Banki Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Banki Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa?"

Transkrypt

1 Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów); Banki Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 4 Czerwca, 2014 Dariusz Górski Andrzej Bieniek, makler, doradca inwestycyjny Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A.

2 Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 2 W całym raporcie używamy cen z 30 Maja, 2014

3 Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? W niniejszym raporcie podnosimy do poziomu KUPUJ rating następujących banków: Alior Bank (cena docelowa 111,90 PLN wobec 94,4 PLN poprzednio), mbank (cena docelowa 572,00 PLN wobec 449,00 poprzednio), ING BSK (cena docelowa 155,10 PLN wobec 126,90 PLN poprzednio), Getin Noble Bank (cena docelowa 3,90 PLN wobec 3,40 PLN poprzednio), Millennium (cena docelowa 9,49 PLN wobec 7,03 PLN poprzednio) i PKO BP (cena docelowa 55,50 PLN wobec 47,20 PLN poprzednio). Rating Pekao pozostaje na poziomie TRZYMAJ (cena docelowa 201,20 PLN wobec 187,60 PLN poprzednio), a Banku Handlowego pozostaje na poziomie SPRZEDAJ (cena docelowa 118,40 PLN wobec 96,00 poprzednio). Nasze nowe ceny docelowe odzwierciedlają wyższe zyski na akcję prognozowane dla większości banków (wzrost o 2 22% za rok 2014P (rok 2014P) i o 0 7% za rok 2015P), niższą stopę wolną od ryzyka (średnia wynosi obecnie 405 pb (punktów bazowych) dla okresu 3 miesięcy) oraz niewielkie zmiany naszej metodyki wyceny (w przypadku banków wypłacających dywidendy, zamiast metody mnożników dla środka cyklu stosujemy model zdyskontowanych dywidend (DDM)). Na pierwszy rzut oka perspektywy krótkoterminowe dla polskich banków mogą wydawać się niezbyt zachęcające i przyznajemy, że niewykluczony jest trend spadkowy. Jednak naszym zdaniem otwiera się przed nimi szansa, ponieważ potencjalne czynniki wzrostu przeważają nad potencjalnymi czynnikami ryzyka. Dlatego skłaniamy się do bardziej pozytywnej oceny ich sytuacji. Istnieje szereg powodów, dla których należy podchodzić do polskich banków z ostrożnością. Należy tu wymienić następujące: zgodne z przewidywaniami zyski w I kw r. (bez zmiany w stosunku do poprzedniego roku), prognozowane zyski poniżej konsensusu, coraz większe prawdopodobieństwo ograniczenia marży odsetkowej netto (NIM) zgodnie ze scenariuszem niższe stopy procentowe dla dłuższych okresów, nadwyżka podaży akcji ze strony funduszy emerytalnych, względnie wysoki poziom indeksu WIG Banki narastająco od początku roku (zaledwie 7% poniżej historycznie rekordowego poziomu 8949) oraz fakt, że przy wskaźniku P/E za rok 2015P na poziomie 13,2 (konsensus) cena akcji polskich banków jest zawyżona w stosunku do ich odpowiedników w Europie Środkowo-Wschodniej, regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Europie Zachodniej. Przyznajemy, że możliwy jest trend spadkowy. Jednak naszym zdaniem każde poważniejsze osłabienie ceny otworzy szansę na ponowne wejście. Uważamy, że potencjalne czynniki wzrostu przeważają nad potencjalnymi czynnikami ryzyka. Dlatego skłaniamy się do bardziej pozytywnej oceny tego sektora. Coraz korzystniejsze perspektywy makroekonomiczne (zarówno tempo wzrostu gospodarczego, jak i struktura czynników sprzyjających bankom) powinny w naszej ocenie pobudzić wzrost zysków w tym roku. Chociaż czynniki otoczenia w postaci scenariusza niższe stopy procentowe dla dłuższych okresów z pewnością ograniczają marże NIM uzyskiwane przez banki, dostrzegamy coraz większe szanse na wzrost wolumenu transakcji powyżej oczekiwań. W połączeniu z korzystną sytuacją w aspekcie ryzyka powinno to stymulować wzrost zysków powyżej oczekiwanego dotąd poziomu. Ponadto, jak wynika z naszych prognoz, począwszy od II kw r. wskaźnik wzrostu zysków rdr (rok do roku) powinien powrócić do wartości dwucyfrowej. Wysoki poziom bazowy II kw r. może wpłynąć negatywnie na takie banki jak Pekao czy Bank Handlowy, ale pozostałe powinny uzyskać dobre wyniki. Jeśli chodzi o ryzyko nadwyżki podaży akcji ze strony funduszy emerytalnych, uważamy, że czynnik ten jest przeszacowany przez rynek i akcje banków będą ostatnimi papierami wartościowymi, których fundusze takie zechcą się pozbywać. Jest to spowodowane tym, że naszym zdaniem akcje banków cechują się stosunkowo większą płynnością oraz są mniej narażone na ryzyko makroekonomiczne i ryzyko zysków po stronie wzrostu. Wydaje się, że mamy już za sobą większość wykupów w funduszach kapitałowych ukierunkowanych na spółki średniej wielkości, a to oznacza, że perspektywy dla banków średniej wielkości powinny się poprawiać. Ponadto uważamy, że spółki średniej wielkości stają się stosunkowo bardziej atrakcyjne, ponieważ ich zyski rosną w tempie szybszym niż zyski większych spółek. Powinno się to przełożyć na dalszy wzrost ceny ich akcji. Uważamy, że wyceny oparte na konsensusie (wskaźnik P/E na poziomie 13,2 za rok 2015P oraz wskaźnik P/B na poziomie 1,8 na koniec roku 2015P) są zawyżone. Wyceny oparte na naszych nowych oszacowaniach zysków wyglądają rozsądniej. Wydaje się, że w 2015 r. wystąpi nawet jeszcze więcej czynników korzystnych dla banków: pierwszy wzrost stóp procentowych w lipcu (który może oznaczać poprawę NIM), dalsze przyśpieszenie wzrostu wolumenu kredytów oraz prawdopodobna stabilizacja, a nawet dalszy spadek kosztów ryzyka. Naszym zdaniem czynniki te spowodują korektę w górę prognoz zysków w oparciu o konsensus. Zagregowane zyski ośmiu omawianych banków za rok finansowy 2014P po jednorazowej korekcie powinny wzrosnąć o 10% rdr (średnio o 18%), a w roku finansowym 2015P oczekujemy wzrostu o 16%. Alior i GNB powinny osiągnąć najwyższą złożoną roczną stopę wzrostu zysku na akcję w okresie P, wynoszącą odpowiednio 39% i 28% wobec średniej 13%. Natomiast z naszych prognoz wynika, że Bank Handlowy i Pekao osiągną najniższą stopę tego wzrostu. Zgodnie z naszymi prognozami średnia wartość wskaźnika P/E w roku 2015P wyniesie 13,5 (przy ważonym wskaźniku kapitalizacji rynkowej 13,1), natomiast wskaźnik P/BV na koniec roku 2015 wyniesie 1,7 (1,6). P/E (x) P/BV (x) 2014E 2015E 2014E 2015E Alior Bank Bank Handlowy mbank ING BSK Getin Noble Bank Millennium Pekao PKO BP Sektor (mediana) Źródło: szacunki DM BZ WBK Rekomendacja Cena docelowa (zł) Popz. Zmiana Bieżąca. Bieżąca Popz. Alior Bank Buy Hold % Getin Noble Bank Buy Hold % Handlowy Sell Sell % ING BSK Buy Hold % mbank Buy Sell % Millennium Buy Sell % Pekao Hold Hold % PKO BP Buy Buy % Źródło: szacunki DM BZ WBK In PLN Rekomendacja Cena docelowa Potencjał wzrostowy/spadkowy Ostatnia cena Alior Bank Kupuj % 83.5 Bank Handlowy Sprzedawajl % mbank Kupuj % ING BSK Kupuj % Getin Noble Bank Kupuj % 3.2 Millennium Kupuj % 8.3 Pekao Trzymaj % PKO BP Kupuj % 40.6 Źródło: szacunki DM BZ WBK Zespół analiz: Dariusz Górski ; Andrzej Bieniek ; Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 3

4 gru 12 sty 13 lut 13 mar 13 kwi 13 maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj Kupuj Trzymaj Sprzedaj Rewizja Rek. Wykres mierzy zmianę ceny akcji w stosunku do indeksu WIG. 30/05/2014 WIG zamknął się na poziome 52,319. Cena (zł, 30 maj 2014) 83.5 Cena docelowa (zł, 12-miesięczna) Kapitalizacja (mln zł) Free float (%) 69.5 Liczha akcji (mln) Średni dzienny obrót (3 m., akcje) Rek.. Data Cena Stopa zwrotu W dni wydania 12 m.cena docelowa Alior Bank Cena docelowa Absolutna Wzgłędna (p.p) Trzymaj % Kupuj % 12.7 ALR WIG relatywny Porzucona sierota? Jak się wydaje, ponowna zwyżka cen akcji odzwierciedla fakt, że inwestorzy stopniowo zapominają o problemach związanych z bankowością ubezpieczeniową i kierują swoją uwagę na perspektywy szybszego wzrostu, jakie daje Alior. Chociaż obniżamy nasze prognozy zysku na akcję za lata P o 14 21%, co odzwierciedla nasze bardziej umiarkowane założenia co do wzrostu, oczekiwana złożona roczna stopa wzrostu tego wskaźnika nadal wynosi 39%, co stawia ten bank na najwyższej pozycji spośród ośmiu omawianych. Ponadto nasze nowe prognozy na rok 2014 są poniżej zarówno konsensusu, jak i wytycznych zarządu (które wynoszą odpowiednio 357 mln PLN i 345 mln PLN). Uważamy, że szanse na wejście inwestora strategicznego maleją, ponieważ krajowe porównywalne podmioty wykazują małe zainteresowanie, a większość potencjalnych zagranicznych nabywców jest zajęta zbliżającą się oceną jakości aktywów. Pomimo niższych szacowanych zysków podwyższyliśmy naszą cenę docelową o 19%, ponieważ zgodnie z naszym modelem dochodów rezydualnych Alior uzyskuje niższą stopę wolną od ryzyka (RFR) i lepszy zwrot z kapitału własnego (ROE) w średniej perspektywie czasowej. Zgodnie z naszymi prognozami akcje tego banku są notowane ze wskaźnikiem P/E za rok 2014P nieco zaniżonym w stosunku do podmiotów porównywanych i różnica ta znacznie się zwiększy w roku 2015P. Alior osiągnął w I kw r. zysk na poziomie 68 mln PLN, co oznacza wzrost o 53% rdr i o 19% kdk (kwartał do kwartału), a zatem nie odbiega od oczekiwań naszych i rynku (69 mln PLN). Jednak struktura wyników była odmienna od oczekiwanej, ponieważ wynik z tytułu odsetek (NII) był niższy od oczekiwanego (271 mln PLN (wzrost o 22% rdr) wobec oczekiwanych mln PLN), zysk z handlu walutami był wyższy od oczekiwanego, a koszty operacyjne były niższe od oczekiwanych (215 mln PLN (wzrost o 9% rdr) wobec oczekiwanych mln PLN). Przyczyną nietrafionej prognozy NII (oraz niższego od oczekiwań poziomu NIM) były niższe przychody z odsetek od kredytów (na skutek spadku prowizji za bankowość ubezpieczeniową oraz nieco odmiennej od oczekiwanej struktury kredytów). W związku z tym uznajemy wyniki za zgodne z oczekiwaniami, chociaż ich struktura nieco rozczarowuje (słabsze NII i NIM). Ponadto zysk za I kw r. ekstrapolowany na cały rok wynosi poniżej 300 mln PLN, co jest poziomem niższym od oczekiwanego w roku finansowym 2014 i sugeruje, że wskaźnik P/E za rok 2014P będzie wysoki, na poziomie czerwca, 2014 Rekomendacja Kupuj (p.) Cena docelowa: PLN (p. 94.4) Prognoza zysków. W niniejszym raporcie przedstawiamy nowe prognozy zysków na lata , które są niższe o 9 12%. Obniżamy prognozę prowizji za bankowość ubezpieczeniową, zgodnie ze zmianami sposobu ich księgowania, oraz formułujemy ostrożniejszą prognozę zysków z handlu. Obniżamy także prognozę wzrostu wolumenu kredytów z uwagi na fakt, że dalszy wzrost może zostać ograniczony wprowadzeniem w pełni zasad Basel III, co spowoduje opóźnienie włączania zysków do kapitału. Po występujących w latach fluktuacjach zysków w związku ze zmianami księgowania prowizji za bankowość ubezpieczeniową, w roku 2014 powinien wystąpić solidny wzrost zysku netto o 42% (ze wzrostem zysku na akcję o 31% rdr). Ponadto tempo wzrostu zysków powinno spaść, aczkolwiek przy złożonej rocznej stopie wzrostu zysku na akcję w latach P na poziomie 31% wskaźnik ten nadal będzie wyższy niż u podmiotów porównywanych. Oszacowany przez nas poziom wynosi 9 15% i jest niższy od konsensusu na lata Polityka dywidendowa. Zarząd zaproponował, aby nie wypłacać dywidend z zysku netto za 2013 r. Przewidujemy, że w okresie P nadal nie będzie wypłat dywidendy, ponieważ zakładany szybki wzrost bilansu będzie wymagał pełnego zatrzymania kapitału. Wycena. Niedawny spadek cen akcji zniwelował z nadmiarem korektę w dół naszych prognoz na lata oraz rozwodnienie zysku na akcję wskutek zwiększenia kapitału z dniem 1 grudnia. W efekcie Alior zaczyna wyglądać dość atrakcyjnie, ponieważ jego wskaźnik P/E za rok 2015P wynosi 13,2, P/B na koniec roku 2015P wynosi 1,7, zaś ROE wynosi 14%. Cena docelowa i rekomendacja. Podnieśliśmy naszą cenę docelową do 111,90 PLN, ponieważ niższa stopa RFR (4,1%) i lepsze perspektywy co do zwrotu z kapitału własnego w pełni równoważą niższe prognozowane zyski. Po ostatnim okresie niskiej ceny akcji podnosimy naszą rekomendację z poziomu TRZYMAJ do KUPUJ. U.R n.a % Kupuj % -5.2 Główni akcjonariusze % głosów Carlo Tassara 28.0 EBRD 8.0 Wellington Management 5.6 Genesis Asset Managers E 2015E 2016E Przychody odsetkowe ,143 1,435 1,744 Opłaty i prowizje Total income 994 1,232 1,513 1,760 2,084 2,423 Wynik operacyjny ,176 1,465 Rezerwy Zysk netto P/E (x) P/BV (x) Stopa dywidendy(%) Źródło: Dane spółki, szacunki DM BZ WBK Opis spółki Alior Bank rozpoczął działalność w 2008 roku i od tego czasu zdobył prawie 4% udział w rynku kredytów konsumpcyjnych. Bank dysponuje siecią 850 oddziałów własnych i franczyzowych oraz zatrudnia 4,9 tys. Osób. Dział analiz: Dariusz Górski Andrzej Bieniek Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 4

5 Alior: P&L i kluczowe wskaźniki P&L (PLNmn) E 2015E 2016E Przychody odsetkowe 851 1,400 1,519 1,682 2,148 2,656 Koszty odsetkowe NII ,143 1,435 1,744 Prowizje netto Przychody z tradingu Inne przychody Przychody nie odsetk Przychody razem 994 1,232 1,513 1,760 2,084 2,423 SG&A Amortyzacja Koszty razem Zysk operacyjny przed rezerwami ,176 1,465 Koszty rezerw Zysk operacyjny Zysk brutto Podatek Zysk netto Dywidenda Wskaźnik wypł. (%) Wzrost r/r (%) Przychody odsetkowe Prowizje netto Przychody razem Koszty razem Zysk operacyjny przed rezerwami 1, Rezerwy netto Zysk operacyjny Zysk brutto Zysk netto Kluczowe wskaźniki (%) E 2015E 2016E Przychody odsetkowe/iea 7.5% 8.3% 7.2% 6.4% 6.7% 7.0% Koszty odsetkoweibl -2.9% -3.3% -2.2% -1.7% -2.0% -2.2% Spred 10.4% 11.6% 9.4% 8.1% 8.8% 9.3% NIM (IEA) 4.4% 4.9% 4.8% 4.4% 4.5% 4.6% Adj. o ryzyko NIM (IEA) 2.7% 3.3% 2.8% 2.4% 2.5% 2.6% Prowizje/całkowitych przychodow 34.2% 15.6% 17.9% 21.6% 19.3% 17.4% Przychody nie odsetkowe do całkowitych przychodów 16.0% 19.8% 17.2% 14.4% 12.8% 11.5% Przychody nie odsetkowe/ średnich aktywów 1.3% 1.5% 1.2% 0.9% 0.8% 0.7% Przchody calkowite/aktywów 8.0% 7.6% 6.8% 6.3% 6.2% 6.1% C/I 64.3% 71.1% 55.1% 49.6% 44.3% 40.2% Koszty/średnich aktywów 5.2% 5.4% 3.8% 3.1% 2.7% 2.4% Koszty ryzyka (bps, kredyty brutto) Efektywny podatek -8.2% -33.2% -20.7% -19.8% -19.8% -19.8% EPS (PLN) DPS (PLN)* 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ROA 1.2% 0.4% 1.0% 1.1% 1.3% 1.4% ROE 14.6% 4.0% 11.0% 12.5% 13.8% 15.1% ROTE 14.6% 4.0% 11.0% 12.5% 13.8% 15.1% Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 5

6 Alior: Bilans, wskaźniki, mnożniki Bilans PLNmn, YE) E 2015E 2016E Gótówka 449 1,030 1,067 1,237 1,494 1,763 Kredyty międzybankowe 1, Kredyty 10,135 14,300 19,658 24,572 29,986 35,755 Papiery wartościowe 3,219 7,552 10,585 13,683 17,132 20,775 Aktywa trwałe Inne aktywa 240 2,305 3,394 4,642 6,002 7,420 Aktywa 15,484 21,181 25,550 31,205 37,073 43,506 Zobowiązania wobec banków ,045 1,076 1,108 Depozyty 13,531 17,463 21,660 25,866 31,235 36,861 Papiery wartościowe Dług podporządkowany Inne zobowiązania Kapitał wlasny 1,112 1,971 2,185 2,973 3,415 3,971 Akcjonariusz mniejszociowy Pasywa 14,371 19,210 23,365 28,232 33,658 39,535 Wzrost r/r (%) Kredyty netto 83.2% 41.1% 37.5% 25.0% 22.0% 19.2% Depozyty 75.3% 29.1% 24.0% 19.4% 20.8% 18.0% Kapitał 14.0% 77.2% 10.8% 36.1% 14.9% 16.3% Aktywa 66.3% 36.8% 20.6% 22.1% 18.8% 17.4% Wskąźniki (%) E 2015E 2016E NPLs/kredyty brutto 4.4% 5.8% 6.9% 8.5% 8.7% 8.9% Wskaźnik pokrycia 65.2% 58.3% 57.3% 52.3% 53.0% 52.9% L/D 74.9% 81.9% 90.8% 95.0% 96.0% 97.0% L/A 65.8% 67.5% 76.9% 78.7% 80.9% 82.2% D/A 109.1% 103.8% 95.9% 91.4% 91.5% 91.5% E/A 7.2% 9.3% 8.6% 9.5% 9.2% 9.1% CAR BVPS (PLN) TBVPS (PLN) Liczba akcji (EOP, m) Liczba akcji (średnia, m) Mnożniki P/E P/Book P/Tbook Stopa dyw. (%) Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 6

7 Alior: metody wyceny i cena docelowa Alior: Obliczenia ceny docelowej (zł/akcje) Alior: COE Metoda TP Wzrost Waga Zysku rezydualnego % 50% WEV % 50% Średnia cena docelowa Potencjał wzrostu ceny 34.0% RFR* (%) 4.1 Premia za ryzyko 5.0 Beta 1.3 COE (%) 10.6 Żródło: Bloomberg, DM BZ WBK szacunki Alior: Model zysku rezydual- 2014E 2015E 2016E Zysk netto Kapitał własny (YE) 2,973 3,415 3,971 ROE 12.5% 13.8% 15.1% COE 10.6% 10.6% 10.6% Nadwyżkowa stopa 2.0% 3.3% 4.5% Zysk rezydualny PV zysku rezydualnego 256 CAGR ROE (avg.) Pay-out (avg.) Total value Okres przejściowy ( % 19.4% 56% 3,359 1,401 Nieskończoność 4.0% 20.0% 53% 10,231 3,395 Suma wartości we- 5,051 # akcji (m) 69.9 Cena za akcje 72.2 Ostatnie BVPS 33.3 Wartość fair (Sty'13) Miesiąć 6 Wartość fair (obecnie) miesięczna wycena Potencjał wzrostu 47% PV Alior: WEV 2016E ROE (%) 15.1 COE (%) 10.6 g (%) 4.0 Implikowana P/B (x) 1.7 YE16E BVPS 56.8 Wartość fair (YE15) 95.9 Wartość obecna ceny fair 86.7 DPS '14E 0.0 DPS '15E 0.0 DPS '16E 0.0 PV of E DPS 0.0 PV kapitału + DPS (Jan'14) 86.7 Miesiąc 6 PV (obecne) miesięczna wycena Potencjał wzrostu 21% Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 7

8 sty 12 kwi 12 lip 12 paź 12 sty 13 kwi 13 lip 13 paź 13 sty 14 kwi Kupuj Trzymaj Sprzedaj Rewizja Rek. Wykres mierzy zmianę ceny akcji w stosunku do indeksu WIG. 30/05/2014 WIG zamknął się na poziome 52,319. Cena (zł, 30 maj 2014) 3.35 Cena docelowa (zł, 12-miesięczna) 3.90 Kapitalizacja (mln zł) Free float (%) 44.3 Liczha akcji (mln) Średni dzienny obrót (3 m., akcje) 2,495,187. Rek.. Data Cena Stopa zwrotu W dni wydania Getin Noble Bank Czy zysk 1 mld PLN w 2015 r. jest naprawdę możliwy? 12 m.cena docelowa Absolutna Wzgłędna (p.p) Trzymaj % 3.8 Kupuj % 26.8 Kupuj % 13.9 Główni akcjonariusze Cena docelowa WIG Relatywny GNB % głosów Leszek Czarnecki (dir. & indir) 48.2% Getin Holding 7.6% ING OFE 8.3% GNB pozostaje jednym z naszych faworytów spośród polskich banków, a to ze względu na dobre perspektywy wzrostu (złożona roczna stopa wzrostu zysku na akcję w latach P wynosi 28%) oraz stosunkowo wysoką pozycję w naszej tabeli wyceny (P/BV w stosunku do ROE i PEG (wskaźnik wzrostu ceny do zysku) zob. diagram 2 4). Słabe wyniki ubiegłego roku zaczynają się poprawiać w 2014 r. i inwestorzy powinni być zadowoleni z solidnego wzrostu zysków, na poziomie 35% w tym roku. Co prawda wyniki te częściowo wynikają z nowego systemowi opodatkowania działalności leasingowej, ale inwestorzy nie powinni narzekać, ponieważ zarząd zobowiązał się do wypłacenia (po raz pierwszy w historii) dywidendy za 2015 r. Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? E 2015E 2016E Przychody odsetkowe 1,372 1,349 1,298 1,529 1,778 1,998 Opłaty i prowizje Total income 3,174 2,188 1,885 2,069 2,345 2,602 Wynik operacyjny 2,311 1,357 1,007 1,111 1,339 1,542 Rezerwy -1, Zysk netto P/E (x) P/BV (x) Aviva OFE 6.6% Stopa dywidendy(%) Źródło: Dane spółki, szacunki DM BZ WBK 4 czerwca, 2014 Rekomendacja Kupuj (p.trzymaj) Cena docelowa: PLN3.9 (p. 3.4) Zysk za I kw r. w wysokości 130 mln PLN (wzrost o 158% rdr, spadek o 26% kdk) przekroczył poziom oczekiwany ( mln PLN), co było spowodowane wyższym niż oczekiwano zwrotem podatku (22 mln PLN wobec prognozowanego przez nas 1 mln PLN). Jeśli chodzi o inne wyniki, to poziom przychodów był poniżej oczekiwanego (NII wyniósł 364 mln PLN (wzrost o 14% rdr) wobec oczekiwanych mln PLN, prowizje i opłaty wyniosły 113 mln PLN wobec oczekiwanych mln PLN), a koszty operacyjne (265 mln PLN, wzrost o 13% rdr) były nieco wyższe od oczekiwanych ( mln PLN). Koszt ryzyka był zgodny z oczekiwaniami (157 mln PLN, czyli 127 pb). Również wskaźnik przeterminowanych wierzytelności (NPL) spadł zgodnie z oczekiwaniami do 12,9% (w porównaniu z 13,6% na koniec roku 2013), a to w wyniku sprzedaży przeterminowanych wierzytelności hipotecznych na kwotę ok. 400 mln PLN. Nieco intrygujący jest fakt, że pomimo dokonania tej transakcji rezerwa na kredyty hipoteczne pozostaje wysoka (73 mln PLN, czyli 82 pb). Nie we wszystkich podsegmentach nastąpiła poprawa jakości: wskaźnik NPL wzrósł w podsegmencie kredytów samochodowych (z 23,8% do 24,6%) oraz w podsegmencie kredytów konsumenckich (z 35,2% do 35,4%). Łączna kwota kredytów wzrosła o 5% rdr, ale pozostała niezmieniona kdk, przy czym najwyższy wzrost nastąpił w segmencie leasingu (12% kdk). Poziom depozytów wzrósł dynamicznie (6% kdk, 9% rdr), przy czym w segmencie detalicznym wzrost wyniósł 4% kdk, a w segmencie publicznym 53% kdk. W efekcie wskaźnik L/D (kredytów do depozytów) zmniejszył się do 89% (z 93% na koniec 2013 r.). Co istotniejsze, zysk za I kw r. stanowi 26% zysku za rok finansowy 2014P wg konsensusu. Wskazuje to wyraźnie, że w odniesieniu do prognoz występuje ryzyko po stronie wzrostu. Zgodnie z naszą aktualną prognozą zysku za rok 2014P na poziomie 531 mln PLN, akcje są notowane ze wskaźnikiem P/E za rok 2014P wynoszącym 16,9, co odpowiada medianie rynku. Prognoza zysków. Ubiegłoroczne słabe wyniki (spadek NIM, znaczny spadek NII, słabe wpływy z opłat i prowizji) powinny się poprawić w 2014 r. i oczekujemy, że inwestorzy zostaną nagrodzeni wyższym od średniego wzrostem zysku na akcję, o 44% rdr. Spadające koszty finansowania, większa koncentracja na generowaniu zysków w oparciu o dotychczasową bazę klientów oraz oczekiwane dalsze obniżenie kosztów ryzyka powinny dodatkowo przyspieszyć wzrost zysków. Zainicjowane niedawno przez bank zmiany strukturalne zaczną przynosić efekty. Choć w dalszym ciągu ostrożnie podchodzimy do prowizji za bankowość ubezpieczeniową (zerowy wzrost w roku 2014P mimo solidnej bazy kredytów), inne źródła przychodów, zwłaszcza NII, powinny stymulować wzrost (oczekuje się wzrostu NIM z 206 pb do 221 pb). Polityka dywidendowa. Zarząd zaproponował, aby nie wypłacać dywidend z zysku netto za 2013 r. Przewidujemy, że nie będzie także wypłat z zysku za 2014 r., zgodnie z właśnie ogłoszoną nową polityką dywidendową, która zakłada dywidendę w wysokości mln PLN w 2015 r. i mln PLN w 2016 r. (ale nie więcej niż 50% zysku). Przyjmujemy, że współczynniki wypłaty dywidendy wyniosą odpowiednio 25% i 30%, co oznacza dywidendę w kwotach odpowiednio 163 mln PLN i 234 mln PLN przy stopie dywidendy (DY) odpowiednio 1,8% i 2,6%. Wycena. Zgodnie z naszą prognozą, która jest zresztą zgodna z konsensusem, w roku 2015P GNB jest notowany ze wskaźnikiem P/E zaniżonym w stosunku do podmiotów porównywanych (P/E wynosi 13,3, a P/BV wynosi 1,5). W następnych latach powinien nastąpić dalszy spadek wskaźnika P/E do 11,4 oraz wzrost stopy ROE powyżej kosztu kapitału GNB. Cena docelowa i rekomendacja. Podwyższamy cenę docelową z 3,40 PLN do 3,90 PLN, co wynika z niewielkiej korekty naszych założeń na lata P oraz rozszerzenia naszych modeli wyceny na rok Oznacza to, że po niedawnym spadku ceny akcji nastąpi wzrost ceny docelowej GNB i dlatego podnosimy nasz rating z poziomu TRZYMAJ do KUPUJ. Opis spółki Getin Noble Bank jest w istocie byłym polski biznesem bankowym Getin Holding. Bank zanotował silny wzrost w ciągu ostatnich kilku lat dzięki połączeniu silnego wzrostu organicznego i akwizycji mniejszych podmiotów. Dział analiz: Dariusz Górski (+48) Andrzej Bieniek (+48)

9 GNB: P&L i wskaźniki P&L (PLNmn) E 2015E 2016E P&L (PLNmn) 3,684 4,392 3,817 3,620 3,806 4,185 Przychody odsetkowe -2,312-3,043-2,519-2,091-2,028-2,187 Koszty odsetkowe 1,372 1,349 1,298 1,529 1,778 1,998 NII Prowizje netto Przychody z tradingu Inne przychody 1, Przychody nie odsetk. 3,174 2,188 1,885 2,069 2,345 2,602 Przychody razem SG&A Amortyzacja ,010-1,065 Koszty razem 2,311 1,357 1,007 1,111 1,339 1,542 Zysk operacyjny przed rezerwami -1, Koszty rezerw Zysk operacyjny 1, Zysk brutto Podatek Zysk netto Zysk netto adj Dywidenda Wskaźnik wypł. (%) Wzrost r/r (%) Przychody odsetkowe Prowizje netto Przychody razem Koszty razem Zysk operacyjny przed rezerwami Rezerwy netto Zysk operacyjny -1, Zysk brutto Zysk netto Zysk netto adj Kluczowe wskaźniki (%) E 2015E 2016E Przychody odsetkowe/iea Koszty odsetkoweibl Spred NIM (IEA) Adj. o ryzyko NIM (IEA) Prowizje/całkowitych przychodow Przychody nie odsetkowe do całkowitych przychodów Przychody nie odsetkowe/ średnich aktywów Przchody calkowite/aktywów C/I Koszty/średnich aktywów Koszty ryzyka (bps, kredyty brutto) Efektywny podatek EPS (PLN) DPS (PLN)* ROA ROE ROE (adj.) ROTE Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 9

10 GNB: Bilans, wskaźniki, mnożniki Bilans PLNmn, YE) E 2015E 2016E Gótówka 2,423 2,907 2,630 3,039 3,066 3,151 Kredyty międzybankowe 3,313 2,105 1,380 1,500 1,500 1,500 Kredyty 42,420 43,833 47,952 48,932 49,912 51,285 Papiery wartościowe 4,650 7,398 9,118 11,050 10,800 12,000 Aktywa trwałe Inne aktywa 1,123 1,822 2,009 1,810 1,832 1,854 Aktywa 54,222 58,485 63,617 66,872 67,656 70,340 Zobowiązania wobec banków ,140 3,200 3,000 3,250 Depozyty 47,217 50,185 51,486 53,772 54,252 55,744 Papiery wartościowe 1,547 1,390 1,815 1,991 1,804 1,804 Dług podporządkowany 401 1,234 1,824 2,101 2,206 2,295 Inne zobowiązania Kapitał wlasny 3,902 4,359 4,780 5,322 5,811 6,358 Akcjonariusz mniejszociowy Pasywa 54,222 58,485 63,617 66,872 67,656 70,340 Wzrost r/r (%) Kredyty netto Depozyty Kapitał Aktywa Wskąźniki (%) E 2015E 2016E NPLs/kredyty brutto Wskaźnik pokrycia L/D L/A D/A E/A CAR BVPS (PLN) TBVPS (PLN) Liczba akcji (EOP, m) 2,246 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 Liczba akcji (średnia, m) 2,246 2,417 2,650 2,650 2,650 2,650 Mnożniki P/E P/Book P/Tbook Stopa dyw. (%) Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 10

11 GNB: Metody wyceny i cena docelowa GETIN NOBLE BANK: Obliczenia ceny docelowej (zł/akcje) GETIN NOBLE BANK: COE Metoda TP Wzrost Waga Zysku rezydualnego % 50% WEV % 50% Średnia cena docelowa 3.90 Potencjał wzrostu ceny 16.6% RFR* (%) 4.1 Premia za ryzyko 5.0 Beta 1.2 COE (%) 9.8 GETIN NOBLE BANK: Model zysku rezydualnego 2014E 2015E 2016E Zysk netto Kapitał własny (YE) 5,322 5,811 6,358 ROE 10.7% 11.7% 12.8% COE 9.8% 9.8% 9.8% Nadwyżkowa stopa 0.9% 1.9% 3.0% Zysk rezydualny PV zysku rezydualnego 295 ROE (avg.) Pay-out (avg.) Total value CAGR PV Okres przejściowy ( E) 11.7% 14.4% 47% 3,199 1,504 Nieskończoność 4.0% 14.9% 66% 10,125 3,620 Suma wartości we- 5,420 # akcji (m) 2,650 Cena za akcje 2.0 Ostatnie BVPS 1.9 Wartość fair (Sty'13) 3.9 Miesiąć 6 Wartość fair (obecnie) miesięczna wycena 4.49 Potencjał wzrostu 34% GETIN NOBLE BANK: WEV 2016E ROE (%) 12.8 COE (%) 9.8 g (%) 4.0 Implikowana P/B (x) 1.5 YE16E BVPS 2.4 Wartość fair (YE15) 3.7 Wartość obecna ceny fair 2.8 DPS '14E 0.00 DPS '15E 0.06 DPS '16E 0.09 PV of E DPS 0.1 PV kapitału + DPS (Jan'14) 2.9 Miesiąc 6 PV (obecne) miesięczna wycena 3.3 Potencjał wzrostu -1% Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 11

12 sie 11 lis 11 lut 12 maj 12 sie 12 lis 12 lut 13 maj 13 sie 13 lis 13 lut 14 maj 14 Handlowy Możliwy ponowny wzrost zysku dzięki dochodom z handlu 3 czerwca, 2014 Rekomendacja Sprzedawaj (main.) Cena docelowa: PLN118.4 (p. 94.4) TP Kupuj Trzymaj Sprzedaj Rewizja Rek. Wykres mierzy zmianę ceny akcji w stosunku do indeksu WIG. 30/05/2014 WIG zamknął się na poziome 52,319. Cena (zł, 30 maj 2014) Cena docelowa (zł, 12-miesięczna) Kapitalizacja (mln zł) Free float (%) 25.0 Liczha akcji (mln) 131 Średni dzienny obrót (3 m., akcje) 40,160. Rek.. Data Cena Stopa zwrotu BHW WIG Relatywny Występująca obecnie poprawa na rynku obligacji powinna w krótkiej perspektywie czasowej pomóc Bankowi Handlowemu w osiągnięciu zysku oraz może spowodować dodatkowy niewielki wzrost ceny akcji. Perspektywa średniookresowa pozostaje jednak niezmieniona (i niestety nieco mniej atrakcyjna niż u podmiotów porównywanych). Z uwagi na znacznie zawyżoną cenę akcji banku w stosunku do naszej prognozy na rok 2015P, zbliżonej zresztą do konsensusu (wskaźnik P/E wynosi 16,0, a P/BV 2,2), ponownie dajemy rekomendację SPRZEDAJ. Nasze nowe prognozy (wzrost zysku na akcję za rok 2014P o 8% do poziomu 4%, czyli powyżej konsensusu, zysk na akcję za rok 2015P niezmieniony, zgodnie z oczekiwaniami) przewidują, że złożona roczna stopa wzrostu zysku na akcję w okresie P nie poprawi się. Czy coś mogłoby wpłynąć na zmianę naszej opinii? Owszem, przyznajemy, że nie można całkowicie wykluczyć scenariusza, w którym wolumen kredytów będzie wzrastać, prowadzona będzie stała restrukturyzacja kosztów oraz nastąpi radykalny wzrost zysków dzięki pozytywnym zmianom kosztu ryzyka. Jednak musielibyśmy mieć więcej dowodów, że taki scenariusz jest realizowany. Na razie podnosimy naszą cenę docelową z 94,40 PLN do 118,40 PLN, a to z uwagi na nową niższą stopę RFR i wprowadzenie modelu DDM, który jest szczególnie korzystny dla tego banku, bardzo hojnego, jeśli chodzi o stopę dywidendy. Bank Handlowy osiągnął w I kw r. zysk 248 mln PLN (spadek o 30% rdr, wzrost o 63% kdk). Zysk ten był znacznie wyższy niż oczekiwania rynku (212 mln PLN) i nasze prognozy (217 mln PLN), co wynikło z lepszych od oczekiwanych zysków z handlu (168 mln PLN wobec oczekiwanych 130 mln PLN). Pozostałe wyniki były mniej więcej zgodne z oczekiwaniami: NII był na słabym poziomie 293 mln PLN (spadek o 10% rdr i o 2% kdk), a wpływy z opłat i prowizji wyniosły zgodnie z oczekiwaniami 157 mln PLN (spadek o 4% rdr i o 2% kdk). Słabe przychody z podstawowej działalności i wyższe od oczekiwanych wyniki handlowe naszym zdaniem nie są receptą na bardziej przychylną reakcję rynku ani też nie stanowią czynnika, który mógłby wpłynąć na poprawę konsensusu co do zysków na rok finansowy 2014P. Chociaż duży wzrost wolumenu kredytów jest bardzo pozytywną niespodzianką, otwarta pozostaje kwestia, czy stanowi to początek trendu. Nasza prognoza, która przewiduje, że zysk na akcję w latach P nie wzrośnie, jest mniej więcej zgodna z konsensusem. Przewidujemy, że w latach P złożona roczna stopa wzrostu poprawi się i osiągnie rozsądny poziom 9%. Sieć placówek franszyzowych Banku Handlowego powinna w dalszym ciągu przynosić wysokie dochody, jednak z uwagi na niepewność zysków kapitałowych stopa dochodów banku pozostanie zapewne znacznie poniżej poziomu 6% wygenerowanego w latach Imponująca swego czasu marża NIM będzie poprawiać się stosunkowo powoli w stosunku do porównywanych podmiotów, a to ze względu na wysoki udział dochodów z obligacji, a tym samym ograniczone możliwości poprawy. W przeciwieństwie do większości podmiotów porównywanych, w roku 2014P bank odnotuje spadek zysków (przewidujemy, że o 7% rdr), ponieważ nie wydaje się prawdopodobne, aby obniżenie kosztów pokryło spadek przychodów. Wysoka nadwyżka kapitalizacji (wskaźnik wypłacalności (CAR) na poziomie 16,6% na koniec marca, wskaźnik kapitału własnego do aktywów na poziomie 15,7%) nadal pozostanie kluczowym czynnikiem hamującym stopę zwrotu z kapitału własnego, aczkolwiek przyznajemy, że po roku 2014 wskaźnik ten osiągnie stosunkowo bardziej atrakcyjny poziom 14% lub więcej. Polityka dywidendowa. Bank Handlowy wypłaci dywidendę w wysokości 7,15 PLN na akcję (współczynnik wypłaty dywidendy 96%, stopa dywidendy 6,0%). Dniem dywidendy będzie 7 lipca, a dniem wypłaty dywidendy 29 sierpnia. Zakładamy, że współczynniki wypłaty dywidendy w przyszłości będą równie hojne. Wycena. Akcje Banku Handlowego są obecnie notowane wysoko, z wskaźnikiem P/ E za rok 2014P na poziomie 17,3 i P/BV na poziomie 2,2 wg naszych szacunków. Z uwagi na prognozę ROE za rok 2014P na poziomie 12,4% i złożoną roczną stopę wzrostu zysku na akcję w latach P na poziomie 5% sądzimy, że cena ta jest zawyżona. Cena docelowa i rekomendacja. Podnosimy naszą cenę docelową z 96,00 PLN do 118,40 PLN. Niemniej jednak utrzymujemy naszą rekomendację SPRZEDAJ z uwagi na zakładany spadek o 1%. W dni wydania 12 m.cena docelowa Absolutna Wzgłędna (p.p) Sprzedawaj % 6.8 Sprzedawaj % -8.6 Sprzedawaj % 16.1 Główni akcjonariusze % głosów Citibank 75.0 Rewizja zysków i prognozy. Podnosimy nasze prognozy na rok 2014P o 8% do 902 mln PLN, co odzwierciedla nasze bardziej pozytywne założenia co do wzrostu wolumenu kredytów w roku 2014P (24% rdr) i latach następnych (ponad 6%), a także wzrostu liczby klientów oraz obniżenia kosztów kanałów akwizycji i dystrybucji E 2015E 2016E Przychody odsetkowe 1,434 1,488 1,242 1,213 1,337 1,484 Opłaty i prowizje Total income 2,427 2,727 2,547 2,346 2,498 2,688 Wynik operacyjny 995 1,297 1,182 1,127 1,256 1,393 Rezerwy Zysk netto ,078 P/E (x) P/BV (x) Źródło: Stopa dywidendy(%) Dane spółki, szacunki DM BZ 0.0 WBK Opis spółki Bank Handlowy (Citi Handlowy) jest 7 największym bankiem pod względem aktywów w Poslce. Oferuje szeroki zakres usług dla klientów detalicznych i korporacyjnych. Bank działa w ramach 85 własnych placówek i zatrudnia 4,5 tys. pracowników. Dział analiz: Dariusz Górski Andrzej Bieniek Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 12

13 Citi Handlowy: P&L i wskaźniki P&L (PLNmn) E 2015E 2016E Przychody odsetkowe 1,927 2,076 1,646 1,592 1,792 2,073 Koszty odsetkowe NII 1,434 1,488 1,242 1,213 1,337 1,484 Prowizje netto Przychody z tradingu Inne przychody Przychody nie odsetk ,238 1,305 1,133 1,161 1,204 Przychody razem 2,427 2,727 2,547 2,346 2,498 2,688 SG&A -1,372-1,365-1,302-1,139-1,158-1,206 Amortyzacja Koszty razem -1,432-1,430-1,365-1,219-1,242-1,295 Zysk operacyjny przed rezerwami 995 1,297 1,182 1,127 1,256 1,393 Koszty rezerw Zysk operacyjny 878 1,239 1,218 1,128 1,226 1,349 Zysk brutto 920 1,239 1,219 1,128 1,226 1,349 Podatek Zysk mniejszociowy Zysk netto ,078 Dywidenda ,035 Wskaźnik wypł. (%) Wzrost r/r (%) Przychody odsetkowe Prowizje netto Przychody razem Koszty razem Zysk operacyjny przed rezerwami Rezerwy netto , Zysk operacyjny Zysk brutto Żródło: Companies data, DM BZ WBK szacunki Zysk netto Kluczowe wskaźniki (%) E 2015E 2016E Przychody odsetkowe/iea Koszty odsetkoweibl Spred NIM (IEA) Adj. o ryzyko NIM (IEA) Prowizje/całkowitych przychodow Przychody nie odsetkowe do całkowitych przychodów Przychody nie odsetkowe/średnich aktywów Przchody calkowite/aktywów C/I Koszty/średnich aktywów Koszty ryzyka (bps, kredyty brutto) Efektywny podatek EPS (PLN) DPS (PLN)* ROA ROE ROTE Żródło: Companies data, DM BZ WBK szacunki Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 13

14 Citi Handlowy: Bilans, wskaźniki i mnożniki Bilans PLNmn, YE) E 2015E 2016E Gótówka 980 1, ,020 2,012 2,123 Kredyty międzybankowe 548 1,462 3,539 4,000 4,400 4,620 Kredyty 14,719 16,221 15,231 18,168 19,346 20,703 Papiery wartościowe 23,513 21,877 23,391 20,500 19,700 20,500 Aktywa trwałe 1,750 1,790 1,802 1,810 1,819 1,832 Inne aktywa ,100 1,300 1,313 Aktywa 42,278 43,509 45,397 47,598 48,577 51,092 Zobowiązania wobec banków 6,011 2,356 6,378 6,900 7,935 9,125 Depozyty 23,922 23,630 26,085 26,974 26,869 28,360 Papiery wartościowe 4,866 5,846 4,222 5,000 4,500 4,050 Dług podporządkowany Inne zobowiązania 1,035 4,285 1,405 1,476 1,912 2,059 Kapitał wlasny 6,444 7,391 7,307 7,248 7,361 7,498 Akcjonariusz mniejszociowy Wskąźniki (%) E 2015E 2016E NPLs/kredyty brutto Wskaźnik pokrycia L/D L/A D/A E/A CAR BVPS (PLN) TBVPS (PLN) Liczba akcji (EOP, m) Liczba akcji (średnia, m) Pasywa 42,278 43,509 45,397 47,598 48,577 51,092 Wzrost r/r (%) Kredyty netto Depozyty Kapitał Aktywa Żródło: Companies data, DM BZ WBK szacunki Mnożniki P/E P/Book P/Tbook Stopa dyw. (%) Żródło: Companies data, DM BZ WBK szacunki Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 14

15 Citi Handlowy: Metody wyceny i cena docelowa Citi Handlowy: Obliczenia ceny docelowej Metoda TP Wzrost Waga Zysku rezydualnego % 33% WEV % 33% DDM % 33% Średnia cena docelowa Potencjał wzrostu ceny -1.2% Handlowy: COE calculation RFR* (%) 4.1 Premia za ryzyko 5.0 Beta 1.0 COE (%) 8.8 Handlowy: Model zysku rezydualnego 2014E 2015E 2016E Zysk netto ,078 Kapitał własny (YE) 7,248 7,361 7,498 ROE 12.4% 13.4% 14.5% COE 8.8% 8.8% 8.8% Nadwyżkowa stopa 3.6% 4.6% 5.7% Zysk rezydualny PV zysku rezydualnego 847 CAGR ROE (avg.) Pay-out (avg.) Total value Okres przejściowy ( % 15.9% 81% 4,889 2,231 Nieskończoność 3.0% 16.7% 63% 11,105 3,392 Suma wartości we- 6,470 # akcji (m) 131 Cena za akcje 49.5 Ostatnie BVPS 57.6 Wartość fair (Sty'13) Miesiąć 6.0 Wartość fair (obecnie) miesięczna wycena Potencjał Źródło: Bloomberg, wzrostu szacunki DM BZ WBK 2% PV Handlowy: WEV 2016E ROE (%) 14.5 COE (%) 8.8 g (%) 3.0 Implikowana P/B (x) 2.0 YE16E BVPS 57.4 Wartość fair (YE15) 113 Wartość obecna ceny fair 88 DPS '14E 7.2 DPS '15E 6.6 DPS '16E 7.2 PV of E DPS 17.8 PV kapitału + DPS (Jan'14) 105 Miesiąc 6 PV (obecne) miesięczna wycena 120 Potencjał wzrostu 0% Handlowy: DDM 2014E 2015E 2016E DPS* Czynnik dyskontujący NPV of E (PLN/akcje) 19.3 Okres przejściowy( e): - wsk. wypł. dyw(min, max) 63% 91% - CAGR 1.2% - NPV (PLN/akcje) 32.9 TV (NPV/akcje) 52.2 Wartość NPV na akcje miesięczna wycena Potencjał wzrostu -5% Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 15

16 sie 11 lis 11 lut 12 maj 12 sie 12 lis 12 lut 13 maj 13 sie 13 lis 13 lut 14 maj Kupuj Trzymaj Sprzedaj Rewizja Rek. TP Wykres mierzy zmianę ceny akcji w stosunku do indeksu WIG. 30/05/2014 WIG zamknął się na poziome 52,319. Cena (zł, 30 maj 2014) Cena docelowa (zł, 12-miesięczna) Kapitalizacja (mln zł) Free float (%) 25.0 Liczha akcji (mln) 130 Średni dzienny obrót (3 m., akcje) 16,607. Rek.. Data Cena Stopa zwrotu W dni wydania 12 m.cena docelowa Absolutna Wzgłędna (p.p) Trzymaj % 7.7 Sprzedawaj % 2.4 Trzymaj % 10.2 Główni akcjonariusze ING WIG Relatywny % of głosów ING BSK Znakomite perspektywy Po bardzo dobrych wynikach w ubiegłym roku (wzrost zysków o 16% rdr) zarząd ING BSK wydaje się być na właściwej drodze do uzyskania solidnych wyników również w tym roku. Oczekiwany wzrost zysku o 10% jest mniejszy niż w innych bankach średniej wielkości, ale biorąc pod uwagę wysoki poziom bazowy (100 mln PLN zysków kapitałowych przed opodatkowaniem), nadal uważamy, że jest to godne podziwu osiągnięcie. W roku 2015 możliwa jest sprzedaż 20% udziałów w funduszu emerytalnym (niedawno została przygotowana umowa), co zwiększy zysk przed opodatkowaniem o ok. 90 mln PLN i pozwoli na osiągnięcie stopy wzrostu 17%. W związku z tym podnosimy naszą prognozę zysków na lata P o 3 6%, a więc nieco powyżej poziomu konsensusu. Zgodnie z tą prognozą akcje banku są notowane ze wskaźnikiem P/E za rok 2015P na poziomie 13,8 oraz P/BV na koniec roku 2015P na poziomie 1,8, co odpowiada średnim poziomom dla tego sektora. Nasza nowa cena docelowa, wyższa o 22%, zakłada potencjał wzrostu o 18% i uzasadnia podniesienie rekomendacji do KUPUJ. Składniki ROE (zwrot z kapitału własnego) i COE (koszt kapitału własnego) naszego modelu wyceny odzwierciedlają szczególnie korzystnie wskaźnik beta wynoszący 1,0 i nie zamierzamy tego modyfikować. Zysk za I kw r. wyniósł 255 mln PLN (spadek o 2% rdr i o 2% kdk) i uplasował się między naszą prognozą (263 mln PLN) a poziomem konsensusu (250 mln PLN). Przychody z działalności podstawowej (844 mln PLN, wzrost o 16% rdr) przekroczyły oczekiwania ( mln PLN) z powodu wyższych od oczekiwanych dochodów z opłat i prowizji (276 mln PLN wobec oczekiwanych 250 mln PLN). Miały na to wpływ wysokie prowizje od kredytów i niższe koszty opłat (odpis na BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny) został przeniesiony do innej linii kosztów). Jeśli chodzi o pozostałe wyniki, to stopa wzrostu NII zwiększyła się do 19% rdr, poprawił się NIM (diagram 3), a stopa wzrostu kredytów podniosła się do 12% rdr. Wyniki te zostały jednak zneutralizowane takimi czynnikami jak wyższe od oczekiwanych koszty operacyjne (471 mln PLN (spadek o 2% rdr wobec oczekiwanych mln PLN), rezerwy LLPs (84 mln PLN (66 pb) wobec oczekiwanych mln PLN) oraz stopa opodatkowania, w efekcie czego zyski były nieco niższe od naszej prognozy. Ogólnie biorąc, oceniamy, że wyniki były dobre (spadek rok do roku wynikał z wysokiego poziomu bazowego w I kw r.), a ponieważ konsensus w kwestii zysków w roku finansowym 2014P wynosi 25%, widzimy jeszcze możliwości poprawy. Cena akcji ING BSK należy do najwyższych, ponieważ P/E wynosi prawie 16 w stosunku do zysku za rok 2014P. Niezależnie od tego bank zapowiedział, że zawarł wstępną umowę ze spółką inwestycyjną ING (jego podmiotu macierzystego) w sprawie sprzedaży swojego 20-procentowego udziału w funduszu emerytalnym. Cena sprzedaży, w wysokości 242 mln PLN, oznaczałaby dla ING BSK zysk przed ING Bank N.V 75.0 P/E (x) P/BV (x) Aviva OFE 5.0 Stopa dywidendy(%) Źródło: Dane spółki, szacunki DM BZ WBK Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? E 2015E 2016E Przychody odsetko- 1,852 2,049 2,043 2,299 2,479 2,829 Opłaty i prowizje 1,021 1, ,067 1,123 1,183 Total income 2,913 3,165 3,245 3,488 3,821 4,147 Wynik operacyjny 1,249 1,343 1,422 1,607 1,891 2,123 Rezerwy Zysk netto ,061 1,240 1,370 3 czerwca, 2014 Rekomendacja Kupuj (p.trzymaj) Cena docelowa: PLN155.1 (p ) opodatkowaniem w kwocie ok. 100 mln PLN, aczkolwiek możliwe są jeszcze znaczne korekty w dół. Rewizja zysków i prognozy. Podnosimy naszą prognozę zysków za 2014 r. z uwagi na wyższy od oczekiwanego wzrost wolumenu kredytów, stabilny poziom NIM oraz możliwości obniżenia kosztów ryzyka. Podobnie, choć w nieco bardziej umiarkowany sposób, została zrewidowana nasza prognoza zysków na akcję w latach P. Bank wykorzystał spowolnienie w 2013 roku do zwiększenia swoich depozytów, a pierwsze oznaki odżywienia skłoniły go do szybkiego powrotu na rynek kredytowy. Związane z tym korzyści powinny przyczynić się do lepszego poziomu NIM w kolejnych latach. Działalność banku powinna pozostać dobrze wyważona i charakteryzować się w dalszym ciągu dobrą płynnością przy rozsądnych marżach. Wskaźnik kosztów do dochodów, wynoszący w 2013 roku 56%, był jednym z najwyższych spośród ośmiu porównywanych tu banków, ale silna dźwignia operacyjna powinna szybko go zmniejszyć i oczekujemy, że w roku 2016P wyniesie on poniżej 50%. Polityka dywidendowa. ING BSK wypłacił dywidendę w wysokości 4,40 PLN na akcję (współczynnik wypłaty dywidendy 60%, stopa dywidendy 3,3%). Dniem dywidendy był 14 maja, a dniem wypłaty dywidendy 3 czerwca. Zakładamy, że współczynnik wypłaty dywidendy pozostanie do roku 2016P na poziomie 60%. Wycena. Bieżące wskaźniki ING BSK, tj. P/E za rok 2014P na poziomie 16,1 oraz P/BV na koniec roku 2014P na poziomie 1,9, są zbliżone do średnich dla tego sektora. Uważamy je jednak za zadowalające z uwagi na oczekiwaną w latach P złożoną roczną stopę wzrostu ceny na akcję na poziomie 13% oraz ROE na poziomie 13,6%. Cena docelowa i rekomendacja. Podnosimy naszą cenę docelową ze 126,90 PLN do 155,10 PLN. Wynika to ze zmiany naszych prognoz oraz włączenia do naszego modelu nowej, niższej wartości stopy RFR. Bank wykazuje najniższy poziom wskaźnika CoE spośród ośmiu rozpatrywanych tu podmiotów i naszym zdaniem zasługuje na pewne podniesienie wskaźnika P/BV w stosunku do nich. Wzrost o 18%, który wynikł z tej podwyżki ceny docelowej, skłania nas do podniesienia rekomendacji z TRZYMAJ do KUPUJ Opis spółki Bank ING jest 5 największym bankiem pod względem aktywów w Poslce. Oferuje szeroki zakres usług dla klientów detalicznych i korporacyjnych. Posiada również 20% w 2 największym fundusz emerytalnym. Dział analiz: Dariusz Górski Andrzej Bieniek

17 ING BSK: P&L i wskaźniki P&L (PLNmn) E 2015E 2016E Przychody odsetkowe 3,386 3,832 3,615 3,651 3,894 4,449 Koszty odsetkowe -1,534-1,783-1,572-1,352-1,415-1,620 NII 1,852 2,049 2,043 2,299 2,479 2,829 Prowizje netto 1,021 1, ,067 1,123 1,183 Przychody z tradingu Inne przychody Przychody nie odsetk. 1,062 1,117 1,203 1,189 1,342 1,318 Przychody razem 2,913 3,165 3,245 3,488 3,821 4,147 SG&A -1,532-1,674-1,659-1,720-1,761-1,847 Amortyzacja Koszty razem -1,664-1,822-1,823-1,881-1,930-2,025 Zysk operacyjny przed rezerwami 1,249 1,343 1,422 1,607 1,891 2,123 Koszty rezerw Zysk operacyjny 1, ,155 1,303 1,577 1,742 Zysk brutto Podatek 1,118 1,016 1,193 1,350 1,577 1,742 Zysk mniejszociowy Zysk netto ,061 1,240 1,370 Dywidenda Wskaźnik wypł. (%) Wzrost r/r (%) Przychody odsetkowe Prowizje netto Przychody razem Koszty razem Zysk operacyjny przed rezerwami Rezerwy netto Zysk operacyjny Zysk brutto Zysk netto Kluczowe wskaźniki (%) E 2015E 2016E Przychody odsetkowe/iea Koszty odsetkoweibl Spred NIM (IEA) Adj. o ryzyko NIM (IEA) Prowizje/całkowitych przychodow Przychody nie odsetkowe do całkowitych przychodów Przychody nie odsetkowe/średnich aktywów Przchody calkowite/aktywów C/I Koszty/średnich aktywów Koszty ryzyka (bps, kredyty brutto) Efektywny podatek EPS (PLN) DPS (PLN)* ROA ROE ROTE Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 17

18 ING BSK: Bilans, wskaźniki i mnożniki Bilans PLNmn, YE) E 2015E 2016E Gótówka 1,493 4,072 6,970 7,523 7,878 8,415 Kredyty międzybankowe 1,018 1,377 1,400 1,700 1,870 1,964 Kredyty 42,330 48,985 52,239 56,503 60,614 65,518 Papiery wartościowe 23,382 22,370 23,968 21,000 21,000 21,800 Aktywa trwałe ,031 1,104 Inne aktywa , Aktywa 69,723 78,267 86,751 88,374 93,118 99,525 Zobowiązania wobec banków 4,962 4,555 4,827 4,600 4,784 4,928 Depozyty 52,932 57,858 67,330 68,906 72,160 77,081 Papiery wartościowe 4,409 6,713 4,408 4,530 5,210 5,731 Inne zobowiązania 1,004 1,006 1,556 1,221 1,238 1,429 Kapitał wlasny 6,414 8,134 8,626 9,115 9,723 10,355 Akcjonariusz mniejszociowy Pasywa 69,723 78,267 86,751 88,374 93,118 99,525 Wskąźniki (%) E 2015E 2016E NPLs/kredyty brutto Wskaźnik pokrycia L/D L/A D/A E/A CAR BVPS (PLN) TBVPS (PLN) Liczba akcji (EOP, m) Liczba akcji (średnia, m) Wzrost r/r (%) Kredyty netto Mnożniki P/E Depozyty P/Book Kapitał P/Tbook Aktywa Stopa dyw. (%) Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 18

19 ING BSK: metoda wyceny i cena docelowa ING BSK: Obliczenia ceny docelowej (zł/akcje) Metoda TP Wzrost Waga Zysku rezydualnego % 33% WEV % 33% DDM % 33% Średnia cena docelowa Potencjał wzrostu ceny 17.9% ING BSK: COE RFR* (%) 4.1 Premia za ryzyko 5.0 Beta 1.0 COE (%) 9.1 ING BSK: Model zysku rezydualnego 2014E 2015E 2016E Zysk netto 1,061 1,240 1,370 Kapitał własny (YE) 9,115 9,723 10,355 ROE 12.0% 13.2% 13.6% COE 9.1% 9.1% 9.1% Nadwyżkowa stopa zwrotu 2.9% 4.1% 4.6% Zysk rezydualny PV zysku rezydualnego 919 ROE (avg.) Pay-out (avg.) Total value CAGR PV Okres przejściowy ( E) 6.8% 14.2% 61% 5,252 2,595 Nieskończoność 4.0% 14.3% 63% 17,054 6,576 Suma wartości wewnętrznej 10,090 # akcji (m) 130 Cena za akcje 77.6 Ostatnie BVPS 68.3 Wartość fair (Sty'13) Miesiąć 6 Wartość fair (obecnie) miesięczna wycena Potencjał wzrostu 26% ING BSK: WEV 2016E ROE (%) 13.6 COE (%) 9.1 g (%) 4.0 Implikowana P/B (x) 1.9 YE16E BVPS 79.6 Wartość fair (YE15) 152 Wartość obecna ceny fair 117 DPS '14E 0.0 DPS '15E 4.9 DPS '16E 5.7 PV of E DPS 8.5 PV kapitału + DPS (Jan'14) 126 Miesiąc 6 PV (obecne) miesięczna wycena 143 Potencjał wzrostu 9% ING BSK: DDM Potencjał wzrostu 18% 2014E 2015E 2016E DPS* Czynnik dyskontujący NPV of E (PLN/ akcje) 9.2 Okres przejściowy( e): - wsk. wypł. dyw(min, max) 63% 60% - CAGR 9.2% - NPV (PLN/akcje) 34.4 TV (NPV/akcje) 99.1 Wartość NPV na akcje miesięczna wycena Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 19

20 Aug-11 Nov-11 Feb-12 May-12 Aug-12 Nov-12 Feb-13 May-13 Aug-13 Nov-13 Feb-14 May-14 mbank Możliwe duże zyski kapitałowe i dywidenda na akcję 4 czerwca, 2014 Rekomendacja Kupuj (p.sprzedawaj) Cena docelowa: PLN572 (p. 449) Kupuj Trzymaj Sprzedaj Rewizja Rek. TP Wykres mierzy zmianę ceny akcji w stosunku do indeksu WIG. 30/05/2014 WIG zamknął się na poziome 52,319. Cena (zł, 30 maj 2014) 496 Cena docelowa (zł, 12-miesięczna) 572 Kapitalizacja (mln zł) Free float (%) 30.3 Liczha akcji (mln) 42.1 Średni dzienny obrót (3 m., akcje) 23,353. Rek.. Data Cena Stopa zwrotu W dni wydania 12 m.cena docelowa Absolutna Wzgłędna (p.p) Sprzedawaj % -2.4 Sprzedawaj % 1.3 Sprzedawaj % 18.1 Główni akcjonariusze MBK WIG Relatywny % głosów Commerzbank 69.7 ING OFE 5.5 Podnosimy naszą prognozę dla mbanku na 2014 r., co odzwierciedla zmianę jego struktury finansowania oraz potencjalne zyski kapitałowe ze sprzedaży działalności ubezpieczeniowej (250 mln PLN przed opodatkowaniem z prawdopodobieństwem ważonym 50%). Natomiast nasze prognozy na rok 2015P zostały skorygowane w dół, aby odzwierciedlić scenariusz niższe stopy procentowe dla dłuższych okresów. Dostrzegamy jednak ryzyko po stronie wzrostu, ponieważ niski koszt ryzyka jest głównym potencjalnym źródłem przeszacowania. Niższa stopa RFR, zakładane wyższe współczynniki wypłaty dywidendy i kwoty dywidendy na akcję oraz wprowadzenie modelu DDM w miejsce metody mnożników dla środka cyklu spowodowały łącznie podwyższenie ceny docelowej, która wynosi obecnie 572,00 PLN za akcję. Zgodnie z naszymi nowymi szacunkami, akcje mbanku są notowane z bardzo dobrymi wskaźnikami za rok 2014P (P/E na poziomie 12,9), co wynika z przewidywanych wysokich zysków kapitałowych, ale wskaźniki na rok 2015 pozostawiają nieco do życzenia, ponieważ P/E wynosi 14,5 (powyżej średniej), a P/BV wynosi 1,8. Po niedawnym okresie słabej ceny akcji podwyższyliśmy rekomendację do KUPUJ. Zyski mbanku za I kw r. wyniosły 338 mln PLN (wzrost o 4% rdr i o 8% kdk) i były powyżej konsensusu, ale nieco poniżej naszych oczekiwań. Różnice w stosunku do oczekiwań rynku dotyczyły głównie niższych od oczekiwanych kosztów operacyjnych i rezerw z tytułu utraty wartości kredytów (LLPs). Lekki zawód w porównaniu z naszymi oczekiwaniami wyniknął głównie z nieco niższego od oczekiwanego poziomu NII i pozostałych dochodów. Jeśli chodzi o przychody z głównej działalności, to trendy były pozytywne: stopa wzrostu rdr zwiększyła się do 18% (wobec 8% w IV kw r. i 2% w III kw r.), NII wzrósł o 14%, wpływy z opłat i prowizji wzrosły o 30% rdr, NIM był stabilny, a tempo wzrostu wolumenu kredytów nieco się zwiększyło. Impet ten może się nieco zmniejszyć w następnych okresach wskutek efektu poziomu bazowego, ale wydaje się, że wzrost NIM i kredytów nie jest zagrożony. Tempo wzrostu przychodów ogółem było solidne i wyniosło 15% rdr, przewyższając wzrost kosztów (które jednak wzrosły o 7%, co może być powodem do niepokoju). W efekcie wskaźnik C/I (kosztów do dochodów) poprawił się i wyniósł 45% (wobec 46% w IV kw r. i 48% w I kw r.). Koszt ryzyka spadł w stopniu większym niż oczekiwany, z 66 pb w poprzednim kwartale do 50 pb. Do tych dobrych wyników przyczynił się zarówno segment detaliczny, jak i korporacyjny. Ogólnie rzecz biorąc, uznajemy wyniki za dobre i widzimy potencjał dalszego wzrostu o kilka procent w stosunku do aktualnego konsensusu. Rewizja zysków i prognozy. Podnosimy naszą prognozę zysku za rok 2014P o 22% do E 2015E 2016E Przychody odsetkowe 2,167 2,280 2,226 2,414 2,588 2,914 Opłaty i prowizje ,033 Total income 3,521 3,571 3,674 4,191 4,075 4,440 Wynik operacyjny 1,841 1,909 1,995 2,418 2,262 2,579 Rezerwy Zysk netto 1,135 1,197 1,206 1,616 1,438 1,660 P/E (x) P/BV (x) Aviva OFE 5.1 Stopa dywidendy(%) Źródło: Dane spółki, szacunki DM BZ WBK Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 20 poziomu mln PLN, tj. powyżej konsensusu. Zmiana ta odzwierciedla dobre wyniki I kw r. oraz zapowiadające się pozytywne trendy (stabilny NIM, dobra dynamika wpływów z opłat i prowizji, pozytywne oczekiwania co do kosztów ryzyka), a także możliwy znaczny jednorazowy zysk kapitałowy w wyniku sprzedaży działalności ubezpieczeniowej. Przypisujemy tej transakcji prawdopodobieństwo ważone 50% i uważamy, że powinna ona przynieść w IV kw. roku 2014P kwotę 250 mln PLN (przed opodatkowaniem). Nasze nowe prognozy zakładają, że w latach P złożona roczna stopa wzrostu zysku na akcję wyniesie 9%, przychody wzrosną o 5%, a koszty o 3%. Głównym składnikiem wzrostu przychodów będzie NII (złożona roczna stopa wzrostu 5%), przede wszystkim dzięki poprawie NIM (prognozowane 250 pb w roku 2015P wobec 230 bp w 2013 r.) wskutek niższego kosztu finansowania. Zakładamy też stopniową zmianę struktury finansowania, z rosnącym udziałem długoterminowych obligacji denominowanych w walutach obcych oraz pokrytych obligacji hipotecznych. Wysoki udział depozytów na rachunkach bieżących powinien zapewnić stabilność kosztów depozytów przy stopniowym wzroście stóp procentowych. Ponadto efektywność kosztowa, już znacznie poprawiona, powinna dodatkowo wpłynąć pozytywnie na wyniki: oczekuje się, że wskaźnik koszty/aktywa będzie zbliżać się do 1,6% (wobec 1,7 1,8% w latach ). Polityka dywidendowa. mbank wypłacił dywidendę z wyników za 2013 r. w wysokości 17,00 PLN na akcję (współczynnik wypłaty dywidendy 59%, stopa dywidendy 3,2%). Dniem dywidendy był 5 maja, a dniem wypłaty dywidendy 19 maja. Przyjmujemy, że nastąpi dalszy stopniowy wzrost współczynników wypłaty dywidendy i prognozujemy stopę dywidendy z zysku za rok 2014P na wyjątkowo atrakcyjnym poziomie 5%. Wycena. Po ostatnim okresie nieco chwiejnych wyników akcje mbanku są notowane (po uwzględnieniu naszej jednorazowej korekty) ze wskaźnikiem P/E za rok 2014P na poziomie 12,9 i wskaźnikiem P/BV na koniec roku 2014P na poziomie 1,9. Trzeba przyznać, że wyniki na rok 2015P nie są ekscytujące, ale uważamy, że bank ten (obok GNB) może przynieść w 2015 r. pozytywną niespodziankę. Cena docelowa i rekomendacja. Podwyższamy naszą cenę docelową do 572 PLN, co wynika ze znacznej korekty naszych prognoz na rok 2014P, nieco wyższego założonego współczynnika wypłaty dywidendy oraz wprowadzenia modelu DDM. Podnosimy rekomendację ze SPRZEDAJ do KUPUJ. Opis spółki mbank jest 4 największym bankiem pod względem aktywów w Poslce. Oferuje szeroki zakres usług dla klientów detalicznych (mbank i Mulitbank) i korporacyjnych. Bank działa również w Słowacji i Czechach, gdzie oferuje usługi klientom indywidualnym. Grupa zatrudnia 8 tys. pracowników Dział analiz: Dariusz Górski Andrzej Bieniek

21 mbank: P&L i wskaźniki P&L (PLNmn) E 2015E 2016E Przychody odsetkowe 3,891 4,523 3,950 3,852 4,147 4,852 Koszty odsetkowe -1,723-2,244-1,724-1,438-1,558-1,938 NII 2,167 2,280 2,226 2,414 2,588 2,914 Prowizje netto ,033 Przychody z tradingu Inne przychody Przychody nie odsetk. 1,354 1,291 1,448 1,777 1,487 1,526 Przychody razem 3,521 3,571 3,674 4,191 4,075 4,440 SG&A -1,472-1,466-1,490-1,584-1,628-1,678 Amortyzacja Koszty razem -1,680-1,661-1,678-1,773-1,813-1,860 Zysk operacyjny przed rezerwami 1,841 1,909 1,995 2,418 2,262 2,579 Koszty rezerw Zysk operacyjny 1,467 1,465 1,518 2,028 1,804 2,083 Zysk brutto Podatek 1,467 1,465 1,518 2,028 1,804 2,083 Zysk mniejszociowy Zysk netto 1,135 1,197 1,206 1,616 1,438 1,660 Dywidenda ,050-1,007 Wskaźnik wypł. (%) Wzrost r/r (%) Przychody odsetkowe Prowizje netto Przychody razem Koszty razem Zysk operacyjny przed rezerwami Rezerwy netto Zysk operacyjny Żródło: Zysk brutto Dane spółki, DM BZ WBK szacunki Zysk netto Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 21 Kluczowe wskaźniki (%) E 2015E 2016E Przychody odsetkowe/iea Koszty odsetkoweibl Spred NIM (IEA) Adj. o ryzyko NIM (IEA) Prowizje/całkowitych przychodow Przychody nie odsetkowe do Przychody nie odsetkowe/ całkowitych przychodów Przychody nie odsetkowe/ średnich aktywów Przchody calkowite/aktywów C/I Koszty/średnich aktywów Koszty ryzyka (bps, kredyty brutto) Efektywny podatek EPS (PLN) DPS (PLN)* ROA ROE ROTE

22 mbank: Bilans, wskaźniki i mnożniki Bilans PLNmn, YE) E 2015E 2016E Gótówka 1,038 4,819 1,650 2,099 2,323 2,529 Kredyty międzybankowe 4,009 3,945 3,471 2,000 2,040 2,101 Kredyty 67,852 67,059 68,210 69,018 76,011 80,843 Papiery wartościowe 23,535 23,947 28,454 28,300 29,900 35,000 Aktywa trwałe 1,269 1,210 1,170 1,168 1,142 1,130 Inne aktywa 1,173 1,256 1,327 1,536 1,539 1,541 Aktywa 98, , , , , ,145 Zobowiązania wobec banków 27,391 21,111 19,224 15,906 14,392 18,254 Depozyty 54,244 57,984 61,674 63,906 70,708 76,993 Papiery wartościowe 3,599 8,369 7,862 9,769 11,072 10,977 Dług podporządkowany 3,456 3,222 3,763 1,029 2,768 2,545 Inne zobowiązania 2,113 1,840 2,024 2,356 2,469 2,176 Kapitał wlasny 8,049 9,685 10,229 11,128 11,516 12,170 Akcjonariusz mniejszociowy Pasywa 98, , , , , ,145 Wzrost r/r (%) Kredyty netto Depozyty Kapitał Aktywa Wskąźniki (%) E 2015E 2016E NPLs/kredyty brutto Wskaźnik pokrycia L/D L/A D/A E/A CAR BVPS (PLN) TBVPS (PLN) Liczba akcji (EOP, m) Liczba akcji (średnia, m) Mnożniki P/E P/Book P/Tbook Stopa dyw. (%) Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 22

23 mbank: Metody wyceny i cena docelowa mbank: Obliczenia ceny docelowej (zł/ Metoda TP Wzrost Waga Zysku rezydualnego 502 1% 33% WEV 499 1% 33% DDM % 33% Średnia cena docelowa 572 Potencjał wzrostu ceny 15% mbank: COE RFR* (%) 4.1 Premia za ryzyko 5.0 Beta 1.1 COE (%) 9.6 mbank: Model zysku rezydualnego 2014E 2015E 2016E Zysk netto 1,616 1,438 1,660 Kapitał własny (YE) 11,128 11,516 12,170 ROE 15.1% 12.7% 14.0% COE 9.6% 9.6% 9.6% Nadwyżkowa stopa 5.5% 3.1% 4.4% Zysk rezydualny PV zysku rezydualnego 1,347 ROE (avg.) Pay-out (avg.) Total value CAGR PV Okres przejściowy ( E) 8.9% 16.4% 71% 5,397 2,708 Nieskończoność 4.0% 17.1% 78% 12,406 4,526 mbank: WEV 2016E ROE (%) 14.0 COE (%) 9.6 g (%) 4.0 Implikowana P/B (x) 1.8 YE16E BVPS 289 Wartość fair (YE15) 516 Wartość obecna ceny fair 392 DPS '14E 0.0 DPS '15E 24.9 DPS '16E 23.9 PV of E DPS 42.0 PV kapitału + DPS (Jan'14) 434 mbank: DDM Suma wartości we- 8,581 # akcji (m) 42.1 Cena za akcje Miesiąc 6 TV (NPV/akcje) Ostatnie BVPS PV (obecne) 455 Wartość NPV na akcje Wartość fair (Sty'13) Miesiąć miesięczna wycena miesięczna wycena Wartość fair (obecnie) Potencjał wzrostu 1% 12- Źródło: miesięczna Bloomberg, wycena szacunki DM BZ Potencjał wzrostu 44% WBK Potencjał wzrostu 1% 2014E 2015E 2016E DPS* Czynnik dyskontujący NPV of E (PLN/ akcje) 42.6 Okres przejściowy( e): - wsk. wypł. dyw(min, max) 61% 78% - CAGR 12.8% - NPV (PLN/akcje) Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 23

24 sie 11 lis 11 lut 12 maj 12 sie 12 lis 12 lut 13 maj 13 sie 13 lis 13 lut 14 maj Kupuj Trzymaj Sprzedaj Rewizja Rek. TP Wykres mierzy zmianę ceny akcji w stosunku do indeksu WIG. 30/05/2014 WIG zamknął się na poziome 52,319. Cena (zł, 30 maj 2014) 8.3 Cena docelowa (zł, 12-miesięczna) 9.5 Kapitalizacja (mln zł) Free float (%) 34.5 Liczha akcji (mln) 1,213 Średni dzienny obrót (3 m., akcje) 861,996. Rek.. Data Cena Stopa zwrotu W dni wydania 12 m.cena docelowa Absolutna Wzgłędna (p.p) Sprzedawaj % -8.0 Sprzedawaj % 12.7 Sprzedawaj % 5.9 Sprzedawaj % 25.4 Główni akcjonariusze MIL WIG Relatywny % głosów BCP Millennium 65.5 Aviva OFE 7.5 ING OFE 5.4 Millennium Znowu tanio Cena akcji Millenium wykazywała trend spadkowy prawie przez cały czas od połowy lutego, gdy opublikowaliśmy nasz komentarz pt. Millenium: gorące i drogie, i w efekcie akcje stały się nadmiernie tanie (wskaźnik 12) w stosunku do naszej podwyższonej prognozy zysków na rok 2015P. BCP, strategiczny inwestor banku Millenium, boryka się z problemem współczynników kapitałowych, co może częściowo wyjaśniać niedawne osłabienie cen akcji banku. Jednak nawet jeśli zostałby zrealizowany scenariusz wyjścia, naszym zdaniem nie znajdzie się żaden nowy inwestor strategiczny, o ile wskaźnik P/BV będzie poniżej obecnej wartości 1,6. Na razie wszakże bank wykazuje zdrowe trendy w swojej działalności, wyniki I kw r. były dobre i wydaje się, że można oczekiwać dalszych dobrych wyników. Po wzroście zysku na akcję o 13% w 2013 r. (wobec braku wzrostu w całym sektorze) w 2014 r. oczekujemy stopy wzrostu 30%. Wysokie dywidendy powinny być dodatkową zachętą dla akcjonariuszy i oczekujemy, że stopa dywidendy w roku 2015P wyniesie 3,8%, a w następnym roku wzrośnie do 5,3%. Dlatego sądzimy, że czas na powrót do tych akcji, pomimo jedynie średniej kapitalizacji. Zysk Millenium w I kw r. uplasował się pomiędzy poziomem konsensusu (156 mln PLN) a naszą prognozą (162 mln PLN). Główne różnice w stosunku do naszych prognoz to niższe od oczekiwanych pozostałe dochody oraz wysoka stawka opodatkowania (23%), zatem uznajemy wyniki za generalnie zgodne z oczekiwaniami. Trendy były pozytywne: NII wzrósł o 33% (o 22% w IV kw r.), marża NIM znowu się poprawiła (268 pb), stopa wzrostu wpływów z opłat i prowizji jest nadal dwucyfrowa, a tempo wzrostu wolumenu kredytów zwiększyło się do 5% (na co się złożyły głównie kredyty dla firm). Ogólnie biorąc, wyniki uważamy za solidne i naszym zdaniem możliwe jest przekroczenie prognoz na rok 2014P. Podczas prezentacji zarząd powtórzył swoje wcześniejsze wytyczne, które przewidują na ten rok stopę wzrostu na poziomie kilkunastu procent (konsensus: E 2015E 2016E Przychody odsetkowe 1,142 1,161 1,220 1,456 1,566 1,718 Opłaty i prowizje Total income 1,889 1,953 2,006 2,231 2,389 2,577 Wynik operacyjny Rezerwy Zysk netto P/E (x) P/BV (x) Stopa dywidendy(%) Źródło: Dane spółki, szacunki DM BZ WBK Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 24 4 czerwca, 2014 Rekomendacja Kupuj (p.sprzedawaj) Cena docelowa: PLN9.5 (p.7.03) 17%, BZ WBK: 30%) oraz wyraził oczekiwanie, że NIM za cały rok wyniesie pb (w I kw r.: 258 pb zgodnie z obliczeniami banku, 2013: 230 pb), zaś koszt ryzyka spadnie do pb (I kw r.: 63 pb). Rewizja zysków i prognozy. W efekcie solidnych wyników I kw r. podnosimy naszą prognozę zysku na akcję na lata P o 4%, do poziomu 7%. Nasze nowe prognozy, wyższe niż konsensus, przewidują złożoną roczną stopę wzrostu zysku na akcję za okres P na poziomie 19%, a także stopniowy wzrost współczynnika wypłaty dywidendy, co powinno jeszcze bardziej poprawić rentowność banku. Polityka dywidendowa. Millenium wypłacił dywidendę w wysokości 0,22 PLN na akcję (współczynnik wypłaty dywidendy 50%, stopa dywidendy 2,4%). Datą zapisu dywidendy był 7 maja, a datą wypłaty 21 maja. Zakładamy, że współczynnik wypłaty dywidendy będzie stopniowo rosnąć, od poziomu 56,5% w roku 2014P do 60 65% w dalszych latach. Wycena. Po osiągnięciu szczytowego poziomu w połowie lutego ceny akcji spadły o prawie 10%, w efekcie czego akcje stały się nadmiernie tanie (wskaźnik P/E za 2015P na poziomie 12,3 oraz za 2016P na poziomie 10,9). Cena docelowa i rekomendacja. W wyniku zmiany naszego modelu zysków począwszy od niniejszego raportu, podnosimy cenę docelową z 7,03 PLN do 9,50 PLN, co odzwierciedla wyższe prognozy zysków na lata 2014P 2016P. Potencjał wzrostu na poziomie 15% uzasadnia podniesienie rekomendacji do KUPUJ. Opis spółki Bank Millennium jest 6 największym bankiem pod względem aktywów w Polsce. Oferuje szeroki zakres usług dla klientów detalicznych i korporacyjnych. Zatrudnia 6,2 tys. pracowników Dział analiz: Dariusz Górski Andrzej Bieniek

25 Millennium: P&L i wskaźniki P&L (PLN m) E 2015E 2016E Przychody odsetkowe 2,720 3,120 2,672 2,603 2,815 3,078 Koszty odsetkowe -1,578-1,959-1,452-1,147-1,249-1,360 NII 1,142 1,161 1,220 1,456 1,566 1,718 Prowizje netto Przychody z tradingu Inne przychody Przychody nie odsetk Przychody razem 1,889 1,953 2,006 2,231 2,389 2,577 SG&A -1,059-1,065-1,035-1,051-1,063-1,076 Amortyzacja Koszty razem -1,124-1,121-1,090-1,105-1,120-1,136 Zysk operacyjny przed rezerwami ,125 1,269 1,441 Koszty rezerw Zysk operacyjny ,014 1,143 Zysk brutto ,014 1,143 Podatek Zysk netto Dywidenda Wskaźnik wypł. (%) Wzrost r/r (%) Przychody odsetkowe Prowizje netto Przychody razem Koszty razem Zysk operacyjny przed rezerwami Rezerwy netto Zysk operacyjny Zysk brutto Zysk netto Kluczowe wskaźniki (%) E 2015E 2016E Przychody odsetkowe/iea Koszty odsetkoweibl Spred NIM (IEA) Adj. o ryzyko NIM (IEA) Prowizje/całkowitych przychodow Przychody nie odsetkowe do całkowitych przychodów Przychody nie odsetkowe/średnich aktywów Przchody calkowite/aktywów C/I Koszty/średnich aktywów Koszty ryzyka (bps, kredyty brutto) Efektywny podatek EPS (PLN) DPS (PLN)* ROA ROE ROTE Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 25

26 Millennium: Bilans, wskaźniki i mnożniki Bilans PLNmn, YE) E 2015E 2016E Gótówka 2,018 2,466 3,412 2,765 2,809 2,817 Kredyty międzybankowe 2,660 1,392 1,520 1,600 1,664 1,731 Kredyty 41,332 40,232 41,766 42,788 43,735 44,315 Papiery wartościowe 3,877 7,444 9,096 9,900 10,400 10,700 Aktywa trwałe Inne aktywa ,047 1,099 1,165 Aktywa 50,838 52,742 56,775 58,293 59,916 60,938 Zobowiązania wobec banków 1,832 2,492 2,349 2,550 2,550 2,550 Depozyty 37,428 41,434 45,305 45,306 46,037 46,161 Papiery wartościowe 5,550 2,658 2,322 3,086 3,395 3,904 Dług podporządkowany Inne zobowiązania ,129 1,153 Kapitał wlasny 4,586 4,824 5,363 5,792 6,220 6,607 Akcjonariusz mniejszociowy Pasywa 50,838 52,742 56,775 58,293 59,916 60,938 Wzrost r/r (%) Kredyty netto Depozyty Kapitał Aktywa Wskąźniki (%) E 2015E 2016E NPLs/kredyty brutto Wskaźnik pokrycia L/D L/A D/A E/A CAR BVPS (PLN) TBVPS (PLN) Liczba akcji (EOP, m) Liczba akcji (średnia, m) 1,213 1,213 1,213 1,213 1,213 1,213 Mnożniki 1,213 1,213 1,213 1,213 1,213 1,213 P/E P/Book P/Tbook Stopa dyw. (%) Div. yield (%) Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 26

27 Millennnium: metody wyceny i cena docelowa Millennium: Obliczenia ceny docelowej Metoda TP Wzrost Waga Zysku rezydualnego % 33% WEV 8.6 4% 33% DDM % 33% Średnia cena docelowa 9.49 Potencjał wzrostu ceny 15.1% Millennium: COE RFR* (%) 4.1 Premia za ryzyko(%) 5.0 Beta 1.2 COE (%) 10.1 Millennium: Model zysku rezydualnego 2014E 2015E 2016E Zysk netto Kapitał własny (YE) 5,792 6,220 6,607 ROE 12.5% 13.5% 14.3% COE 10.1% 10.1% 10.1% Nadwyżkowa stopa 2.3% 3.4% 4.1% Zysk rezydualny PV zysku rezydualnego 482 CAGR ROE (avg.) Pay-out (avg.) Total value Okres przejściowy ( % 15.7% 65% 1,073 1,619 Nieskończoność 4.0% 15.7% 64% 9,600 3,318 Suma wartości we- 5,419 # akcji (m) 1,213 Cena za akcje 4.5 Ostatnie BVPS 4.5 Wartość fair (Sty'13) 9.0 Miesiąć 6.0 Wartość fair (obecnie) miesięczna wycena 10.4 Potencjał Źródło: Bloomberg, wzrostu szacunki DM BZ 26% WBK PV Millennium: WEV 2016E ROE (%) 14.3 COE (%) 10.1 g (%) 4.0 Implikowana P/B (x) 1.7 YE16E BVPS 5.4 Wartość fair (YE15) 9.1 Wartość obecna ceny fair 6.8 DPS '14E 0.0 DPS '15E 0.3 DPS '16E 0.4 PV of E DPS 0.6 PV kapitału + DPS (Jan'14) 7.4 Miesiąc 6 PV (obecne) miesięczna wycena 8.6 Potencjał wzrostu 4% Millennium: DDM 2014E 2015E 2016E DPS* Czynnik dyskontujący NPV of E (PLN/ akcje) 0.6 Okres przejściowy( e): - wsk. wypł. dyw(min, max) 65% 65% - CAGR 9.6% - NPV (PLN/akcje) 2.3 TV (NPV/akcje) 5.3 Wartość NPV na akcje miesięczna wycena 9.5 Potencjał wzrostu 15% Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 27

28 sie 11 paź 11 gru 11 lut 12 kwi 12 cze 12 sie 12 paź 12 gru 12 lut 13 kwi 13 cze 13 sie 13 paź 13 gru 13 lut 14 kwi 14 Pekao S.A To będzie niełatwy rok 4 czerwca, 2014 Rekomendacja Trzymaj (p.trzymaj) Cena docelowa: PLN201.2 (p.187.6) Kupuj Trzymaj Sprzedaj Rewizja Rek. TP Wykres mierzy zmianę ceny akcji w stosunku do indeksu WIG. 30/05/2014 WIG zamknął się na poziome 52,319. Cena (zł, 30 maj 2014) Cena docelowa (zł, 12-miesięczna) Kapitalizacja (mln zł) Free float (%) 49.9 Liczha akcji (mln) Średni dzienny obrót (3 m., akcje) Rek.. Data Cena Stopa zwrotu W dni wydania 12 m.cena docelowa Absolutna Wzgłędna (p.p) Trzymaj % -1.1 Sprzedawaj % 1.8 Trzymaj % 3.9 Główni akcjonariusze PEO WIG Relatywny % głosów Unicredit 50.1 Aberdeen AM 5.0 Problemy Pekao związane z wysokim ubiegłorocznym poziomem bazowym nasilą się jeszcze bardziej, ponieważ II kw r. był dla banku najlepszym kwartałem ubiegłego roku dzięki dużym zyskom kapitałowym z obligacji. Z tego samego powodu rok 2014 będzie ogólnie biorąc trudny i jak wynika z naszych prognoz, które są poniżej poziomu konsensusu, zyski mogą spaść o 2%. Chociaż wzrost wolumenu kredytów nieco poprawia ten obraz, zalecamy, aby poczekać i zobaczyć, jaki to będzie miało wpływ na linię NII, na razie nie podnosząc pochopnie założeń co do NII. Wspomniany wzrost wolumenu kredytów powinien przynieść efekty w 2015 r. (oczekujemy wzrostu zysku na akcję na poziomie 14%), jednak nawet ta przyzwoita stopa wzrostu nie sprawia, by akcje Pekao były znacząco tańsze. Przy wskaźniku P/E na poziomie 15,5 w stosunku do zysków za rok 2015P trudno byłoby uzasadnić kupowanie tych akcji (dlatego utrzymaliśmy rekomendację TRZYMAJ pomimo podniesienia ceny docelowej). Zysk Pekao w I kw r. wyniósł 634 mln PLN (spadek o 5% rdr i o 14% kdk), wbrew oczekiwaniom (konsensus: 681 mln PLN, BZ WBK: 684 mln PLN), co zostało spowodowane nieoczekiwanie niskimi przychodami. Dotyczy to zarówno przychodów z działalności podstawowej, jak i pozostałych przychodów. Główną przyczyną niezrealizowania oczekiwań co do NII był nieoczekiwany spadek wpływów z odsetek od kredytów (1240 mln PLN wobec 1300 mln PLN w IV kw. 2013, rentowność odpowiednio 475 pb wobec 506 pb). Natomiast jeśli chodzi o opłaty i prowizje, przyczyną były niższe wpływy z prowizji od kredytów (na skutek nieoczekiwanie małej liczby nowych kredytów w segmencie detalicznym) oraz z opłat za karty. Jednak pomimo słabszego od oczekiwanego NII marża NIM pozostała praktycznie niezmieniona, na poziomie 313 pb. Innym pozytywnym punktem było wyższe tempo wzrostu kredytów, gdzie głównym obszarem wzrostu był segment korporacyjny. Depozyty spadły w stosunku do poprzedniego kwartału, zgodnie z oczekiwaniami, wskutek czego wskaźnik L/D wzrósł do 94% (wobec nieco sztucznie zaniżonego poziomu 87% na koniec roku 2013). Przychody ogółem spadły o 5%, natomiast koszty spadły o 2% rdr. Wskaźnik C/I wzrósł do 48% wobec 45 47% w roku Rezerwy wyniosły łącznie 149 mln PLN (poniżej naszych oczekiwań), a koszt ryzyka wyniósł 55 pb. Niezgodność z prognozą dotyczyła głownie niższych od oczekiwanych rezerw LLPs w segmencie korporacyjnym (82 mln PLN, czyli 53 pb), ponieważ rezerwy w segmencie detalicznym były zgodne z oczekiwaniami (55 pb). Ogólnie biorąc, miniony kwartał był dla Pekao słabszy niż oczekiwano. Rewizja zysków i prognozy. Na skutek obniżenia szacowanych przez nas zysków za okres P do poziomu poniżej konsensusu korygujemy nasze prognozy na ten okres dość znacznie w dół, o 4 7%. Nowe założenia odzwierciedlają nowe E 2015E 2016E Przychody odsetkowe 4,558 4,927 4,506 4,641 5,079 5,692 Opłaty i prowizje 2,449 2,122 2,143 2,136 2,214 2,310 Total income 7,745 7,906 7,511 7,393 7,905 8,611 Wynik operacyjny 4,066 4,274 4,023 3,926 4,418 5,104 Rezerwy Zysk netto 2,899 2,943 2,785 2,740 3,133 3,591 P/E (x) P/BV (x) Stopa dywidendy(%) Źródło: Dane spółki, szacunki DM BZ WBK Banki: Czy przed polskimi bankami otwiera się szansa? 28 informacje dotyczące opłat i prowizji (z uwzględnieniem negatywnego wpływu netto 40 mln PLN w II półroczu 2014 r.) oraz skutki scenariusza niższe stopy procentowe dla dłuższych okresów. Pekao na pewno podejmie jakąś próbę zrekompensowania tych czynników, ale szczerze mówiąc, nie ma już możliwości większych zmian, ponieważ nasze prognozy wskazują na wzrost kosztów operacyjnych na poziomie 1% zarówno w 2014 r., jak i w 2015 r. Jedyną linią, która może nieco poprawić zyski, są opłaty i prowizje, jednak wydaje się, że prognoza na rok 2014 na poziomie 48 pb już odzwierciedla ten czynnik. Zgodnie z naszymi nowymi prognozami złożona roczna stopa wzrostu zysku na akcję w okresie P wyniesie 6%, ale naszym zdaniem wzrost ten zostanie wygenerowany tylko w roku 2015P. Najważniejszymi czynnikami wzrostu powinny być w dalszym ciągu: bardzo wysoka marża NIM (efekt niskich kosztów finansowania), stosunkowo duża płynność bilansu (L/D na poziomie 94% wobec np. 99% w PKO BP) oraz solidna marża prowizyjna (1,5% aktywów). Polityka dywidendowa. Pekao Handlowy wypłaci dywidendę w wysokości 9,96 PLN na akcję (współczynnik wypłaty dywidendy 94%, stopa dywidendy 5,1%). Dniem dywidendy będzie 18 czerwca, a dniem wypłaty dywidendy 4 lipca. Zakładamy, że w następnych latach współczynnik wypłaty dywidendy będzie nadal wysoki, ponad 90%, jednak pomimo znacznej nadwyżki kapitału nie spodziewamy się żadnej specjalnej dywidendy w latach 2014 i Wycena. Pekao w dalszym ciągu jest notowany ze znaczną nadwyżką wskaźników P/E i P/BV w stosunku do mediany dla rynku. Wprawdzie nadwyżka ta odzwierciedla stabilność sieci franszyzowej banku i płynność jego akcji, jednak zalety te mogą przestać być tak cenione. Dlatego biorąc pod uwagę spodziewany wzrost zysków w roku 2014P na poziomie 8%, uważamy tę wycenę za zbyt wysoką. Cena docelowa i rekomendacja. Nowa niższa stopa RFR uwzględniona w naszych modelach wyceny, a także wprowadzenie modelu DDM, w pełni zrównoważyły spadek zysku na akcję w okresie P. Podwyższamy cenę docelową do 201,2 PLN, ale ze względu na potencjał wzrostu dajemy rekomendację TRZYMAJ. Opis spółki Bank Peako jest 2 największym bankiem pod względem aktywów w Poslce. Działa również na Ukrainie. Oferuje szeroki zakres usług dla klientów detalicznych i korporacyjnych. Łącznie posiada 1050 placówek i zatrudnia 6,2 tys. pracowników. Dział analiz: Dariusz Górski Andrzej Bieniek

Banki polskie. Polska, Banki. Alior, Bank Handlowy, GNB, ING BSK, mbank, Millennium, Pekao, PKO BP 24 lipca 2015

Banki polskie. Polska, Banki. Alior, Bank Handlowy, GNB, ING BSK, mbank, Millennium, Pekao, PKO BP 24 lipca 2015 Banki polskie Polska, Banki Alior, Bank Handlowy, GNB, ING BSK, mbank, Millennium, Pekao, PKO BP 24 lipca 2015 Potencjalne ryzyka niemal w pełni uwzględnione w cenach Do przychylniejszego spojrzenia na

Bardziej szczegółowo

Banki. Alior, Bank Handlowy, GNB, ING BSK, mbank, Millennium, Pekao, PKO BP 2 grudnia Dariusz Górski

Banki. Alior, Bank Handlowy, GNB, ING BSK, mbank, Millennium, Pekao, PKO BP 2 grudnia Dariusz Górski Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów) Banki polskie Alior, Bank Handlowy, GNB, ING BSK, mbank, Millennium, Pekao, PKO BP 2 grudnia 2014 Banki

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Polskie banki. Ryzyko przewalutowania kredytów CHF coraz mniejsze. Polska, Banki

Polskie banki. Ryzyko przewalutowania kredytów CHF coraz mniejsze. Polska, Banki Polskie banki Polska, Banki Alior, Bank Handlowy, GNB, ING BSK, mbank, Millennium, Pekao, PKO BP 26 Sierpnia, 2015 Ryzyko przewalutowania kredytów CHF coraz mniejsze Naszym zdaniem ryzyko związane z ustawą

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku Sierpień 2010-1- Citi Handlowy realizuje założoną strategię wzrostu Poprawa efektywności Kierunki wzrostu Innowacje Przychody:

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r. 14 listopada 20 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 20 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Nowoczesny i bezpieczny Bank Wyniki finansowe Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. 13 maja 2016 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Rentowność sektora bankowego Rentowność sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GRUPA BANKU MILLENNIUM

GRUPA BANKU MILLENNIUM GRUPA BANKU MILLENNIUM Wyniki za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 Marca 2017 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2017 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2017 r. 28 kwietnia 2017 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie I kwartału 2017 roku Wyniki Citi Handlowy Zysk

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Sektor Bankowy. Wesołego makro i płaskiego nowego roku. 19 grudnia 2014 r.

Sektor Bankowy. Wesołego makro i płaskiego nowego roku. 19 grudnia 2014 r. Sektor Bankowy Wesołego makro i płaskiego nowego roku WIG Banki 8950 8500 8050 7600 11 gru 27 lut 13 maj 23 lip 2 paź 12 gru WIG BANKI WIG znormalizowany Pomimo dobrych perspektyw makroekonomicznych w

Bardziej szczegółowo

Polityka dywidendowa PZU

Polityka dywidendowa PZU Polityka dywidendowa PZU Warszawa, 4.10.2016 Zbudujemy wartość Grupy PZU realizując strategiczne projekty rozwojowe 1 oraz oferując atrakcyjny strumień dywidend Wysokość dywidendy proponowanej przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014 Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014 Raport bieżący nr 8/2014 Temat: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2013. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r.

ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r. ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r. Maj 15, 2015 1 KLUCZOWE WYDARZENIA Kontynuacja wzrostu i zyskowności Wysoka dynamika wzrostu wyniku netto w I kw, 2015 91 mln zł zysku netto (+34%

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za 2015 rok

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za 2015 rok 17 lutego 2016 r Bank Handlowy w Warszawie SA Wyniki skonsolidowane za 2015 rok wwwcitihandlowypl Bank Handlowy w Warszawie SA 1 Podsumowanie 2015 roku Bezpieczeństwo, stabilność i wzrost: Zysk netto 626

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2016 r. 24 sierpnia 2016 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2016 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Podsumowanie II kwartału 2016 roku w Citi Handlowy Wzrost

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok. 14 lutego 2013

Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok. 14 lutego 2013 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok 14 lutego 2013 Rekordowy zysk netto Zysk netto od debiutu na GPW Zysk do podziału (mln zł) Zysk skonsolidowany Grupy (mln zł) 1

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda

WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda Warszawa, 11 lutego 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Wyniki finansowe Inicjatywy strategiczne 2015 Załącznik 1 Wzrost Wzrost kredytów ~11

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ORAZ GET BANK 1Q

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ORAZ GET BANK 1Q WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ORAZ GET BANK 1Q 2012 Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków

Wyniki finansowe banków Wyniki finansowe banków R A P O R T M I E S I Ę C Z N Y PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZE TRENDY...2 W ciągu 12 miesięcy do września wynik netto wszystkich banków w Polsce wyniósł 13,4 mld zł, czyli był o 0,6

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2011

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2011 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 31 stycznia 2012 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2011 (Warszawa, 31 stycznia 2012 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 7 maja 2001 r. 2 Wyniki pierwszego kwartału 3 Wyniki za I kwartał 2001 r. I Q 2001 I Q 2000 Zmiana (mln zł) Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za II kw r.

Wyniki Banku BPH za II kw r. Wyniki Banku BPH za II kw. 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 13 sierpnia 2013 r. 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 1 Bank Zachodni WBK S.A. (dalej BZ WBK ) informuje, że niniejsza prezentacja w wielu miejscach zawiera twierdzenia dotyczące przyszłości,

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK 2011 Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 1 marca 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel pierwsza piątka

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki

Grupa BZWBK Wyniki 1 Grupa BZWBK Wyniki 30.06.2012 26 lipca 2012r. 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia dotyczące przyszłości ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana jako oferta

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. Nr 1 w Polsce 10 kwietnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku sektor bankowy 31 pażdziernika 2014 akumuluj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 486.3 529.5 Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku Wynik netto w u III kwartale 2014 ukształtował

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 października 2013 r.

Warszawa, 21 października 2013 r. Wyniki Banku Pocztowego za 3 kwartały 2013 r. Warszawa, 21 października 2013 r. Podsumowanie trzech kwartałów 2013 r. Klienci detaliczni: +158 tys. r/r i +104 tys. w ciągu 9M13 ROR: +147 tys. r/r i +97

Bardziej szczegółowo