INSTRUKCJA OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA"

Transkrypt

1 CYFROWY SYSTEM KONFERENCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA

2 Wprowadzenie System konferencyjny ITC-Audio z centralą TS-0700M został zaprojektowany z myślą o realizacji wysokiej klasy systemów konferencyjnych, gdzie dostępnych powinno być wiele funkcji umożliwiających prowadzenie dyskusji konferencyjnej w rozmaitych trybach. Główne cechy systemu to, oprócz typowych funkcji współczesnych systemów konferencyjnych, dodatkowo funkcje głosowania, tłumaczenia symultanicznego oraz automatyczne śledzenia i rejestracja video przebiegu konferencji. System może działać niezależnie, jednak by w pełni wykorzystać jego możliwości, powinien by zarządzany przez PC (oprogramowanie w zestawie). Każdy pulpit mikrofonowy systemu serii 700 dostarczany jest z elektroniczną kartą dostępową oraz jest wyposażony w czytnik kart dostępowych, co w prosty sposób umożliwia wyznaczanie uczestników posiadających uprawnienia do korzystania z systemu. System obsługuje 5 kanałów tłumaczeń symultanicznych. Informacje tłumaczone dostępne są w gnieździe słuchawkowym pulpitu mikrofonowego (słuchawka w komplecie). Sygnały tłumaczeń mogą być dystrybuowane także bezprzewodowo (IR) do osób z audytorium (pulpity tłumaczy, a także system transmisji bezprzewodowej stanowią opcjonalne wyposażenie systemu konferencyjnego). Oprogramowanie systemu obsługuje karty graficzne dwumonitorowe, co poza bieżącą kontrolą przebiegu konferencji umożliwia też automatyczne obrazowanie istotnych informacji (ilość uczestników, tematy i wyniki głosowań i wyborów) za pomocą projektorów video.

3 Część A: Wymagania systemu: Minimalne wyposażenie komputera sterującego: Procesor: Intel Pentium 4 lub AMD Athlon XP, 2 GHz RAM: 256 MB (512 MB zelecane) Dysk twardy: Min. 15 MB wolnego miejsca Napęd: CD ROM lub DVD ROM napęd do zgrywania danych (np. FDD, nagrywarka CD lub naped ZIP) Porty: Jeden wolny port RS 232 (port szeregowy COM) Karta dźwiękowa: Karta dźwiękowa stereo Rozdzielczość ekranu: pikseli Karta video: Podwójna karta video (jak opisano w instrukcji poniżej) Część B: Instalacja i usuwanie: Instalowanie oprogramowania W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Umieścić płytę CD z oprogramowaniem do stacji DC-ROM, dwukrotnie kliknąć na ikonie Mój komputer znajdującej się na Pulpicie oraz kliknąć na ikonie oznaczającej napęd CD-ROM. 2. Ponieważ software jest oprogramowaniem typu green, użytkownik może skopiować wszystkie pliki na twardy dysk i stamtąd uruchamiać aplikację. Usuwanie oprogramowania Aby usunąć aplikację z komputera wystarczy usunąć wszystkie pliki skopiowane z płyty CD załączonej do systemu.

4 Instalowanie i konfiguracja karty wideo. Karta wideo musi w zwykły sposób obsługiwać komputer oraz musi niezależnie obrazować przebieg konferencji (ilość uczestników, wyniki głosowania) na odrębnym ekranie (np. rzutniku). 1. Specyfikacja zalecanej karty wideo Nazwa: Radeon 9000 PCI 32MB DDR Producent: ATI Typ karty: Graphics Accelerator Card Wspomaganie AGP: AGP 2X, AGP 4X Ilość kolorów przy maksymalnej rozdzielczości: 16.7 milionów (32-bit) Typ interfejsu: Video - 15 pin High-Density D-shell (VGA) Częstotliwość odświeżania przy maksymalnej rozdzielczości: 60 Hz Rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 2048 x 1536 Slot: PCI Rodzaj systemu: PC Chipset: ATI RADEON 7000 Pamieć: 32 MB Technologia pamięci: DDR-SDRAM (DDRRAM) 2. Zainstaluj kartę wideo w komputerze oraz zainstaluj sterowniki na twardym dysku. 3. Podłącz urządzenia zewnętrzne. Oto wygląd zalecanej karty wideo: gniazdo monitora 1 gniazdo TV-out gniazdo projektora 2 złącze AGP System, po podłączeniu dodatkowego odbiornika TV lub projektora, musi zostać odpowiednio skonfigurowany.

5 5. Kliknij prawym klawiszem myszy na pulpicie i wybierz Właściwości tak, aby przejść do panelu konfigurowania wyświetlacza. 6. Kliknij Ustawienia, wybierz i ustaw rozdzielczość na 1024 x 768 pikseli, najwyższą jakość kolorów (32 bity), a następnie przypisz pulpit Windows temu monitorowi. 7. Kliknij Zastosuj - drugi monitor (TV lub projektor) jest już skonfigurowany. 8. Jeżeli drugi wyświetlacz nie działa poprawnie, wróć do kroku 5 i 6 oraz wybierz opcję Zaawansowane i dostosuj odpowiednie parametry do swojego sprzętu.

6 SERIA 700 Część C: Obsługa Logowanie 1. Podłącz sprzętowy klucz aktywacyjny do gniazda USB komputera. Klucz musi być podłączony do komputera zawsze, kiedy używasz oprogramowania cyfrowego systemu konferencyjnego. (Rys. 1) 2. Wykonaj niezbędne połączenia pomiędzy pulpitami, centralą systemu konferencyjnego i komputerem. Kliknij dwukrotnie ikonę aby uruchomić oprogramowanie. Wprowadź hasło (oryginalnie 1234 ) i wybierz port komunikacyjny (Rys. 2. 3). Po ustawieniu portu system automatycznie sprawdza sprzęt. Jeżeli centrala systemu nie ma połączenia z komputerem, Rys. 1 system zasugeruje sprawdzenie połączeń oraz zasilania. Jeśli połączenia są poprawne, system przejdzie do głównego menu. Rys. 2 Rys. 3

7 Główne menu oprogramowania. Główne menu składa się z siedmiu zakładek: Sign in, Proposal list, Elect & Vote, Meeting control, Dome control, Sub-screen i About (Rys. 4) Rys. 4 Zakładka Sign in 1. Kliknij - system zidentyfikuje pulpity podłączone do centrali. System sprawdzi linie pulpitów i wyświetli ich ilość. (Rys. 5) Pulpity wykazane jako Not Online, to pulpity, które nie są podłączone lub których podłączenie jest wadliwe.

8 Rys Kliknij Sign Start aby rozpocząć rejestrowanie się uczestników; ekran pokaże komunikat start sing-in, delegaci mogą użyć swoich kart uczestników, by się zarejestrować. 3. Teraz kliknij Sign-in End aby zakończyć proces rejestracji, rezultat zostanie wyświetlony w postaci przedstawionej na rys. 6. Rys. 6 Rys Komunikat o rejestracji uczestników może zostać wyświetlony na ekranie sub-screen (rys. 7).

9 5. Jeśli któryś z uczestników nie zdążył się zarejestrować, kliknij Re-Sign In - wówczas niezarejestrowni uczestnicy mogą dokonać rejestracji. 6. Kliknij List aby przejść do panelu zarządzania listą delegatów. (Rys 8). Użytkownik może tutaj zarządzać wymagana ilością uczestników, kreować i wybierać listę uczestników, zmieniać nazwiska uczestników, dodawać i usuwać uczestników. Rys. 8 a. Set attendance: wprowadź wymaganą liczbę uczestników konferencji i kliknij ikonę Set Attendance. b. Delegate list: wybierz listę delegatów (A-D), a następnie kliknij ikonę Delegate list by zakończyć wybór. Listy kandydatów (a-d) służą do przeprowadzania głosowań oraz wyborów. c. Modify Name: Jeśli istnieje potrzeba, wybierz delegata z listy, zmień jego nazwisko w tym polu oraz kliknij Modify name, by potwierdzić zmianę. d. Add: aby dodać delegata do listy, wpisz jego nazwisko w to pole, a następnie kliknij Add. e. Delete the last: kliknięcie tego klawisza usuwa ostatniego delegata na liście. f. Delete all: kliknięcie delegata usuwa wszystkich wprowadzonych na listę delegatów. g. Po ustaleniu listy delegatów proszę odznaczyć pole use sign-in list h. Kliknij exit aby wrócić do panelu Sign in. 7. System pulpitów zresetuje się po wciśnięciu klawisza Mic Reset.

10 Proposal List Kliknij Proposal list aby przejść do panelu propozycji głosowania (Rys 9). Rys W tym panelu użytkownik może przeglądać listę głosowań (tryb preview ). Tutaj można też dodać głosowanie zaznaczając tryb Create (Rys.10) 2. W trybie Create można ustalić tryb głosowania, jego tytuł oraz opis. (Rys ). Rys.10 Rys.11 Rys.12 a. Tryb vote głosuj : tylko za, przeciw, wstrzymuję się b. Tryb z 3 wybierz 1: głosowanie na jednego kandydata spośród trzech (pojedynczy głos) podobnie jak tryb Vote. c. Tryb z 3 wybierz 3 : szeregujemy trzech spośród trzech kandydatów (wybór wielokrotny) d. Tryb z 5 wybierz 1 : głosowanie na jednego kandydata spośród pięciu (pojedynczy głos) e. Tryb z 5 wybierz 5 : szeregujemy pięciu spośród pięciu kandydatów (wybór wielokrotny) f. Tryb Grade gradacji : Zaznaczenie poparcia dla propozycji: - -/-/0/+/ Po pełnym zdefiniowaniu głosowania należy je zapamiętać klikając klawisz Save. W trybie Preview użytkownik może także usunąć

11 głosowanie z listy. 4. Użytkownik może wybrać głosowanie i klikając klawisz result może obejrzeć jego wyniki, jeśli zostało już przeprowadzone (Rys. 13). Wyniki prezentowane są w wersji tekstowej oraz graficznej (do wyboru wykres słupkowy Bar oraz kołowy Pie ). Rys.13 Rys Użytkownik może wydrukować wyniki głosowania. (Rys 14) 6. Edycja listy kandydatur odbywa się identycznie jak edycja uczestników w panelu Sign-in. Proszę wybrać listę kandydatur (a-d) w przypadku głosowania. Głosowanie i wybory Wybierz z listy propozycji głosowania to głosowanie, które zamierzasz przeprowadzić. Teraz kliknij Enter vote lub enter elect aby przejść do panelu głosowania i wyborów vote & elect. Na ekranie sub-screen pojawi się tytuł i opis głosowania. (Rys. 15 i 16) Rys.15 Rys.16

12 1. Użytkownik może ustawić limit czasu głosowania oraz wymaganą dla pozytywnego wyniku liczbę głosów (procentowo). (Rys. 17, 18) Rys.17 Rys Po ustawieniu parametrów głosowania można rozpocząć samo głosowanie klikając Vote/Elect Start. Program automatycznie odmierzy zadany limit czasu, jednak użytkownik może w dowolnej chwili przerwać głosowanie klikając ikonę Vote/Elect End. 3. Wynik wyborów/głosowania przedstawiony jest wstępnie w polu results preview (Rys. 19). 4. Za pomocą suwaka użytkownik może ustawić wielkość liter ekranu sub-screen. (Rys.20) Rys.19 Rys Użytkownik może sprawdzić wyniki głosowań/wyborów poprzez kliknięcie ikony result ; obsługa tej opcji jest taka sama, jak opisano w punktach 4-5 w części proposal list. 6. W przypadku, jeśli użytkownik wybierze niewłaściwe głosowanie lub kiedy chce wrócić do listy propozycji głosowań, należy kliknąć ikonę Give up (wtedy może też wybrać dowolny inny panel programu z menu głównego w górnej części ekranu.

13 Zarządzanie konferencją Kliknij Meeting Control w menu głównym aby przejść do panelu zarządzania konferencją - (Rys.21). Rys Mic control: ta część umożliwia łatwe sterowanie przebiegiem konferencji. (Rys. 22) a. Najpierw wprowadź numer pulpitu w polu Mc No. (każdy z pulpitów posiada własny numer ID), a następnie klknij ikonę Turn on aby przełączyć pulpit w stan aktywny. b. Aby wyłączyć pulpit będący w stanie aktywnym, wprowadź numer pulpitu w pole Mc no. A następnie kliknij ikonę Turn off. c. W celu wyłączenia wszystkich pulpitów kliknij ikonę Close all. d. Mic Reset : Reset pulpitów. Rys.22

14 2. Część panelu przedstawiona na rys. 23umożłiwia ustawianie parametrów i trybu pracy systemu. a. FIFO mode: first in, first out ; Użytkownik ustawia maksymalną ilość (1-12) pulpitów aktywnych. Żądanie udzielenia głosu kolejnemu uczestnikowi w sytuacji, gdy maksymalna ilość jest już osiągnięta, powoduje automatyczne wyłączenie pulpitu najwcześniej uaktywnionego. b. Limit mode: Użytkownik, podobnie jak w trybie FIFO, ustawia maksymalną ilość pulpitów aktywnych, jednak w tym wypadku, gdy wartość ta jest osiągnięta, żaden kolejny pulpit nie będzie mógł się uaktywnić. Rys.23 c. Free mode: Wszystkie pulpity mogą być aktywne w tym samym czasie. Użytkownik (przewodniczący) może ustalić czas automatycznego wyłączenia (15, sekund). Jeśli delegat nie mówi przez zadaną ilość czasu, pulpit autoatycznie się wyłączy. d. Chairman Only: Pulpity delegatów nie mogą być aktywowane, jeśli przewodniczący użył wejścia z priorytetem. W takiej sytuacji, aby delegaci mogli ponowni zabrać głos, przewodniczący musi wyjść z trybu priorytetowego. e. Request mode: Delegaci musza wcisnąć klawisz Talk aby zgłosić chęć zabrania głosu. Przewodniczący (lub operator) udziela głosu na żądanie. Stan pulpitów kontrolowany jest za pomocą ikon close all, turn on, turn off. Następujące ikony określają bieżący stan pulpitu delegata - mówiący: kolor zielony; następny w kolejce: kolor żółty; pulpit żądający dostępu; kolor niebieski; bez akcji: kolor szary). Lampka na szyjce pulpitu świeci się, jeśli delegatowi udzielono głosu, a miga w przypadku, gdy delegat oczekuje na udzielenie głosu. f. Auto-Meeting mode: Użytkownik ustawia limit czasu przemowy. Tylko jeden pulpit może być aktywny w danej chwili. Pulpit delegata jest automatycznie rozłączany po przekroczeniu limitu czasu przemowy. Delegaci mogą zgłaszać chęć zabrania głosu, a system sam obsługuje kolejkę chętnych. Po rozłączeniu delegata, który zakończył przemowę lub przekroczył limit czasu, system automatycznie uaktywni pulpit następnego oczekującego w kolejce delegata. Przewodniczący może w każdej chwili odebrać głos mówcy i przekazać głos następnemu w kolejce delegatowi. g. W tym panelu można także ustawić numer pulpitu przewodniczącego oraz włączyć/wyłączyć sygnały tonowe pulpitu przewodniczącego.

15 3. System Mic No.: Ta funkcja jest używana podczas konfigurowania systemu. Po kliknięciu tej ikony na ekranie wyświetli się okienko jak na rys. 24. Należy tu wprowadzić ilość pulpitów systemu (włączając pulpit przewodniczącego) i potwierdzić klikając OK. Funkcję tę należy wywoływać za każdym razem, gdy ilość pulpitów podlega zmianie. 4. Modify password: opcja służy do zmiany hasła dostępu do programu. Najpierw należy wpisać stare hasło a następnie nowe i potwierdzić zmianę. 5. Controller state: kliknij, jeśli chcesz uzyskać informację o bieżących ustawieniach systemu (Rys 25). Rys.24 Rys Meeting control: Kliknij ikonę Meeting control, aby przejść do głównego panelu kontroli konferencji. (Rys 26) Rys.26

16 Za pomocą tego panelu użytkownik może w wygodny sposób sterować stanem pulpitów. Każdy pulpit systemu jest zobrazowany, jako ikona z wpisanym do niej nazwiskiem uczestnika. Kolor ikony oznacza aktualny stan pulpitu. Klikając na konkretną ikonę prowadzący konferencję uzyskuje dostęp do pulpitu może, wykorzystując przyciski u dołu ekranu aktywować i wyłączyć pulpit. Dostęp do pulpitu można także uzyskać poprzez wpisanie jego numeru ID w polu obok trzech klawiszy sterujących. a. Close all: Klikając ten przycisk wyłącza się wszystkie pulpity uczestników. b. Turn off: Wyłącza wybrany pulpit. c. Turn on: Aktywuje wybrany pulpit. d. Name Display: za pomocą tego znacznika możemy włączać/wyłączać wyświetlanie nazwisk uczestników w ikonach pulpitów. e. Aby wyjść z głównego panelu kontroli konferencji, należy kliknąć przycisk Exit. Sterowanie kamerą śledzącą. Wciśnij Dome Control w głównym menu programu aby przejść do panelu sterowania kamerą śledzącą. (Rys.27) Rys.27

17 1. Najpierw wybierz numer kamery (Rys 28). 2. W celu zaprogramowania kamery zaznacz pole Preset. Program wyświetli komunikat. Jeśli system pracuje w trybie FIFO, kliknij yes, jeżeli nie, ustaw ten tryb w panelu kontroli (jest to tryb rekomendowany do pracy z kamerą śledzącą). 3. Aktywuj pulpit mikrofonowy, dla którego chcesz zaprogramować ustawienia kamery, a następnie ustaw kamerę używając przycisków z pól pokazanych na rysunkach 29 i 30 (strzałki zmiana kierunku, Focus ostrość, Zoom zbliżenie, Speed prędkość ruchu). Rys.28 Rys.30 Rys Kliknij Save preset, aby zapisać ustawione parametry kamery dla danego mikrofonu. 5. Powtórz ustawianie kamery dla każdego z pulpitów. 6. Jeśli popełniłeś błąd, kliknij Default, aby powtórzyć ustawianie parametrów kamery. 7. Kliknij Preview aby sprawdzić, które z pulpitów mają już ustawione parametry kamery (Preseted), a które nie (Unpreset). ( Rys. 31) Rys.31

18 Sterowanie ekranem Sub-screen Kliknij Sub-Screen w głównym menu programu, aby przejść do panelu sterowania ekranem Sub-screen. Za pomocą tego panelu możesz ustawiać parametry oraz ustalać zawartość ekranu Sub-screen. (Rys. 32) Rys Open/Off : włączanie/wyłączanie ekranu Sub-screen. 2. Size : Pole to służy do ustawiania prawidłowej rozdzielczości ekranu Sub-screen. Projektory wymagają zwykle ustawienia 800x600, natomiast odbiorniki telewizyjne 640x Font : w tym polu zmienić można kolor tekstu ekranu Sub-screen. 4. Background : to pole służy do zmiany koloru tła. 5. Alignment : tutaj zmienić można wyrównanie tekstu. 6. Photo : Za pomocą tego ustawienia użytkownik może wybrać i wysłać na ekran Sub-screen obraz. 7. W polu ekranu użytkownik może wpisać zawartość ekranu Sub-screen. Następnie używając suwaka poniżej dopasować można wielkość czcionki. (Rys 33). Rys.33

19 8. Wciśnięcie przycisku send wysyła informację na ekran Sub-screen. 9. Opcja Screen order włącza/wyłącza obwódke na ekranie Sub-screen. 10. Opcja Auto-send włącza/wyłącza tryb automatycznego wysyłania informacji na ekran Sub-screen. Panel About" Użytkownik może wejść do panelu About aby uzyskać informacje o programie lub aby wyjść z programu. Wyjście z programu jest też możliwe poprzez kliknięcie symbolu w górnym prawym rogu okna programu. Uwagi: a. Upewnij się, że procesor video oraz centrala systemu są włączone oraz że procesor video jest w stanie preset, jeśli zamierzasz ustawiać parametry automatycznej kamery śledzącej. b. Po ustawieniu parametrów kamery śledzącej dla wszystkich pulpitów dane zostaną zapisane w procesorze video. Służy to umożliwieniu automatycznej pracy kamery w kolejnych spotkaniach w sytuacji, gdy rozmieszczenie pulpitów nie uległo zmianie. c. Jeżeli w trakcie obsługi za pomocą programu centrala systemu zostanie wyłączona, należy zamknąć program i ewentualnie, w celu dalszej obsługi, uruchomić go ponownie.

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Spis treści 2 Przed użyciem Funkcje programu EasyMP Network Projection... 5 Udostępnianie projektora... 5 Różne funkcje przekazywania obrazu...

Bardziej szczegółowo

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ver. 4.01 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 5 INSTRUKCJA INSTALACJI... 6 AKCESORIA DO

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Pillar. Funkcje: 1. Podgląd na żywo

Aplikacja Pillar. Funkcje: 1. Podgląd na żywo Aplikacja Pillar Oprogramowanie Pillar to aplikacja, która powstała w celu ujednolicenia obsługi następujących modeli kart: Hicap 25 Hicap 50 Hicap 100 Hicap 200 karty z serii Xecap/Xed Funkcje: 1. Podgląd

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh Rejestratory sieciowe NVR i7-n0504vh, i7-n0508vh i7-n15104vh, i7-n15108vh i7-n26104vh, i7-n26208vh, i7-n26216vh, i7-n26232vh i7-n0604vh, i7-n0608vh, i7-n0616vh i7-n0708vh, i7-n0716vh i7-n07716vh, i7-n07732vh

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DVR. Dotyczy wszystkich modeli rejestratorów cyfrowych Provision ISR

Instrukcja obsługi DVR. Dotyczy wszystkich modeli rejestratorów cyfrowych Provision ISR Instrukcja obsługi DVR Dotyczy wszystkich modeli rejestratorów cyfrowych Provision ISR 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 6 1.1. Wstęp... 6 1.2. Główne cechy... 6 2. Instalacja sprzętu... 9 2.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV FALCON Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC Instrukcja obsługi Modele: DD 09200 HDV Data: I 2009 wersja firmware 06.04.95 UWAGA ABY ZAPOBIEC POŻAROWI LUB ZWARCIU NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

Satelitarny Tuner TV -karta PCI S350 / S300.

Satelitarny Tuner TV -karta PCI S350 / S300. Satelitarny Tuner TV -karta PCI S350 / S300. Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com Poniższa instrukcja opisuje podstawowe czynności związane z instalacją i obsługą karty tunera

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U121 Eco Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U121 Eco Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U121 Eco Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części

Bardziej szczegółowo

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 NIXAR-VSP INSTRUKCJA OBSŁUGI SERVER Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 skype: nixar.support info@nixar.pl Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI 8/16 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 1093/040 1093/041 1093/045

INSTRUKCJA OBSŁUGI 8/16 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 1093/040 1093/041 1093/045 INSTRUKCJA OBSŁUGI 8/16 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 1093/040 1093/041 1093/045 UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi należy dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI VideoPRO v. 3.4.2. Komputerowy system obserwacji i zapisu video

INSTRUKCJA OBSŁUGI VideoPRO v. 3.4.2. Komputerowy system obserwacji i zapisu video INSTRUKCJA OBSŁUGI VideoPRO v. 3.4.2 Komputerowy system obserwacji i zapisu video Uwaga: Firma Adacs nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z użytkowania tego urządzenia. Zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRATORA CYFROWEGO typu TM-724 serii Net DVR V2.1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRATORA CYFROWEGO typu TM-724 serii Net DVR V2.1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRATORA CYFROWEGO typu TM-724 serii Net DVR V2.1 Dziękujemy za zakup rejestratora. Poniższa instrukcja użytkownika ma zastosowanie jedynie do urządzeń typu TM-724 serii Net

Bardziej szczegółowo

204 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0

204 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0 1 204 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0 Instrukcja obsługi, język polski Wersja 1 - Najnowszą wersję tej instrukcji można pobrać ze strony www.archos.com/manuals

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G

Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.0 PL 1. WSTĘP UWAGA! Aby uniknąć porażenia prądem nigdy nie zdejmuj osłony obudowy. Naprawę

Bardziej szczegółowo

Rodzina RADEON X550. Podręcznik użytkownika P/N 137-40906-10 ATI

Rodzina RADEON X550. Podręcznik użytkownika P/N 137-40906-10 ATI Rodzina RADEON X550 Podręcznik użytkownika P/N 137-40906-10 ATI ii Copyright 2005, ATI Technologies Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. ATI, logo ATI oraz wszystkie nazwy produktów, opcji i funkcji ATI są

Bardziej szczegółowo

D-Link SecuriCam DCS-5300W

D-Link SecuriCam DCS-5300W Ulepszona bezprzewodowa kamera internetowa 2,4 GHz D-Link SecuriCam DCS-5300W Podręcznik Wersja 1.10 Sieci dla każdego (04/08/04) Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i zalety...

Bardziej szczegółowo

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. REJESTRATORÓW Techmoss. typu TM-800 i TM-700 v. 2.1

Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. REJESTRATORÓW Techmoss. typu TM-800 i TM-700 v. 2.1 Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRATORÓW Techmoss typu TM-800 i TM-700 v. 2.1 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że jakość i funkcjonalność tego urządzenia spełni Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo