Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej"

Transkrypt

1 Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej

2

3 Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej V V Jesteś zainteresowany przyszłością regionu Puszczy Białowieskiej? Zastanawiasz się, w jakim kierunku powinien się rozwijać? Chronić Puszczę ale jak? O nas: Dążymy do kształtowania przestrzeni dialogu i współpracy sprzyjającej zrównoważonemu rozwojowi regionu Puszczy Białowieskiej. Nasze zadania realizujemy w dziedzinie: edukacji, promocji, współpracy krajowej i międzynarodowej, imprez masowych. Poprzez przeprowadzane działania chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, którym bliski jest los Puszczy Białowieskiej i wspólnie zadbać o jej przyszłość. Partnerstwo, Dialog i Współpraca to nasze zasady!!! Okres realizacji projektu: Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce w okresie styczeń 2013r. grudzień 2014r. Znajdź nas na facebooku. 3

4 Otwarte spotkania Platformy Dialogu i Współpracy Poprzez otwartą dyskusję wspólnie poszukujemy kompromisu między ochroną przyrody a rozwojem regionu Puszczy Białowieskiej. Omówiliśmy następujące zagadnienia: V V Potrzeby i oczekiwania mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej badania opinii publicznej; V V Organizacja i zarządzanie ruchem turystycznym tworzenie produktu turystycznego, szlaki turystyczne w rezerwatach; Perspektywy ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej; Współpraca transgraniczna w regionie Puszczy Białowieskiej; Edukacja ekologiczna; Planowanie przestrzenne założenia, tereny inwestycyjne; Promocja regionu Puszczy Białowieskiej; V V Kierunki rozwoju gospodarczego (z wykluczeniem turystyki). Zasoby i potrzeby surowcowe oraz energetyczne. 4

5 Opracowujemy następujące dokumenty strategiczne, opracowania studialne rejonu Puszczy Białowieskiej V V Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata , V V Analiza zapotrzebowania i wykorzystywania surowców w regionie, Analiza dostępności komunikacyjnej, V V Opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów należących do osób prywatnych, V V Waloryzacja przyrodnicza i kulturowa gmin powiatu hajnowskiego. 5

6 Edukacja ekologiczna 6 maja rozpoczęliśmy zajęcia terenowe z edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu hajnowskiego. Miejsce realizacji: Ośrodek Edukacji Leśnej Jagiellońskie w Nadleśnictwie Białowieża. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat flory i fauny Puszczy Białowieskiej, funkcji i roli lasu dla człowieka oraz zwierząt, zagrożeń dla terenów przyrodniczych, oddziaływania człowieka na przyrodę przyrody na człowieka. Dodatkowo szkoły w powiecie hajnowskim wyposażone zostaną w pomoce i materiały dydaktyczne (w tym multimedialne), ujmujące w atrakcyjny sposób treści przyrodnicze. jesienią 2013 roku ( r.) zrealizowaliśmy wyjazd studyjny do gospodarstw agroturystycznych dla młodzieży szkół średnich z powiatu hajnowskiego. W realizacji wizyty wzięły udział następujące kwatery: Bora Zdrój z Lewkowa Starego, Kalinówka, Kalina, Ruta oraz Twój Raj z Tarnopola (Gmina Narewka). Celem wyjazdu było pokazanie młodzieży zasad prowadzenia działalności agroturystycznej i wzajemnej współpracy między gospodarstwami oraz wynikających z niej korzyści. Uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach tkackich, lepienia w glinie, warsztatach piekarniczych oraz zapoznać się tajnikami prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. 6

7 Edukacja ekologiczna dla przedstawicieli organów wykonawczych i uchwałodawczych organizujemy wyjazdy studyjne do Białowieskiego Parku Narodowego. V V zorganizowaliśmy spotkania edukacyjne Platformy Dialogu i Współpracy w świetlicach wiejskich dla mieszkańców gmin powiatu hajnowskiego (gminy Narewka, Białowieża, Hajnówka oraz Narew, Kleszczele, Czyże, Dubicze Cerkiewne i Czeremcha). Poświęcone były one tematyce zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej główne problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców, kierunki rozwoju. 7

8 Szkolenia W trakcie organizowanych szkoleń przedstawiciele zróżnicowanych grup z terenu powiatu hajnowskiego (m.in. samorządowcy, uczniowie, kwaterodawcy, przedsiębiorcy) zdobywali wiedzę z zakresu: V V mediacji i negocjacji rozwiązywanie trudnych, krytycznych sytuacji dla członków Rady, możliwości wykorzystywania alternatywnych źródeł energii, planów zagospodarowania przestrzennego (4 etapy), przedsiębiorczości tworzenia, promocji lokalnych produktów, V V prowadzenia i finansowania działalności gospodarczej (rolnicza, hodowlana, rybacka itp.) z uwzględnieniem ochrony przyrody, V V podnoszenia atrakcyjności świadczonych usług turystycznych, w tym także dla rozpoczynających działalność w turystyce (m.in. warsztaty dotyczące Questingu nowej metody odkrywania dziedzictwa miejsca), V V młodzież szkół średnich pogłębiała wiedzę w zakresie agroturystyki, V V kwaterodawcy jako dostawcy usług ekoturystycznych zapoznali się z możliwościami promocji walorów przyrodniczych i kulturowych regionu. 8

9 Współpraca krajowa i międzynarodowa V V w dniach 2-4 październik 2013r. odbyliśmy wizytę w Parku Narodowym Ujście Warty. Zapoznaliśmy się z walorami przyrodniczymi parku oraz zasadami funkcjonowania życia społeczno-gospodarczego w jego otulinie. Zwiedziliśmy również historyczne miasto Kostrzyn nad Odrą. V V na przełomie września i października 2014r. organizujemy wyjazd studyjny do Parku Narodowego Cavennes we Francji. 9

10 Promocja regionu Puszczy Białowieskiej Promujemy region na wydarzeniach promocyjnych: V V Targach Turystycznych Polski Wschodniej na Starym Mieście w Lublinie (16-18 maja), V V Święcie Wisły w Warszawie (13 września), V V Festynie ekologicznym na Rynku Kościuszki w Białymstoku (7 czerwca), V V Festynie Zielone Świątki w Jurowcach (8 czerwca), V V Jarmarku Żubra w Hajnówce (13 lipca), V V Święcie Chleba w Ciechanowcu (10 sierpnia), V V Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego Smaku na Starym Rynku w Poznaniu (15-17 sierpnia), V V Targach Turystycznych Winter Travel w Krakowie (26-28 września). Informacje o atrakcjach turystycznych regionu Puszczy Białowieskiej można znaleźć w dwóch wydanych przez nas publikacjach: V V informatorze turystycznym Region Puszczy Białowieskiej oraz folderze Szlaki rowerowe w regionie Puszczy Białowieskiej Jeśli chcesz otrzymywać informacje o bieżących wydarzeniach w powiecie, zagrożeniach oraz działaniach realizowanych w ramach projektu zapraszamy do korzystania z naszej usługi sms-owej. 10

11 11

12 Imprezy masowe W 2013 roku zorganizowaliśmy: Święto Miodobrania (31 sierpnia) w Białowieży. W jego trakcie można było pogłębić wiedzę odnośnie techniki produkcji miodu, jego właściwości oraz poznać smak regionalnych miodów. Maraton Rodzinny sztafeta po Puszczy Białowieskiej w Hajnówce (14 września), promujący aktywny wypoczynek poprzez sport i edukację. 12

13 Imprezy masowe W 2014 roku odbędą się: Piknik Rodzinne spotkania z ekologią w gminie Narewka. W programie Strefa Zdrowia, Strefa Edukacji, Strefa Malucha, konkursy z nagrodami oraz występy artystyczne. Puchar Polski Nordic Walking września (teren Nadleśnictwa Hajnówka). 13

14

15 Do końca realizacji projektu planowane są następujące działania V V Wydanie publikacji książkowej dla dzieci i młodzieży Poradnik młodego miłośnika Puszczy Białowieskiej, V V Wydanie Folderu o regionie z uwzględnieniem atrakcji poza Puszczą, V V Wydanie filmu promocyjnego oraz spotu promującego region Puszczy Białowieskiej oraz 2-krotna emisja w telewizji regionalnej, Wydanie broszury edukacyjnej Puszcza i ludzie, Opracowanie Strategii zarządzania i promocji turystyki, Opracowanie oferty inwestycyjnej gmin powiatu hajnowskiego. 15

16 Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. A.Zina 1, Hajnówka Pok. 4a Tel , Nasi partnerzy: Ministerstwo Środowiska Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Miasto Hajnówka Gmina Hajnówka Gmina Narewka Gmina Białowieża Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży Białowieski Park Narodowy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku Nadleśnictwo Białowieża Nadleśnictwo Hajnówka Nadleśnictwo Browsk Cech Rzemiosł Różnych w Hajnówce PTTK Oddział im.j.j.karpińskiego w Białowieży Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska Fundacja Zielone Płuca Polski Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Żubr WSAP Białystok Uniwersytet III Wieku w Hajnówce Biuro Turystyki Ryś Lokalna Organizacja Turystyczna Region Puszczy Białowieskiej Fundacja Konstruktywnej Ekologii EcoProbono Liga Ochrony Przyrody. www. mir.gov.pl Zdjęcia: A.Panfiluk M.Kosiński M.Chomicki Archiwum Starostwa Powiatowego w Hajnówce ISBN Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Publikacja bezpłatna Druk: tel , Białystok, ul. Kleeberga 14B

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 STOWARZYSZENIE REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PŁOCKU Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 Stowarzyszenie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock

Bardziej szczegółowo

BIULETYNINFORMACYJNY. Rozwój i kształtowanie przestrzeni turystycznej nowego międzyregionalnego. szlaku wodnego: Wielkie. Mazurskie Kanał Augustowski

BIULETYNINFORMACYJNY. Rozwój i kształtowanie przestrzeni turystycznej nowego międzyregionalnego. szlaku wodnego: Wielkie. Mazurskie Kanał Augustowski NR 1/2013 BIULETYNINFORMACYJNY P O D L A S K I E J R E G I O N A L N E J O R G A N I Z A C J I T U R Y S T Y C Z N E J W NUMERZE: Podlaskie Targi Turystyczne str. 3 Obchody 50 lecie IT str. 4 500 lat Województwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA I SPOSOBY JEJ PROMOCJI

OFERTA INWESTYCYJNA I SPOSOBY JEJ PROMOCJI OFERTA INWESTYCYJNA I SPOSOBY JEJ PROMOCJI Spis treści OFERTA INWESTYCYJNA I SPOSOBY JEJ PROMOCJI Opracowanie: Project Consulting ul. Wyszyńskiego 2 lok. 28 15-888 Białystok www.projecto.com.pl itwi instytut

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Podsumowanie roku 2012 BIELINY, BODZENTYN, GÓRNO, ŁĄCZNA, MASŁÓW, SUCHEDNIÓW, WĄCHOCK, SPIS TREŚCI LEADER: 1. Funkcjonowanie LGD 2. Badania nad obszarem objętym LGD 3. Informowanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU HAJNOWSKIEGO NA LATA 2015 2020

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU HAJNOWSKIEGO NA LATA 2015 2020 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU HAJNOWSKIEGO NA LATA 2015 2020 Hajnówka, 2014 2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...6 2. ANALIZA TEORETYCZNYCH PODSTAW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU...8 2.1. Podstawy zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007 2013

Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007 2013 Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007 2013 Karolina Boba 2014 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007-2013 Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2005 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Członkostwo Stowarzyszenia w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)

ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Członkostwo Stowarzyszenia w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO - ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem tel./fax: (061) 28 32 704 www.unia.srem.com.pl, e-mail:unia@srem.com.pl NIP 7851708599

Bardziej szczegółowo

Leader Newsletter nr 3/2011

Leader Newsletter nr 3/2011 Leader Newsletter nr 3/2011 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie 2 Spis treści: Strona 1. Zapraszamy na szkolenia. 3 2. Pamiętniki agroturystyki. 4 3. Wizyta studyjna we Francji.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017

Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017 Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017 Projekt Racibórz Krawarz Bliżej! nr PL.3.22/3.3.04/09.00933 współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla obszaru objętego działaniem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla obszaru objętego działaniem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Zadania do realizacji w ramach Schematu II Pilotażowego Programu Leader + (lata 2006 2008) na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny. Opracowanie i wydanie materiałów

Bardziej szczegółowo

Pracująca Wieś Toruń, listopad 2011

Pracująca Wieś Toruń, listopad 2011 Pracująca Wieś Toruń, listopad 2011 Druk i skład: Pracowania Sztuk Plastycznych Sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń www.drukujtaniej.pl Publikacja współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej

Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej wydawnictwo pokonferencyjne XV Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE

INFORMACJE PODSTAWOWE 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OŚRODEK WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W BIAŁYMSTOKU INFORMACJE PODSTAWOWE O NAS Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY POLSKI KLUB EKOLOGICZNY Koło Miejskie w Gliwicach Adres: ul Ziemowita 1, 44 100 GLIWICE tel/fax: 032 231 85 91, e-mail: biuro@pkegliwice.pl, www.pkegliwice.pl Data rejestracji: 6.01.1993r. Nr KRS 0000002066

Bardziej szczegółowo

6. System zarządzania realizacją strategii

6. System zarządzania realizacją strategii 6. System zarządzania realizacją strategii 6.1. System informacji turystycznej Cechą współczesnego społeczeństwa jest wzrost znaczenia informacji w pracy i życiu codziennym. Coraz szersze wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2003 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KANDYDATÓW DO PODLASKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2013-2015. Anna Moskwa

PREZENTACJA KANDYDATÓW DO PODLASKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2013-2015. Anna Moskwa PREZENTACJA KANDYDATÓW DO PODLASKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2013-2015 1 Anna Moskwa Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: Od 2006 r. pracuję przy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH KOSZALINA W LATACH 2008-2013

ANALIZA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH KOSZALINA W LATACH 2008-2013 Mirosław MARCZAK ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH ANALIZA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH KOSZALINA W LATACH 2008-2013 Zarys treści: W artykule przedstawiono analizę działań promocyjnych podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Galeria zdjęć Galeria prac

Galeria zdjęć Galeria prac Galeria zdjęć Galeria prac Młodzi liderzy, uczestnicy projektu Działaj Lokalnie Warsztaty stacjonarne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Płockiego Towarzystwa Oświatowego w Płocku Uczestnicy zajęć terenowych

Bardziej szczegółowo

Katalog Ofert. Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Nidzica, 2013 rok

Katalog Ofert. Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Nidzica, 2013 rok Katalog Ofert Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA Nidzica, 2013 rok 1 Opracowanie: www.cdpp.org.pl Nakład: 1500 egzemplarzy Nidzica, 2013 rok Katalog Ofert Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA Projekt OWES współfinansowany

Bardziej szczegółowo

2.4.2. Szlaki turystyczne

2.4.2. Szlaki turystyczne 2.4.2. Szlaki turystyczne Województwo podlaskie dysponuje gęstą siecią szlaków turystycznych: ponad 3,2 tys. km znakowanych szlaków pieszych, ponad 450 km szlaków rowerowych oraz ponad 1,3 tys. km szlaków

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5. Karty Projektów

Załącznik 5. Karty Projektów Załącznik 5. Karty Projektów Karta projektu nr 1 Zagospodarowanie terenów Góry Chełmskiej wraz z podnóżem Etap I Opracowanie koncepcji turystycznorekreacyjnego zagospodarowania terenów Góry Chełmskiej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013 Gmina Miastko i Trzebielino PARTNERSTWO PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZECIONO kwiecień 2006 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo