Materiał opracowany we współpracy z Zakładem Odnawialnych Zasobów Energii w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiał opracowany we współpracy z Zakładem Odnawialnych Zasobów Energii w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji"

Transkrypt

1 BIULETYN Materiał opracowany we współpracy z Zakładem Odnawialnych Zasobów Energii w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji

2

3 SPISTREŚCI WSTĘPDOENERGETYKIWIATROWEJ 7 STANENERGETYKIWIATROWEJW POLSCEINAŚWIECIE 13 ANALIZAOPŁACALNOŚCIFARMY WIATROWEJ PRZYCHODY PROPONOWANYNOWYSYSTEM WSPARCIA

4 Nr umowy o dofinansowanie: POKL /11-00 Uprzejmie informujemy, że MACROBAU sp. z o.o. we współpracy z partnerem jednostką naukowo-badawczą: Przemysłowym Instytutem Motoryzacji w Warszawie, rozpoczęła realizację projektu : TERMOTRANSFER TRANSFER WIEDZY W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Celem głównym projektu jest zwiększenie w ramach transferu wiedzy z B+R efektywnych rozwiązań energii odnawialnej, stosowanych przez regionalne podmioty. Projekt ma za zadanie przyczynić się do lepszej współpracy pomiędzy interesariuszami regionalnego rynku pracy zarówno dawcami, pośrednikami i biorcami technologii. Poza tym nastąpi nie tylko upowszechnienie wiedzy i metod mających na celu zastosowanie w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, ale powstanie dodatkowa możliwość wzajemnego stymulowania prac rozwojowych możliwych do efektywnego wdrożenia, z drugiej powstanie większe zaufanie do wysokiej jakości badań realizowanych w regionie. Realizacja tego celu obejmuje takie zagadnienia jak: wytwarzanie ciepła dla celów grzewczych przy wykorzystaniu: pomp ciepła o różnych źródłach, kolektorów słonecznych, instalacji produkcji biogazu. wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu: elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, instalacji produkcji biogazu. W ramach realizacji projektu zaplanowano szereg działań zmierzających do wzmocnienia sieci współpracy B+R z przedsiębiorstwami branży budowlanej w zakresie energii odnawialnej. 4 3

5 Nr umowy o dofinansowanie: POKL /11-00 ZAKRES PRACY BIURA PROJEKTU: Działania, które są realizowane w Biurze Projektu: promocja i upowszechnienie działań innowacyjnych wśród podmiotów regionalnych opisujących wykorzystanie nowoczesnych metod pozyskiwania i oszczędzania energii; oferujemy konsultacje prezentacyjne, które promują tematykę realizowanego projektu wśród potencjalnych jego uczestników; organizujemy warsztaty / wykłady ekspertów w poszczególnych panelach tematycznych, takich jak: biogazownie siłownie wiatrowe pompy ciepła ogniwa solarne i fotowoltaniczne Poza tym na bieżąco udzielamy wszelkich informacji dotyczących zagadnień związanych z organizacją spotkań informacyjnodoradczych, innych form będących promocją realizowanego projektu. Dysponujemy i udostępniamy prezentacje multimedialne z zakresu poszczególnych paneli tematycznych, udostępniamy przygotowane przez nas bazy danych, przekazujemy niezbędne informacje podmiotom zaangażowanym w projekt. W ramach promocji projektu zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnodoradczych, które dedykowanych zainteresowanym osobom, przedsiębiorcom, planujących realizację projektów inwestycyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii odnawialnej. Zadanie to objęte jest pomocą publiczną de minimis. Każdy uczestnik jest proszony o uprzednie umówienie terminu spotkania ( kontakt osobisty, mailowy, telefoniczny). Jednym z zamierzeń projektu, a tym samym Biura Projektu jest identyfikacja potrzeb i potencjału dostępnych rozwiązań, prezentacja katalogu możliwości i opis 5

6 Nr umowy o dofinansowanie: POKL /11-00 praktycznych realizacji inwestycji w zakresie: kogeneracji OZE; elektrowni wiatrowych ( duże systemy wiatrowe jak i pojedyncze autonomiczne elektrownie wiatrowe małej mocy pracujące na potrzeby właścicieli m. in. dla potrzeb rolnictwa, pompownie wiatrowe, dla potrzeb gospodarstw domowych, etc.); elektrowni geotermalnych; energetyki słonecznej; energetyki na bazie biomasy. MACROBAU sp. z o.o. Ul. Moniuszki 4a/ Kluczbork Tel. Tel. 77/ Fax. 77/ kontakt drogą mailową: TERMINY SPOTKAŃ: Spotkania informacyjnodoradcze 12 spotkań w ciągu 12 miesięcy (konkretny termin ustalany jest po zgłoszeniu uczestnictwa spotkania). Kolejne terminy spotkań / wykładów / wizyt studyjnych są na bieżąco umieszczane na stronie projektu: W związku z powyższym zapraszamy Państwa do uczestnictwa w projekcie i odwiedzania nas rownież w Punkcie Konsultacyjnym Biura Projektu w siedzibie spółki. 6

7 Energia wiatru jest dziś powszechnie wykorzystywana - w gospodarstwach domowych, jak i na szerszą skalę w elektrowniach wiatrowych. Moce elektrowni wiatrowych zawierają się w granicach od kilku kilowatów do kilku megawatów. Typowe moce to 1500 kw, 2 i 3 MW a w nowszych rozwiązaniach nawet 5 MW. Turbina wiatrowa o mocy l MW usytuowana w miejscu o średnim nasileniu wiatrów produkuje rocznie 2,3 mln kwh energii, co zaspokaja potrzeby 600 gospodarstw. Wiatr WSTĘPDO ENERGETYKI WIATROWEJ Wiatr należy do odnawialnych źródeł energii. Jest to ruch powietrza atmosferycznego o przeważającej składowej poziomej, który powstaje wskutek nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego w różnych punktach powierzchni Ziemi. Energia wiatru jest pochodzenia słonecznego (1-2% energii docierającej do powierzchni Ziemi, co odpowiada mocy 2700 TW) przy czym wpływ na jego kierunek ma również ruch wirowy Ziemi oraz prądy morskie. Wypadkowy ruch mas powietrza jest zatem wywołany łącznym działaniem różnych czynników atmosferycznych, w efekcie czego wiatr charakteryzuje się różnym kierunkiem i intensywnością. Elektrownie wiatrowe wykorzystują moc wiatru przy jego prędkości w granicach od 3-4 (w zależności od modelu turbiny) do 25 m/s. Poniżej tej prędkości turbiny nie są w stanie produkować energii elektrycznej, powyżej wyłączają się automatycznie ze względu na możliwość uszkodzenia. 7

8 Polska jest przeciętnym krajem jeśli brać pod uwagę zasoby energetyczne wiatru. Tylko w niektórych regionach kraju średnia prędkość wiatru przekracza 4 m/s, co stanowi minimalną prędkość startową większości elektrowni. Jednak na większości obszaru Polski jest możliwe wykorzystania wiatru do produkcji energii elektrycznej. ZASOBYENERGIWIATRUWPOLSCE STREFY I - wybitnie korzystna II - korzystna III - dość korzystna IV - niekorzystna V - wybitnie niekorzystna VI - tereny wyłączone - wysokie partie gór Autor: Halina Lorenc 8

9 Turbinyopoziomejosi Turbinyopionowejosi zwrotuhawt zwrotuvawt Elektrownie wiatrowe o Siłownie wiatrowe o poziomej osi obrotu posiadają pionowej osi obrotu posiadają główną oś wirnika oraz główną oś wirnika pracującą w generator umieszczone na pionie. Kluczową zaletą takiego szczycie wieży. Urządzenia te układu jest to, iż generator i muszą być ustawione w taki skrzynia przekładniowa mogą sposób, elektrownia pracowała być umieszczone w dolnej optymalnie przy danych części elektrowni, blisko ziemi, warunkach wietrznych. dzięki czemu obsługa jest Większość turbin o poziomej osi znacznie uproszczona. obrotu posiada skrzynię Konstrukcje tego typu nie przekładniową, której zadaniem odniosły sukcesu jest zamiana prędkości komercyjnego. Na szerszą obrotowej z wolnoobrotowych skalę były wytwarzane z ruchów łopat turbiny na ruchy wirnikiem Darrieus'a. Wirniki szybkoobrotowe. Zwiększenie Darrieus'a mają zazwyczaj dwie prędkości obrotowej następuje lub trzy łopaty, wygięte w kształt w celu wytwarzania energii litery C. elektrycznej o dogodnych parametrach. Parametry te muszą być zgodne z wymogami systemu elektroenergetycznego, z którym powiązana jest elektrownia wiatrowa. Źródło:http://mapa.nocowanie.pl/peczniew/zdjecia/ / Najwyższy na świecie pionowej osi turbiny wiatrowej, w Cap-Chat, Quebec Źródło:http://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_axis_wind_turbine 9

10 Elektrowniewiatrowe lub znacznie dalej. Instalacje instalowanenalądzie tego typu są mniej kontrowersyjne w porównaniu z Instalacje lądowe turbin rozwiązaniami lądowymi z tego wiatrowych umiejscawia się z względu, iż ich oczywisty reguły na terenach górzystych rozmiar i hałas może być lub pagórkowatych, zazwyczaj złagodzony poprzez odległość. w odległości większej niż trzy Woda posiada mniejszą kilometry od najbliższej linii szorstkość powierzchni w brzegowej. Specyficzna porównaniu z lądem. Średnia lokalizacja elektrowni prędkość wiatru jest przeważnie wiatrowych jest powiązana z znacznie wyższa nad odpowiednimi warunkami zbiornikami wodnymi. wietrznymi. Wiatr posiada W Polsce, zgodnie z zapisami większą moc na terenach znowelizowanej ustawy o górzystych oraz w bliskiej obszarach morskich, odległości dużych zbiorników lokalizowanie morskich farm wodnych. Ilość produkowanej wiatrowych jest możliwe tylko przez siłownie wiatrowe energii na obszarze wyłącznej strefy elektrycznej zależy od prędkości ekonomicznej, tj. w odległości wiatru i długości okresów 12 mil morskich (ok. 22,22 km) wietrznych na danym terenie. od brzegu. Wyłączna strefa ekonomiczna Polski obejmuje Elektrowniewiatrowe obszar ok. 22,5 tys. km². instalowanenawodzie Na świecie największa morska farma wiatrowa znajduje się w Danii i ma moc zainstalowaną 270 MW. Natomiast w Wielkiej Brytanii buduje się już większą farmę o mocy 300 MW Obszary pracy siłowni morskich to najczęściej miejsca oddalone od brzegu o ok. 10 km Całkowita powierzchnia obszarów, na których można zlokalizować morskie farmy wiatrowe, została przez Instytut Morski określona jako km2, co odpowiada potencjałowi technicznemu rzędu 35 GW. Uwzględniając jednakże uwarunkowania ekonomiczne ( np. odległość od lądu), należy ograniczyć go obecnie do około 20 GW. 10

11 Vestas V MW - Pierwsza turbina duńskiego producenta stworzona od początku z myślą o rynku offshore. Źródło: 1

12 Przeszkodywtworzeniu lokalizacji farm wiatrowych jest farmwiatrowych wpisanie dużej części powierzchni Polski (w tym Elektrownie wiatrowe stanowią większości terenów najbardziej źródło hałasu. Zgodnie z korzystnych wietrznie) w obszar przepisami obiekty i urządzenia NATURA2000. Na tych stanowiące źródła hałasu terenach nie zezwala się na należy lokalizować tak, by nie stawianie turbin wiatrowych. naruszały dopuszczalnych Ponadto należy sporządzić poziomów hałasu. Minimalny raport oddziaływania turbiny na poziom hałasu wynosi 50dB w środowisko, uwzględniając dzień i 45dB w nocy. Z tego też głównie trasy migracji i powodu odległość od populacje ptaków i nietoperzy. zabudowań (w zależności od Odległości między masztami ze ukształtowania terenu) powinna względu na turbulencję wynosić około m. wynoszą około 6 10 Dodatkowym utrudnieniem w wysokości masztu. MOŻLIWOŚCIPRZYŁĄCZENIATURBINYDO KRAJOWEGOSYSTEMUENERGETYCZNEGO (KSE) Przyjmuje się, że można przyłączyć następujące ilości mocy do danej linii przesyłowej: Linia przesyłowa 15kV 110kV 220v i więcej Moc przyłączona do 5MW do 50MW powyżej 50MW 12

13 Stanenergetyki Są jednak instalowane we wiatrowejwpolscei wszystkich województwach. perspektywyrozwoju Na koniec roku 2011 w Polsce zamontowanych było 526 instalacji o łącznej mocy 1616,36 MW. Najwięcej turbin wiatrowych znajduje się w województwie zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko mazurskim oraz wielkopolskim. Zgodnie z dokumentami rządowymi w Polsce do roku 2020 energetyka wiatrowa ma się dynamicznie rozwijać. Oprócz dużych instalacji lądowych ma powstać również farma morska oraz rozwinąć się rynek mikroinstalacji. Szczegółowy rozwój energetyki pokazują poniższe tabele. MoczainstalowanawMW Rok Energetyka Wiatrowa Lądowa Morska Małe Instalacje Rok Energetyk Lądowa Morska Małe Instalacje ProdukcjaenergiwiatrowejwGWh

14 Stanenergetyki krajów europejskich to jednak wiatrowejnaświecie wyraźnie widać, że impet nowych instalacji turbin wiatrowych zaczyna spadać. Największą ilość zainstalowanej mocy w Europie mają Niemcy i Hiszpania. Do połowy 2011r. moc zainstalowana w energetyce wiatrowej na świecie osiągnęła 215 GW a rynek nowo zainstalowanych mocy zwiększył się rok do roku o 15% osiągając 18.4 GW do lipca Szacuje się, że w całym 201 1r. zostanie zainstalowanych 43.9 GW. Spoglądając na pierwszą dziesiątkę krajów o największej zainstalowanej w oczy rzuca się znaczące umocnienie Chin na pozycji lidera w wykorzystaniu energii wiatru. Energetyka wiatrowa przesunęła swoje centrum na wschód a Chiny stają się jej niekwestionowanym liderem. Do połowy 2011 w państwie środka zostało zainstalowanych 8 GW turbin wiatrowych, co stanowi 43% rynku światowych nowych instalacji. Skumulowana moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w Chinach przekroczyła 52 GW Europejska energetyka wiatrowa na tle świata wyraźnie straciła impet. Mimo iż w pierwszej dziesiątce światowej energetyki wiatrowej jest 6 Aktualnysystemwsparcia Cena energii elektrycznej z OZE aktualnie jest kształtowana przez 2 czynniki: cenę ze sprzedaży energii elektrycznej (tzw. energia czarna ) oraz opłaty za zielone certyfikaty. Głównym mechanizmem wsparcia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest więc system tzw. zielonych certyfikatów. Został on określony w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.). Rozwiązanie to jest mechanizmem rynkowym sprzyjającym rozwojowi energetyki odnawialnej. Jego istotą jest nałożony na przedsiębiorstwa energetyczne, zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom końcowym, obowiązek uzyskania i przedstawienia do 14

15 umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki określonej ilości świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, bądź uiszczenia opłaty zastępczej (www.mg.gov.pl). Zielone certyfikaty funkcjonują w Polsce od 2005 r. Wtedy to weszły w życie nowe przepisy, zmieniające zakres obowiązku zakupu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Zielone certyfikaty są prawem majątkowym powstającym w wyniku konwersji wydawanych przez Prezesa URE świadectw pochodzenia. Rejestracją oraz obrotem certyfikatami wynikającymi z zarejestrowanych świadectw zajmuje się Towarowa Giełda Energii SA. Prowadzi ona również rynek praw majątkowych, na którym sprzedawane i kupowane są prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. Kupować i sprzedawać mogą członkowie giełdy dopuszczeni do działania na rynku praw majątkowych, będący jednocześnie członkami rejestru świadectw pochodzenia. Prawa majątkowe są notowane w systemie kursu jednolitego i w systemie notowań ciągłych. Na rynku praw majątkowych nie obowiązują ograniczenia wahań kursów. Giełda zajmuje się również rejestrowaniem transakcji pozasesyjnych, czyli przeprowadzanych przez sprzedających i kupujących bez udziału giełdy. Rozliczeniem finansowym transakcji zawartych na zielonych certyfikatach zajmuje się Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA (Przewodnik dla przedsiębiorcy, Centrum informacji o środowisku, Ceny zielonychcertyfikatów Rok PLN/MW ,20 248,46 258,89 267,95 274,92 15

16 Analizaopłacalności farmywiatrowej Aby oszacować potencjalne korzyści z budowy farmy wiatrowej, przeprowadzono wstępną analizę nakładów, kosztów utrzymania, oraz przychodów. Do analizy przyjęto następujące założenia: Porównane będą dwie farmy wiatrowe o mocy 10 i 16MW pracujące na turbinach VESTAS V-90 o mocy 2MW każda. W analizie przyjęto stałe ceny za energię elektryczną (197,21zł/MWh) oraz za zielony certyfikat (272, 32 zł/mwh). W analizie szczegółowej koszty oraz przychody należy zwiększyć przynajmniej o poziom inflacji. Dla każdej z tych farm produktywność będzie porównywana przy prędkości wiatru na poziomie 6, 5 i 7,0 m/s. Koszty zatrudnienia zostały ustalone na poziomie 3400 zł/miesiąc/osoba. Kosztybudowyfarmywiatrowej Szacunkowe koszty budowy farmy wiatrowej w Polsce kształtują się następująco (średnia z ostatnich 4 lat) Koszty budowy farmy wiatrowej [w %] Dostawa turbiny wiatrowej + montaż + transport Prace budowlane 6,5 Przyłącze elektryczne 10,5 Nakłady przedprodukcyjne [projekt +badanie wiatru +analizy]

17 Do naszej analizy przyjęto budowę farmy wiatrowej o mocy 10 i 16MW pracujących na turbinach wiatrowych VESTAS V90 o mocy 2MW każda. Koszt takiej turbiny wynosi około EUR (netto). Kurs EURO przyjęto na stałym poziomie 4 PLN. Kosztbudowyfarmy10MW Koszt 1 turbiny [EUR] Koszt farmy [PLN] Koszt 1 turbiny [EUR] Kosztbudowyfarmy16MW Koszt farmy [PLN] Dane te należy zweryfikować z wybranymi lokalizacjami, gdyż koszty budowy farmy (oprócz kosztów zakupu turbin) mogą zależeć od czynników lokalnych (długość dróg dojazdowych, przyłączy itp.) Koszty te będzie można pomniejszyć o cenę zakupu projektu ( PLN za każdy 1 MW mocy). Ewentualny czas dostawy turbiny to około 26 tygodni po podpisaniu umowy i wpłacie zaliczki w wysokości 30% (na resztę będzie potrzebne zabezpieczenie, np. akredytywa nieodwołalna) 17

18 Kosztyeksploatacyjne Koszty te zostały oszacowane na podstawie istniejącej farmy wiatrowej EW Kamieńsk. Koszty eksploatacyjne dla farmy o mocy 10MW i 16MW [w tys. PLN] 2% podatku od wartości budowlanej Umowy outsourcingowe Ubezpieczenie Koszty uczestnictwa na TGE Koszt wynajmu ziemi % podatku od wartości budowlanej Koszty remontowe 2% wartości osoba zatrudniona + umowy outsourcing RAZEM Koszty te mogą się różnić w zależności od ilości zatrudnionych osób, wartości części budowlanej, warunków ubezpieczenia itp. Dodatkowo można przyjąć, że przez pierwsze trzy lata nie będzie kosztów remontów, gdyż na taki czas udzielana jest przez producenta gwarancja. Ponadto można zrezygnować z kosztów uczestnictwa w Towarowej Giełdzie Energii (TGE) przez kontraktacje sprzedaży zielonych certyfikatów jednemu zainteresowanemu podmiotowi. 18

19 Przychody Przychody te zostały oszacowane na podstawie teoretycznych danych produktywności otrzymanych od firmy VESTAS dla średniej prędkości wiatru 6,5 i 7,0m/s i odpowiednich dla nich produktywności. Dane te będzie można zweryfikować po uzyskaniu pomiarów wiatru w miejscu ewentualnej inwestycji. Przychody roczne farmy wiatrowej [w PLN] Prędkość wiatru w m/s 6,5 6,5 7,0 7,0 Produkcja 1 Turbiny (2 MW) w MWh/a Produkcja farmy 10MW w PLN Produkcja farmy 16 MW w PLN Szacunkowo można określić czas życia farmy wiatrowej na lat. Z powyższej wstępnej analizy wynika, że bez kredytu i przy stałych kosztach i przychodach, nakłady mogą się zwrócić się po około 8-10 latach. W przypadku podjęcia decyzji o inwestowaniu w farmę wiatrową, należy dodatkowo zwrócić uwagę na możliwość współfinansowania danej inwestycji ze środków publicznych. Ale taka możliwość będzie znana w momencie ustalenia wielkości i lokalizacji inwestycji oraz dopasowaniu do niej możliwości dofinansowania. Jest to wstępna analiza w oparciu o dane istniejących farm wiatrowych (koszty) oraz produktywność przy danych prędkościach wiatru Szczegółowa analiza będzie mogła nastąpić po wybraniu odpowiedniej lokalizacji oraz otrzymaniu wszelkich dokumentów i pomiarów dla niej. 19

20 Przydomowelektrownie wiatrowe Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest budowa przydomowej elektrowni wiatrowej. W wielu krajach powstają małe przydomowe elektrownie wiatrowe wykorzystywane na potrzeby danego gospodarstwa domowego. Są to instalacje od kilku Watów do Kilowatów i mogą w znaczący sposób ograniczyć zużycie prądu na potrzeby własne, co w dzisiejszych czasach wzrostu cen energii elektrycznej jest nie bez znaczenia. Najlepiej sprawują się jako zasilanie domów niskoenergetycznych potrzebujących małej ilości prądu. Przydomowa elektrownia wiatrowa dostarcza prąd na potrzeby układu wydzielonego. Może ona dostarczać prąd do autonomicznego obwodu w domu (np. obwód ogrzewania czy oświetlenia) lub dostarczać prąd dla całego gospodarstwa domowego, odłączając je od sieci na czas korzystania z energii wytworzonej z elektrowni wiatrowej. Zasilane tylko z instalacji wiatrowej, w ogóle niepodłączone do sieci elektroenergetycznej, mogą być też całe domy, jednak w polskich warunkach pogodowych jest to niemożliwe, gdyż średni czas pracy elektrowni wiatrowej (w zależności od terenu i wietrzności) oscyluje w granicach godzin rocznie, co daje około 25% sprawność instalacji. Takie instalacje oprócz wiatraka wyposażone są w prądnice (prądu stałego lub asynchroniczne) oraz zestaw akumulatorów, które mogą dostarczać prąd w czasie braku wiatru oraz w falownik (przy prądnicach prądu stałego), który będzie konwertował prąd stały na prąd przemienny. Przed inwestycją w przydomową elektrownię wiatrową należy jednak sprawdzić warunki wiatrowe i terenowe przyszłej lokalizacji. Jeżeli chodzi o pomiary wiatru, można zakupić wyniki z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który posiada stacje pomiarowe w całej Polsce. Inną opcją jest zakup danych z cyfrowych 20

21 atlasów Wiatru, udostępnianych przez różne firmy. Im dłuższy okres prowadzenia pomiarów, tym lepiej można określić czas pracy elektrowni wiatrowej. Natomiast jeżeli chodzi o warunki terenowe, to najważniejsze jest, aby na trasie dominującego kierunku wiatru nie było żadnych przeszkód terenowych. Najczęściej wiatraki stawia się obok domu na masztach osadzonych na fundamencie lub utrzymywanych odciągami. Nieraz też stawia się małe instalacje na dachach domów, jednak w takim wypadku ważny jest stopień obciążenia konstrukcji. Dlatego też takie rozwiązanie można raczej stosować przy domach, które miały taką instalację założoną już w projekcie. Niestety, budowa małych elektrowni wiatrowych również podlega ograniczeniom. Po pierwsze przepisy w sprawie hałasu są takie same jak przy dużych elektrowniach wiatrowych. Oznacza to, że takie instalacje są stawiane w odległości najczęściej m od budynku mieszkalnego. Ponadto elektrownie wiatrowe związane z gruntem są uważane za obiekty budowlane i wymagają odpowiednich zezwoleń. Jedynym wyjątkiem są instalacje budowane na odciągach jednak tu należy się skonsultować w gminie gdyż te przepisy mogą być różnie interpretowane przez poszczególne instytucje. Cena przydomowych elektrowni zależy od zainstalowanej mocy. Najmniejsze wiatraki o mocy 100 W mogą kosztować około 600 zł, średnie - około 3 kw to koszt rzędu zł, natomiast największe, o mocy 15 kw mogą osiągnąć cenę nawet do zł. Dzierżawaziemi Inną potencjalną możliwością zarobku na energetyce wiatrowej jest wynajem ziemi pod inwestycję. Deweloperzy oferują przeważnie opłatę roczną za postawiony wiatrak w wysokości około zł. Jednak należy tu wziąć pod uwagę, że wiatraki nie są rozstawiane równomiernie i może okazać się, że dany właściciel zgodzi się na wynajem ziemi ale u niego nie 21

22 będą stały instalacje i nic nie zarobi. Jednak jeśli zgodzi się na tego typu transakcję, będzie musiał spełnić szereg warunków. Może to być zakaz budowy nieruchomości w pobliżu, bądź nakaz odpowiedniego rodzaju upraw. Zresztą takie same zasady mogą obowiązywać osoby, u których instalacje powstaną. Dodatkowo w umowach powinien być zapis o podwyższaniu opłaty o wskaźnik inflacji. Polska prawdopodobnie w ciągu kilku lat znajdzie się w strefie euro a w czasie trwania dzierżawy przy poziomie inflacji rocznej 3% kwota dzierżawy może radykalnie zmniejszyć się w stosunku do wartości dzisiejszej. Umowy te zawierane są przeważnie na okres lat, co czyni je bardzo atrakcyjnymi. Jednak w umowie powinna być informacja, co się będzie działo po ww. okresie, tzn. czy ziemia pod wiatraki będzie przywrócona z powrotem do stanu przed podpisaniem umowy. Pod wiatrakami o mocy 2 MW wylewane są betonowe fundamenty o średnicy około 30 m. Ponadto grunt pod wiatraki jest odrolniany. Tak więc jeżeli grunt nie zostanie przywrócony do stanu poprzedniego, należałoby ustalić co dalej. Jedną z możliwości jest przyjęcie założenia, że na tym terenie znów powstanie farma wiatrowa i istniejąca infrastruktura będzie ponownie używana, inną jest powrót do stanu sprzed dzierżawy, lecz to może być trudne i kosztowne. Następną sprawą sporną jest widniejąca kara za zerwanie umowy przez właściciela. W zależności od dewelopera może ona sięgać nawet do kilku milionów zł. Firmy deweloperskie argumentują tak wysoką karę dużymi środkami potrzebnymi na inwestycje w farmy wiatrowe. Jednak bardzo często kwota ta przekracza wartość całego majątku danego rolnika. Należy również doprecyzować, w jakim czasie po podpisaniu umowy przedwstępnej będzie zawarta umowa notarialna, oraz zakres obostrzeń dotyczących korzystania z gruntów w czasie między umową przedwstępną a notarialną. Bardzo często 2

23 deweloperzy podpisują umowy przedwstępne, aby zablokować teren pod inwestycje konkurencji ale sami nie są w stanie sfinansować inwestycji. Ponadto należy zastanowić się nad odległością budynków mieszkalnych od projektowanej farmy wiatrowej. Mając to wszystko na uwadze, przed podpisaniem ewentualnej umowy na dzierżawę ziemi należałoby ją skonsultować z prawnikiem. Jednak firmy deweloperskie bardzo często nie wyrażają zgody na zmiany w zaproponowanej przez siebie wersji umowy. W trochę innej sytuacji są grupy osób posiadające ziemię i wspólnie negocjujące umowę. Tak więc najlepiej byłoby negocjować wspólne z sąsiadami, szczególnie że powierzchnię danej farmy można liczyć w setkach hektarów (średnia farma zajmuje około ha). Dodatkowo, przed podjęciem decyzji o dzierżawie, należy pomyśleć o utraconych walorach krajobrazowych. Proponowanynowy systemwsparcia Nowy system wsparcia został zaprezentowany w projekcie ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 20 grudnia 2011r. Ustawa o OZE ma pozwolić wypełnić ciążący na Polsce obowiązek pełnej transpozycji do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamenty Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. (Dyrektywa 2009/28/WE) oraz ma za zadanie uregulować prawodawstwo dotyczące OZE zbierając wszystkie elementy w jednym dokumencie. Po pierwsze wprowadzono pojęcie mikroinstalacji. Zgodnie z projektem ustawy mikroinstalacja jest to instalacja odnawialnego źródła energii o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kw lub zainstalowanej mocy cieplnej lub chłodniczej do 70 kw, lub służącej do wytwarzania biogazu rolniczego, lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego o 23

24 zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 100 kw, lub zainstalowanej mocy cieplnej lub chłodniczej nie większej niż 130 kw. Urządzenia takie będą mogli instalować tylko wykwalifikowani instalatorzy, ale oprócz instalacji wiatrowych, które będą mogły być instalowane przez każdego. Wytwarzanie energii w mikroinstalacji nie będzie wymagać ani koncesji ani wpisu do rejestru wytwarzanie energii elektrycznej pod warunkiem, że będzie zużyta na potrzeby własne bądź sprzedaż nie będzie większa niż 30%. Dodatkowo przewidziano uproszczone wymogi dla wniosku o określenie warunków przyłączenia dla mikroinstalacji. Ponadto za przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej nie pobiera się opłat, a nakłady inwestycyjne ponoszone w związku z przyłączeniem uwzględnia się, w uzgodnieniu z Prezesem URE, w kosztach przedsiębiorstwa wytwarzającego energię w mikroinstalacji. Dodatkowo wprowadzono obowiązek zakupu oferowanej energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, obciążający przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające energię elektryczną lub zajmujące się jej obrotem i sprzedającym energię odbiorcy końcowemu. Ilość energii objętej obowiązkowym zakupem ustala się na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, instalowanego na własny koszt przez OSD. Cena zakupu nie może być niższa niż 70% średniej ceny sprzedaży na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku kalendarzowym, ustalanej zgodnie z nowym Prawem energetycznym. Ponadto utrzymano podstawowy element systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia energii, tzw. certyfikatów. Będą one wydawane przez Prezesa URE oddzielnie dla: energii elektrycznej, ciepła lub chłodu wytwarzanego w wysokosprawnej kogeneracji (jeżeli paliwem zużywanym do wytworzenia jest biomasa, biogaz lub biopłyny), oraz dla biogazu rolniczego lub energii wytworzonej z takiego biogazu. 24

25 Zmieniony jednak został system naliczania opłaty zastępczej. Na podstawie projektu ustawy będzie ona obliczana przyjmując za punkt wyjścia jednostkową opłatę wynoszącą 470 zł i pomniejszając ją o średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym (ustalaną zgodnie z nowym Prawem energetycznym). Świadectwa pochodzenia określać będą m.in. tzw. współczynnik korekcyjny, którego wartość określą przepisy wykonawcze. Te właśnie współczynniki decydować będą o faktycznym zróżnicowaniu zakresu wsparcia dla poszczególnych odnawialnych źródeł energii, ponieważ dla celów związanych z ustalaniem wypełnienia obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia brana będzie pod uwagę nie ilość rzeczywiście wytworzona w danym OZE, ale ilość ta skorygowana odpowiednim współczynnikiem. Współczynniki korekcyjne określać będzie co 3 lata Minister Gospodarki, z uwzględnieniem postępu technologicznego, kosztów wytwarzania energii w poszczególnych OZE, polityki energetycznej państwa i tzw. krajowego planu działania. Będą one zróżnicowane w zależności od rodzaju i mocy zainstalowanej poszczególnych źródeł, zgodnie z podziałem zawartym w projekcie, przy czym dla mikroinstalacji przewidziano preferencję w postaci powiększania odpowiedniego współczynnika o 0,5 punktu. Świadectwo pochodzenia, wraz z określonym współczynnikiem korekcyjnym, przysługuje dla nowej instalacji OZE przez okres kolejnych 15 lat od dnia jej oddania do użytku, oraz dla instalacji OZE oddanej do użytku przed dniem wejścia w życie nowej ustawy przez okres kolejnych 15 lat, liczony od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej, za którą przysługiwało świadectwo pochodzenia. Świadectwa pochodzenia nie będą przysługiwać w przypadku instalacji OZE oddanych do użytku przed 1997 r., z wyjątkiem takich instalacji, które poddane zostaną po dniu 25

26 wejścia w życie ustawy modernizacji na zasadach określonych w projekcie ustawy. Ustawa ta jest aktualnie w czasie konsultacji społecznych. Projekt jej nowej (poprawionej) wersji ma się pojawić w najbliższym czasie. Być może już w maju. 26

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną.

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o. Farma Wiatrowa Wielkopolska Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. 1 Siłownie wiatrowe

Bardziej szczegółowo

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r.

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Warszawa 2 Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Rozwój OZE w

Bardziej szczegółowo

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów

Bardziej szczegółowo

Edmund Wach. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii

Edmund Wach. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii ROZWÓJ J ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE Brodnica 29 maja 2009 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Plan prezentacji: 1.Stan aktualny w Polsce i UE 2. Akty prawne w Polsce 3. Procesy planistyczne

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r.

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r. Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany Warszawa, 2 października 2014 r. Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie

Bardziej szczegółowo

GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne.

GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne. Henryk Kaliś FORUM Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne. Warszawa, 13 kwietnia 2012 r. GENERACJA ROZPROSZONA - stan aktualny. Rozwój generacji rozproszonej ściśle

Bardziej szczegółowo

PRZYWIDZKA WYSPA ENERGETYCZNA

PRZYWIDZKA WYSPA ENERGETYCZNA PRZYWIDZKA WYSPA ENERGETYCZNA Przyszłość jakiej chcemy ENERGETYCZNA WIZJA PRZYSZŁOŚCI TERENÓW MNIEJ ZURBANIZOWANYCH Gmina stanowi obszar terytorialny gdzie praktycznie realizowany jest proces inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2365 USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1)

Bardziej szczegółowo

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y Ustawa o odnawialnych źródłach energii spojrzenie odbiorcy przemysłowego. Jachranka 27.09.2012 r. WIELOPOZIOMOWE WSPARCIE ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ WIELOPOZIOMOWE

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa

Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa Autor: Henryk Klein - wiceprezes Zarządu OPA-LABOR, Siemianowice Śląskie ( Czysta Energia nr 2/2012) Sukces lub porażka koncepcji rozwoju

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A.

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. II FORUM MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ WARSZAWA CENERG 13 marca 2012 r. Finansowanie OZE w BOŚ S.A. (1991-2011) Liczba [szt.]

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1 Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne. Dz.U.2015.2365 z dnia 2015.12.31 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 31 grudnia 2015 r. Wejście w życie: 31 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Małgorzata Niedźwiecka Główny Specjalista Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Szczecin, 2013 energia fal

Bardziej szczegółowo

Mała energetyka wiatrowa

Mała energetyka wiatrowa Energetyka Prosumencka-Korzyści dla Podlasia" Białystok, 8/04/2014 Mała energetyka wiatrowa Katarzyna Michałowska-Knap Instytut Energetyki Odnawialnej ; kmichalowska@ieo.pl Moc zainstalowana (kolor niebieski)

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Marzec 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem

Bardziej szczegółowo

ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka

ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka Prognozy rozwoju energetyki wiatrowej Cele wyznacza przyjęta w 2001 r. przez Sejm RP "Strategia rozwoju energetyki odnawialnej". Określa ona cel ilościowy w postaci

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE

POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE MARLENA BALLAK DOKTORANTKA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO SZCZECIN, 28 MARCA 2014 ROK SYSTEM WSPARCIA OZE W OBECNYCH REGULACJACH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Henryk Klein OPA-LABOR Sp. Z o.o. Tel. 0601 171 100 E-mail: h.klein@opalabor.pl

Henryk Klein OPA-LABOR Sp. Z o.o. Tel. 0601 171 100 E-mail: h.klein@opalabor.pl Henryk Klein OPA-LABOR Sp. Z o.o. Tel. 0601 171 100 E-mail: h.klein@opalabor.pl Szanse i zagrożenia dla rozwoju "zielonej" energii elektrycznej w świetle procedowanych zmian w Prawie Energetycznym na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw majątkowych

Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw majątkowych Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw ątkowych Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii S.A. Forum Czystej Energii, Targi POLEKO Poznań, 24-26 listopad 2009 Rejestr świadectw pochodzenia i obrót prawami

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE Opis modelu rynkowego, w tym rozliczeń w relacji prosument i sprzedawca w warunkach obecnie obowiązującego prawa oraz w świetle przygotowywanych regulacji ustawy o OZE Warsztaty Rynku Energetycznego Zespół

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie

Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie Uwarunkowania rynkowe: wejście na rynek, ceny energii i certy4atów zielonych, brązowych, żółtych, czerwonych i fioletowych

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Energetyczne projekty wiatrowe

Energetyczne projekty wiatrowe Energetyczne projekty wiatrowe Potencjał i moŝliwości w warunkach polskich Marcin Kaniewski CIBET REenergy Sp. z o.o. Al. Krakowska 197; 02-180 Warszawa Tel.: 022 57 39 733 Email: info@cibetreenergy.pl

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku dr inż. Tadeusz Żaba DYREKTOR PRODUKCJI Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku Przedsiębiorstwa sektora komunalnego jako

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Na podstawie informacji Departament Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm)

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Art. 3. Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie biogazu z odpadów komunalnych do produkcji energii w skojarzeniu opłacalność inwestycji

Wykorzystanie biogazu z odpadów komunalnych do produkcji energii w skojarzeniu opłacalność inwestycji POLEKO Salon Czystej Energii Wykorzystanie biogazu z odpadów komunalnych do produkcji energii w skojarzeniu opłacalność inwestycji Norbert Kurczyna - Zakład Zagospodarowania Odpadów Miasta Poznania Podstawa

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r.

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. 2 Polityka Rządu w zakresie OZE Odnawialne źródła energii w Polsce (dane historyczne) 8 7 6 5 4

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci

Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci Janusz Pilitowski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 1 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.

Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki Rzeczpospolita Polska Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. Zbigniew Kamieński Dyrektor Departamentu Energetyki Poznań, 27 października

Bardziej szczegółowo

Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim

Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią sp. z o.o. Maciej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 875. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE. Warszawa

Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE. Warszawa Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE Warszawa 13.12.2012 2012 1. kryteria podziału 2. zasady i warunki wytwarzania 3. przyłą łączenia mikroinstalacji a NPE odnawialne

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R,

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R, EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R, Fotowoltaika w projekcie ustawy o OZE Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Rentowność wybranych inwestycji w odnawialne źródła energii

Rentowność wybranych inwestycji w odnawialne źródła energii Rentowność wybranych inwestycji w odnawialne źródła energii Marek Jóźwiak BBI ZENERIS NFI S.A. Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007, 21 listopada 2007 Jaka rentowność Metody dyskontowe,

Bardziej szczegółowo

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin 2 Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Prawo energetyczne aktualny

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Warszawa 9 maja 2013 Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Powierzchnie biurowe sklepy i parkingi Powierzchnie handlowe Powierzchnie mieszkalne sklepy i restauracje Zakres

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej 2 Ramy prawne funkcjonowania sektora OZE Polityka energetyczna Polski

Bardziej szczegółowo

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Schemat systemu planowania Poziom kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju opublikowana MP 27.04.2012 Program zadań rządowych Poziom województwa

Bardziej szczegółowo

System wsparcia OZE i rola TGE

System wsparcia OZE i rola TGE System wsparcia OZE i rola TGE Marek Szałas Dyrektor Rejestru Świadectw Pochodzenia Towarowa Giełda Energii S.A rejestr@tge.pl Główne założenia systemu świadectw pochodzenia Gdzie sprzedać samą energię

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE

AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE MARIAN MIŁEK 1 ZAKRES PROJEKTU USTAWY o OZE Zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła

Bardziej szczegółowo

Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych

Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Poznań 24 listopada 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne. 2. Funkcjonujące systemy

Bardziej szczegółowo

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Paweł Sulima Wydział Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych XI Giełda kooperacyjna

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r.

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. PAKIET INFORMACYJNY System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OCHRONA ŚRODOWISKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Co składa się na wartość pomocy publicznej? Na

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii. Elektrownie wiatrowe

Alternatywne źródła energii. Elektrownie wiatrowe Alternatywne źródła energii Elektrownie wiatrowe Elektrownia wiatrowa zespół urządzeń produkujących energię elektryczną wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru

Bardziej szczegółowo

Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki

Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki Ilona Jędrasik, Koalicja Klimatyczna Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej - OSES 2013 Szczecin, Nowe Warpno, 19-20 września 2013 Prosument

Bardziej szczegółowo

MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe

MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe Elektrownie wiatrowe MMB Drives Zbigniew Krzemiński, Prezes Zarządu Elektrownie wiatrowe produkowane przez MMB Drives zostały tak zaprojektowane, aby osiągać wysoki poziom produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa Konferencja pt. Ciepło dla

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE

ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE Marlena Ballak Szczecin, 15 maja 2015 r. OZE w regulacjach Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii PROSUMENT PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYCZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALANYCH Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej Słupsk - sierpień 2015 2 Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2013) Niestabilne ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia OZE dowodzą, że polski

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie OZE i efektywności energetycznej

Polityka w zakresie OZE i efektywności energetycznej Polityka w zakresie OZE i efektywności energetycznej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 18 czerwca 2009 r. Filary polityki energetycznej UE II Strategiczny Przegląd Energetyczny KE (bezpieczeństwo energetyczne)

Bardziej szczegółowo

rola i zadania URE dr Zdzisław Muras

rola i zadania URE dr Zdzisław Muras System wsparcia odnawialnych źródeł energii od koncesji po świadectwa rola i zadania URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa, 27 października 2008 r. Zawartość prezentacji

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PROSUMENCKA MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA.

ENERGETYKA PROSUMENCKA MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA. ENERGETYKA PROSUMENCKA MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA. Chmiel Tadeusz SEP O/Rzeszów Prosument odbiorca dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Prosument i Bocian. Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce. w w w. n f o s i g w. g o v.

Prosument i Bocian. Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce. w w w. n f o s i g w. g o v. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument i Bocian Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce Maria Milewska Doradca Wydział Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Departament Rozwoju Gospodarczego Dąbie, 12 czerwca 2013 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Podpisana

Bardziej szczegółowo

Ewolucja czy rewolucja

Ewolucja czy rewolucja Ewolucja czy rewolucja - system wsparcia dla OZE w świetle Dyrektywy 2009/28/WE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 22 listopada 2011 Zawartość prezentacji 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE MODELE BIZNESOWE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ OPARTE NA ZNOWELIZOWANYCH USTAWACH ENERGETYCZNYCH Telekomunikacja-Internet-Media-Elektronika 5 Forum Smart Grids & Telekomunikacja Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania instalacji prosumenckich

Źródła finansowania instalacji prosumenckich Źródła finansowania instalacji prosumenckich Seminarium: Więcej niż energia obywatelska energetyka odnawialna dla Lubelszczyzny Monika Mulier-Gogół Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Oddział

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK WYKORZYSTANIA MOCY I PRODUKTYWNOŚĆ RÓŻNYCH MODELI TURBIN WIATROWYCH DOSTĘPNYCH NA POLSKIM RYNKU

WSPÓŁCZYNNIK WYKORZYSTANIA MOCY I PRODUKTYWNOŚĆ RÓŻNYCH MODELI TURBIN WIATROWYCH DOSTĘPNYCH NA POLSKIM RYNKU WSPÓŁCZYNNIK WYKORZYSTANIA MOCY I PRODUKTYWNOŚĆ RÓŻNYCH MODELI TURBIN WIATROWYCH DOSTĘPNYCH NA POLSKIM RYNKU Warszawa, 8 listopada 2017 r. Autorzy: Paweł Stąporek Marceli Tauzowski Strona 1 Cel analizy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Dr. Markus Reichel, Friedrich Czambor Wrocław, 24.06.2010 KRÓTKO O DREBERIS 1998 Założenie firmy w Zittau/Niemcy i we Wrocławiu 1999 Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursy: 11 grup z zakresu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursy: 11 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Kursy: 11 grup z zakresu: 1. Kurs zawodowy dla dekarzy, elektryków i hydraulików w zakresie pozyskiwania energii słonecznej za pomocą ogniw

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania wytwórców

Procedura przyłączania wytwórców Procedura przyłączania wytwórców I. Uwagi Ogólne Procedurę przyłączenia wytwórców do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr

Bardziej szczegółowo

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja Aukcja Cena referencyjna < 1 MW Stare instalacje OZE Cena ref. a > 1 MW Nowa ustawa OZE + Warunek Stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DZIADOWA KŁODA

PROJEKT DZIADOWA KŁODA PROJEKT DZIADOWA KŁODA Dziadowa Kłoda, wrzesień 2011 Kim jesteśmy? GREENPOL system Sp. z o.o. Firma z polskim kapitałem działająca w branży energetyki wiatrowej; Obecnie rozwijamy projekty farm wiatrowych

Bardziej szczegółowo

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Marzena Grzelec, radca prawny, Chadbourne&Parke Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE MAREK SIUCIAK TERESPOL, 26.05.2014 PROSUMENT? Producent + konsument Pojęcie zaczerpnięte z pilotażowego programu finansowego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zielonym milionerem. Joanna Janiak - Wyroślak, Bank BGŻ S.A.

Jak zostać zielonym milionerem. Joanna Janiak - Wyroślak, Bank BGŻ S.A. Jak zostać zielonym milionerem Joanna Janiak - Wyroślak, Bank BGŻ S.A. Przygotowanie projektu Właściwa ilość substratu 2 Przygotowanie projektu Stabilność dostaw 3 Przygotowanie projektu Tendencje rynkowe

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Igor Muszyński Partner

Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Igor Muszyński Partner Ustawa o odnawialnych źródłach energii Igor Muszyński Partner Zakres Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie odnawialnych źródeł energii. System wsparcia dla OZE. Tworzenie krajowego planu działania

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Ocena ekonomiczna inwestycji w małe elektrownie wiatrowe

Ocena ekonomiczna inwestycji w małe elektrownie wiatrowe I Forum Małych Elektrowni Wiatrowych Warszawa, 23 marca 2011 Ocena ekonomiczna inwestycji w małe elektrownie wiatrowe Katarzyna Michałowska-Knap Instytut Energetyki Odnawialnej kmichalowska@ieo.pl Opłacalność

Bardziej szczegółowo

Minimalizacja wymogów administracyjnoprawnych i wzmocnienie sieci - klucz do rozwoju energetyki prosumenckiej.

Minimalizacja wymogów administracyjnoprawnych i wzmocnienie sieci - klucz do rozwoju energetyki prosumenckiej. Minimalizacja wymogów administracyjnoprawnych i wzmocnienie sieci - klucz do rozwoju energetyki prosumenckiej. dr Zdzisław Muras Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów URE Warszawa 06 czerwca 2013 Europejskie

Bardziej szczegółowo

alność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji Koncesjonowana działalno

alność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji Koncesjonowana działalno Koncesjonowana działalno alność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji Waldemar Fiedorowicz ekspert, Rekons Sesja warsztatowa pt.: Zasady koncesjonowania działalno alności

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia

Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia Radosław Koropis Warszawa 16 październik 2013 r. DOTYCHCZASOWE WARUNKI SYSTEMU WSPARCIA ANALIZA RENTOWNOŚCI MEW ILE KOSZTUJE ZANIECHANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje ustawy Prawo energetyczne. Kierunki zmian.

Nowe regulacje ustawy Prawo energetyczne. Kierunki zmian. Nowe regulacje ustawy Prawo energetyczne. Kierunki zmian. Małgorzata Górecka-Wszytko Szczecin, maj 2014 r. Europejskie systemy wsparcia W zakresie rodzajów wsparcia w Unii Europejskiej (jak i Polsce) możemy

Bardziej szczegółowo

CZYSTE ENERGIE na NewConnect Co to są Czyste Energie? 2 Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Światowe Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich

Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich Jan Kazak Wałbrzych, 15 września 2016 r. Czym jest energetyka obywatelska? Energetyka obywatelska to system, w którym osoby prywatne, rolnicy, organizacje,

Bardziej szczegółowo

Świadectwa i gwarancje pochodzenia w świetle nowej ustawy o OZE. Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE

Świadectwa i gwarancje pochodzenia w świetle nowej ustawy o OZE. Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE Świadectwa i gwarancje pochodzenia w świetle nowej ustawy o OZE Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE VIII FORUM OBROTU Lidzbark Warmiński, 810 czerwca 2015 Spis treści 1. Ustawa o OZE informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 października 2015 r.

Warszawa, 14 października 2015 r. Warszawa, 14 października 2015 r. Informacja dla odbiorców przemysłowych dotycząca realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia

Bardziej szczegółowo

Program PROSUMENT założenia, realizacja, prognoza. Szczecin, 15 maj 2015r.

Program PROSUMENT założenia, realizacja, prognoza. Szczecin, 15 maj 2015r. Program PROSUMENT założenia, realizacja, prognoza Szczecin, 15 maj 2015r. 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał umowę z NFOŚiGW na udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek

Bardziej szczegółowo

12 listopada 2013 Gliwice Klaster 3x20. Przej cie z systemu certyfikatowego na system aukcyjny i wszystko co z tym związane.

12 listopada 2013 Gliwice Klaster 3x20. Przej cie z systemu certyfikatowego na system aukcyjny i wszystko co z tym związane. 12 listopada 2013 Gliwice Klaster 3x20 Przejcie z systemu certyfikatowego na system aukcyjny i wszystko co z tym związane. Dziś dowiemy się o: Genezie pojawienia si aukcji w energetyce; Wolnym wyborze

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

www.promobio.eu Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn

www.promobio.eu Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn Promocja regionalnych inicjatyw bioenergetycznych PromoBio Możliwości wykorzystania biomasy w świetle

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła,

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA WIATROWA TOMASZÓW MAZOWIECKI ZAWADA I

ELEKTROWNIA WIATROWA TOMASZÓW MAZOWIECKI ZAWADA I ELEKTROWNIA WIATROWA TOMASZÓW MAZOWIECKI ZAWADA I Memorandum informacyjne Memorandum informacyjne Tomaszów Zawada I Strona 1/11 Spis treści I. Informacje o inwestycji.... 3 II. Typ oraz obsługa jednostki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

Prosument dzisiaj i jutro

Prosument dzisiaj i jutro Prosument dzisiaj i jutro Małgorzata Niedźwiecka Główny Specjalista Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Szczecin, 2014 Istotne pojęcia Prawa energetycznego PROSUMENT PRODUKUJE

Bardziej szczegółowo

Rola inwestora w procesie inwestycyjnym. RWE Innogy SEITE 1

Rola inwestora w procesie inwestycyjnym. RWE Innogy SEITE 1 Rola inwestora w procesie inwestycyjnym RWE Innogy 21.02.2012 SEITE 1 RWE Renewables Polska Sp. z o.o. 3 farmy wiatrowe w eksploatacji o całkowitej mocy zainstalowanej 107,9 MW 2 farmy w budowie o mocy

Bardziej szczegółowo

Lokalne systemy energetyczne

Lokalne systemy energetyczne 2. Układy wykorzystujące OZE do produkcji energii elektrycznej: elektrownie wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne, elektrownie wodne (MEW), elektrownie i elektrociepłownie na biomasę. 2.1. Wiatrowe zespoły prądotwórcze

Bardziej szczegółowo

Czyste energie. Przegląd odnawialnych źródeł energii. wykład 4. dr inż. Janusz Teneta. Wydział EAIiE Katedra Automatyki

Czyste energie. Przegląd odnawialnych źródeł energii. wykład 4. dr inż. Janusz Teneta. Wydział EAIiE Katedra Automatyki Czyste energie wykład 4 Przegląd odnawialnych źródeł energii dr inż. Janusz Teneta Wydział EAIiE Katedra Automatyki AGH Kraków 2011 Odnawialne źródła energii Słońce Wiatr Woda Geotermia Biomasa Biogaz

Bardziej szczegółowo