Udział w konferencjach naukowych i seminariach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Udział w konferencjach naukowych i seminariach"

Transkrypt

1 Udział w konferencjach naukowych i seminariach PLANOWANE: 1. III Ogólnopolska Konferencja Emerytalna (OKE 2013), Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Piotrków Trybunalski, 5-6 listopada 2013 r. 2. Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Ekonomiczne Obrotu Gospodarczego, referat nt.: Kapitał ludzki jako czynnik konkurencyjności usług medycznych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Warszawa, października 2013 r. 3. VI Ogólnopolska Konferencja Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, referat nt.: Wykorzystanie narzędzi informatycznych w nowoczesnych metodach analizy danych przestrzennych, PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Kielce, 12 września 2013 r. 4. XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mikroekonometria w Teorii i Praktyce, referat nt.: Ocena sytuacji na rynku pracy w aspekcie kształtowania się wynagrodzeń w przekroju powiatów, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Międzyzdroje 5-7 września 2013 r. 5. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Globalne Problemy Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW, Warszawa 27 czerwca 203 r. 6. VI Konferencja Naukowa Technologie Wiedzy W Zarządzaniu Publicznym, referat nt.: Nowoczesne podejście do zarządzania personelem medycznym w publicznych zakładach opieki zdrowotnej analiza regionalna zatrudnienia personelu medycznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Inżynierii Wiedzy, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Hucisko, czerwca 2013 r. Rok 2013: 7. XXII Konferencja Dydaktyczna Metody oceny jakości nauczania, Instytut Statystyki i Demografii UŁ oraz Instytut Ekonometrii UŁ, Łódź czerwca 2013 r. 8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Humanizacja pracy w społeczeństwach nowoczesnych technologii i elastycznych form pracy, referat nt.: Prawne formy zatrudnienia personelu medycznego analiza regionalna, Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ oraz Wydział Zarządzania Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Łódź 6-7 czerwca 2013 r. 9. V Międzynarodowa Konferencja Trajektorie Rozwoju Polski Wschodniej (Trajectories of the development of the Eastern Poland), Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Ekonomii WSEI, Kazimierz Dolny nad Wisłą, maja 2013 r. 10. II Konferencja Modelowanie Danych Panelowych: teoria i praktyka, referat nt.: Analiza zmian zatrudnienia lekarzy specjalistów w publicznej opiece zdrowotnej w przekroju województw, Zakład Metod Probabilistycznych, Instytut Ekonometrii, SGH w Warszawie, Warszawa, 17 maja 2013 r. 11. Konferencja Naukowa Społeczeństwo, edukacja, gospodarka. W stulecie urodzin profesora Jana Szczepańskiego, Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Łódź kwietnia 2013 r. 1

2 12. Seminarium z cyklu e-dyrektor Finansowy Narzędzia Informatyczne dla Działów Finansowych - Podatek VAT od 2013 roku - nowy model fakturowania oraz inne zmiany podatkowe, Centrum Promocji Informatyki CPI, Centrum Konferencyjne CEMED, Warszawa 10 stycznia 2013 r. Rok 2012: 1. Model neoliberalny w Chile i jego konsekwencje społeczne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź, 3 grudnia 2012 r. 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, referat nt.: New Economics in the Health Care Sector, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Tarnopolski Instytut Społecznych i Informacyjnych Technologii, Politechnika Lwowska, Rzeszów, października 2012 r. 3. IV Ogólnopolska Konferencja Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, referat nt.: e-zdrowie w kształtowaniu zatrudnienia w opiece zdrowotnej, PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Kielce, 13 września 2012 r., 4. Seminarium Finansowanie badań i innowacji w 7. Programie Ramowym UE, Central Poland Business Support Network, Enterprise Europe Network, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź, 6 września 2012 r. 5. II Conference Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis, sesja plakatowa nt.: Analysis of Multidimensional Temporal and Spatial Data Based on the Example of Employment in Health Care in Specific Provinces of Poland, Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego, Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, Łódź 4-5 czerwca 2012 r., 6. Międzynarodowa Konferencja EDITORS` PANEL OF LEADING INTERNATIONAL JOURNALS (Panel redaktorów wiodących czasopism zagranicznych), Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN oraz Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 21 maj 2012 r. 7. I Konferencja Modelowanie Danych Panelowych: teoria i praktyka, referat nt.: Panelowy model SSANOVA wykorzystany do oceny wpływu efektów zróżnicowania sektorowego i regionalnego na prowadzoną restrukturyzację zatrudnienia w opiece zdrowotnej w Polsce w latach , Zakład Metod Probabilistycznych, Instytut Ekonometrii, SGH w Warszawie, Warszawa, 18 maj 2012 r. 8. III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców WSPÓŁCZESNE DYLEMATY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW TEORIA I PRAKTYKA, referat nt.: Wpływ czynników geograficznych i strukturalnych na formę umowy w zatrudnianiu personelu medycznego w podstawowej opiece zdrowotnej analiza według województw, KNEPO Business Club, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, 27 kwiecień 2012 r. 9. Kongres Statystyki Polskiej (z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego), sesja plakatowa nt.: Ocena skuteczności funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce analiza według grup powiatów podobnych, Kongres Statystyki Polskiej, Polskie 2

3 Towarzystwo Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, kwietnia 2012 r., 10. Konferencja Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki, Łódź, 23 marca 2012 r. 11. Szkolenie Bank Danych lokalnych, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 20 marca 2012 r. 12. Konferencja Budowa Współpracy Nauki z Biznesem w Województwie Łódzkim w ramach projektu Akademia Przedsiębiorczości, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Regionalne Kadry Gospodarki, Transfer Wiedzy, Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Sala Główna Łódzkiego Klubu Biznesu, Łódź, 14 marca 2012 roku. Rok 2011: 1. Konferencja Co z tą strefą euro? Geneza i perspektywy rozwoju euro, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki, Łódź 15 grudnia 2011 r. 2. Konferencja Priorytety w ochronie zdrowia 2012, Akademia Menedżera Zdrowia czasopismo Menedżer Zdrowia oraz wydawnictwo Termedia, Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich), Warszawa 14 grudnia 2011 r. a. Gala Konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Liderzy Medycyny 3. IX Regionalna Konferencja Nauka dla Gospodarki, Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Łódzkim wraz z Konsorcjami: Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, Hotel Grand, Łódź 5 grudnia 2011 r. a. warsztaty Komercjalizacja badań naukowych. Przygotowanie biznesplanu dotyczącego komercjalizacji, Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Łódzkim, Rektorat UŁ, Łódź 6-7 grudnia 2011 r. 4. Panel Przedsiębiorczość inicjatywa Leszka Czarneckiego, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytet Łódzki, Łódź 17 listopada 2011 r. 5. XIV Konferencja z cyklu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią "UCZELNIE WYŻSZE WOBEC NOWYCH TECHNOLOGII KSZTAŁCENIA", Centrum Promocji Informatyki CPI, Medyczne Centrum Konferencyjne CEMED, Warszawa 12 października 2011 r. 6. V Konferencja Naukowa Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 11, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, referat nt.: Innowacja jako czynnik istotnie wpływający na skrócenie średniego czasu pobytu pacjenta w szpitalu analiza według województw, Złoty Potok września 2011 r. 7. III Ogólnopolska Konferencja Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, referat nt.: Analiza statystyczno-ekonometryczna wydatków na opiekę zdrowotną w Polsce z uwzględnieniem wskaźnika obciążeń demograficznych, Kielce 16 września 2011 r., 8. Jubileuszowa XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mikroekonometria w teorii i praktyce, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Statystyki, referat w sesji plakatowej: Ocena skuteczności funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej na przykładzie powiatów województwa łódzkiego i zachodniopomorskiego, Międzyzdroje 4-6 września 2011 r. 3

4 9. Uniwersytet Łódzki dla Pracodawców - Minister Michał Boni - Polska Konteksty, wyzwania, decyzje, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Łódź 25 maja 2011 r. 10. Seminarium Bolońskie, KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI. BUDOWA PROGRAMÓW STUDIÓW NA BAZIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, Skierniewice 17 maja 2011 r. 11. IV Konferencja Ogólnopolska Konferencja Naukowa Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, referat nt.: Grupy powiatów podobnych na przykładzie opieki zdrowotnej Regionu Centralnego. Analiza z wykorzystaniem modeli panelowych, Rzeszów 3 marca 2011 r. 12. I Konferencja PRIORYTETY w OCHRONIE ZDROWIA 2011, Akademia Menedżera Zdrowia, czasopismo Menedżer Zdrowia, wydawnictwo Termedia, Zamek Królewski Arkady Kubickiego, Warszawa stycznia 2011 r. a. Gala Sukcesu Roku z udziałem Minister Zdrowia Ewy Kopacz Rok 2010: 1. Konferencja KONFERENCJA BIZSHOW #1 ROZPOCZNIJ SWÓJ BIZNES, Centrum Innowacji Akcelerator Technologii, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego oraz SpeedUp Group, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Łódź 3 grudnia 2010 r. 2. Konferencja Naukowa Problemy stojące przed polskim systemem ochrony zdrowia i możliwości rozwiązań, Szkoła Główna Handlowa, Katedra Ekonomii II, KGŚ, Katedra Międzynarodowych Stosunków Porównawczych, KAE, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 18 listopada 2010 r. 3. Ogólnopolska Konferencja Forum Przedsiębiorczości Popularyzacja wiedzy o ochronie własności intelektualnej wśród przedsiębiorców, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 4 listopada 2010 r. 4. IV Konferencja Naukowa Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 10, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, referat nt.: Efekty strukturalne i geograficzne w analizie zmian struktury pracujących lekarzy specjalistów i leczonych pacjentów w Polsce w latach , Hucisko września 2010 r. 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Ekonometria Przestrzenna i Regionalne Analizy Ekonomiczne, Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź czerwca 2010 r. 6. XIX Konferencja Dydaktyczna: Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy, referat nt.: Badania empiryczne wzrostu ekonomicznego regionów (z pakietem SORITEC), Instytut Ekonometrii UŁ, Instytut Statystyki i Demografii UŁ, Łódź czerwca 2010 r. 7. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Зқономичесқий рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость, referat nt.: Aнализ изменений в структуре количества больных, проходивших лечившихся в Польше в г, Белорусский Государтвенный Зкономический Чниверситет, Минск (Republika Białorusi), maja 2010 r. 8. Międzynarodowa Konferencja: 9th Annual International Conference Forecasting Financial Markets and Ekonomic Decision-Making, FindEcon 2010, Chair of Econometrics, University of Lodz, Łódź maja 2010 r. 4

5 9. Seminarium: STATISTICA w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki, Organizatorzy: StatSoft Polska Kraków, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 15 kwietnia 2010 r. 10. XI Konferencja z cyklu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią Zarządzanie strategiczne na Uczelni Wyższej a potrzeby informatyzacji, Centrum Promocji Informatyki CPI, Warszawa 25 lutego 2010 r. 11. Seminarium Rozwoju Zawodowego: Pozytywne przywództwo i praktyczne modele w arkuszu Excel, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center), Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Łódź 9 lutego 2010 r. Rok 2009: 1. Seminarium: Uczenie się przez całe życie i inne programy edukacyjne, Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 30 listopada 2009 r. 2. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Metod Ilościowych, Pracownia Naukowo-Dydaktyczna Informatyki Gospodarczej, Dębica 15 października 2009 r. 3. Konferencja Naukowa Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 09, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, referat nt.: Analiza strukturalnogeograficzna wykorzystana do oceny wybranych zasobów opieki zdrowotnej, Podlesie k. Kroczyc września 2009 r. 4. Seminarium: 10 lat Procesu Bolońskiego dokonania i wyzwania na przyszłość, Organizatorzy: UŁ, PŁ, AM, Wydział Prawa i Administracji UŁ, Łódź 12 maja 2009 r. 5. Konferencja Naukowa Ochrona zdrowia i gospodarka. Publiczni i prywatni świadczeniodawcy oraz płatnicy. Analiza komparatywna, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa kwietnia 2009 r. a. Debata o Zdrowiu pt.: Nowe rozwiązania organizacyjne i finansowe efektywność systemu zdrowia, Centrum Komunikacji Medialnej, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 24 kwietnia 2009 r. 6. Konferencja Naukowa, Projekty badawcze w naukach społecznych, referat nt.: Metoda przesunięć udziałów (Shift-Share) w analizie danych przestrzennych sektora ochrony zdrowia, PWSZ w Skierniewicach r. 7. IV Konferencja Integracja Systemów Informatycznych, Centrum Promocji Informatyki CPI, Warszawa r. 8. IX Konferencja z cyklu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią Zarządzanie Infrastrukturą IT na Uczelni Wyższej, Centrum Promocji Informatyki CPI, Warszawa r. Rok 2008: 1. XXVII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna MSA 2008, Katedra Metod Statystycznych UŁ, Łódź r. 5

6 2. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, referat nt.: Nowoczesne techniki w procesie nauczania przedmiotów ilościowych, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Metod Ilościowych, Pracownia Naukowo-Dydaktyczna Informatyki Gospodarczej, Rzeszów r. 3. II Konferencja Naukowa Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym `08. Konwersja wiedzy, referat nt.: Zasoby ludzkie i rzeczowe publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia w latach Analiza statystyczno-ekonometryczna, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katedra Inżynierii Wiedzy, Katedra Zarządzania Publicznego, Rybnik/Katowice r. 4. Międzynarodowe Seminarium IP Management jako narzędzie stymulacji przedsiębiorczości akademickiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 27 czerwca 2008r. 5. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modele i prognozy w ekonomii i finansach (MP-EF 2008), referat nt.: Czynniki determinujące czas pobytu pacjenta w szpitalu. Ujęcie czasowo przestrzenne, Katedra Metod Ilościowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie oraz Zakład Metod Ilościowych Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni, Olsztyn-Łańsk r. 6. Seminarium BRE-CASE Stan finansów ochrony zdrowia, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych BRE Bank S.A., Warszawa 12 czerwca 2008 r. 7. XVII Konferencja Dydaktyczna Instytutu Ekonometrii i Statystyki Unifikacja programów nauczania przedmiotów ilościowych, Łódź r. 8. Międzynarodowa Konferencja: 7th Annual Conference Forecasting Financial Markets and Ekonomic Decision-Making, FindEcon 2008, Chair of Econometrics, University of Lodz, Łódź r. 9. Konferencja Równowaga Praca-Życie, Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź r. 10. Konferencja Naukowa Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa r. a. Debata o Zdrowiu pt.: Ile gospodarki w systemie zdrowia?, Centrum Komunikacji Medialnej, Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 11 kwietnia 2008 r. 11. VIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Miasta i regiony wobec współczesnych wyzwań, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM, Łódź r. Rok 2007: 1. XXVI Konferencja Naukowa, Wielowymiarowa Analiza Statystyczna MSA 2007 i Statystyka w Praktyce Społeczno-Gospodarczej (SwPSG), Łódź r. 2. XVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, wygłoszone 2 referaty nt.: a) Zastosowanie wybranych metod statystycznych i taksonomicznych do oceny sytuacji na rynku pracy w aspekcie kształtowania się wynagrodzeń 6

7 b) Zastosowanie metod statystycznych i ekonometrycznych do analiz wpływu starzenia demograficznego na popyt i podaż pracy w sektorze ochrony zdrowia Krynica Zdrój r. 3. XVI Konferencja Dydaktyczna Instytutu Ekonometrii i Statystyki Unifikacja programów nauczania przedmiotów ilościowych, Łódź, r. 4. Międzynarodowa Konferencja: 6th Annual International Conference Forecasting Financial Markets and Ekonomic Decision-Making, FindEcon 2007, Chair of Econometrics, University of Lodz, Łódź r. 5. Konferencja Dziekańska studenckich kół naukowych Miasto w Gospodarce Opartej na Wiedzy, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM, Łódź r. Rok 2006: 1. XV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, referat nt. Zastosowanie metod aglomeracyjnych w analizie przestrzenno-czasowej modelowania bezrobocia w Polsce, Wisła r. 2. Konferencja: Podsumowanie 6 Programu Ramowego W Regionie Łódzkim w świetle Regionalnej Strategii Innowacyjnej; przygotowania do 7 Programu Ramowego, Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych International Research Programmes Orfice, Konsorcjum Punktów Kontaktowych ds. programów badawczych Unii Europejskiej, Łódź, czerwca 2006 r. 3. XV Konferencja Dydaktyczna Instytutu Ekonometrii i Statystyki Efektywność procesu nauczania w szkołach wyższych, Łódź r. 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, pt.: Terytorium w gospodarce opartej na wiedzy, referat nt. Regionalne zróżnicowanie nakładów na badania i rozwój, zatrudnienie w sektorze BiR, Łódź 5-6 czerwca 2006 r. 5. Konferencja Transfer wiedzy pomiędzy światem nauki a biznesem, w ramach projektu: Platforma transferu wiedzy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorstwami projekt pilotażowy. Urząd Miasta Łodzi, Łódź r. 6. Konferencja Naukowa, Strategie organizacji na rynku usług, referat nt. Regionalne zróżnicowanie zatrudnienia w sektorze usług w Polsce, Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu, Radom r. Rok 2005: 1. XIV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, referat nt. Zastosowanie metod aglomeracyjnych i modelowania wektorowo-autoregresyjnego w analizie przestrzenno - czasowej rynku pracy w Polsce, Podlesice k.kroczyc r. 2. Seminarium- Łódzkie region wiedzy z cyklu: Innowacje dla przyszłości od konkurencyjności przedsiębiorstw do rozwoju regionu łódzkiego., Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, r. 3. XIV Konferencja dydaktyczna Instytutu Ekonometrii i Statystyki, Systemy oceny procesów nauczania, Łódź r. 7

8 4. Konferencja Województwo łódzkie w rok po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Urząd Miasta Łodzi i Uniwersytet Łódzki - Wydz. Ek-Soc, Łódź, r. 5. V Międzynarodowa Konferencja Rozwój miast i regionów w procesie integracji europejskiej, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM, Łódź r. Rok 2004: 1. XIII Konferencja dydaktyczna Instytutu Ekonometrii i Statystyki, System ciągłego doskonalenia jakości ciągłego procesie kształcenia akademickiego, Łódź r. 2. Konferencja Instytutu Ekonometrii i Statystyki, Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, Łódź r. Rok 2003: 1. IV Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki, Cedzynia koło Kielc, XII Konferencja dydaktyczna Instytutu Ekonometrii i Statystyki, Zastosowanie systemu ciągłego doskonalenia jakości w procesie nauczania, Łódź r. 3. Międzynarodowa Konferencja, Open minds: Europe in Global World blending differences, Łódź r. 4. XXII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, Łódź r. Rok 2002: 1. XI Konferencja dydaktyczna Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ, referat nt. Pakiety komputerowe do modelowania zmiennych jakościowych. Analiza porównawcza, którego była współautorem. Łódź, czerwiec 2002 r. Rok 2001: 1. X Konferencja dydaktyczna Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ, referat nt. Internetowe bazy danych dla badań statystyczno-ekonometrycznych, opublikowany w pracach Instytutu, którego była współautorem. Łódź, czerwiec 2001 r. 2. VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Dynamiczne modele ekonometryczne, Toruń, r. Rok : 1. IX Konferencja dydaktyczna Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ, r. 2. Seminarium francusko-polskie nt.: Wydajność, Innowacje, Wzrost ekonomiczny. Analiza statystyczna i modelowanie regionalne, organizowana przez Zakład Ekonometrii Przestrzennej, Łódź, 1999 r. 8

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2 POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI Nr 2 WARSZAWA LIPIEC 2014 Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego z siedzibą w Urzędzie Statystycznym w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W LATACH 2000-2005

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W LATACH 2000-2005 ZAKŁAD PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ Instytut Geografii Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA:

AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA: Prof. Dr hab. Mirosław Grewiński www.mirek.grewinski.pl AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA: Wykaz popełnionych referatów popularnonaukowych i naukowych (pogrubiono) oraz przeprowadzone autorskie szkolenia (poza

Bardziej szczegółowo

ul. Nowoursynowska 166, budynek 3, pokój 109 02-787 Warszawa Tel: + 48 225934260 E-mail: joanna_baran@sggw.pl

ul. Nowoursynowska 166, budynek 3, pokój 109 02-787 Warszawa Tel: + 48 225934260 E-mail: joanna_baran@sggw.pl Dr Joanna BARAN KONTAKT Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Ekonomiki i Inżynierii Logistyki ul. Nowoursynowska 166, budynek 3, pokój 109 02-787 Warszawa Tel:

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach pierwszego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

CV: dr Karol Marek Klimczak

CV: dr Karol Marek Klimczak CV: dr Karol Marek Klimczak Pracownik naukowo-dydaktyczny kmklim@kozminski.edu.pl http://kmklim.republika.pl/ tel. 790 485 586, 22 213 88 95 Doświadczenie zawodowe 2013 Katedra Finansów, Akademia Leona

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI 1. Informacja biznesowa... 2 3. Biznes i ekonomia, ekonometria i statystyka, e-biznes... 3 4. Biznes międzynarodowy, handel zagraniczny, promocja Polski... 4 5. Unia Europejska...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA JADWIGA SUCHECKA, MACIEJ JEWCZAK I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA EKONOMETRIA PRZESTRZENNA I REGIONALNE ANALIZY EKONOMICZNE

SPRAWOZDANIA JADWIGA SUCHECKA, MACIEJ JEWCZAK I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA EKONOMETRIA PRZESTRZENNA I REGIONALNE ANALIZY EKONOMICZNE PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVII ZESZYT 4 2010 SPRAWOZDANIA JADWIGA SUCHECKA, MACIEJ JEWCZAK I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA EKONOMETRIA PRZESTRZENNA I REGIONALNE ANALIZY EKONOMICZNE W dniach 22-23 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Październik nr 2 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych Poznań, dnia 20 stycznia 2014 AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych I. Imię i Nazwisko... 1 II. Posiadane dyplomy oraz stopnie naukowe... 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIE. z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIE z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIE z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Marek Matejun Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 4.1. Wprowadzenie Istotna rola małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej SPIS CD

Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej SPIS CD Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej SPIS CD 1. Informacja biznesowa Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2003 : Statistical Yearbook of the Tepublic of Poland; wydawca: Zakład Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50 lecia Urzędu Statystycznego z perspektywy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Jubileusz 50 lecia Urzędu Statystycznego z perspektywy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Jubileusz 50 lecia Urzędu Statystycznego Jubileusz 50 lecia Urzędu Statystycznego z perspektywy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Elżbieta Gołata Katedra Statystyki elzbieta.golata@ue.poznan.pl Poznan,

Bardziej szczegółowo

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016) Strony: 3-97 Curricula and study plans for first and second cycle programmes

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania

Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania Vademecum studenta Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006 Wydział Zarządzania 2 Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Monika Bulsza, Aneta Powroźnik,

Bardziej szczegółowo