Profesjonalne rozwiazania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profesjonalne rozwiazania"

Transkrypt

1 Profesjonalne rozwiazania łaczace doradztwo inwestycyjne z oczekiwaniami klienta Profesjonalne i innowacyjne rozwiazania dla doradztwa inwestycyjnego, optymalizacji portfela oraz zarzadzania portfelem i ryzykiem Gambit dla Bankowości Prywatnej i Zarządzania Majątkiem Dostarczamy rozwiązania, które stawiają klienta w centrum doradztwa inwestycyjnego. Nasza platforma obejmuje cały proces kompleksowo. Doradztwo Inwestycyjne Portfelem Zgodnością Wartości Przejrzystość Nasze narzędzia są tworzone w celu promowania całkowitej przejrzystości sektora finansowego, a nasze osiągnięcia bazują na publikacjach naukowych. Naukowe podejście Korzystamy z naszych bliskich kontaktów z uniwersytetami w celu zapewnienia wartości dodanej naszym klientom. Korzyści KONCENTRACJA NA KLIENCIE Organizuj swoją praktykę zarządzania majątkiem wokół preferencji, celów i satysfakcji klienta. Lepiej zrozum swoich klientów i zaoferuj im unikalne doświadczenie inwestycyjne. WYDAJNOŚĆ Obsługuj różne podmioty procesu zarządzania inwestycyjnego w obrębie Twojej instytucji, używając pojedynczej platformy umożliwiającej maksymalną skuteczność w pilotowaniu, sprzedaży i kontroli rozwiązań inwestycyjnych. PROSTOTA Nasze narzędzia zapewniają prostotę na wiele sposobów. Ich intuicyjność pozwala na szybkie przyswojenie obsługi przez Twoich współpracowników. Dzięki temu, przekształcają skomplikowane koncepcje w zrozumiałe wyjaśnienia. ZGODNOŚĆ Centralnie zarządzaj profilami ryzyka klienta, indywidualnymi preferencjami oraz wymogami inwestycyjnymi w celu monitorowania zgodności portfela na kluczowych etapach procesu inwestycyjnego, takich jak: doradztwo inwestycyjne, konstrukcja portfela czy kontrola w zgodzie z przepisami MIFID.

2 Doradztwo Inwestycyjne Unikalne doswiadczenie doradztwa inwestycyjnego, w którym klient odgrywa wiodaca role PLANOWANIE FINANSOWE W pełni zrozum sytuację swojego klienta pod względem aktywów, pasywów oraz celów i oczekiwań inwestycyjnych. PROFILOWANIE RYZYKA Stwórz profile ryzyka inwestora, uwzględniając jego awersję, a także postrzeganie ryzyka. DIAGNOSTYKA PORTFELA ORAZ SYMULACJE Identyfikuj w prosty sposób luki między celami inwestycyjnymi, a faktycznym stanem portfela, sugeruj optymalne rebalansowanie oraz popraw adekwatność portfeli w stosunku do profili ryzyka i celów finansowych Twoich klientów w różnych warunkach rynkowych. PROPOZYCJA MODELOWEGO PORTFELA Twórz rekomendacje modelowego portfela, połączone z profilami ryzyka Twoich inwestorów; modelowe portfele mogą być dalej personalizowane, tak aby jak najlepiej odpowiadały specyficznym potrzebom i celom Twoich klientów. REKOMENDACJA Twórz rekomendacje inwestycyjne uwzględniając profile ryzyka swoich klientów, ich obecną sytuacją finansową, przyszłe potrzeby, osobiste poglądy na rynek oraz cele inwestycyjne; przeprowadź analizę diagnostyczną rekomendowanego portfela, by wyrazić w konkretnej formie wartość dodaną usługi. REBALANSOWANIE Dokonaj realokacji obecnego portfela Twojego klienta, tak by lepiej pasował do jego zdefiniowanego profilu ryzyka oraz wymogów i celów inwestycyjnych. RAPORT Twórz łatwe w obsłudze raporty na zakończenie każdego spotkania z klientem. SPRAWDZANIE Automatycznie monitoruj zgodność i bądź informowany, gdy nastąpią odchylenia portfeli od ich profili ryzyka lub wytycznych inwestycyjnych, dzięki czemu, masz możliwość zareagowania w odpowiednim czasie. SATYSFAKCJA Pewność, że wymagania Twojego klienta są respektowane dzięki integracji w czasie rzeczywistym jego celów, profili i preferencji, począwszy od Front-Office u aż po Middle i Back-Office. ZAUFANIE DO TWOJEJ USŁUGI Zwiększ u swojego klienta zrozumienie ryzyka i potencjału zysków w ich obecnych i rekomendowanych portfelach dzięki opartemu na ryzyku podejściu oraz skutecznej analityce portfela zawartej w naszym rozwiązaniu. Automatycznie przeprowadzaj diagnozę portfela, raportowanie i monitoring, by zyskać czas na zrozumienie i odpowiedzenie na potrzeby i cele swoich klientów.

3 WYSZUKIWANIE AKTYWÓW Analizuj i porównuj różne aktywa według ich wskaźników ryzyka i efektywności w celu szybkiego znalezienia instrumentu (fundusz, udział, obligacja etc.) posiadającego cechy, których poszukujesz. INTEGRUJ RYZYKO Weź pod uwagę fakty rynkowe: podwyższoną niestabilność, większą częstotliwość występowania kryzysów, szybką kontaminację wśród klas aktywów oraz wiekszą róznorodność rodzajów ryzyka. TWÓRZ Twórz i testuj nowe strategie inwestycyjne i modelowe portfele, by znaleźć takie, które zapewnią najlepszą skuteczność, przy uwzględnieniu profili ryzyka inwestora, alokacji i wymogów ryzyka; uwzględnij poglądy zarządzających aktywami na temat rozwoju rynku podczas budowania strategii inwestycyjnej aby w pełni wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie. OPTYMALIZUJ Precyzyjnie optymalizuj portfele uwzględniając Twoje opinie i oczekiwania na temat rozwoju rynku, cele klientów oraz wymogi instytucjonalne i regulacyjne, a także cechy aktywów i portfela. DIAGNOZUJ Poddaj portfele modelowe lub portfele klienta szczegółowej analizie, testowaniu wstecznemu i symulacjom w celu sprawdzenia jakości zarządzania inwestycją oraz identyfikacji możliwych obszarów wymagających poprawy. RAPORTUJ Twórz zrozumiałe raporty na temat ryzyka i efektywności. Treść i wygląd tych raportów mogą być całkowicie spersonalizowane, aby idealnie odpowiadać do potrzebom i wymaganiom odbiorców. SPRAWDZAJ Automatycznie monitoruj zgodność i bądź powiadamiany o odstępstwach od reguł i celów inwestycyjnych. Portfelem Twórz rozwiazania inwestycyjne, na których, doradcy moga polegac,,, by obiektywnie podejsc do spraw klienta SATYSFAKCJA Twórz oraz zarządzaj strategiami inwestycyjnymi, które odpowiadają celom Twoich klientów i są dostosowane do poziomu ryzyka, które są oni gotowi ponieść. Przeprowadzaj symulacje, definiowanych kryzysów rynkowe, by przedstawić klientom pełen obraz ryzyka i potencjału zysków ich inwestycji. UZUPEŁNIENIE KOMPETENCJI ZARZĄDZAJĄCYCH Oparte na pełnej ocenie ryzyka rynkowego, podejście optymalizacyjne firmy Gambit umożliwia lepsze zarządzanie efektywnością i ryzykiem portfeli poprzez uzupełnianie opinii zarządzających na temat rynku oraz wsparcia przy doborze instrumentów. Automatycznie przeprowadzaj diagnozę portfela, symulację, raportowanie i monitoring, by zyskać czas na tworzenie i testowanie strategii inwestycyjnych oraz zarządzanie nimi.

4 Oferta Zgodnością,, Zgodnosc tak łatwa jak liczenie do trzech Klient Doradca OGRANICZENIA Otrzymuj powiadomienia, kiedy portfele klientów odbiegają od ich preferencji i wymagań inwestycyjnych. OGRANICZENIA INSTYTUCJONALNE Bądź informowany, kiedy portfel jest narażony na naruszenia wewnętrznych reguł inwestycyjnych, tak żebyś mógł w porę zareagować i uniknąć całkowitego naruszenia ograniczeń. OGRANICZENIA REGULACYJNE Otrzymuj powiadomienia o odstępstwach od wymagań regulacyjnych oraz o zagrożeniu ich wystąpienia dzięki automatycznemu monitorowaniu zgodności. DEFINIOWALNE REGUŁY Twórz swoje własne reguły lub zmieniaj te istniejące, tak aby idealnie pasowały do Twoich potrzeb w zakresie zakresu ograniczeń, parametrów obliczeniowych i częstotliwości monitorowania. Zarządzający aktywami Zarządzający ryzykiem i zgodnością DASHBOARD Oglądaj codzienne podsumowania statusów zgodności zaadaptowane do Twoich potrzeb informacyjnych, niezależnie czy chodzi o informacje dotyczące zgodności konkretnego portfela, czy wszystkich portfeli zarządzanych przez Twoją instytucję. RAPORT Automatycznie twórz raporty podsumowujące status zgodności Twoich portfeli z nałożonymi regułami. PEŁNE ZAUFANIE Informuj swoich klientów i doradzaj im, jak tylko portfele ulegną odchyleniu od ich profilów ryzyka i preferencji inwestycyjnych - dzięki ciągłemu automatycznemu monitorowaniu. UNIKAJ NARUSZEŃ Korzystaj z podwójnego poziomu ostrzegania o zagrożeniu wystąpienia naruszeń przed ich pojawieniem się, co daje Ci czas na poczynienie poprawek w celu uniknięcia całkowitego naruszenia reguł. Automatyzuj monitorowanie portfela i funduszu, a także raportowanie zgodności, by zyskać czas na działania mające na celu uniknięcie naruszeń oraz na usługi o większej wartości dodanej. Wspólna platforma Maklerzy Depozytariusze Kontakt Bruksela Paryż Luksemburg Liège Redaktor: Geoffroy de Schrevel Oświadczenie: Broszura ta służy wyłacznie do celów ogólnoinformacyjnych. Nie mogą z niej wynikać żadne zobowiązania kontraktowe. Treści moga ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.

5 Profesjonalne rozwiazania łaczace doradztwo inwestycyjne z oczekiwaniami klienta Profesjonalne i innowacyjne rozwiazania dla doradztwa inwestycyjnego, optymalizacji portfela oraz zarzadzania portfelem i ryzykiem Gambit dla bankowości osobistej (Mass-affluent) Gambit dla bankowości osobistej jest wielokanałową, w pełni zintegrowaną platformą webową, która obejmuje całościowo proces doradztwa inwestycyjnego, oferując klientom bankowości osobistej autentyczne wsparcie w zarządzaniu majątkiem. Doradztwo Inwestycyjne Portfelem Zgodnością Nasze rozwiązanie stworzyliśmy we współpracy z głównymi dostawcami systemów bankowych front-end i centralnych systemów bankowych. Wartości Przejrzystość Nasze narzędzia są tworzone w celu promowania całkowitej przejrzystości sektora finansowego, a nasze osiągnięcia bazują na publikacjach naukowych. Naukowe podejście Korzystamy z naszych bliskich kontaktów z uniwersytetami w celu zapewnienia wartości dodanej naszym klientom Korzyści DOCHODOWOŚĆ Zwiększ dochodowość i wartość portfeli swoich klientów poprzez wdrożenie wysokiej jakości usługi doradztwa inwestycyjnego zorientowanego na ich preferencje, cele i satysfakcję. WYDAJNOŚĆ Rozwiązanie może być zaadaptowane do skali i wymagań segmentu mass affluent. Poprzez prostotę i pełną automatyzację od integracji danych klienta i danych o produkcie, poprzez rebalansowanie portfela i zarządzanie transakcjami umożliwia zaoferowanie doskonałych usług doradczych przy niskich kosztach. JEDNOLITA OBSŁUGA Zapewnij podobny poziom satysfakcji klienta w każdym miejscu i czasie. Nasze kompaktowe rozwiązanie internetowe umożliwia dostarczenie tej samej jakości usług we wszystkich Twoich oddziałach i kanałach internetowych. ZGODNOŚĆ Centralnie zarządzaj profilami ryzyka klienta, indywidualnymi preferencjami oraz wymogami inwestycyjnymi w celu monitorowania zgodności portfela na kluczowych etapach procesu inwestycyjnego, takich jak: doradztwo inwestycyjne, konstrukcja portfela czy kontrola, w zgodzie z przepisami MIFID.

6 Doradztwo Inwestycyjne, Unikalne doswiadczenie doradztwa inwestycyjnego, w którym klient odgrywa wiodaca role PLANOWANIE FINANSOWE W pełni zrozum sytuację swojego klienta pod względem aktywów, pasywów oraz celów i oczekiwań inwestycyjnych. PROFILOWANIE RYZYKA Stwórz profile ryzyka inwestora, uwzględniając jego awersję oraz postrzeganie ryzyka do ryzyka. DIAGNOSTYKA PORTFELA ORAZ SYMULACJE Identyfikuj w prosty sposób luki między celami inwestycyjnymi, a faktycznym stanem portfela, sugeruj optymalne rebalansowanie oraz popraw adekwatność portfeli w stosunku do profili ryzyka i celów finansowych Twoich klientów w różnych warunkach rynkowych. REKOMENDACJA Twórz rekomendacje inwestycyjne uwzględniając profile ryzyka swoich klientów, ich obecną sytuacją finansową, przyszłe potrzeby, osobiste poglądy na rynek oraz cele inwestycyjne; przeprowadź analizę diagnostyczną rekomendowanego portfela, by wyrazić w konkretnej formie wartość dodaną usługi. REBALANSOWANIE Dokonaj realokacji obecnego portfela Twojego klienta, tak by lepiej pasował do jego zdefiniowanego profilu ryzyka oraz wymogów i celów inwestycyjnych. RAPORT Twórz łatwe w obsłudze raporty na zakończenie każdego spotkania z klientem. FOLLOW- UP Automatycznie monitoruj zgodność i bądź informowany, gdy nastąpią odchylenia portfeli od ich profili ryzyka lub wytycznych inwestycyjnych, dzięki czemu, masz możliwość zareagowania w odpowiednim czasie. SATYSFAKCJA Pewność, że wymagania Twojego klienta są respektowane dzięki integracji w czasie rzeczywistym jego celów, profili i preferencji, począwszy od Front-Office u aż po Middle i Back-Office. PRZEWAGA KONKURENCYJNA Przejmij większy odsetek potencjalnych klientów dzięki lepszemu zaprezentowaniu wartości dodanej usługi doradztwa inwestycyjnego. Automatycznie przeprowadzaj diagnozę portfela, raportowanie i monitoring, by zyskać czas na zrozumienie i odpowiedzenie na potrzeby i cele swoich klientów.

7 Oferta Portfelem Twórz rozwiazania inwestycyjne, na których, doradcy moga polegac,,, by obiektywnie podejsc do spraw klienta Doradca PROPOZYCJA INWESTYCYJNA Twórz, analizuj i testuj nowe rozwiązania inwestycyjne modelowy portfel, alokacje strategiczne, indywidualne portfele - na podstawie profilów ryzyka i celów swoich klientów oraz zasad inwestycyjnych Twojej instytucji. SPRAWDZANIE Automatycznie monitoruj zgodność i bądź powiadamiany w przypadku uchybień od reguł i celów inwestycyjnych lub przy zagrożeniu ich wystąpienia. RAPORT Twórz zrozumiałe raporty na temat ryzyka i efektywności. Treść i wygląd tych raportów mogą być całkowicie spersonalizowane, aby idealnie odpowiadać do potrzebom i wymaganiom odbiorców. Zarządzający aktywami Zarządzający ryzykiem i zgodnością SATYSFAKCJA Regularnie polepszaj i wzbogacaj swoje propozycje, by mieć pewność, że odpowiadają rozwijającym się profilom i wymaganiom Twojego klienta. SPRAWNOŚĆ Przyśpiesz swój Time-to-Market poprzez łatwe pilotowanie i rozmieszczenie nowych propozycji i produktów dla Twojej klienteli. CZYNNOŚCI ZWIĘKSZAJĄCE Automatycznie przeprowadzaj diagnozę portfela, symulację, raportowanie i monitoring, by zyskać czas na tworzenie i testowanie strategii inwestycyjnych oraz zarządzanie nimi. Klient Wspólna platforma Maklerzy Depozytariusze

8 ZGODNOŚĆ Bądź informowany o naruszeniach i zagrożeniu ich wystąpienia poprzez automatyczne i ciągłe monitorowanie zgodności indywidualnych wymogów inwestora oraz wymogów instytucjonalnych i regulacyjnych. Zgodnością,, Zgodnosc tak łatwa jak liczenie do trzech DASHBOARD Oglądaj codzienne podsumowania statusów zgodności zaadaptowane do Twoich potrzeb informacyjnych, niezależnie czy chodzi o informacje dotyczące zgodności konkretnego portfela, czy wszystkich portfeli zarządzanych przez Twoją instytucję. RAPORT Automatycznie twórz raporty podsumowujące status zgodności Twoich portfeli z nałożonymi regułami. PEŁNE ZAUFANIE Informuj swoich klientów i doradzaj im, jak tylko portfele ulegną odchyleniu od ich profilów ryzyka i preferencji inwestycyjnych - dzięki ciągłemu automatycznemu monitorowaniu. UNIKAJ NARUSZEŃ Korzystaj z podwójnego poziomu ostrzegania o zagrożeniu wystąpienia naruszeń przed ich pojawieniem się, co daje Ci czas na poczynienie poprawek w celu uniknięcia całkowitego naruszenia reguł. Automatyzuj monitorowanie portfela i funduszu, a także raportowanie zgodności, by zyskać czas na działania mające na celu uniknięcie naruszeń oraz na usługi o większej wartości dodanej. Kontakt Bruksela Paryż Luksemburg Liège Redaktor: Geoffroy de Schrevel Oświadczenie: Broszura ta służy wyłacznie do celów ogólnoinformacyjnych. Nie mogą z niej wynikać żadne zobowiązania kontraktowe. Treści moga ulec zmianie bez ostrzeżenia. Przy Współpracy z

9 Profesjonalne rozwiazania wspierajace tworzenie, testowanie o zarzadzanie strategiami inwestycyjnymi Profesjonalne i innowacyjne rozwiazania dla doradztwa inwestycyjnego, optymalizacji portfela oraz zarzadzania ryzykiem. Gambit dla Zarządzania Aktywami Nasza zintegrowana platforma obejmuje kompleksowo cały proces zarządzania aktywami, uwzględniając: tworzenie i wdrażanie strategii inwestycyjnej, rebalansowanie portfela, zarządzanie ryzykiem i efektywnością, a także monitorowanie zgodności. Portfelem Ryzykiem Zgodnością Wartości Przejrzystość Nasze narzędzia są tworzone w celu promowania całkowitej przejrzystości sektora finansowego, a nasze osiągnięcia bazują na publikacjach naukowych. Naukowe podejście Korzystamy z naszych bliskich kontaktów z uniwersytetami w celu zapewnienia wartości dodanej naszym klientom. Korzyści PRZEWAGA KONKURENCYJNA Popraw handlową atrakcyjność swoich strategii inwestycyjnych i modelowych portfeli. Uzupełnij swoje opinie prognostyczne obiektywnym wsparciem uwzględniającym profile ryzyka inwestorów, oceny efektywności, a także kompleksowe zarządzanie ryzykiem. OBIEKTYWIZM Korzystaj z bogatych możliwości diagnostycznych ryzyka i efektywności. Dzięki naszemu rozwiązaniu zarówno zarząd jak i klienci mają możliwość obiektywnej oceny portfela oraz jakości decyzji inwestycyjnych, w rzeczywistych i symulowanych warunkach rynkowych. ZGODNOŚĆ Centralnie zarządzaj profilami ryzyka klienta, indywidualnymi preferencjami oraz wymogami inwestycyjnymi w celu monitorowania zgodności portfela na kluczowych etapach procesu inwestycyjnego. Uwzględnij wewnętrzne reguły swojej instytucji oraz regulacje krajowe i międzynarodowe, włączając w to przepisy MiFID. AUTOMATYZACJA Automatyzuj obliczenia i monitorowanie wskaźników dotyczących portfela, aby zaoszczędzić czas na usługi o większej wartości dodanej takie jak analiza czy komunikacja z klientami..

10 WYSZUKIWANIE AKTYWÓW Analizuj i porównuj różna aktywa według ich wskaźników ryzyka i efektywności w celu szybkiego znalezienia instrumentu (fundusz, udział, obligacja etc.) posiadającego cechy, których poszukujesz. RAPORTUJ Twórz zrozumiałe raporty na temat ryzyka i efektywności. Treść i wygląd tych raportów mogą być całkowicie spersonalizowane, aby idealnie odpowiadać do potrzebom i wymaganiom odbiorców. Portfelem Twórz rozwiazania inwestycyjne, na których doradcy moga polegac, by obiektywnie podejsc do spraw klienta TWÓRZ Twórz i testuj nowe strategie inwestycyjne i modelowe portfele, by znaleźć takie, które zapewnią najlepszą skuteczność, przy uwzględnieniu profili ryzyka inwestora, alokacji i wymogów ryzyka; uwzględnij swoje poglądy zarządzających aktywami na temat rozwoju rynku podczas budowania strategii inwestycyjnej aby w pełni wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie. OPTYMALIZUJ Precyzyjnie optymalizuj portfele uwzględniając opinie zarządzających i ich oczekiwania na temat rozwoju rynku, cele klientów oraz wymogi instytucjonalne i regulacyjne, a także cechy aktywów i portfela. DIAGNOZUJ Poddaj portfele modelowe lub fundusze szczegółowej analizie, testowaniu wstecznemu i symulacjom w celu sprawdzenia jakości zarządzania inwestycją oraz identyfikacji możliwych obszarów wymagających poprawy. SPRAWDZAJ Automatycznie monitoruj zgodność i bądź powiadamiany o odstępstwach od reguł i celów inwestycyjnych. UZUPEŁNIENIE KOMPETEN- CJI ZARZĄDZAJĄCYCH Oparte na pełnej ocenie ryzyka rynkowego, podejście optymalizacyjne firmy Gambit umożliwia lepsze zarządzanie efektywnością i ryzykiem portfeli poprzez uzupełnianie opinii zarządzających na temat rynku oraz wsparcia przy doborze instrumentów. SATYSFAKCJA Twórz oraz zarządzaj strategiami inwestycyjnymi, które odpowiadają celom Twoich klientów i są dostosowane do poziomu ryzyka, które są oni gotowi ponieść. Przeprowadzaj symulacje, definiując kryzysy rynkowe, by przedstawić klientom pełen obraz ryzyka i potencjału zysków ich inwestycji. Automatycznie przeprowadzaj diagnozę portfela, symulację, raportowanie i monitoring, by zyskać czas na tworzenie i testowanie strategii inwestycyjnych oraz zarządzanie nimi.

11 Ryzykiem LICZ WSKAŹNIKI RYZYKA Automatyzuj kalkulację szerokiej gamy wskaźników ryzyka. ZGODNOŚĆ Zaawansowane reguły raportowania ryzyka prostych i kompleksowych funduszy inwestycyjnych określonych przez dyrektywę UCITS IV: ryzyko transakcyjne, kontrahenta, koncentracji, rynkowe, płynności i walutowe oraz SRRI. ANALIZUJ Analizuj portfele według w pełni definiowalnych scenariuszy, uwzględniając opinie i wiedzę zarządzających, oraz oceniaj ich wpływ na wskaźniki ryzyka i efektywności portfela. KONTROLUJ Utrzymuj ślad wszystkich analiz ryzyka dzięki pełnej audytowalności zgodnej z wymogami regulacyjnymi. RAPORTUJ Twórz zrozumiałe raporty na temat ryzyka i efektywności. Treść i wygląd tych raportów mogą być całkowicie spersonalizowane, aby idealnie odpowiadać do potrzebom i wymaganiom. Niezwykła skutecznosc operacyjna w celu zapewnienia pełnej zgodnosci zarzadzania ryzykiem z wymaganiami regulacyjnymi - w szczególnosci UCITS IV ZGODNOŚĆ REGULACYJNA Zgodność regulacyjna jest zapewniona dzięki automatycznemu monitorowaniu funduszy i portfeli wraz z pełnym śladem rewizyjnym. DUŻY ZAKRES PRODUKTÓW UCITS Pojedyncza platforma zapewnia pełną zgodność z przepisami UCITS IV dzięki możliwość obliczeń różnych wskaźników ryzyka, efektywności oraz SRRI dla prostych i złożonych funduszy typu UCITS oraz poprzez rozwiązywanie problemów ginących danych, a to wszystko przy użyciu sprawdzonych, najnowocześniejszych technik wyceny i replikacji. Pełna automatyzacja kalkulacji i monitorowania zgodności pozwala poświęcić czas na czynności takie jak interpretacja wyników, analiza oraz postępowanie w przypadku wystąpienia odchyleń.

12 Oferta Zgodnością ZgodnoSC tak łatwa jak liczenie do trzech Klient Doradca OGRANICZENIA Otrzymuj powiadomienia, kiedy portfele klientów odbiegają od ich preferencji i wymagań inwestycyjnych. OGRANICZENIA INSTYTUCJONALNE Bądź informowany, kiedy portfel jest narażony na uchybienia w stosunku do wewnętrznych reguł inwestycyjnych, tak żebyś mógł w porę zareagować i uniknąć całkowitego naruszenia ograniczeń. OGRANICZENIA REGULACYJNE Otrzymuj powiadomienia o odstępstwach od wymagań regulacyjnych oraz o zagrożeniu ich wystąpienia dzięki automatycznemu monitorowaniu zgodności. DEFINIOWALNE REGUŁY Twórz swoje własne reguły lub zmieniaj te istniejące, tak aby idealnie pasowały do Twoich potrzeb w zakresie zakresu ograniczeń, parametrów obliczeniowych i częstotliwości monitorowania. Zarządzający aktywami Zarządzający ryzykiem i zgodnością DASHBOARD Oglądaj codzienne podsumowania statusów zgodności zaadaptowane do Twoich potrzeb informacyjnych, niezależnie czy chodzi o informacje dotyczące zgodności konkretnego portfela, czy wszystkich portfeli zarządzanych przez Twoją instytucję. RaPORT Automatycznie twórz raporty podsumowujące status zgodności Twoich portfeli z nałożonymi regułami. PEŁNE ZAUFANIE Informuj swoich klientów i doradzaj im, jak tylko portfele ulegną odchyleniu od ich profilów ryzyka i preferencji inwestycyjnych - dzięki ciągłemu automatycznemu monitorowaniu. UNIKAJ NARUSZEŃ Korzystaj z podwójnego poziomu ostrzegania o zagrożeniu wystąpienia naruszeń przed ich pojawieniem się, co daje Ci czas na poczynienie poprawek w celu uniknięcia całkowitego naruszenia reguł. S Automatyzuj monitorowanie portfela i funduszu, a także raportowanie zgodności, by zyskać czas na działania w celu uniknięcia naruszeń oraz na usługi o wartości dodanej. Wspólna platforma Maklerzy Depozytariusze Kontakt Bruksela Paryż Luksemburg Liège Redaktor: Geoffroy de Schrevel Oświadczenie: Broszura ta służy wyłacznie do celów ogólnoinformacyjnych. Nie mogą z niej wynikać żadne zobowiązania kontraktowe. Treści mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia.

13 Profesjonalne rozwiazania wspierajace strategiczne decyzje dotyczace alokacji aktywów Profesjonalne i innowacyjne rozwiazania wspierajace zarzadzanie aktywami i optymalizacje portfela w firmach ubezpieczeniowych. Gambit dla zarządzających ALM Nasze zintegrowane rozwiązanie tworzy wspólną platformę do podejmowania decyzji dla zarządzających aktywami, zarządzających ryzykiem oraz dla aktuariuszy. Portfelem Risk Management Rozwiązanie obejmuje zarządzanie danymi, utrzymywanie pozycji, modelowanie pasywów, analizę wrażliwości oraz optymalizację portfela wymogi regulacyjne (np. SCR) oraz opinie asset managerów mogą być w prosty sposów uwzględnione w platformie. Wartości Przejrzystość Nasze narzędzia są tworzone w celu promowania całkowitej przejrzystości sektora finansowego, a nasze osiągnięcia bazują na publikacjach naukowych. Naukowe podejście Korzystamy z naszych bliskich kontaktów z uniwersytetami w celu zapewnienia wartości dodanej naszym klientom. Korzyści OPTYMALIZACJA Zdefiniuj optymalną alokację aktywów, która jest w pełni zgodna z potrzebami i wymaganiami wynikającymi ze struktury twoich pasywów. SKUTECZNOŚĆ Zapewnij wspólną platformę zarządzania aktywami i pasywami, w celu promocji pracy grupowej i zapewnienia maksymalnej skuteczności w pilotowaniu, przepływie pracy i komunikacji w obrębie instytucji. KONSENSUS W celu podtrzymywania dialogu i budowania konsensusu stwórz wzajemne porozumienie pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu : zarządzającymi aktywami, ryzykiem oraz aktuariuszami. ZGODNOŚĆ Centralnie zarządzaj regulacyjnymi ograniczeniami inwestycyjnymi by monitorować zgodność inwestycyjną na kluczowych etapach procesu ALM, a także spełniać wymagania Solvency II.

14 ZINTEGRUJ AKTYWA W prosty sposób uwzględnij w analizie obecny skład portfela, dzięki zaawansowanym technikom mapowania wykorzystującym wrażliwość aktywów na odpowiadające im wskaźniki rynkowe. REPLIKUJ PASYWA Replikuj pasywa do portfeli rynkowych identycznych pod względem ryzyka i efektywności, używając naszej wypróbowanej naukowej metody. Zreplikowane pasywa mogą być następnie poddane stress-testom, analizie wrażliwości oraz analizom ryzyka i efektywności w dużej mierze w ten sam sposób co aktywa. OPTYMALIZUJ Optymalizuj syntetyczny portfel składający się z aktywów i zreplikowanych pasywów, w celu otrzymania alokacji aktywów maksymalizującą nadwyżkę kapitału, uwzględniając jednocześnie wymagania regulacyjne i budżetowe, a także wewnętrzne preferencje ryzyka Twojej instytucji; uwzględnij opinie zarządzających na temat rozwoju rynku, podczas budowania optymalnych portfeli w różnych scenariuszach rynkowych i według różnych limitów ryzyka. SPRAWDZAJ Automatycznie monitoruj zgodność i bądź powiadamiany o odstępstwach od reguł i celów inwestycyjnych oraz norm regulacyjnych. RAPORTUJ Twórz zrozumiałe raporty na temat ryzyka i efektywności. Treść i wygląd tych raportów mogą być całkowicie spersonalizowane, aby idealnie odpowiadać potrzebom i wymaganiom odbiorców. UZUPEŁNIENIE KOMPETEN- CJI ZARZĄDZAJĄCYCH Popraw adekwatność pomiędzy twoimi aktywami, pasywami i wymaganiami kapitałowymi dzięki systematycznemu wsparciu w alokacji aktywów, uwzględniającemu opinie zarządzających aktywami i ryzykiem. Automatycznie przeprowadzaj diagnozę portfela, symulacje, raportowanie i monitoring, by zyskać czas na tworzenie i testowanie strategii inwestycyjnych oraz zarządzanie nimi. Kontakt Bruksela Paryż Luksemburg Liège Redaktor: Geoffroy de Schrevel Oświadczenie: Broszura ta służy wyłacznie do celów ogólnoinformacyjnych. Nie mogą z niej wynikać żadne zobowiązania kontraktowe. Treści mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia.

Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA. 11 maja 2011, Warszawa, Hotel Marriott

Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA. 11 maja 2011, Warszawa, Hotel Marriott Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA 11 maja 2011, Warszawa, Hotel Marriott Agenda 9.30 10.15 Wstęp do ORSA Cele i zakres ORSA Kluczowe cechy systemu ORSA ORSA a ICAAP (Basel II) - na ile można skorzystać

Bardziej szczegółowo

Audyt Compliance Zarządzanie Ryzykiem Aktuariat. Modele współpracy w zakładach ubezpieczeń

Audyt Compliance Zarządzanie Ryzykiem Aktuariat. Modele współpracy w zakładach ubezpieczeń Audyt Compliance Zarządzanie Ryzykiem Aktuariat Modele współpracy w zakładach ubezpieczeń Listopad 2013 Audyt Compliance Zarządzanie Ryzykiem Aktuariat Modele współpracy w zakładach ubezpieczeń Autorzy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU Kraków, 30 kwietnia 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą Getin Noble Bank S.A. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2012 ROKU Kraków, 30 kwietnia 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE...3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE...5 3. PRODUKTY

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Ryzyko operacji walutowych Warszawa, kwiecień 2007 WSTĘP... 2 1. POZIOM RYZYKA OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.1 APETYT NA RYZYKO OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.2 WYMOGI

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 31 lipca 2013 r. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

UJAWNIENIA DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

UJAWNIENIA DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU UJAWNIENIA DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE...

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

Wytyczne EUNB w sprawie zarządzania wewnętrznego (GL 44)

Wytyczne EUNB w sprawie zarządzania wewnętrznego (GL 44) Europejski Urząd Nadzoru Bankowego EBA BS 2011 116 wersja ostateczna 27 września 2011 r. Wytyczne EUNB w sprawie zarządzania wewnętrznego (GL 44) Londyn, 27 września 2011 r. 1 Wytyczne EUNB w sprawie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Z serii streszczenia biznesowe:

Z serii streszczenia biznesowe: Z serii streszczenia biznesowe: O wzrastającym znaczeniu skarbowości korporacyjnej w 20 punktach ACT and The Institute of Chartered Accountants in Australia Przetłumaczone i opublikowane za zgodą ACT.

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zarządzanie ryzykiem outsourcingu i offshoringu. Dla Professional Risk Managers International Association Piotr Kaniewski

Skuteczne zarządzanie ryzykiem outsourcingu i offshoringu. Dla Professional Risk Managers International Association Piotr Kaniewski Skuteczne zarządzanie ryzykiem outsourcingu i offshoringu Piotr Kaniewski Marzec 2011 Agenda 1. Wprowadzenie 2. Oustourcing i Offshoring definicja 3. Kluczowe czynniki inicjatyw O/O 4. Metody zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2009 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2009 ROKU Kraków, 30 kwietnia 2010 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ...3 1.1 WYBRANE DANE FINANSOWE...3 1.2

Bardziej szczegółowo

Franklin Global Real Estate Fund

Franklin Global Real Estate Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Real Estate Fund Akcje spółek z wybranego sektora Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 29 grudnia 2005 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy

Bardziej szczegółowo

Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami

Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami Firma zarządzająca Relacje z klientami Zarządzanie nieruchomością Relacje z najemcami i lokatorami POLISH 2014 Instytut Zarządzania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

banking, insurance & capital markets

banking, insurance & capital markets banking, insurance & capital markets Obsługa towarzystw ubezpieczeniowych Rozwiązania Comarch dla ubezpieczeń Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 2 Wstęp Globalne zmiany, nieustanny rozwój technologii oraz

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru www.comarch.pl MAGAZYN COMARCH nr 1/2011 (14) ISSN 1734-4212 temat numeru Rozwiązania dla Biur maklerskich Centralny System Maklerski Comarch Exchange Trading Profesjonalne doradztwo inwestycyjne Comarch

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania IT dla Domów Maklerskich

Rozwiązania IT dla Domów Maklerskich Rozwiązania IT dla Domów Maklerskich Od ponad 15 lat Comarch dostarcza systemy dla różnorodnych instytucji finansowych, w szczególności banków, domów maklerskich, ubezpieczycieli, firm zarządzających aktywami

Bardziej szczegółowo

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia według stanu na 31 grudnia 2012 roku

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia według stanu na 31 grudnia 2012 roku I Bazylea 2 Filar III Ujawnienia według stanu na 31 grudnia 2012 roku I Spis treści Tabela 1 Wymogi ogólne... 4 Tabela 2 Zakres stosowania... 51 Tabela 3 Struktura kapitału nadzorczego... 107 Tabela 4

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2010 1 Spis treści 1. Informacje o spółce... 3 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna...

Bardziej szczegółowo

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD BERND HENTSCHEL PIOTR CYPLIK ŁUKASZ HADAŚ ROMAN DOMAŃSKI MICHAŁ ADAMCZAK MARTYNA KUPCZYK ŻANETA PRUSKA WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD MODELOWANIE I OCENA

Bardziej szczegółowo

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia. według stanu na 31 grudnia 2013 roku

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia. według stanu na 31 grudnia 2013 roku I Bazylea 2 Filar III Ujawnienia według stanu na 31 grudnia 2013 roku I Spis treści Tabela 1 Wymogi ogólne.........5 Tabela 2 Zakres stosowania......54 Tabela 3 Struktura kapitału nadzorczego....98 Tabela

Bardziej szczegółowo