybkość). 1-5

18 Omówienie 5 Gniazdo LAN RJ-45 (Opcjonalnie LAN2) Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN [Local Area Network (Sieć lokalna)]. Można do niego podłączyć kabel sieciowy. Zielony / Pomarańczowy Żółty Dioda LED Kolor Stan diody LED Stan Prawa Żółty Wyłączona Nie ustanowiono połączenia LAN. Włączona (światło stałe) Ustanowiono połączenie LAN. Włączona (światło jasne i pulsujące) Komputer komunikuje się z innym komputerem w sieci LAN. Lewa Zielony Wyłączona Wybrano szybkość przesyłania danych 10 Mbit/s. Włączona Wybrano szybkość przesyłania danych 100 Mbit/s. Pomarańczowy Włączona Wybrano szybkość przesyłania danych 1000 Mbit/s Port VGA Port VGA obsługuje monitory i inne urządzenia interfejsu VGA. Port szeregowy (Opcjonalnie) Port szeregowy obsługuje skanery kodu paskowego, drukarki kodu paskowego, drukarki do rachunków, urządzenia do kart kredytowych, itd. Port równoległy (Opcjonalnie) Port równoległy obsługuje drukarki i inne urządzenia interfejsu równoległego.

19 Seria Wind Top Widok z boku Opcjonalnie Przycisk zasilania systemu Naciśnij przycisk zasilania systemu, aby włączyć lub wyłączyć system. Dioda LED zasilania systemu Dioda LED zasilania świeci się, gdy system jest włączony i gaśnie po jego wyłączeniu. W warunkach oszczędzania energii dioda LED miga w trybie S3 (Wstrzymaj i zapisz w pamięci), a gaśnie w trybie S4 (Wstrzymaj i zapisz na dysk). Dioda LED dysku twardego Ten wskaźnik pokazuje stan aktywności dysku twardego. Miganie oznacza dostęp systemu do danych na dysku twardym, a wyłączenie oznacza brak aktywności dysku. Przycisk jasności Przyciski te umożliwiają regulację poziomu jasności. Czytnik kart pamięci Wbudowany czytnik kart może obslugiwać różne typy kart pamięci.

20 Omówienie Port USB 2.0 (Opcjonalnie) Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)] służy do podłączania urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne urządzenia kompatybilne z USB. Obsługa szybkości transferu danych do 480Mbit/s (Wysoka szybkość). Port USB 3.0 (Opcjonalnie) Port USB 3.0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2.0. Obsługa szybkości transferu danych do 5Gbit/s (Super szybkość). Gniazdo zasilania Za pomocą tego gniazda zasilacz AC/DC konwertuje prąd zmienny na prąd stały. Energia dostarczana przez to gniazdo służy do zasilania komputera PC. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera PC, należy zawsze używać dostarczonego zasilacza sieciowego. Czytnik kart smart (Opcjonalnie) Ten czytnik kart obsługuje karty smart, umożliwiając identyfikację, uwierzytelnianie, przechowywanie danych, przetwarzanie aplikacji, itd. Stacja dysków optycznych (Opcjonalnie) Do celów rozrywki domowej zintegrowano napęd DVD Super-Multi. Otwór wysuwania (Opcjonalnie) Jeśli nie działa przycisk wysuwania włóż cienki, prosty przedmiot (taki jak spinacz do papieru) do otworu wysuwania, aby ręcznie otworzyć stację dysków optycznych. 11 Przycisk wysuwania (Opcjonalnie) Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć stację dysków optycznych.

21 Seria Wind Top Specyfikacje systemu Procesor Procesor Intel Celeron Chipset Chipset Intel NM70 Pamięć 1 gniazdo pamięci SO-DIMM DDR Obsługa maksymalnie 4GB pamięci LAN Przewodowa sieć LAN: obsługa poprzez kontroler Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet Bezprzewodowa sieć LAN: obsługiwana opcjonalnie przez moduł Mini PCI-E WLAN Audio Kodek HDA firmy Realtek ALC887 Zgodność ze specyfikacją Azalia 1.0 Wyświetlacz 15,6-calowy wyświetlacz z podświetleniem LED - Optymalna rozdzielczość 1366 x 768 pikseli - Standardowe proporcje szerokiego ekranu 16:9 1-9 Wejście/Wyjście dolne 1 gniazdo liniowego wyjścia audio 1 gniazdo mikrofonu 2 porty USB gniazda LAN RJ-45 (Opcjonalnie LAN2) 1 port VGA 2 porty szeregowe (Opcjonalnie) 1 port równoległy (Opcjonalnie) Boczne wejście/wyjście 1 czytnik kart pamięci 2 porty USB 2.0/ 3.0 (Opcjonalnie) 1 gniazdo zasilania prądem stałym 1 czytnik kart smart (Opcjonalnie)

22 Omówienie Pamięć masowa Dysk twardy: 2,5, SATAII Napęd dysków optycznych: Wąski DVD Super Multi (Opcjonalnie) Czytnik kart: - Czytnik kart SD/ MMC/ MS - Czytnik kart smart (Opcjonalnie) Głośnik stereo 2 głośniki stereo Kamera internetowa Obsługa kamery internetowej z mikrofonem Zasilanie Zasilacz AC/DC 65 W z aktywnym PFC - Wejście: V, 1,5A, 50-60Hz - Wyjście: 19V 3,42A 1-10

23 Seria Wind Top Wymiana składników i uaktualnianie Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione, w zależności od zakupionego modelu Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach uaktualniania, należy sprawdzić specyfikacje w podręczniku użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach zakupu produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy. Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może to spowodować unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi uaktualnienia lub wymiany.

24

25 Rozdział 2 Wprowadzenie W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur konfiguracji sprzętowej. Podczas podłączania urządzeń peryferyjnych należy ostrożnie trzymać urządzenia, a także założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu uniknięcia wystąpienia elektryczności statycznej.

26 Wprowadzenie Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy Komputer PC typu AIO to przenośna platforma, która umożliwia pracę w dowolnym miejscu. Jednakże dobór odpowiednich warunków pracy jest istotny, jeśli zamierza się pracować z komputerem przez dłuższy czas Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone. 2 Należy wybrać odpowiedni fotel i biurko, a także dostosować ich wysokość w celu zapewnienia właściwej postawy podczas pracy. 3 Podczas siedzenia w fotelu należy siedzieć prosto i utrzymać właściwą postawę. Należy dopasować oparcie fotela (jeśli fotel je posiada), aby zapewniało wygodne oparcie pleców. 4 Stopy powinny naturalnie opierać się na podłodze, tak aby kostki i kolana znajdowały się w poprawnej pozycji (kąt 90 stopni). 5 Dłonie należy położyć na biurku tak, aby nadgarstki miały naturalne podparcie. 6 Należy dostosować kąt/położenie komputera PC typu AIO w celu uzyskania optymalnego widoku. 7 Należy unikać używania komputera w miejscach, gdzie może to być niewygodne (np. w łóżku). 8 Komputer PC typu AIO jest urządzeniem elektrycznym. Należy obsługiwać go ostrożnie, aby uniknąć obrażeń ciała cm

27 Seria Wind Top Instalacja sprzętu Ustawianie systemu 1. Umieść system na płaskiej i stabilnej powierzchni, takiej jak stół lub biurko. 2. Nachyl wyświetlacz i pociągnij podstawę na zewnątrz, do wymaganego wysunięcia. Przed włączeniem zasilania upewnij się, że system jest prawidłowo ustawiony. 2-3

28 Wprowadzenie Podłączanie zasilacza 1. Połącz zasilacz AC/DC z przewodem zasilającym. 2. Podłącz koniec prądu stałego adaptera do komputera PC AIO. 3. Podłącz męski koniec przewodu zasilającego prądu zmiennego do gniazdka elektrycznego. Ważne Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz AC/DC do komputera PC typu AIO, a następnie podłączyć przewód zasilający do gniazda zasilania

29 Seria Wind Top Włączanie zasilania systemu Naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia zasilania systemu. 2-5

30

31 Rozdział 3 Obsługa systemu W rozdziale tym zawarto podstawowe informacje dotyczące obsługi systemu, takie jak konfiguracja uruchamiania systemu, połączenie sieciowe, itp. Ważne Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

32 Obsługa systemu Pierwsza konfiguracja uruchamiania systemu Podczas pierwszego użycia konieczne jest wykonanie poniższych czynności umożliwiających rozpoczęcie korzystania z komputera PC typu AIO serii Wind Top. Pełna konfiguracja uruchamiania zajmuje około 30 minut Rozpocznie się konfiguracja systemu Windows. Poczekaj aż zakończy się ładowanie konfiguracji systemu Windows. 2. Wybierz język systemu operacyjnego i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować. 3. Wybierz żądane opcje dla ustawień Country or region (Kraj lub region), Time and currency (Godzina i waluta) oraz Keyboard layout (Układ klawiatury). Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować. 4. Wybierz nazwę użytkownika konta i nazwij komputer, aby umożliwić jego odróżnienie w sieci. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować. 5. Wybierz hasło dla konta w celu jego zabezpieczenia przed niepożądanymi użytkownikami. (Zostaw to pole puste, jeśli hasło nie jest potrzebne). Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować. 6. Przeczytaj postanowienia licencyjne. Zaznacz pole wyboru I accept the license terms (Akceptuję postanowienia licencyjne) i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować. 7. Wybierz opcję [Use recommended settings] (Użyj ustawień zalecanych) dla pozycji Help protect your computer and improve Windows automatically (Pomóż automatycznie chronić komputer i ulepszyć system Windows). 8. Sprawdź ustawienia daty i godziny. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować. 9. Wybierz żądaną sieć bezprzewodową z dostępnej listy sieci WLAN. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować. Możesz także kliknąć przycisk [Skip] (Pomiń), aby pominąć ten krok i skonfigurować sieć WLAN później. 10. (Opcjonalnie) Następnie wyświetlony zostanie ekran oprogramowania antywirusowego. Kliknij przycisk [Agree] (Zgadzam się), aby zaakceptować warunki umowy licencyjnej i uaktywnić oprogramowanie antywirusowe. Alternatywnie, wybierz [Stay Unprotected] (Pozostaw niezabezpieczony) i kliknij [Next] (Dalej), aby kontynuować bez uaktywniania programu antywirusowego. 11. Wyświetlone zostanie okno Software Installation Menu (Menu instalacji oprogramowania). Kliknij przycisk [Install] (Zainstaluj), aby kontynuować. 12. Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Podczas trwania instalacji oprogramowania nie wolno wyłączać komputera. Po zakończeniu ładowania paska postępu kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), aby kontynuować. 13. Nastąpi przejście do systemu operacyjnego Windows 7 w celu wprowadzenia spersonalizowanych ustawień. Po wprowadzeniu spersonalizowanych ustawień można zacząć korzystać z komputera PC typu AIO. Życzymy udanej zabawy!

33 Seria Wind Top Kalibracja panelu dotykowego (Tylko w przypadku modelu jednodotykowego) Komputer PC typu AIO serii Wind Top wyposażony jest w funkcję panelu dotykowego. Jeśli kursor myszy nie jest dopasowany do ruchu, użytkownicy mogą użyć zainstalowanego w systemie narzędzia kalibracja w celu dostosowania dokładności panelu dotykowego. Aby to zrobić, należy wykonać poniższe czynności. 1. Znajdź narzędzie kalibracja w menu [Start] > [All Programs] (Wszystkie programy) Dostępne są trzy tryby kalibracji: 4-punktowy, 9-punktowy i 25-punktowy. Zalecane jest, aby użytkownicy dostosowywali panel dotykowy za pomocą trybu 9 punktowego. Jeśli wymagana jest największa dokładność, użytkownicy mogą wybrać tryb 25 punktowy.

34 Obsługa systemu 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skalibrować panel dotykowy. 3-4 Ważne Ekranu nie należy dotykać bezpośrednio żadnym ostro zakończonym przedmiotem. Rzeczywiste specyfikacje produktu mogą być inne w zależności od regionu.

35 Seria Wind Top Połączenie sieciowe w systemie Windows Przewodowa sieć LAN 1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania) Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji [Network and Internet] (Sieć i Internet).

36 Obsługa systemu 3. Wybierz pozycję [Broadband (PPPoE)] (Połączenie szerokopasmowe (PPPoE)) w celu nawiązania połączenia przy użyciu połączenia DSL lub kablowego, które wymaga podania nazwy użytkownika i hasła. 4. Wprowadź informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP) i kliknij przycisk [Connect] (Połącz), aby ustanowić połączenie sieci LAN. 3-6

37 Seria Wind Top Bezprzewodowa sieć LAN 1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania). 2. Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji [Network and Internet] (Sieć i Internet). 3-7

38 Obsługa systemu 3. Wybierz pozycję [Wireless] (Bezprzewodowe) w celu nawiązania połączenia przy użyciu routera bezprzewodowego lub sieci bezprzewodowej. 4. Wyświetlona zostanie lista dostępnych połączeń sieci WLAN. Wybierz połączenie z listy lub kliknij pozycję [Open Network and Sharing Center] (Otwórz Centrum sieci i udostępniania) w celu nawiązania nowego połączenia Aby nawiązać nowe połączenie sieci WLAN, wybierz pozycję [Set up a new connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć) w oknie [Network and Sharing Center] (Centrum sieci i udostępniania).

39 Seria Wind Top 6. Następnie wybierz pozycję [Manually connect to a wireless network] (Ręcznie nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową) i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować. 7. Wprowadź informacje dotyczące sieci bezprzewodowej, którą chcesz dodać i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować Nowe połączenie sieci WLAN zostało nawiązane. Kliknij przycisk [Close] (Zamknij), aby wyjść lub wybierz pozycję [Change connection settings] (Zmień ustawienia połączenia), aby zmodyfikować ustawienia sieci WLAN.

40 Obsługa systemu Zarządzanie energią Zarządzanie energią komputerów osobistych (PC) i monitorów zapewnia znaczną oszczędność energii elektrycznej, a także niesie ze sobą wiele korzyści środowiskowych. W celu poprawy wydajności energetycznej należy wyłączać monitor lub przełączać komputer w tryb uśpienia po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika. Zarządzanie energią w systemie operacyjnym Windows Pozycja [Power Options] (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym Windows umożliwia sterowanie funkcjami zarządzania energią monitora, dysku twardego i baterii. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania) > [System and Security] (System i zabezpieczenia) Następnie kliknij łącze [Power Options] (Opcje zasilania). Wybierz żądany plan zasilania. Możesz także dostosować ustawienia, klikając pozycję [Change plan settings] (Zmień ustawienia planu).

41 Seria Wind Top W menu Shut Down Computer (Wyłączanie komputera) widoczne są opcje Sleep (Wstrzymaj) (S3/S4) i Shut Down (Zamknij) (S5) umożliwiające szybkie i łatwe zarządzanie zasilaniem systemu. Zarządzanie energią przez monitory z certyfikatem ENERGY STAR (Opcjonalne) Funkcja zarządzania energią umożliwia, po pewnym okresie braku aktywności użytkownika, zainicjowanie przez komputer trybu niskiego zużycia energii lub trybu Sleep (Uśpienie). Podczas używania z zewnętrznym monitorem z certyfikatem ENERGY STAR, funkcja ta obsługuje podobne funkcje zarządzania energią monitora. Aby uzyskać oszczędności energii przy zasilaniu systemu prądem zmiennym, funkcja zarządzania energią została wstępnie ustawiona na następujące działanie: Wyłączenie wyświetlacza po 15 minutach Zainicjowanie trybu Uśpienie po 30 minutach Wznawianie pracy systemu Wznowienie pracy komputera z trybu oszczędzania energii powinno nastąpić w odpowiedzi na polecenie jednego z poniższych elementów: przycisku zasilania, sieć (Wybudzanie przez sieć LAN), myszy, klawiatury. Wskazówki dotyczące oszczędzania energii: Monitor należy wyłączyć za pomocą przycisku zasilania monitora LCD, po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika. Należy dostosować ustawienia Power Options (Opcje zasilania) systemu operacyjnego Windows w celu zoptymalizowania zarządzania energią komputera. Należy zainstalować oprogramowanie do oszczędzania energii w celu zarządzania zużyciem energii przez komputer. Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii. 3-11

42 Obsługa systemu Program przywracania systemu Recovery Tool Ważne Program Recovery Tool jest dostępny tylko w systemach ze wstępnie zainstalowanym systemem operacyjnym Windows i programami narzędziowymi firmy MSI Cele stosowania programu Recovery Tool są następujące: Przywrócenie systemu z powrotem do stanu początkowego oryginalnych ustawień domyślnych producenta. Stosowanie w przypadku wystąpienia błędów używanego systemu operacyjnego. Po zainfekowaniu systemu operacyjnego przez wirus, w wyniku którego system nie działa normalnie. Aby zainstalować system operacyjny z innymi wbudowanymi językami. Przed użyciem programu przywracania systemu Recovery Tool należy wykonać kopię zapasową ważnych danych zapisanych na dysku systemowym w innych urządzeniach pamięci masowej. Jeśli za pomocą podanego poniżej rozwiązania nie uda się przywrócić systemu należy się skontaktować z autoryzowanym lokalnym dystrybutorem lub punktem serwisowym w celu uzyskania dalszej pomocy. Przywracanie systemu z przyciskiem skrótu F3 Jeśli w systemie wystąpią nienaprawialne błędy, zaleca się zawsze użycie przycisku skrótu F3 w celu przywrócenia systemu za pomocą partycji przywracania dysku twardego. W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje: 1. Uruchom ponownie system. 2. Po wyświetleniu na ekranie pokazanego poniżej obrazu, naciśnij na klawiaturze przycisk skrótu F3.

43 Seria Wind Top 3. Przejdź do programu Recovery Tool. Narzędzie to zawiera trzy funkcje: Kopia zapasowa systemu, Przywracanie systemu i Przywracanie do fabrycznych ustawień domyślnych. Kopia zapasowa systemu Zaleca się wykonanie kopii zapasowej systemu, jako rozwiązanie na wypadek katastrofalnej awarii dysku lub innych zdarzeń. W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje: 1. Aby przejść do funkcji wybierz [Backup System (Kopia zapasowa systemu)]. Alternatywnie, wybierz [X] lub w celu zakończenia naciśnij na klawiaturze [Esc]. 3-13

44 Obsługa systemu 2. Wybierz [BACKUP (KOPIA ZAPASOWA)] w celu natychmiastowego uruchomienia kopii zapasowej systemu. Początkowa kopia zapsowa Wykonanie początkowej kopii zapasowej może trochę potrwać. Należy pozwolić na dokończenie, bez przerywania Kolejne kopie zapasowe Kolejne kopie zapasowe zamieniają poprzednie pliki kopii zapasowej.

45 Seria Wind Top 3. Trwa wykonywanie kopii zapasowej systemu. Należy pamiętać, że może to trochę potrwać. Nie należy w tym czasie wyłączać zasilania, w przeciwnym razie może wystąpić nieznane uszkodzenie systemu. 4. Alternatywnie, wybierz [CANCEL (ANULUJ)], aby natychmiast zatrzymać wykonywanie kopii zapasowej systemu. Nie należy wyłączać zasilania w trakcie anulowania wykonywania kopii zapasowej. 3-15

46 Obsługa systemu 5. Następujący komunikat wskazuje pomyślne wykonanie kopii zapasowej systemu. Naciśnij [OK] w celu zakończenia. Przywracanie systemu 3-16 Ten program narzędziowy pomaga w przywróceniu systemu do poprzedniego stanu z plikami kopii zapasowej utworzonymi i zapisanymi na dysku twardym przez użytkowników wcześniej. Przy braku plików kopii zapasowej, system zostanie przywrócony do ustawień domyślnych. W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje: 1. Aby przejść do funkcji wybierz [Restore System (Przywracanie systemu)]. Alternatywnie, wybierz [X] lub w celu zakończenia naciśnij na klawiaturze [Esc].

47 Seria Wind Top 2. Wybierz [OK] lub [NEXT (DALEJ)], aby przywrócić system do poprzedniej kopii zapasowej lub do ustawień domyślnych. Alternatywnie, wybierz [CANCEL (ANULUJ)], aby natychmiast zatrzymać przywracanie systemu. Z plikami kopii zapasowej: przywracanie systemu do poprzednio wykonanej kopii zapasowej B ez plików kopii zapasowej: przywracanie systemu do ustawień domyślnych 3-17

48 Obsługa systemu 3. Trwa przywracanie systemu. Należy pamiętać, że może to trochę potrwać. Nie należy w tym czasie wyłączać zasilania, w przeciwnym razie może wystąpić nieznane uszkodzenie systemu Następujący komunikat wskazuje pomyślne przywrócenie systemu. Naciśnij [OK] w celu zakończenia. Uruchom ponownie system i jak zwykle przejdź do systemu operacyjnego Windows. Jeśli proces przywracania nie powiedzie się lub zostanie przerwany należy ponownie uruchomić całą procedurę.

49 Seria Wind Top Przywracanie systemu To narzędzie pomaga w przywróceniu systemu, do domyślnych ustawień fabrycznych. Wszystkie dane znajdujące się na dysku twardym zostaną usunięte, a wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych ustawień fabrycznych. W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje: 1. W celu przejścia do tej funkcji, wybierz [Recover to factory default (Przywracanie do fabrycznych ustawień domyślnych)]. Alternatywnie, wybierz [X] lub w celu zakończenia naciśnij na klawiaturze [Esc] System zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych. Wszystkie dane zostaną utracone. Upewnij się, że wykonana została kopia zapasowa ważnych danych. Aby kontynuować, kliknij przycisk [Next (Dalej)]. Alternatywnie, aby zatrzymać działanie funkcji, można także wybrać przycisk [CANCEL (ANULUJ)].

50 Obsługa systemu 3. Wybierz [OK], aby system mógł przywrócić ustawienia domyślne. 4. Trwa przywracanie systemu. Należy pamiętać, że może to trochę potrwać. Nie należy w tym czasie wyłączać zasilania, w przeciwnym razie może wystąpić nieznane uszkodzenie systemu. 3-20

51 Seria Wind Top 5. Następujący komunikat wskazuje pomyślne przywrócenie systemu. Naciśnij [OK] w celu zakończenia. Uruchom ponownie system i jak zwykle przejdź do systemu operacyjnego Windows. Jeśli proces przywracania nie powiedzie się lub zostanie przerwany należy ponownie uruchomić całą procedurę. 3-21

52

53 Dodatek A Rozwiązywanie problemów

54 Rozwiązywanie problemów Nie można uruchomić systemu 1 Sprawdź, czy system jest podłączony do gniazda zasilającego i czy jest włączony. 2 Sprawdź, czy kabel zasilający i inne przewody są prawidłowo podłączone. Kiedy włączam komputer, pojawia się komunikat Operating System not found (Nie znaleziono systemu operacyjnego) lub system Windows nie uruchamia się. 1 Sprawdź, czy w szufladzie napędu optycznego nie znajduje się nierozruchowy dysk CD/DVD. Jeśli tak, wyjmij dysk CD/DVD i uruchom ponownie komputer. 2 Sprawdź kolejność urządzeń rozruchowych (Boot Device Priority) w programie konfiguracyjnym BIOSu. Nie daje się zamknąć systemu. A-2 Zalecaną metodą wyłączenia komputera jest użycie ikony Zamknij system. Użycie innych metod, w tym tych opisanych poniżej, może doprowadzić do uszkodzenia danych. Jeśli polecenie Zamknij system nie działa, wybierz jedną z poniższych metod: 1 Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Del i wybierz polecenie Zamknij system. 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania aż do wyłączenia systemu. 3 Odłącz kabel zasilający. Mikrofon nie działa. 1 W przypadku wbudowanego mikrofonu wybierz polecenia Start > Control Panel (Panel sterowania) > Sounds and Audio Devices (Dźwięki i urządzenia audio) > Audio, aby sprawdzić, czy dźwięk nie jest wyciszony. 2 Jeśli używany jest mikrofon zewnętrzny, sprawdź, czy mikrofon jest podłączony do gniazda mikrofonowego. Występują problemy z łączem internetowym. 1 W razie problemów z łączem internetowym sprawdź, czy nie wynikają one z problemów technicznych dostawcy usług internetowych. 2 Sprawdź ustawienia sieciowe i połączenie i sprawdź prawidłowość konfiguracji dostępu internetowego w systemie. 3 Szybkość transmisji w sieci bezprzewodowej zależy od odległości i barier między urządzeniami i punktem dostępowym. Aby zwiększyć szybkość transmisji danych, należy wybrać punkt dostępowy znajdujący się najbliżej urządzenia.

55 Seria Wind Top Głośniki nie działają. 1 Sprawdź ustawienie głośności w mikserze dźwięku. 2 Jeśli używana aplikacja ma własną regulację głośności, sprawdź, czy dźwięk nie został wyciszony. 3 Jeśli do gniazda słuchawkowego podłączono słuchawki, odłącz je. 4 Jeśli w urządzeniu jest menu ekranowe, wyreguluj głośność w menu ekranowym. Nie można odtworzyć płyty CD/DVD za pomocą czytnika DVD w urządzeniu. 1 Płyta CD/DVD musi być skierowana etykietą do góry. 2 Jeśli płyta CD/DVD wymaga specjalnego programu, upewnij się, że program jest zainstalowany zgodnie z instrukcjami. 3 Jeśli przy odtwarzaniu płyty DVD pojawi się ostrzeżenie o kodzie regionu, może to oznaczać, że dana płyta jest niezgodna z czytnikiem DVD w urządzeniu. Kod regionu został oznaczony na opakowaniu płyty. 4 Jeśli widać obraz wideo, ale nie słychać dźwięku, sprawdź ustawienia w odtwarzaczu. Sprawdź też, czy głośniki i główny regulator głośności w mikserze dźwięku nie są wyciszone. 5 Sprawdź, czy prawidłowo zainstalowano sterowniki. Kliknij opcję Start > Control Panel (Panel sterowania) > System > Device Manager (Menedżer urządzeń). 6 Jeśli płyta jest brudna lub zarysowana, może doprowadzić do zawieszenia komputera w trakcie prób jej odczytu. W razie konieczności uruchom ponownie komputer, wyjmij płytę i sprawdź, czy nie jest brudna lub zarysowana. 7 Do odtworzenia płyty wideo DVD użyj oprogramowania typu PowerDVD lub WinDVD. A-3 Szuflada napędu DVD nie daje się otworzyć. 1 Upewnij się, że komputer jest włączony. 2 Naciśnij przycisk wysunięcia na frontowej ścianie napędu DVD. 3 Jeśli przycisk wysunięcia szuflady nie działa, otwórz szufladę, wkładając długi, ostro zakończony przedmiot do otworu obok przycisku wysunięcia. Na monitorze nie ma obrazu. 1 Sprawdź, czy system jest podłączony do gniazda zasilającego i czy jest włączony. 2 Urządzenie może być w trybie oczekiwania. Naciśnij dowolny przycisk, aby uaktywnić ekran.

AP1622E Komputer PC typu AIO (wszystko w jednym)

AP1622E Komputer PC typu AIO (wszystko w jednym) AP1622E Komputer PC typu AIO (wszystko w jednym) System MS-A615 SPIS TREŚCI Uwaga dotycząca praw autorskich...iii Znaki towarowe...iii Wersja...iii Uaktualnianie i gwarancja...iv Zakup części wymiennych...iv

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.. Spis treści Przegląd... 3 1. Instalowanie oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Pro 16(B) Flex Komputer PC typu AIO (wszystko w jednym)

Pro 16(B) Flex Komputer PC typu AIO (wszystko w jednym) Pro 16(B) Flex Komputer PC typu AIO (wszystko w jednym) System MS-A623 SPIS TREŚCI Uwaga dotycząca praw autorskich...iii Znaki towarowe...iii Wersja...iii Uaktualnianie i gwarancja...iv Zakup części wymiennych...iv

Bardziej szczegółowo

Nightblade X2 Nightblade X2B

Nightblade X2 Nightblade X2B Nightblade X2 Nightblade X2B SPIS TREŚCI Uwaga dotycząca praw autorskich...iii Znaki towarowe...iii Wersja...iii Uaktualnianie i gwarancja...iv Zakup części wymiennych...iv Pomoc techniczna...iv Energooszczędność

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200 Szybkie uruchamianie Powerline 1200 Model PL1200 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja i podłączenie EM4586

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Spis Treści 1 INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA 2 2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 3 3 WYGLĄD WYROBU 4 4 POŁĄCZENIA SYSTEMOWE 5

Spis Treści 1 INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA 2 2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 3 3 WYGLĄD WYROBU 4 4 POŁĄCZENIA SYSTEMOWE 5 Spis Treści 1 INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA 2 2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 3 3 WYGLĄD WYROBU 4 4 POŁĄCZENIA SYSTEMOWE 5 4.1 PODŁĄCZANIE KABLA ZASILAJĄCEGO 5 4.2 PODŁĄCZANIE MONITORA 5 4.3 PODŁĄCZENIE DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Aegis Series Komputer osobisty

Aegis Series Komputer osobisty Aegis Series Komputer osobisty Aegis B901/ B902 SPIS TREŚCI Uwaga dotycząca praw autorskich...iii Znaki towarowe...iii Wersja...iii Uaktualnianie i gwarancja...iv Zakup części wymiennych...iv Pomoc techniczna...iv

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do skonfigurowania produktu może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air DWL-700AP

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude 2120. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach,

Dell Latitude 2120. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, Dell Latitude 2120 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Informacja o ostrzeżeniach

Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 460 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5221 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Rozwiązania sieciowe Powerline umożliwiają tworzenie

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Powerline 1200 Model PL1200

Skrócona instrukcja obsługi Powerline 1200 Model PL1200 Skrócona instrukcja obsługi Powerline 1200 Model PL1200 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Rev: 1.0.0 7106500686 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro V130. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis PRZESTROGA informuje.

Dell Vostro V130. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis PRZESTROGA informuje. Dell Vostro V130 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEZENIE: Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Powerline 1000 Model PL1000v2 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Inteligentny router Wifi R6250 Podręcznik instalacji

Zawartość opakowania. Inteligentny router Wifi R6250 Podręcznik instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

EM7410 Strumieniowy odtwarzacz muzyki z Wi-Fi

EM7410 Strumieniowy odtwarzacz muzyki z Wi-Fi EM7410 Strumieniowy odtwarzacz muzyki z Wi-Fi 2 POLSKI EM7410 strumieniowy odtwarzacz muzyki z Wi-Fi Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Informacje o połączeniach... 3 3.0

Bardziej szczegółowo

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11 Seria Instant Wireless Linksys WMA 11 Zawartość zestawu Jak zainstalować urządzenie Urządzenie wraz z podstawą i osłoną na kable Pilot zdalnego sterowania (wraz z 2 bateriami AAA) Kabel Audio/Video z trzema

Bardziej szczegółowo

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 2 POLSKI EM1017 - Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 1.3 Przed

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą. SC002 Sweex 5.1 PCI Sound Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 5.1 Sound Card. Karta dźwiękowa Sweex zapewnia uzyskanie dźwięku surround. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 www.fiio.pl Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 1 Uwaga: X3 Mark III jest zwany dalej X3 Przyciski i porty/objaśnienie obsługi Przycisk zasilania/blokady Wyś wietlacz Regulacja głośności

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Karta umożliwia dołączenie portu równoległego do komputera. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zawartość zestawu zegar ścienny zasilacz kabel AV pilot zdalnego sterowania z baterią elementy montażowe (kołek i śruba) instrukcja obsługa. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline 2 POLSKI EM8037 - Zestaw startowy Wi-Fi Powerline Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączanie adapterów Powerline... 3 2.1 Połączenie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Sposób pracy przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Łącza (3.1)

Sposób pracy przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Łącza (3.1) Sposób pracy przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Łącza (3.1)! 2. Odinstalowanie starych sterowników i produktów (3.2) 3. Instalacja sterownika w Windows 98/ 98SE/ Me/ 2000/ XP (3.3) 4. Instalacja karty

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP 1... 2 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 1... 4 LAPTOP 2... 5 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 2... 7 1 Część I: Komputery przenośne LAPTOP 1 Element Minimalne wymagania Parametry

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup słuchawek w opasce z mikrofonem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. PU011 Karta PCI Express z 1 portem równoległym Sweex

Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. PU011 Karta PCI Express z 1 portem równoległym Sweex PU011 Karta PCI Express z 1 portem równoległym Sweex Wprowadzenie Nie narażać karty PU011 na działanie bardzo niskich i bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca Y-1060S

Stacja dokująca Y-1060S Stacja dokująca Y-1060S Poznań 2012 Wprowadzenie: Stacja dokująca Y-1060s firmy Unitek, nie tylko pozwala na szybkie podłączenie dowolnego dysku 2,5"/3,5" SATA do komputera, ale wzbogaca również jego funkcje

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo