Podjęte decyzje biznesowe zwiększają konkurencyjność GK Enea

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podjęte decyzje biznesowe zwiększają konkurencyjność GK Enea"

Transkrypt

1 Podjęte decyzje biznesowe zwiększają konkurencyjność GK Enea IIQ, IH 2015 Warszawa, 28 sierpnia 2015 r.

2 Agenda Rynek energii i kluczowe dane operacyjne Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH 2015 Rozliczenie końcowe KDT Wypowiedzenie umowy z LW Bogdanka Realizowane działania i inwestycje 2

3 Grupa Enea dostosowuje działania do warunków na rynku energii

4 zł/mwh Rynek energii i kluczowe dane operacyjne W IH 2015 zarówno na rynku bieżącym, jak i terminowym odnotowano znaczne spadki cen 260 Cena BASE Y-13, BASE Y-14, BASE Y-15, BASE Y-16 a ceny SPOT I II III IV V VIVIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI BASE Y-13 BASE Y-14 BASE Y-15 BASE Y-16 SPOT Spadek średniej ceny pasma w IH 2015 o 10,9% r/r Rynek SPOT był pod wpływem: stosunkowo wysokiego poziomu mocy dyspozycyjnej dla OSP wysokiego poziomu generacji wiatrowej łagodnej zimy wysokiego poziomu zakontraktowania uczestników na rynku terminowym Cena pasma na 2016 r. spadła z poziomu 181 zł/mwh na początku stycznia do 161,91 zł/mwh na koniec czerwca Do spadków cen energii elektrycznej przyczyniły się: nadpodaż węgla energetycznego planowane przyrosty mocy w elektrowniach wiatrowych plany zwiększenia możliwości importu energii do Polski w powiązaniu z niskimi cenami na rynkach zagranicznych 4

5 zł/mwh Rynek energii i kluczowe dane operacyjne Ceny praw majątkowych w IH 2015 utrzymywały tendencję spadkową Ceny praw majątkowych I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI Indeks sesyjny OTC Na kształtowanie się poziomu cen PMOZE_A w IH 2015 miały wpływ przede wszystkim: prace legislacyjne nad ustawą o OZE rosnąca nadwyżka uprawnień w rejestrze po realizacji obowiązku za 2014 r. nadwyżka, odliczając produkcję z IQ 2015, wyniosła 9,6 TWh na koniec czerwca 2015 r. ilość nieumorzonych praw w rejestrze wyniosła ok. 19 TWh W IH 2015 średnia ważona wartość indeksu spadła o 19,4% wynosząc 136,39 zł/mwh 5

6 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI USD/t EUR/t Rynek energii i kluczowe dane operacyjne Światowe ceny węgla utrzymują się na bardzo niskich poziomach 14 Cena EUA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV VI VI Cena CO 2 gru-15 Na rynek uprawnień do emisji wpływ miały: czynniki fundamentalne znaczna nadwyżka uprawnień na rynku działania realizowane na arenie politycznej Unii Europejskiej gł. w zakresie rezerwy stabilizacyjnej rynku (MSR) Cena uprawnień EUA na rynku terminowym z dostawą w grudniu 2015 r. w trakcie IH 2015 wzrosła o 5,2% Miesięczne indeksy cen węgla (globalcoal) Wahania cen węgla na rynkach zagranicznych oscylowały wokół poziomu 60 USD/t Ceny odnotowane na koniec IH 2015: Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia: 58,55 USD/t Richards Bay: 61,00 USD/t Newcastle: 60,10 USD/t Richards Bay (RPA) Newcastle (Australia) Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia 6

7 mln zł GWh Rynek energii i kluczowe dane operacyjne W IH 2015 zwiększyliśmy przychody ze sprzedaży energii odbiorcom końcowym o ponad 9% Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym IH 2013 IH 2014 IH Przychody ze sprzedaży Wolumen sprzedaży Wzrost wolumenu sprzedaży o 153 GWh wraz ze wzrostem średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej spowodowały, że w IH 2015 przychody ze sprzedaży energii odbiorcom końcowym wzrosły o 163 mln zł, czyli o ponad 9%. 7

8 Rynek energii i kluczowe dane operacyjne Grupa Enea zwiększyła produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych [GWh] IIQ 2014 IIQ 2015 Zmiana IH 2014 IH 2015 Zmiana Całkowite wytwarzanie energii, w tym: Wytwarzanie konwencjonalne ,0% ,9% ,2% ,8% Produkcja z OZE ,6% ,0% Produkcja z OZE niskie przepływy w rzekach będące wynikiem niekorzystnych warunków hydrologicznych w IH

9 Agenda Rynek energii i kluczowe dane operacyjne Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH 2015 Rozliczenie końcowe KDT Wypowiedzenie umowy z LW Bogdanka Realizowane działania i inwestycje 9

10 Na dynamikę wyników finansowych wpływ miał efekt wysokiej bazy IIQ 2014

11 Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH 2015 Największy wpływ na porównanie wyników r/r ma rozpoznanie w czerwcu 2014 r. przychodów z tyt. KDT w wysokości 258 mln zł [mln zł] IIQ 2014 Przychody ze sprzedaży netto IIQ 2014 z wyłączeniem KDT IIQ 2015 Zmiana Zmiana - z wyłączeniem KDT 2 466, , ,8-12,2% -2,0% EBITDA 644,9 387,3 385,1-40,3% -0,6% Zysk netto 417,9 209,3 152,9-63,4% -27,0% Dług netto/ebitda -0,2-0,2 0,8 1,0 1,0 [mln zł] IH 2014 Przychody ze sprzedaży netto IH 2014 z wyłączeniem KDT IH 2015 Zmiana Zmiana - z wyłączeniem KDT 4 840, , ,2-4,7% +0,6% EBITDA 1 109,2 851,7 894,1-19,4% +5,0% Zysk netto 629,6 421,0 418,3-33,6% -0,6% Dług netto/ebitda -0,2-0,2 0,8 1,0 1,0 11

12 Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH 2015 Po wyłączeniu 258 mln zł przychodów z tyt. KDT najwyższy przyrost EBITDA w IIQ 2015 Grupa Enea odnotowała w segmencie wytwarzania [mln zł] ,1% 2,3% 37,5% 14,4% 3,1% 17,8% 644,9 149,8 495,0 9,4-43,0-204,5-5,2 43,0% -13,7% -64,5% -58,4% EBITDA IIQ 2014 Obrót Dystrybucja Wytwarzanie Pozostała działalność Wyłączenia EBITDA IIQ ,5 1) 385,1 188,2 196,9 [mln zł] ,1% 2,3% 37,5% 14,4% 3,1% 17,8% 9,4 53,0 387,3 385,1-5,2-16,5-43,0 149,8 188,2 237,5 43,0% -13,7% 88,8% -58,4% EBITDA IIQ 2014 Obrót Dystrybucja Wytwarzanie Pozostała działalność Wyłączenia EBITDA IIQ ) 196,9 EBIT Wzrost w segmencie Zmiana w segmencie r/r [%] Amortyzacja Spadek w segmencie Marża EBITDA [%] 1) Zawierają nieprzypisane koszty całej Grupy oraz wyłączenia 12

13 Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH 2015 Po wyłączeniu 258 mln zł przychodów z tyt. KDT najwyższy przyrost EBITDA w IIQ 2015 Grupa Enea odnotowała w segmencie wytwarzania [mln zł] IIQ 2014 IIQ 2015 Zmiana Obrót 21,8 31,2 43,0% Segment obrotu Wzrost EBITDA o 9,4 mln zł (43,0%) wzrost średniej ceny sprzedaży o 7,8% wynik na paliwie gazowym spadek wolumenu sprzedaży o 114 GWh wzrost średniej ceny nabycia energii o 4,7% wyższe koszty obowiązków ekologicznych o 8 mln zł [mln zł] IIQ 2014 IIQ 2015 Zmiana Dystrybucja 313,7 270,8-13,7% Segment dystrybucji Spadek EBITDA o 43,0 mln zł (-13,7%) wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucji odbiorcom końcowym o 24 mln zł optymalizacja zatrudnienia rozpoznanie w 2014 r. dyskonta rezerwy na korytarze przesyłowe w wysokości 26 mln zł wyższe koszty zakupu usług przesyłowych o 18 mln zł niższe przychody z tyt. opłat za przyłączenie do sieci o 14 mln zł [mln zł] IIQ 2014 IIQ 2015 Zmiana Wytwarzanie 317,2 112,7-64,5% bez KDT 59,7 112,7 88,8% Segment wytwarzania Spadek EBITDA o 204,5 mln zł (-64,5%) z wyłączeniem KDT wzrost o 53,0 mln zł (88,8%) wzrost marży na wytwarzaniu (o 32 mln zł), obrocie i Rynku Bilansującym (o 12 mln zł) wyższe przychody ze sprzedaży ciepła o 10 mln zł 13

14 Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH 2015 Po oczyszczeniu wyników IH 2014 o wpływ przychodów z tyt. KDT, EBITDA Grupy Enea wzrosła w IH 2015 o 43 mln zł [mln zł] ,9% 2,9% 36,2% 18,0% 7,4% 19,4% 1 109,2 344,6-1,9-62,6 1,6-151,8-0,4-2,2% -10,3% -34,4% 9,6% 894,1 369, ,6 524,2 0 EBITDA IH 2014 Obrót Dystrybucja Wytwarzanie Pozostała działalność Wyłączenia EBITDA IH ) [mln zł] ,9% 2,9% 36,2% 18,0% 7,4% 19,4% 105,7 1,6 894,1 851,7-1,9-0,4-62,6 344,6 369,9-2,2% -10,3% 57,7% 9,6% 507,1 524,2 EBITDA IH 2014 Obrót Dystrybucja Wytwarzanie Pozostała działalność Wyłączenia EBITDA IH ) EBIT Wzrost w segmencie Zmiana w segmencie r/r [%] Amortyzacja Spadek w segmencie Marża EBITDA [%] 1) Zawierają nieprzypisane koszty całej Grupy oraz wyłączenia 14

15 Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH 2015 Po oczyszczeniu wyników IH 2014 o wpływ przychodów z tyt. KDT, EBITDA Grupy Enea wzrosła w IH 2015 o 43 mln zł [mln zł] IH 2014 IH 2015 Zmiana Obrót 82,9 81,1-2,2% [mln zł] IH 2014 IH 2015 Zmiana Dystrybucja 606,2 543,6-10,3% [mln zł] IH 2014 IH 2015 Zmiana Wytwarzanie 440,9 289,1-34,4% bez KDT 183,4 289,1 57,7% Segment obrotu Spadek EBITDA o 1,9 mln zł (-2,2%) wzrost średniej ceny sprzedaży o 7,1% wzrost wolumenu sprzedaży o 153 GWh wynik na paliwie gazowym wzrost średniej ceny nabycia energii o 8,0% wyższe koszty obowiązków ekologicznych o 60 mln zł Segment dystrybucji Spadek EBITDA o 62,6 mln zł (-10,3%) wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucji odbiorcom końcowym o 66 mln zł optymalizacja zatrudnienia wyższe koszty zakupu usług przesyłowych o 34 mln zł rozpoznanie w 2014 r. ostatecznego rozliczenie zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej za 2013 r. w wysokości 33 mln zł (one-off) rozpoznanie w 2014 r. dyskonta rezerwy na korytarze przesyłowe w wysokości 26 mln zł niższe przychody z tyt. opłat za przyłączenie do sieci o 20 mln zł Segment wytwarzania Spadek EBITDA o 151,7mln zł (-34,4%) z wyłączeniem KDT wzrost o 105,7 mln zł (57,7%) wzrost marży na wytwarzaniu (o 51 mln zł), obrocie i Rynku Bilansującym (o 32 mln zł) 15

16 Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH rok to dla Grupy Enea okres największych wydatków inwestycyjnych [mln zł] Gotówka 1 stycznia 2015 Zysk netto Amortyzacja Kapitał obrotowy Finansowanie zewnętrzne CAPEX¹ Pozostała działalność inwestycyjna Pozostałe Gotówka 30 czerwca ) Nabycie rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych GK Enea IH

17 Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH 2015 Realizacja programu optymalizacji kosztów stałych przynosi Grupie wymierne efekty [mln zł] 2014 IH 2015 Razem Wytwarzanie Dystrybucja Pozostałe Razem Podjęte w latach działania pozwolą obniżyć koszty o ok. 500 mln zł 17

18 Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH 2015 Podejmujemy wyzwania jakie stawia rynek i rozwijamy nasze przewagi konkurencyjne Największy wpływ na porównanie wyników Grupy Enea w analizowanych okresach ma zdarzenie jednorazowe, jakim było rozpoznanie w czerwcu 2014 r. przychodów z tyt. KDT w wysokości 258 mln zł Nakłady CAPEX na poziomie 1,1 mld zł w IH 2015 przy niskiej wartości wskaźnika dług netto/ebitda na poziomie 0,8 Realizacja programu optymalizacji kosztów stałych 410 mln zł oszczędności w okresie IH 2015 Grupa Enea inwestuje w uzyskanie jak najwyższych standardów wytwarzania, dystrybucji i Obsługi Klienta 18

19 Agenda Rynek energii i kluczowe dane operacyjne Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH 2015 Rozliczenie końcowe KDT Wypowiedzenie umowy z LW Bogdanka Realizowane działania i inwestycje 19

20 Pozyskaliśmy dodatkowe środki na inwestycje w wyniku końcowego rozliczenia KDT Wypracowanie z Prezesem URE porozumienia dot. rozliczenia Korekty Końcowej programu pomocowego: Koniec wieloletnich sporów sądowych w wyniku zawartego z Prezesem URE kompromisu Uzyskanie całości należności już w 2015 r. Sprawy sądowe dot. KDT: 6 spraw, które toczyły się od 2008 r. Ok. 5-6 lat - średni czas trwania sporu sądowego od daty wydania decyzji przez Prezesa URE 109 mln zł 127 mln zł Środki otrzymane do 31 grudnia 2014 r. Środki otrzymane w 2015 r. z tytułu korekt rocznych 316 mln zł Korekta końcowa 2015 r. 552 mln zł Łączne środki w ramach programu pomocowego Dotychczas rozpoznane w księgach przychody z tyt. KDT 258 mln zł Dodatkowy przychód do rozpoznania w 2015 r. po decyzji Prezesa URE 294 mln zł 20

21 Agenda Rynek energii i kluczowe dane operacyjne Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH 2015 Rozliczenie końcowe KDT Wypowiedzenie umowy z LW Bogdanka Realizowane działania i inwestycje 21

22 Górnictwo Energetyka Enea powinna i potrafi zapewnić sobie dostawy węgla na korzystnych warunkach Spadek cen energii elektrycznej w dużej mierze wynika ze spadku cen węgla i wzrostu udziału OZE Widzimy trudną perspektywę dla elektroenergetyki węglowej (dekarbonizacja - wzrost ceny uprawnień do emisji CO 2 ) Spadają ceny energii elektrycznej na rok 2016 DEGRADACJA MARŻY W WYTWARZANIU Cena węgla Cena energii elektrycznej Obserwujemy spadek cen węgla energetycznego na świecie i w Polsce Nadpodaż węgla utrzymanie / wzrost Nowe moce wydobywcze w perspektywie 3-4 lat Cena CO 2 Udział OZE KONIECZNOŚĆ SZUKANIA TANICH DOSTAW WĘGLA Poszukiwanie tanich dostaw węgla jest warunkiem koniecznym sprostania wymogom konkurencyjnego rynku energii elektrycznej 22

23 Enea LWB Postanowienia umowy i bezkompromisowe stanowisko LWB nie dają szans na uzyskanie rynkowych cen i warunków dostaw węgla Stanowisko negocjacyjne LWB Trend rynkowy Silne odniesienie do przeszłości Stanowcze odwołanie do historycznych cen węgla Twarde stanowisko zmierzające do ustalenia cen bez uwzględnienia dynamiki rynku, na podstawie modelu zapisanego w umowie Odcinanie się od problemów energetyki w Polsce Uwzględnienie aktualnej i przyszłej sytuacji na rynku Stanowisko negocjacyjne Enea 2016 Prognozowanie cen składników kosztowych (tj. paliwa i uprawnień CO 2 ) z uwzględnieniem spodziewanych cen energii Odniesienie do aktualnych ofert z rynku Wskazywanie na argumenty dot. perspektywy długotrwałej współpracy w obliczu kryzysu branży Brak elastyczności LWB Ceny Pozostałe warunki umowy (regulacja dostaw, logistyka, harmonogram dostaw) Konieczność wypowiedzenia umowy przez Eneę 23

24 Wypowiedzenie umowy długoterminowo wzmocni konkurencyjność Grupy i przyczyni się do zapewnienia Enei dostaw węgla na korzystnych warunkach Wypowiedzenie 21 sierpnia 21 sierpnia r. - r. - oświadczenie o o wypowiedzeniu umowy umowy z z zachowaniem 2-letniego okresu okresu wypowiedzenia. Przedmiotem umowy umowy były były dostawy dostawy węgla węgla z LWB z LWB do Enea do Enea Wytwarzanie od 4 od marca 4 marca r. do r. 31 do grudnia 31 grudnia r. r. Podstawą Podstawą wypowiedzenia był był brak brak osiągnięcia porozumienia między między stronami stronami co do co cen do cen węgla węgla na rok na rok Spełniono Spełniono wszystkie, wszystkie, kilkustopniowe, zapisane zapisane w kontrakcie w kontrakcie wymogi, wymogi, pozwalające pozwalające obu obu stronom stronom na wypowiedzenie. na Po wielomiesięcznych Po wielomiesięcznych negocjacjach negocjacjach upłynął upłynął termin termin umożliwiający umożliwiający obu obu stronom stronom wypowiedzenie. wypowiedzenie Zarządom Zarządom obu obu firm firm są doskonale są doskonale znane znane warunki, warunki, które które musiały musiały być być spełnione, spełnione, aby wypowiedzieć aby wypowiedzieć umowę. umowę Okres wypowiedzenia Bieg Bieg wypowiedzenia rozpoczyna rozpoczyna się 1 się stycznia 1 stycznia r. r. Umowa Umowa zostanie zostanie rozwiązana 1 stycznia 1 stycznia r. r. W tym W tym czasie czasie dostawy dostawy będą będą realizowane na na podstawie umowy umowy Wartość niezrealizowanych z tytułu wypowiedzenia dostaw to ok. 5,5 mld zł Wartość niezrealizowanych z tytułu wypowiedzenia dostaw to ok. 5,5 mld zł Dostawy węgla na korzystnych warunkach Rozwiązanie umowy przyczyni się do długoterminowej poprawy konkurencyjności całej Grupy Rozwiązanie umowy przyczyni się do długoterminowej poprawy konkurencyjności całej Grupy Będziemy szukać nowych sposobów na zapewnienie sobie dostaw węgla w optymalnej cenie Będziemy szukać nowych sposobów na zapewnienie sobie dostaw węgla w optymalnej cenie 24

25 Przyczyną decyzji Enei jest nieprzystająca do realiów rynkowych umowa Jesteśmy świadomi roli i korzyści płynących z obopólnej, długoletniej współpracy Oczekujemy, że LWB weźmie pod uwagę, że problemy górnictwa w Polsce dotyczą jej bardziej, niż elektroenergetyki Nie wykluczamy restrukturyzacji umowy, ale musi ona uwzględniać sytuację rynkową: obecną i przyszłą 25

26 Agenda Rynek energii i kluczowe dane operacyjne Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH 2015 Rozliczenie końcowe KDT Wypowiedzenie umowy z LW Bogdanka Realizowane działania i inwestycje 26

27 Inwestycje W roku 2015 ponosimy największe wydatki inwestycyjne Nakłady inwestycyjne w IH % Nakłady inwestycyjne [mln zł] IH 2014 IH 2015 Zmiana 2014 Plan 2015 Wytwarzanie 736,0 821,3 11,6% Blok ,1 633,6 8,3% OZE 3,3 10,1 206,1% Dystrybucja 240,4 257,6 7,2% Wsparcie i inne 27,5 43,8 59,3% RAZEM 1 003, ,7 11,8%

28 Wytwarzanie Nasze inwestycje, to dbanie o środowisko naturalne IOS I Uruchomienie w 2015 r. IV IOS pozwoli na odsiarczanie 100% spalin powstających na wszystkich blokach 200 MW w Elektrowni Kozienice IOS II Redukcja emisji SO 2 w spalinach do poziomu poniżej 200 mg/nm 3, jeszcze przed wejściem w życie dyrektywy IED IOS IV Odpad powstający w wyniku funkcjonowania instalacji to gips o parametrach handlowych, stosowany w przemyśle budowlanym IOS III Ukończenie zabudowy instalacji odzysku ciepła ze spalin kotła K6 w Elektrociepłowni Białystok - pozwoli, bez dodatkowego paliwa wyprodukować dodatkowe ciepło i wykorzystać je do celów użytkowych Zmniejszenie zużycia węgla to redukcja emisji CO 2 do atmosfery - ok. 20 tys. ton rocznie Instalacja odzysku ciepła SCR B-7 28

29 Wytwarzanie Wywieramy pozytywny wpływ na nasze otoczenie Kogeneracyjny blok w MEC Piła najnowocześniejsze źródło ciepła w kraju Nowa elektrociepłownia jest odpowiedzią na zwiększające się zapotrzebowanie na ciepło w mieście Zimą nowy obiekt będzie wspomagał pracę całego systemu ciepłowniczego, a latem zapewni mieszkańcom dostawy ciepłej wody użytkowej MEC Piła Nowa elektrociepłownia gwarantuje redukcję ilości spalanego węgla i emisji szkodliwych substancji (pyłów, tlenków siarki i CO 2 ) do atmosfery uniknięta emisja CO 2 60 tys. ton/rok, zmniejszenie zużytego węgla o łącznie 13 tys. ton/rok MEC Piła Zrealizowane przedsięwzięcia mają pozytywny wpływ na zdrowie ludzi i komfort życia mieszkańców 29

30 Wytwarzanie Więcej ekologicznej energii w Enea Wytwarzanie Rozwój odnawialnych źródeł energii Zawarcie warunkowej umowy zakupu spółki celowej realizującej inwestycję budowy farmy wiatrowej o mocy 36 MW: planowane uruchomienie do końca 2015 r. planowane przejęcie po formalnym oddaniu inwestycji do eksploatacji Budowa farmy wiatrowej Baczyna o mocy 14,1 MW FW Darżyno Planowana rozbudowa farmy wiatrowej Bardy o mocy 50 MW o dodatkowe 10 MW Podpisanie listu intencyjnego z Tauron Polska Energia dot. wspólnego rozwoju odnawialnych źródeł energii, w szczególności farm wiatrowych Dzięki planowanym inwestycjom i akwizycjom do 2020 r. chcemy m.in. zwiększyć swoje moce wytwórcze w zakresie OZE do poziomu ok. 500 MW FW Bardy I 30

31 Wytwarzanie Terminowo realizujemy inwestycję, która zapewni dostawy taniej i ekologicznej energii z węgla kamiennego Zaawansowanie projektu wynosi obecnie 64% Aktualnie trwa montaż generatora, skraplacza, pomp wody zasilającej oraz montaż obudowy budynku głównego (maszynownia i kotłownia) Generator bloku 11 waga: 490 t, długość: 14,5 m, średnica: ponad 4m Parametr Średnia rynkowa Blok 11 Sprawność netto 34,1% 45,6% Dyspozycyjność 86,7% > 92% Roczny czas eksploatacji ~5 948 h h Emisja NO x 1) 500 mg/nm mg/nm 3 Emisja SO 2 1) mg/nm mg/nm 3 Emisja CO kg/mwh <730 kg/mwh 1) Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy IED emisja NO x i SO 2 200mg/Nm 3 31

32 Dystrybucja Sprawna sieć dystrybucyjna zwiększa komfort naszych Klientów W 2015 r. modernizujemy i rozbudowujemy 2,1 tys. km linii napowietrznych i kablowych na wszystkich poziomach napięć Realizując inwestycje o kluczowym znaczeniu dla naszego działania: przebudujemy 105 km linii wysokiego napięcia o kluczowym znaczeniu wybudujemy 1 nową linię wysokiego napięcia i 3 nowe stacje GPZ oraz kompleksowo zmodernizujemy 3 stacje GPZ Usprawniamy procesy przyłączeniowe, dążąc do skrócenia czasu realizacji przyłączania zarówno Klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych W 2015 r. planujemy przyłączyć ok. 15 tys. Klientów Zwiększamy bezpieczeństwo dostaw energii i jakość zasilania naszych Klientów Umożliwiamy rozwój gospodarczy w północno-zachodniej Polsce 32

33 Obrót Inwestujemy w budowę i rozwój nowoczesnych kanałów komunikacji oraz w Obsługę Klientów Przeniesienie kontaktów z Klientami do zdalnych kanałów komunikacji jest odpowiedzią na ich potrzeby, a Spółce pozwala zoptymalizować koszty ebok jest czynny przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku ebok umożliwia m.in.: bieżący podgląd faktur, salda i terminów płatności dostęp do e-faktury opłacanie faktur zakup kodów do liczników przedpłatowych zamówienie powiadomień sms złożenie reklamacji oraz zapytania w każdej innej sprawie Od 1 lipca ebok jest dostępny dla obszaru szczecińskiego. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem funkcjonalności ebok w Bydgoszczy i Gorzowie Wielkopolskim. Na jesieni ebok będzie dostępny dla obszaru Poznania i Zielonej Góry. 33

34 Obrót Zmieniamy się, by jak najlepiej dbać o świat naszych Klientów Zapewniamy Klientom atrakcyjne produkty z pakietami dodatkowych korzyści Klienci indywidualni ENERGIA+ Zdrowie ENERGIA+ Oszczędności ENERGIA+ Spokój ENERGIA+ Pewna cena ENERGIA+ Oszczędny dom Klienci biznesowi ENERGIA+ Stała cena ENERGIA+ Zawsze taniej ENEA INDEX OPCJA MALEJĄCA ENERGIA+ Professional Dual Fuel Dedykowana platforma promocji nowych produktów i usług energiaplus.pl ENERGIA+ Moc nagród ENERGIA+ Moc wrażeń ENERGIA+ Aktywne życie 34

35 Podjęte decyzje biznesowe zwiększają konkurencyjność GK Enea IIQ, IH 2015 Kontakt IR:

36 Informacje dodatkowe

37 Informacje dodatkowe Załącznik nr 1 Wyraźny wzrost marży I pokrycia wpłynął na poprawę wyniku segmentu obrotu w IIQ 2015 [mln zł] ,8 Obrót EBITDA IIQ 2015 bridge -0, ,8-19,1 31, EBITDA IIQ 2014 Marża I pokrycia Koszty obrotu Pozostałe czynniki EBITDA IIQ 2015 Wzrost Spadek 37

38 Informacje dodatkowe Załącznik nr 2 Wyższe koszty zakupu usług przesyłowych i niższe przychody z tyt. opłat za przyłączenie do sieci przyczyniły się do spadku marży z działalności koncesjonowanej w segmencie dystrybucji w IIQ 2015 [mln zł] Dystrybucja EBITDA IIQ 2015 bridge ,7-13,5-2,6 4,7-31,5 270, EBITDA IIQ 2014 Wzrost Marża z działalności koncesjonowanej Przychody z działalności niekoncesjonowanej niekoncesjonowana Koszty operacyjne Pozostała działalnosć operacyjna EBITDA IIQ 2015 Spadek 38

39 Informacje dodatkowe Załącznik nr 3 Po oczyszczeniu wyniku segmentu wytwarzania IIQ 2014 o wpływ przychodów z tyt. KDT odnotowano wzrost EBITDA o blisko 58% r/r [mln zł] ,2 Wytwarzanie EBITDA IIQ 2015 bridge ,4 112, ,4-11, EBITDA IIQ 2014 Segment Elektrownie Systemowe Segment Ciepło Segment OZE EBITDA IIQ 2015 Wzrost Spadek 39

40 Informacje dodatkowe Załącznik nr 4 W wynikach IH 2015 segmentu obrotu widoczny jest efekt słabszego r/r IQ 2015 [mln zł] 100 Obrót EBITDA IH 2015 bridge ,9 1,5 4,0-7,3 81, EBITDA IH 2014 Marża I pokrycia Koszty obrotu Pozostałe czynniki EBITDA IH 2015 Wzrost Spadek 40

41 Informacje dodatkowe Załącznik nr 5 Rozpoznanie ostatecznego rozliczenia zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej za 2013 r. (one-off) oraz rozpoznanie dyskonta rezerwy na korytarze przesyłowe przyczyniły się do podwyższenia bazy IH 2014 o 59 mln zł [mln zł] 700 Dystrybucja EBITDA IH 2015 bridge ,2-26,8-8,4 25,0-52,4 543, EBITDA IH 2014 Wzrost Marża z działalności koncesjonowanej Przychody z działalności niekoncesjonowanej Koszty operacyjne Pozostała działalność operacyjna EBITDA IH 2015 Spadek 41

42 Informacje dodatkowe Załącznik nr 6 Na poprawę wyniku EBITDA skorygowanego o przychody z tyt. KDT istotny wpływ miał wzrost marży na wytwarzaniu, obrocie i rynku bilansującym [mln zł] ,9 Wytwarzanie EBITDA IH 2015 bridge ,1-155,4-21,5 289,1 0 EBITDA IH 2014 Segment Elektrownie Systemowe Ciepło Segment OZE EBITDA IH 2015 Wzrost Spadek 42

Konsekwentnie realizujemy wizję zintegrowanej, elastycznej i efektywnej grupy energetycznej

Konsekwentnie realizujemy wizję zintegrowanej, elastycznej i efektywnej grupy energetycznej Konsekwentnie realizujemy wizję zintegrowanej, elastycznej i efektywnej grupy energetycznej IVQ 2014, 2014 Warszawa, 20 marca 2015 r. Zbudowaliśmy silną organizację zdolną do rywalizacji na konkurencyjnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie operacyjne

Podsumowanie operacyjne Podsumowanie operacyjne 2-6 Podsumowanie operacyjne Komentarz Zarządu 3 Wybrane dane finansowe 4 Kluczowe informacje dotyczące Grupy Kapitałowej ENEA Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2014 r. Opis

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA IIIQ 2013 Krzysztof Zamasz CEO Dalida Gepfert CFO Warszawa, 13 listopada 2013 r. Krzysztof Zamasz CEO Utrzymujące się trendy na rynku energii są wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5 Spis treści: 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5 1.1. Opis dokonanych zmian w strukturze Grupy... 5 1.2. Opis inwestycji kapitałowych w obrębie Grupy... 5 1.3. Opis planowanych zmian w obrębie

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.1. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI PO DNIU BILANSOWYM...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia 2 Najważniejsze informacje dotyczące wyników za I kw. 2015 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku Spis treści PODSUMOWANIE ROKU 2013... 5 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za rok 2013... 7 Skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013... 8 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

GK POLENERGIA Wyniki za I kw 2015 i Strategia Grupy. Maj 2015

GK POLENERGIA Wyniki za I kw 2015 i Strategia Grupy. Maj 2015 GK POLENERGIA Wyniki za I kw 2015 i Strategia Grupy Maj 2015 AGENDA 1 Wyniki finansowe i kluczowe elementy Strategii Grupy 2 Załączniki A B C Szczegółowe wyniki finansowe Strategia Grupy - uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Energa S.A. Zielone światło dla dywidend

Energa S.A. Zielone światło dla dywidend PKO Dom Maklerski ul. Puławska 15 02-515 Warszawa r. RAPORT Kupuj (nowa) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 16,45 Cena docelowa (PLN) 18,20 Min 52 tyg (PLN) 15,80 Max 52 tyg (PLN) 16,54 Kapitalizacja (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. 31 sierpnia 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. 31 sierpnia 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. 31 sierpnia 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2015 r. Podstawowe dane liczbowe Marek Woszczyk Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23 1 1 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 1.1. OPIS ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 7 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 10 1.2.1. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 12 marca 2015 roku

Gdańsk, 12 marca 2015 roku Gdańsk, 12 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ENERGA ZA LATA 2012-2014... 3 2. INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 2.1. Rola Spółki ENERGA SA w Grupie... 5 2.2.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 sierpnia 2014 roku

Warszawa, 5 sierpnia 2014 roku Grupa Kapitałowa Polish Energy Partners PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLISH ENERGY PARTNERS ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Zbigniew Prokopowicz Prezes

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Polskie Sieci Elektroenergetyczne

RAPORT ROCZNY Polskie Sieci Elektroenergetyczne RAPORT ROCZNY 2009 ENERGIA, KTÓRA POCHODZI Z PASJI TWORZENIA RAPORT ROCZNY 2009 KIM JESTEŚMY PSE Operator S.A. jest operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Powstał zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1 KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA Marzec 2015 SPIS TREŚCI 1) Podstawowe informacje... 3 2) Zmiany w strukturze akcjonariatu... 4 3) Zmiany w strukturze Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 roku 1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU

DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU NR 4 (78) KWIECIEŃ 2015 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET MAGAZYN GRUPY TAURON Biznes DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU CATALYST str. 8 str. 4 GOŚĆ NUMERU Paweł Tamborski Spółki energetyczne mocne na giełdzie

Bardziej szczegółowo

polska Jarosław Dominiak Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering

polska Jarosław Dominiak Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering polska EnerGIA magazyn NR 11 (25) listopad 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Jarosław Dominiak inwestorzy indywidualni są ważni Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering wydarzenia spis

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku SPIS TREŚCI PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ENERGA SA ZA ROK 2013... 4 INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 Struktura Spółki ENERGA SA... 5 Działalność Spółki

Bardziej szczegółowo