UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku"

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123 poz. 1291), oraz Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok, Rada Miasta Płocka postanawia: Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę ,62 zł. oraz dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę ,00 zł. Treść Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 731,40 Drogi publiczne gminne ,40 Wpływy z różnych dochodów ,40 DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 710,00 Pozostała działalność ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 1

2 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 2

3 DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,07 Szkoły podstawowe ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 Gimnazja ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Szkoły zawodowe ,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 Pozostała działalność , ,07 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,07 Wpływy z różnych opłat ,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA , ,69 Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 3

4 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,00 4

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Ośrodki pomocy społecznej , ,69 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,69 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wprowadzić: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 000,00 Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 639,00 Pozostała działalność ,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 5

6 DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,46 6

7 Instytucje kultury fizycznej ,46 Wpływy z różnych opłat ,46 RAZEM , ,62 DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2004 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ ,20 ZŁ. 2 Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę ,76 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę ,14 zł. Treść Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,40 Drogi publiczne gminne , ,40 Zadanie Nr 16/WIMI/I/G - Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zadanie Nr P02/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zadanie Nr 113/WIMI/I/G - Program usprawnienia ruchu komunikacyjnego w mieście Płocku 1 731,40 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,40 Wprowadzić: Zadanie Nr 117/WGKI/I/G - Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 7

8 DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,96 8

9 Pozostała działalność ,96 Zadanie Nr 19/WIMI/I/G - Infrastruktura dla budownictwa mieszkaniowego ,96 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,96 DZIAŁ 720 INFORMATYKA ,26 Pozostała działalność ,26 Zadanie Nr 94/IT/I/G - Płocka Platforma Teleinformatyczna I etap Platforma ''e-urząd'' ,26 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,26 DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 710,00 Pozostała działalność ,00 Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie 1 710,00 Zakup usług pozostałych ,00 DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,36 Szkoły podstawowe ,00 Zadanie Nr 08/SP023/G - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zadanie Nr P02/SP001/G - Utrzymanie budynku 72,00 9

10 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 10

11 Zadanie Nr P02/SP005/G - Utrzymanie budynku 4 217,00 Zakup usług remontowych ,00 Zadanie Nr P02/SP011/G - Utrzymanie budynku 1 356,00 Zadanie Nr P02/SP018/G - Utrzymanie budynku 1 412,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zadanie Nr P02/SP020/G - Utrzymanie budynku ,00 Zakup energii ,00 Zadanie Nr P02/SP021/G - Utrzymanie budynku 4 984,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zadanie Nr P02/SP023/G - Utrzymanie budynku 6 750,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Przedszkola , ,36 Zadanie Nr P02/PR014/G - Utrzymanie budynku 632,00 Zadanie Nr P02/PR019/G - Utrzymanie budynku 765,00 11

12 Zadanie Nr P02/PR021/G - Utrzymanie budynku 563,00 12

13 Zakup energii ,00 Zadanie Nr P02/PR027/G - Utrzymanie budynku 6 085,36 Zakup materiałów i wyposażenia ,36 Wprowadzić: Zadanie Nr 118/WOKI/I/G - Przedszkola - zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 085, ,36 Gimnazja , ,00 ZadanieNr 22/WIMI/I/G - Budowa Gimnazjum Nr 8 na Osiedlu Podolszyce Północ ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zadanie Nr P02/GM002/G - Utrzymanie budynku 903,00 Zadanie Nr P02/GM005/G - Utrzymanie budynku 900,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zadanie Nr P02/GM006/G - Utrzymanie budynku 8 176,00 Zakup energii ,00 Zadanie Nr 01/GM008/G - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 810,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Licea ogólnokształcące ,00 Zadanie Nr P02/LOMAŁ/P - Utrzymanie budynku ,00 13

14 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług remontowych ,00 14

15 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr P02/LOJAG/P - Utrzymanie budynku 2 298,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr P02/IIILO/P - Utrzymanie budynku 3 004,00 Zakup energii ,00 Szkoły zawodowe , ,00 Zadanie Nr 08/TB/ZSB01/P - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zadanie Nr 01/WGMII/P - Remonty bieżące w szkołach ponadgimnazjalnych - wydatki bezpośrednie ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zadanie Nr P02/TM003/ZST70 - Utrzymanie budynku Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Zadanie Nr P02/TEIS/ZSEIS - Utrzymanie budynku , ,00 888,00 Zakup energii ,00 Zadanie Nr P02/TBZSB01 - Utrzymanie budynku 1 130,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zadanie Nr P02/TZ006/ZSZ06 - Utrzymanie budynku 1 476,00 Zakup usług remontowych ,00 15

16 DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA ,26 16

17 Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 Zadanie Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej - wydatki bezpośrednie ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Rodziny zastępcze ,26 Wprowadzić: Zadanie Nr 01/WZS/P - Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów ,26 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,26 Zadanie Nr 03/MOPS/P - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - wydatki bezpośrednie ,00 Świadczenia społeczne ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie , ,00 Świadczenia społeczne ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 Zadanie Nr 02/WGMI/G - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych - wydatki bezpośrednie ,00 Świadczenia społeczne ,00 17

18 DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 18

19 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 Zadanie Nr 01/WGMII/P - Remonty bieżące w szkołach ponadgimnazjalnych - wydatki bezpośrednie ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zadanie Nr P02/SO001/P - Utrzymanie budynku 792,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zadanie Nr P02/SO002/P - Utrzymanie budynku 1 209,00 Zakup usług pozostałych ,00 Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 Zadanie Nr 08/MDK - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie 5 000,00 Zakup usług pozostałych ,00 Internaty i bursy szkolne ,00 Zadanie Nr P02/IN003/ZST70 - Utrzymanie budynku Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , ,00 19

20 DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,00 20

21 Pozostała działalność , ,00 Zadanie Nr 105/PR/I/G - Płocki Park Technologiczno - Przemysłowy , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wprowadzić: Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,52 Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,78 Zadanie Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie , ,78 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , ,78 Pozostała działalność , ,74 Zadanie Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie 5 639, ,74 Zakup usług pozostałych , ,74 DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,22 21

22 Instytucje kultury fizycznej ,46 22

23 Zadanie Nr 03/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnienie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka" - wydatki bezpośrednie ,46 Zakup energii ,46 Pozostała działalność ,76 Zadanie Nr 04/WOKII/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych - wydatki bezpośrednie ,76 Zakup usług pozostałych ,76 RAZEM , ,76 WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2004 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ ,56 ZŁ. Dokonać następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2004 rok: 3 W zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji Nr 27/WIMI/I/G - Kanalizacja sanitarna - Radziwie (dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód) zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania zostaną zrealizowane wykupy gruntów pod realizowane kanały sanitarne, opracowana dokumentacja dla budowy wodociągu w ul. Zielonej oraz nastąpi realizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej". W zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji Nr 19/WIMI/I/G - Infrastruktura dla budownictwa mieszkaniowego (dział Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Pozostała działalność) dokonać następujących zmian w zakresie rzeczowym: w pkt. A - Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zmniejszyć wydatki o kwotę ,96 zł. tj. do kwoty ,23 zł. W zadaniu Kancelarii Prezydenta Miasta - Pełnomocnika ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia Nr 105/PR/I/G - Płocki Park Technologiczno - Przemysłowy (dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Pozostała działalność) rozszerzyć zakres rzeczowy o następujący zapis: "Ponadto środki finansowe zostaną przeznaczone na podniesienie kapitału zakładowego Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego S.A. przez Miasto Płock i pokrycie udziału w kapitale zakładowym". 23

24 Wprowadzić: Zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Oddziału Eksploatacji Infrastruktury Miasta Nr 117/WGKI/I/G - Miejski Zarząd Dróg - Zakupy inwestycyjne (dział Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne gminne) z następującym zakresem rzeczowym: "Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup czterech zestawów komputerowych" oraz terminem rozpoczęcia r. oraz terminem zakończenia powyższej inwestycji r. 24

25 Wprowadzić: Zadanie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Oddziału Oświaty Nr 118/WOKI/I/G - Przedszkola - zakupy inwestycyjne (dział Oświata i wychowanie, rozdział Przedszkola) z następującym zakresem rzeczowym: "Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup zmywarki dla Miejskiego Przedszkola Nr 27 w Płocku" oraz terminem rozpoczęcia r. oraz terminem zakończenia powyższej inwestycji r. Wprowadzić: Zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Nr 01/WZS/P - Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (dział Pomoc społeczna, rozdział Rodziny zastępcze) z następującym zakresem rzeczowym: "Wydatki bezpośrednie stanowią zwrot kosztów utrzymania dwojga dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Nowodworskiego. Na mocy porozumienia środki finansowe będą przekazywane na konto Powiatu Nowodworskiego comiesięcznie, po przedstawieniu noty księgowej i sprawdzeniu jej pod względem merytorycznym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku". 4 Dokonać następujących zmian w Załączniku Nr 7 - Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok: w poz. WYDATKI INWESTYCYJNE w poz. 1 - Inwestycje związane ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza tiret 5 otrzymuje nowe brzmienie: "Wykonanie i montaż ekologicznej kotłowni olejowej, przyłącza - likwidacja pieców kaflowych przy ulicy Nowy Rynek 20 z kwotą ,00 zł.". poz. 3 otrzymuje nowe brzmienie: "Partycypacja w kosztach zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego do ograniczania stref skażeń chemicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie". 5 Dokonać następujących zmian w Załączniku Nr 11 - Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2004 rok: ZMNIEJSZYĆ WYDATKI: W pkt. VI - Instytucje, placówki, stowarzyszenia oraz kluby o kwotę ,56 zł. w Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę ,78 zł. tj. do kwoty ,22 zł. w Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanmym do sektora finansów publicznych o kwotę 4.891,78 zł. tj. do kwoty ,22 zł. 25

26 ZWIĘKSZYĆ WYDATKI: W pkt. VI - Instytucje, placówki, stowarzyszenia oraz kluby o kwotę ,78 zł. w Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanmym do sektora finansów publicznych o kwotę ,78 zł. tj. do kwoty ,00 zł. 6 Dokonać zmian wzałączniku Nr 12 - Podział środków z budżetu miasta Płocka w 2004 roku na funkcjonowanie rad mieszkańców osiedli do Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku oraz przyjąć plan wydatków po zmianach wg Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały. 7 Dokonać zmiany planu Przychodów i wydatków środków specjalnych -Załącznik Nr 15 - Przychody i wydatki środków specjalnych w 2004 roku do Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku i przyjąć plan po zmianach wg Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały. 8 Dokonać zmiany planu Przychodów i wydatków Zakładów Budżetowych na 2004 rok - Załącznik Nr 17 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2004 roku do Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku i przyjąć plan po zmianach wg Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały. 9 Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2004 rok. 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 11 Przewodniczący Rady Miasta Płocka Stanisław Nawrocki 26

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu powiatu żarskiego. Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 45/24 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 grudnia 24 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 24 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu na 2001 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo