Aktualna siedziba mieści się w pomieszczeniach dzierżawionych o powierzchni 450 m2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualna siedziba mieści się w pomieszczeniach dzierżawionych o powierzchni 450 m2"

Transkrypt

1 RAPORT HANDLOWY Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o document id: P FIRMA BADANA FIRMA TESTOWA ABC-TEST SP. Z O.O. Siedziba firmy: ul. Jubilerska Warszawa Mazowieckie Telefon: Fax: Strona internetowa: Oddział: Al. Jerozolimskie Warszawa Mazowieckie Magazyn centralny: ul. Przybyszewskiego Łódź Łódzkie Aktualna siedziba mieści się w pomieszczeniach dzierżawionych o powierzchni 450 m2 Poprzednie nazwy firmy: FT ABC J.S.Grzebieńczyk, M.T.Pokochalski Sp.J., od dnia ważny do dnia ABC-TEST J.S.Grzebieńczyk, M.T.Pokochalski S.C., od dnia ważny do dnia Poprzednie adresy firmy: Poprzednia siedziba firmy: ul. Kopernika Katowice Śląskie Telefon: , Fax: Poprzednia siedziba firmy: Al. Jerozolimskie 159D Warszawa Mazowieckie Telefon: , , Fax: Poprzednia siedziba firmy: ul. Grójecka 2F Warszawa Mazowieckie Telefon: , , Fax: Page 1 of 16

2 Numer ICON: NIP: REGON: Status rejestrowy: forma prawna firmy została zmieniona Status działalności: firma aktywna Data ostatniego badania: OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ Niewypłacalność: Informacje o toczącym się postępowaniu związanym z niewypłacalnością firmy badanej Dłużnik złożył wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego Data postanowienia sądu: Sygnatura akt: X GU 198/05 Sąd: Sąd Rejonowy Warszawa Wycofano wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego (umorzenie wobec cofnięcia) Data postanowienia sądu: Sygnatura akt: X GU 198/08 Sąd: Sąd Rejonowy Warszawa Kredyt maksymalny: EUR ,00 (PLN ,00) Kredyt maksymalny powinien być rozumiany jako najwyższa możliwa wartość kredytu kupieckiego, jaki może zostać udzielony firmie badanej przez jednego dostawcę towarów lub usług na okres średnio do 60 dni, przy założeniu, że firma badana posiada średnio pięciu dostawców, dostarczających towary lub świadczących usługi w tym samym czasie. Ocena 6 - Dopuszczalny poziom ryzyka Proces upadłościowy w toku Wysoki Poziom Ryzyka Średni Poziom Ryzyka Niski Poziom Ryzyka Ocena firmy przedstawiana jest zawierający się w przedziale od 0 (oznaczającego niewypłacalność firmy badanej) do 10 (wskazującego na minimalne ryzyko w kontaktach z tą określa prawdopodobieństwo utraty wypłacalności firmy badanej w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Page 2 of 16

3 Ocena płatności: Płatności najczęściej regulowane zgodnie z ustalonymi warunkami. Komentarz do oceny firmy: Firma badana została zakwalifikowana do grupy dużych przedsiębiorstw. W roku firma osiągnęła przychód w wysokości PLN Doświadczenia windykacyjne Firma badana nie była windykowana przez Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o.. WIERZYTELNOŚCI NA SPRZEDAŻ: Na dzień na listach Giełd Wierzytelności sprawdzanych przez Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. występowały przeterminowane zobowiązania firmy badanej na łączną kwotę: PLN 3180,2 DANE REJESTROWE Rok założenia: 1997 Rejestracja: Nr KRS Sąd Rejonowy Warszawa, Mazowieckie Poprzednia rejestracja: Nr KRS Sąd Rejonowy Katowice, Nr 1234, Urząd Miasta Katowice, Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Poprzednia forma prawna: spółka jawna od dnia: spółka cywilna od dnia: Page 3 of 16

4 Kapitał: Kapitał podstawowy: PLN ,00 od dnia Liczba Udziały: Wartość udziału Udziały: PLN 50,00 Zmiana z: PLN ,00 od dnia Struktura własności: Imię i nazwisko Funkcja Adres Udział ABC-TEST-KLIENT Sp. z o.o. Rejestracja: Nr KRS , , Sąd Rejonowy Warszawa, POKOCHALSKI Marcin Teodor Udziałowiec Aktualny Udziałowiec Aktualny ul. Zielona Warszawa PLN ,00 PLN ,00 Poprzednia struktura własności: Imię i nazwisko Funkcja Adres Udział Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ABC-TEST 1 S.A. Rejestracja: Nr KRS , , Sąd Rejonowy Warszawa, Poprzedni udziałowiec (w wyniku wykreślenia z rejestru handlowego (lub ewidencji działalności gospodarczej)) GRZEBIEŃCZYK Janina Sabina Poprzedni udziałowiec (w wyniku wykreślenia z rejestru handlowego (lub ewidencji działalności gospodarczej)) GRZEBIEŃCZYK Janina Sabina Poprzedni wspólnik (z powodu zmiany formy prawnej) POKOCHALSKI Marcin Teodor Poprzedni wspólnik (z powodu zmiany formy prawnej) ul. Poprzeczna Warszawa Mazowieckie PLN ,00 PLN 5.000,00 Kierownictwo firmy: Imię i nazwisko Funkcja Adres GRZEBIEŃCZYK Janina Sabina POKOCHALSKI Marcin Teodor Aktualny NOWACZEWSKI Wacław Marian Aktualny SZEINDER Marek Aktualny SŁOMKA Irena Martyna Aktualny Dyrektor Zarządzający Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Page 4 of 16

5 Poprzednie kierownictwo: Imię i nazwisko Funkcja Adres GRZEBIEŃCZYK Janina Sabina (z powodu zmiany formy prawnej) GRZEBIEŃCZYK Janina Sabina (w wyniku wykreślenia z rejestru handlowego (lub ewidencji działalności gospodarczej)) POKOCHALSKI Marcin Teodor (w wyniku zmiany stanowiska) WYWRZESZCZAK Szymon (w wyniku wykreślenia z rejestru handlowego (lub ewidencji działalności gospodarczej)) Poprzedni Dyrektor Zarządzający Poprzedni Prezes Zarządu Poprzedni Wiceprezes Zarządu Poprzedni Członek Zarządu Funkcje pełnione w innych firmach: Funkcja Firma Inne pełnione funkcje Słomka Irena Martyna Prezes Zarządu ABC-TEST-KLIENT Sp. z o.o. (PL) Numer ICON: Inne pełnione funkcje Grzebieńczyk Janina Sabina Akcjonariusz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ABC-TEST 1 S.A. (PL) Numer ICON: Inne pełnione funkcje Pokochalski Marcin Teodor Członek Zarządu ABC-TEST-KLIENT Sp. z o.o. (PL) Numer ICON: Akcjonariusz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ABC-TEST 1 S.A. (PL) Numer ICON: Poprzedni Członek Zarządu Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ABC-TEST 1 S.A. (PL) Numer ICON: Inne pełnione funkcje Nowaczewski Wacław Marian Prokurent ABC-TEST-KLIENT Sp. z o.o. (PL) Numer ICON: Inne pełnione funkcje Szeinder Marek Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ABC-TEST 1 S.A. (PL) Numer ICON: Sekcja zawiera również dane historyczne. Prawo reprezentacji: W przypadku ustanowienia zarządu wieloosobowego reprezentacja przez dwóch członków zarządu łącznie lub jednego łącznie z prokurentem. Prezes Zarządu samodzielnie. Firmy związane: związana TEST1, ES, Numer ICON: DANE PODSTAWOWE Page 5 of 16

6 Przedmiot działalności: EKD działalność podstawowa: 1310 Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych 4640 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego 4754 Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4770 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4719 Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa sprzętu RTV i AGD. Klasyfikacja działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej NACE Rev.2. Firma działa w sektorze określonym przez Coface jako: 'Urządzenia elektryczne, elektroniczne oraz informatyka i telekomunikacja'. Dane podstawowe: Kwota podana w złotych polskich (PLN) Obrót A.MAJĄTEK TRWAŁY Kapitał własny Zobowiązania Zysk netto Zysk na działalności operacyjnej Wskaźnik rentowności aktywów ( ROA ) 0,06 0,00 0,31 0,30 Wskaźnik rentowności kapitału ( ROE ) 0,16 0,01 0,57 0,66 Wskaźnik rentowności aktywów ( ROA ) Wskaźnik rentowności kapitału ( ROE ) Zysk netto / Aktywa ogółem Zysk netto / Kapitał własny Page 6 of 16

7 Page 7 of 16

8 Zatrudnienie: Zatrudnienie ogółem Środki transportu: Ilość samochody ciężarowe leasing: 7 własność: 6 Ilość samochody osobowe własność: 5 leasing: własność: 6 leasing: 5 własność: 4 leasing: 2 własność: 5 leasing: 5 własność: 3 leasing: 1 Ilość dostawczy własność: 5 własność: 4 własność: 4 Ilość wózek widłowy leasing: 2 własność: 1 leasing: 2 Razem Import: Europa, Chiny, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej: 52% obrotu Chiny, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Kanada: 50% obrotu Niemcy, Włochy, Francja, Łotwa, Litwa, Dania, Szwecja: 46% obrotu Niemcy, Włochy, Francja, Łotwa, Litwa, Estonia, Dania, Szwecja: 40% obrotu Niemcy, Austria, Francja, Słowacja, Litwa, Łotwa: 34% obrotu Niemcy, Austria, Francja, Rumunia, Bułgaria: 37% obrotu Niemcy, Włochy, Federacja Rosyjska: 15% obrotu Page 8 of 16

9 Eksport: Białoruś, Federacja Rosyjska, Łotwa, Litwa, Serbia, Montenegro, Słowacja, Czechy: 55% obrotu Niemcy, Francja, Słowacja, Słowenia, Serbia, Norwegia: 28% obrotu Niemcy, Francja, Słowacja, Słowenia, Serbia, Estonia, Norwegia: 25% obrotu Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Rumunia: 44% obrotu Serbia, Czechy, Słowacja, Rumunia: 50% obrotu Austria, Rumunia, Białoruś, Federacja Rosyjska, Francja: 19% obrotu Szwecja, Szwajcaria, Finlandia, Bułgaria, Rumunia: 45% obrotu Główni odbiorcy: ABC-TEST-KLIENT Sp. z o.o., PL, Numer ICON: Główni dostawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ABC-TEST 1 S.A., PL, Numer ICON: Oddziały i filie: Oddział: Al. Jerozolimskie Warszawa Mazowieckie Nieruchomości: Budynek Adres: Al. Jerozolimskie Warszawa Mazowieckie Powierzchnia: 150 m2 Typ własności: własność W ramach standardowego badania brak jest możliwości sprawdzenia poprzez wgląd w księgi wieczyste. INFORMACJE FINANSOWE Bilans: Kwota podana w złotych polskich (PLN) BILANS AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , ,17 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Inne wartości niematerialne i prawne +42,16% ,78 +37,26% ,78 +37,26% II. Rzeczowe aktywa trwałe ,16 +30,04% 1. Środki trwałe ,15 +49,32% ,25 +17,53% ,78-63,22% ,78-63,22% ,02 +18,18% ,84 +11,57% , , , , ,05 a) Grunty (w tym prawo , , ,80 Page 9 of 16

10 a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) Urządzenia techniczne i maszyny ,37 +6,71% ,83 +27,57% ,75 +70,46% d) Środki transportu ,27-34,29% e) Inne środki trwałe ,93-19,14% 2. Środki trwałe w budowie ,80 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego -23,16% ,21-76,36% ,00 0% ,00 0% , ,30% , ,30% B. AKTYWA OBROTOWE , ,67-2,01% I. Zapasy , ,82 +6,37% 1. Materiały , ,59 2. Półprodukty i produkty w toku -59,26% , , ,75% 3. Produkty gotowe , ,03 +3,17% 4. Zaliczki na dostawy ,34 II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek a) Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek : - o okresie spłaty do 12 miesięcy 2. Należności od pozostałych jednostek a) Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek: - o okresie spłaty do 12 miesięcy b) Należnośći z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń +283,99% , ,81 +6,95% , ,60-15,67% , ,60-15,67% ,60-15,67% , ,21 +9,40% , ,95 +8,06% ,95 +8,06% , ,22 +14,08% c) Inne należności ,04 d) Należności dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe -46,09% , , ,70-18,74% , ,70-18,74% ,57 +17,02% ,53 +23,79% ,07 +4,32% ,86 +3,00% ,81-17,62% , ,89% ,52-81,80% ,00 0% ,00 0% ,45 +0,39% ,45 +0,39% ,68 +14,31% ,00 +8,86% , ,57% ,56-69,74% ,74 +65,05% 7.922,37-92,06% ,92 +9,50% , ,29% , ,29% , ,29% ,90-0,65% ,60-16,84% ,60-16,84% , ,19% ,74 +31,49% ,97 +25,96% ,97 +25,96% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 Page 10 of 16

11 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) W jednostkach , ,70-18,74% , ,90 +0,69% - - udziały lub akcje ,73-72,62% - - udzielone pożyczki ,17 b) W pozostałych jednostkach +7,28% ,75-15,39% ,97 +25,96% ,15-40,46% , ,15-45,37% , ,22% , , , , udziały lub akcje , inne papiery wartościowe ,75 +5,73% , udzielone pożyczki ,00 c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,05-46,13% , ,85-92,01% - - inne środki pieniężne ,20 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe +6,01% , ,34 +88,53% AKTYWA RAZEM , ,84 +16,47% , ,91% , ,18% , ,68% ,79-69,06% ,93 +15,63% , , , , ,54 PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,44-28,27% ,00 0% ,48 +67,30% III. Zysk (strata) netto , ,96 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne -99,29% , ,40 +69,78% , ,82 +56,45% , ,40 +12,80% ,42 +37,98% a) długoterminowa ,15 +11,98% b) krótkoterminowa , ,20% 3. Pozostałe rezerwy ,00 a) krótkoterminowe ,00 II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek 2. Wobec pozostałych jednostek a) Kredyty i pożyczki długoterminowe b) Inne zobowiązania finansowe III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,56 +39,94% , ,87-15,44% , ,69 +42,63% , ,92-50,00% , ,13% , ,02 +79,08% ,48 +38,05% ,00 0% ,74 +71,11% ,74 +20,74% ,45-3,11% ,57 +1,38% ,20-3,50% ,37 +5,45% ,72 +5,18% ,65 +7,95% ,99-34,09% ,54-8,02% ,45-34,99% ,40-35,14% , ,89 +16,93% , , , , , , , , , , , , , , ,75 1. Wobec jednostek , , , ,98 Page 11 of 16

12 1. Wobec jednostek a) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - o okresie wymagalności do 12 miesięcy , , ,58% , ,78 +68,66% ,78 +68,66% b) Inne zobowiązania ,86 2. Wobec pozostałych jednostek a) Kredyty i pożyczki krótkoterminowe b) Inne zobowiązania finansowe c) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek - - o okresie wymagalności do 12 miesięcy d) Zaliczki otrzymane na dostawy e) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń f) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń ,73% , ,38 +29,67% , ,72-21,13% , ,59% , ,15-12,16% ,15-12,16% ,68-93,70% , ,02-82,54% , ,97 +25,60% g) Inne zobowiązania ,19 +0,45% , ,33% , ,82% , ,82% ,36 +13,56% ,84 +14,80% ,26-8,24% , ,97 +9,89% ,97 +9,89% ,03-31,31% , ,66% ,19-2,32% ,51 +15,45% , , , , , , , , , , , ,01 3. Fundusze specjalne ,39 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0, ,37 1. Ujemna wartość firmy ,01 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,36 a) krótkoterminowe ,36 PASYWA RAZEM , ,84 +16,47% ,93 +15,63% ,54 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ( WARIANT KALKULACYJNY ) A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW - - w tym od jednostek I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów - - w tym jednostkom powiązanym I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) brutto ze , ,41-3,06% ,15 +49,35% , ,63-3,30% ,78 +3,63% , ,29 +9,87% ,97 +56,82% ,96 +10,13% , ,33 +4,08% , , ,61 +16,61% , ,53% ,60 +12,94% , ,02% ,08 +14,97% , ,70% ,29 +10,36% , ,61% , , , , , , , , , ,08 sprzedaży -32,78% +20,57% Page 12 of 16

13 sprzedaży -32,78% +20,57% D. Koszty sprzedaży , ,59 E. Koszty ogólnego zarządu F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY G. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -2,21% , ,07-11,12% , ,46-37,67% , ,81 +51,22% ,80 +48,31% ,33-7,30% ,40 +23,14% , ,17% , , , , ,28 II. Dotacje 7.500,00 III. Inne przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , ,81 +51,22% , ,22 +17,80% 6.000, ,96-76,94% 1.000, , ,43% III. Inne koszty operacyjne , ,24 I. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ +561,39% , ,05-36,26% J. Przychody finansowe , ,18 I. Dywidendy i udziały w zyskach - - w tym od jednostek -10,68% , ,34 II. Odsetki , , w tym od jednostek +24,60% ,59-98,45% , ,99% , ,28% , ,96 +13,44% ,09 +11,43% ,74 +23,33% ,88 +10,44% ,57 +17,70% , ,58% III. Zysk ze zbycia inwestycji ,06 IV. Inne przychody finansowe 4.000, ,62-3,47% K. Koszty finansowe , , ,18% I. Odsetki , , w tym dla jednostek II. Aktualizacja wartości inwestycji +34,79% , ,40% ,73-92,27% III. Inne koszty finansowe , ,25 L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej ,60% , ,38-99,12% M. Zysk (strata) brutto , ,38-99,12% N. Podatek dochodowy , ,42-98,42% O. ZYSK (STRATA) NETTO , ,96-99,29% -5,41% ,25 +48,89% ,34 +50,50% ,10-1,53% , ,23% , ,50% ,44 +34,66% ,28 +21,24% ,28 +21,24% ,54 +23,34% ,74 +20,74% , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 Page 13 of 16

14 Kursy wymiany walut: 2014: 4,1852 PLN = 1 EUR 2013: 4,1975 PLN = 1 EUR 2012: 4,185 PLN = 1 EUR 2011: 4,1198 PLN = 1 EUR 2010: 3,9946 PLN = 1 EUR 2014: 3,1551 PLN = 1 USD 2013: 3,1608 PLN = 1 USD 2012: 3,257 PLN = 1 USD 2011: 2,9634 PLN = 1 USD 2010: 3,0157 PLN = 1 USD Źródło danych finansowych: : Dane finansowe są zgodne z dokumentami przesłanymi przez firmę badaną. 2014: Dane finansowe pochodzą ze źródeł oficjalnych. 2013: Dane finansowe pochodzą z akt KRS. 2012: Dane finansowe pochodzą z akt KRS. Data: 2011 Firma jest ustawowo zobligowana do poddawania sprawozdań finansowych badaniu przez biegłego rewidenta. Audytor: Jan Nowak Firma: AUDYT Test S.A., Warszawa, ul. Grójecka 136 Data: 2012 Sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane przez biegłego rewidenta Audytor: Jan Nowak Firma: AUDYT Test S.A., Warszawa, ul. Grójecka 136 Data: 2013 Sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane przez biegłego rewidenta Audytor: Jan Nowak Firma: AUDYT Test S.A., Warszawa, ul. Grójecka 136 Data: 2014 Sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane przez biegłego rewidenta Audytor: Jan Nowak Firma: AUDYT Test S.A., Warszawa, ul. Grójecka 136 Zysk netto za rok 2014 przeznacza się na: - kapitał zapasowy spółki - dywidendy wspólników - fundusz świadczeń socjalnych Zysk netto za rok 2013 przeznacza się na: - kapitał zapasowy spółki - dywidendy wspólników - fundusz inwestycyjny - fundusz świadczeń socjalnych Zysk netto za rok 2012 przeznacza się na: - kapitał zapasowy spółki - dywidendy wspólników - fundusz inwestycyjny - fundusz świadczeń socjalnych Zysk netto za rok 2011 przeznacza się na: - kapitał zapasowy spółki - dywidendy wspólników Konta bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. - Nr konta O/ Warszawa Wskaźniki finansowe: Page 14 of 16

15 Wskaźnik płynności szybki ( QR ) 0,70 0,70 1,32 1,32 Wskaźnik płynności bieżącej ( CR ) 0,99 0,95 1,73 1,77 Wskaźnik rentowności sprzedaży ( ROS ) 0,20 0,00 0,20 0,19 Wskaźnik rentowności aktywów ( ROA ) 0,06 0,00 0,31 0,30 Wskaźnik rentowności kapitału ( ROE ) 0,16 0,01 0,57 0,66 Wskaźnik płynności gotówkowej 0,04 0,06 0,20 0,02 Wskaźnik obrotu zapasami w dniach obrotu 39,70 34,75 31,66 33,92 Wskaźnik obrotu należnościami w dniach obrotu 62,37 61,13 55,40 59,00 Okres spłaty zobowiązań w dniach obrotu 141,96 142,37 77,07 76,86 Wskaźnik zadłużenia 1,49 1,99 0,84 1,20 Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%) 56,39 62,88 42,92 49,55 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego I (%) 17,50 33,29 17,06 35,73 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego II (%) 14,90 24,97 14,57 26,33 Wskaźnik udziału zobowiązań długoterminowych w kapitałach obcych (%) Kapitał pracujący netto PLN ,00 11,75 16,75 20,33 29,88 PLN ,35 PLN ,79 PLN ,23 Wskaźnik kapitału pracującego netto (%) -2,23-2,12 15,38 16,17 Wskaźnik płynności szybki ( QR ) Wskaźnik płynności bieżącej ( CR ) Wskaźnik rentowności sprzedaży ( ROS ) Wskaźnik rentowności aktywów ( ROA ) Wskaźnik rentowności kapitału ( ROE ) Wskaźnik płynności gotówkowej Wskaźnik obrotu zapasami w dniach obrotu Wskaźnik obrotu należnościami w dniach obrotu Okres spłaty zobowiązań w dniach obrotu Wskaźnik zadłużenia ( Inwestycje krótkoterminowe + Należności krótkoterminowe ) / Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe Zysk netto / Obrót Zysk netto / Aktywa ogółem Zysk netto / Kapitał własny Środki pieniężne / Zobowiązania krótkoterminowe ( Zapasy / Obrót ) * 365 dni ( Należności krótkoterminowe / Obrót ) * 365 dni ( Zobowiązania krótkoterminowe / Obrót ) * 365 dni Kapitał obcy / Kapitał własny Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%) ( Zobowiązania ogółem / Aktywa ogółem ) * 100 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego I (%) ( Zobowiązania długoterminowe / Kapitał własny ) * 100 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego II (%) Wskaźnik udziału zobowiązań długoterminowych w kapitałach obcych (%) Kapitał pracujący netto ( Zobowiązania długoterminowe / (Kapitał własny + Zobowiązania długoterminowe )) * 100 ( Zobowiązania długoterminowe / Kapitał obcy ) * 100 Aktywa obrotowe - Zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik kapitału pracującego netto (%) (( Aktywa obrotowe - Zobowiązania krótkoterminowe) / Obrót) * 100 Więcej informacji opisujących wskaźniki prezentowane w raporcie przez Coface Poland znajdziecie Państwo tutaj. INFORMACJE DODATKOWE KONTAKT Z FIRMĄ BADANĄ: Imię i nazwisko:marek Szeinder Funkcja: członek zarządu Data kontaktu: CERTYFIKATY: EN ISO 9001:2008 OBJAŚNIENIA I DEFINICJE Ocena firmy 10 Minimalny poziom ryzyka Page 15 of 16

16 10 Minimalny poziom ryzyka Ocena płatności 9 Bardzo niski poziom ryzyka 8 Niski poziom ryzyka 7 Umiarkowany poziom ryzyka 6 Dopuszczalny poziom ryzyka 5 Średni poziom ryzyka 4 Znaczny poziom ryzyka 3 Wysoki poziom ryzyka 2 Wysokie ryzyko niewypłacalności 1 Bardzo wysokie ryzyko niewypłacalności 0 Proces upadłościowy w toku Bardzo dobra dyscyplina płatnicza. - Na podstawie naszych doświadczeń płatności są regulowane terminowo. - Płatności najczęściej regulowane zgodnie z ustalonymi warunkami. - Aktualnie brak negatywnych doswiadczeń płatniczych. - Według dostępnych informacji, sporadycznie występowały negatywne zdarzenia płatnicze, które zostały pozytywnie zakończone. - Płatności regulowane nieregularnie. - Płatności regulowane z opóźnieniem. - Płatności regulowane z dużym opóźnieniem. - Większość płatności opóźniona, konieczne działania na drodze sądowej. - Płatności nie są regulowane. Rozkład zdarzeń windykacyjnych Wysoki poziom Znaczny poziom Średni poziom Niski poziom > Euro > Euro & < Euro > 500 Euro & < Euro < 500 Euro Raporty handlowe przeznaczone są wyłącznie dla Zamawiającego i tym samym nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane ani wykorzystywane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Zamawiający przyjmuje odpowiedzialność za zachowanie poufności przekazywanych informacji. Zamawiający wykorzystuje przekazane dane na własną odpowiedzialność. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wiarygodność wykorzystanych źródeł informacji. Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Serwisu Klienta: Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 136 PL Warszawa Tel.: Fax : *** Koniec dokumentu *** Page 16 of 16

Aktualna siedziba mieści się w pomieszczeniach dzierżawionych o powierzchni 450 m2

Aktualna siedziba mieści się w pomieszczeniach dzierżawionych o powierzchni 450 m2 RAPORT HANDLOWY Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. email: customerservice@coface.com 28.01.2015 document id: 3639416-4-P02-1.11.9-15346 FIRMA BADANA FIRMA TESTOWA ABC-TEST SP. Z O.O. Siedziba

Bardziej szczegółowo

RAPORT HANDLOWY Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. email: customerservice@coface.pl 09.12.2013 document id: 917751-4-P01-1.8.

RAPORT HANDLOWY Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. email: customerservice@coface.pl 09.12.2013 document id: 917751-4-P01-1.8. RAPORT HANDLOWY Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. email: customerservice@coface.pl 09.12.2013 document id: 917751-4-P01-1.8.9-9195 FIRMA BADANA FIRMA TESTOWA ABC-TEST SP. Z O.O. Siedziba

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne. Wybrane dane rejestrowe. Wybrane parametry firmy. Wskaźniki finansowe - trend >> analiza finansowa (2010) >> mapa

Dane identyfikacyjne. Wybrane dane rejestrowe. Wybrane parametry firmy. Wskaźniki finansowe - trend >> analiza finansowa (2010) >> mapa Strona 1 / 16 PODSUMOWANIE Dane identyfikacyjne Pełna nazwa: Test sp. z o.o. Regon: 123456789 NIP: PL 1111111111 KRS Ocena Creditreform Indeks zdolności płatniczej 3333333 KRS >> więcej Adres rejestrowy:

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: COGNOR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Bilans - Aktywa 31.12.2007

Bilans - Aktywa 31.12.2007 Fundacja Arna Canem ul. Żeromskiego 85/25 7272609457 Bilans - Aktywa 31.12.2007 AKTYWA 31.12.2006 31.12.2007 I Urząd Skarbowy A. Aktywa trwałe 1 751,00 1 751,00 1. Wartości niematerialne i prawne 1 751,00

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane rejestrowe >> więcej

Wybrane dane rejestrowe >> więcej Strona 1 / 13 PODSUMOWANIE Dane identyfikacyjne Pełna nazwa: Regon: 271017460 NIP: PL 6260001198 KRS Ocena Creditreform Indeks zdolności płatniczej Systemy Wentylacji i Klimatyzacji "LEMAR" Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2009 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba firmy FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW "PRZESŁANIE" Paprotnia, ul. O.Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Polski. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta

Aeroklub Polski. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta Aeroklub Polski Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta AEROKLUB POLSKI Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

31.12.2005 31.12.2006 A.

31.12.2005 31.12.2006 A. Fundacja Arna Canem Rachunek zysków Przeznaczenie: ul. Żeromskiego 85/25 i strat Urząd Skarbowy 90-502 Łódź na dzień 31.12.2006 Łódź Polesie NIP 7272609457 AS A INKASSO 31.12.2005 31.12.2006 A. Przychody

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Data: 2005/07/22 Raport bieżący nr 21 /2005 Zarząd Computer Service Support S.A. podaje do publicznej wiadomości plan połączenia Spółek: Computer Service Support S.A. w Warszawie jako spółką przejmującą

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1514. P.P.H.U. NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski w Międzyrzeczu. [BMSiG-1100/2013] INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2011 r.

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej ZA OKRES I KWARTAŁU 2014 ROKU (od 01 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) Bytom, 20. maja 2014 r. 1 Strona Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DONUM SPES UŚCIE SOLNE 174 32-813 UŚCIE SOLNE NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba firmy FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW "PRZESŁANIE" Paprotnia, ul. O.Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Jerzy T. Skrzypek poprzedniej prezentacji: Plan marketingowy 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu marketingowego wraz z przykładem 2 Źródło: książka Biznesplan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ I Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

8 III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto -10 270 2 147 II. Korekty razem 1 229-15

Bardziej szczegółowo