Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r."

Transkrypt

1 RAPORT z realizacji projektu Marka miasta magnesem dla inwestorów marzec październik 2013 Warszawa

2 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie Cel projektu Cele szczegółowe projektu Zaplanowane działania projektowe Beneficjenci Rekrutacja Lista uczestników Opis działań Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej, rekrutacja beneficjentów projektu Szkolenie e-learningowe z zakresu podniesienia atrakcyjności małych miast dla inwestorów zagranicznych na arenie międzynarodowej (maj/sierpień) Seminarium i doradztwo na Ukrainie w zakresie przygotowania oferty dla inwestorów zagranicznych i zwiększenia atrakcyjności (czerwiec) Opracowanie i wydruk folderu ofert dla inwestorów zagranicznych (sierpień) Prezentacja oferty inwestycyjnej w Polsce oraz wizyta pokazowa (wrzesień) Panel dyskusyjny na Forum Regionów (wrzesień) Ewaluacja projektu Podsumowanie

3 1. Wprowadzenie Małe miasta to wciąż nieodkryty potencjał dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Na tle wielkich rozwijających się aglomeracji miejskich wypadają słabą i nie stanowią konkurencji dla kilkusettysięcznych albo milionowych sąsiadów. Nie prowadzą akcji promocyjnych, często nie mają przygotowanych strategii rozwojowych, mimo że niejednokrotnie dysponują atrakcyjnym potencjałem inwestycyjnymi (tereny pod infrastrukturę, potencjał ludzki, korzystne położenie, atrakcje turystyczne). Projekt Marak miasta magnesem dla inwestorów powstał z myślą o wsparciu właśnie takich miast na Ukrainie (od 10 do 50 tys. mieszkańców). Wykorzystując polskie doświadczenie i działania systemowe, staraliśmy się przekazać przedstawicielom lokalnych samorządów najlepsze rozwiązania i niezbędną wiedzę. Projekt, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej, został zrealizowany przez Fundacja Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z ukraińskim partnerem Lwowskim Centrum Nauki, Innowacji i Informatyzacji. Obie instytucje od kilku lat z sukcesem realizują wspólne projekty na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej na Ukrainie. 2. Cel projektu Celem głównym projektu Marak miasta magnesem dla inwestorów było zachęcenie potencjalnych inwestorów do wyboru małych miast z Ukrainy (10-50 tysięcy mieszkańców) jako miejsca lokalizacji inwestycji, popularyzacja i promocja ukraińskich małych miast jako dogodnego i atrakcyjnego miejsca do podejmowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej, wykreowanie i rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku małych miast jako atrakcyjnych na arenie międzynarodowej. Do najważniejszych czynników stabilizacji gospodarczej na Ukrainie należy sprzyjający klimat inwestycyjny. Aktualnie zakres międzynarodowej współpracy ekonomicznej, rozmiary inwestycji zagranicznych, są wciąż za małe i nie dorównują potrzebom gospodarki ukraińskiej. Małe miasta na Ukrainie posiadają znaczny, niewykorzystany potencjał i wiele możliwości stworzenia dobrych warunków dla biznesu. By było to możliwe muszą znać swo- 3

4 je atuty, wiedzieć, jakie działania podjąć, aby przyciągnąć kontrahentów i inwestorów. Powinny posiadać profesjonalną ofertę inwestycyjną, udostępniać ją odpowiednim podmiotom, a przede wszystkim dobrze ją wypromować. Odpowiednio przygotowana kadra funkcjonariuszy publicznych pozwoli na zwiększenie i zacieśnienie współpracy małych miast z inwestorami Cele szczegółowe projektu Cele szczegółowe projektu zostały określone z uwzględnieniem wyżej wymienionych potrzeb i w perspektywie długoterminowej mają doprowadzić do osiągnięcia celu głównego. Działania projektowe, które zostały przeprowadzone podczas trwającego osiem miesięcy projektu, pozwoliły w pełni zrealizować poniższe cele szczegółowe: promocja atrakcyjności inwestycyjnej min. 60 małych miast z 19 obwodów Ukrainy wśród inwestorów zagranicznych z Europy podczas 3 międzynarodowych konferencji w Polsce w terminie ; podniesienie kwalifikacji władz i pracowników min. 60 małych miast (10-50 tys. mieszkańców) z 19 obwodów Ukrainy w zakresie współpracy z inwestorem zagranicznym w okresie od maja do października 2013 r.; podniesienie kwalifikacji władz i pracowników min. 60 małych miast (10-50 tys. os.) z 19 obwodów Ukrainy w zakresie opracowania i wdrożenia strategii promocji małych miast, budowy i promocji marki miasta do października 2013 r.; zainicjowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami min. 15 małych miast z Ukrainy (10-50 tys. mieszkańców) a potencjalnymi kontrahentami, inwestorami w okresie r Zaplanowane działania projektowe W trakcie realizacji projektu Marka miasta magnesem dla inwestorów w terminie r. zostały przeprowadzone następujące działania: 4

5 1. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej, rekrutacja beneficjentów projektu przedstawicieli władz i wydziałów gospodarczych ukraińskich małych miast (marzec/kwiecień). 2. Szkolenie e-learning-owe z zakresu podniesienia atrakcyjności małych miast dla inwestorów zagranicznych na arenie międzynarodowej (maj/sierpień). 3. Seminarium i doradztwo na Ukrainie w zakresie przygotowania oferty dla inwestorów zagranicznych i zwiększenia atrakcyjności (czerwiec/lipiec). 4. Opracowanie i wydruk folderu ofert dla inwestorów zagranicznych (sierpień). 5. Prezentacja oferty inwestycyjnej w Polsce oraz wizyta pokazowa (wrzesień). 6. Panel dyskusyjny na Forum Regionów (wrzesień). 7. Podsumowanie projektu. 3. Beneficjenci W projekcie udział wzięło 106 osób z 71 ukraińskich małych miast (10-50 tys.) z 19 obwodów: lwowski, iwanofrankowski, zakarpacki, wołyński, chmielnicki, rówieński, kijowski, żytomierski, czerkaski, czernichowski, połtawski, odeski, mikołajowski, winnicki, chersoński, charkowski, ługański, dniepropietrowski, sumski. Projekt skierowany był do przedstawicieli władz małych miast i pracowników wydziałów gospodarczych. Wybór powyższej grupy docelowej podyktowany był faktem, iż na terenie Ukrainy to właśnie władze miasta i działy gospodarcze odpowiedzialne są za kontakt z inwestorem. Grupa beneficjentów została ściśle określona w oparciu o zakres kompetencji, posiada ona decyzyjność w zakresie współpracy z inwestorami, przyjęcia dokumentów strategicznych dla rozwoju miasta, jego promocji, strategii opracowywanych i wdrażanych. Posiada także wiedzę o specyficznych uwarunkowaniach gospodarczo-społecznych miasta, jego problemach i atutach, słabych i mocnych stronach. Władze miasta współpracują na co dzień z pracownikami wydziałów gospodarczych, które w swoich zadaniach mają przygotowanie analiz i badań w zakresie współpracy z inwestorami, promocji miasta, dokumentacji z tym związanych. Pracownicy wydziałów gospodar- 5

6 czych wspierają także władze miasta podczas spotkań i prac związanych z pozyskaniem kontrahentów oraz potencjalnych inwestorów. Miasta uczestniczące w projekcie położone są w różnych pod względem geograficznym obwodach, które charakteryzują się odmiennymi walorami i atrakcjami. Część z zaangażowanych miast w 2008 r. uczestniczyło w projekcie Ekonomiczny rozwój miast finansowanym ze środków US AID. Udział w projekcie Małe miasta magnesem dla inwestorów był dla nich kontynuacją podjętych już działań zmierzających do wzmocnienia atrakcyjności miast oraz pozyskania zagranicznych inwestorów. Projekt zakładał także pobudzenie do aktywności i podniesienia kwalifikacji pracowników małych miast, które dotychczas nie miały możliwości skorzystania ze wsparcia w zakresie wzmocnienia atrakcyjności miast oraz przygotowania oferty dla zagranicznych inwestorów Rekrutacja Informacj o rekrutacji na stronie partnera Proces rekrutacji prowadzony był z wykorzystaniem siatki kontaktów Partnera Projektu z Ukrainy, Instytutu Studiów Wschodnich oraz Związku Małych Miast Ukrainy. Baza teleadresowa posiadana przez Partnera Projektu z Ukrainy oraz Instytut Studiów Wschodnich liczyła ponad 2500 osób. Rekrutacja przedstawicieli małych miast przeprowadzona została na podstawie następujących kryteriów: stanowisko kandydata (mer miasta, zastępca mera miasta, pracownik/ pracowniczka działu gospodarczego); małe miasto liczące tysięcy mieszkańców; chęć udziału w projekcie wyrażona poprzez wypełnienie kwestionariusza w formie online; kolejność zgłoszeń. 6

7 Rekrutację prowadził specjalista ds. rekrutacji pod nadzorem koordynatorów projektu z Polski i Ukrainy. Osoby chcące wziąć udział w projekcie wypełniały specjalnie przygotowany kwestionariusz rekrutacyjny zamieszczony na platformie e-learningowej oraz na stronach internetowych Instytutu Studiów Wschodnich (ISW) i Partnera Projektu (link do formularza on-line). Formularz po wypełnieniu był importowany do bazy danych platformy, następnie został sprawdzony pod względem formalnym i merytorycznym przez specjalistę ds. rekrutacji. Wyniki oceny przekazane zostały do koordynatora projektu po stronie polskiej i ukraińskiej, którzy po wspólnej konsultacji ogłosili listę kandydatów zakwalifikowanych do projektu, listę rezerwową, listę osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie. Osoby chętne, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zostały wpisane na listę rezerwową. Do pierwszego etapu projektu, tj. do szkolenia e-learningowego oraz seminarium wraz doradztwem na Ukrainie w zakresie przygotowania oferty dla inwestorów zagranicznych, zakwalifikowało się 105 uczestników z 71 miast z 19 obwodów. Zostali oni automatycznie zarejestrowani na platformie e-learningowej i otrzymali indywidualny login oraz hasło Lista uczestników Wszyscy beneficjenci zostali podzieleni na cztery grupy ze względu na miejsce seminarium i doradztwa na Ukrainie: Lwów, Ukrainka koło Kijowa, Charków, Odessa. LWÓW lp. Imie i nazwisko miasto stanowisko 1 Lew Popel Boryslav Kierownik Wydziału Gospodarki 2 Andrij Danilczuk Brody Prawnik 3 Irina Olecha Brody Specjalista I kategorii Volodymyr 4 Łarisa Kulikowa Volynskyy Zastępca Burmistrza Miasta 7

8 5 Oksana Subicka Volodymyr Volynskyy Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki 6 Wołodymyr Gruszewskyj Kuznetsovsk Kierownik Wydziału Gospodarki 7 Switłana Dutko Sambir 8 Oksana Fur Sambir 9 Galina Darczyk Slavuta 10 Wiktorija Kruta Slavuta Kierownik Wydziału Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarki, Przedsiębiorczości, Handlu i Inwestycji Główny specjalista Wydziału Rozwoju Gospodarki, Przedsiębiorczości, Handlu i Inwestycji Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego 11 Tatiana Gergel Truskavets Kierownik Wydziału Rozwoju Kurortu 12 Jurij Jaworski Truskavets Zastępca Burmistrza Miasta 13 Oksana Gut Gorodok Specjalista I kategorii Wydziału Gospodarki, Budżetu i Majątku Komunalnego 14 Jarosław Gawrilczuk Zudachiv Zastępca Burmistrza Miasta 15 Oleg Gapun Zudachiv Specjalista ds. Komunikacji 16 Petro Wychopeń Zovkva Burmistrz Miasta 17 Walentyna Kapitula Zdolbuniv Sekretarz Rady Kierownik (sekretarz Komitetu Wykonawczego) 18 Oleksandr Cyś Iziaslav 19 Wasil Bondar Kamin Kashyrskyy Burmistrz Miasta 20 Wołoymyr Żgutow Kivertsi Burmistrz Miasta 21 Łarysa Sawczuk Kivertsi Główny Specjalista 22 Afgan Alijew Rozyshche Burmistrz Miasta 23 Oleg Szkrumyda Tysmenytsa Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta 24 Olga Laszenko Dubno Kierownik Wydziału 25 Igor Moskaluk Dubno Główny Specjalista 26 Sergij Parchoniuk Shatsk Zastępca Burmistrza Miasta 27 Michajło Nikitin Novyi Rozdil Dyrektor 28 Anatolij Wowołka Mizhiria Kierownik Wydziału 29 Wasil Szczur Mizhiria Kierownik Administracji 30 Anna Fedirko Mizhiria Główny Specjalista 31 Ludmyła Iwaszkiw Novoiavorivsk Radca Burmistrza ds. Inwestycji 32 Ivan Prots Specjalista UKRAINKA koło KIJOWA lp. Imię i nazwisko Miasto Stanowisko 8

9 1 Olga Kot Andrushivsk Radca - konsultant burmistrza miast ds. społecznych i rozwoju inwestycyjnego 2 Wołodymyr Bojko Andrushivsk Burmistrz miasta 3 Oksana Babiniec Baranivka Zastępca burmistrza 4 Olena Bałujewa Boyarka Kierownik Wydziału Finansowo- Gospodarczego 5 Walerij Duboweckyj Boyarka Zastępca Burmistrza Miasta 6 Łarysa Maszczenko Chervonozavodske Sekretarz Rady 7 Ludmyła Capenko Grebinka Zastępca Burmistrza Miasta 8 Oleksandr Isip Kobeliaky Burmistrz Miasta 9 Sergij Galuszko Kobeliaky Sekretarz Rady 10 Natalija Liskowa Korosten Kierownik Wydziału 11 Bogdana Sergijenko Lubny Główny Specjalista Wydziału Inwestycji i Rozwoju Przedsiębiorczości 12 Jaskewicz Andrij Lypovets Główny Specjalista Wydziału Integracji Europejskiej 13 Mykoła Majdaniuk Lypovets Burmistrz miasta 14 Anatolij Powar Olevsk Burmistrz miasta 15 Olga Nalapko Olevsk Specjalista 16 Wasyl Kołbasiuk Olevsk Zastępca Burmistrz Miasta 17 Natlia Usticz Pereyaslav - Khmelnytskyy Kierownik Wydziału Gospodarczego 18 Roman Zub Shchorsa Burmistrz miasta 19 Kateryna Procenko Ukrainka Kierownik 20 Oksana Kiriluk Ukrainka Zastępca burmistrza 21 Tatiana Ovcharenko Ukrainka Specjalista 22 Wołodymyr Galickyj Yagotynsk Kierownik 23 Michajło Zolotko Zvenygorod Zastępca Burmistrza Miasta 24 Mykola Obara Lypovets Specjalista 25 Andrij Strikha Yagotynsk Specjalista CHARKÓW Lp. Imię i nazwisko Miasto Stanowisko 1 Jurij Zarko Bilopilia Zastępca Burmistrza miasta 2 Margaryta Stokołos Brianka Główny specjalista w Wydziale Gospodarczym 3 Oleg Bachmutskyj Brianka Kierownik Wydziału Inwestycji i Przedsiębiorczości 9

10 4 Tetiana Krailnikowa Chuguiv Kierownik Wydziału Przemysłu i Przedsiębiorczości 5 Sergij Solanik Kupiansk Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji 6 Wołodymyr Pismak Kupiansk Zastępca Burmistrza miasta 7 Kristina Karpenko Merefa Specjalista Wydziału Rozwoju Społeczno- Ekonomicznego 8 Marina Kopytko Pereschepynsk Sekretarz Burmistrza Miasta 9 Wadim Małyckyj Pereschepynsk Burmistrz Miasta 10 Olena Proworowa Pervomaisk Zastępca Kierownika 11 Mykoła Kobylocha Petrovsk Burmistrz Miasta 12 Oksana Balaba Romny Specjalista Wydziału Rozwoju Terytorium 13 Rajisa Szkil Romny Zastępca Kierownika 14 Łarysa Byczkowa Rovenky Dyrektor 15 Oleksandr Gołoszczapow Rovenky 16 Jurij Bowa Trostianets Burmistrz Miasta Kierownik Wydziału Wsparcia i Rozwoju Przedsiębiorczości 17 Wołodymyr Zlepko Trostianets Specjalista ds. kontroli podatków miejskich 18 Walerij Kaczan Zelenodolsk Burmistrz Miasta 19 Maksim Wereszczak Myrgorod Kierownik Wydziału Inicjatyw Miejskich i Inwestycji 20 Oksana Greczucha Myrgorod Kierownik Wydziału Planowania Gospodarczego ODESSA lp. Imię i nazwisko Miasto Stanowisko 1 Jurij Gwozdiar Bar Zastępca Burmistrza Miasta 2 Julia Oniszczenko Bashtanka Kierownik Wydziału Organizacyjnego 3 Ludmyla Grinewicz Bashtanka Zastępca Burmistrza Miasta 4 Tetiana Gwozdź Bashtanka 5 Darija Krawczenko Biliaivka 6 Mychajło Buchtijarow Biliaivka Burmistrz Miasta Kierownik Rady Regionalnej ds. Polityki Inwestycyjnej 7 Wołodymyr Kuleszow Gnivan Zastępca Burmistrza Miasta 8 Sergij Zagorodniuk Illinetsk Kierownik Wydziału Architektury 9 Olena Mazur Khmilnyk Kierownik Wydziału Planowania Inwestycji 10 Wasil Gruszko Khmilnyk Burmistrz Miasta 10

11 11 Oleg Małaszczuk Koziatyn Burmistrz Miasta 12 Wasil Gulajew Molodizne Burmistrz Miasta 13 Natalia Pastuch Nemuriv Kierownik Wydziału Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego 14 Oleg Sokolczuk Skadovsk Specjalista ds. rozwoju miasta 15 Leonid Peczerskyj Teplodar Burmistrz Miasta 16 tetiana Czuprynenko Teplodar Kierownik Wydziału Rozwoju Społeczno- Gospodarczego 17 Oleksandr Melnyk Tultchynsk Kierownik Wydziału Gospodarki 18 Oleksandr Zajika Voznesensk Kierownik Wydziału 19 Witalij Łukow Voznesensk Zastępca Burmistrza Miasta 20 Anatolij Konował Zmerynka Kierownik Wydziału Strategii Rozwoju 21 Tetiana Cepła Zmerynka Zastępca Burmistrza Miasta 22 Walerij Logwinow Ovidopol Radca Burmistrza 23 Walentyna Gomeniuk Ovidopol Burmistrz Miasta 24 Mykoła Bernow Golytska Burmistrz Miasta 25 Mykoła Rybałka Illitchivsk Zastępca Burmistrza Miasta 26 Wiaczesław Demczenko Dyrektor Wykonawczy 27 Irina Feniak Bilgorod Dnistrovsk Główny specjalista 28 Jurij Muntyan Szabo Specjalista 4. Opis działań Działania projektowe zostały zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby doprowadziły do pełnego osiągnięcia założonych celów bezpośrednich i uzyskania zamierzonych rezultatów. Przed rozpoczęciem każdego z działań koordynatorzy oraz zespół projektowych przeprowadzali analizę SWOT działania, tak aby wykluczyć wszelkie okoliczności mogące zagrozić płynności jego wykonania. Każde z działań projektowych zakładało aktywny udział beneficjentów projektu i osiągnięcie konkretnego, mierzalnego rezultatu Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej, rekrutacja beneficjentów projektu 11

12 Wraz z rozpoczęciem realizacji projektu zamieszczona została informacji o projekcie, jego celach, działaniach, zasadach rekrutacji na stronie internetowej Instytutu Studiów Wschodnich, Partnera, Związku Małych Miasta Ukrainy. Przeprowadzono również wysyłkę pism i maili zachęcających do udziału w projekcie, skierowanych do małych miast, związków, organizacji skupiających małe miasta na terenie Ukrainy. Z potencjalnymi beneficjentami kontaktowano się także telefonicznie. Zarówno podczas rekrutacji, jak i podczas realizacji projektu był utrzymywany stały kontakt z przedstawicielami małych miast z 19 obwodów Ukrainy. W rezultacie akcji informacyjnopromocyjnej przeprowadzonej na przełomie marca i kwietnia do projektu zgłosiło się 106 osób z 71 miast, wszyscy zostali zakwalifikowani do szkolenia e-learningowego Szkolenie e-learningowe z zakresu podniesienia atrakcyjności małych miast dla inwestorów zagranicznych na arenie międzynarodowej (maj/sierpień). Celem przeprowadzenia szkolenia za pomocą platformy e-learningowej był szybkie dotarcie do beneficjentów i przekazanie jak największej grupie odbiorców określonej wiedzy i przygotowanych przez specjalistów materiałów szkoleniowych. Każdy z zakwalifikowanych uczestników projektu otrzymał login i hasło do platformy, na której w okresie trzech miesięcy pojawiał się materiały szkoleniowe. Szkolenie zostało podzielone na 12 lekcji, lekcje pojawiały się z częstotliwością raz na tydzień. Każda lekcja składała się z obszernej prezentacji, testu wiedzy do niej oraz zadania case study do rozwiązania. Wyniki testu system 12

13 generował od razu po jego rozwiązaniu, zadania case study uczestnicy przesyłali na podany im adres . Ponad 50% zakwalifikowanych uczestników aktywnie uczestniczyło w szkoleniu e-leraningowym, tj. regularnie logowało się na stronie, rozwiązywało testy i przesyłało rozwiązania case study. Osoby, które aktywnie uczestniczyli w szkoleniu e-lerningowym otrzymały certyfikaty. Materiał szkoleniowy został podzielony na pięć modułów, każdy zawierał dwie lub trzy lekcje/prezentacje. Moduły przygotowali eksperci zajmujący się daną tematyką, zostali oni wybrani na podstawie konkursu ofert. Tematy zrealizowanych modułów szkoleniowych: MODUŁ I: Strategia promocji małych miast (3 lekcje/prezentacje) atrakcyjność małych miast analiza SWOT kierunki promocji miasta w świetle dokumentów planistycznych, strategia promocji małego miasta od czego zacząć specyfika promocji małych miasta osiągnięcia i słabości strategii promocji finansowanie działań promocyjnych Opracowanie: Piotr Ciuba MODUŁ II: Atrakcyjność inwestycyjna miasta pozyskiwanie inwestycji (3 lekcje/prezentacje) atrakcyjność inwestycyjna małych miast, badanie i charakterystyka potencjalnych inwestorów wykorzystanie potencjału inwestycyjnego małego miasta, cele i instrumenty działań promocyjnych ukierunkowanych na inwestorów 13

14 bariery inwestycyjne i sposoby ich przeciwdziałania Opracowanie: prof. Marek Wróblewski MODUŁ III: System zachęt dla inwestorów zagranicznych (2 lekcje/prezentacje) podstawowe zasady oraz instrumenty i narzędzia promocji proinwestycyjnej cele działań proinwestycyjnych miasta szanse i bariery realizacji działań promocyjnych ukierunkowanych na inwestorów Opracowanie: prof. Marek Wróblewski MODUŁ IV: Marka miasta magnesem dla inwestorów (2 lekcje/prezentacje) tworzenia brandu/marki miasta promocja miasta na arenie międzynarodowej strategia kampanii promocyjnej miejsce promocji w marketingu małego miasta Opracowanie: Agnieszka i Leszek Nowak MODUŁ V: Oferta miasta dla inwestorów zagranicznych (2 lekcje/prezentacje) instrumenty i narzędzia promocji w stosunku do inwestorów oferta dla inwestora zagranicznego od czego zacząć przewodnik przygotowania oferty Opracowanie: Ewa Lefik-Babiasz 14

15 4.3. Seminarium i doradztwo na Ukrainie w zakresie przygotowania oferty dla inwestorów zagranicznych i zwiększenia atrakcyjności (czerwiec). Seminarium i doradztwo odbyło się w dniach czerwca w czterech ukraińskich miastach: Lwów 17.06, Ukrainka koło Kijowa , Charków 19.06, Odessa Schemat seminarium i doradztwa był powielany w każdym z czterech miast. Podczas dwóch półtoragodzinnych seminariów eksperci poruszali najważniejsze kwestie związane z promocją miast, strategią rozwoju oraz systemem tworzenia zachęt dla inwestorów. Następnie odbywały się trzy półtoragodzinne sesje doradcze dla przedstawicieli miast. Doradztwo miało na celu ukierunkowanie uczestników i pomoc w przygotowaniu oferty dla inwestorów zagranicznych, wsparcie przy dokonywaniu analizy zmierzającej do zwiększenia atrakcyjności miasta, budowania jego marki i aktywnej promocji. Program seminarium i doradztwa: Godzina Temat Miejsce Sesja seminaryjna Rejestracja uczestników Omówienie projektu Strategia promocyjna szansą na rozwój małych miast Przerwa kawowa Jak budować skuteczne strategie brandingowe dla małych miast Przerwa obiadowa I sesja doradcza Przerwa II sesja doradcza Przerwa kawowa III sesja doradcza Sesja doradcza Lwowski Instytut Bankowości ul. W. Czornowola 61, Lwów 15

16 Seminaria i doradztwo prowadzili eksperci z Polski i Ukrainy. Eksperci polscy: Anieszka i Leszek Nowak z firmy 2ba teoretycy oraz praktycy z długoletnim stażem w tym zakresie z jednostkami samorządowymi i lokalnym biznesem. Właścicielka firmy jest doktorantem w zakresie budowania marki miast i regionów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a jednocześnie współautorem z sukcesem wdrażanych strategii budowania marki i promocji dla miast, powiatów i regionów. Twórcy pierwszego w Polsce Forum Promocji Samorządu (2003 r.), a także autorzy pierwszych projektów brandingowych dla miast (Strategia marketingu Sopotu wraz z programem budowy marki, 2004 r.). Realizowane przez nich projekty adresowane są przede wszystkim do małych i średniej wielkości miast i powiatów. Ważną częścią ich doświadczenia są projekty turystyczne (strategie rozwoju, budowania marek turystycznych, badania i analizy rynku). Specjalizują się zwłaszcza w projektach o charakterze transgranicznym, łączących sąsiadujące ze sobą miasta i regiony przygraniczne (projekty na pograniczu polsko czeskim, polsko niemieckim i polsko litewskim). Eksperci ukraińscy: Lwów: Mykhaylo Yavorsky, Bogdan Pshyk; Ukrainka: Valentyna Poltavets, Volodymyr Proskurnin; Charków: Olga Popova, Alla Poratuj; Odessa: Svitlana Filyppova, Valerii Logvinov. Eksperci z Ukrainy to praktycy oraz teoretycy, wykładowcy ukraińskich uczelni ekonomicznych, eksperci zajmujący się rozwojem regionalnym oraz strategią rozwoju i promocji miast, specjaliści ze Związku Małych Miast Ukraińskich, który ma siedzibę w mieście Ukra- 16

17 inka, doradcy organów administracji publicznej, osoby z doświadczeniem we wdrażaniu projektów krajowych oraz międzynarodowych. Uczestnicy projektu podczas sesji doradczych prezentowali swoje miasta oraz przedstawiali ofertę inwestycyjną, eksperci oceniali wystąpienie, radzili, jakie element poprawić, sugerowali, co należy jeszcze zrobić, aby miast były bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Wystąpienia oraz oferty były przygotowane na bardzo różnym poziomie, ale wszyscy uczestnicy aktywnie uczestniczyli w sesjach doradczych, chętnie włączali się w dyskusje. Seminaria oraz doradztwa na Ukrainie w wywiadach indywidualnych bardzo dobrze ocenili zarówno eksperci, jak i uczestnicy. Przede wszystkim zwrócono uwagę na bardzo wysoki poziom merytoryczny i profesjonalne przygotowanie ekspertów oraz na wyjątkowe zaangażowanie uczestników i ich chęć do wdrażania nowych rozwiązań w miastach. W kolejnym etapie projektu miasta miały za zadanie przygotować ofertę inwestycyjną, która została zamieszczona w folderze promującym ukraińskie miasta. Folder był rozpowszechniany podczas wizyty pokazowej uczestników projektu w Polsce oraz podczas dwóch konferencji dotyczących inwestycji oraz rozwoju regionalnego Opracowanie i wydruk folderu ofert dla inwestorów zagranicznych (sierpień) Jednym z rezultatów przeprowadzonych szkoleń e-learningowych, seminarium i cyklu doradztwa było opracowanie przez uczestników materiałów do folderu ofert małych miast dla zagranicznych inwestorów. Trzydziestu najlepszych uczestników przygotowało ponadto prezentację multimedialną, którą prezentowali podczas Forum Inwestycyjnego w Tarnowie. Materiał do folderu uczestnicy przesyłali do 17

18 nakładzie 500 egz. końca lipca 2013 r. Przesłane materiały zostały opracowane w formie zbiorczej i opublikowane w formie kolorowego folderu formatu A4, wydanego w języku angielskim. Folder wraz z ofertami oraz prezentacje multimedialnych nagrane zostały na nośniku pen-drive (500 sztuk). Folder został wydrukowany w Folder oraz nośniki pamięci były rozpowszechniany wśród uczestników Forum Ekonomicznego, Forum Regionów oraz Forum Inwestycyjnego, w których łącznie uczestniczyło około 3000 gości z 60 krajów, w tym komisarze unijni, szefowie państw i rządów, ministrowie, szefowie banków centralnych, giełd, agend rządowych oraz biznesmeni i reprezentanci trzeciego sektora. Obrady Forum Ekonomicznego relacjonowały największe polskie i światowe media Prezentacja oferty inwestycyjnej w Polsce oraz wizyta pokazowa (wrzesień) Rekrutacja 30 uczestników wizyty w Polsce dokonana zostanie przez komisję złożoną z koordynatorów z Polski i Ukrainy oraz 2 doradców na podstawie: bardzo dobrych wyników ze szkolenia e-learning-owego z zakresu podniesienia atrakcyjności małych miast dla inwestorów zagranicznych na arenie międzynarodowej; przesłanych w terminie o końca lipca 2013 r. materiałów do folderu ofert. Lista uczestników wizyty studyjnej: lp. Nazwisko Imię Instytucja 1 Babiniec Oksana Rada Miasta Baranowka 2 Bernov Mykola Rada Miasta Golick 3 Darczyk Galina Rada Miasta Sławuta 4 Dutko Svitłana Administracja Miasta Sambor 5 Gawrylczuk Jarosław Rada Miasta Żydaczów 6 Gonczarenko Nadieżda Rada Miasta Bielawka 7 Gruszewskij Wołodymir Rada Miasta Kuzniecowsk 8 Jaskewycz Andrii Narodowa Akademia Administracji Publicznej 18

19 przy Prezydencie Ukrainy 9 Kałasznik Alona Rada Miasta Merefa 10 Kot Olga Centrum Badań im. G. M. Dobrowa NANU 11 Kowtunenko Ksenia Rada Miasta Ovidpol 12 Krasilnikowa Tatiana Rada Miasta Czuguiw 13 Krawczenko Dariia Rada Miasta Bielawka 14 Kulczyckij Oleś Lwowskie Centrum Nauki Innowacji i Informatyzacji 15 Kulikowa Łarysa Rada Miasta Włodzimierz Wołyński 16 Logwinow Walerij Stowarzyszenie Miast Ukrainy 17 Łyskowa Natalia Rada Miasta Korosteń 18 Maszczenko Łarysa Rada Miasta Czerwonozawodskie 19 Małaszczuk Oleg Rada Miasta Koziatyń 20 Nalapko Olga Rada Miasta Olewsk 21 Nikitin Michaiło Noworozdolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci-Inwalidów 22 Oldak Lyudmyla Rada Miasta Nowojaworowsk 23 Olecha Iryna Rada Miasta Brody 24 Owczarenko Tatiana Rada Miasta Ukrainka 25 Połtawiec Walentina Stowarzyszenie Małych Miast Ukrainy 26 Stus Witalij Rada Miasta Żmerynka 27 Szkil Raisa Rada Miasta Romny 28 Ustycz Natalia Rada Miasta Pierejasław-Chmielnicki 29 Wereszczak Maksym Rada Miasta Myrgorod 30 Wowołka Anatolij Miżgorska Rejonowa Administracja Państwowa Wizyta odbyła się w dniach 1-7 września Jej organizacja była poprzedzona kilkunastotygodniowymi przygotowaniami. W porozumieniu z jednostkami, które zgodziły się przyjąć uczestników projektu został przygotowany szczegółowy program wizyty. Godzina Niedziela, 1 września Miejsce Obiad w Dworze Kresowym Przyjazd do Tarnowa Spotkanie z koordynatorem Obiadokolacja Poniedziałek, 2 września Dwór Kresowy ul. Słowackiego Radymno Hotel Cristal Park ul. Traugutta 5, Tarnów tel Śniadanie w hotelu Hotel Cristal Park Przejazd 19

20 Wizyta w Urzędzie Miasta Tarnowa Przejazd Udział w Forum Inwestycyjnym Przerwa kawowa Udział w Forum Inwestycyjnym Przerwa obiadowa Udział w Forum Inwestycyjnym Przerwa kawowa Prezentacje ofert inwestycyjnych Przerwa kawowa Udział w Forum Inwestycyjnym Bankiet Wręczenie nagród Inwestora i Inwestycji Roku Europy Środkowo-Wschodniej Wtorek, 3 września Urząd Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza Tarnów Teatr im. L. Solskiego ul. Mickiewicza Tarnów Śniadanie w hotelu Hotel Cristal Park Przejazd Udział w Forum Inwestycyjnym w Tarnowie Przerwa kawowa Udział w Forum Inwestycyjnym Przejazd do Krynicy-Zdroju Udział w sesji Forum Ekonomicznego i Forum Regionów Przerwa kawowa Udział w panelach Forum Ekonomicznego i Forum Regionów Przerwa kawowa Udział w panelach Forum Ekonomicznego i Forum Regionów Przejazd do Tylicza Zakwaterowanie uczestników Obiadokolacja w hotelu Przejazd do Krynicy-Zdroju Udział w Gali rozdania nagród Forum Ekonomicznego Środa, 4 września Tarnów Teatr im. L. Solskiego Dom Forum w Krynicy-Zdroju Pensjonat Pod Samowarem ul. Pułaskiego 49, Tylicz, tel. (18 ) Dom Forum w Krynicy-Zdroju Śniadanie w hotelu Pensjonat Pod Samowarem Przejazd Udział w panelach Forum Ekonomicznego i Forum Regionów Dom Forum Przerwa kawowa w Krynicy-Zdroju 20

21 Udział w panelach Forum Ekonomicznego i Forum Regionów Przerwa kawowa Udział w panelach Forum Ekonomicznego i Forum Regionów Przerwa kawowa Przejazd do Czarnego Potoku Wycieczka na Jaworzynę Krynicką wraz z biesiadą na szczycie Udział w panelach Forum Ekonomicznego i Forum Regionów Przejazd Kolejka Gondolowa - Jaworzyna Krynicka Obiadokolacja hotelu Pensjonat Pod Samowarem Przejazd Program kulturalny XXIII Forum Ekonomicznego Czwartek, 5 września Śniadanie hotelu Pensjonat Pod Samowarem Przejazd Udział w sesji plenarnej XXIII Forum Ekonomicznego Przerwa kawowa Udział w panelach VII Forum Regionów Przerwa kawowa Udział w panelach VII Forum Regionów Przerwa kawowa Udział w panelach VII Forum Regionów Przerwa kawowa Dom Forum w Krynicy-Zdroju Przerwa kawowa Udział w panelach VII Forum Regionów - Małe miasta magnesem dla inwestorów Udział w sesji plenarnej XXIII Forum Ekonomicznego Przejazd Obiadokolacja w hotelu Pod Samowarem Przyjazd do Krakowa, zakwaterowanie w hotelu Hotel City SM Business & SPA; ul. Gajowa 16, Kraków tel. (12) września - piątek Śniadanie Przejazd do Wieliczki Wizyta w Urzędzie Miasta Wieliczki Przejazd do Krakowa Hotel City SM Business & SPA Powstania Warszawskiego 1, Wieliczka 21

22 Przejazd Obiad Spotkanie w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera) Zwiedzanie Krakowa Spacer po Starym Mieście w Krakowie Przejazd do hotelu Obiad w hotelu, ewaluacja wizyty studyjnej Sobota, 7 września Śniadanie w hotelu - wyjazd Krakowski Park Technologiczny, III p. Al. Jana Pawła II 41 L Kraków Chimera, ul. Św. Anny 4, Kraków Hotel City SM Business & SPA Wizyta w Urzędzie miasta Tarnowa Tematy: Miasto w liczbach oraz przyjazny urząd w służbie mieszkańcom Procesy inwestycyjne w mieście Tarnowie Miasto Tarnów jako przykład nowoczesnych rozwiązań IT Tarnów po raz kolejny był gospodarzem VI Forum Inwestycyjnego, według najnowszych rankingów należy do jednych z najbardziej innowacyjnych miast w Polsce. W ostatnich latach działania władz pokazały, że sprawnie wykorzystany potencjał może stać się przepustką do rozwoju miasta i podniesienia poziomu życia jego mieszkańców. Podczas pobytu goście z Ukrainy w Polsce mogli przyjrzeć się najlepsze polskim praktyką wdrażanym przez miasta. Tarnów posłużył jako wzór miasta innowacyjnego, interesującego dla inwestorów i miasta z pespektywami. Spotkanie poprowadzili: Aleksandra Mizera, Krzysztof Madej, Janusz Różycki 22

23 Udział w VI Forum Inwestycyjnym Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego to impreza towarzysząca Forum Ekonomicznemu. Gromadzi wybranych inwestorów z Polski i z Europy Środkowo-Wschodniej, a także przedstawicieli rządów i parlamentów, którzy są odpowiedzialni za przebieg procesów prywatyzacyjnych w Europie Środkowej. W dwudniowych obradach i dyskusjach poświęconych gospodarce udział wzięło ponad 250 gości z Polski i zagranicy. Obrady rozpoczął panel dyskusyjny Inwestycje w kluczowe sektory - państwowe, prywatne, samorządowe w poszukiwaniu recepty na kryzys, w którym udział wzięli: były premier Józef Oleksy, Gerd Harms, były sekretarz stanu w rządzie Brandenburgii, Marcin Moskalewicz, Prezes Zarządu PERN Przyjaźń S.A., Francesco Boccia, Przewodniczący Komisji Budżetowej, Skarbu i Planowania we włoskim parlamencie i Krzysztof Rybiński, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Podczas Forum Inwestycyjnego przedstawiciele małych ukraińskich miast wzięli udział w panelach, w których dyskutowano na temat możliwości inwestycyjnych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, obecnych trendów, ale też problemów i sposobów ich rozwiązywania. W ramach cyklu prezentacji prezentowanych na Forum ukraińskiej miasta także przedstawiły swoją ofertę inwestycyjną. 23

24 Udział w XXIII Forum Ekonomicznym oraz VII Forum Regionów Uczestnicy projektu wzięli aktywny udział w dwóch konferencjach o charakterze międzynarodowych: Forum Ekonomicznym i Forum Regionów. Forum Ekonomiczne w Krynicy- Zdroju to największa konferencja w Europie Środkowej i Wschodniej. Co roku na Forum przyjeżdża ponad 2500 gości liderów życia politycznego, gospodarczego i społecznego oraz 500 dziennikarzy z blisko 60 krajów Europy, Azji i Ameryki. Fundamentem Forum Ekonomicznego jest otwartość na różne sposoby myślenia o państwie i gospodarce. W Krynicy ludzie spotykają się nie tylko po to by prezentować swoje oferty i szukać możliwości współpracy, ale lecz także by uczestniczyć w debacie najwyższej klasy teoretyków i praktyków biznesu. Indywidualne kontakty to znakomity wstęp to porozumienia w sprawach, które są naprawdę ważne. Misją Forum jest budowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej między państwami Unii Europejskiej oraz ich sąsiadami, Ukraina od wielu lat jest ważnym partnerem tego wydarzenia. W tym roku w Krynicy gościł Aleksandra Wiłkuła, wicepremiera Ukrainy. Forum składa się z bloku seminariów i paneli poświęconych wszystkim aspektom współpracy międzynarodowej (kwestiom naukowym, gospodarczym, politycznym, społecznym i in. Jego integralną częścią jest organizowane od 2007 r. Forum Regionów, które przedstawicieli władz regionalnych z krajów Europy oraz przedstawicieli administracji publicznej i Unii Europejskiej. Jest to miejsce spotkań samorządowców z biznesem, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi, przedstawicielami ministerstw i agend rządowych. W Forum dorocznie bierze udział około 300 przedstawicieli administracji samorządowej z Polski i zagranicy. Uczestnicy wizyty w Polsce wzięli udział między innymi w poniższych panelach, które odbyły się podczas tegorocznych forów. XXIII Forum Ekonomiczne: 24

25 Przeszkody na drodze do Partnerstwa Wschodniego polityka i ekonomia Kryzys ekonomiczny zmusił firmy na całym świecie do ponownego rozważenia ich strategii inwestycyjnych pod kątem ryzyka, a także do nowego spojrzenia na możliwości inwestowania w państwach Partnerstwa Wschodniego. Jednak zjawiska takie jak korupcja, nie przestrzeganie praw własności czy rządów prawa stanowią w różnym stopniu przeszkody w inwestowaniu. Czy Unia Europejska może zrobić więcej, aby je usunąć oraz zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną tych państw dla inwestorów zagranicznych? Marsz na Wschód, czyli czy na wschodzie można zrobić dobry biznes? Polskie firmy rozwijają działalność za wschodnią granicą, lecz czy nadal jest to główny i istotny teren inwestycji naszych przedsiębiorców? Gdzie polskie firmy powinny prowadzić biznes? Jaki jest koszt takich operacji i czy stać nas, w dobie szalejącego kryzysu na drogie przedsięwzięcia poza granicami Polski? Rodzime firmy zakładają spółki za wschodnią granicą. Czy w związku z tym państwo powinno wspierać ich ekspansję, a jeśli tak to w jakiej formie? Jak Polska prezentuje się na tle innych krajów, jeśli chodzi o pomoc w realizacji inwestycji ze strony administracji państwowej? Ukraina XXI wieku między Europą i Eurazją? 12 państw powstałych w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego nadal definiuje europejski wektor swej polityki. Rosja stawia na partnerstwo z UE, a jednocześnie rozważa zwrot na Wschód i tworzy nowy obszar eurozjatyckiej integracji. Białoruś tkwi w izolacji. Mołdowa i Gruzja zmierzają ku integracji z Europą. Kazachstan buduje drogę ku Europie. Ukraina natomiast jest postrzegana jako kraj od wieków naznaczony dylematem wyboru między Wschodem i Zachodem, Europą i Eurazją. Znajduje to odbicie w strategiach na rzecz lub wobec Ukrainy, mających na celu wzmocnienie jednego i osłabienie drugiego z wektorów. Czy więc podmiotowość Ukrainy w decydowaniu o swej przyszłości wydaje się zagrożona? Czy rzeczywiście znaczna część Ukraińców ma prawo być przekonana, że społeczeństwo i państwo są obiektem manipulacji zewnętrznej lub ze strony własnych polityków? Czy obiek- 25

26 tywne czynniki, decydujące o międzynarodowej pozycji Ukrainy, jej tożsamości i rozwoju społeczno gospodarczym, schodzą na plan dalszy? Jakiego wyboru dokona więc Ukraina? Euromodernizacja Ukrainy rzeczywistość i oczekiwania Ukraina: demokracja i biznes Reforma samorządu terytorialnego na Ukrainie VII Forum Regionów: Pozabudżetowe instrumenty finansowania inwestycji samorządowych Model finansowania w systemie partnerstwa publiczno prywatnego jak obowiązkami i ryzykami powinny się podzielić samorząd i partner prywatny? Jak zwiększyć wsparcie inwestycji środkami funduszy private equity i sektora bankowego? Progi i bariery: ile misji, a ile rachunku ekonomicznego, czy procedura i efekty due diligence dla obu stron mogą być porównywalne? Nadzór nad inwestycjami i jak z powodzeniem wyjść z inwestycji? Jak znaleźć wspólny język samorząd/inwestorzy, czy to problem przepisów, czy też doświadczeń i roli zespołu inwestycyjnego? Miasta przyszłości naszych marzeń jak uwolnić potencjał? Tematem panelu będzie dyskusja nad tym, jak może wyglądać rozwój polskich miast w świetle najnowszych trendów technologicznych oraz wiedzy na temat znaczenia klasy kreatywnej i roli miast w napędzaniu wzrostu gospodarczego. Przyjrzymy się nowym trendom, które dotyczą oczekiwań mieszkańców, zmianom technologicznym, a także sposobom, w jakie nowoczesne miasta różnej wielkości zwiększają swoją atrakcyjność dla mieszkańców i inwestorów. Postaramy się w ten sposób zarysować wizję nowoczesnego miasta w perspektywie najbliższej dekady. Miasta Przyszłości utopia czy rzeczywistość? Globalny kryzys zmienił pole gry. Coraz większe znaczenie w tworzeniu światowego ładu i bezpieczeństwa i dobrobytu odgrywają miasta. Rosnąca liczba ludności w miastach, ich zna- 26

27 czenie kulturalne, cywilizacyjne i gospodarcze powoduje, że miasta stają się węzłami rozwoju. Panel będzie poświęcony globalnym trendom w zakresie smart city (efektywnego zarządzania przestrzeniami miejskimi), szczególnie w kontekście rozwoju, ochrony środowiska, energooszczędności i innych aspektów kluczowych dla rozwoju, a także perspektywie tworzenia miast przyszłości w Polsce. Innowacyjność i atrakcyjność inwestycyjna regionów receptą na trudne czasy Pogorszenie sytuacji ekonomicznej, szczególnie w dobie kryzysu, zmusza samorządy i biznes do poszukiwania wspólnych rozwiązań. Dlatego tak bardzo ważna jest debata przedstawicieli władz lokalnych z firmami działającym na ich terytorium lub szukającymi terenów pod inwestycje, by jak najlepiej poznać swoje potrzeby i możliwości ułatwiające wykorzystanie potencjału regionu. Dobre wykorzystanie możliwości regionu wymaga kompleksowej obsługi, otwarcia na rozwiązania innowacyjne oraz dobrego rozpoznania jego możliwości. Każdy region może budować własną przewagę konkurencyjną, opartą o naturalne zasoby przyrodnicze, ułatwienia administracyjne, ulgi podatkowe lub korzystne rozwiązania logistyczne. Biznes zaangażowany lokalnie jak skutecznie działać na rzecz regionu Idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) wywodzi się z założeń zrównoważonego rozwoju. Jest to koncepcja zarządzania, która zakłada odpowiedzialność firm za wpływ jaki wywierają na pracowników, klientów, akcjonariuszy, społeczności lokalne oraz środowisko naturalne. Dyskusja w trakcie bloku tematycznego skoncentruje się w obszarze zaangażowania biznesu w rozwój społeczności lokalnej. Z punktu widzenia CSR istotne jest, aby firmy uwzględniały potrzeby społeczności i działały na rzecz ich rozwoju, m. In poprzez tworzenie miejsc pracy, wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, współpracę z administracją i zaangażowanie społeczne. Kreowanie marki miast i regionów poprzez sport 27

28 Niewątpliwie środki przeznaczone na rozbudowę i poprawę infrastruktury podnoszą atrakcyjność miast dla inwestorów, a zwiększona konsumpcja przed i w trakcie imprez przyczynia się do ogólnej poprawy koniunktury gospodarczej. Jednocześnie wydatki miast, ponoszone na utrzymanie nowych obiektów infrastruktury sportowej, często znacznie przekraczają przychody z ich wykorzystania, w efekcie rodząc pytanie, czy było warto. Z punktu widzenia promocji kraju, a także miasta organizacja wielkich imprez sportowych jest korzystna i prestiżowa. Poprawa wizerunku jest wartością bezcenną. Czy warto ponosić wielomilionowe nakłady, zabiegając o organizację międzynarodowych imprez sportowych? Praktycznymi doświadczeniami europejskich miast podzielą się uczestnicy dyskusji. Podczas wizyty w Krynicy-Zdrój uczestnicy projektu spotkali się z wicepremierem Ukrainy Aleksandrem Wikułom. Pobyt w Wieliczce i Krakowie Pobyt w Wieliczce i Krakowie stanowił ostatnią część wizyty studyjnej. Uczestnicy zaproszeni zostali do Urzędu Miasta w Wieliczce, gdzie spotkali się z burmistrzem Miasta i Gminy- Arturem Koziołem, zastępcami Urszulą Rusecką i Łukaszem Sadkiewiczem, a także sekretarzem gminy Adamem Markiem Panusiem. Organizatorzy zapoznali ukraińskich samorządowców z historią miasta oraz inwestycjami przeprowadzonymi w ostatnim czasie w gminie. Wieliczka to niewielkie miasto, które dzięki sprawnie przeprowadzonym działaniom promocyjnym, skutecznie opracowanej strategii inwestycyjnej przyciąga nie tylko turystów, ale tak- 28

29 że inwestorów. Podczas EURO 2012 Wieliczka pokazała jak można wykorzystać potencjał małego miasta, żeby zasłynąć na arenie międzynarodowej. Po powrocie z Wieliczki, uczestnicy udali się do Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Z uczestnikami spotkał się Jacek Adamczyk, który zaprezentował działalność Agencji oraz możliwości, jakie daje obopólna współpraca z instytucją. Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (Centrum Business in Małopolska (CeBiM)) to wyjątkowa w skali Polski inicjatywa, której celem jest usprawnienie obsługi inwestora i eksportera oraz promocja gospodarcza regionu. W ramach swojej oferty Centrum posiada: przygotowanie specjalistycznych opracowań dotyczących gospodarki regionalnej; dostęp do bazy ofert nieruchomości inwestycyjnych na terenie Małopolski; pomoc w kontaktach z administracją lokalną; informacje na temat oferty inwestycyjnej województwa; informacje o pomocy publicznej dla inwestorów, strefach inwestycyjnych, funduszach unijnych i grantach; doradztwo w zakresie rekrutacji pracowników, kontaktu ze szkołami wyższymi, procedur prawnych i administracyjnych; promocję przedsięwzięć inwestycyjnych. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A to wiodąca, regionalna instytucja, działająca na rzecz rozwoju regionalnego; jeden z najpoważniejszych partnerów instytucji centralnych i samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, zapewniając kompleksowy know-how i nowoczesne rozwiązania finansowe. Świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych i pomaga efektywnie inwestować w Małopolsce. Aktywnie wspiera eksport, oferując profesjonalne doradztwo i dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów Panel dyskusyjny na Forum Regionów (wrzesień). Podczas Forum Regionów zorganizowany został panel dyskusyjny dot. promocji małych miast oraz przyciągania przez nie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Panel: Małe miasta magnesem dla inwestorów Gość specjalny: Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska 29

30 Moderator: Zbigniew Ćwiąkalski, Adwokat, prof. nadzw. dr hab., Paneliści: Walentina Połtawiec, Dyrektor Generalny, Stowarzyszenie Małych Miast Ukrainy, Ukraina Jacek Sadowski, Prezes, Demo Effective Launching, Polska Wojciech Szczepanik, Wiceprezes Zarządu, MARR SA, Polska Grzegorz Wawryka, Burmistrz, Urząd Miasta Brzesko, Polska Roman Ptak, Burmistrz, Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Polska Najlepszym sposobem na rozwój małych miast i gmin jest przyciąganie inwestorów z zewnątrz. Trzeba wykorzystać wszystkie swoje atuty, aby wyróżnić się od konkurencji z innych regionów. O tym jak tego dokonać, debatowano podczas panelu. Przede wszystkim, jeśli chcesz przyciągnąć interesujących inwestorów, sam musisz być interesujący mówił Jacek Sadowski, prezes Demo Effective Launching po czym dodał oglądając spoty reklamowe wielu gmin, które mają zachęcić potencjalnych inwestorów, można odnieść wrażenie, że wszystkie są takie same. Jest tak dlatego, że te regiony nie odpowiedziały sobie na podstawowe pytanie w czym mają się specjalizować i jak mają budować swój wizerunek. Inwestor nie wyśle swoich pracowników do miejsca, w którym nie będzie co robić po pracy mówił prezes Sadowski. Ważną sprawą jest również uzbrojenie terenu tłumaczył Grzegorz Wawryka, burmistrz Brzeska my postawiliśmy na rozwój sieci drogowej i wodnokanalizacyjnej. Cały czas uchwalamy nowe plany zagospodarowania przestrzennego, szczególnie na terenach przeznaczonych do lokowania działalności gospodarczej. To bardzo ważna sprawa, bo dzięki temu skraca się czas realizacji inwestycji dodał burmistrz. W tych rozważaniach trzeba również zwrócić uwagę na to, w jaki sposób małe miasteczka i gminy mają skutecznie konkurować z dużymi aglomeracjami miejskimi. Małe miasta mają małą siłę, dlatego umiejętność łączenia się kilku sąsiadujących ze sobą gmin to pożądany kierunek mówił prezes Sadowski. Taki twór może stać się ciekawy nie tylko pod względem czysto inwestycyjnym, ale również pod względem jakości życia, gdyż infrastruktura danego miejsca jest uzupełniana przez to co mają partnerzy. - Teraz przychodzi czas na małe i średnie miasta powiedział na zakończenie prezes za pięć lat sytuacja gospodarcza będzie zupełnie inna. Kto wykorzysta ten moment ten wygra. Regiony, które chcą być atrakcyjne pod względem 30

31 inwestycyjnym muszą stać się dostępne, dlatego budowa dróg i autostrad to sprawa pierwszorzędna, ale nie mniej ważne jest to, żeby gminy i miasteczka znalazły na siebie pomysł i zaczęły się specjalizować. Imprezy towarzyszące Celem wizyty studyjnej w Polsce było nie tylko zaprezentowanie gościom z Ukrainy polskich dobrych praktyk, ale także przybliżenie polskiej kultury oraz bogactwa przyrodniczego i kulturowego Małopolski, w szczególności Sądecczyzny. Podczas XXIII Forum Ekonomicznego uczestnicy wizyty brali udział w imprezach towarzyszących, wydarzeniach kulturalnych i spotkaniach, dzięki którym mogli nawiązać nowe kontakty i znaleźć partnerów do realizacji wspólnych projektów. Zrealizowane imprezy towarzyszące: udział w Gali rozdania nagród XXIII Forum Ekonomicznego połączonej z koncertem; wycieczka koleją gondolową na Jaworzynę Krynicką połączona z bankietem i występem kapeli; udział w programie kulturalnym XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój m.in.: koncerty, spotkania z europejskimi intelektualistami, pokazy filmów oraz występy kabaretowe; zwiedzanie starego miasta w Krakowie z przewodnikiem. 5. Ewaluacja projektu W ostatnim dniu wizyty studyjnej uczestnicy wraz z koordynatorami dokonali podsumowania pobytu w Polsce oraz całego projektu. Jednym z elementów ewaluacji było wypełnienie anonimowych ankiet, w których uczestnicy oceniali realizację wszystkich etapów projektu, a także mogli podzielić się ogólnymi wrażeniami z pobytu w Polsce. Ankieta składała się pytań otwartych oraz zamkniętych. W pytaniach zamkniętych ankietowani dokonywali oceny w skali od 1 do 5 lub wybierali odpowiedź tak lub nie. Ankieta została skierowana do 29 uczestników, jedna osoba z przyczyn losowych nie dotarła do Polski, 26 uczestników zwróciło wypełnione ankiety. Wszyscy respondenci ocenili projekt Marka miasta magnesem dla inwestorów na ocenę bardzo dobrą. Pierwsza cześć ankiety dotyczyła realizacji seminariów i doradztwa na 31

32 Ukrainie. 81% pytanych uważa, że przeprowadzenie seminariów i szkoleń zasługuje na ocenę bardzo dobrą, 19% zdecydowało się przyznać ocenę dobrą. Rys. 1 Ocena seminarium i doradztwa na Ukrainie Wszyscy beneficjenci ostateczni projektu uważają, że wiedza przekazana przez eksperów podczas seminariów i doradztwa była przydatna, a porady adektwante do poruszanych problemów. Ich zadniem przygotowanie merytoryczne ekspertów zarówno polskich, jak i ukraińskich było bardzo dobre. 23 osoby stiewrdziły, że pod względem organizacyjnym cześć projektu realizowana na Ukrainie wypadła bardzo dobrze, 3 osoby uznały, że dobrze. Przedstawione dane świadczą o dość wysokiej ocenie przez uczestniów działań przeprowadoznych w czerwcu w czterech ukrainskich miastach. Kolejna seria pytań dotyczyła paltformy e-learningowej, z której uczestnicy korzystali przez trzy miesiące trwania projektu. Rys. 2 Ocena platformy e-learningowej, dane procentowe 32

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA UKRAINIE

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA UKRAINIE RAPORT KOŃCOWY ZBADANIE WYBRANYCH INICJATYW ZREALIZOWANYCH W RAMACH POLSKIEJ WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ UDZIELANEJ ZA POŚREDNICTWEM MSZ RP W LATACH 2011-2013: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Lipiec 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Nowa usługa dla przedsiębiorców:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Fundacja BFKK. Raport. Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej

Fundacja BFKK. Raport. Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej Fundacja BFKK Raport Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej Białystok 2010 Recenzent Prof. zw. dr hab. Barbara Kożuch (Uniwersytet Jagielloński) Redakcja naukowa Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010 Raport Roczny 2010 Dwudziesty rok Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zakończył swój dwudziesty rok działalności. Kolejny rok wspierania rozwoju samorządności w Polsce. Rok ciężkiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2020 W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

STRATEGIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2020 W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ STRATEGIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2020 W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Zespół redakcyjny: 1. Krzysztof Łątka, Urząd Miasta Lublin, przewodniczący komitetu sterującego

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

TCM Zarządzanie centrum miasta

TCM Zarządzanie centrum miasta 1/2006 (5) styczeń-marzec ISSN 1732-8624 Usprawnić system Rozmowa z Władysławem Ortylem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego TCM Zarządzanie centrum miasta Projekty Gminna Sieć Komputerowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Prezesa Zarządu. 7 powodów do dumy: największe osiągnięcia Spółki w 2009 roku. Szanowni Państwo,

Słowo wstępne Prezesa Zarządu. 7 powodów do dumy: największe osiągnięcia Spółki w 2009 roku. Szanowni Państwo, Raport roczny 2009 Kapitał, informacja, innowacyjność, promocja jest wiele składników budujących mocną pozycję firmy na rynku. I co najmniej tyle samo odpowiedzi na pytanie o to, jak osiągnąć sukces w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Firma

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2015 Spis treści Wprowadzenie.... 7 1 Charakterystyka projektu.... 9 1.1. Zadania projektowe.... 10 1.2. Charakterystyka uczestników.... 11 1.3. Charakterystyka działań.... 13 1.4. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Założeniem autorów opracowania było stworzenie uniwersalnego narzędzia do pracy członków nowopowstających partnerstw lokalnych.

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167)

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167) NR 10 (167) WROCŁ AW, PA ŹDZIERNIK 2006 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 Krzysztof Bramorski (w środku)

Bardziej szczegółowo