Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r."

Transkrypt

1 RAPORT z realizacji projektu Marka miasta magnesem dla inwestorów marzec październik 2013 Warszawa

2 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie Cel projektu Cele szczegółowe projektu Zaplanowane działania projektowe Beneficjenci Rekrutacja Lista uczestników Opis działań Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej, rekrutacja beneficjentów projektu Szkolenie e-learningowe z zakresu podniesienia atrakcyjności małych miast dla inwestorów zagranicznych na arenie międzynarodowej (maj/sierpień) Seminarium i doradztwo na Ukrainie w zakresie przygotowania oferty dla inwestorów zagranicznych i zwiększenia atrakcyjności (czerwiec) Opracowanie i wydruk folderu ofert dla inwestorów zagranicznych (sierpień) Prezentacja oferty inwestycyjnej w Polsce oraz wizyta pokazowa (wrzesień) Panel dyskusyjny na Forum Regionów (wrzesień) Ewaluacja projektu Podsumowanie

3 1. Wprowadzenie Małe miasta to wciąż nieodkryty potencjał dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Na tle wielkich rozwijających się aglomeracji miejskich wypadają słabą i nie stanowią konkurencji dla kilkusettysięcznych albo milionowych sąsiadów. Nie prowadzą akcji promocyjnych, często nie mają przygotowanych strategii rozwojowych, mimo że niejednokrotnie dysponują atrakcyjnym potencjałem inwestycyjnymi (tereny pod infrastrukturę, potencjał ludzki, korzystne położenie, atrakcje turystyczne). Projekt Marak miasta magnesem dla inwestorów powstał z myślą o wsparciu właśnie takich miast na Ukrainie (od 10 do 50 tys. mieszkańców). Wykorzystując polskie doświadczenie i działania systemowe, staraliśmy się przekazać przedstawicielom lokalnych samorządów najlepsze rozwiązania i niezbędną wiedzę. Projekt, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej, został zrealizowany przez Fundacja Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z ukraińskim partnerem Lwowskim Centrum Nauki, Innowacji i Informatyzacji. Obie instytucje od kilku lat z sukcesem realizują wspólne projekty na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej na Ukrainie. 2. Cel projektu Celem głównym projektu Marak miasta magnesem dla inwestorów było zachęcenie potencjalnych inwestorów do wyboru małych miast z Ukrainy (10-50 tysięcy mieszkańców) jako miejsca lokalizacji inwestycji, popularyzacja i promocja ukraińskich małych miast jako dogodnego i atrakcyjnego miejsca do podejmowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej, wykreowanie i rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku małych miast jako atrakcyjnych na arenie międzynarodowej. Do najważniejszych czynników stabilizacji gospodarczej na Ukrainie należy sprzyjający klimat inwestycyjny. Aktualnie zakres międzynarodowej współpracy ekonomicznej, rozmiary inwestycji zagranicznych, są wciąż za małe i nie dorównują potrzebom gospodarki ukraińskiej. Małe miasta na Ukrainie posiadają znaczny, niewykorzystany potencjał i wiele możliwości stworzenia dobrych warunków dla biznesu. By było to możliwe muszą znać swo- 3

4 je atuty, wiedzieć, jakie działania podjąć, aby przyciągnąć kontrahentów i inwestorów. Powinny posiadać profesjonalną ofertę inwestycyjną, udostępniać ją odpowiednim podmiotom, a przede wszystkim dobrze ją wypromować. Odpowiednio przygotowana kadra funkcjonariuszy publicznych pozwoli na zwiększenie i zacieśnienie współpracy małych miast z inwestorami Cele szczegółowe projektu Cele szczegółowe projektu zostały określone z uwzględnieniem wyżej wymienionych potrzeb i w perspektywie długoterminowej mają doprowadzić do osiągnięcia celu głównego. Działania projektowe, które zostały przeprowadzone podczas trwającego osiem miesięcy projektu, pozwoliły w pełni zrealizować poniższe cele szczegółowe: promocja atrakcyjności inwestycyjnej min. 60 małych miast z 19 obwodów Ukrainy wśród inwestorów zagranicznych z Europy podczas 3 międzynarodowych konferencji w Polsce w terminie ; podniesienie kwalifikacji władz i pracowników min. 60 małych miast (10-50 tys. mieszkańców) z 19 obwodów Ukrainy w zakresie współpracy z inwestorem zagranicznym w okresie od maja do października 2013 r.; podniesienie kwalifikacji władz i pracowników min. 60 małych miast (10-50 tys. os.) z 19 obwodów Ukrainy w zakresie opracowania i wdrożenia strategii promocji małych miast, budowy i promocji marki miasta do października 2013 r.; zainicjowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami min. 15 małych miast z Ukrainy (10-50 tys. mieszkańców) a potencjalnymi kontrahentami, inwestorami w okresie r Zaplanowane działania projektowe W trakcie realizacji projektu Marka miasta magnesem dla inwestorów w terminie r. zostały przeprowadzone następujące działania: 4

5 1. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej, rekrutacja beneficjentów projektu przedstawicieli władz i wydziałów gospodarczych ukraińskich małych miast (marzec/kwiecień). 2. Szkolenie e-learning-owe z zakresu podniesienia atrakcyjności małych miast dla inwestorów zagranicznych na arenie międzynarodowej (maj/sierpień). 3. Seminarium i doradztwo na Ukrainie w zakresie przygotowania oferty dla inwestorów zagranicznych i zwiększenia atrakcyjności (czerwiec/lipiec). 4. Opracowanie i wydruk folderu ofert dla inwestorów zagranicznych (sierpień). 5. Prezentacja oferty inwestycyjnej w Polsce oraz wizyta pokazowa (wrzesień). 6. Panel dyskusyjny na Forum Regionów (wrzesień). 7. Podsumowanie projektu. 3. Beneficjenci W projekcie udział wzięło 106 osób z 71 ukraińskich małych miast (10-50 tys.) z 19 obwodów: lwowski, iwanofrankowski, zakarpacki, wołyński, chmielnicki, rówieński, kijowski, żytomierski, czerkaski, czernichowski, połtawski, odeski, mikołajowski, winnicki, chersoński, charkowski, ługański, dniepropietrowski, sumski. Projekt skierowany był do przedstawicieli władz małych miast i pracowników wydziałów gospodarczych. Wybór powyższej grupy docelowej podyktowany był faktem, iż na terenie Ukrainy to właśnie władze miasta i działy gospodarcze odpowiedzialne są za kontakt z inwestorem. Grupa beneficjentów została ściśle określona w oparciu o zakres kompetencji, posiada ona decyzyjność w zakresie współpracy z inwestorami, przyjęcia dokumentów strategicznych dla rozwoju miasta, jego promocji, strategii opracowywanych i wdrażanych. Posiada także wiedzę o specyficznych uwarunkowaniach gospodarczo-społecznych miasta, jego problemach i atutach, słabych i mocnych stronach. Władze miasta współpracują na co dzień z pracownikami wydziałów gospodarczych, które w swoich zadaniach mają przygotowanie analiz i badań w zakresie współpracy z inwestorami, promocji miasta, dokumentacji z tym związanych. Pracownicy wydziałów gospodar- 5

6 czych wspierają także władze miasta podczas spotkań i prac związanych z pozyskaniem kontrahentów oraz potencjalnych inwestorów. Miasta uczestniczące w projekcie położone są w różnych pod względem geograficznym obwodach, które charakteryzują się odmiennymi walorami i atrakcjami. Część z zaangażowanych miast w 2008 r. uczestniczyło w projekcie Ekonomiczny rozwój miast finansowanym ze środków US AID. Udział w projekcie Małe miasta magnesem dla inwestorów był dla nich kontynuacją podjętych już działań zmierzających do wzmocnienia atrakcyjności miast oraz pozyskania zagranicznych inwestorów. Projekt zakładał także pobudzenie do aktywności i podniesienia kwalifikacji pracowników małych miast, które dotychczas nie miały możliwości skorzystania ze wsparcia w zakresie wzmocnienia atrakcyjności miast oraz przygotowania oferty dla zagranicznych inwestorów Rekrutacja Informacj o rekrutacji na stronie partnera Proces rekrutacji prowadzony był z wykorzystaniem siatki kontaktów Partnera Projektu z Ukrainy, Instytutu Studiów Wschodnich oraz Związku Małych Miast Ukrainy. Baza teleadresowa posiadana przez Partnera Projektu z Ukrainy oraz Instytut Studiów Wschodnich liczyła ponad 2500 osób. Rekrutacja przedstawicieli małych miast przeprowadzona została na podstawie następujących kryteriów: stanowisko kandydata (mer miasta, zastępca mera miasta, pracownik/ pracowniczka działu gospodarczego); małe miasto liczące tysięcy mieszkańców; chęć udziału w projekcie wyrażona poprzez wypełnienie kwestionariusza w formie online; kolejność zgłoszeń. 6

7 Rekrutację prowadził specjalista ds. rekrutacji pod nadzorem koordynatorów projektu z Polski i Ukrainy. Osoby chcące wziąć udział w projekcie wypełniały specjalnie przygotowany kwestionariusz rekrutacyjny zamieszczony na platformie e-learningowej oraz na stronach internetowych Instytutu Studiów Wschodnich (ISW) i Partnera Projektu (link do formularza on-line). Formularz po wypełnieniu był importowany do bazy danych platformy, następnie został sprawdzony pod względem formalnym i merytorycznym przez specjalistę ds. rekrutacji. Wyniki oceny przekazane zostały do koordynatora projektu po stronie polskiej i ukraińskiej, którzy po wspólnej konsultacji ogłosili listę kandydatów zakwalifikowanych do projektu, listę rezerwową, listę osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie. Osoby chętne, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zostały wpisane na listę rezerwową. Do pierwszego etapu projektu, tj. do szkolenia e-learningowego oraz seminarium wraz doradztwem na Ukrainie w zakresie przygotowania oferty dla inwestorów zagranicznych, zakwalifikowało się 105 uczestników z 71 miast z 19 obwodów. Zostali oni automatycznie zarejestrowani na platformie e-learningowej i otrzymali indywidualny login oraz hasło Lista uczestników Wszyscy beneficjenci zostali podzieleni na cztery grupy ze względu na miejsce seminarium i doradztwa na Ukrainie: Lwów, Ukrainka koło Kijowa, Charków, Odessa. LWÓW lp. Imie i nazwisko miasto stanowisko 1 Lew Popel Boryslav Kierownik Wydziału Gospodarki 2 Andrij Danilczuk Brody Prawnik 3 Irina Olecha Brody Specjalista I kategorii Volodymyr 4 Łarisa Kulikowa Volynskyy Zastępca Burmistrza Miasta 7

8 5 Oksana Subicka Volodymyr Volynskyy Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki 6 Wołodymyr Gruszewskyj Kuznetsovsk Kierownik Wydziału Gospodarki 7 Switłana Dutko Sambir 8 Oksana Fur Sambir 9 Galina Darczyk Slavuta 10 Wiktorija Kruta Slavuta Kierownik Wydziału Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarki, Przedsiębiorczości, Handlu i Inwestycji Główny specjalista Wydziału Rozwoju Gospodarki, Przedsiębiorczości, Handlu i Inwestycji Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego 11 Tatiana Gergel Truskavets Kierownik Wydziału Rozwoju Kurortu 12 Jurij Jaworski Truskavets Zastępca Burmistrza Miasta 13 Oksana Gut Gorodok Specjalista I kategorii Wydziału Gospodarki, Budżetu i Majątku Komunalnego 14 Jarosław Gawrilczuk Zudachiv Zastępca Burmistrza Miasta 15 Oleg Gapun Zudachiv Specjalista ds. Komunikacji 16 Petro Wychopeń Zovkva Burmistrz Miasta 17 Walentyna Kapitula Zdolbuniv Sekretarz Rady Kierownik (sekretarz Komitetu Wykonawczego) 18 Oleksandr Cyś Iziaslav 19 Wasil Bondar Kamin Kashyrskyy Burmistrz Miasta 20 Wołoymyr Żgutow Kivertsi Burmistrz Miasta 21 Łarysa Sawczuk Kivertsi Główny Specjalista 22 Afgan Alijew Rozyshche Burmistrz Miasta 23 Oleg Szkrumyda Tysmenytsa Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta 24 Olga Laszenko Dubno Kierownik Wydziału 25 Igor Moskaluk Dubno Główny Specjalista 26 Sergij Parchoniuk Shatsk Zastępca Burmistrza Miasta 27 Michajło Nikitin Novyi Rozdil Dyrektor 28 Anatolij Wowołka Mizhiria Kierownik Wydziału 29 Wasil Szczur Mizhiria Kierownik Administracji 30 Anna Fedirko Mizhiria Główny Specjalista 31 Ludmyła Iwaszkiw Novoiavorivsk Radca Burmistrza ds. Inwestycji 32 Ivan Prots Specjalista UKRAINKA koło KIJOWA lp. Imię i nazwisko Miasto Stanowisko 8

9 1 Olga Kot Andrushivsk Radca - konsultant burmistrza miast ds. społecznych i rozwoju inwestycyjnego 2 Wołodymyr Bojko Andrushivsk Burmistrz miasta 3 Oksana Babiniec Baranivka Zastępca burmistrza 4 Olena Bałujewa Boyarka Kierownik Wydziału Finansowo- Gospodarczego 5 Walerij Duboweckyj Boyarka Zastępca Burmistrza Miasta 6 Łarysa Maszczenko Chervonozavodske Sekretarz Rady 7 Ludmyła Capenko Grebinka Zastępca Burmistrza Miasta 8 Oleksandr Isip Kobeliaky Burmistrz Miasta 9 Sergij Galuszko Kobeliaky Sekretarz Rady 10 Natalija Liskowa Korosten Kierownik Wydziału 11 Bogdana Sergijenko Lubny Główny Specjalista Wydziału Inwestycji i Rozwoju Przedsiębiorczości 12 Jaskewicz Andrij Lypovets Główny Specjalista Wydziału Integracji Europejskiej 13 Mykoła Majdaniuk Lypovets Burmistrz miasta 14 Anatolij Powar Olevsk Burmistrz miasta 15 Olga Nalapko Olevsk Specjalista 16 Wasyl Kołbasiuk Olevsk Zastępca Burmistrz Miasta 17 Natlia Usticz Pereyaslav - Khmelnytskyy Kierownik Wydziału Gospodarczego 18 Roman Zub Shchorsa Burmistrz miasta 19 Kateryna Procenko Ukrainka Kierownik 20 Oksana Kiriluk Ukrainka Zastępca burmistrza 21 Tatiana Ovcharenko Ukrainka Specjalista 22 Wołodymyr Galickyj Yagotynsk Kierownik 23 Michajło Zolotko Zvenygorod Zastępca Burmistrza Miasta 24 Mykola Obara Lypovets Specjalista 25 Andrij Strikha Yagotynsk Specjalista CHARKÓW Lp. Imię i nazwisko Miasto Stanowisko 1 Jurij Zarko Bilopilia Zastępca Burmistrza miasta 2 Margaryta Stokołos Brianka Główny specjalista w Wydziale Gospodarczym 3 Oleg Bachmutskyj Brianka Kierownik Wydziału Inwestycji i Przedsiębiorczości 9

10 4 Tetiana Krailnikowa Chuguiv Kierownik Wydziału Przemysłu i Przedsiębiorczości 5 Sergij Solanik Kupiansk Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji 6 Wołodymyr Pismak Kupiansk Zastępca Burmistrza miasta 7 Kristina Karpenko Merefa Specjalista Wydziału Rozwoju Społeczno- Ekonomicznego 8 Marina Kopytko Pereschepynsk Sekretarz Burmistrza Miasta 9 Wadim Małyckyj Pereschepynsk Burmistrz Miasta 10 Olena Proworowa Pervomaisk Zastępca Kierownika 11 Mykoła Kobylocha Petrovsk Burmistrz Miasta 12 Oksana Balaba Romny Specjalista Wydziału Rozwoju Terytorium 13 Rajisa Szkil Romny Zastępca Kierownika 14 Łarysa Byczkowa Rovenky Dyrektor 15 Oleksandr Gołoszczapow Rovenky 16 Jurij Bowa Trostianets Burmistrz Miasta Kierownik Wydziału Wsparcia i Rozwoju Przedsiębiorczości 17 Wołodymyr Zlepko Trostianets Specjalista ds. kontroli podatków miejskich 18 Walerij Kaczan Zelenodolsk Burmistrz Miasta 19 Maksim Wereszczak Myrgorod Kierownik Wydziału Inicjatyw Miejskich i Inwestycji 20 Oksana Greczucha Myrgorod Kierownik Wydziału Planowania Gospodarczego ODESSA lp. Imię i nazwisko Miasto Stanowisko 1 Jurij Gwozdiar Bar Zastępca Burmistrza Miasta 2 Julia Oniszczenko Bashtanka Kierownik Wydziału Organizacyjnego 3 Ludmyla Grinewicz Bashtanka Zastępca Burmistrza Miasta 4 Tetiana Gwozdź Bashtanka 5 Darija Krawczenko Biliaivka 6 Mychajło Buchtijarow Biliaivka Burmistrz Miasta Kierownik Rady Regionalnej ds. Polityki Inwestycyjnej 7 Wołodymyr Kuleszow Gnivan Zastępca Burmistrza Miasta 8 Sergij Zagorodniuk Illinetsk Kierownik Wydziału Architektury 9 Olena Mazur Khmilnyk Kierownik Wydziału Planowania Inwestycji 10 Wasil Gruszko Khmilnyk Burmistrz Miasta 10

11 11 Oleg Małaszczuk Koziatyn Burmistrz Miasta 12 Wasil Gulajew Molodizne Burmistrz Miasta 13 Natalia Pastuch Nemuriv Kierownik Wydziału Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego 14 Oleg Sokolczuk Skadovsk Specjalista ds. rozwoju miasta 15 Leonid Peczerskyj Teplodar Burmistrz Miasta 16 tetiana Czuprynenko Teplodar Kierownik Wydziału Rozwoju Społeczno- Gospodarczego 17 Oleksandr Melnyk Tultchynsk Kierownik Wydziału Gospodarki 18 Oleksandr Zajika Voznesensk Kierownik Wydziału 19 Witalij Łukow Voznesensk Zastępca Burmistrza Miasta 20 Anatolij Konował Zmerynka Kierownik Wydziału Strategii Rozwoju 21 Tetiana Cepła Zmerynka Zastępca Burmistrza Miasta 22 Walerij Logwinow Ovidopol Radca Burmistrza 23 Walentyna Gomeniuk Ovidopol Burmistrz Miasta 24 Mykoła Bernow Golytska Burmistrz Miasta 25 Mykoła Rybałka Illitchivsk Zastępca Burmistrza Miasta 26 Wiaczesław Demczenko Dyrektor Wykonawczy 27 Irina Feniak Bilgorod Dnistrovsk Główny specjalista 28 Jurij Muntyan Szabo Specjalista 4. Opis działań Działania projektowe zostały zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby doprowadziły do pełnego osiągnięcia założonych celów bezpośrednich i uzyskania zamierzonych rezultatów. Przed rozpoczęciem każdego z działań koordynatorzy oraz zespół projektowych przeprowadzali analizę SWOT działania, tak aby wykluczyć wszelkie okoliczności mogące zagrozić płynności jego wykonania. Każde z działań projektowych zakładało aktywny udział beneficjentów projektu i osiągnięcie konkretnego, mierzalnego rezultatu Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej, rekrutacja beneficjentów projektu 11

12 Wraz z rozpoczęciem realizacji projektu zamieszczona została informacji o projekcie, jego celach, działaniach, zasadach rekrutacji na stronie internetowej Instytutu Studiów Wschodnich, Partnera, Związku Małych Miasta Ukrainy. Przeprowadzono również wysyłkę pism i maili zachęcających do udziału w projekcie, skierowanych do małych miast, związków, organizacji skupiających małe miasta na terenie Ukrainy. Z potencjalnymi beneficjentami kontaktowano się także telefonicznie. Zarówno podczas rekrutacji, jak i podczas realizacji projektu był utrzymywany stały kontakt z przedstawicielami małych miast z 19 obwodów Ukrainy. W rezultacie akcji informacyjnopromocyjnej przeprowadzonej na przełomie marca i kwietnia do projektu zgłosiło się 106 osób z 71 miast, wszyscy zostali zakwalifikowani do szkolenia e-learningowego Szkolenie e-learningowe z zakresu podniesienia atrakcyjności małych miast dla inwestorów zagranicznych na arenie międzynarodowej (maj/sierpień). Celem przeprowadzenia szkolenia za pomocą platformy e-learningowej był szybkie dotarcie do beneficjentów i przekazanie jak największej grupie odbiorców określonej wiedzy i przygotowanych przez specjalistów materiałów szkoleniowych. Każdy z zakwalifikowanych uczestników projektu otrzymał login i hasło do platformy, na której w okresie trzech miesięcy pojawiał się materiały szkoleniowe. Szkolenie zostało podzielone na 12 lekcji, lekcje pojawiały się z częstotliwością raz na tydzień. Każda lekcja składała się z obszernej prezentacji, testu wiedzy do niej oraz zadania case study do rozwiązania. Wyniki testu system 12

13 generował od razu po jego rozwiązaniu, zadania case study uczestnicy przesyłali na podany im adres . Ponad 50% zakwalifikowanych uczestników aktywnie uczestniczyło w szkoleniu e-leraningowym, tj. regularnie logowało się na stronie, rozwiązywało testy i przesyłało rozwiązania case study. Osoby, które aktywnie uczestniczyli w szkoleniu e-lerningowym otrzymały certyfikaty. Materiał szkoleniowy został podzielony na pięć modułów, każdy zawierał dwie lub trzy lekcje/prezentacje. Moduły przygotowali eksperci zajmujący się daną tematyką, zostali oni wybrani na podstawie konkursu ofert. Tematy zrealizowanych modułów szkoleniowych: MODUŁ I: Strategia promocji małych miast (3 lekcje/prezentacje) atrakcyjność małych miast analiza SWOT kierunki promocji miasta w świetle dokumentów planistycznych, strategia promocji małego miasta od czego zacząć specyfika promocji małych miasta osiągnięcia i słabości strategii promocji finansowanie działań promocyjnych Opracowanie: Piotr Ciuba MODUŁ II: Atrakcyjność inwestycyjna miasta pozyskiwanie inwestycji (3 lekcje/prezentacje) atrakcyjność inwestycyjna małych miast, badanie i charakterystyka potencjalnych inwestorów wykorzystanie potencjału inwestycyjnego małego miasta, cele i instrumenty działań promocyjnych ukierunkowanych na inwestorów 13

14 bariery inwestycyjne i sposoby ich przeciwdziałania Opracowanie: prof. Marek Wróblewski MODUŁ III: System zachęt dla inwestorów zagranicznych (2 lekcje/prezentacje) podstawowe zasady oraz instrumenty i narzędzia promocji proinwestycyjnej cele działań proinwestycyjnych miasta szanse i bariery realizacji działań promocyjnych ukierunkowanych na inwestorów Opracowanie: prof. Marek Wróblewski MODUŁ IV: Marka miasta magnesem dla inwestorów (2 lekcje/prezentacje) tworzenia brandu/marki miasta promocja miasta na arenie międzynarodowej strategia kampanii promocyjnej miejsce promocji w marketingu małego miasta Opracowanie: Agnieszka i Leszek Nowak MODUŁ V: Oferta miasta dla inwestorów zagranicznych (2 lekcje/prezentacje) instrumenty i narzędzia promocji w stosunku do inwestorów oferta dla inwestora zagranicznego od czego zacząć przewodnik przygotowania oferty Opracowanie: Ewa Lefik-Babiasz 14

15 4.3. Seminarium i doradztwo na Ukrainie w zakresie przygotowania oferty dla inwestorów zagranicznych i zwiększenia atrakcyjności (czerwiec). Seminarium i doradztwo odbyło się w dniach czerwca w czterech ukraińskich miastach: Lwów 17.06, Ukrainka koło Kijowa , Charków 19.06, Odessa Schemat seminarium i doradztwa był powielany w każdym z czterech miast. Podczas dwóch półtoragodzinnych seminariów eksperci poruszali najważniejsze kwestie związane z promocją miast, strategią rozwoju oraz systemem tworzenia zachęt dla inwestorów. Następnie odbywały się trzy półtoragodzinne sesje doradcze dla przedstawicieli miast. Doradztwo miało na celu ukierunkowanie uczestników i pomoc w przygotowaniu oferty dla inwestorów zagranicznych, wsparcie przy dokonywaniu analizy zmierzającej do zwiększenia atrakcyjności miasta, budowania jego marki i aktywnej promocji. Program seminarium i doradztwa: Godzina Temat Miejsce Sesja seminaryjna Rejestracja uczestników Omówienie projektu Strategia promocyjna szansą na rozwój małych miast Przerwa kawowa Jak budować skuteczne strategie brandingowe dla małych miast Przerwa obiadowa I sesja doradcza Przerwa II sesja doradcza Przerwa kawowa III sesja doradcza Sesja doradcza Lwowski Instytut Bankowości ul. W. Czornowola 61, Lwów 15

16 Seminaria i doradztwo prowadzili eksperci z Polski i Ukrainy. Eksperci polscy: Anieszka i Leszek Nowak z firmy 2ba teoretycy oraz praktycy z długoletnim stażem w tym zakresie z jednostkami samorządowymi i lokalnym biznesem. Właścicielka firmy jest doktorantem w zakresie budowania marki miast i regionów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a jednocześnie współautorem z sukcesem wdrażanych strategii budowania marki i promocji dla miast, powiatów i regionów. Twórcy pierwszego w Polsce Forum Promocji Samorządu (2003 r.), a także autorzy pierwszych projektów brandingowych dla miast (Strategia marketingu Sopotu wraz z programem budowy marki, 2004 r.). Realizowane przez nich projekty adresowane są przede wszystkim do małych i średniej wielkości miast i powiatów. Ważną częścią ich doświadczenia są projekty turystyczne (strategie rozwoju, budowania marek turystycznych, badania i analizy rynku). Specjalizują się zwłaszcza w projektach o charakterze transgranicznym, łączących sąsiadujące ze sobą miasta i regiony przygraniczne (projekty na pograniczu polsko czeskim, polsko niemieckim i polsko litewskim). Eksperci ukraińscy: Lwów: Mykhaylo Yavorsky, Bogdan Pshyk; Ukrainka: Valentyna Poltavets, Volodymyr Proskurnin; Charków: Olga Popova, Alla Poratuj; Odessa: Svitlana Filyppova, Valerii Logvinov. Eksperci z Ukrainy to praktycy oraz teoretycy, wykładowcy ukraińskich uczelni ekonomicznych, eksperci zajmujący się rozwojem regionalnym oraz strategią rozwoju i promocji miast, specjaliści ze Związku Małych Miast Ukraińskich, który ma siedzibę w mieście Ukra- 16

17 inka, doradcy organów administracji publicznej, osoby z doświadczeniem we wdrażaniu projektów krajowych oraz międzynarodowych. Uczestnicy projektu podczas sesji doradczych prezentowali swoje miasta oraz przedstawiali ofertę inwestycyjną, eksperci oceniali wystąpienie, radzili, jakie element poprawić, sugerowali, co należy jeszcze zrobić, aby miast były bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Wystąpienia oraz oferty były przygotowane na bardzo różnym poziomie, ale wszyscy uczestnicy aktywnie uczestniczyli w sesjach doradczych, chętnie włączali się w dyskusje. Seminaria oraz doradztwa na Ukrainie w wywiadach indywidualnych bardzo dobrze ocenili zarówno eksperci, jak i uczestnicy. Przede wszystkim zwrócono uwagę na bardzo wysoki poziom merytoryczny i profesjonalne przygotowanie ekspertów oraz na wyjątkowe zaangażowanie uczestników i ich chęć do wdrażania nowych rozwiązań w miastach. W kolejnym etapie projektu miasta miały za zadanie przygotować ofertę inwestycyjną, która została zamieszczona w folderze promującym ukraińskie miasta. Folder był rozpowszechniany podczas wizyty pokazowej uczestników projektu w Polsce oraz podczas dwóch konferencji dotyczących inwestycji oraz rozwoju regionalnego Opracowanie i wydruk folderu ofert dla inwestorów zagranicznych (sierpień) Jednym z rezultatów przeprowadzonych szkoleń e-learningowych, seminarium i cyklu doradztwa było opracowanie przez uczestników materiałów do folderu ofert małych miast dla zagranicznych inwestorów. Trzydziestu najlepszych uczestników przygotowało ponadto prezentację multimedialną, którą prezentowali podczas Forum Inwestycyjnego w Tarnowie. Materiał do folderu uczestnicy przesyłali do 17

18 nakładzie 500 egz. końca lipca 2013 r. Przesłane materiały zostały opracowane w formie zbiorczej i opublikowane w formie kolorowego folderu formatu A4, wydanego w języku angielskim. Folder wraz z ofertami oraz prezentacje multimedialnych nagrane zostały na nośniku pen-drive (500 sztuk). Folder został wydrukowany w Folder oraz nośniki pamięci były rozpowszechniany wśród uczestników Forum Ekonomicznego, Forum Regionów oraz Forum Inwestycyjnego, w których łącznie uczestniczyło około 3000 gości z 60 krajów, w tym komisarze unijni, szefowie państw i rządów, ministrowie, szefowie banków centralnych, giełd, agend rządowych oraz biznesmeni i reprezentanci trzeciego sektora. Obrady Forum Ekonomicznego relacjonowały największe polskie i światowe media Prezentacja oferty inwestycyjnej w Polsce oraz wizyta pokazowa (wrzesień) Rekrutacja 30 uczestników wizyty w Polsce dokonana zostanie przez komisję złożoną z koordynatorów z Polski i Ukrainy oraz 2 doradców na podstawie: bardzo dobrych wyników ze szkolenia e-learning-owego z zakresu podniesienia atrakcyjności małych miast dla inwestorów zagranicznych na arenie międzynarodowej; przesłanych w terminie o końca lipca 2013 r. materiałów do folderu ofert. Lista uczestników wizyty studyjnej: lp. Nazwisko Imię Instytucja 1 Babiniec Oksana Rada Miasta Baranowka 2 Bernov Mykola Rada Miasta Golick 3 Darczyk Galina Rada Miasta Sławuta 4 Dutko Svitłana Administracja Miasta Sambor 5 Gawrylczuk Jarosław Rada Miasta Żydaczów 6 Gonczarenko Nadieżda Rada Miasta Bielawka 7 Gruszewskij Wołodymir Rada Miasta Kuzniecowsk 8 Jaskewycz Andrii Narodowa Akademia Administracji Publicznej 18

19 przy Prezydencie Ukrainy 9 Kałasznik Alona Rada Miasta Merefa 10 Kot Olga Centrum Badań im. G. M. Dobrowa NANU 11 Kowtunenko Ksenia Rada Miasta Ovidpol 12 Krasilnikowa Tatiana Rada Miasta Czuguiw 13 Krawczenko Dariia Rada Miasta Bielawka 14 Kulczyckij Oleś Lwowskie Centrum Nauki Innowacji i Informatyzacji 15 Kulikowa Łarysa Rada Miasta Włodzimierz Wołyński 16 Logwinow Walerij Stowarzyszenie Miast Ukrainy 17 Łyskowa Natalia Rada Miasta Korosteń 18 Maszczenko Łarysa Rada Miasta Czerwonozawodskie 19 Małaszczuk Oleg Rada Miasta Koziatyń 20 Nalapko Olga Rada Miasta Olewsk 21 Nikitin Michaiło Noworozdolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci-Inwalidów 22 Oldak Lyudmyla Rada Miasta Nowojaworowsk 23 Olecha Iryna Rada Miasta Brody 24 Owczarenko Tatiana Rada Miasta Ukrainka 25 Połtawiec Walentina Stowarzyszenie Małych Miast Ukrainy 26 Stus Witalij Rada Miasta Żmerynka 27 Szkil Raisa Rada Miasta Romny 28 Ustycz Natalia Rada Miasta Pierejasław-Chmielnicki 29 Wereszczak Maksym Rada Miasta Myrgorod 30 Wowołka Anatolij Miżgorska Rejonowa Administracja Państwowa Wizyta odbyła się w dniach 1-7 września Jej organizacja była poprzedzona kilkunastotygodniowymi przygotowaniami. W porozumieniu z jednostkami, które zgodziły się przyjąć uczestników projektu został przygotowany szczegółowy program wizyty. Godzina Niedziela, 1 września Miejsce Obiad w Dworze Kresowym Przyjazd do Tarnowa Spotkanie z koordynatorem Obiadokolacja Poniedziałek, 2 września Dwór Kresowy ul. Słowackiego Radymno Hotel Cristal Park ul. Traugutta 5, Tarnów tel Śniadanie w hotelu Hotel Cristal Park Przejazd 19

20 Wizyta w Urzędzie Miasta Tarnowa Przejazd Udział w Forum Inwestycyjnym Przerwa kawowa Udział w Forum Inwestycyjnym Przerwa obiadowa Udział w Forum Inwestycyjnym Przerwa kawowa Prezentacje ofert inwestycyjnych Przerwa kawowa Udział w Forum Inwestycyjnym Bankiet Wręczenie nagród Inwestora i Inwestycji Roku Europy Środkowo-Wschodniej Wtorek, 3 września Urząd Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza Tarnów Teatr im. L. Solskiego ul. Mickiewicza Tarnów Śniadanie w hotelu Hotel Cristal Park Przejazd Udział w Forum Inwestycyjnym w Tarnowie Przerwa kawowa Udział w Forum Inwestycyjnym Przejazd do Krynicy-Zdroju Udział w sesji Forum Ekonomicznego i Forum Regionów Przerwa kawowa Udział w panelach Forum Ekonomicznego i Forum Regionów Przerwa kawowa Udział w panelach Forum Ekonomicznego i Forum Regionów Przejazd do Tylicza Zakwaterowanie uczestników Obiadokolacja w hotelu Przejazd do Krynicy-Zdroju Udział w Gali rozdania nagród Forum Ekonomicznego Środa, 4 września Tarnów Teatr im. L. Solskiego Dom Forum w Krynicy-Zdroju Pensjonat Pod Samowarem ul. Pułaskiego 49, Tylicz, tel. (18 ) Dom Forum w Krynicy-Zdroju Śniadanie w hotelu Pensjonat Pod Samowarem Przejazd Udział w panelach Forum Ekonomicznego i Forum Regionów Dom Forum Przerwa kawowa w Krynicy-Zdroju 20

21 Udział w panelach Forum Ekonomicznego i Forum Regionów Przerwa kawowa Udział w panelach Forum Ekonomicznego i Forum Regionów Przerwa kawowa Przejazd do Czarnego Potoku Wycieczka na Jaworzynę Krynicką wraz z biesiadą na szczycie Udział w panelach Forum Ekonomicznego i Forum Regionów Przejazd Kolejka Gondolowa - Jaworzyna Krynicka Obiadokolacja hotelu Pensjonat Pod Samowarem Przejazd Program kulturalny XXIII Forum Ekonomicznego Czwartek, 5 września Śniadanie hotelu Pensjonat Pod Samowarem Przejazd Udział w sesji plenarnej XXIII Forum Ekonomicznego Przerwa kawowa Udział w panelach VII Forum Regionów Przerwa kawowa Udział w panelach VII Forum Regionów Przerwa kawowa Udział w panelach VII Forum Regionów Przerwa kawowa Dom Forum w Krynicy-Zdroju Przerwa kawowa Udział w panelach VII Forum Regionów - Małe miasta magnesem dla inwestorów Udział w sesji plenarnej XXIII Forum Ekonomicznego Przejazd Obiadokolacja w hotelu Pod Samowarem Przyjazd do Krakowa, zakwaterowanie w hotelu Hotel City SM Business & SPA; ul. Gajowa 16, Kraków tel. (12) września - piątek Śniadanie Przejazd do Wieliczki Wizyta w Urzędzie Miasta Wieliczki Przejazd do Krakowa Hotel City SM Business & SPA Powstania Warszawskiego 1, Wieliczka 21

22 Przejazd Obiad Spotkanie w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera) Zwiedzanie Krakowa Spacer po Starym Mieście w Krakowie Przejazd do hotelu Obiad w hotelu, ewaluacja wizyty studyjnej Sobota, 7 września Śniadanie w hotelu - wyjazd Krakowski Park Technologiczny, III p. Al. Jana Pawła II 41 L Kraków Chimera, ul. Św. Anny 4, Kraków Hotel City SM Business & SPA Wizyta w Urzędzie miasta Tarnowa Tematy: Miasto w liczbach oraz przyjazny urząd w służbie mieszkańcom Procesy inwestycyjne w mieście Tarnowie Miasto Tarnów jako przykład nowoczesnych rozwiązań IT Tarnów po raz kolejny był gospodarzem VI Forum Inwestycyjnego, według najnowszych rankingów należy do jednych z najbardziej innowacyjnych miast w Polsce. W ostatnich latach działania władz pokazały, że sprawnie wykorzystany potencjał może stać się przepustką do rozwoju miasta i podniesienia poziomu życia jego mieszkańców. Podczas pobytu goście z Ukrainy w Polsce mogli przyjrzeć się najlepsze polskim praktyką wdrażanym przez miasta. Tarnów posłużył jako wzór miasta innowacyjnego, interesującego dla inwestorów i miasta z pespektywami. Spotkanie poprowadzili: Aleksandra Mizera, Krzysztof Madej, Janusz Różycki 22

23 Udział w VI Forum Inwestycyjnym Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego to impreza towarzysząca Forum Ekonomicznemu. Gromadzi wybranych inwestorów z Polski i z Europy Środkowo-Wschodniej, a także przedstawicieli rządów i parlamentów, którzy są odpowiedzialni za przebieg procesów prywatyzacyjnych w Europie Środkowej. W dwudniowych obradach i dyskusjach poświęconych gospodarce udział wzięło ponad 250 gości z Polski i zagranicy. Obrady rozpoczął panel dyskusyjny Inwestycje w kluczowe sektory - państwowe, prywatne, samorządowe w poszukiwaniu recepty na kryzys, w którym udział wzięli: były premier Józef Oleksy, Gerd Harms, były sekretarz stanu w rządzie Brandenburgii, Marcin Moskalewicz, Prezes Zarządu PERN Przyjaźń S.A., Francesco Boccia, Przewodniczący Komisji Budżetowej, Skarbu i Planowania we włoskim parlamencie i Krzysztof Rybiński, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Podczas Forum Inwestycyjnego przedstawiciele małych ukraińskich miast wzięli udział w panelach, w których dyskutowano na temat możliwości inwestycyjnych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, obecnych trendów, ale też problemów i sposobów ich rozwiązywania. W ramach cyklu prezentacji prezentowanych na Forum ukraińskiej miasta także przedstawiły swoją ofertę inwestycyjną. 23

24 Udział w XXIII Forum Ekonomicznym oraz VII Forum Regionów Uczestnicy projektu wzięli aktywny udział w dwóch konferencjach o charakterze międzynarodowych: Forum Ekonomicznym i Forum Regionów. Forum Ekonomiczne w Krynicy- Zdroju to największa konferencja w Europie Środkowej i Wschodniej. Co roku na Forum przyjeżdża ponad 2500 gości liderów życia politycznego, gospodarczego i społecznego oraz 500 dziennikarzy z blisko 60 krajów Europy, Azji i Ameryki. Fundamentem Forum Ekonomicznego jest otwartość na różne sposoby myślenia o państwie i gospodarce. W Krynicy ludzie spotykają się nie tylko po to by prezentować swoje oferty i szukać możliwości współpracy, ale lecz także by uczestniczyć w debacie najwyższej klasy teoretyków i praktyków biznesu. Indywidualne kontakty to znakomity wstęp to porozumienia w sprawach, które są naprawdę ważne. Misją Forum jest budowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej między państwami Unii Europejskiej oraz ich sąsiadami, Ukraina od wielu lat jest ważnym partnerem tego wydarzenia. W tym roku w Krynicy gościł Aleksandra Wiłkuła, wicepremiera Ukrainy. Forum składa się z bloku seminariów i paneli poświęconych wszystkim aspektom współpracy międzynarodowej (kwestiom naukowym, gospodarczym, politycznym, społecznym i in. Jego integralną częścią jest organizowane od 2007 r. Forum Regionów, które przedstawicieli władz regionalnych z krajów Europy oraz przedstawicieli administracji publicznej i Unii Europejskiej. Jest to miejsce spotkań samorządowców z biznesem, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi, przedstawicielami ministerstw i agend rządowych. W Forum dorocznie bierze udział około 300 przedstawicieli administracji samorządowej z Polski i zagranicy. Uczestnicy wizyty w Polsce wzięli udział między innymi w poniższych panelach, które odbyły się podczas tegorocznych forów. XXIII Forum Ekonomiczne: 24

25 Przeszkody na drodze do Partnerstwa Wschodniego polityka i ekonomia Kryzys ekonomiczny zmusił firmy na całym świecie do ponownego rozważenia ich strategii inwestycyjnych pod kątem ryzyka, a także do nowego spojrzenia na możliwości inwestowania w państwach Partnerstwa Wschodniego. Jednak zjawiska takie jak korupcja, nie przestrzeganie praw własności czy rządów prawa stanowią w różnym stopniu przeszkody w inwestowaniu. Czy Unia Europejska może zrobić więcej, aby je usunąć oraz zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną tych państw dla inwestorów zagranicznych? Marsz na Wschód, czyli czy na wschodzie można zrobić dobry biznes? Polskie firmy rozwijają działalność za wschodnią granicą, lecz czy nadal jest to główny i istotny teren inwestycji naszych przedsiębiorców? Gdzie polskie firmy powinny prowadzić biznes? Jaki jest koszt takich operacji i czy stać nas, w dobie szalejącego kryzysu na drogie przedsięwzięcia poza granicami Polski? Rodzime firmy zakładają spółki za wschodnią granicą. Czy w związku z tym państwo powinno wspierać ich ekspansję, a jeśli tak to w jakiej formie? Jak Polska prezentuje się na tle innych krajów, jeśli chodzi o pomoc w realizacji inwestycji ze strony administracji państwowej? Ukraina XXI wieku między Europą i Eurazją? 12 państw powstałych w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego nadal definiuje europejski wektor swej polityki. Rosja stawia na partnerstwo z UE, a jednocześnie rozważa zwrot na Wschód i tworzy nowy obszar eurozjatyckiej integracji. Białoruś tkwi w izolacji. Mołdowa i Gruzja zmierzają ku integracji z Europą. Kazachstan buduje drogę ku Europie. Ukraina natomiast jest postrzegana jako kraj od wieków naznaczony dylematem wyboru między Wschodem i Zachodem, Europą i Eurazją. Znajduje to odbicie w strategiach na rzecz lub wobec Ukrainy, mających na celu wzmocnienie jednego i osłabienie drugiego z wektorów. Czy więc podmiotowość Ukrainy w decydowaniu o swej przyszłości wydaje się zagrożona? Czy rzeczywiście znaczna część Ukraińców ma prawo być przekonana, że społeczeństwo i państwo są obiektem manipulacji zewnętrznej lub ze strony własnych polityków? Czy obiek- 25

26 tywne czynniki, decydujące o międzynarodowej pozycji Ukrainy, jej tożsamości i rozwoju społeczno gospodarczym, schodzą na plan dalszy? Jakiego wyboru dokona więc Ukraina? Euromodernizacja Ukrainy rzeczywistość i oczekiwania Ukraina: demokracja i biznes Reforma samorządu terytorialnego na Ukrainie VII Forum Regionów: Pozabudżetowe instrumenty finansowania inwestycji samorządowych Model finansowania w systemie partnerstwa publiczno prywatnego jak obowiązkami i ryzykami powinny się podzielić samorząd i partner prywatny? Jak zwiększyć wsparcie inwestycji środkami funduszy private equity i sektora bankowego? Progi i bariery: ile misji, a ile rachunku ekonomicznego, czy procedura i efekty due diligence dla obu stron mogą być porównywalne? Nadzór nad inwestycjami i jak z powodzeniem wyjść z inwestycji? Jak znaleźć wspólny język samorząd/inwestorzy, czy to problem przepisów, czy też doświadczeń i roli zespołu inwestycyjnego? Miasta przyszłości naszych marzeń jak uwolnić potencjał? Tematem panelu będzie dyskusja nad tym, jak może wyglądać rozwój polskich miast w świetle najnowszych trendów technologicznych oraz wiedzy na temat znaczenia klasy kreatywnej i roli miast w napędzaniu wzrostu gospodarczego. Przyjrzymy się nowym trendom, które dotyczą oczekiwań mieszkańców, zmianom technologicznym, a także sposobom, w jakie nowoczesne miasta różnej wielkości zwiększają swoją atrakcyjność dla mieszkańców i inwestorów. Postaramy się w ten sposób zarysować wizję nowoczesnego miasta w perspektywie najbliższej dekady. Miasta Przyszłości utopia czy rzeczywistość? Globalny kryzys zmienił pole gry. Coraz większe znaczenie w tworzeniu światowego ładu i bezpieczeństwa i dobrobytu odgrywają miasta. Rosnąca liczba ludności w miastach, ich zna- 26

27 czenie kulturalne, cywilizacyjne i gospodarcze powoduje, że miasta stają się węzłami rozwoju. Panel będzie poświęcony globalnym trendom w zakresie smart city (efektywnego zarządzania przestrzeniami miejskimi), szczególnie w kontekście rozwoju, ochrony środowiska, energooszczędności i innych aspektów kluczowych dla rozwoju, a także perspektywie tworzenia miast przyszłości w Polsce. Innowacyjność i atrakcyjność inwestycyjna regionów receptą na trudne czasy Pogorszenie sytuacji ekonomicznej, szczególnie w dobie kryzysu, zmusza samorządy i biznes do poszukiwania wspólnych rozwiązań. Dlatego tak bardzo ważna jest debata przedstawicieli władz lokalnych z firmami działającym na ich terytorium lub szukającymi terenów pod inwestycje, by jak najlepiej poznać swoje potrzeby i możliwości ułatwiające wykorzystanie potencjału regionu. Dobre wykorzystanie możliwości regionu wymaga kompleksowej obsługi, otwarcia na rozwiązania innowacyjne oraz dobrego rozpoznania jego możliwości. Każdy region może budować własną przewagę konkurencyjną, opartą o naturalne zasoby przyrodnicze, ułatwienia administracyjne, ulgi podatkowe lub korzystne rozwiązania logistyczne. Biznes zaangażowany lokalnie jak skutecznie działać na rzecz regionu Idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) wywodzi się z założeń zrównoważonego rozwoju. Jest to koncepcja zarządzania, która zakłada odpowiedzialność firm za wpływ jaki wywierają na pracowników, klientów, akcjonariuszy, społeczności lokalne oraz środowisko naturalne. Dyskusja w trakcie bloku tematycznego skoncentruje się w obszarze zaangażowania biznesu w rozwój społeczności lokalnej. Z punktu widzenia CSR istotne jest, aby firmy uwzględniały potrzeby społeczności i działały na rzecz ich rozwoju, m. In poprzez tworzenie miejsc pracy, wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, współpracę z administracją i zaangażowanie społeczne. Kreowanie marki miast i regionów poprzez sport 27

28 Niewątpliwie środki przeznaczone na rozbudowę i poprawę infrastruktury podnoszą atrakcyjność miast dla inwestorów, a zwiększona konsumpcja przed i w trakcie imprez przyczynia się do ogólnej poprawy koniunktury gospodarczej. Jednocześnie wydatki miast, ponoszone na utrzymanie nowych obiektów infrastruktury sportowej, często znacznie przekraczają przychody z ich wykorzystania, w efekcie rodząc pytanie, czy było warto. Z punktu widzenia promocji kraju, a także miasta organizacja wielkich imprez sportowych jest korzystna i prestiżowa. Poprawa wizerunku jest wartością bezcenną. Czy warto ponosić wielomilionowe nakłady, zabiegając o organizację międzynarodowych imprez sportowych? Praktycznymi doświadczeniami europejskich miast podzielą się uczestnicy dyskusji. Podczas wizyty w Krynicy-Zdrój uczestnicy projektu spotkali się z wicepremierem Ukrainy Aleksandrem Wikułom. Pobyt w Wieliczce i Krakowie Pobyt w Wieliczce i Krakowie stanowił ostatnią część wizyty studyjnej. Uczestnicy zaproszeni zostali do Urzędu Miasta w Wieliczce, gdzie spotkali się z burmistrzem Miasta i Gminy- Arturem Koziołem, zastępcami Urszulą Rusecką i Łukaszem Sadkiewiczem, a także sekretarzem gminy Adamem Markiem Panusiem. Organizatorzy zapoznali ukraińskich samorządowców z historią miasta oraz inwestycjami przeprowadzonymi w ostatnim czasie w gminie. Wieliczka to niewielkie miasto, które dzięki sprawnie przeprowadzonym działaniom promocyjnym, skutecznie opracowanej strategii inwestycyjnej przyciąga nie tylko turystów, ale tak- 28

29 że inwestorów. Podczas EURO 2012 Wieliczka pokazała jak można wykorzystać potencjał małego miasta, żeby zasłynąć na arenie międzynarodowej. Po powrocie z Wieliczki, uczestnicy udali się do Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Z uczestnikami spotkał się Jacek Adamczyk, który zaprezentował działalność Agencji oraz możliwości, jakie daje obopólna współpraca z instytucją. Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (Centrum Business in Małopolska (CeBiM)) to wyjątkowa w skali Polski inicjatywa, której celem jest usprawnienie obsługi inwestora i eksportera oraz promocja gospodarcza regionu. W ramach swojej oferty Centrum posiada: przygotowanie specjalistycznych opracowań dotyczących gospodarki regionalnej; dostęp do bazy ofert nieruchomości inwestycyjnych na terenie Małopolski; pomoc w kontaktach z administracją lokalną; informacje na temat oferty inwestycyjnej województwa; informacje o pomocy publicznej dla inwestorów, strefach inwestycyjnych, funduszach unijnych i grantach; doradztwo w zakresie rekrutacji pracowników, kontaktu ze szkołami wyższymi, procedur prawnych i administracyjnych; promocję przedsięwzięć inwestycyjnych. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A to wiodąca, regionalna instytucja, działająca na rzecz rozwoju regionalnego; jeden z najpoważniejszych partnerów instytucji centralnych i samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, zapewniając kompleksowy know-how i nowoczesne rozwiązania finansowe. Świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych i pomaga efektywnie inwestować w Małopolsce. Aktywnie wspiera eksport, oferując profesjonalne doradztwo i dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów Panel dyskusyjny na Forum Regionów (wrzesień). Podczas Forum Regionów zorganizowany został panel dyskusyjny dot. promocji małych miast oraz przyciągania przez nie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Panel: Małe miasta magnesem dla inwestorów Gość specjalny: Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska 29

30 Moderator: Zbigniew Ćwiąkalski, Adwokat, prof. nadzw. dr hab., Paneliści: Walentina Połtawiec, Dyrektor Generalny, Stowarzyszenie Małych Miast Ukrainy, Ukraina Jacek Sadowski, Prezes, Demo Effective Launching, Polska Wojciech Szczepanik, Wiceprezes Zarządu, MARR SA, Polska Grzegorz Wawryka, Burmistrz, Urząd Miasta Brzesko, Polska Roman Ptak, Burmistrz, Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Polska Najlepszym sposobem na rozwój małych miast i gmin jest przyciąganie inwestorów z zewnątrz. Trzeba wykorzystać wszystkie swoje atuty, aby wyróżnić się od konkurencji z innych regionów. O tym jak tego dokonać, debatowano podczas panelu. Przede wszystkim, jeśli chcesz przyciągnąć interesujących inwestorów, sam musisz być interesujący mówił Jacek Sadowski, prezes Demo Effective Launching po czym dodał oglądając spoty reklamowe wielu gmin, które mają zachęcić potencjalnych inwestorów, można odnieść wrażenie, że wszystkie są takie same. Jest tak dlatego, że te regiony nie odpowiedziały sobie na podstawowe pytanie w czym mają się specjalizować i jak mają budować swój wizerunek. Inwestor nie wyśle swoich pracowników do miejsca, w którym nie będzie co robić po pracy mówił prezes Sadowski. Ważną sprawą jest również uzbrojenie terenu tłumaczył Grzegorz Wawryka, burmistrz Brzeska my postawiliśmy na rozwój sieci drogowej i wodnokanalizacyjnej. Cały czas uchwalamy nowe plany zagospodarowania przestrzennego, szczególnie na terenach przeznaczonych do lokowania działalności gospodarczej. To bardzo ważna sprawa, bo dzięki temu skraca się czas realizacji inwestycji dodał burmistrz. W tych rozważaniach trzeba również zwrócić uwagę na to, w jaki sposób małe miasteczka i gminy mają skutecznie konkurować z dużymi aglomeracjami miejskimi. Małe miasta mają małą siłę, dlatego umiejętność łączenia się kilku sąsiadujących ze sobą gmin to pożądany kierunek mówił prezes Sadowski. Taki twór może stać się ciekawy nie tylko pod względem czysto inwestycyjnym, ale również pod względem jakości życia, gdyż infrastruktura danego miejsca jest uzupełniana przez to co mają partnerzy. - Teraz przychodzi czas na małe i średnie miasta powiedział na zakończenie prezes za pięć lat sytuacja gospodarcza będzie zupełnie inna. Kto wykorzysta ten moment ten wygra. Regiony, które chcą być atrakcyjne pod względem 30

31 inwestycyjnym muszą stać się dostępne, dlatego budowa dróg i autostrad to sprawa pierwszorzędna, ale nie mniej ważne jest to, żeby gminy i miasteczka znalazły na siebie pomysł i zaczęły się specjalizować. Imprezy towarzyszące Celem wizyty studyjnej w Polsce było nie tylko zaprezentowanie gościom z Ukrainy polskich dobrych praktyk, ale także przybliżenie polskiej kultury oraz bogactwa przyrodniczego i kulturowego Małopolski, w szczególności Sądecczyzny. Podczas XXIII Forum Ekonomicznego uczestnicy wizyty brali udział w imprezach towarzyszących, wydarzeniach kulturalnych i spotkaniach, dzięki którym mogli nawiązać nowe kontakty i znaleźć partnerów do realizacji wspólnych projektów. Zrealizowane imprezy towarzyszące: udział w Gali rozdania nagród XXIII Forum Ekonomicznego połączonej z koncertem; wycieczka koleją gondolową na Jaworzynę Krynicką połączona z bankietem i występem kapeli; udział w programie kulturalnym XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój m.in.: koncerty, spotkania z europejskimi intelektualistami, pokazy filmów oraz występy kabaretowe; zwiedzanie starego miasta w Krakowie z przewodnikiem. 5. Ewaluacja projektu W ostatnim dniu wizyty studyjnej uczestnicy wraz z koordynatorami dokonali podsumowania pobytu w Polsce oraz całego projektu. Jednym z elementów ewaluacji było wypełnienie anonimowych ankiet, w których uczestnicy oceniali realizację wszystkich etapów projektu, a także mogli podzielić się ogólnymi wrażeniami z pobytu w Polsce. Ankieta składała się pytań otwartych oraz zamkniętych. W pytaniach zamkniętych ankietowani dokonywali oceny w skali od 1 do 5 lub wybierali odpowiedź tak lub nie. Ankieta została skierowana do 29 uczestników, jedna osoba z przyczyn losowych nie dotarła do Polski, 26 uczestników zwróciło wypełnione ankiety. Wszyscy respondenci ocenili projekt Marka miasta magnesem dla inwestorów na ocenę bardzo dobrą. Pierwsza cześć ankiety dotyczyła realizacji seminariów i doradztwa na 31

32 Ukrainie. 81% pytanych uważa, że przeprowadzenie seminariów i szkoleń zasługuje na ocenę bardzo dobrą, 19% zdecydowało się przyznać ocenę dobrą. Rys. 1 Ocena seminarium i doradztwa na Ukrainie Wszyscy beneficjenci ostateczni projektu uważają, że wiedza przekazana przez eksperów podczas seminariów i doradztwa była przydatna, a porady adektwante do poruszanych problemów. Ich zadniem przygotowanie merytoryczne ekspertów zarówno polskich, jak i ukraińskich było bardzo dobre. 23 osoby stiewrdziły, że pod względem organizacyjnym cześć projektu realizowana na Ukrainie wypadła bardzo dobrze, 3 osoby uznały, że dobrze. Przedstawione dane świadczą o dość wysokiej ocenie przez uczestniów działań przeprowadoznych w czerwcu w czterech ukrainskich miastach. Kolejna seria pytań dotyczyła paltformy e-learningowej, z której uczestnicy korzystali przez trzy miesiące trwania projektu. Rys. 2 Ocena platformy e-learningowej, dane procentowe 32

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FORUM. Dzień Ukraińskiego Biznesu 18 MAJA 2017 roku w Warszawie

PROGRAM FORUM. Dzień Ukraińskiego Biznesu 18 MAJA 2017 roku w Warszawie PROGRAM FORUM Dzień Ukraińskiego Biznesu 18 MAJA 2017 roku w Warszawie Miejsce przeprowadzenia: Centrum konferencyjne Golden Floor Tower, Warszawa, ul. Chłodna, 51 08:30 09:00 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski. 25 kwietnia 2017 Kraków

Zaproszenie. Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski. 25 kwietnia 2017 Kraków Zaproszenie Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski 25 kwietnia 2017 Kraków Organizator Inicjatywa Obywatelska Akademia Nowoczesności Instytut Monteskiusza Inicjatywa Obywatelska

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

VII KONGRES REGIONÓW WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW

VII KONGRES REGIONÓW WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW VII KONGRES REGIONÓW 26-27 WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW Agenda 12:00 12:05 12:05 12:08 12:09 12:10 12:10 12:20 Rozpoczęcie konferencji prasowej. Roman Młodkowski, Dyrektor Programowy VII Kongresu Regionów Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Partycypacja społeczna i zrównoważony rozwój. w lokalnych politykach publicznych

Partycypacja społeczna i zrównoważony rozwój. w lokalnych politykach publicznych Partycypacja społeczna i zrównoważony rozwój w lokalnych politykach publicznych IV seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych w ramach projektu Decydujmy razem Organizator:

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Pytania TAK NIE BRAK ODP. 1. Czy chcieliby Państwo wziąć udział w warsztatach z zakresu: 10

Pytania TAK NIE BRAK ODP. 1. Czy chcieliby Państwo wziąć udział w warsztatach z zakresu: 10 RAPORT DOTYCZĄCY POTRZEB SZKOLENIOWYCH KONSULTANTÓW NA ROK 2011 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych 1. Wstęp:

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

POLSKA - INDIE W KIERUNKU EFEKTYWNEGO MODELU DYPLOMACJI GOSPODARCZEJ?

POLSKA - INDIE W KIERUNKU EFEKTYWNEGO MODELU DYPLOMACJI GOSPODARCZEJ? POLSKA - INDIE W KIERUNKU EFEKTYWNEGO MODELU DYPLOMACJI GOSPODARCZEJ? 25 września 2014 r., Sejm RP (Sala Kolumnowa) ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa Panel I: Wielkie nadzieje. Znaczenie rynku indyjskiego

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej PLAN SZKOLENIA

Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej PLAN SZKOLENIA "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej PLAN SZKOLENIA skierowanego do pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach projektu pt. "Usługi publiczne

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 9.30 KEYNOTE SPEAKER Jan Mroczka, Prezes Zarządu,

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

Konferencja Dzień Ukraińskiego Biznesu w Polsce 14-15 maja 2015 r. w Warszawie Miejsce: Gmach Ministerstwa Gospodarki RP, Plac Trzech Krzyży 3/5

Konferencja Dzień Ukraińskiego Biznesu w Polsce 14-15 maja 2015 r. w Warszawie Miejsce: Gmach Ministerstwa Gospodarki RP, Plac Trzech Krzyży 3/5 Konferencja Dzień Ukraińskiego Biznesu w Polsce 14-15 maja 2015 r. w Warszawie Miejsce: Gmach Ministerstwa Gospodarki RP, Plac Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 14-15 maja 201 5 r. PROGRAM KONFERENCJI Dzień

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prowadzenia działalności na rynkach Rosji i Ukrainy

Uwarunkowania prowadzenia działalności na rynkach Rosji i Ukrainy Program szkolenia Uwarunkowania prowadzenia działalności na rynkach Rosji i Ukrainy 17 Marzec 2011 8.30 9.00 Rejestracja uczestników Część I Prowadzenie działalności gospodarczej na Ukrainie. dr Nikolay

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY

PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY MIĘDZYNARODOWY EKSPERCKI OKRĄGŁY STÓŁ PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY 23 listopada 2010 roku Miejsce:

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy przygotowania raportu końcowego. erasmusplus.org.pl

Kluczowe elementy przygotowania raportu końcowego. erasmusplus.org.pl Kluczowe elementy przygotowania raportu końcowego PLAN PREZENTACJI Struktura raportu końcowego. Baza European Shared Treasure (EST). Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów. Raport końcowy CZEMU SŁUŻY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE. W celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE W celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności na: Przeprowadzenia ewaluacji projektu PREMD Wzmocnienie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST

Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST PLAN PREZENTACJI: 1. Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego Program

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 21 października 4 listopada 2015 Miejsce: Łódź Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Prezydenta Gabriela

Bardziej szczegółowo

VI FORUM REGIONÓW POLSKI I CHORWACJI Października 2017, TORUŃ

VI FORUM REGIONÓW POLSKI I CHORWACJI Października 2017, TORUŃ VI FORUM REGIONÓW POLSKI I CHORWACJI 11 14 Października 2017, TORUŃ Proponowany program VI Forum Regionów Polski i Chorwacji 11-14 października 2017 r. Toruń Pod patronatem honorowym: Ministerstwa Spraw

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu:

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW (BALANCED SCORECARD) - TEORIA I PARKTYKA, które odbędzie się w terminie 28-29 czerwca 2012r. Koszt

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Dzień 1 Tytuł dnia: Jakie wymagania warto postawić systemowi zarządzania w JST

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SMART METROPOLIA LISTOPADA (ŚRODA)

PROGRAM SMART METROPOLIA LISTOPADA (ŚRODA) PROGRAM SMART METROPOLIA 2016 23 LISTOPADA (ŚRODA) 9:30 9:45 Uroczyste otwarcie Smart Metropolia 2016 9:45 10:15 10:15 11:00 11:00 11:45 Wykład wprowadzający do sesji plenarnej: Dlaczego metropolie? Silne

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne 2012 Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne KONFERENCJA INAUGURACYJNA Warszawa, 2 marca 2012 r. Projekt systemowy PARP Partnerstwo Publiczno-prywatne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy Centrum NGO Poznań nazwa podmiotu Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA dokładny adres Grottgera 16/1, 60-758

Bardziej szczegółowo

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP BEZPŁATNE SZKOLENIA I DORADZTWO Jacek Kokot Projekt realizowany jest w partnerstwie przez: Związek Rzemiosła Polskiego, który pełni funkcję

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyoska.

Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyoska. Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyoska www.lgdziemiapszczynska.pl Dlaczego powstała LGD? Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 4 Leader Stowarzyszenie LGD Ziemia Pszczyoska powstało z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Powtórzmy sukces INTERREG! Departament Polityki Regionalnej Zespół Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Powtórzmy sukces INTERREG! Departament Polityki Regionalnej Zespół Europejskiej Współpracy Terytorialnej Sprawozdanie z konferencji Europejska Współpraca Terytorialna 2007 2013 w Małopolsce. Powtórzmy sukces INTERREG! 20 maja 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Departament Polityki Regionalnej ul. Wielicka

Bardziej szczegółowo

10:00 10:15 Otwarcie festiwalu i przywitanie gości Anna Wasilewska, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10:00 10:15 Otwarcie festiwalu i przywitanie gości Anna Wasilewska, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 27-28 Listopada 2014, Działdowo Działdowska Agencja Rozwoju S.A. ul. Władysława Jagiełły 15 09:00-10:00 Rejestracja uczestników, powitalny serwis kawowy 10:00 10:15 Otwarcie festiwalu i przywitanie gości

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system Ekonomii Społecznej w Częstochowie. Warszawa, 15 marca 2016r.

Zintegrowany system Ekonomii Społecznej w Częstochowie. Warszawa, 15 marca 2016r. Zintegrowany system Ekonomii Społecznej w Częstochowie Warszawa, 15 marca 2016r. PUNKT WYJŚCIA Kadencja samorządu terytorialnego rozpoczęła się w trudnym okresie kryzysu gospodarczego, który dla samorządów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA I DZIEŃ 09:00 Rozpoczęcie szkolenia 1. Podstawy prawne i dokumenty dotyczące współpracy ponadnarodowej w PO KL Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Business in Małopolska. MARR S.A. dla inwestora Współpraca z JST. tworzenie marki gospodarczej regionu. Kraków 13 listopada 2013

Business in Małopolska. MARR S.A. dla inwestora Współpraca z JST. tworzenie marki gospodarczej regionu. Kraków 13 listopada 2013 Business in Małopolska tworzenie marki gospodarczej regionu MARR S.A. dla inwestora Współpraca z JST Kraków 13 listopada 2013 MARR S.A. Departament Obsługi Inwestora Centrum Business in Małopolska Oferta

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

Wieczór powitalny - Powitalny Koktajl

Wieczór powitalny - Powitalny Koktajl Polish Investforum 2010, Gdaosk, 3 6.11.2010 AGENDA FORUM - DZIEO 1 Przyjazd Gości / Zakwaterowanie w hotelach Wieczór powitalny - Powitalny Koktajl AGENDA FORUM - 04.11.2010 Keynote speech/prezentacje

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak Wójt Gminy Gronowo Elbląskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMU SŁUŻY STUDIUM? jest wyrazem poglądów ipostanowień związanych z rozwojem gminy, w tym poglądów władz

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Akademia Innowacji

Regulamin projektu Akademia Innowacji Regulamin projektu Akademia Innowacji 1. Przepisy ogólne 1. Szkolenia przeznaczone są dla studentów, absolwentów wyższych uczelni (do 1 roku od ukończenia studiów) i doktorantów z województwa lubuskiego.

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Łódź, 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SPRZĘT MEDYCZNY I WYPOSAŻENIE PLACÓWEK MEDYCZNYCH

NOWOCZESNY SPRZĘT MEDYCZNY I WYPOSAŻENIE PLACÓWEK MEDYCZNYCH POLSKO-BAWARSKA PODRÓŻ STUDYJNO-KOOPERACYJNA NOWOCZESNY SPRZĘT MEDYCZNY I WYPOSAŻENIE PLACÓWEK MEDYCZNYCH 06-10 CZERWCA 2016, MONACHIUM, NORYMBERGA I OKOLICE + certyfikat uczestnictwa SPOTKANIA Z PRODUCENTAMI

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych.

i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych. 1 Rozwój partnerstwa publicznoprywatnego. Nowe możliwości i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych. Robert Kałuża, radca ministra Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska. Wrocław, czerwiec 2015 r.

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska. Wrocław, czerwiec 2015 r. Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska Wrocław, czerwiec 2015 r. AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo