RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA LUBELSKA STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ LUBLIN XIX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Kazimierz Dolny, 7-9 maja 2013 r. Zbiór prezentacji przedstawionych podczas Konferencji

2 PATRONAT HONOROWY Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich

3 SESJA PLENARNA III ROZWÓJ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Henryk Majchrzak, Konrad Purchała (Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA) Europejski i krajowy rynek energii elektrycznej: największe wyzwania i wizja na przyszłość Jacek Brandt (Towarowa Giełda Energii SA) Uwarunkowania włączenia polskiego rynku energii w strukturę wspólnego rynku europejskiego z punktu widzenia giełdy energii

4 Europejski i krajowy rynek energii elektrycznej Największe wyzwania i wizja na przyszłość Henryk Majchrzak, Konrad Purchała Konferencja REE 2013, Kazimierz Dolny

5 Zagadnienia poruszane w referacie Największe wyzwania dla europejskiej elektroenergetyki Budowa wspólnotowego rynku energii elektrycznej Wzrost udziału źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym Wystarczalność mocy wytwórczych Europejski rynek za 20 lat Uspójnienie zasad rynkowych z fizycznymi aspektami działania systemu Większa koordynacja w zarządzaniu pracą systemu Wsparcie rozwoju źródeł wytwórczych Aktywizacja strony popytowej 2

6 Budowa wspólnotowego rynku energii elektrycznej [1] Model Docelowy 2014/2015 Termin realizacji: grudzień 2014 (decyzja Rady Europejskiej) Flow-Based Market Coupling dla Rynku Dnia Następnego Continuous trading dla Rynku Dnia Bieżącego Zharmonizowany Rynek Długoterminowych Praw Przesyłowych Transgraniczny rynek bilansujący Implementacja w ramach inicjatyw regionalnych 2013/14: Projekt NWE (połączenie NORDPOOL CWE UK) 2013/14: Planowane połączenie rynków Polski, Rumunii i CZ+SK+HU 2014/15: Połączenie wszystkich inicjatyw regionalnych Flow-Based to spoiwo przyszłego rynku energii w Europie Powodzenie reformy europejskiego rynku energii elektrycznej zależy od skuteczności mechanizmów alokacji zdolności transgranicznych dla zapewnienia niezbędnej koordynacji wymiany handlowej w europejskiej sieci przesyłowej 3

7 Inicjatywy market coupling w UE (1) Maj 2013 Central-West Europe NordPool (+ coupling z PL) CZ+SK+HU ES-PT IT-SI Aukcje explicit Volume Coupling CWE - NordPool 4

8 Inicjatywy market coupling w UE (2) Przełom 2013/2014 NWE połączenie CWE, NordPool i UK Coupling NWE z PL (SwePol) PL+CZ+SK+HU+RO Dołączenie PL i RO do CZ-SK-HU ES-PT IT - SI Aukcje explicit 5

9 Inicjatywy market coupling w UE (3) 2014/2015 Europejski Market Coupling 6

10 Budowa wspólnotowego rynku energii elektrycznej [2] Najważniejsze wyzwania w procesie budowy wspólnotowego rynku Brak jednoznacznych, prawnie obowiązujących zasad Trudności z uzgodnieniem szczegółowych rozwiązań Niewystarczająca koordynacja wymiany transgranicznej Finansowanie prac projektowych Przepływy nieplanowe Przepływy mocy niekontrolowane przez mechanizmy rynkowe regulujące transgraniczny obrót energią elektryczną Skutek braku uwzględnienia fizycznych uwarunkowań pracy połączonych systemów elektroenergetycznych w procesach rynkowych Negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracy systemu przesyłowego i efektywność funkcjonowania rynku energii elektrycznej poprzez pogorszenie warunków bezpieczeństwa pracy systemu w regionie CEE oraz zmniejszenie zdolności przesyłowych dostępnych dla polskich uczestników rynku 7

11 Wzrost udziału źródeł odnawialnych w bilansie energ. [1] Moc nowych źródeł wytwórczych przyłączanych rocznie do sieci (MW) źródło: EWEA 2012

12 Wzrost udziału źródeł odnawialnych w bilansie energ. [2] Bilans nowych mocy wybudowanych w UE w latach (GW) źródło: EWEA

13 Wzrost udziału źródeł odnawialnych w bilansie energ. [3] Moc instalacji wiatrowych w UE, morskich i lądowych źródło: EWEA

14 Wzrost udziału źródeł odnawialnych w bilansie energ. [4] Moc instalacji fotowoltaicznych w Europie (MW) źródło: EPIA

15 Wzrost udziału źródeł odnawialnych w bilansie energ. [5] Wielkość mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych w Europie dynamicznie rośnie Moce z źródłach wiatrowych przekroczyły 100 GW Moce w źródłach fotowoltaicznych zbliżają się do 70 GW Rozwój OZE jest nadal stymulowany wielkością subsydiów Najszybszy rozwój w krajach ze stabilnymi systemami wsparcia przy rosnącym koszcie obsługi OZE przez społeczeństwo Jednocześnie, trudno dziś opierać bezpieczeństwo energetyczne tylko na OZE Wiatr i fotowoltaika stanowią dobre wzajemne uzupełnienie, ale rzadko generują energie w tym samym czasie Źródła o nieciągłej charakterystyce wytwarzania potrzebują mocy rezerwowych 12

16 Wzrost udziału źródeł odnawialnych w bilansie energ. [6] Rosnący udział energii z OZE w bilansie energetycznym powoduje zakłócenie warunków konkurencji Znacznie korzystniejsze warunki konkurowania dla OZE niż dla źródeł konwencjonalnych Obniżenie zapotrzebowania pozostałego do pokrycia przez źródła konwencjonalne Zaostrzenie konkurencji pomiędzy źródłami konwencjonalnymi i zwiększona presja na spadek cen energii elektrycznej Zmniejszenie opłacalności inwestycji w energetykę konwencjonalną Wycofywanie źródeł konwencjonalnych nie mogących konkurować na rynku Problemy z bilansem mocy Wzrost cen i opłacalności inwestycji? A co z bilansem mocy tu i teraz? 13

17 Wystarczalność mocy wytwórczych [1] PSE od dawna informuje o możliwości wystąpienia problemów z bilansem mocy w roku 2016 Wycofywanie starych bloków niespełniających norm środowiskowych PSE z zaniepokojeniem przyjmuje sygnały o planowanym wycofywaniu się z zaawansowanych projektów inwestycyjnych w nowe źródła wytwórcze Rybnik, Ostrołęka, Opole Niektóre grupy energetyczne zastanawiają się nad przyspieszeniem procesu wycofywania starych bloków z uwagi na ich coraz mniejszą konkurencyjność na rynku energii Możliwe przyspieszenie trudnej sytuacji bilansowej KSE 14

18 Wystarczalność mocy wytwórczych [2] Wyniki badania ENTSO-E w zakresie wystarczalności generacji 15

19 Wystarczalność mocy wytwórczych [3] Jak zapewnić wystarczalność zasobów wytwórczych? Cel krótkoterminowy Utrzymanie dyspozycyjności niezbędnych źródeł wytwórczych Cel średnioterminowy Pobudzenie rozwoju nowych źródeł wytwórczych Pożądane cechy rozwiązań Minimalizacja kosztów pozyskanych zdolności wytwórczych Brak zakłóceń konkurencji na rynku energii Rozwiązania rozważane w Europie Rynek rezerw strategicznych (Niemcy, Skandynawia) Rynek zdolności wytwórczych (UK, Francja, Włochy) 16

20 Wystarczalność mocy wytwórczych [4] Rozwiązania rozważane w Polsce (1) Interwencyjna rezerwa zimna Doraźne Zakup przez OSP całych zdolności wytwórczych źródeł konwencjonalnych, które są wymagane w bilansie KSE a jednocześnie zostały wyparte z rynku Pokrywanie przez OSP kosztów stałych i zmiennych źródeł Źródła w pełni dysponowane przez OSP (nie uczestniczą w rynku) (2) Rezerwa mocy Zakup przez OSP nadwyżki mocy źródeł konwencjonalnych, częściowo wypartych z rynku a jednocześnie niezbędnych w bilansie KSE Pokrywanie przez OSP części kosztów stałych tych źródeł Źródła w pełni uczestniczą w rynku energii (3) Rynek zdolności wytwórczych Perspektywiczne Zakup przez uczestników rynku zdolności wytwórczych pokrywających ich zapotrzebowanie szczytowe powiększone o wymaganą rezerwę mocy Płatność za zdolności niezależna od płatności za energię Płatność za energię ograniczona od góry Obowiązek oferowania sprzedanych zdolności na rynku energii 17

21 Wystarczalność mocy wytwórczych [5] Rynek Zdolności Wytwórczych Rynek tylko energii jest modelem obowiązującym w większości krajów w Europie. W niektórych krajach istnieją jednak różne mechanizmy wsparcia zdolności wytwórczych takie jak np. opłaty za moc (capacity payment) Z teoretycznego punktu widzenia Rynek tylko energii jest wystarczający do zapewnienia wystarczalności zasobów zdolności wytwórczych i ciągłości dostaw energii do odbiorców. Teza ta wymaga jednak przyjęcia kilku kluczowych założeń, np. brak ograniczania cen energii, skłonność inwestorów do ryzyka, itd. Niestety, praktyczne doświadczenie z rozwiniętych rynków energii pokazuje, że rynek tylko energii jest niewystarczający Potrzeba mechanizmu wspierającego bilansowanie systemu w długim horyzoncie czasowym, wspierającego rozwój zdolności wytwórczych 18

22 Wystarczalność mocy wytwórczych [6] Rynek Zdolności Wytwórczych Rynek Zdolności Wytwórczych to mechanizm funkcjonujący równolegle do rynku energii elektrycznej Wymaga ilość zdolności wytwórczych jest określana przez Regulatora na podstawie rekomendacji Operatora (np 118%) Zdolności otrzymujące odpłatność w ramach Rynku Zdolności Wytwórczych muszą być zaoferowane na rynku energii, pod rygorem kar Rynek Zdolności Wytwórczych właściwie wycenia wartość towaru jakim jest moc dostępna w jednostkach wytwórczych Zmniejsza ryzyko inwestycyjne, tworząc zachęty dla budowy nowych mocy Rynek Zdolności Wytwórczych to źródło przychodów niezależne od rynku energii elektrycznej Zaakceptowane zdolności wytwórcze otrzymują płatność za moc dyspozycyjną po cenie ustalonej w aukcji, oraz otrzymują płatność za sprzedaną energią po cenach które ustalą się na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej. 19

23 Rynek Energii elektrycznej wizja na przyszłość 20

24 Rynek energii elektrycznej wizja na przyszłość [1] Rok 2015 to nie koniec prac nad wspólnotowym rynkiem energii Tzw. Model Docelowy 2015 to jedynie pierwszy krok w stronę wspólnotowego rynku energii w UE Warunki pracy europejskiego systemu elektroenergetycznego są obecnie znacznie mniej przewidywalne niż jeszcze kilkanaście lat temu Przyjęty model przewidziany do implementacji w roku 2014/2015 byłby dobry na początek stulecia, jednak niewystarczający dla dzisiejszych i przyszłych wyzwań Rynek energii musi lepiej uwzględniać lokalizacyjne aspekty funkcjonowania systemu Implementacja Flow-Based Marking Coupling oraz rewizja obszarów rynkowych (stref) jest pierwszym krokiem w stronę właściwej architektury rynku. Następnym będzie lepsze odzwierciedlenie warunków pracy połączonego systemu przesyłowego w rynku energii (mniejsze strefy, Pełen Model Sieci) Wprowadzenie spójnych zachęt dla użytkowników systemu i uczestników rynku, wyrażonych przez pakiet towarów i ich właściwą wycenę 21

25 Rynek energii elektrycznej wizja na przyszłość [2] Gruntowna zmiana architektury rynku rynek wielotowarowy Dla zapewnienia długoterminowej wystarczalności zasobów wytwórczych niezbędne będzie wdrożenie wspólnotowego rynku zdolności wytwórczych Komisja Europejska, podobnie jak kilkanaście lat temu amerykański urząd regulacyjny FERC, powinna wprowadzić w tym segmencie rynku rozwiązania ogólno-europejskie Dalsze zacieśnienie współpracy międzyoperatorskiej Obecnie OSP współpracują na wielu poziomach: Przy budowie rynku w ramach ENTSO-E, przy zapewnieniu bezpiecznej pracy i skoordynowanym planowaniu pracy w ramach inicjatyw takich jak TSC czy CORESO Przyszły rynek będzie wymagał tworzenia w czasie rzeczywistym modeli sieci obejmujących cały europejski system przesyłowy Dalsze zacieśnienie współpracy przy planowaniu pracy systemu może wymagać przekazania pewnej części odpowiedzialności do ciał koordynujących Czy europejskie centrum kontroli lotów Eurocontrol to przyszły model dla elektroenergetyki? 22

26 Rynek energii elektrycznej wizja na przyszłość [2] Aktywizacja strony popytowej i tzw. smart grid Inteligentne liczniki oraz rozwój telekomunikacji znacząco zmienią kształt rynku energii elektrycznej Technologia umożliwiająca skorzystanie z tych zasobów już istnieje, barierą są koszty Aktywny udział odbiorców w bilansowaniu zasobów systemu ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia poprawnego funkcjonowania rynku energii Odbiorcy przekazują na rynek informację o maksymalnej cenie po jakiej są skłonni zakupić energie elektryczną Informacja ta będzie wykorzystywana zarówno w procesach zarządzania ograniczeniami, jak również w przeciwdziałaniu wykorzystywaniu siły rynkowej Energetyka prosumencka może oferować korzyści odbiorcom, ale także operatorom OSP i OSD Odbiorcy, których zużycie energii będzie modyfikowane w odpowiedzi na polecenie OSP/OSD, będą mogli świadczyć usługi na ich rzecz (np. rezerwy mocy). Agregacja wielu małych odbiorów stworzy potencjał istotny z punktu widzenia zarządzania całym systemem. 23

27 Dziękuję za uwagę 24

28 SESJA PLENARNA III ROZWÓJ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Henryk Majchrzak, Konrad Purchała (Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA) Europejski i krajowy rynek energii elektrycznej: największe wyzwania i wizja na przyszłość Jacek Brandt (Towarowa Giełda Energii SA) Uwarunkowania włączenia polskiego rynku energii w strukturę wspólnego rynku europejskiego z punktu widzenia giełdy energii

29 Uwarunkowania włączenia polskiego rynku energii w strukturę wspólnego rynku europejskiego Jacek Brandt REE 2013, Kazimierz 7-9 maja 2013

30 Zasada ekonomiczna Market Coupling Cena energii Ofertowa krzywa popytu Ofertowa krzywa podażowa bez importu Ofertowa krzywa podażowa z importem MCP 1 Efekt techniczny MC Jest rzeczą podstawową, aby wszystkie zasady i ograniczenia występujące na giełdach energii były zbliżone. MCP 2 Efekt cenowy MC Algorytm wykorzystuje do obliczeń wszystkie oferty sprzedaży i zapotrzebowania w każdej strefie cenowej i podaje godzinowe ceny rozliczeniowe dla każdej strefy cenowej (market clearing price = MCP) Ilość energii

31 Rozwój mechanizmu market coupling w Europie 2002/2003 Nordpool wprowadził market splitting na rynku Nordic listopad 2006 Holandia, Belgia i Francja połączone zostały w ramach Trilateral Market Coupling listopad 2009 market coupling pomiędzy regionami CWE i Nordic marzec 2010 zainicjowanie projektu stworzenia zintegrowanego rynku energii elektrycznej PCR (Price Coupling of Regions) listopad 2010 projekt ITVC (Interim Tight Volume Coupling) połączył 10 krajów z obszaru NWE (Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia, Łotwa, Holandia, Niemcy, Belgia, Luxemburg, Francja) obecnie wdrażany PCR grudzień 2010 market coupling między Polską a Szwecją styczeń 2011 market coupling pomiędzy Włochami i Słowenią wrzesień 2012 market coupling pomiędzy Czechami, Słowacją i Węgrami maj 2012 rozpoczęcie projektu PCR w regionie CEE (projekt zawieszony) styczeń 2013 projekt rozszerzenia CZ-SK-HU MC o Polskę i Rumunię 3

32 MWh Rynek Dnia Następnego (RDN) market coupling na kablu Swe-Pol Link w 2012 roku Sumaryczna wielkość eksportu PL>SE ,60 MWh Sumaryczna wielkość importu SE>PL , 90 MWh Sumaryczna wielkość wymiany ,50 MWh , , , ,10 740, ,20 96,90 310,80 0, , , ,80 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOW DEC ,50 PL>SE SE>PL , , , , , , , , , , ,20 4

33 Podstawowe elementy europejskiego modelu wewnętrznego rynku energii Najistotniejszymi elementami europejskiego modelu rynku energii są zaakceptowane przez Forum Florenckie 3 projekty: 1) Ramowe założenia dla market coupling w odniesieniu do rynków dnia następnego (według modelu PCR) 2) Docelowy model rynku dnia bieżącego (według modelu XBID) 3) Europejska koncepcję wyznaczania trans-granicznych zdolności przesyłowych 5

34 Ramowe założenia dla market coupling w odniesieniu do rynków dnia następnego (model PCR) Prace trwają od połowy 2010 roku Pilotażowym projektem PCR jest obszar NWE Aplikacja IT składa się z dwóch modułów: (i) algorytmu EUPHEMIA, (ii) modułu Matcher-Broker Zatwierdzony plan testów. Trwają testy funkcjonalne oraz testy łączności Pełne testy integracyjne od maja 2013 a testy symulacyjne od sierpnia 2013 Uzgadniane są procedury operacyjne: standardowe, zastępcze i awaryjne z częściowym i całkowitym decoupling iem Wdrożenie w życie etapu pilotażowego listopad

35 Podział zadań pomiędzy operatorami i giełdami w PCR (1) Operatorzy systemów przesyłowych odpowiadać będą za: Analizy sieciowe oraz wyznaczenie dostępnych dobowych transgranicznych zdolności przesyłowych i dostarczenie tych danych do giełd; Zarządzanie grafikami pracy uczestników rynku, w tym przyjęcie od giełd informacji o zawartych transakcjach krajowych i transgranicznych oraz realizację wyznaczonych trans-granicznych przepływów energii; Fizyczne rozliczenie zrealizowanych przepływów trans-granicznych; Wyliczenie oraz dystrybucję tzw. congestion rent pomiędzy operatorami; Publikację danych rynkowych zgodnie z obowiązującymi krajowymi lub europejskimi regulacjami: 7

36 Podział zadań pomiędzy operatorami i giełdami w PCR (2) Giełdy energii odpowiadać będą za: Zebranie od uczestników rynku zleceń kupna i sprzedaży energii, ich anonimizację i agregację w krzywe godzinowe; Wspólne zarządzanie zagregowanymi krzywymi godzinowymi przy zachowaniu pełnej poufności danych; Realizację procesu market coupling, wyliczenie pozycji netto dla każdej strefy cenowej oraz trans-granicznych przepływów energii wynikających z zawartych transakcji trans-granicznych; Wyznaczenie godzinowych cen rozliczeniowych dla każdej strefy cenowej objętej mechanizmem market coupling; Rozdzielenie krzywych zagregowanych na poszczególne, zrealizowane zlecenia oraz alokację indywidualnych wyników do każdego uczestnika rynku i do podmiotu realizującego funkcję shippera w każdej strefie cenowej; Wzajemne rozliczenia pomiędzy giełdami; Indywidualne rozliczenia transakcji zawartych przez członków danej giełdy Publikację danych rynkowych zgodnie z obowiązującymi krajowymi lub europejskimi regulacjami. 8

37 Docelowy model rynku dnia bieżącego (model XBID) Przyjęty model rynkowy dla alokacji trans-granicznych zdolności przesyłowych w ramach RDB oparty będzie o niejawną alokację ciągłą (implicit continuous allocation) Model ten będzie się składał ze Wspólnej Książki Zleceń (Shared Order Book - SOB) oraz Modułu Zarządzania Zdolnościami Przesyłowymi (Capacity Management Module - CMM) Algorytm będzie kojarzył zlecenia godzinowe i blokowe ze wszystkich krajowych giełd energii z uwzględnieniem bieżących danych o dostępnych zdolnościach przesyłowych na poszczególnych połączeniach transgranicznych Moduł zarządzania zdolnościami przesyłowymi ma za zadanie bieżącą aktualizację dostępnych zdolności przesyłowych na wszystkich połączeniach trans-granicznych Trwa proces wyboru dostawcy rozwiązania Wdrożenie w życie projektu XBID w obszarze NWE I kw

38 Europejska koncepcja wyznaczania trans-granicznych zdolności przesyłowych W zakresie tego projektu zaakceptowane zostały 2 metodologie: FBA (Flow-Based Allocation) oraz ATC (Available Transfer Capacity). Metodologią podstawową dla Europy kontynentalnej wybrana została metodologia FBA. Jej wyniki wyznaczają fizyczne rezerwy kluczowych elementów sieci. Metodologia ta umożliwia określenie współzależności wszystkich rozpływów energii w sieci oczkowej przy użyciu tzw. PTDF (Power Transfer Distribution Factor), które wyznaczają wpływ każdego przepływu pomiędzy strefami na poszczególne elementy sieci. Metodologią przejściową jest metodologia ATC, oparta na zasadzie oszacowania i zdefiniowania ex ante pewnego poziomu maksymalnych handlowych zdolności wymiany na każdej elektrycznej granicy systemów. Metodologia ATC stosowana będzie w regionie Nordic. 10

39 Rynek Dnia Następnego na TGE dane miesięczne za okres od stycznia 2011 do marca 2013 MWh Rynek Dnia Następnego (RDN) Obroty (MWh) i ceny miesięczne (PLN/MWh) PLN/MWh 250,00 240,00 230,00 220,00 210,00 200,00 190,00 180,00 170,00 160,00 150,00 Obroty miesięczne Ceny miesięczne 11

40 Notowania kontraktów rocznych BASE_Y-2012, BASE_Y i BASE_Y-2014 na TGE Wolumen obrotu BASE_Y-12 MWh Wolumen obrotu BASE_Y-13 Wolumen obrotu BASE_Y-14 Kurs rozliczeniowy BASE_Y-12 Kurs rozliczeniowy BASE_Y-13 Kurs rozliczeniowy BASE_Y-14 PLN/MWh

41 Porównanie indeksów RDN na wybranych giełdach energii 13

42 EUR/MWh Porównanie cen kontraktów rocznych BASE_Y-2013 na wybranych europejskich giełdach energii (Euro/MWh) NasdaQ EEX PXE TGE

43 Porównanie cen kontraktów rocznych BASE_Y-2014 na wybranych europejskich giełdach energii (Euro/MWh) 46 NasdaQ EEX PXE TGE

44 Dziękuję za uwagę 16

45

Budowa europejskiego rynku energii. Jacek Brandt

Budowa europejskiego rynku energii. Jacek Brandt Budowa europejskiego rynku energii Jacek Brandt FORUM OBROTU Stare Jabłonki, 09-11 czerwca 2014 Market Coupling główny element wspólnego rynku energii w Europie W 2010 roku Forum Florenckie zaakceptowało

Bardziej szczegółowo

Polska jako element wspólnego europejskiego rynku energii - docelowy model rynku Grzegorz Onichimowski Prezes TGE S.A.

Polska jako element wspólnego europejskiego rynku energii - docelowy model rynku Grzegorz Onichimowski Prezes TGE S.A. Polska jako element wspólnego europejskiego rynku energii - docelowy model rynku Grzegorz Onichimowski Prezes TGE S.A. Targi energii - Jachranka, 19 września 2011 r. 1 W jakim kierunku zmierzają europejskie

Bardziej szczegółowo

Planowane regulacje na rynku energii w Unii Europejskiej

Planowane regulacje na rynku energii w Unii Europejskiej Planowane regulacje na rynku energii w Unii Europejskiej Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii S.A. 1. Wstęp W drugiej połowie lat 1980. została zapoczątkowana reforma rynków energii elektrycznej w Europie.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ POLITECHNIKA LUBELSKA STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ LUBLIN XX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Kazimierz Dolny, 21-23 maja 2014 r. Patronat Honorowy Rynek energii

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu NEUF 2007 Nowa Energia- User Friendly październik 2007, Warszawa Konkurencja na REE czy da się konkurować

Bardziej szczegółowo

Budowanie konkurencji na rynku energii. Grzegorz Onichimowski Prezes TGE S.A.

Budowanie konkurencji na rynku energii. Grzegorz Onichimowski Prezes TGE S.A. Budowanie konkurencji na rynku energii Grzegorz Onichimowski Prezes TGE S.A. Wprowadzenie obliga spowodowało znaczący wzrost wolumenu energii w segmencie giełdowym, GDZIE CENA JEST JAWNA - OGÓLNIE DOSTĘPNA

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe?

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu Towarowa Giełda Energii S.A. POWER RING 2007 w stronę europejskiej energetycznej platformy handlowej

Bardziej szczegółowo

Jednolity europejski rynek energii elektrycznej Rozwój wymiany transgranicznej: - mechanizmy - infrastruktura przesyłowa

Jednolity europejski rynek energii elektrycznej Rozwój wymiany transgranicznej: - mechanizmy - infrastruktura przesyłowa Jednolity europejski rynek energii elektrycznej Rozwój wymiany transgranicznej: - mechanizmy - infrastruktura przesyłowa 20 maj 2015 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Europejski rynek energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

MC na połączeniu z Litwą (LITPOL)

MC na połączeniu z Litwą (LITPOL) MC na połączeniu z Litwą (LITPOL) Sylwester Biało Dyrektor Działu Rynku Towarowego Komitet Rynku Energii Elektrycznej Warszawa, 27 października 2015 MC na połączeniu z Litwą (LITPOL) 20 kwietnia 2015 zostało

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze

Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze Leszek Prachniak Dyrektor Pionu Operacji Giełdowych e-mail:leszek.prachniak@tge.pl 1 Kto może zostać Członkiem Giełdy? Członkami Giełdy mogą być podmioty określone

Bardziej szczegółowo

Perspektywa rynków energii a unia energetyczna. DEBATA r.

Perspektywa rynków energii a unia energetyczna. DEBATA r. Perspektywa rynków energii a unia energetyczna DEBATA 20.05.2015 r. Unia Energetyczna - dokumenty Dokumenty Komunikat Komisji Europejskiej: Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej

Bardziej szczegółowo

Integracja polskiego rynku energii z rynkiem europejskim aktualny stan realizacji regionalnych projektów w zakresie RDN (i RDB)

Integracja polskiego rynku energii z rynkiem europejskim aktualny stan realizacji regionalnych projektów w zakresie RDN (i RDB) Integracja polskiego rynku energii z rynkiem europejskim aktualny stan realizacji regionalnych projektów w zakresie RDN (i RDB) Jacek Brandt Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Regulacji VIII FORUM

Bardziej szczegółowo

Planowane regulacje na rynku energii w Unii Europejskiej

Planowane regulacje na rynku energii w Unii Europejskiej Planowane regulacje na rynku energii w Unii Europejskiej Jacek Brandt WARSZTATY GIEŁDOWE Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu i Forum CO2, TGE SA Warszawa, 25 października 2011, siedziba ARP 1 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Projekt Kodeksu Sieci w zakresie Bilansowania

Projekt Kodeksu Sieci w zakresie Bilansowania Projekt Kodeksu Sieci w zakresie Bilansowania Warsztaty dla uczestników rynku Konstancin-Jeziorna, 02 sierpnia 2013 Program Warsztatów 10:00-10:30 Model docelowy dla rynku energii elektrycznej w Europie

Bardziej szczegółowo

Michał Tryuk Wiceprezes Zarządu TGE S.A. Warszawa, 23 września 2014 r.

Michał Tryuk Wiceprezes Zarządu TGE S.A. Warszawa, 23 września 2014 r. Michał Tryuk Wiceprezes Zarządu TGE S.A. Warszawa, 23 września 2014 r. Towarowa Giełda Energii TGE powstała pod koniec 1999 roku z inicjatywy Ministra Skarbu Państwa jako niezbędny element liberalizacji

Bardziej szczegółowo

TGE SA w 2012. Grzegorz Onichimowski. Giżycko, 25 czerwca 2012

TGE SA w 2012. Grzegorz Onichimowski. Giżycko, 25 czerwca 2012 FORUM OBROTU 2012: TGE SA w 2012 Grzegorz Onichimowski Giżycko, 25 czerwca 2012 TGE SA ZMIENIŁA WŁAŚCICIELA, ALE NIE ZMIENIŁA FILOZOFII SWEGO DZIAŁANIA Podtrzymujemy nasz stały dialog z Członkami TGE (Rada

Bardziej szczegółowo

Projekty międzynarodowe na rynku energii elektrycznej podsumowanie oraz plany na przyszłość Jacek Brandt

Projekty międzynarodowe na rynku energii elektrycznej podsumowanie oraz plany na przyszłość Jacek Brandt Projekty międzynarodowe na rynku energii elektrycznej podsumowanie oraz plany na przyszłość Jacek Brandt X FORUM OBROTU Iława, 6-7 czerwca 2017 Dokumenty regulujące zasady Market Coupling wymagane przez

Bardziej szczegółowo

Dlaczego nie jest możliwe podbicie benchmarku ustawowego średniej ceny energii

Dlaczego nie jest możliwe podbicie benchmarku ustawowego średniej ceny energii Dlaczego nie jest możliwe podbicie benchmarku ustawowego średniej ceny energii Katarzyna Balla Warszawa, 10.12.2015 r. 1 Benchmark cenowy ustawa o OZE Tryb sprzedaży energii elektrycznej po wygraniu aukcji

Bardziej szczegółowo

MC na połączeniu z Litwą (LITPOL)

MC na połączeniu z Litwą (LITPOL) Sylwester Biało Dyrektor Działu Rynku Towarowego VIII FORUM OBROTU Lidzbark Warmiński, 8-10 czerwca 2015 20 kwietnia 2015 zostało podpisane Memorandum of Understanding (MoU) w sprawie wspólnych zasad handlu

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE Prezentacja wprowadzająca. PANEL: Rynek energii w Polsce Marek Kulesa dyrektor biura TOE Katowice, 16.05.2012 r. ZAKRES RAPORTU

Bardziej szczegółowo

TGE na rynku europejskim At the heart of Central European power and gas trading

TGE na rynku europejskim At the heart of Central European power and gas trading TGE na rynku europejskim At the heart of Central European power and gas trading Warszawa, 22 kwietnia 2016 r. Rynek energii - projekty europejskie 2 lipca 2015 r. TGE została pełnoprawnym członkiem europejskiego

Bardziej szczegółowo

Planowane regulacje na rynku energii w Unii Europejskiej

Planowane regulacje na rynku energii w Unii Europejskiej Planowane regulacje na rynku energii w Unii Europejskiej Jacek Brandt FORUM OBROTU - Dolina Charlotty, 6-8 czerwca 2011 r. 1 Prawodawstwo Unii Europejskiej (1) Struktura prawna UE jest oparta na 3 traktatach:

Bardziej szczegółowo

Integracja trans-graniczna praktyczne możliwości rozwoju Market Coupling. Jacek Brandt Konferencja NEUF 2009 TGE S.A.

Integracja trans-graniczna praktyczne możliwości rozwoju Market Coupling. Jacek Brandt Konferencja NEUF 2009 TGE S.A. Integracja trans-graniczna praktyczne możliwości rozwoju Market Coupling Jacek Brandt Konferencja NEUF 2009 TGE S.A. 18 czerwca 2009 Integracja trans-graniczna Konferencja NEUF 2009, cze_2009 2 Integracja

Bardziej szczegółowo

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r.

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r. Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR 20.04.2017 r. Rynek redukcji mocy - DSR Agenda: 1. Operatorskie środki zaradcze zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

FORUM OBROTU 2012: Market Coupling. Jacek Brandt Giżycko, 25 czerwca 2012

FORUM OBROTU 2012: Market Coupling. Jacek Brandt Giżycko, 25 czerwca 2012 FORUM OBROTU 2012: Projekt PCR, Market Coupling Jacek Brandt Giżycko, 25 czerwca 2012 oto jest pytanie Co to jest projekt MC, co to jest projekt PCR? ZASADA MARKET COUPLING -MAKSYMALIZACJA EFEKTU EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Kodeksy sieciowe wybrane zagadnienia i wyzwania

Kodeksy sieciowe wybrane zagadnienia i wyzwania Kodeksy sieciowe wybrane zagadnienia i wyzwania Rafał Gawin Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, URE X Forum Obrotu, Iława, 5-7 czerwca 2017 r. Zagadnienia 1. Czym są kodeksy sieciowe? 2.

Bardziej szczegółowo

Wejście TGE do PCR: harmonogram sesji na RDN, waluta prowadzenia notowań

Wejście TGE do PCR: harmonogram sesji na RDN, waluta prowadzenia notowań Wejście TGE do PCR: harmonogram sesji na RDN, waluta prowadzenia notowań Leszek Prachniak Dyrektor Pionu Operacji Giełdowych IX FORUM OBROTU Janów Podlaski, 20-22 czerwca 2016 Struktura wolumenu obrotu

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce. Jacek Brandt

Rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce. Jacek Brandt Rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce Jacek Brandt Debata Liberalizm czy leseferyzm prawne uwarunkowania rynku gazu i energii elektrycznej Muzeum Gazownictwa, 30 czerwca 20 I slide 2 Rynek energii

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

Towarowa Giełda Energii obroty, pozycja na tle rynków europejskich. Lipiec 2014 r.

Towarowa Giełda Energii obroty, pozycja na tle rynków europejskich. Lipiec 2014 r. Towarowa Giełda Energii obroty, pozycja na tle rynków europejskich Lipiec 2014 r. Agenda TGE kim jesteśmy? TGE o nas Struktura przychodów Grupy GPW w 2013 r. Roczne przychody ze sprzedaży TGE Grupa TGE

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw gazu

Bezpieczeństwo dostaw gazu HES II Bezpieczeństwo dostaw gazu Marek Foltynowicz Listopad 2006 1 Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Oferowane zdolności przesyłowe - Przetarg miesięczny sierpień 2017 roku Przekrój techniczny PSE (50HzT+CEPS+SEPS)

Oferowane zdolności przesyłowe - Przetarg miesięczny sierpień 2017 roku Przekrój techniczny PSE (50HzT+CEPS+SEPS) Oferowane zdolności przesyłowe - Przetarg miesięczny sierpień 2017 roku Przekrój techniczny PSE (50HzT+CEPS+SEPS) A out (eksport) [MW] Data NTC AAC* Oferowane moce** NTC A in (import) [MW] AAC* Oferowane

Bardziej szczegółowo

URE na rzecz wdrożenia inteligentnych sieci. Marek Woszczyk Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

URE na rzecz wdrożenia inteligentnych sieci. Marek Woszczyk Prezes Urzędu Regulacji Energetyki URE na rzecz wdrożenia inteligentnych sieci. Marek Woszczyk Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Warszawa 18 września 2012 Działania na rzecz budowy inteligentnej sieci (1) Fundamentalne cele: poprawa bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej. Grzegorz Onichimowski TGE SA

Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej. Grzegorz Onichimowski TGE SA Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej Grzegorz Onichimowski TGE SA Inwestycje w energetyce Power RING 2009, Dec 2009 2 Ostatnia lekcja z prywatyzacji. 1. Wejście PGE SA na Giełdę

Bardziej szczegółowo

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego 13 listopada 2014 Rozwój źródeł rozproszonych zmienia model funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Rynek Dnia Bieżącego. linia biznesowa energia elektryczna

Rynek Dnia Bieżącego. linia biznesowa energia elektryczna Rynek Dnia Bieżącego linia biznesowa energia elektryczna TGE kim jesteśmy? Nowy rynek na TGE - Rynek Dnia Bieżącego I slide 2 Pełna liberalizacja rynku energii elektrycznej - przed którą nie ma w Polsce

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A.

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 216 235 Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Konstancin-Jeziorna, 2 maja 216 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Ceny energii elektrycznej

Ceny energii elektrycznej 19-kwi 26-kwi 03-maj Ceny energii elektrycznej 10-maj 17-maj 29 gru 11 sty 24 sty 6 lut 19 lut 4 mar 17 mar 30 mar 12 kwi 25 kwi 8 maj 21 maj 220 180 140 PLN/MWh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w maju 2013 r.

Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w maju 2013 r. Warszawa, 7 czerwca 2013 r. Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w maju 2013 r. Informacja prasowa Łączny obrót energią elektryczną w maju br. wyniósł 11,592 TWh - wzrost

Bardziej szczegółowo

RYNEK BILANSUJĄCY - RYNEK CZY MECHANIZM?

RYNEK BILANSUJĄCY - RYNEK CZY MECHANIZM? RYNEK BILANSUJĄCY - RYNEK CZY MECHANIZM? KONFERENCJA: Wydzielenie OSD - praktyczne przykłady wdrożenia Dyrektywy 54 Marek Kulesa Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, 21.11.2006 r. Zakres prezentacji

Bardziej szczegółowo

Krajowy i europejski rynek energii elektrycznej

Krajowy i europejski rynek energii elektrycznej Krajowy i europejski rynek energii elektrycznej Halina Bownik-Trymucha FORUM OBROTU Giżycko, 26 czerwca 2012 r. 1 Krajowy rynek energii elektrycznej główne problemy i wzywania Dostosowanie regulacji prawnych

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2014. w sprawie

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2014. w sprawie Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2014 w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Leszek Prachniak Dyrektor Działu Notowań leszek.prachniak@tge.pl Warszawa 26.06.2013 Rynek giełdowy - rynkiem konkurencyjnym www.tge.pl Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Informacja (nr 22/2013) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE MODELE BIZNESOWE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ OPARTE NA ZNOWELIZOWANYCH USTAWACH ENERGETYCZNYCH Telekomunikacja-Internet-Media-Elektronika 5 Forum Smart Grids & Telekomunikacja Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Informacja (nr 21/2012) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze

Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze Rozwiązanie KDT a rozwój konkurencji na rynku energii elektrycznej Halina Bownik - Trymucha Departament Promowania

Bardziej szczegółowo

DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii

DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii 17 listopada 2011 r. Warszawa Marek Kulesa dyrektor biura TOE Wprowadzenie KRAJOWA PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W LATACH 1988-2010 ŚREDNIOROCZNE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Trendy rozwoju skandynawskiego rynku energii

Trendy rozwoju skandynawskiego rynku energii Trendy rozwoju skandynawskiego rynku energii Janusz Bil Vattenfall Poland Konferencja Power Ring 2007 Warszawa, 5 grudnia 2007 r. Vattenfall AB Rynek skandynawski - informacje ogólne Moc zainstalowana:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii

Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii Warszawa, 5 lipca 2013 r. Łączny obrót energią elektryczną ze wszystkich transakcji w I półroczu 2013 r. wyniósł 72,310 TWh, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Zakup energii. Strategia obsługi dziennego zapotrzebowania na energię

Zakup energii. Strategia obsługi dziennego zapotrzebowania na energię Zakup energii Strategia obsługi dziennego zapotrzebowania na energię Dzięki zasadzie dostępu stron trzecich do sieci przesyłowej (Third Party Access) Jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce System

Bardziej szczegółowo

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Bezpieczeństwa Energetycznego Witold KĘPA 2020

Bardziej szczegółowo

Wyzwania stojące przed KSE i jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi. Maciej Przybylski 28 marca 2017 r.

Wyzwania stojące przed KSE i jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi. Maciej Przybylski 28 marca 2017 r. Wyzwania stojące przed KSE i jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi Maciej Przybylski 28 marca 2017 r. Agenda 1 Aktualne zapotrzebowanie na energię i moc 7 Kierunki zmian organizacji rynku 2

Bardziej szczegółowo

Zmiany na globalnym rynku energii: konsekwencje wobec producentów i konsumentów

Zmiany na globalnym rynku energii: konsekwencje wobec producentów i konsumentów Zmiany na globalnym rynku energii: konsekwencje wobec producentów i konsumentów Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Rynkowe i regulacyjne otoczenie krajowego rynku energii 18 września 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka polska wybrane zagadnienia

Elektroenergetyka polska wybrane zagadnienia Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki Konwersatorium Elektroenergetyka polska wybrane zagadnienia Maksymilian Przygrodzki Katowice, 18.03.2015 r Zakres tematyczny System elektroenergetyczny Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku KONFERENCJA PRASOWA SEP Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, PAP 08.06.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 < 2 >

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE RUS W SYSTEMIE ELEKTRO- ENERGETYCZNYM A WPROWADZENIE RYNKU MOCY Sesja plenarna IV. Marek Kulesa dyrektor biura TOE

ŚWIADCZENIE RUS W SYSTEMIE ELEKTRO- ENERGETYCZNYM A WPROWADZENIE RYNKU MOCY Sesja plenarna IV. Marek Kulesa dyrektor biura TOE ŚWIADCZENIE RUS W SYSTEMIE ELEKTRO- ENERGETYCZNYM A WPROWADZENIE RYNKU MOCY Sesja plenarna IV Marek Kulesa dyrektor biura TOE Kazimierz Dolny, 26 kwietnia 2016 r. Zakres referatu/prezentacji 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu w Polsce

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Liberalizacja rynku gazu w Polsce stan obecny i perspektywy Warsztaty dla uczestników rynku gazu 16 października 2014 r. Warszawa, 2014 Stan obecny Rynek gazu w Polsce struktura rynku Odbiorcy końcowi:

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej podsumowanie trzeciego kwartału 2013 r. - rekordowe wzrosty na Towarowej Giełdzie Energii

Rynek energii elektrycznej podsumowanie trzeciego kwartału 2013 r. - rekordowe wzrosty na Towarowej Giełdzie Energii Warszawa, 11 października 2013 r. Rynek energii elektrycznej podsumowanie trzeciego kwartału 2013 r. - rekordowe wzrosty na Towarowej Giełdzie Energii Łączny obrót energią elektryczną w transakcjach spot

Bardziej szczegółowo

Ceny energii na rynku polskim: umiarkowany wzrost RDN

Ceny energii na rynku polskim: umiarkowany wzrost RDN Ceny energii na rynku polskim: umiarkowany wzrost RDN 20-maj 30-maj 09-cze 19-cze 1 kwi 15 kwi 29 kwi 13 maj 27 maj 10 cze 24 cze 200 zł/mwh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012 Avg m-c 2012 2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Sierpień Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Sierpień Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 140,00 RAPORT MIESIĘCZNY Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] Sierpień 2003 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 średni kurs ważony obrotem kurs

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na moc i potrzeby regulacyjne KSE. Maciej Przybylski 6 grudnia 2016 r.

Zapotrzebowanie na moc i potrzeby regulacyjne KSE. Maciej Przybylski 6 grudnia 2016 r. Zapotrzebowanie na moc i potrzeby regulacyjne KSE Maciej Przybylski 6 grudnia 2016 r. Agenda Historyczne zapotrzebowanie na energię i moc Historyczne zapotrzebowanie pokrywane przez jednostki JWCD oraz

Bardziej szczegółowo

Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce

Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce III edycja raportu ING Bank Śląskiego i na temat finansowania inwestycji energetycznych Maj 2013 Jeszcze niedawno ulegaliśmy magii

Bardziej szczegółowo

Towarowa Giełda Energii osiągnęła w 2014 r. rekordowe obroty na rynkach energii elektrycznej i gazu

Towarowa Giełda Energii osiągnęła w 2014 r. rekordowe obroty na rynkach energii elektrycznej i gazu Warszawa, 5 lutego 2015 r. Towarowa Giełda Energii osiągnęła w 2014 r. rekordowe obroty na rynkach energii elektrycznej i gazu Informacja prasowa Całkowity wolumen transakcji zawartych w 2014 roku, na

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie mocy w systemie dystrybucyjnym czynnikiem wspierającym rozwój usług systemowych

Bilansowanie mocy w systemie dystrybucyjnym czynnikiem wspierającym rozwój usług systemowych Bilansowanie mocy w systemie dystrybucyjnym czynnikiem wspierającym rozwój usług systemowych Autorzy: Adam Olszewski, Mieczysław Wrocławski - Energa-Operator ("Energia Elektryczna" - 3/2016) Funkcjonujący

Bardziej szczegółowo

Flex E. Elastyczność w nowoczesnym systemie energetycznym. Andrzej Rubczyński. Warszawa Warszawa r.

Flex E. Elastyczność w nowoczesnym systemie energetycznym. Andrzej Rubczyński. Warszawa Warszawa r. Flex E Elastyczność w nowoczesnym systemie energetycznym Warszawa Warszawa 28.03.2017 r. Andrzej Rubczyński Dlaczego system musi być elastyczny? Obecnie Elektrownie Odbiorcy Elektrownie podążają za popytem

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin

Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin Rozwój Polskiego Sektora Energetyki Wiatrowej Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin Podstawowe informacje o PSEW 2 Agenda Stan obecny

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian rynkowych na ceny energii. Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia

Wpływ zmian rynkowych na ceny energii. Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia Wpływ zmian rynkowych na ceny energii Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia Sytuacja techniczna KSE w okresie Q1 2014 50 000 45 000 40 000 35 000 Dane o produkcji

Bardziej szczegółowo

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Dr. Markus Reichel, Friedrich Czambor Wrocław, 24.06.2010 KRÓTKO O DREBERIS 1998 Założenie firmy w Zittau/Niemcy i we Wrocławiu 1999 Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy rynkowe Rynek Mocy Rozwiązanie dla Polski Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej Warszawa, r

Mechanizmy rynkowe Rynek Mocy Rozwiązanie dla Polski Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej Warszawa, r Mechanizmy rynkowe 1 Rynek Mocy Rozwiązanie dla Polski Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej Warszawa, 29.10.2014r W. Łyżwa, B. Olek, M. Wierzbowski, W. Mielczarski Instytut Elektroenergetyki, Politechnika

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej?

RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej? RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej? Marek Kulesa dyrektor biura TOE Bełchatów, 2.09.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 XI Sympozjum Naukowo -Techniczne,

Bardziej szczegółowo

Zdalne odczyty urządzeń pomiarowych

Zdalne odczyty urządzeń pomiarowych 1 Zdalne odczyty urządzeń pomiarowych dr inż. Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf Debata CIO: IT W ENERGETYCE, Warszawa, 31 marca 2009 r. 2 Agenda 1. Krótka historia ewolucji: Zdalny pomiar (AMR)

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku energii w Polsce. Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu TGE S.A.

Perspektywy rynku energii w Polsce. Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu TGE S.A. Perspektywy rynku energii w Polsce Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu TGE S.A. "Rynek energii w Polsce BIG BANG roku 200 "Rynek energii w Polsce BIG BANG roku 200 I slide 2 Rynek energii rys historyczny

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE JAK ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 23 czerwca 2009, Warszawa, ul. Wołoska 7, budynek MARS Zawartość: WPROWADZENIE Rynek Energii Elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Warszawa, 18 czerwca 2013 Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Grzegorz Skarżyński Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej doradca zarządu Tundra Advisory sp. z o. o. dyrektor

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2013 r. Raport TOE

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2013 r. Raport TOE RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2013 r. Raport TOE Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa 22 maj 2013 r. ZAKRES RAPORTU TOE 2013. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie (1 str.) II. III.

Bardziej szczegółowo

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Andrzej Modzelewski RWE Polska SA 18 listopada 2010 r. RWE Polska 2010-11-17 STRONA 1 W odniesieniu do innych krajów UE w Polsce opłaca się najbardziej inwestować

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Nowe (planowane) uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce krok ku przyszłości

Nowe (planowane) uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce krok ku przyszłości Nowe (planowane) uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce krok ku przyszłości Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 27.09.2012 r. ZAKRES PREZENTACJI 1. Wprowadzenie - wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. Grudzień Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Grudzień Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] RAPORT MIESIĘCZNY Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh] 150,00 140,00 średni kurs ważony obrotem kurs max kurs min Grudzień 2003 130,00 120,00 110,00 100,00

Bardziej szczegółowo

Rola TGE w organizacji Rynku Praw Majątkowych

Rola TGE w organizacji Rynku Praw Majątkowych Rola TGE w organizacji Rynku Praw Majątkowych Rynki prowadzone przez TGE, nowe produkty Leszek Prachniak Dyrektor Departamentu Notowao Towarowa Giełda Energii S.A. Leszek.prachniak@polpx.pl TGE prowadzone

Bardziej szczegółowo

Giełda Nord Pool działająca na skandynawskim rynku energii (obejmującym Norwegię, Szwecję, Finlandię i Danię)

Giełda Nord Pool działająca na skandynawskim rynku energii (obejmującym Norwegię, Szwecję, Finlandię i Danię) Giełda Nord Pool działająca na skandynawskim rynku energii (obejmującym Norwegię, Szwecję, Finlandię i Danię) Opis rynku skandynawskiego Rynek skandynawski grupujący Norwegię, Szwecję, Finlandię i Danię

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie Janusz Moroz Członek Zarządu RWE Polska 17. listopada 2011 RWE company name 17.11.2011 PAGE 1 Barometr Rynku Energii RWE narzędzie

Bardziej szczegółowo

Architektura hurtowego rynku energii elektrycznej. Tomasz Sikorski

Architektura hurtowego rynku energii elektrycznej. Tomasz Sikorski Architektura hurtowego rynku energii elektrycznej Tomasz Sikorski Prezentacja dla Grupy roboczej ds. założeń nowej ustawy - Prawo energetyczne w zakresie elektroenergetyki Warszawa, 8 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

Ceny energii na rynku polskim: niskie w środku tygodnia, drożej przed weekendem

Ceny energii na rynku polskim: niskie w środku tygodnia, drożej przed weekendem 25-maj 04-cze 14-cze 24-cze 1 kwi 18 kwi 5 maj 22 maj 8 cze 25 cze Ceny energii na rynku polskim: niskie w środku tygodnia, drożej przed weekendem 200 zł/mwh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012 Avg

Bardziej szczegółowo

RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych

RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych Model rynku energii w kontekście obecnej sytuacji bilansowej w KSE Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu PSE S.A. Warszawa, 4 lipca 2016 roku Prognoza OSP bilansu

Bardziej szczegółowo

RE Giełda Energii. Wykład 4

RE Giełda Energii. Wykład 4 RE Giełda Energii Wykład 4 Rynek konkurencyjny i regulowany Trzy możliwości sprzedaży (rynek hurtowy) Kontrakt dwustronny Giełda Energii Rynek Bilansujący Giełda Energii Giełda Rynek Dnia Następnego System

Bardziej szczegółowo

Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii. Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o.

Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii. Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o. Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o. Jachranka 24.09.2015 [MW] Czym jest DSR? 2 DEMAND SIDE RESPONSE odpłatne działania strony

Bardziej szczegółowo

RYNEK NEGAWATÓW. Perspektywy wdrożenia instrumentów zarządzania popytem w polskim systemie elektroenergetycznym

RYNEK NEGAWATÓW. Perspektywy wdrożenia instrumentów zarządzania popytem w polskim systemie elektroenergetycznym RYNEK NEGAWATÓW Perspektywy wdrożenia instrumentów zarządzania popytem w polskim systemie elektroenergetycznym Wojciech Lubczyński Dyrektor Projektu SMART GRID PSE Operator S.A. Konferencja EUROPOWER Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TGE kończy rok 2015 z najwyższymi w historii wolumenami na rynkach spot energii elektrycznej i gazu

TGE kończy rok 2015 z najwyższymi w historii wolumenami na rynkach spot energii elektrycznej i gazu Warszawa, 11.01.2016 r. TGE kończy rok 2015 z najwyższymi w historii wolumenami na rynkach spot energii elektrycznej i gazu Informacja prasowa Wolumen na rynku spot energii elektrycznej osiągnięty w 2015

Bardziej szczegółowo

Edmund Wach. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii

Edmund Wach. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii ROZWÓJ J ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE Brodnica 29 maja 2009 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Plan prezentacji: 1.Stan aktualny w Polsce i UE 2. Akty prawne w Polsce 3. Procesy planistyczne

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PROSUMENCKA MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA.

ENERGETYKA PROSUMENCKA MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA. ENERGETYKA PROSUMENCKA MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA. Chmiel Tadeusz SEP O/Rzeszów Prosument odbiorca dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych

Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych Jachranka, 19.09.2011 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE Unijna perspektywa zmian na rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2013) Niestabilne ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia OZE dowodzą, że polski

Bardziej szczegółowo