Spółka Inwestycyjno-Budowlana BIODOM Sp. z o.o. Biuro Projektowe Dzierżoniów ul. Daszyńskiego 16 tel/fax (74)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spółka Inwestycyjno-Budowlana BIODOM Sp. z o.o. Biuro Projektowe 58-200 Dzierżoniów ul. Daszyńskiego 16 tel/fax (74) 831-46-61 1"

Transkrypt

1 Spółka Inwestycyjno-Budowlana BIODOM Sp. z o.o. Biuro Projektowe Dzierżoniów ul. Daszyńskiego 16 tel/fax (74) II. Zawartość opracowania I. Karta projektu II. Zawartość opracowania III. Opis techniczny 1.0. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Cel i zakres opracowania 1.4. Projekty związane 1.5. Materiały wyjściowe 2.0. Opis zagospodarowania terenu 3.0. Opis ogólny obiektu 3.1. Lokalizacja 3.2. Ogólna charakterystyka projektowanego obiektu 4.0. Charakterystyka projektowanych rozwiązań 4.1. Projektowane przeznaczenie budynku 4.2. Warunki użytkowania obiektu 4.3. Dane techniczne 5.0. Opis architektoniczno - konstrukcyjny 5.1. Wykopy 5.2. Fundamenty 5.3. Roboty ślusarskie Rozbudowa budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie przy ul. 1 Maja 41 o platformę/podnośnik wraz z ażurowym podestem dla osób niepełnosprawnych

2 Spółka Inwestycyjno-Budowlana BIODOM Sp. z o.o. Biuro Projektowe Dzierżoniów ul. Daszyńskiego 16 tel/fax (74) IV. Spis rysunków Architektura 1. Projekt zagospodarowania terenu działki nr 63 i nr 95/11 1:500 Rys. nr 1 uzupełnia rys. nr :100 Rys. nr AK1/u uzupełnia rys. nr Rzut piwnic - podest i podnośnik A1, K1 3. 1:100 Rys. nr AK2/u uzupełnia rys. nr Rzut parteru - podest i podnośnik A2, K2 4. Przekrój AA - podest i podnośnik 1:100 Rys. nr A5/u uzupełnia rys. nr A5 5. Elewacja frontowa - wschodnia 1:100 Rys. nr A8/u uzupełnia rys. nr A8 6. 1:20 Rys. nr A12.1 uzupełnia rys. nr Zestawienie balustrad A12 7. Pomost stalowy 1:25 Rys. nr A13 Konstrukcja 1. Konstrukcja podestu 1:50 Rys. nr K10 Uwaga: uzupełnienia dotyczą rysunków zawartych w projekcie wykonawczym architektoniczno-konstrukcyjnym remontu wraz z częściową przebudową budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie ul. 1-go Maja 41 opracowanym przez Spółkę BIODOM Sp. z o.o. z/s w Dzierżoniowie - grudzień 2011r. (projekt podstawowy). V. Zestawienia Rozbudowa budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie przy ul. 1 Maja 41 o platformę/podnośnik wraz z ażurowym podestem dla osób niepełnosprawnych

3 Spółka Inwestycyjno-Budowlana BIODOM Sp. z o.o. Biuro Projektowe Dzierżoniów ul. Daszyńskiego 16 tel/fax (74) III. OPIS TECHNICZNY 1.0. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny zamienny do projektu wykonawczego Remontu wraz z częściową przebudową budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie przy ul. 1 Maja 41 w zakresie rozbudowy budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie ul. 1-go Maja 41 o platformę/podnośnik wraz z ażurowym podestem dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania pn.: Kompleksowy remont budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie opracowano projekt wykonawczy Remontu wraz z częściową przebudową budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie przy ul. 1 Maja 41 (projekt podstawowy) Podstawa opracowania Podstawę opracowania projektu wykonawczego zamiennego stanowi umowa nr 43/2012 z dnia r. zawarta między Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu a Spółką Inwestycyjno-Budowlaną BIODOM Sp. z o.o. z/s w Dzierżoniowie Cel i zakres opracowania Niniejszy projekt uzupełnia projekt wykonawczy (podstawowy) o rozwiązania w zakresie dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych opisane w projekcie wykonawczym pkt. 4.4 Warunki użytkowania obiektu. Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie platformy/podnośnika wraz z ażurowym podestem dla osób niepełnosprawnych dla budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie Projekty związane a) Projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny remontu wraz z częściową przebudową budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie ul. 1-go Maja 41 opracowany przez Spółkę BIODOM Sp. z o.o. z/s w Dzierżoniowie - grudzień 2011r. (projekt podstawowy) Materiały wyjściowe a) Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 b) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 20/2012 Burmistrza Oławy z dnia r. dla rozbudowy budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie o platformę /podnośnik wraz z ażurowym podestem dla osób niepełnosprawnych. c) Projekt budowlany remontu wraz z częściową przebudową budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie ul. 1-go Maja 41 opracowany przez Spółkę BIODOM Sp. z o.o. z/s w Dzierżoniowie - grudzień 2011r. zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę nr 165/2012 z dnia r. d) Projekt wykonawczy architektoniczno - konstrukcyjny opracowany przez Spółkę BIODOM Sp. z o.o. z/s w Dzierżoniowie grudzień 2011r. e) Uzgodnienia z inwestorem Opis zagospodarowania terenu Stan istniejący (opisany w projekcie podstawowym) Na działce nr 63 AM-91 zlokalizowana jest 2-kondygnacyjna część budynku prokuratury wraz z przybudówką od strony wschodniej. Ta część jest dobudowana do budynku hotelu zlokalizowanego na działce nr 62/2. Na terenie działki nr 95/11 zlokalizowany jest dojazd do budynku, przybudówka parterowa po stronie północnej oraz tereny zielone. Teren jest zagospodarowany i ogrodzony (wschód, zachód). Od strony wschodniej zastosowano bramę przesuwną umożliwiającą dojazd do budynku samochodom służbowym. Dojazd do budynku odbywa się przez teren działki nr 95/14, na której zlokalizowany jest parking ogólnodostępny wykorzystywany również przez pracowników prokuratury (wydzielone stanowiska). Teren działki 95/11 jest uzbrojony. Do budynku doprowadzona jest kanalizacja sanitarna k150, Rozbudowa budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie przy ul. 1 Maja 41 o platformę/podnośnik wraz z ażurowym podestem dla osób niepełnosprawnych

4 Spółka Inwestycyjno-Budowlana BIODOM Sp. z o.o. Biuro Projektowe Dzierżoniów ul. Daszyńskiego 16 tel/fax (74) woda wa50, gaz g50, energia eann. Wody deszczowe z dachu budynku są odprowadzane częściowo na teren otaczający budynek a częściowo do kanalizacji k150. Ponadto przez działkę i częściowo pod budynkiem przebiega kanalizacja k500. Stan projektowany W ramach projektu wykonawczego zamiennego przewiduje się rozbudowę budynku Prokuratury Rejonowej o platformę/podnośnik dla osób niepełnosprawnych oraz ażurowy podest łączący wejście główne i ewakuacyjne do budynku. Pozostałe elementy projektowane w zakresie zagospodarowania terenu - bez zmian Opis ogólny obiektu 3.1. Lokalizacja Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Oławie, na działkach nr 63 i 95/11, przy ulicy 1- go Maja 41. Przed budynkiem na terenie działki nr 95/14 zlokalizowany jest przejezdny parking ogólnodostępny. Przez parking prowadzi dojazd do budynku prokuratury oraz budynków sąsiednich. Budynek prokuratury jest przybudowany do budynku hotelu od strony południowej Ogólna charakterystyka remontowanego obiektu Budynek konstrukcji tradycyjnej, podpiwniczony, częściowo dwukondygnacyjny z płaskim dachem. Jest to budynek o nieregularnym rzucie w kształcie litery L o prostej formie architektonicznej Charakterystyka projektowanych rozwiązań 4.1.Projektowane przeznaczenie budynku W ramach projektu wykonawczego Remontu wraz z częściową przebudową budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie przy ul. 1 Maja 41 przewidziano kompleksowy remont budynku wraz z częściową przebudową, ociepleniem i wymianą instalacji. Układ funkcjonalny budynku pozostał bez zmian, przewidziano tylko nieznaczną korektę wewnętrznego układu komunikacji. Główne wejście do budynku pozostał bez zmian, od strony wschodniej. Uzupełniono je o dodatkowe wejście planowane od strony wschodniej na styku budynku głównego i przybudówki. Istniejące schody zewnętrzne przebudowano i dostosowano do obowiązujących przepisów. Wejścia do budynku będą połączone podestem szerokości ca 2m zintegrowanym z platformą/podnośnikiem dla niepełnosprawnych Warunki użytkowania obiektu dla osób niepełnosprawnych Projektowany budynek pełni funkcję biurową. Wszystkie pomieszczenia w budynkach zaprojektowano w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i wygodę użytkowników. Projektowany budynek spełnia warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych Pomieszczenia na poziomie parteru są dostępne dla niepełnosprawnych. Różnicę poziomów pomiędzy terenem i poziomem parteru (ca 1m) osoby niepełnosprawne pokonywać będą przy pomocy podnośnika/platformy o napędzie elektrycznym zlokalizowanej po prawej stronie schodów wejściowych. Rozbudowa budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie przy ul. 1 Maja 41 o platformę/podnośnik wraz z ażurowym podestem dla osób niepełnosprawnych

5 Spółka Inwestycyjno-Budowlana BIODOM Sp. z o.o. Biuro Projektowe Dzierżoniów ul. Daszyńskiego 16 tel/fax (74) Dane techniczne Powierzchnia działki nr ,00 m 2 Powierzchnia działki nr 95/11 611,00 m 2 Powierzchnia działek razem 826,00 m 2 Powierzchnia zabudowy przed remontem 405,62 m 2 Powierzchnia zabudowy po remoncie 422,60 m 2 w tym podest: 14,89 m 2 w tym podnośnik: 2,09 m 2 Kubatura budynku 2900 m 3 Powierzchnia nieużytkowych piwnic 273,14 m 2 Powierzchnia użytkowa razem (parter, piętro) 430,60 m 2 Powierzchnia parteru 306,50 m 2 Powierzchnia 1 piętra 124,10 m OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY Przewidywane roboty będą wykonywane metodą tradycyjną. Zakłada się następujące roboty obejmujące poszczególne elementy budynku: 5.1. Wykopy Wykopy pod nowoprojektowane fundamenty należy wykonywać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób przewidziany do badania gruntów metodami polowymi. W zależności od otrzymanych wyników badania należy sprawdzić aktualność lub skorygować projekt techniczny fundamentów. Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania albo usunięcia słabego gruntu) można stosować podsypkę piaskowo-żwirową lub chudy beton. Wyrównanie podłoża pod stopami fundamentowymi podsypką piaskowo-żwirową powinno być wykonane z czystego piasku o uziarnieniu średnim lub grubym albo z pospółki piaskowej lub żwiru. W przypadku, gdy grubość podsypki jest większa niż 20cm, należy piasek układać warstwami i zagęścić. Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie powinna być taka, aby umożliwione było skuteczne jej zagęszczanie bez pojawienia się wody na jej powierzchni. W przypadku posadowienia fundamentu na podłożu gruntowym plastycznym należy warstwę podłoża o grubości 10cm usunąć i zastąpić podsypką piaskową lub betonem jednofrakcyjnym, które ułatwiają zespolenie i usztywnienie podłoża pod fundamentem Fundamenty projektowane a). Fundamenty podestu stalowego Słupki podestu stalowego posadowić na stopach fundamentowych betonowych z betonu B20 o wym. 40x40cm wys. 30cm wyprowadzonymi do poziomu terenu za pomocą trzpieni betowych o wym. 20x20cm z betonu B20. Słupki montować do marek stalowych osadzonych w trzpieniach betowych za pomocą spawania b). Fundamenty płyty podnośnika Płytę fundamentową podnośnika/platformy dla niepełnosprawnych z betonu B20 grubości 20cm zbrojonej krzyżowo prętami głównymi ze stali ST0S ułożonej na podsypce z piasku grub. 15 cm Roboty ślusarskie a). Roboty ślusarskie podestu stalowego Wykonać konstrukcję stalową pomostu, łączącego wejścia do budynku, z profili walcowanych handlowych oraz pomost z kratek zgrzewanych typu np. Mostostal (40/3) Rozbudowa budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie przy ul. 1 Maja 41 o platformę/podnośnik wraz z ażurowym podestem dla osób niepełnosprawnych

6 Spółka Inwestycyjno-Budowlana BIODOM Sp. z o.o. Biuro Projektowe Dzierżoniów ul. Daszyńskiego 16 tel/fax (74) Konstrukcję zabezpieczyć poprzez cynkowanie ogniowe i pomalować na kolor ciemno brązowy (dopasować do istniejącego koloru konstrukcji daszku i okien). Wykonać nowe balustrady pomostu. Zastosować rozwiązanie systemowe. Kolor dostosować do istniejącej konstrukcji daszku. Balustrady pomostu wykonać w tej samej technologii co balustrady schodów zewnętrznych zaprojektowane w projekcie podstawowym. b). Montaż podnośnika Na fundamencie zamontować podnośnik platformowy np. Strateg firmy OftoPlus Lifts z Częstochowy, ul. Niepodległości 14. Podnośnik zintegrować z konstrukcją pomostu. Opracowali: mgr inż. arch. Janusz Blachowski mgr inż. Ryszard Borek Rozbudowa budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie przy ul. 1 Maja 41 o platformę/podnośnik wraz z ażurowym podestem dla osób niepełnosprawnych

7

8

9

10

11

12

13

14

15 NUMER ZESTAWIENIA ZS1 TEMAT/OBIEKT: Element: Rozbudowa budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie ul. 1-go Maja 41 o platformę/podnośnik wraz z ażurowym podestem dla osób niepełnosprawnych Stalowe elementy podestu, kraty pomostowe, płyta PŻ2 ZESTAWIENIE ZS1.1 symbol elementu ZESTAWIENIE STALI ELEMENTÓW PODESTU profil elementu łączna ilość profili długość profili masa profilu łączna masa profilu (szt.) (m) (kg) (kg) Nr1/1 L200x100x10 1 6,98 23,0 160,5 Nr1/2 C200x100x10 1 6,91 23,0 158,9 Nr2/1 L100x100x8 1 6,98 10,7 74,7 Nr2/2 L100x100x8 1 6,91 10,7 73,9 Nr3 L100x50x8 5 2,18 10,7 23,3 Nr4 L200x100x10 2 2, ,1 Nr5 100x100x5 4 0,29 14,08 4,1 Nr6 blacha 200x200x10 9-3,1 27,9 Nr7 80x80x2 6 0,7 6,93 razem: 41,58 615,12 ZESTAWIENIE ZS1.2 oznaczenie i profil elementu KRATA x3 KRATA x3 ilość element. szerokość / długość elementu pow. elementu łączna pow. elementów masa profilu masa elementu łączna masa element. (szt.) (m2) (m2) (m2) (kg/m2) (kg) (kg) 1 ZESTAWIENIE STALI -KRATY POMOSTU 5 1,15 / 2,18 2,51 12,54 24,00 60, ,84 1,15 / 2,03 2,33 2,33 24,00 56,028 56,03 razem: 356,87 ZESTAWIENIE ZS1.3 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ PŁYTY POD PODNOŚNIK Nazwa średnica długość liczba w elemencie liczba ogółem Długość masa jednostk. masa całkowita (mm) (m) (szt.) (szt.) (m) (kg) (kg) Ø , ,7 0,88 24,4 Ø , ,2 0,88 23,9 Długość ogółem m 54,9 Masa ogółem kg 48,31

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t b u d o w l a n y

P r o j e k t b u d o w l a n y SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO... 4 1. Przedmiot i zakres opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu... 5 2. Warunki gruntowo-wodne...

Bardziej szczegółowo

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy.

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy. Spis treści: 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 3. INWESTOR... 4 4. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO... 4 4.1. BUDYNEK PORTIERNI... 4 4.1.1. Przeznaczenie i program użytkowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 1. Strona tytułowa 1 2. Oświadczenie projektantów 2 3. Zawartość opracowania 3 4. Informacja BIOZ 4-13 B. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 14-189

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem Mapa do celów projektowych Archiwalna dokumentacja techniczna obiektów szpitala

Bardziej szczegółowo

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN j ew ó d Wo zk a d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul.piłsudskiego 38, tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ...66 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH

Bardziej szczegółowo

I. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany

I. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk tel. 0/ 844-02-09; NIP 549-0-0-45 TEMAT BUDOWA HALI GARAśOWEJ DLA SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego

PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego egz. 1. PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego Budynek A Lokalizacja: Inwestor: ul. 1-go Maja, 14-200 Iława

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999 miejsce/data Szczecin / 02.2010 tom / teczka I Jednostka projektowa: temat /obiekt /część : PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277

Bardziej szczegółowo

Pracownie Badawczo-Projektowe Sp. z o.o.

Pracownie Badawczo-Projektowe Sp. z o.o. Pracownie Badawczo-Projektowe Sp. z o.o. Siedziba Spółki ul. Kożuchowska 20 c 65-364 Zielona Góra tel. (068) 45 63 300, 45 63 338, 45 63 339 fax (068) 45 63 313, 45 63 314 e-mail: ekosystem@ekosystem.com.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w Olsztynie Ul. Oczapowskiego 2 10-957 OLSZTYN PROJEKT BUDOWLANY

UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w Olsztynie Ul. Oczapowskiego 2 10-957 OLSZTYN PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. Janusz Januszewicz Ul. F. Kręcickiego 23, 10-699 OLSZTYN Tel./fax (0 89) 541 52 91, kom. 501 007 464 INWESTOR: UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w Olsztynie Ul. Oczapowskiego

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 1. BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH ul. Solskiego 17, 64-100 LESZNO Tel.- fax 0 65 526 83 77, NIP 697-107-83-38, R : 410022 malgosiakubiak@poczta.onet.pl Obiekt : Budynek usługowy Temat : Przebudowa nawierzchni

Bardziej szczegółowo

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa 1. ARCHITEKTURA I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa A-02 Rzut parteru 1:50 A-03 Rzut poddasza 1:50 A-04 Rzut połaci dachowej 1:50 A-05a Przekrój A-A 1:50 A-05b Przekrój B-B 1:50 A-05c Przekrój C-C,

Bardziej szczegółowo

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego BUDEKSPERT Marek Miętus ul. Reja 20 86-260 Unisław BIURO: Pawilon Merkury Ip. ul. Lipowa 66 86-260 Unisław tel.: 6 0 2 8 8 1 4 0 8 e-mail: budekspert_mm@wp.pl OBIEKT: FAZA: PROJEKT BUDOWLANY Przedszkole

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Strona tytułowa

PROJEKT BUDOWLANY. Strona tytułowa BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH DOMINEX mgr inż. Oktawian Woźniak ul.a.lewakowskiego 7, 38-400 Krosno NIP 684 137 10 63 tel. ( 0-13 ) 436 99 10 (12) tel. kom. 0601 148 823 PROJEKTY, NADZORY,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8 Nr projektu: 7086 Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie Wola Dalsza 375a; 37-100 Łańcut PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli jednostka projektowa nazwa projektu PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli inwestor Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441.

OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo