MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA MGŁY OBLICZENIOWEJ DLA INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA MGŁY OBLICZENIOWEJ DLA INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA"

Transkrypt

1 Krzysztof Billewicz Politechnika Wrocławska MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA MGŁY OBLICZENIOWEJ DLA INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Słowa kluczowe: chmura obliczeniowa, mgła obliczeniowa, Internet rzeczy, inteligentny licznik Streszczenie. Mgła obliczeniowa (ang. Fog Computing) jest nowym paradygmatem wsparcia bezprzewodowej transmisji danych do wspierania rozproszonych urządzeń w koncepcji Internetu Rzeczy. Podobnie do rozwiązań chmury obliczeniowej mgła obliczeniowa dostarcza dane, moce obliczeniowe lub aplikacje dla użytkowników końcowych. Cechami charakterystycznymi odróżniający mgłę od chmury jest bliskość, gęste rozmieszczenie w przestrzeni urządzeń mgły, oraz wsparcie dla mobilności użytkowników końcowych. W tym referacie zostaną rozważone możliwości wykorzystania technologii mgły obliczeniowej do obsługi odczytu inteligentnych liczników oraz gazomierzy. 1. WSTĘP Od paru lat coraz popularniejszym rozwiązaniem staje się chmura obliczeniowa. Dzięki niej możliwe jest m.in.: czasowe wykorzystywanie aplikacji, bez konieczności zakupu ich na stałe, wykorzystywanie niektórych programów aplikacji i zasobów danych znajdujących się w sieci internetowej, dostęp do wirtualnych maszyn, środowisk, które istnieją tylko określony czas i są stworzone na potrzeby danego użytkownika, przechowywanie danych do których dostęp możliwy jest z dowolnego komputera podłączonego do sieci, i wiele innych Wraz z technologią chmury obliczeniowej szeroko rozwijana jest koncepcja Internetu Rzeczy (ang. Internet of things), które jest pewnym krokiem naprzód w stosunku do technologii maszyna-do-maszyny M2M (ang. Machine-tomachine). Wydaje się, że połączenie tych nowoczesnych technologii mogłoby być bardzo interesujące. Możliwość połączenia tych dwóch rozwiązań daje mgła obliczeniowa (ang. Fog Computing).

2 122 Krzysztof Billewicz 2. CHMURA OBLICZENIOWA Przetwarzanie w chmurze (ang. Cloud computing), chmury obliczeniowe, inaczej rozproszone środowisko obliczeniowe, jest to model przetwarzania danych, oparty na korzystaniu z usług dostarczonych przez zewnętrzne przedsiębiorstwa lub działy firmy. Jedna z definicji brzmi następująco: obliczanie w chmurze to udostępnianie zdolności obliczeniowych i magazynowych jako usługi dla społeczności użytkowników końcowych. Przetwarzanie w chmurze polega na współdzieleniu zasobów w sposób zapewniający spójność i ekonomię skali [9]. Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa, która daje użytkownikowi pewną wartość dodaną. Jest ona oferowana przez odpowiednie oprogramowanie wraz z konieczną infrastrukturą. Takie podejście oznacza eliminację konieczności zakupu licencji, instalowania oraz administrowania oprogramowaniem. Klient płaci za użytkowanie określonej usługi, np. za możliwość korzystania z pakietu graficznego. Nie kupuje sprzętu ani oprogramowania [1]. Termin chmura obliczeniowa jest związany z pojęciami: wirtualizacji i dynamiczna gospodarka zasobami (ang. dynamically management of resources). W cloud computing występuje dynamiczne zapewnienie, przygotowanie i udostępnianie zasobów komputerowych wg potrzeb usługobiorcy [1]. Chmura obliczeniowa według jednej z teorii, może być traktowana jako przeniesienie pewnych zasobów (serwerów, danych, aplikacji) z przedsiębiorstwa lub serwerowni w inne miejsce i to bez względu na to, czy takie przeniesienie będzie dotyczyło tylko sprzętu, czy to będzie maszyna wirtualna, czy to będą dane, czy też cała aplikacja. Początkowo model chmury obliczeniowej, czyli korzystanie z zasobów umieszczonych zdalnie, był odbierany sceptycznie, jednak obecnie coraz bardziej staje się codziennością. Występuje tu zmiana modelu dostarczania oprogramowania na nowy, który polega na dostępie za pośrednictwem chmury i polegającym na miesięcznych subskrypcjach. Taki model niewątpliwie zastąpi dotychczas stosowany, polegający na jednorazowym zakupie licencji (czasem również na opłacie za opiekę serwisową) i instalowaniu oprogramowania lokalnie na komputerze użytkownika. Niewątpliwe zalety chmury obliczeniowej to: dostępność - łatwy i bezpieczny dostęp do usług biznesowych i wymaganych zasobów wszędzie tam, gdzie jest Internet, z dowolnych platform sprzętowych: komputery stacjonarne, laptopy, tablety, a nawet smartfony, elastyczność, czyli łatwość dostosowania zasobów do aktualnych potrzeb, stosunkowo niskie koszty bieżące, które nierzadko decydują o wyborze takiego modelu przetwarzania danych; przedsiębiorstwo bowiem nie musi poświęcać czasu na utrzymanie oraz serwisowanie infrastruktury obliczenio-

3 Możliwości wykorzystania mgły obliczeniowej 123 wej; kryzys występujący od pewnego czasu w gospodarce przyczynił się do większego zainteresowania właśnie taką ofertą; automatyzacja. Podstawowe obawy i zastrzeżenia przetwarzania w chmurze związane są z kwestiami zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz pewności stałej dostępności usługi chmurowej i stałego dostępu do zgromadzonych tam zasobów. Kolejnymi wyzwaniami są ochrona prywatności, czyli zabezpieczenie, aby dane nie dostały się do osób nieupoważnionych, wykrywanie błędów i awarii, zwłaszcza wtedy, kiedy klient nie zauważy nieprawidłowości i nie zgłosi występujących usterek. Usterki mogą wynikać zarówno z przekłamań danych i usług, z uszkodzeń fizycznego sprzętu, nieprawidłowego działania programów zarówno środowisk wirtualnych, systemów operacyjnych jak i samych aplikacji. Mogą występować również problematyczne sytuacje np. klient zapłacił za daną usługę, natomiast należność nie wpłynęła jeszcze na konto dostawcy usługi chmurowej z powodu różnych zdarzeń losowych u pośrednika np. poczty, banku, usługodawcy płatności internetowej. Najpopularniejsze stosowane obecnie usługi chmurowe to [8]: poczta elektroniczna, która od lat jest dostępna z dowolnego miejsca, szybka i pojemna, aplikacje do edytowania tekstów i arkuszy kalkulacyjnych np. Google Doc i Google Apps, dyski i przestrzenie wirtualne do przechowywania danych. 3. INTERNET RZECZY 3.1 Definicja Koncepcja Internetu Rzeczy IoT (ang. Internet of Things) pojawiła się w 1999 roku. Pierwszy raz tego terminu użył Kevin Ashton. Internet Rzeczy oznacza, że otaczające nas urządzenia mogą wzajemnie komunikować się, a także mierzyć i określać różne cechy i aspekty otaczającego świata, takie jak temperatura, oświetlenie, stwierdzać obecność lub brak obecności ludzi i przedmiotów itd. Dzięki temu takie urządzenia będą źródłem bardzo wielu nowych danych i informacji o otaczającym świecie. Obecnie większość informacji dostępna w Internecie została wytworzona przez ludzi, natomiast w przyszłości, dzięki zastosowaniu technologii IoT nowością będzie to, że większość informacji będzie wytworzona przez maszyny (urządzenia). Internetu Rzeczy jest możliwy dzięki wykorzystaniu elektronicznych urządzeń, wielu czujników oraz technologii bezprzewodowych komunikacyjnych.

4 124 Krzysztof Billewicz Pojęcie Internetu Rzeczy różnie jest rozumiane. Można zauważyć trzy dominujące, znacząco różniące się od siebie chociaż nie wykluczające się, sposoby ujęcia tego zagadnienia: inteligentne obiekty i urządzenia, inteligentne czujniki i sensory, tagi Inteligentne obiekty i urządzenia Internet inteligentnych obiektów (ang. Internet of Smart Objects) - do globalnej sieci internetowej zostanie podłączonych bardzo wiele urządzeń inteligentnych. W tym ujęciu Internet Rzeczy to dynamiczne poszerzenie zastosowań sieci komputerowych, która umożliwi nie tylko komunikację między ludźmi, ale również między urządzeniami. Poszczególne urządzenia np. sprzęty domowe takie jak pralki, zmywarki, lodówki, suszarki do ubrań, termostaty, oświetlenie, które dotychczas nie były skomputeryzowane, zostaną wyposażone w komputery i będą podłączone do Internetu. Urządzenia takie będą komunikować się ze sobą bez pomocy i bez pośrednictwa człowieka. W takim ujęciu szczególnym wyzwaniem będzie aktualizacja oprogramowania wewnętrznego takich urządzeń, ponieważ system operacyjny zastosowany w takich urządzeniach może zawierać luki bezpieczeństwa. Pojawia się również dylemat, co zrobić, jeżeli producent wykorzystywanego w milionach urządzeń systemu operacyjnego w pewnym momencie przestanie go wspierać, przygotowywać aktualizacje i łaty do takiego systemu operacyjnego. W takim bowiem przypadku sprzęt może przestać działać prawidłowo lub po wykryciu niebezpiecznej luki w użytym tam oprogramowaniu będzie on narażony na ataki cyberprzestępców. Dzięki naszpikowaniu urządzeń różnego rodzaju czujnikami będzie ono mogło diagnozować stan swojej pracy, informować o możliwych uszkodzeniach, nawet wskazywać miejsca uszkodzenia. Czujniki takie również mogą zapobiegać uszkodzeniom np. poprzez wyłączanie urządzenia w przypadku przekroczenia wartości granicznych mierzonych parametrów przykładowo temperatury. W takim ujęciu Internet Rzeczy bazuje na trzech filarach: a) identyfikacja (każda rzecz jest w stanie przedstawić się), b) komunikacja (każdy przedmiot może się komunikować), c) współdziałanie (wszystkie rzeczy mogą wzajemnie na siebie oddziaływać). Przedmioty otaczające nas np. wchodzące w skład wyposażenia mieszkania, budynku lub infrastruktury drogowej, będą współpracować z naszymi rzeczami, które nosimy, takimi jak buty, parasolka, płaszcz czy okulary, i z rzeczami, które posiadamy np. z telewizorem, samochodem, kuchenką czy lodówką. Wydaje się, że ta koncepcja staje się dominująca.

5 Możliwości wykorzystania mgły obliczeniowej Inteligentne czujniki i sensory Założenie jest takie, że w przestrzeni zostanie umieszczonych bardzo wiele inteligentnych czujników i sensorów (ang. smart sensors), które zbierałyby informacje, dotychczas niedostępne i umożliwiały dostęp do tych danych oraz ich przetwarzanie. Bezprzewodowe sieci czujników i sensorów oraz cały Internet Rzeczy będzie bardzo mocno zintegrowany z otoczeniem. Takie czujniki nie będą komunikować się wzajemnie ze sobą nie będą one zawierać członów wykonawczych ani algorytmów decyzyjnych. Przykładowo w samochodzie czujnik wykrywałby zbyt małe ciśnienie w oponach i informował o tym fakcie kierującego pojazdem. W przypadku zbyt niskiego ciśnienia samochód w ogóle by nie ruszył, albo mógłby jechać tylko z małą prędkością, aby dojechać do odpowiedniego serwisu samochodowego. W odniesieniu do inteligentnych sieci technologia IoT oznacza zainstalowanie i zbieranie danych z bardzo wielu czujników. Takie czujniki byłyby zarówno wykorzystywane do monitorowania rozpływów mocy oraz stanu sieci przesyłowej i dystrybucyjnej jak również do monitorowania stanu poszczególnych urządzeń elementów sieci. Dzięki odpowiednim informacjom można byłoby wcześniej przewidzieć możliwość wystąpienia awarii np. z powodu starzenia się oleju w transformatorze itp Tagi Podobne do wcześniej opisanego podejścia umieszczenie w różnych przedmiotach znaczników tagów, czyli małych, drobnych urządzeń umożliwia określanie położenia tych przedmiotów w przestrzeni. Wyposażenie bardzo wielu obiektów na świecie w małe urządzenia tagi wskazujące ich położenie lub identyfikatorów do odczytu maszynowego może przemienić codzienne życie. W takie tagi byłyby wyposażone również zwierzęta oraz ludzie. Do tego celu wykorzystywana byłaby przede wszystkim technologia RFID (ang. Radiofrequency identification), czyli radiowa identyfikacja produktów. Oczywiście mogą tu być również wykorzystywane kody QR (ang. Quick Response Code), kody kreskowe (ang. Barcodes), technologia NFC (ang. Near Field Communication) i inne. Przykładowo na podstawie takiej identyfikacji inteligentna lodówka mogłaby określić, jakie produkty są w niej przechowywane, następnie przygotować odpowiednią listę zakupów z uwzględnieniem preferencji użytkowników i dokonać stosownego zakupu w sklepie internetowym wraz z dostawą. Koncepcja ta, w której zakłada się możliwość podłączenia urządzenia do Internetu/sieci drogą radiową o niskim poborze mocy, jest najbardziej aktywnym obszarem badawczym w Internecie przedmiotów. W tej koncepcji poszczególne tagi nie komunikują się z innymi tagami.

6 126 Krzysztof Billewicz Taka technologia w obszarze smart grid byłaby wykorzystywana tam, gdzie są ludzie, czyli główny obszar zastosowań to sieć domowa HAN (ang. home area network). Byłaby ona wykorzystywana przede wszystkim do monitorowania obecności ludzi, samochodów oraz produktów w domu Kilka dodatkowych informacji o Internecie Rzeczy Wytyczne polskiego regulatora energetyki zakładają, że wdrożenie inteligentnego opomiarowania w Polsce powinno zapewnić możliwość rozwoju nowych usług okołoenergetycznych, świadczonych przez firmy spoza branży z wykorzystaniem technologii Internetu rzeczy [6]. Zatem ta technologia już w 2012 roku została zauważalna, jako perspektywiczna dla wdrożeń rozwiązań inteligentnych sieci. Większość informacji dostępnych w Internecie jest stworzona przez człowieka. Dodatkowo, tradycyjne sieci telefonii komórkowej i Internetu wykorzystywane są głównie w przekazywaniu informacji między ludźmi. Dlatego można powiedzieć, że dlatego obecnie komputery i Internet prawie całkowicie są zależne od ludzi w obszarze tworzenia informacji i przeznaczenia tych informacji. Jednak okazuje się, że ludzie mają ograniczony, czas i dokładność, a to oznacza, że informacja stworzona lub odebrana i rozumiana przez nich może bardzo niedokładnie odzwierciedlać cechy rzeczy w świecie rzeczywistym. Dlatego też pewnym pomysłem jest próba ograniczenia lub całkowitej likwidacji pośrednictwa człowieka w przekazywaniu takiej informacji opisującej świat rzeczywisty. Zakłada się, że wykorzystanie Internetu Rzeczy przełoży się na jakość życia mieszkańców. IoT bardzo mocno wpłynie na poruszanie się w świecie: dostępnych będzie bardzo wiele informacji; możliwe będzie zautomatyzowanie bardzo wielu procesów, będzie wykorzystywanych bardzo wiele różnych algorytmów decyzyjnych, korzystanie z tych dostępnych informacji nie będzie obowiązkowe, ale stanie się powszechne, ponieważ będzie ludziom ułatwiać życie, stosowanie technologii IoT zwiększy ilość danych osobowych (informacji o prywatności) poszczególnych osób, które będą przechowywane i przetwarzane w Internecie, stosowanie technologii IoT spowoduje wiele nowych cyber zagrożeń oraz stworzy nowe możliwości ataków cyberprzestępców, a także nowe możliwości przekłamywania danych. Internet Rzeczy to przede wszystkim komunikacja maszyna-do-maszyny M2M (ang. Machine-To-Machine). Czasami nawet używa się określenia M2M-IoT (ang. Machine-To-Machine Internet of things). W tej technologii urządzenia same komunikują się ze sobą i na podstawie otrzymanych danych podejmują odpowiednie decyzje.

7 Możliwości wykorzystania mgły obliczeniowej MGŁA OBLICZENIOWA Aby zoptymalizować koncepcję chmury obliczeniowej potrzebny jest nowy sposób dostarczania treści użytkownikom końcowym poprzez bardziej geograficznie rozproszonej platformy chmurowej. Pomysł mgły obliczeniowej jest to również taka dystrybucja danych, aby przenieść te dane bliżej użytkownika końcowego, i dzięki temu wyeliminować opóźnienia, co jest szczególnie istotne dla automatyki przemysłowej oraz dla elementów wykonawczych, i liczne skoki, a także obsługiwać komputery przenośne i strumienie danych. Pojęcie mgły obliczeniowej zostało wprowadzone przez firmę Cisco Systems jako nowy paradygmat wsparcia bezprzewodowej transmisji danych do wspierania rozproszonych urządzeń w koncepcji Internetu. Mgła obliczeniowa jest to wirtualna platforma, która zapewnia możliwości obliczeniowe, pamięci masowe i usługi sieciowe pomiędzy urządzeniami końcowymi i tradycyjnym centrum danych chmury obliczeniowej. Tradycyjnie, chociaż nie zawsze znajduje się ona na brzegach sieci. Wiele rozwiązań i zastosowań wymaga obydwu: lokalnej mgły i scentralizowanej chmury. Mgła obliczeniowa jest to koncepcja nowej technologii, która ma połączyć chmury obliczeniowe z dynamicznie rozwijającym się Internetem rzeczy. Na granicach tej chmury zostaną zainstalowane serwery, które będą odbierać dane z urządzeń Internetu Rzeczy, a następnie je przetwarzać i analizować. Można wprost powiedzieć, że mgła obliczeniowa może umożliwić realizację Internetu Rzeczy i uporządkować dane pozyskane z bardzo wielu urządzeń i czujników. Mgła obliczeniowa również umożliwi tzw. wszechobecną przestrzeń obliczeniową UC (ang. Ubiquitous Computing) Cechy charakterystyczne to [7][4]: konieczność geograficznego rozproszenia zasobów (obliczeniowych, przechowywania), zamiast istnienia jednego scentralizowanego, jak to ma miejsce w przypadku chmur obliczeniowych, konieczność uwzględnienia wielkich sieci komunikacyjnych z czujnikami, zwykle będą to sieci bezprzewodowe i będą dostarczać różnorodne dane, wymagane jest obsługiwanie komunikacji z urządzeniami mobilnymi, realizowanej w czasie rzeczywistym, ważne zastosowania mgły obliczeniowej będą obejmowały funkcjonalności interakcji między elementami sieci (urządzeniami), realizowanej w czasie rzeczywistym, konieczność wspierania urządzeń heretogenicznych (niejednorodnych, zróżnicowanych) i zapewnienia interoperacyjności urządzeń pochodzących od różnych dostawców, przewaga dostępu bezprzewodowego,

8 128 Krzysztof Billewicz wymaganie jest online oddziaływanie ze scentralizowaną chmurą obliczeniową. Celem wprowadzania mgły obliczeniowej jest stworzenie środowiska umożliwiającego zebranie, zmagazynowanie, przetworzenie dużej ilości danych z milionów urządzeń rozmieszczonych w przestrzeni oraz dostarczenie jej do brzegów sieci. Takie dane, zbierane z setek tysięcy czujników funkcjonujących w rozproszonym środowisku sieciowym Internetu Rzeczy, na początku będą trafiały do wyspecjalizowanych routerów brzegowych, które po wstępnym przetworzeniu takich danych będą je kierować do dalszego przetwarzania do wyspecjalizowanych aplikacji uruchamianych w centrum danych. Mgła to w pewnym sensie wydzielona sieć rozproszona, znajdująca się za ruterami. W przypadku mgły zatem kluczowymi zagadnieniami będą: wejście danych z Internetu do chmury przez mgłę - rutery brzegowe, zapanowanie nad ogromną ilością danych, uporządkowanie i przetworzenie ich, ogólny dostęp do danych lub ich wystawienie/wyprowadzenie z mgły/chmury do inteligentnych urządzeń, do systemów dedykowanych albo na życzenie konkretnych użytkowników. Newralgicznymi zagadnieniami wydają się być: czas pozyskania, przetworzenia danych oraz uzyskania dostępu do danych oraz przepustowość zarówno sieci, jak również ruterów znajdujących się na granicy rozległej sieci internetowej a udostępnionej usługi chmurowej. Rutery brzegowe będą musiały być w stanie odbierać bardzo duże porcje danych z bardzo wielu urządzeń. Generowane strumienie ogromnej ilości danych, aby dostać się do mgły/chmury obliczeniowej, będą musiały przejść przez takie rutery. Szczególnymi wyzwaniami stają się również [7]: gwarancja dynamicznego przydzielania zasobów będą one przydzielane automatycznie, bez udziału człowieka, gwarancja niezawodności działania sprzętu, oprogramowania, danych i zasobów sieciowych, które będą potrzebne, aby przygotować usługę dla konkretnego użytkownika, gwarancja niezawodności świadczenia usług sieciowych (alokacja zasobów, planowanie), gwarancja niezawodności pracy sieci wspomagających przesyłanie danych i wymianę sygnałów, wiadomości oraz informacji o zdarzeniach. Mgła obliczeniowa będzie bazować na lokalnych zasobach obliczeniowych, a nie, tak jak jest to w usłudze chmury obliczeniowej, znajdujących się gdzieś, w odległym miejscu. Takie przetwarzanie zapewni większe bezpieczeństwo

9 Możliwości wykorzystania mgły obliczeniowej 129 i większą wydajność. Mgła obliczeniowa to rozproszona infrastruktura obliczeniowa. Mgła jest po to, by móc odpowiedzieć na potrzeby użytkownika, który prosi o dostęp do większej ilości danych z dowolnego urządzenia, w każdej chwili, z dowolnego miejsca. Cechy wyróżniające mgłę obliczeniową to: bliskość do użytkownika końcowego, jej gęste rozmieszczenie geograficzne oraz wsparcie technologii mobilnych. Mgła obsługuje gęsto rozmieszczone punkty gromadzenia danych. Urządzenia mgły są rozproszone na pewnym obszarze geograficznym. Dzięki dużemu rozproszeniu geograficznemu paradygmat mgły jest dobrze przygotowany do przetwarzania w czasie rzeczywistym dużych ilości danych i wykonywania analiz w czasie rzeczywistym. W Internecie Rzeczy najtrudniejsze może wydawać się dotarcie do konkretnej rzeczy - urządzenia. Mgła obliczeniowa to koncepcja, która powinna uprościć lub wręcz umożliwić taki dostęp. Dodatkowo założenie jest takie, aby móc zapanować nad ogromną ilością danych, móc zebrać je w rozsądnym czasie i umożliwić szybkie wyszukanie i dostęp do tych właśnie danych, które są potrzebne. Wyzwaniem staje się powiązanie masowej ilości urządzeń w sieci z centrami danych, które mogą analizować takie dane, przetwarzać je oraz wystawiać rezultaty przeprowadzonych analiz i wyliczeń. Dodatkowo pojawia się kwestia ogromnej ilości danych, które być może nigdy dla nikogo nie będą potrzebne, ale zostaną odczytane, przetworzone i będą przechowywane zajmując sporo miejsca. Mgła obliczeniowa ma umożliwić łączenie i integrację różnych przemysłowych systemów informatycznych: specjalistycznych, branżowych. Dane uzyskiwane za pomocą różnych technologii komunikacyjnych np. ZigBee, Bluetooth, Z-Wave trafią do rozproszonej infrastruktury obliczeniowej [5]. We mgle obliczeniowej w rozproszonej infrastrukturze obliczeniowej mają być zagwarantowane, że dane uzyskane z Internetu Rzeczy będą przesyłane zgodnie z oczekiwaniami, przy zagwarantowaniu poufności niektórych z tych danych. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy dane z czujników nie mogą być przesyłane przez granice państw ze względów prawnych lub regulacyjnych, co obecnie jest bardzo powszechnym problemem we wdrożonych chmurach [5]. Niewątpliwie w przypadku koncepcji mgły obliczeniowej poważnym problemem będzie to, jak zidentyfikować danego użytkownika, jaki podmiot powinien dokonywać autoryzacji oraz na jakiej podstawie określić, do których zasobów, zbiorów danych lub urządzeń dany użytkownik ma mieć zagwarantowany dostęp, a na których ma nie mieć wcale dostępu. Zwłaszcza będzie to problem, jeżeli użytkownik używa zapory (ang. firewall), która znacznie ogranicza ilość dostępnych danych o użytkowniku danego urządzenia w sieci komputerowej. Jeden Użytkownik będzie mógł mieć wiele adresów IP (także wiele niepowta-

10 130 Krzysztof Billewicz rzalnych adresów MAC), a także z jednego komputera i z jednego IP będzie mogło korzystać wielu użytkowników. Więc taka identyfikacja nie może odbywać się na podstawie tego adresu [4]. Niebagatelna jest również kwestia bezpieczeństwa, ochrony i niezawodności dostępu. Problem ten występuje przy wielu aplikacjach. Jeżeli osoba nieuprawniona próbuje zautoryzować dostęp do zasobów np. podaje się za kogoś innego, wpisując błędne hasło, w ten sposób prowadzi do czasowego ograniczenia dostępności usługi. Przykładowo przez okres 10 minut nie można zalogować się do danej usługi. W ten jednak sposób cyberprzestępca złośliwie może chcieć blokować dostęp do ważnej usługi lub do ważnych zasobów. Należy zatem rozważyć inne rodzaje zabezpieczeń, aby użytkownik miał zagwarantowany dostęp do potrzebnych usług na żądanie. 5. OBSZARY MOŻLIWYCH ZASTOSOWAŃ MGŁY OBLICZENIOWEJ 5.1. Główne możliwe zastosowania Mgła jest szczególnie przygotowania do obsługi technologii Internetu rzeczy, sieci czujników, analizy danych przeprowadzanych na dużych zbiorach danych. Mgła obliczeniowa jest to w pewnym sensie wyższy poziom przetwarzania danych w stosunku do bardzo wielu czujników i urządzeń występujących w koncepcji Internetu Rzeczy. Zatem mgła będzie wykorzystywana przede wszystkim tam, gdzie będzie Internet rzeczy Wymiana danych z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi Kluczowym obszarem pożądanego zastosowania mgły i IoT to interfejs do chmury/mgły obliczeniowej w samym urządzeniu pomiarowym, przeliczniku lub koncentratorze danych. Dzięki temu dane pomiarowo-rozliczane byłyby wystawianie od razu do chmury obliczeniowej i byłyby dostępne z dowolnego miejsca na świecie dla uprawnionych użytkowników. W takim wypadku można byłoby to zrealizować na dwa różne sposoby: 1) dzięki technologii mgły obliczeniowej, gdzie inteligentne liczniki/gazomierze/wodomierze łączyłyby się z ruterami brzegowymi, 2) dzięki technologii chmurowej, gdzie licznik/gazomierz lub koncentrator danych wystawiałby dane do chmury za pośrednictwem innego interfejsu. W przypadku przyjęcia takiego rozwiązania diametralnie zmieniłaby się architektura systemu obsługi urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, a także możliwości przetwarzania danych i eksploracji dużych zbiorów danych w danym przedsiębiorstwie.

11 Możliwości wykorzystania mgły obliczeniowej Monitorowanie sieci dystrybucyjnych Dzięki takiemu podejściu możliwe byłoby uzyskanie wartości dodanej. Przykładowo inteligentne liczniki energii lub gazomierze raz na godzinę lub częściej wystawiałyby dane do mgły. Bardzo istotne jest to, że gazomierze nie mają zapewnionego stałego zasilania energią elektryczną, tak jak liczniki energii. To mocno ogranicza ich możliwości komunikacyjne. W przypadku, kiedy takie dane przestałyby przychodzić z liczników energii znajdujących się na pewnym obszarze mogłoby to świadczyć o wystąpieniu awarii sieci wraz z informacją o obszarze, na którym ona występuje. Na takiej podstawie można byłoby wskazać potencjalny element sieci, który mógł ulec uszkodzeniu. Mgła jest szczególnie pożądana tam, gdzie występują rozproszone, rozległe sieci czujników i sensorów. Zatem mogłaby być ona wykorzystana razem z Internetem rzeczy zarówno do monitorowania sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, stacji elektroenergetycznej albo gazowych stacji redukcyjnych itp. Dane z wielu czujników byłyby wystawiane do mgły obliczeniowej za pośrednictwem ruterów brzegowych Interakcja z urządzeniami domowymi i wykorzystanie danych z czujników w domu Dość ciekawym zagadnieniem jest wykorzystanie danych z innych czujników np. temperatury (objętość gazu zależy od ciśnienia i temperatury). Wiele korzyści i danych przydatnych również do prognozowania zapotrzebowania można byłoby otrzymać dzięki informacjom z czujników i urządzeń w gospodarstwach domowych. Dostępne informacje pomagałyby zauważyć zależności pomiędzy obecnością określonej ilości osób w domu, warunkami atmosferycznymi, porą dnia i roku i innymi a zapotrzebowaniem gospodarstwa domowego na energię elektryczną i gaz. Znając zatem takie zależności i prognozy pogody można byłoby prognozować zapotrzebowanie. Byłoby to szczególnie istotne w przypadku prognozowania zapotrzebowania na gaz ziemny, ponieważ obecnie prognozy mogą znacznie (kilkadziesiąt procent) różnić się od faktycznego zapotrzebowania. W przypadku współpracy domowej sieci HAN użytkownika z licznikami energii i gazomierzami możliwe jest bardziej efektywne wykorzystanie tych nośników energii oraz realizowanie programów zarządzania zapotrzebowaniem klienta końcowego. Oczywiście koniecznym elementem jest to, aby użytkownik wyraził zgodę na dostęp do danych z czujników (temperatury, obecności) znajdujących się u niego w domu oraz do jego urządzeń znajdujących się za licznikiem i umożliwiał przedsiębiorstwom sterowanie wybranymi urządzeniami w określony sposób w określonych granicach za odpowiednią gratyfikacją. Niewątpliwie problemem może być sytuacja, gdy większość użytkowników nie wyrazi takiej zgody.

12 132 Krzysztof Billewicz 6. PODSUMOWANIE Technologia chmury obliczeniowej staje się coraz bardziej powszechna w użyciu. Pojawiają się nowe koncepcje Internetu Rzeczy oraz Mgły obliczeniowej. Zwiększałyby one ilość dostępnych danych dzięki ich pozyskaniu z wielu milionów urządzeń i czujników. Takie dane również mogłyby być wykorzystane w inteligentnym opomiarowaniu: zarówno dla energii elektrycznej, jak i gazu. Główne obszary zastosowania na potrzeby inteligentnego opomiarowania obejmują monitorowanie stacji (elektroenergetycznych lub pomiarowo redukcyjnych dla gazu) a także wymianę danych z inteligentnymi licznikami/gazomierzami a także cały obszar sieci domowej. LITERATURA [1] Billewicz K.: Doświadczenia wykorzystania technologii cloud computing w systemie AMR. Pomiary Automatyka Kontrola, 1/2013, s [2] Fog Computing, Ecosystem, Architecture and Applications, Cisco, Project ID: RFP , 078.html [3] Jablonska M.: Internet of things in smart grid deployment. Rynek Energii, 2014, nr 2(111) [4] Jiang Zhu, Chan D.S., Prabhu M.S., Natarajan P., Hao Hu, Bonomi F.: Improving Web Sites Performance Using Edge Servers in Fog Computing Architecture. IEEE 7th International Symposium on Service Oriented System Engineering (SOSE), 2013, Issue Date: March 2013 [5] Lawson St.: Cisco unveils 'fog computing' to bridge clouds and the Internet of Things. PCWorld, , [6] URE, Koncepcja dotycząca modelu rynku opomiarowania w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wobec Operatora Informacji Pomiarowej, Portal URE, Warszawa, dnia [7] Madsen H., Albeanu G., Burtschy B., Popentiu-Vladicescu F.L.: Reliability in the utility computing era: Towards reliable Fog computing. 20th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), 2013, Issue Date: 7-9 July 2013 [8] Maciejewski A.: Fakty i mity o cloud computing. Computerworld Best in cloud, Listopad 2013 [9] Malko J.: Chmury czy twarde stąpanie po ziemi. Rynek Energii, 2012, nr 5.

13 Możliwości wykorzystania mgły obliczeniowej 133 POSSIBILITY OF USE THE FOG COMPUTING FOR SMART METERING Key words: cloud computing, fog computing, Internet of things, smart meters Summary. Fog Computing is a new paradigm that extends Cloud computing and services to the edge of the network. Similar to Cloud, Fog provides data, storage, computing, and application services to end-users. The distinguishing Fog characteristics is its proximity to end-users, its dense geographical distribution, and its support for mobility. In this paper, I consider smart meters reading within Fog Computing context. Krzysztof Billewicz, dr inż., adiunkt w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej.

14 134 Krzysztof Billewicz

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR PAK vol. 59, nr 1/2013 73 Krzysztof BILLEWICZ Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie

Bardziej szczegółowo

Opis koncepcji Internetu rzeczy

Opis koncepcji Internetu rzeczy Spis treści Opis koncepcji Internetu rzeczy... 5 Obecny stan i przyszłe kierunki rozwoju... 9 Obszary zastosowań... 9 Technologie powiązane z IoT... 14 Infrastruktura... 16 Główne kierunki rozwoju... 19

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 9, Rok 7, 2013, s. 63-77 Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Dariusz Pałka, Wojciech Zaskórski, Piotr Zaskórski Streszczenie

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Gdy głowami menedżerów rządzi mobilność. 11-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych do 2018 roku.

Spis treści. Gdy głowami menedżerów rządzi mobilność. 11-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych do 2018 roku. Mobilność 1 Spis treści Gdy głowami menedżerów rządzi mobilność Leszek Maśniak z Gartnera, w rozmowie z Robertem Jesionkiem 11-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych do 2018 roku Strategie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie otwartych technologii informatycznych do budowy aplikacyjnej infrastruktury Smart Grids

Zastosowanie otwartych technologii informatycznych do budowy aplikacyjnej infrastruktury Smart Grids Michał PUDEŁKO 1, Waldemar SKOMUDEK 2 CROSS sp. z o.o., 45-061 Opole, ul. Katowicka 39 (1) Politechnika Opolska, Katedra Zarządzania Projektami, 45-067 Opole, ul. Ozimska 75 (2) Zastosowanie otwartych

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1

praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1 Maciej Siwicki Ochrona praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1 Streszczenie W pracy poddano analizie problematykę

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie infrastruktury chmury firmy Microsoft

Zabezpieczanie infrastruktury chmury firmy Microsoft Zabezpieczanie infrastruktury chmury firmy Microsoft Niniejszy dokument przedstawia zespół zabezpieczeń i zgodności usług online z przepisami, wchodzący w skład działu globalnych usług podstawowych i zarządza

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14 Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW..4 WYKAZ RYSUNKÓW..6 WYKAZ TABEL...8 1 WSTĘP... 9 1.1 SYSTEMY INFORMATYCZNE... 10 1.2 SIEĆ KOMPUTEROWA... 10 1.3 MODEL

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa analiza korzyści i zagrożeń

Chmura obliczeniowa analiza korzyści i zagrożeń Webinarium Chmura obliczeniowa analiza korzyści i zagrożeń Prelegenci: Dariusz Piotrowski, Dyrektor działu Enterpirse w Microsoft Jarosław Sokolnicki, Business Development Manager, Microsoft Kamil Zemlak,

Bardziej szczegółowo

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński Daniel Biesiada Piotr Cichocki Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów Autorzy książki są pracownikami firmy Microsoft sp. z o.o. w dziale Developer & Platform Group (DPG). Grupa DPG w

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft 1. Prelegenci Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft Paweł Kowalski, Integrity Solutions, główny inżynier ds. chmury, serwerów Exchange i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Piotr Fulmański Sebastian Wojczyk

Piotr Fulmański Sebastian Wojczyk ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 798 studia INFORMATICA NR 34 2014 Piotr Fulmański Sebastian Wojczyk Uniwersytet Łódzki Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z chmurą obliczeniową Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura ICT dla sektora MSP w modelu cloud computing

Infrastruktura ICT dla sektora MSP w modelu cloud computing ZNUV 2014;35;115-128 115 Piotr Adamczewski Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Infrastruktura ICT dla sektora MSP w modelu cloud computing Streszczenie Jedną z istotnych barier rozwojowych sektora MSP są

Bardziej szczegółowo

Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie

Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie Ewelina ZAJĄC, Tomasz CIEPLAK Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska E mail:ewelina.n.zajac@gmail.com, t.cieplak@pollub.pl Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Miciuła Krzysztof Miciuła

Ireneusz Miciuła Krzysztof Miciuła ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 798 studia INFORMATICA NR 34 2014 Ireneusz Miciuła Krzysztof Miciuła Uniwersytet Szczeciński Znaczenie przetwarzania w chmurze dla bezpieczeństwa działalności

Bardziej szczegółowo

RYNEK INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH W POLSCE DIAGNOZA POTENCJAŁU. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

RYNEK INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH W POLSCE DIAGNOZA POTENCJAŁU. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum RYNEK INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH W POLSCE DIAGNOZA POTENCJAŁU Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice 2013 Spis treści Wprowadzenie...3 1. Smart grids - zagadnienia teoretyczne...4

Bardziej szczegółowo

Smart metering, a sterowanie popytem

Smart metering, a sterowanie popytem Smart metering, a sterowanie popytem Autor: dr inż Krzysztof Billewicz - Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej ( Energetyka nr 2-3/2011) Wprowadzenie Obecnie przedsiębiorstwa informatyczne

Bardziej szczegółowo

raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski

raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski kwiecień 2011 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Definicja i rodzaje cloud computing 4 1.1. Czym jest cloud computing? 4

Bardziej szczegółowo

Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania cz. 1

Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania cz. 1 Zakład Architektur i Zastosowań Internetu (Z-3) Zakład Badań Systemów i Urządzeń (Z-1) Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych w Gdańsku (Z-8) Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GRUPA ROBOCZA ART. 29 DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GRUPA ROBOCZA ART. 29 DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 881/11/PL WP 185 Opinia 13/2011 w sprawie usług geolokalizacyjnych w inteligentnych urządzeniach przenośnych Przyjęta w dniu 16 maja 2011 r. Grupa robocza

Bardziej szczegółowo