Spotkanie jest początkiem; Wspólnota jest postępem, Praca razem to sukces. (Henry Ford)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkanie jest początkiem; Wspólnota jest postępem, Praca razem to sukces. (Henry Ford)"

Transkrypt

1 Spotkanie jest początkiem; Wspólnota jest postępem, Praca razem to sukces. (Henry Ford)

2

3 OPERATING UNITS

4 B2B Division jest jednostką organizacyjną NEXTO Poland specjalizującą się w możliwości Rozwoju Organizacji, Strategii Wzrostu i Wsparcia Biznesu w sposób kompletny i całościowy. B2B Division pośredniczy w procesie doradztwa, organizacji i realizacji rozwiązań, usług, produktów, aktywnści Holdingu, zarządzania oraz kontroli spółki. B2B Division interweniuje w celu wsparcia firm, instytucji, organizacji działających na rynku i u boku działalności klientów, którzy chcą się rozwijać pod względem wielkości i jakości na swoim terytorium oraz umiędzynarodowić swoją działalność rozszerzając ofertę poza granicami kraju. Propozycje ( Proposal ) NEXTO - B2B Division są następujące: NEXTO Business proposal NEXTO Enterprise proposal NEXTO International Incubator proposal NEXTO Quality Project proposal NEXTO Security Project proposal NEXTO Due-Diligence proposal NEXTO Synergies proposal NEXTO Innovative & Advanced Services proposal

5

6 COMMUNICATION Division jest jednostką operacyjną NEXTO Poland specjalizującą się w marketingu, komunikacji i reklamie, mediach takich jak: telewizja, radio, reklama prasowa, WEB, oraz w planowaniu i realizacji imprez, wydarzeń, konferencji, seminariów i wystaw. Komunikacja jest strategicznym czynnikiem dla firm i dla tych wszystkich, którzy chcą być obecni na rynku na zwycięskiej pozycji. COMMUNICATION Division pozwala klientom na tworzenie dodatkowej wartości poprzez działania komunikacyjne począwszy od grafiki koordynowanej poprzez markę firmy w broszurach oraz prezentacji strony internetowej aż do publikacji o wysokiej jakości. Wszystkie propozycje i działania COMMUNICATION Division są zaprojektowane i wykonywane z wysokim profesjonalizmem i doświadczeniem zarówno na poziomie krajowym jak i na arenie międzynarodowej. Propozycje ( Proposal ) NEXTO - COMMUNICATION Division są następujące: NEXTO Marketing & Advertising proposal NEXTO Communication proposal NEXTO Graphics proposal NEXTO Creativity & Digital Printing proposal NEXTO Events & Productions proposal NEXTO Stand Fittings proposal NEXTO Advertising Signs proposal NEXTO Gadget proposal

7

8 ICT Division jest jednostką operacyjną pod względem Innowacji i Technologii NEXTO Poland specjalizująca się szczególnie w Information & Communication Technology. Fachowość, innowacja i prostota są elementami strategicznymi, aby móc zaproponować konkretne i zróżnicowane rozwiązania, produkty oraz usługi zwycięskie na rynku przepełnionym propozycjami technologicznymi. W ICT Division zostały opracowane i skonsolidowane wiedza i doświadczenie z zakresu doradztwa, projektowania, rozwoju, produkcji, integracji, testowania a także uruchamiania rozwiązań/produktów i systemów organizacyjnych, informacyjnych, komunikacji, technologii, oprogramowania, telematyki. Ponadto w obszarze ICT Division są obecne know-how i doświadczenie z zakresu planowania, projektowania, rozwoju oraz utrzymania rozwiązań aplikacyjnych skoncentrowanych na Enterprise Knowledge Management i na BPM, CRM, ERP i BPI. W ramach ICT Division szczególną uwagę poświęca się działalności z zakresu badań i rozwoju, transferu technologii oraz dostarczaniu Usług ICT oriented. W celu zaproponowania kompleksowych usług na rynku ICT Division jest również zaangażowana w zakup, sprzedaż i dystrybucję sprzętu i oprogramowania, produktów i usług w zakresie organizacji i świadczeń Outsourcing. Propozycje ( Proposal ) NEXTO - ICT Division są następujące: NEXTO ICT Consulting proposal NEXTO ICT Project Management proposal NEXTO ICT Solutions proposal NEXTO ICT Services proposal NEXTO ICT Web Solutions & Services proposal NEXTO ICT Networking proposal NEXTO ICT Outsourcing proposal

9

10 TRADE Division jest jednostką operacyjną NEXTO Poland specjalizującą się w obrocie zarówno na poziomie krajowym jak i na szczeblu międzynarodowym. TRADE Division w sposób globalny i kompletny zajmuje się następującymi działaniami z obszaru Trading: handel krajowy i międzynarodowy, import & export, wyszukiwanie i selekcja produktów ich kupno oraz promocja, marketing, sprzedaż i dystrybucja produktów, sprzedaż online, e commerce i tradycyjna. Produkty podlegające Trading są bardzo zróżnicowane: Commodity ogólnie, żywność, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, odzież, różnego rodzaju akcesoria, sprzęt i akcesoria do ogrodu, odzież i akcesoria sportowe,oraz wszystko co może być przedmiotem promocji, marketingu, dystrybucji. Najważniejsze spośród różnorodnych rodzajów produktów działalności Trading są: wybór, zakup, marketing i dystrybucja artykułów spożywczych i produktów rolnych na rynku krajowym i międzynarodowym. wybór, zakup, butelkowanie, dystrybucja, marketing i sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych, w tym wina i moszcz winogronowy. wszystkie operacje importu i eksportu zmierzające do wyboru, zakupu, dystrybucji, marketingu i sprzedaży produktów przemysłowych. TRADE Division działa bezpośrednio na rynku, a przede wszystkim przez firmę: NEXTO GMT Global Market & Trade (Certified Quality Products) Propozycje ( Proposal ) NEXTO - TRADE Division są następujące: NEXTO TRADING proposal NEXTO STORE proposal NEXTO GMT proposal

11

12 ENERGY Division jest jednostką operacyjną NEXTO Poland specjalizującą się w szczególności w sektorze energetycznym, energii tradycyjnej, energii alternatywnej, Green Economy, ekologii & ochronie środowiska oraz paliwach i olejach opałowych. ENERGY Division w obszarze energetycznym jest w stanie wykonać czynności dotyczące tradingu, importu i eksportu, zakupu, sprzedaży, dystrybucji, interwencji projektów, finansowania, zarządzania i dostarczania rozwiązań, produktów oraz usług. ENERGY Division ma również zdolność do wykonywania czynności dotyczących projektów (m.in. projektów :komercyjnych, technicznych, finansowych, świadczenia usług itd.) w następujących dziedzinach: energia fotowoltaiczna, energia słoneczna termiczna, energia wiatrowa, mini energia wiatrowa domowa, biomasy, biogaz, energia morska, agro-energia, pompy ciepła, piece na pellet. Ponadto ENERGY Division działa poprzez wyspecjalizowaną firmę, która jest w posiadaniu wszystkich certyfikatów i zezwoleń wymaganych w kontekście w szczególności dla produktów naftowych (produktów roponaftowych), smarów, olejów opałowych. ENERGY Division działa w podobny sposób jak ESCO (Energy Services Company - Spółka Usług Energetycznych). Badania naukowe i ich rozwój przedstawiają szczególną działalność ENERGY Division w następujących dziedzinach: ekologia, ochrona środowiska, rolnictwo, meteorologia. ENERGY Division działa na rynku bezpośrednio oraz za pośrednictwem firmy: NEXTO GEO Green Energy Oil (Trade & Distribution) Propozycje ( Proposal ) NEXTO - ENERGY Division są następujące: NEXTO ECO-GREEN proposal NEXTO OIL-ENERGY proposal NEXTO GEO proposal

13

14 PUBLISHING Division jest jednostką operacyjną NEXTO Poland specjalizującą się w szczególności w sektorze wydawniczym, publikacjach (papierowych i internetowych). Obszar działania całkowicie skoncentrowany jest na działalności kulturalnej z naciskiem na komunikację biznesową i instytucjonalną oraz na aspekty wydawnicze. PUBLISHING Division działa na rynku bezpośrednio, a przede wszystkim poprzez firmę: NEXTO PRESS Publishing Media Communication (Paper & Web) Propozycje ( Proposal ) NEXTO - PUBLISHING Division są następujące: NEXTO PUBLISHING proposal NEXTO PRESS proposal NEXTO MAGAZINE proposal

15

16 INSURANCE Division jest jednostką operacyjną NEXTO Poland specjalizującą się w sektorze ubezpieczeniowym. ISURANCE Division ma na celu rozwój działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego i kompletowanie ofert Offering NEXTO Poland również w sektorze przeobrażeń i szybkich zmian jakim jest sektor Ubezpieczeń. Propozycje ( Proposal ) NEXTO - INSURANCE Division są następujące: NEXTO INSURANCE proposal

17

18 LEGAL Division jest jednostką operacyjną NEXTO Poland zorientowaną głównie w kierunku działań prawniczych i prawno-administracyjnych. LEGAL Division ma na celu wspieranie Klientów NEXTO Poland we wszystkich dziedzinach prawnych i prawno-administracyjnych interweniując w konkretnych sprawach związanych z rozporządzeniami i dyrektywami techniczno-prawnymi, które wciągają w sposób dogłębny wartości korporacyjne klientów. Działalność LEGAL Division obejmuje w szczególności interwencje specjalistyczne o wysokiej kompetencji w odniesieniu do takich kwestii jak: bezpieczeństwo, ochrona prywatności, zarządzanie dokumentami klasyfikowanymi zapewniając specjalne szkolenia personelu firmy. Propozycje ( Proposal ) NEXTO - LEGAL Division są następujące: NEXTO LEGAL proposal

19

20 EDUCATIONAL Division jest jednostką operacyjną NEXTO Poland zorientowaną na kształcenie w obszarze kadr z uwzględnieniem działań kulturalnych, które uzupełniają i wzbogacają szkolenia. EDUCATIONAL Division specjalizuje się w szczególności w promowaniu i rozwoju szkoleń, orientacji i rozwoju zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami regionalnymi, krajowymi i wspólnotowymi, organizując ich finansowanie w celu wspierania zatrudnienia i ewolucji organizacji pracy w harmonii z postępem naukowym i technologicznym. Ideą szkoleń jest stworzenie zasobów przygotowanych do aktualizacji lub inaczej to ujmując tzw: dla myślących głów, które będą w stanie interpretować rzeczywistość i przełożyć ją na innowacje. Aby to osiągnąć uczeń musi przejść szkolenie, które jednocześnie kształcąc wzbogacą go kulturalnie w odniesieniu do nowych innowacji, technologii oraz logiki. Projekt szkolenia EDUCATIONAL Division obejmuje tworzenie profili zawodowych, które satysfakcjonowałyby aktualne wymagania na rynku pracy skierowane na dział Kadr z jednej strony coraz bardziej przygotowany pod względem technologicznym, a z drugiej strony będący w stanie pracować wydajnie w sposób natychmiastowy i bez dalszego szkolenia w firmie. EDUCATIONAL Division działa poprzez szkolenia w klasach (sposób tradycyjny) i na odległość (FAD) we wszystkich dziedzinach, w tym w dziedzinie badań (finansowanych lub nie finansowanych). EDUCATIONAL Division wspiera Klientów w wyborze najbardziej innowacyjnych technologii dostosowanych do specyficznych działań edukacyjnych i dba o realizację elementów symulacyjnych, serius game, Telestration oraz innych. Dzięki EDUCATIONAL Division NEXTO Poland przedstawia się jako Firma lider o wysokiej wartości jeśli chodzi o propozycje Educational skierowanych dla firm, administracji publicznej i prywatnych konsumentów. EDUCATIONAL Division jest podzielona na części składowe wyspecjalizowane w organizowaniu programów szkoleniowych o komponentach technologicznych dedykowanych nowym formom szkoleń na odległość i elementów szkoleń podzielonych na campus tematyczny i specialistyczny. Propozycje ( Proposal ) NEXTO - EDUCATIONAL Division są następujące: NEXTO EDUCATIONAL proposal NEXTO E-CAMPUS proposal

21

22 LABOUR Division jest jednostką operacyjną NEXTO Poland zorientowaną na działania przygotowujące, wprowadzające na rynek pracy oraz na przekwalifikowania kadr. LABOUR Division ma na celu przyczynić się do rozwoju rynku pracy na poziomie krajowym i międzynarodowym poprzez wybór, rekrutację i pośrednictwo w różnorodnych realiach pracy Kadr z profesjonalizmem zgodnym co do wymagań. Aby zakończyć swój wkład w rozwój rynku pracy, LABOUR Division realizuje swe zadania poprzez projektowanie, organizację i zarządzanie kursami mającymi na celu kwalifikacje lub przekwalifikowania zawodowe oraz wprowadzenie lub powrót na rynek pracy. Propozycje ( Proposal ) NEXTO - LABOUR Division są następujące: NEXTO LABOUR proposal NEXTO PLACEMENT proposal

23

24 FUNDED Division jest jednostką operacyjną NEXTO Poland specjalizującą się w dziedzinie badań i identyfikacji źródeł finansowania poprzez inicjatywy innowacyjne i przedsiębiorcze oraz usługi dla projektów finansowanych. FUNDED Division zajmuje się również poszukiwaniem funduszy na wsparcie działań badawczych i organizacyjnych dla rozwoju klientów, zwłaszcza z wykorzystaniem Funduszy Europejskich. FUNDED Division z pewnością jest w stanie zapewnić szeroki zakres usług począwszy od projektu poprzez zarządzanie i ocenę, a skończywszy na raportowaniu projektów finansowanych. Propozycje ( Proposal ) NEXTO - FUNDED Division są następujące: NEXTO FUNDED proposal

25

26 CULTURAL Division jest jednostką operacyjną NEXTO Poland zorientowaną w szczególności na świat kultury, sztuki i rozrywki. Propozycje ( Proposal ) NEXTO CULTURAL Division są następujące: NEXTO CULTURAL proposal NEXTO ENTERTAINMENT proposal

27

28 NO PROFIT Division jest jednostką operacyjną NEXTO specjalizującą się w trzecim sektorze ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw Fundraisingu. Propozycje ( Proposal ) NEXTO NO PROFIT Division są następujące: NEXTO NO PROFIT proposal NEXTO FOUNDATION proposal

29

30 RESEARCH Division jest jednostką operacyjną NEXTO Poland zorientowaną wyłącznie na badania, ze szczególnym uwzględnieniem Hi-Tech, projektowanie, rozwój zawansowany i na produkcję produktów innowacyjnych często we współpracy partnership z uniwersytetami, ośrodkami badawczymi oraz laboratoriami technologicznymi. RESEARCH Division jest wysoce wyspecjalizowana w badaniach, poszukiwaniach, rozwoju zastosowanych w procesach, metodach i technologiach. W ramach badań i rozwoju RESEARCH Division uczestniczy w projektach badawczych finansowanych przez UE z funduszy krajowych i partnerów prywatnych. RESEARCH Division przyczynia się do rozwoju dynamiki spółki wnosząc wszystko to, co można uznać za Innowacje, Hi-Tech, a nie, ogólnie działając tylko na zintegrowanych projektach. Naturalną konsekwencją tych projektów jest przekształcenie ich w realne rozwiązania, które po odpowiedniej fazie testowej - testing, będą oferowane na rynku. Oprócz doświadczenia Project Management pozwala RESEARCH Division przyjąć rolę Koordynatora w dziedzinie projektów, badań i ich rozwoju (finansowanych i nie finansowanych). Doświadczenia uzyskane w ramach tych projektów zasila proponowane rozwiązania opracowane dla Klientów, zapewniając im możliwość dostępu do technologii i metod jako najbardziej innowacyjnych rozwiązań na rynku. RESEARCH Division może być proponowana Przedsiębiorstwem-Laboratorium NEXTO Poland podobnie jak poszukiwanie nowych rozwiązań, innowacji technologicznych i ciągłej ewolucji, jako własna filozofia operacyjna. Propozycje ( Proposal ) NEXTO RESEARCH Division są następujące: NEXTO RESEARCH proposal

31

32 NEXTO Poland T: Web:

Świadczenie usług na rzecz MŚP

Świadczenie usług na rzecz MŚP Świadczenie usług na rzecz MŚP 1 SPIS TREŚCI Strona 1. Kontekst 4 1.1 MŚP w Regionie Morza Bałtyckiego 4 1.2 Potrzeby MŚP 7 1.3 Usługi specjalne na rzecz MŚP 8 2. Najlepsze Praktyki dot. usług na rzecz

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 927542 0 6 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007

ISBN 978 83 927542 0 6 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007 ISBN 978 83 927542 0 6 2007 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007 ISBN 978 83 927542 0 6 2007 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Produkcja i Łańcuch Dostaw. Specialists in manufacturing and supply chain recruitment www.michaelpage.

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Produkcja i Łańcuch Dostaw. Specialists in manufacturing and supply chain recruitment www.michaelpage. PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Produkcja i Łańcuch Dostaw Specialists in manufacturing and supply chain recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Szczecin 2011 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Redakcja naukowa Barbara Czerniachowicz Barbara Kryk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy Szkolenie 3 06 08.06.2008 Chałupy Szanse dla polskiego rybołówstwa w Unii Europejskiej. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności. Przetwórstwo i marketing produktami

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator o instytucjach wspierających przedsiębiorczość województwo wielkopolskie 2012 rok Spis treści Subregion poznański...3 1.

Bardziej szczegółowo

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent IV. DANE O EMITENCIE IV.1. Podstawowe informacje o Emitencie Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w 2 ust. 1 Statutu w brzmieniu: EFICOM Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 2

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

APEE. INNOVACREAWORK PRZEWODNIK EUROPEJSKI Wytyczne biznesowe: treœæ, struktura i stadium przypadku. Program Uczenie siæ Przez caùe ýycie

APEE. INNOVACREAWORK PRZEWODNIK EUROPEJSKI Wytyczne biznesowe: treœæ, struktura i stadium przypadku. Program Uczenie siæ Przez caùe ýycie INNOVACREAWORK PRZEWODNIK EUROPEJSKI Wytyczne biznesowe: treœæ, struktura i stadium przypadku. Program Uczenie siæ Przez caùe ýycie Leonardo Transfer of Innovation Project "Enterprise as innovation to

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTYWANIE FUNDUSZY UE NA RZECZ WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I OCHRONY ŚRODOWISKA NA SZCZEBLU LOKALNYM

WYKORZYSTYWANIE FUNDUSZY UE NA RZECZ WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I OCHRONY ŚRODOWISKA NA SZCZEBLU LOKALNYM 1 2 3 Wykorzystywanie funduszy UE na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska na szczeblu lokalnym - Poradnik dla organizacji pozarządowych i lokalnych samorządów terytorialnych Publikacja

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni Nr 119/2008 Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni I II W numerze: Misją Programu e-dialog jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Razem jesteśmy silniejsi

Razem jesteśmy silniejsi Razem jesteśmy silniejsi PRzejRzystOŚĆ I WYKORzystanie MOŻLIWOŚCI Clarity and Opportunity Kluczowym elementem w komunikacji AIG jest dokładne określenie akceptowanego poziomu ryzyka. W tej broszurze wskazujemy

Bardziej szczegółowo

Zachodni Klaster Informatyki i Bezpieczeństwa IT. ecoop. ecoop. Jacek Starościc. Zielona Góra, 17-18.03-2015 r. INFORMATION TECHNOLOGY

Zachodni Klaster Informatyki i Bezpieczeństwa IT. ecoop. ecoop. Jacek Starościc. Zielona Góra, 17-18.03-2015 r. INFORMATION TECHNOLOGY Zachodni Klaster Informatyki i Bezpieczeństwa IT Jacek Starościc Zielona Góra, 17-18.03-2015 r. Klaster ułatwia firmom zdobycie wiedzy i kontaktów biznesowych Klastry, stanowiące formę współpracy horyzontalnej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo