KONCESJE KOLEJOWE I PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE (PPP) : DOŚWIADCZENIE ALSTOM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCESJE KOLEJOWE I PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE (PPP) : DOŚWIADCZENIE ALSTOM"

Transkrypt

1 KONCESJE KOLEJOWE I PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE (PPP) : DOŚWIADCZENIE ALSTOM Laurent LUMBROSO Warsaw, 25/04/2012

2 Spis treści 1 Wstęp Strona 3 2 PPP/ definicja koncesji i główne typy kontraktów Strona 4 3 Standardowa struktura projektu koncesji Strona 5 4 Matryca ryzyka Strona 7 5 Ryzyko i ograniczenia Strona 10 6 Standardy Alstom w udziale w projektach PPP Strona P 2

3 Spis treści 7 Główni partnerzy Strona 3 8 Referencje Strona 4 9 Doświadczenie Alstom Strona 5 10 Ostatni przykład: Albacete-Alicante Strona 7 11 Wnioski Strona P 3

4 1. Wstęp Koncesje/Projekty PPP : rosnące zainteresowanie Władz Publicznych Transfery Ryzyka Kontrola budżetu Oddanie on-time Substytucja Capex i Opex - - P 4

5 2. Projekty koncesyjne: definicja i rola ALSTOMu Projekt Koncesji (BOT, BOO, DBFOM, PPP ) to projekt oparty na jednej umowie : Budowa całości lub części systemu transportu kolejowego Finansowanie całości lub części budowy przez sektor prywatny Eksploatacja i/lub utrzymanie systemu transportu kolejowego dochody, po wzięciu pod uwagę (części) ryzyka transportu i/lub ryzyka wydajności (dostępność, pewność, ) W projekcie «Projekt Koncesyjny» ALSTOM : Pełni rolę zamawiającego / dostawcy/ jednostki odpowiedzialnej za utrzymanie + Działa jako udziałowiec w Special Purpose Company (SPC) Przedsiębiorstwo Celowe + Mobilizuje prywatne fundusze (udziały, ograniczony regres finansowania) dla wdrożenia Projektu i zabezpieczenia zakresu prac

6 2. Typ kontraktu Separate Full Pełna turnkey koncesja lots Interface Project Firma management koncesyjna Konsorcjum realizujące pod klucz: Interfejs & Zarządzanie projektem Podatnik Rolling Tabor Stock Jednostka odpowiedzialna za transport Sygnalizacja Signaling Infrastruktura Infrastructure Potrzeba Need of Częściowej full construction inwestycji investment i/lub Dopłaty do eksploatacji Pasażerowie Operator Kredytodawca Operator Udziałowiec Prace Civil inżynieryjne works Utrzymanie Maintenance Finansowanie - - P 6

7 3. Standardowa struktura projektu Koncesji Schemat kontraktu główne finansownanie Conceding Authority Kontrakt koncesji Dotacje do utrzymania Lenders Loan contract Debt Service Koncesjonariusz (Przedsiębiorstwo celowespc) Użytkownicy Inżynieria, Zamówienie i Budowa (EPC) kontrakt (pod klucz) Kontrakt O & M Udziałowcy Konsorcjum Budowlane Firma Eksploatacja & Utrzymanie PPP & Projets en concession - 07/02/ P 7

8 3. Projekty PPP Co What zyskuje each one każda brings ze stron Turnkey solution Grounds Design & construction Design & construction Contract Sektor publicz ny Risk sharing Laws context On-time delivery commitment Subsidies Better budget control Rights Concession project Operation && Maintenance maintenance Contract Financing Financing Contracts Banks Dividends Capital Sektor prywatny Farebox Service Quality Income Pasażerowie - - P 8

9 4. Concession projects : ALSTOM view on risk sharing Nabycie ziemi Koszty Projektu & Budowy Modyfikacja norm i standardów Koszty eksploatacji i utrzymania Kurs walutowy Ceny biletów Inflacja Polecenia zmiany Poziom usługi Przewozy Oprocentowanie Technologia Konkurencja Ryzyko polityczne Instytucja przyznająca koncesję Koncesjonariusz

10 5. Ryzyko i ograniczenia projektów PPP Wyższy koszt pieniądza (prywatne inwestycje) Czas dla zabezpieczenia finalizacji kontraktu (dłuższy) Wyższe koszty przetargowe (skomplikowane projekty) Mniejsza elastyczność Niepewność związana ze zmianami politycznymi Przewidywany poziom przychodów z przewozu pasażerów (ważne dla koncesji, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Dla PPP poziom przychodu nie jest tak ważny jak poziom zaangażowania strony publicznej) Wpływ kryzysu finansowego (mniej kredytów i krótsze)

11 6. Standardy ALSTOM przy projektach PPP Decyzja o przystąpienia do PPP jest podejmowana podstawie indywidualnej analizy (wysoki koszt przetargu, wymagany duży nakład zasobów ludzkich) Udziały ALSTOMu nie są wyższe niż 20% (aby nie konsolidować zadłużenia projektu) Udział w budowie (EPC) nie może być niższy niż 20% całkowitych kosztów inwestycyjnych projektu. Nasz zakres prac musi być większy niż 50 MEUR i chcemy utrzymywać urządzenia, które dostarczamy. Długość trwania umowy powinna odpowiadać długości życia taboru.

12 7. Kto jest naszym partnerem? Firmy budowlane (Bouygues, Vinci, Astaldi, FCC, BAM.) - Ważny udział w kontrakcie na budowę i w podziale udziałów - Udział w SPC w fazie eksploatacji różny Przewoźnicy (Veolia-Transdev, RATP, SNCF, Keolis, Virgin, Serco ) Udział w eksploatacji i utrzymaniu Różny podział udziałów w SPC Obecni na etapie eksploatacji Inwestorzy (Macquarie, Fundusze infrastrukturalne, Ubezpieczenia, Fundusze emerytalne ) Udziały długo i krótkoterminowe Skoncentrowane na stopie zwrotu z kapitału własnego Generalnie rola skrzynki mailowej bez praktycznych interwencji w rozwój projektu Banki(HSBC, CA-CIB, SG, Dexia, CDC, Mediobanca, BNPP, BBVA, Multilaterals ) Udział jako doradców finansowych i zarządzających długiem Kredytodawcy Udziały za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych

13 8. Koncesje: referencje ALSTOM Manchester Metro Line 1 Nottingham LRT Line 2 Arlanda Airport Link Rouen Metrobus Line 1 Nîmes-Montpellier High Speed line Milan metro Line 5 + Ext Florence LRT Lines 2&3 Barcelona LRT Ph 1 & 2 Jerusalem LRT Line 1 Reims LRT Line 1 Albacete-Alicante HSL Infra Udział sprzedany W eksploatacji W budowie Przyznane Alstom

14 8. Koncesje: referencje ALSTOM Manchester Metro Line 1 Wielka Brytania 1990 Pierwsza lekka kolej w Wielkiej Brytanii l BOT; 26 km/26 pojazdów Rouen Metrobus Line 1 Francja letnia koncesja; 11 km/28 pojazdów Arlanda Airport Link Szwecja letnia koncesja; 40 km linii/7 ezt Barcelona LRT Ph 1- Hiszpania letnia koncesja; 16km/19 Citadis LRV s Barcelona LRT Ph 2 Hiszpania letnia koncesja; 14km/18 Citadis LRV s Jerusalem LRT Line 1- Izrael letnia koncesja; 14km/46 Citadis LRV s Florence LRT Lines 2&3 Włochy letnia koncesja; infrastruktura Milan metro Line 5 Włochy letnia koncesja; infrastruktura Milan metro Line 5 Italy 2010 Przedłużenie L5; infrastruktura Reims LRT Line 1 Francja letnia koncesja; 11km/18 Citadis LRV s Nottingham Phase 2 Wielka Brytania letnia koncesja; 10+8km/22 Citadis LRV s Albacete-Alicante HSL infra Hiszpania letnia koncesja; 165km linii, sygnalizacja ERTMS2 Nimes Montpellier High Speed line France 25-letni projekt PPP, 80 km line, infrastruktura Barcelona

15 9. Koncesje ALSTOM ALSTOM nauczył się być inwestorem w ryzykownych projektach: ponad 50 M zainwestowane w 9 spółkach SPC w ciągu ostatnich 10 lat Niektóre z koncesji na eksploatację są już zyskowne i przynoszą diwidendę Udział w SPC Barcelona 1&2 Jerusalem Reims 17% 20% 25% Udział w EPC Firenze & Milano Jerusalem Barcelona 1&2 Reims Firenze Milano Line 5 12% 10% 20% 45% 44% 70% Całkowita wartość projektów : 1600 M, włączając 1Bn + w EPC Alstom osiągnął w 100% zamknięcie finansowe na wygranych kontraktach

16 10. Ostatni przykład: Albacete-Alicante VHSL infra PPP Zakres koncesji Projekt & Budowa systemów sygnalizacji/łączności + powiązane roboty budowlane w Korytarzu Linii Kolei Dużych Prędkości Południowo-Zachodnim między Albacete i Alicante (165 km) Utrzymanie systemów przez 20 lat Udziały/Udziałowcy 21.3 MEUR kapitału społecznego + pożyczka udziałowców + dług podporządkowany Udziałowcy: Alstom Transport (17%), Comsa, Isolux, ADIF, * Zakres prac ALSTOM 151 MEUR 85 M (40%) kontraktu EPC obejmującego sygnalizację (ERTMS 2 +IXL) + 66 M EUR utrzymanie Finansowanie Private sector (incl. Equity 21.3) Public sector 85 M (37%) 147 M (63%) Podpisanie umowy koncesyjnej Zamknięcie Finansowe Przyznanie koncesji 12/2011 Zamknięcie oczekiwane pod koniec kwietnia 2012

17 10. Zakres i Harmonogram Albacete-Alicante PPP ZAKRES: Projekt, budowa i utrzymanie sygnalizacji (ERTMS2, srk, bezpieczeństwo) i systemy łączności(gsm-r) dla odcinka Albacete-Alicante linii KDP Południe - Wschód. 2 lata budowy, 20 lat utrzymania HARMONOGRAM: Publikacja: 4/2/2011 Kwalifikacja wstępna: 28/ Oferta: 14/10/2011 (BAFO) Przyznanie koncesji: 28/10/2011 Zamknięcie finansowe i początek prac: spodziewany na koniec kwietnia 2012 Budowa: 2 lata KRYTERIA WYBORU: Ocena kryterium ekonomicznego: 100 punktów (45 punktów koszt EPC /55 punktów koszt utrzymania). - Ocena kryterium technicznego: 100 punktów (9 punktów opracowania/ 41 punktów prace/ 50 punktów utrzymanie)

18 10. Udział zadań CAŁKOWITA WARTOŚĆ KONTRAKTU 427 M ( bez VAT) KOSZT EPC 213 M OGÓŁEM 213 M AVAILABILITY SERVICE 165 M OGÓŁEM 165 M KOSZT FINANSOWY 49 M 68 Sygnalizacja: ERTMS+IXL 38 Łączność 43 Tory i systemy wspomagające 64 Zasilanie i roboty budowlane SCOPE SHARE 115 Sygnalizacja 50 Łączność ELIOP 20% ALSTOM 46% ISOLUX 17% COMSA 17%

19 10. Finansowanie projektu Całkowita wartość kontraktu: 427 M (bez VAT) Koszt EPC (CTEO): 213 M Availability Service: 165 M Koszt Finansowy: 49 M Płatności od ADIF : Okres budowy: 85 M (40% kosztu EPC) Okres eksploatacji: 177 M (60% inwestycji, + koszty finansowe) w 30 płatnościach co pół roku 165 M w miesięcznych płatnościach według kryterium utrzymania subwencja 20-letnia (85 x roczna weryfikacja IPC) Płatności od SPC : Finansowanie podczas budowy : 127 M Udziały: 21.3 M

20 11. Doświadczenie: główne czynniki sukcesu Wcześniejsze doświadczenie w danym kraju w tego typu projektach Stałe wsparcie polityczne dla projektu Istnienie odpowiedniej formy prawnej dla koncesji opartej na międzynarodowych standardach Realistyczna ocena kosztów inwestycji i zysków z ruchu pasażerskiego na etapie studium wykonalności Władze wydające koncesję muszą mieć możliwości finansowe wsparcia projektu Dobrze zrównoważony podział ryzyka między przyznającym koncesję a koncesjonariuszem. Silni, zaangażowani i doświadczeni partnerzy międzynarodowi i lokalni dla budowy, eksploatacji i finansowania Ograniczona liczba partnerów na szczeblu Koncesji i EPC

21 11. Doświadczenie: wnioski Władze muszą na początek stworzyć odpowiedni klimat polityczny i prawny. Klienci i firmy muszą odpowiednio selekcjonować projekty zbyt skomplikowane otoczenie może odstraszyć inwestorów. Władze publiczne muszą uczestniczyć w inwestycji przez subwencje, na minimalnym poziomie 40 do 50% kosztu inwestycji w celu zagwarantowania wdrożenia projektu. Różne płatności (łącznie z zyskami) muszą być dokonywane w silnych walutach (lub musi być przewidziane ubezpieczenie forex od ryzyka) Wkład w postaci kredytu eksportowego od dostawców umożliwia wzmocnienie finansowania. ALSTOM jest obecny na tym rosnącym rynku. ALSTOM jest gotowy wesprzeć Ciebie w rozwoju tych projektów.

22

Finansowanie Infrastruktury w Systemie PPP. Kraków, 9 grudnia 2005 Paweł Piłatkowski, DEPFA BANK plc

Finansowanie Infrastruktury w Systemie PPP. Kraków, 9 grudnia 2005 Paweł Piłatkowski, DEPFA BANK plc Finansowanie Infrastruktury w Systemie PPP Kraków, 9 grudnia 2005 Paweł Piłatkowski, DEPFA BANK plc Lider w finansowaniu Sektora Publicznego na świecie DEPFA BANK plc specjalizuje się w finansowaniu Sektora

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH DOŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU FINANSOWANIA INWESTYCJI I INNOWACJI W FORMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO. STUDIUM PRZYPADKÓW

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH DOŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU FINANSOWANIA INWESTYCJI I INNOWACJI W FORMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO. STUDIUM PRZYPADKÓW ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 58 Nr kol. 1858 Aneta MICHALAK Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii i Informatyki PRZEGLĄD

Bardziej szczegółowo

Logistyka - nauka. zorientowanych na optymalizację przepływu dóbr w gospodarce 2. Wysoka ranga infrastruktury transportu

Logistyka - nauka. zorientowanych na optymalizację przepływu dóbr w gospodarce 2. Wysoka ranga infrastruktury transportu Ryszard Rolbiecki* Uniwersytet Gdański Możliwości wykorzystania kapitału prywatnego w finansowaniu infrastruktury transportu jako czynnika determinującego rozwój systemów i usług logistycznych ** Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

II. Analiza ryzyka w projektach ppp

II. Analiza ryzyka w projektach ppp II. Analiza ryzyka w projektach ppp 2.1. Alokacja i zarządzanie ryzykiem w projektach ppp z punktu widzenia banków model Project Finance Zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych zagadnień w przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ2 FINANSOWANIE, REGULACJE, ZARZĄDZANIE

CZĘŚĆ2 FINANSOWANIE, REGULACJE, ZARZĄDZANIE CZĘŚĆ2 FINANSOWANIE, REGULACJE, ZARZĄDZANIE Alicja Małgorzata Graczyk Finansowania OZE jego szczególne formy w Polsce Wstęp Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) należą do tego typu inwestycji w

Bardziej szczegółowo

Analiza wykorzystania wsparcia z Europejskiego Funduszu. Spójności dla potrzeb inwestycji infrastrukturalnych z

Analiza wykorzystania wsparcia z Europejskiego Funduszu. Spójności dla potrzeb inwestycji infrastrukturalnych z Analiza wykorzystania wsparcia z Europejskiego Funduszu Spójności dla potrzeb inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Ze względu na dotychczas obowiązującą

Bardziej szczegółowo

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Agenda Inwestycje infrastrukturalne Samodzielność finansowa i inwestycyjna j.s.t. Źródła finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

RYZYKO, EFEKTYWNOŚĆ I KOSZT KAPITAŁU W SYSTEMIE FINANSOWANIA INWESTYCJI PUBLICZNO-PRYWATNEJ NA PRZYKŁADZIE AUTOSTRADY A2

RYZYKO, EFEKTYWNOŚĆ I KOSZT KAPITAŁU W SYSTEMIE FINANSOWANIA INWESTYCJI PUBLICZNO-PRYWATNEJ NA PRZYKŁADZIE AUTOSTRADY A2 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 58 Nr kol. 1858 Aneta MICHALAK Izabela JONEK-KOWALSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku

3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku 3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku Z uwagi na wymagania dyrektyw europejskich polskie miasta zobowiązane są do redukcji ilości odpadów biodegradowalnych, trafiających na składowiska. Stąd

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 9 września 2014 roku EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca interwencji publicznej dla bezpośredniego wykonania celów Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz pośrednio

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 9 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-finansowe aspekty przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego

Ekonomiczno-finansowe aspekty przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego Jarosław Zysnarski, Doradca Consultants Ltd., Gdynia Wstęp Ekonomiczno-finansowe aspekty przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego W trakcie dyskusji nad modelem partnerstwa publiczno-prywatnego porusza

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE PROJEKTOWE JAKO INNOWACYJNY INSTRUMENT FINANSOWANIA STRATEGICZNYCH PROJEKTÓW W RAMACH UE

OBLIGACJE PROJEKTOWE JAKO INNOWACYJNY INSTRUMENT FINANSOWANIA STRATEGICZNYCH PROJEKTÓW W RAMACH UE Blandyna Puszer Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach OBLIGACJE PROJEKTOWE JAKO INNOWACYJNY INSTRUMENT FINANSOWANIA STRATEGICZNYCH PROJEKTÓW W RAMACH UE Wprowadzenie Do niedawna europejski rynek finansujący

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Szerokopasmowy dostęp do Internetu Świadczenie usług dostępu do sieci nowej generacji z wykorzystaniem PPP Luty 2013 r. 1 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Podręcznik analiza ryzyka dla projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów Warszawa,16 listopad 2010 Przygotowane przez: Janusz Słobosz, Radosław Ziomko

Bardziej szczegółowo

W MIESZKALNICTWIE PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE PORADNIK ŚCIEŻKA DOJŚCIA PODMIOTU PUBLICZNEGO DO REALIZACJI PROJEKTU PPP

W MIESZKALNICTWIE PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE PORADNIK ŚCIEŻKA DOJŚCIA PODMIOTU PUBLICZNEGO DO REALIZACJI PROJEKTU PPP PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W MIESZKALNICTWIE ŚCIEŻKA DOJŚCIA PODMIOTU PUBLICZNEGO DO REALIZACJI PROJEKTU PPP PORADNIK Autorzy: dr Irena Herbst Bartosz Mysiorski adw. Tomasz Korczyński Współpraca: Tomasz

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA PPP W OBSZARZE REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ

UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA PPP W OBSZARZE REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ Beata Zagożdżon Politechnika Radomska UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA PPP W OBSZARZE REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ Wprowadzenie Głównym politycznym celem zaangażowania sektora prywatnego w inwestycje

Bardziej szczegółowo

Poza bilansem. Niebezpieczeństwa związane z projektami partnerstwa publiczno prywatnego w Europie Środkowo-Wschodniej

Poza bilansem. Niebezpieczeństwa związane z projektami partnerstwa publiczno prywatnego w Europie Środkowo-Wschodniej Poza bilansem Niebezpieczeństwa związane z projektami partnerstwa publiczno prywatnego w Europie Środkowo-Wschodniej Poniżej przedstawiamy streszczenie raportu Never mind the balance sheet: The dangers

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INFRASTRUKTURALNE JAKO FORMA INWESTOWANIA POŚREDNIEGO W SEKTORZE INFRASTRUKTURY

FUNDUSZE INFRASTRUKTURALNE JAKO FORMA INWESTOWANIA POŚREDNIEGO W SEKTORZE INFRASTRUKTURY Krzysztof Marcinek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach FUNDUSZE INFRASTRUKTURALNE JAKO FORMA INWESTOWANIA POŚREDNIEGO W SEKTORZE INFRASTRUKTURY Wprowadzenie Potrzeba rozwoju infrastruktury nie wymaga

Bardziej szczegółowo

Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce

Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Hausnera Autorzy: dr Irena Herbst dr Aleksandra Jadach-Sepioło Tomasz Korczyński Współpraca: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie kredytowania gospodarki: wdrożenie podwyższenia kapitału EBI oraz wspólnych inicjatyw Komisji i EBI

Zwiększenie kredytowania gospodarki: wdrożenie podwyższenia kapitału EBI oraz wspólnych inicjatyw Komisji i EBI Zwiększenie kredytowania gospodarki: wdrożenie podwyższenia kapitału EBI oraz wspólnych inicjatyw Komisji i EBI Wspólne sprawozdanie Komisji i EBI dla Rady Europejskiej 27-28 czerwca 2013 r. Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

moŝliwość jego sfinansowania

moŝliwość jego sfinansowania Wpływ odpowiedniego przygotowania projektu PPP na moŝliwość jego sfinansowania Konferencja PPP szansą na finansowanie rozwoju regionalnego Toruń, 31 maja 2011 r. Plan prezentacji 1. Skąd się biorą pieniądze

Bardziej szczegółowo

Projekt ppp od A do Z

Projekt ppp od A do Z Projekt ppp od A do Z Zbiór tekstów źródłowych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego sierpień 2012 r. Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu wzbogacenia

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem finansowym i zadłużeniem miasta Wrocławia

Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem finansowym i zadłużeniem miasta Wrocławia Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem finansowym i zadłużeniem miasta Wrocławia Iwona ŁADYSZ Dolnośląska Szkoła Wyższa Artykuł prezentuje możliwości podnoszenia pozycji Wrocławia w systemie osadniczym

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 110 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący dr hab.

Bardziej szczegółowo