Uwarunkowania efektywności wsparcia osób zagroŝonych ekskluzją społeczną

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwarunkowania efektywności wsparcia osób zagroŝonych ekskluzją społeczną"

Transkrypt

1 Komunikat nr 2 ORGANIZATORZY - Wielkopolska WyŜsza Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej - Gnieźnieńska Szkoła WyŜsza Milenium - Pedagogium WyŜsza Szkoła Nauk Społecznych - Uniwersytet Zielonogórski - Pracownia Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej - Global Partnership Management Institute (Kanada/USA) PARTNERZY - Uniwersytet w Równym (Ukraina) - Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Pile - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Sekcja Resocjalizacji - Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych - Wielkopolskie Stowarzyszenie Resocjalizacji Horyzont - Zakład Poprawczy w Poznaniu - Stowarzyszenie KARAN zapraszają do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Konteksty efektywności Uwarunkowania efektywności wsparcia osób zagroŝonych ekskluzją społeczną pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk MIEJSCE Siedziba Wielkopolskiej WyŜszej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej, Środa Wielkopolska, ul. Surzyńskich 2. TERMIN maja 2015 roku

2 I. Komitet honorowy Prof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, WWSSE Środa Wlkp. Prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik, UAM Poznań Prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki, Uniwersytet Łódzki Prof. zw. dr hab. Stanisław Kowalik, AWF Poznań Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, UAM Poznań Prof. nzw. dr Lechosław Gawrecki, GSW Milenium Prof. dr hab. Anatoli Demanichuk, MEGU w Równym, Ukraina Prof. dr hab. Pavel Mühlpachr, ISM w Brnie, Czechy Prof dr Hamid Kazeroony, European Academy of Management, Minnesota State Colleges, Universities Inver Grove, Minnesota, USA Prof. dr Charles Wankel, St John's University, New York USA Prof. George Nelson, Brigham Young University w Provo, Utah, USA Prof Ph.D. Peter Odrakiewicz, Ambassador Academy of Management, USA Dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK w Toruniu Dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK w Toruniu Dr hab. Hanna Solarczyk-Szewc, prof. UMK w Toruniu Dr Hubert Paluch, Rektor GSW Milenium II. Komitet naukowy Prof. zw. dr hab. DzierŜymir Jankowski, GSW Milenium Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński, prof. Pedagogium WSNS Prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, Uniwersytet Zielonogórski Prof. zw. dr hab. Wiesław Siwiński, AWF Poznań Prof. zw. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik, UAM Poznań Dr hab. Piotr Chomczyński, Uniwersytet Łódzki Dr hab. Jerzy Eider, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ w Zielonej Górze Dr hab. Wojciech J. Maliszewski, prof. GSW Milenium Dr hab. Irena Mudrecka, prof. Pedagogium WSNS w Warszawie Dr hab. Beata Maria Nowak, prof. Pedagogium WSNS w Warszawie III. Komitet organizacyjny Dr Agata Woźniak, GSW Milenium Dr Tomasz Siwiec, UMK Toruń Dr Joanna Rajewska de Mezer, PPRiRS, UAM Dr Danuta Krzysztofiak, PPRiRS, WWSSE Środa Wlkp. Dr Iwona Gawrecka, GSW Milenium Mgr Sebastian Dec, PPRiRS, NBAP Mgr Sylwia Dec, PPRiRS, NBAP, Dr hab. Jurij Pelekh, prof. MEGU w Równym, Ukraina Dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, Uniwersytet Zielonogórski Dr hab. Marek Walancik, prof. WSB Dąbrowa Górnicza Dr hab. Jan Włodarek, prof. WWSSE Środa Wlkp. Doc. dr Dorota Domagała, WWSSE Środa Wlkp. Doc. dr Przemysław Frąckowiak, PPRiRS, WWSSE Środa Wlkp. Dr Anna Knocińska, PPRiRS, GSW Milenium Dr Ewa Koprowiak, AWF Poznań Dr Ewa Kowalska, Uniwersytet Zielonogórski Dr Małgorzata Paczyńska-Jędrycka, Uniwersytet Szczeciński Dr Jolanta Spętana, PPRiRS, WWSSE Środa Wlkp. Dr Adam Szecówka, Uniwersytet Wrocławski Dr Michał Szykut, PPRiRS, WSKS, UMK w Toruniu Mgr Anna Hedrych-Stanisławska, PPRiRS, GSW Mgr Sylwia Jabłońska, PPRiRS, GSW Milenium, Mgr Joanna Kryza, PWSZ Piła Mgr Wojciech Mroczkowski, PPRiRS, WSKS Mgr ElŜbieta Stępa, PPRiRS Mgr BoŜena Szot, PPRiRS, NBAP Mgr Michał Tkaczyk, PPRiRS, NBAP

3 IV. Program konferencji Dzień 1 - poniedziałek 25 maja 2015r. 7:30-9:00 Rejestracja uczestników konferencji OTWARCIE KONFERENCJI WYSTĄPIENIA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZATORÓW ORAZ GOŚCI AULA prof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, Prorektor WWSSE w Środzie Wlkp. doc. dr Przemysław Frąckowiak, Rektor WWSSE w Środzie Wlkp. 9:00-9:20 dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium, Rektor GSW Milenium mgr Krzysztof Gawrecki, Kanclerz GSW Milenium prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński, Rektor Pedagogium WSNS w Warszawie dr hab. Beata Maria Nowak, prof. Pedagogium WSNS w Warszawie dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ w Zielonej Górze dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, Uniwersytet Zielonogórski SESJA PLENARNA dr hab. Beata Maria Nowak, prof. Pedagogium WSNS w Warszawie prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik, UAM Poznań dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ w Zielonej Górze dr hab. Antoni Szczuciński, prof. WWSSE Środa Wlkp. 9:20-9:40 9:40-10:00 10:00-10:20 10:20-10:40 10:40-11:00 11:00-11:20 11:20-11:40 11:40-12:00 prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik, UAM Poznań Reorganizacja społeczności lokalnej jako istotny element wsparcia osób wykluczonych i marginalizowanych społecznie dr hab. Beata Maria Nowak, prof. Pedagogium WSNS w Warszawie Strategia koopetycji jako szczególna forma integracji i nowe podejście w myśleniu o efektywności wsparcia readaptacyjnego dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ w Zielonej Górze Ekskluzja i inkluzja społeczna kategorie stygmatyzujące? dr hab. Antoni Szczuciński, prof. WWSSE Środa Wlkp. Filozoficzne dylematy wspierania innych prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki, dr hab. Piotr Chomczyński, Uniwersytet Łódzki, Zarządzanie emocjami młodzieŝy zagroŝonej wykluczeniem społecznym prof. zw. dr hab. DzierŜymir Jankowski, GSW Milenium ZłoŜoność zjawisk inkluzji i ekskluzji jednostek i grup w nurcie płynnej rzeczywistości dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK w Toruniu Rola wspólnot parafialnych w zapobieganiu wykluczeniom młodzieŝy odczuwającej bezsens Ŝycia insp. dr Rafał Batkowski, Wielkopolski Wojewódzki Komendant Policji w Poznaniu Obserwatorium zagroŝeń dla ludzi młodych

4 12:00-12:30 Przerwa kawowa SESJA PLENARNA prof. zw. dr hab. DzierŜymir Jankowski, GSW Milenium prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, UAM Poznań dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK w Toruniu dr hab. Bernasiewicz Maciej, Uniwersytet Śląski w Katowicach AULA 12:30-12:50 12:50-13:10 13:10-13:30 13:30-13:50 prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, UAM Poznań Równość w edukacji kontrowersje wokół akcji afirmatywnej w Stanach Zjednoczonych dr hab. Kazimierz Kotlarski, prof. WWSSE Środa Wlkp. Strukturalne, społeczne i indywidualne przyczyny wykluczenia społecznego prof. zw. dr hab. Wiesław Siwiński, AWF w Poznaniu, dr Renata Rasińska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Kampanie społeczne jako przykład efektywnego wsparcia społecznego w walce z nałogami dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, Uniwersytet Zielonogórski Kobieta, męŝczyzna, dziecko w izolacji więziennej a proces resocjalizacji poprzez społeczną inkluzję 13:50-14:10 dr hab. Marek Walancik, prof. WSB Dąbrowa Górnicza 14:10-14:30 14:30-14:50 14:50-15:10 15:10-15:30 15:30-15:40 dr hab. Bernasiewicz Maciej, Uniwersytet Śląski w Katowicach Alternatywne formy postępowania wobec nieletnich-europejskie tendencje dr hab. Wojciech J. Maliszewski, prof. GSW Milenium Zaburzenia komunikowania się w prekariacie. O nową jakość komunikowania się dr hab. Wojnowski Kazimierz, prof. UAM w Poznaniu Migracja zarobkowa rodziców w doświadczeniu ich dzieci dr hab. Konieczna Agnieszka, APS w Warszawie Odrzucenie rówieśnicze rozumienie przez uczniów interakcji społecznych w klasie doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Sociálne intervencie sociálneho pracovníka vo vybraných oblastiach sociálnej politiky v Slovenskej republike 15:40-16:40 Przerwa obiadowa

5 SESJE PANELOWE SESJE PANELOWE 16:40-16:50 16:50-17:00 Panel nr 1 Przeciwdziałanie ekskluzji w obszarze resocjalizacji i readaptacji społecznej Sala C dr E. Koprowiak dr P. Frąckowiak dr Przemysław Frąckowiak, WWSSE w Środzie Wlkp. - Zaufanie jako element kapitału resocjalizacyjnego zakładu poprawczego dr Paweł Popek, W stronę społeczności korekcyjnej- kierunkiem zmian charakteru pracy pedagogicznej placówek resocjalizacyjnych Panel nr 2 Środowiskowe wymiary ekskluzji oraz profilaktyki - aspekty edukacyjne, rodzinne i wychowawcze Sala C 2 dr A. Woźniak dr A. Knocińska dr Ewa Kowalska, Uniwersytet Zielonogórski - Włączająca i wykluczająca funkcja edukacji perspektywa szkolnictwa wyŝszego dr Anna Knocińska, GSW Milenium - Równość w dostępie do pomocy psychologicznopedagogicznej. Casus ucznia zdolnego Panel nr 3 Profilaktyka i wsparcie wobec współczesnych zagroŝeń ekskluzją społeczną Sala D 2 dr J. Spętana dr D. Domagała dr Jolanta Spętana, WWSSE w Środzie Wlkp. - Wsparcie i profilaktyka w obszarze kondycji egzystencjalnej współczesnego człowieka mgr Tomasz Wicha, UMCS w Lublinie - Kategoria inkluzji i ekskluzji w rzeczywistości politycznej RP w XXI wieku Panel nr 4 Zagadnienie wykluczenia społecznego na wybranych etapach Ŝycia człowieka. Kontekst zdrowotny i gerontologiczny Sala C 3 dr D. Krzysztofiak dr E. Włodarczyk dr Danuta Krzysztofiak, WWSSE w Środzie Wlkp. - Inicjatywy lokalne na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych dr Ewa Włodarczyk, Osoby uzaleŝnione od alkoholu w polskim systemie (?) wsparcia społecznego Panel nr 5 Pomoc społeczna i praca socjalna jako obszary wsparcia osób zagroŝonych ekskluzją Sala D 3 prof. dr hab. K. Wojnowski dr M. Madej dr hab. Kazimierz Wojnowski, prof. UP w Poznaniu - Pracownik socjalny w pracy środowiskowej w gminie wiejskiej PhDr. Peter Papšo, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Odsúdený po výkone trestu odňatia slobody ako klient sociálnej práce

6 17:00-17:10 dr Joanna Rajewska de Mezer, UAM w Poznaniu, mgr Sylwia Dec, NBAP - Postawy i stosunek wychowanków zakładów poprawczych do przygotowania zawodowego oraz pracy dr Anita Famuła-Jurczak, Uniwersytet Zielonogórski - Rodzinne uwarunkowania wykluczenia społecznego Zaliwczak Ewa, UMK w Toruniu - Próba redefinicji pojęcia ekskluzji jako element skutecznego procesu destygmatyzacji dr Katarzyna Wasilewska- Ostrowska, UMK w Toruniu - Pomoc społeczna wobec nowych uzaleŝnień interwencja i profilaktyka socjalna dr śaneta Tempczyk- Nagórka, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego - Środowiskowe placówki wsparcia dziennego jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 17:10-17:20 17:20-17:30 dr Hubert Kupiec, Agresja i lęk jako inhibitory inkluzji społecznej wychowanków placówek resocjalizacyjnych dr Michał Szykut, UMK w Toruniu - Pedagog czy prawnik dychotomiczne zestawienie sylwetek kandydatów do zawodu kuratora sądowego dr Agata Woźniak, GSW Milenium - Aktywizowanie zasobów rodziny osób zagroŝonych ekskluzją społeczną dr Monika Noszczyk- Bernasiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach - Dysfunkcje rodziny w przebiegu Ŝycia nieletnich przestępców mgr Łukasz Koperski, Networking as a new form of counteracting social exclusion dr Agata Matysiak-Błaszczyk Nasze wybory nas kształtują, nasze decyzje o nas świadczą, nasze działania mają konsekwencje - O skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnoterapeutycznych podejmowanych wobec nieletnich dziewcząt uczęszczających do Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu. Raport z badań dr Aneta Jarzębińska, Wybrane przejawy wykluczenia społecznego rodziców dzieci z wadą letalną (na przykładzie rodziców dzieci z Zespołem Edwardsa) dr Iwona Konieczna, APS w Warszawie - Wspieranie dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w sytuacji edukacyjnej dr Małgorzata Madej, WSH we Wrocławiu - Efektywność projektów w ramach komponentu romskiego POKL opinie osób zaangaŝowania w realizację projektów Sławomir Urban, GSW Milenium - Umiejętności społeczne, a aktywność zawodowa

7 17:30-17:40 mgr Marcin Iwanowski, I ZKSS w Śremie - Rola i obowiązki kuratorów sądowych w postępowaniach sądowych dotyczących praw i interesów dziecka w Polsce dr Wioletta Łubkowska, dr Małgorzata Paczyńska- Jędrycka, Wychowawcza rola Dnia Sportu i jej znaczenie w pracy z młodzieŝą niedostosowaną społecznie mgr Baranowska Aneta Tutoring międzykulturowy jako forma przeciwdziałania ekskluzji imigrantów w środowisku społecznym i edukacyjnym dr Kornelia Czerwińska, APS w Warszawie - Obszary wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością wzroku Sławomir Kania - Kompetencje społeczne pracowników spółdzielni socjalnych utworzonych przy OWES w Opolu 17:40-17:50 dr Ewa Koprowiak, AWF w Poznaniu - Wykorzystanie sportu w resocjalizacji na przykładzie nurkowania swobodnego mgr Alicja Pazur, AWF w Warszawie - Udział w sporcie dzieci i młodzieŝy z rodzin zagroŝonych wykluczeniem społecznym Patrycja Drabot, Uniwersytet Warszawski, mgr Violetta Duda, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Bajki bez granic kuratorzy sądowi czytają bajki dzieciom mgr Sylwia Jabłońska, GSW Milenium - Pryncypium autentyczności a oswajanie przyszłości w przełomie połowy Ŝycia mgr Panciszko Barbara, Uniwersytet Wrocławski - Ekskluzja społeczna na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego 17:50-18:00 dr Tomasz Przesławski, Uniwersytet Warszawski - Kształtowanie społecznie poŝądanych postaw, uwagi na tle art. 67 Kodeksu karnego wykonawczego mgr Magdalena Zając, UMK w Toruniu - Jakość Ŝycia rodziców zastępczych mgr Magdalena Kolańska Katolicki Uniwersytet Lubelski - Materializm jako sposób na akceptację społeczną o roli dóbr materialnych w wykluczeniu społecznym nastolatków mgr Ewelina Szurgot-Prus, Ageizm w Polsce przejawy dyskryminacji osób starszych Jarosław Zwoliński, UMK w Toruniu - Ubóstwo i enklawy biedy w Toruniu. Działalność samorządu na rzecz inkluzji społecznej 18:00-18:10 mgr Bobrek Paulina, Katolicki Uniwersytet Lubelski - Determinanty naczelnych wartości osadzonych a bariery resocjalizacji penitencjarnej Anita Raczyńska, Praca z dziećmi ulicy jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Monika Zięciak, Przetwarzanie informacji o własnej osobie a readaptacja społeczna mgr Anna Michniuk, The role of the grandchildren in using new media by seniors Ewa Pejś WSH w Radomiu - Ubóstwo przyczyna wykluczenia społecznego

8 18:10-18:20 18:20-18:30 mgr Sebastian Dec, NBAP - Dylematy zarzadzania placówką resocjalizacyjną dla nieletnich Anita Kotlenga, UMK w Toruniu - Zabójcy seksualni. MoŜliwości oddziaływań resocjalizacyjnych Małgorzata Topolska, Uniwersytet Jagielloński - Odrzucenie rówieśnicze a zaburzenia zachowania Karina Napora, APS w Warszawie - Działania profilaktyczne oraz formy wsparcia uczniów z rodzin nietradycyjnych zagroŝonych wykluczeniem społecznym mgr Patrycja Chrzanowska, Uniwersytet Łódzki - Formalne i nieformalne sieci wsparcia przeciwko wykluczeniu na przykładzie usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych mgr Adrianna Jackowiak, UAM Gniezno - (Homo)seksualność w ujęciu konstruktywistycznym mgr Kaja Tkacz, Uniwersytet Łódzki - Wspólnota wobec ekskluzji. Działalność socjalna Gminy Wyznaniowej śydowskiej w Łodzi mgr ElŜbieta Stępa, Wykluczenie społeczne uwarunkowania i korelacja z poczuciem bezpieczeństwa osób wykluczonych oraz społeczności lokalnej 18:30-18:40 Mateusz Kozłowski, Klaudia Łuczak, Monika Nawrot, Koło Naukowe Studentów Resocjalizcji Dwa Światy WSE UAM - Proces readaptacji w percepcji wychowanków Zakładu Poprawczego w Poznaniu i osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym we Wronkach. Analiza porównawcza

9 Dzień 2 - wtorek 26 maja 2015r. WARSZTATY SZKOLENIOWE WARSZTATY METODOLOGICZNE 9:00-11:00 Warsztat nr 1 - Sala C 2 dr Agata Woźniak Model współpracy w pomaganiu. Od problemów do rozwiązań Przerwa kawowa - Sala A 9 Warsztat nr 3 - Sala D 2 mgr Sylwia Dec mgr Anna Kruszyk-Pytlik Rozpoznawanie preferencji i motywacji wychowanków metodą prof. George a Nelsona 11:15-13:15 Warsztat nr 6 - Sala C 2 mgr Beata Zięba Rozwój kompetencji społecznych jako skuteczna forma wsparcia kapitału ludzkiego Warsztat nr 2 - Sala D 2 mgr Zofia Kowalska Wykorzystanie elementów terapii poznawczobehawioralnej w pracy indywidualnej nad zmianą Przerwa obiadowa - Sala A 9 14:15-16:15 Przerwa obiadowa - Sala A 9 Warsztat nr 5 - Sala C 2 mgr Magdalena Ignaczak Rozwój kompetencji psychologicznych jako element profilaktycznego zapobiegania wykluczeniu społecznemu Warsztat nr 8 - Sala D 2 Aneta Kaczmarek, Zofia Waszak Praca socjalna i terapeutyczna z rodziną zagroŝoną wykluczeniem społecznym M2 - Sala C (13:15-16:15) Warsztat metodologii jakościowej grupa początkująca dr hab. Piotr Chomczyński Przerwa kawowa - Sala A 9 16:30-19:30 M1 - Sala C Warsztat metodologii jakościowej grupa zaawansowana prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki

10 V. Informacje organizacyjne 1. Prosimy o wcześniejsze przybycie i rejestrację przed rozpoczęciem konferencji. Otrzymają Państwo materiały konferencyjne oraz certyfikat udziału. Do odbioru będą równieŝ faktury (dla osób, które zaznaczyły taką potrzebę w karcie zgłoszenia). 2. Informacje o kwalifikacji na warsztaty szkoleniowe otrzymali Państwo indywidualnie. Ewentualne materiały szkoleniowe (jeśli prowadzący takie przewiduje) oraz certyfikaty wręczać będą osoby prowadzące po zakończonym warsztacie. 3. Udział w konferencji jest płatny wg tabeli: Lp. Uczestnicy konferencji Opłata rejestracyjna Opłata za warsztat 1. pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni, 200 PLN 50 PLN doktoranci 2. osoby pracujące, praktycy z instytucji 100 PLN 50 PLN 3. studenci studiów I i II stopnia 10 PLN 20 PLN Wpłaty naleŝy dokonywać na konto WWSSE w Środzie Wlkp., ul. Surzyńskich 2, nr z dopiskiem KONFERENCJA MAJ Opłatę za warsztat naleŝy przemnoŝyć razy liczbę warsztatów, na które uczestnik wysłał zgłoszenie i został zakwalifikowany. Osoby, które nie dokonały jeszcze wpłaty proszone są o jej zrealizowanie do dnia r. 4. Przypominamy, Ŝe noclegi wraz ze śniadaniem i kolacją uczestnicy konferencji rezerwują i opłacają we własnym zakresie. Organizatorzy polecają: (1.) Hotel Szablewski (2.) Hotel Almarco (3.) Hotel Wielkopolanka (4.) Hotel PodróŜnik Mapka z lokalizacją miejsc noclegowych w załączeniu. 5. Tekst do publikacji naleŝy przekazać w wersji elektronicznej najpóźniej do dnia r. na adres: Warunkiem druku przekazanego tekstu jest jego pozytywna recenzja. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do druku otrzymają autorski egzemplarz publikacji. Zostanie on przesłany pocztą na adres wskazany w Karcie zgłoszenia. 6. Wymogi edytorskie: - na pierwszej stronie, w lewym górnym rogu, naleŝy umieścić: nazwisko, imię, stopień lub tytuł naukowy, nazwę uczelni/instytucji afiliowanej; - tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, - objętość maksymalnie jeden arkusz wydawniczy ( znaków), - format pliku Microsoft Word, czcionka Times New Roman rozmiar 12, interlinia 1,5; - bibliografia zestawiona alfabetycznie na końcu: Adler A., Sens Ŝycia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa przypisy dolne wg wzoru:

11 A. Radziewicz-Winnicki, Pedagogika społeczna, Wydawnictwo Akademickie śak, Warszawa 2008, s C. Piecuch (red.), Kondycja człowieka współczesnego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków M. Kryszczuk, Społeczne aspekty nowych mediów, Studia Socjologiczne 2002, nr 2, s B. Gołębniak, Szkoła wspomagająca rozwój, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s Dodatkowe informacje, zgłoszenia, teksty: dr Anna Knocińska: tel , dr Przemysław Frąckowiak: tel adres

Interdisciplinary Contexts of Effectiveness of Professional and Social Activation for People Threatened with Social Exclusion

Interdisciplinary Contexts of Effectiveness of Professional and Social Activation for People Threatened with Social Exclusion Announcement no. 1 ORGANIZERS - Gnieźnieńska Szkoła WyŜsza Milenium - Wielkopolska WyŜsza Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej - WyŜsza Szkoła Nauk Społecznych Pedagogium - Pracownia Profilaktyki,

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Opieka, edukacja i resocjalizacja wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Opieka, edukacja i resocjalizacja wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Opieka, edukacja i resocjalizacja wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej Pod Honorowym Patronatem: Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca

Bardziej szczegółowo

Mgr Agnieszka Skowrońska-Pućka

Mgr Agnieszka Skowrońska-Pućka Mgr Agnieszka Skowrońska-Pućka Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego. Tradycyjne i alternatywne strategie, formy, metody pomocy Poznań, 22 października

Bardziej szczegółowo

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze RAMOWY PLAN XII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku 21 października 2014 (wtorek) Od 15.00 Przyjazd,

Bardziej szczegółowo

Pedagogika społeczna a zagrożenia społeczne, instytucjonalne i indywidualne

Pedagogika społeczna a zagrożenia społeczne, instytucjonalne i indywidualne 7. międzynarodową konferencja Pedagogika społeczna a zagrożenia społeczne, instytucjonalne i indywidualne Główny organizator: Współorganizatorz: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta

Bardziej szczegółowo

,, NASZA WSPÓŁCZESNA RZECZYWISTOŚĆ

,, NASZA WSPÓŁCZESNA RZECZYWISTOŚĆ zaprasza na: II - MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ STUDENCKĄ KOŁA NAUKOWEGO WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO AMBITNI DLA PRZYSZŁOŚCI,, NASZA WSPÓŁCZESNA RZECZYWISTOŚĆ pod patronatem J.M. Rektora WSETINS dr Jana Telusa

Bardziej szczegółowo

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 2. Andrzejewski, red. Marek Związki partnerskie :

Bardziej szczegółowo

K U L T U R A S P O Ł E C Z E Ń S T W O E D U K A C J A N r 2 / 2 0 1 2 P O Z N A Ń Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dziecko, młodzież, rodzina jako adresaci pomocy psychopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Optymalizowanie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Tradycja, współczesność, perspektywy

Optymalizowanie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Tradycja, współczesność, perspektywy 40-lecie Zakładu Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Optymalizowanie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Tradycja, współczesność,

Bardziej szczegółowo

Multimedia w świecie dziecka Konteksty pedagogiczne i społeczne

Multimedia w świecie dziecka Konteksty pedagogiczne i społeczne Katedra Pedagogiki Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową Multimedia w świecie dziecka Konteksty pedagogiczne i społeczne

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO X Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO SEKCJE TEMATYCZNE Prawa człowieka w procesie

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Alkoholizm (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej 1-3 czerwca 2015, Warszawa

XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej 1-3 czerwca 2015, Warszawa Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej 1-3

Bardziej szczegółowo

IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 27-30 maja 2015 roku

IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 27-30 maja 2015 roku IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 2730 maja 2015 roku Organizatorzy: Współorganizatorzy: Patronat Honorowy: Partnerzy: Patronat medialny: Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl Funkcje, zadania i rola szkoły

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r.

V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r. Organizatorzy: V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r. Komitet naukowy Maria Beisert Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska Maria Keller-Hamela Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na pierwszym etapie edukacji zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Alkoholizm zestawienie bibliograficzne

Alkoholizm zestawienie bibliograficzne Alkoholizm zestawienie bibliograficzne Zainteresowanych czytelników zapraszamy do skorzystania z tematycznego zestawienia bibliograficznego. Opracowania zostały dodatkowo wzbogacone o sygnatury. 1. ABC

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 Studia Gdańskie, t. V, s. 326 344 Dydaktyka 13 października 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie uczelni w Gdańsku przy ul. Biskupiej 24 b, w sali 201, odbyła się uroczysta

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w dyscyplinie pedagogika Obszary zainteresowań i problematyka badawcza opiekunów naukowych dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw...2 dr

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI EDUKACJA ZDROWOTNA Opracowanie BEATA BAŁCHAN PBW RZESZÓW 2014 WWW.rzeszow.pbw.org.pl Edukacja zdrowotna to proces dydaktyczno-wychowawczy, w którym dzieci i młodzież uczą się

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład

Bardziej szczegółowo

Pismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

Pismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Pismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Nr 1 (20) 2014 r. ISSN 1732-4130 ROK AKADEMICKI 2013/2014 - PIERWSI ABSOLWENCI PIELĘGNIARSTWA (Egzamin dyplomowy na kierunku pielęgniarstwo część praktyczna)

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2015

Studium w DCP Jesień 2015 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2015 Studium w DCP Jesień 2015 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo