Podjęte decyzje biznesowe zwiększają konkurencyjność GK Enea

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podjęte decyzje biznesowe zwiększają konkurencyjność GK Enea"

Transkrypt

1 Podjęte decyzje biznesowe zwiększają konkurencyjność GK Enea IIQ, IH 2015 Warszawa, 28 sierpnia 2015 r.

2 Agenda Rynek energii i kluczowe dane operacyjne Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH 2015 Rozliczenie końcowe KDT Wypowiedzenie umowy z LW Bogdanka Realizowane działania i inwestycje 2

3 Grupa Enea dostosowuje działania do warunków na rynku energii

4 zł/mwh Rynek energii i kluczowe dane operacyjne W IH 2015 zarówno na rynku bieżącym, jak i terminowym odnotowano znaczne spadki cen 260 Cena BASE Y-13, BASE Y-14, BASE Y-15, BASE Y-16 a ceny SPOT I II III IV V VIVIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI BASE Y-13 BASE Y-14 BASE Y-15 BASE Y-16 SPOT Spadek średniej ceny pasma w IH 2015 o 10,9% r/r Rynek SPOT był pod wpływem: stosunkowo wysokiego poziomu mocy dyspozycyjnej dla OSP wysokiego poziomu generacji wiatrowej łagodnej zimy wysokiego poziomu zakontraktowania uczestników na rynku terminowym Cena pasma na 2016 r. spadła z poziomu 181 zł/mwh na początku stycznia do 161,91 zł/mwh na koniec czerwca Do spadków cen energii elektrycznej przyczyniły się: nadpodaż węgla energetycznego planowane przyrosty mocy w elektrowniach wiatrowych plany zwiększenia możliwości importu energii do Polski w powiązaniu z niskimi cenami na rynkach zagranicznych 4

5 zł/mwh Rynek energii i kluczowe dane operacyjne Ceny praw majątkowych w IH 2015 utrzymywały tendencję spadkową Ceny praw majątkowych I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI Indeks sesyjny OTC Na kształtowanie się poziomu cen PMOZE_A w IH 2015 miały wpływ przede wszystkim: prace legislacyjne nad ustawą o OZE rosnąca nadwyżka uprawnień w rejestrze po realizacji obowiązku za 2014 r. nadwyżka, odliczając produkcję z IQ 2015, wyniosła 9,6 TWh na koniec czerwca 2015 r. ilość nieumorzonych praw w rejestrze wyniosła ok. 19 TWh W IH 2015 średnia ważona wartość indeksu spadła o 19,4% wynosząc 136,39 zł/mwh 5

6 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI USD/t EUR/t Rynek energii i kluczowe dane operacyjne Światowe ceny węgla utrzymują się na bardzo niskich poziomach 14 Cena EUA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV VI VI Cena CO 2 gru-15 Na rynek uprawnień do emisji wpływ miały: czynniki fundamentalne znaczna nadwyżka uprawnień na rynku działania realizowane na arenie politycznej Unii Europejskiej gł. w zakresie rezerwy stabilizacyjnej rynku (MSR) Cena uprawnień EUA na rynku terminowym z dostawą w grudniu 2015 r. w trakcie IH 2015 wzrosła o 5,2% Miesięczne indeksy cen węgla (globalcoal) Wahania cen węgla na rynkach zagranicznych oscylowały wokół poziomu 60 USD/t Ceny odnotowane na koniec IH 2015: Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia: 58,55 USD/t Richards Bay: 61,00 USD/t Newcastle: 60,10 USD/t Richards Bay (RPA) Newcastle (Australia) Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia 6

7 mln zł GWh Rynek energii i kluczowe dane operacyjne W IH 2015 zwiększyliśmy przychody ze sprzedaży energii odbiorcom końcowym o ponad 9% Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym IH 2013 IH 2014 IH Przychody ze sprzedaży Wolumen sprzedaży Wzrost wolumenu sprzedaży o 153 GWh wraz ze wzrostem średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej spowodowały, że w IH 2015 przychody ze sprzedaży energii odbiorcom końcowym wzrosły o 163 mln zł, czyli o ponad 9%. 7

8 Rynek energii i kluczowe dane operacyjne Grupa Enea zwiększyła produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych [GWh] IIQ 2014 IIQ 2015 Zmiana IH 2014 IH 2015 Zmiana Całkowite wytwarzanie energii, w tym: Wytwarzanie konwencjonalne ,0% ,9% ,2% ,8% Produkcja z OZE ,6% ,0% Produkcja z OZE niskie przepływy w rzekach będące wynikiem niekorzystnych warunków hydrologicznych w IH

9 Agenda Rynek energii i kluczowe dane operacyjne Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH 2015 Rozliczenie końcowe KDT Wypowiedzenie umowy z LW Bogdanka Realizowane działania i inwestycje 9

10 Na dynamikę wyników finansowych wpływ miał efekt wysokiej bazy IIQ 2014

11 Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH 2015 Największy wpływ na porównanie wyników r/r ma rozpoznanie w czerwcu 2014 r. przychodów z tyt. KDT w wysokości 258 mln zł [mln zł] IIQ 2014 Przychody ze sprzedaży netto IIQ 2014 z wyłączeniem KDT IIQ 2015 Zmiana Zmiana - z wyłączeniem KDT 2 466, , ,8-12,2% -2,0% EBITDA 644,9 387,3 385,1-40,3% -0,6% Zysk netto 417,9 209,3 152,9-63,4% -27,0% Dług netto/ebitda -0,2-0,2 0,8 1,0 1,0 [mln zł] IH 2014 Przychody ze sprzedaży netto IH 2014 z wyłączeniem KDT IH 2015 Zmiana Zmiana - z wyłączeniem KDT 4 840, , ,2-4,7% +0,6% EBITDA 1 109,2 851,7 894,1-19,4% +5,0% Zysk netto 629,6 421,0 418,3-33,6% -0,6% Dług netto/ebitda -0,2-0,2 0,8 1,0 1,0 11

12 Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH 2015 Po wyłączeniu 258 mln zł przychodów z tyt. KDT najwyższy przyrost EBITDA w IIQ 2015 Grupa Enea odnotowała w segmencie wytwarzania [mln zł] ,1% 2,3% 37,5% 14,4% 3,1% 17,8% 644,9 149,8 495,0 9,4-43,0-204,5-5,2 43,0% -13,7% -64,5% -58,4% EBITDA IIQ 2014 Obrót Dystrybucja Wytwarzanie Pozostała działalność Wyłączenia EBITDA IIQ ,5 1) 385,1 188,2 196,9 [mln zł] ,1% 2,3% 37,5% 14,4% 3,1% 17,8% 9,4 53,0 387,3 385,1-5,2-16,5-43,0 149,8 188,2 237,5 43,0% -13,7% 88,8% -58,4% EBITDA IIQ 2014 Obrót Dystrybucja Wytwarzanie Pozostała działalność Wyłączenia EBITDA IIQ ) 196,9 EBIT Wzrost w segmencie Zmiana w segmencie r/r [%] Amortyzacja Spadek w segmencie Marża EBITDA [%] 1) Zawierają nieprzypisane koszty całej Grupy oraz wyłączenia 12

13 Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH 2015 Po wyłączeniu 258 mln zł przychodów z tyt. KDT najwyższy przyrost EBITDA w IIQ 2015 Grupa Enea odnotowała w segmencie wytwarzania [mln zł] IIQ 2014 IIQ 2015 Zmiana Obrót 21,8 31,2 43,0% Segment obrotu Wzrost EBITDA o 9,4 mln zł (43,0%) wzrost średniej ceny sprzedaży o 7,8% wynik na paliwie gazowym spadek wolumenu sprzedaży o 114 GWh wzrost średniej ceny nabycia energii o 4,7% wyższe koszty obowiązków ekologicznych o 8 mln zł [mln zł] IIQ 2014 IIQ 2015 Zmiana Dystrybucja 313,7 270,8-13,7% Segment dystrybucji Spadek EBITDA o 43,0 mln zł (-13,7%) wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucji odbiorcom końcowym o 24 mln zł optymalizacja zatrudnienia rozpoznanie w 2014 r. dyskonta rezerwy na korytarze przesyłowe w wysokości 26 mln zł wyższe koszty zakupu usług przesyłowych o 18 mln zł niższe przychody z tyt. opłat za przyłączenie do sieci o 14 mln zł [mln zł] IIQ 2014 IIQ 2015 Zmiana Wytwarzanie 317,2 112,7-64,5% bez KDT 59,7 112,7 88,8% Segment wytwarzania Spadek EBITDA o 204,5 mln zł (-64,5%) z wyłączeniem KDT wzrost o 53,0 mln zł (88,8%) wzrost marży na wytwarzaniu (o 32 mln zł), obrocie i Rynku Bilansującym (o 12 mln zł) wyższe przychody ze sprzedaży ciepła o 10 mln zł 13

14 Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH 2015 Po oczyszczeniu wyników IH 2014 o wpływ przychodów z tyt. KDT, EBITDA Grupy Enea wzrosła w IH 2015 o 43 mln zł [mln zł] ,9% 2,9% 36,2% 18,0% 7,4% 19,4% 1 109,2 344,6-1,9-62,6 1,6-151,8-0,4-2,2% -10,3% -34,4% 9,6% 894,1 369, ,6 524,2 0 EBITDA IH 2014 Obrót Dystrybucja Wytwarzanie Pozostała działalność Wyłączenia EBITDA IH ) [mln zł] ,9% 2,9% 36,2% 18,0% 7,4% 19,4% 105,7 1,6 894,1 851,7-1,9-0,4-62,6 344,6 369,9-2,2% -10,3% 57,7% 9,6% 507,1 524,2 EBITDA IH 2014 Obrót Dystrybucja Wytwarzanie Pozostała działalność Wyłączenia EBITDA IH ) EBIT Wzrost w segmencie Zmiana w segmencie r/r [%] Amortyzacja Spadek w segmencie Marża EBITDA [%] 1) Zawierają nieprzypisane koszty całej Grupy oraz wyłączenia 14

15 Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH 2015 Po oczyszczeniu wyników IH 2014 o wpływ przychodów z tyt. KDT, EBITDA Grupy Enea wzrosła w IH 2015 o 43 mln zł [mln zł] IH 2014 IH 2015 Zmiana Obrót 82,9 81,1-2,2% [mln zł] IH 2014 IH 2015 Zmiana Dystrybucja 606,2 543,6-10,3% [mln zł] IH 2014 IH 2015 Zmiana Wytwarzanie 440,9 289,1-34,4% bez KDT 183,4 289,1 57,7% Segment obrotu Spadek EBITDA o 1,9 mln zł (-2,2%) wzrost średniej ceny sprzedaży o 7,1% wzrost wolumenu sprzedaży o 153 GWh wynik na paliwie gazowym wzrost średniej ceny nabycia energii o 8,0% wyższe koszty obowiązków ekologicznych o 60 mln zł Segment dystrybucji Spadek EBITDA o 62,6 mln zł (-10,3%) wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucji odbiorcom końcowym o 66 mln zł optymalizacja zatrudnienia wyższe koszty zakupu usług przesyłowych o 34 mln zł rozpoznanie w 2014 r. ostatecznego rozliczenie zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej za 2013 r. w wysokości 33 mln zł (one-off) rozpoznanie w 2014 r. dyskonta rezerwy na korytarze przesyłowe w wysokości 26 mln zł niższe przychody z tyt. opłat za przyłączenie do sieci o 20 mln zł Segment wytwarzania Spadek EBITDA o 151,7mln zł (-34,4%) z wyłączeniem KDT wzrost o 105,7 mln zł (57,7%) wzrost marży na wytwarzaniu (o 51 mln zł), obrocie i Rynku Bilansującym (o 32 mln zł) 15

16 Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH rok to dla Grupy Enea okres największych wydatków inwestycyjnych [mln zł] Gotówka 1 stycznia 2015 Zysk netto Amortyzacja Kapitał obrotowy Finansowanie zewnętrzne CAPEX¹ Pozostała działalność inwestycyjna Pozostałe Gotówka 30 czerwca ) Nabycie rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych GK Enea IH

17 Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH 2015 Realizacja programu optymalizacji kosztów stałych przynosi Grupie wymierne efekty [mln zł] 2014 IH 2015 Razem Wytwarzanie Dystrybucja Pozostałe Razem Podjęte w latach działania pozwolą obniżyć koszty o ok. 500 mln zł 17

18 Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH 2015 Podejmujemy wyzwania jakie stawia rynek i rozwijamy nasze przewagi konkurencyjne Największy wpływ na porównanie wyników Grupy Enea w analizowanych okresach ma zdarzenie jednorazowe, jakim było rozpoznanie w czerwcu 2014 r. przychodów z tyt. KDT w wysokości 258 mln zł Nakłady CAPEX na poziomie 1,1 mld zł w IH 2015 przy niskiej wartości wskaźnika dług netto/ebitda na poziomie 0,8 Realizacja programu optymalizacji kosztów stałych 410 mln zł oszczędności w okresie IH 2015 Grupa Enea inwestuje w uzyskanie jak najwyższych standardów wytwarzania, dystrybucji i Obsługi Klienta 18

19 Agenda Rynek energii i kluczowe dane operacyjne Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH 2015 Rozliczenie końcowe KDT Wypowiedzenie umowy z LW Bogdanka Realizowane działania i inwestycje 19

20 Pozyskaliśmy dodatkowe środki na inwestycje w wyniku końcowego rozliczenia KDT Wypracowanie z Prezesem URE porozumienia dot. rozliczenia Korekty Końcowej programu pomocowego: Koniec wieloletnich sporów sądowych w wyniku zawartego z Prezesem URE kompromisu Uzyskanie całości należności już w 2015 r. Sprawy sądowe dot. KDT: 6 spraw, które toczyły się od 2008 r. Ok. 5-6 lat - średni czas trwania sporu sądowego od daty wydania decyzji przez Prezesa URE 109 mln zł 127 mln zł Środki otrzymane do 31 grudnia 2014 r. Środki otrzymane w 2015 r. z tytułu korekt rocznych 316 mln zł Korekta końcowa 2015 r. 552 mln zł Łączne środki w ramach programu pomocowego Dotychczas rozpoznane w księgach przychody z tyt. KDT 258 mln zł Dodatkowy przychód do rozpoznania w 2015 r. po decyzji Prezesa URE 294 mln zł 20

21 Agenda Rynek energii i kluczowe dane operacyjne Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH 2015 Rozliczenie końcowe KDT Wypowiedzenie umowy z LW Bogdanka Realizowane działania i inwestycje 21

22 Górnictwo Energetyka Enea powinna i potrafi zapewnić sobie dostawy węgla na korzystnych warunkach Spadek cen energii elektrycznej w dużej mierze wynika ze spadku cen węgla i wzrostu udziału OZE Widzimy trudną perspektywę dla elektroenergetyki węglowej (dekarbonizacja - wzrost ceny uprawnień do emisji CO 2 ) Spadają ceny energii elektrycznej na rok 2016 DEGRADACJA MARŻY W WYTWARZANIU Cena węgla Cena energii elektrycznej Obserwujemy spadek cen węgla energetycznego na świecie i w Polsce Nadpodaż węgla utrzymanie / wzrost Nowe moce wydobywcze w perspektywie 3-4 lat Cena CO 2 Udział OZE KONIECZNOŚĆ SZUKANIA TANICH DOSTAW WĘGLA Poszukiwanie tanich dostaw węgla jest warunkiem koniecznym sprostania wymogom konkurencyjnego rynku energii elektrycznej 22

23 Enea LWB Postanowienia umowy i bezkompromisowe stanowisko LWB nie dają szans na uzyskanie rynkowych cen i warunków dostaw węgla Stanowisko negocjacyjne LWB Trend rynkowy Silne odniesienie do przeszłości Stanowcze odwołanie do historycznych cen węgla Twarde stanowisko zmierzające do ustalenia cen bez uwzględnienia dynamiki rynku, na podstawie modelu zapisanego w umowie Odcinanie się od problemów energetyki w Polsce Uwzględnienie aktualnej i przyszłej sytuacji na rynku Stanowisko negocjacyjne Enea 2016 Prognozowanie cen składników kosztowych (tj. paliwa i uprawnień CO 2 ) z uwzględnieniem spodziewanych cen energii Odniesienie do aktualnych ofert z rynku Wskazywanie na argumenty dot. perspektywy długotrwałej współpracy w obliczu kryzysu branży Brak elastyczności LWB Ceny Pozostałe warunki umowy (regulacja dostaw, logistyka, harmonogram dostaw) Konieczność wypowiedzenia umowy przez Eneę 23

24 Wypowiedzenie umowy długoterminowo wzmocni konkurencyjność Grupy i przyczyni się do zapewnienia Enei dostaw węgla na korzystnych warunkach Wypowiedzenie 21 sierpnia 21 sierpnia r. - r. - oświadczenie o o wypowiedzeniu umowy umowy z z zachowaniem 2-letniego okresu okresu wypowiedzenia. Przedmiotem umowy umowy były były dostawy dostawy węgla węgla z LWB z LWB do Enea do Enea Wytwarzanie od 4 od marca 4 marca r. do r. 31 do grudnia 31 grudnia r. r. Podstawą Podstawą wypowiedzenia był był brak brak osiągnięcia porozumienia między między stronami stronami co do co cen do cen węgla węgla na rok na rok Spełniono Spełniono wszystkie, wszystkie, kilkustopniowe, zapisane zapisane w kontrakcie w kontrakcie wymogi, wymogi, pozwalające pozwalające obu obu stronom stronom na wypowiedzenie. na Po wielomiesięcznych Po wielomiesięcznych negocjacjach negocjacjach upłynął upłynął termin termin umożliwiający umożliwiający obu obu stronom stronom wypowiedzenie. wypowiedzenie Zarządom Zarządom obu obu firm firm są doskonale są doskonale znane znane warunki, warunki, które które musiały musiały być być spełnione, spełnione, aby wypowiedzieć aby wypowiedzieć umowę. umowę Okres wypowiedzenia Bieg Bieg wypowiedzenia rozpoczyna rozpoczyna się 1 się stycznia 1 stycznia r. r. Umowa Umowa zostanie zostanie rozwiązana 1 stycznia 1 stycznia r. r. W tym W tym czasie czasie dostawy dostawy będą będą realizowane na na podstawie umowy umowy Wartość niezrealizowanych z tytułu wypowiedzenia dostaw to ok. 5,5 mld zł Wartość niezrealizowanych z tytułu wypowiedzenia dostaw to ok. 5,5 mld zł Dostawy węgla na korzystnych warunkach Rozwiązanie umowy przyczyni się do długoterminowej poprawy konkurencyjności całej Grupy Rozwiązanie umowy przyczyni się do długoterminowej poprawy konkurencyjności całej Grupy Będziemy szukać nowych sposobów na zapewnienie sobie dostaw węgla w optymalnej cenie Będziemy szukać nowych sposobów na zapewnienie sobie dostaw węgla w optymalnej cenie 24

25 Przyczyną decyzji Enei jest nieprzystająca do realiów rynkowych umowa Jesteśmy świadomi roli i korzyści płynących z obopólnej, długoletniej współpracy Oczekujemy, że LWB weźmie pod uwagę, że problemy górnictwa w Polsce dotyczą jej bardziej, niż elektroenergetyki Nie wykluczamy restrukturyzacji umowy, ale musi ona uwzględniać sytuację rynkową: obecną i przyszłą 25

26 Agenda Rynek energii i kluczowe dane operacyjne Wyniki finansowe GK Enea w IIQ i IH 2015 Rozliczenie końcowe KDT Wypowiedzenie umowy z LW Bogdanka Realizowane działania i inwestycje 26

27 Inwestycje W roku 2015 ponosimy największe wydatki inwestycyjne Nakłady inwestycyjne w IH % Nakłady inwestycyjne [mln zł] IH 2014 IH 2015 Zmiana 2014 Plan 2015 Wytwarzanie 736,0 821,3 11,6% Blok ,1 633,6 8,3% OZE 3,3 10,1 206,1% Dystrybucja 240,4 257,6 7,2% Wsparcie i inne 27,5 43,8 59,3% RAZEM 1 003, ,7 11,8%

28 Wytwarzanie Nasze inwestycje, to dbanie o środowisko naturalne IOS I Uruchomienie w 2015 r. IV IOS pozwoli na odsiarczanie 100% spalin powstających na wszystkich blokach 200 MW w Elektrowni Kozienice IOS II Redukcja emisji SO 2 w spalinach do poziomu poniżej 200 mg/nm 3, jeszcze przed wejściem w życie dyrektywy IED IOS IV Odpad powstający w wyniku funkcjonowania instalacji to gips o parametrach handlowych, stosowany w przemyśle budowlanym IOS III Ukończenie zabudowy instalacji odzysku ciepła ze spalin kotła K6 w Elektrociepłowni Białystok - pozwoli, bez dodatkowego paliwa wyprodukować dodatkowe ciepło i wykorzystać je do celów użytkowych Zmniejszenie zużycia węgla to redukcja emisji CO 2 do atmosfery - ok. 20 tys. ton rocznie Instalacja odzysku ciepła SCR B-7 28

29 Wytwarzanie Wywieramy pozytywny wpływ na nasze otoczenie Kogeneracyjny blok w MEC Piła najnowocześniejsze źródło ciepła w kraju Nowa elektrociepłownia jest odpowiedzią na zwiększające się zapotrzebowanie na ciepło w mieście Zimą nowy obiekt będzie wspomagał pracę całego systemu ciepłowniczego, a latem zapewni mieszkańcom dostawy ciepłej wody użytkowej MEC Piła Nowa elektrociepłownia gwarantuje redukcję ilości spalanego węgla i emisji szkodliwych substancji (pyłów, tlenków siarki i CO 2 ) do atmosfery uniknięta emisja CO 2 60 tys. ton/rok, zmniejszenie zużytego węgla o łącznie 13 tys. ton/rok MEC Piła Zrealizowane przedsięwzięcia mają pozytywny wpływ na zdrowie ludzi i komfort życia mieszkańców 29

30 Wytwarzanie Więcej ekologicznej energii w Enea Wytwarzanie Rozwój odnawialnych źródeł energii Zawarcie warunkowej umowy zakupu spółki celowej realizującej inwestycję budowy farmy wiatrowej o mocy 36 MW: planowane uruchomienie do końca 2015 r. planowane przejęcie po formalnym oddaniu inwestycji do eksploatacji Budowa farmy wiatrowej Baczyna o mocy 14,1 MW FW Darżyno Planowana rozbudowa farmy wiatrowej Bardy o mocy 50 MW o dodatkowe 10 MW Podpisanie listu intencyjnego z Tauron Polska Energia dot. wspólnego rozwoju odnawialnych źródeł energii, w szczególności farm wiatrowych Dzięki planowanym inwestycjom i akwizycjom do 2020 r. chcemy m.in. zwiększyć swoje moce wytwórcze w zakresie OZE do poziomu ok. 500 MW FW Bardy I 30

31 Wytwarzanie Terminowo realizujemy inwestycję, która zapewni dostawy taniej i ekologicznej energii z węgla kamiennego Zaawansowanie projektu wynosi obecnie 64% Aktualnie trwa montaż generatora, skraplacza, pomp wody zasilającej oraz montaż obudowy budynku głównego (maszynownia i kotłownia) Generator bloku 11 waga: 490 t, długość: 14,5 m, średnica: ponad 4m Parametr Średnia rynkowa Blok 11 Sprawność netto 34,1% 45,6% Dyspozycyjność 86,7% > 92% Roczny czas eksploatacji ~5 948 h h Emisja NO x 1) 500 mg/nm mg/nm 3 Emisja SO 2 1) mg/nm mg/nm 3 Emisja CO kg/mwh <730 kg/mwh 1) Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy IED emisja NO x i SO 2 200mg/Nm 3 31

32 Dystrybucja Sprawna sieć dystrybucyjna zwiększa komfort naszych Klientów W 2015 r. modernizujemy i rozbudowujemy 2,1 tys. km linii napowietrznych i kablowych na wszystkich poziomach napięć Realizując inwestycje o kluczowym znaczeniu dla naszego działania: przebudujemy 105 km linii wysokiego napięcia o kluczowym znaczeniu wybudujemy 1 nową linię wysokiego napięcia i 3 nowe stacje GPZ oraz kompleksowo zmodernizujemy 3 stacje GPZ Usprawniamy procesy przyłączeniowe, dążąc do skrócenia czasu realizacji przyłączania zarówno Klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych W 2015 r. planujemy przyłączyć ok. 15 tys. Klientów Zwiększamy bezpieczeństwo dostaw energii i jakość zasilania naszych Klientów Umożliwiamy rozwój gospodarczy w północno-zachodniej Polsce 32

33 Obrót Inwestujemy w budowę i rozwój nowoczesnych kanałów komunikacji oraz w Obsługę Klientów Przeniesienie kontaktów z Klientami do zdalnych kanałów komunikacji jest odpowiedzią na ich potrzeby, a Spółce pozwala zoptymalizować koszty ebok jest czynny przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku ebok umożliwia m.in.: bieżący podgląd faktur, salda i terminów płatności dostęp do e-faktury opłacanie faktur zakup kodów do liczników przedpłatowych zamówienie powiadomień sms złożenie reklamacji oraz zapytania w każdej innej sprawie Od 1 lipca ebok jest dostępny dla obszaru szczecińskiego. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem funkcjonalności ebok w Bydgoszczy i Gorzowie Wielkopolskim. Na jesieni ebok będzie dostępny dla obszaru Poznania i Zielonej Góry. 33

34 Obrót Zmieniamy się, by jak najlepiej dbać o świat naszych Klientów Zapewniamy Klientom atrakcyjne produkty z pakietami dodatkowych korzyści Klienci indywidualni ENERGIA+ Zdrowie ENERGIA+ Oszczędności ENERGIA+ Spokój ENERGIA+ Pewna cena ENERGIA+ Oszczędny dom Klienci biznesowi ENERGIA+ Stała cena ENERGIA+ Zawsze taniej ENEA INDEX OPCJA MALEJĄCA ENERGIA+ Professional Dual Fuel Dedykowana platforma promocji nowych produktów i usług energiaplus.pl ENERGIA+ Moc nagród ENERGIA+ Moc wrażeń ENERGIA+ Aktywne życie 34

35 Podjęte decyzje biznesowe zwiększają konkurencyjność GK Enea IIQ, IH 2015 Kontakt IR:

36 Informacje dodatkowe

37 Informacje dodatkowe Załącznik nr 1 Wyraźny wzrost marży I pokrycia wpłynął na poprawę wyniku segmentu obrotu w IIQ 2015 [mln zł] ,8 Obrót EBITDA IIQ 2015 bridge -0, ,8-19,1 31, EBITDA IIQ 2014 Marża I pokrycia Koszty obrotu Pozostałe czynniki EBITDA IIQ 2015 Wzrost Spadek 37

38 Informacje dodatkowe Załącznik nr 2 Wyższe koszty zakupu usług przesyłowych i niższe przychody z tyt. opłat za przyłączenie do sieci przyczyniły się do spadku marży z działalności koncesjonowanej w segmencie dystrybucji w IIQ 2015 [mln zł] Dystrybucja EBITDA IIQ 2015 bridge ,7-13,5-2,6 4,7-31,5 270, EBITDA IIQ 2014 Wzrost Marża z działalności koncesjonowanej Przychody z działalności niekoncesjonowanej niekoncesjonowana Koszty operacyjne Pozostała działalnosć operacyjna EBITDA IIQ 2015 Spadek 38

39 Informacje dodatkowe Załącznik nr 3 Po oczyszczeniu wyniku segmentu wytwarzania IIQ 2014 o wpływ przychodów z tyt. KDT odnotowano wzrost EBITDA o blisko 58% r/r [mln zł] ,2 Wytwarzanie EBITDA IIQ 2015 bridge ,4 112, ,4-11, EBITDA IIQ 2014 Segment Elektrownie Systemowe Segment Ciepło Segment OZE EBITDA IIQ 2015 Wzrost Spadek 39

40 Informacje dodatkowe Załącznik nr 4 W wynikach IH 2015 segmentu obrotu widoczny jest efekt słabszego r/r IQ 2015 [mln zł] 100 Obrót EBITDA IH 2015 bridge ,9 1,5 4,0-7,3 81, EBITDA IH 2014 Marża I pokrycia Koszty obrotu Pozostałe czynniki EBITDA IH 2015 Wzrost Spadek 40

41 Informacje dodatkowe Załącznik nr 5 Rozpoznanie ostatecznego rozliczenia zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej za 2013 r. (one-off) oraz rozpoznanie dyskonta rezerwy na korytarze przesyłowe przyczyniły się do podwyższenia bazy IH 2014 o 59 mln zł [mln zł] 700 Dystrybucja EBITDA IH 2015 bridge ,2-26,8-8,4 25,0-52,4 543, EBITDA IH 2014 Wzrost Marża z działalności koncesjonowanej Przychody z działalności niekoncesjonowanej Koszty operacyjne Pozostała działalność operacyjna EBITDA IH 2015 Spadek 41

42 Informacje dodatkowe Załącznik nr 6 Na poprawę wyniku EBITDA skorygowanego o przychody z tyt. KDT istotny wpływ miał wzrost marży na wytwarzaniu, obrocie i rynku bilansującym [mln zł] ,9 Wytwarzanie EBITDA IH 2015 bridge ,1-155,4-21,5 289,1 0 EBITDA IH 2014 Segment Elektrownie Systemowe Ciepło Segment OZE EBITDA IH 2015 Wzrost Spadek 42

Grupa Enea zmienia się dla Klienta

Grupa Enea zmienia się dla Klienta Grupa Enea zmienia się dla Klienta IQ 2015 Warszawa, 15 maja 2015 r. Agenda Rynek energii i kluczowe dane operacyjne Wyniki finansowe GK Enea w IQ 2015 Grupa Enea inwestuje i rozwija się dla Klienta 2

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie realizujemy cele zapisane w strategii

Konsekwentnie realizujemy cele zapisane w strategii Konsekwentnie realizujemy cele zapisane w strategii IIQ, IH 2014 Krzysztof Zamasz Prezes Zarządu Grzegorz Kinelski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Dalida Gepfert Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Paweł

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA IIIQ 2013 Krzysztof Zamasz CEO Dalida Gepfert CFO Warszawa, 13 listopada 2013 r. Krzysztof Zamasz CEO Utrzymujące się trendy na rynku energii są wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

Budujemy nowoczesną grupę paliwowo-energetyczną

Budujemy nowoczesną grupę paliwowo-energetyczną Budujemy nowoczesną grupę paliwowo-energetyczną IIIQ, I-IIIQ 2015 Warszawa, 17 listopada 2015 r. Agenda Rynek energii i kluczowe dane operacyjne Wyniki finansowe GK Enea w IIIQ i I-IIIQ 2015 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie realizujemy wizję zintegrowanej, elastycznej i efektywnej grupy energetycznej

Konsekwentnie realizujemy wizję zintegrowanej, elastycznej i efektywnej grupy energetycznej Konsekwentnie realizujemy wizję zintegrowanej, elastycznej i efektywnej grupy energetycznej IVQ 2014, 2014 Warszawa, 20 marca 2015 r. Zbudowaliśmy silną organizację zdolną do rywalizacji na konkurencyjnym

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników finansowych IQ 2012 14 maja 2012

Podsumowanie wyników finansowych IQ 2012 14 maja 2012 Podsumowanie wyników finansowych IQ 14 maja Podsumowanie IQ Dobre wyniki GK ENEA po IQ r. Wyniki GK ENEA IQ r. vs. IQ 2011 r.: Przychody netto wzrost o 7,0% EBIT wzrost o 0,8% EBITDA wzrost o 11,4% Zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Najważniejsze informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 2014 rok 16 marca 2015 r. Rok 2014 najlepsze wyniki w historii Grupy ENERGA EBITDA 2,3 mld zł (+17% r/r) Marża EBITDA 22% ( 5 p.p.) Zysk netto Grupy ponad 1 mld zł (+35%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Kluczowe osiągnięcia kwartału Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu 1 Kluczowe wyniki finansowe w II kwartale 2013 r. Przychody

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 1 kwartał 2015 roku 13 maja 2015 roku Podsumowanie 1 kwartału 2015 roku EBITDA 691 mln zł (+7% r/r) Marża EBITDA 24% ( 1 p.p.) Zysk netto Grupy 355 mln zł (+13% r/r) Wypłata

Bardziej szczegółowo

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2013) Niestabilne ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia OZE dowodzą, że polski

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I-III kwartał 2012 r. 13 listopada 2012 r.

Wyniki finansowe za I-III kwartał 2012 r. 13 listopada 2012 r. Wyniki finansowe za I-III kwartał 212 r. 13 listopada 212 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli 3 4 luty 2011 GIERŁOŻ prof.nzw.dr hab.inż. Krzysztof Wojdyga 1 PROJEKT Innowacyjne rozwiązania w celu ograniczenia emisji CO 2 do atmosfery przez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT)

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Krzysztof Szczęsny, Maciej Chrost, Jan Bogolubow 1 Czym były KDT-y? Zawarte w latach 90-tych przez wytwórców energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku 9 maja 2016 r. Wysokie wolumeny sprzedaży we wszystkich segmentach oraz spadek cen ropy i gazu ziemnego 12 495 10 980 10 169 8 587 2 326 2 393 1 662

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery ITC Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery Janusz Lewandowski Sulechów, listopad 2011 Ogólne uwarunkowania 1. Kogeneracja jest uznawana w Polsce za jedną z najefektywniejszych technologii

Bardziej szczegółowo

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. - omówienie wpływu nowych technologii energetycznych na środowisko i na bezpieczeństwo energetyczne gminy. Mgr inż. Artur Pawelec Seminarium w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

Nowe (planowane) uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce krok ku przyszłości

Nowe (planowane) uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce krok ku przyszłości Nowe (planowane) uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce krok ku przyszłości Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 27.09.2012 r. ZAKRES PREZENTACJI 1. Wprowadzenie - wybrane

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I półrocze 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I półrocze 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I półrocze 2015 18 sierpnia 2015 I półrocze 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 86,7 tys. ton w I półroczu 2015 i 163 tys. ton w LTM EBITDA 47,4 mln PLN w I półroczu 2015 i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. 27 sierpnia 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. 27 sierpnia 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. 27 sierpnia 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i za II kwartał 2014 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk - Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 1 półrocze 2014 roku 13 sierpnia 2014 r. Podsumowanie 2 kwartału i 1 półrocza 2014 2 kwartał 2014 1 półrocze 2014 Przychody ze sprzedaży 2 539 mln zł (-11% r/r) 5 287 mln

Bardziej szczegółowo

Program poprawy efektywności kosztowej w Grupie TAURON perspektywa 2013-2015. 15 stycznia 2013 r.

Program poprawy efektywności kosztowej w Grupie TAURON perspektywa 2013-2015. 15 stycznia 2013 r. kosztowej w Grupie TAURON 15 stycznia 2013 r. Rozkład planowanych oszczędności w nowym programie poprawy efektywności Ponad 90% Obszary Dystrybucji i Wytwarzania Około 50% Obszar Dystrybucji Największe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupy TAURON I kwartał 2013 r. 9 maja 2013 r.

Prezentacja wynikowa Grupy TAURON I kwartał 2013 r. 9 maja 2013 r. Prezentacja wynikowa Grupy TAURON I kwartał 213 r. 9 maja 213 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał i trzy kwartały 2014 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk - Prezes

Bardziej szczegółowo

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Agenda Prezentacja GCE jako partnera w zakresie efektywności energetycznej Potrzeba zwiększania

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie Moc zainstalowana TAURON Wytwarzanie TAURON Wytwarzanie w liczbach 4 506 MWe 1 274.3 MWt Elektrownia Jaworzno Elektrownia Łagisza Elektrownia Łaziska

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności. w Grupie TAURON na lata 2016-2018. 9 marca 2016 r. Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016

Program Poprawy Efektywności. w Grupie TAURON na lata 2016-2018. 9 marca 2016 r. Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016 Program Poprawy Efektywności w Grupie TAURON na lata 2016-2018 Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016 9 marca 2016 r. Dotychczasowe programy poprawy efektywności w Grupie TAURON Oszczędności o ok. 300

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo,

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami dot. świadectw pochodzenia i opartych na nich prawa majątkowych, które otrzymaliśmy po publikacji wyników za II kw. 2013 r., prezentujemy rozszerzony materiał

Bardziej szczegółowo

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Agenda I. Kontekst Europejski II. Sytuacja w KSE III. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r.

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. 2 Założenia zoptymalizowanego systemu wsparcia OZE (zmiany

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009 EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Warszawa, 27 października 2009 Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Czarna skrzynka Energetyka Energia pierwotna Dobro ogólnoludzkie?

Bardziej szczegółowo

Polska 2025: Wyzwania wzrostu gospodarczego w energetyce

Polska 2025: Wyzwania wzrostu gospodarczego w energetyce Polska 2025: Wyzwania wzrostu gospodarczego w energetyce Forum gospodarcze Nauka i Gospodarka 70-cio lecie Politechniki Krakowskiej Kraków, 14 maja 2015 roku POUFNE I PRAWNIE ZASTRZEŻONE Korzystanie bez

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych 8 Rynek energii Taryfy przedsiębiorstw energetycznych Z ostatniej chwili Biuletyn Branżowy URE Definicja taryfy (Prawo energetyczne) Taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak

Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak Kisielice 2009 Ogólna charakterystyka gminy. Gmina Kisielice jest najbardziej wysuniętą na

Bardziej szczegółowo

- Poprawa efektywności

- Poprawa efektywności Energetyka przemysłowa: - Poprawa efektywności energetycznej - uwarunkowania dla inwestycji we własne źródła energii elektrycznej Daniel Borsucki 24.05.2011 r. MEDIA ENERGETYCZNE 615 GWh energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela

Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela Konrad Świderek PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie Jachranka, 22 października 2010 r. Plan prezentacji Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA?

ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA? ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA? dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych ZAKRES ANALIZY Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego Elektroenergetyka węglowa, w tym współspalanie

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE. XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013

UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE. XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013 UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013 ANTYSMOGOWA KOALICJA W WALCE Z NISKĄ EMISJĄ PODPISANIE POROZUMIENIA NISKA EMISJA 15

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r.

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator 215 PLN (') 9M 215 9M 214 Zmiana r/r Sprzedaż 556 91 517 48 7,5% Zysk brutto na sprzedaży 151 857 154 627-1,8% Marża 27,3% 29,9%

Bardziej szczegółowo

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010 Wyniki I kwartał 2010 Warszawa, 04.05.2010 Wyniki skonsolidowane po I kwartale 2010 Spadek przychodów do 67,4 mln zł, wobec 84,65 mln zł w I kwartale 2009 roku, spowodowany mniejszym portfelem zamówień

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r. Czynniki wpływające na wynik finansowy Wzmocnienie USD i stabilnie EUR wobec PLN R/R W 3Q 2015 wskutek spadku cen ropy 9-miesięczna

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia Włocławek

Elektrociepłownia Włocławek Wizualizacja 1 Wizualizacja 2 Wizualizacja 3 Wizualizacja 4 Wizualizacja 5 Wizualizacja 6 Nazwa inwestycji Inwestor PKN ORLEN SA Wartość inwestycji ok. 1,4 mld PLN brutto Planowane zakończeni e inwestycji

Bardziej szczegółowo

Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii. Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o.

Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii. Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o. Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o. Jachranka 24.09.2015 [MW] Czym jest DSR? 2 DEMAND SIDE RESPONSE odpłatne działania strony

Bardziej szczegółowo

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Andrzej Modzelewski RWE Polska SA 18 listopada 2010 r. RWE Polska 2010-11-17 STRONA 1 W odniesieniu do innych krajów UE w Polsce opłaca się najbardziej inwestować

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2012 rok. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2012 rok. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2012 rok Prezentacja Spółki Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2012 rok Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2012 rok Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za I kwartał 2013 roku 2 Zespół Elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Rytro, 25 27 08.2015 System ciepłowniczy w Opolu moc zainstalowana w źródle 282

Bardziej szczegółowo

1. Podsumowanie operacyjne

1. Podsumowanie operacyjne 1. Podsumowanie operacyjne PODSUMOWANIE OPERACYJNE 3 1. Podsumowanie operacyjne 2-8 Komentarz Zarządu 4 Wybrane dane finansowe 5 Kluczowe dane operacyjne i wskaźniki 6 Najważniejsze wydarzenia w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce na przykładzie Geotermii Podhalańskiej Zakopane, sierpień 2013

Szanse rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce na przykładzie Geotermii Podhalańskiej Zakopane, sierpień 2013 Szanse rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce na przykładzie Geotermii Podhalańskiej Zakopane, sierpień 2013 Czesław Ślimak Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. jest największym

Bardziej szczegółowo

Koalicja eko-polska. KONFERENCJA PRASOWA 6 czerwca 2013

Koalicja eko-polska. KONFERENCJA PRASOWA 6 czerwca 2013 Koalicja eko-polska KONFERENCJA PRASOWA 6 czerwca 2013 Koalicja eko-polska Wyzwania dla Polski pakiet klimatyczny - Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r., względem 1990 r. - Wzrost udziału

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

1. Podsumowanie operacyjne

1. Podsumowanie operacyjne 1. Podsumowanie operacyjne GRUPA ENEA W LICZBACH 1) Kapitalizacja na koniec września 2015 r. 2) Rekomendacje wydane w okresie styczeń wrzesień 2015 r. Podsumowanie operacyjne Organizacja i działalność

Bardziej szczegółowo

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Biuro Marketingu i Analiz Kompania Węglowa S.A. Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Rynek Ciepła Systemowego IV Puławy, 10-12 luty 2015 r. 1 Schemat przedstawiający zmiany restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

Grupa ENERGA wyniki 2013

Grupa ENERGA wyniki 2013 Grupa ENERGA wyniki 2013 10 marca 2014 Grupa ENERGA Wykres obrazuje kontrybucję poszczególnych segmentów biznesowych do skorygowanej EBITDA Grupy w 2013 r. 2 Podsumowanie roku 2013 Zysk jednostkowy netto

Bardziej szczegółowo

Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej.

Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej. Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej. Fortum wiodący partner energetyczny działa w 12 krajach, głównie na obszarze krajów skandynawskich, nadbałtyckich,

Bardziej szczegółowo

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r.

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja - strategia rozwoju w Polsce

Kogeneracja - strategia rozwoju w Polsce Kogeneracja - strategia rozwoju w Polsce Międzyzdroje 2015 Agenda 1. Nowe wymagania emisyjne dla ciepłownictwa 2. Rynek gazu w Polsce 3. PGNiG Termika Nowe inwestycje Strategia M&A 2 3 Nowe wymagania emisyjne

Bardziej szczegółowo

OZE opłaca się już dzisiaj

OZE opłaca się już dzisiaj OZE opłaca się już dzisiaj Konferencja prasowa, 13 lutego 2014 BOS Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz! Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym

Bardziej szczegółowo

Nowy segment biznesowy GK PGNiG

Nowy segment biznesowy GK PGNiG Nowy segment biznesowy GK PGNiG Krzysztof Gajewski Koordynator Projektów - Departamentu Wytwarzania Ryn, 23-24 września 2010 r. Stan obecny elektroenergetyka gazowa W 2008 roku 7,6 % całkowitej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2015. Podsumowanie wyników 1Q 2015 r.

Warszawa, 12 maja 2015. Podsumowanie wyników 1Q 2015 r. Warszawa, 12 maja 2015 Podsumowanie wyników 1Q 2015 r. Agenda Podsumowanie 1Q 2015 r. Wyniki finansowe Produkty własne Nowe inicjatywy biznesowe Cele na kolejne kwartały 2015 r. strona 2 PODSUMOWANIE WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJA S.A. 2014 ROK. 26 maja 2015 r.

KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJA S.A. 2014 ROK. 26 maja 2015 r. KONFERENCJA FINANSOWA KOGENERACJA S.A. 2014 ROK 26 maja 2015 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ODBIORCY CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3. INWESTYCJE: DeSOx, DeNOx 4. SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE ZA 2014 R. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybucyjnego Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybucyjnego Agenda 1. Wprowadzenie 2. Co to jest regulacja jakościowa? 3. Model regulacji jakościowej w Polsce 4. Podsumowanie Regulacja jakościowa

Bardziej szczegółowo

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa Comarch Q1-Q3 2007 Janusz Filipiak Prezes Zarządu 20 listopada 2007, Warszawa Wyniki finansowe Q3 Q3 2007 Q3 2006 Przychody 140 435 (wzrost o 15%) 122 057 Zysk operacyjny 9 844 8 863 Zysk netto 6 839 6

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo