PEŁNA NAZWA: STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PEŁNA NAZWA: STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA Członek AEBR od 22 Września 2011 Association of European Border Regions (AEBR) (Carpathian Region on the AEBR map Cross- Border Cooperation Areas 2011 ) PEŁNA NAZWA: STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA INFORMACJA JAKIE KRAJE/REGIONY/OBSZARY SĄ CZŁONKAMI : KRAJE: POLSKA, UKRAINA, SŁOWACJA, RUMUNIA, WĘGRY REGIONS: POLSKA: WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE I WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE UKRAINA: WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE, ZAKARPACKIE, IWANOFRANKOWSKIE I CZERNIOWIECKIE SŁOWACJA: WOJEWÓDZTWO PRESZOWSKIE, KOSZYCKIE ORAZ CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA REGIONU KARPACKIEGO RUMUNIA: OBSZAR DEPARTAMENTÓW: SZATMAR, MARAMURES, BIHAR, SUCEAVA, SZILAGY, BOTOSANI, HARGITA WĘGRY: KANTONY: BORSAD-ABAUJ-ZEMPLEN, HAJDU-BIHAR, HEVES, JASZ-NAGYKUN- SZOLNOK, SZABOLCS-SZATMAR-BEREG I RÓWNIEŻ NYIREGYHAZA, MISZKOLC, DEBRECEN, ETE KRÓTKI OPIS CZŁONKÓW: STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA (SEKP) JEST ORGANIZACJĄ, KTÓRA REPREZENTUJE POLSKĄ STRONĘ EUROREGIONU KARPACKIEGO. PO 10 LATACH FUNKCJONOWANIA NAWIĄZAŁO WSPÓŁPRACĘ Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ORAZ SKUPIA 60 SAMORZĄDÓW CZŁONKOWSKICH Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO I MAŁOPOLSKIEGO. STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACUJE Z ORGANIZACJAMI NA OBSZARZE EUROREGIONU KARPACKIEGO, A TAKŻE Z EUROREGIONEM MAAS-RHEIN ORAZ EUROREGIONEM ORESUND. Prezentacja Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska 1

2 ROK ZAŁOŻENIA: 2000 ROK WSTĄPIENIA DO AEBR: 2011 OPIS GŁÓWNYCH OSIĄGNIĘĆ DO CHWILI OBECNEJ: STOWARZYSZENIE JAKO INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO JEST NAJWAŻNIEJSZĄ STRUKTURĄ WSPIERAJĄCĄ PROCESY ROZWOJOWE W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ POLSKIEJ CZĘŚCI EUROREGIONU KARPACKIEGO. DO 2010 ROKU POPRZEZ STOWARZYSZENIE DZIAŁAJĄCE JAKO INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA PROJEKTY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ, DOFINANSOWANO 290 PROJEKTÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ PONAD EUR. TA FUNKCJA WIĄŻE SIĘ BEZPOŚREDNIO Z DECENTRALIZACJĄ SYSTEMÓW WDRAŻANIA POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ (PHARE CBC, NARODOWEGO PROGRAMU PHARE, IW INTERREG III A I PROGRAMU SĄSIEDZTWA INTERREG IIIA/TACIS CBC, EWT , EISIP ). ZAPEWNIA ONA MOŻLIWOŚĆ BEZPOŚREDNIEGO WSPARCIA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ SWOICH CZŁONKÓW POPRZEZ TZW. MIKROPROJEKTY (DO EUR). JEST TO Z PUNKTU WIDZENIA STRATEGII AKTYWIZACJI PODKARPACIA I WŁĄCZANIA KOLEJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PODSTAWOWY MECHANIZM. SEKP ZREALIZOWAŁ KILKA DUŻYCH PROJEKTÓW, DO KTÓRYCH NALEŻY PODKARPACKIE NA SZLAKU GWIAZD UDZIAŁ W TARGACH W CANNES PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO. GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU BYŁA PROMOCJA GOSPODARCZA, WYKREOWANIE ORAZ UTRWALENIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ ZA POŚREDNICTWEM PREZENTOWANYCH OFERT INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDÓW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA EUROREGION KARPACKI POLSKA W TYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. PROJEKT MIAŁ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO SZEROKIEJ PROMOCJI PODKARPACIA JAKO REGIONU O POZYTYWNYM WIZERUNKU INWESTYCYJNYM NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM. POSŁUŻYŁ ON ROZPOWSZECHNIANIU WIEDZY NA TEMAT PODKARPACIA ORAZ PRZYCZYNIŁ SIĘ DO ZWRÓCENIA UWAGI, IŻ JEST TO OBSZAR PRZYJAZNY INWESTYCJOM, CO SPOWODUJE ZWRÓCENIE UWAGI INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH I PRZYCIĄGNIĘCIE KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO NA PODKARPACIE. WSZELKIE DZIAŁANIA PROMOCYJNE ZOSTAŁY ZAPREZENTOWANE PODCZAS UCZESTNICTWA W MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH W CANNES W MARCU 2011 R. PROJEKT PRZYCZYNIŁ SIĘ DO PRZYCIĄGANIA NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH DO POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW GOSPODARKI ORAZ PRZEDSTAWIŁ ICH POTENCJAŁ NA POZIOMIE ŚWIATOWYM. W CIĄGU OSTATNICH LAT SEKP ODNIOSŁO DUŻY SUKCES W REALIZACJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA REPUBLIKA SŁOWACKA Prezentacja Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska 2

3 "ANALIZA INTEGRACJA SIECIOWANIE POTENCJAŁÓW REGIONALNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO I KRAJU PRESZOWSKIEGO" BYŁ JEDNYM Z PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH POWYŻSZEGO PROGRAMU. REALIZACJA PROJEKTU UMOŻLIWIŁA ZDEFINIOWANIE DWÓCH PODSTAWOWYCH I NIEZWYKLE WAŻNYCH DLA PRZYSZŁEJ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH EUROREGIONU KARPACKIEGO KWESTII. PO PIERWSZE DOKONANO ANALIZY PORÓWNAWCZEJ POTENCJAŁU INSTYTUCJI ROZWOJU REGIONALNEGO. PO DRUGIE WSKAZANO KONKRETNE KIERUNKI I POLA ROZWOJU WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO. EFEKTEM PRZYJĘCIA PLANU PRACY W TYM ZAKRESIE BYŁO ZAWARCIE POROZUMIENIA O POWOŁANIU SIECI WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI ROZWOJU REGIONALNEGO. TURYSTYKA BEZ GRANIC WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ W TURYSTYCE W OPARCIU O ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ŚRODOWISKA. GŁÓWNĄ IDEĄ PROJEKTU BYŁA POPULARYZACJA POTENCJAŁU POGRANICZA POLSKO SŁOWACKIEGO W OPARCIU O TURYSTYKĘ ZRÓWNOWAŻONĄ, ROZWIJANĄ POPRZEZ TRANSGRANICZE PARTNERSTWO. REALIZACJĄ PROJEKTU OBJĘTY ZOSTAŁ OBSZAR BESKIDU NISKIEGO I BIESZCZADÓW WRAZ Z OBSZARAMI PODGÓRSKIMI, ROZCIĄGAJĄCYMI SIĘ ZARÓWNO PO STRONIE POLSKIEJ JAK I SŁOWACKIEJ. TEREN TEN CHARAKTERYZUJE SIĘ UNIKALNYMI WALORAMI PRZYRODNICZYMI, NIESKAŻONYM ŚRODOWISKIEM NATURALNYM I BARWNYM DZIEDZICTWEM KULTUROWYM, CO PREDESTYNUJE GO DO ROZWOJU TURYSTYKI. ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POGRANICZA BYŁO REALIZOWANE POPRZEZ DZIAŁANIA DĄŻĄCE DO POPRAWY JAKOŚCI USŁUG TURYSTYCZNYCH, PROMOCJI ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH OBSZARU POGRANICZA, POPRAWY PRZEPŁYWU INFORMACJI NA TEMAT OFERT TURYSTYCZNYCH I WYDARZEŃ KULTUROWO TURYSTYCZNYCH ORAZ STWORZENIE POLSKO - SŁOWACKIEJ OFERTY TURYSTYCZNEJ. PROJEKT ADRESOWANY JEST DO SZEROKO ROZUMIANEJ BRANŻY TURYSTYCZNEJ (PRZEWODNICY, TOUROPERATORZY, WŁAŚCICIELE GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH, HOTELI, PENSJONATÓW ORAZ WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM TURYSTYKI ZRÓWNOWAŻONEJ), JAK RÓWNIEŻ DO TURYSTÓW, DAJĄC IM MOŻLIWOŚĆ ŁATWIEJSZEGO DOSTĘPU DO INFORMACJI I USŁUG O WYŻSZEJ JAKOŚCI. STWORZYŁ ON RÓWNIEŻ SZANSĘ NA ROZWÓJ SPOŁECZNO EKONOMICZNY SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, JEDNOCZEŚNIE GWARANTUJĄC ZACHOWANIE I PIELĘGNACJĘ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO REGIONU. KARPACKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO - BUDOWA WSPÓLNYCH POLSKO- SŁOWACKICH STRUKTUR DLA WSPÓLNEGO ROZWOJU OBSZARU POGRANICZA POLSKO- SŁOWACKIEGO. CELEM OGÓLNYM PROJEKTU JEST ROZWÓJ POLSKO-SŁOWACKIEJ WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ W CELU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO NA OBSZARZE POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO, POPRZEZ BUDOWĘ WSPÓLNEJ POLSKO- SŁOWACKIEJ FORMALNEJ STRUKTURY INSTYTUCJONALNEJ JEDNOCZĄCEJ ORGANIZACJE ODPOWIEDZIALNE ZA ROZWÓJ REGIONALNY PO OBU STRONACH GRANICY ORAZ OPRACOWANIE WSPÓLNEJ STRATEGII WSPÓŁPRACY I KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. PROJEKT JEST PODZIELONY NA 3 SZEŚCIOMIESIĘCZNE ETAPY: TWORZENIE, PLANOWANIE I REALIZACJA. KARR ROZPOCZĘŁA DZIAŁALNOŚĆ NA DRUGIM ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU, ZOSTAŁA STWORZONA W CELU STYMULACJI ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ KOORDYNACJI WSZELKICH DZIAŁAŃ INSTYTUCJI PO OBU STRONACH GRANICY, BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE. PROJEKT JEST W REALIZACJI. Prezentacja Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska 3

4 INNOWACYJNA PLATFORMA WSPÓŁPRACY SIECI MIAST EUROREGIONU KARPACKIEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA PROJEKT ZOSTAŁ PODZIELONY NA TRZY ETAPY: ARCHITEKCI, BUDOWNICZOWIE, UŻYTKOWNICY. CEL GŁÓWNY PROJEKTU ZOSTAŁ OKREŚLONY JAKO WZMOCNIENIE I PROFESJONALIZACJA WSPÓŁPRACY MIAST KARPACKICH, POPRZEZ STWORZENIE INNOWACYJNEJ PLATFORMY WSPÓŁPRACY SIECI MIAST EUROREGIONU KARPACKIEGO. JEGO REALIZACJA JEST NIEZBĘDNA DLA STWORZENIA ZORIENTOWANEJ NA ROZWÓJ SPOŁ.-GOSP. TERYTORIALNEJ STRUKTURY WSPÓŁPRACY OŚRODKÓW MIEJSKICH POGRANICZA PL-SK, A JEGO OSIĄGNIĘCIE POZWOLI NA ROZWÓJ I ZACIEŚNIENIE WSPÓŁPRACY NA RZECZ POLITYKI WZROSTU ORAZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ZAANGAŻOWANYCH MIAST. PROJEKT JEST W REALIZACJI. SYSTEMOWY PROJEKT SIECIOWY EUROREGIONU KARPACKIEGO. PROJEKT STANOWI ODPOWIEDŹ NA ZIDENTYFIKOWANE I OPISANE PROBLEMY ZWIĄZANE Z TWORZENIEM I ZARZĄDZANIEM WIELOSEKTOROWYM INSTYTUCJONALNYM PARTNERSTWEM W RAMACH EUROREGIONU KARPACKIEGO NA POGRANICZU POLSKO- SŁOWACKIM. REALIZACJA PROJEKTU MA OSTATECZNIE WYRÓWNAĆ DYSPROPORCJE POMIĘDZY STOPNIEM FORMALIZACJI I INSTYTUCJONALIZACJI STRUKTUR EUROREGIONU KARPACKIEGO PO STRONIE POLSKIEJ I PO STRONIE SŁOWACKIEJ. CELEM GŁÓWNYM JEST STWORZENIE WIELOFUNKCYJNEJ SIECI WSPÓŁPRACY EK DZIAŁAJĄCEJ NA RZECZ WSPIERANIA MIĘDZYSEKTOROWEGO PARTNERSTWA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ. PROJEKT JEST W REALIZACJI. PLANOWANE DZIAŁANIA NA PRZYSZŁOŚĆ: - OBCENIE STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA WRAZ ZE STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PRO CARPATHIA ROZPOCZĄŁ W RAMACH SZWAJCARSKO- POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, NOWY PROJEKT ALPEJSKO KARPACKI MOST WSPÓŁPRACY - JEDNYM Z GŁÓWNYCH ZAMIERZEŃ SEKP JEST STWORZENIE SPECJALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO POD NAZWĄ CARPATHIAN SPACE PROGRAMME, KTÓRY ZOSTANIE WDROŻONY W KOLEJNEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA GŁÓWNYM ZAŁOŻENIEM PROJEKTU BĘDZIE ROZWÓJ GOSPODARCZY I SPOŁECZNY EUROREGIONU KARPACKIEGO. PREZES SEKP: JÓZEF JODŁOWSKI VICE-PREZES SEKP: DAWID LASEK Prezentacja Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska 4

5 DANE KONTAKTOWE: Adres: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska Biuro Strategii i Projektów Ul. Kościuszki 4/ Rzeszów Polska Tel./Fax Website: Osoba do kontaktu: Agnieszka Fryc Fot1. Inauguracja Projektu Alpejsko Karpacki Most Współpracy, Rzeszów Prezentacja Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska 5

6 Fot 2. Międzynarodowa Konferencja Trzeci Sektor w Euroregionie Karpackim- wyzwania na przyszłość, Świlcza koło Rzeszowa Fot 3. Międzynarodowa Konferencja European best practices in networking of cities and towns Świlcza, koło Rzeszowa, Prezentacja Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska 6

7 MAPA STOWARZYSZENIA EUROREGION KARPACKI POLSKA LINKI DO INTERESUJĄCYCH STRON/PROJEKTÓW: main website Prezentacja Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska 7

Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego

Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Republika

Bardziej szczegółowo

II. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE REGIONEM

II. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE REGIONEM PRZEDSIĘBIORSTWO I REGION nr 1/2009 Konkurencyjność a innowacyjność II. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE REGIONEM Współpraca transgraniczna drogą do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności wschodniej Słowacji

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska - Republika Słowacka

INTERREG IIIA Polska - Republika Słowacka INTERREG IIIA Polska - Republika Słowacka Program Inicjatywy Wspólnotowej na lata 2004-2006 Program zatwierdzony przez Komisję Europejską 15.11.2004 Tłumaczenie robocze 1. OPIS, CELE I PRIORYTETY PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2020 W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

STRATEGIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2020 W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ STRATEGIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2020 W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Zespół redakcyjny: 1. Krzysztof Łątka, Urząd Miasta Lublin, przewodniczący komitetu sterującego

Bardziej szczegółowo

18.1. MIASTO JAKO PRZEDMIOT I PODMIOT DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

18.1. MIASTO JAKO PRZEDMIOT I PODMIOT DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH 18.1. MIASTO JAKO PRZEDMIOT I PODMIOT DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH Działania związane z promocją oraz polityką międzynarodową Miasta Szczecin były w latach objętych Raportem prowadzone przez kilka struktur organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

C.3.1 Wybór projektów 30. C.4.1 Koordynacja i zarządzanie programem Phare CBC 33 C.4.2 Beneficjenci Phare CBC 35

C.3.1 Wybór projektów 30. C.4.1 Koordynacja i zarządzanie programem Phare CBC 33 C.4.2 Beneficjenci Phare CBC 35 Raport zamykający wdrażanie Programów Współpracy Przygranicznej, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Spójności Społeczno-Gospodarczej Phare realizowanych przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA KULTURY W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI

PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA KULTURY W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI Joanna Kurowska-Pysz Joanna Łodziana-Grabowska Zdeněk Mikoláš Łukasz Wróblewski PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA KULTURY W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI Wybrane zagadnienia Dąbrowa Górnicza 2014 Recenzent prof.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Region Karpat potrzebuje strategii makroregionalnej UE

Dlaczego Region Karpat potrzebuje strategii makroregionalnej UE Dlaczego Region Karpat potrzebuje strategii makroregionalnej UE Konferencja organizowana przez posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Porębę pod patronatem fundacji New Direction Dlaczego Region Karpat

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wykonawca: Grupa Doradcza Wspierania Rozwoju Regionalnego TROJDEN Paweł Kościelecki

RAPORT KOŃCOWY. Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wykonawca: Grupa Doradcza Wspierania Rozwoju Regionalnego TROJDEN Paweł Kościelecki Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Regionu Morza Bałtyckiego) RAPORT KOŃCOWY Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 Wstęp...2 Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach 2004-2006...3 Fundusze strukturalne na lata 2007-2013....7 Regionalne Programy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRZEWODNIK PO DOTACJACH pod redakcją Dariusz Rutkowskiego Wydano przy pomocy: Konferencja Samorządu Studentów Wydziału Leśnego

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 2 do uchwały nr 364/35/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 (z dnia

Bardziej szczegółowo

Turystyka w Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, Konferencja Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki w Karpatach Kraków, 11.02.2015 r.

Turystyka w Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, Konferencja Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki w Karpatach Kraków, 11.02.2015 r. .. Turystyka w Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, Konferencja Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki w Karpatach Kraków, 11.02.2015 r. 1 Czym są Karpaty? Obszar: 190 tys km ² 7 państw:

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

L u b l i n, k w i e c i e ń 2014 r.

L u b l i n, k w i e c i e ń 2014 r. STRATEGIA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO, OBWODU LWOWSKIEGO, OBWODU WOŁYŃSKIEGO I OBWODU BRZESKIEGO NA LATA 2014-2020 (PROJEKT) L u b l i n, k w i e c i e ń 2014 r. Budowanie partnerstwa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej STRATEGIA

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej STRATEGIA STRATEGIA rozwoju produktów lokalnych EGO (2014-2020) Czerwiec, 2014r. Strategia rozwoju produktów lokalnych EGO (2014-2020) Zamawiający: Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze (Wnioskodawca projektu pt. Produkty

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo