Cierpliwi zostaną nagrodzeni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cierpliwi zostaną nagrodzeni"

Transkrypt

1 INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 16 kwietnia 2014 r. Cierpliwi zostaną nagrodzeni Prognoza Euler Hermes dla poszczególnych branż przemysłu światowego Analiza Euler Hermes firmy ubezpieczającej transakcje, dostarczającej raporty handlowe i odzyskującej należności Euler Hermes, światowy lider sektora ubezpieczeń transakcji handlowych prezentuje prognozę dla poszczególnych sektorów przemysłu światowego: Cierpliwi zostaną nagrodzeni. Z opracowania wynika, iż od połowy 2013 roku poziom ryzyka w poszczególnych sektorach zasadniczo uległ w skali światowej poprawie Z zastrzeżeniem w skali światowej gdyż przewidywana poprawa sytuacji gospodarczej, jaka ma nastąpić w okresie , będzie zbyt niejednolita w poszczególnych regionach oraz łącznie niewystarczająca, aby i większość sektorów i w skali całego świata odniosła w związku z nią wymierne korzyści. Euler Hermes monitoruje ryzyko w poszczególnych sektorach 17 branż w 72 krajach, odpowiadających za wytworzenie 95% światowego PKB. Oceny poszczególnych sektorów (ryzyko niskie, średnie, dość wysokie oraz wysokie) opracowywane są dla wszystkich krajów i łączą w sobie specjalnie opracowane prognozy popytu, finansowania, rentowności oraz dotyczące otoczenia biznesowego. Globalna poprawa sytuacji wciąż niewystarczająca, aby większość sektorów na całym świecie mogła z niej w pełni skorzystać. W skali całego świata z najwyższym poziomem ryzyka rok 2014 rozpoczęły branże tekstylna, budowlana oraz transport lotniczy, podczas gdy w sektorach chemicznym, farmaceutycznym oraz rolno-spożywczym poziom ryzyka był najniższy. Poprawa stopy wzrostu w Europie jest niewystarczająca, kryzys w Am. Północnej jest przeszłością, natomiast w regionie Azji Pacyfiku ryzyko w poszczególnych sektorach było i pozostaje najniższe. Od połowy 2013 roku bilans zmian w zakresie oceny ryzyka poszczególnych sektorów uległ odwróceniu liczba lepszych ocen ryzyka (78 za pełny rok 2013) była wyższa od liczby przypadków obniżonej oceny ryzyka (67.) Ogólna zmiana ukrywa kontrastujące tendencje między poszczególnymi regionami i czasem ich występowania. Co się ostatnio zmieniło widoczne są obszary utrzymującego się zwiększonego ryzyka. Kluczowym czynnikiem określającym zmiany ryzyka w 2014 roku będzie popyt. Potrzeba trochę czasu, aby światowy wzrost gospodarczy odczuły firmy różnej wielkości i reprezentujących różne sektory, zwłaszcza we wciąż delikatnej Europie wyjaśnia Ludovic Subran, główny ekonomista Euler Hermes. W wielu sektorach na 2014 rok nie przewidujemy przyspieszenia tempa poprawy sytuacji. Obniżenie prognozy ryzyka dla sektorów w większym stopniu wiąże się ze zwiększeniem popytu niż z kwestiami związanymi z rentownością i kwestiami finansowania oraz vice-versa w przypadku zmian wiążących się ze wzrostem ryzyka. Globalna poprawa sytuacji wciąż niewystarczająca, aby większość sektorów na całym świecie mogła z niej w pełni skorzystać W 9 na 10 przypadków poziom ryzyka związanego z sektorami w poszczególnych krajach utrzyma się na poziomie z 2013 roku. Ogólnie rzecz biorąc, sektory ocenione jako ryzykowne pozostaną większością w 2014: 49% z nich sklasyfikowano jako wykazujące średnie ryzyko, a około 25% na poziomie dość wysokiego lub wysokiego ryzyka. Innymi słowy, zaledwie 25% sektorów

2 posiada na tyle solidne podstawy lub prognozy, że rok 2014 rozpoczęły z niskim poziomem ryzyka. Wysokie ryzyko: prawdopodobne lub stwierdzone wystąpienie kryzysu. Dość wysokie ryzyko: słabości strukturalne Średnie ryzyko: oznaki słabości; możliwe spowolnienie Niskie ryzyko: solidne podstawy; bardzo korzystne lub dość dobre prognozy W skali całego świata, rok 2014 z najwyższym poziomem ryzyka rozpoczęły branże tekstylna, budowlana oraz transportu lotniczego, podczas gdy w sektorach chemicznym, farmaceutycznym oraz rolno-spożywczym poziom ryzyka był najniższy. Branża tekstylna: Po całym dziesięcioleciu tendencji spadkowej, w 2013 poziom produkcji w UE ustabilizował się. Sektor od dawna jest bezpośrednio uzależniony od wahań w zakresie konsumpcji gospodarstw domowych, a kluczowym czynnikiem wpływającym na jego wyniki wciąż jest koszt produkcji. Budownictwo: W 2014 roku widoczne będą bardziej korzystne tendencje w skali regionalnej i krajowej, jednak wyniki sektora będą nadal uzależnione od licznych i utrzymujących się czynników negatywnej presji. W 2013 wzrost przychodów sektora utrzymywał się w skali światowej na niskim poziomie (według wartości +3%, ok mld dolarów). Udział firm z tego sektora w liczbie spółek niewypłacalnych był nadal wysoki do 20% wszystkich spółek podczas gdy branża budowlana odpowiada średnio za wytworzenie 7% PKB. Branża papiernicza: Korekty mocy produkcyjnych powinny umożliwić utrzymanie cen na obecnym poziomie. Głównym wyzwaniem, z jakim boryka się branża jest zwiększone wykorzystanie komunikacji online oraz urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony i tablety. Informatyka i komunikacja (ICT): Zróżnicowany sektor, w którym występuje silna presja na niskie ceny oraz jednocześnie wysokie potrzeby inwestycyjne. Wzrost w sektorze ICT na poziomie +3% w 2013 roku, przy poziomie przychodów wynoszącym ok mld dolarów, wynikał z wdrożeń nowych technologii we wszystkich krajach, jednak w zróżnicowanym stopniu.

3 Branża motoryzacyjna (producenci samochodów): W 2014 rynek światowy utrzyma wzrost na poziomie +5% (wg liczby pojazdów); głównymi motorami wzrostu będą Stany Zjednoczone oraz Chiny. Na rynkach europejskich w 2013 roku odnotowano najniższe od 17 lat wartości, jednak sytuacja ulega szybkiej poprawie. W 2013 roku w niektórych krajach rozwijających się nie wystąpił wzrost, a perspektywy na niego są słabe. Branża : Globalny poziom produkcji chemicznej powinien w 2014 wzrosnąć o +4% według wartości rzeczywistych; dla porównania, w 2013 roku wzrost wyniósł +2,5%. Ponowne ożywienie branży chemicznej w USA wynika z niższych cen gazu ziemnego, jednak Europa nadal jest w defensywie. Udział rynkowy Azji wciąż rośnie z powodu dynamicznego wzrostu w zakresie popytu krajowego. Branża farmaceutyczna: Rosnące zapotrzebowanie na wyroby medyczne nadal jest czynnikiem napędzającym światowy rynek farmaceutyczny (szacunkowy wynik za 2013 rok: 950 mld dolarów), jednak nie wszyscy gracze korzystają ze wzrostu. Przemysł rolno-spożywczy i handel detaliczny: Sprzeczne prognozy na W skali globalnej nastroje w tym sektorze będą wahać się od ulgi (zmniejszenie kosztów w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych), poprzez niepewność (dotyczącą sytuacji gospodarczej) do dynamiki (możliwości w innych regionach geograficznych oraz poszukiwanie nowych modeli). Regiony: W 2014 najniższy poziom ryzyka w poszczególnych sektorach nadal w regionie Azji- Pacyfiku, w Europie Zachodniej najwyższy Ocena na koniec 2013, kraje ważone według udziału w GDP regionu w 2013 Ameryka Północna Ameryka Łacińska Europa Zachodnia Europa Środkowo-Wschodnia Afryka i Bliski Wschód Azja-Pacyfik Produkcja samochodów Budownictwo Branża Farmacja. Żywność Branża tekstylna Branża papiernicza Handel detaliczny Usługi IT Wysokie ryzyko: prawdopodobne lub stwierdzone wystąpienie kryzysu. Dość wysokie ryzyko: słabości strukturalne Średnie ryzyko: oznaki słabości; możliwe spowolnienie Niskie ryzyko: solidne podstawy; bardzo korzystne lub dość dobre prognozy Poprawa stopy wzrostu w Europie jest niewystarczająca, aby jej skutki mogły szybko stać się widoczne we wszystkich sektorach; perspektywy dla branży handlu detalicznego i budownictwa nie zmienią się. Wiele europejskich krajów nadal stoi przed istotnymi wyzwaniami związanymi z presją w zakresie konkurencyjności i finansowania. Zaledwie 21% sektorów przemysłu Europy Zachodniej oraz 26% sektorów przemysłu Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzuje się w 2014 roku niskim poziomem ryzyka. W regionie Afryki i Bliskiego Wschodu profil ryzyka w poszczególnych sektorach uległ wyraźnej poprawie w krajach eksportujących ropę naftową, szczególnie w regionie Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Profil ryzyka ustabilizował się w RPA i Maroku, mimo strukturalnych słabości niektórych sektorów, takich jak sektor tekstylny, oraz w mniejszym stopniu w krajach borykających się z niepokojami politycznymi lub społecznymi. Kryzys w Ameryce Północnej jest już najwyraźniej przeszłością dla większości sektorów, mimo kilku utrzymujących się nadal słabości (w sektorze budownictwa, tekstylnym, transportu lotniczego) oraz niepewności odnośnie tempa poprawy sytuacji. Brak wigoru w gospodarce regionu Ameryki Łacińskiej w 2013, plus powracające oznaki niestabilności w niektórych krajach zmagających się z powracającym ryzykiem dotyczącym waluty i finansowania wpływają na wiele sektorów, a szczególnie na sektor budownictwa. W przypadku większości sektorów i wielu krajów, ryzyko utrzymuje się na średnim poziomie.

4 Region Azji-Pacyfiku, który aż do 2013 roku pozostawał odporny na zmiany cyklu globalnego, w 2014 również charakteryzuje się najniższym poziomem ryzyka w poszczególnych sektorach. Jednak w okresie zmagać się będzie z największymi wyzwaniami. W części krajów Azji- Pacyfiku niektóre sektory (sektor tekstylny, metali i budownictwa) rozpoczęły rok 2014 borykając się ze słabościami strukturalnymi (m.in. nadprodukcja stali w Chinach). W zaktualizowanej ocenie poszczególnych sektorów widoczne są obszary utrzymującego się zwiększonego ryzyka. Kluczowym czynnikiem określającym zmiany ryzyka w 2014 roku jest popyt Od połowy 2013 roku bilans zmian w zakresie oceny ryzyka poszczególnych sektorów uległ odwróceniu liczba lepszych ocen ryzyka (78 za pełny rok 2013) była wyższa od liczby przypadków obniżonej oceny ryzyka (67). Obraz zmian ryzyka w poszczególnych sektorach w końcu 2013 Wielka Brytania Branża Farmacja Handel detaliczny Szwecja Elektronika użytkowa Belgia Branża Metalurgia Czechy Metalurgia Finlandia Transport lotniczy Handel detaliczny Elektronika użytkowa Peru Komputery i telekomunikacja Panama Transport lotniczy Francja Branża tekstylna Branża papiernicza Hiszpania Maszyny i urządzenia Szwajcaria Arabia Saudyjska Maszyny i urządzenia Elektronika użytkowa Węgry Farmacja Bahrajn Transport lotniczy Maszyny i urządzenia Usługi IT Elektronika użytkowa Zjedn. Emiraty Arabskie Tajlandia Budownictwo Australia Produkcja metali Hong Kong Branża tekstylna Brazylia Chile Części samochodowe Branża papiernicza Ameryka Północna Ameryka Łacińska Europa Zachodnia Europa Środkowo-Wsch. Afryka i Bliski Wschód Azja-Pacyfik Wzrost ryzyka Spadek ryzyka Nowa Zelandia Ogólna zmiana ukrywa kontrastujące tendencje między poszczególnymi regionami i czasem ich występowania: Pozytywne tendencje przez cały rok w regionie Azji-Pacyfiku, jednak skoncentrowane w kilku krajach (Australii, Indonezji, Malezji, Filipinach) Stabilna sytuacja w drugiej połowie roku w Afryce i n Bliskim Wschodzie jednak głównie w regionie GCC (Rady Współpracy Zatoki Perskiej) Stabilna sytuacja w Ameryce Północnej Dalsze spadki w Ameryce Łacińskiej mimo poprawy na koniec 2013 Dalsze spadki w Europie Ogółem trzy sektory rozpoczęły rok 2014 z wyższą liczbą krajów charakteryzujących się ryzykiem niż rok wcześniej: branża, rolno-spożywcza i produkcji metali. Według najnowszych scenariuszy, w regionie Bliskiego Wschodu utrzyma się tendencja spadkowa w zakresie ryzyka poszczególnych sektorów, natomiast w Europie wystąpi tendencja wzrostowa w zakresie ryzyka. Trzy sektory chemiczny, produkcji metali oraz półprzewodników charakteryzują się najbardziej istotnym pogorszeniem ryzyka. Najlepsze cztery sektory pod względem spadku ryzyka to sektor sprzętu elektroniki użytkowej, budownictwa, maszyn i urządzeń oraz, przede wszystkim, handlu detalicznego. *****

5 Kontakt dla mediów: Grzegorz Błachnio Euler Hermes tel ****** Euler Hermes to światowy lider sektora ubezpieczeń kredytu handlowego oraz uznany specjalista w obszarach gwarancji ochrony finansowej, gwarancji oraz windykacji. Posiadająca ponad 100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami handlowymi. Należąca do firmy sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad pracowników. *** Euler Hermes jest spółką zależną Allianz, notowaną na giełdzie Euronext Paris (ELE.PA) oraz posiadającą rating AA- przyznany przez Standard & Poor s oraz Dagong. W 2013 roku skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,5 mld, oraz ubezpieczyła na całym świecie transakcje biznesowe o wartości wynoszącej na koniec 2013 roku 789 mld. W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: LinkedIn lub *** W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1998 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA oferuje ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga spółka działająca na polskim rynku - Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oferuje windykację należności, raporty handlowe, ocenę ryzyka oraz program analiz branżowych. Obsługę klientów zapewnia Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o. Nota dotycząca stwierdzeń wybiegających w przyszłość: Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych oczekiwań oraz innego rodzaju stwierdzenia wybiegające w przyszłość, oparte na aktualnych opiniach i założeniach kierownictwa firmy, obejmujących znane i nieznane czynniki ryzyka oraz niepewności, które mogą powodować osiągnięcie rzeczywistych wyników, rezultatów lub zdarzeń mogących istotnie odbiegać od wyrażonych w takich stwierdzeniach. Obok stwierdzeń wybiegających w przyszłość, co wynika z ich kontekstu, wyrazy może, będzie, powinno, oczekuje, planuje, zamierza, przewiduje, uważa, szacuje, prognozuje, potencjalny lub kontynuuje oraz podobne wyrażenia oznaczają stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Rzeczywiste wyniki, rezultaty lub zdarzenia mogą w istotnym zakresie odbiegać od przewidywanych w takich stwierdzeniach, między innymi z powodu: (i) ogólnych warunków ekonomicznych, w tym w szczególności warunków ekonomicznych w kluczowych sektorach działalności Grupy Euler Hermes oraz na kluczowych dla niej rynkach, (ii) wyników osiąganych na rynkach finansowych, w tym na rynkach rozwijających się, również ze względu na niestabilność i płynność rynku oraz zdarzenia związane z kredytami, (iii) częstotliwości oraz zakresu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym zdarzeń powodowanych przez żywioły oraz wiążących się ze wzrostem wydatków na likwidację szkód, (iv) poziomu powtarzalności zdarzeń, (v) zakresu niespłacanych kredytów, (vi) poziomu stóp procentowych, (vii) kursów wymiany walut, w tym m.in. kursu wymiany EUR/USD, (viii) zmian w poziomie konkurencji, (ix) zmian przepisów prawa i regulacji, m.in. dotyczących konwergencji walutowej oraz Europejskiej Unii Monetarnej, (x) zmian w zakresie polityk banków centralnych i/lub władz innych krajów, (xi) wpływu przejęć spółek, w tym także kwestii związanych z integracją, (xii) działań restrukturyzacyjnych, oraz (xiii) czynników związanych z ogólną konkurencją na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wystąpienie wielu z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub mogą one przyjmować bardziej wyraźną postać na skutek działań terrorystycznych i ich konsekwencji. Firma nie ma obowiązku aktualizacji żadnych stwierdzeń wybiegających w przyszłość.

Euler Hermes: polskie firmy powinny uważać na zaległości płatnicze we Włoszech

Euler Hermes: polskie firmy powinny uważać na zaległości płatnicze we Włoszech ANALIZA EKONOMICZNA Warszawa, 22 września 2014 r. Euler Hermes: polskie firmy powinny uważać na zaległości płatnicze we Włoszech Analiza Euler Hermes firmy ubezpieczającej transakcje, dostarczającej raporty

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska coraz mniej znaczący eksporter, Polska lepiej od innych

Unia Europejska coraz mniej znaczący eksporter, Polska lepiej od innych Informacja prasowa Paryż Warszawa, maj 2011 r. Unia Europejska coraz mniej znaczący eksporter, Polska lepiej od innych Poprawa sytuacji w zakresie światowego handlu odnotowana w 2010 r. potwierdza trendy

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI NA EUROPEJSKIM RYNKU OBIEKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH

MOŻLIWOŚCI NA EUROPEJSKIM RYNKU OBIEKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH DLACZEGO OBIEKTY DYSTRYBUCYJNE EUROPA PAŹDZIERNIK 2012 R. MOŻLIWOŚCI NA EUROPEJSKIM RYNKU OBIEKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH PRZEGLĄD Obiekty dystrybucyjne wspierają jeden z najważniejszych elementów obecnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

W Polsce upada coraz więcej firm usługowych

W Polsce upada coraz więcej firm usługowych INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 2 lipca 2014 r. W Polsce upada coraz więcej firm usługowych Analiza Euler Hermes firmy ubezpieczającej transakcje, dostarczającej raporty handlowe i odzyskującej należności

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 Limassol, 26 marca 2015 Szanowni Akcjonariusze, Siarhei Kostevitch Przewodniczący Rady Dyrektorów i Dyrektor Generalny Zakończony

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 Limassol, 27 marca 2014 Szanowni Akcjonariusze, Siarhei Kostevitch Przewodniczący Rady Dyrektorów i Dyrektor Generalny Zakończony

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru

W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru Analiza strategiczna makrootoczenia sektora spożywczego w Polsce W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru Analiza strategiczna makrootoczenia sektora spożywczego w Polsce

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r. Warszawa, sierpień 2006 1 Druk: ZWP MPiPS. Zam. 1464/06. 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 I. Makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2009 R.

ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2009 R. ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA R. Limassol, 24 lutego 2010 1 SPIS TREŚCI Strona CZĘŚĆ I INFORMACJA DODATKOWA 4 CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE FINANSOWE 24

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 Limassol, 27 marca 2013 Szanowni Akcjonariusze, Zakończony rok był pełen ciężkiej pracy mającej na celu umocnienie naszej

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Warszawa, 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Chiny: problemy z płatnościami dotknęły w ubiegłym roku 80% firm

Chiny: problemy z płatnościami dotknęły w ubiegłym roku 80% firm I N F O R M A C J A P R A S O W A Hong Kong / Paryż / Warszawa 12 marca 2015 r. Chiny: problemy z płatnościami dotknęły w ubiegłym roku 80% firm W 2015 r. przewidywany jest wolniejszy wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia

Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia Streszczenie raportu Maj 2014 1 2014 Deloitte Spis Treści Spis treści 2 Cel projektu 3 Wybór branż 4 Globalne

Bardziej szczegółowo

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2007 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 20. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2007 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2013 r.

Raport o sytuacji banków w 2013 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2013 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG Amerykańska Izba Handlowa w Polsce ul. E. Plater 53 00-113 Warszawa Tel. +48 (22) 520 59 99 Faks +48 (22) 520

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. Nagrody przyznane: Gazeta Finansowa. w kategorii: bank. w kategorii: dom maklerski. w kategorii: leasing. 14 20 lutego 2014 r.

ZŁOTA SETKA. Nagrody przyznane: Gazeta Finansowa. w kategorii: bank. w kategorii: dom maklerski. w kategorii: leasing. 14 20 lutego 2014 r. 14 20 lutego 2014 r. 35 ZŁOTA SETKA Nagrody przyznane: w kategorii: bank Gazeta Finansowa 2014 w kategorii: dom maklerski w kategorii: leasing 36 ZŁOTA SETKA 36 14 20 lutego 2014 r. Złota setka Szanowni

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringowy w obliczu spowolnienia gospodarczego... 2. I kwartał: potwierdzone obawy analityków...5. II kwartał: utrzymanie spadków...

Rynek faktoringowy w obliczu spowolnienia gospodarczego... 2. I kwartał: potwierdzone obawy analityków...5. II kwartał: utrzymanie spadków... Rynek faktoringowy w obliczu spowolnienia gospodarczego rozpoczyna serię raportów przedstawiających i analizujących sytuację branży faktoringu w naszym kraju. Postanowiliśmy sporządzać raport co pół roku,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 Żary, kwiecień 2014 Spis treści 1 Informacje podstawowe o spółkach objętych konsolidacją... 3 2 Informacje podstawowe o spółkach wyłączonych

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. SYNTEZA... 2 1. Rola i znaczenie firm z udziałem

Bardziej szczegółowo