Edukacyjny poradnik o odnawialnych źródłach energii. Energia z wiatru

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edukacyjny poradnik o odnawialnych źródłach energii. Energia z wiatru"

Transkrypt

1 Numer 3 (3) czerwiec 2013 r. ISSN Sektor AGD-RTV intensywnie inwestuje w energię odnawialną» Str. 5 Edukacyjny poradnik o odnawialnych źródłach energii Energia odnawialna OZE w liczbach» Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, od 2003 r. w krajach Unii Europejskiej występuje stały wzrost ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.» Str. 5 Zmiany są konieczne Energia z wiatru Warto wspierać rozwój biogazowni» O zaletach wytwarzania energii w biogazowniach rozmawiamy z Piotrem Tarnowskim, prezesem zarządu AAT Biogas Polska Sp. z o.o.» Str. 6» O sytuacji na polskim rynku energii odnawialnej i systemach wsparcia zielonej energii mówi Adam Simonowicz, wiceprezes Towarowej Giełdy Energii SA.» Str. 6» Efektywnym źródłem energii może być nie tylko słońce czy woda, ale i wiatr. Pierwsza farma wiatrowa została zbudowana w 1980 r. w Ameryce.» Str. 6

2 ELEKTROWNIE FOTOWOLTAICZNE PRACE PROJEKTOWE: PROFESJONALNE DORADZTWO: WYKONAWSTWO: PDG Polska

3 InfoBiznes_02_okladka.indd 1 ENERGIA ODNAWIALNA Spis treści: Czym jest OZE...str. 4 Trochę liczb...str. 4 Siemens stawia na wiatr...str. 4 Energia ze słońca...str. 5 Fotowoltaika w Polsce...str. 5 Producenci AGD RTV a energia odnawialna...str. 5 Energia odnawialna według Boscha...str. 5 Ognista woda...str. 5 Wszystko płynie...str. 6 Biomasa i biogaz...str. 6 Warto wspierać rozwój biogazowni...str. 6 Zmiany są konieczne...str. 6 Pod wiatr...str. 6 Autorzy: Anna Skwierzyńska Kontakt z redakcją: InfoMarket Sp. z o.o. ul. Trylogii 2/16, Warszawa tel./fax: (22) Reklama: Renata Wojciechowska Jacek Markowski W następnym wydaniu Już w lipcu, czwarty numer poradnika InfoBiznes, a w nim temat: t: Społeczna odpowiedzialność biznesu Zapraszamy do współpracy! Oznaczenia»»»»» Numer 2 (2) maj 2013 r. Społeczna odpowiedzialność biznesu»»» OK Prenumerata Sprostowanie Chcesz co miesiąc otrzymywać pełną wersję magazynu InfoMarket wraz ze wszystkimi dodatkami, gadżetami oraz materiałami szkoleniowymi? Nic prostszego! Zamów prenumeratę InfoMarket! Nieprawdą jest stwierdzenie zamieszczone w dodatku specjalnym Stać Cię na wiedzę i bogactwo informacji! Prenumerata magazynu już od 199 zł. Szczegóły na InfoBiznes Edukacyjny poradnik o znakach i certyfikatach na Niniejszy produktach Poradnik jest zastrzeżony z 2 maja patentowo 2013 r., i w że całości Polski chroniony Komitet prawem Normalizacyjny autorskim. Wszelkie komercyjne objął przytaczanie patronatem całości bądź merytorycznym wybranych fragmentów wspomniane opracowania wymaga czasopismo. zgody Wydawcy. Tym Materiały InfoMarket Sp. z o.o. zabezpieczone zostały specjalnym kodem endokryptowym. Powielony tekst lub jego wybrane fragmenty są łatwe i proste do wykrycia. W przypadku naruszenia dóbr intelektualnych bądź materialnych samym PKN nie odpowiada za treść merytoryczną artykułów InfoMarket opublikowanych Sp. z o.o., poniesione straty w będą dodatku egzekwowane specjalnym, prawnie. z wyjątkiem artykułu Liczymy, że klienci zaczną poszukiwać produktów ze Znakiem PN. reklama... NIE KUPUJ TANDETY! WWW elektrospecjalisci.pl nr 3 czerwiec

4 ENERGIA ODNAWIALNA Energia odnawialna Fot. Sharp Zainteresowanie energią pochodzącą z alternatywnych źródeł jest nie tylko sposobem na ekologiczne jej pozyskiwanie, ale i stanowi odpowiedź na wymagania, jakie narzuca na państwa członkowskie prawodawstwo Unii Europejskiej w zakresie pozyskiwania energii z wiatru, wody czy słońca. Energia elektryczna wytwarzana jest z tradycyjnych źródeł, m.in. ze spalania węgla, jednak coraz wyższe koszty jej wytwarzania i przesyłu zmuszają do szukania nowych, niewyczerpywalnych jej źródeł, bardziej przyjaznych środowisku naturalnemu. Także regulacje prawne Unii Europejskiej, jak chociażby dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2009/28/ WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych i dyrektywa 2009/31/WE w sprawie składowania dwutlenku węgla, nakładają na państwa członkowskie, w tym i Polskę, działania mające na celu redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery i zwiększenie stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej. W marcu 2011 r. Komisja Europejska nakreśliła również długoterminowy plan dekarbonizacji, który zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej i innych krajach uprzemysłowionych do 80 proc. do 2050 r. Szczególnie istotne było przyjęcie przez Komisję Europejską w 2007 r. nowych celów dotyczących energii i zmian klimatu do roku 2020, określanych jako 3x20 (tzw. trójpak energetyczny ), które w praktyce oznaczają dążenie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 20 proc., poprawy o 20 proc. efektywności energetycznej i zwiększenia udziału energii odnawialnej do 20 proc. Na gruncie polskiego prawa założenia rozwoju energetyki odnawialnej zostały określone w dokumencie rządowym Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, przyjętym przez sejm 23 sierpnia 2001 r. oraz w dokumentach: Polityka energetyczna Polski do roku 2030 (przyjętym przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r.) i w Programie dla elektroenergetyki (przyjętym przez Radę Ministrów 28 marca 2006 r.). Najważniejszymi aktami normatywnymi dotyczącymi OZE w Polsce są: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U. Nr 156, poz. 969 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169, poz. 1199) wraz z odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Czym jest OZE Odnawialne źródła energii (w skrócie OZE) zgodnie z defi nicją zawartą w ustawie Prawo energetyczne to źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków. Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla tradycyjnych nieodnawialnych źródeł energii, np. paliw kopalnych. Według prognoz udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych będzie systematycznie się zwiększał w 2015 r. wyniesie 12,2 proc., natomiast w 2020 r. już 19,3 proc. Na razie jednakże nadal największy udział w produkcji energii elektrycznej w Polsce ma węgiel kamienny ilość wyprodukowanej z niego energii w latach zmniejszy się zaledwie z 62,9 do 62,7 TWh (terawatogodzin). Inne kraje, takie jak Niemcy, Francja, Szwecja i Czechy, odchodzą od węgla kamiennego i brunatnego na rzecz wytwarzania energii m.in. ze źródeł odnawialnych lub też z elektrowni jądrowych. Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii jest związane zarówno z troską o środowisko naturalne, jak i ograniczonymi zasobami węgla, które w końcu ulegną wyczerpaniu, dlatego też wykorzystanie źródeł niewyczerpywalnych, jak energia słoneczna, wodna czy wiatrowa, jest najlepszym rozwiązaniem i pozwala na niezależność energetyczną krajów ubogich w złoża węgla. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii, oprócz minimalnego negatywnego wpływu na środowisko, przyczynia się także do oszczędzania paliw przez wyeliminowanie konieczności używania węgla, ropy czy gazu do produkcji energii elektrycznej. OZE to ponadto duże i odnawiające się, a więc nieograniczone, zasoby energii. Zasoby odnawialnych źródeł energii znajdują się na terenie całego kraju i mogą być pozyskiwane w praktycznie dowolnym miejscu, co eliminuje problem transportu i związane z tym straty energii wynikające z dystrybucji. Siemens stawia na wiatr Firma Siemens oprócz bogatej oferty wysokiej klasy sprzętu AGD zajmuje się produkcją turbin wiatrowych dla sektora energetyki wiatrowej. Turbiny wiatrowe fi rmy Siemens to preferowane rozwiązanie stosowane przez czołowe fi rmy eksploatacyjne i rozwijające projekty farm wiatrowych na lądzie i na morzu, nie tylko z powodu ich solidności, ale także z uwagi na niezawodność i produktywność. Do najważniejszych zalet turbin wiatrowych fi rmy Siemens należą: przekładniowe i bezprzekładniowe generatory, odporna i sprawdzona konstrukcja, podwójny system zabezpieczeń, system ochrony odgromowej łopat, gondoli oraz sterownika. Turbiny mają także system automatycznego smarowania z wydajnymi dozownikami. Ponadto budowa urządzenia zapewnia utrzymanie odpowiednich warunków klimatycznych wewnątrz turbiny. Niedawno bezprzekładniowa turbina SWT fi rmy Siemens została uhonorowana tytułem turbiny roku według Windpower Monthly Magazin w kategorii 2,1-3,5 MW, który dokonując oceny brał pod uwagę m.in. rozmiary turbin, układ napędowy i układ łopat jako wskaźników zaawansowania technologicznego oraz koszt wytworzenia energii. Trochę liczb Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, od 2003 r. w krajach Unii Europejskiej występuje stały wzrost ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. W większości krajów UE obserwuje się wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej ogółem (energia pierwotna to energia zawarta w pierwotnych nośnikach energii pozyskiwanych bezpośrednio z zasobów naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych). W latach udział energii ze źródeł odnawialnych w wytwarzaniu energii wzrósł w krajach wspólnoty z 11,9 do 18,3 proc., a w Polsce z 5,5 do 9,0 proc. W tym samym czasie pozyskanie energii pierwotnej z OZE wzrosło w Unii o 33,6 proc., a w Polsce o 40,4 proc. W 2010 r. pozyskano w Polsce TJ (teradżuli) ze źródeł odnawialnych, co stanowi 10,2 proc. pozyskanej energii pierwotnej ogółem ( TJ). Największą pozycję bilansu energii odnawialnej w 2010 r. stanowiła energia biomasy stałej, której udział w wykorzystaniu wszystkich nośników energii odnawialnej wyniósł 85,36 proc. Kolejnymi pod względem udziału w OZE były: biopaliwa ciekłe 6,65 proc., woda 3,65 proc., wiatr 2,08 proc., biogazy 1,67 proc., pompy ciepła 0,31 proc., energia geotermalna 0,20 proc., odpady komunalne 0,04 proc. i promieniowanie słoneczne 0,03 proc. Pod koniec kwietnia 2013 r. Eurostat opublikował ofi cjalne dane liczbowe odnośnie do udziału odnawialnych źródeł energii w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. W zestawieniu wyróżniono państwa, w których odnotowano najszybszy i najbardziej intensywny rozwój energii ze źródeł odnawialnych. Kraje te to przede wszystkim Szwecja (46,8 proc.), Łotwa (33,8 proc.), Finlandia (31,8 proc.) i Austria (30,9 proc.). Natomiast krajem, który jako pierwszy może pochwalić się wypracowaniem wyznaczonych na 2020 r. celów, jest Estonia. Odwrotna sytuacja jest na Malcie, w Luksemburgu i w Wielkiej Brytanii, gdzie udział OZE jest nadal bardzo mały (odpowiednio 0,4 proc., 2,9 proc. i 3,8 proc.). Z podanych informacji wynika, że udział odnawialnych źródeł energii stanowił 13 proc. w odniesieniu do całkowitej konsumpcji energii w krajach UE w 2011 r. Porównanie tego wyniku do wyniku z 2010 r., w którym udział ten wyniósł 12,1 proc., daje nadzieję, że państwa Wspólnoty są na dobrej drodze do osiągnięcia założonego celu, jakim jest 20 proc. udziału OZE w 2020 r. Każdy kraj jest zobowiązany do osiągnięcia innego poziomi OZE, co uzależnione jest m.in. od kondycji gospodarczej czy rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z unijnymi regulacjami Polska ma osiągnąć do 2020 r. 15 proc. udziału odnawialnych źródeł energii. Obecnie trwają prace nad zmianą prawodawstwa w zakresie wsparcia odnawialnych źródeł energii, czego rezultatem będzie nowa ustawa o OZE. Ponadto znowelizowane zostaną zapisy ustaw Prawo energetyczne i Prawo gazowe, które złożą się na tzw. trójpak energetyczny. 4 nr 3 czerwiec 2013

5 Michał Sondej, prezes Photovoltaics Development Group Polska. Coraz tańsza technologia, coraz bogatsza oferta na polskim rynku oraz nadzieje rozbudzone przez zapowiadaną już od ponad roku ustawę o odnawialnych źródłach energii sprawiają, że zainteresowanie wytwarzaniem energii elektrycznej w elektrowniach fotowoltaicznych z miesiąca na miesiąc rośnie. Istotnie wzrasta też poziom wiedzy związanej z tym zagadnieniem wśród inwestorów zarówno tych małych, skupionych przede wszystkim na oszczędzaniu energii oraz zaspokojeniu potrzeb własnych gospodarstw domowych, jak i tych, którzy planują budowę dużych, komercyjnych farm fotowoltaicznych i sprzedaż energii do sieci elektroenergetycznych. W każdym wypadku właściwe planowanie oraz zarządzanie procesem instalacyjnym ma kluczowe znaczenie dla sukcesu inwestycji w elektrownię fotowoltaiczną. Odcinek pierwszy sprawdź, czy warto Pierwszym etapem inwestycji jest wizja lokalna. Należy poprosić fi rmę, aby przed sporządzeniem oferty na system przeprowadziła Każde państwo należące do UE ma wyznaczony cel, który ma doprowadzić do zwiększenia udziału energii odnawialnej do 2020 r. Unia Europejska poczyniła znaczne postępy i zdaniem wielu specjalistów wydaje się być na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest 20 proc. udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym do 2020 r., chociaż struktura odnawialnych źródeł będzie różna w różnych sektorach. Najszybszy wzrost następuje w zakresie technologii wykorzystujących energię słoneczną, wiatrową i biomasę. Energia słoneczna i wiatrowa dominują w produkcji energii elektrycznej, natomiast energia biomasy pozostaje dominująca w sektorze grzewczym. Energia ze słońca W ciągu mniej niż jednej godziny na powierzchnię Ziemi dociera ze słońca tyle energii, ile wszyscy mieszkańcy naszej planety zużywają w ciągu roku. Mając taką wiedzę, wystarczy tylko przekształcić energię solarną w energię elektryczną. Tym właśnie zajmuje się fotowoltaika (PV), która uznawana jest obecnie za jeden z najnowocześniejszych sposobów pozyskiwania energii i najdynamiczniej rozwijającą się dziedzinę nauki i przemysłu. Energia słoneczna, zaliczana do odnawialnych źródeł energii, jest przyjazna środowisku naturalnemu i jest jednym z najlepszych, bo najłatwiej dostępnym, darmowym i niewyczerpywalnym, źródeł energii. Pozyskiwanie energii elektrycznej przez systemy ogniw słonecznych to proces, któremu nie towarzyszą żadne zanieczyszczenia emitowane do środowiska naturalnego w postaci szkodliwych gazów, odpadów czy hałasu. Światowy przemysł fotowoltaiczny, począwszy od producentów materiałów bazowych ogniw słonecznych, przez wytwórców ogniw i modułów aż do fi rm specjalizujących się w instalacji systemów fotowoltaicznych i dostawców urządzeń i materiałów, to obecnie kilkanaście tysięcy fi rm. O dynamice rozwoju fotowoltaiki świadczy także gwałtowny wzrost produkcji ogniw słonecznych, który w 2010 r. osiągnął poziom 12 GW mocy. Dominującą pozycję na rynku PV zajmują Chiny, Niemcy, Stany Zjednoczone, Fotowoltaika w Polsce Sezon pierwszy Japonia i Tajwan. Technologia fotowoltaiczna opiera się na tak zwanym efekcie fotoelektrycznym, który polega na uwolnieniu ładunku elektrycznego z ciała stałego poddanego działaniu światła. Przetwarzanie energii solarnej nie byłoby możliwe bez specjalnych paneli słonecznych (modułów słonecznych), wśród których wyróżnia się: moduły monokrystaliczne, moduły polikrystaliczne oraz moduły cienkowarstwowe, których połączenie z elementami umożliwiającymi wytwarzanie elektryczności nosi nazwę systemu fotowoltaicznego. Ponad 95 proc. wszystkich ogniw słonecznych wytwarzanych na świecie produkuje się na bazie półprzewodnikowego materiału, jakim jest krzem (Si), który można przetwarzać w sposób przyjazny dla środowiska. Do krzemu dodawane są pierwiastki chemiczne, które umożliwiają wytwarzanie elektryczności. Zwykle ogniwo słoneczne z krystalicznego krzemu ma nominalne napięcie ok. 0,5 V. Szacuje się, że trwałość paneli fotowoltaicznych wynosi 30 lat. Po tym czasie mogą być poddane utylizacji. Energia solarna ma duże zastosowanie w niemal każdej dziedzinie życia i to już od 1981 r., kiedy to samolot Solar Challenger przeleciał nad kanałem La Manche, wykorzystując jako źródło zasilania tylko energię słoneczną. Skrzydła tego samolotu pokryte były bateriami słonecznymi, które zasilały silnik elektryczny. Na chwilę obecną koszty instalacji ogniw fotowoltaicznych są dość wysokie, jednakże przewiduje się, że wraz z rosnącą popularnością takiego sposobu pozyskiwania energii naturalną konsekwencją będzie spadek kosztów. Rosnące koszty pozyskiwania energii z konwencjonalnych źródeł powodują, że zarówno fi rmy, jak i osoby prywatne szukają bardziej ekonomicznych sposobów jej pozyskiwania. Dlatego też energia słoneczna pochodząca ze źródeł fotowoltaicznych coraz częściej będzie w stanie konkurować w wielu dziedzinach gospodarki z energią pozyskiwaną w sposób tradycyjny. Według prognoz do 2015 r. ceny elektryczności uzyskiwanej z promieniowania słonecznego (PV) staną się konkurencyjne wobec cen detalicznych w Europie Południowej. To samo szereg pomiarów, które zdefi niują moc systemu, jego wydajność oraz produkcję energii w okresie jednego roku. Należy zwrócić uwagę, żeby pomiary zostały fi zycznie wykonane w miejscu instalacji. Niestety, wiele fi rm korzysta z bardzo nieprecyzyjnych danych dostępnych ogólnie najczęściej w Internecie, programy symulacyjne dostarczane przez producentów sprzętu służą głównie poprawnemu doborowi komponentów, a prognozy produkcji są obarczone dużym marginesem błędu nawet do 40 proc. W praktyce pomiar horyzontu oraz zacienienia wykonany w miejscu instalacji mocno zaniża wskaźnik rocznej produkcji energii przez system, pozwala natomiast dokładniej przeprowadzić analizę fi nansową całego przedsięwzięcia. Niestety, takie pomiary nie są zbyt popularne wśród instalatorów, gdyż negatywnie wpływają na szacunki opłacalności inwestycji. Należy unikać sprzedawców, którzy posługują się nominalnymi wartościami urządzeń wyniki ich pomiarów rzadko odbiegają od wyników uzyskiwanych w laboratoriach, są więc czysto teoretyczne. Precyzyjny, nowoczesny sprzęt pomiarowy jest drogi i wymaga specjalistycznych szkoleń z obsługi. Firmy, które wykonują profesjonalne wizje lokalne, najczęściej robią to za opłatą. Najczęściej koszty nie przekraczają 1 5 proc. wartości inwestycji i obejmują dojazd ekipy na miejsce, wykonania pomiarów terenowych oraz przygotowanie dokumentacji. Warto ponieść ryzyko i zainwestować w dobre przygotowanie inwestycji, nawet jeśli wyniki pomiarów będą niepomyślne. Istnieje wiele lokalizacji, w których nie warto instalować systemów fotowoltaicznych, nawet jeśli pozornie wyglądają na atrakcyjne. Odcinek drugi załatw formalności Kolejnym krokiem jest uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń. Trzeba określić ścieżkę formalno-prawną realizacji inwestycji. Należy rozpocząć od uzyskania warunków przyłączenia elektrowni do sieci elektroenergetycznej, następnie wykonać projekt budowlany lub wykonawczy instalacji i uzgodnić z operatorem energetycznym. Obecnie większość spółek energetycznych ma gotowe wnioski o wydanie warunków przyłączenia fotowoltaicznych urządzeń wytwórczych do sieci. Duże projekty fotowoltaiczne mogą wymagać uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, inne zgłoszenia. W niektórych wypadkach proces formalny jest bardzo skomplikowany. Warto skorzystać z pomocy oferowanej przez niektóre fi r- my zarządzające projektami fotowoltaicznymi. stanie się w Europie Środkowej i Północnej po kolejnych 5 10 latach. Obecnie systemy fotowoltaiczne stosuje się w miejscach, gdzie nie istnieje infrastruktura sieci elektrycznych, bowiem koszty związane z produkcją i instalacją takich systemów przewyższają jeszcze koszty związane z energetyką tradycyjną. Pozyskiwanie energii ze słońca nadal jest kosztownym przedsięwzięciem, co stanowi największą barierę dla szybkiego rozwoju rynku fotowoltaiki. Należy jednak pamiętać, iż średni czas zwrotu kosztów inwestycji w energetykę słoneczną systematycznie się skraca, co związane jest ze spadkiem cen modułów fotowoltaicznych oraz z rosnącymi kosztami energii wytwarzanej metodami konwencjonalnymi. Producenci AGD RTV a energia odnawialna Wydawać by sie mogło, że energią odnawialną zainteresowane będą tylko podmioty zajmujące się jej wytwarzaniem. Nic bardziej mylnego. Najwięksi producenci sprzętu gospodarstwa domowego i elektroniki inwestują w odnawialne źródła energii, budują własne farmy solarne lub zajmują się produkcją substratów do produkcji paneli słonecznych. Firma Sharp od lat zajmuje się produkcją substratów szklanych, używanych do produkcji ekranów LCD w telewizorach tej marki. Substraty te są także niezbędne do wytwarzania ogniw fotowoltaicznych, czyli paneli słonecznych. Warto dodać, że pierwszy satelita wyposażony w ogniwa słoneczne wyprodukowane przez fi rmę Sharp otaczał Ziemię już w 1976 r. W 1980 r. natomiast Sharp zaprezentował zasilany energią słoneczną kieszonkowy kalkulator. Pod koniec marca 2010 r. fi rma Gorenje ukończyła budowę elektrowni słonecznej o mocy 200 kw. Elektrownia podłączona do sieci energetycznej Gorenje dzieli się na cztery jednostki, każda o 50 kw mocy wyjściowej. Jednostki znajdują się w showroomie Gorenje, magazynie wysokiego składowania w Velenje oraz w zakładach produkcyjnych Gorenje i Mekom w miejscowości Šoštanj. Średni dzienny pobór mocy przez Gorenje wynosi kw, natomiast Ciąg dalszy nastąpi Dwa kroki opisane powyżej stanowią fazę przedinwestycyjną każdego projektu fotowoltaicznego. Realizację kolejnych kroków należy jednak odłożyć do momentu pojawienia się odpowiednich uregulowań prawnych wprowadzonych w ustawie o OZE. Dzisiaj, z ekonomicznego punktu widzenia, inwestowanie w sieciowe systemy fotowoltaiczne nie opłaca się lub w najlepszym wypadku bilansuje się na tzw. zero po 15 latach. Mając natomiast na uwadze propozycje Ministerstwa Gospodarki w zakresie fotowoltaiki należy już dziś przygotować się na nowe regulacje. W ten sposób inwestor uzyska przewagę, która pozwoli rozpocząć budowę i sprzedawać energię od momentu wejścia ustawy w życie, kiedy stawki za sprzedaż energii będą najbardziej atrakcyjne. W następnych odcinkach Mając pewność inwestowania w projekt fotowoltaiczny, można przystąpić do budowy elektrowni fotowoltaicznej. Jeśli projekt został dobrze przygotowany, wystarczy krótki przegląd rynku w celu wyszukania najbardziej aktualnych technologicznie urządzeń i weryfi kacji cen. Kolejnym etapem jest zabezpieczenie sprzedaży energii elektrycznej. Należy podpisać stosowne umowy ze spółkami obrotu energią. Dzisiaj obowiązek posiadania koncesji dotyczy wszystkich wytwórców energii, w pr zyszłości małe systemy mają być z niego zwolnione. Solidna fi rma zarządzająca projektami fotowoltaicznymi powinna przyjść z pomocą i przeprowadzić inwestora przez proces uzyskania koncesji i zabezpieczenia sprzedaży energii elektrycznej. Happy end? Sukces inwestycji w projekt fotowoltaiczny ten mały i ten duży zależy od wielu elementów. Kluczowym czynnikiem jest gwarancja sprzedaży energii elektrycznej a ta zależy od ostatecznego kształtu ustawy o odnawialnych źródłach energii, która powinna była wejść w życie już w roku Serial OZE jednak trwa dalej. Miejmy nadzieję, że zakończy się wkrótce happy endem, choć czasem nietrudno odnieść wrażenie, że ma on cechy typowe dla opery mydlanej. ENERGIA ODNAWIALNA średnia moc z elektrowni słonecznej w Słowenii wynosi ok kwh na 1 kwp zainstalowanej mocy, w wyniku czego elektrownia słoneczna Gorenje będzie w stanie wygenerować około 210 MWh rocznie. Uzyskana w ten sposób energia jest wykorzystywana do zaspokojenia bieżących potrzeb fi rmy Gorenje, a wszelkie jej nadwyżki, generowane np. w czasie zbiorowych urlopów i świąt, będą dostarczane z powrotem do sieci energetycznej. Wartość inwestycji w elektrownię słoneczną wyniosła 585 tys. euro, zaś osiągnięcie progu rentowności nastąpić ma w ciągu mniej niż dziesięciu lat. Ponadto elektrownia słoneczna zainstalowana w fi rmie Gorenje jest także ważnym punktem odniesienia dla dalszego rozwoju programu Gorenje Solar. Firma Gorenje zwróciła się ku elektrowni słonecznej jako alternatywnemu źródłu energii w związku z coraz powszechniejszym trendem przechodzenia na odnawialne źródła energii. W tym samym czasie program solarny, w który angażuje się fi rma, jest logicznym rozwinięciem działalności Gorenje w zarządzaniu energią i ekologii. Ponadto fi rma oferuje w sprzedaży poszczególne składniki instalacji solarnych takie jak moduły fotowoltaiczne i inne komponenty solarne. Firma Miele natomiast przy współpracy z fi r- mą Solvis opracowała projekt suszarki do bielizny, która wykorzystuje energię solarną. Urządzenie zostało zaprezentowane na targach IFA Opracowana przez Miele i Solvis suszarka jest dowodem, że energia wytwarzana przez słońce może być również używana bezpośrednio do suszenia bielizny w suszarkach do ubrań, co pozwala na zmniejszenie kosztów energii nawet o 80 proc. Na razie fi rma Miele nie zdecydowała się na wprowadzenie do produkcji słonecznych suszarek, kto wie jednak co przyniesie przyszłość. Ognista woda A konkretnie bardzo gorąca woda pochodząca z wnętrza ziemi. Nośnikami energii geotermalnej są woda i para wodna, gromadzone w gruntach i skałach oraz płynach, które wypełniają szczeliny skalne. Energia geotermalna to ciepło uzyskiwane z wnętrza ziemi w postaci gorącej wody lub pary wodnej, zwłaszcza na obszarach, gdzie znajdują się wulkany i gorące źródła. Nie każdy wie, że Polska ma bogate zasoby energii geotermalnej. Potencjał techniczny energii geotermalnej w naszym kraju jest znaczny wody geotermalne znajdują się pod powierzchnią prawie 80 proc. terytorium Polski i jak podaje Polski Instytut Geologiczny, szacunkowo może to być nawet 1512 PJ na rok (co stanowi ok. 30 proc. krajowego zapotrzebowania na ciepło). W ostatnich latach wykonano w całej Polsce ok. 1 tys. odwiertów, dzięki którym stwierdzono występowanie co najmniej 6,6 tys. Energia odnawialna według Boscha Koncern Bosch wykorzystuje potencjał, jaki niesie ze sobą energia odnawialna, i produkuje rozwiązania przyjazne klimatowi i środowisku naturalnemu, czerpiąc z energii wiatrowej, solarnej i biopaliw. Należąca do koncernu Bosch spółka Rexroth konstruuje innowacyjne napędy i przekładnie, które dostarcza producentom elektrowni wiatrowych. W samym tylko 2006 r. w technikę Boscha wyposażono ponad 2,5 tys. tego typu obiektów. Również dla stosunkowo młodego jeszcze segmentu pozyskiwania energii z mórz Bosch opracowuje wytrzymałe i efektywne koncepcje napędowe. U wybrzeży Norwegii i Wielkiej Brytanii testowane są pierwsze prototypowe elektrownie wyposażone w komponenty hydrauliczne i technikę przekładni Boscha. Bosch zajmuje się także produkcją kolektorów słonecznych. Firma aktywnie wspiera rozwój techniki solarnej i inwestuje w niego. W ramach inicjatywy technicznej rządu federalnego Niemiec Bosch we współpracy z fi rmami BASF i Heliatek bada możliwości fotowoltaiki organicznej. Celem tych działań jest istotne obniżenie kosztów produkcji ogniw słonecznych oraz zwiększenie obszarów zastosowań techniki solarnej. Natomiast w temacie biopaliw fi rma Bosch rozwija technikę wtryskową, która umożliwia równoczesne zasilanie pojazdu benzyną i biopaliwem etanolem, które mogą być łączone ze sobą w dowolnych proporcjach. W Brazylii już ok. 80 proc. produkowanych aut jest wyposażonych w system wtryskowy Flex Fuel. Także poza Brazylią rośnie popyt na to rozwiązanie. Francuski koncern PSA wyposaża w system Boscha samochody przeznaczone na rynek francuski i szwedzki. nr 3 czerwiec

6 ENERGIA ODNAWIALNA Warto wspierać rozwój biogazowni Rozmowa z Piotrem Tarnowskim, prezesem zarządu AAT Biogas Polska Sp. z o.o. Redakcja: Na czym dokładnie polega wytwarzanie energii w biogazowniach? Zmiany są konieczne Adam Simonowicz, wiceprezes Towarowej Giełdy Energii SA System wsparcia zielonej energii wymaga korekty. Spadek cen na rynku zielonych certyfi katów jest wynikiem działania mechanizmów rynkowych czyli znacznej nadpodaży świadectw pochodzenia. Poprawienie kondycji tego segmentu wymaga zarówno podjęcia działań krótkoterminowych, jak i strukturalnych, które zagwarantują stabilizację cen i przyczynią się do kontynuacji inwestycji w branży OZE. Towarowa Giełda Energii jest barometrem rynku, dlatego staramy się aktywnie wspierać jego uczestników i proponować rozwiązania w ramach naszej działalności, które przyczynią się do zwiększenia transparentności i dostępu do Piotr Tarnowski: Biogazownia jest instalacją umożliwiającą łatwą i szybką fermentację odpadów organicznych, w wyniku której powstaje biogaz odnawialne źródło energii. Proces fermentacji odbywa się w zamkniętych, szczelnych komorach fermentacyjnych, do których dozowany jest substrat. Substratem, czyli prościej mówiąc: wsadem do biogazowni, mogą być rośliny energetyczne, odchody zwierzęce, odpady z przemysłu przetwórczego, odpady kuchenne i przeterminowana żywność, odpady poubojowe, ścieki komunalne i inne odpady zawierające związki organiczne. W wyniku fermentacji powstaje biogaz o dużej zawartości metanu. Energia zawarta w biogazie może być wykorzystana na kilka sposobów: do wytwarzania ciepła, produkcji energii elektrycznej, ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji lub jako paliwo transportowe. Biogazownie dają możliwość utylizacji wielu uciążliwych odpadów z jednoczesną produkcją energii odnawialnej. Jakie są jeszcze inne zalety tego sposobu wytwarzania energii? Możemy wymienić przynajmniej kilka powodów, dla których warto wspierać rozwój biogazowi. Technologie biogazowe chronią środowisko dzięki redukcji efektu cieplarnianego przez zmniejszenie emisji metanu, dwutlenku węgla, N 2 O. Produkcja biogazu ze źródeł energii odnawialnej przez rozkład masy organicznej przyczynia się do zachowania zasobów naturalnych. Zamiast wyrzucania organicznych resztek poprodukcyjnych produkowane z nich będą energia i nawóz organiczny. W ten sposób technologia biogazowa przyczynia się do idei recyklingu ekologicznego i do zdecentralizowanego przetwarzania odpadów. Gospodarstwa, które np. współprzetwarzają odpady komunalne informacji, ponieważ tylko w takich warunkach rynek jest w stanie funkcjonować bez zakłóceń. Przeprowadziliśmy szereg rozmów z przedstawicielami branży oraz członkami Rejestru Świadectw Pochodzenia stąd wiemy, jakie narzędzia mogą być wsparciem dla uczestników rynku. Jednak należy pamiętać, że w tym wypadku konieczne są rozwiązania systemowe, które może wprowadzić właściwie zaprojektowana ustawa o OZE. Pod koniec kwietnia br. rozpoczęliśmy publikację nowych indeksów cenowych zielonych certyfi katów. Do dotychczasowego OZEX _ A z transakcji sesyjnych dodaliśmy OZEX _ A _ TP z transakcji pozasesyjnych oraz indeks łączony OZEX _ A _ POLPX będący sumą obrotów sesyjnych i pozasesyjnych. Musimy pamiętać, że transakcje pozasesyjne, stanowiące ok. 80 proc. obrotów, są w obecnym systemie dość istotne, gdyż stanowią kluczowy element fi nansowania projektów inwestycyjnych przez wykorzystanie mechanizmu tzw. project fi nance. Pracujemy również nad instrumentem typu forward, który mógłby zabezpieczyć fi rmy przed wahaniami cen, natomiast w dalszej przyszłości zastanawiamy się nad uruchomieniem kontraktów typu futures, które mogłyby odg rywać podobną rolę w fi nansowaniu projektów jak kontrakty długoterminowe na certyfi katy na rynku pozagiełdowym. Niewątpliwie przeprowadzenie zmian jest konieczne. Najtrudniejszy dla rynku jest czas oczekiwania i niepewność, dlatego wypracowanie odpowiednich rozwiązań wymaga współpracy wielu stron Ministerstwa Gospodarki, URE, branży energetycznej, nie tylko producentów OZE, oraz przedstawicieli instytucji fi nansowych. i organiczne, uzyskują dzięki temu nową pozycję społeczno-gospodarczą. Inną zaletą jest oszczędność w zakupie nawozów i środków ochrony roślin. Materiał pofermentacyjny z biogazowni może skutecznie zastąpić nawozy mineralne i również chronić wodę pitną. Ponadto budowa biogazowni wspiera ochronę klimatu, wzmacnia rozwój wsi, przyczynia się do rozpowszechniania technologii przyjaznych dla środowiska. Kto korzysta z takiego sposobu wytwarzania energii? Korzystają praktycznie wszyscy. Społeczeństwo ogółem, ponieważ biogazownie utylizują odpady organiczne, zmniejszają emisję CO 2, kreują miejsca pracy (także pośrednio), wpływają na bezpieczeństwo energetyczne kraju, zaopatrują w ekologiczny nawóz. Korzystają także społeczności lokalne, które w ten sposób mogą uzyskać dostęp do taniego i ekologicznego źródła ogrzewania, zaś przedsiębiorcy zyskują sposób utylizacji odpadów i mają zaopatrzenie w energię cieplną i elektryczną. Natomiast rolnicy odnoszą korzyści, ponieważ biogazownie stabilizują rynek rolniczy i przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich. Jakie są szanse rozwoju biogazowni w Polsce? Polska ma bardzo duży potencjał rynku biogazowni, porównywalny do Niemiec, gdzie km 2 powierzchni z dostępem do wód geotermalnych o temperaturach rzędu C. W skali Europy obszar wód geotermalnych wynosi ok. 5 mln km 2. Co ciekawe, miejsca występowania najkorzystniejszych pod tym względem warunków występują tam, gdzie zlokalizowane są aglomeracje miejskie i wiejskie oraz tereny uprzemysłowione. Na terenach zasobnych w energię wód geotermalnych w naszym kraju leżą m.in. Warszawa, Poznań, Szczecin, Łódź, Toruń i Płock. Popularnym sposobem wykorzystania energii geotermalnej, oprócz produkcji energii elektrycznej, jest budowa ciepłowni geotermalnych. Obecnie na terenie Polski funkcjonują geotermalne ciepłownie w Uniejowie, Mszczonowie, Pyrzycach, Bańskiej Niżnej i Słomnikach. Wszystko płynie Do produkcji zielonej energii wykorzystywana jest także woda. Elektrownie wodne wykorzystują energię mechaniczną płynących rzek, z których woda spływa najpierw z wyżej położonych terenów do zbiorników wodnych położonych niżej. Przepływ wody w rzece powoduje różnicę energii potencjalnej wód rzeki w jej górnym i dolnym biegu. Energia potencjalna zamienia się w energię kinetyczną płynącej wody. Energię wodną można obecnie przetwarzać na energię elektryczną (hydroenergetyka) lub wykorzystywać bezpośrednio do napędu maszyn (turbiny lub koło wodne). Wykorzystanie wody w elektrowniach wodnych, pomimo niewielkiego jeszcze udziału w ogólnej produkcji energii, nie tylko pozytywnie wpływa na zmniejszenie obciążenia dla środowiska naturalnego, ale i pozwala uregulować bieg rzek, zwiększając retencję wód powierzchniowych, a budowanie zbiorników wodnych wyrównuje przepływy wody i ogranicza ryzyko powodzi. Według szacunków wodne zasoby Polski oceniane są na 13,7 TWh rocznie, z czego ponad 45 proc. przypada na Wisłę, zaś pozostałe na dorzecza Wisły i Odry oraz rzek Pomorza. Ciekawostką jest, że same tylko elektrownie na rzekach pomorskich zapewniały przed II wojną światową energię elektryczną portowi morskiemu w Gdyni, Kartuzom oraz Gdańskowi i jego okolicom, co pozwala dostrzec potencjał, jakim cechują się elektrownie wodne. Mimo obecności elektrowni wodnych na terenie Polski nasz kraj nie może porównywać się z innymi, ponieważ wykorzystujemy zasoby energii wodnej w niewielkim stopniu 12 proc. Przykładowo, w Norwegii z energii wodnej wytwarzanej jest aż 98 proc. energii elektrycznej. Wśród największych elektrowni wodnych na świecie znajduje się elektrownia, wybudowana w 1983 r. na tamie Itaipu na Paranie (granica Brazylii i Paragwaju), która osiąga moc MW i produkuje rocznie 93,4 TWh energii. Druga pod względem wielkości to Grand Coulee na rzece Kolumbia (Stany Zjednoczone) o mocy MW i Raul Leoni na rzece Coroni (Wenezuela) o mocy MW. Największa zaporą z hydroelektrownią jest chińska Zapora Trzech Przełomów. Rocznie produkuje ona aż 84,7 TWh (terawatogodzin) energii. Ze względu na generowaną moc wyróżnia się trzy rodzaje elektrowni wodnych mikroelektrownie, małe i duże. Mikroelektrownie mają moc mniejszą niż 200 kw. Małe elektrownie cechuje działa ponad 5 tysięcy biogazowni rolniczych. W obecnej chwili w naszym kraju działa kilkadziesiąt biogazowni. Sądzę, że rozwój rynku będzie szedł w kierunku biogazowni utylizacyjnych lub utylizacyjno-rolniczych, dzięki czemu będą powstawać projekty ekonomicznie opłacalne, a jednocześnie korzystne dla środowiska. Problem rynku polega obecnie na opieszałości rządu oraz parlamentu w pracach nad długoletnimi rozwiązaniami dla OZE. Brak jasności w temacie wspierania rozwoju energetyki odnawialnej powoduje wstrzymanie realizacji wielu projektów. Inwestycja w OZE wymaga niemałych nakładów fi nansowych i inwestor musi mieć świadomość opłacalności inwestycji w kilkunastoletnim horyzoncie czasowym. Opieszałość naszych władz doprowadzić może do załamania się rynku i do nałożenia na nasz rząd niemałych kar przez Komisję Europejską, zwłaszcza, że obecnie większość zielonej energii powstaje w procesie współspalania biomasy przez energetykę zawodową. Proces ten emituje więcej CO 2 niż spalanie węgla, w związku z czym podciąganie go pod zieloną energię jest zwykłym wypaczaniem rzeczywistości, nie mówiąc już o tym, że prowadzi do masowych wycinek lasów, a także sprowadzaniem biomasy z innych krajów, czyli sprowadzaniem do Polski odpadów. Taka polityka wcześniej czy później doprowadzi do nałożenia kar na Polskę i chwilowe oszczędności na braku odpowiedniego wsparcia dla OZE odbiją się na budżecie, czyli na kieszeniach podatników. moc mniejsza niż 5 MW (w Europie) lub 15 MW (Stany Zjednoczone). Zaliczane są one do niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii. Poruszając temat elektrowni wodnych, nie można nie wspomnieć o największej w Polsce tego typu jednostce, jaką jest Elektrownia Wodna Żarnowiec elektrownia szczytowa pompowa, która wykorzystuje Jezioro Żarnowieckie jako zbiornik dolny, a zbiornikiem górnym jest sztuczny zbiornik wybudowany na pobliskim płaskowyżu. Elektrownia w Żarnowcu ma moc 716 MW. Na drugim miejscu pod względem wielkości jest elektrownia Porąbka-Żar o mocy 500 MW, a na trzecim elektrownia Solina o mocy 200 MW. Duże elektrownie wodne, takie jak elektrownia w Żarnowcu, generują 20 proc. światowej produkcji energii elektrycznej. Elektrownia szczytowo-pompowa, jaką jest żarnowiecki zakład, służy do magazynowania energii elektrycznej, zamienia energię elektryczną na energię potencjalną grawitacji przez wpompowanie wody ze zbiornika dolnego do górnego w okresie nadwyżki produkcji nad zapotrzebowaniem na energię elektryczną (np. w porze nocnej), a następnie, w godzinach szczytu następuje odwrócenie procesu. Ponadto wyróżnia się także elektrownie przepływowe, w których wykorzystywane jest cykliczne podnoszenie i opadanie poziomu wody w oceanie. Prąd w tego typu elektrowniach wytwarza się dzięki przypływom i odpływom wód mórz i oceanów, które powstają dzięki zjawisku pływowemu, którego przyczyną są siły grawitacyjne Księżyca i Słońca. Biomasa i biogaz Fermentacja, wbrew pozorom, nie jest procesem, który tylko i wyłącznie przyczynia się do powstania alkoholu. Fermentacji poddawana jest także biomasa zawierająca dużą ilość wilgoci, w skład której wchodzą odpady organiczne, zwierzęce i osady ściekowe. Odpady te rozkładane są przez bakterie na związki proste, z których następnie powstaje biogaz, wykorzystywany do celów energetycznych. W procesie fermentacji beztlenowej aż 60 proc. substancji organicznej zamienianej jest w biogaz, który może być wykorzystywany na wiele różnych sposobów. Biogaz powstający w wyniku fermentacji beztlenowej składa się przede wszystkim z metanu (od 40 proc. do 70 proc.) i dwutlenku węgla (około proc.), ale zawiera także inne gazy, m.in. azot, siarkowodór, tlenek węgla, amoniak i tlen. Do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej może być wykorzystywany biogaz zawierający powyżej 40 proc. metanu. Przykładowo gaz wysypiskowy może być dostarczany do sieci gazowej, wykorzystywany jako paliwo do pojazdów lub w procesach technologicznych. Biogaz może być spalany w specjalnie przystosowanych kotłach i zastępować gaz ziemny, a uzyskane ciepło może być przekazywane do instalacji centralnego ogrzewania. Energia elektryczna wyprodukowana w silnikach iskrowych lub turbinach może być sprzedawana do sieci energetycznych. Biogaz jest również wykorzystywany w układach skojarzonych do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Biomasa sucha, na którą składa się słoma czy drewno, może być poddana procesowi spalania. Jedna tona wysuszonej biomasy ma wartość opałową równą 0,7 tony węgla kamiennego. Pod wiatr Efektywnym źródłem energii może być nie tylko słońce czy woda, ale i wiatr. Pierwsza farma wiatrowa została zbudowana w 1980 r. w Ameryce. Energia wiatru jest to energia kinetyczna wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej w turbinach wiatrowych. Farmy wiatrowe mogą być lokowane, zarówno na lądzie, jak i poza nim. Zwykle są to instalacje złożone z wielu turbin wiatrowych. Według defi nicji ustawowej farmą wiatrową określana jest jednostka wytwórcza lub zespół tych jednostek wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru, przyłączonych do sieci w jednym miejscu przyłączenia. O lokalizacji jednego wiatraka lub farmy wiatrowej złożonej z kilku lub kilkunastu urządzeń decyduje przede wszystkim stałość występowania wiatru na danym terenie, ponieważ od tego czynnika zależy ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez silnik wiatrowy, co ma swoje przełożenie na opłacalność inwestycji. Dlatego też elektrownio wiatrowe powstają w miejscach stałego występowania wiatru o odpowiednio dużej prędkości, zwykle większej niż 6 m/s, czyli głównie w rejonach nadmorskich i górskich. Elektrownie wiatrowe budowane są coraz częściej na terenie Polski. Firmy takie jak Siemens aktywnie inwestują w to źródło pozyskiwania energii i oferują w sprzedaży turbiny wiatrowe. Obecnie Siemens ma cztery farmy wiatrowe na terenie Polski. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki na koniec czerwca 2012 r. funkcjonowało w Polsce 619 instalacji elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 2189 MW. Najwięcej farm wiatrowych znajduje się w rejonach północno-zachodniej Polski. Wśród województw, w których występują najkorzystniejsze warunki do budowy elektrowni wiatrowych, na pierwszym miejscu znajduje się zachodniopomorskie, które według danych z 30 czerwca 2012 r. ma elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 716,8 MW, kolejne miejsca zajmują województwa pomorskie (łączna moc 246,9 MW) i wielkopolskie (łączna moc 245,3 MW). Z raportu Energetyka wiatrowa w Polsce, opublikowanego pod koniec 2012 r. przez TPA Horwath, wynika, że na koniec 2011 r. pracowały w Europie farmy wiatrowe o łącznej mocy 96,6 GW. W ciągu 2011 r. w Europie zainstalowano nowe farmy wiatrowe o mocy 9616 MW. Według Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wartość tych projektów wyniosła ok. 12,6 mld euro. Wartość mocy wszystkich elektrowni w Europie wzrosła o MW do MW, przy czym energetyka wiatrowa zwiększyła swój udział do 10,5 proc. Przez ostatnie 17 lat ma miejsce systematyczny przyrost mocy z 814 MW nowych instalacji w 1995 r. do 9616 MW w 2011 r. Niemcy pozostają krajem o największej liczbie farm wiatrowych, wyprzedzając Hiszpanię, Francję, Włochy i Wielką Brytanię. W Polsce na koniec czerwca 2012 r. istniało 619 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 2189 MW. Jak podaje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, było to znacznie poniżej prognoz operatorów, które dochodziły do 2000 MW, i jest to znacznie poniżej możliwości branży. Główną przyczyną osłabienia wzrostu była i jest niepewność dotycząca systemu fi nansowania i regulacji. O rosnącej popularności wykorzystywania wiatru jako źródła energii świadczą dane opublikowane przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), zgodnie z którymi przyrost mocy elektrowni wiatrowych w 2011 r. wyniósł 437 MW, zaś na koniec roku wzrósł do 1616 megawatów. Obecnie energetyka wiatrowa stanowi 57,6 proc. mocy zainstalowanej (bez technologii współspalania) wszystkich źródeł energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych. 6 nr 3 czerwiec 2013

7 GO_AS_INFOBIZNES_OZE.indd :58:44

8

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice 2013 Spis treści Słowo wstępu... 3 Wprowadzenie... 4 1. Zagadnienia teoretyczne... 5

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs.

Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs. Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs. Odnawialne źródła energii 3. Akty prawne z zakresu energii odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Rynek fotowoltaiki w Polsce i województwie śląskim. Strona1

Rynek fotowoltaiki w Polsce i województwie śląskim. Strona1 Strona1 Rynek fotowoltaiki w Polsce i województwie śląskim Strona2 Spis treści Wstęp... 3 Rozdział I Determinanty rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce... 6 1. Determinanty naturalne i ekologiczne... 6 2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Diagnoza stanu przedsiębiorstw sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i instytucji wspierających rozwój sektora OZE mających siedzibę na terenie województw RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Rynkek docelowy Republika Austrii Ul. Cukrowa 17/7 71-004 Szczecin 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań autor dr inż. Dorota Chwieduk Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH KATALOG 2009 www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH Spis treści Na dobry początek czym jest Ekoenergia Opolszczyzny? 5 Stawiamy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. energetyka rozproszona

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. energetyka rozproszona INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energetyka rozproszona Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r.

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r. Styczeń to przede wszystkim czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Generalnie brzmią one bardzo optymistycznie. Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej i to dość wyraźnie. Imponujący wzrost w 2011

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce

Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce Opole 22-23 października 2009 roku Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna zmienia świat

Energia odnawialna zmienia świat Energia odnawialna zmienia świat Dyrekcja Generalna ds. Energii Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Numer bezpłatnej infolinii *: 00

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NAUKOWO TECHNICZNA GDAŃSK

FUNDACJA NAUKOWO TECHNICZNA GDAŃSK FUNDACJA NAUKOWO TECHNICZNA GDAŃSK ul. Fiszera 14, 80 952 Gdańsk Przegląd materiałów dotyczących alternatywnych form generacji rozproszonej, w tym małej generacji jądrowej, z uwzględnieniem bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU PRODUKCJI URZĄDZEŃ DLA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W POLSCE DLA POTRZEB KRAJOWYCH I EKSPORTU

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU PRODUKCJI URZĄDZEŃ DLA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W POLSCE DLA POTRZEB KRAJOWYCH I EKSPORTU Instytut Energetyki Odnawialnej ANALIZA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU PRODUKCJI URZĄDZEŃ DLA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W POLSCE DLA POTRZEB KRAJOWYCH I EKSPORTU Warszawa, listopad 2010 r. EC BREC IEO 00-641 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK FOTOWOLTAIKI W POLSCE - DIAGNOZA. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

RYNEK FOTOWOLTAIKI W POLSCE - DIAGNOZA. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum RYNEK FOTOWOLTAIKI W POLSCE - DIAGNOZA Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice 2013 Spis treści Wstęp... 3 Wprowadzenie do fotowoltaiki... 5 1. Podaż na rynku fotowoltaiki w Polsce...

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020 MONOGRAFIA

Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020 MONOGRAFIA Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020 MONOGRAFIA KRAKÓW, 2013 Recenzenci: dr hab. inż. Andrzej Jarosiński, prof. nadzw. IGSMiE PAN, Instytut Gospodarki Surowcami

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE

BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE Rekomendacje jak znieść bariery rozwoju fotowoltaiki na szczeblu krajowym Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (Polish

Bardziej szczegółowo