XVI MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XVI MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI"

Transkrypt

1 XVI MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI 2009/2010 1

2 I. Uzupełnij poprawną formę czasowników w nawiasach w czasie present simple lub present continuous. 1. Dominic usually to the cinema on Friday. (go) 2. Rosie movies too. (like) 3. It s 7.30 Anita and Barbara breakfast (have). 4. Steve s sister on a boat this summer. (work) 5. She to the BBC news every day. (listen) 6. They Whitby at the moment. (visit) 7. I your phone number. (not know) 8. How many languages you? (speak) 9. Pasha is 17 and (come) from Manchester. 10. Look at Steve! He with Sara. (dance) II. Przeczytaj poniższy dialog i uzupełnij luki w tekście. Z podanych odpowiedzi (A, B, C) wybierz właściwe. - What s the master, Mary? You look really sad. Are you crying? - No, of course not. I just don t 1. what to say to my mum. - What s the problem? Can you 2. me? - Well, to 3. honest - Come on, I m your best friend! - OK, I 4. a problem with maths. I got an F again, the sixth one this semester, and I don t want my mum to find about it. - Well, maybe I can help you. You know I m very 5. at maths. I can teach you and then you can do the test again. 2

3 - Oh, Jilly, that s a 6. idea! Let s meet in the café after school. - What time? OK? - OK. See you then. 1. A. knew B. know C. knows 2. A. tell B. speak C. talk 3. A. is B. be C. was 4. A. has B. having C. have 5. A. worse B. good C. better 6. A. favourite B. lucky C. good 7. A. In B. On C. At III. Wstaw poniższe czasowniki w czasie past simple. come, eat, go, like, live, find, visit, wear 1. The Vikings from Scandinavia. 2. Vikings families in Yorvik for hundreds of years. 3. They board games. 4. Viking men and women jewellery. 5. The Vikings lots of fruit and vegetables. 6. Archeologists clues about Viking life in York. 7. The Vikings lots of countries. 8. Leif Eriksson to North America before Columbus. IV. Ułóż dialog w poprawnej kolejności. a. Yes, please. b. And would you like some sausages? c. What would you like to eat? 3

4 d. No, thank you. I don t want any sausages. e. Would you like some potatoes? f. I d like a hamburger and some tomato salad, please V. Rozszyfruj podkreślone słowa. 1. What s the rettam? 2. dluow you like some tea? 3. You re yzarc! 4. How hcum is it? 5. tsuj what I wanted. VI. Dopasuj wyrazy do ich definicji: expensive, prize, poster, hobby, section. 1. something you enjoy doing in your free time 2. part, for example, of a shop or a book 3. not cheap 4. large picture on the wall, for example, of a pop star 5. the winner of a competition usually gets a JOBS CLOTHES WEATHER PERSONALITY VII. Uzupełnij tabelkę, wstawiając poniższe wyrazy do odpowiedniej kolumny. cap, careful, cleaner, cloudy, confident, doctor, foggy, friendly, hairdresser, happy, helpful, hot, interpreter, journalist, model, nurse, open, quiet, rainy, serious, shorts, shy, snowy, socks, sunny, sweatshirt, top, trainers, uniform, waiter, windy 4

5 VIII. Do każdej sytuacji dobierz odpowiednią reakcję. 1. Zapytaj kolegę / koleżankę, co zamierza robić w następną sobotę. A. What do you usually do on Saturdays? B. What are you going to do next? C. What are you going to do next Saturday? 2. Powiedz koledze/ koleżance, że nie masz nic przeciwko jedzeniu obiadu w szkolnej stołówce. A. I don t have lunch at school. B. I don t mind eating lunch in the school canteen. C. I hate eating lunch in the school canteen. 3. Zapytaj w biurze podróży, jakie jest najlepsze miejsce na świecie do nurkowania? A. Where s the best place in the world to go diving? B. Who s the best diver in the world? C. Is this the best place in the world to go diving? 4. Poproś kolegę / koleżankę, aby przyszedł / przyszła do ciebie po lekcjach. A. Can you come to my house after school, please? B. We usually meet after school. C. Can I come to you after school? 5. Nie zrozumiałeś, co powiedział sprzedawca w sklepie. Co powiesz? A. Can you help me? 5

6 B. Would you repeat it, please? C. Can I talk to you? IX. Przeczytaj poniższy tekst i uzupełnij luki. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwe. 1. A. play B. playing C. are playing 2. A. popular B. more popular C. most popular 3. A. best B. better C. good 4. A. biggest B. greatest C. highest 5. A. then B. why C. because 6. A. some B. any C. lots 7. A. some B. any C. lots 8. A. famous B. more famous C. most famous 9. A. the popular B. more popular C. most popular 10. A. He is B. He s C. He had 11. A. going to B. isn t going C. isn t going 6

7 12. A. is going B. is going to C. are going to X. Napisz kilka zdań na temat Marii Sharapovej, korzystając z poniższych informacji. - born 19 th April international tennis champion - from Siberia in Russia - long blond hair, green eyes - before a tournament usually eats lots of pasta and salad - love shopping, looking good, being with friends - favourite film Pearl Harbor - favourite food Russian food and Italian bread. 7

8 XVI MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI 2009/2010 8

9 XI. Uzupełnij poprawną formę czasowników w nawiasach w czasie present simple lub present continuous. Answer 1. goes 2. likes 3. are having 4. is working 5. listens 6. are visiting 7. don t know 8. do you speak 9. comes 10. is dancing XII. Przeczytaj poniższy dialog i uzupełnij luki w tekście. Z podanych odpowiedzi (A, B, C) wybierz właściwe. Answers 1. B 2. A 3. B 4. C 5. B 6. C 7. C 9

10 XIII. Wstaw poniższe czasowniki w czasie past simple. 1. came 2. lived 3. liked 4. wore 5. ate 6. found 7. visited 8.went XIV. Answer C, F, B,D,E,A XV. Rozszyfruj podkreślone słowa. Answer 1. matter 2. would 3. crazy 4. much 5. just XVI. Dopasuj wyrazy do ich definicji: expensive, prize, poster, hobby, section, 6. hobby 7. section 8. expensive 9. poster 10. prize 10

11 JOBS CLOTHES WEATHER PERSONALITY cleaner doctor cap shorts socks cloudy foggy hot careful confident hairdresser sweatshirt top rainy snowy sunny friendly happy helpful interpreter journalist trainers uniform windy open quiet serious model nurse waiter shy XVII. Uzupełnij tabelkę, wstawiając poniższe wyrazy do odpowiedniej kolumny. XVIII. Do każdej sytuacji dobierz odpowiednią reakcję. Answers 1. C; 2. B; 3. A; 4. A; 5. B XIX. Przeczytaj poniższy tekst i uzupełnij luki. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwe. Answers 1B2C3A4B5C6B7A8C9B10B11C12B 11

12 12

Test diagnostyczny z języka angielskiego do klasy I gimnazjum ( A )

Test diagnostyczny z języka angielskiego do klasy I gimnazjum ( A ) Test diagnostyczny z języka angielskiego do klasy I gimnazjum ( A ) 1. Wybierz właściwe słowo lub znak - : eg. A lot of businesswoman / businesswomen / businesswomans buy clothes here. a) I can't get in.

Bardziej szczegółowo

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny Instrukcja dla ucznia Przystępujesz do rozwiązywania zadań szkolnego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO Have fun with English ETAP II

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO Have fun with English ETAP II Imię i nazwisko Szkoła 18 maja 2011 KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO Have fun with English ETAP II Grupa II (klasy V, VI) Czas trwania 60 min INSTRUKCJA DLA UCZNIA: * Przed rozwiązaniem zadań uważnie przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych

Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych Piotr Święcicki Diana Anyakwo 1 Spis treści Trzeci przykładowy

Bardziej szczegółowo

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne Zadanie 1) Przeczytaj poniższy tekst. W każdą lukę (1.-6.) wstaw odpowiedni wyraz (A, B lub C). Hi Sue, I m writing this e-mail 1. I can t find my watch anywhere!

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej.

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. NR 1 Opracowanie: Marian Składanowski Poziom podstawowy Zadanie 1 Zamień według przykładu używając: I, you, he, she, it, we, they My father is in the

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na nalepkę z kodem szkoły PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Arkusz I dla osób niesłyszących Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-P1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 Zadanie 1. (0-4 pkt) Usłyszysz dwukrotnie fragment audycji radiowej. Odpowiedz na pytania (1.1.-1.4.), wybierając

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ PESEL UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI Instrukcja dla ucznia: 1. Sprawdź, czy arkusz sprawdzianu zawiera

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum. Poziom podstawowy

Gimnazjum. Poziom podstawowy Diagnoza szkolna Gimnazjum. Poziom podstawowy Klasa 2. Grupa A Test na koniec roku szkolnego Imię Nazwisko Klasa 01 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę nastolatków organizujących przedstawienie. Na

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA

PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA Czynności wykonywane w chwili gdy o nich mówimy TERAZ (NOW, AT THE MOMENT) My mum is cooking dinner for us now. (Ona teraz gotuje) This plane is

Bardziej szczegółowo

XII Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z języka angielskiego dla uczniów gimnazjów województwo kujawsko-pomorskie. Etap szkolny 12 listopada 2013

XII Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z języka angielskiego dla uczniów gimnazjów województwo kujawsko-pomorskie. Etap szkolny 12 listopada 2013 XII Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z języka angielskiego dla uczniów gimnazjów województwo kujawsko-pomorskie Etap szkolny 12 listopada 2013 Kod ucznia: Wynik: /60pkt. Droga Gimnazjalistko / Drogi Gimnazjalisto

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-082 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2008 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES SAMPLE PAGES Module 1 Module 2 Culture I Module 3 Module 4 Module 5 Culture II Module 6 Module 7 Module 8 Culture III Module 9 Module 10 Module 11 Culture IV Człowiek Dom Życie rodzinne i towarzyskie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-P1A7P-052 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Arkusz I dla osób niesłyszących Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1.

Bardziej szczegółowo