ODPOWIEDZI NA PYTANIA V

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA V"

Transkrypt

1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA V Pytanie 73: Jakie tynki należy wykonać na elewacjach: w SIWZ zapisano tynki gładkie silikonowe lub silikonowo-żywiczne barwione w masie, a obecnie nie występują (i w XIX wieku nie występowały) na elewacjach tynki gładkie lecz ziarniste (niezbędne są wytyczne WUOZ)? W ofercie proszę uwzględnić zalecenia Programu Konserwatorskiego. W przypadku niezgodności pomiędzy PFU a PK, należy kierować się Programem Konserwatorskim. Pytanie 74: Czy wyremontowane fragmenty elewacji (wejście na dworzec) wchodzą czy nie wchodzą w zakres robót etapu I? Wyremontowane fragmenty elewacji nie wchodzą w zakres robót etapu I. Pytanie 75: Jakiego typu okładziny kamienne należy przewidzieć na cokoły? Zamawiający prosi o uwzględnienie zaleceń Programu Konserwatorskiego, który nie przewiduje okładzin kamiennych. Ewentualne sprzeczności pomiędzy PFU a PK należy wyjaśniać kierując się Programem Konserwatorskim. Pytanie 76: Z wizji lokalnej wynika, iż część stropów drewnianych nad parterem jest w bardzo złym stanie technicznym (widoczne dziury). Jaki zakres stropów podlega wymianie (na nowe), a jaki remontowi? Prosimy o opis lub oznaczenia na rysunku. Zamawiający, na stronie udostępnia, w celu wykorzystania, projekt budowlany dla części obiektu. Pytanie 77: W jakich pomieszczeniach należy wykonać sufity podwieszone (czy np. w korytarzach bez ozdób i sztukaterii)? Zamawiający nie przewiduje pomieszczeń, w których należałoby podwieszane. uwzględnić sufity

2 Pytanie 78: Czy dla istniejących elementów drewnianych w budynku zamawiający posiada opinię mykologiczną? Zamawiający nie posiada opinii mykologicznej dla istniejących elementów drewnianych. Pytanie 79: Jeżeli nie, to czy w/w opinię będzie zobowiązany wykonać wykonawca budowlany? W ofercie należy uwzględnić koszt wykonania opinii mykologicznej elementów drewnianych Pytanie 80: Jaki zakres elementów drewnianych w budynku (więźba dachowa, podbitka dachów, strop nad parterem) należy przewidzieć do remontu, a jaki do wymiany (w %)? W ofercie należy przyjąć remont konstrukcji dachu z odtworzeniem zniszczonych w około 40% elementów konstrukcyjnych drewnianej więźby dachowej Pytanie 81: Czy we wszystkich stropach nad parterem należy usunąć polepę glinianą i zastąpić ją wełną mineralną? W ofercie nie uwzględniać wymiany polepy we wszystkich stropach nad parterem. Pytanie 82: Jakie wykończenie podłogi przyjąć na poddaszu? Na poddaszu należy zminimalizować wymianę podłóg. W projektowanej wentylatorowni przyjąć dodatkowo wzmocnienie podłoża płyta OSB i wykładzinę typu Tarkett. Pytanie 83: Czy obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytan-cynk (czy np. miedziane)? Przyjąć należy blachę tytan cynk, zgodnie z Programem Konserwatorskim. Pytanie 84: Czy zamawiający posiada ekspertyzę bezpieczeństwa pożarowego budynku jeżeli tak prosimy o jej dołączenie do SIWZ. Jeżeli nie to czy w/w ekspertyzę będzie zobowiązany wykonać wykonawca budowlany?

3 Ekspertyzę będzie zobowiązany wykonać Wykonawca. Pytanie 86: Czy istniejące płytki kamionkowe: czarno-biała mozaika (zabytkowe) na posadzkach podlegają zachowaniu i rewaloryzacji czy rozbiórce i wymianie na nowe (wymagane jest stanowisko WUOZ)? W pom. nr 010 istniejące płytki kamionkowe należy zachować. Pytanie 87: Jaki rodzaj i standard płytek ceramicznych należy przyjąć zarówno na ścianach, jak i na posadzkach? Podłogi i posadzki - Posadzki z płytek typu gres nieszkliwione o wym. min.30*30cm należy przewidzieć w pom nr 01, 03, 014, 029 Parametry płytek gresowych wg normy PN-En14411 wg zał. G Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<=0,5%. Właściwości Badanie wg Wymagania Nasiąkliwość wodna % Wytrzymałość na zginanie Mpa PN-EN ISO E<=0,5 PN-EN ISO min.35 Siła łamiąca N PN-EN ISO <7,5 mm min 750 N >7,5 mm min 1300 N Współcz. cielplnej rozszerzalności liniowej 10-6/oC PN-EN ISO <9 Mrozoodporność PN-EN ISO mrozoodporne Odporność na ścieranie wgłębne mm3 PN-EN ISO max 175 Skuteczność antypoślizgowa (grupa) DIN NPD,R9,R10,R11,R 12 a)pn-en ISO Odporność na czynniki chemiczne: 13 ULA, ULB a)zasady i kwasy o słabym stężeniu b)pn-en ISO UHA, UHB b)zasady i kwasy o mocnym stężeniu 13

4 Odporność na działanie środków domowego wg. met. badań użytku min UB Odporność na plamienie wg. met. badań W pom. nr 015, 02, 018, 019 oraz we wszystkich pomieszczeniach higieniczno sanitarnych, socjalnych, technicznych, magazynowych przewidzieć płytki typu gres o klasie ścieralności PEI 4 - Sala widowiskowo konferencyjna remont i renowacja istniejącego parkietu i płytek podłogowych - Podłogi -panele TARKETT EGGER KRONOPOL lub równoważny należy przewidzieć w pom. nr 013, 017, 021, 022, 023, 027 Podłoga TARKETT GARDEN EDEN Klasa ścieralności AC3 (31) Łącznie desek Wymiary paneli (mm) CLICK 1292x192x7 Opakowanie (m2) 2,225 Typ powierzchni laminatu Materiał bazowy nośny Struktura drewna HDF Zawartość drewna >90% Odporność na; żar papierosowy, zaplamienia, blaknięcie. Zastosowanie pod ogrzewanie podłogowe Tak Połysk laminatu wysoki Gwarancja (lata) 20 Okładziny ścienne - W pom. nr 09, 011 oraz we wszystkich pom. higieniczno sanitarnych przewidzieć okładzinę ścian z płytek ceramicznych do wysokości 250 cm Parametry płytek ściennych - glazury wg normy PN-En14411 Płytki ceramiczne ścienne - glazura E>10%. Właściwości Badanie wg Wymagania

5 Nasiąkliwość wodna % PN-EN ISO E>10 Wytrzymałość na zginanie Mpa PN-EN ISO <7,5 mm min.15 >7,5 mm min 12 Siła łamiąca N PN-EN ISO <7,5 mm min 600 N >7,5 mm min 200 N Współcz. cieplnej rozszerzalności liniowej 10-6/oC PN-EN ISO <9 Odporność na pęknięcia włoskowate PN-EN ISO wymagana Odporność na czynniki chemiczne: zasady i kwasy o słabym stężeniu Odporność na działanie środków domowego użytku PN-EN ISO PN-EN ISO GLA, GLB min GB Odporność na plamienie PN-EN ISO min 3 klasa - W pom. 012 na ścianach przewidzieć tynk kamyczkowy np. STO-Superlit K1,5 do wysokości 3,00m Pytanie 88: W jakich pomieszczeniach należy uwzględnić płytki na ścianach i na jaką wysokość? J.w. Pytanie 89: Prosimy o określenie rodzaju wykończenia posadzek w poszczególnych pomieszczeniach (np. płytki, wykładzina, parkiet) oraz wskazać wymagany standard w/w materiałów. W pomieszczeniach z wykładziną z paneli należy przyjąć wykończenie listwami przypodłogowymi z PCV laminowanymi. W pomieszczeniach z wykładziną z płytek typu gress cokoły z tych samych płytek wysokości 10 cm.

6 Pytanie 90: Prosimy o uzupełnienie danych dotychczasowych renowacja drewnianych okładzin ściennych wraz z rekonstrukcją zniszczonego dachu (bez sali widowiskowokonferencyjnej) o powierzchnię tych okładzin objęta renowacją oraz zakres wymaganych robót. W ofercie należy przyjąć 76,00 m2 powierzchni boazerii objętej renowacją. Zakres prac zgodnie z Programem Konserwatorskim. Pytanie 91: Z jakiego rodzaju drewna należy wykonać okna drewniane (Dąb, mahoń, sosna) czy w kolorze naturalnym, czy malowane w kolorze białym? Prosimy o zestawienie stolarki okiennej i objętej wymianą. Okna wykonać z drewna sosny. Kolor stolarki zgodnie z Programem Konserwatorskim. Pytanie 92: Prosimy o bardziej precyzyjne określenie zakresu remont stalowych elementów konstrukcyjnych (bez sali widowiskowo-konferencyjnej) - jakie elementy podlegają remontowi (ich zestawienie) i ich ilości? Zakres prac - zgodnie z Programem Konserwatorskim Wysokość kolumn 9.00 m. Ilość 4 szt. Pytanie 93: Z rysunków dotyczących etapu 1 wynika, że zawiera on dwie klatki schodowe prosimy o sprecyzowanie zakresu dotyczącego remontu klatek schodowych i schodów, w tym także schodów na strych. Remont klatek schodowych należy ograniczyć do wykonania nowych tynków oraz pomalowania ścian do pełnej wysokości klatki. Schody na strych pomalować 2 x emalia. ODPOWIEDZI NA PYTANIA VII Pytanie 106: Czy istnieje zatwierdzona przez właściwy organ inwentaryzacja konserwatorska (inwentaryzacja udostępniona nie jest inwentaryzacją konserwatorską)? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie. Nie istnieje zatwierdzona przez właściwy organ inwentaryzacja konserwatorska

7 Pytanie 107: Czy istnieją, zatwierdzone przez właściwy organ konserwatorski, wytyczne konserwatorskie dla rewitalizacji? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie. Istnieją zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia, wykonywania przy nim prac remontowo konserwatorskich zał. do SWIZ Pytanie 108: Czy istnieje ekspertyza techniczna budynku? W materiałach przetargowych brak jest informacji na temat stanu technicznego stropów jest to szczególnie ważne w pomieszczeniu projektowanej wentylatorni i klimatyzatorni. Prosimy o uzupełnienia materiałów przetargowych w tym zakresie. Ekspertyzę techniczną budynku Etap I należy wykonać w ramach opracowania dokumentacji projektowej. ODPOWIEDZI NA PYTANIA IX Pytanie 114: Prosimy o podanie parametrów technicznych istniejących przyłączy wod-kan, elektrycznych, teletechnicznych.. Przyłącze wodociągowe śr. 50 mm. Kanalizacja sanitarna śr.250 mm Pytanie 115: Prosimy o przeanalizowanie, czy nie byłoby sensownym, aby w projekcie I Etapu znalazł się projekt instalacji wod-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji, elektryczny oraz teletechniczny dla zakresu obejmującego I, II i III etap prac. Opracowanie takiego projektu dla całego budynku pozwoli na sprawdzenie, czy istniejące przyłącza są wystarczające dla nowej funkcji całego obiektu oraz dobranie odpowiednich urządzeń grzewczych, rozdzielni głównej, central wentylacyjnych, itp. Warunki finansowe wymuszają etapowanie prac związanych z rewitalizacją budynku dworca. Dokumentacje na Etap I należy opracować wyłączając pozostałą część budynku. Pytanie 116: Jakie zabiegi mają być wykonywane przy konstrukcji więźby dachowej: a) czy ma być oczyszczona,

8 b) czy elementy porażone mają być wydłutowane i wyszpachlowane żywicą epoksydową i wzmocnione, czy wymienione na nowe, c) czy konstrukcja ma być impregnowana? Jeżeli tak, to ilu krotnie? W ofercie należy uwzględnić 40 % wymianę konstrukcji więźby dachowej. a) więźba powinna być wyczyszczona w stopniu umożliwiającym skuteczna impregnację b) wybór rodzaju zabiegów należy do Oferenta, c) konstrukcja powinna być impregnowana impregnatem ogniochronnym, grzybo- i owadobójczym dwukrotnie. Należy wziąć pod uwagę załączone zalecenia programu konserwatorskiego Pytanie 117: Czy roboty przy konstrukcji dachowej mają być wykonywane przy udziale mykologa? Roboty przy konstrukcji dachowej powinny być wykonywane przy udziale mykologa Pytanie 118: Jakie zabiegi mają być wykonywane przy stropie belkowym: a) czy porażone belki mają być wydłutowane i wyszpachlowane żywicą epoksydową i wzmocnione czy wymienione na nowe, b) czy ma być usunięta polepa wraz z deskowaniem, c) czy konstrukcja stropu ma być impregnowana? Jeśli tak, to ilu krotnie? a) wybór rodzaju zabiegów należy do Wykonawcy. Przy wyborze należy brać pod uwagę kryterium ceny wykonania przyjętego rodzaju zabiegów. b)w ofercie należy uwzględnić usuniecie polepy wyłącznie w części stropów wzmacnianych w projektowanej wentylatorowi c) w ofercie należy uwzględnić impregnację wymienianej konstrukcji stropów. Pytanie 119: Czy roboty przy konstrukcji stropu mają być wykonywane przy udziale mykologa? Nie jest wymagany udział mikologa przy robotach konstrukcji stropu. Pytanie 120: Czy w ofercie należy uwzględnić izolacje stropu? np. z wełny mineralnej 9gr. belek 26 cm oraz folii paroizolacyjnej? W ofercie uwzględnić nowe izolacje stropu z wełny mineralnej oraz folii paroprzepuszczalnej wyłącznie w części związanej ze wzmocnieniem stropu wentylatorowni.

9 Pytanie 121: Czy w ofercie należy uwzględnić nowe deskowanie stropu belkowego. Jeżeli tak, to prosimy o określenie rodzaju desek. W ofercie nie należy uwzględniać usunięcia i wykonanie nowego deskowania stropów (podsufitka), uwzględnić należy usuniecie desek ( w poziomie poddasza) w części stropów wzmacnianych w projektowanej wentylatorowni wraz z wykonaniem nowych gr. 32mm. Pytanie 122: Czy w ofercie należy uwzględnić przemurowanie ścianki kolankowej? W ofercie należy uwzględnić przemurowanie ścianki kolankowej na powierzchni 8,00 m2. Pytanie 123: Czy istniejące deskowanie dachów ma być wymienione w całości z uwagi na brak możliwości konserwacji górnej płaszczyzny krokwi (na styku krokiew-deska) czy też tylko uszkodzone fragmenty deskowania? W ofercie należy uwzględnić 40% wymiany uszkodzonego deskowania dachu Pytanie 124: Czy kominy mają być przemurowane z nowej cegły, czy z częściowym (ok. 50%) wykorzystaniem istniejącej cegły? Kominy należy przemurować z nowej cegły klinkierowej zachowując historyczny rysunek wiązań i kształt kominów. Z uwagi na projektowaną w Sali widowiskowo konferencyjnej wentylacji mechanicznej nawiew-wywiew w ofercie nie należy uwzględniać przemurowania kominów nad sala lecz ich rozbiórkę. Pytanie 125: Czy kominy z wykorzystanej cegły mają być poddane zabiegom konserwatorskim? Nie dotyczy. Pytanie 126: Prosimy o doprecyzowanie rodzaju blachy tytan.-cynk. jaką należy przyjąć na pokrycie oraz obróbki blacharskie o następujące parametry: grubość, czy ma być gołowalcowana, szara patyna, ciemna patyna? (jest to istotne dla ceny). Zastosować blachę grubości 0,70 do 0-65mm o składzie czysty cynk 99%, miedź do 1% i

10 tytan do 0,2% i inne parametry jak gęstość 7,2kg/dm3, współczynnik rozszerzalności cieplnej 0,022 mm/2/ C, temperatura topnienia 420/ C. Zastosować blachę gołowalcowaną ( nie patynowaną Pytanie 127: Z uwagi na brak wentylacji stropodachu, czy w ofercie należy uwzględnić: a) wlot powietrza w okapie i wylot w kalenicy (otwarta kalenica) lub poprzez odtworzenie wyrzutni w formie lukarn prostokątnych, b) odtworzenie lukarn prostokątnych czy otwartą kalenicę? W ofercie należy przewidzieć odtworzenie wyrzutni w formie lukarn prostokątnych i otwartą kalenicę. Pytanie 128: Czy w ofercie, z uwagi na rozwiązanie okapu (rynna leżąca na gzymsie), należy uwzględnić system odmrażający rynien i rur spustowych? Jeśli tak, to prosimy o określenie standardu. W ofercie należy uwzględnić samoregulujące przewody grzejne np. Frostom Greek lub równoważny zabezpieczające przed zamarzaniem rynien i rur spustowych. Pytanie 129: Czy w ofercie należy uwzględnić wejście na dach w postaci klap włazowych? Z naszego rozpoznania wynika, że brakuje ich około 3 sztuk. Zgodnie z przepisami wyłazy na dach należy zapewnić w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych. W ofercie należy uwzględnić jedno wyjście na dach z klatki schodowej zlokalizowanej w części dwukondygnacyjnej budynku Etap I.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych )

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) Rej. nr P158-887-2009 OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) ZADANIE: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

dachy stan surowy NAD GŁOWĄ PŁASKI CZY STROMY?

dachy stan surowy NAD GŁOWĄ PŁASKI CZY STROMY? WŁASNY DACH NAD GŁOWĄ Dach domu to nie tylko ochrona przed opadami, ale również bardzo istotny element architektury budynku, nadający mu określony charakter i styl. Budowa dachu to także poważny wydatek,

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. STAN ISTNIEJĄCY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. STAN ISTNIEJĄCY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Opracowanie obejmuje swoim zakresem historyczną bryłę Teatru Dramatycznego wraz z późniejszymi przybudówkami (część B i C) Budynek znajduje się w centrum układu urbanistycznego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW i BUDOWLI ORAZ MIENIA RUCHOMEGO

INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW i BUDOWLI ORAZ MIENIA RUCHOMEGO INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW i BUDOWLI ORAZ MIENIA RUCHOMEGO zatwierdzona Uchwałą Zarządu nr 53/2008. z dnia 18.11.2008r, /Do użytku wewnętrznego/

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

WAŻNY. każdy krok. Obecnie jako podłoże pod posadzkę R EMONTY

WAŻNY. każdy krok. Obecnie jako podłoże pod posadzkę R EMONTY WAŻNY każdy krok Zakres prac związanych z remontem podłogi spoczywającej bezpośrednio na gruncie może obejmować wymianę jedynie wierzchniej jej warstwy, czyli posadzki. Często jednak trzeba wyremontować

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY REMONTU BUDYNKU DLA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE

DOTYCZY REMONTU BUDYNKU DLA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE Augustów 05.06.2013 DOTYCZY REMONTU BUDYNKU DLA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE Zapytania oferenta nr 2. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu na roboty budowlane polegające na Remoncie budynku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny 1 1 Ławy fundamentowe B-20 27,44 Stopy fundamentowe B-20 2,10 Ściany fundamentowe 102,65 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 919,56 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 NR 1 - STYCZEŃ 2013 magazyn informacyjny www.kreisel.pl 20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 www.kreisel.pl KATEGORIE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim 1.PODSTAWA OPRACOWANIA - ZLECENIE INWESTORA Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ul. Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Opracowanie dokumentu zostało dofinansowane ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo