Aktualna siedziba mieści się w pomieszczeniach dzierżawionych o powierzchni 450 m2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualna siedziba mieści się w pomieszczeniach dzierżawionych o powierzchni 450 m2"

Transkrypt

1 RAPORT HANDLOWY Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o document id: P FIRMA BADANA FIRMA TESTOWA ABC-TEST SP. Z O.O. Siedziba firmy: ul. Jubilerska Warszawa Mazowieckie Telefon: Fax: Strona internetowa: Oddział: Al. Jerozolimskie Warszawa Mazowieckie Magazyn centralny: ul. Przybyszewskiego Łódź Łódzkie Aktualna siedziba mieści się w pomieszczeniach dzierżawionych o powierzchni 450 m2 Poprzednie nazwy firmy: FT ABC J.S.Grzebieńczyk, M.T.Pokochalski Sp.J., od dnia ważny do dnia ABC-TEST J.S.Grzebieńczyk, M.T.Pokochalski S.C., od dnia ważny do dnia Poprzednie adresy firmy: Poprzednia siedziba firmy: ul. Kopernika Katowice Śląskie Telefon: , Fax: Poprzednia siedziba firmy: Al. Jerozolimskie 159D Warszawa Mazowieckie Telefon: , , Fax: Poprzednia siedziba firmy: ul. Grójecka 2F Warszawa Mazowieckie Telefon: , , Fax: Page 1 of 16

2 Numer ICON: NIP: REGON: Status rejestrowy: forma prawna firmy została zmieniona Status działalności: firma aktywna Data ostatniego badania: OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ Niewypłacalność: Informacje o toczącym się postępowaniu związanym z niewypłacalnością firmy badanej Dłużnik złożył wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego Data postanowienia sądu: Sygnatura akt: X GU 198/05 Sąd: Sąd Rejonowy Warszawa Wycofano wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego (umorzenie wobec cofnięcia) Data postanowienia sądu: Sygnatura akt: X GU 198/08 Sąd: Sąd Rejonowy Warszawa Kredyt maksymalny: EUR ,00 (PLN ,00) Kredyt maksymalny powinien być rozumiany jako najwyższa możliwa wartość kredytu kupieckiego, jaki może zostać udzielony firmie badanej przez jednego dostawcę towarów lub usług na okres średnio do 60 dni, przy założeniu, że firma badana posiada średnio pięciu dostawców, dostarczających towary lub świadczących usługi w tym samym czasie. Ocena 6 - Dopuszczalny poziom ryzyka Proces upadłościowy w toku Wysoki Poziom Ryzyka Średni Poziom Ryzyka Niski Poziom Ryzyka Ocena firmy przedstawiana jest zawierający się w przedziale od 0 (oznaczającego niewypłacalność firmy badanej) do 10 (wskazującego na minimalne ryzyko w kontaktach z tą określa prawdopodobieństwo utraty wypłacalności firmy badanej w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Page 2 of 16

3 Ocena płatności: Płatności najczęściej regulowane zgodnie z ustalonymi warunkami. Komentarz do oceny firmy: Firma badana została zakwalifikowana do grupy dużych przedsiębiorstw. W roku firma osiągnęła przychód w wysokości PLN Doświadczenia windykacyjne Firma badana nie była windykowana przez Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o.. WIERZYTELNOŚCI NA SPRZEDAŻ: Na dzień na listach Giełd Wierzytelności sprawdzanych przez Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. występowały przeterminowane zobowiązania firmy badanej na łączną kwotę: PLN 3180,2 DANE REJESTROWE Rok założenia: 1997 Rejestracja: Nr KRS Sąd Rejonowy Warszawa, Mazowieckie Poprzednia rejestracja: Nr KRS Sąd Rejonowy Katowice, Nr 1234, Urząd Miasta Katowice, Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Poprzednia forma prawna: spółka jawna od dnia: spółka cywilna od dnia: Page 3 of 16

4 Kapitał: Kapitał podstawowy: PLN ,00 od dnia Liczba Udziały: Wartość udziału Udziały: PLN 50,00 Zmiana z: PLN ,00 od dnia Struktura własności: Imię i nazwisko Funkcja Adres Udział ABC-TEST-KLIENT Sp. z o.o. Rejestracja: Nr KRS , , Sąd Rejonowy Warszawa, POKOCHALSKI Marcin Teodor Udziałowiec Aktualny Udziałowiec Aktualny ul. Zielona Warszawa PLN ,00 PLN ,00 Poprzednia struktura własności: Imię i nazwisko Funkcja Adres Udział Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ABC-TEST 1 S.A. Rejestracja: Nr KRS , , Sąd Rejonowy Warszawa, Poprzedni udziałowiec (w wyniku wykreślenia z rejestru handlowego (lub ewidencji działalności gospodarczej)) GRZEBIEŃCZYK Janina Sabina Poprzedni udziałowiec (w wyniku wykreślenia z rejestru handlowego (lub ewidencji działalności gospodarczej)) GRZEBIEŃCZYK Janina Sabina Poprzedni wspólnik (z powodu zmiany formy prawnej) POKOCHALSKI Marcin Teodor Poprzedni wspólnik (z powodu zmiany formy prawnej) ul. Poprzeczna Warszawa Mazowieckie PLN ,00 PLN 5.000,00 Kierownictwo firmy: Imię i nazwisko Funkcja Adres GRZEBIEŃCZYK Janina Sabina POKOCHALSKI Marcin Teodor Aktualny NOWACZEWSKI Wacław Marian Aktualny SZEINDER Marek Aktualny SŁOMKA Irena Martyna Aktualny Dyrektor Zarządzający Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Page 4 of 16

5 Poprzednie kierownictwo: Imię i nazwisko Funkcja Adres GRZEBIEŃCZYK Janina Sabina (z powodu zmiany formy prawnej) GRZEBIEŃCZYK Janina Sabina (w wyniku wykreślenia z rejestru handlowego (lub ewidencji działalności gospodarczej)) POKOCHALSKI Marcin Teodor (w wyniku zmiany stanowiska) WYWRZESZCZAK Szymon (w wyniku wykreślenia z rejestru handlowego (lub ewidencji działalności gospodarczej)) Poprzedni Dyrektor Zarządzający Poprzedni Prezes Zarządu Poprzedni Wiceprezes Zarządu Poprzedni Członek Zarządu Funkcje pełnione w innych firmach: Funkcja Firma Inne pełnione funkcje Słomka Irena Martyna Prezes Zarządu ABC-TEST-KLIENT Sp. z o.o. (PL) Numer ICON: Inne pełnione funkcje Grzebieńczyk Janina Sabina Akcjonariusz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ABC-TEST 1 S.A. (PL) Numer ICON: Inne pełnione funkcje Pokochalski Marcin Teodor Członek Zarządu ABC-TEST-KLIENT Sp. z o.o. (PL) Numer ICON: Akcjonariusz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ABC-TEST 1 S.A. (PL) Numer ICON: Poprzedni Członek Zarządu Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ABC-TEST 1 S.A. (PL) Numer ICON: Inne pełnione funkcje Nowaczewski Wacław Marian Prokurent ABC-TEST-KLIENT Sp. z o.o. (PL) Numer ICON: Inne pełnione funkcje Szeinder Marek Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ABC-TEST 1 S.A. (PL) Numer ICON: Sekcja zawiera również dane historyczne. Prawo reprezentacji: W przypadku ustanowienia zarządu wieloosobowego reprezentacja przez dwóch członków zarządu łącznie lub jednego łącznie z prokurentem. Prezes Zarządu samodzielnie. Firmy związane: związana TEST1, ES, Numer ICON: DANE PODSTAWOWE Page 5 of 16

6 Przedmiot działalności: EKD działalność podstawowa: 1310 Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych 4640 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego 4754 Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4770 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4719 Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa sprzętu RTV i AGD. Klasyfikacja działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej NACE Rev.2. Firma działa w sektorze określonym przez Coface jako: 'Urządzenia elektryczne, elektroniczne oraz informatyka i telekomunikacja'. Dane podstawowe: Kwota podana w złotych polskich (PLN) Obrót A.MAJĄTEK TRWAŁY Kapitał własny Zobowiązania Zysk netto Zysk na działalności operacyjnej Wskaźnik rentowności aktywów ( ROA ) 0,06 0,00 0,31 0,30 Wskaźnik rentowności kapitału ( ROE ) 0,16 0,01 0,57 0,66 Wskaźnik rentowności aktywów ( ROA ) Wskaźnik rentowności kapitału ( ROE ) Zysk netto / Aktywa ogółem Zysk netto / Kapitał własny Page 6 of 16

7 Page 7 of 16

8 Zatrudnienie: Zatrudnienie ogółem Środki transportu: Ilość samochody ciężarowe leasing: 7 własność: 6 Ilość samochody osobowe własność: 5 leasing: własność: 6 leasing: 5 własność: 4 leasing: 2 własność: 5 leasing: 5 własność: 3 leasing: 1 Ilość dostawczy własność: 5 własność: 4 własność: 4 Ilość wózek widłowy leasing: 2 własność: 1 leasing: 2 Razem Import: Europa, Chiny, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej: 52% obrotu Chiny, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Kanada: 50% obrotu Niemcy, Włochy, Francja, Łotwa, Litwa, Dania, Szwecja: 46% obrotu Niemcy, Włochy, Francja, Łotwa, Litwa, Estonia, Dania, Szwecja: 40% obrotu Niemcy, Austria, Francja, Słowacja, Litwa, Łotwa: 34% obrotu Niemcy, Austria, Francja, Rumunia, Bułgaria: 37% obrotu Niemcy, Włochy, Federacja Rosyjska: 15% obrotu Page 8 of 16

9 Eksport: Białoruś, Federacja Rosyjska, Łotwa, Litwa, Serbia, Montenegro, Słowacja, Czechy: 55% obrotu Niemcy, Francja, Słowacja, Słowenia, Serbia, Norwegia: 28% obrotu Niemcy, Francja, Słowacja, Słowenia, Serbia, Estonia, Norwegia: 25% obrotu Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Rumunia: 44% obrotu Serbia, Czechy, Słowacja, Rumunia: 50% obrotu Austria, Rumunia, Białoruś, Federacja Rosyjska, Francja: 19% obrotu Szwecja, Szwajcaria, Finlandia, Bułgaria, Rumunia: 45% obrotu Główni odbiorcy: ABC-TEST-KLIENT Sp. z o.o., PL, Numer ICON: Główni dostawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ABC-TEST 1 S.A., PL, Numer ICON: Oddziały i filie: Oddział: Al. Jerozolimskie Warszawa Mazowieckie Nieruchomości: Budynek Adres: Al. Jerozolimskie Warszawa Mazowieckie Powierzchnia: 150 m2 Typ własności: własność W ramach standardowego badania brak jest możliwości sprawdzenia poprzez wgląd w księgi wieczyste. INFORMACJE FINANSOWE Bilans: Kwota podana w złotych polskich (PLN) BILANS AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , ,17 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Inne wartości niematerialne i prawne +42,16% ,78 +37,26% ,78 +37,26% II. Rzeczowe aktywa trwałe ,16 +30,04% 1. Środki trwałe ,15 +49,32% ,25 +17,53% ,78-63,22% ,78-63,22% ,02 +18,18% ,84 +11,57% , , , , ,05 a) Grunty (w tym prawo , , ,80 Page 9 of 16

10 a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) Urządzenia techniczne i maszyny ,37 +6,71% ,83 +27,57% ,75 +70,46% d) Środki transportu ,27-34,29% e) Inne środki trwałe ,93-19,14% 2. Środki trwałe w budowie ,80 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego -23,16% ,21-76,36% ,00 0% ,00 0% , ,30% , ,30% B. AKTYWA OBROTOWE , ,67-2,01% I. Zapasy , ,82 +6,37% 1. Materiały , ,59 2. Półprodukty i produkty w toku -59,26% , , ,75% 3. Produkty gotowe , ,03 +3,17% 4. Zaliczki na dostawy ,34 II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek a) Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek : - o okresie spłaty do 12 miesięcy 2. Należności od pozostałych jednostek a) Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek: - o okresie spłaty do 12 miesięcy b) Należnośći z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń +283,99% , ,81 +6,95% , ,60-15,67% , ,60-15,67% ,60-15,67% , ,21 +9,40% , ,95 +8,06% ,95 +8,06% , ,22 +14,08% c) Inne należności ,04 d) Należności dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe -46,09% , , ,70-18,74% , ,70-18,74% ,57 +17,02% ,53 +23,79% ,07 +4,32% ,86 +3,00% ,81-17,62% , ,89% ,52-81,80% ,00 0% ,00 0% ,45 +0,39% ,45 +0,39% ,68 +14,31% ,00 +8,86% , ,57% ,56-69,74% ,74 +65,05% 7.922,37-92,06% ,92 +9,50% , ,29% , ,29% , ,29% ,90-0,65% ,60-16,84% ,60-16,84% , ,19% ,74 +31,49% ,97 +25,96% ,97 +25,96% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 Page 10 of 16

11 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) W jednostkach , ,70-18,74% , ,90 +0,69% - - udziały lub akcje ,73-72,62% - - udzielone pożyczki ,17 b) W pozostałych jednostkach +7,28% ,75-15,39% ,97 +25,96% ,15-40,46% , ,15-45,37% , ,22% , , , , udziały lub akcje , inne papiery wartościowe ,75 +5,73% , udzielone pożyczki ,00 c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,05-46,13% , ,85-92,01% - - inne środki pieniężne ,20 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe +6,01% , ,34 +88,53% AKTYWA RAZEM , ,84 +16,47% , ,91% , ,18% , ,68% ,79-69,06% ,93 +15,63% , , , , ,54 PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,44-28,27% ,00 0% ,48 +67,30% III. Zysk (strata) netto , ,96 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne -99,29% , ,40 +69,78% , ,82 +56,45% , ,40 +12,80% ,42 +37,98% a) długoterminowa ,15 +11,98% b) krótkoterminowa , ,20% 3. Pozostałe rezerwy ,00 a) krótkoterminowe ,00 II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek 2. Wobec pozostałych jednostek a) Kredyty i pożyczki długoterminowe b) Inne zobowiązania finansowe III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,56 +39,94% , ,87-15,44% , ,69 +42,63% , ,92-50,00% , ,13% , ,02 +79,08% ,48 +38,05% ,00 0% ,74 +71,11% ,74 +20,74% ,45-3,11% ,57 +1,38% ,20-3,50% ,37 +5,45% ,72 +5,18% ,65 +7,95% ,99-34,09% ,54-8,02% ,45-34,99% ,40-35,14% , ,89 +16,93% , , , , , , , , , , , , , , ,75 1. Wobec jednostek , , , ,98 Page 11 of 16

12 1. Wobec jednostek a) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - o okresie wymagalności do 12 miesięcy , , ,58% , ,78 +68,66% ,78 +68,66% b) Inne zobowiązania ,86 2. Wobec pozostałych jednostek a) Kredyty i pożyczki krótkoterminowe b) Inne zobowiązania finansowe c) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek - - o okresie wymagalności do 12 miesięcy d) Zaliczki otrzymane na dostawy e) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń f) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń ,73% , ,38 +29,67% , ,72-21,13% , ,59% , ,15-12,16% ,15-12,16% ,68-93,70% , ,02-82,54% , ,97 +25,60% g) Inne zobowiązania ,19 +0,45% , ,33% , ,82% , ,82% ,36 +13,56% ,84 +14,80% ,26-8,24% , ,97 +9,89% ,97 +9,89% ,03-31,31% , ,66% ,19-2,32% ,51 +15,45% , , , , , , , , , , , ,01 3. Fundusze specjalne ,39 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0, ,37 1. Ujemna wartość firmy ,01 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,36 a) krótkoterminowe ,36 PASYWA RAZEM , ,84 +16,47% ,93 +15,63% ,54 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ( WARIANT KALKULACYJNY ) A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW - - w tym od jednostek I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów - - w tym jednostkom powiązanym I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) brutto ze , ,41-3,06% ,15 +49,35% , ,63-3,30% ,78 +3,63% , ,29 +9,87% ,97 +56,82% ,96 +10,13% , ,33 +4,08% , , ,61 +16,61% , ,53% ,60 +12,94% , ,02% ,08 +14,97% , ,70% ,29 +10,36% , ,61% , , , , , , , , , ,08 sprzedaży -32,78% +20,57% Page 12 of 16

13 sprzedaży -32,78% +20,57% D. Koszty sprzedaży , ,59 E. Koszty ogólnego zarządu F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY G. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -2,21% , ,07-11,12% , ,46-37,67% , ,81 +51,22% ,80 +48,31% ,33-7,30% ,40 +23,14% , ,17% , , , , ,28 II. Dotacje 7.500,00 III. Inne przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , ,81 +51,22% , ,22 +17,80% 6.000, ,96-76,94% 1.000, , ,43% III. Inne koszty operacyjne , ,24 I. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ +561,39% , ,05-36,26% J. Przychody finansowe , ,18 I. Dywidendy i udziały w zyskach - - w tym od jednostek -10,68% , ,34 II. Odsetki , , w tym od jednostek +24,60% ,59-98,45% , ,99% , ,28% , ,96 +13,44% ,09 +11,43% ,74 +23,33% ,88 +10,44% ,57 +17,70% , ,58% III. Zysk ze zbycia inwestycji ,06 IV. Inne przychody finansowe 4.000, ,62-3,47% K. Koszty finansowe , , ,18% I. Odsetki , , w tym dla jednostek II. Aktualizacja wartości inwestycji +34,79% , ,40% ,73-92,27% III. Inne koszty finansowe , ,25 L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej ,60% , ,38-99,12% M. Zysk (strata) brutto , ,38-99,12% N. Podatek dochodowy , ,42-98,42% O. ZYSK (STRATA) NETTO , ,96-99,29% -5,41% ,25 +48,89% ,34 +50,50% ,10-1,53% , ,23% , ,50% ,44 +34,66% ,28 +21,24% ,28 +21,24% ,54 +23,34% ,74 +20,74% , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 Page 13 of 16

14 Kursy wymiany walut: 2014: 4,1852 PLN = 1 EUR 2013: 4,1975 PLN = 1 EUR 2012: 4,185 PLN = 1 EUR 2011: 4,1198 PLN = 1 EUR 2010: 3,9946 PLN = 1 EUR 2014: 3,1551 PLN = 1 USD 2013: 3,1608 PLN = 1 USD 2012: 3,257 PLN = 1 USD 2011: 2,9634 PLN = 1 USD 2010: 3,0157 PLN = 1 USD Źródło danych finansowych: : Dane finansowe są zgodne z dokumentami przesłanymi przez firmę badaną. 2014: Dane finansowe pochodzą ze źródeł oficjalnych. 2013: Dane finansowe pochodzą z akt KRS. 2012: Dane finansowe pochodzą z akt KRS. Data: 2011 Firma jest ustawowo zobligowana do poddawania sprawozdań finansowych badaniu przez biegłego rewidenta. Audytor: Jan Nowak Firma: AUDYT Test S.A., Warszawa, ul. Grójecka 136 Data: 2012 Sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane przez biegłego rewidenta Audytor: Jan Nowak Firma: AUDYT Test S.A., Warszawa, ul. Grójecka 136 Data: 2013 Sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane przez biegłego rewidenta Audytor: Jan Nowak Firma: AUDYT Test S.A., Warszawa, ul. Grójecka 136 Data: 2014 Sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane przez biegłego rewidenta Audytor: Jan Nowak Firma: AUDYT Test S.A., Warszawa, ul. Grójecka 136 Zysk netto za rok 2014 przeznacza się na: - kapitał zapasowy spółki - dywidendy wspólników - fundusz świadczeń socjalnych Zysk netto za rok 2013 przeznacza się na: - kapitał zapasowy spółki - dywidendy wspólników - fundusz inwestycyjny - fundusz świadczeń socjalnych Zysk netto za rok 2012 przeznacza się na: - kapitał zapasowy spółki - dywidendy wspólników - fundusz inwestycyjny - fundusz świadczeń socjalnych Zysk netto za rok 2011 przeznacza się na: - kapitał zapasowy spółki - dywidendy wspólników Konta bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. - Nr konta O/ Warszawa Wskaźniki finansowe: Page 14 of 16

15 Wskaźnik płynności szybki ( QR ) 0,70 0,70 1,32 1,32 Wskaźnik płynności bieżącej ( CR ) 0,99 0,95 1,73 1,77 Wskaźnik rentowności sprzedaży ( ROS ) 0,20 0,00 0,20 0,19 Wskaźnik rentowności aktywów ( ROA ) 0,06 0,00 0,31 0,30 Wskaźnik rentowności kapitału ( ROE ) 0,16 0,01 0,57 0,66 Wskaźnik płynności gotówkowej 0,04 0,06 0,20 0,02 Wskaźnik obrotu zapasami w dniach obrotu 39,70 34,75 31,66 33,92 Wskaźnik obrotu należnościami w dniach obrotu 62,37 61,13 55,40 59,00 Okres spłaty zobowiązań w dniach obrotu 141,96 142,37 77,07 76,86 Wskaźnik zadłużenia 1,49 1,99 0,84 1,20 Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%) 56,39 62,88 42,92 49,55 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego I (%) 17,50 33,29 17,06 35,73 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego II (%) 14,90 24,97 14,57 26,33 Wskaźnik udziału zobowiązań długoterminowych w kapitałach obcych (%) Kapitał pracujący netto PLN ,00 11,75 16,75 20,33 29,88 PLN ,35 PLN ,79 PLN ,23 Wskaźnik kapitału pracującego netto (%) -2,23-2,12 15,38 16,17 Wskaźnik płynności szybki ( QR ) Wskaźnik płynności bieżącej ( CR ) Wskaźnik rentowności sprzedaży ( ROS ) Wskaźnik rentowności aktywów ( ROA ) Wskaźnik rentowności kapitału ( ROE ) Wskaźnik płynności gotówkowej Wskaźnik obrotu zapasami w dniach obrotu Wskaźnik obrotu należnościami w dniach obrotu Okres spłaty zobowiązań w dniach obrotu Wskaźnik zadłużenia ( Inwestycje krótkoterminowe + Należności krótkoterminowe ) / Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe Zysk netto / Obrót Zysk netto / Aktywa ogółem Zysk netto / Kapitał własny Środki pieniężne / Zobowiązania krótkoterminowe ( Zapasy / Obrót ) * 365 dni ( Należności krótkoterminowe / Obrót ) * 365 dni ( Zobowiązania krótkoterminowe / Obrót ) * 365 dni Kapitał obcy / Kapitał własny Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%) ( Zobowiązania ogółem / Aktywa ogółem ) * 100 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego I (%) ( Zobowiązania długoterminowe / Kapitał własny ) * 100 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego II (%) Wskaźnik udziału zobowiązań długoterminowych w kapitałach obcych (%) Kapitał pracujący netto ( Zobowiązania długoterminowe / (Kapitał własny + Zobowiązania długoterminowe )) * 100 ( Zobowiązania długoterminowe / Kapitał obcy ) * 100 Aktywa obrotowe - Zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik kapitału pracującego netto (%) (( Aktywa obrotowe - Zobowiązania krótkoterminowe) / Obrót) * 100 Więcej informacji opisujących wskaźniki prezentowane w raporcie przez Coface Poland znajdziecie Państwo tutaj. INFORMACJE DODATKOWE KONTAKT Z FIRMĄ BADANĄ: Imię i nazwisko:marek Szeinder Funkcja: członek zarządu Data kontaktu: CERTYFIKATY: EN ISO 9001:2008 OBJAŚNIENIA I DEFINICJE Ocena firmy 10 Minimalny poziom ryzyka Page 15 of 16

16 10 Minimalny poziom ryzyka Ocena płatności 9 Bardzo niski poziom ryzyka 8 Niski poziom ryzyka 7 Umiarkowany poziom ryzyka 6 Dopuszczalny poziom ryzyka 5 Średni poziom ryzyka 4 Znaczny poziom ryzyka 3 Wysoki poziom ryzyka 2 Wysokie ryzyko niewypłacalności 1 Bardzo wysokie ryzyko niewypłacalności 0 Proces upadłościowy w toku Bardzo dobra dyscyplina płatnicza. - Na podstawie naszych doświadczeń płatności są regulowane terminowo. - Płatności najczęściej regulowane zgodnie z ustalonymi warunkami. - Aktualnie brak negatywnych doswiadczeń płatniczych. - Według dostępnych informacji, sporadycznie występowały negatywne zdarzenia płatnicze, które zostały pozytywnie zakończone. - Płatności regulowane nieregularnie. - Płatności regulowane z opóźnieniem. - Płatności regulowane z dużym opóźnieniem. - Większość płatności opóźniona, konieczne działania na drodze sądowej. - Płatności nie są regulowane. Rozkład zdarzeń windykacyjnych Wysoki poziom Znaczny poziom Średni poziom Niski poziom > Euro > Euro & < Euro > 500 Euro & < Euro < 500 Euro Raporty handlowe przeznaczone są wyłącznie dla Zamawiającego i tym samym nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane ani wykorzystywane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Zamawiający przyjmuje odpowiedzialność za zachowanie poufności przekazywanych informacji. Zamawiający wykorzystuje przekazane dane na własną odpowiedzialność. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wiarygodność wykorzystanych źródeł informacji. Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Serwisu Klienta: Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 136 PL Warszawa Tel.: Fax : *** Koniec dokumentu *** Page 16 of 16

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR...

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR... W-STD 02.14 (obowiązuje od 14.04.2014) DOTYCZY UMOWY LEASINGU NR.. STRONA 1 Z 11 Prosimy uzupełnić wszystkie pola, w przypadku braku danych wpisać znak - WNIOSEK O DOKONA ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A.

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. 01.09.2010-31.12.2011 Gdynia, 17 Maja 2012 r. Spis treści 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy......3 2. UBOAT - LINE S.A. informacje podstawowe o Spółce... 5 3. U BOAT - LINE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota Spis treści Pismo Prezesa Zarządu Alumast S.A. 6 Informacje o akcjach Alumast S.A. w 2013 roku 9 Wybrane dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego 11 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY

STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis Treści 1. Pismo Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Roczne sprawozdanie finansowe... 5 3.1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2013 rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BPX SA DAWNIEJ DOMEX- BUD DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 Wrocław, maj 2015 roku Strona 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014.... 5 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr III GRUPY KAPITAŁOWEJ NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2015 Zawierający: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za I półrocze 2015 roku wraz z informacją dodatkową Raport niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2013-03-29 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans...11 III. Rachunek zysków i strat...14 IV. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI E

A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI E Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI E. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 Niniejsze sprawozdanie zawiera I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 6 IV. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2013 ROKU za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 20130101 do 20131231 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo