Udział w konferencjach naukowych i seminariach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Udział w konferencjach naukowych i seminariach"

Transkrypt

1 Udział w konferencjach naukowych i seminariach PLANOWANE: 1. III Ogólnopolska Konferencja Emerytalna (OKE 2013), Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Piotrków Trybunalski, 5-6 listopada 2013 r. 2. Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Ekonomiczne Obrotu Gospodarczego, referat nt.: Kapitał ludzki jako czynnik konkurencyjności usług medycznych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Warszawa, października 2013 r. 3. VI Ogólnopolska Konferencja Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, referat nt.: Wykorzystanie narzędzi informatycznych w nowoczesnych metodach analizy danych przestrzennych, PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Kielce, 12 września 2013 r. 4. XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mikroekonometria w Teorii i Praktyce, referat nt.: Ocena sytuacji na rynku pracy w aspekcie kształtowania się wynagrodzeń w przekroju powiatów, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Międzyzdroje 5-7 września 2013 r. 5. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Globalne Problemy Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW, Warszawa 27 czerwca 203 r. 6. VI Konferencja Naukowa Technologie Wiedzy W Zarządzaniu Publicznym, referat nt.: Nowoczesne podejście do zarządzania personelem medycznym w publicznych zakładach opieki zdrowotnej analiza regionalna zatrudnienia personelu medycznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Inżynierii Wiedzy, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Hucisko, czerwca 2013 r. Rok 2013: 7. XXII Konferencja Dydaktyczna Metody oceny jakości nauczania, Instytut Statystyki i Demografii UŁ oraz Instytut Ekonometrii UŁ, Łódź czerwca 2013 r. 8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Humanizacja pracy w społeczeństwach nowoczesnych technologii i elastycznych form pracy, referat nt.: Prawne formy zatrudnienia personelu medycznego analiza regionalna, Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ oraz Wydział Zarządzania Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Łódź 6-7 czerwca 2013 r. 9. V Międzynarodowa Konferencja Trajektorie Rozwoju Polski Wschodniej (Trajectories of the development of the Eastern Poland), Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Ekonomii WSEI, Kazimierz Dolny nad Wisłą, maja 2013 r. 10. II Konferencja Modelowanie Danych Panelowych: teoria i praktyka, referat nt.: Analiza zmian zatrudnienia lekarzy specjalistów w publicznej opiece zdrowotnej w przekroju województw, Zakład Metod Probabilistycznych, Instytut Ekonometrii, SGH w Warszawie, Warszawa, 17 maja 2013 r. 11. Konferencja Naukowa Społeczeństwo, edukacja, gospodarka. W stulecie urodzin profesora Jana Szczepańskiego, Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Łódź kwietnia 2013 r. 1

2 12. Seminarium z cyklu e-dyrektor Finansowy Narzędzia Informatyczne dla Działów Finansowych - Podatek VAT od 2013 roku - nowy model fakturowania oraz inne zmiany podatkowe, Centrum Promocji Informatyki CPI, Centrum Konferencyjne CEMED, Warszawa 10 stycznia 2013 r. Rok 2012: 1. Model neoliberalny w Chile i jego konsekwencje społeczne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź, 3 grudnia 2012 r. 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, referat nt.: New Economics in the Health Care Sector, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Tarnopolski Instytut Społecznych i Informacyjnych Technologii, Politechnika Lwowska, Rzeszów, października 2012 r. 3. IV Ogólnopolska Konferencja Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, referat nt.: e-zdrowie w kształtowaniu zatrudnienia w opiece zdrowotnej, PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Kielce, 13 września 2012 r., 4. Seminarium Finansowanie badań i innowacji w 7. Programie Ramowym UE, Central Poland Business Support Network, Enterprise Europe Network, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź, 6 września 2012 r. 5. II Conference Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis, sesja plakatowa nt.: Analysis of Multidimensional Temporal and Spatial Data Based on the Example of Employment in Health Care in Specific Provinces of Poland, Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego, Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, Łódź 4-5 czerwca 2012 r., 6. Międzynarodowa Konferencja EDITORS` PANEL OF LEADING INTERNATIONAL JOURNALS (Panel redaktorów wiodących czasopism zagranicznych), Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN oraz Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 21 maj 2012 r. 7. I Konferencja Modelowanie Danych Panelowych: teoria i praktyka, referat nt.: Panelowy model SSANOVA wykorzystany do oceny wpływu efektów zróżnicowania sektorowego i regionalnego na prowadzoną restrukturyzację zatrudnienia w opiece zdrowotnej w Polsce w latach , Zakład Metod Probabilistycznych, Instytut Ekonometrii, SGH w Warszawie, Warszawa, 18 maj 2012 r. 8. III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców WSPÓŁCZESNE DYLEMATY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW TEORIA I PRAKTYKA, referat nt.: Wpływ czynników geograficznych i strukturalnych na formę umowy w zatrudnianiu personelu medycznego w podstawowej opiece zdrowotnej analiza według województw, KNEPO Business Club, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, 27 kwiecień 2012 r. 9. Kongres Statystyki Polskiej (z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego), sesja plakatowa nt.: Ocena skuteczności funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce analiza według grup powiatów podobnych, Kongres Statystyki Polskiej, Polskie 2

3 Towarzystwo Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, kwietnia 2012 r., 10. Konferencja Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki, Łódź, 23 marca 2012 r. 11. Szkolenie Bank Danych lokalnych, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 20 marca 2012 r. 12. Konferencja Budowa Współpracy Nauki z Biznesem w Województwie Łódzkim w ramach projektu Akademia Przedsiębiorczości, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Regionalne Kadry Gospodarki, Transfer Wiedzy, Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Sala Główna Łódzkiego Klubu Biznesu, Łódź, 14 marca 2012 roku. Rok 2011: 1. Konferencja Co z tą strefą euro? Geneza i perspektywy rozwoju euro, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki, Łódź 15 grudnia 2011 r. 2. Konferencja Priorytety w ochronie zdrowia 2012, Akademia Menedżera Zdrowia czasopismo Menedżer Zdrowia oraz wydawnictwo Termedia, Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich), Warszawa 14 grudnia 2011 r. a. Gala Konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Liderzy Medycyny 3. IX Regionalna Konferencja Nauka dla Gospodarki, Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Łódzkim wraz z Konsorcjami: Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, Hotel Grand, Łódź 5 grudnia 2011 r. a. warsztaty Komercjalizacja badań naukowych. Przygotowanie biznesplanu dotyczącego komercjalizacji, Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Łódzkim, Rektorat UŁ, Łódź 6-7 grudnia 2011 r. 4. Panel Przedsiębiorczość inicjatywa Leszka Czarneckiego, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytet Łódzki, Łódź 17 listopada 2011 r. 5. XIV Konferencja z cyklu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią "UCZELNIE WYŻSZE WOBEC NOWYCH TECHNOLOGII KSZTAŁCENIA", Centrum Promocji Informatyki CPI, Medyczne Centrum Konferencyjne CEMED, Warszawa 12 października 2011 r. 6. V Konferencja Naukowa Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 11, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, referat nt.: Innowacja jako czynnik istotnie wpływający na skrócenie średniego czasu pobytu pacjenta w szpitalu analiza według województw, Złoty Potok września 2011 r. 7. III Ogólnopolska Konferencja Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, referat nt.: Analiza statystyczno-ekonometryczna wydatków na opiekę zdrowotną w Polsce z uwzględnieniem wskaźnika obciążeń demograficznych, Kielce 16 września 2011 r., 8. Jubileuszowa XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mikroekonometria w teorii i praktyce, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Statystyki, referat w sesji plakatowej: Ocena skuteczności funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej na przykładzie powiatów województwa łódzkiego i zachodniopomorskiego, Międzyzdroje 4-6 września 2011 r. 3

4 9. Uniwersytet Łódzki dla Pracodawców - Minister Michał Boni - Polska Konteksty, wyzwania, decyzje, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Łódź 25 maja 2011 r. 10. Seminarium Bolońskie, KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI. BUDOWA PROGRAMÓW STUDIÓW NA BAZIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, Skierniewice 17 maja 2011 r. 11. IV Konferencja Ogólnopolska Konferencja Naukowa Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, referat nt.: Grupy powiatów podobnych na przykładzie opieki zdrowotnej Regionu Centralnego. Analiza z wykorzystaniem modeli panelowych, Rzeszów 3 marca 2011 r. 12. I Konferencja PRIORYTETY w OCHRONIE ZDROWIA 2011, Akademia Menedżera Zdrowia, czasopismo Menedżer Zdrowia, wydawnictwo Termedia, Zamek Królewski Arkady Kubickiego, Warszawa stycznia 2011 r. a. Gala Sukcesu Roku z udziałem Minister Zdrowia Ewy Kopacz Rok 2010: 1. Konferencja KONFERENCJA BIZSHOW #1 ROZPOCZNIJ SWÓJ BIZNES, Centrum Innowacji Akcelerator Technologii, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego oraz SpeedUp Group, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Łódź 3 grudnia 2010 r. 2. Konferencja Naukowa Problemy stojące przed polskim systemem ochrony zdrowia i możliwości rozwiązań, Szkoła Główna Handlowa, Katedra Ekonomii II, KGŚ, Katedra Międzynarodowych Stosunków Porównawczych, KAE, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 18 listopada 2010 r. 3. Ogólnopolska Konferencja Forum Przedsiębiorczości Popularyzacja wiedzy o ochronie własności intelektualnej wśród przedsiębiorców, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 4 listopada 2010 r. 4. IV Konferencja Naukowa Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 10, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, referat nt.: Efekty strukturalne i geograficzne w analizie zmian struktury pracujących lekarzy specjalistów i leczonych pacjentów w Polsce w latach , Hucisko września 2010 r. 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Ekonometria Przestrzenna i Regionalne Analizy Ekonomiczne, Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź czerwca 2010 r. 6. XIX Konferencja Dydaktyczna: Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy, referat nt.: Badania empiryczne wzrostu ekonomicznego regionów (z pakietem SORITEC), Instytut Ekonometrii UŁ, Instytut Statystyki i Demografii UŁ, Łódź czerwca 2010 r. 7. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Зқономичесқий рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость, referat nt.: Aнализ изменений в структуре количества больных, проходивших лечившихся в Польше в г, Белорусский Государтвенный Зкономический Чниверситет, Минск (Republika Białorusi), maja 2010 r. 8. Międzynarodowa Konferencja: 9th Annual International Conference Forecasting Financial Markets and Ekonomic Decision-Making, FindEcon 2010, Chair of Econometrics, University of Lodz, Łódź maja 2010 r. 4

5 9. Seminarium: STATISTICA w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki, Organizatorzy: StatSoft Polska Kraków, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 15 kwietnia 2010 r. 10. XI Konferencja z cyklu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią Zarządzanie strategiczne na Uczelni Wyższej a potrzeby informatyzacji, Centrum Promocji Informatyki CPI, Warszawa 25 lutego 2010 r. 11. Seminarium Rozwoju Zawodowego: Pozytywne przywództwo i praktyczne modele w arkuszu Excel, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center), Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Łódź 9 lutego 2010 r. Rok 2009: 1. Seminarium: Uczenie się przez całe życie i inne programy edukacyjne, Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 30 listopada 2009 r. 2. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Metod Ilościowych, Pracownia Naukowo-Dydaktyczna Informatyki Gospodarczej, Dębica 15 października 2009 r. 3. Konferencja Naukowa Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 09, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, referat nt.: Analiza strukturalnogeograficzna wykorzystana do oceny wybranych zasobów opieki zdrowotnej, Podlesie k. Kroczyc września 2009 r. 4. Seminarium: 10 lat Procesu Bolońskiego dokonania i wyzwania na przyszłość, Organizatorzy: UŁ, PŁ, AM, Wydział Prawa i Administracji UŁ, Łódź 12 maja 2009 r. 5. Konferencja Naukowa Ochrona zdrowia i gospodarka. Publiczni i prywatni świadczeniodawcy oraz płatnicy. Analiza komparatywna, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa kwietnia 2009 r. a. Debata o Zdrowiu pt.: Nowe rozwiązania organizacyjne i finansowe efektywność systemu zdrowia, Centrum Komunikacji Medialnej, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 24 kwietnia 2009 r. 6. Konferencja Naukowa, Projekty badawcze w naukach społecznych, referat nt.: Metoda przesunięć udziałów (Shift-Share) w analizie danych przestrzennych sektora ochrony zdrowia, PWSZ w Skierniewicach r. 7. IV Konferencja Integracja Systemów Informatycznych, Centrum Promocji Informatyki CPI, Warszawa r. 8. IX Konferencja z cyklu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią Zarządzanie Infrastrukturą IT na Uczelni Wyższej, Centrum Promocji Informatyki CPI, Warszawa r. Rok 2008: 1. XXVII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna MSA 2008, Katedra Metod Statystycznych UŁ, Łódź r. 5

6 2. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, referat nt.: Nowoczesne techniki w procesie nauczania przedmiotów ilościowych, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Metod Ilościowych, Pracownia Naukowo-Dydaktyczna Informatyki Gospodarczej, Rzeszów r. 3. II Konferencja Naukowa Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym `08. Konwersja wiedzy, referat nt.: Zasoby ludzkie i rzeczowe publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia w latach Analiza statystyczno-ekonometryczna, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katedra Inżynierii Wiedzy, Katedra Zarządzania Publicznego, Rybnik/Katowice r. 4. Międzynarodowe Seminarium IP Management jako narzędzie stymulacji przedsiębiorczości akademickiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 27 czerwca 2008r. 5. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modele i prognozy w ekonomii i finansach (MP-EF 2008), referat nt.: Czynniki determinujące czas pobytu pacjenta w szpitalu. Ujęcie czasowo przestrzenne, Katedra Metod Ilościowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie oraz Zakład Metod Ilościowych Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni, Olsztyn-Łańsk r. 6. Seminarium BRE-CASE Stan finansów ochrony zdrowia, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych BRE Bank S.A., Warszawa 12 czerwca 2008 r. 7. XVII Konferencja Dydaktyczna Instytutu Ekonometrii i Statystyki Unifikacja programów nauczania przedmiotów ilościowych, Łódź r. 8. Międzynarodowa Konferencja: 7th Annual Conference Forecasting Financial Markets and Ekonomic Decision-Making, FindEcon 2008, Chair of Econometrics, University of Lodz, Łódź r. 9. Konferencja Równowaga Praca-Życie, Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź r. 10. Konferencja Naukowa Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa r. a. Debata o Zdrowiu pt.: Ile gospodarki w systemie zdrowia?, Centrum Komunikacji Medialnej, Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 11 kwietnia 2008 r. 11. VIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Miasta i regiony wobec współczesnych wyzwań, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM, Łódź r. Rok 2007: 1. XXVI Konferencja Naukowa, Wielowymiarowa Analiza Statystyczna MSA 2007 i Statystyka w Praktyce Społeczno-Gospodarczej (SwPSG), Łódź r. 2. XVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, wygłoszone 2 referaty nt.: a) Zastosowanie wybranych metod statystycznych i taksonomicznych do oceny sytuacji na rynku pracy w aspekcie kształtowania się wynagrodzeń 6

7 b) Zastosowanie metod statystycznych i ekonometrycznych do analiz wpływu starzenia demograficznego na popyt i podaż pracy w sektorze ochrony zdrowia Krynica Zdrój r. 3. XVI Konferencja Dydaktyczna Instytutu Ekonometrii i Statystyki Unifikacja programów nauczania przedmiotów ilościowych, Łódź, r. 4. Międzynarodowa Konferencja: 6th Annual International Conference Forecasting Financial Markets and Ekonomic Decision-Making, FindEcon 2007, Chair of Econometrics, University of Lodz, Łódź r. 5. Konferencja Dziekańska studenckich kół naukowych Miasto w Gospodarce Opartej na Wiedzy, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM, Łódź r. Rok 2006: 1. XV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, referat nt. Zastosowanie metod aglomeracyjnych w analizie przestrzenno-czasowej modelowania bezrobocia w Polsce, Wisła r. 2. Konferencja: Podsumowanie 6 Programu Ramowego W Regionie Łódzkim w świetle Regionalnej Strategii Innowacyjnej; przygotowania do 7 Programu Ramowego, Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych International Research Programmes Orfice, Konsorcjum Punktów Kontaktowych ds. programów badawczych Unii Europejskiej, Łódź, czerwca 2006 r. 3. XV Konferencja Dydaktyczna Instytutu Ekonometrii i Statystyki Efektywność procesu nauczania w szkołach wyższych, Łódź r. 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, pt.: Terytorium w gospodarce opartej na wiedzy, referat nt. Regionalne zróżnicowanie nakładów na badania i rozwój, zatrudnienie w sektorze BiR, Łódź 5-6 czerwca 2006 r. 5. Konferencja Transfer wiedzy pomiędzy światem nauki a biznesem, w ramach projektu: Platforma transferu wiedzy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorstwami projekt pilotażowy. Urząd Miasta Łodzi, Łódź r. 6. Konferencja Naukowa, Strategie organizacji na rynku usług, referat nt. Regionalne zróżnicowanie zatrudnienia w sektorze usług w Polsce, Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu, Radom r. Rok 2005: 1. XIV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, referat nt. Zastosowanie metod aglomeracyjnych i modelowania wektorowo-autoregresyjnego w analizie przestrzenno - czasowej rynku pracy w Polsce, Podlesice k.kroczyc r. 2. Seminarium- Łódzkie region wiedzy z cyklu: Innowacje dla przyszłości od konkurencyjności przedsiębiorstw do rozwoju regionu łódzkiego., Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, r. 3. XIV Konferencja dydaktyczna Instytutu Ekonometrii i Statystyki, Systemy oceny procesów nauczania, Łódź r. 7

8 4. Konferencja Województwo łódzkie w rok po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Urząd Miasta Łodzi i Uniwersytet Łódzki - Wydz. Ek-Soc, Łódź, r. 5. V Międzynarodowa Konferencja Rozwój miast i regionów w procesie integracji europejskiej, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM, Łódź r. Rok 2004: 1. XIII Konferencja dydaktyczna Instytutu Ekonometrii i Statystyki, System ciągłego doskonalenia jakości ciągłego procesie kształcenia akademickiego, Łódź r. 2. Konferencja Instytutu Ekonometrii i Statystyki, Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, Łódź r. Rok 2003: 1. IV Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki, Cedzynia koło Kielc, XII Konferencja dydaktyczna Instytutu Ekonometrii i Statystyki, Zastosowanie systemu ciągłego doskonalenia jakości w procesie nauczania, Łódź r. 3. Międzynarodowa Konferencja, Open minds: Europe in Global World blending differences, Łódź r. 4. XXII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, Łódź r. Rok 2002: 1. XI Konferencja dydaktyczna Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ, referat nt. Pakiety komputerowe do modelowania zmiennych jakościowych. Analiza porównawcza, którego była współautorem. Łódź, czerwiec 2002 r. Rok 2001: 1. X Konferencja dydaktyczna Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ, referat nt. Internetowe bazy danych dla badań statystyczno-ekonometrycznych, opublikowany w pracach Instytutu, którego była współautorem. Łódź, czerwiec 2001 r. 2. VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Dynamiczne modele ekonometryczne, Toruń, r. Rok : 1. IX Konferencja dydaktyczna Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ, r. 2. Seminarium francusko-polskie nt.: Wydajność, Innowacje, Wzrost ekonomiczny. Analiza statystyczna i modelowanie regionalne, organizowana przez Zakład Ekonometrii Przestrzennej, Łódź, 1999 r. 8

dr Danuta Rozpędowska-Matraszek Wykaz Publikacji:

dr Danuta Rozpędowska-Matraszek Wykaz Publikacji: Wykaz Publikacji: 1. New Economics in the Health Care Sector, [w:] Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Nazwa wnioskodawcy Nazwa przedsięwzięcia Termin Miejsce

Nazwa wnioskodawcy Nazwa przedsięwzięcia Termin Miejsce Nazwa wnioskodawcy Nazwa przedsięwzięcia Termin Miejsce Redakcja miesięcznika "IT w Administracji" Dzień Otwarty IT w Administracji 1 grudnia 2015 Warszawa Urząd Starostwa Powiatowego w Otwocku Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Udział w konferencjach naukowych Elzbiety Feret UDZIAŁ W KONFERENCJACH i SEMIANARIACH NAUKOWYCH: 1. 21-23 kwietnia 1998r. Opole - Jarnałtówek, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

Patronaty Honorowe Ministerstwa Cyfryzacji

Patronaty Honorowe Ministerstwa Cyfryzacji Nazwa wnioskodawcy Nazwa przedsięwzięcia Termin Miejsce Redakcja miesięcznika "IT w Administracji" Dzień Otwarty IT w Administracji 1 grudnia 2015 Warszawa Urząd Starostwa Powiatowego w Otwocku Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Termin: 31 marca 2010, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ Prowadzenie: dr Maciej Kozakiewicz

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin zajęć II rok. Egz. po sem. Razem. Wykłady. Ćwiczenia

Liczba godzin zajęć II rok. Egz. po sem. Razem. Wykłady. Ćwiczenia Oferta przedmiotów do wyboru: EKONOMIA LICENCJAT Kursy stałe - wybór dwóch przedmiotów w ze. Wszystkie przedmioty pkt (alnie pkt w ciągu studiów 2 pkt) Kierunek : EKONOMIA Specjalność : EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

przy Katedrze Nauk Ekonomicznych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (Zakład Statystyki + Zakład Ekonometrii)

przy Katedrze Nauk Ekonomicznych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (Zakład Statystyki + Zakład Ekonometrii) przy Katedrze Nauk Ekonomicznych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (Zakład Statystyki + Zakład Ekonometrii) SEKCJE KOŁA LP Opiekun naukowy Zainteresowania badawcze 1. dr inż. Karol

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH kierownik katedry: prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof.zw.pg tel.: 058 347-18-85 e-mail: Franciszek.Blawat@zie.pg.gda.pl adres www: http://www2.zie.pg.gda.pl/kne/ Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Aktywność uczelni warszawskich w kontekście procesu transferu wiedzy

Aktywność uczelni warszawskich w kontekście procesu transferu wiedzy Aktywność uczelni warszawskich w kontekście procesu transferu wiedzy Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski GEOPROFIT ??? Czy Warszawa jest najsilniejszym ośrodkiem akademickim

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Konferencja Współpraca nauki z biznesem stan obecny i oczekiwania przedsiębiorców 16.07.2010, PAIiIZ Anna Tumidajewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Konferencja - Sopot, 27 kwiecień 2012 r.

Konferencja - Sopot, 27 kwiecień 2012 r. III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców WSPÓŁCZESNE DYLEMATY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW TEORIA I PRAKTYKA Konferencja - Sopot, 27 kwiecień 2012 r. Szanowni Państwo, w imieniu swoim

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan 1 Struktura Kolegium Gospodarki Światowej SGH Kolegium jest zrzeszeniem jednostek organizacyjnych, ich celem jest działalność badawcza

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Publikacje członków Koła 2014

Publikacje członków Koła 2014 Publikacje Publikacje członków Koła 2014 1. Grabowski W., Kosno M., Planowanie jako podstawa procesu zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Współczesne problemy zarządzania i inżynierii produkcji, red. H.Pawlak,

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 01/017 (W wykład, C

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Doświadczenia w zakresie transferu technologii Lublin, 25.03.2010 r. Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Jednostka ogólnouczelniana Cele, m.in.: doradztwo i konsultacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Katedra Demografii i Statystki Ekonomicznej

Katedra Demografii i Statystki Ekonomicznej Katedra Demografii i Statystki Ekonomicznej Wydział Informatyki i Komunikacji http://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/katedry-wiik/ Skład osobowy Katedry Pracownicy: prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr Małgorzata Stec telefon: (17) 872 1684 e-mail: malgorzata.a.stec@gmail.com adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, p. 218 Stanowisko: starszy wykładowca Prowadzone zajęcia: Ekonometria i prognozowanie

Bardziej szczegółowo

analiza rynku prący w Polsce i krajach Unii Europejskiej

analiza rynku prący w Polsce i krajach Unii Europejskiej R analiza rynku prący w Polsce i krajach Unii Europejskiej Pod redakcją A n n y M a l i n y B 366677 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Kraków 2008 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE. Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE. Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Koła naukowe na WNEiP: Koło Naukowe EXPLORATOR(od 2012r., więcej informacji: https://www.facebook.com/exploratorclub) badania naukowe International

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY Łódź 2010 KOMITET PROGRAMOWY Mariusz Plich (przewodniczący) Czesław Domański Magdalena Ulrichs (sekretarz naukowy)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie STUDIA STACJONARNE specjalności: Kompetencje menedżerskie Business Management

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

strona 1 / 8 Autor: Sojka Elżbieta Publikacje:

strona 1 / 8 Autor: Sojka Elżbieta Publikacje: Autor: Sojka Elżbieta Publikacje: 1. Rodzaj publikacji: Książka (autorstwo/współautorstwo) Tytuł: Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji Wydawca: Akademia Ekonomiczna w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010 22 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało zgodę na zwiększenie puli środków przeznaczonych na program "kierunki zamawiane". Celem programu jest wykształcenie dodatkowo kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2004/2005

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2004/2005 Kalendarium wydarzeń rok akademicki 2004/2005 Piąty rok działalności 2004/2005 Październik 2004 uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego W roku akademickim 2004/2005 studia na pierwszym roku rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (dla cyklu kształcenia 2016-2020) Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROJEKTU. "Nauka i biznes - budowanie pomostu młodych Polonia - Polska" wtorek - 25 czerwca 2013

PROGRAM PROJEKTU. Nauka i biznes - budowanie pomostu młodych Polonia - Polska wtorek - 25 czerwca 2013 PROGRAM PROJEKTU "Nauka i biznes - budowanie pomostu młodych Polonia - Polska" 18:00 18:00 22:00 wtorek - 25 czerwca 2013 Warszawa - Hotel Gromada "Dom Chłopa" - Plac Powstańców Warszawy 2 Zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Skąd fundusze na naukę Coraz szczuplejszy budżet w czasach kryzysu Coraz więcej odbiorców finansowanych

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego 1 Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła WyŜsza 10 2 WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 93,12 3 WyŜsza Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami 86,61 4

Bardziej szczegółowo

DLA ŚRODOWISKA GOSPODARCZEGO

DLA ŚRODOWISKA GOSPODARCZEGO OFERTA UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY DLA ŚRODOWISKA prof. dr hab. inż. Jan Grajewski Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką mgr Agata Pluskota Kierownik Biura Upowszechniania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ΕARF EKONOMICZNA A ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH O studiach Celem

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie STUDIA NIESTACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

MIASTO na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

MIASTO na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego Studia miejskie - wyzwania dla kształcenia MIASTO na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego Dr Agnieszka Rzeńca Katedra Gospodarki Regionalnej i

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa / Project Manager Krakowski Szpital

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA NA UAM. Prof. UAM dr hab. Jacek GULIŃSKI

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA NA UAM. Prof. UAM dr hab. Jacek GULIŃSKI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA NA UAM Prof. UAM dr hab. Jacek GULIŃSKI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA wprowadzenie (definicje) przedsiębiorcze postawy studentów przedsiębiorcze postawy pracowników uczelni

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ARF EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH I Edycja, III Semestr

Bardziej szczegółowo

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r.

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r. Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r. Agenda Tematyka badawcza Udział w grantach Udział w konferencjach Planowane wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia i dobre praktyki z realizacji projektów Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Doświadczenia i dobre praktyki z realizacji projektów Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Doświadczenia i dobre praktyki z realizacji projektów Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Prof. dr hab. Grażyna Trzpiot Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej Wydział Informatyki i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich!

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Już wystartował Konkurs Teraz Polska Promocja i Rozwój. Na laureatów najlepszych prac magisterskich czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 50.000 zł.,

Bardziej szczegółowo

EUROPEISTYKA - NOWY PLAN STUDIÓW (licencjat) - stacjonarne rok akademicki 2015/2016

EUROPEISTYKA - NOWY PLAN STUDIÓW (licencjat) - stacjonarne rok akademicki 2015/2016 EUROPEISTYKA - NOWY PLAN STUDIÓW (licencjat) - stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Semestr I Moduł 1 Historia społeczna i gospodarcza Europy 30 30 - - - E Ogólny 5 Moduł 2 Nauka o państwie i polityce

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy ekonomiczne (np. podatki). Z kolei zarządzanie (a dokładniej nauki

Bardziej szczegółowo

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14),

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), 366-370 2014 Dr Jolanta Przyłuska Łódź IMP ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W INSTYTUCJACH NAUKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ARF EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH I Edycja, V Semestr

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB 14-15 maja 2015,

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

Szczecin - Świnoujście 21-23 maja 2014 r.

Szczecin - Świnoujście 21-23 maja 2014 r. Szczecin - Świnoujście 21-23 maja 2014 r. VIII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Katedrę Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE

WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE Konferencja pt.: Pracownik naukowy na rynku pracy perspektywy współpracy z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami Kraków, 21 kwietnia 2010 r. Wiedza i

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo